Communicatie over pensioenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatie over pensioenen"

Transcriptie

1 Arnold Verplancke Bestuurslid PGB (portefeuillehouder Communicatie) 12 april 2013 Communicatie over pensioenen

2 Programma Pensioencommunicatie is moeilijk Over Pensioenfonds PGB Nieuw pensioencontract en communicatie Onderzoek naar risicobereidheid onder deelnemers en gepensioneerden Solidariteit versus generatieconflict Eventueel: Communicatie bij PGB Organisatie Middelen: website, magazine etc. 2

3 Pensioencommunicatie is moeilijk Een dialoog: Hoeveel pensioen krijg ik straks? 70% van uw laatste loon, meneer. OK, dank u. Dat was duidelijk. Nou ja, redelijk simpel. Maar nu: Nee, u krijgt 70% van uw gemiddelde loon. Oh ja, en nog wel iets meer over de jaren toen de regeling nog op eindloon was gebaseerd. Het bedrag vindt u op uw laatste pensioenoverzicht (UPO) als u goed zoekt. Kan dat overzicht niet simpeler in plaats van al die velletjes vol tekst? Zou kunnen, maar mag nog niet, moet een uniform formulier zijn van de AFM. Is dat pensioen nu wel zeker? Ja wel als nominaal bedrag, maar door de inflatie zal het zeker minder waard worden. 3

4 Pensioencommunicatie is moeilijk Krijg ik geen indexatie dan? Ja wel als het fonds genoeg geld heeft daarvoor, anders niet of niet volledig. Maar dat nominale bedrag staat vast toch? Ja, tenzij de dekkingsgraad te laag is. Dan kan het fonds gedwongen zijn alle pensioenrechten te korten, te verlagen, ook het uwe. Dus er is niets met zekerheid te zeggen over mijn pensioen tot ik 65+ ben? Niet echt, maar daarna ook niet hoor, want ook ingegane pensioenen kunnen worden verlaagd als het financieel slecht gaat bij het fonds. Straks komt er toch een nieuw pensioenstelsel: wordt het dan simpeler? Als uw fonds overgaat naar een reëel pensioencontract (dat beslissen werkgevers en werknemers overigens) dan krijgt u standaard indexatie voor de inflatie, dus voor de geldontwaarding. 4

5 Pensioencommunicatie is moeilijk Dan gaat mijn pensioen dus altijd omhoog? Nee, want als het fonds niet genoeg geld heeft, worden de pensioenen wel eerst verhoogd voor inflatie, maar daarna verlaagd tot de dekkingsgraad weer 100% is. Die kortingen kunnen wel over een paar jaar worden uitgesmeerd. Dan voelt u ze minder. Maakt het nog ondoorzichtiger. Ja. Kunt u mensen niet adviseren extra bij te sparen voor pensioen? Dat mogen we wel in het algemeen. We hebben die bijspaarmogelijkheden ook. Maar we mogen geen individuele financiële adviezen geven. Daar zijn specialisten voor bij banken. Den Haag wil dat de fondsen netto bedragen gaan vermelden voor pensioenen. Dat geeft toch wel meer duidelijkheid? Ja erg nauwkeurig zullen die netto bedragen per individu overigens niet zijn, verwacht ik, want het fonds weet niet in welke belastingcategorie iemand in 2040 zit. Wat voor andere inkomsten, aftrekposten, tarieven gelden dan? 5

6 Pensioencommunicatie is moeilijk Ik las dat de pensioen richtleeftijd opschuift van 65 jaar naar 67 in één keer. Dat hoeft toch helemaal niet. Dit jaar gaan mensen toch met pensioen op 65 jaar + 1 maand? Helaas, ook weer geen gemakkelijk verhaal. Tot nu toe is uw jaarlijks ingelegde premie bedoeld voor pensioen vanaf 65 jaar. Vanaf nu is de nieuwe premie bedoeld voor pensioen vanaf 67 tot uw overlijden. Dat heeft alles te maken met het steeds langer leven van mensen en het later met pensioen gaan. Wat nu als ik straks met 66 aan de beurt ben voor AOW en pensioen? Dan wordt de oude portie (ouderdomspensioen met opbouw tot 65e) meer waard, omdat u pas een jaar later gaat en de nieuwe portie (met spilleeftijd 67) minder omdat u een jaar eerder gaat. En die regeling kan ook weer veranderen in de toekomst? Geen enkele regeling is voor de eeuwigheid, noch die van de overheid, noch van cao-partijen. Ook op dat punt geeft uw pensioenopgave de huidige inschatting weer. 6

7 Pensioencommunicatie is moeilijk Dus u kunt niet helder communiceren over mijn pensioen? Dat doe ik toch bij deze, heel eerlijk. Uw pensioen is onzeker. Het bedrag op het jaarlijkse overzicht (UPO) is de beste benadering op basis van de huidige situatie. Maar het fonds moet toch ook aangeven hoeveel risico ik loop? Ga naar uw eigen gegevens op mijnpgbpensioen.nl. Daar vindt u in simpele metertjes en kleurtjes uitgedrukt hoe groot het risico is dat uw pensioen wordt gekort en hoe hoog de koopkracht van uw pensioen wordt ingeschat. Maar besef: het gaat om statistische inschattingen. U kunt er geen brood van bakken. Dit was een intro, om te laten zien hoe lastig communicatie over pensioenen is. 7

