CONTRACTACTIVITEITEN 24. Schoolvakantie 27

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONTRACTACTIVITEITEN 24. Schoolvakantie 27"

Transcriptie

1 LOCATIE Middelharnis

2 INHOUDSOPGAVE Inhoud PAGIna welkom bij locatie middelharnis 3 inburgeren en nederlands leren 4 NEDERLANDS VOOR NEDERLANDSTALIGEn 6 KORTE CURSUSSEN VOOR VOLWASSENEN 6 VRIJWILLIGERS MODULES 7 BEROEPSOPLEIDINGEN 8 Deeltijdopleiding Administratief Medewerker Nieuwe Stijl niveau 2 8 Arbeidsmarkt kwalificerend Assistentenopleiding Zorg, Economie, Techniek 9 Woonzorg Serviceverlener 10 Assistent Constructiewerker /Lasser 11 Opleiding Cateringmedewerker B 12 Horeca-assistent, keukenassistent, Catering C of bedrijfscatering (allen branchediploma s) 13 Verkoper BOL op de winkelvloer / Detailhandel 14 FUNCTIETRAININGEN 15 CONTRACTACTIVITEITEN 24 Schoolvakantie 27

3 WELKOM BIJ LOCATIE Middelharnis Het Albeda College is een regionaal opleidingencentrum in de regio Rotterdam en omstreken. We hebben ongeveer 350 opleidingen die we op ruim vijftig locaties aanbieden. Dus ook op locaties dicht in de buurt, zowel op Voorne Putten als Goeree- Overflakkee. Zo creëren we kansen voor iedereen! De opleidingen sluiten goed aan op de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. Het Albeda College werkt namelijk nauw samen met bedrijven en instellingen. Sommige locaties zijn klein. Andere zijn groot, maar daarbinnen hebben we kleinere vleugels ingericht. De medewerkers en deelnemers kennen elkaar en voelen zich thuis in de prettige, herkenbare sfeer. Kom gerust een keer kijken! Je hebt nu het cursusaanbod in handen voor het schooljaar 2007/2008 voor de locatie Middelharnis. Zoals je ziet een behoorlijk uitgebreid cursusoverzicht, waar altijd wel een keuze uit te maken is. De cursussen staan in het kort beschreven en geven korte beschrijvingen van wat je met een behaald diploma kunt doen. Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie, dan kun je altijd bellen of langskomen. Wil jij je talenten ontwikkelen en actief leren om een waardevol diploma te halen? Neem dan eens een kijkje bij het Albeda College. Daar krijg je geen spijt van. Kijk voor meer informatie over de opleidingen bij het Albeda College op zoeken op locatie Middelharnis. 3

4 inburgeren en nederlands leren inburgering Sinds 1 januari 2007 is de nieuwe wet op de inburgering van kracht. Of u moet inburgeren, hoort u van de gemeente. De gemeente vertelt u wat u moet doen om in te burgeren en het inburgeringsdiploma te krijgen. Om te kunnen slagen voor het examen moet u leren. De Nederlandse taal, maar ook leren over leven en werken in Nederland. U kunt thuis leren of bij een school een cursus doen. Een cursus is niet verplicht, maar wel verstandig. Vooral bij een instelling met een keurmerk. Het Albeda College heeft zo n erkende inburgeringscursus. Wij bereiden u voor op het examen. Het volgen van een inburgeringcursus bij een instelling met het Keurmerk Inburgeren geeft inburgeraars het recht op een lening of vergoeding. Voor mensen die om politieke redenen hun land zijn ontvlucht en in Nederland vergunning tot verblijf hebben, verandert er niets. De gemeente betaalt de inburgeringscursus. Voor de partners van een Nederlander, of voor een buitenlandse werknemer betekent het dat ze zelf hun inburgering moeten bekostigen. Bij het Albeda College zijn de docenten geschoold om met de nieuwe Wet Inburgering (WI) te kunnen werken. De lessen Nederlands als Tweede Taal (NT2) zijn aangepast aan de nieuwe inburgeringswet. Als inburgeraar krijgt u de tijd om binnen drie jaar taalniveau A2 te halen. Er wordt les gegeven aan mensen uit alle mogelijke landen en taalgebieden. Het niveau van de vooropleiding kan variëren van geen opleiding (analfabeten) tot en met een universitaire opleiding. Mensen kunnen verschillende redenen hebben om zich in Nederland te vestigen. Bijvoorbeeld omdat ze hier werk hebben of getrouwd zijn met een Nederlandse partner. Er is echter ook een grote groep mensen die hun land is ontvlucht vanwege oorlogsituaties. Zij hebben vaak last van trauma s, verdriet en heimwee. Bovendien is het voor een groot aantal vluchtelingen niet zeker of zij in de toekomst nog in Nederland mogen blijven. Het portfolio De nieuwe wet legt het accent op het uitvoeren van handelingen, en niet, zoals dat in het verleden het geval was, op het specifiek aanleren van taal. Uw zelfredzaamheid is erg belangrijk. Als cursist wordt u in een situatie gebracht waar u bepaalde handelingen ook zelf kunt uitvoeren. Een onderdeel van het inburgertraject is het maken van een persoonlijk portfolio met bewijzen. U leert bijvoorbeeld een bankrekening openen bij een bank. Om te bewijzen dat u dit kunt, wordt de medewerker van de bank gevraagd dit aftekenen. Zo laat u zien dat u een reeks van handelingen onder de knie hebt. Het doel is dat u in een zo kort mogelijke tijd een aantal cruciale praktijksituaties aanleert. Cruciale Praktijksituaties Cruciale Praktijksituaties (CP s) zijn situaties die mensen in het dagelijkse leven en in hun werksituatie vaak tegenkomen. Binnen een cruciale praktijksituatie moet u weten wat u moet doen om een probleem, groot of klein, op een goede manier te kunnen oplossen. 4

5 Er zijn cruciale praktijksituaties geformuleerd voor de domeinen Burgerschap, Werk en OGO: Burgerschap heeft betrekking op het dagelijkse leven van alle burgers. Het gaat om situaties als omgaan met instanties, verzekeringen afsluiten, zaken regelen rondom huisvesting, etc. Bij Werk gaat het om diverse situaties waarin werkzoekenden en werkenden regelmatig terecht komen. In dit domein zijn algemene situaties beschreven die voor iedere (toekomstige) werknemer van belang zijn, zoals solliciteren, het deelnemen aan een werkoverleg of het voeren van een functioneringsgesprek. Daarnaast is een aantal situaties uitgewerkt, die specifiek gerelateerd zijn aan de sectoren techniek, handel en zorg. Een voorbeeld is gesprekken voeren met klanten of cliënten. Een gesprek met een cliënt in de zorg verschilt wezenlijk van een klantgesprek in een winkel en daarom is gekozen voor een uitsplitsing naar sectoren. Het domein OGO heeft betrekking op Opvoeding, Gezondheidszorg en Onderwijs. In dit domein zijn cruciale praktijksituaties beschreven rondom opvoeding en begeleiding van kinderen. Het gaat dan om zaken als communicatie met de speelzaal of de school van uw kind, contact met de huisarts, etc. 5

6 Inburgerexamen De indeling van de lessen voor het komende schooljaar zijn er op gericht om u op het nieuwe inburgerexamen voor te bereiden. Staatsexamen Cursisten met een hoog taalniveau kunnen kiezen voor het staatsexamen, zij krijgen daarmee vrijstelling voor het inburgerexamen. Ook voor staatsexamentraining zijn er mogelijkheden bij het Albeda College. Oudkomers Inburgeraars die niet geslaagd zijn voor het inburgeringexamen oude stijl, mogen het nieuwe inburgerexamen doen. Analfabete en laaggeletterde cursisten Voor cursisten die in hun eigen taal niet kunnen lezen en schrijven, bestaat de mogelijkheid om in een alfabetiseringsgroep de Nederlandse taal te leren. Voor deze cursisten is het meestal niet mogelijk om het gewenste taalniveau te halen voor het inburgerexamen. De taallessen richten zich voornamelijk op zelfredzaamheid en het aanleren van specifieke taalvaardigheden. NEDERLANDS VOOR NEDERLANDSTALIGEn Lees en schrijfcursus 1 Deze cursus is bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Zij kunnen om reden van ontwikkeling en/of opleiding veel baat hebben bij deze cursus. Er wordt één maal per week les gegeven. Tijdens de lessen wordt er gewerkt aan: lezen, schrijven, met elkaar spreken, naar elkaar luisteren, praktisch rekenen, sociale vaardigheden en computervaardigheden. De cursus start bij voldoende belangstelling. Kosten: 40,00 per cursusjaar. Lees en schrijfcursus 2 Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven worden het gehele jaar korte modules aangeboden. Te denken valt aan: een schrijven en verzenden, een beantwoorden, een notitie maken, een bon schrijven, een telefoonnotitie schrijven, bijsluiters lezen, een kaart schrijven, een sms bericht versturen e.d. In een aantal bijeenkomsten worden de vaardigheden aangeleerd. De cursussen starten bij voldoende belangstelling. Kosten: 40,00 per cursusjaar. KORTE CURSUSSEN VOOR VOLWASSENEN Kennismaken met de computer Deze cursus wordt diverse malen per jaar aangeboden op de locatie Middelharnis en is bestemd voor diegenen die nog nooit met een computer hebben gewerkt. Tijdens de lessen maakt u kennis met: basisvaardigheden Windows, Word, Excel, Internet en . Kosten: 70,00 voor 12 lesweken. 6

7 Kennismaken met WORD Deze cursus is een vervolg op kennismaken met de computer. De basisvaardigheden worden verder uitgewerkt met het programma Word. Kosten: 70,00 voor 12 lesweken. Kennismaken met Internet en Deze cursus wordt verschillende malen per cursusjaar aangeboden. In 12 lesweken maakt men kennis met begrippen als: zoekmachine, hyperlinks, en, website. U leert informatie zoeken op het internet en en. Er wordt 1 keer per week lesgegeven. Kosten: 70,00 voor 12 lesweken. Kennismaken met Excel Deze cursus is een vervolg op Kennismaken met de computer. De basisvaardigheden worden verder uitgewerkt met het programma Excel. Kosten: 70,00 voor 12 lesweken. Jaarcursus Engels Er zijn jaarcursussen Engels op beginners niveau. De nadruk ligt op het gebruik van de Engelse taal in de praktijk. Dat houdt in dat er veel aandacht is voor met name luisteren en spreken. Uiteraard is er aandacht voor de basisbeginselen van de grammatica. De lessen worden één keer per week gegeven. De cursus kan maximaal 3 jaar gegeven worden. Kosten: 40,00 per cursusjaar. Hoe zeg je wat je denkt De cursus is bedoeld voor volwassenen die beter voor zichzelf willen leren opkomen. Met behulp van verschillende werkvormen wordt er tijdens twaalf bijeenkomsten geleerd om gedachten onder woorden te brengen, het zelfvertrouwen te vergroten, voor zichzelf op te komen, discussie te voeren, een mening te vormen en zich te uiten. Dit alles vindt in een ontspannen en een gezellige sfeer plaats. Kosten: 70,00 voor 12 lesweken. VRIJWILLIGERS MODULES Bent u vrijwilliger of wilt u vrijwilliger worden? Speciaal voor u bieden wij de onderstaande modules aan: Op weg naar vrijwilligerswerk Verschillende facetten van het vrijwilligerswerk komen aan de orde. Er wordt inzicht verkregen in verschillende soorten van vrijwilligerswerk. Ook worden vaardigheden aangeboden die u als (toekomstig) vrijwilliger mogelijk nodig heeft bij het uitvoeren van uw taak. Kosten: 63,00 voor 10 lesweken. 7

8 Module 1 Voor iedereen die moeite heeft met het communiceren over eenvoudige taken en directe uitwisseling van informatie. Module 2 Voor iedereen die problemen ondervindt met het deelnemen aan een discussie. Module 3 Voor iedereen die wil leren om moeiteloos aan elke vorm van gesprek of discussie te kunnen deelnemen. Module 4 Vergadertechnieken: Voor iedereen die efficiënt wil leren vergaderen. U leert specifieke vergadertechnieken toe te passen. Spreken Duur: Elke module duurt 4 dagdelen van 3 uur, 2 dagdelen op één dag gegeven. Kosten: 30,00 per module. Besturen De cursus geeft inzicht in de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid. In ieder bestuur zijn deze taken op verschillende manieren in te vullen. In deze cursus komen de verschillende taken aan de orde. De persoonlijke mogelijkheden en leerpunten worden benoemd. Kosten: 63,00 voor 4 dagdelen. BEROEPSOPLEIDINGEN Deeltijdopleiding Administratief Medewerker Nieuwe Stijl niveau 2 Deze opleiding bereid je voor op een functie die bij je past en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Beroepsprofiel Een administratief medewerker moet: nauwkeurig kunnen werken beschikken over goede contactuele eigenschappen en organisatievermogen goed kunnen werken met de computer en een moderne vreemde taal spreken Tot de taken van een administratief medewerker kunnen o.a. behoren het ontvangen en doorverwijzen van gasten, notities maken en doorgeven, brieven typen en controleren op taalfouten, telefoon beantwoorden, faxen versturen en gegevens registreren. De taken kunnen per bedrijf verschillend zijn. Toelatingsvoorwaarden Gewenste vooropleiding VMBO diploma 8

9 diploma Administratief Medewerker niveau 1 oude stijl diploma van een gelijkwaardige of hogere opleiding goede beheersing van de Nederlandse taal Duur en structuur van de opleiding De opleiding wordt in deeltijd aangeboden en duurt gemiddeld twee jaar. Het betreft een opleiding nieuwe stijl. Dit betekent dat het verwerven van beroepscompetenties een belangrijk onderdeel is van de opleiding. Hiervoor worden een dagdeel per week werkzaamheden verricht in een bedrijfssimulatie of in de praktijk met een stage. Toekomst De gediplomeerd Administratief Medewerker kan aan het werk bij een bedrijf of instelling als telefoniste/receptioniste, secretarieel medewerker of bedrijfsadministratief medewerker. Je kunt doorstromen naar de opleiding Secretaresse (niveau 3) Boekhoudkundig medewerker (niveau 3) en Commercieel medewerker binnendienst (niveau 3). Kosten De hoogte van het cursusgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Cursusgeld per jaar: 202,00 Opleidingsgebonden kosten per jaar: 75,00 Lesmateriaal: ongeveer 305,00 per jaar Arbeidsmarkt kwalificerend Assistentenopleiding Zorg, Economie, Techniek Leerweg bol (beroepsopleidende leerweg) Duur OVEr het algemeen 1 jaar Startmoment Vrije instroom Wat voor werk ga je doen? Je leert als assistent te werken. Dat kan zijn bij technische werkzaamheden, bijvoorbeeld installeren, monteren, demonteren, afwerken, aanvoer, afvoer en opslag van materialen. Of bij werkzaamheden in de zakelijke of commerciële dienstverlening. Daarbij moet je denken aan facilitaire zaken zoals voorraad aanvullen, ontvangen en verwerken van goederen, of binnen de administratie uitvoeren van archiefwerkzaamheden. Bij zorg en welzijn assisteer je bij de dagelijkse werkzaamheden en huishoudelijke taken zoals schoonmaakwerk, voeding en recreatie. Wat kun je worden en waar kun je werken? Je wordt Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent. De assistent techniek werkt in een werkplaats, een productiehal of op locatie bij een klant, zowel binnen als buiten. (bouwplaatsassistent). De assistent economie en handel is werkzaam in uiteenlopende werkorganisaties binnen de zakelijke en commerciële dienstverlening 9

10 (kantoren, detail- of groothandel, horeca). De assistent zorg en welzijn is werkzaam in zorg- of welzijninstellingen of bij zorgvragers thuis. Hoe ziet je opleiding eruit? Om als assistent te kunnen werken moet je denken aan de volgende competenties: hoe je een baan kunt vinden en hoe je een baan kunt houden je eigen werk voorbereiden veilig en milieubewust werken omgaan met klanten samenwerken omgaan met problemen Je werkt actief en bent gericht op wat je in de praktijk moet doen. De resultaten worden in een portfolio afgetekend. Het portfolio laat zien hoe ver je bent met de opleiding. Met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) stel je vast waar je verder aan gaat werken. Een belangrijk deel van je opleiding leer je tijdens je stages (beroepspraktijkvorming). Dit onderdeel heb je ook nodig voor je diploma. Er is ook een traject waarin speciale aandacht wordt besteed aan het gebruik van de Nederlandse taal. Woonzorg Serviceverlener Leerweg BBL (beroepsbegeleidende leerweg), B bol (beroepsopleidende leerweg) Duur 2 jaar Startmoment september, februari Wat voor werk ga je doen? Als Woonzorgserviceverlener help je ouderen bij hun dagelijkse bezigheden zoals: Zorgdiensten boodschappen doen hulp bij het koken het helpen bij de schoonmaak hulp bij was en strijk administratieve ondersteuning Welzijnsdiensten begeleiden bij boodschappen begeleiden bij het bezoek van een arts begeleiden bij sociale activiteiten Woondiensten hulp bij verhuizen hulp bij grote schoonmaak kleine reparaties onderhouden van de tuin verzorgen van huisdieren 10

11 Wat kun je worden en waar kun je werken? Met het diploma op zak kun je gaan werken voor oudere mensen. Dat kan bij mensen thuis of in een zorginstelling. Uiteraard kun je met dit diploma ook naar een vervolgopleiding. Hoe ziet je opleiding eruit? Je krijgt zowel theoretische als praktische vakken, gericht op je beroep. Daarnaast krijg je lessen waarbij de nadruk ligt op persoonlijke en maatschappelijke vorming. Ongeveer tweederde van de opleidingstijd breng je door op school en voor het overige deel heb je een periode beroepspraktijkvorming in een instelling. De opleiding is erg praktijkgericht. Hierdoor krijg je een beter idee van wat het beroep met zich meebrengt en kun je een betere inschatting maken van je verdere loopbaan. Wat komt er allemaal aan de orde? kennismaking met woonzorgserviceverlener beroepshouding, beroepsmatig denken en handelen taken van een woonzorgserviceverlener kwaliteit en waardering preventie en veiligheid persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling Assistent Constructiewerker / Lasser Leerweg BBL (beroepsbegeleidende leerweg), B bol (beroepsopleidende leerweg) Duur 1 tot 2 jaar Startmoment september voor regulier traject Vrije instroom voor specifieke deelnemers Wat voor werk ga je doen? Je helpt de vakman bij constructiewerkzaamheden door constructiewerk voor te bereiden, te knippen, te zagen, te buigen en te zetten. Wat kun je worden en waar kun je werken? Met dit beroep kun je in alle mogelijke constructiebedrijven terecht. Hoe ziet je opleiding eruit? Voor de BOL geldt dat je overdag op school bent en dat je in bepaalde perioden naar een leerbedrijf toe gaat voor de beroepspraktijkvorming (BPV). Minimaal 20% van de studieduur wordt besteed aan BPV. Voor de BBL geldt dat je één dag in de week naar school gaat. De overige vier dagen leer en werk je in de beroepspraktijk. Hiervoor heb je een werkgever nodig. Dit moet een erkend leerbedrijf zijn. Tijdens de opleiding wordt je de mogelijkheid geboden om het wettelijk verplichte veiligheidscertificaat VCA1 te halen. 11

12 Beroepspraktijkvorming Een erkend leerbedrijf is nodig voor het behalen van de kwalificatie. Een overzicht van erkende leerbedrijven vind je op Wat vraagt het beroep van je? Basisvaardigheden metaal Basisvaardigheden constructie Extrafunctioneel niveau 1 en Maatschappelijk-cultureel niveau 1 Daarnaast kies je tenminste één van de twee lasmethodes: Booglassen MBE 1 Booglassen MIG/MAG 1 Heb je relevante werkervaring en/of relevante scholing gevolgd in deze richting dan kun je informeren naar onze procedure voor het erkennen van eerder verworven competenties (EVC-procedure). Opleiding Cateringmedewerker B Werkzaamheden De cursus Cateringmedewerker B is een op de praktijk gerichte cursus. Aan het eind van de opleiding kun je een aantal taken uitvoeren op een cateringlocatie, zoals productieen uitgiftetaken en het nemen van hygiënische maatregelen. Leerprogramma De volgende onderdelen komen op het examen aan de orde. inzicht in de interne- en externe communicatie van het bedrijf inzicht in het gebruik van een aantal grondstoffen en deze volgens voorschrift behandelen in opdracht productietaken uitvoeren voorbereidende werkzaamheden in werkruimten uitvoeren bereidings- en afwerkingstechnieken toepassen uitgifte taken uitvoeren eenvoudige administratieve handelingen uitvoeren sociale vaardigheden toepassen in het omgaan met leidinggevenden, collega s en gasten Resultaat De opleiding wordt afgesloten met een branchediploma. 12

13 Horeca-assistent, keukenassistent, Catering C of bedrijfscatering (allen branchediploma s) Leerweg bbl (beroepsbegeleidende leerweg) bol (beroepsopleidende leerweg) Duur 1 jaar tot 2 jaar Startmoment september, februari Wat voor werk ga je doen? Voorbereidende werkzaamheden, zoals het bedrijfsklaar maken van werkruimtes Eenvoudige productievaardigheden, zoals het snijden van producten Afsluitende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld schoonmaken Wat kun je worden en waar kun je werken? Een horeca-assistent is werkzaam in drankverstrekkende bedrijven (bijvoorbeeld cafés) en niet-luxe maaltijdverstrekkende bedrijven (zoals eenvoudige restaurants, eetcafés en fastfoodbedrijven). Deze bedrijven vind je zowel in de horeca als in de recreatieve sector. Hoe ziet je opleiding eruit? De opleiding duurt 1 tot 2 jaar. Naast de vaktheorie krijg je ook praktijk (BOLopleiding op school en stage, BBL-opleiding in het bedrijf). Op school volg je praktijklessen in één van onze keukens en/of restaurants. Daarnaast krijg je theorielessen. De theorielessen bestaan voor een groot gedeelte uit vaktheorie, zowel over de keuken als over het restaurant. Ook krijg je Nederlands en informatica in je vakkenpakket. Een erkend leerbedrijf is nodig voor het behalen van de kwalificatie Een overzicht van erkende leerbedrijven vind je op Wat vraagt het beroep van je? Het beroep vraagt om een goede inzet en motivatie. Omdat een Horeca- Assistent ook werkt met mensen is een goede beroepshouding erg belangrijk. Op school wordt veel aandacht besteed aan het omgaan met elkaar, afspraken nakomen en het aanwezig zijn bij lessen als: Gastgericht handelen Bewaken van integriteit Een juiste beroepshouding Voorbereiden en afronden van werkzaamheden In teamverband kunnen werken Communiceren tijdens werkzaamheden Onder druk kunnen functioneren Zorg dragen voor kwaliteit Veilig, hygiënisch/milieubewust handelen 13

14 Verkoper BOL op de winkelvloer / Detailhandel Leerweg Duur Startmoment bol (beroepsopleidende leerweg) 1,5 jaar september, februari Wat voor werk ga je doen? Als verkoper kun je gaan werken bij food- en/of non-foodafdelingen van een klein-, midden of grootbedrijf. Je hebt veel contact met klanten. Je hebt vooral uitvoerende taken. Je verzorgt de winkelinrichting. Je houdt de voorraden en bestellingen bij. Hoe ziet je opleiding eruit? De opleiding is erg praktijkgericht. Hierdoor krijg je een beter idee van wat het beroep met zich meebrengt en kun je een betere inschatting maken van je verdere loopbaan. Je krijgt les op de locatie van het bedrijf waar je stage loopt. De lessen worden gegeven door zoveel mogelijk dezelfde docent. Het doel van de opleiding is dat je direct betrokken bent bij alles wat er binnen het bedrijf gebeurt. Je leert van de bedrijfsmedewerkers, maar zij kunnen ook van jou leren. Als je gemotiveerd met de opleiding bezig bent, kan het zijn dat het bedrijf je na het behalen van je diploma een contract aanbiedt. De opleiding begint met aankomend verkoopmedewerker (opleiding niveau 1). Dit gedeelte duurt een half jaar en wordt afgesloten met een diploma. Aansluitend kan de opleiding Verkoper worden gevolgd, die dan nog een jaar duurt en ook wordt afgesloten met een diploma. Tijdens beide opleidingen wisselen lessen en beroepspraktijkvorming elkaar af. Bij de opleiding Aankomend verkoopmedewerker wordt extra aandacht besteed aan Nederlands en rekenen. Verder worden er beroepsgerichte vakken gegeven zoals Vakleer en Persoonlijke en Maatschappelijke vorming. Tijdens de opleiding Verkoper komen hier de vakken Engels en Technologische vorming bij. Wat vraagt het beroep van je? Vakkundig handelen Doel- en proceduregericht handelen Organisatie- en omgevingsgericht handelen Klantgericht handelen Samenwerken Pro-actief handelen Kwaliteitsgericht handelen Leer- en aanpassingsgericht handelen 14

15 FUNCTIETRAININGEN Bedrijfshulpverlening Bedrijven met veel medewerkers moeten er één of meer werknemers aangewezen worden als Bedrijfshulpverlener. Een Bedrijfshulpverlener (BHV er) is iemand die binnen het bedrijf, naast de dagelijkse werkzaamheden, maatregelen kan nemen om de schade zoveel mogelijk te beperken op het moment dat er iets mis gaat in de zaak. Bijvoorbeeld een brand, bommelding, overval of gaslek, maar ook als een collega of gast gewond raakt. De snelle en deskundige hulp van een BHV er kan persoonlijk leed beperken en in veel gevallen schade voorkomen. Hoeveel BHV ers er moeten worden aangewezen, is vooral afhankelijk van het totale aantal aanwezige personen in het bedrijf. Het gaat dan niet alleen om je horecamedewerkers, maar ook om je gasten en bezoekers. In het algemeen geldt dat er minimaal 1 BHV er moet zijn per 50 mogelijk aanwezige personen in het bedrijf. Voor wie? De Basiscursus BHV is bedoeld voor medewerkers binnen een bedrijf of een vereniging, die de bedrijfshulpverlening op zich gaan nemen en nog niet eerder een BHV-cursus hebben gevolgd. Cursusonderwerpen Eerste hulp Beperking en bestrijding van een beginnende brand Ontruiming Communicatie Toelatingseisen Je moet minimaal 18 jaar zijn en een voldoende beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk. De minimale vereiste vaardigheden en kennis die een BHV er moet beheersen, zijn per taakgebied vastgelegd in een opleidingsprofiel. Het opleidingsprofiel is samengesteld door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit opleidingsprofiel is omschreven in termen van kennis en vaardigheden die de bedrijfshulpverlener in ieder geval moet beheersen. Al deze onderwerpen komen tijdens de basiscursus aan bod en worden met een examen getoetst. Cursus budgettering en schuldhulpverlening Als mensen in de financiële problemen raken, weten ze vaak niet waar ze moeten beginnen. Het op orde brengen van de administratie en inzicht krijgen in geldzaken is een moeizame klus. 15

16 Het Albeda College heeft samen met het NIBUD een cursus ontwikkeld die u kunt helpen om bewust te worden van uw eigen financiële situatie. Hoe budgetteer je, waarom is dit noodzakelijk en hoe kom je uit de schulden? Er wordt van de individuele deelnemer een actieve rol verwacht. Dit is een voorwaarde tot het slagen van deze cursus. Resultaat van deze cursus zal zijn dat er een basis gelegd wordt om tot een verantwoord financieel uitgavenpatroon te komen. Tijdens de cursus vergroot u uw kennis over rondkomen met geld. Daarnaast is het belangrijk dat u misschien wel voor het eerst - in aanraking komt met lotgenoten. Het uiteindelijke resultaat van de cursus zal moeten zijn dat u het zelfvertrouwen hebt hervonden/ gevonden, zodat u in staat bent de eigen problemen aan te pakken. Voor wie? Voor iedereen die problemen heeft met omgaan met geld. Dat betekent moeite hebben met rond te komen met het salaris of de uitkering of schulden hebben en hierdoor in problemen zijn geraakt. Cursusonderwerpen Omgaan met geld Inkomen en uitgaven Vaste lasten Budgetteren Voorkoming betalingsachterstand Schulden Afspraken schuldeisers De schuldhulpverlening Instanties Toelatingseisen Er is geen vooropleiding vereist voor deelname aan deze training. Enige kennis van de Nederlandse taal is belangrijk. Cursus Werknemersvaardigheden & Sollicitatietraining Met deze cursus ontwikkelt u een beeld van de arbeidsmarkt. U wordt zelfredzaam en weet welke vaardigheden er nodig zijn om de arbeidsmarkt te betreden en daarop te (blijven) functioneren. U weet wat de verwachtingen van een werkgever zijn en kunt uw eigen gedrag daaraan aanpassen. Uiteindelijk krijgt u hiermee meer zelfvertrouwen, meer inzicht in de eigen capaciteiten en kunt u omgaan met uiteenlopende (sociale) situaties. Tevens bent u in staat een eigen portfolio te beheren en een sollicitatiebrief te schrijven. Voor wie? Iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vooral voor diegene die weinig tot geen werkervaring heeft. En daardoor geen beeld van de eisen van de arbeidsmarkt heeft. Of voor mensen die er niet in slagen aan het werk te komen. Cursusonderwerpen De arbeidsmarkt Werkgelegenheid 16

17 Communicatie Assertiviteit Zelfbeeld Persoonlijke presentatie samenwerken Oriëntatie op de arbeidsmarkt Solliciteren Toelatingseisen Er is geen vooropleiding vereist voor deelname aan deze cursus. De cursus gaat uit van de individuele kwaliteiten van de deelnemer. Het Europees Computer Rijbewijs (ECDL) ECDL is dé internationaal erkende standaard voor computervaardigheid, inmiddels ingevoerd in 70% van alle landen in de wereld. Het Europees Computer Rijbewijs is de Nederlandse vertaling van European Computer Driving Licence (ECDL). Buiten Europa staat het diploma bekend als ICDL (International Computer Driving Licence). ICDL en ECDL zijn qua inhoud volledig identiek. Het ECDL bestaat uit 7 modules en er zijn 2 diploma s; het ECDL Startdiploma (vier willekeurige modules) en het Europees Computer Rijbewijs (alle modules). Wie het diploma op zak heeft, toont aan goed en efficiënt overweg te kunnen met de meest gebruikte kantoorapplicaties. Dat ECDL meer is dan zo maar een papiertje, blijkt wel uit het feit dat het diploma door de Europese Commissie wordt geadviseerd als dé norm. Iedereen kan ECDL halen. Of je nou een pc gebruikt voor werk, studie of privé. Voor wie? Iedereen die de computer wil gebruiken en daarvan de toepassing wil beheersen. Cursusonderwerpen Basisbegrippen van informatietechnologie De computer gebruiken en bestanden beheren met Windows XP Tekstverwerking met Microsoft Word Spreadsheets met Microsoft Excel Databases met Microsoft Access Presentaties met Microsoft PowerPoint Informatie en communicatie (et gebruik van Internet en ). 17

18 Toelatingseisen Er is geen vooropleiding vereist voor deelname aan deze cursus. Beheersing van de Nederlandse taal is wél noodzakelijk. EHBO Het is belangrijk dat u weet wat u moet doen als er een ongeval gebeurt of iemand niet lekker wordt. Dan kunt u eerste hulp verlenen. Vaak zijn de eerste ogenblikken het belangrijkst! Naast de vele opleidingen bij het Rode Kruis kunt u een opleiding volgen voor een EHBO-diploma. De opleiding gaat volgens het boekje van het Oranje Kruis. Na het behalen van uw diploma en de aantekening reanimatie moet per jaar een aantal herhalingslessen worden gevolgd om het EHBO-diploma geldig te houden. Als u een cursus Eerste Hulp heeft gevolgd, weet u hoe u de juiste Eerste Hulp verleent als er iets gebeurt in uw omgeving. Na de opleiding kan de deelnemer eerste hulpverlenen totdat, indien nodig, deskundige hulp ter plekke is. Voor wie? De cursus is zeer geschikt voor ouders met kinderen, vrijwilligers, (sport)begeleiders van ouderen en kinderen maar ook voor iedereen die in het dagelijkse leven stil staat bij de mogelijke gevolgen van o.a. sport, spel, klussen en verkeer. Cursusonderwerpen Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp Stoornissen in het bewustzijn Stoornissen van de ademhaling Stilstand van de bloedsomloop Ernstige uitwendige bloedingen Shock Uitwendige wonden Brandwonden Kneuzing en verstuiking Ontwrichting en botbreuken Oogletsels Vergiftiging Elektriciteitsongevallen Letsels door koude Letsels door warmte Vervoer over korte afstand Verband- en hulpmiddelen Toelatingseisen Er is geen vooropleiding vereist voor deelname aan deze training. Enige kennis van de Nederlandse taal is belangrijk. 18

19 Gezonde voeding & maaltijd bereiding voor senioren De cursus leert u alles over gezonde voeding voor verschillende mensen. Zo hebben jonge kinderen bijvoorbeeld een heel ander voedingspatroon dan ouderen. In korte tijd leert u welke voeding in welke situatie verantwoord of zelfs noodzakelijk is. Na afloop weet u precies welke voeding bedoeld is voor bepaalde groepen mensen, zoals sporters, kinderen of ouderen. U leert welke voeding in welke situatie verantwoord of zelfs noodzakelijk is. Daarnaast leert u van alles over de invloed van voeding bij bepaalde ziektes. Elke les wordt er met de deelnemers gekookt en komen er diverse basistechnieken van het koken aan bod. Na de cursus moet u in staat zijn een verantwoorde maaltijd te bereiden. Er zal ingegaan worden op de verschillende seizoenen, de inkoop en de bereiding van de maaltijd. Voor wie? Voor senioren die meer willen weten over gezonde voeding en het bereiden van een maaltijd. Cursusonderwerpen Elementaire voedingsleer, Specifieke voedingsleer en dieetleer en Praktijklessen koken. In het eerste onderdeel leert u welke voedingsstoffen in voeding zitten en wat het lichaam nodig heeft aan vitaminen, mineralen en dergelijke. Ook wordt het energieverbruik van het lichaam behandeld en leert u veel over voedselbereiding, hygiëne, wettelijke bepalingen. In het tweede onderdeel leert u wat voeding en leeftijd met elkaar te maken hebben. De hoeveelheden en keuze van voedingsmiddelen in specifieke situaties worden behandeld, zoals voeding in alle levensfasen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan alternatieve voeding en aan voeding bij sport, voeding in ziekenhuizen en bejaardencentra. In het onderdeel dieetleer wordt de invloed van voeding bij het ontstaan van diverse ziektebeelden behandeld. Welke eisen worden er bijvoorbeeld gesteld bij reuma, hart- en vaatziektes, overgewicht en voedselallergie? Tijdens iedere les zal er samen met de deelnemers een verantwoorde maaltijd bereid worden. Toelatingseisen Er is geen vooropleiding vereist voor deelname aan deze cursus. 19

20 Cursus Toepassing Hygiënecode De Warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen verplicht onder andere horecabedrijven na te gaan welke risico s het omgaan met voedsel met zich meebrengt voor de gezondheid van de gast. Ook moet het bedrijf op papier vastleggen welke maatregelen het neemt om bedreigingen van de gezondheid te voorkomen, welke controles het uitvoert en wat de resultaten hiervan zijn. Wat is HACCP? Als werknemer weet u dat hygiënisch werken noodzakelijk is om uw gasten een goed product te bieden. Als u in het bezit bent van de nieuwe Hygiënecode voor de Horeca en deze toepast in het bedrijf dan voldoet u automatisch aan de HACCP-richtlijnen. Tijdens de Training leert u hoe de Hygiënecode op een eenvoudige manier in een bedrijf wordt toegepast en waar specifiek op gelet moet worden. Voor wie? Voor leidinggevenden en medewerkers die zich bezighouden met het bereiden of behandelen van eet- of drinkwaren. Cursusonderwerpen Hygiënecode HACCP en bedrijfsbeleid Inkoop, opslag, verwerking afvalstroom Reiniging en desinfectie Persoonlijke hygiëne Kwaliteit en voedselveiligheid Inrichting bedrijfsruimten Bereiding, presenteren en serveren Partycatering 20

21 Toelatingseisen Er is geen vooropleiding vereist voor deelname aan deze training, beheersing van de Nederlandse taal is wél noodzakelijk. Opvoedingsondersteuning Deze cursus geeft antwoord op vragen als: Wat is opvoeding? Waarom is opvoeding noodzakelijk? En hoe doe je dat zo goed mogelijk? Allemaal belangrijke vragen als je kinderen hebt. Je wilt je kind(eren) immers het beste meegeven in het leven. Hoe je in het leven staat, hangt voor een groot deel af van hoe je zelf bent opgevoed. In wat voor gezin je opgroeit, hoe de rollen thuis verdeeld zijn: het is allemaal van invloed op je denken en doen. In deze cursus komt het allemaal aan de orde. Van de functies van het gezin tot leeren gedragsproblemen. Voor wie? Voor iedereen die meer wil weten over de opvoeding en de ontwikkeling van een kind. Cursusonderwerpen Je doet kennis op over de functies en fasen van het gezin, het gezinssysteem en opvoedingsstijlen. Zo heb je een uitstekende basis om je eigen visie op het ouderschap verder te ontwikkelen. Dus je merkt het resultaat van je cursus gelijk in de praktijk! De cursus bestaat uit twee delen: In het eerste deel leer je onder meer wat opvoeding eigenlijk is en hoe dit samenhangt met verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Alle eigentijdse stromingen en richtingen komen aan de orde, net als de geschiedenis van het gezin. Want het traditionele gezin van vroeger bestaat eigenlijk niet meer. Je doet kennis op over de functies en fasen van het gezin, het gezinssysteem en opvoedingsstijl. Ook is er aandacht voor problemen in het gezin en lichamelijke en geestelijks handicaps bij kinderen. Het tweede deel gaat meer in op het leren en het onderwijs. Wat is leren precies en wat voor leerprocessen zijn er? Wat voor leerproblemen kun je tegenkomen? Ook speciale zorg in het reguliere onderwijs en speciaal onderwijs komen aan bod. Toelatingseisen Er is geen vooropleiding vereist voor deelname aan deze cursus, enige beheersing van de Nederlandse taal is aan te bevelen. Cursus Sociale Hygiëne Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen op een goede en gezonde manier met elkaar omgaan en rekening houden met elkaars normen en waarden. Doel hiervan is het voorkomen van vervelende en onveilige situaties 21

22 binnen en buiten het bedrijf. De wet schrijft voor dat binnen de horeca en aanverwante bedrijven waar alcoholhoudende drank verkocht of geserveerd wordt, dus ook in clubgebouwen, slijterijen en verzorgingshuizen, tijdens openingsuren, één of meerdere personen aanwezig is/zijn die in het bezit is van het diploma Sociale Hygiëne. In ieder horecabedrijf en andere bedrijven waar alcohol geschonken en/of verkocht wordt, moeten niet alleen de ondernemer en de bedrijfsleider/beheerder in het bezit zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne. Volgens de Drank- & Horecawet moet er altijd 1 persoon aanwezig zijn in het bedrijf die in het bezit is van de Verklaring Sociale Hygiëne. Treffen zij deze persoon niet aan, dan kunnen zij de alcoholverkoop stilleggen, hoge boetes opleggen en kan de gemeente zelfs worden verzocht de vergunning in te trekken. Voor wie? Voor iedere (startende) horecaondernemer en alle leidinggevenden, maar ook voor medewerkers die alcohol schenken/verkopen. Cursusonderwerpen De horecamarkt, marketing en bedrijfsformules Zorg voor optimale gastvrijheid Alcohol, drugs en kansspelen Sociale vaardigheden Inrichtingseisen en voorzieningen Toelatingseisen Er is geen vooropleiding vereist voor deelname aan deze cursus en het examen, beheersing van de Nederlandse taal is wél noodzakelijk. Typevaardigheid Typen behoort vandaag de dag tot een zeer belangrijke communicatietechniek. Vaardig typen, met tien vingers en blind, biedt ons de mogelijkheid om aan anderen snel en overzichtelijk informatie te geven of te vragen. We hoeven maar te denken aan de toename van tekstverwerkende apparatuur. De techniek van het typen beperkt zich al lang niet meer alleen tot de bekende schrijfmachine, maar is vooral noodzakelijk voor de bediening van moderne kantoormachines en computers. Vaardig typen kunnen we leren. Binnen een betrekkelijk korte tijd kunt u een grote vaardigheid in het typen verwerven. Op een prettige wijze zelfs. Het Albeda College gebruikt voor het aanleren van het typen moderne computersystemen in combinatie met een typevaardigheidprogramma. Deze combinatie biedt u een combinatie van twee werelden. Enerzijds leert u typen, anderzijds leert u omgaan met de computer en tekstverwerking. Voor wie? Iedereen die met de computer aan de slag wil gaan, maar de vaardigheid van het typen nog niet in de vingers heeft. De cursus typevaardigheid wordt vaak als start gebruikt voor de cursus ECDL binnen het Albeda College. 22

23 Cursusonderwerpen Uitleg van het cursusboek Het toetsenbord Typevaardigheden Houding Accuratesse Blindtypen Toelatingseisen Er is geen vooropleiding vereist voor deelname aan deze training, enige kennis van de Nederlandse taal is aan te bevelen. VCA Basis & VCA Vol Steeds meer bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico voeren het VCA-certificaat (Veiligheid Checklist Aannemers). Al meer dan bedrijven in Nederland zijn VCA-gecertificeerd. Het nut van dit certificaat wordt dus alom erkend in de industrie. De mogelijke risico s binnen de onderneming worden op deze manier geïnventariseerd. Meestal wordt het personeel ook meteen getraind om veilig te werken. Hiervoor bestaat de persoonscertificering Veiligheid. In toenemende mate wordt ook het personeel van toeleveranciers en aannemers verplicht deze certificaten te halen. De examens voor VCA staan onder toezicht van de exameninstantie SPEN Certificate BV (een door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde examen- en certificatie instelling voor o.a. veiligheidsexamens). Voor wie? VCA Basis. Dit certificaat is ontwikkeld om de werknemers bewust te maken van de gevaren in en rondom het werk. Dit voor de eigen veiligheid maar ook die van de collega en het bedrijf. VOL VCA. Dit certificaat is ontwikkeld om leidinggevenden die niet in het bezit zijn van het certificaat Basisveiligheid VCA, de mogelijkheid te bieden zich in één keer met één examen te kwalificeren. VOL VCA bevat alle eindtermen uit de kwalificatie Veiligheid voor Leidinggevenden met daarin geïntegreerd de voor de leidinggevende noodzakelijk geachte aspecten uit Basisveiligheid. Cursusonderwerpen Het lesmateriaal van het studiepakket VCA levert onder meer kennis en begrip van relevante onderwerpen uit veiligheids-, gezondheids- en milieuwetgeving en de Europese richtlijnen. Ontstaan van een ongeval en de gevolgen voor het te voeren beleid De methode veilig werken Gevaarlijke stoffen Ergonomie Algemene risico s en beheersmaatregelen voor besloten ruimten 23

24 Gereedschappen, machines en hulpmiddelen Hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen en werken op hoogte Toelatingseisen Er is geen vooropleiding vereist voor deelname aan deze training maar kennis van de Nederlandse taal is belangrijk. Heftruck Basis De cursus heftruck basis gaat vooral over het veilig werken met de heftruck. In deze cursus krijg je niet alleen het theoretisch aanbod, maar ook het praktisch werken met de vorkheftruck zal geoefend moeten worden. Het heftruckcertificaat wordt afgegeven door het Albeda College en is 5 jaar geldig. Het Albeda College adviseert deze opleiding te combineren met de opleiding VCA basis. Voor wie Iedereen die in het werk te maken krijgt met het transport van goederen met behulp van een vorkheftruck. Cursusonderwerpen Theorie Veiligheid AI 14 en Arbowet Lastberekening en belading Soorten transport ( intern ) en toepassingen Regels voor veilig gebruik Onderhoud en dagelijkse inspecties Praktijk Bediening en besturing van een heftruck Controle en werkvoorbereiding Vaardigheid bij besturen Bediening Veilige werkwijze en veilig gedrag. Toelatingseisen Er is geen vooropleiding vereist voor deelname aan deze cursus, enige beheersing van de Nederlandse taal is wél noodzakelijk in verband met de theorie. CONTRACTACTIVITEITEN Talencursussen Op de locatie Koningin Julianaweg, Middelharnis worden talencursussen aangeboden. De cursussen worden gegeven in de periode oktober tot en met april en omvatten 20 lesweken van 1,5 uur per week. De onderstaande talen worden aangeboden: Frans voor beginners en voor gevorderden Spaans voor beginners en voor gevorderden 24

25 Italiaans voor beginners en voor gevorderden Engels conversatie Russisch voor beginners Kosten: 195,00 De cursus gaat alleen door bij voldoende belangstelling, minimaal 10 deelnemers. Vakantiecursussen talen In het voorjaar worden korte cursussen aangeboden; taal voor op vakantie. 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. Kosten: 105,00. Tekenen en schilderen 10 bijeenkomsten van 2 uur. Kosten: 125,00 inclusief materiaal. De cursus gaat alleen door bij voldoende belangstelling, minimaal 10 deelnemers. Beelden maken van kalkzandsteen 2 workshops van 3 uur. Kosten: 35,00 exclusief materiaal. Kunstgeschiedenis 18e eeuw De cursus van september is vol. Start volgende cursus: januari bijeenkomsten van 2,5 uur, afgesloten met een excursie. Kosten: 140,00 inclusief materiaal, exclusief excursie. De cursus gaat alleen door bij voldoende belangstelling, minimaal 10 deelnemers. Muziek uit de 18e eeuw De cursus sluit aan op de kunstgeschiedenis 18e eeuw, maar kan ook los gevolgd worden. In december worden 2 workshops van 2 uur op de vrijdagmorgen gegeven. Kosten: 35,00. Tai Chi/Qi Gong Een eeuwenoude manier uit China om via lichaamsoefeningen de gezondheid te bevorderen. 12 bijeenkomsten. Kosten: 125,00. Salsa Lekker dansen met elkaar of alleen op ritmische, vrolijke Latijns-Amerikaanse muziek. Geschikt voor alle leeftijden. 6 bijeenkomsten van 1 uur, kosten 40,00. Italiaans koken Een Italiaanse docente leert u de belangrijkste recepten uit Italië. Na het koken, dineert u gezellig met elkaar. 4 bijeenkomsten van 3 uur. Kosten: 110,00 inclusief ingrediënten. Maximaal 8 personen. 25

26 Digitale fotobewerking In de cursus wordt Paint Shop Pro X gebruikt voor het bewerken van foto s. Ook het beheer en de eigenschappen van digitale foto s komen tijdens de cursus aan de orde. 5 bijeenkomsten van 2,5 uur. Kosten: 150,00 exclusief lesmateriaal. De cursus gaat alleen door bij voldoende belangstelling, minimaal 8 deelnemers. Publisher In deze cursus maakt u kennis met Desk Top Publisher. U leert kaarten, uitnodigingen, folders en dergelijke ontwerpen en maken. Tevens wordt u geleerd hoe u een eenvoudige website op kunt zetten. 6 bijeenkomsten van 2,5 uur. Maatwerk voor bedrijven Wij werken ook op aanvraag. De cursussen kunnen gegeven worden op de Albeda locatie of bij u in het bedrijf. Wij kunnen bedrijfsgroepen van ongeveer 15 deelnemers plaatsen in computercursussen. Ook ander cursussen behoren tot onze mogelijkheden. 26

27 SCHOOLVAKANTIES Herfstvakantie: maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2007 Kerstvakantie: maandag 24 december 2007 t/m vrijdag 4 januari 2008 Voorjaarsvakantie: vrijdag 22 t/m vrijdag 29 februari 2008 Paasvakantie: vrijdag 21 maart t/m maandag 24 maart 2008 Meivakantie: maandag 28 april t/m maandag 12 mei 2008 (inclusief Koninginnedag 30 april, Hemelvaartsdag 1 mei, Bevrijdingsdag 5 mei en Tweede Pinksterdag 12 mei 2008) Zomervakantie: maandag 14 juli t/m vrijdag 29 augustus

28 MEER WETEN? voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij: Albeda College Koningin Julianaweg XB Middelharnis T

Locaties Hellevoetsluis en Rozenburg

Locaties Hellevoetsluis en Rozenburg Locaties Hellevoetsluis en Rozenburg 2007-2008 Albeda Hellevoetsluis, Fazantenlaan 1c INHOUDSOPGAVE InhouD Pagina Inburgeren en Nederlands leren 5 Nederlands voor anderstaligen 5 Nederlands als tweede

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE RIDDERKERK

ALBEDA COLLEGE RIDDERKERK ALBEDA COLLEGE RIDDERKERK 2009-2010 INHOUDSOPGAVE INHOUD PAGINA WELKOM BIJ HET ALBEDA COLLEGE IN RIDDERKERK Bijdrage uit het Maatschappelijke Participatie Fonds 3 VOLWASSENENEDUCATIE Inburgeren en Nederlands

Nadere informatie

Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie

Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie MBO-Opleidingen 2015-2016 www.rocrivor.nl Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie Aandacht

Nadere informatie

Bedrijfsopleidingen cursussen trainingen. Ook Volksuniversiteit

Bedrijfsopleidingen cursussen trainingen. Ook Volksuniversiteit Bedrijfsopleidingen cursussen trainingen Ook Volksuniversiteit najaar 2015 In dit magazine www.rocvantwente.nl/vooruwberoep Eén centraal informatiepunt als aanspreekpunt in de regio, voor particulieren,

Nadere informatie

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek Beroepsopleidingen 2013-2014 Handel Detailhandel Groothandel & Internationale Handel Transport & Logistiek ROC Horizon College MET AANMELDINGSFORMULIER Digitaal aanmelden? Dat kan op horizoncollege.nl/aanmelden

Nadere informatie

Cursus. informatie. Horecaopleidingen. Nog sneller aan de slag in de Horeca met SHO! NU MEER DAN CURSUSPLAATSEN. Leontien Zijlaard - van Moorsel

Cursus. informatie. Horecaopleidingen. Nog sneller aan de slag in de Horeca met SHO! NU MEER DAN CURSUSPLAATSEN. Leontien Zijlaard - van Moorsel Cursus informatie NU MEER DAN 75 CURSUSPLAATSEN Nog sneller aan de slag in de Horeca met SHO! Leontien Zijlaard - van Moorsel Horecaopleidingen Dé GROOTSTE OPLEIDER Sinds 1983 CURSUS Locaties NU MEER DAN

Nadere informatie

Bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen

Bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen Bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen voorjaar 2014 Ook Volksuniversiteit! In dit magazine ( 0800) 838 38 38 Voorwoord De donkere dagen rond Kerstmis liggen achter ons, de crisis lijkt op zijn retour,

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

economie & dienstverlening

economie & dienstverlening economie & dienstverlening 2013-2014 www.rocrivor.nl economie en administratie handel en ondernemerschap transport, scheepvaart en logistiek veiligheid en sport toerisme en recreatie media en vormgeving

Nadere informatie

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

STUDIEWIJZER 2014-2015

STUDIEWIJZER 2014-2015 STUDIEWIJZER 2014-2015 ENTREE OPLEIDINGEN CREBO nummer kwalificatiedossier: 22270 Naam kwalificatiedossier: CREBO nummer en naam kwalificatie: Naam kenniscentrum: Entree Versie kwalificatiedossier: 2014

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel Studiegids MBO Utrecht algemeen deel 2014 2015 Inhoudsopgave Welkomstwoord CvB. pag. 3 Onderwijs bij MBO Utrecht.. pag. 4 Academies van MBO Utrecht.. pag. 5 Beroepsonderwijs. pag. 6 Tijd voor onderwijs.

Nadere informatie

20152-201. heb geleerd waar mijn kracht ligt en wat mijn grenzen zijn. Het geeft veel voldoening als. Welzijn Onderwijs

20152-201. heb geleerd waar mijn kracht ligt en wat mijn grenzen zijn. Het geeft veel voldoening als. Welzijn Onderwijs 3 6 20152-201 heb geleerd waar mijn kracht ligt en wat mijn grenzen zijn. Het geeft veel voldoening als Welzijn Onderwijs 2 Welkom Welzijn Open huis 2015* Zaandam & Purmerend Woensdag 21 januari, 18.00-21.00

Nadere informatie

2014-2015. Educatietrajecten

2014-2015. Educatietrajecten 2014-2015 Educatietrajecten Voorwoord Leren is investeren in je toekomst. Wat voor loopbaan je ook voor ogen hebt, wat je plannen ook zijn: het biedt de mogelijkheden om je toekomstdromen waar te maken.

Nadere informatie

Economie. ROC Horizon College 2014-2015. Digitaal aanmelden?

Economie. ROC Horizon College 2014-2015. Digitaal aanmelden? Beroepsopleidingen 2014-2015 Economie Administratief Medewerker Uniformberoepen Secretariaat Financiële Beroepen Commerciële Dienstverlening Informatie & Communicatie Technologie Juridische Dienstverlening

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

Werken in de Handel. Je haalt je papieren met een beroepsopleiding bij het Albeda College!

Werken in de Handel. Je haalt je papieren met een beroepsopleiding bij het Albeda College! BRIAN KIEST Handel & Commercie Ben je dienstverlenend ingesteld en ben je commercieel? Heb je een flexibele instelling en weet je van aanpakken? DAN IS EEN TOEKOMST IN DE HANDEL & COMMERCIE ECHT IETS VOOR

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

2015-2016 2012-2013. e bent toch vaak een soort redder in nood. En het geeft echt een kick als alles werkt ICT

2015-2016 2012-2013. e bent toch vaak een soort redder in nood. En het geeft echt een kick als alles werkt ICT 2015-2016 2012-2013 e bent toch vaak een soort redder in nood. En het geeft echt een kick als alles werkt ICT 2 Welkom Welzijn Open huis 2015* Zaandam & Purmerend Woensdag 21 januari, 18.00-21.00 uur Woensdag

Nadere informatie

Purmerend. ROC Horizon College 2014-2015. Digitaal aanmelden? Economie Handel Dienstverlening Welzijn Sport & Bewegen Gezondheidszorg

Purmerend. ROC Horizon College 2014-2015. Digitaal aanmelden? Economie Handel Dienstverlening Welzijn Sport & Bewegen Gezondheidszorg Beroepsopleidingen 2014-2015 Purmerend Economie Handel Dienstverlening Welzijn Sport & Bewegen Gezondheidszorg ROC Horizon College Met aanmeldingsformulier Digitaal aanmelden? Dat kan op horizoncollege.nl/aanmelden

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

2012-2013 www.rocrivor.nl. Economie & Dienstverlening. MBO-Opleidingen: Administratief Secretarieel

2012-2013 www.rocrivor.nl. Economie & Dienstverlening. MBO-Opleidingen: Administratief Secretarieel 2012-2013 www.rocrivor.nl Economie & Dienstverlening MBO-Opleidingen: Administratief Secretarieel Commercieel Detailhandel Groothandel Beveiliging ICT Mediavormgeving Evenementenorganisatie & Recreatie

Nadere informatie

2015-2016. tische informatie en adviseer de klant, zodat ze goed geïnformeerd van hun vakantie. Toerisme. Frontoffice Reizen Luchtvaartdienstverlening

2015-2016. tische informatie en adviseer de klant, zodat ze goed geïnformeerd van hun vakantie. Toerisme. Frontoffice Reizen Luchtvaartdienstverlening 2015-2016 tische informatie en adviseer de klant, zodat ze goed geïnformeerd van hun vakantie Toerisme Frontoffice Reizen Luchtvaartdienstverlening 2 Welkom Welzijn Open huis 2015* Zaandam & Purmerend

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Werktuigbouwkunde. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Metaalbewerking. Ontwerp & Productie. Dat kan op horizoncollege.

Werktuigbouwkunde. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Metaalbewerking. Ontwerp & Productie. Dat kan op horizoncollege. Beroepsopleidingen 2013-2014 Werktuigbouwkunde Metaalbewerking Ontwerp & Productie ROC Horizon College MET AANMELDINGSFORMULIER Digitaal aanmelden? Dat kan op horizoncollege.nl/aanmelden HORIZONCOLLEGE.NL

Nadere informatie

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Het belang van scholing van werknemers Beroepen en taken van werknemers veranderen sneller dan vroeger. Het is belangrijk

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014 Manager/ondernemer horeca Opleidingscluster HORECA Adres uitvoeringlocatie

Nadere informatie

Economie. ROC Horizon College 2013-2014

Economie. ROC Horizon College 2013-2014 Beroepsopleidingen 2013-2014 Economie Administratief Medewerker Uniformberoepen Secretariaat Financiële Beroepen Commerciële Dienstverlening Informatie & Communicatie Technologie Juridische Dienstverlening

Nadere informatie