Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming"

Transcriptie

1 Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming we hebben het voor u

2 Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming Het Aanvullend Pensioen staat meer dan ooit in de schijnwerpers. Iedereen is zich ervan bewust dat een extraatje sparen voor later een absolute must is. Ook in uw onderneming kan een aanvullend pensioen worden opgebouwd, voor uzelf, en voor uw werknemers. Dat is niet alleen een gewaardeerde vorm van beloning, maar ook nog fiscaal zéér interessant. Hoe u dat concreet aanpakt en welke opties u daarbij hebt, leest u in deze brochure.

3

4 Inhoud Inleiding 1 Aanvullend Pensioen: ook uw zorg? Aanvullende sociale voorzieningen in uw onderneming 2.1 Voor uzelf en voor uw medewerkers De fiscus beloont u voor uw inspanningen! Voorzieningen voor u als zelfstandig.. bedrijfsleider Uw medewerkers aantrekkelijk belonen Groepsverzekering of individuele pensioentoezegging 3.1 Pensioenopbouw met aantrekkelijk.. rendement Motiveren met aanvullende bescherming Altijd goed geïnformeerd Efficiënt beheer van uw contract De voordelen nog eens op een rij Pensioen opbouwen door eigen spaarinspanningen... 21

5

6 Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming 1 Aanvullend Pensioen: ook uw zorg? Iedereen is er intussen wel van overtuigd dat een aanvullend pensioen geen overbodige luxe is. Dagelijks vormt het onderwerp stof tot gesprek in de media, en ook uit de politieke agenda is het onderwerp niet meer weg te denken. Geen inspanning is de overheid te veel om de burgers bewust te maken van het nut van een (aanvullend) pensioen en van eigen inspanningen daarvoor. De vergrijzing van de bevolking is de kern van het probleem: een steeds groter wordende groep van gepensioneerden geniet een wettelijk pensioen dat wordt gefinancierd door de steeds kleiner wordende groep van de actieve beroepsbevolking. De druk op het wettelijk pensioen wordt groter. Het is onzeker of het wettelijk pensioen in zijn huidige vorm betaalbaar blijft. Bovendien leven mensen langer dan vroeger. Een voorbeeld: een koppel waarvan beide partners vandaag 65 jaar zijn, heeft 50% kans dat een van beiden 91 jaar wordt. De kans dat een van beiden 95 jaar wordt, is 25%. En tot slot willen gepensioneerden actief blijven, hun levensstandaard behouden, en indien mogelijk nog meer van het leven genieten. Met het wettelijk pensioen alleen kan dat niet. Een aanvullend pensioen is noodzakelijk! Gelukkig hoeven we niet alleen afhankelijk te zijn van het wettelijk pensioen (de zogenoemde 1e pijler) en kunnen we zelf extra inspanningen leveren. Die noemen we de 2e en 3e pijler van het Belgische pensioenlandschap (zie kader). Eerste pijler Tweede pijler Derde pijler Wettelijk pensioen Opbouwen van pensioen in onderneming met groepsverzekering of individuele pensioentoezegging Opbouwen van pensioen door eigen spaarinspanningen met pensioen-. sparen en/of langetermijnsparen Verplicht: gebaseerd op solidariteit; wie werkt, betaalt voor Kapitalisatie: onderneming kan op ondernemingsvlak (of op sectorvlak) Vrijwillig: kapitalisatie; de persoon spaart zelf een eigen spaarpotje. wie met pensioen is. een eigen spaarpotje opbouwen per aangeslotene. Beperkte bedragen, afhankelijk van (beperkt) laatste loon, aantal gewerkte jaren en gezinssituatie. Fiscaal gestimuleerd maar bedragen zijn fiscaal aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden (afhankelijk van loon, aantal gewerkte jaren,...). Fiscaal gestimuleerd, maar bedragen beperkt omdat bedragen fiscaal aftrekbaar zijn onder bepaalde voorwaarden. Betaalbaarheid op termijn wordt in vraag gesteld. Nog altijd zeer beperkt voor zelfstandigen en steeds meer onder druk voor loontrekkenden. Mogelijkheden voor zelfstandigen. (bv. zaakvoerder) en loontrekkenden (arbeiders/bedienden), als groep of individueel onder bepaalde voorwaarden. Mogelijkheden voor iedereen.

7

8 Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming 2 Aanvullende sociale voorzieningen in uw onderneming 2.1 Voor uzelf en voor uw medewerkers Voor een zelfstandig bedrijfsleider is het vangnet van de sociale zekerheid klein. Gelukkig kan uw vennootschap u bijkomend beschermen door een pensioenkapitaal op te bouwen of door in financiële oplossingen te voorzien voor het geval dat u overlijdt of arbeidsongeschikt wordt. Een van de uitgelezen middelen daarvoor is de individuele pensioentoezegging. Groepsverzekering Fiscale voordelen Motiveren van uw medewerkers en uzelf Aanvullende sociale voordelen Individuele pensioentoezegging 2.2 De fiscus beloont u voor uw 2.2 inspanningen! Als werkgever kunt u uw medewerkers mee laten profiteren van deze extra bescherming door voor hen een groepsverzekering af te sluiten. Flexibiliteit is hierbij het sleutelwoord: u bepaalt hoeveel de vennootschap betaalt en volgens welke formule. Elke medewerker kan vervolgens eigen accenten leggen, afhankelijk van zijn specifieke gezinssituatie. Hiermee beschikt u over een belangrijke en zéér gewaardeerde component van een modern beloningsbeleid. Het werkt motiverend, en bindt de werknemers aan uw onderneming. Zo bent u op dat vlak de concurrentie alvast te snel af. Zowel de individuele pensioentoezegging als de groepsverzekering zijn bovendien fiscaal zeer aantrekkelijk. Als u aan een aantal voorwaarden voldoet, kunt u de kosten ervan volledig inbrengen als bedrijfskosten. Zo spaart u een flink stuk vennootschapsbelasting uit. De wetgever stimuleert de opbouw van aanvullend pensioen binnen de onderneming. Zowel voor de groepsverzekering als voor de individuele pensioentoezegging zijn de premies onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Ook de parafiscale lasten zijn beperkt. De brutokosten voor de opbouw van een aanvullend pensioen binnen de onderneming liggen daardoor aanzienlijk lager dan die voor het toekennen van bijkomend loon. Het opgebouwde kapitaal of de pensioenreserve wordt bovendien gunstig belast tegen 16,5%. Als men actief blijft tot 65 is dat zelfs maar 10%. Dat is een pak minder dan de 45% die men bij de personenbelasting gemiddeld betaalt op lonen. KBC Verzekeringen biedt u een ruim gamma oplossingen aan, aangepast aan uw noden van nu en later.

9 Kostprijs: u wilt uw medewerkers 100 euro per maand extra geven Loonsverhoging Groepsverzekering of Individuele Pensioentoezegging Brutomaandloon 100,00 Premie. 100,00 Rsz.werkgever.(35%) +.35,00 Rsz-bijdrage.(8,86%) +.8,86 Premietaks.(4,4%) +.4,40 Totale.kosten 135,00 Totale.kosten 113,26.U bespaart 21,74 euro of 19% Loonsverhoging Opbrengst: hoeveel houden uw medewerkers netto over van de 100 euro? Premie Groepsverzekering Maandloon 100,00 Maandelijkse.nettopremie. 100,00 Rsz.werknemer.(13,07%) -.13,07 Belegd.in.groepsverzekering,.20.jaar.à. gemiddeld.4,25% ,92 Personenbelasting.(gemiddeld.45%) -.39,12 Eindkapitaal ,92 Nettovoordeel.per.maand. 47,81.Riziv-bijdrage.(3,55%) Rente.gedurende.20.jaar.à.gemiddeld. 4,25%.Solidariteitsbijdrage.(2%) ,41 Eindbelasting.op.uitgekeerd.kapitaal,. incl..opcentiemen.(10,09%*) , ,29 Netto.beschikbaar.eindkapitaal ,41 Netto.beschikbaar.eindkapitaal ,82 Uw medewerkers houden 78% meer over ,08 In.de.praktijk.zal. de.belasting.nog. minder.bedragen,. aangezien.het. gedeelte.van.het. eindkapitaal.dat. voortkomt.uit. winstdeling.onbelast.is. *.10%.eindbelasting.op.kapitalen.aanvullend.pensioen,.als.de.begunstigde.tot.de.leeftijd.van.65.jaar.actief.bleef.als.werknemer,.zelfstandige.of.als.ambtenaar. Gelijkaardige fiscale voordelen geniet u op de inspanningen die u doet voor uw eigen aanvullend pensioen, door middel van een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging. 8

10 Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming 2.3 Voorzieningen voor u als zelfstandig 2.3 bedrijfsleider De individuele pensioentoezegging Een contract op maat De individuele pensioentoezegging kan antwoord bieden op uw vragen als zelfstandig bedrijfsleider over pensioenplanning en aanvullende sociale voordelen. Dat is maatwerk en wordt individueel opgesteld. De individuele pensioentoezegging is een overeenkomst met uzelf als enige verzekerde. Daarin verwerft u definitief de opgebouwde reserve. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, zijn de premies bovendien fiscaal aftrekbaar als bedrijfskosten van uw onderneming. Het pensioengedeelte Zelfstandige bedrijfsleiders hechten veel belang aan het pensioengedeelte. Ze zullen dan ook streven naar een maximaal aanvullend pensioenkapitaal. Dat kapitaal, afhankelijk van loon en loopbaan, willen we graag voor u berekenen. Bij overlijden wordt de opgebouwde reserve uitgekeerd. Daarbij hebt u de keuze uit: een aanvullend kapitaal bij overlijden, een inkomensverzekering bij arbeidsongeschiktheid, een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid: uw pensioenkapitaal en uw kapitaal bij overlijden blijven op die manier gegarandeerd. De groepsverzekering U werkt samen met meerdere bedrijfsleiders en u wilt voor iedereen gelijke voordelen? De groepsverzekering is dan een mooie oplossing. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Als zelfstandige kunt u bovendien profiteren van de voordelen van een Vrij Aanvullend Pensioen of VAPZ. De combinatie van de fiscale en sociale voordelen bij deze formule zorgt ervoor dat u tot 66% van uw bijdragen kunt terugverdienen. Binnen bepaalde grenzen is het VAPZ daarenboven perfect combineerbaar met een individuele pensioentoezegging of een groepsverzekering. (Voor meer informatie, zie verder in deze brochure.) Aanvullende waarborgen Naast de opbouw van een bijkomend pensioen leent de individuele pensioentoezegging er zich uitstekend toe om aanvullende dekkingen te verzekeren, bv. ter bescherming van het gezin bij overlijden. U stelt zelf het pakket samen dat u ideaal lijkt.

11 2.4 Uw medewerkers aantrekkelijk belonen De groepsverzekering Aanvullend pensioen als beloning Een groepsverzekering is dé manier om uw werknemers een extra beloning aan te bieden. U kunt voor hen een aanvullend pensioen opbouwen en zorgen voor een bijkomend kapitaal bij overlijden. Om loonverlies bij ziekte en ongeval te beperken, kunt u kiezen voor de dekking arbeidsongeschiktheid. En dat op een fiscaal aantrekkelijke manier. De premies die u als werkgever betaalt, kunt u binnen bepaalde grenzen van de bedrijfsinkomsten aftrekken. De premies die de medewerkers betalen, kunnen ze in mindering brengen in hun personenbelasting. Enkele voorbeelden van mogelijke categorieën zijn: bedienden, arbeiders, kaderleden. Welk budget is er beschikbaar? Per groep van medewerkers kunt u een premiebudget vastleggen. Voor die premie houden we in elk geval rekening met het aanvullend pensioen dat u wilt opbouwen voor uw medewerkers en het extra voordelenpakket dat u hun wilt aanbieden. Bovendien kunnen we het budget voor uw medewerkers koppelen aan hun loonontwikkeling. De premie per medewerker is dan een percentage van het loon. Zo zorgen we ervoor dat het bovenwettelijk voordeel van een groepsverzekering in verhouding blijft met het basisloon van de betrokken werknemer. Een groepsverzekering is voor uw medewerkers tenslotte een vorm van uitgesteld loon. Vooraleer we samen met u de groepsverzekering concreet invullen, bekijken we welk budget kan worden toegewezen, wie de premies betaalt en wie de groepsverzekering kan afsluiten. Wie betaalt de premies van de groepsverzekering? Naast het budget dat de werkgever uitgeeft, zijn uw werknemers vaak bereid om zelf een deel van de premie te betalen. Want ook zij willen investeren in een aanvullend voordelenpakket. We spreken dan van een werkgeverspremie en een werknemerspremie. Wie kan de voordelen van de groepsverzekering genieten? U kunt een groepsverzekering aangaan voor alle medewerkers. U kunt de voordelen ook beperken of ze afstemmen op een of meerdere specifieke groepen van medewerkers. Dan spreken we over categorieën. Welke aanvullende dekkingen wilt u uw medewerkers bieden? Als werkgever stelt u zelf het basispakket samen. U hebt de keuze uit de volgende dekkingen: een aanvullend kapitaal bij overlijden, een aanvullende inkomensverbetering bij arbeidsongeschiktheid, een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid: het pensioenkapitaal en het kapitaal bij overlijden blijven op die manier gegarandeerd. Daarbinnen kan iedere deelnemer, afhankelijk van zijn eigen gezinssituatie, de voordelen concreet invullen. Met onze duidelijke offerte wordt deze keuze kinderspel. Bovendien kunnen de gemaakte keuzes worden aangepast, bv. als de gezinssituatie wordt gewijzigd. 10

12 Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming Individuele pensioentoezegging voor werknemers? Wilt u voor een bepaalde medewerker net iets meer doen? Dat kan door een individuele pensioentoezegging af te sluiten voor die specifieke werknemer. Daaraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden: binnen uw onderneming moet er een collectieve pensioentoezegging zijn voor alle werknemers; een individuele pensioentoezegging is niet mogelijk tijdens de 36 maanden vóór de (vervroegde) pensionering; het bedrag is beperkt tot een wettelijk en geïndexeerd maximum. Een individuele pensioentoezegging mag maar occasioneel en dus niet stelselmatig worden toegekend. 11

13 12

14 Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming 3 Groepsverzekering of individuele pensioentoezegging 3.1 Pensioenopbouw met aantrekkelijk 3.1 rendement Zowel. bij. de. groepsverzekering. als. bij. de. individuele. pensioentoezegging. zorgt. KBC. Verzekeringen. voor. een.aantrekkelijk.rendement.en.een.waaier.van.moge- lijkheden.om.uw.pensioenkapitaal.te.laten.aangroei- en..aan.u.om.het.budget.en.de.beleggingsstrategie.te. bepalen. Wij. geven. u. graag. advies. zodat. u. de. juiste. keuze. maakt. Ook.in.het.Keyman Benefit Plan.(individuele.pensioentoezegging). voor. uzelf. of. voor. een. specifieke. medewerker. wordt. de. pensioenreserve. op. deze. manier. opgebouwd. Gegarandeerd rendement met extra dimensie De.Team Benefit Bonus.geeft.uzelf.en.collega-bedrijfsleiders. of. uw. medewerkers. de. zekerheid. van. een. gegarandeerd. rendement,. aangevuld. met. een. stuk. actief beleggen..dat.zal.hen.zeker.aanspreken. Gegarandeerd Rendement Veel. werknemers. en. zelfstandigen. geven. wat. pensioenvorming.betreft.de.voorkeur.aan.zekerheid..een. groepsverzekering.is.immers.een.vorm.van.uitgesteld. loon.. Daarom. kent. KBC. Verzekeringen. in. het. Team Benefit Plan.aan.iedere.premie,.zowel.die.van.de.werkgever. als. die. van. de. werknemer,. een gegarandeerd jaarlijks (minimum)rendement. toe.. Dat. wordt. eventueel. vermeerderd. met. een. winstdeling.. Die. winstdeling. hangt. af. van. de. financiële. resultaten. die. KBC. Verzekeringen.haalt.op.beleggingen..Zodra.de.winstdeling. is. toegekend,. levert. ze. op. haar. beurt. een. gegarandeerd.rendement.op.. De.pensioenreserve.wordt.opgebouwd.door:.. een.gegarandeerde.rentevoet.voor.de.werkgeverspremies,. een.gegarandeerde.rentevoet.voor.de.werknemerspremies,. de.eventueel.toegekende.winstdeling,.die.actief.belegd.wordt.in.het.kbc-tak.23-beleggingsfonds.dat. u.als.werkgever.hebt.gekozen. Met. Team. Benefit. Bonus. kiest. u. dus. voor. een. basisgarantie,.aangevuld.met.een.grote.beleggingsvrijheid. voor.de.winstdeling..een.combinatie.die.een.zeer.aantrekkelijk.rendement.kan.opleveren.. Winstdeling Winstdeling Gegarandeerd rendement Gegarandeerd rendement

15 Bewust kiezen uit fondsen Gaat uw voorkeur uit naar Team Benefit Bonus, onze formule waarbij de winstdeling wordt belegd in fondsen? Maak dan een keuze die aansluit bij uw risicoprofiel of dat van uw medewerkers: van zeer defensief tot zeer dynamisch. We selecteerden alvast de volgende basisfondsen: Defensief Neutraal Dynamisch 25% 5% 5% 5% 5% 65% 45% 45% 65% 5% 5% 25% Aandelen Vastgoed Liquiditeiten Obligaties Bovenop deze basisfondsen bieden we voor de zeer dynamische belegger en de zeer defensieve belegger verschillende mogelijkheden (fonds met 100% aandelen, of 100% obligaties). Er is dus zeker een fonds dat perfect aansluit bij uw beleggingsprofiel. De aangeslotenen kunnen de prestaties van het gekozen fonds voor de groepsverzekering dagelijks volgen in de media of met KBC-Online (zie verder). Kiezen voor kapitaalbescherming met rendement Zelfstandigen kunnen voor de opbouw van hun aanvullend pensioenkapitaal ook kiezen voor de formule waarin de garantie beperkt is tot de bescherming van de netto betaalde premie (na aftrek van belastingen en beheerskosten). Daarbovenop proberen we op langere termijn een gemiddeld hogere winstdeling toe te kennen. Dat kan een mooi hefboomeffect creëren en voor een uiterst aantrekkelijk eindkapitaal zorgen voor de aangeslotene. Wegens de bij wet verplichte minimumrendementsgarantie voor loontrekkenden wordt deze formule alleen aangeboden voor overeenkomsten waarin de aangeslotenen het sociaal statuut van zelfstandige hebben. 14

16 Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming Voor wie is het aanvullend pensioenplan bestemd? Doelgroep Samengevat: een waaier van mogelijkheden Mogelijkheden en KBC-productaanbod Wijze van pensioenopbouw Voor uw medewerkers Voor uw groep collega-bedrijfsleiders Groepsverzekering Team Benefit Plan Gegarandeerd rendement (Tak 21) op premies en winstdeling. Team Benefit Bonus Gegarandeerd rendement (Tak 21) op premies. De winstdeling wordt belegd in een Tak 23-beleggingsfonds. Voor uzelf Voor één specifieke medewerker Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen Individuele Pensioentoezegging Keyman Benefit Plan Gegarandeerd rendement (Tak 21) op premies en winstdeling. Gegarandeerd rendement (Tak 21) op premies en winstdeling. Verklaring terminologie: Tak 21: belegging met gegarandeerd rendement Tak 23: belegging waarvan het rendement afhankelijk is van de prestatie van de onderliggende fondsen. 15

17 3.2 Motiveren met aanvullende bescherming Dekking Arbeidsongeschiktheid U.kunt.zowel.de.groepsverzekering.als.de.individuele. pensioentoezegging. uitbreiden. met. een. pakket. beschermingsdekkingen.. Zo. kan. de. overeenkomst. worden.aangepast.aan.de.situatie.van.uzelf.of.die.van. uw.medewerkers.. Dekking Overlijden Bij. een. overlijden. keert. KBC. Verzekeringen. het. tot. dan. toe. gespaarde. bedrag. uit.. Dat. bedrag. kan. worden. verhoogd. tot. een. individueel. bepaald. kapitaal.. Elke.aangeslotene.wijst.ook..binnen.de.door.de.wet. gestelde. beperkingen.. de. begunstigde(n). van. dat. kapitaal.aan. Een. bijkomende. optie. in. de. overeenkomst. doet. het. uitgekeerde.kapitaal verdubbelen.als.de.aangeslotene. bij.een.ongeval.zou.overlijden.. De.aangeslotene.krijgt.een.aanvullend.inkomen.in.de. vorm.van.een.maandelijkse.uitkering:. bij. een. tijdelijke. of. blijvende. arbeidsongeschiktheid,. na.ziekte.of.ongeval,.privé.of.op.het.werk,.wereldwijd,.dag.en.nacht. Er. kan. worden. gekozen. uit. verschillende. rentesystemen,.indexeringsformules.en.eigenrisicotermijnen. U. kiest. voor. uzelf. en/of. voor. uw. medewerkers. de. meest.geschikte.formule.. Dekking Premievrijstelling In.geval.van.arbeidsongeschiktheid.ontvangt.u.of.uw. medewerker.ook.de.premies.voor.de.opbouw.van.het. pensioenkapitaal. en. de. aanvullende. dekking. overlijden..dat.stelt.u.in.staat.om.het.pensioenkapitaal.verder. op. te. bouwen. en. bij. overlijden. een. voldoende. bescherming.te.behouden.. Kapitaal overlijden Reserve

18 Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming 3.3 Altijd goed geïnformeerd Jaarlijkse pensioenfiche voor elke aangeslotene Jaarlijks ontvangt elke aangeslotene van een KBCgroepsverzekering of Individuele Pensioentoezegging een persoonlijke pensioenfiche. Die biedt een handig overzicht van de opgebouwde reserve. De fiche geeft ook een overzicht van de eventueel verzekerde aanvullende dekkingen: overlijden, rente bij arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling. Raadpleegbaar met KBC-Online Online raadplegen U en uw aangesloten medewerkers kunnen met KBC- Online permanent de stand van de pensioenreserve raadplegen. Ook de informatie over de aanvullende dekkingen (bv. verzekerd kapitaal overlijden) is beschikbaar. Daarnaast kunt u nieuwe aansluitingen en uitdiensttredingen elektronisch doorgeven. De vertrouwelijkheid blijft vanzelfsprekend gegarandeerd. U bepaalt welke polissen kunnen worden geraadpleegd en door welke werknemers. U kunt bijvoorbeeld iemand van de personeelsdienst de machtiging geven om de polissen van kadermedewerkers te raadplegen, maar niet die van de directieleden. Voordelen voor uw werknemer De werknemer kan op elk ogenblik informatie krijgen over de premies, zijn persoonlijk opgebouwde pensioenreserve en de aanvullende dekkingen. De voorwaarde is wel dat de aangeslotene zelf KBC-Onlinegebruiker is. De toegankelijkheid van de informatie zet deze bezoldigingsvorm extra in de verf en werkt zeer motiverend. Voordelen voor u als werkgever U krijgt online een overzicht van alle plannen van het type Team Benefit Plan, Keyman Benefit Plan en Team Benefit Bonus die binnen uw bedrijf werden gesloten. Per overeenkomst ziet u vervolgens: welke categorieën van werknemers verzekerd zijn, welke voordelen opgenomen zijn, welke personen effectief aangesloten zijn. Per aangeslotene kunt u meer details raadplegen: persoonlijke en professionele gegevens pensioenreserve premies dekkingen. Waar raadplegen? De bovenstaande mogelijkheden zijn geïntegreerd in de bestaande KBC-Online-toepassingen. Als werkgever kunt u via KBC-Online for Business (eventueel via Isabel) aan de slag. Medewerkers die cliënt zijn bij KBC kunnen alle informatie over het aanvullend pensioenplan terugvinden in het overzicht van de verzekeringen, beleggingen en bankrekeningen. 17

19 Als de cliënt in het transactiemenu van KBC-Online for Business kiest voor Employee Benefits, krijgt hij een overzicht van zijn groepsverzekeringen (bovenstaand scherm). Als hij op een bepaalde polis klikt, kan hij aangeslotenen toevoegen en gegevens over aangeslotenen raadplegen (algemene gegevens, pensioenreserve, premies en verzekerde risico s/dekkingen). 18

20 Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming 3.4 Efficiënt beheer van uw contract Bij het afsluiten van een nieuwe overeenkomst groepsverzekering voor loontrekkenden ontvangt u een handige administratieve handleiding. Hierin vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen met betrekking tot het beheer van uw groepsverzekering, bv. hoe een nieuwe aansluiting moet worden doorgegeven. Als u ervoor kiest om met KBC-Online for Business te werken, wordt u in de administratieve handleiding stap voor stap wegwijs gemaakt in het elektronische administratieve beheer van uw groepsverzekering. Voor de werkgever die niet met KBC-Online for Business werkt, bevat de administratieve handleiding een volledige set van formulieren die het snel en correct doorgeven van aansluitingen, uitdiensttredingen en andere wijzigingen mogelijk maken. 3.5 De voordelen nog eens op een rij De individuele pensioentoezegging Uw vennootschap zorgt binnen een gunstig fiscaal kader voor aanvullende voorzieningen: voor uw pensioen of dat van een specifiek aangeduide medewerker; voor een inkomen bij arbeidsongeschiktheid; voor een overlijdenskapitaal voor de nabestaanden van de aangeslotene. U beschikt over een vorm van pensioenopbouw met hoog rendement. U kunt perfect de kostprijs budgetteren op korte en lange termijn. U kunt ze met KBC-Online raadplegen. Groepsverzekering: uw voordelen als werkgever U beschikt over een ideaal instrument voor een modern en creatief beloningsbeleid. Binnen de door de wet gestelde beperkingen is het plan flexibel voor de toekomst. U motiveert uw medewerkers met een aanvullend pensioen en verhoogt de binding met uw bedrijf. U hoeft geen ingewikkelde administratie op poten te zetten. U hebt van jaar tot jaar een duidelijk overzicht van de kostprijs en de dekkingen. Met KBC-Online for Business hebt u op elk moment een bijgewerkt overzicht van het aantal aangeslotenen, hun verzekerde risico s en de opgebouwde reserves. Groepsverzekering: voordelen voor uw werknemers Het is een noodzakelijke aanvulling van de beperkte voorzieningen van de sociale zekerheid. Iedereen kan, volgens zijn eigen gezinssituatie en binnen de door de wet en werkgever gestelde voorwaarden, perfect die dekkingen kiezen die het best aansluiten bij de eigen situatie. Jaarlijks krijgt elke deelnemer een overzicht van de verzekerde voordelen en de premies. Met KBC-Online heeft elke aangeslotene permanent de mogelijkheid om zijn gegevens te raadplegen. 19

21 20

22 Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming 4 Pensioen opbouwen door eigen spaarinspanningen In deze brochure worden alleen onze oplossingen voor het opbouwen van Aanvullend Pensioen binnen de onderneming besproken. KBC Verzekeringen heeft uiteraard ook oplossingen in huis om binnen uw privé-sfeer aan bijkomende pensioenopbouw te doen, met maximumgebruik van de fiscale mogelijkheden. De spaarformules zijn complementair en stellen u in staat om een pensioen- en beschermingspakket samen te stellen aangepast aan uw persoonlijke noden. VAPZ Voor de zelfstandige bedrijfsleider is de meest voordelige formule ongetwijfeld het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Voor wie? Twee types Binnen VAPZ onderscheiden we twee soorten: het gewone VAPZ en het sociale VAPZ. Bij het gewone VAPZ kan ieder jaar tot 8,17% van het beroepsinkomen worden opzijgezet voor een aanvullend pensioen, met een absoluut maximumbedrag van 2605,15 euro voor Het sociale VAPZ is identiek aan het gewone VAPZ, maar aangevuld met een aantal solidariteitsdekkingen, bv. arbeidsongeschiktheid. Als wordt gekozen voor een sociaal VAPZ kan tot 9,40% van het beroepsinkomen worden gestort, met een maximum van 2997,36 euro per jaar (cijfer 2007). Maar 10% van de bijdrage voor een sociaal VAPZ geldt als premie voor de aanvullende dekkingen. Via het sociale VAPZ kan dus een hoger aanvullend pensioen worden opgebouwd. Tot 2/3 van uw storting terugverdienen in de vorm van belastingvermindering De belangrijkste reden om toe te treden tot het VAPZ zijn de fraaie fiscale voordelen. Door de aftrekbaarheid van het belastbare inkomen geniet men een onmiddellijke belastingbesparing berekend op de aanslag die van toepassing is op de hoogste inkomensschijf. Elke zelfstandige in hoofd- of bijberoep die een minimale sociale bijdrage betaalt (497,92 euro, bedrag voor 2007), komt in aanmerking om een VAPZ aan te gaan. De meewerkende partner kan ook instappen. Door de vermindering van het beroepsinkomen betaalt men op termijn ook minder sociale bijdragen. Die worden immers berekend op het beroepsinkomen na aftrek van de VAPZ-bijdrage. De combinatie van fiscale en sociale voordelen maakt dat de zelfstandige tot 66% van de stortingen kan terugverdienen. Nog meer troeven Aantrekkelijk gegarandeerd rendement op elke storting, tot de datum van pensionering. Deze basisopbrengst kan jaarlijks worden aangevuld met een variabele winstdeling. U beslist zelf weliswaar binnen de fiscale grenzen hoeveel bijdragen u stort en op welk tijdstip. 21

23 Mogelijkheid om een aanvullende overlijdensdekking aan de overeenkomst toe te voegen. Er is geen premietaks van 1,1% verschuldigd op de VAPZ-bijdragen. Voordelige eindbelasting van het kapitaal door middel van systeem van omzettingsrente of fictieve rente. 22

24 Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming Interesse om uw medewerkers en uzelf aantrekkelijk te belonen? KBC Verzekeringen biedt een volledig pakket oplossingen aan om te motiveren met Aanvullend Pensioen. Als beloning, voor uzelf en voor uw medewerkers. Neem vandaag nog contact met ons op voor een grondige bespreking. Samen met u toetsen we uw noden, onderzoeken we de mogelijkheden en stellen we een pakket op maat op. Voor uw pensioen en dat van uw medewerkers. Want praten werkt! Uw toekomst is belangrijk voor ons. Contact- of productinformatie nodig? Website: Of stap gewoon uw dichtstbijzijnde KBC-bankkantoor of verzekeringsagentschap binnen. Zij helpen u graag verder. Praten werkt! 23

25 Hebt u nog vragen over uw bankzaken of verzekeringen? Praat er dan over met een medewerker van uw KBC-bankkantoor of met uw KBC-verzekeringsagent. U kunt ook bellen naar het KBC-Telecenter op het nummer Op werkdagen van 8 tot 22 uur en op zaterdag en banksluitingsdagen van 9 tot. 17 uur. U kunt ook schrijven, faxen, mailen of surfen naar: KBC-Telecenter Schoenmarkt Antwerpen Fax Alle verrichtingen van KBC Bank NV zijn onderworpen aan de Algemene Bankvoorwaarden, waarvan de tekst verkrijgbaar is in alle KBC-bankkantoren. Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel, bankrekening Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel, bankrekening KBC Bank NV, CBFA KBC Verzekeringen NV, onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979). 24

26 In deze brochure verneemt u meer over: de individuele pensioentoezegging voor bedrijfsleiders of voor een specifieke medewerker in uw bedrijf; de groepsverzekering voor uw medewerkers en uzelf. Want een bijkomend pensioen opbouwen begint vandaag. Zeker wanneer u weet dat u als zelfstandige maar recht hebt op een beperkte tegemoetkoming van de sociale zekerheid. Voor uw medewerkers betekent een groepsverzekering een extra beloning. Dat werkt motiverend en kan hun betrokkenheid bij uw bedrijf alleen maar verhogen. we hebben het voor u SAP

Investeren in een flexibel beloningsbeleid. KBC-Individuele

Investeren in een flexibel beloningsbeleid. KBC-Individuele Investeren in een flexibel beloningsbeleid KBC-Individuele Pensioentoezegging KBC- Groepsverzekering Investeren in een flexibel beloningsbeleid Een extra kapitaal opbouwen voor uw pensioen of dat van uw

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN Werknemer PROFESSIONELEN Intro Een zekere toekomst dankzij uw werkgever Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering aan. Daarmee bouwt hij een mooi kapitaal op waarover u vrij beschikt bij

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging, ook voor uw medewerkers?... 2. KBC-Online geeft werknemers informatie over hun extralegale voordelen...

De individuele pensioentoezegging, ook voor uw medewerkers?... 2. KBC-Online geeft werknemers informatie over hun extralegale voordelen... Driemaandelijkse Nieuwsbrief van KBC Bank & Verzekering Driemaandelijkse Jaargang 2 Nummer 3 juni 2005 In deze nieuwsbrief van KBC Employee Benefits: De individuele pensioentoezegging, ook voor uw medewerkers?................

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Consulteren gegevens groepsverzekeringen door individuele aangeslotene (werknemer) in KBC-Online

Consulteren gegevens groepsverzekeringen door individuele aangeslotene (werknemer) in KBC-Online Consulteren gegevens groepsverzekeringen door individuele aangeslotene (werknemer) in KBC-Online Waar vindt u de gegevens van uw groepsverzekering terug in KBC-Online? Nadat u zich heeft aangemeld in KBC-Online

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag al werk van een goed pensioen Een beter pensioen Leg nu de fundamenten voor een goed inkomen bij pensioen Met één jaarlijkse

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan - VAPZ Uw pensioenplanning snel geregeld. Met één jaarlijkse inspanning regelt

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen.

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. Voor elke bonus die u aan uw medewerkers geeft, betaalt u het drievoudige. Vindt u dat normaal? Om de groei en de

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

VIVIUM Top-Hat Plus Plan

VIVIUM Top-Hat Plus Plan VIVIUM Top-Hat Plus Plan Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen Uw vennootschap betaalt uw pensioenpremies U betaalt minder belastingen dan bij een loonsverhoging U behoudt de vrijheid om uw pensioengeld

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Individuele pensioentoezegging

Individuele pensioentoezegging Individuele pensioentoezegging Uw onderneming zorgt voor uw pensioen 2 Intro Pensioenvoorziening voor zelfstandige bedrijfsleiders Zelfstandige bedrijfsleiders hebben nood aan een specifieke pensioenvoorziening

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ informeert: Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 2 Vandaag minder belastingen en sociale bijdragen, later een ruim aanvullend pensioen

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV het pensioenplan u zorgt voor uw patiënten, maar zorgt u ook voor uzelf?

Nadere informatie

Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/

Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/ Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/40 65 65 info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal statuut aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Life@Ease Type levensverzekering Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd door kapitalisatie van de betaalde

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Uw aanvullend pensioen: méér dan de RIZIV-bijdragen. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid. Zeker van elkaar.

Uw aanvullend pensioen: méér dan de RIZIV-bijdragen. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid. Zeker van elkaar. Zeker van elkaar. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid p.2 Inleiding: RIZIV als vangnet p.2 De troeven van VAPZ-RIZIV p.3 VAPZ met eigen middelen p.4 IPT? p.4 Plan op maat p.5 Besluit Uw aanvullend pensioen:

Nadere informatie

De groepsverzekering Werknemers

De groepsverzekering Werknemers De groepsverzekering De groepsverzekering 3 Uw veiligheid, onze zorg Meer financiële zekerheid voor uw medewerkers Gemotiveerde werknemers zijn voor elke onderneming de motor voor rendabele groei. Als

Nadere informatie

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. iedere zelfstandige zijn VAPZ 2. het gemiddeld wettelijk pensioen van een zelfstandige 3. het VAPZ

Nadere informatie

individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan

individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. een must voor elke zelfstandige bedrijfsleider 2. wie kan een IPT afsluiten? 3. hoe werkt de individuele pensioentoezegging?

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

VAPZ Technische fiche

VAPZ Technische fiche VAPZ Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen VAPZ Een VAPZ zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden, met

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

Hoe uw onderneming via het Top-Hat Plus Plan uw pensioen mee betaalt!

Hoe uw onderneming via het Top-Hat Plus Plan uw pensioen mee betaalt! Zeker van elkaar. VIVIUM zekerheid voor uw pensioen p.2 Inleiding p.2 Een nieuw struikelblok : de Wijninckx-bijdrage p.3 Het antwoord van VIVIUM: TOP-HAT PLUS PLAN p.4 Waarom VIVIUM? p.5 Besluit Hoe uw

Nadere informatie

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV 1. wat is een jaaroverzicht? Een jaaroverzicht bezorgt u een jaarlijks overzicht van de bewegingen op uw contract tijdens het afgelopen kalenderjaar (E). 2. nieuwe gegevens op

Nadere informatie

Administratieve handleiding Groepsverzekering. Administratieve handleiding Groepsverzekering

Administratieve handleiding Groepsverzekering. Administratieve handleiding Groepsverzekering Inhoud 1 Welke documenten krijgt u bij het opstarten van de groepsverzekering?... 3 2 Wat zijn de mogelijkheden van KBC-Online for Business?... 4 2.1 Mogelijkheden voor de werkgever... 4 2.2 Mogelijkheden

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 1 Aanvullend pensioen? 3 PIJLERS VAN HET PENSIOEN 1 e pijler Wettelijk pensioen Overheid (arbeiders, bedienden,.) 2 e pijler Aanvullend pensioen Bedrijf

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering Aanvullende pensioenen in de lift Het gemiddelde wettelijke pensioen van een Belgische werknemer bedraagt

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging VIVIUM Top-Hat Plus Plan Het product De risico s De kosten De opbrengst Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging U kent het belang van sparen voor uw pensioen.

Nadere informatie

De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden

De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden Salary Plan De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden Een groepsverzekering: ja of nee? De vraag is achterhaald. Maar kies wel de juiste formule. Aanvullend pensioen: meer dan ooit noodzakelijk

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld Het leven zit vol risico s Speel op zeker met uw spaargeld Veilige en sterke prestaties voor uw spaargeld De DL Eternal en DL Eternal Alpha fondsen van DL Strategy 1 Uw spaargeld is veilig, rendabel en

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Voorafbetaling in schijven is viermaal. KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden

Voorafbetaling in schijven is viermaal. KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden Voorafbetaling in schijven is viermaal gewonnen! KBC-Voorafbetalingsplan En u? Hebt u al uw fiscale mogelijkheden benut? De fiscus moedigt zelfstandigen, beoefenaars van een vrij beroep en vennootschappen

Nadere informatie

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Life@Ease Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Zelf uw professionele loopbaan bepalen, uw eigen baas zijn, klanten blij maken, uw eigen zaak

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Wij geven je graag meer uitleg over de Individuele pensioentoezegging IPT - 050/40 65 68. info@incozina.be www.incozina.be

Wij geven je graag meer uitleg over de Individuele pensioentoezegging IPT - 050/40 65 68. info@incozina.be www.incozina.be Wij geven je graag meer uitleg over de Individuele pensioentoezegging IPT - 050/40 65 68 info@incozina.be www.incozina.be WELKOM info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

Riziv Technische fiche

Riziv Technische fiche Riziv Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen - Riziv Een Riziv-polis zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden,

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen VIVIUM Gewaarborgd Inkomen Uw inkomen verzekerd, wat er ook gebeurt Gegarandeerd inkomen bij ziekte of ongeval Tot 80% van uw huidig loon U kiest de waarborgen Weet u hoeveel u van de sociale zekerheid

Nadere informatie

De groepsverzekering van VIVIUM

De groepsverzekering van VIVIUM De groepsverzekering van VIVIUM altijd de beste keuze Een gemotiveerde werknemer is er twee waard Om sterk personeel aan te trekken en te behouden is de groepsverzekering een onmisbaar element in elk competitief

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits AG Ascento Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits Het einde van uw loopbaan is in zicht? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen over hoe u uw pensioen het best kan voorbereiden.

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering Allianz Employee Benefits Praktische gids voor het beheer van uw groepsverzekering Contact Life Center Voorzorg voorzorg@allianz.be Tel.: 02/214.66.66 Fax: 02/214.71.21 Praktische gids voor het beheer

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 KBC-Life Capital Type Levensverzekering KBC-Life Capital 1 is een tak 21-beleggingsverzekering met een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement. Hoofdwaarborg: Uitkering van de reserve bij

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

Pension Invest Plan - RIZIV

Pension Invest Plan - RIZIV Pension Invest Plan - RIZIV Arts, tandarts, apotheker en kinesitherapeut Kent u de sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen? De sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen Als geconventioneerde

Nadere informatie

Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract?

Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract? Dossier Vrij Aanvullend Pensioen Onderlinge verzekeringsvereniging Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract? HOE UW PENSIOENKAPITAAL

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1 SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE in samenwerking met voor de arbeiders van de betonindustrie SFBI 1 2 SFBI Voorwoord Sophie Bulcke Voorzitter Sociaal Fonds van de Betonindustrie In 2005 werd binnen

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar vandaag met een flink fiscaal voordeel Uw pensioen is misschien nog niet voor nu meteen, maar het is

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Meer info? Contacteer ons Service Center Employee Benefits op bovenvermeld nummer of via e-mail.

Meer info? Contacteer ons Service Center Employee Benefits op bovenvermeld nummer of via e-mail. Briefwisseling richten aan HP Persoonlijk en Vertrouwelijk Voor meer informatie Service Center Employee Benefits Tel... - Fax. @vivium.be Onze referentie 530- Uw referentie Betreft:

Nadere informatie

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan De toekomst van uw kinderen of kleinkinderen In alle vrijheid sparen voor uw kinderen Met Junior

Nadere informatie

Pensioen zelfstandigen

Pensioen zelfstandigen Pensioen zelfstandigen Aanleggen buitenwettelijk pensioen voor bedrijfsleiders en/of zelfstandigen Pijler 1: het wettelijk pensioen Binnen de 1 ste pijler zijn er drie pensioenstelsels: een pensioenstelsel

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

Zelfstandigenpensioen. 7 tips voor een onbezorgde oude dag

Zelfstandigenpensioen. 7 tips voor een onbezorgde oude dag Zelfstandigenpensioen 7 tips voor een onbezorgde oude dag Eerst het minder goede nieuws... Thuis in geldzaken / Zelfstandigenpensioen 11/13/2015 2 Eerst het minder goede nieuws... Het (repartitie)systeem

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Onderwerp Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Datum 22 december 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

Naar aanleiding van deze uitdiensttreding sturen wij u de aangepaste pensioenfiche.

Naar aanleiding van deze uitdiensttreding sturen wij u de aangepaste pensioenfiche. Briefwisseling richten aan VIVIUM N.V. HP 0080 Desguinlei 92 2018 Antwerpen Persoonlijk en Vertrouwelijk Voor meer informatie Service Center Employee Benefits Tel. 03/244.66.77 - Fax 03/244.44.02 sceb-antwerpen@vivium.be

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie