Agenda. Werkkostenregeling fiscaal 1. Rangorde. Werkkosten kort. Geen WKR. Wet op de loonbelasting Rien Vink

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda. Werkkostenregeling fiscaal 1. Rangorde. Werkkosten kort. Geen WKR. Wet op de loonbelasting 1964. Rien Vink www.rienvinkloonheffingen."

Transcriptie

1 Agenda Werkkostenregeling fiscaal 1 Rien Vink Samenvatting systeem Rangorde Intermediaire kosten Gericht vrijgestelde kosten Werkplekvoorzieningen Werkplek thuis Nieuwe mogelijkheden Cafetariasysteem Buitenland Bijzondere groepen Bijzondere situaties Werkkosten kort Rangorde 1. Intermediaire kosten 2. Alle vergoedingen en verstrekkingen 3. Gericht vrijstelde vergoedingen in mindering 4. Werkplekvoorzieningen in mindering 5. Arbeidsvoorwaarden 6. Aangewezen vergoedingen (WKR-kosten) 7. Forfait 8. Eindheffing van 80% Besluit 29 november 2010, nr. DGB2010/5419M Vrijstelling van Artikel 11 (diensttijdvrijstelling) Waarderingen artikel 13 (werkplek) en 13bis (auto) Vergoedingen en verstrekkingen als loon werknemer Gerichte vrijstellingen Vrije ruimte 80% tarief Wet op de loonbelasting 1964 Geen WKR Art. 10 lid 1: Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking Eindheffing bij werkgever art. 31 en 31a Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Voor privédoeleinden ter beschikking gestelde auto Woning Geldboeten door een Nederlandse stafrechter Geldsommen ter voorkoming van strafvervolging in Nederland Misdrijven bij onherroepelijke uitspraak Misdrijven ter zake een onherroepelijk geworden strafbeschikking Wapens en munitie, tenzij erkenning, consent, vergunning, verlof of ontheffing is verleend Dieren waarvoor onherroepelijke bestuursrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen zijn genomen

2 Vergoedingen en verstrekkingen Intermediaire kosten Artikel 15, Wet Lb (oud) Kosten, lasten en afschrijvingen Algemeen maatschappelijke opvatting en loonvoordeel Dus titel geven Zekerheidshalve: bon Praktisch: toch ook in geld? Verslag Internetconsultatie 8 september 2010 (2 e Kamer, , nr 3) Geen definitie In opdracht van en op initiatief van werkgever Aanschafkosten: eigendom werkgever Pennen, papier, koffie o.i.d. Aankoop wordt verbruikt voor goederen werkgever Benzinebon Kosten i.v.m. bedrijfsvoering Dinerkosten van klant Gericht vrijgesteld Gericht vrijgesteld Zakelijk vervoer en woonwerk 0,19 per kilometer Ten hoogste 214 dagen 60% van 214 is 128 dagen Naar evenredigheid Vaste vergoeding Salderingsmethode 13a Wet LB Ondermatig en bovenmatig Over december Abonnementen en losse kaartjes OV Tijdelijk verblijf en maaltijden > 10% zakelijk Tijdelijk / ambulant 20 dagenregeling Referentieperiode Langdurige onderbreking 2 weken of meer, anders dan verlof of ziekte, in periode < 26 weken 3 weken of meer, anders dan verlof of ziekte, in periode > 26 weken 6 weken of meer, bij verlof of ziekte Gericht vrijgesteld Tijdelijk verblijf Huisvesting ambulante werknemers 20 dagen of minder Huisvesting werknemers bij tijdelijke werkzaamheden op een permanente locatie > 20 dagen en 5 per dag Dienstwoning 18% en dienstwoning Huisvesting op de werkplek 5 per dag Huisvesting op de werkplek van in het buitenland wonende seizoenarbeiders Huisvesting op de werkplek (speciaal) In redelijkheid niet onttrekken Gericht vrijgesteld Maaltijden Maaltijd werknemer tijdens dagelijkse dienstreizen 20 dagen of minder Maaltijd werknemer bij tijdelijke werkzaamheden op een niet-permanente locatie > 20 dagen Niet aan de maaltijd kan onttrekken Aan boord van vliegtuigen, schepen of boorplatforms Maaltijd werknemer bij tijdelijke werkzaamheden op een permanente locatie Onderscheid arbeidsplaats of werkplek en verstrekt ( 2,90 of economische waarde) Maaltijd werknemer op een permanente werkplek Verstrekking, ongeacht karakter ( 2,90 ) Uitzondering: maaltijd wegens overwerk, koopavonden of therapeutisch mee-eten

3 Gericht vrijgesteld Gericht vrijgesteld Kennis en vaardigheden Vakliteratuur Besluit van 16 december 2004 (vervallen per 2007) Inschrijving in beroepsregister Wettelijk en branche i.v.m. kwaliteitsnomen Opleiding en studie EVC-procedure Studie- en opleidingskosten Congressen en dergelijke Outplacement Verhuizen Kosten van inboedel en transportkosten Inboedel Zakelijke reden Afstand verkorten met 60% En afstand ten minste 25 kilometer bedroeg Gericht vrijgesteld Vaste gerichte vrijgestelde vergoeding Extraterritoriale kosten / 30% Besluit van 11 februari 2004 Tot ten hoogste 30% van het loon Voorheen loon en vergoedingen Huisvesting op de werkplek van in het buitenland wonende seizoenarbeiders Onderbouwing met drie maanden Alle personeelsleden Steekproef Niet onderbouwd, dan forfait Afspraken met de Belastingdienst Internetconsultatie van 8 september 2010 Splitsen in administratie Intermediaire kosten Besluit van 29 november 2010 Werkplek Werkplek Iedere plek Die gebruikt wordt voor het werk Waar de ARBO van toepassing is ARBO-plan en RI&E Niet: Werkruimte thuis Duurzaam aan plaats gebonden schip Woonwagen Ruime uitleg Hovenier Bouwvakker Gebruikt of verbruikt Gebruikt: ter beschikking stellen Verbruikt: eenmalig karakter, bijvoorbeeld consumeren Nihilwaardering: Bureau, koffieapparaat, schilderij, bedrijfsfitness e.d. Ook gebruik buiten werkplek: normen Mobiele telefoon: 10% zakelijk Laptop: 90% zakelijk Gereedschap: 90% zakelijk Niet vergoeden

4 Werkplek Werkplek Arbo-voorzieningen Arbo-beleid Gebruikt of verbruikt op de werkplek Niet vergoeden In redelijkheid Telefoon Telefoon en internet thuis Belast Mobiele telefoon Ter beschikking gesteld en 10% zakelijk De kosten van een mobiele telefoon en abonnement vergoed, is belast Mobiele telefoon (toestel) is eigendom van de werknemer en de werkgever verstrekt daarvoor een telefoonabonnement en 10% zakelijk Besluit 29 november 2010 Werkplek Werkplek Kleding Nagenoeg alleen geschikt voor werk Achterblijven op het werk Werkkleding met logo 70 cm² Kleding meewerkend kind In belangrijke mate afwijken van hetgeen gebruikelijk is Is loon Geldt ook voor maaltijd en huisvesting Renteloze of laagrentende lening Is loon Tenzij: Eigenwoningverklaring Aftrekbaar in IB Bewaard in administratie Vermeld in loonaangifte Ook voor kosten van sluiten lening Elektrische fiets of scooter Overwegende mate (> 50%) woonwerk Werkplek Werkplek Kinderopvang Op werkplek: Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterzalen Forfaitaire waardering Buiten de werkplek: Factuurwaarde Consumpties onder werktijd Gebruikt of verbruikt op de werkplek Niet een deel van de maaltijd Ook de vrijdagmiddagborrel Personeelfeest Receptie Partners

5 Agenda Werkkostenregeling fiscaal 2 Rien Vink Samenvatting systeem Rangorde Intermediaire kosten Gericht vrijgestelde kosten Werkplekvoorzieningen Werkplek thuis Nieuwe mogelijkheden Cafetariasysteem Buitenland Bijzondere groepen Bijzondere situaties Werkplek thuis Voorbeeld werkruimte Belast Arbo voorzieningen onbelast Hoe berekenen? Genietingsmoment Afschrijven Gebruik berekenen Een dga werkt vanuit huis Aparte ingang en grotendeels verwerven van inkomen Kosten: 163 per maand Oud: onbelast WKR: loon (80% x 163 x 12 = 1.564,80) Nieuwe mogelijkheden Cafetariasysteem Bijzondere ziektekosten Waterschade Interne representatiekosten Kostuums Besluit van 13 oktober 2004 (vervallen per 2006) Cultuurabonnement Besluit van 9 februari 2004 (vervallen per 2006) Vergoeding gezondheidscheck-up Prepensioenscursus Voor zover forfaitaire ruimte Arbeidsrechtelijk overeenkomen Toekennen verstrekking of vergoeding Twee (zelfstandige) handelingen Voorwaarde: Vrije ruimte Gerichte vrijstelling Werkplekvoorziening Gebruteerd tarief hoger dan 80% Besluit van 5 augustus 2009 en 8 september 2008

6 Voorbeeld Fiets ter waarde van 720,00. Werknemer betaalt 60 per maand Werkgever Werknemer Belastindienst Brutoloon -/ / Loonheffing -/ /+ 700 Totaal -/ / /+ 700 Brutoloon -/ / Loonheffing -/ /+ 675 Fiets -/-60 +/+ 60 Totaal -/ / /+ 675 Fiets kost slechts 420,00 Extra belasting afhankelijk van WKR Buitenland Niet loonbelasting- en premieplichtig voor volksverzekeringen Geen grondslag vrije ruimte Niet geheel loonbelasting- en premieplichtig voor volksverzekeringen Deels grondslag vrije ruimte Niet loonbelasting- en wel premieplichtig voor volksverzekeringen Geen grondslag vrije ruimte Wel loonbelasting- en niet premieplichtig voor volksverzekeringen Grondslag vrije ruimte Buitenland Rekenvoorbeeld Niet loonbelasting- en premieplichtig voor volksverzekeringen Geen wkr Niet geheel loonbelasting- en premieplichtig voor volksverzekeringen Vergoedingen en verstrekkingen splitsen Niet loonbelasting- en wel premieplichtig voor volksverzekeringen Geen wkr Wel loonbelasting- en niet premieplichtig voor volksverzekeringen Wel wkr Totale fiscale som: Vrije ruimte: Totale vergoedingen en verstrekkingen: ( ) x 80% = 480 Totale fiscale loon niet in NL belast: gedeeld door = 15% 15% x 480 = 72 Eindheffing: = 408 Bijzonder groepen Bijzondere groepen Artiesten en beroepssporters Artikel 1 Wet LB Artikel 35 Wet LB Consumpties, zijnde geen maaltijd Artikel 10.1 en artikel 11.2 URLB Reis- en verblijfskosten Aanspraken SV Aanspraken bij ongeval Kostenvergoedingsbeschikking DGA Werknemer Onderscheid DGA met en zonder personeel 1,4% is niet veel Omzetten van loon in vergoeding Gebruikelijk loon en vergoedingen Zakelijk of niet zakelijk is niet relevant 30% marge 80% of 108,3%

7 Gebruiklijkheidstoets Bijzondere situaties In belangrijke mate afwijken In overige omstandigheden gebruikelijk zijn Bewijslast Belastingdienst Extreme situaties Gangbaar, gewoon, traditioneel, gevestigd Gebruikelijk loon; loon genieten op ongebruikelijk tijdstip Rouwkrans of fruitmand 2 e Kamer , nr. 7 Attenties bij verjaardag, huwelijk, enz.? Geschenken ideële waarde Contributie vakvereniging Personeelsuitjes Intern Extern Partners? Studiedag: 1 e Kamer, , MvT Recepties Verkeersboetes Werkkostenregeling Een vereenvoudiging! Toch?

8 Arbeidsrechtelijke aspecten mr. R.U. (Roelien) Klaver Advocaat Geene Doornbosch De Willigen advocaten & adviseurs Assen Werkkostenregeling vooral fiscale wijziging maar. kan ook gevolgen hebben arbeidsvoorwaarden werknemers! Casus Arbeidsrechtelijk Uitgangspunt: vergoedingen die in de forfaitaire ruimte kunnen vallen: 1. Werkgever wijst ze aan: a. Werkgever blijft onder de 1,4% b. Werkgever overschrijdt de 1,4% 80% eindheffing 2. Werkgever wijst ze niet aan: a. Belastbaar loon bij werknemer b. Werkgever bruteert de vergoeding Fiets B.V. Casus De heer F. Iets F. Iets Beheer B.V. Racefiets B.V. F. Iets Beheer B.V. Fiets B.V. 1 werknemer (de heer F. Iets, dga) Fiscale loonsom: Forfaitaire ruimte: (1,4% x ) Forfaitaire vergoedingen: 800 geen eindheffing 51 werknemers Fiscale loonsom 1,7 miljoen Forfaitaire ruimte (1,4% x 1,7 miljoen) Forfaitaire vergoedingen: Overschrijding: Eindheffing (80% van ) Selectief vergoedingenbeleid?

9 Racefiets B.V. 10 werknemers Fiscale loonsom: Forfaitaire ruimte: (1,4% x ) Forfaitaire vergoedingen: Geen eindheffing Uitkomsten F. Iets Beheer B.V. geen eindheffing Fiets B.V. eindheffing Racefiets B.V. geen eindheffing Argument Fiets B.V.: totale forfaitaire ruimte over het concern? Nee! Fiets B.V. wenst nog niet over te stappen. Wel voorbereiding (januari 2014 verplicht!) Wijziging arbeidsvoorwaarden (1) Fiets B.V. zal de arbeidsvoorwaarden van haar werknemers willen wijzigen Mag niet zomaar: afspraken moeten (in beginsel) worden nagekomen Wijziging arbeidsvoorwaarden (2) instemming werknemer Niet te snel aannemen Enkele stilzitten voldoende? 40 van de 51 werknemers stemmen in, andere werknemers gebonden? Meest ideaal: schriftelijke instemming werknemer Hoe te handelen? Wijziging arbeidsvoorwaarden (3) eenzijdige wijziging In literatuur onderscheid tussen: individuele en collectieve wijziging De invoering van de Werkkostenregeling zal waarschijnlijk een collectieve wijziging inhouden Eenzijdige wijziging collectief Eenzijdig wijzigingsbeding (art. 7:613 BW) - Zwaarwichtig belang - Belang werknemer moet wijken - Redelijkheid en billijkheid Rol OR / PVT - Bindend? Individuele omstandigheden werknemer

10 Eenzijdige wijziging collectief Geen eenzijdig wijzigingsbeding, dan: Beroep op onvoorziene omstandigheden? (art. 6:258 BW) Is het onaanvaardbaar dat de werknemer de werkgever houdt aan de afspraken? (art. 6:248 lid 2 BW) Tweetrapsraket: Eenzijdige wijziging individueel 1. Werkgever redelijk voorstel gedaan? 2. Aanvaarding voorstel in redelijkheid van werknemer worden gevergd? - Overgangs- en afbouwregelingen Wijziging arbeidsvoorwaarden (4) Op grond van instructierecht? Recht van werkgever (art. 7:660 BW ) Bijv.: kledingvoorschriften, regels omtrent ziekte, veiligheidsvoorschriften etc. Huishoudelijk reglement vs. arbeidsovereenkomst Wijziging arbeidsvoorwaarden (5) Op grond van wetswijziging? Rechtvaardigt een wetswijziging de wijziging van de arbeidsvoorwaarden? Jurisprudentie Gegronde redenen nee niet automatisch Gevolgen werknemer beperken Arbeidsvoorwaarde(n)? Wijziging arbeidsvoorwaarden (6) Rol OR / PVT / PV Fiets B.V. heeft 51 werknemers: OR verplicht Advies of instemmingsrecht? (art 25 en 27 WOR) Ondernemingsovereenkomst? Personeelsvertegenwoordiging / Personeelsvergadering Wijziging arbeidsvoorwaarden (7) Rol vakbond Stel Fiets B.V. is gebonden aan een CAO Kan ze dan zomaar de arbeidsvoorwaarden eenzijdig of met instemming van werknemer wijzigen? Standaard of minimum CAO Overleg vakbond

11 Voorbereiding nieuwe arbeidsovereenkomsten (1) Opnemen specifiek eenzijdig wijzigingsbeding wijziging van alle vrije vergoedingen en verstrekkingen Opnemen vervalbeding bij nieuwe regels Werkkostenregeling Voorbereiding nieuwe arbeidsovereenkomsten (2) Toekennen bruto vergoedingen en verstrekkingen Vergoedingen zodanig vormgeven dat zij zo veel mogelijk onder nihilwaardering of gerichte vrijstelling vallen geen risico eindheffing Aandachtspunt! Overgangsperiode tot 2014 Enerzijds: tijd om voor te bereiden Anderzijds: inhoud Werkkostenregeling kan nog wijzigen 1. Inventarisatie 2. Fiscale kwalificatie Stappenplan (1) Uitgangspunt hierna: overschrijding forfaitaire ruimte. 3. Wijziging echt nodig? Of anders inkleden? Nihilwaardering of gerichte vrijstelling? Vergoeding omzetten in een bruto vergoeding? Stappenplan (2) Stappenplan (3) 4. Overleg OR / PVT en eventueel vakbond 5. Doe een redelijk voorstel aan werknemer 6. Bouw vergoedingen af gedurende de overgangsperiode 7. Overleg met werknemer 8. Leg de wijziging schriftelijk vast Werknemer wil niet instemmen kantonrechter Anticipeer in nieuwe arbeidsovereenkomsten op de Werkkostenregeling!

12 Vragen?

13 Programma R.W. van Marrum specialist werkgeverszaken Operius WKR & administratie algemeen Loonaangifte Speciale boekingen Herinrichting financiële administratie Uitruil arbeidsvoorwaarden WKR & administratie Geen specifieke wettelijke voorschriften Uit de administratie blijkt Loonadministratie Boekhouding Financiële administratie Extracomptabel Voorbeeld rekeningschema (2010) 4000 Brutoloon 4005 WG-deel werknemersverzekeringen 4010 WG-deel bedrijfstakeigenregelingen 4015 Eindheffing 4016 Afdrachtvermindering / premiekorting 4020 Ziekengeldverzekering 4025 Reiskosten 4030 Onkostenvergoeding 4050 Telefoonkosten 4055 CAO-vergoedingen 4060 Personeelsactiviteiten 4065 Opleidingskosten 4090 Overige personeelskosten Herinrichting financiële administratie WKR & Loonjournaalpost Loonkosten WKR-boekingen Forfaitaire kosten Gerichte vrijstellingen Nihilwaarderingen Intermediaire kosten Overige kosten (m.b.t. personeel) Autokosten Verkoopkosten Algemene kosten Codering grootboeknummers: Afhankelijk van keuze wel/niet WKR Loon of vergoeding Vergoeding of verstrekking Algemeen of specifiek (onderbouwing) Declaraties

14 Loonaangifte Bepalen loonsom Bepalen loonsom 3 Methoden Specificatie vergoedingen/verstrekkingen Forfaitaire kosten Gerichte vrijstellingen Nihilwaardering Loon kolom 14 (fiscaal loon) Cumulatief Bijzondere beloningen Bijtelling auto ZvW Levensloop Loon uit vroegere dienstbetrekking Maximaal 10% (anders in mindering brengen) VUT in eigen beheer Voorbeeld loon uit vroegere dienstbetrekking Loonsom (forfait 1.400) Kosten (heffing 1.280) (80% maal ) Stel: Loon uit vroege dienstbetrekking: Forfait (blijft) Heffing Loon uit vroegere dienstbetrekking: Forfait (1,4% van ) - Heffing (80% maal ) Loonaangifte (1) Toepassing per loontijdvak Voorbeeld: loonsom kosten forfait - Januari Februari Januari - Overschrijding 150 (80% x 150 = 120) Februari - Ruimte 140 (geen saldering mogelijk) Loonaangifte (2) Toepassing per (herleid) loontijdvak Voorbeeld: Loonsom Gem. loonsom p/maand Loonsom Uitwerking: Vrije ruimte per maand: 630 (1,4% maal ) Eindheffing (per maand) bij overschrijding 630 Herrekening na afloop jaar o.b.v. loonsom 2011 Loonaangifte (3) Toepassing per loontijdvak, na overschrijding Voorbeeld: Loonsom ( 4.480) Loonsom ( 5.040) Vergoedingen januari Vergoedingen februari ( 5.800) Vergoedingen maart 600 ( 6.400) Uitwerking: Januari 0 geen eindheffing Februari (80% maal ( )) Maart 480 (80% maal ( )) Herrekening eind van het jaar o.b.v. loonsom 2011

15 Specifieke boekingen BTW Algemene kostenvergoeding CAO-vergoedingen Personeelsvereniging/fonds Autokosten BTW Financiële administratie WKR-/loonadministratie Factuur gericht aan BUA (besluit uitsluiting aftrek voorbelasting) Huisvesting, privévervoer en ontspanning Drempelbedrag ( 227 per wn.) Kosten woon-werkverkeer Autokostenfictie BUA - voorbeeld Algemene kostenvergoeding Fitnessabonnement: 500 Kosten: 500 per jaar Eigen bijdrage: 300 per jaar Drempel: 227 per jaar - Uitgaven beneden drempel => BTW aftrekbaar, niet over eigen bijdrage Stel: geen eigen bijdrage Drempel overschreden => Geen BTW verrekenbaar Algemeen Onderbouwing Declaraties Maaltijden Werkplek (bijtelling?) Met wie? (kostenverdeling) 20 dagen Huisvesting CAO-vergoedingen Declaraties Werkkleding Vergoeding Declaratie Verstrekking Gereedschapvergoeding Verblijfskosten Werkelijke kosten Voorgeschreven vanuit CAO Voorgeschoten kosten Autokosten Relationele kosten Telefoonkaart Maaltijd/lunch Reiskosten

16 Personeelsvereniging / fonds Autokosten Personeelsvereniging Bijdragen werkgever zijn forfaitaire kosten Personeelsfonds Notariële vastlegging Lief-en-leed-potje / sociaal fonds Vrijstelling o.b.v. art. 11 wet LB wg.deel vs wn.deel 5 jaar Geschenken Producten eigen bedrijf Eigen auto Auto ter beschikking gesteld Parkeerkosten 4 mogelijke boekingen Verkeersboeten Reiskosten Bovenmatig Bovenmatige reiskostenvergoeding Financiële administratie (WKR) Declaratie Vergoeding km 0,28 per km 2010: 190 onbelast 90 belast (werkgeverslasten / inhoudingen) WKR: 190 gerichte vrijstelling 90 forfait of 90 loon (aangewezen), zie 2010 Herinrichting financiële administratie Hernummeren Tussenrekening Subrubrieken - (niet) zichtbaar (subnummers/afdeling) Extracomptabel Excel-overzicht Koppelen aan financiële administratie BTW (voldoende aanknopingspunten t.b.v. BUA) Bijtellingen (maaltijden / huisvesting) Voorbeeld hernummeren Voorbeeld tussenrekening 4. Loonkosten 4050 Reiskosten (max. % 0,19) 4051 Onkostenvergoeding (onderbouwing) 4052 CAO-vergoeding (onderbouwing) 4053 Telefoonverstrekking (1e telefoon) 4054 Opleidingskosten 4055 Overige personeelskosten (declaraties ed.) 4075 Reiskosten (bovenmatig) 4076 Onkostenvergoeding (geen onderbouwing) 4077 CAO-vergoedingen (geen onderbouwing) 4078 Telefoonkosten (vergoeding / 2 e telefoon) 4079 Personeelsactiviteiten (forfait) 4080 Overige personeelskosten (forfait) deb. Reiskosten (gerichte vrijstelling) deb. Reiskosten (forfait) 1050 cred. Bank 4050 deb. Reiskosten 1525 deb. Voorbelasting btw cred. Reiskosten doorbelast (excl. btw) Parkeerkosten (gerichte vrijstelling) Parkeerkosten (forfait) Parkeerkosten (nihilwaardering) Parkeerkosten (intermediair) Parkeerkosten doorbelast / excl. btw 1525 Voorbelasting BTW 4051 Parkeerkosten

17 Voorbeeld subrubriek / afdeling Uitruil arbeidsvoorwaarden Nr. Afd. Omschr Reiskosten (max. % 0,19) Reiskosten (forfait) Parkeerkosten (gerichte vrijstelling) Parkeerkosten (intermediair) Parkeerkosten (verstrekking) Onkostenvergoeding (onderbouwing) Onkostenvergoeding (forfait) CAO-vergoeding (onderbouwing) Telefoonverstrekking (1e telefoon) Opleidingskosten Personeelsactiviteiten Fiets Vakbondscontributie Inleveren loon vs vergoeding/verstrekking Voorbeeld: Vakbondscontributie Fiscaal loon lager, forfait lager ( 2,38) - Forfait overschreden?, eindheffing 136 hoger Reiskosten ( 0,19) Fiscaal loon lager, forfait lager ( 2,38) - Geen invloed (gerichte vrijstelling) Bedankt voor uw aandacht!!! R.W. van Marrum Operius, specialist werkgeverszaken

Werkkostenregeling. Verdiepingsdag. Goed voorbereid overstappen. Werkkostenregeling fiscaal 1. Werkkosten kort. Agenda. Rangorde

Werkkostenregeling. Verdiepingsdag. Goed voorbereid overstappen. Werkkostenregeling fiscaal 1. Werkkosten kort. Agenda. Rangorde Verdiepingsdag Werkkostenregeling Goed voorbereid overstappen Werkkostenregeling fiscaal 1 Rien Vink www.rienvinkloonheffingen.nl Agenda Werkkosten kort Samenvatting systeem Rangorde Intermediaire kosten

Nadere informatie

Agenda. Werkkostenregeling fiscaal 1. Rangorde. Werkkosten kort. Geen WKR. Wet op de loonbelasting 1964. Rien Vink www.rienvinkloonheffingen.

Agenda. Werkkostenregeling fiscaal 1. Rangorde. Werkkosten kort. Geen WKR. Wet op de loonbelasting 1964. Rien Vink www.rienvinkloonheffingen. Agenda Werkkostenregeling fiscaal 1 Rien Vink www.rienvinkloonheffingen.nl Samenvatting systeem Rangorde Intermediaire kosten Gericht vrijgestelde kosten voorzieningen thuis Nieuwe mogelijkheden Cafetariasysteem

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010. Werkkostenregeling: Huidige regelingen

Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010. Werkkostenregeling: Huidige regelingen Werkkostenregeling De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010 Werkkostenregeling: Huidige regelingen Introductie werkkostenregeling Werkkostenregeling in detail Overgangsrecht Samenvatting Huidige

Nadere informatie

Notitie. Werkkostenregeling. 1 Algemeen. 2 Intermediaire kosten

Notitie. Werkkostenregeling. 1 Algemeen. 2 Intermediaire kosten Notitie Werkkostenregeling 1 Algemeen Het Ministerie van Financiën heeft het plan opgevat om de fiscale regels in de loonbelasting fiks te vereenvoudigen. Daartoe is Fiscale vereenvoudigingswet 2010 ingediend

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

22/10/2013 WERKKOSTENREGELING BELANGRIJKE WIJZIGINGEN M.I.V. 2014 HUIDIGE SITUATIE HOOFDLIJNEN WERKKOSTENREGELING WIJZIGING LOONBEGRIP

22/10/2013 WERKKOSTENREGELING BELANGRIJKE WIJZIGINGEN M.I.V. 2014 HUIDIGE SITUATIE HOOFDLIJNEN WERKKOSTENREGELING WIJZIGING LOONBEGRIP WERKKOSTENREGELING BELANGRIJKE WIJZIGINGEN M.I.V. 2014 Madelon Warning I Palmyra Fambach Crisisheffing Stamrechten Werkkostenregeling????? 1 Workshop Werkkostenregeling 2 HUIDIGE SITUATIE HOOFDLIJNEN WERKKOSTENREGELING

Nadere informatie

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken Werkkostenregeling 2015 drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014 Schematische overzicht werkkostenregeling 2015 Aangewezen werkkosten geen uitsplitsing naar werknemer Totale werkkosten (uitgezonderd intermediaire

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 is elke werkgever verplicht om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Vanaf dan komt ook het overgangsrecht te vervallen, zodat werkgevers niet

Nadere informatie

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers.

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers. Werkkostenregeling De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regels voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen kon

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus 2014. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus 2014. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus 2014 september 2014 1 Krijgen uw werknemers

Nadere informatie

HANDREIKING WERKKOSTENREGELING

HANDREIKING WERKKOSTENREGELING HANDREIKING WERKKOSTENREGELING Buro Zaken Jan Willem Brouwersstraat 16 1071 LJ Amsterdam Telefoon: 020-364 11 72 info@burozaken.nl Versie 1.3 (3 november 2014) INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen... 1 2 De werkkostenregeling...

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Han Bakker 6 november 2012! Regeling is ingegaan per 1-1-2011! Betreft nieuwe regels voor het belasten van vergoedingen en verstrekkingen! Afrekening op werkgeversniveau i.p.v. op werknemersniveau!

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Werkkostenregeling Versie: 11 maart 2015 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Vereniging van Openbare Bibliotheken Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking Den Haag, december 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Algemeen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inleiding

Werkkostenregeling. Inleiding Werkkostenregeling Door de verplichte invoering van de werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2015 voor iedere werkgever is de regelgeving inzake vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen

Nadere informatie

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 17 oktober 2012. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 17 oktober 2012. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 17 oktober 2012 oktober 2012 Stap voor stap over naar

Nadere informatie

Overgang naar de werkkostenregeling

Overgang naar de werkkostenregeling Overgang naar de werkkostenregeling 1. Inleiding De werkkostenregeling is ingevoerd per 1 januari 2011. Bij de invoering van de werkkostenregeling is voorzien in een keuzeregime. Op basis van dit keuzeregime

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET SEMINAR

WELKOM BIJ HET SEMINAR WELKOM BIJ HET SEMINAR Werkkostenregeling Kans of bedreiging Renzo van der Ham (KPMG Meijburg & Co) Hans Hameetman (KPMG Accountants NV) Zwijndrecht, 22 maart 2011 2010 KPMG Meijburg & Co, Nederland. Alle

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Definitief van kracht met ingang van 1 januari 2015 De werkkostenregeling Timo Bakker TiBa Administratieve & Fiscale Dienstverlening BV 5 12 2014 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 1 van 54

Nadere informatie

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 Klantenseminar/WKR Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 WKR In de presentatie: Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit 1965 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

De werkkostenregeling 2015

De werkkostenregeling 2015 Bladzijde 1 14 Vanaf 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Tot en met 2014 geldt een overgangsregeling en mag u kiezen

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 1 Korte historie WKR Ingevoerd per 1 januari 2011 Tot en met 2014 keuze tussen oude regeling en WKR Per 1 januari 2015 uitsluitend WKR Doel: vereenvoudiging

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht.

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. De regeling houdt in dat u maximaal 1,5% (2013) van uw totale fiscale loonsom (loon voor

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling 2015

Special Werkkostenregeling 2015 Special Werkkostenregeling 2015 Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Categorieën kosten 2 3. Indeling 3 4. De vrije ruimte 4 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie