Personeel zoeken in Europa. Informatie voor werkgevers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeel zoeken in Europa. Informatie voor werkgevers"

Transcriptie

1 Personeel zoeken in Europa Informatie voor werkgevers

2 Personeel zoeken in Europa Bent u regelmatig op zoek naar geschikt personeel? Heeft uw organisatie ieder jaar weer een piek in de behoefte aan arbeidskrachten? U kunt dan zonder problemen werknemers aantrekken uit een groot aantal Europese landen waarvoor een vrij verkeer van personen geldt. Deze brochure geeft u informatie om dit wervings- en selectieproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. U krijgt antwoord op de volgende vragen: Eén Europa, wat zijn de mogelijkheden? Welke mogelijkheden zijn er om in het buitenland te zoeken? Hoe kan UWV WERKbedrijf u verder helpen? Waar moet u op letten bij het aantrekken van buitenlands personeel? Deze brochure informeert u over de mogelijkheden om in Europa te werven. Voor meer informatie kunt u terecht bij werkcoaches van het WERKbedrijf en op werk.nl. Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het werk te gaan en ondersteunt ze daarbij. Is werken niet mogelijk, dan verstrekt UWV tijdelijk inkomen op basis van wettelijke regelingen als WW, WIA, WAO, Wajong en Ziektewet. 3

3 Eén Europa, de mogelijkheden Op zoek naar personeel De EU-landen vormen samen met enkele andere landen de Europese Economische Ruimte (EER). Uitgangspunt binnen de EER is vrij verkeer van geld, goederen en personen. U kunt in veel gevallen zonder problemen werknemers aantrekken uit de meeste EER-landen. Voor een aantal EER-landen bestaan nog beperkingen. Welke landen vallen onder de EER? De EER bestaat uit de EU-landen en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. De Europese Unie bestaat uit: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Vrij verkeer Uitgangspunt binnen de EER is vrij verkeer van geld, goederen en personen. Dat betekent voor burgers van de lidstaten in principe dat ze in elke andere lidstaat mogen wonen en werken of studeren. Dit vrije verkeer bestaat al tussen de meeste lidstaten van de EER. Personen uit Bulgarije en Roemenië mogen echter niet zomaar werken in Nederland. Voor hen moet nog een tewerkstellingsvergunning worden aangevraagd. Kijk hiervoor op Geen vrij verkeer Werknemers uit de landen buiten de EER kunnen niet zomaar in Nederland aan het werk. Dit geldt ook voor werknemers uit de EER-landen Bulgarije en Roemenië. Voor deze werknemers hebt u een tewerkstellingsvergunning nodig. Dit is om de Nederlandse en Europese arbeidsmarkt te beschermen. Meer informatie over het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning, de procedure en de voorwaarden vindt u in de brochure Een vergunning voor buitenlands personeel?. Of kijk op Personeel werven in het buitenland is complexer dan personeel werven in eigen land. Verschillende bureaus en het WERKbedrijf staan tot uw beschikking om u te adviseren en te helpen met zoeken. Via het WERKbedrijf Het WERKbedrijf kan u van dienst zijn bij het zoeken naar werknemers uit andere EER-landen. het WERKbedrijf is namelijk partner in EURES (EURopean Employment Services), het Europese netwerk van organisaties die zich bezighouden met arbeidsbemiddeling, en onderhoudt nauwe contacten met organisaties in de andere EERlanden. Daarmee heeft het WERKbedrijf de juiste netwerken en de know-how om u te helpen uw vacature te vervullen. Bemiddelingsinstanties Grote uitzendbureaus hebben vaak een aparte afdeling voor internationale werving. Daarnaast bestaan er bemiddelingsorganisaties zoals detacheringsbureaus en selectiebureaus die volledig internationaal opereren. Deze bureaus zijn vaak gespecialiseerd in vacatures voor hoger opgeleide professionals, bijvoorbeeld financiële specialisten. Op werk.nl vindt u een uitgebreide lijst met wervingsbureaus en uitzendbureaus. De mogelijkheden van het WERKbedrijf Vraagt u het WERKbedrijf om u te helpen bij het vervullen van een vacature in Europa, dan bent u verzekerd van een snelle behandeling van uw vacature. Voorlichting en advies De werkcoach van het WERKbedrijf kan u vertellen wat er komt kijken bij internationale arbeidsbemiddeling. Daarnaast kan het WERKbedrijf aangeven op welke landen de werving zich in uw geval het beste kan concentreren. En op welke manier u het beste kunt werven in die verschillende landen. Dit is afhankelijk van vraag en aanbod in de landen waar u werft, van de functie die u wilt vervullen, maar ook van het land waarin u een kandidaat wilt zoeken. Samen met CWI stelt u een wervingsplan op. 4 5

4 Uw vacature, Europese bekendheid Het WERKbedrijf is partner in EURES (EURopean Employment Services), het Europese netwerk voor arbeidsbemiddeling. EURES streeft ernaar om de arbeidsmobiliteit in Europa te vergemakkelijken. Als partner kan het WERKbedrijf uw vacature binnen 24 uur internationale bekendheid geven. U hoort snel hoe groot de kans is dat de vacature ook daadwerkelijk kan worden vervuld. Uw vacature is bovendien eenvoudig toegankelijk voor iedere werkzoekende via de website Toegang tot cv s van werkzoekenden Werkgevers die op zoek zijn naar personeel in de EER kunnen toegang krijgen tot de Europese cv-databank van EURES. U registreert u op het Europese portaal voor beroepsmobiliteit. U kunt vervolgens zelf geschikte kandidaten zoeken. Ga naar de website: Uitgebreide werving Afhankelijk van de vacature en van het land waarin u wilt zoeken, is het soms verstandig ook buiten het EURES-netwerk de vacature uit te zetten. De werkcoach van het WERKbedrijf kan u in dat geval adviseren in het opstellen en uitzetten van bijvoorbeeld mailings en bij het leggen van contacten voor advertenties in buitenlandse media. Begeleiding tijdens de sollicitatieprocedure Over het vervolg op de vacaturewerving maakt u afspraken met de werkcoach van het WERKbedrijf. Er zijn ruwweg twee mogelijkheden: Buitenlandse werkzoekenden sturen hun reactie rechtstreeks naar u en u handelt de respons verder zelf af. Buitenlandse werkzoekenden sturen hun reactie naar de werkcoach van het WERKbedrijf. Deze kan tijdens de sollicitatieprocedure ook adviezen geven. Bijvoorbeeld: kandidaten informeren over het wonen en werken in Nederland en over zaken die betrekking hebben op het arbeidsrecht en de sociale zekerheid. Zoeken aan de andere kant van de grens Als uw bedrijf of organisatie in de grensstreek is gevestigd, dan is het relatief gemakkelijk om personeel aan de andere kant van de grens te zoeken. De buitenlandse werknemers hoeven dan niet te verhuizen. Wel gelden dan speciale regels die te 6 7

5 maken hebben met de heffing van belastingen en sociale premies. De Belastingdienst geeft voorlichting op dit gebied. Ook bij sommige CWI-vestigingen in de grensstreken kunt u hierover informatie verkrijgen. Een actueel overzicht van vacatures in een aantal grensstreken vindt u Regels en voorwaarden EURES is opgericht om in Europa het vrije verkeer van personen te bevorderen. Er zijn wel voorwaarden gesteld aan een vacature voor buitenlands personeel: Het is van belang dat u uw vacature minimaal zes weken vóór aanvang van het dienstverband bekendmaakt bij het WERKbedrijf. De werknemers die via de bemiddelingvan EURES bij u werken, moeten in Nederlandse loondienst zijn. Voor tijdelijke banen gelden daarnaast nog andere voorwaarden. Dit zijn de belangrijkste: De duur van een tijdelijke baan moet minimaal zes weken zijn. Als werkgever zorgt u voor geschikte accommodatie of assisteert u bij het vinden van geschikte accomodatie. Voordat u begint met zoeken Uw zoektocht naar geschikt personeel verloopt efficiënter als u zich goed informeert en voorbereidt. Begin ruim voor de komst van de nieuwe werknemer met de voorbereiding in uw organisatie. Algemeen Bepaal wat de meerwaarde is van een buitenlander in het bedrijf. Maak budget vrij voor de extra kosten voor het aantrekken van een buitenlander op een functie. Breng in kaart welke kanalen u wilt gebruiken om te werven binnen de EER. Bepaal of de functie tijdelijk of permanent is. Stel u op de hoogte over de wettelijke eisen bij het aantrekken van buitenlands personeel. Organiseer een locatie voor de selectiegesprekken, in Nederland of in het buitenland. Neem contact op met Nuffic of COLO voor diplomawaardering (zie adressen achterin). Arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomst Bepaal de duur van de overeenkomst. Stel het salaris vast. Informeer de werknemer over toelagen en vergoedingen. Regel de pensioenvoorziening Regel een vergoeding voor het woon-werkverkeer. Maak afspraken voor thuisreizen. Voor aankomst van de kandidaat Denk van tevoren na over de huisvesting van de nieuwe medewerker. Informeer bij de belastingdienst alvast naar de mogelijkheden voor toepassing van de bewijsregeling extraterritoriale kosten voor werknemers (de zogenoemde 30%-regeling). Organiseer voor de nieuwe medewerker een kennismaking met Nederland. Informeer de nieuwe medewerker zo snel mogelijk over het socialezekerheidsstelsel en de belastingen in Nederland. Na aankomst Zorg dat de werknemer een burgerservicenummer haalt als dit nog ontbreekt. Neem de werknemer op in de personeelsadministratie met de daarbij behorende meldingen, zoals voor de ziektekostenverzekering. Geef assistentie bij de aanvraag voor een verblijfsvergunning en andere formaliteiten in Nederland. Werving en selectie Maak een functieprofiel van de vacature en vertaal deze in een passende vreemde taal (Engels, Duits of Frans). 8 9

6 Nuttige adressen Algemene informatie SVB Sociale Verzekeringsbank Afdeling Internationale Detachering Postbus AJ Amstelveen Informatie over detachering van werknemers en zelfstandigen vanuit Nederland naar de EER-landen. Belastingdienst Particulieren/ Ondernemingen Buitenland Postbus DJ Heerlen Informatie over belastingplicht indien Nederland het werkland niet is. Stichting Bureau voor Belgische Zaken Postbus RC Breda Uitvoering van binnen Europese regelgeving gegeven bevoegdheden inzake sociale zekerheid van Nederland en België (verbindingsorgaan voor pensioenen, kinderbijslag, vaststellen van de toepasselijke wetgeving). Informatie en presentaties inzake de Belgische en Nederlandse socialeverzekeringswetten. Bemiddeling bij socialezekerheidskwesties Stichting Bureau voor Duitse Zaken Postbus MB Nijmegen Informatie over socialezekerheidsregelingen die van toepassing zijn op personen die in Nederland wonen en in Duitsland werken en vice versa, zoals toepasbare kinderbijslag en pensioenen. Diplomawaardering COLO Vereniging Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (Expertisebureau Internationale Diplomawaardering) Postbus AG Zoetermeer Informatie over de waarde van buitenlandse diploma s beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Nuffic Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het Hoger Onderwijs Postbus LT Den Haag Informatie over de waarde van buitenlandse diploma s hoger onderwijs. Websites Site van UWV WERKbedrijf met vacatures en veel informatie over wet en werk. De EURES-site van de Europese Commissie. Met informatie, vacatures en cv. Site met informatie over werk en EURES in de grensgebieden. Voor informatie over grensoverschrijdend werken. Voor informatie over de erkenning van beroepen

7 UWV WERKbedrijf Januari 2009 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. WB

Werken in Europa. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland

Werken in Europa. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Werken in Europa Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en

Nadere informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie uwv.nl werk.nl/eures Werken in Europa Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Werken binnen de EU/EER

Werken binnen de EU/EER Werken binnen de EU/EER Inhoud Inleiding 2 Afspraken en regels over sociale verzekeringen in de EU/EER 2 In welk land bent u verzekerd? 6 Wat gebeurt er als u ziek wordt in een EU/EER-lidstaat? 9 Wat gebeurt

Nadere informatie

De Europese werknemer in Nederland

De Europese werknemer in Nederland Inhoudsopgave Werken in Nederland 2 De Europese werknemer in Nederland Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken Als u werkt Belastingen en verzekeringen Wat gebeurt

Nadere informatie

De Europese werknemer in Nederland

De Europese werknemer in Nederland Inhoudsopgave Werken in Nederland 2 De Europese werknemer in Nederland Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken Als u werkt Belastingen en verzekeringen Wat gebeurt

Nadere informatie

Versie 2010. Een baan vinden in Europa. een gids voor werkzoekenden. eures.europa.eu. Europese Commissie

Versie 2010. Een baan vinden in Europa. een gids voor werkzoekenden. eures.europa.eu. Europese Commissie Versie 2010 Een baan vinden in Europa een gids voor werkzoekenden eures.europa.eu Europese Commissie Noch de Europese Commissie, noch enige persoon die optreedt in naam van de Commissie kan verantwoordelijk

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Voor werkgevers, die inwoners van Duitsland en België in dienst willen nemen

Meest gestelde vragen en antwoorden Voor werkgevers, die inwoners van Duitsland en België in dienst willen nemen Meest gestelde vragen en antwoorden Voor werkgevers, die inwoners van Duitsland en België in dienst willen nemen Meest gestelde vragen en antwoorden Voor werkgevers die inwoners van Duitsland en België

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd WWW.SVB.NL TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd 9030NO/0106 Inhoudsopgave TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND, 2 TOCH IN NEDERLAND VERZEKERD De verklaring (E)101: praktisch hulpmiddel

Nadere informatie

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 01 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Een werknemer naar Nederland laten komen

Een werknemer naar Nederland laten komen Een werknemer naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een werknemer naar Nederland laten komen? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen moet u voor hem een verblijfsvergunning aanvragen,

Nadere informatie

CZ Verdragspolis 2013

CZ Verdragspolis 2013 CZ Verdragspolis 2013 1 Kies de zorgverzekering die bij u past Een zorgverzekering bestaat uit de CZ Verdragspolis met daarbij meestal een aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering. Maar hoe weet

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2013

CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2013 CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2013 1 Kies de zorgverzekering die bij u past Werkt u in Nederland en woont u in een land van de EU, EER, Zwitserland of verdragsland? Dan moet u in Nederland een zorgverzekering

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

Werkt in het buitenland 2014

Werkt in het buitenland 2014 Werkt in het buitenland 2014 DSW Zorgverzekeraar werkt in het buitenland Gaat u binnenkort met vakantie naar het buitenland? Wilt u een behandeling in het buitenland ondergaan? Of gaat u werken in het

Nadere informatie

Werken in Duitsland. uwv.nl werk.nl. en wonen in Nederland

Werken in Duitsland. uwv.nl werk.nl. en wonen in Nederland uwv.nl werk.nl Werken in Duitsland en wonen in Nederland Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos. U kunt ook contact opnemen

Nadere informatie

Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland. Tijdelijk verblijf in buitenland. Aad Ouwendijk

Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland. Tijdelijk verblijf in buitenland. Aad Ouwendijk Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Stad Holland werkt in het buitenland 2014 Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland Gaat u binnenkort met vakantie naar het buitenland? Wilt u

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2014

CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2014 CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN

EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten vzw EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN De Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten helpt sinds enkele jaren buitenlandse werknemers die in

Nadere informatie

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder!

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder! Verdragspolis 2015 1 2 CZ helpt u met kiezen U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit bij uw wensen en behoeften. Daarom geven we u in

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Per 1 november 2006 Uitbreiding categorie kennismigranten die niet hoeft te voldoen aan het looncriterium Met ingang van 1 november 2006 is verblijf

Nadere informatie

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten Werken in Nederland, wonen in Duitsland Wirwar van regels en wetten Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven.

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te werken

Naar Nederland komen om te werken Naar Nederland komen om te werken 1. Waarom deze publicatie? Wil je werken in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat behoort

Nadere informatie

16 Wonen en/of werken in het buitenland

16 Wonen en/of werken in het buitenland 16 Wonen en/of werken in het buitenland In de volgende situaties gelden aparte regels en verdragen voor de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie