Te koop Maximiliaanstraat 17

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Te koop Maximiliaanstraat 17"

Transcriptie

1 Te koop Maximiliaanstraat 17 Kijkdag: dinsdag 9 juni a.s. 12 :00-14 :00 uur te Rotterdam Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. Postbus DA Rotterdam Telefoon :

2 Inhoud Introductie... 2 De Locatie... 3 Het Gebouw... 4 De Wijksamenstelling... 5 De Wijk Oud Charlois... 6 Pandinformatie... 7 Uitgangspunten verkoop en realisatie bouwplannen... 9 Inlichtingen Bijlagen Deze brochure is grotendeels tot stand gekomen door L&A Real Estate Solutions B.V., A.A.M. Langezaal. 1

3 Introductie De gemeente Rotterdam investeert de komende jaren fors in Rotterdam Zuid. De verbetering van het vestigingsklimaat alsmede de verbetering van het leefklimaat zijn daarbij belangrijke speerpunten in het licht van de economische ontwikkeling van het stadsdeel. Ontwikkelingen in Oud-Charlois zijn onderdeel van een langjarig proces om Rotterdam Zuid een aantrekkelijk, nieuw perspectief te bieden. Op het gebied van economie, onderwijs, ruimtelijke ordening en maatschappij worden in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) sinds 2012, de krachten tussen gemeente, rijk, onderwijs- en zorginstellingen, woningcoöperaties en marktpartijen gebundeld om achterstanden weg te werken en het leefklimaat voor haar bewoners te verbeteren. Het moet er toe leiden dat Rotterdam zich op het zelfde niveau kan begeven als de andere drie grote steden in de Randstad. De verkoop van het voormalige schoolgebouw aan de Maximiliaanstraat past in de geleidelijke transformatiestrategie die de gemeente Rotterdam voorstaat. Het voormalige schoolgebouw aan de Maximiliaanstraat biedt een uitgelezen kans voor een bijdrage aan dit transformatieproces: een karakteristiek gebouw in een parkachtige, groene omgeving, centrale ligging en goed bereikbaar. De verkoop van het gebouw biedt een unieke kans voor bouwers/ontwikkelaars om een bijzonder gebouw te verwerven en te herontwikkelen/transformeren. In deze brochure vindt u nadere informatie over de omgeving, het gebouw en de ruimtelijke randvoorwaarden. Met de verkoop zoeken wij een ontwikkelaar/bouwer die het gebouw kan verwerven en herontwikkelen/transformeren. Daarbij is het nadrukkelijk de bedoeling niet alleen op prijs maar ook op de kwaliteit van de voorgestelde transformatie te selecteren. Wellicht bestaan er ideeën over de invulling waar de gemeente nog niet aan heeft gedacht maar die een hoogwaardige toevoeging voor de omgeving kunnen zijn. Laat u dan ook inspireren door de locatie, het gebouw en kwaliteitsslag die de gemeente in Rotterdam Zuid wenst te maken. 2

4 De Locatie Het pand is gelegen aan de Maximiliaanstraat 17, 3082 EA te Rotterdam. Kadastraal bekend gemeente Charlois,sectie E, nummer 4792, groot 12 are en 57 centiare (ca m 2, waarvan ca. 515 m 2 is bebouwd). 3

5 Het Gebouw Hoewel het pand geen monument is, is het gebouw van architectonische waarde. Het bouwjaar van het gebouw is De gevels zijn afgewerkt in baksteen en hebben fraaie metselwerk details. De kozijnen zijn van hout, wit geverfd en er bevinden zich glas in lood ramen aan de voorgevel. Het gebouw heeft een begane grond, eerste verdieping en een zolderetage. Het gebouw is voorzien van een zadeldak. Onder het gebouw bevindt zich deels een kelder en een kruipruimte. Aan de linkerzijde van de voorgevel bevindt zich een poort die toegang verschaft naar het achtergelegen, voormalige schoolplein. Het gebouw kent geen eigen parkeervoorzieningen. 4

6 De Wijksamenstelling Bevolking Oud-Charlois Aantal inwoners Man / vrouw 51,2% / 48,8% Bevolkingsdichtheid inwoners per km 2 Huishoudens Aantal huishoudens Gemiddelde gezinsgrootte 2,0 Alleenstaanden 49% Paar zonder kinderen 22% Gezin met kinderen 29% Woningvoorraad Aantal woningen Gemiddelde woningwaarde (WOZ) Motorvoertuigen Auto's totaal Auto's per huishouden 0,6 Motoren totaal Bron Funda/CBS

7 De Wijk Oud Charlois Het vroegere dorp Charlois vormt de sfeervolle historische kern van de wijk Oud-Charlois. Het jaar 1462 wordt gezien als het stichtingsjaar van het dorp. Op dat moment liet leenheer Karel de Stoute de naam Charollais vastleggen bij akte en bepaalde tevens dat er een kerk gebouwd moest worden. Rondom deze kerk kreeg het dorp Charlois steeds meer groei en vorm. In 1895 werd het dorp geannexeerd door Rotterdam ter uitbreiding van de havenactiviteiten op de zuidoever. De karakteristieke dorpskern heeft nog steeds een centrale plek in Oud Charlois. De buurten rondom het historisch hart hebben een grootstedelijk karakter en kennen een grote diversiteit. De kracht van Oud Charlois schuilt in de karaktervolle, groene omgeving en in de bevlogen- en enthousiaste bewoners. Tegenwoordig is de wijk de thuishaven voor meer dan 150 kunstenaars en creatieve ondernemers. Ook zijn er bewonersgroepen actief die zich inzetten voor de wijk. Charlois is in beweging; goede ontwikkelingen zijn gaande en ook initiatieven tot nieuwbouw hebben inmiddels vorm gekregen. Qua voorzieningen wordt het winkelaanbod gekenmerkt door grote winkels om de hoek en kleine winkels in de wijk. Ook het Winkelcentrum Zuidplein, evenementenpaleis Ahoy en de gezellige Afrikanermarkt zijn dichtbij. De wijk telt vier basisscholen en vijf scholen voor voortgezet onderwijs. Er is een wijkgebouw voor activiteiten en cursussen en er is een bibliotheek gevestigd. Aan groen geen gebrek. Er zijn twee wijkparken, het Dokhavengebied en het Karel de Stoute plantsoen. Ook de singels van de Boergoensevliet zijn de moeite van een wandeling waard. Het centrum van Rotterdam is goed bereikbaar met de metro. 6

8 Pandinformatie Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie E, nummer 4792, groot 12 are en 57 centiare (ca m², waarvan circa 515 m² is bebouwd). Het pand en het schoolplein zijn volledig eigendom van de gemeente Rotterdam en wordt te koop aangeboden voor herontwikkeling/transformatie van het gebouw zoals omschreven onder Uitgangspunten verkoop en realisatie bouwplannen (zie pagina 9). Bouwkundige staat Het gebouw verkeert in een redelijke staat van onderhoud. Verkoper beschikt niet over een actueel onderhoudsinspectierapport noch over een meerjarig onderhoudsplan voor dit gebouw. Aanwendingsmogelijkheden De wijze van herbestemming dient in overeenstemming te zijn met het gestelde onder Uitgangspunten verkoop en realisatie bouwplannen (zie pagina 9). De gemeente heeft de uitgangspunten van het gebouw hierin beschreven. Alle aanpassingen aan het gebouw en alle werkzaamheden aan het terrein zijn voor rekening en risico van de koper. Wijze van levering Het pand wordt opgeleverd in huidige staat. De levering zal belast zijn met 6% overdrachtsbelasting. Technische rapportages Ten behoeve van de verkoop heeft de gemeente diverse verkennende onderzoeken laten uitvoeren. Dit betreft de navolgende onderzoeken: Bodemonderzoek; Asbestonderzoek; Funderingsonderzoek; Zwamonderzoek. Bovengenoemde onderzoeken zijn op aanvraag beschikbaar. 7

9 Monument en beschermd stadsgezicht Het pand is geen gemeentelijk- of Rijks monument en valt niet onder beschermd stadsgezicht. Wel heeft de gemeente als uitgangspunt bij verkoop gedefinieerd om het karakteristiek van het pand te handhaven en waar mogelijk te herstellen, zie Uitgangspunten verkoop en realisatie bouwplannen (zie pagina 9). Erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen De gemeente heeft een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke erfdienstbaarheden/kwalitatieve verplichtingen ten laste van het te verkopen object. Bij het onderzoek in de openbare registers zijn op het te verkopen perceel geen erfdienstbaarheden/kwalitatieve verplichtingen aangetroffen. Kabels en leidingen De gemeente heeft een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke aanwezigheid van kabels en leidingen in het pand. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen kabels en leidingen zijn gelegen in het te verkopen deel van het perceel die relevante beperkingen geven. 8

10 Uitgangspunten verkoop en realisatie bouwplannen De gemeente heeft een aantal ruimtelijke en architectonische uitgangspunten opgesteld waaraan de transformatie van het schoolgebouw naar woningen moet voldoen en waaraan de gemeente de verkoop zal toetsen en beoordelen. Verder zijn er ook vanuit de architectonische waarde van het gebouw een aantal wensen geformuleerd. Deze uitgangspunten dienen tevens als inspiratiebron voor de transformatie voor wat betreft eventuele aanpassingen in het schoolgebouw. Bestemmingsplan Het gebouw heeft in het bestemmingsplan Oud Charlois, vastgesteld d.d. 13 maart 2008, (Ged.) goedgekeurd d.d. 24 juni 2008, onherroepelijk d.d. 11 december 2008 de bestemming maatschappelijk voorzieningen I. Wijziging van de bestemming is bespreekbaar voor de gemeente. Dit zal mogelijk gemaakt worden door middel van een R.O-procedure. Ruimtelijke procedure Binnen de ruimtelijke procedure kunnen er twee procedures worden gevolgd. 1. Als er een concreet bouwplan ligt dan kan dat mogelijk gemaakt worden met een uitgebreide 2.12, lid 1, onder a, onder 3 Wabo procedure. De doorlooptijd van een dergelijke procedure bedraagt circa 6 maanden. 2. Als er geen concreet bouwplan aanwezig is en het nog niet duidelijk is hoeveel woningen er gepland zijn, dan zal een project bestemmingsplan procedure doorgelopen moeten worden. Dit duurt circa 1 jaar. Voor beide procedures dient een goede ruimtelijke onderbouwing te worden opgesteld. Welstand Eventuele aanpassingen in de gevels worden getoetst aan criteria en kaders die Welstand stelt. Opgave De opgave is het gebouw te transformeren naar (gezins)woningen. Het oorspronkelijke schoolplein is al getransformeerd naar een gemeenschappelijke tuin voor de toekomstige 9

11 bewoners. Het bestaande gebouw kan worden omgebouwd in 6 tot 9 appartementen (verschillende type en grootte). Programma en doelgroep De intentie is dat er appartementen voor gezinnen worden gerealiseerd. Dit sluit niet uit dat andere doelgroepen er zich gaan vestigen. Het gebouw kan op verschillende wijze herverkaveld worden. De bestaande plattegrond van het gebouw geeft de richting aan voor de verkaveling. Afhankelijk van de vraag uit de markt kan de samenvoeging van de ruimtes (verticaal of horizontaal) verschillende soorten en maten van woonunits mogelijk maken. De mogelijkheid bestaat om grotere of kleinere units te realiseren. Directe toegang van de woningen naar de gemeenschappelijke tuin kan de kwaliteit van de toekomstige woonunits positief beïnvloeden. Een bouwkundig onderzoek is nog nodig om de exacte types en oppervlaktes te bepalen. Gebouw Uitstraling en architectuur Uitgangspunt is het karakteristiek van het gebouw te handhaven en waar mogelijk te herstellen. Origineel kleurgebruik in de geveldetails dient bij voorkeur te worden teruggebracht. De hemelwaterafvoer zal bij voorkeur vervangen worden door een origineel exemplaar van zink of koper. Voorgevel en ontsluiting van de woningen De indeling van de voorgevel biedt geen mogelijkheid voor individuele entrees. Het uitgangspunt is de gevel te handhaven. Het ligt voor de hand om de centrale ingang aan de Maximiliaanstraat te gebruiken als hoofdentree van de toekomstige appartementen. De woningen worden dan vanaf de interne gang ontsloten. Eventuele overbrugging van het hoogteverschil in de centrale ingang t.b.v. de toegankelijkheid van de woningen moet binnen de uitgiftegrens ontworpen worden. 10

12 Secundaire ingang Aan de linkerkant van de voorgevel bevindt zich een poort. Deze poort is een secundaire entree vanuit de Maximiliaanstraat naar het oorspronkelijke schoolplein. Deze entree wordt ook gehandhaafd. De entree kan dienen als entree naar bijvoorbeeld de (fietsen)berging. Achtergevel / Dek / Veranda De achtergevel is duidelijk ingedeeld met groepen van drie ramen per beuk, op de begane grond en op de verdieping. Een mogelijke aanpassing van de achtergevel is de transformatie van deels ramen op de begane grond naar openslaande deuren naar de toekomstige, gemeenschappelijke tuin. Gekoppeld aan de achtergevel is het toevoegen van een overgangszone tussen privé(woning) en gemeenschappelijk (tuin) in de vorm van een houten dek/veranda denkbaar. Deze zone mag een maximale breedte hebben van ca m 1. Voorwaarden is dat het dek/veranda en de overbrugging van het hoogteverschil (trappetje) in samenhang met het totale gevelbeeld ontworpen wordt. Het gebruik van hoogwaardige materialen die in de stijl van het gebouw passen zijn gewenst. 11

13 Dak Het zadeldak is een belangrijk element in de totale compositie van het gebouw. Om de ruimte onder de hoge kap te kunnen gebruiken is lichtinval noodzakelijk. Het toepassen van (grotere) dakkapellen aan de voor- en achtergevel maakt de ruimte bewoonbaar. Een andere mogelijkheid is het introduceren van een dakterras aan de achterkant door een uitsparing in het dakvlak te maken. Het toepassen van dakkapellen en/of het introduceren van een dakterras is toegestaan mits deze ingrepen mee ontworpen worden in samenhang met het totale gevelbeeld. Buitenruimte en aansluiting op de directe omgeving Tussenzone aan de voorgevel Het gebouw heeft aan de voorgevel een tussenzone die het privégedeelte (gebouw) en het openbare (trottoir) verbindt. Dit is een smalle strook tussen de delen van de gevel die iets naar voren zijn gepositioneerd. Deze tussenzone bevindt zich binnen de kadastrale grens van het perceel. Het maakt dus deel uit van het totale plan. Het uitgangspunt is dat deze zone ingericht wordt als een Delftse stoep. De wens is om hoogwaardige materialen te gebruiken zoals gebakken klinkers of natuursteen. De zone is ca. 65 m². Erfafscheiding tussen gemeenschappelijke- en openbare tuin aan de Wolphaertsbocht Aan de achterkant grenst het oorspronkelijke schoolplein aan de openbare tuin aan de Wolphaertsbocht. De twee ruimtes zijn door middel van hekken en schuttingen gescheiden. 12

14 Uitgangspunt is het verbeteren van de erfafscheiding tussen deze twee ruimtes. Verder is er een mogelijkheid om de toekomstige gemeenschappelijke tuin met de Wolphaersbocht te verbinden. Dit kan door middel van een afsluitbaar hek/poort. Gemeenschappelijke tuin Uitgangspunt voor het oorspronkelijke schoolplein is het transformeren naar een gemeenschappelijke tuin en géén privé tuintjes. Het herinrichten van de toekomstige gemeenschappelijke tuin is nader te bepalen door de toekomstige eigenaren. Hier ligt de kans voor een groene, aantrekkelijk omgeving. De totale oppervlakte van de gemeenschappelijk tuin is ca. 660 m². Toevoegen van bergingen Eventuele bergingen kunnen geplaatst worden binnen de gemeenschappelijke tuin. De minimale oppervlakte van een berging is 5 m² met een minimumbreedte van 1.8m¹. Uitgangspunten vanuit architectuur waarde binnen het gebouw In het gebouw bevindt zich een aantal karakteristieke, architectonische elementen zoals de trappartij, de binnengang (opgebouwd met een bogenstructuur), het gebruik van geglazuurde tegeltjes aan de wand en een typische cementvloer. Deze elementen zijn belangrijk voor de sfeer in het gebouw, het is wenselijk dat ze gehandhaafd blijven. Er zijn kansen om de gang en het trappenhuis te handhaven en te gebruiken als ontsluiting naar de woonunits. 13

15 Parkeren Indien nieuwe woningen worden gerealiseerd dient er volgens de parkeernormen die de gemeente hanteert een parkeereis te worden gesteld. Het uitgangspunt is dat deze parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd. Dit zal in de praktijk niet haalbaar en wenselijk zijn wanneer het gebouw wordt gerenoveerd/getransformeerd en het gebied achter de school in gebruik wordt genomen als gemeenschappelijk tuin. Uit de parkeertelling voor de wijk Oud Charlois (maart 2009) blijkt dat de omgeving van het schoolgebouw Maximiliaanstraat/Boergoensestraat een parkeerdruk kent van 80%. Volgens de parkeertelling zijn er nog zes parkeerplaatsen vrij in de Maximilliaanstraat en negen in de Boergoensestraat. Dit betekent dat de toekomstige bewoners in deze straten zouden kunnen parkeren. Voor de realisatie van extra parkeerplaatsen geldt een afkoopregeling. 14

16 Biedingsvoorschriften Het uiteindelijke doel van deze verkoop is, door transformatie van deze school naar woningen, een positieve impuls voor de omgeving te creëren, nieuwe bewoners aan te trekken en om bij te dragen aan de doelstellingen zoals die in het Gebiedsplan Charlois d.d. 7 juli 2014 zijn geformuleerd. Deze verkoop is een unieke kans voor bouwers/ontwikkelaars om dit karakteristieke gebouw te kunnen verwerven en te herontwikkelen/transformeren tot gezinswoningen. Partijen wordt gevraagd te komen met: een prijsaanbieding om te verwerven ten behoeve van de herontwikkeling; een visie en een ontwikkelingsplan (hoe zou de gemeente dit willen hebben?). Het uitgangspunt hierbij is de voorwaarde tot bewaren en transformeren van dit schoolgebouw naar een woonbestemming die van toegevoegde waarde is voor deze omgeving. In de bijgevoegde verkoopinformatie staan de randvoorwaarden omschreven waaraan (bouw)initiatieven van ontwikkelaars en particuliere opdrachtgevers moeten voldoen. Op basis van deze informatie wil de gemeente komen tot een verkoopovereenkomst met de meest gerede marktpartij. Doel van de selectie Het verkopen van het gebouw met bijbehorend terrein; Het zekerstellen van het behoud van dit gebouw in haar oorspronkelijke vorm; Het laten ontwikkelen en realiseren van een bouw/ontwikkelplan; Het krijgen van een garantie tot bouw en afbouw van het plan; Het toevoegen van waarde aan de omgeving/woonwijk. Een gebouw wat qua uitstraling en kwaliteit past in zijn omgeving; De gemeente behoudt zich het recht voor niet tot gunning over te gaan en/of de verkoopprocedure eenzijdig te beëindigen. Inschrijvers ontvangen hierover dan schriftelijk bericht. Inschrijvers hebben alsdan geen recht op een vergoeding c.q. compensatie. Voor zover het gegevens betreft die niet zijn gepubliceerd, worden inschrijvers geacht om, in het kader van deze verkoop, verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen en slechts aan diegenen te tonen die voor het uitbrengen van de inschrijving van de inhoud daarvan kennis moeten nemen. Inschrijvers dienen deze vertrouwelijkheid ook te bewaren wanneer de inschrijving niet leidt tot verkoop. 15

17 Planning selectieproces Planning Kijkdag : dinsdag 9 juni a.s. 12 :00-14 :00 uur Uiterste datum indienen bieding : 17 juni 2015, uur Beoordelen inschrijvingen : week 26 en week 27 Uw bieding alsmede een visie en ontwikkelingsplan ontvangen wij graag in een gesloten envelop, onder vermelding van Maximiliaanstraat 17 te Rotterdam, ter attentie van: Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. De heer M.F. Schol Maaskade 113 Postbus DA ROTTERDAM Voorschriften inzake de inschrijvingen De inschrijving dient te worden ingediend door een daartoe bevoegd persoon; De inschrijving dient in de Nederlandse taal gesteld te zijn; De inschrijving mag na de laatste mogelijke indieningsdatum niet meer worden gewijzigd; Verkoper kan tot het einde van de gunningsfase om verduidelijking vragen; De termijn van gestanddoening is 21 kalenderdagen vanaf de laatst mogelijke indieningsdatum; Gedurende deze termijn van gestanddoening is de inschrijving onvoorwaardelijk, bindend en onherroepelijk. Beoordeeld wordt op basis van het gunningscriterium, de economisch meest voordelige inschrijving, alsmede de uitvoering van de herontwikkeling. Zulks uitsluitend naar het oordeel van de beoordelingscommissie. De organisatie van inschrijver dient in het bezit te zijn van een actuele (niet ouder dan 6 maanden) Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (hierna te noemen VOGrp). Deze brochure is grotendeels tot stand gekomen door L&A Real Estate Solutions B.V., A.A.M. Langezaal. 16

18 Inlichtingen Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. Maaskade 113 Postbus DA ROTTERDAM Telefoon : Web : : 17

19 Bijlagen Op aanvraag zijn de volgende documenten via wetransfer beschikbaar: 1. Kadastraal uittreksel; 2. Kadastrale kaart; 3. Rapport bodemonderzoek; 4. Rapport asbestonderzoek; 5. Rapport funderings- en zwamonderzoek; 6. Rapport funderings- en zwamonderzoek fotoreportage; 7. Gebiedsplan Charlois; 8. Tekening gebouw Maximiliaanstraat; 9. NEN 2580 meetstaat; 10. Tekeningen I; 11. Tekeningen II; 12. Tekeningen III. 18

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013 Bestemmingsplan Kom-Oost Juli 2013 toelichting 1 2 3 Inhoud van de toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Ligging en begrenzing plangebied 1.2 Aanleiding en doelstelling 1.3 Geldende regeling 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

Over het Water. Informatiebrochure. Europese openbare inschrijving Parkgrachtblok en Parkblok 2

Over het Water. Informatiebrochure. Europese openbare inschrijving Parkgrachtblok en Parkblok 2 Over het Water Informatiebrochure Europese openbare inschrijving Parkgrachtblok en Parkblok 2 1 Informatiebrochure Onderwerp: Europese openbare inschrijving Parkgrachtblok en Parkblok 2 Datum: mei 2013

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden.

Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. I. Procedure ontwerpbestemmingsplan Woongebieden Kom Uden Het ontwerpbestemmingsplan heeft, ter voldoening

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bolsward Kom

Bestemmingsplan Bolsward Kom 04-07-02 / 16-09-08 GEMEENTE BOLSWARD 04-07-02 / 16-09-08 BESTEMMINGSPLAN BOLSWARD KOM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz DEEL A. ALGEMENE INFORMATIE 0. WAT IS EEN BESTEMMINGSPLAN? 0. 1. Wat regelt een bestemmingsplan?

Nadere informatie

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014 SAMENVATTING Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023 30 december 2014 De ontwikkel- en realisatiestrategie beschrijft de ambities, mogelijke ontwikkelingen op basis van marktvraag en marktkansen

Nadere informatie

Landgoed Groot Bijstervelt te Oirschot

Landgoed Groot Bijstervelt te Oirschot Landgoed Groot Bijstervelt te Oirschot Een eerste integrale verkenning, naar kansrijke herbestemming... auteur(s): werkatelier EH 2 atelier voor haalbare herbestemming van erfgoed Reünie klas 1964 Bijsterveld.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen SCREENING PLAN-MER PLICHT RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen COLOFON Opdracht: RUP Provinciehuis - Harmonie Plan-MER-screening Opdrachtgever: Stad Antwerpen Grote Markt 1

Nadere informatie

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit Structuurvisie Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied...van kwantiteit naar kwaliteit VOORWOORD Geachte lezer(es), Voor u ligt het resultaat van ruim een jaar hard werken, veel overleg en presentaties.

Nadere informatie

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 Meeroevers II/b vlek 14 Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 2 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b vlek 14 kavels aan de hoven kavels aan Langs de Erven 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b

Nadere informatie

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom milieudienst MER-Screening Project RUP Aan de Kom Goedgekeurd college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2009 MER-screening voorontwerp van RUP Aan de Kom 1 Inhoudstabel Aanleiding tot

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wergea-kom

Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Inhoud: Toelichting + bijlagen Voorschriften + bijlagen Grou/Leeuwarden Plannummer: 025.00.17.35.00 9 juni 2006 ..................................................................

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan?

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Omgaan met parkeernormen en kencijfers Parkeernormen en -kencijfers spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de parkeerbehoefte rond

Nadere informatie

Plan van Transformatie ENCI-gebied

Plan van Transformatie ENCI-gebied Plan van Transformatie ENCI-gebied 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Leeswijzer 6 1. Inleiding 7 2. Gebiedsbeschrijvingen 8 2.1. Groeve... 8 2.1.1. Het basispakket...10 2.1.2. Het eindplan...15 2.1.3. Toekomstige

Nadere informatie

Hooghalen. Boermarkeweg 10

Hooghalen. Boermarkeweg 10 Hooghalen Boermarkeweg 10 Makelaar: Jogchum van der Pal Kantoor: Schutstraat 22 te Hoogeveen Telefoon: 0528-229050 Mobiel: 06-53649618 E-mail: jogchumvanderpal@huysmakelaars.nl Voorwoord Namens de verkoper

Nadere informatie

GEMEENTE GEMERT-BAKEL

GEMEENTE GEMERT-BAKEL Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda telefoon 076-522 5262 fax 076-521 3812 email info@c5s.nl internet www.c5s.nl GEMEENTE GEMERT-BAKEL BEELDKWALITEITPLAN SOERSEL werknummer 1100.31

Nadere informatie

Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken

Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken Aan- en uitbouwen, bijgebouwen, mantelzorgwoningen, carports, serres, plantenkassen Wanneer vergunningvrij, wanneer omgevingsvergunning nodig Een

Nadere informatie