Te koop Maximiliaanstraat 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Te koop Maximiliaanstraat 17"

Transcriptie

1 Te koop Maximiliaanstraat 17 Kijkdag: dinsdag 9 juni a.s. 12 :00-14 :00 uur te Rotterdam Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. Postbus DA Rotterdam Telefoon :

2 Inhoud Introductie... 2 De Locatie... 3 Het Gebouw... 4 De Wijksamenstelling... 5 De Wijk Oud Charlois... 6 Pandinformatie... 7 Uitgangspunten verkoop en realisatie bouwplannen... 9 Inlichtingen Bijlagen Deze brochure is grotendeels tot stand gekomen door L&A Real Estate Solutions B.V., A.A.M. Langezaal. 1

3 Introductie De gemeente Rotterdam investeert de komende jaren fors in Rotterdam Zuid. De verbetering van het vestigingsklimaat alsmede de verbetering van het leefklimaat zijn daarbij belangrijke speerpunten in het licht van de economische ontwikkeling van het stadsdeel. Ontwikkelingen in Oud-Charlois zijn onderdeel van een langjarig proces om Rotterdam Zuid een aantrekkelijk, nieuw perspectief te bieden. Op het gebied van economie, onderwijs, ruimtelijke ordening en maatschappij worden in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) sinds 2012, de krachten tussen gemeente, rijk, onderwijs- en zorginstellingen, woningcoöperaties en marktpartijen gebundeld om achterstanden weg te werken en het leefklimaat voor haar bewoners te verbeteren. Het moet er toe leiden dat Rotterdam zich op het zelfde niveau kan begeven als de andere drie grote steden in de Randstad. De verkoop van het voormalige schoolgebouw aan de Maximiliaanstraat past in de geleidelijke transformatiestrategie die de gemeente Rotterdam voorstaat. Het voormalige schoolgebouw aan de Maximiliaanstraat biedt een uitgelezen kans voor een bijdrage aan dit transformatieproces: een karakteristiek gebouw in een parkachtige, groene omgeving, centrale ligging en goed bereikbaar. De verkoop van het gebouw biedt een unieke kans voor bouwers/ontwikkelaars om een bijzonder gebouw te verwerven en te herontwikkelen/transformeren. In deze brochure vindt u nadere informatie over de omgeving, het gebouw en de ruimtelijke randvoorwaarden. Met de verkoop zoeken wij een ontwikkelaar/bouwer die het gebouw kan verwerven en herontwikkelen/transformeren. Daarbij is het nadrukkelijk de bedoeling niet alleen op prijs maar ook op de kwaliteit van de voorgestelde transformatie te selecteren. Wellicht bestaan er ideeën over de invulling waar de gemeente nog niet aan heeft gedacht maar die een hoogwaardige toevoeging voor de omgeving kunnen zijn. Laat u dan ook inspireren door de locatie, het gebouw en kwaliteitsslag die de gemeente in Rotterdam Zuid wenst te maken. 2

4 De Locatie Het pand is gelegen aan de Maximiliaanstraat 17, 3082 EA te Rotterdam. Kadastraal bekend gemeente Charlois,sectie E, nummer 4792, groot 12 are en 57 centiare (ca m 2, waarvan ca. 515 m 2 is bebouwd). 3

5 Het Gebouw Hoewel het pand geen monument is, is het gebouw van architectonische waarde. Het bouwjaar van het gebouw is De gevels zijn afgewerkt in baksteen en hebben fraaie metselwerk details. De kozijnen zijn van hout, wit geverfd en er bevinden zich glas in lood ramen aan de voorgevel. Het gebouw heeft een begane grond, eerste verdieping en een zolderetage. Het gebouw is voorzien van een zadeldak. Onder het gebouw bevindt zich deels een kelder en een kruipruimte. Aan de linkerzijde van de voorgevel bevindt zich een poort die toegang verschaft naar het achtergelegen, voormalige schoolplein. Het gebouw kent geen eigen parkeervoorzieningen. 4

6 De Wijksamenstelling Bevolking Oud-Charlois Aantal inwoners Man / vrouw 51,2% / 48,8% Bevolkingsdichtheid inwoners per km 2 Huishoudens Aantal huishoudens Gemiddelde gezinsgrootte 2,0 Alleenstaanden 49% Paar zonder kinderen 22% Gezin met kinderen 29% Woningvoorraad Aantal woningen Gemiddelde woningwaarde (WOZ) Motorvoertuigen Auto's totaal Auto's per huishouden 0,6 Motoren totaal Bron Funda/CBS

7 De Wijk Oud Charlois Het vroegere dorp Charlois vormt de sfeervolle historische kern van de wijk Oud-Charlois. Het jaar 1462 wordt gezien als het stichtingsjaar van het dorp. Op dat moment liet leenheer Karel de Stoute de naam Charollais vastleggen bij akte en bepaalde tevens dat er een kerk gebouwd moest worden. Rondom deze kerk kreeg het dorp Charlois steeds meer groei en vorm. In 1895 werd het dorp geannexeerd door Rotterdam ter uitbreiding van de havenactiviteiten op de zuidoever. De karakteristieke dorpskern heeft nog steeds een centrale plek in Oud Charlois. De buurten rondom het historisch hart hebben een grootstedelijk karakter en kennen een grote diversiteit. De kracht van Oud Charlois schuilt in de karaktervolle, groene omgeving en in de bevlogen- en enthousiaste bewoners. Tegenwoordig is de wijk de thuishaven voor meer dan 150 kunstenaars en creatieve ondernemers. Ook zijn er bewonersgroepen actief die zich inzetten voor de wijk. Charlois is in beweging; goede ontwikkelingen zijn gaande en ook initiatieven tot nieuwbouw hebben inmiddels vorm gekregen. Qua voorzieningen wordt het winkelaanbod gekenmerkt door grote winkels om de hoek en kleine winkels in de wijk. Ook het Winkelcentrum Zuidplein, evenementenpaleis Ahoy en de gezellige Afrikanermarkt zijn dichtbij. De wijk telt vier basisscholen en vijf scholen voor voortgezet onderwijs. Er is een wijkgebouw voor activiteiten en cursussen en er is een bibliotheek gevestigd. Aan groen geen gebrek. Er zijn twee wijkparken, het Dokhavengebied en het Karel de Stoute plantsoen. Ook de singels van de Boergoensevliet zijn de moeite van een wandeling waard. Het centrum van Rotterdam is goed bereikbaar met de metro. 6

8 Pandinformatie Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie E, nummer 4792, groot 12 are en 57 centiare (ca m², waarvan circa 515 m² is bebouwd). Het pand en het schoolplein zijn volledig eigendom van de gemeente Rotterdam en wordt te koop aangeboden voor herontwikkeling/transformatie van het gebouw zoals omschreven onder Uitgangspunten verkoop en realisatie bouwplannen (zie pagina 9). Bouwkundige staat Het gebouw verkeert in een redelijke staat van onderhoud. Verkoper beschikt niet over een actueel onderhoudsinspectierapport noch over een meerjarig onderhoudsplan voor dit gebouw. Aanwendingsmogelijkheden De wijze van herbestemming dient in overeenstemming te zijn met het gestelde onder Uitgangspunten verkoop en realisatie bouwplannen (zie pagina 9). De gemeente heeft de uitgangspunten van het gebouw hierin beschreven. Alle aanpassingen aan het gebouw en alle werkzaamheden aan het terrein zijn voor rekening en risico van de koper. Wijze van levering Het pand wordt opgeleverd in huidige staat. De levering zal belast zijn met 6% overdrachtsbelasting. Technische rapportages Ten behoeve van de verkoop heeft de gemeente diverse verkennende onderzoeken laten uitvoeren. Dit betreft de navolgende onderzoeken: Bodemonderzoek; Asbestonderzoek; Funderingsonderzoek; Zwamonderzoek. Bovengenoemde onderzoeken zijn op aanvraag beschikbaar. 7

9 Monument en beschermd stadsgezicht Het pand is geen gemeentelijk- of Rijks monument en valt niet onder beschermd stadsgezicht. Wel heeft de gemeente als uitgangspunt bij verkoop gedefinieerd om het karakteristiek van het pand te handhaven en waar mogelijk te herstellen, zie Uitgangspunten verkoop en realisatie bouwplannen (zie pagina 9). Erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen De gemeente heeft een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke erfdienstbaarheden/kwalitatieve verplichtingen ten laste van het te verkopen object. Bij het onderzoek in de openbare registers zijn op het te verkopen perceel geen erfdienstbaarheden/kwalitatieve verplichtingen aangetroffen. Kabels en leidingen De gemeente heeft een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke aanwezigheid van kabels en leidingen in het pand. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen kabels en leidingen zijn gelegen in het te verkopen deel van het perceel die relevante beperkingen geven. 8

10 Uitgangspunten verkoop en realisatie bouwplannen De gemeente heeft een aantal ruimtelijke en architectonische uitgangspunten opgesteld waaraan de transformatie van het schoolgebouw naar woningen moet voldoen en waaraan de gemeente de verkoop zal toetsen en beoordelen. Verder zijn er ook vanuit de architectonische waarde van het gebouw een aantal wensen geformuleerd. Deze uitgangspunten dienen tevens als inspiratiebron voor de transformatie voor wat betreft eventuele aanpassingen in het schoolgebouw. Bestemmingsplan Het gebouw heeft in het bestemmingsplan Oud Charlois, vastgesteld d.d. 13 maart 2008, (Ged.) goedgekeurd d.d. 24 juni 2008, onherroepelijk d.d. 11 december 2008 de bestemming maatschappelijk voorzieningen I. Wijziging van de bestemming is bespreekbaar voor de gemeente. Dit zal mogelijk gemaakt worden door middel van een R.O-procedure. Ruimtelijke procedure Binnen de ruimtelijke procedure kunnen er twee procedures worden gevolgd. 1. Als er een concreet bouwplan ligt dan kan dat mogelijk gemaakt worden met een uitgebreide 2.12, lid 1, onder a, onder 3 Wabo procedure. De doorlooptijd van een dergelijke procedure bedraagt circa 6 maanden. 2. Als er geen concreet bouwplan aanwezig is en het nog niet duidelijk is hoeveel woningen er gepland zijn, dan zal een project bestemmingsplan procedure doorgelopen moeten worden. Dit duurt circa 1 jaar. Voor beide procedures dient een goede ruimtelijke onderbouwing te worden opgesteld. Welstand Eventuele aanpassingen in de gevels worden getoetst aan criteria en kaders die Welstand stelt. Opgave De opgave is het gebouw te transformeren naar (gezins)woningen. Het oorspronkelijke schoolplein is al getransformeerd naar een gemeenschappelijke tuin voor de toekomstige 9

11 bewoners. Het bestaande gebouw kan worden omgebouwd in 6 tot 9 appartementen (verschillende type en grootte). Programma en doelgroep De intentie is dat er appartementen voor gezinnen worden gerealiseerd. Dit sluit niet uit dat andere doelgroepen er zich gaan vestigen. Het gebouw kan op verschillende wijze herverkaveld worden. De bestaande plattegrond van het gebouw geeft de richting aan voor de verkaveling. Afhankelijk van de vraag uit de markt kan de samenvoeging van de ruimtes (verticaal of horizontaal) verschillende soorten en maten van woonunits mogelijk maken. De mogelijkheid bestaat om grotere of kleinere units te realiseren. Directe toegang van de woningen naar de gemeenschappelijke tuin kan de kwaliteit van de toekomstige woonunits positief beïnvloeden. Een bouwkundig onderzoek is nog nodig om de exacte types en oppervlaktes te bepalen. Gebouw Uitstraling en architectuur Uitgangspunt is het karakteristiek van het gebouw te handhaven en waar mogelijk te herstellen. Origineel kleurgebruik in de geveldetails dient bij voorkeur te worden teruggebracht. De hemelwaterafvoer zal bij voorkeur vervangen worden door een origineel exemplaar van zink of koper. Voorgevel en ontsluiting van de woningen De indeling van de voorgevel biedt geen mogelijkheid voor individuele entrees. Het uitgangspunt is de gevel te handhaven. Het ligt voor de hand om de centrale ingang aan de Maximiliaanstraat te gebruiken als hoofdentree van de toekomstige appartementen. De woningen worden dan vanaf de interne gang ontsloten. Eventuele overbrugging van het hoogteverschil in de centrale ingang t.b.v. de toegankelijkheid van de woningen moet binnen de uitgiftegrens ontworpen worden. 10

12 Secundaire ingang Aan de linkerkant van de voorgevel bevindt zich een poort. Deze poort is een secundaire entree vanuit de Maximiliaanstraat naar het oorspronkelijke schoolplein. Deze entree wordt ook gehandhaafd. De entree kan dienen als entree naar bijvoorbeeld de (fietsen)berging. Achtergevel / Dek / Veranda De achtergevel is duidelijk ingedeeld met groepen van drie ramen per beuk, op de begane grond en op de verdieping. Een mogelijke aanpassing van de achtergevel is de transformatie van deels ramen op de begane grond naar openslaande deuren naar de toekomstige, gemeenschappelijke tuin. Gekoppeld aan de achtergevel is het toevoegen van een overgangszone tussen privé(woning) en gemeenschappelijk (tuin) in de vorm van een houten dek/veranda denkbaar. Deze zone mag een maximale breedte hebben van ca m 1. Voorwaarden is dat het dek/veranda en de overbrugging van het hoogteverschil (trappetje) in samenhang met het totale gevelbeeld ontworpen wordt. Het gebruik van hoogwaardige materialen die in de stijl van het gebouw passen zijn gewenst. 11

13 Dak Het zadeldak is een belangrijk element in de totale compositie van het gebouw. Om de ruimte onder de hoge kap te kunnen gebruiken is lichtinval noodzakelijk. Het toepassen van (grotere) dakkapellen aan de voor- en achtergevel maakt de ruimte bewoonbaar. Een andere mogelijkheid is het introduceren van een dakterras aan de achterkant door een uitsparing in het dakvlak te maken. Het toepassen van dakkapellen en/of het introduceren van een dakterras is toegestaan mits deze ingrepen mee ontworpen worden in samenhang met het totale gevelbeeld. Buitenruimte en aansluiting op de directe omgeving Tussenzone aan de voorgevel Het gebouw heeft aan de voorgevel een tussenzone die het privégedeelte (gebouw) en het openbare (trottoir) verbindt. Dit is een smalle strook tussen de delen van de gevel die iets naar voren zijn gepositioneerd. Deze tussenzone bevindt zich binnen de kadastrale grens van het perceel. Het maakt dus deel uit van het totale plan. Het uitgangspunt is dat deze zone ingericht wordt als een Delftse stoep. De wens is om hoogwaardige materialen te gebruiken zoals gebakken klinkers of natuursteen. De zone is ca. 65 m². Erfafscheiding tussen gemeenschappelijke- en openbare tuin aan de Wolphaertsbocht Aan de achterkant grenst het oorspronkelijke schoolplein aan de openbare tuin aan de Wolphaertsbocht. De twee ruimtes zijn door middel van hekken en schuttingen gescheiden. 12

14 Uitgangspunt is het verbeteren van de erfafscheiding tussen deze twee ruimtes. Verder is er een mogelijkheid om de toekomstige gemeenschappelijke tuin met de Wolphaersbocht te verbinden. Dit kan door middel van een afsluitbaar hek/poort. Gemeenschappelijke tuin Uitgangspunt voor het oorspronkelijke schoolplein is het transformeren naar een gemeenschappelijke tuin en géén privé tuintjes. Het herinrichten van de toekomstige gemeenschappelijke tuin is nader te bepalen door de toekomstige eigenaren. Hier ligt de kans voor een groene, aantrekkelijk omgeving. De totale oppervlakte van de gemeenschappelijk tuin is ca. 660 m². Toevoegen van bergingen Eventuele bergingen kunnen geplaatst worden binnen de gemeenschappelijke tuin. De minimale oppervlakte van een berging is 5 m² met een minimumbreedte van 1.8m¹. Uitgangspunten vanuit architectuur waarde binnen het gebouw In het gebouw bevindt zich een aantal karakteristieke, architectonische elementen zoals de trappartij, de binnengang (opgebouwd met een bogenstructuur), het gebruik van geglazuurde tegeltjes aan de wand en een typische cementvloer. Deze elementen zijn belangrijk voor de sfeer in het gebouw, het is wenselijk dat ze gehandhaafd blijven. Er zijn kansen om de gang en het trappenhuis te handhaven en te gebruiken als ontsluiting naar de woonunits. 13

15 Parkeren Indien nieuwe woningen worden gerealiseerd dient er volgens de parkeernormen die de gemeente hanteert een parkeereis te worden gesteld. Het uitgangspunt is dat deze parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd. Dit zal in de praktijk niet haalbaar en wenselijk zijn wanneer het gebouw wordt gerenoveerd/getransformeerd en het gebied achter de school in gebruik wordt genomen als gemeenschappelijk tuin. Uit de parkeertelling voor de wijk Oud Charlois (maart 2009) blijkt dat de omgeving van het schoolgebouw Maximiliaanstraat/Boergoensestraat een parkeerdruk kent van 80%. Volgens de parkeertelling zijn er nog zes parkeerplaatsen vrij in de Maximilliaanstraat en negen in de Boergoensestraat. Dit betekent dat de toekomstige bewoners in deze straten zouden kunnen parkeren. Voor de realisatie van extra parkeerplaatsen geldt een afkoopregeling. 14

16 Biedingsvoorschriften Het uiteindelijke doel van deze verkoop is, door transformatie van deze school naar woningen, een positieve impuls voor de omgeving te creëren, nieuwe bewoners aan te trekken en om bij te dragen aan de doelstellingen zoals die in het Gebiedsplan Charlois d.d. 7 juli 2014 zijn geformuleerd. Deze verkoop is een unieke kans voor bouwers/ontwikkelaars om dit karakteristieke gebouw te kunnen verwerven en te herontwikkelen/transformeren tot gezinswoningen. Partijen wordt gevraagd te komen met: een prijsaanbieding om te verwerven ten behoeve van de herontwikkeling; een visie en een ontwikkelingsplan (hoe zou de gemeente dit willen hebben?). Het uitgangspunt hierbij is de voorwaarde tot bewaren en transformeren van dit schoolgebouw naar een woonbestemming die van toegevoegde waarde is voor deze omgeving. In de bijgevoegde verkoopinformatie staan de randvoorwaarden omschreven waaraan (bouw)initiatieven van ontwikkelaars en particuliere opdrachtgevers moeten voldoen. Op basis van deze informatie wil de gemeente komen tot een verkoopovereenkomst met de meest gerede marktpartij. Doel van de selectie Het verkopen van het gebouw met bijbehorend terrein; Het zekerstellen van het behoud van dit gebouw in haar oorspronkelijke vorm; Het laten ontwikkelen en realiseren van een bouw/ontwikkelplan; Het krijgen van een garantie tot bouw en afbouw van het plan; Het toevoegen van waarde aan de omgeving/woonwijk. Een gebouw wat qua uitstraling en kwaliteit past in zijn omgeving; De gemeente behoudt zich het recht voor niet tot gunning over te gaan en/of de verkoopprocedure eenzijdig te beëindigen. Inschrijvers ontvangen hierover dan schriftelijk bericht. Inschrijvers hebben alsdan geen recht op een vergoeding c.q. compensatie. Voor zover het gegevens betreft die niet zijn gepubliceerd, worden inschrijvers geacht om, in het kader van deze verkoop, verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen en slechts aan diegenen te tonen die voor het uitbrengen van de inschrijving van de inhoud daarvan kennis moeten nemen. Inschrijvers dienen deze vertrouwelijkheid ook te bewaren wanneer de inschrijving niet leidt tot verkoop. 15

17 Planning selectieproces Planning Kijkdag : dinsdag 9 juni a.s. 12 :00-14 :00 uur Uiterste datum indienen bieding : 17 juni 2015, uur Beoordelen inschrijvingen : week 26 en week 27 Uw bieding alsmede een visie en ontwikkelingsplan ontvangen wij graag in een gesloten envelop, onder vermelding van Maximiliaanstraat 17 te Rotterdam, ter attentie van: Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. De heer M.F. Schol Maaskade 113 Postbus DA ROTTERDAM Voorschriften inzake de inschrijvingen De inschrijving dient te worden ingediend door een daartoe bevoegd persoon; De inschrijving dient in de Nederlandse taal gesteld te zijn; De inschrijving mag na de laatste mogelijke indieningsdatum niet meer worden gewijzigd; Verkoper kan tot het einde van de gunningsfase om verduidelijking vragen; De termijn van gestanddoening is 21 kalenderdagen vanaf de laatst mogelijke indieningsdatum; Gedurende deze termijn van gestanddoening is de inschrijving onvoorwaardelijk, bindend en onherroepelijk. Beoordeeld wordt op basis van het gunningscriterium, de economisch meest voordelige inschrijving, alsmede de uitvoering van de herontwikkeling. Zulks uitsluitend naar het oordeel van de beoordelingscommissie. De organisatie van inschrijver dient in het bezit te zijn van een actuele (niet ouder dan 6 maanden) Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (hierna te noemen VOGrp). Deze brochure is grotendeels tot stand gekomen door L&A Real Estate Solutions B.V., A.A.M. Langezaal. 16

18 Inlichtingen Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. Maaskade 113 Postbus DA ROTTERDAM Telefoon : Web : : 17

19 Bijlagen Op aanvraag zijn de volgende documenten via wetransfer beschikbaar: 1. Kadastraal uittreksel; 2. Kadastrale kaart; 3. Rapport bodemonderzoek; 4. Rapport asbestonderzoek; 5. Rapport funderings- en zwamonderzoek; 6. Rapport funderings- en zwamonderzoek fotoreportage; 7. Gebiedsplan Charlois; 8. Tekening gebouw Maximiliaanstraat; 9. NEN 2580 meetstaat; 10. Tekeningen I; 11. Tekeningen II; 12. Tekeningen III. 18

Te koop Insulindestraat 208-224

Te koop Insulindestraat 208-224 Te koop Insulindestraat 208-224 Kijkdagen : donderdag 10 december 2015 : 11: 00 uur - 13: 00 uur : dinsdag 15 december 2015 : 13: 00 uur - 15: 00 uur Uiterste inschrijfdatum : 26 januari 2016 : 12: 00

Nadere informatie

KOGELVANGERSTRAAT 114-116 TE ROTTERDAM

KOGELVANGERSTRAAT 114-116 TE ROTTERDAM KOGELVANGERSTRAAT 114-116 TE ROTTERDAM 1 VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP Betreft : Een voormalig schoolgebouw met buitenterrein met een totaal vloeroppervlakte van ca. 932 m², gebouwd omstreeks

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE HAVENSTRAAT 19-21 / VOORSTRAAT 6 3024 SG/RS ROTTERDAM

VERKOOPINFORMATIE HAVENSTRAAT 19-21 / VOORSTRAAT 6 3024 SG/RS ROTTERDAM VERKOOPINFORMATIE HAVENSTRAAT 19-21 / VOORSTRAAT 6 3024 SG/RS ROTTERDAM T 010-424 88 88 F 010-424 88 89 E: info@ooms.com www.ooms.com Algemeen Het betreft op de monumentenlijst geplaatste panden met erf,

Nadere informatie

GEEN KIJKDAGEN. ONLINE OPENBARE VEILING 27 JANUARI 2016 Start veiling 12:00 uur STREVELSWEG 700, UNIT 512 & UNIT 676 3083 AS ROTTERDAM

GEEN KIJKDAGEN. ONLINE OPENBARE VEILING 27 JANUARI 2016 Start veiling 12:00 uur STREVELSWEG 700, UNIT 512 & UNIT 676 3083 AS ROTTERDAM GEEN KIJKDAGEN ONLINE OPENBARE VEILING 27 JANUARI 2016 Start veiling 12:00 uur STREVELSWEG 700, UNIT 512 & UNIT 676 3083 AS ROTTERDAM Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. Maaskade 113 Postbus 24040

Nadere informatie

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem Kerkgebouw + dienstwoning met ruime bestemming herontwikkeling tot woningbouw mogelijk Omschrijving Het object betreft een vrijstaand voormalige

Nadere informatie

Herenstraat 84 en 84a te Voorhout.

Herenstraat 84 en 84a te Voorhout. Herenstraat 84 en 84a te Voorhout. Vrijblijvende aanbieding Geachte heer/mevrouw, In opdracht van familie Van der Ploeg, bemiddelen wij in de verkoop van de woonhuizen gelegen aan de Herenstraat 84 en

Nadere informatie

Verkoopbrochure Kerkstraat 57 te Lepelstraat 1

Verkoopbrochure Kerkstraat 57 te Lepelstraat 1 Verkoopbrochure Kerkstraat 57 te Lepelstraat 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING OBJECT... 3 2. VERKOOPPROCEDURE... 5 BIJLAGEN - Plattegronden - Kaart Lepelstraat - Kaart bestemmingsplan - Bestemmingsplanvoorschriften

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Sittard, Engelenkampstraat 62 Object Het postkantoor met ondergrond gelegen aan de Engelenkampstraat 62 te Sittard. Kadastrale aanduiding Gemeente Sittard sectie D nummer

Nadere informatie

TE KOOP Mezenstraat 4, Rotterdam

TE KOOP Mezenstraat 4, Rotterdam TE KOOP Mezenstraat 4, Rotterdam Multifunctionele bestemming; o.a. clubgebouw, educatieve & maatschappelijk functies; nabij uitvalswegen & parken van Rotterdam Zuid. Aan deze verkoopinformatie kunnen geen

Nadere informatie

Unieke, voormalige papierfabriek Willemstraat 3-5, Alphen aan den Rijn (1914)

Unieke, voormalige papierfabriek Willemstraat 3-5, Alphen aan den Rijn (1914) Unieke, voormalige papierfabriek Willemstraat 3-5, Alphen aan den Rijn (1914) Algemeen Aan de Willemstraat 3-5 staat een unieke,voormalige papierfabriek te koop. Het pand is verdeeld over twee verdiepingen

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Amsterdam, Hoogoorddreef 2 Object Het Object is gelegen op de hoek van het Winkelcentrum Amsterdamse Poort in Amsterdam Zuid Oost. Kadastrale aanduiding Gemeente Weesperkarspel,

Nadere informatie

Te koop: Voorbeeldweg 100. 1234 AB Utrecht. Vraagprijs: 100.000,- k.k.

Te koop: Voorbeeldweg 100. 1234 AB Utrecht. Vraagprijs: 100.000,- k.k. Te koop: Voorbeeldweg 100 Voorbeeldweg 100 1234 AB Utrecht Vraagprijs: 100.000,- k.k. Inhoudsopgave: 1: Object en vraagprijs... 2 1.1 Object:... 2 1.2 Kenmerken:... 2 1.3 Pluspunten:... 2 1.3 Vraagprijs:...

Nadere informatie

Rotterdam Robert Kochplaats 235 Vraagprijs 194.500,- k.k.

Rotterdam Robert Kochplaats 235 Vraagprijs 194.500,- k.k. Rotterdam Robert Kochplaats 235 Vraagprijs 194.500,- k.k. www.schonbergerenvanherk.nl Omschrijving Robert Kochplaats 235 - Rotterdam De wijk Ommoord staat bekend om zijn (kind)vriendelijk, rustige en zeer

Nadere informatie

Rotterdam Hoogstraat 86 C Vraagprijs 200.000,- k.k.

Rotterdam Hoogstraat 86 C Vraagprijs 200.000,- k.k. Rotterdam Hoogstraat 86 C Vraagprijs 200.000,- k.k. www.schonbergerenvanherk.nl Omschrijving Hoogstraat 86 C - Rotterdam Ruim en luxe appartement midden in het centrum van Rotterdam Royaal en goed onderhouden

Nadere informatie

JAN VAN NASSAUSTRAAT 113 DEN HAAG

JAN VAN NASSAUSTRAAT 113 DEN HAAG KANTOORRUIMTE 550 M2 KAART Object/Locatie Aanéén van de mooiste straten van het Benoordenhout gelegen zeer representatief kantoorpand ter grootte van ca. 550 m². In de directe omgeving vindt men de winkelstraten

Nadere informatie

Koop winkelpand op Kerkstraat 19 te Arnhem kosten koper

Koop winkelpand op Kerkstraat 19 te Arnhem kosten koper Koop winkelpand op 995000 kosten koper Aanbiedende partij: Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars Arnhem Email: vogelaar@s-t.nl Telefoon: 026-3552100 Website: http://www.stmakelaars.nl Omschrijving Het

Nadere informatie

Gouda Vondelstraat 35 Vraagprijs 149.000,- k.k.

Gouda Vondelstraat 35 Vraagprijs 149.000,- k.k. Gouda Vondelstraat 35 Vraagprijs 149.000,- k.k. Omschrijving Vondelstraat 35 - Gouda Deze totaal verbouwde eengezinswoning met berging en achtertuin op het zuidwesten is meer dan de moeite van het bezichtigen

Nadere informatie

Delta Industrieweg 9 te Stellendam

Delta Industrieweg 9 te Stellendam Delta Industrieweg 9 te Stellendam 1 VRIJBLIJVENDE VERHUUR / VERKOOPINFORMATIE DELTA INDUSTRIEWEG 9 TE STELLENDAM TE HUUR / TE KOOP Betreft : Circa 690 m² bedrijfsruimte en 370 m² kantoorruimte op een

Nadere informatie

Diepenbrocklaan 68 Tilburg

Diepenbrocklaan 68 Tilburg Diepenbrocklaan 68 Tilburg www.woningintilburg.nl Pagina 2 van 14 maandag 19 december 2011 Inhoud Omschrijving... 3 Kenmerken... 4 Foto s... 5 Plattegronden... 10 Omgeving... 13 Pagina 3 van 14 maandag

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Wezep, Clematisstraat 2 Object Het (voormalige) post- en bestelkantoor met terrein en ondergrond, gelegen aan de Clematisstraat 2 te Wezep, aan de rand van het winkelcentrum

Nadere informatie

Kerkstraat 5 2 Gaanderen

Kerkstraat 5 2 Gaanderen Kerkstraat 5 2 Gaanderen Koopsom 150.000,- k.k. Buitenwonen Oerdijk 2 7433 AA Schalkhaar Tel: 088-3230123 E-mail: info@buitenwonen.nl Website: http://www.buitenwonen.nl/ Omschrijving UNIEKE KANS! In het

Nadere informatie

AMSTERDAM KAREL DU JARDINSTRAAT 43-III

AMSTERDAM KAREL DU JARDINSTRAAT 43-III AMSTERDAM KAREL DU JARDINSTRAAT 43-III VRIJBLIJVENDE INFORMATIE VRAAGPRIJS. 195.000,00 K.K. Het appartement Op een perfecte locatie in de Pijp bieden wij een licht en praktisch ingedeeld 2- appartement

Nadere informatie

Steenstraat 14-26 - Wijk bij Duurstede

Steenstraat 14-26 - Wijk bij Duurstede Steenstraat 14-26 - Wijk bij Duurstede 190.000,- k.k. De Gier Makelaars Klooster Leuterstraat 29 3961 AX, WIJK BIJ DUURSTEDE Tel: 0343-573144 E- mail: info@degiermakelaars.nl Website: www.degiermakelaars.nl

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE. Wachtelstraat 52-52B en 54 te Gouda

VERKOOPINFORMATIE. Wachtelstraat 52-52B en 54 te Gouda VERKOOPINFORMATIE Wachtelstraat 5-5B en 5 te Gouda Meridiaan 39, 801 DA Gouda Postbus 96, 800 AB Gouda TE KOOP Monumentale bedrijfspanden De Producent Wachtelstraat 5, (5B) en 5 80 EV Gouda KOOPSOM.500.000,--

Nadere informatie

Van Weerden Poelmanlaan 70 - Utrecht

Van Weerden Poelmanlaan 70 - Utrecht Van Weerden Poelmanlaan 70 - Utrecht 165.000,- k.k. De Gier Makelaars Klooster Leuterstraat 29 3961 AX, WIJK BIJ DUURSTEDE Tel: 0343-573144 E-mail: info@degiermakelaars.nl Website: www.degiermakelaars.nl

Nadere informatie

Anthony Fokkerweg 78, HILVERSUM

Anthony Fokkerweg 78, HILVERSUM Anthony Fokkerweg 78, HILVERSUM Uniek bouwperceel te koop: Circa 3.300 m² bouwgrond mét woonbestemming; Ontheffing voor 20 parkeerplaatsen. Van Vulpen & Roozenburg adres plaats tel. fax e-mail Hilvertsweg

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Hoorn, De Huesmolen 223 Object Het postkantoor, bestellerscentrum met aanhorigheden, voorzieningen, erf- en ondergrond gelegen in het winkelcentrum Huesmolen. Kadastrale

Nadere informatie

Gouda Lange Dwarsstraat 30 Vraagprijs 145.000,- k.k.

Gouda Lange Dwarsstraat 30 Vraagprijs 145.000,- k.k. Gouda Lange Dwarsstraat 30 Vraagprijs 145.000,- k.k. Omschrijving In het centrum van Gouda ligt deze leuke 3 kamer binnenstadswoning met stadstuin. De woning ligt in een rustige straat nabij diverse voorzieningen,

Nadere informatie

Verkoopbrochure Lourdesplein 1 te Bergen op Zoom 1

Verkoopbrochure Lourdesplein 1 te Bergen op Zoom 1 Verkoopbrochure Lourdesplein 1 te Bergen op Zoom 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING OBJECT... 3 2. VERKOOPPROCEDURE... 4 3. FOTO S... 5 BIJLAGEN - Plattegronden - Kaart centrum Bergen op Zoom - Kaart bestemmingsplan

Nadere informatie

TE KOOP Multifunctionele ruimte De Volger 24 Graft-De Rijp Vraagprijs: ,- k.k. Verhuur mogelijk in overleg.

TE KOOP Multifunctionele ruimte De Volger 24 Graft-De Rijp Vraagprijs: ,- k.k. Verhuur mogelijk in overleg. TE KOOP Multifunctionele ruimte De Volger 24 Graft-De Rijp Vraagprijs: 750.000,- k.k. Verhuur mogelijk in overleg. www.reliplan.nl Multifunctionele ruimte De Volger 24 Ligging De Volger 24 is gelegen op

Nadere informatie

Culemborg, Kattenstraat 5-7

Culemborg, Kattenstraat 5-7 Culemborg, Kattenstraat 5-7 OMSCHRIJVING: Beleggingsobject gelegen in het centrum van Culemborg bestaande uit een 3-tal winkelpanden en 3 bovengelegen appartementen van diverse oppervlakten. Totale huuropbrengst

Nadere informatie

Een bijzonder bouwplan op een unieke plek!

Een bijzonder bouwplan op een unieke plek! Een bijzonder bouwplan op een unieke plek! Dorpsstraat 18 in Loenen aan de Vecht Eerste indruk: Een fantastisch bouwplan voor een riant woonhuis met een bruto vloeroppervlakte van circa 250 m² met een

Nadere informatie

Te koop. 2-kamer benedenwoning met 80 m2 op het zuiden gelegen achtertuin. Binnensingel 16, 3291 TC Strijen

Te koop. 2-kamer benedenwoning met 80 m2 op het zuiden gelegen achtertuin. Binnensingel 16, 3291 TC Strijen Te koop 2-kamer benedenwoning met 80 m2 op het zuiden gelegen achtertuin Binnensingel 16, 3291 TC Strijen Algemeen Deze benedenwoning is gebouwd in 1971 en maakt deel uit van 4 appartementen, waarvan 2

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP. Maliebaan 19 te Utrecht

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP. Maliebaan 19 te Utrecht VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP Maliebaan 19 te Utrecht Waltmann Bedrijfshuisvesting Maliesingel 18 3581 BE UTRECHT TEL : 030 66 222 55 FAX : 030 67 766 40 Email: bedrijven@waltmann.nl www.waltmann.nl

Nadere informatie

Huur of koop bedrijfspand op Kometenweg 7 te Maarssen (prijs op aanvraag)

Huur of koop bedrijfspand op Kometenweg 7 te Maarssen (prijs op aanvraag) Huur of koop bedrijfspand op Kometenweg 7 te Maarssen (prijs op aanvraag) Aanbiedende partij: Connect Real Estate Email: info@connect-realestate.nl Telefoon: 030-265 09 09 Website: www.connect-realestate.nl

Nadere informatie

Alternatieve woonlocaties november 2016

Alternatieve woonlocaties november 2016 Alternatieve woonlocaties november 2016 Bij ons leer je de wereld kennen. Woord vooraf De Universiteit Leiden heeft gezocht naar alternatieve woonlocaties voor de bewoners van het Doelencomplex. Op verzoek

Nadere informatie

Beesd, Achterstraat 2

Beesd, Achterstraat 2 Beesd, Achterstraat 2 OMSCHRIJVING: Op de hoek van doorgaande straat gelegen combinatiepand bestaande uit 2 winkelruimten ieder met inpandig magazijn, een kantoorruimte op de verdieping en een zelfstandige

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie Koepelweg 26 Noordwijk aan Zee

Vrijblijvende informatie Koepelweg 26 Noordwijk aan Zee Vrijblijvende informatie Koepelweg 26 Noordwijk aan Zee Bonnike Makelaardij BV www.bonnike.nl 071-3619365 Omschrijving Op schitterende locatie gelegen, pal op het Zuiden, hoog op de rand van de Zuidduinen

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Hoofddorp, Kruisweg 636 Object Prima herontwikkelingslocatie (A1 en winkelgebied), gelegen op de hoek van de Kruisweg en de Nieuweweg, één van de hoeken van het kernwinkelgebied.

Nadere informatie

Te koop Monumentale kantoorvilla. Damstraat Hardinxveld-Giessendam

Te koop Monumentale kantoorvilla. Damstraat Hardinxveld-Giessendam Te koop Monumentale kantoorvilla Damstraat 22-24 Hardinxveld-Giessendam Te koop Monumentale kantoorvilla Damstraat 22-24 Hardinxveld-Giessendam Betreft : Karakteristieke, monumentale, geheel vrijstaande

Nadere informatie

Achter St. Vitus 1 Hilversum

Achter St. Vitus 1 Hilversum Achter St. Vitus 1 Hilversum Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen

Nadere informatie

Dokter Van der Bijlplein 4 's-gravendeel

Dokter Van der Bijlplein 4 's-gravendeel Dokter Van der Bijlplein 4 's-gravendeel Op leuke locatie gelegen uitgebouwde twee-onder-een-kap-woning met eigen parkplaats en carport gesitueerd op een royaal perceel van 236m2 eigen grond. De woning

Nadere informatie

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg?

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? 1 Inhoud 3 Waarom bouwen op Sprokkelenburg? 4 Ligging van Sprokkelenburg 6 Het plan Sprokkelenburg 8 Kies uw kavel 8 Zelf bouwen op Sprokkelenburg 9 Stappenplan 11 Kavelpaspoort

Nadere informatie

Rotterdam Voetjesstraat 23 B Vraagprijs 69.750,- k.k.

Rotterdam Voetjesstraat 23 B Vraagprijs 69.750,- k.k. Rotterdam Voetjesstraat 23 B Vraagprijs 69.750,- k.k. www.vandergiessenenvanherk.nl Omschrijving Voetjesstraat 23 B - Rotterdam Starters opgelet!!! In de Tarwewijk nabij het winkelcentrum Zuidplein bieden

Nadere informatie

Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark!

Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark! Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark! Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Doe je mee? Floris Versterstraat 11 Bennebroekstraat 11 Floris Versterstraat 10 ZELFBOUW IN DE AANBIEDING Transformatie

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVEILING. KIJKDAGEN Vrijdag 25 april tijdstip 15.00 17.00 Vrijdag 9 mei tijdstip 15.00 17.00

FAILLISSEMENTSVEILING. KIJKDAGEN Vrijdag 25 april tijdstip 15.00 17.00 Vrijdag 9 mei tijdstip 15.00 17.00 Vrijblijvende projectinformatie FAILLISSEMENTSVEILING de online faillissementsveiling vindt plaats op 13 mei 2014 via de website van BOG Auctions KIJKDAGEN Vrijdag 25 april tijdstip 15.00 17.00 Vrijdag

Nadere informatie

Informatiebrochure. Dijkgraafplein 175 Amsterdam

Informatiebrochure. Dijkgraafplein 175 Amsterdam Informatiebrochure Dijkgraafplein 175 Amsterdam Dijkgraafplein 175 Amsterdam Heerlijk ruime en goed ingedeelde MAISONNETTE (gelegen op de BOVENSTE VERDIEPING) voorzien van veel lichtinval en een balkon

Nadere informatie

TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m²

TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m² Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m² Kwakscheweg 5 3261 LG Oud-Beijerland Algemeen Deze vrijstaande

Nadere informatie

Rotterdam Ceintuurbaan 221 Vraagprijs 149.900,- k.k.

Rotterdam Ceintuurbaan 221 Vraagprijs 149.900,- k.k. Rotterdam Ceintuurbaan 221 Vraagprijs 149.900,- k.k. www.vandergiessenenvanherk.nl Ceintuurbaan 221 - Rotterdam Centraal, Ruim en betaalbaar wonen in de Stad Op de hoek van de Ceintuurbaan en Rozenlaan

Nadere informatie

Koop kantoorruimte op Reeweg Oost 123 te Dordrecht (prijs op aanvraag)

Koop kantoorruimte op Reeweg Oost 123 te Dordrecht (prijs op aanvraag) Koop kantoorruimte op Reeweg Oost 123 te Dordrecht (prijs op aanvraag) Aanbiedende partij: Waltmann Bedrijfshuisvesting Email: bedrijfshuisvesting@waltmann.com Telefoon: 078 6141030 Website: http://www.waltmann.com

Nadere informatie

Rotterdam Korte Hoogstraat 21 C Vraagprijs 175.000,- k.k.

Rotterdam Korte Hoogstraat 21 C Vraagprijs 175.000,- k.k. Rotterdam Korte Hoogstraat 21 C Vraagprijs 175.000,- k.k. www.schonbergerenvanherk.nl Omschrijving Korte Hoogstraat 21 C - Rotterdam EEN TOP APPARTEMENT!! Zeer licht 3-kamer topappartement gelegen in hartje

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie TE KOOP Rijksstraatweg 150 te Leersum

Vrijblijvende projectinformatie TE KOOP Rijksstraatweg 150 te Leersum Vrijblijvende projectinformatie TE KOOP Rijksstraatweg 150 te Leersum Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP Rijksstraatweg

Nadere informatie

TE KOOP. Breda Oosterstraat 8

TE KOOP. Breda Oosterstraat 8 TE KOOP Breda Oosterstraat 8 Op gunstige locatie in de wijk Haagpoort gelegen, karakteristieke, keurig onderhouden hoekwoning met uitbouw, vrijstaande garage, zij- voor- en stadstuin met achterom. Enkele

Nadere informatie

Nieuwbouwplan appartementen

Nieuwbouwplan appartementen Historie De synagoge gelegen aan de is ontworpen door architect E. Spier. De plechtige inwijding van de synagoge vond plaats op 3 juni 1981. In 2011 voldeed de synagoge niet meer aan de wensen van de toenmalige

Nadere informatie

Modern en verzorgd Appartement in Oud-Charlois

Modern en verzorgd Appartement in Oud-Charlois Modern en verzorgd Appartement in Oud-Charlois Nachtegaalstraat 22b te Rotterdam Totaal Makelaars (Rotterdam) 2 www.remax.nl Moderne woning voor starters Gelegen in een rustige en verzorgde woonstraat

Nadere informatie

Rotterdam Meerkoetstraat 25 Vraagprijs 71.250,- k.k.

Rotterdam Meerkoetstraat 25 Vraagprijs 71.250,- k.k. Rotterdam Meerkoetstraat 25 Vraagprijs 71.250,- k.k. Omschrijving Meerkoetstraat 25 - Rotterdam *Direct beschikbaar *Geheel gerenoveerd *Nabij Zuidplein Recent gerenoveerd appartement op de begane grond

Nadere informatie

Projectinformatie. Kruisweg 459. Rozenburg (NH)

Projectinformatie. Kruisweg 459. Rozenburg (NH) Projectinformatie Kruisweg 459 Rozenburg (NH) VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Te koop, perceelgrond met verharding gelegen aan de Kruisweg 459 te Rozenburg. Locatie Rozenburg is een dorp in de gemeente

Nadere informatie

Ouderkerk Aan Den IJssel IJsseldijk-Noord 132 Vraagprijs ,- k.k.

Ouderkerk Aan Den IJssel IJsseldijk-Noord 132 Vraagprijs ,- k.k. Ouderkerk Aan Den IJssel IJsseldijk-Noord 132 Vraagprijs 109.000,- k.k. Omschrijving IJsseldijk-Noord 132 - Ouderkerk Aan Den IJssel Handige klusser gevraagd! Deze leuke oude arbeiderswoning is gelegen

Nadere informatie

Te koop: Baan 2A te Warmond Schitterend geschakeld herenhuis in het centrum van watersportdorp Warmond

Te koop: Baan 2A te Warmond Schitterend geschakeld herenhuis in het centrum van watersportdorp Warmond Te koop: Baan 2A te Warmond Schitterend geschakeld herenhuis in het centrum van watersportdorp Warmond Vrijblijvende projectinformatie: Conduct Vastgoed BV te Warmond Algemeen Op een zeer markante en centraal

Nadere informatie

Representatief bedrijfspand met kantoren op bedrijventerrein De Grachten

Representatief bedrijfspand met kantoren op bedrijventerrein De Grachten Online executieveiling Representatief bedrijfspand met kantoren op bedrijventerrein De Grachten Adres Nieuwegracht 30 te Soest Executoriale verkoop ex artikelen 3:268 en 3:254 BW De openbare veiling vindt

Nadere informatie

Rijksmonument op prachtige locatie!

Rijksmonument op prachtige locatie! Rijksmonument op prachtige locatie! Herengracht 178 te Amsterdam Algemeen: Uniek geheel Rijksmonument (bouwjaar circa 1620) met een fraaie voorgevel gelegen op historische locatie aan de grachtengordel,

Nadere informatie

Te koop Vrijstaande woning met aangebouwde stenen berging

Te koop Vrijstaande woning met aangebouwde stenen berging Te koop Vrijstaande woning met aangebouwde stenen berging Karel Doormanstraat 12, 3262 PD Oud-Beijerland Deze woning is gebouwd in de jaren 30. De woning bevat nog enkele authentieke details, zoals de

Nadere informatie

Rotterdam Heenvlietstraat 6 Vraagprijs 125.000,- k.k.

Rotterdam Heenvlietstraat 6 Vraagprijs 125.000,- k.k. Rotterdam Heenvlietstraat 6 Vraagprijs 125.000,- k.k. www.schonbergerenvanherk.nl Omschrijving Heenvlietstraat 6 - Rotterdam Prima starterswoning in Rotterdam Carnisse met achtertuin voor een zeer scherpe

Nadere informatie

Projectinformatie Kantoorruimte

Projectinformatie Kantoorruimte Projectinformatie Kantoorruimte Kleine Landtong 23 Postbus 373 4200 AJ Gorinchem Transportstraat ong 4283 JL Giessen (0183) 30 40 50 www.bmak.nl info@bmak.nl Kleine Landtong 23 Rabobank 37.25.21.630 Postbus

Nadere informatie

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012 VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10 25 april 2012 5 Floris Versterstraat 10 Bestaande situatie 1:200 BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING 6 TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING ACHTERGEVEL VOORGEVEL 7 Floris Versterstraat

Nadere informatie

VAARTWEG 108 5106 NE DONGEN

VAARTWEG 108 5106 NE DONGEN TE KOOP VAARTWEG 108 5106 NE DONGEN Omschrijving Object Uniek, spectaculair, monumentaal en gelegen in een prachtige landelijke omgeving. De Hubertuskerk in Dongen Vaart betreft een zeer

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Wezep, Clematisstraat 2 Object Het voormalige post- en bestelkantoor met terrein en ondergrond, gelegen aan de Clematisstraat 2 te Wezep, aan de rand van het

Nadere informatie

TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat 112-114 - Zaandam. Vraagprijs: 525.000,-

TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat 112-114 - Zaandam. Vraagprijs: 525.000,- TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat 112-114 - Zaandam Vraagprijs: 525.000,- www.reliplan.nl 2 Object Object Dit unieke object bestaat uit een kerk, consistorie (uitbouw) en kosterswoning Ligging - De

Nadere informatie

Standerdmolen 8 te Houten

Standerdmolen 8 te Houten Online executieveiling, 23 juni 2015 9:30 uur Verhuurd kantoorpand De Sijnsmeester Adres Standerdmolen 8 te Houten Executoriale verkoop ex artikelen 3:268 en 3:254 BW De openbare veiling vindt plaats op

Nadere informatie

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2015 zijn omwonenden van de locatie Bovenkerkweg 35A-37 geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van

Nadere informatie

Finesse Makelaars & Taxateurs Zuiderweg 29 9745 AB GRONINGEN Tel: 050-5530000 Fax: 050-5530050

Finesse Makelaars & Taxateurs Zuiderweg 29 9745 AB GRONINGEN Tel: 050-5530000 Fax: 050-5530050 - Vraagprijs 349.000,= k.k. Omschrijving - De indeling is als volgt: Nummer 6: Bedrijfsruimte van ca 153m2 voorzien van betonvloer en sanitaire voorziening. Nummer 6a: Begane grond: entree met trapopgang

Nadere informatie

Grave Gasthuisstraat 52a Bedrijfsruimte te huur

Grave Gasthuisstraat 52a Bedrijfsruimte te huur Grave Gasthuisstraat 52a Bedrijfsruimte te huur Bedrijfsruimte te huur in het centrum van Grave, onderdeel van een monumentenpand Verhuurbaar vloeroppervlak begane grond ca. 54 m² Verzorgde bedrijfsruimte

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE PIJLETUINENHOF VERDILAAN 5-43 2671 VW NAALDWIJK

VERKOOPINFORMATIE PIJLETUINENHOF VERDILAAN 5-43 2671 VW NAALDWIJK VERKOOPINFORMATIE PIJLETUINENHOF VERDILAAN 5-43 2671 VW NAALDWIJK Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. Postbus 24040 3007 DA ROTTERDAM tel. 010 424 88 88 www.ooms.com 2 VERKOOPINFORMATIE PIJLETUINENHOF

Nadere informatie

POTHOOFD 196 DEVENTER

POTHOOFD 196 DEVENTER TE KOOP POTHOOFD 196 DEVENTER DEVENTER POTHOOFD 196 Omschrijving: Op unieke locatie aan de IJssel gelegen royaal en zeer luxe 3 kamerappartement van ca. 150 m2, op de 1 e etage met berging en parkeerplaats

Nadere informatie

Individuele woningbouw niveau 3

Individuele woningbouw niveau 3 Gebied 11: Canadalaan Individuele woningbouw niveau 3 Bebouwing De bebouwing in dit gebied dateert uit de jaren 70-80 en de oorspronkelijke functie is gelijk aan de huidige; te weten wonen. De bebouwing

Nadere informatie

Heugemerstraat 231-A - Maastricht

Heugemerstraat 231-A - Maastricht Heugemerstraat 231-A - Maastricht Omschrijving IN TEGENSTELLING TOT HETGEEN BIJ DE PRIJSINFORMATIE OP DEZE SITE VERMELD STAAT ('PRIJS OP AANVRAAG') KUNNEN WIJ U GEEN PRIJSINFORMATIE VERSTREKKEN. ER IS

Nadere informatie

Dorpsstraat 114 Helmond

Dorpsstraat 114 Helmond Dorpsstraat 114 Helmond Deze schitterende oude burgemeesterswoning is uit de 2 e helft van de jaren 30 en gebouwd door aannemer Adriaans uit Stiphout. De prachtige monumentale villa is geschikt voor zowel

Nadere informatie

Verkoopbrochure Kometenlaan 38 te Bergen op Zoom 1

Verkoopbrochure Kometenlaan 38 te Bergen op Zoom 1 Verkoopbrochure Kometenlaan 38 te Bergen op Zoom 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING OBJECT... 3 2. VERKOOPPROCEDURE... 4 BIJLAGEN - Plattegronden - Kaart centrum Bergen op Zoom - Kaart bestemmingsplan - Bestemmingsplanvoorschriften

Nadere informatie

TE KOOP: Nassaulaan ET Schiedam

TE KOOP: Nassaulaan ET Schiedam TE KOOP: Nassaulaan 73 3116 ET Schiedam Hargplein 118 3121 VG Schiedam t: 010-246 44 44 e: info@ankebodewes.nl i: www.ankebodewes.nl Omschrijving Elegante jaren '20 villa op ruim 700m2 eigen grond. De

Nadere informatie

TE KOOP Spoorweglaan 13 6221 BS Maastricht

TE KOOP Spoorweglaan 13 6221 BS Maastricht TE KOOP Spoorweglaan 13 6221 BS Maastricht ALGEMEEN Prachtige en ruime herenwoning gelegen aan de rand van het populaire stadsdeel Wyck, nabij de binnenstad, op slechts enkele honderden meters van het

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Deurne, Posthoek 2 + 4 Object Het perceel grond met voormalig postkantoor en bestellersruimte gelegen aan de Posthoek 2 + 4 te Deurne. Kadastrale aanduiding Gemeente

Nadere informatie

TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat Zaandam. Vraagprijs: n.o.t.k.

TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat Zaandam. Vraagprijs: n.o.t.k. TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat 112-114 - Zaandam Vraagprijs: n.o.t.k. www.reliplan.nl 2 Object Object Dit unieke object bestaat uit een kerk, consistorie (uitbouw) en kosterswoning Ligging - De locatie

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

SCHUUR (PALINGSCHUUR) Bouwjaar 1951. Stenen muren. Pannen dak. De schuur is ingericht voor palingkwekerij. Afm. 24 x7m.

SCHUUR (PALINGSCHUUR) Bouwjaar 1951. Stenen muren. Pannen dak. De schuur is ingericht voor palingkwekerij. Afm. 24 x7m. Woonboerderij "Hoeve Nooitgedacht" Hoofdweg 106 3474 JJ Zegveld ALGEMEEN Landelijk gelegen, midden in het Groene Hart de woonboerderij "Hoeve Nooitgedacht", met diverse bijgebouwen, erf, tuin, boomgaard,

Nadere informatie

TE KOOP. Gelind 4 5421 BN GEMERT Prijs: 151.000 v.o.n.

TE KOOP. Gelind 4 5421 BN GEMERT Prijs: 151.000 v.o.n. TE KOOP Gelind 4 Prijs: 151.000 v.o.n. Omschrijving TE KOOP ''Wonen met het centrum Om de Hoek'' 13 fraaie nieuwbouw appartementen gelegen in het centrum van Gemert. De woonoppervlakte varieert van circa

Nadere informatie

Schoonhoven Koestraat 15 Vraagprijs 172.500,- k.k.

Schoonhoven Koestraat 15 Vraagprijs 172.500,- k.k. Schoonhoven Koestraat 15 Vraagprijs 172.500,- k.k. Omschrijving Koestraat 15 - Schoonhoven Midden in het historische stadscentrum van Schoonhoven gelegen prima onderhouden stadswoning met achterplaats.

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 316 - DEMO UNIT BEDRIJVENTERREIN HONDERDLAND MAASDIJK

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 316 - DEMO UNIT BEDRIJVENTERREIN HONDERDLAND MAASDIJK VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 316 - DEMO UNIT BEDRIJVENTERREIN HONDERDLAND MAASDIJK TE KOOP / TE HUUR BETREFT Op bedrijvenpark Honderdland te Maasdijk is recentelijk een bedrijfsverzamelgebouw

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie Oude Zeeweg 39-41 Noordwijk aan Zee

Vrijblijvende informatie Oude Zeeweg 39-41 Noordwijk aan Zee Vrijblijvende informatie Oude Zeeweg 39-41 Noordwijk aan Zee Bonnike Makelaardij BV www.bonnike.nl 071-3619365 Omschrijving Aan de rand van De Zuidduinen van het villadorp in Noordwijk aan Zee verrijzen

Nadere informatie

Zorgvlied Dorpsstraat 19 A Vraagprijs 160.000,- k.k.

Zorgvlied Dorpsstraat 19 A Vraagprijs 160.000,- k.k. Zorgvlied Dorpsstraat 19 A Vraagprijs 160.000,- k.k. Omschrijving Dorpsstraat 19 A - Zorgvlied Groter dan de buitenkant doet vermoeden! Voor de natuurliefhebber! In vriendelijk dorp dat aan de rand van

Nadere informatie

Rotterdam Zenostraat 87 Vraagprijs 169.000,- k.k.

Rotterdam Zenostraat 87 Vraagprijs 169.000,- k.k. Rotterdam Zenostraat 87 Vraagprijs 169.000,- k.k. Omschrijving Zenostraat 87 - Rotterdam In de kindvriendelijke wijk Lombardijen bieden wij u een keurig bewoonde en goed afgewerkte 4 (voorheen 5) kamer

Nadere informatie

Dordrecht Wittenstein 199 Vraagprijs 172.000,- k.k.

Dordrecht Wittenstein 199 Vraagprijs 172.000,- k.k. Dordrecht Wittenstein 199 Vraagprijs 172.000,- k.k. www.vandergiessenenvanherk.nl Wittenstein 199 - Dordrecht Royale eengezinswoning met Serre en eigen overdekte parkeerplaats. Deze verrassend grote woning

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Den Haag, Badhuisstraat 225 Object Het postkantoor met bovengelegen verdiepingen en ruim achterterrein gelegen aan de Badhuisstraat 225 te Den Haag, deel uitmakend van het

Nadere informatie

Informatiebrochure. Haarlemmerweg 49 - hs Amsterdam

Informatiebrochure. Haarlemmerweg 49 - hs Amsterdam Informatiebrochure Haarlemmerweg 49 - hs Amsterdam Haarlemmerweg 49-hs Amsterdam Uiterst sfeervolle en gemoderniseerd BENEDENWONING met een zonnige tuin (pal op het zuiden!) en een fraai uitzicht aan de

Nadere informatie

Verkoopbrochure Dorpsstraat49 te Halsteren 1

Verkoopbrochure Dorpsstraat49 te Halsteren 1 Verkoopbrochure Dorpsstraat49 te Halsteren 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING OBJECT... 3 2. VERKOOPPROCEDURE... 5 3. FOTO S... 5 BIJLAGEN - Plattegronden - Verkooptekening - Kaart centrum Halsteren - Kaart

Nadere informatie

JAVASTRAAT 10 DEN HAAG

JAVASTRAAT 10 DEN HAAG KANTOORRUIMTE 455 M2 COG MAKELAARS BV - POSTBUS 82033-2508 EA - TELEFOON 070 306 60 50 - INFO@COGMAKELAARS.NL - WWW.COGMAKELAARS.NL KAART COG MAKELAARS BV - POSTBUS 82033-2508 EA - TELEFOON 070 306 60

Nadere informatie

VAN LEERDAM MAKELAARDIJ

VAN LEERDAM MAKELAARDIJ Lotsweg 14-16, Den Hoorn In het buitengebied van Den Hoorn gelegen vrijstaande jaren 30 stijl villa met rondomgelegen tuin, verhard bedrijfsterrein, open loods en bedrijfsloods van 1.500 m². Gunstig gelegen

Nadere informatie

Donjon 7 Leerdam Vraagprijs ,-- k.k.

Donjon 7 Leerdam Vraagprijs ,-- k.k. Donjon 7 Leerdam Vraagprijs 245.000,-- k.k. VG-Makelaardij Roodseweg 11A 4156 AP RUMPT 0345-651635 / 06-23401100 Kenmerken & Locatie Vraagprijs 245.000,-- k.k. Bouwjaar 1994 Soort woning Tussenwoning met

Nadere informatie

Capelle Aan Den IJssel Paulus Potterlaan 10 Vraagprijs 510.000,- k.k. Huurprijs 3.150,- p.m.

Capelle Aan Den IJssel Paulus Potterlaan 10 Vraagprijs 510.000,- k.k. Huurprijs 3.150,- p.m. Capelle Aan Den IJssel Paulus Potterlaan 10 Vraagprijs 510.000,- k.k. Huurprijs 3.150,- p.m. Omschrijving Paulus Potterlaan 10 - Capelle Aan Den IJssel TE HUUR / TE KOOP Fraai woon/werkpand 5 parkeerplaatsen

Nadere informatie

Te Koop Bedrijfsunit. Vleugelboot 78 te Houten

Te Koop Bedrijfsunit. Vleugelboot 78 te Houten Te Koop Bedrijfsunit Vleugelboot 78 te Houten 1 Plaats Houten. Adres Vleugelboot 78. Omschrijving Ligging Bereikbaarheid Vloeroppervlakte Het betreft hier een representatieve bedrijfsunit, welke bedrijfsunit

Nadere informatie