8 Pensioencommunicatie is moeilijk Conclusie dialoog Pensioen is moeilijk te communiceren Nieuwe pensioencontract zal dat niet gemakkelijker maken: complexiteit neemt toe. Pensioen is voor veel (jonge) mensen een product met een lage betrokkenheid. De zender moet daarom meer rekening houden met agenda van ontvanger en meer inspelen op zijn behoeften. Communicatie moet bij voorkeur kort, krachtig en begrijpelijk zijn op momenten die er toe doen. 8

9 Over pensioenfonds PGB PGB: werkingssfeer Ontwikkeling deelnemerskring aantal deelnemers grafimedia & reprografie aantal deelnemers kartonnage- en flexibele verpakkingen aantal deelnemers verf- en drukinktindustrie aantal deelnemers uitgeverijbedrijf aantal deelnemers kunststof- en rubberindustrie aantal deelnemers papierindustrie aantal deelnemers met premievrije toerekening ivm AO aantal deelnemers inclusief toerekening ivm AO aantal pensioengerechtigden totaal aantal deelnemers en pensioengerechtigden Huidige situatie 75% verplicht en 25% vrijwillig verzekerd aantal werkgevers : werkgevers belegd vermogen : circa 14,0 miljard ultimo februari 2013 premievolume : circa 200 miljoen 9

10 Over pensioenfonds PGB PGB: uitbreiding werkingssfeer Grafimediabranche (verplichtstelling; basis gelegd in 1929) 2008: uitgeverijbedrijf/journalistiek 2012: kartonnage- en flexibel verpakkingsbedrijf (verplichtstelling) 2012: papierbedrijf en kunststof- en rubberindustrie 2013: verf- en drukinktindustrie (verplichtstelling), 2013: chemie en farmacie 10

11 Nieuw pensioencontract en communicatie Communicatie intern studiesessies deelnemersraad om informatie scherp te krijgen voor- en nadelen Nominaal en Reëel contract, de verschillende varianten en consequenties bij PGB: binnenkort gemengde studiewerkgroep DR/VO/bestuur beginnen met input van bestuurscommissie, actuarissen, rekenwerk Ortec Communicatie met stakeholders overleg met sociale partners van verplicht gestelde pensioenregelingen en b.v. sectorcommissie uitgeverij om op één lijn te komen Onderzoek deelnemers en gepensioneerden naar risicobereidheid voorkeur sturing (type contract) voorkeur mate van beleggingsrisico geen uitsluitsel over keuze Nominaal of Reëel 11

12 Nieuw pensioencontract en communicatie Onderzoek risicobereidheid Geen vraag over Nominaal of Reëel contract Onbegrijpelijke begrippen Hoezeer hechten deelnemers en gepensioneerden aan elk jaar minstens een vast bedrag? Hoe vaak mag het pensioen omlaag en omhoog bewegen? Hoeveel risico willen ze lopen op pensioenverlaging? Hoeveel kans op indexatie tegen inflatie? Hoeveel risico mag het fonds nemen? 12

13 Nieuw pensioencontract en communicatie Klanttevredenheidsonderzoek PGB 2012 Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek (N = 650) mensen die contact hadden n.a.v. pensioentransactie gemiddelde waardering voor dienstverlening bij fonds bij 65+: 8 gemiddelde waardering voor bij 65- iets lager: 7,4 Extra vragen over risicobereidheid en solidariteit uitkomst: deelnemers willen wel beperkt risico (aandelen) voor kans op indexatie 13

14 Nieuw pensioencontract en communicatie Let op bij onderzoek Is dit een neutrale stelling: Voor mij geen risico s, maar een vast eindbedrag. Ook al is dat misschien niet genoeg om straks van rond te komen. Hoe realistisch is een favoriete optie voor gepensioneerden: Elk jaar 2% indexering en eens in de 10 jaar kans op verlaging van 1%. Als een fonds met een nominale DG van 105% een reële DG van 75% heeft en dus in maximaal 10 jaar 25% achterstand moet wegwerken. Moet je dat dan wel/niet meenemen in het onderzoek? Deelnemers kiezen in meerderheid voor zekere basis en een beperkt risico. Liever gelijk blijven qua pensioenbedrag dan korten. Bij een korting liever een kleine dan een grote. Maar welke conclusie trekt het fonds uit deze wens naar een zo vast mogelijk pensioen, liefst met indexering en weinig kortingen? 14

