Nummer archiefinventaris:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer archiefinventaris: 2.15.65"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Volksgezondheid van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en haar taakvoorgangers, (1913) (1989) Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 DG Volksgezondheid 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...9 Aanwijzingen voor de gebruiker...10 Openbaarheidsbeperkingen...10 Beperkingen aan het gebruik...10 Aanvraaginstructie Citeerinstructie Archiefvorming...11 Geschiedenis van de archiefvormer...11 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport...11 Geschiedenis van het archiefbeheer...14 De verwerving van het archief...14 De verwerving van het archief...14 Inhoud en structuur van het archief...15 Inhoud Selectie en vernietiging Aanvullingen Verantwoording van de bewerking...15 Ordening van het archief...16 Verwant materiaal...18 Verwante archieven...18 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Algemeen Secretariaat Organisatie Overleg (Interne) voorlichting Commissies, werk- en projectgroepen Begrotingen (Interne) organisatie Wetgeving Epidemiologie en Informatica Afdeling Onderzoeksgegevens en adviezen Informatica en automatisering Stafafdeling Beleidsontwikkeling Volksgezondheid in Buitengewone Omstandigheden Directie Verzekeringen, Kostenbeleid Gezondheidszorg Wet- en regelgeving Nationaal Algemene Wet Gezondheidszorgverzekering Wet op de Ziekenfondsverzekering voor bejaarden / vrijwillige ziekenfondsverzekering Ziekenfondswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Wet ziekenhuistarieven Wet tarieven gezondheidszorg (WTG) Internationaal EU Internationale Arbeidsorganisatie (IAO of ILO) Benelux Bilaterale sociale zekerheidsverdragen Ziekenfondsen...71

4 4 DG Volksgezondheid De Ziekenfondsraad Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven (COZ) Centrale Raad voor de Volksgezondheid (CRV) Ziekenhuizen Efficiëncy en kostenbeheersing Organisatie gezondheidszorg Directie Planning en Bouw Wet- en regelgeving Kroonberoepen Wet ziekenhuisvoorzieningen Wet ambulancevervoer Wet voorzieningen gezondheidszorg (WVG) Taken Regionaal Gebouwen voor intramurale gezondheidszorg Ziekenhuizen Verpleeghuizen Psychiatrische ziekenhuizen en zwakzinnigeninrichtingen Dure medische verrichtingen en kostbare medische apparatuur Ambulances Bureau Tandheelkundige Gezondheidszorg Directie Algemene Gezondheidszorg Hoofdafdeling Eerstelijnsgezondheidszorg Hoofdafdeling Geestelijke Gezondheidszorg Organisatie Reorganisatie Rijkspsychiatrische inrichting Wetgeving Patiëntenbeleid Psychotherapie Werkgroep Psychotherapie Gemengde Commissie voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (GCAGG) Commissie Werkgroepen Werkgroep I Werkgroep Regionalisatie Werkgroep Categorale Zorg Werkgroep Consultatieverlening Werkgroep koppeling extra- en intramurale geestelijke gezondheidszorg Stuurgroep Rechtspositie patiënten Werkgroep Rechtspositie Patiënten in Psychiatrische Ziekenhuizen Hoofdafdeling Basisgezondheidszorg Basisgezondheidsdiensten en Jeugdgezondheidszorg Ziektebestrijding Astma Besmettelijk ziekten Geslachtsziekten Polio Niet besmettelijke ziekten Hart- en vaatziekten Kanker Phenylketonurie Transplantaties Revalidatie Gehandicaptenzorg Blinden...130

5 DG Volksgezondheid Doven en slechthorenden Gehandicaptenbeleid Ouderenzorg Afdeling Subsidie- en begrotingszaken Ouderen Jeugd en opvoeding Geestelijke gezondheidszorg Geslachtsziekten Kanker Kruisverenigingen Revalidatie Tuberculose Wijkgezondheidscentra Overledenen Minderheden Directie Gezondheidszorg Beroepen en Opleidingen Afdeling Paramedische Beroepen en Opleidingen Chiropodisten Diëtisten Ergotherapeuten Fysiotherapeuten Heilgymnasten en masseurs Keurmeesters Logopedisten Medische Analisten Mondhygiënisten (tandverzorgers) Oefentherapeuten Mensendieck en Cesar Opticiëns Orthoptisten Podotherapeuten en voetverzorgenden Radiodiagnostisch en Radiotherapeutisch laboranten Tandheelkundige technici en tandheelkundige inrichtingen Toelating buitenlandse diploma 's Alternatieve geneeswijzen Homeopaten Commissie Alternatieve Geneeswijzen Afdeling Medische en Verpleegkundige Beroepen en Opleidingen Apothekers Artsen, huisartsen en specialisten Kraamverzorgsters Operatie assistenten Psychologen Verloskundigen Verpleegkundigen Ambulancepersoneel Verpleegkundigen A (somatische ziekten) Verpleegkundigen B (psychiatrie) Verpleegkundigen Z (zwakzinnigenzorg) Verpleegkundigen A (somatische ziekten) en B (psychiatrie) Verpleegkundigen A (somatische ziekten), B (psychiatrie) en Z (zwakzinnigenzorg) Wijkverpleging Ziekenverzorgsters Toelating buitenlandse diploma 's Afdeling Subsidie-en begrotingszaken Stafafdeling Personeelplanning Stafafdeling Onderwijszaken...190

6 6 DG Volksgezondheid Wetten Gezondheidswet Wet op de medische beroepen Wet op de paramedische beroepen Wet op de Verpleegkundigen Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) Medische Tuchtwet Wet uitoefening van de geneeskunst door onbevoegden Wet afbreking zwangerschap (abortus) Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen Europese Economische Gemeenschap (EEG) Directie Voedingsaangelegenheden en productveiligheid Bestrijdingsmiddelenwet Destructiewet Destructieraad Drinkwateraangelegenheden Kernenergiewet Vleeskeuringswet Beleid Wet- en regelgeving Uitvoering Warenwet Wet- en regelgeving Besluiten Wet op de dierproeven Hoofdafdeling Geneesmiddelen, Medische hulpmiddelen en Infectieziekten Inentingswet Opiumwet Beleid Wet- en regelgeving Uitvoering Praeventiefonds Quarantainewet en Internationale Gezondheidsregeling Tuberculose Wet bescherming leerlingen tegen besmettingsgevaar Wet bevolkingsonderzoek op tuberculose Beleid Uitvoering Besmettelijke-ziektenwet/Wet bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken Wet op de geneesmiddelenvoorziening Beleid Wet- en regelgeving Uitvoering Wet op de medische hulpmiddelen Wet op menselijk bloed Wet op sera en vaccins Geneesmiddelencommissie Correspondentie Advies Vergaderingen Bureau Drankwetzaken Beleid Wet- en Regelgeving Drankwet Drankwetbesluit Wijzigingswet Drankwet Drank en Horecawet...265

7 DG Volksgezondheid Uitvoering Drank en Horeca-wet Afdeling Verslavingsaangelegenheden Alcoholverslaving Drugverslaving Tabakverslaving Verslavingszorg Sociaal-Hygiënische Commissie inzake het Alcoholvraagstuk Commissie van Overleg met het Bedrijfsleven inzake het Alcoholvraagstuk Interdepartementale Werkgroep Tabaksreclame Interdepartementale Stuurgroep Drugbeleid Beleid Wet- en regelgeving Uitvoering Interdepartementale Commissie Beperking Tabaksgebruik Bijlagen Lijst van gebruikte afkortingen...277

8

9 DG Volksgezondheid 9 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Ministerie van Sociale Zaken: Directoraat-Generaal Volksgezondheid Periode: merendeel Archiefbloknummer: S26 Omvang: 70,70 meter; 3359 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en haar taakvoorgangers Samenvatting van de inhoud van het archief: Het Directoraat-generaal van de Volksgezondheid bestond uit een veelvoud van (staf-)afdelingen, directies en bureaus. Hierdoor waren de taken ook zeer divers. De voornaamste taken waren het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van diverse beleidsvraagstukken en wetgeving op het gebied van bestuurlijke vraagstukken van algemene aard; het volksgezondheidsbeleid; verzekeringszaken binnen de Ziekenfondswet en de AWBZ; het bouwen en evenwichtig verspreiden van voorzieningen in de gezondheidszorg; structurering van de samenwerking tussen medische, paramedische beroepen en welzijnsvoorzieningen; de registratie en opleiding van de beroepsbeoefenaren en beslissingen over toelating van houders van buitenlandse diploma s op dit gebied; voedingsaangelegenheden en productveiligheid; geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en infectieziekten; drankwetzaken en verslavingsaangelegenheden.

10 10 DG Volksgezondheid Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A) Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens auteursrecht Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken: Directoraat-Generaal Volksgezondheid, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, DG Volksgezondheid, , inv.nr....

11 DG Volksgezondheid 11 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT. De afdeling Volksgezondheid viel tot 1918 onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In 1918 werd het beleidsterrein ondergebracht bij het departement van Arbeid. Toen in 1933 het departement van Sociale Zaken werd ingesteld, werd volksgezondheid daar ondergebracht. In 1951, toen de tot dan toe grotendeels op liefdadigheid gebaseerde gezondheidszorg langzaam plaats begon te maken voor grotere overheidsbemoeienis op dat gebied, veranderde de naam van dit departement in Sociale Zaken en Volksgezondheid. In 1971 ontstond het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (VOMIL). In 1982 werd Milieuhygiëne bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) ondergebracht en werd het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) opgericht, nadat het besef van de samenhang tussen gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening sterk was toegenomen binnen de overheidskringen. In 1994 vond er weer een wisseling plaats en ontstond het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). (http://www.minvws.nl/organisatie/geschiedenis/; zie ook verscheidene RIOs inzake Volksgezondheid) Tot 1954 bestond het beleidsterrein Volksgezondheid binnen het departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid uit twee afdelingen. De afdeling Volksgezondheid I (nationale gezondheidszaken) en de afdeling Volksgezondheid II (internationale gezondheidszaken). In 1954 kwam daar verandering in en werd er een directie Volksgezondheid in het leven geroepen. In 1964 werd de directie Volksgezondheid een Directoraat-generaal Volksgezondheid (DG Volksgezondheid). Het DG omvatte toen de volgende (hoofd) afdelingen: afdeling Algemene en Financiële Zaken; hoofdafdeling Medische Beroepen en Opleidingen; hoofdafdeling Gezondheidszorg; de hoofdafdeling Gezondheidsbescherming en de afdeling Kernenergie en Stralenbescherming. In 1965 vond er een structuurwijziging plaats. Het DG Volksgezondheid kreeg, naast het bureau Algemene Zaken en het bureau Internationale Zaken twee directies onder zich. De eerste was de Directie Gezondheidsbescherming met de hoofdafdeling gezondheidsbescherming, waaronder de afdelingen Milieuhygiëne, afdeling Voedingsaangelegenheden, afdeling Besmettelijke Ziekten, Drankwet en Geneesmiddelenvoorziening vielen, en de hoofdafdeling Kernenergie en Stralenbescherming. De tweede directie betrof de Directie Gezondheidszorg met daaronder hoofdafdeling Gezondheidszorg I, hoofdafdeling Gezondheidszorg II en hoofdafdeling Medische Beroepen en Opleidingen. Gezondheidsbescherming en de daarmee gerelateerde afdelingen vielen in 1967 niet meer onder het DG Volksgezondheid maar onder een apart Directoraat voor de Gezondheidsbescherming. Het DG Volksgezondheid kreeg de naam Directoraat-generaal voor de Gezondheidszorg. In 1968 is er weer sprake van een Directoraat-generaal van de Volksgezondheid. Gezondheidsbescherming en Gezondheidszorg werden onder dit Directoraat in twee directies opgesplitst. In 1969 vond er weer een structuurwijziging plaats. De term Gezondheidsbescherming werd niet meer gebruikt, in plaats hiervan kwam Milieu- en Voedingshygiëne.

12 12 DG Volksgezondheid In 1972 viel Volksgezondheid en Milieuhygiëne niet meer onder het departement Sociale Zaken maar onder een nieuw in het leven geroepen ministerie: het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. De directie Milieu- en Voedingshygiëne viel niet meer onder het DG Volksgezondheid maar werd een apart Directoraat-generaal voor de Milieu- en Voedingshygiëne. De Directie voor de Volksgezondheid nam enkele taakgebieden over die voorheen onder Gezondheidsbescherming vielen, zoals Voedings- en Verslavingsaangelegenheden. In 1981 en 1982 kende het DG Volksgezondheid de volgende organisatorische indeling: de Directieraad; het Algemeen Secretariaat; stafafdeling Epidemiologie en Informatica; stafbureau Beleidsontwikkeling; afdeling Volksgezondheid in Buitengewone Omstandigheden; hoofddirectie Financiering en Planning, waaronder de directie Verzekeringen en Kostenbeleid Gezondheidszorg en directie Planning en Bouw vallen; de hoofddirectie Gezondheidszorg, waaronder het bureau Tandheelkundige Gezondheidszorg, directie Algemene Gezondheidszorg, directie Gezondheidszorg, Beroepen en Opleidingen, en de hoofddirectie Gezondheidsbescherming met daaronder de directie Voeding- en Veterinaire Aangelegenheden en Productveiligheid, hoofdafdeling Geneesmiddelen, Medische hulpmiddelen en Infectieziekten, bureau Drankwetzaken en de afdeling Verslavingsaangelegenheden. Samenvattend: alle afdelingen die (voorheen) onderdeel waren van het DG Volksgezondheid, zijn ook opgenomen in de organisatiestructuur van het DG uit 1981 en De indeling van de inventaris is daarom gebaseerd op deze organisatiestructuur. Hieronder volgen korte omschrijvingen van de voornaamste taken van deze directies en afdelingen. Algemeen Secretariaat Het Algemeen Secretariaat van het DG behandelt beleids- en bestuurlijke vraagstukken van algemene aard, coördineert aspecten van het beleid op het gebied van de gezondheidszorg, ook interdepartementaal, voert alle secretariaatswerkzaamheden uit voor de Directeur-generaal, de plaatsvervangende Directeur-generaal en de directieraad en zorgt voor uitvoering van en toezicht op de voortgang van de beleidsbeslissingen. Voorts valt hieronder de zorg voor de interne organisatie, personeelsaangelegenheden, interne voorlichting en financiële aangelegenheden op hoofdlijnen. Afdeling Epidemiologie en Informatica De afdeling zorgt voor bijdragen aan de beleidsvorming en uitvoering door het toegankelijk maken van bestaande onderzoeksgegevens en het starten en/of begeleiden van studies op het gebied van de epidemiologie, evenals het verstrekken van advies inzake ontwikkelingen op het terrein van de informatica en automatisering in de gezondheidszorg binnen het DG en Staatstoezicht. Stafafdeling Beleidsontwikkeling Het stafbureau initieert en coördineert de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het volksgezondheidsbeleid, voert hiertoe overleg met instanties binnen en buiten de departementale sfeer en biedt zonodig steun en aanvulling. Tot de taakstellingen behoort het ontwikkelen, analyseren en evalueren van beleidsinitiatieven en bijdragen aan de planning en programmering van de gezondheidszorg. Afdeling Volksgezondheid in Buitengewone Omstandigheden De afdeling treft dan wel stimuleert maatregelen om in ramp- en noodsituaties in het kader van de civiele verdediging te zorgen voor het zo goed mogelijk functioneren van de volksgezondheidvoorzieningen. Hieronder vallen de voorbereidingen van wettelijke voorzieningen in het kader van de noodwetgeving tussen de Directoraten-generaal van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Er wordt ook samengewerkt met andere onderdelen binnen de overheid en maatschappelijke organisaties zoals de NAVO en het Nederlandse Rode Kruis.

13 DG Volksgezondheid 13 Directie Verzekeringen en Kostenbeleid Gezondheidszorg De directie behandelt verzekeringszaken binnen de Ziekenfondswet en de AWBZ; de efficiëntie van de financiering zoals premies, subsidieregelingen en rijksbijdragen; houdt controle op de financiering en de uitvoering, evenals de behandeling van wettelijke regelingen en juridische zaken op het gebied van ziektekostenverzekeringen en budgettering in de gezondheidszorg. Verder houdt de directie zich bezig met de behandeling van internationale aangelegenheden op het gebied van de ziektekostenverzekeringen. Directie Planning en Bouw De directie bevordert het tot stand komen van doelmatige voorzieningen van inrichtingen voor de gezondheidszorg, de evenwichtige spreiding van deze voorzieningen, de samenwerking binnen het inrichtingswezen en het uitvoeren van de planning van voorzieningen en de juridische aspecten ervan in het kader van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen. Voorts het verlenen van vergunningen voor de (ver)bouw van inrichtingen en het bewaken van de kostenontwikkeling tijdens een bouwperiode evenals de toepassing en uitvoering van de Garantieregeling inrichtingen voor de gezondheidszorg (in de garantieregeling is geregeld dat de minister van volksgezondheid aan instellingen die een voorziening voor de gezondheidszorg willen bouwen een garantie voor de benodigde geldleningen kan geven). Bureau Tandheelkunde Gezondheidszorg Het bureau wordt ingesteld in 1971 en houdt zich bezig met het beleid en de uitvoering van de tandheelkundige zorgverlening en de organisatie daarvan. Directie Algemene Gezondheidszorg De directie behartigt het beleid op het gebied van de (her-)structurering van de organisatie van de gezondheidszorg, waaronder de samenwerking tussen medische, paramedische beroepen en welzijnsvoorzieningen; het verbinden van de extramurale zorg met het inrichtingswezen en bemoeiingen met landelijke provinciale en regionale organisaties, zoals het kruiswerk, wijkgezondheidscentra in de eerstelijns en in de ambulante geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Het (mede)-voorbereiden van wettelijke maatregelen zoals wetgeving voor geestelijk gestoorden behoren ook tot het takenpakket. Directie Gezondheidszorg, Beroepen en Opleidingen De directie houdt zich bezig met de uitvoering van de Gezondheidswet en de Wet op de paramedische beroepen inzake de registratie en opleiding van de beroepsbeoefenaren en beslist over de erkenning en toelating van houders van buitenlandse diploma s op dit gebied in Nederland. Directie Voedingsaangelegenheden en Productveiligheid De directie is belast met de beleidsontwikkeling en -uitvoering op het terrein van de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de consument in het kader van onder meer de Warenwet, de Vleeskeuringswet, de Destructiewet, de Wet op de dierproeven en de Bestrijdingsmiddelenwet. Hoofdafdeling Geneesmiddelen, Medische Hulpmiddelen en Infectieziekten De hoofdafdeling draagt zorg voor het beleid en de uitvoering op het terrein van wetten over geneesmiddelen, opium, sera en vaccins, menselijk bloed, medische hulpmiddelen, bestrijding infectieziekten, opsporing ziekteoorzaken, quarantaine en internationale gezondheidszorg en bereidt hiervoor wettelijke regelingen. Bureau Drankwetzaken Het bureau behandelt alle onderwerpen die verband houden met de toepassing van de Drank- en Horecawet en eventuele wijzigingen van deze wet. Afdeling Verslavingsaangelegenheden De beleidsvoorbereidingen ten aanzien van de preventie van alcohol- en drugsmisbruik en

14 14 DG Volksgezondheid opvang van risico s die te maken hebben met het gebruik van alcohol en drugs is de taak van deze afdeling die hiervoor subsidieregelingen kan opstellen. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De archieven zijn tot 1998 in Rijswijk en daarna in Steenbergen in verrijdbare stellingkasten in het semi-statische archief van het ministerie van WVC, en later VWS, opgeslagen. De archieven met betrekking tot de volksgezondheid van het ministerie van SZW en VOMIL zijn ondergebracht bij het nieuw gevormde ministerie van WVC en vervolgens bij VWS. De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is in 2008 door Ministerie van VWS overgebracht naar het Nationaal Archief, krachtens artikel 23 van de Archiefwet 1995 De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Overbrenging van een overheidsarchief

15 DG Volksgezondheid 15 Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Inhoud INHOUD De te bewaren stukken zijn, vanwege de breedte van het DG Volksgezondheid, zeer divers. De meest voorkomende bewaarde stukken zijn Kamervragen, nota s, het voorbereiden, tot stand komen en wijzigen van wetten, Koninklijke en Ministeriële Besluiten, onderzoeks- en adviesrapporten en adviezen aan de eigen en andere ministers. Verder omvat het archief een grote hoeveelheid agenda s en notulen van verschillende werk- en stuurgroepen en commissies. Ook bevinden zich er stukken inzake personeelsaangelegenheden van afdelingen, diensten en instellingen en jaarverslagen en werkplannen van gezondheidscentra. Andere stukken betreffen aanvragen van vergunningen, erkenningen, begrotingsaangelegenheden en verslagen van inspectiebezoeken en symposia. Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Een redelijk klein deel van het archief kwam voor bewaring in aanmerking. Het blok besloeg oorspronkelijk 1872,625 meter. Hiervan is 79,5 meter bewaard. 1652,25 meter is vernietigd, 7,5 meter wordt vernietigd op termijn, 44,375 meter te bewaren dossiers van na 1982 is retour gestuurd naar de zorgdrager en 3 meter is teruggestuurd naar de zorgdrager vanwege een onbekende vernietigingstermijn. Stukken die voor vernietiging in aanmerking kwamen zijn onder andere ter kennisgeving toegezonden stukken, stukken ter kennisname inzake verschillende projecten, vergaderverslagen op een lager niveau en administratieve en personele ondersteuning. Aanvullingen AANVULLINGEN Navraag bij de ministeries van VROM en SZW wees uit dat zij geen archief hadden van deze organisatieonderdelen. Eerdere vernietiging heeft wel plaatsgevonden, maar alleen van ter kennisneming toegezonden stukken. Er kan worden aangenomen dat het archief compleet is. Er worden dus geen aanvullingen verwacht op dit archief. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Aan de hand van de basisselectiedocumenten: Medische beroepen en opleidingen, (Stcrt 2002/15) Planning van voorzieningen in de gezondheidszorg, (Stcrt 2007/100) Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, 1945 (Stcrt 2006/192) Overheidspersoneel, arbeidsvoorwaarden (Stcrt 2001/200) actualisatie juli 2001 Overheidsinformatievoorziening (Stcrt 2003/202) Organisatie Rijksoverheid, (Stcrt 2005/245), actualisatie juni 2005 Rijksbegroting (Stcrt 2005/62), actualisatie mei 2005 Lijkbezorging (Stcrt. 2007/23) Bekostiging en verzekering van de gezondheidszorg (Stcrt 2006/232) Internationale volksgezondheid (Stcrt. 2007/214) Voedings- en productveiligheid (Stcrt 2007/47) Infectieziektebestrijding en preventieve gezondheidszorg (Stcrt. 2007/114) Verslavingszorg (Stcrt 2007/40) Patiëntenbeleid (Stcrt. 2007/152)

16 16 DG Volksgezondheid Subsidies in de Volksgezondheid (Stcrt 2007/4) Vaststelling van tarieven in de gezondheidszorg (Stcrt. 2007/222) Wetenschapsbeleid (Stcrt 2002/103) Toezicht op de volksgezondheid (Stcrt 1998/61) Gezondheid en welzijn van dieren (Stcrt 2003/63-64) zijn de dossiers geselecteerd op te bewaren en te vernietigen. Voor de archiefbescheiden onder Drinkwateraangelegenheden van de directie Voedingsaangelegenheden en productveiligheid zijn waar mogelijk handelingen uit de selectielijst voor milieubeheer gekozen. Milieuhygiëne was ten tijde van de opgemaakte archiefbescheiden zeer nauw verbonden met Volksgezondheid. Voor de archiefbescheiden met betrekking tot de Kernenergiewet is er voor gekozen om de selectielijst voor Energiebeleid niet te gebruiken. De handelingen uit deze lijst die onder Volksgezondheid vielen, kwamen niet overeen met de inhoud van de archiefbescheiden. Daarom is ervoor gekozen om hier de handelinghen uit de selectielijst voor Infectieziektebestrijding en preventieve gezondheidszorg te gebruiken. Aan de hand van de Staatsalmanak en de aard van de stukken is in overleg met het Nationaal Archief gekozen voor de indeling van deze toegang. Bij sommige directies zijn uitzonderingen gemaakt op deze indeling. Zo waren bij een paar directies meer wet en regelgevingsdossiers aanwezig dan bij andere. Vandaar dat in deze gevallen gekozen is voor een (sub)rubriek. Naast het gebruiken van de verschillende basisselectiedocumenten zijn er nog enkele afspraken met de zorgdrager gemaakt omtrent het bewaren en vernietigen van de dossiers: De behandelde archiefblokken bestrijken de periode Incidenteel konden dossiers aangetroffen worden uit de periode van voor Deze dossiers zijn teruggestuurd naar het ministerie van VWS. Verder liepen de bestanden tot ongeveer Afgesproken is dat de dossiers, gevormd na 1982, waarvan de bewaartermijn is verstreken, door PWAA zullen worden vernietigd op basis van de hierboven genoemde selectielijsten. De te bewaren dossiers gaan retour naar de zorgdrager. Ook werden in dit archief een aantal archiefbescheiden aangetroffen die tot het bureau Secretaris-generaal en andere vakdirecties behoorden; deze zijn op de juiste plaats in de betreffende inventaris gevoegd. Alle stukken zijn van nietjes, plakband en overige hechtmiddelen ontdaan en verpakt in zuurvrije omslagen en zuurvrije archiefdozen. Ze zijn daarna genummerd volgens de inventaris. De omslagen en dozen zijn voorzien van etiketten. Van de te vernietigen stukken zijn vernietigingslijsten opgesteld, deze zijn aan het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport voorgelegd en, na verkregen toestemming, zijn de hiervoor geselecteerde dossiers vernietigd. Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF Voor de bewerking was het archief geordend volgens de Basis Archief Code, waar het Directoraatgeneraal Volksgezondheid zelf een uitgewerkte versie van had samengesteld. Na de bewerking zijn de archiefbescheiden opgedeeld in verschillende taakgebieden. Alle afdelingen die (voorheen) onderdeel waren van het DG Volksgezondheid, zijn ook opgenomen in de organisatiestructuur van het DG uit 1981 en De indeling van de inventaris is daarom gebaseerd op deze organisatiestructuur. Sommige taakgebieden zijn verder verdeeld in subrubrieken, welke tot doel hebben de verschillende werkterreinen inzichtelijker te maken.

17 DG Volksgezondheid 17

18 18 DG Volksgezondheid Verwant materiaal Verwant materiaal Verwante archieven VERWANTE ARCHIEVEN Het archief van de Afdeling Volksgezondheid over de periode is in het verleden bewerkt door de CAS en overgebracht aan het Nationaal Archief. De toegang op dit archief vormt: Inventaris van het archief van het ministerie van Arbeid: Afdeling Volksgezondheid; Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Volksgezondheid; Ministerie van Sociale Zaken: Afdeling Volksgezondheid (1902) (1976). Stukken van de Adviescommissie inzake het alcoholvraagstuk zitten tevens in inventaris Hierdoor zijn er verscheidene stukken uit het Algemeen Secretariaat ingedeeld bij de inventaris van het archief van de centrale organisatieonderdelen van het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en haar taakvoorgangers, (toegangsnummer ), inventaris van het archief van het Directoraat-generaal Internationale Zaken van het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en haar taakvoorgangers, (1940) (toegangsnummer ) en de inventaris van het archief van de commissies van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en haar taakvoorgangers en gedeponeerde archieven, (1942) (1986) (toegangsnummer ) waar deze stukken beter bij thuishoorden.

19 DG Volksgezondheid 19 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 01. Algemeen Secretariaat 01. ALGEMEEN SECRETARIAAT 1-8 Het tot stand komen van de Gezondheidsnota 1966, met bijlagen pakken en 1 omslag 1 Schema Gezondheidsnota Informatiewinning Voorstukken en commentaren Concept, met bijlagen Concept van 1 augustus 1965, met bijlagen Concept van 5 november 1965, met alfabetisch register Samenwerkingsafspraken 1966, 1 omslag 8 Gezondheidnota Organisatie Overleg ORGANISATIE OVERLEG 9-10 Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Directeur-generaal van de Volksgezondheid met de Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid omslag en 1 pak , 1 pak Notulen van de vergaderingen van de Directeur-generaal van de Volksgezondheid met de afdelingshoofden (chefsvergadering) omslagen en 9 pakken Met hiaat , 1 omslag , 1 omslag , 1 omslag , 1 omslag Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Directeur-generaal van de Volksgezondheid met de hoofdinspecteurs van de Volksgezondheid pakken

20 20 DG Volksgezondheid , mei , juni Besluitenlijsten van de vergaderingen van de Directie Volksgezondheid pak 27 Periodiek verslag van het overleg van het Directoraat-generaal van de Volksgezondheid met de Geneeskundig Hoofdinspecteur voor het toezicht op de Levensmiddelen en Keuring van Waren, met bijlagen omslag De bijlagen gaan over personeelsformatie Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Directie Volksgezondheid met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG), met bijlagen pakken en 1 omslag , 1 omslag 31 Het wijzigingen van de organisatiestructuur van het Directoraat-generaal voor Internationale Zaken, de Directie voor Algemene Beleidsaangelegenheden en het Directoraat-generaal van de Volksgezondheid, met bijlage omslag 32 Notulen van de vergaderingen van de Directeur-generaal van de Gezondheidszorg met de geneeskundige en de veterinaire hoofdinspecteurs van de Volksgezondheid inzake het voorbereiden voor het opzetten van een rabiësbureau, met bijlagen omslag 33 Notulen van de vergaderingen van de Directeur-generaal voor de Gezondheidsbescherming met de afdelingschefs (chefsvergadering) pak Agenda's en notulen van de vergaderingen van het ministerie met de Gezondheidsraad, met bijlagen pakken Agenda's en notulen van de vergaderingen van de staatssecretaris en de Directeurgeneraal van Volksgezondheid met hun ambtsgenoten van andere ministeries inzake de volksgezondheid omslag 38 Notulen van de vergaderingen tussen het ministerie en de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), met bijlagen pak Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Staf Gezondheidszorg pakken

21 DG Volksgezondheid , april-december , januari-juli , augustus-december , januari-mei , juni-september , oktober-november , december Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Directieraad Volksgezondheid, met bijlagen omslagen en 1 pak , januari-februari , april-augustus , september-oktober , november-december , maart-april , mei-juni , juli-augustus , september , oktober , november-december , januari-februari , maart-april , mei-juni , juli I , juli II , augustus , oktober , november , december , januari I , januari II , februari , maart I , maart II , april , mei I , mei II , juni I , juni II , juli , augustus I , augustus II , augustus III, 1 pak , september I , september II , oktober , november I , november II

22 22 DG Volksgezondheid , december 85 Notulen van de stafvergaderingen van de Hoofddirectie Gezondheidszorg 1977, januari-juni 1 pak Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Interdepartementale Ambtelijke Werkgroep Sectorraad Gezondheidsonderzoek omslagen en 1 pak , januari-mei, 1 pak , juni-december , februari-maart 90 Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Directies Algemene Gezondheidszorg (AGZ), Planning en Bouw (PB) en Verzekeringen Kostenbeleid Gezondheidszorg (VKG), van de stafafdelingen Beleidsontwikkeling (STABO) en Verslavingsaangelegenheden (VSA) en de Geneeskundige Hoofdinspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid (GHIGV), met bijlagen omslag Agenda's en notulen van de vergaderingen van het ministerie met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) over het volksgezondheidsbeleid, met bijlagen omslagen , oktober , november , mei , augustus , december 96 Bijlagen , mei , juni , oktober , september Agenda's, notulen en besluitenlijsten van de vergaderingen van het Directoraatgeneraal Volksgezondheid met de minister, met bijlagen omslagen , september , oktober , november 2, 9, 16, 23 en , december 7 en , januari 18 en , februari 1, 8, 15 en , maart 1, 8, 15, 22 en , april 5, 19 en , mei 3, 17 en , juni 7, 14, 21 en , juli 5 en , augustus 16, 23 en , september 6, 13 en 27

23 DG Volksgezondheid Agenda's, notulen en besluitenlijsten van de vergaderingen van het Directoraatgeneraal Volksgezondheid met de staatssecretaris, met bijlagen omslagen , maart 2, 9, 16 en , april 6, 13 en , mei 4, 11, 18 en , juni 3, 15, 22 en , juli 6 en , augustus 17 en , september , november 19 en Agenda's en notulen van de vergaderingen van de politieke leiding met een delegatie van het bestuur van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG), met bijlagen omslagen , maart , oktober 19 en 1982, februari 22, (Interne) voorlichting (INTERNE) VOORLICHTING 124 Het tot stand komen van de introductiedossiers voor de nieuwe bewindslieden uitgewerkt in de "Structuur en organisatie van het Directoraat Generaal van de Volksgezondheid" en "Beleidspunten voor de komende kabinetsperiode op het gebied van de volksgezondheid", met bijlagen omslag Commissies, werk- en projectgroepen COMMISSIES, WERK- EN PROJECTGROEPEN 125 Notulen van de vergaderingen van de Werkgroep Bedrijfseconomie van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, met stukken inzake de deelname van de minister aan een aantal vergaderingen omslag Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Status Commissie Rijks Instituut voor de Volksgezondheid, met bijlagen omslagen 126 Bijlagen Deel I Deel II Het in- en samenstellen van de Werkgroep Opsporingsbevoegdheid van de Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid, en het door de werkgroep uitgebrachte rapport met de naam van de werkgroep, alsmede de verslagen van de Landelijke Overleggroep Openbaar Ministerie en Geneeskundige- en Farmaceutische Inspecties van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, met bijlagen

24 24 DG Volksgezondheid omslag 134 Het samenstellen van een Interdepartementale Ambtelijke Werkgroep Sectorraad Gezondheidszorg ter verkenning van de mogelijkheden voor de instelling van een Sectorraad voor het Gezondheidsonderzoek omslag 135 Het instellen van de Projectgroep Internationale Aangelegenheden omslag Begrotingen BEGROTINGEN 136 Het adviseren van de minister inzake de beleidsvoorstellen van de meerjarenramingen , alsmede het aanbieden van deze ramingen in de ministerraad omslag 137 Kamervragen inzake de parlementaire behandeling van de Rijksbegroting van pak 138 Het voorbereiden van de behandeling van de begroting van 1980 in de Eerste Kamer der Staten-Generaal, waaronder het beantwoorden van schriftelijke vragen omslag Kamervragen inzake de voorbereiding van de openbare behandeling van de begroting van 1980 betreffende het Departement voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne omslagen 139 Kamervragen van de Vaste Commissie voor Milieuhygiëne Kamervragen van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid Kamervragen inzake de begroting van het ministerie van pak 142 Het toelichten van de begrotingsvoorstellen aan de minister-president, alsmede de raming op de begroting van het ministerie voor het beleidsterrein Milieuhygiëne over het jaar omslag (Interne) organisatie (INTERNE) ORGANISATIE 143 Het reorganiseren van de afdeling Volksgezondheid van het ministerie van Sociale Zaken, met bijlagen omslag 144 Het tot stand komen van het KB van 21 december 1961 (Stb. 480) inzake het wijzigen van het Besluit Staatstoezicht Volksgezondheid door het instellen van een Hoofdinspectie voor het toezicht op levensmiddelen en een Hoofdinspectie voor het toezicht op de hygiëne van het milieu, met bijlagen pak 145 Het tot stand komen van het rapport inzake de organisatie en formatie van het

25 DG Volksgezondheid 25 onder de Afdeling Gezondheidsbescherming ressorterende onderdeel Volksgezondheid in Buitengewone Omstandigheden (VIBO) omslag Het vormgeven en functioneren van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIV), met bijlagen omslagen 146 Samenwerking RIV met andere instituten en organisaties , 1 omslag 147 Nota betreffende de taak en plaats van het RIV Vaststelling van de organisatorische plaats van het RIV binnen het ministerie , 1 omslag 149 Agenda's en notulen van het overleg tussen de Directeur-generaal van Volksgezondheid en het RIV 1965, 1 omslag 150 "Rapport betreffende de organisatie van de Geneeskundige Hoofdinspectie", 1954, opgesteld door het Bureau Organisatie en Efficiency, alsmede een nota aan de Secretaris-generaal inzake de invulling van de functie van Chef de Bureau 1954, omslag 151 KB van 27 december 1956 (Stb. 675) inzake het vaststellen van de titulatuur van de met het Staatstoezicht op Krankzinnigen en Krankzinnigengestichten belaste inspecteurs omslag 152 Het wijzigen van de benaming van de Inspectie voor het Staatstoezicht op Krankzinnigen en Krankzinnigengestichten in de Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid omslag 153 "Rapport betreffende de structuur en de formatie van de onderdelen van de Geneeskundige Hoofdinspectie, welke zich bezig houden met de activiteiten verbonden aan de verplegende en verzorgende beroepen", 1961, opgesteld door het Bureau Organisatie, met bijlagen omslag 154 Het oprichten van het Bureau Kernenergie en Stralenbescherming en het opheffen van de afdelingen Beroepsuitoefening en Curatieve Zorg (BCZ) en Preventieve en Geestelijke Gezondheidszorg (PGG) in het kader van de reorganisatie van de Directie Volksgezondheid omslag 155 "Rapport betreffende de organisatie en formatie van de Farmaceutische Inspectie van de Volksgezondheid", 1959, opgesteld door het Bureau Organisatie, met stukken inzake het reorganiseren van voornoemde Inspectie naar aanleiding van dat rapport, met bijlagen omslag 156 Nota's inzake de reorganisatie van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid omslag Het reorganiseren van de Directie Volksgezondheid en de bijbehorende

26 26 DG Volksgezondheid formatieplannen omslagen, 1 pak 157 Reorganisatie , 1 pak 158 Reorganisatie, alsmede de daarbij ondervonden problemen op het gebied van organisatie en personeel Totstandkoming van de reorganisatieplannen voor de Hoofdafdeling Gezondheidsbescherming Totstandkoming van de reorganisatieplannen voor de Hoofdafdeling Gezondheidszorg, afdeling Preventieve en Geestelijke Gezondheidszorg Het inventariseren van de werkzaamheden van de Afdeling Preventieve Gezondheidszorg omslag Het splitsen van het Directoraat-generaal van de Volksgezondheid in een Directoraat-generaal voor de Gezondheidszorg enerzijds en een Directoraatgeneraal voor de Gezondheidsbescherming anderzijds, alsmede de organisatiestructuur en taakafbakening van beide Directoraten-generaal en van de Directie Volksgezondheid, met bijlagen omslagen 162 Directoraat-generaal voor de Gezondheidsbescherming Directoraat-generaal voor de Gezondheidszorg Directie Volksgezondheid Het overbrengen van de Afdeling Geneesmiddelenvoorziening en Drankwetgeving van het Directoraat-generaal Gezondheidsbescherming naar het Directoraatgeneraal Gezondheidszorg, alsmede het benoemen van de Directeur-generaal voor de Gezondheidszorg omslag Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Werkgroep Organisatie Directoraat-generaal van de Volksgezondheid en het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, met bijlagen omslag en 1 pak , 1 pak 168 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake de vraag of in het kader van de Gezondheidswet de departementale functie van directeur bij het Directoraatgeneraal voor de Volksgezondheid kan worden uitgeoefend door een Hoofdinspecteur van het Staatstoezicht omslag 169 Het behandelen van bezwaren van diverse organisaties en instellingen tegen de integratie van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid in het nieuwe departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne omslag 170 Het indelen van de Veterinaire Hoofdinspectie bij het Ministerie van Landbouw en Visserij omslag

27 DG Volksgezondheid Het beschrijven van de departementale comptabiliteitsfunctie naar aanleiding van een verzoek om informatie door de Minister van Financiën omslag 172 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake de organisatie en werkwijze van de verschillende afdelingen van het Directoraat-generaal van de Volksgezondheid omslag 173 Het functioneren van het Stafbureau Lange Termijn Planning, met stukken betreffende de organisatie van voornoemd stafbureau omslag 174 Het evalueren van de organisatie van het Directoraat-generaal Volksgezondheid om zo te komen tot een systematische aanpak van de beleidsvoorbereiding en de programmering van de werkzaamheden, met bijlagen omslag 175 Het coördineren van de samenwerking van de Inspecties op het gebied van de volksgezondheid in het kader van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid omslag 176 MB van januari 1981 inzake het aanpassen van de structuur van de Directie Gezondheidszorg Beroepen en Opleidingen door het instellen van nieuwe hoofdafdelingen, stafafdelingen en afdelingen, alsmede het opheffen van de Afdelingen Paramedische Beroepen en Opleidingen en Medische en Verpleegkundige Beroepen en Opleidingen, met bijlagen omslag Wetgeving WETGEVING 177 Het tot stand komen van het KB van 6 november 1956, houdende de datum van inwerkingtreding van artikel 65 van de Gezondheidswet (Stb. 1956, 51) inzake doodsbriefjes, houdende de vervanging van artikel 5 van de Wet van 1 juni 1865 (Stb. 60), regelende de uitoefening der geneeskunst omslag Het tot stand komen van de Gezondheidswet van 18 januari 1956 (Stb. 51), houdende nieuwe wettelijke voorschriften met betrekking tot de organisatie van de zorg voor de Volksgezondheid, met bijlagen omslagen 178 Concept Memories van Toelichting en vergaderingen van de commissie ter bestudering van het ontwerp Gezondheidswet Ontwerp van Wet en Memorie van Toelichting 1951, juni , november Correspondentie betreffende de totstandkoming van deze wet 1953, december , juli Aanbieding aan de ministerraad, de Raad van State, de Koningin en de Tweede Kamer Nota van wijzigingen en Memorie van Antwoord

28 28 DG Volksgezondheid Het tot stand komen van het KB van 30 augustus 1958 (Stb. 430) inzake het inwerkingstellen van het IVe Hoofdstuk van de Gezondheidswet van 18 januari 1956 (Stb. 51), met uitzondering van artikel 42 van die wet, alsmede tot vaststelling van de ambtsgebieden van de Regionale Inspecteurs van de Volksgezondheid, met bijlagen omslag 184 Ontwerpbesluit inzake het financieel beheer van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid (CRV) ter uitvoering van artikel 19 van de Gezondheidswet omslag 185 Het tot stand komen van de KB's van 21 oktober 1957 (Stb. 426), 13 juli 1962 (Stb. 292), 6 april 1965 (Stb. 158) en 12 november 1968 (Stb. 426) tot uitvoering van enkele artikelen van de Gezondheidswet inzake de aanwijzing van openbare lichamen en diensten, particuliere rechtspersonen en instellingen die leden van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid kunnen benoemen omslag Het intrekken van een voorstel tot wijziging van de Gezondheidswet inzake de taak en samenstelling van de Centrale Raad voor de Gezondheidszorg, alsmede de benoeming van de leden van de Gezondheidsraad omslagen 186 Deel I Deel II

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.17.20

Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Inventaris van archiefbescheiden afkomstig van de Inspectie Milieuhygiëne afdeling Zuid-West inzake de klacht Noorderstraat te Leiden, (1996) 1998-2002 Auteur: PWAA Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren

Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren Nummer archiefinventaris: 2.19.135 Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren 1915-1969 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord,

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, Nummer archiefinventaris: 3.07.5067 Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, 1945-1990 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.176 Inventaris van het archief van de Commissie van Militaire en Civiele Deskundigen tot onderzoek van de Nederlandse Defensie (Commissie Van Rijckevorsel), 1971-1972 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) Nummer archiefinventaris: 2.16.88 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) 1964-1978 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Nummer archiefinventaris: 2.15.5223 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Auteur: Centrale Archief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.16.87.15 Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, 1947-1960 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda,

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, Nummer archiefinventaris: 3.11.12 Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, 1947-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928)

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) Nummer archiefinventaris: 2.11.37.01 Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) 1938-1942 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 3.11.5024 Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage, 1972-1985 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Decentralisatiecommissie Telefoondienst, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.07 Inventaris van de archieven van de Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.53.01 Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Auteur: G.E.M. Hassell Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.191 Inventaris van het archief van de Sectie Militaire Aangelegenheden van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO,

Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.36.21 Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO, 1945-1963 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, Nummer archiefinventaris: 2.25.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, 1933-1943 Auteur: M.S.J.A. Raijmans Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.05.33

Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Inventaris van een steekproef uit het archief van de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Zuid- Holland Zuid en Zeeland, locatie Dordrecht, 2002-2003 [GEANONIMISEERDE

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949)

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) Nummer archiefinventaris: 2.25.39 Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) 1950-1997 Auteur: Mehmet Bilgen, R. Reens Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991 Nummer archiefinventaris: 2.15.5224 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO,

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.29.04 Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, 1930-1975 Ch.R.J. van Hoorn Nationaal Archief, Den Haag 1988 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin),

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), Nummer archiefinventaris: 2.05.108 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), 1924-1954 Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Hoofdafdeling Comptabiliteit, (1949) van het Ministerie van Defensie

Inventaris van het archief van de Hoofdafdeling Comptabiliteit, (1949) van het Ministerie van Defensie Nummer archiefinventaris: 2.13.168 Inventaris van het archief van de Hoofdafdeling Comptabiliteit, (1949) 1963-1976 van het Ministerie van Defensie Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2008

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950)

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) Nummer archiefinventaris: 2.11.40 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) 1951-1955 Auteur: W. Plas Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) Nummer archiefinventaris: 2.09.41.15 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) 1939-1940 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Nummer archiefinventaris: 3.06.30 Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, Nummer archiefinventaris: 3.084.05 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, 1839-1863 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, Nummer archiefinventaris: 2.16.24.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, 1906-1945 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828)

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) Nummer archiefinventaris: 2.13.13.05 Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) 1836-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1948 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen,

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, Nummer archiefinventaris: 2.12.48 Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, 1945-1946 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Nummer archiefinventaris: 3.03.58 Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren Nummer archiefinventaris: 2.04.40.05 Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren Auteur: J.K. Bondam

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, Nummer archiefinventaris: 2.19.047.03 Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, 1900-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets, H. den Hertog Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, Nummer archiefinventaris: 3.03.22.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie