De afgelopen periode zijn er belangwekkende veranderingen gerealiseerd. Er is een

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De afgelopen periode zijn er belangwekkende veranderingen gerealiseerd. Er is een"

Transcriptie

1 Jaarplan 2015

2 VOORWOORD De afgelopen periode zijn er belangwekkende veranderingen gerealiseerd. Er is een hernieuwde visie tot stand gekomen die de basis is voor ons functioneren. Samen met de nieuwe visie kwam ook een nieuwe website. Hiermee onderscheiden we ons en tegelijkertijd onze actieve relatie met de buitenwereld verstevigen. Een andere ontwikkeling was de verhuizing naar het Stadshart. Mensen kunnen nu gemakkelijk bij ons naar binnen wandelen waardoor we zichtbaar, bereikbaar en aanspreekbaar zijn geworden. Deze veranderingen waren belangrijk voor het intensiveren van onze samenwerkingsverbanden. Zo werken wij erg nauw samen met de gemeente, met wie we verschillende projecten oppakken. Daarnaast is ook Evenementen Coördinatie Lelystad bijvoorbeeld een partner en zoeken we tijdens LelySTART de samenwerking met de verschillende culturele instellingen van Lelystad. Door ons meer naar buiten te richten verstevigen we in 2015 de samenwerking met Metropool Regio Amsterdam. Samen met onze collega s van o.a. Amsterdam Marketing kijken we bijvoorbeeld hoe we Lelystad nog aantrekkelijker kunnen maken voor buitenlandse bezoekers. Samenwerkingen resulteren ook in nieuwe initiatieven. Juist in deze tijd moet je blijven investeren in de stad. Daarmee blijft Lelystad interessant voor haar inwoners, maar ook voor potentiële bewoners en bedrijven. Wij moeten kansen en initiatieven aangrijpen die de stad goed doen. Met deze visie in gedachten zijn wij eind 2014 gestart met de Lelypas, die in 2015 nog verder zal groeien. De Lelypas is een unieke combinatie van een cadeauen loyaltykaart. Doordat de pas in heel Lelystad gebruikt kan worden zijn er volop kansen voor alle inwoners en ondernemers uit Lelystad. Kansen zagen wij afgelopen jaar ook in de nieuwe evenementen AutoWeek Live en Dutch Match Cup. Wij vinden het belangrijk nieuwe initiatieven met veel groeipotentie te ondersteunen. De promofilm van AutoWeek Live met Jos Verstappen zorgde op de opnamedag in Lelystad voor veel positiviteit en werd daarnaast ook nog eens 3 miljoen keer landelijk bekeken. Op internationaal niveau is Lelystad goed zichtbaar geweest tijdens de Dutch Match Cup met televisiesamenvattingen in ruim 180 landen. In 2015 vinden deze evenementen weer plaats en is City Marketing Lelystad er weer bij om ze te ondersteunen en verder door te ontwikkelen. Met onder andere het regisseren van twee nieuwe grootschalige evenementen, het introduceren van de Lelypas en het ontwikkelen van onze positie in Metropool Regio Amsterdam belooft het weer een enerverend jaar te worden. Daarnaast zijn we ook dit jaar natuurlijk weer druk met grootheden als LelySTART en Nationale Oldtimerdag. Naast het belang van ondersteunen is ook branding van deze en andere evenementen heel belangrijk. Jaarlijks is het merk Lelystad geeft lucht zichtbaar op minstens 20 evenementen. 2

3 Het komende jaar staat in het teken van samenwerken en verbinden. De foto die u hiernaast ziet is gemaakt tijdens AutoWeek Live Sanoma heeft zonder dat er toekomstige afspraken waren gemaakt Tot volgend jaar! Lelystad bedankt op hun race auto s gezet. Dit spreekt onvoorwaardelijke vertrouwen uit en symboliseert de samenwerking die wij bij verschillende activiteiten opzoeken. Graag stel ik u voor aan het team van City Marketing Lelystad, te vinden onder het hoofdstuk Organisatie. Kom ook eens een keer bij ons langs voor een kopje koffie. Wie weet wat voor nieuwe samenwerkingsverbanden daar uit kunnen ontstaan. December 2014, Tony Merkelbach Directeur City Marketing Lelystad City Marketing Lelystad Stadhuisplein 2a 8232 XZ Lelystad T E W 3

4 4

5 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Algemeen Doelstellingen Strategie Uitvoering Wonen Strategie Uitvoering Werken Strategie Uitvoering Vrije tijd Strategie Uitvoering Organisatie 27 5

6 1. ALGEMEEN Om doelstellingen en actiepunten per domein te kunnen definiëren is een algemene bovenliggende strategie noodzakelijk. Deze strategie wordt onderverdeeld in doelstellingen, strategie en uitvoering. De focus ligt hierbij op activiteiten die niet binnen een specifiek domein vallen. 1.1 Doelstellingen Een belangrijk kenmerk van doelstellingen is dat ze realistisch en tot op zekere hoogte meetbaar zijn. Op basis daarvan zijn de volgende specifieke doelen vastgesteld. Kernwaarden De kernwaarden van Lelystad zijn nog actueel. Sterker nog: ze worden in 2015 nog vaker ingezet. De kracht van kernwaarden zit in herhaling en consistent doorvoeren in allerlei verschillende activiteiten. De kernwaarden van Lelystad zijn: 1. Ruimte (fysiek en mentaal) 2. Pioniersgeest 3. Gastvrij als in sympathiek 4. Avontuurlijk als in verrassend 5. Zelfbewust als in trots Mediawaarde In het realiseren van de mediawaarde heeft de afgelopen jaren een schakeling plaatsgevonden. In 2015 wordt alleen gekeken naar media uitingen waar City Marketing Lelystad direct invloed op heeft gehad. Dit betekent dat er specifiek op onderwerpen wordt gefilterd. Aan het einde van het jaar moet dit resulteren in een mediawaarde van ten minste Op deze manier wordt het daadwerkelijke effect van citymarketing beter in beeld gebracht. Hiervoor wordt een middel gebruikt van Media Info Groep waarbij media uitingen inzichtelijk zijn zonder dat alle specifieke artikelen aangekocht hoeven te worden. Bezoekers In 2015 wil City Marketing Lelystad door middel van twee landelijke evenementen minstens bezoekers in Lelystad verwelkomen. Deze twee evenementen zijn in 2015 AutoWeek Live en Dutch Match Cup. City Marketing Lelystad zorgt ervoor dat Lelystad op verschillende wijzen zichtbaar is tijdens deze evenementen. Buiten de evenementenperiode zijn de bezoekers moeilijker te meten, hiervoor wordt de website vvvlelystad.nl als referentiekader gebruikt. Inkomsten City Marketing Lelystad wil in 2015 bedrijven opnieuw de mogelijkheid geven Lelystad mede te promoten. Om dit te realiseren worden er specifieke partnerships ontwikkeld. Door een specifiek voorstel te doen aan bedrijven en organisaties zien zij ook wat ze voor de sponsoring terugkrijgen. Naast het benaderen van potentiële nieuwe partners worden ook huidige partners benaderd. Batavia Stad Fashion Outlet, Overlegorgaan Bouwnijverheid Lelystad en Rabobank Flevoland hebben eind 2014 toegezegd City Marketing Lelystad ook in 2015 te ondersteunen. Daarnaast werkt City Marketing Lelystad met veel partijen samen wat resulteert in een bijdrage in natura. 1.2 Strategie In de afgelopen jaren is er vanwege veranderingen in de context een kanteling geweest in de strategie van City Marketing Lelystad. Deze kanteling wordt in 2015 op meerdere punten doorontwikkeld. Veel heeft te maken met perspectief en daarmee uiteindelijk ook uitvoering. 6

7 7

8 8

9 Doelgroep De basis van de strategie is gebaseerd op City Marketing Lelystad: strategische focus en synergie van Prof. Dr. P.P. Tordoir. Hierin wordt benadrukt bij welke doelgroepen de kansen liggen. Tordoir heeft een aantal belangrijke conclusies getrokken. Om de doelstellingen enigszins af te kaderen zijn de volgende conclusies daar uit geselecteerd: 1. Verlegging aandacht citymarketing van eigen bewoners naar omgeving van de stad is urgent. 2. Geografisch focusgebied: Metropoolregio en zone Utrecht- Overijssel (schakelfunctie). 3. Primaire doelgroep: jongere stellen/gezinnen en oudere stellen; netwerkstedelingen met sub urbane levensstijl. 4. Bedrijven, maar ook vooral bezoekers verdienen momenteel prioriteit. Voornamelijk lettend op de nieuwe ontwikkelingsgebieden Lelystad Airport en de Flevokust. 5. Focus op toerisme, voornamelijk de economische groei potentie van het meerdaags verblijf met gebruikmaking van de verblijfsaccommodaties. In 2015 is de focus meer dan ooit op mensen buiten Lelystad. Dit wordt doorgevoerd in het evenementenbeleid maar ook bijvoorbeeld in het advertentiebeleid. Belangrijk voor deze focus is de samenwerking met Metropool Regio Amsterdam, die in 2015 wordt geoptimaliseerd. Hierbij is het essentieel dat Lelystad op meerdere manieren meertalig vindbaar is. In 2014 zijn de belangrijkste onderdelen van vvvlelystad. nl vertaald, in 2015 wordt dit nog verder uitgebreid. Naast meer informatie online hoort hier ook productontwikkeling bij. Begin 2015 wordt er samen met Amsterdam Marketing gekeken wat er nodig is om de positie van Lelystad binnen de Metropool Regio Amsterdam te verstevigen. Met oog op het bovenstaande is toerisme het belangrijkste onderwerp in Essentiële projecten met betrekking tot toerisme in 2015 zijn Amsterdam Bezoeken Holland Zien, Amsterdam Cruise Port en het Fiets Knooppunten Netwerk. Deze projecten zijn middelen om meer (inter)nationale bezoekers naar Lelystad te trekken. City Marketing Lelystad heeft hierin dan ook een belangrijke ondersteunende rol met betrekking tot marketing. Regisseren en verbinden City Marketing Lelystad gaat in 2015 haar rol als regisseur en verbinder verstevigen. Dit is bepalend voor de totale strategie omdat vooral het hebben, onderhouden en gebruiken van het netwerk essentieel is. Het is dan ook een stappenplan, stap 1 en 2 moeten goed zijn voordat stap 3 optimaal gerealiseerd kan worden. 1. Netwerk onderhouden en verbreden Om goed te kunnen verbinden is het essentieel dat City Marketing Lelystad een stevig netwerk heeft. Welwillendheid en positiviteit creëren binnen het huidige netwerk maar ook het netwerk verbreden om nieuwe mogelijkheden te creëren. Concreet houdt dit in dat de organisatie zich nog meer dan vorige jaren naar buiten richt en veel aanwezig is op bijvoorbeeld netwerk bijeenkomsten. 2. Verbinden Zodra het netwerk stevig en uitgebreid is kunnen er verbindingen worden gemaakt. Zowel het verbinden van partijen aan activiteiten als partijen aan partijen. City Marketing Lelystad functioneert hierin als een soort tussenpersoon die er tussenuit kan zodra de verbinding gemaakt is. In 2015 is het de bedoeling dat het netwerk van City Marketing Lelystad ook elkaar gaat ondersteunen en verstevigen. 9

10 3. Regisseren Zodra verschillende partijen elkaar gevonden hebben kan City Marketing Lelystad functioneren als helikopter partij. Er wordt naar de bovenliggende strategie gekeken om zo het overzicht te houden. Bij evenementen bijvoorbeeld heeft dit effect op de uitvoering. De focus ligt op het bewaken van de hoofdlijnen, dit betekent echter niet dat City Marketing Lelystad uit de organisatie van evenementen stapt. Om dit te realiseren breidt City Marketing Lelystad in 2015 haar vrijwilligersbestand uit. 10

11 1.3 Uitvoering Marketingcampagne In 2015 komen er maximaal twee campagnebeelden bij. Deze zijn niet noodzakelijk verbonden aan een domein, maar zijn gespitst op de actualiteit. Op het moment dat er een belangrijke ontwikkeling plaatsvindt in Lelystad staat City Marketing Lelystad klaar met een ondersteunende campagne. Het onderhouden van de sterke samenwerking met gemeente Lelystad is hierin dan ook noodzakelijk. Echter blijft een campagne niet bij een campagnebeeld alleen. Zodra er bepaalde ontwikkelingen bekend zijn wordt het campagnebeeld en de bijpassende doelgroep bedacht. De nieuwe campagnebeelden moeten voor iedereen begrijpelijk zijn maar er zijn bepaalde doelgroepen die er extra mee getriggerd kunnen worden. Gebaseerd op deze doelgroep wordt er aan elk campagnebeeld een campagne gehangen. Deze is cross mediaal, de verschillende kanalen worden gekozen op basis van het campagnebeeld. Begin 2015 wordt er een overzicht gemaakt met verschillende media en bijbehorende oplage en doelgroep. Zo kan City Marketing Lelystad strategische keuzes maken bij de lancering van het campagnebeeld. Huidige online media Net als vorig jaar is ook dit jaar online media een essentieel onderdeel van de strategie. Online media wordt een steeds belangrijkere tool vanwege het relatief hoge bereik, de relatief lage kosten en de penetratie in de juiste doelgroepen. Naast de specifieke websites die per domein zijn ingericht beheert City Marketing Lelystad twee algemene websites. 1. Lelystad.nl/OnzeStad Deze website is onderdeel van de algemene website lelystad.nl en wordt gevuld door City Marketing Lelystad. Sinds 2014 heeft City Marketing Lelystad haar eigen website citymarketinglelystad.nl die meer mogelijkheden heeft. Vanaf 2015 ligt de focus voor de website lelystad.nl/ OnzeStad op de nieuwspagina. Nieuwsberichten zijn ook te zien op de hoofdpagina lelystad.nl, die een groot bereik heeft. 2. Citymarketinglelystad.nl ( unieke bezoekers sinds lancering in maart) De website citymarketinglelystad.nl is sinds maart 2014 online. Deze website 11

12 wordt veelvuldig en voor verschillende doeleinden gebruik. Zo is er in 2014 een goede start gemaakt met bijvoorbeeld een beeldbank en nieuwspagina, deze worden in 2015 nog meer uitgebreid. Ook wordt Made in Lelystad meer aangevuld en waar mogelijk wordt dit als een pay-off gebruikt voor bredere doeleinden. Daarnaast worden er andere onderdelen toegevoegd, die later worden beschreven. Een van de factoren waar altijd rekening mee wordt gehouden is Search Engine Optimization, wat staat voor het optimaliseren van de vindbaarheid bij zoekmachines. Daarnaast is ook het doorlinken van dezelfde content op verschillende websites erg belangrijk. Beide factoren bevorderen de traffic naar een website. Hier werd in 2014 ook al rekening mee gehouden en dit blijft zo in Op online gebied is ook social media erg belangrijk. Dit wordt momenteel al veel gebruikt, maar in 2015 gaat City Marketing Lelystad nog meer inzetten op betaalde Facebook campagnes om de social media community verder uit te breiden. Grote aankondigingen bereiken snel tienduizenden mensen dus daarvoor is het niet nodig. Met een betaalde basis campagne voor kleine positieve initiatieven of foto s wordt een positieve lokale online community beheerd. Dit gebruikt City Marketing Lelystad ook als tegengeluid op een aantal negatief ingestoken lokale initiatieven. 1. Facebook: 6000 likes, in 2013 waren dit er In 2015 moet dit groeien naar likes. Dit is gebaseerd op de groei van de afgelopen jaren in combinatie met de plannen voor betaalde campagnes. Deze groei in likes is belangrijk om het bereik te vergroten. Zo had de Facebook pagina in 2014 al een bereik van maximaal mensen per bericht, bijvoorbeeld tijdens de dag dat Jos Verstappen door Lelystad reed om een promofilm op te nemen. 2. Naast de investeringen in Facebook wordt er vanaf 2015 meer geïnvesteerd in verscheidene social media kanalen. Het gebruik van Twitter wordt nog verder uitgebreid. Ook wordt er naar andere kanalen gekeken of ze goed passen bij de doelgroep en doelstellingen. Online beeldbank Een extra toevoeging aan de online dienstverlening is het opzetten van een beeldbank. Hierin komen gerubriceerde stockfoto s en de campagnebeelden van City Marketing Lelystad met een duidelijke uitleg over de rechten en toegestaan gebruikt. City Marketing Lelystad kan door middel van registratie derden toegang geven tot deze beeldbank. Zo is het overzichtelijker om foto aanvragen te behandelen. Daarnaast is het ook vooral toegankelijker. Er zijn veel partijen in Lelystad die regelmatig presentaties geven, denk hierbij aan bedrijven, makelaars en ambassadeurs. Het is een wens van City Marketing Lelystad dat deze mensen in hun presentaties altijd een foto van Lelystad meenemen. Hiermee creëer je draagvlak en promoot je de stad gezamenlijk. Uitleenshop Naast de beeldbank wordt de website citymarketinglelystad.nl vanaf 2015 uitgebreid met een uitleenshop. Het ziet eruit als een webshop, maar er wordt niets verkocht. Op deze pagina worden verschillende branding producten van Lelystad geeft lucht tentoongesteld. Denk hierbij onder andere aan jasjes 12

13 en beachflags. Organisaties die deze materialen willen lenen kunnen dat vanaf 2015 aanvragen via de website. De huidige voorraad is gemakkelijk te controleren doordat het door middel van het aanvraag systeem wordt bijgehouden. Het aanvragen wordt hiermee toegankelijker waardoor Lelystad geeft lucht op nog meer plekken zichtbaar is. In 2015 wordt het concept en de exacte invulling uitgewerkt. Eventueel kan dit concept in de toekomst uitgebreid worden tot een webshop. Merchandise In 2015 wordt merchandise ingekocht voor een specifieke doelgroep. Dit betekent dat er geen strooigoed aanwezig is. In het begin van het jaar wordt een planning gemaakt aan de hand van de komende activiteiten in combinatie met het budget. Zo is er snel duidelijk wat er voor welke datum besteld moet worden. Niet het volledige budget wordt begin 2015 verdeeld, zodat er ruimte overblijft voor nieuwe ideeën of onvoorziene activiteiten. 13

14 2. WONEN In het domein wonen is een goede samenwerking tussen gemeente Lelystad en City Marketing Lelystad essentieel. In 2015 heeft City Marketing Lelystad minder budget beschikbaar gekregen voor domein Wonen. Dit houdt in dat zij geen coördinerende rol kan nemen, deze komt dan ook bij gemeente Lelystad. Echter behoudt City Marketing Lelystad hier wel een belangrijke ondersteunende rol. 2.1 Strategie In het domein Wonen zijn er drie mogelijke scenario s waar de strategie op toegespitst kan worden. De keuze voor een specifiek scenario is afhankelijk van de mogelijkheden. 1. Terughoudendheid: minder aandacht voor wonen in Lelystad In dit scenario wordt geïnvesteerd in de stad en haar huidige inwoners. De kwaliteit van leven wordt opgeschroefd en de focus ligt op het behouden van de huidige inwoners. Met de keuze voor activiteiten wordt er meer gericht op stadstrots. 2. Behoudend: vasthouden wat goed is en specifieke focus aanhouden In dit scenario wordt er geïnvesteerd in de huidige inwoners maar wordt er ook voorzichtig naar buiten gekeken. Een aantal activiteiten zijn gericht op mensen van buiten Lelystad. Hierin wordt specifiek gekozen voor één gebied buiten Lelystad. 3. Uitbreiden: verder naar buiten, eigen inwoners loslaten n dit scenario wordt weinig aandacht besteed aan het vergroten van de huidige stadstrots. Er wordt meer geïnvesteerd, bijvoorbeeld in grote (inter)nationale evenementen die bijdragen aan de economie en het imago. Aansluiting met Metropool Regio Amsterdam wordt intensief gezocht. Er wordt gezocht naar trends en nieuwe mogelijkheden en op basis daarvan worden nieuwe producten ontwikkeld. Deze drie scenario s zijn onlosmakelijk verbonden met termijnen: Scenario 1 is korte termijn Scenario 2 is middellange termijn Scenario 3 is lange termijn In de begin jaren is er vooral gekeken naar scenario 1, als de basis daarvan goed is kan verder worden opgeschoven naar scenario 2 en uiteindelijk naar scenario 3. In de tijd dat de rapporten van Berenschot en Tordoir werden geschreven was er een positiever perspectief dan nu. Hoewel idealiter City Marketing Lelystad zich in 2015 in scenario 3 zou bevinden is dat niet realistisch. Naast de verhouding korte-lange termijn kunnen de scenario s ook worden opgedeeld in financiële mogelijkheden. Het richten op de eigen inwoners heeft een lager kostenplaatje dan het richten op de metropoolregio. Zoals gezegd heeft City Marketing Lelystad in 2015 minder budget in domein Wonen. Dit heeft een nadelig effect op de strategie. Echter is het richten op eigen inwoners voor 2015 te beperkt met betrekking tot groei en ontwikkeling. Juist in een tijd dat het moeilijk gaat moet er worden geïnvesteerd op het gebied van wonen. Als het terugzakt naar scenario 1 ontstaat er een negatieve cyclus van niet investeren en daardoor niet verkopen. Met beperkte middelen probeert City Marketing Lelystad in 2015 zich te richten op scenario 2. Er wordt hierin gekozen voor twee specifieke regio s, namelijk de metropoolregio en zone Utrecht-Overijssel. 14

15 15

16 2.2 Uitvoering In 2015 heeft City Marketing Lelystad op gebied van Wonen een ondersteunende rol. Als het imago van Lelystad positief is, heeft de kavelverkoop meer potentie. Dat is ook waar de toegevoegde waarde van City Marketing Lelystad zit. Online De website woneninlelystad.nl wordt door City Marketing Lelystad onderhouden en waar mogelijk aangevuld. Qua inhoud is City Marketing Lelystad afhankelijk van gemeente Lelystad omdat zij op de hoogte zijn van de meest recente verkoopgegevens. Daarnaast kijken City Marketing Lelystad en gemeente Lelystad samen hoe de informatie op de diverse online kanalen goed op elkaar aansluit. Bijeenkomsten Hoewel de algehele coördinatie van Wonen bij de gemeente ligt, blijft City Marketing Lelystad in 2015 de makelaarsbijeenkomsten en de taskforce light mede-coördineren. Juist de onafhankelijke rol van City Marketing Lelystad zorgt hier voor de verbinding en past daarmee prima in de strategie van Informatie aanvraag Een informatie aanvraag via de website wordt door City Marketing Lelystad direct doorgestuurd naar gemeente Lelystad omdat daar de expertise ligt. De voorkant wordt gedaan door City Marketing Lelystad en gemeente Lelystad neemt de vervolg stappen. Over deze vervolgstappen blijft wel contact bestaan tussen beide partijen zodat eventuele problemen aangekaart kunnen worden. 16

17 3. WERKEN De coördinatie binnen het domein Werken ligt grotendeels bij gemeente Lelystad. City Marketing Lelystad ondersteunt hierin bijvoorbeeld met het aanleveren van beeldmateriaal voor beurzen, het ontwikkelen van een nieuwe campagne of het assisteren bij marketing/communicatie activiteiten. Daarnaast heeft City Marketing Lelystad zelf de coördinatie over een aantal activiteiten. 3.1 Strategie Voor City Marketing Lelystad is het essentieel om goed op de hoogte te zijn van ontwikkelingen binnen het domein. De samenwerking tussen gemeente Lelystad en City Marketing Lelystad wordt in 2015 dan ook nog meer verstevigd. City Marketing Lelystad brengt het merk Lelystad geeft lucht naar buiten, gemeente Lelystad kan hier vervolgens van profiteren. Het beter op de hoogte zijn van ontwikkelingen zorgt voor veel nieuwe mogelijkheden. Zo kan City Marketing Lelystad beter in de gaten houden welke beurzen eventueel ook interessant zijn voor Lelystad. Deelname aan een economische beurs gebeurt altijd in overleg met gemeente Lelystad. Daarnaast resulteren ontwikkelingen ook in mogelijkheden met betrekking tot marketing campagnes. In 2015 wil City Marketing Lelystad het nieuws graag vóór zijn. Er zijn bepaalde activiteiten geïnitieerd door City Marketing Lelystad waar zij zelf de regie over heeft. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de Lelypas, een loyalty- en cadeaukaart waarmee bij alle deelnemende ondernemers in Lelystad betaald kan worden. Het project is sinds eind 2014 in beheer bij City Marketing Lelystad en wordt in 2015 verder doorontwikkeld. City Marketing Lelystad gebruikt de Lelypas en de hieruit voortvloeiende informatie ook voor haar eigen marketing doeleinden. 3.2 Uitvoering Voor City Marketing Lelystad ligt er een belangrijke rol in de algemene marketing, ervoor zorgen dat Lelystad goed op de kaart staat bij potentiële ontwikkelaars en ondernemers. Daarnaast zijn er een aantal belangrijke taken die worden uitgelicht in Engelstalige website Vanwege een groeiende internationale markt en de wens om meer aan te sluiten bij de Metropool Regio Amsterdam wordt een nieuwe internationale website gebouwd. De vormgeving wordt hetzelfde als citymarketinglelystad.nl maar wel met een andere inhoud. De website is voornamelijk gericht op de internationale zakelijke markt en wordt veelal gebruikt tijdens internationale beurzen. Voor toeristische informatie over Lelystad wordt men doorverwezen naar vvvlelystad.nl, die in 2014 al grotendeels is vertaald. Beurzen Vooral bij beurzen heeft City Marketing Lelystad een belangrijke ondersteunende functie. Het gaat hierbij, naast kleinere ad hoc activiteiten die gedurende het jaar langskomen, om Provada in Amsterdam en Expo Real in München. Tijdens deze beurzen wordt samengewerkt met Metropool Regio Amsterdam. Gemeente Lelystad is aanwezig bij de bijbehorende vergaderingen en is aanwezig op de beurzen. City Marketing Lelystad is in de voorbereiding ondersteunend als het op branding en merk management aankomt. 17

18 Netwerk evenementen Tijdens Dutch Match Cup 2014 organiseerde gemeente Lelystad twee netwerk bijeenkomsten voor (potentiële) economische relaties. Hierin werd nauw samengewerkt met City Marketing Lelystad met betrekking tot communicatie en aftersales. Het is een effectieve manier om als City Marketing Lelystad aangehaakt te zijn en te controleren of deze voor de stad belangrijke gasten op de juiste manier benaderd worden. In 2015 gaat deze samenwerking bij meer evenementen plaatsvinden. Het voorstel vanuit City Marketing Lelystad is het te beperken tot evenementen waarvan minstens 25% van de verwachtte bezoekers van buiten Lelystad komt, met een minimum van in totaal bezoekers. Daarnaast is het essentieel dat het evenement iets speciaals kan bieden. Doordat alles van tevoren is uitgeschreven kost het uitzetten van de communicatie weinig tijd waardoor er op een efficiënte wijze een win-win situatie ontstaat. 18

19 City Marketing Club De City Marketing Club is voor iedereen toegankelijk, echter suggereert de naam dat het alleen voor clubleden is. Om een breder publiek te interesseren brengt City Marketing Lelystad in 2015 een aantal wijzigingen aan. De naam wordt anders, de lijst met genodigden breidt uit en de bijeenkomsten worden zichtbaarder op online media. Om meerdere organisaties te ondersteunen probeert City Marketing Lelystad de bijeenkomsten in 2015 op 3 verschillende locaties te organiseren. Daarvan staat er één vast bij Agora Theater, de andere twee zijn open voor invulling. 19

20 4. VRIJE TIJD Binnen het domein vrije tijd liggen de coördinatie en de regie bij City Marketing Lelystad. Gemeente Lelystad en Evenementen Coördinatie Lelystad zijn hierin belangrijk partners. Daarnaast wordt tijdens het evenement LelySTART de samenwerking gezocht met de culturele instellingen van Lelystad. 4.1 Strategie Hoewel evenementen heel belangrijk zijn voor City Marketing Lelystad en dat ook blijven, zijn ze een middel en geen doel. Zo wordt er kritisch gekeken naar de ondersteuning aan verschillende evenementen. Er hoort een verhouding te zijn, omdat er keuzes worden gemaakt op basis van de doelstellingen. Echter wordt deze verhouding in 2015 enigszins genivelleerd. Dit betekent dat er kritisch wordt gekeken naar de doelstellingen en hoe de evenementen daarop aansluiten. Daarnaast wordt er geprobeerd meer regie te krijgen over evenementen die plaatsvinden in het Stadshart. Door de evenementen te bundelen onder de regie van City Marketing Lelystad worden de verbindingen sterker en de kwaliteit hoger. Een speerpunt in 2015 is toerisme. Dit is noodzakelijk om een betere aansluiting te vinden bij Metropool Regio Amsterdam en zo een belangrijk deel van de doelgroep te bereiken. Zoals gezegd is productontwikkeling essentieel om deze aansluiting te realiseren. Binnen toerisme zijn drie belangrijke projecten: Amsterdam Bezoeken Holland Zien, het Fiets Knooppunten Netwerk en Amsterdam Cruise Port. Deze projecten zijn relatief nieuw en worden in 2015 doorontwikkeld. Voor Amsterdam Cruise Port ligt de focus op de komende drie jaar, waarin City Marketing Lelystad inzet op het aantrekken van de riviercruise markt. Daarnaast wordt er steeds meer ingezet op online als belangrijke informatiebron. In 2015 wordt er ook kritisch gekeken naar de huidige fysieke VVV informatiepunten en hoe deze effectiever gebruikt kunnen worden. Naast evenementen en toerisme, is er binnen het domein vrije tijd nog een ander belangrijk onderwerp: sport. Wekelijks komen mensen vanuit de regio naar Lelystad om te komen sporten, denk hierbij bijvoorbeeld aan voetbalcompetities. Echter zien zij meestal niet veel van de stad, alleen het sportveld. In 2015 wordt onderzocht of deze sporters een realistische doelgroep zijn en hoe deze vervolgens te bereiken. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat er vanaf 2016 bij elke sportclub een Lelystad geeft lucht spandoek hangt, maar dan moet eerst onderzocht worden wat hiermee wordt bereikt. Door het te onderzoeken in 2015 en eventueel uit te zetten in 2016 wordt de kwaliteit gewaarborgd. 20

21

22 22

23 4.2 Uitvoering Verdeling City Marketing Lelystad is geen evenementenbureau. De rol is verbindend, ondersteunend en regisserend, niet organiserend. Ter ondersteuning zitten verschillende werknemers in stuur-, kern- en werkgroepen van een aantal evenementen. Dit is zeer nuttig, maar kost ook veel tijd. Hier wordt in 2015 niet per definitie een halt aan geroepen maar het wordt door de individuele werknemers anders en daarmee efficiënter ingedeeld. Daarnaast worden er voor de overige evenementen begin 2015 communicatiepakketten samengesteld. Hierdoor is aan het begin van het jaar duidelijk wat er voor welk evenement wordt gedaan. In 2015 wordt er kritisch gekeken naar hoeveel een evenement bijdraagt aan de doelstellingen en doelgroepen van City Marketing Lelystad en hoe dit in verhouding staat tot de financiële bijdrage. Deze keuze wordt gemaakt op basis van de eerder beschreven algemene strategie. Daarnaast wordt er in 2015 rekening gehouden met eventuele evenementen die nu nog niet bekend zijn. Het kan voorkomen dat er iets voorbij komt waar City Marketing Lelystad op in moet springen, zonder dat het gepland is. Hiervoor moet er een bepaalde bewegingsruimte zijn. Naast de vastigheden wil City Marketing Lelystad in 2015 meer ruimte hebben voor ludieke acties rondom evenementen. Een voorbeeld uit 2014 is de dag dat Jos Verstappen door Lelystad reed in een FA1- raceauto om een promofilm op te nemen. Dit resulteerde in veel publiciteit en positieve reacties onder de inwoners. Dit betekent dat er ook ruimte moet worden gehouden in het budget voor dergelijke spontane, ludieke acties. Nieuwe evenementen Twee grootschalige evenementen in ontwikkeling zijn AutoWeek Live en Dutch Match Cup. Beide evenementen vonden in 2014 voor het eerst plaats en worden in 2015 verder doorontwikkeld. AutoWeek Live en Dutch Match Cup hadden bij elkaar opgeteld ruim bezoekers en (inter) nationale publiciteit. Beide evenementen hebben de potentie afzonderlijk door te groeien naar een evenement van minstens bezoekers. Dit zijn dan ook belangrijke evenementen voor City Marketing Lelystad om in 2015 in samenwerking met partners te regisseren. Een kleiner evenement dat in 2015 wordt doorontwikkeld is Lelystad geeft licht. Wat in 2013 begon als een slogan en werd onderbouwd door de SBS Kerstparade, heeft zich in 2014 doorontwikkeld tot een evenement. In een periode van twee weken slaan verschillende partijen de handen ineen om een compleet evenement neer te zetten. In 2014 was dit beperkt tot de verschillende winkelcentra in Lelystad. In 2015 gaat City Marketing Lelystad uitzoeken of het nog meer partijen bij het evenement kan betrekken. Gedurende het hele jaar focust de algemene strategie van City Marketing Lelystad zich veel op mensen buiten Lelystad. Juist daarom is het belangrijk aan het einde van het jaar iets te organiseren voor de Lelystedelingen. Zij zijn immers de belangrijkste ambassadeurs van de stad. 23

24 Branding Met het eerder genoemde online reserveringssysteem krijgt City Marketing Lelystad meer structuur in het uitlenen van haar brandingsproducten. Ook levert het nieuwe mogelijkheden op, met organisaties die voorheen niet van deze mogelijkheden op de hoogte waren. Juist omdat het meer vraag kan opleveren is het belangrijk dat het vervolg ook goed geregeld is. Om ook hier structuur in aan te brengen is City Marketing Lelystad bezig met een overeenkomst met BTV Showequipment. De exacte vorm wordt begin 2015 uitgewerkt, in het basis concept neemt BTV bijvoorbeeld de Lelystad geeft lucht beachflags mee in hun reserveringssysteem. Dit scheelt veel tijd en voorkomt onduidelijkheden. Standaardisering Naast het standaardiseren van de branding van een evenement wordt er in 2015 ook gekeken naar een standaard evenementen en beurzen checklist. Op deze checklist staat alles wat er eventueel voor een evenement of beurs gedaan kan worden. Per evenement wordt vervolgens langsgegaan wat relevant is. Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden en kunnen bepaalde activiteiten uitbesteed worden aan een stagiaire of vrijwilliger. Online Binnen het domein Vrije tijd heeft City Marketing Lelystad twee websites ter beschikking: 1. Lelystadevenementen.nl: bezoekers in 2014, bezoekers in 2013 Deze website draait volledig om evenementen in Lelystad en is in beheer van Evenementen Coördinatie Lelystad. City Marketing Lelystad zorgt ervoor dat de content up to date is. Verdere onderhoud en ontwikkeling van de website is de verantwoordelijkheid van Evenementen Coördinatie Lelystad. 2. vvvlelystad.nl: bezoekers in 2014, bezoekers in In 2014 heeft deze website een ontwikkeling doorgemaakt. Een aantal onderdelen zijn tekstueel aangepast en een groot gedeelte is vertaald naar Engels en Duits. In 2015 worden deze ontwikkelingen doorgezet. Zoals gezegd wordt er in 2015 meer op Metropool Regio Amsterdam gericht, en zijn hier ontwikkelingen voor nodig. Het vertalen van vvvlelystad.nl is hier een onderdeel van en is in gang gezet in Met het vertalen van delen van 24

25 de website wordt het bezoeken van Lelystad een stuk toegankelijker voor buitenlandse bezoekers. In 2014 zijn vooral de belangrijkste pagina s vertaald, in de toekomst wordt er afhankelijk van de vraag meer vertaald. City Marketing Lelystad gaat in 2015 met vvvlelystad.nl meer inspelen op activiteiten door middel van bepaalde thema pagina s. Denk hierbij aan Herfstvakantie of Sinterklaasintocht, momenten waarbij de website extra veel wordt bezocht. Deze pagina s zijn al gemaakt maar de content is afhankelijk van wat er in die periode in Lelystad wordt georganiseerd. In 2015 gaat City Marketing Lelystad externe partijen bewuster maken van de mogelijkheden van de website. Door het verbreden van contacten en actiever te verbinden krijgt de website een sterkere invulling. Naast de eigen websites wordt er in 2015 meer gekeken naar externe toeristische websites. Dit zijn websites die potentiële bezoekers gebruiken om hun vakantie of dagje weg te plannen. In 2015 gaat City Marketing Lelystad deze websites actief monitoren om te kijken hoe Lelystad beschreven staat. Er wordt een standaardtekst gemaakt die vervolgens op deze websites aangepast kan worden. 25

26 26

27 6. ORGANISATIE Sinds 2014 is zowel het team van City Marketing Lelystad als de Raad van Toezicht compleet. Het vaste team wordt regelmatig aangevuld met stagiaires, daarnaast breidt City Marketing Lelystad vanaf 2015 haar eigen vrijwilligersbestand verder uit. Team Het team van City Marketing Lelystad bestaat uit 5 medewerkers. Directeur/ bestuurder Tony Merkelbach Office Manager Nicole Moehring Eevenementen & toerisme Anne Veldkamp Online media Jasper Pluim Marketing & communicatie Inge Fackeldey Tony Merkelbach Inge Fackeldey Nicole Moehring Anne Veldkamp Jasper Pluim 27

28 Met het doorzetten van de eerdergenoemde Lelypas komt er extra werk bij City Marketing Lelystad. Om dit op te vangen wordt er in 2015 geëxperimenteerd met een starter, via de startersbeurs. Het is noodzakelijk een extra medewerker in te schakelen omdat dit project vooral in de beginfase erg arbeidsintensief is. Door het inzetten van de startersbeurs worden de kosten laag gehouden. City Marketing Lelystad ziet het als haar verantwoordelijkheid stagiaires op te leiden. Daarnaast is het hebben van extra hulp noodzakelijk om de ambities van het jaarplan met bijbehorende hoge werkdruk waar te maken. Elke schoolperiode heeft City Marketing Lelystad tenminste één stagiaire binnen het team afkomstig van het MBO of het HBO. Er is maximaal ruimte voor twee stagiaires, indien deze beide bezet zijn is het bij voorkeur één MBO student en één HBO student. De Raad van Toezicht van City Marketing Lelystad is verantwoordelijk voor het toezicht houden op het beleid en de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht bestaat uit afgevaardigden van de drie domeinen en afgevaardigden benoemd door gemeente Lelystad: Voorzitter: Drs. J.J.M. Stikvoort MPM, Director Publieke sector Deloitte (afgevaardigde Gemeente) Vice-voorzitter: Dhr. C.J. Spanjer, Voorzitter Overlegorgaan Bouwnijverheid Lelystad Dhr. A.L. Greiner, Voorzitter Vereniging Bedrijfskring Lelystad Dhr. R.J.C. Wijnschenk, afgevaardigde Toeristisch Platform Lelystad Dhr. M.M.G. Burger, directeur/ eigenaar Burger Support (afgevaardigde Gemeente) Mevr. M. Jacobs-Haagen (afgevaardigde Gemeente) Ook het eigen personeel krijgt in 2015 meer de kans zich te ontwikkelen. Er wordt geïnvesteerd in trainingen voor de eigen medewerkers. Op deze manier investeert City Marketing Lelystad in de toekomst. Deze trainingen worden in samenspraak gekozen door de medewerker en de directeur. 28

29 Vrijwilligers Tijdens evenementen is het van evidente toegevoegde waarde vrijwilligers tot de beschikking te hebben. Deze enthousiaste mensen kunnen voor verschillende uitvoerende taken worden ingezet om de zichtbaarheid van Lelystad te vergroten. Momenteel heeft City Marketing Lelystad al een klein vrijwilligersbestand, vanaf 2015 wordt dit verder uitgebreid. Hiervoor is in 2014 al samenwerking gezocht met Concern voor werk zodat langdurig werklozen de kans krijgen te re-integreren in het arbeidsproces. De randvoorzieningen die voor de vrijwilligers worden geregeld zijn afhankelijk van het evenement en de werkduur. Eens per jaar organiseert City Marketing Lelystad een speciale dag voor haar vrijwilligers. Op die dag kunnen alle vrijwilligers elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. City Marketing Lelystad gebruikt dit moment ook om het belang van de vrijwilligers voor Lelystad te benadrukken en hen te bedanken voor hun inzet. Ambassadeurs Inwoners zijn de belangrijkste ambassadeurs van de stad. Zij kennen de stad en al haar krachten het beste. Daarnaast zijn ook de eigen vrijwilligers van City Marketing Lelystad belangrijke ambassadeurs. Bijvoorbeeld in de functie van hostesses is hun positiviteit van onmiskenbare waarde. Dit werd de aflopen jaren al duidelijk met de gidsen van de Gastentoer. Deze mensen zetten zich al jaren in om het positieve verhaal van Lelystad te verspreiden. In 2015 worden deze vrijwilligers ook gevraagd voor andere activiteiten die met gastvrijheid te maken hebben. Daarnaast heeft Lelystad een aantal bijzondere ambassadeurs die zijn aangewezen door het college van Burgemeester en Wethouders. Deze ambassadeurs hebben een sterke band met Lelystad en willen die ook graag uitdragen. City Marketing Lelystad en deze bekende ambassadeurs kijken samen naar de mogelijkheden hoe de stad positief te vertegenwoordigen. 29

30 Colofon City Marketing Lelystad Stadhuisplein 2a 8232 ZX LELYSTAD Tel: Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag uur Foto s: Jasper Pluim, Patricia Pietersen, Fotostudio Wierd, Wim Konings, Robert Hajduk, AxiPress Ontwerp en Opmaak: Nicole Moehring, City Marketing Lelystad Eindredactie: Inge Fackeldey, City Marketing Lelystad 30

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013 JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014 December 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord door de directie 3 1. Doelstellingen 2014 5 2. Werkwijze Citymarketing 2014 7 3. Strategie 2014 9 4. Externe Marketing 9 4.1

Nadere informatie

Onderwerp Jaarplan 2011 City Marketing Lelystad A B

Onderwerp Jaarplan 2011 City Marketing Lelystad A B Onderwerp Jaarplan 2011 City Marketing Lelystad A B Portefeuillehouder Fackeldey Openbaar Programma Benutten en profileren van kernkwaliteiten Directie Financiële paragraaf Aan College Bijlagen Raadsvoorstel

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Is Bergen merkwaardig?

Is Bergen merkwaardig? Is Bergen merkwaardig? Advies over de te volgen merkstrategie voor de gemeente Bergen (NH) Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Stuurgroep Toerisme en Recreatie Bergen Leisure Result Datum: Mei 2009 INHOUD SAMENVATTING

Nadere informatie

Citymarketing visie 2014-2018

Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Woerden Marketing Strategisch marketingplan van Stichting Woerden Marketing Maart 2014 Stichting Woerden Marketing De Bleek 6 3447 GV Woerden

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

VVV Maastricht Marketingplan 2014. Inhoudsopgave

VVV Maastricht Marketingplan 2014. Inhoudsopgave Marketingplan 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Onze visie, missie en organisatie 4 Kerncijfers toerisme Maastricht 8 Trends 9 Onze omgeving 11 Marketingvisie en doelstellingen 12 Speerpunten 2014 14 Regiefunctie

Nadere informatie

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND NAAM: ANOUK SLUIS - 0833947 STUDIE: COMMUNICATIE BEGELEIDER: MEVROUW K. STOLK INSTITUUT:

Nadere informatie

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday Efficiënt ondernemen met Social Media Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday Executive Summary De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De opkomst en ontwikkeling van nieuwe, interactieve

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 VOORWOORD Almelo profileren als aantrekkelijke stad met kwalitatief hoogwaardige, attractieve en opvallende evenementen, zo luidt de missie van Stichting

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Nationale Citymarketing Monitor 2010: Resultaten deel 1

Nationale Citymarketing Monitor 2010: Resultaten deel 1 Nationale Citymarketing Monitor 10: Resultaten deel 1 Erasmus Universiteit Rotterdam dr. Erik Braun dr. ir. Jasper Eshuis prof. dr. Erik-Hans Klijn Paul Blijs De Erasmus Universiteit Rotterdam doet wetenschappelijk

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Whitepaper op basis van case onderzoek Hogeschool Utrecht, juli 2011 Inhoudsopgave Ei van Columbus of doorn in het oog?... 2 Sociale media in gebiedsontwikkeling...

Nadere informatie

DE CJG-VORMING BEGIN 2010

DE CJG-VORMING BEGIN 2010 DE CJG-VORMING BEGIN 2010 DE CJG-VORMING BEGIN 2010 Een doorkijk bij tien gemeenten - eindrapport - Drs. F. Kriek Dr. B. van den Berg Drs. J. Stouten Drs. K.M.B. de Vaan Dr. M. Witvliet Drs. W. Idema

Nadere informatie

Leisure Port. Jaarplan 2013

Leisure Port. Jaarplan 2013 1 Leisure Port Jaarplan 2013 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2013 van Stichting Leisure Port, een samengaan van activiteiten tussen Stichting Toerisme Noord-Limburg en Stichting Promotie Noord-Limburg.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Dwaande-campagne wonen en werken. Investeren in verbinding, samenwerking en ontwikkeling. Strategie 2015-2018

Dwaande-campagne wonen en werken. Investeren in verbinding, samenwerking en ontwikkeling. Strategie 2015-2018 Dwaande-campagne wonen en werken Investeren in verbinding, samenwerking en ontwikkeling Strategie 2015-2018 Auteur: Eelkje Idsardi, Trainee wonen en werken Versie: 5 Burgum, 7 november 2014 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie