Template voor Event evaluatie geavanceerde uitgebreide versie. Inhoudsopgave. Hoofdsectie Inhoud (vaste sectie)...2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Template voor Event evaluatie geavanceerde uitgebreide versie. Inhoudsopgave. Hoofdsectie...1. 01 Inhoud (vaste sectie)...2"

Transcriptie

1 Template voor Event evaluatie geavanceerde uitgebreide versie Inhoudsopgave Hoofdsectie Inhoud (vaste sectie) Sprekers/ trainers/ organisatie (vaste sectie) Organisatie (vaste sectie) Totale tevredenheid (vaste sectie) Afronding (optionele sectie) Achtergrondvragen (vaste sectie)...8 Afsluitende pagina...9 Variabelen...10 i

2 Hoofdsectie Toelichting Event evaluatie Wat wilt u weten? Hoe tevreden zijn de deelnemers/ cursisten/ toehoorders/ bezoekers/ het publiek over de training/ het congres/ de lezing/ de beurs/ de workshop/ de bijeenkomst? En op welke aspecten kan ik dit event verbeteren? Resultaat Inzicht in de te verbeteren aspecten van het event. Instructie De vragenlijsttemplate Event evaluatie bestaat uit de volgende vaste en optionele (cursief) secties: Inhoud Sprekers Organisatie Totale tevredenheid Afronding Achtergrondvragen De vaste secties bevatten de vragen die minimaal nodig zijn om inzicht te krijgen in de beoordeling van het event. De optionele secties kunnen interessant zijn, aangezien deze een aanvullend inzicht geven in een aantal verwante onderwerpen. Kijk wel kritisch naar de relevantie van de vragen en de (maximaal 8) antwoordcategorieën. Voor een goede respons is het advies om de duur van het invullen van deze vragenlijst Event evaluatie te beperken tot hooguit 5 minuten. In deze template Event evaluatie staan een aantal standaardteksten die u zelf nog moet invullen. Dit betreft bijvoorbeeld EVENT. Deze teksten zijn in KAPITALEN weergegeven en kunnen als volgt worden aangepast: via de zoeken/ vervangen functie (icoon verrekijker links boven in scherm) door het aanmaken en weergeven van een panelvariabele (voor een volledige uitleg hierover, verwijzen wij u naar paragraaf 7.3 van de uitgebreide handleiding NETQ Internet Surveys) De verschillende secties van deze template zijn in een logische volgorde opgebouwd. Dit betekent dat de vragenlijst ook een logische opbouw behoudt als er een vraag of een sectie wordt verwijderd. Let op dat u het tekstblok met deze toelichting samen met alle overige instructies (in rood) in deze template verwijdert voordat u de vragenlijst publiceert. Let op als u ook de e mailuitnodiging template Event evaluatie gebruikt (menu Mailingen? E mailberichten), dat u dan wel voordat u uw respondenten met dit e mailbericht uitnodigt de tekst van dit voorbeeld e mailbericht heeft aangepast samen met het onderwerp, titel, naam afzender en e mailadres. 1

3 01 Inhoud (vaste sectie) 1. De eerste vragen gaan over de inhoud van EVENT. Hoe tevreden bent u over: De programmering Het niveau Het gebruikte presentatiemateriaal/ lesmateriaal De praktische toepasbaarheid De algehele professionaliteit De variatie/ diversiteit De kwaliteit van de informatieoverdracht/ kennisoverdracht De relevantie van de informatieoverdracht/ kennisoverdracht De volledigheid van de informatie/ kennisoverdracht De aantrekkelijkheid/ overzichtelijkheid van de informatieoverdracht/ kennisoverdracht De totale tijdsduur De mate waarin nieuwe trends en ontwikkelingen aan de orde zijn gekomen Zeer tevreden Tevreden Niet tevreden/ niet ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Geen mening/ niet van toepassing 2. Hoe tevreden bent u in het algemeen over de inhoud van EVENT? Zeer tevreden Ga verder met vraag Terug naar de hoofdsectie Tevreden Ga verder met vraag Terug naar de hoofdsectie Niet tevreden/ niet ontevreden Ga verder met vraag Terug naar de hoofdsectie Ontevreden Zeer ontevreden Geen mening/ niet van toepassing Ga verder met vraag Terug naar de hoofdsectie 3. Kunt u dit toelichten? Als 1 gelijk is aan 2 Beëindig vragenlijst 2

4 02 Sprekers/ trainers/ organisatie (vaste sectie) INSTRUCTIE NETQ (bij onderstaande vraag): Dit blok vragen voorleggen per spreker. Indien er sprake is van meerdere sprekers, dan dit vragenblok kopiëren. 1. Het volgende blok vragen heeft betrekking op uw tevredenheid met de sprekers/ trainers van EVENT. Hoe tevreden bent u over: De vakbekwaamheid/ deskundigheid De communicatieve vaardigheden De persoonlijke aandacht De inzet en het enthousiasme De representativiteit De begrijpelijkheid/ duidelijkheid De professionaliteit Het tempo Zeer tevreden Tevreden Niet tevreden/ niet ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Geen mening/ niet van toepassing 2. Hoe tevreden bent u in het algemeen over de sprekers/ trainers van EVENT? Zeer tevreden Ga verder met vraag Terug naar de hoofdsectie Tevreden Ga verder met vraag Terug naar de hoofdsectie Niet tevreden/ niet ontevreden Ga verder met vraag Terug naar de hoofdsectie Ontevreden Zeer ontevreden Geen mening/ niet van toepassing Ga verder met vraag Terug naar de hoofdsectie 3. Kunt u dit toelichten? Als 1 gelijk is aan 2 Beëindig vragenlijst 3

5 03 Organisatie (vaste sectie) 1. organisatie van EVENT. Hoe tevreden bent u over: De beschikbare informatie voorafgaand aan EVENT De inschrijfprocedure De routebeschrijving De parkeervoorzieningen De accommodatie van EVENT De openingstijd(en) van EVENT De bereikbaarheid van de locatie De algehele sfeer De catering De sluitingstijd(en) van EVENT De duidelijkheid over wat van deelnemers wordt verwacht Zeer tevreden Tevreden Niet tevreden/ niet ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Geen mening/ niet van toepassing 2. Hoe tevreden bent u in het algemeen over de organisatie van EVENT? Zeer tevreden Ga verder met vraag Terug naar de hoofdsectie Tevreden Ga verder met vraag Terug naar de hoofdsectie Niet tevreden/ niet ontevreden Ga verder met vraag Terug naar de hoofdsectie Ontevreden Zeer ontevreden Geen mening/ niet van toepassing Ga verder met vraag Terug naar de hoofdsectie 3. Kunt u dit toelichten? Als 1 gelijk is aan 2 Beëindig vragenlijst 4

6 04 Totale tevredenheid (vaste sectie) 1. Hoe tevreden bent u in het algemeen over EVENT? Zeer tevreden Ga verder met vraag 12. Tevreden Ga verder met vraag 12. Niet tevreden/ niet ontevreden Ga verder met vraag 12. Ontevreden Ga verder met vraag 11. Zeer ontevreden Ga verder met vraag 11. Geen mening/ niet van toepassing Ga verder met vraag Kunt u dit toelichten? 3. Kunt u uw totale tevredenheid over EVENT weergeven in de vorm van een rapportcijfer?

7 05 Afronding (optionele sectie) 1. Hoe heeft u over EVENT gehoord? Meerdere antwoorden mogelijk Via... Een zoekmachine op internet zoals Google Een link op een andere website Familie/ vriend(en)/ kennis(sen) (op advies van) Zakenrelatie(s) (op advies van) Collega('s) (op advies van) Een folder, brochure, advertentie Een vakblad Een beurs/ congres Een brancheorganisatie Een telefonisch contact met een medewerker van BEDRIJFSNAAM Een direct mail/ e mail van BEDRIJFSNAAM Anders, namelijk Waarom heeft u deelgenomen aan EVENT? Meerdere antwoorden mogelijk Om te netwerken Relatiebeheer Uit nieuwsgierigheid Om new business binnen te halen Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen Om mij persoonlijk te ontwikkelen Om specifieke kennis over een bepaald onderwerp op te doen Interesse in een specifiek onderwerp, namelijk... Interesse in een bepaalde spreker, namelijk... Anders, namelijk Voldeed EVENT aan uw verwachtingen? Ja Nee, want Hoe waarschijnlijk is het dat u EVENT aanraadt bij vrienden of collega's? U kunt uw antwoord geven op een schaal van 0 (Helemaal niet waarschijnlijk) tot 10 (Zeer waarschijnlijk). Helemaal niet waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk Als EVENT volgend jaar weer georganiseerd wordt, bent u dan van plan om wederom deel te nemen? 6

8 Zeer waarschijnlijk Waarschijnlijk Weet niet Onwaarschijnlijk Zeer onwaarschijnlijk 6. Welke onderdelen van EVENT waren voor u het meest waardevol? ONDERDEEL A ONDERDEEL B ONDERDEEL C ONDERDEEL D ONDERDEEL E Ander onderdeel, namelijk INSTRUCTIE NETQ (bij bovenstaande vraag). Indien mogelijk antwoordcategorieën gesloten aanbieden. Vul bij de antwoordcategorieën onderdelen in die voor uw event relevant zijn (zoals bijvoorbeeld de informatiemarkt of de openingslezing). Indien dit niet mogelijk is dan open aanbieden. 7. Welke onderdelen van EVENT waren voor u het minst waardevol? ONDERDEEL A ONDERDEEL B ONDERDEEL C ONDERDEEL D ONDERDEEL E Ander onderdeel, namelijk 8. Welke onderdelen heeft u gemist op EVENT? 9. Heeft u tot slot nog opmerkingen, suggesties, verbeterpunten of wellicht een?gouden tip?? 7

9 06 Achtergrondvragen (vaste sectie) Tot slot zouden we u nog enkele achtergrondvragen willen stellen. 1. In welke branche bent u werkzaam? Agrarisch Bouw Detailhandel/ winkel Dienstverlening zakelijk Dienstverlening overig Energie/ gas/ water Financiële instelling Groothandel/ in en export Horeca ICT Industrie Kabel/ internet/ telefonie Kunst/ cultuur Medisch/ zorg Non profit Onderwijs Overheid Toerisme/ recreatie Transport en opslag Anders, namelijk In welke categorie valt uw huidige functie? ICT Techniek Adviseur/ consultancy/ vrije beroepen Financieel/ administratief Semi overheid Verkoop Onderwijs en onderzoek Marketing/ PR/ reclame Algemeen directeur/ management Personeel en organisatie Inkoop en logistiek Juridisch Anders, namelijk Wat is uw leeftijd? Wil ik niet zeggen 4. Wat is uw geslacht? Man Vrouw 8

10 Afsluitende pagina Dit waren alle vragen van het onderzoek. U heeft het onderzoek nu afgerond. Hartelijk dank voor uw medewerking! Wij stellen uw feedback zeer op prijs. 9

11 Variabelen Variabele Beschrijving Waarden deelname_a over: & De programmering deelname_b over: & Het niveau deelname_c over: & Het gebruikte presentatiemateriaal/ l deelname_d over: & De praktische toepasbaarheid deelname_e over: & De algehele professionaliteit deelname_f over: & De variatie/ diversiteit deelname_g over: & De kwaliteit van de informatieoverdra deelname_h over: & De relevantie van de informatieoverdr deelname_i over: & De volledigheid van de informatie/ ke deelname_j over: & De aantrekkelijkheid/ overzichtelijkh 10

12 deelname_k over: & De totale tijdsduur deelname_l over: & De mate waarin nieuwe trends en ontwi v2 Hoe tevreden bent u in het algemeen over de inhoud van EVENT? v3 sprekers_a Kunt u dit toelichten? Het volgende blok vragen heeft betrekking op uw tevredenheid met de sprekers/ tr De vakbekwaamheid/ deskundigheid sprekers_b Het volgende blok vragen heeft betrekking op uw tevredenheid met de sprekers/ tr De communicatieve vaardigheden sprekers_c Het volgende blok vragen heeft betrekking op uw tevredenheid met de sprekers/ tr De persoonlijke aandacht sprekers_d Het volgende blok vragen heeft betrekking op uw tevredenheid met de sprekers/ tr De inzet en het enthousiasme sprekers_e Het volgende blok vragen heeft betrekking op uw tevredenheid met de sprekers/ tr De representativiteit sprekers_f Het volgende blok vragen heeft betrekking op uw tevredenheid met de sprekers/ tr De begrijpelijkheid/ duidelijkheid sprekers_g Het volgende blok vragen heeft betrekking op uw tevredenheid met de sprekers/ tr De professionaliteit 11

13 sprekers_h Het volgende blok vragen heeft betrekking op uw tevredenheid met de sprekers/ tr Het tempo v5 Hoe tevreden bent u in het algemeen over de sprekers/ trainers van EVENT? v6 organisatie_a Kunt u dit toelichten? organisati De beschikbare informatie voorafgaand organisatie_b organisati De inschrijfprocedure organisatie_c organisati De routebeschrijving organisatie_d organisati De parkeervoorzieningen organisatie_e organisati De accommodatie van EVENT organisatie_f organisati De openingstijd(en) van EVENT organisatie_g organisati De bereikbaarheid van de locatie organisatie_h organisati De algehele sfeer 12

14 organisatie_i organisati De catering organisatie_j organisati De sluitingstijd(en) van EVENT organisatie_k organisati De duidelijkheid over wat van deelnem v8 Hoe tevreden bent u in het algemeen over de organisatie van EVENT? v9 Kunt u dit toelichten? v10 Hoe tevreden bent u in het algemeen over EVENT? v11 v12 Kunt u dit toelichten? Kunt u uw totale tevredenheid over EVENT weergeven in de vorm van een rapportcijfer? {1,1} {2,2} {3,3} {4,4} {5,5} {6,6} {7,7} {8,8} {9,9} {10,10} v13_a &nbsp Een zoekmachine op internet zoals Goo v13_b &nbsp Een link op een andere website v13_c &nbsp Familie/ vriend(en)/ kennis(sen) (op v13_d &nbsp Zakenrelatie(s) (op advies van) v13_e &nbsp Collega('s) (op advies van) v13_f &nbsp Een folder, brochure, advertentie 13

15 v13_g &nbsp Een vakblad v13_h &nbsp Een beurs/ congres v13_i &nbsp Een brancheorganisatie v13_j &nbsp Een telefonisch contact met een medew v13_k &nbsp Een direct mail/ e mail van BEDRIJFSN v13_l &nbsp Anders, namelijk... v13_l1 v14_a Hoe heeft u over EVENT gehoord? Meerdere antwoorden mogelijk Anders, namelijk... (Open) Om te netwerken v14_b Relatiebeheer v14_c Uit nieuwsgierigheid v14_d Om new business binnen te halen v14_e Om op de hoogte te blijven van de nie v14_f Om mij persoonlijk te ontwikkelen v14_g Om specifieke kennis over een bepaald v14_h Interesse in een specifiek onderwerp, v14_h1 v14_i Waarom heeft u deelgenomen aan EVENT? Meerdere antwoorden mo Interesse in een specifiek onderwerp, (Open) Interesse in een bepaalde spreker, na v14_i1 v14_j Waarom heeft u deelgenomen aan EVENT? Meerdere antwoorden mo Interesse in een bepaalde spreker, na (Open) Anders, namelijk... v14_j1 Waarom heeft u deelgenomen aan EVENT? Meerdere antwoorden mo Anders, namelijk... (Open) v15 Voldeed EVENT aan uw verwachtingen? {2,Nee, want...} v15_2 Voldeed EVENT aan uw verwachtingen? Nee, want... (Open) v16_a Hoe waarschijnlijk is het dat u EVENT aanraadt bij vrienden of collega's? {0,Helemaal niet waarschijnlijk 0} {1,1} {2,2} {3,3} 14

16 {4,4} {5,5} {6,6} {7,7} {8,8} {9,9} {10,Zeer waarschijnlijk 10} v17 Als EVENT volgend jaar weer georganiseerd wordt, bent u dan van plan om wederom deel te nemen? {1,Zeer waarschijnlijk} {2,Waarschijnlijk} {3,Weet niet} {4,Onwaarschijnlijk} {5,Zeer onwaarschijnlijk} waardevola Welke onderdelen van EVENT waren voor u het meest waardevol? ONDERDEEL A waardevolb Welke onderdelen van EVENT waren voor u het meest waardevol? ONDERDEEL B waardevolc Welke onderdelen van EVENT waren voor u het meest waardevol? ONDERDEEL C waardevold Welke onderdelen van EVENT waren voor u het meest waardevol? ONDERDEEL D waardevole Welke onderdelen van EVENT waren voor u het meest waardevol? ONDERDEEL E waardevolf Welke onderdelen van EVENT waren voor u het meest waardevol? Ander onderdeel, namelijk waardevolf1 v19_a Welke onderdelen van EVENT waren voor u het meest waardevol? Ander onderdeel, namelijk (Open) Welke onderdelen van EVENT waren voor u het minst waardevol? ONDERDEEL A v19_b Welke onderdelen van EVENT waren voor u het minst waardevol? ONDERDEEL B v19_c Welke onderdelen van EVENT waren voor u het minst waardevol? ONDERDEEL C v19_d Welke onderdelen van EVENT waren voor u het minst waardevol? ONDERDEEL D v19_e Welke onderdelen van EVENT waren voor u het minst waardevol? ONDERDEEL E v19_f Welke onderdelen van EVENT waren voor u het minst waardevol? Ander onderdeel, namelijk v20 v21 Welke onderdelen heeft u gemist op EVENT? Heeft u tot slot nog opmerkingen, suggesties, verbeterpunten of wellicht een?gouden tip?? v22 In welke branche bent u werkzaam? {1,Agrarisch} {2,Bouw} {3,Detailhandel/ winkel} {4,Dienstverlening zakelijk} {5,Dienstverlening overig} {6,Energie/ gas/ water} {7,Financiële instelling} {8,Groothandel/ in en export} {9,Horeca} {10,ICT} {11,Industrie} {12,Kabel/ internet/ telefonie} 15

17 {13,Kunst/ cultuur} {14,Medisch/ zorg} {15,Non profit} {16,Onderwijs} {17,Overheid} {18,Toerisme/ recreatie} {19,Transport en opslag} {20,Anders, namelijk...} v22_20 In welke branche bent u werkzaam? Anders, namelijk... (Open) v23 In welke categorie valt uw huidige functie? {1,ICT} {2,Techniek} {3,Adviseur/ consultancy/ vrije beroepen} {4,Financieel/ administratief} {5,Semi overheid} {6,Verkoop} {7,Onderwijs en onderzoek} {8,Marketing/ PR/ reclame} {9,Algemeen directeur/ management} {10,Personeel en organisatie} {11,Inkoop en logistiek} {12,Juridisch} {13,Anders, namelijk...} v23_13 In welke categorie valt uw huidige functie? Anders, namelijk... (Open) v24 Wat is uw leeftijd? {1, } {2,Wil ik niet zeggen} v24_1 Wat is uw leeftijd? (Open) v25 Wat is uw geslacht? {1,Man} {2,Vrouw} nqid nqlastn nqfirstn nqinit nqinsert Persoonsgegevens: Identificatienummer Persoonsgegevens: Achternaam Persoonsgegevens: Voornaam Persoonsgegevens: Voorletters Persoonsgegevens: Tussenvoegsel nqgender Persoonsgegevens: Geslacht {M,Man} {F,Vrouw} {X,Onbekend} nq nqusern nqpwd Persoonsgegevens: E mailadres Persoonsgegevens: Gebruikersnaam Persoonsgegevens: Wachtwoord nqstart Persoonsgegevens: Begonnen nqcompl Persoonsgegevens: Afgerond nqsess nqdurat nqdatsta nqdatcom nqdatcre nqipaddr Persoonsgegevens: Aantal sessies Persoonsgegevens: Tijdsduur Persoonsgegevens: Datum begonnen Persoonsgegevens: Datum afgerond Persoonsgegevens: Datum aangemaakt Persoonsgegevens: IP adres 16

Online onderzoek Uw klanttevredenheid

Online onderzoek Uw klanttevredenheid Toelichting In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een klanttevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen vragenlijst. In de

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Risico management. Stand van zaken in de top van de Nederlandse markt

Resultaten onderzoek. Risico management. Stand van zaken in de top van de Nederlandse markt Resultaten onderzoek Risico management Stand van zaken in de top van de Nederlandse markt Onderzoeksresultaten Telefonisch onderzoek onder 102 organisaties in top van Nederlandse zakelijke markt In opdracht

Nadere informatie

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool.

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Met deze handleiding kunt u zelf snel en eenvoudig uw eigen onderzoek opzetten en uitvoeren. De opzet van de handleiding is zo dat u stapsgewijs

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Vrijwilligerscentrale Beverwijk-Heemskerk

Klanttevredenheidsonderzoek Vrijwilligerscentrale Beverwijk-Heemskerk Klanttevredenheidsonderzoek Vrijwilligerscentrale Beverwijk-Heemskerk Naam: Inge Vianen Datum: 20 juli 2012 Supervisor intern: Mariette van der Ploeg Supervisor universiteit: Edwin Boezeman 0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren.

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opstarten van School Monitor... 4 Hoofdstuk 2: Schoolgegevens... 6 Hoofdstuk 3: Beleidsdocumenten... 7 Hoofdstuk 4: PDCA-cyclus Planning... 11 Hoofdstuk 5: Schooljaarplan...

Nadere informatie

Instructie helpdesk. Computerproblemen?

Instructie helpdesk. Computerproblemen? Instructie helpdesk Computerproblemen? Hebt u computerproblemen? Hebt u hulp nodig bij het gebruik van de software op uw computer? Of hebt u wellicht een vraag voor de ICT mensen? Wij introduceren vanaf

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants PLUC!

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants PLUC! Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants PLUC! 25-01-11 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING... 2 1.2 ONDERDEEL 1: CONTROLE CURSUSDOCUMENTEN...

Nadere informatie

Hoe maak ik een account aan op Drenthe.nl

Hoe maak ik een account aan op Drenthe.nl Hoe maak ik een account aan op Drenthe.nl Rechtstreekse link naar de ondernemerspagina Aanmaken account in database U bevindt zich op de ondernemerspagina Een nieuw account aanmaken Inlog als u al een

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering. open Campus B.V.

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering. open Campus B.V. Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering open Campus B.V. 9-9-2014 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING...

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Basis Training NETQ Internet Surveys

Basis Training NETQ Internet Surveys Basis Training NETQ Internet Surveys Utrecht, December 2010 NetQuestionnaires Nederland BV Ondiep Zuidzijde 6 Postbus 10058 3505 BW UTRECHT T +31 (0)30 261 8100 F +31 (0)30 261 0750 feedback@netq.nl www.netq.nl

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Wat is LinkedIn. Vormen van profielen

Wat is LinkedIn. Vormen van profielen PROFIEL HANDLEIDING Inhoudsopgave Wat is LinkedIn?.. 3 Vormen van profielen op LinkedIn.. 3 Waarom LinkedIn?.. 4 Aan de slag (Enkele handvatten).. 4 Aanmelden en inloggen.. 5 Instellingen.. 6 Taal.. 6

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering. Seminars op Maat

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering. Seminars op Maat Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering Seminars op Maat 16-12-2013 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING...

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Instructie voor deelnemen aan Werkzaak Rivierenland LinkedIn-groep, Ons bouwplatform

Instructie voor deelnemen aan Werkzaak Rivierenland LinkedIn-groep, Ons bouwplatform Instructie voor deelnemen aan Werkzaak Rivierenland LinkedIn-groep, Ons bouwplatform Doe mee in de LinkedIn-groep van Werkzaak Rivierenland! Voorwoord Dit document bevat de instructie voor het aanmaken

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Handleiding LinkedIn. Interim Intelligence

Handleiding LinkedIn. Interim Intelligence Handleiding LinkedIn Interim Intelligence Inhoud 1. Wat is LinkedIn? 2 2. Profiel 3 Registreren 3 Profiel aanmaken 3 Settings 5 Personaliseren en optimaliseren 5 3. Netwerk bouwen 7 Adresboek koppelen

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering PLUC!

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering PLUC! Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering PLUC! 21-1-2014 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING... 2 1.2

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

MeesterBaan Handleiding

MeesterBaan Handleiding MeesterBaan Handleiding MeesterBaan Vacaturebank grootste bereik voor vaste en tijdelijke vacatures MeesterBaan Invalpool snel invullen van tijdelijke vacatures met keuze in verloning MeesterBaan Mobiliteitsplatform

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

10 tips voor een effectievere presentatie op congres of event

10 tips voor een effectievere presentatie op congres of event 10 tips voor een effectievere presentatie op congres of event Als je tijdens een congres of event een presentatie moet houden of een workshop moet geven, is het belangrijk je goed voor te bereiden. Hieronder

Nadere informatie

myinterconnect Handleiding

myinterconnect Handleiding Handleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 1 Introductie...2 2 Schrijfwijze & pictogrammen overzicht...3 3 Inloggen op myinterconnect...4 4 Interface myinterconnect...5 4.1 Uitleg van de onderdelen...6

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Monitor Rookvrije Scholen 2014

Monitor Rookvrije Scholen 2014 Rapportage Monitor Rookvrije Scholen 2014 In opdracht van: Contactpersoon: Longfonds Benjamin van Wijngaarden Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Aart van Grootheest drs. Liesbeth van der

Nadere informatie

perfect LinkedIn profiel

perfect LinkedIn profiel f 20 geheimen voor een perfect LinkedIn profiel Maaike Gulden Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat kun je met LinkedIn? 4 Voordeel van een goed LinkedIn profiel 5 Een 100% LinkedIn profiel 5 20 Tips voor een

Nadere informatie