15 Keuze pensioencontract Communicatie 2014 Als (voorlopige) keuze voor contract is gemaakt door sociale partners en fonds deelnemers meenemen in besluitvormingsproces argumenten voor beslissing helder maken duidelijkheid geven over (verdeling van de) risico s, maatregelen en perspectief Gaat opgebouwd pensioen onder nieuw regime vallen (R of N + LAM)? Vertaalt pensioenfonds positieve en negatieve rendementen onmiddellijk door of is sprake van uitsmeerperiode? In het Reële contract toch een egalisatiereserve? Hoe de te lage aanvangsdekkingsgraad verwerken? In het Nominale contract: leiden hogere buffers tot geringere kans op indexatie? Hoe verhoudt lagere kans op korting bij Nominaal contract zich tot de eventueel hogere korting? 15

16 Keuze pensioencontract Communicatie 2014 Vooruit denken over communicatie in de jaren na invoering van een Reëel Contract elk jaar uitleggen waarom pensioenbedrag nu weer omhoog of omlaag is gegaan (startdekkingsgraad, LAM, RAM, uitgesmeerde plussen of minnen, etc.) of er van uitgaan dat dit niet (collectief) uit te leggen is en dat deelnemers maar moeten vertrouwen op eerlijkheid van hun pensioenfonds voor nieuwe toetreders gelden andere achterstanden of reserves (nb: denk aan administratieve uitdagingen) Bij dit alles geldt: nieuwe wetgeving is nog niet rond Pilot ministerie, PFZW en andere fondsen kan nieuwe inzichten opleveren 16

17 Solidariteit versus generatieconflict Klanttevredenheidsonderzoek PGB 2012 Deelnemers PGB zijn solidair: hogere lasten langer leven eerlijk verdelen over jong en oud PGB heeft meegedaan aan (digitaal) Benchmark Onderzoek Pensioenen van TNS NIPO met 16 andere pensioenfondsen. 17

18 Solidariteit versus generatieconflict Resultaten benchmark onderzoek pensioenen (BOP) 2012/2013 Draagvlak pensioensysteem en solidariteit onder actieven Bent u het ermee eens dat u verplicht bent pensioen op te bouwen? 75% deelnemers is voor verplichte opbouw helft wil wel zelf bepalen waar PGB-resultaat in lijn met landelijke cijfers 70% van PGB-deelnemers maakt keuze voor eigen pensioenfonds (loyaliteit) Vindt u dat ouderen en jongeren gelijk moeten delen in de lusten en lasten? op deze solidariteitsvraag antwoordde 56% positief. Onder jongere actieven tot 41 jaar (63%) meer dan onder oudere actieven van 41 tot 54 jaar (52%). 18

19 Solidariteit versus generatieconflict Generatieconflict? Af van de doorsneepremie? Is rechtvaardig en praktisch zolang werknemers tijdens hun loopbaan bij dezelfde baas c.q. pensioenfonds bleven of fondsen dezelfde methode blijven hanteren. Als we die loslaten en ouderen minder laten opbouwen dan jongeren voor dezelfde premie. hoe dan een overgangsmaatregel voor 40-plussers die al 15 of 20 jaar een te hoge premie hebben betaald? na solidariteit jong/oud ook solidariteit man/vrouw opheffen? Vrouwen leven langer en krijgen voor dezelfde premie dus langer uitkering. discriminatie op leeftijd en sekse? dan gewoon een defined contribution regeling? Hogere rekenrente in nadeel van jongeren?(tenzij die realistisch is) Potverteren ook tegen te gaan met hoge buffers (dg 130%) alvorens te indexeren 19

20 Solidariteit versus generatieconflict Jongeren betrekken bij communicatie Eens per jaar klantenpanel PGB feedback over begrijpelijkheid en toegankelijkheid communicatie groep gepensioneerden overdag groep actieve deelnemers s avonds plan in 2013 voor eerst aparte groep jongeren leerzaam hoe gangbare termen op volstrekt onbegrip stuiten: altijd eenvoudiger formuleren (bij een rendement ultimo juli haken lezers af) Daarnaast informatiebijeenkomsten voor a.s. gepensioneerden voorbereiding op pensioen en de keuzen die te maken zijn (hoog/laag etc.) 20

21 Communicatie bij PGB Organisatie Bestuur is verantwoordelijk voor communicatiebeleid en uitvoering Twee portefeuillehouders met ruime ervaring: Huub Elzerman (oud NVJ-voorzitter en journalist) Arnold Verplancke (oud-hoofdredacteur) Coördinator communicatie in bestuursbureau: Theo Flach Uitvoeringsorganisatie Timeos met communicatieafdeling: Ans Bouwmans Samen vormen ze communicatiecommissie 21

22 Communicatie bij PGB Communicatiecyclus Pensioenwet verplicht tot communicatiebeleid Jaarlijks communicatieplan Plan onderscheidt markt-, fonds-, digitale communicatie Vaststelling door bestuur Na advies Verantwoordingsorgaan Na elk jaar: evalueren en bijsturen wat wel/niet uitgevoerd Klanttevredenheidsonderzoek Klantenpanel in 2012 ook Benchmark Onderzoek Pensioenen met 17 grote pensioenfondsen 22

23 Communicatie bij PGB Strategie Doelen: bieden over overzicht Wat krijg ik? bieden van inzicht Is dat genoeg? deelnemer in staat stellen te handelen Wat kan ik doen? bijdragen aan pensioenbewustzijn: geen 70% garantie, onzekerheden bijdragen aan naamsbekendheid en reputatie PGB Werkwijze: (rekening houdend met de behoefte aan persoonlijk contact) het digitale contact met deelnemers en werkgevers te optimaliseren. 23

24 Communicatie bij PGB Communicatiemix Gedrukte/print media Audiovisuele media Nieuwe media Magazine PGB Beeld Video impressies bijeenkomsten Open website Brochures Telefoon Beveiligde website deelnemer UPO Regionale informatiebijeenkomsten Beveiligde website werkgever Pensioenoverzichten Correspondentie Verplichte communicatieformats Jaarverslag (en Ned. en Engelse samenvatting) Handboek administratie werkgever Individuele pensioengespreken bij werkgever Online persoonlijk pensioenarchief Online desk + ing E-nieuwsbericht PGB-Bericht voor werkgever E-nieuwsbericht PGB-Bericht voor deelnemer Uitvoering pensioentransacties Onderzoek gebruik twitter, youtube e.d. 24

25 Communicatie bij PGB Website PGB Website belangrijk communicatiemiddel Eind 2011 vernieuwd 25

26 Communicatie bij PGB Website PGB Open website (www.pensioenfondspgb.nl) met fondsinformatie, nieuws, actuele dekkingsgraad, jaarverslagen, reglementen e.d. transparantie over beleid en verantwoording sub-sites voor sectoren (grafimedia, kartonnage, VDI, uitgevers, papier, chemie) sub-sites voor deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden bestuursblog (column): populaire benadering van actueel onderwerp Beveiligde website (mijnpgbpensioen.nl) met individuele pensioeninformatie managen verwachtingen: persoonlijke pensioenmeter bij opstarten website pensioenplanner pensioentransacties (afkopen, aanvullen e.d.) 26

27 Communicatie bij PGB Website PGB Deelnemers die de moeite nemen, kunnen in beveiligde website pensioen in kaart brengen 27

28 Communicatie bij PGB Website PGB Ervaring leert dan nog te weinig deelnemers dat doen Insteek PGB: op momenten die er toe doen, pensioen personaliseren Voorbeeld: als samenvatting van de UPO - pensioenmeters - koopkrachtverwachting zichtbaar maken van risico op korting visualiseren pensioenkwaliteit 28

29 Communicatie bij PGB Website PGB: bezoekcijfers Omvang klantenkring deelnemers/gewezen deelnemers : / pensioengerechtigden : Bezoek open website/besloten website 2013 gem. aantal bezoekers per dag website : gem. aantal bezoekers per dag besloten website : 400 Onderdelen open website nieuws: AOW/leeftijd wellicht omhoog : per maand bestuursblog ( welke eigen zak? ) : in november bestuursblog (eind van de maand) : in november 29

30 Communicatie bij PGB Digitale nieuwsbrieven PGB-Bericht Minstens 4x per jaar digitale nieuwsbrieven naar (gewezen) deelnemers Gepensioneerden (apart) werkgevers Meer dan 50% werkgevers/deelnemers geabonneerd Bereik > deelnemers 30

31 Communicatie bij PGB Kwartaalberichten, pensioenmagazine en brochures Kwartaalberichten met financieel economische verantwoording over beleid en uitvoering Minimaal1x per jaar gedrukt pensioenmagazine PGB Beeld deel achterban hecht ook aan papieren communicatie, aantrekkelijk magazine met nieuws, foto s en interviews Talrijke brochures met uitleg pensioenreglement voor verschillende sectoren, bijsparen, echtscheiding, aanstaande pensionering etc. Planners op open site over Anw-hiaat, pensioen en scheiding 31

32 Bedankt voor uw aandacht! Bedankt voor uw aandacht! Bezoekadres: Pensioenfonds PGB Zwaansvliet AP Amsterdam Correspondentieadres: Pensioenfonds PGB Postbus CA Amsterdam Telefoon: Internet: en

Pensioeninformatie. Rob Handgraaf november 2015. Welkom! Pensioen bij PGB

Pensioeninformatie. Rob Handgraaf november 2015. Welkom! Pensioen bij PGB Rob Handgraaf november 2015 Welkom! Pensioen bij PGB Inhoud Over PGB Uitvoeringsorganisatie van PGB Communicatie Vragen 2 Over PGB PGB is het bedrijfstakpensioenfonds voor: grafimedia branche kartonnage-

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten en ontwikkelingen bij PGB

Pensioenactualiteiten en ontwikkelingen bij PGB Presentatie voor ledenraad KVGO Ruud Degenhardt 29 mei 2013 Pensioenactualiteiten en ontwikkelingen bij PGB Inhoud Inhoud PGB Financieel Pensioenactualiteiten Wet Versterking Pensioenfondsbestuur Ontwikkeling

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Arnold Verplancke Bestuurslid PGB (portefeuillehouder Communicatie) 19 april 2013 Pensioenactualiteiten Programma PGB in beeld: werkingssfeer Dekkingsgraad en kortingen Stijgende levensverwachting Premieverhoging

Nadere informatie

PGB actueel door Arnold Verplancke

PGB actueel door Arnold Verplancke door Arnold Verplancke Inhoud Financiële resultaten 2014 en eerste maanden 2015 Aansluitingen en groei deelnemersbestand Kosten per deelnemer Nieuwe wetgeving: - APF - Communicatie Nieuw portaal gepensioneerden

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli De weg naar het nieuwe pensioencontract Stichting Pensioenfonds OWASE 18 juli 2013 1/10/2014 Inhoud Samenvatting Conclusies Aanbevelingen Resultaten - per vraag

Nadere informatie

PENSIOENINRUIL TIJDELIJKE OUDERDOMSPENSIOEN TER AANVULLING VAN DE VUT-UITKERING 1

PENSIOENINRUIL TIJDELIJKE OUDERDOMSPENSIOEN TER AANVULLING VAN DE VUT-UITKERING 1 PENSIOENINRUIL 2013 TIJDELIJKE OUDERDOMSPENSIOEN TER AANVULLING VAN DE VUT-UITKERING 1 PENSIOENINRUIL TIJDELIJKE OUDERDOMSPENSIOEN TER AANVULLING VAN DE VUT-UITKERING In de brochure wordt een aantal regels

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli De weg naar het nieuwe pensioencontract Stichting Pensioenfonds OWASE Martijn Leppink Versie 2. 10 september 2013 Inhoud Samenvatting Conclusies Aanbevelingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2014 December 2014

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2014 December 2014 Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2014 December 2014 Inhoud Profiel respondenten Pagina 5 en 6 Pensioenbewustzijn & kennis Pagina 7 t/m 27 Vertrouwen in pensioenfonds

Nadere informatie

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij Welkom OWASE Pensioenforum 26 juni 2013 OWASE 3 juli 2013 bij Pensioenfonds en solidariteit: één voor allen, allen voor één! www.owase.nl PFO20130626/20130703 2 Programma Pensioenforum De bedoeling van

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Pensioenfonds PGB 1 Uw pensioen bij PGB in 2016 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds PGB 3 - september 2015 2016 De sprekers van Pensioenfonds PGB Arnold Verplancke (bestuurslid Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF) Resultaten deelnemersonderzoek 2012 Oktober 2012

Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF) Resultaten deelnemersonderzoek 2012 Oktober 2012 Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF) Resultaten deelnemersonderzoek Oktober Inhoud Profiel respondenten Pagina 5 & 6 Pensioenbewustzijn & kennis Pagina 7 t/m 25 Vertrouwen in het pensioenfonds Pagina 26

Nadere informatie

EINDE RELATIE EN PENSIOEN VERDELING VAN PENSIOEN VÓÓR 1 MEI 1995 1

EINDE RELATIE EN PENSIOEN VERDELING VAN PENSIOEN VÓÓR 1 MEI 1995 1 EINDE RELATIE EN PENSIOEN 2013 VERDELING VAN PENSIOEN VÓÓR 1 MEI 1995 1 EINDE RELATIE EN PENSIOEN VERDELING VAN PENSIOEN VÓÓR 1 MEI 1995 In de brochure wordt een aantal regels van het pensioenreglement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2016 December 2016

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2016 December 2016 Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2016 December 2016 Inhoud Profiel respondenten Pagina 5 t/m 7 Pensioenbewustzijn & kennis Pagina 8 t/m 20 Vertrouwen in pensioenfonds

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW?

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW? Start Deze Argumentenkaart laat zien wat vanuit het perspectief van een nieuwe deelnemer bij PFZW de belangrijkste argumenten individuele naar PFZW zijn. Een pensioenuitvoerder kan zowel een pensioenfonds

Nadere informatie

Belanghebbendenbijeenkomst 12 oktober 2016

Belanghebbendenbijeenkomst 12 oktober 2016 Belanghebbendenbijeenkomst 12 oktober 2016 NBC congrescentrum Nieuwegein 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2 www.bnpf.nl www.vvp-bnpf.nl Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Resultaten deelnemersonderzoek mei 2016

Stichting Pensioenfonds SABIC Resultaten deelnemersonderzoek mei 2016 Stichting Pensioenfonds SABIC Resultaten deelnemersonderzoek mei 2016 Respondenten 3.030 werknemers aangeschreven Vereiste response: 342 Behaalde response: 509 Response rate = 16,8% Sommige vragen zijn

Nadere informatie

Actualiteiten pensioen

Actualiteiten pensioen Actualiteiten pensioen Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 20 juni 2013 2013 Towers Watson. All rights reserved. Wat speelt er allemaal? Sociaal akkoord AOW-leeftijd gaat omhoog AOW-gat Nominaal versus

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers. 29 juni 2016

Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers. 29 juni 2016 Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers 29 juni 2016 De pensioenregeling op hoofdlijnen De pensioenregeling op hoofdlijnen Algemeen over pensioen Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u straks?

Nadere informatie

Uw mening over pensioen

Uw mening over pensioen Uw mening over pensioen Onderzoek naar de risicohouding van pensioenopbouwers en pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds mei / juni 2013 Philips Pensioenfonds Inhoud Aanleiding onderzoek Opzet onderzoek

Nadere informatie

PARTNERPENSIOEN VOOR ONGEHUWD SAMENWONENDEN 2013 VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB

PARTNERPENSIOEN VOOR ONGEHUWD SAMENWONENDEN 2013 VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB PARTNERPENSIOEN VOOR ONGEHUWD SAMENWONENDEN 2013 VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB PARTNERPENSIOEN VOOR ONGEHUWD SAMENWONENDEN In de brochure wordt een aantal regels van het pensioenreglement van het Pensioenfonds

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT PENSIOENFONDS PGB

KWARTAALBERICHT PENSIOENFONDS PGB TWEEDE KWARTAAL 2014 Hoofdpunten: dekkingsgraad stijgt van 105,8 procent naar 106,6 procent rendement in tweede kwartaal 2014 5,0 procent raad van toezicht en verantwoordingsorgaan nieuwe stijl van start

Nadere informatie

RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK

RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK PPF APG Pieter Kasse / Manja Rietjens 15/16/17 januari 2014 RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK ONDER DEELNEMERS AANLEIDING ONDERZOEK Inzicht in (risico)voorkeuren van deelnemers en gepensioneerden

Nadere informatie

Communicatiestrategie en -beleid Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatiestrategie en -beleid Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatiestrategie en -beleid Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen/Strategie Huidige Situatie Volgens het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland (het

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatieplan 2015 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 23 november 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Informatieverplichtingen...

Nadere informatie

COLLECTIEVE PENSIOENREGELING

COLLECTIEVE PENSIOENREGELING COLLECTIEVE PENSIOENREGELING VOOR HET KARTONNAGE- EN FLEXIBELE VERPAKKINGENBEDRIJF INTRODUCTIE VOOR WERKGEVERS 1 COLLECTIEVE PENSIOENREGELING VOOR HET KARTONNAGE- EN FLEXIBELE VERPAKKINGENBEDRIJF 20075w14

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1 RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL Vraag 1 Onder het huidige FTK krijgen pensioenfondsen te maken met de zogenaamde beleggings -spagaat: aan de ene kant kan er weinig risico worden genomen

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Peter de Bruijne Voorzitter Bestuur Pensioenfonds ING 31 oktober 2013 QR code website Pensioenfonds ING Agenda Financiële situatie Klanttevredenheid

Nadere informatie

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING 1- Waarom heeft het ABP een herstelplan opgesteld? ABP is, evenals vele andere pensioenfondsen, zwaar geraakt door de crisis op de financiële

Nadere informatie

Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen.

Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen. Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen. De Bazel 24 mei 2012 Het Pensioenakkoord Drie delen: - De AOW-leeftijd - Pensioen in de tweede pijler - Ouderenparticipatie Wat is de aanleiding?

Nadere informatie

blad Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl UITNODIGING gratis uitleg over je pensioen 7 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4

blad Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl UITNODIGING gratis uitleg over je pensioen 7 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4 Pensioen blad voor werknemers maart 2015 Meer inzicht in je pensioen: MET UPO & DE PENSIOENPLANNER 2 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4 Premie in 2015: PENSIOENPREMIE BLIJFT GELIJK 5 UITNODIGING gratis

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over?

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over? Nieuwsbrief oktober 2015 Herstelplan In de nieuwsbrieven van juli (over o.a. het nieuwe Financieel ToetsingsKader nftk ) en augustus 2015 (over beleggen) informeerden we u al eerder over de eisen die De

Nadere informatie

Risico s rond pensioen

Risico s rond pensioen Risico s rond pensioen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Pensioen Informatie sessie

Pensioen Informatie sessie Pensioen Informatie sessie Pensioenreglement B Oktober 2013 Voorbehoud De tekst in deze presentatie is louter ter informatie bedoeld. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij onduidelijkheden

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement dat met ingang van 1 mei 2012 van kracht is voor de Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

MAART 2013 BEELD. Verlaging pensioenen voorlopig van tafel. Deelnemers PGB solidair en risicobereid. We hebben er toch voor betaald...?

MAART 2013 BEELD. Verlaging pensioenen voorlopig van tafel. Deelnemers PGB solidair en risicobereid. We hebben er toch voor betaald...? B BEELD PG P E N S I O E N M A G A Z I N E Verlaging pensioenen voorlopig van tafel Deelnemers PGB solidair en risicobereid We hebben er toch voor betaald...? INHOUD 4 Verlaging pensioenen voorlopig van

Nadere informatie

Solidariteit in het pensioenstelsel

Solidariteit in het pensioenstelsel Solidariteit in het pensioenstelsel Speech van Harman Korte, AFM-bestuurder tijdens de Themadag van het Platform Deelnemersraden te Zoetermeer, 12 april 2013 Dames en heren, Ook van mijn kant hartelijke

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatieplan 2016 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 21 april 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Informatieverplichtingen... 3

Nadere informatie

Risicobereidheid in beeld

Risicobereidheid in beeld Risicobereidheid in beeld Onderzoek naar de risicobereidheid bij actieve deelnemers en gepensioneerden in opdracht van Pensioenfonds Campina 11 september 2015 Peter Zegwaart 1 Doelstellingen onderzoek

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld?

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld? Bulletin BANDEN juli 2014 13 Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds Deelnemersbijeenkomsten Grolsch Pensioenfonds 4 en 5 maart 2015 Pensioen in het kort Wie beslist er over je pensioen? Pensioenovereenkomst Arbeidscontract CAO werkgever werknemers Uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt. Workshop 9 mei 2012

De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt. Workshop 9 mei 2012 De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt Workshop 9 mei 2012 Programma De aanleiding en het pensioenakkoord op hoofdlijnen Aanpassingsmechanismes Fiscale pensioenkader

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers. April 2012

Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers. April 2012 Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers April 2012 Agenda Kenmerken SPNG Aanleiding Uitgangspunten en ondernomen stappen Wijzigingen in de regeling en premie Intermezzo: de pensioendriehoek Stappen

Nadere informatie

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1.B Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Waarom een nieuwe regeling bij Cosun? Pensioenpremie Toeslagverlening (indexatie) Discussie

Nadere informatie

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Uw pensioen bij SPOA Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Agenda De pensioenregeling van SPOA Dekkingsgraad: Korten of niet? Premie voldoende voor pensioendoel? Uw pensioenoverzicht: wat staat er nu op?

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Agenda Welkom Notulen vergadering 2 november Performance SPLB Het pensioengebouw en juridisch advies Financiën Communicatie en LinkedIn groep

Nadere informatie

Op koers blijven voor een goed pensioen: een update van het bestuur

Op koers blijven voor een goed pensioen: een update van het bestuur Op koers blijven voor een goed pensioen: een update van het bestuur Agenda Stand van zaken PPF APG: kerngegevens, beleggingsresultaten dekkingsgraadontwikkeling Deelnemerstevredenheidsonderzoek Effecten

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2016

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2016 Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2016 1 Programma Agenda 1. Pensioenbewustzijn 2. Governance SPF 3. SPF 2015 4. SPF 2016 Q1 (recente ontwikkelingen) 5. Slotopmerkingen en rondvraag 2 1. Pensioenbewustzijn:

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

PGB PARTNERPENSIOEN PLUS EXTRA ZEKERHEID VOOR NABESTAANDEN VAN PGB-DEELNEMERS

PGB PARTNERPENSIOEN PLUS EXTRA ZEKERHEID VOOR NABESTAANDEN VAN PGB-DEELNEMERS PGB PARTNERPENSIOEN PLUS 2013 EXTRA ZEKERHEID VOOR NABESTAANDEN VAN PGB-DEELNEMERS PGB PARTNERPENSIOEN PLUS EXTRA ZEKERHEID VOOR NABESTAANDEN VAN PGB-DEELNEMERS In de brochure wordt een aantal regels van

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ

Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ Nieuwsbrief van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars april 2014 Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ Het bestuur van SBZ telt een nieuw gezicht. Ronald van Hees,

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Risico s rond pensioen. Versie 29-12-2015

Risico s rond pensioen. Versie 29-12-2015 Risico s rond pensioen Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Risico s rond pensioen Volgens een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijken de meeste Nederlanders nog hoge, ja vaak te hoge,

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen?

Hoe zit het met mijn prepensioen? We zorgen ervoor dat u goed zit Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken.

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Beste deelnemers,

WOORD VOORAF. Beste deelnemers, WOORD VOORAF Beste deelnemers, Voor u ligt de pensioenkrant 2015 van Stichting Pensioenfonds B&S ( het Pensioenfonds ). Hiermee willen wij u informeren over de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen

Nadere informatie

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004 Ballast Nedam Pensioenfonds Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden Theo Bruijninckx 1 november 2004 Onderwerpen Agendapunt 1: Jaarverslag 2003 Overzicht 2003 Herstelplan 2002 Agendapunt

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer

Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer We zorgen ervoor dat u goed zit 2 Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken. U moet dan uw rekeningen

Nadere informatie

Welkom! september / oktober 2016

Welkom! september / oktober 2016 Informatiebijeenkomst 2016 Welkom! september / oktober 2016 Agenda Voorstellen Deelnemersonderzoek 2016 Jouw pensioen Communicatie Jaarverslag 2015 Afwikkeling contract NN Resultaten Beleggen Verantwoord

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! Pagina 18

UW PENSIOEN BIJ PGB. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! Pagina 18 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB Doe de pensioencheck! Pagina 18 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen Pensioen in Nederland

Nadere informatie

Pensioenregeling SPW. Aedes Corporatiedag 2012

Pensioenregeling SPW. Aedes Corporatiedag 2012 Pensioenregeling SPW Aedes Corporatiedag 2012 Programma 1. Wat is pensioen? 2. De pensioenregeling van SPW 3. Pensioenplanner 4. Pensioengebeurtenissen 5. Actualiteiten 2 Pensioen is Uitgesteld loon Als

Nadere informatie

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae Op macroniveau begrijpt de grote meerderheid van de Nederlandse werknemers dat ingrepen in het pensioenstelsel noodzakelijk

Nadere informatie

PGB PARTNERPENSIOEN PLUS EXTRA ZEKERHEID VOOR NABESTAANDEN VAN PGB-DEELENEMERS VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB

PGB PARTNERPENSIOEN PLUS EXTRA ZEKERHEID VOOR NABESTAANDEN VAN PGB-DEELENEMERS VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB PGB PARTNERPENSIOEN PLUS EXTRA ZEKERHEID VOOR NABESTAANDEN VAN PGB-DEELENEMERS VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB OKTOBER 2009 INLEIDING In de brochure wordt een aantal regels van het pensioenreglement van

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten en strategische keuzes bij PGB

Pensioenactualiteiten en strategische keuzes bij PGB Pensioenfonds PGB Presentatie voor de Ledenraad 29 februari 2012 7 Pensioenactualiteiten en strategische keuzes bij PGB 1 Inhoud Inhoud Deel I: actuele ontwikkelingen in het pensioendomein financiële positie

Nadere informatie

COLLECTIEVE PENSIOENREGELING

COLLECTIEVE PENSIOENREGELING COLLECTIEVE PENSIOENREGELING VOOR DE VERF- EN DRUKINKTINDUSTRIE INTRODUCTIE VOOR WERKGEVERS 1 COLLECTIEVE PENSIOENREGELING VOOR DE VERF- EN DRUKINKTINDUSTRIE 20076w14 HET PENSIOENFONDS PGB Sinds 1 januari

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland (het Fonds ), dient het Fonds te beschikken over

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! Pagina 18

UW PENSIOEN BIJ PGB. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! Pagina 18 2016 UW PENSIOEN BIJ PGB Doe de pensioencheck! Pagina 18 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen Pensioen in Nederland

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015 Stichting Pensioenfonds SPF Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015 Programma 1. Pensioenbewustzijn 2. SPF 2014 3. SPF 2015 4. Rondvraag 2 Pensioenbewustzijn via collectieve communicatie Website:

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda 18.30 Opening Bert 18.35 Hoe staat het fonds er voor René Financieel Beleggingsbeleid Rendement

Nadere informatie

Pensioen in zicht Informatiesessie 57+ Stichting Pensioenfonds AVEBE

Pensioen in zicht Informatiesessie 57+ Stichting Pensioenfonds AVEBE Pensioen in zicht Informatiesessie 57+ Stichting Pensioenfonds AVEBE Agenda 1. Opening 2. Pensioenontwikkelingen 3. Plan uw pensioen - welke keuzes kan ik maken voor mijn pensionering? 4. Hoe gebruik ik

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds Deelnemersbijeenkomsten Grolsch Pensioenfonds 11 april 2016 Programma Welkom en Pensioen in het kort Eveline Paternotte Organisatie en kerncijfers Han Thoman 10 minuten Financiële positie en fondsbeleid

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement dat met ingang van 1 mei 2012 van kracht is voor de Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

PENSIOEN, WAT KUN JE ER MEE DOEN??

PENSIOEN, WAT KUN JE ER MEE DOEN?? PENSIOEN, WAT KUN JE ER MEE DOEN?? Agenda Algemeen UPO (uniform pensioen overzicht) Planner / Website Vragen 3 Pensioendriehoek Website Pensioenfonds Huidige situatie Stijgende levensverwachting Financiële

Nadere informatie

Uw pensioen meenemen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

Uw pensioen meenemen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen meenemen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen meenemen Stel, u heeft een nieuwe baan. Vaak gaat u dan pensioen opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder. U kunt

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

In gesprek over ons pensioen

In gesprek over ons pensioen In gesprek over ons pensioen Doreth van den Heuvel Bert van Kuijck De Rijp 25 november 2013 Regio AMA & Noord-Holland Agenda Inleiding, vragen Pensioen in Nederland Over het pensioenfonds Pensioenpremie

Nadere informatie

Roadshow Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord / FTK

Roadshow Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord / FTK Roadshow Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord / FTK 2 De essentie: Eerlijke verdeling van lasten en lusten tussen generaties krijgt volop aandacht; Er worden twee contracten voorgesteld. Beide behoeven verdere

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Nieuws over uw pensioen

Nieuws over uw pensioen BpfTEX Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Nieuws over uw pensioen Juni 2010 Bas de Lege, secretaris BPF Tex en Jan Edu Kelder, voorzitter

Nadere informatie

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate oktober 2016 Hoe verloopt 2016 tot nu toe? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de financiële situatie bij Pensioenfonds TenCate is niet goed. De alsmaar

Nadere informatie

WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG Afschaffen van de doorsneesystematiek: wie gaat dat betalen?

WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG Afschaffen van de doorsneesystematiek: wie gaat dat betalen? WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG Afschaffen van de doorsneesystematiek: wie gaat dat betalen? Dit position statement begint het vraagstuk van het afschaffen van de doorsneesystematiek aan de achterkant : vanuit

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie