Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming"

Transcriptie

1 Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming we hebben het voor u

2 Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming Het Aanvullend Pensioen staat meer dan ooit in de schijnwerpers. Iedereen is zich ervan bewust dat een extraatje sparen voor later een absolute must is. Ook in uw onderneming kan een aanvullend pensioen worden opgebouwd, voor uzelf, en voor uw werknemers. Dat is niet alleen een gewaardeerde vorm van beloning, maar ook nog fiscaal zéér interessant. Hoe u dat concreet aanpakt en welke opties u daarbij hebt, leest u in deze brochure.

3

4 Inhoud Inleiding 1 Aanvullend Pensioen: ook uw zorg? Aanvullende sociale voorzieningen in uw onderneming 2.1 Voor uzelf en voor uw medewerkers De fiscus beloont u voor uw inspanningen! Voorzieningen voor u als zelfstandig.. bedrijfsleider Uw medewerkers aantrekkelijk belonen Groepsverzekering of individuele pensioentoezegging 3.1 Pensioenopbouw met aantrekkelijk.. rendement Motiveren met aanvullende bescherming Altijd goed geïnformeerd Efficiënt beheer van uw contract De voordelen nog eens op een rij Pensioen opbouwen door eigen spaarinspanningen... 21

5

6 Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming 1 Aanvullend Pensioen: ook uw zorg? Iedereen is er intussen wel van overtuigd dat een aanvullend pensioen geen overbodige luxe is. Dagelijks vormt het onderwerp stof tot gesprek in de media, en ook uit de politieke agenda is het onderwerp niet meer weg te denken. Geen inspanning is de overheid te veel om de burgers bewust te maken van het nut van een (aanvullend) pensioen en van eigen inspanningen daarvoor. De vergrijzing van de bevolking is de kern van het probleem: een steeds groter wordende groep van gepensioneerden geniet een wettelijk pensioen dat wordt gefinancierd door de steeds kleiner wordende groep van de actieve beroepsbevolking. De druk op het wettelijk pensioen wordt groter. Het is onzeker of het wettelijk pensioen in zijn huidige vorm betaalbaar blijft. Bovendien leven mensen langer dan vroeger. Een voorbeeld: een koppel waarvan beide partners vandaag 65 jaar zijn, heeft 50% kans dat een van beiden 91 jaar wordt. De kans dat een van beiden 95 jaar wordt, is 25%. En tot slot willen gepensioneerden actief blijven, hun levensstandaard behouden, en indien mogelijk nog meer van het leven genieten. Met het wettelijk pensioen alleen kan dat niet. Een aanvullend pensioen is noodzakelijk! Gelukkig hoeven we niet alleen afhankelijk te zijn van het wettelijk pensioen (de zogenoemde 1e pijler) en kunnen we zelf extra inspanningen leveren. Die noemen we de 2e en 3e pijler van het Belgische pensioenlandschap (zie kader). Eerste pijler Tweede pijler Derde pijler Wettelijk pensioen Opbouwen van pensioen in onderneming met groepsverzekering of individuele pensioentoezegging Opbouwen van pensioen door eigen spaarinspanningen met pensioen-. sparen en/of langetermijnsparen Verplicht: gebaseerd op solidariteit; wie werkt, betaalt voor Kapitalisatie: onderneming kan op ondernemingsvlak (of op sectorvlak) Vrijwillig: kapitalisatie; de persoon spaart zelf een eigen spaarpotje. wie met pensioen is. een eigen spaarpotje opbouwen per aangeslotene. Beperkte bedragen, afhankelijk van (beperkt) laatste loon, aantal gewerkte jaren en gezinssituatie. Fiscaal gestimuleerd maar bedragen zijn fiscaal aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden (afhankelijk van loon, aantal gewerkte jaren,...). Fiscaal gestimuleerd, maar bedragen beperkt omdat bedragen fiscaal aftrekbaar zijn onder bepaalde voorwaarden. Betaalbaarheid op termijn wordt in vraag gesteld. Nog altijd zeer beperkt voor zelfstandigen en steeds meer onder druk voor loontrekkenden. Mogelijkheden voor zelfstandigen. (bv. zaakvoerder) en loontrekkenden (arbeiders/bedienden), als groep of individueel onder bepaalde voorwaarden. Mogelijkheden voor iedereen.

7

8 Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming 2 Aanvullende sociale voorzieningen in uw onderneming 2.1 Voor uzelf en voor uw medewerkers Voor een zelfstandig bedrijfsleider is het vangnet van de sociale zekerheid klein. Gelukkig kan uw vennootschap u bijkomend beschermen door een pensioenkapitaal op te bouwen of door in financiële oplossingen te voorzien voor het geval dat u overlijdt of arbeidsongeschikt wordt. Een van de uitgelezen middelen daarvoor is de individuele pensioentoezegging. Groepsverzekering Fiscale voordelen Motiveren van uw medewerkers en uzelf Aanvullende sociale voordelen Individuele pensioentoezegging 2.2 De fiscus beloont u voor uw 2.2 inspanningen! Als werkgever kunt u uw medewerkers mee laten profiteren van deze extra bescherming door voor hen een groepsverzekering af te sluiten. Flexibiliteit is hierbij het sleutelwoord: u bepaalt hoeveel de vennootschap betaalt en volgens welke formule. Elke medewerker kan vervolgens eigen accenten leggen, afhankelijk van zijn specifieke gezinssituatie. Hiermee beschikt u over een belangrijke en zéér gewaardeerde component van een modern beloningsbeleid. Het werkt motiverend, en bindt de werknemers aan uw onderneming. Zo bent u op dat vlak de concurrentie alvast te snel af. Zowel de individuele pensioentoezegging als de groepsverzekering zijn bovendien fiscaal zeer aantrekkelijk. Als u aan een aantal voorwaarden voldoet, kunt u de kosten ervan volledig inbrengen als bedrijfskosten. Zo spaart u een flink stuk vennootschapsbelasting uit. De wetgever stimuleert de opbouw van aanvullend pensioen binnen de onderneming. Zowel voor de groepsverzekering als voor de individuele pensioentoezegging zijn de premies onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Ook de parafiscale lasten zijn beperkt. De brutokosten voor de opbouw van een aanvullend pensioen binnen de onderneming liggen daardoor aanzienlijk lager dan die voor het toekennen van bijkomend loon. Het opgebouwde kapitaal of de pensioenreserve wordt bovendien gunstig belast tegen 16,5%. Als men actief blijft tot 65 is dat zelfs maar 10%. Dat is een pak minder dan de 45% die men bij de personenbelasting gemiddeld betaalt op lonen. KBC Verzekeringen biedt u een ruim gamma oplossingen aan, aangepast aan uw noden van nu en later.

9 Kostprijs: u wilt uw medewerkers 100 euro per maand extra geven Loonsverhoging Groepsverzekering of Individuele Pensioentoezegging Brutomaandloon 100,00 Premie. 100,00 Rsz.werkgever.(35%) +.35,00 Rsz-bijdrage.(8,86%) +.8,86 Premietaks.(4,4%) +.4,40 Totale.kosten 135,00 Totale.kosten 113,26.U bespaart 21,74 euro of 19% Loonsverhoging Opbrengst: hoeveel houden uw medewerkers netto over van de 100 euro? Premie Groepsverzekering Maandloon 100,00 Maandelijkse.nettopremie. 100,00 Rsz.werknemer.(13,07%) -.13,07 Belegd.in.groepsverzekering,.20.jaar.à. gemiddeld.4,25% ,92 Personenbelasting.(gemiddeld.45%) -.39,12 Eindkapitaal ,92 Nettovoordeel.per.maand. 47,81.Riziv-bijdrage.(3,55%) Rente.gedurende.20.jaar.à.gemiddeld. 4,25%.Solidariteitsbijdrage.(2%) ,41 Eindbelasting.op.uitgekeerd.kapitaal,. incl..opcentiemen.(10,09%*) , ,29 Netto.beschikbaar.eindkapitaal ,41 Netto.beschikbaar.eindkapitaal ,82 Uw medewerkers houden 78% meer over ,08 In.de.praktijk.zal. de.belasting.nog. minder.bedragen,. aangezien.het. gedeelte.van.het. eindkapitaal.dat. voortkomt.uit. winstdeling.onbelast.is. *.10%.eindbelasting.op.kapitalen.aanvullend.pensioen,.als.de.begunstigde.tot.de.leeftijd.van.65.jaar.actief.bleef.als.werknemer,.zelfstandige.of.als.ambtenaar. Gelijkaardige fiscale voordelen geniet u op de inspanningen die u doet voor uw eigen aanvullend pensioen, door middel van een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging. 8

10 Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming 2.3 Voorzieningen voor u als zelfstandig 2.3 bedrijfsleider De individuele pensioentoezegging Een contract op maat De individuele pensioentoezegging kan antwoord bieden op uw vragen als zelfstandig bedrijfsleider over pensioenplanning en aanvullende sociale voordelen. Dat is maatwerk en wordt individueel opgesteld. De individuele pensioentoezegging is een overeenkomst met uzelf als enige verzekerde. Daarin verwerft u definitief de opgebouwde reserve. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, zijn de premies bovendien fiscaal aftrekbaar als bedrijfskosten van uw onderneming. Het pensioengedeelte Zelfstandige bedrijfsleiders hechten veel belang aan het pensioengedeelte. Ze zullen dan ook streven naar een maximaal aanvullend pensioenkapitaal. Dat kapitaal, afhankelijk van loon en loopbaan, willen we graag voor u berekenen. Bij overlijden wordt de opgebouwde reserve uitgekeerd. Daarbij hebt u de keuze uit: een aanvullend kapitaal bij overlijden, een inkomensverzekering bij arbeidsongeschiktheid, een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid: uw pensioenkapitaal en uw kapitaal bij overlijden blijven op die manier gegarandeerd. De groepsverzekering U werkt samen met meerdere bedrijfsleiders en u wilt voor iedereen gelijke voordelen? De groepsverzekering is dan een mooie oplossing. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Als zelfstandige kunt u bovendien profiteren van de voordelen van een Vrij Aanvullend Pensioen of VAPZ. De combinatie van de fiscale en sociale voordelen bij deze formule zorgt ervoor dat u tot 66% van uw bijdragen kunt terugverdienen. Binnen bepaalde grenzen is het VAPZ daarenboven perfect combineerbaar met een individuele pensioentoezegging of een groepsverzekering. (Voor meer informatie, zie verder in deze brochure.) Aanvullende waarborgen Naast de opbouw van een bijkomend pensioen leent de individuele pensioentoezegging er zich uitstekend toe om aanvullende dekkingen te verzekeren, bv. ter bescherming van het gezin bij overlijden. U stelt zelf het pakket samen dat u ideaal lijkt.

11 2.4 Uw medewerkers aantrekkelijk belonen De groepsverzekering Aanvullend pensioen als beloning Een groepsverzekering is dé manier om uw werknemers een extra beloning aan te bieden. U kunt voor hen een aanvullend pensioen opbouwen en zorgen voor een bijkomend kapitaal bij overlijden. Om loonverlies bij ziekte en ongeval te beperken, kunt u kiezen voor de dekking arbeidsongeschiktheid. En dat op een fiscaal aantrekkelijke manier. De premies die u als werkgever betaalt, kunt u binnen bepaalde grenzen van de bedrijfsinkomsten aftrekken. De premies die de medewerkers betalen, kunnen ze in mindering brengen in hun personenbelasting. Enkele voorbeelden van mogelijke categorieën zijn: bedienden, arbeiders, kaderleden. Welk budget is er beschikbaar? Per groep van medewerkers kunt u een premiebudget vastleggen. Voor die premie houden we in elk geval rekening met het aanvullend pensioen dat u wilt opbouwen voor uw medewerkers en het extra voordelenpakket dat u hun wilt aanbieden. Bovendien kunnen we het budget voor uw medewerkers koppelen aan hun loonontwikkeling. De premie per medewerker is dan een percentage van het loon. Zo zorgen we ervoor dat het bovenwettelijk voordeel van een groepsverzekering in verhouding blijft met het basisloon van de betrokken werknemer. Een groepsverzekering is voor uw medewerkers tenslotte een vorm van uitgesteld loon. Vooraleer we samen met u de groepsverzekering concreet invullen, bekijken we welk budget kan worden toegewezen, wie de premies betaalt en wie de groepsverzekering kan afsluiten. Wie betaalt de premies van de groepsverzekering? Naast het budget dat de werkgever uitgeeft, zijn uw werknemers vaak bereid om zelf een deel van de premie te betalen. Want ook zij willen investeren in een aanvullend voordelenpakket. We spreken dan van een werkgeverspremie en een werknemerspremie. Wie kan de voordelen van de groepsverzekering genieten? U kunt een groepsverzekering aangaan voor alle medewerkers. U kunt de voordelen ook beperken of ze afstemmen op een of meerdere specifieke groepen van medewerkers. Dan spreken we over categorieën. Welke aanvullende dekkingen wilt u uw medewerkers bieden? Als werkgever stelt u zelf het basispakket samen. U hebt de keuze uit de volgende dekkingen: een aanvullend kapitaal bij overlijden, een aanvullende inkomensverbetering bij arbeidsongeschiktheid, een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid: het pensioenkapitaal en het kapitaal bij overlijden blijven op die manier gegarandeerd. Daarbinnen kan iedere deelnemer, afhankelijk van zijn eigen gezinssituatie, de voordelen concreet invullen. Met onze duidelijke offerte wordt deze keuze kinderspel. Bovendien kunnen de gemaakte keuzes worden aangepast, bv. als de gezinssituatie wordt gewijzigd. 10

12 Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming Individuele pensioentoezegging voor werknemers? Wilt u voor een bepaalde medewerker net iets meer doen? Dat kan door een individuele pensioentoezegging af te sluiten voor die specifieke werknemer. Daaraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden: binnen uw onderneming moet er een collectieve pensioentoezegging zijn voor alle werknemers; een individuele pensioentoezegging is niet mogelijk tijdens de 36 maanden vóór de (vervroegde) pensionering; het bedrag is beperkt tot een wettelijk en geïndexeerd maximum. Een individuele pensioentoezegging mag maar occasioneel en dus niet stelselmatig worden toegekend. 11

13 12

14 Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming 3 Groepsverzekering of individuele pensioentoezegging 3.1 Pensioenopbouw met aantrekkelijk 3.1 rendement Zowel. bij. de. groepsverzekering. als. bij. de. individuele. pensioentoezegging. zorgt. KBC. Verzekeringen. voor. een.aantrekkelijk.rendement.en.een.waaier.van.moge- lijkheden.om.uw.pensioenkapitaal.te.laten.aangroei- en..aan.u.om.het.budget.en.de.beleggingsstrategie.te. bepalen. Wij. geven. u. graag. advies. zodat. u. de. juiste. keuze. maakt. Ook.in.het.Keyman Benefit Plan.(individuele.pensioentoezegging). voor. uzelf. of. voor. een. specifieke. medewerker. wordt. de. pensioenreserve. op. deze. manier. opgebouwd. Gegarandeerd rendement met extra dimensie De.Team Benefit Bonus.geeft.uzelf.en.collega-bedrijfsleiders. of. uw. medewerkers. de. zekerheid. van. een. gegarandeerd. rendement,. aangevuld. met. een. stuk. actief beleggen..dat.zal.hen.zeker.aanspreken. Gegarandeerd Rendement Veel. werknemers. en. zelfstandigen. geven. wat. pensioenvorming.betreft.de.voorkeur.aan.zekerheid..een. groepsverzekering.is.immers.een.vorm.van.uitgesteld. loon.. Daarom. kent. KBC. Verzekeringen. in. het. Team Benefit Plan.aan.iedere.premie,.zowel.die.van.de.werkgever. als. die. van. de. werknemer,. een gegarandeerd jaarlijks (minimum)rendement. toe.. Dat. wordt. eventueel. vermeerderd. met. een. winstdeling.. Die. winstdeling. hangt. af. van. de. financiële. resultaten. die. KBC. Verzekeringen.haalt.op.beleggingen..Zodra.de.winstdeling. is. toegekend,. levert. ze. op. haar. beurt. een. gegarandeerd.rendement.op.. De.pensioenreserve.wordt.opgebouwd.door:.. een.gegarandeerde.rentevoet.voor.de.werkgeverspremies,. een.gegarandeerde.rentevoet.voor.de.werknemerspremies,. de.eventueel.toegekende.winstdeling,.die.actief.belegd.wordt.in.het.kbc-tak.23-beleggingsfonds.dat. u.als.werkgever.hebt.gekozen. Met. Team. Benefit. Bonus. kiest. u. dus. voor. een. basisgarantie,.aangevuld.met.een.grote.beleggingsvrijheid. voor.de.winstdeling..een.combinatie.die.een.zeer.aantrekkelijk.rendement.kan.opleveren.. Winstdeling Winstdeling Gegarandeerd rendement Gegarandeerd rendement

15 Bewust kiezen uit fondsen Gaat uw voorkeur uit naar Team Benefit Bonus, onze formule waarbij de winstdeling wordt belegd in fondsen? Maak dan een keuze die aansluit bij uw risicoprofiel of dat van uw medewerkers: van zeer defensief tot zeer dynamisch. We selecteerden alvast de volgende basisfondsen: Defensief Neutraal Dynamisch 25% 5% 5% 5% 5% 65% 45% 45% 65% 5% 5% 25% Aandelen Vastgoed Liquiditeiten Obligaties Bovenop deze basisfondsen bieden we voor de zeer dynamische belegger en de zeer defensieve belegger verschillende mogelijkheden (fonds met 100% aandelen, of 100% obligaties). Er is dus zeker een fonds dat perfect aansluit bij uw beleggingsprofiel. De aangeslotenen kunnen de prestaties van het gekozen fonds voor de groepsverzekering dagelijks volgen in de media of met KBC-Online (zie verder). Kiezen voor kapitaalbescherming met rendement Zelfstandigen kunnen voor de opbouw van hun aanvullend pensioenkapitaal ook kiezen voor de formule waarin de garantie beperkt is tot de bescherming van de netto betaalde premie (na aftrek van belastingen en beheerskosten). Daarbovenop proberen we op langere termijn een gemiddeld hogere winstdeling toe te kennen. Dat kan een mooi hefboomeffect creëren en voor een uiterst aantrekkelijk eindkapitaal zorgen voor de aangeslotene. Wegens de bij wet verplichte minimumrendementsgarantie voor loontrekkenden wordt deze formule alleen aangeboden voor overeenkomsten waarin de aangeslotenen het sociaal statuut van zelfstandige hebben. 14

16 Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming Voor wie is het aanvullend pensioenplan bestemd? Doelgroep Samengevat: een waaier van mogelijkheden Mogelijkheden en KBC-productaanbod Wijze van pensioenopbouw Voor uw medewerkers Voor uw groep collega-bedrijfsleiders Groepsverzekering Team Benefit Plan Gegarandeerd rendement (Tak 21) op premies en winstdeling. Team Benefit Bonus Gegarandeerd rendement (Tak 21) op premies. De winstdeling wordt belegd in een Tak 23-beleggingsfonds. Voor uzelf Voor één specifieke medewerker Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen Individuele Pensioentoezegging Keyman Benefit Plan Gegarandeerd rendement (Tak 21) op premies en winstdeling. Gegarandeerd rendement (Tak 21) op premies en winstdeling. Verklaring terminologie: Tak 21: belegging met gegarandeerd rendement Tak 23: belegging waarvan het rendement afhankelijk is van de prestatie van de onderliggende fondsen. 15

17 3.2 Motiveren met aanvullende bescherming Dekking Arbeidsongeschiktheid U.kunt.zowel.de.groepsverzekering.als.de.individuele. pensioentoezegging. uitbreiden. met. een. pakket. beschermingsdekkingen.. Zo. kan. de. overeenkomst. worden.aangepast.aan.de.situatie.van.uzelf.of.die.van. uw.medewerkers.. Dekking Overlijden Bij. een. overlijden. keert. KBC. Verzekeringen. het. tot. dan. toe. gespaarde. bedrag. uit.. Dat. bedrag. kan. worden. verhoogd. tot. een. individueel. bepaald. kapitaal.. Elke.aangeslotene.wijst.ook..binnen.de.door.de.wet. gestelde. beperkingen.. de. begunstigde(n). van. dat. kapitaal.aan. Een. bijkomende. optie. in. de. overeenkomst. doet. het. uitgekeerde.kapitaal verdubbelen.als.de.aangeslotene. bij.een.ongeval.zou.overlijden.. De.aangeslotene.krijgt.een.aanvullend.inkomen.in.de. vorm.van.een.maandelijkse.uitkering:. bij. een. tijdelijke. of. blijvende. arbeidsongeschiktheid,. na.ziekte.of.ongeval,.privé.of.op.het.werk,.wereldwijd,.dag.en.nacht. Er. kan. worden. gekozen. uit. verschillende. rentesystemen,.indexeringsformules.en.eigenrisicotermijnen. U. kiest. voor. uzelf. en/of. voor. uw. medewerkers. de. meest.geschikte.formule.. Dekking Premievrijstelling In.geval.van.arbeidsongeschiktheid.ontvangt.u.of.uw. medewerker.ook.de.premies.voor.de.opbouw.van.het. pensioenkapitaal. en. de. aanvullende. dekking. overlijden..dat.stelt.u.in.staat.om.het.pensioenkapitaal.verder. op. te. bouwen. en. bij. overlijden. een. voldoende. bescherming.te.behouden.. Kapitaal overlijden Reserve

18 Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming 3.3 Altijd goed geïnformeerd Jaarlijkse pensioenfiche voor elke aangeslotene Jaarlijks ontvangt elke aangeslotene van een KBCgroepsverzekering of Individuele Pensioentoezegging een persoonlijke pensioenfiche. Die biedt een handig overzicht van de opgebouwde reserve. De fiche geeft ook een overzicht van de eventueel verzekerde aanvullende dekkingen: overlijden, rente bij arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling. Raadpleegbaar met KBC-Online Online raadplegen U en uw aangesloten medewerkers kunnen met KBC- Online permanent de stand van de pensioenreserve raadplegen. Ook de informatie over de aanvullende dekkingen (bv. verzekerd kapitaal overlijden) is beschikbaar. Daarnaast kunt u nieuwe aansluitingen en uitdiensttredingen elektronisch doorgeven. De vertrouwelijkheid blijft vanzelfsprekend gegarandeerd. U bepaalt welke polissen kunnen worden geraadpleegd en door welke werknemers. U kunt bijvoorbeeld iemand van de personeelsdienst de machtiging geven om de polissen van kadermedewerkers te raadplegen, maar niet die van de directieleden. Voordelen voor uw werknemer De werknemer kan op elk ogenblik informatie krijgen over de premies, zijn persoonlijk opgebouwde pensioenreserve en de aanvullende dekkingen. De voorwaarde is wel dat de aangeslotene zelf KBC-Onlinegebruiker is. De toegankelijkheid van de informatie zet deze bezoldigingsvorm extra in de verf en werkt zeer motiverend. Voordelen voor u als werkgever U krijgt online een overzicht van alle plannen van het type Team Benefit Plan, Keyman Benefit Plan en Team Benefit Bonus die binnen uw bedrijf werden gesloten. Per overeenkomst ziet u vervolgens: welke categorieën van werknemers verzekerd zijn, welke voordelen opgenomen zijn, welke personen effectief aangesloten zijn. Per aangeslotene kunt u meer details raadplegen: persoonlijke en professionele gegevens pensioenreserve premies dekkingen. Waar raadplegen? De bovenstaande mogelijkheden zijn geïntegreerd in de bestaande KBC-Online-toepassingen. Als werkgever kunt u via KBC-Online for Business (eventueel via Isabel) aan de slag. Medewerkers die cliënt zijn bij KBC kunnen alle informatie over het aanvullend pensioenplan terugvinden in het overzicht van de verzekeringen, beleggingen en bankrekeningen. 17

19 Als de cliënt in het transactiemenu van KBC-Online for Business kiest voor Employee Benefits, krijgt hij een overzicht van zijn groepsverzekeringen (bovenstaand scherm). Als hij op een bepaalde polis klikt, kan hij aangeslotenen toevoegen en gegevens over aangeslotenen raadplegen (algemene gegevens, pensioenreserve, premies en verzekerde risico s/dekkingen). 18

20 Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming 3.4 Efficiënt beheer van uw contract Bij het afsluiten van een nieuwe overeenkomst groepsverzekering voor loontrekkenden ontvangt u een handige administratieve handleiding. Hierin vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen met betrekking tot het beheer van uw groepsverzekering, bv. hoe een nieuwe aansluiting moet worden doorgegeven. Als u ervoor kiest om met KBC-Online for Business te werken, wordt u in de administratieve handleiding stap voor stap wegwijs gemaakt in het elektronische administratieve beheer van uw groepsverzekering. Voor de werkgever die niet met KBC-Online for Business werkt, bevat de administratieve handleiding een volledige set van formulieren die het snel en correct doorgeven van aansluitingen, uitdiensttredingen en andere wijzigingen mogelijk maken. 3.5 De voordelen nog eens op een rij De individuele pensioentoezegging Uw vennootschap zorgt binnen een gunstig fiscaal kader voor aanvullende voorzieningen: voor uw pensioen of dat van een specifiek aangeduide medewerker; voor een inkomen bij arbeidsongeschiktheid; voor een overlijdenskapitaal voor de nabestaanden van de aangeslotene. U beschikt over een vorm van pensioenopbouw met hoog rendement. U kunt perfect de kostprijs budgetteren op korte en lange termijn. U kunt ze met KBC-Online raadplegen. Groepsverzekering: uw voordelen als werkgever U beschikt over een ideaal instrument voor een modern en creatief beloningsbeleid. Binnen de door de wet gestelde beperkingen is het plan flexibel voor de toekomst. U motiveert uw medewerkers met een aanvullend pensioen en verhoogt de binding met uw bedrijf. U hoeft geen ingewikkelde administratie op poten te zetten. U hebt van jaar tot jaar een duidelijk overzicht van de kostprijs en de dekkingen. Met KBC-Online for Business hebt u op elk moment een bijgewerkt overzicht van het aantal aangeslotenen, hun verzekerde risico s en de opgebouwde reserves. Groepsverzekering: voordelen voor uw werknemers Het is een noodzakelijke aanvulling van de beperkte voorzieningen van de sociale zekerheid. Iedereen kan, volgens zijn eigen gezinssituatie en binnen de door de wet en werkgever gestelde voorwaarden, perfect die dekkingen kiezen die het best aansluiten bij de eigen situatie. Jaarlijks krijgt elke deelnemer een overzicht van de verzekerde voordelen en de premies. Met KBC-Online heeft elke aangeslotene permanent de mogelijkheid om zijn gegevens te raadplegen. 19

21 20

22 Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming 4 Pensioen opbouwen door eigen spaarinspanningen In deze brochure worden alleen onze oplossingen voor het opbouwen van Aanvullend Pensioen binnen de onderneming besproken. KBC Verzekeringen heeft uiteraard ook oplossingen in huis om binnen uw privé-sfeer aan bijkomende pensioenopbouw te doen, met maximumgebruik van de fiscale mogelijkheden. De spaarformules zijn complementair en stellen u in staat om een pensioen- en beschermingspakket samen te stellen aangepast aan uw persoonlijke noden. VAPZ Voor de zelfstandige bedrijfsleider is de meest voordelige formule ongetwijfeld het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Voor wie? Twee types Binnen VAPZ onderscheiden we twee soorten: het gewone VAPZ en het sociale VAPZ. Bij het gewone VAPZ kan ieder jaar tot 8,17% van het beroepsinkomen worden opzijgezet voor een aanvullend pensioen, met een absoluut maximumbedrag van 2605,15 euro voor Het sociale VAPZ is identiek aan het gewone VAPZ, maar aangevuld met een aantal solidariteitsdekkingen, bv. arbeidsongeschiktheid. Als wordt gekozen voor een sociaal VAPZ kan tot 9,40% van het beroepsinkomen worden gestort, met een maximum van 2997,36 euro per jaar (cijfer 2007). Maar 10% van de bijdrage voor een sociaal VAPZ geldt als premie voor de aanvullende dekkingen. Via het sociale VAPZ kan dus een hoger aanvullend pensioen worden opgebouwd. Tot 2/3 van uw storting terugverdienen in de vorm van belastingvermindering De belangrijkste reden om toe te treden tot het VAPZ zijn de fraaie fiscale voordelen. Door de aftrekbaarheid van het belastbare inkomen geniet men een onmiddellijke belastingbesparing berekend op de aanslag die van toepassing is op de hoogste inkomensschijf. Elke zelfstandige in hoofd- of bijberoep die een minimale sociale bijdrage betaalt (497,92 euro, bedrag voor 2007), komt in aanmerking om een VAPZ aan te gaan. De meewerkende partner kan ook instappen. Door de vermindering van het beroepsinkomen betaalt men op termijn ook minder sociale bijdragen. Die worden immers berekend op het beroepsinkomen na aftrek van de VAPZ-bijdrage. De combinatie van fiscale en sociale voordelen maakt dat de zelfstandige tot 66% van de stortingen kan terugverdienen. Nog meer troeven Aantrekkelijk gegarandeerd rendement op elke storting, tot de datum van pensionering. Deze basisopbrengst kan jaarlijks worden aangevuld met een variabele winstdeling. U beslist zelf weliswaar binnen de fiscale grenzen hoeveel bijdragen u stort en op welk tijdstip. 21

23 Mogelijkheid om een aanvullende overlijdensdekking aan de overeenkomst toe te voegen. Er is geen premietaks van 1,1% verschuldigd op de VAPZ-bijdragen. Voordelige eindbelasting van het kapitaal door middel van systeem van omzettingsrente of fictieve rente. 22

24 Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming Interesse om uw medewerkers en uzelf aantrekkelijk te belonen? KBC Verzekeringen biedt een volledig pakket oplossingen aan om te motiveren met Aanvullend Pensioen. Als beloning, voor uzelf en voor uw medewerkers. Neem vandaag nog contact met ons op voor een grondige bespreking. Samen met u toetsen we uw noden, onderzoeken we de mogelijkheden en stellen we een pakket op maat op. Voor uw pensioen en dat van uw medewerkers. Want praten werkt! Uw toekomst is belangrijk voor ons. Contact- of productinformatie nodig? Website: Of stap gewoon uw dichtstbijzijnde KBC-bankkantoor of verzekeringsagentschap binnen. Zij helpen u graag verder. Praten werkt! 23

25 Hebt u nog vragen over uw bankzaken of verzekeringen? Praat er dan over met een medewerker van uw KBC-bankkantoor of met uw KBC-verzekeringsagent. U kunt ook bellen naar het KBC-Telecenter op het nummer Op werkdagen van 8 tot 22 uur en op zaterdag en banksluitingsdagen van 9 tot. 17 uur. U kunt ook schrijven, faxen, mailen of surfen naar: KBC-Telecenter Schoenmarkt Antwerpen Fax Alle verrichtingen van KBC Bank NV zijn onderworpen aan de Algemene Bankvoorwaarden, waarvan de tekst verkrijgbaar is in alle KBC-bankkantoren. Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel, bankrekening Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel, bankrekening KBC Bank NV, CBFA KBC Verzekeringen NV, onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979). 24

26 In deze brochure verneemt u meer over: de individuele pensioentoezegging voor bedrijfsleiders of voor een specifieke medewerker in uw bedrijf; de groepsverzekering voor uw medewerkers en uzelf. Want een bijkomend pensioen opbouwen begint vandaag. Zeker wanneer u weet dat u als zelfstandige maar recht hebt op een beperkte tegemoetkoming van de sociale zekerheid. Voor uw medewerkers betekent een groepsverzekering een extra beloning. Dat werkt motiverend en kan hun betrokkenheid bij uw bedrijf alleen maar verhogen. we hebben het voor u SAP

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

De nieuwe KBC Mediacampagne... 2. Full-service autoleasing een overzicht in vogelvlucht... 3. Multi-ondernemingspensioenfondsen: nieuwe regels...

De nieuwe KBC Mediacampagne... 2. Full-service autoleasing een overzicht in vogelvlucht... 3. Multi-ondernemingspensioenfondsen: nieuwe regels... Driemaandelijkse Nieuwsbrief van KBC Bank & Verzekering Driemaandelijkse Jaargang 2 Nummer 1 november 2004 In deze nieuwsbrief van KBC Employee Benefits: De nieuwe KBC Mediacampagne..................................

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

En uw pensioen? De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst!

En uw pensioen? De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst! En uw pensioen? De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst! De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen Uw vooruitzichten De 4 pijlers van

Nadere informatie

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Uw zekerheid voor een zorgeloos pensioen Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie: Vormgeving:

Nadere informatie

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN We worden overspoeld met sloganeske informatie

Nadere informatie

hoofdstuk 10 Levensverzekering

hoofdstuk 10 Levensverzekering hoofdstuk 10 207 Inleiding Een levensverzekering wint de laatste jaren sterk aan populariteit. Dit is onder andere het gevolg van het gebruik van een levensverzekering in het kader van de successieplanning.

Nadere informatie

VIVIUM RIZIV-aanbod. Verzekeringen voor medische beroepen

VIVIUM RIZIV-aanbod. Verzekeringen voor medische beroepen VIVIUM RIZIV-aanbod Verzekeringen voor medische beroepen Bouw een mooi extra pensioen op Bescherm u tegen inkomstenverlies bij arbeidsongeschiktheid Laat uw premies betalen door het RIZIV Besteedt u evenveel

Nadere informatie

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging VIVIUM Top-Hat Plus Plan Het product De risico s De kosten De opbrengst Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging U kent het belang van sparen voor uw pensioen.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3 1 INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3 Deel 1: Het pensioen 4 Hoofdstuk 1: De drie pijlers van het pensioen in België 4 1.1: Het pensioenstelsel steunt op 3 pijlers 4 1.2: De pensioenbreuk 6 Deel

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Inhoudstafel. 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje. 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger?

Inhoudstafel. 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje. 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger? Inhoudstafel 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger? 9 Welke oplossingen hebben we voor u in petto? 10 Sparen voor uw pensioen 11 Sparen

Nadere informatie

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering. Uitgave van KBC Bank & Verzekering September 2008 E-BEHEER... v o o r h e t b e h e e r v a n u w p e r s o o n l i j k e n f a m i l i a a l v e r m o g e n & Strategie Accenten E-beheer van uw vermogen

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Trimestriële nieuwsbrief van verzekeringsmaatschappij Protect

Trimestriële nieuwsbrief van verzekeringsmaatschappij Protect PROTECT BULLETIN Trimestriële nieuwsbrief van verzekeringsmaatschappij Protect JAARGANG 8 NUMMER 31 2004 31 DE ACHTERGRONDEN BIJ DE WET OP DE AAN- VULLENDE PENSIOENEN VAN 23 APRIL 2003 VOORWOORD De overheid

Nadere informatie

Uw levensverzekering in 1-2-3

Uw levensverzekering in 1-2-3 s Uw levensverzekering in 1-2-3 http://www.levensverzekering-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw levensverzekering in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4 2.

Nadere informatie

Zelfstandige? Laat uw belastinggeld niet verloren gaan. Maak er liever spaargeld van voor uw pensioen.

Zelfstandige? Laat uw belastinggeld niet verloren gaan. Maak er liever spaargeld van voor uw pensioen. VRIJ AANVULLEND PENSIOEN ZELFSTANDIGEN Zelfstandige? Laat uw belastinggeld niet verloren gaan. Maak er liever spaargeld van voor uw pensioen. Raad op mensenmaat Intro U bent zelfstandige? Dan weet u ongetwijfeld

Nadere informatie

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar vandaag met een flink fiscaal voordeel Uw pensioen is misschien nog niet voor nu meteen, maar het is

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Sparen en beleggen Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Inleiding Iedereen wil de grootst mogelijke opbrengst voor zijn spaargeld en voor zijn beleggingen. Mensen verschillen evenwel,

Nadere informatie

Salary Plan. De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden

Salary Plan. De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden Salary Plan De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden Een groepsverzekering: ja of nee? De vraag is achterhaald. Maar kies wel de juiste formule. Aanvullend pensioen: meer dan ooit noodzakelijk

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van 25 mei 2011 ----------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van 25 mei 2011 ---------------------------------------------------------------------- NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr. 1.771 CRB 2011-0586 DEF Gemeenschappelijke Raadszitting van 25 mei 2011 ----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Uw toekomst verzekerd, wat er ook gebeurt Productaanbod voor zelfstandigen en ondernemers

Uw toekomst verzekerd, wat er ook gebeurt Productaanbod voor zelfstandigen en ondernemers Uw toekomst verzekerd, wat er ook gebeurt Uw toekomst verzekerd, wat er ook gebeurt 3 Een inkomen wat er ook gebeurt? Hebt u er al bij stilgestaan wat het voor u en uw gezin zou betekenen, indien u plots

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

Verzekerd ondernemen

Verzekerd ondernemen Verzekerd ondernemen 2 Uw persoonlijke positie verzekerd U zet zich in om uw bedrijf tot een succes te maken. En u geniet van de vrijheid om zelf uw koers te bepalen. Als zelfstandig ondernemer hebt u

Nadere informatie

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen VIVIUM Gewaarborgd Inkomen Uw inkomen verzekerd, wat er ook gebeurt Gegarandeerd inkomen bij ziekte of ongeval Tot 80% van uw huidig loon U kiest de waarborgen Weet u hoeveel u van de sociale zekerheid

Nadere informatie

Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille. KBC-Alternatieve Beleggingen

Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille. KBC-Alternatieve Beleggingen Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille KBC-Alternatieve Beleggingen KBC-Alternatieve Beleggingen Deze brochure gaat over alternatieve beleggingsvormen. De

Nadere informatie

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen News Zelfstandigen Oktober 2014 Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen Bart Vermoesen, accountant en belastingconsulent Moore Stephens Verschelden Peter Verschelden, accountant

Nadere informatie

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen www.startersservice.be Wij weten waar je aan begint kan u starten sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen NU OOK VOOR vrije beroepen advies StartersGIDS U N I Z O S ta

Nadere informatie