Nieuwsbrief september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief september 2014"

Transcriptie

1 Beste leden, Nieuwsbrief september 2014 Beste leden, het is weer tijd voor een uitgebreide VMBN nieuwsbrief! Hiermee brengen we je weer op de hoogte van het werk wat afgelopen tijd verzet is door het bestuur, de commissies èn over andere belangrijke + inspirerende zaken. Omdat de Nieuwsbrief inderdaad uitgebreid is volgt hier, voor de/meer overzichtelijkheid, een Inhoudsopgave: Blz. 2 : Berichten van het bestuur Blz. 2+3 : Onderzoeksproces samenwerkingsmogelijkheden VVM en VMBN. Blz. 4+5 : Nieuws uit de PR commissie Blz. 5+6 : Update over vergoeding Mindfulnesstraining Blz. 6 : Ethische gedragscode Blz. 7 : VMBN Website Blz. 7+8 : Nieuws uit de Werkveldgroepen Blz. 8+9 : Verslag lezing Rick Hanson, 4 juni 2014, Amsterdam. Blz. 9 : Verslag Tara Brach en Jonathan Foust, 14 september Blz. 10 : Short report of the 5th EAMBA meeting in Amsterdam, 9-10 August, 2014 Blz. 10 : Tot slot, Safe the date! Blz. 10 : Tot slot 2, Ter inspiratie Blz. 11 : Bijlage: Oproep VVM Werkgroep mensen met een verstandelijke beperking 1

2 Berichten van het bestuur: Beste leden, zoals jullie inmiddels allemaal weten zijn we zeer verheugd dat Kristel Baele toegetreden is tot ons bestuur (zie mail 24 juni 2014). In onze laatste vergadering hebben we haar als onze nieuwe voorzitter benoemd! Omdat Kristel eind dit jaar nog een lange vakantie had gepland zal Maria van Balen zo nodig de komende tijd nog als vice-voorzitter blijven functioneren. In juni hebben de beide besturen van de VMBN en VVM (onze zustervereniging ) twee dagen met elkaar de verdere samenwerking besproken. Soms kwamen we in die besprekingen pijnlijke geschilpunten tegen die onze aandacht en tijd vragen. We hebben afgesproken om in ieder geval in de tussentijd al zoveel mogelijk activiteiten samen te organiseren en onze leden daarin te stimuleren. Het organiseren van de dag met Tara Brach en Jonathan Foust op zondag 14 september was daar een goed voorbeeld van. Meer informatie over de samenwerkingsmogelijkheden volgt hieronder. In augustus heeft op uitnodiging van de VMBN, in Amsterdam de bijeenkomst plaatsgevonden van de European Association for Mindfulness Based Approaches (EAMBA). Dit was een zeer inspirerend samenzijn van 21 mensen verdeeld over 11 landen. Je vindt hiervan een kort verslag in deze Nieuwsbrief. Op onze Algemene Leden Vergadering(ALV) kunnen we dit nog nader toelichten. In ieder geval kunnen we ook alvast melden dat er van 2 tot 6 januari 2015 er weer een EAMBA retreat voor mindfulnesstrainers zal worden georganiseerd in Mennorode. We zijn blij met alle activiteiten die in onze vereniging plaatsvinden zoals je kunt lezen in deze Nieuwsbrief! Op die manier maken we met elkaar onze samenleving meer mindful. Maria van Balen, Interim/vice-voorzitter VMBN. Onderzoeksproces samenwerkingsmogelijkheden VVM en VMBN. Contact tussen beide besturen: Zoals al eerder aangekondigd zijn de VMBN en de VVM samen in gesprek om te onderzoeken of en hoe we als verenigingen samen kunnen gaan. Een tweede verkenning met beide besturen was op 16 en 17 juni jongstleden. Onder de verhelderende begeleiding van Wibo Koole zijn beide besturen een avond en een dag met elkaar in gesprek gegaan. Heel open en in een prettige sfeer. We hebben het allemaal als zeer zinnig ervaren. Het blijkt wel een lastige zoektocht. Elke vereniging heeft zijn eigen ontstaansgeschiedenis met de daar aan verbonden visie en speerpunten. Een vervolggesprek is gepland in oktober Mogelijkheden voor samenwerking op praktisch en uitvoerend niveau: Los van of, en hoe een mogelijk samengaan van beide verenigingen tot stand komt en er uit gaat zien, waren alle bestuursleden enthousiast over het idee te beginnen met kijken naar praktische samenwerkingsmogelijkheden. Hierdoor kan het samenwerkingsproces ook nader onderzocht worden. Maria Douwes (VVM) en Maria Meulenbeek (VMBN) hebben ideeën voor samenwerkingsmogelijkheden op een rijtje gezet. Ze komen tot het volgende overzicht: Wat gebeurt er al: VVM en de VMBN hebben samen het event met Tara Brach in september 2014 georganiseerd. Ideeën voor Gezamenlijk organiseren 2

3 o Gezamenlijk organiseren van symposia /congressen /opleidingsdagen /events voor Mindfulness trainers, zoals de dag met Tara Brach. o Gezamenlijk organiseren van Regiobijeenkomsten. Doel: uitwisselen wat er in een regio speelt, contact & netwerkmoment, laagdrempelig, workshops, boekbesprekingen. o Beide besturen zijn bezig met hoe in contact te blijven met de zorgverzekeraars. Misschien is het handig en zinvol elkaar op de hoogte te houden of in de toekomst samen actie te (blijven) ondernemen. Nieuwsbrieven uitwisselen Nieuwsbrieven uitwisselen door ieders Nieuwsbrief naar ook de leden van de andere vereniging te sturen per mail. De VVM heeft de nieuwsbrieven op hun site staan, ook toegankelijk voor niet leden. De VMBN overweegt om de VMBN nieuwsbrieven ook op de VMBN site te plaatsen. Contact tussen de verschillende actieve werk(veld)groepen De VVM kent Werkgroepen en Contactgroepen. Informatie over deze groepen staat op de site van de VVM: De VMBN kent Werkveldgroepen. Informatie over deze werkveldgroepen komt binnenkort op de site van de VMBN. Werkveldgroepen van de VMBN en Werkgroepen en Contactgroepen van de VVM zouden met elkaar in contact kunnen gaan als ze in hetzelfde werkveld of met hetzelfde onderwerp of met dezelfde doelgroep werken. De VMBN heeft 4 werkveldgroepen waarvan er op dit moment twee actief zijn: 1: Werkveldgroep Algemene gezondheidszorg: pijn, ziekte, lichamelijk onverklaarde klachten, psychosociale oncologie. 2: Werkveldgroep Arbeid en gezondheid, bedrijfsleven. (Voor nieuws uit deze werkveldgroep zie verderop in de Nieuwsbrief) Daarnaast bestaat binnen de VMBN de wens voor het opstarten een werkveldgroep Geestelijke gezondheidszorg en verstandelijke beperking en een werkveldgroep Kinderen en jeugd, ouderschap en onderwijs. De VVM heeft 4 Werkgroepen en 5 Contactgroepen. Zie de site van de VVM. Een werkgroep organiseert activiteiten. Mensen die aangesloten zijn bij een contactgroep zijn geïnteresseerd in een bepaald onderwerp, maar ze ontplooien niet direct activiteiten. Er is duidelijk een overlap in aandachtsgebied tussen de Werkveldgroepen van de VMBN en de Werkgroepen en de Contactgroepen van de VVM. Oproep Algemeen Ben je werkzaam in een bepaald werkveld of met een bepaalde doelgroep en zoek je naar uitwisseling of intervisie met mindfulnesstrainers in het zelfde werkgebied: kijk op de site van beide verenigingen voor informatie over wat collega s doen op dit terrein en als het je aanspreekt nodigen we je van harte uit om te verkennen wat de samenwerkingsmogelijkheden kunnen zijn. Oproep VVM Werkgroep mensen met een verstandelijke beperking. De VVM werkgroep mensen met een verstandelijke beperking, zoekt contact met leden van de VMBN die werkzaam zijn in hetzelfde werkveld. Heb je interesse, kijk dan voor informatie in de bijlage aan het eind van deze nieuwsbrief en de site van de VVM. Maria Meulenbeek, bestuurslid en voorzitter VMBN PR Commissie 3

4 Nieuws uit de PR commissie Commissieleden; Twee leden van het eerste uur: Eline Snel en Maria van Balen hebben afscheid genomen van de VMBN PR Commissie. Eline en Maria nogmaals heel hartelijk dank voor al het werk dat jullie verzet hebben en voor jullie inspiratie en ideeën!! Er is veel te doen in de PR Commissie. We zijn dan ook erg blij dat 2 nieuwe leden de commissie komen versterken: René Slikker en Menno Bouter. Van harte welkom!! De commissie bestaat nu uit: Hester Noort, Lizzy Aaldering, Maria Meulenbeek, René Slikker en Menno Bouter. Waar we mee bezig zijn: Folders. De PR Commissie heeft 2 soorten VMBN folders ontwikkeld. De folder voor Trainers is er al een tijd en recent is er een folder voor het algemene publiek gekomen. Over deze publieksfolder is al eerder bericht: zie Nieuwsflits mei 2014, hij is te downloaden na inloggen via onze site. Beide folders hebben we de laatste tijd actief verspreid via verschillende evenementen waar we met een VMBN stand hebben gestaan. Naast de folders hebben we ook mooie pennen laten vervaardigen om uit te delen! Ons belangrijkste speerpunt voor komende tijd is Mindfulness meer bekendheid te geven bij het algemene publiek en bij mensen en organisaties die invloed kunnen uitoefenen om Mindfulness Trainingen in te zetten in organisaties en bedrijven. We hebben ons o.a. aangesloten bij de Landelijke campagne: Herken de druppel, check je werkstress /een landelijke campagne om stress op het werk te verminderen. De VMBN is supporter van deze campagne en komt in november 2014 met acties. Zie: We hebben afgelopen zomerperiode veel energie gestoken om op het ArboCongres van november te kunnen staan. Helaas is dit, door onbegrip over Mindfulness (?) en veronderstelling dat het niet passend zou zijn bij de inhoud van het congres, niet gelukt. We hebben nog veel werk te doen dus! We blijven jullie op de hoogte houden van de activiteiten die we hiervoor ondernemen. Heb je zelf ideeën of tips voor dit speerpunt: we horen ze graag! Via: ovv VMBN PR. Congressen. Met een uitnodigende stand zijn we veelvuldig aanwezig op evenementen en bij congressen die voor ons relevant kunnen zijn. De stand beschikt over 2 fraaie banners. Per keer proberen we de inhoud van de stand af te stemmen op het betreffende evenement/congres. We blijven alert op wat er georganiseerd wordt en of het voor ons de moeite waard kan zijn er te staan. Vergoeding Mindfulness Er is door enkele bestuursleden en commissieleden van de VMBN al veel energie en werk gestoken in het proberen MBSR /MBCT ruimer vergoed te krijgen door zorgverzekeraars. Jammer genoeg nog niet met het gewenste resultaat. In de Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen van september 2012, zomer /oktober/november 2013 en januari 2014 is hier uitvoerig over bericht. We hebben besloten het voorlopig te laten rusten. Maar we blijven alert! 4

5 We adviseren de leden je niet te laten afschrikken door de gedachte dat het toch niet vergoed wordt, maar steeds naar creatieve oplossingen te blijven zoeken. Wij proberen ook scherp te blijven en waar mogelijk het gesprek gaan te gaan met zorgverzekeraars. En heb je ideeën of tips: laat het ons weten! Opvolgend in deze Nieuwsbrief vind je meer informatie over mogelijke routes voor vergoeding. Herhaalde oproep: Graag willen we ons meer richten op PR via de social media, de leden die nu in de PR commissie zitten zijn hier (nog) niet zo in thuis, daarom onze oproep: Ben jij iemand die op de hoogte is van (alle) social media en het leuk vindt, (wat) tijd te steken om ons hierop meer te gaan vertegenwoordigen? Sluit je dan bij ons aan! Stuur een mail naar VMBN: ovv VMBN PR. Update over vergoeding Mindfulnesstraining: Routes voor aanvragen Vergoeding MBSR / MBCT. Hierbij een overzicht over mogelijke (andere) routes voor vergoeding, die je zou kunnen aanspreken als Mindfulnesstrainer of die je kunt aanraden aan je cursisten. Via huisarts: Een VMBN lid heeft een mogelijkheid bedacht voor het vergoed krijgen van een MBSR /MBCT via de huisarts. Hierbij een schets hoe deze route in elkaar steekt. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan is het beste in gesprek te gaan met de huisarts(en) in je omgeving om te bespreken wat de feitelijke mogelijkheden zijn. De geïndiceerde preventie die tot nu toe veel door 2e lijn instellingen werd ingevuld, wordt met ingang van 2014 niet meer vergoed uit de basiszorg en/of AWBZ. De huisartsen hebben dit als taak gekregen. Ze mogen geïndiceerde preventie declareren voor angst, depressie en alcoholmisbruik. De preventie activiteiten mogen alleen gedaan worden door een POH GGZ (Praktijkondersteuner Huisarts) De minimale vereisten voor het beroep Praktijk Ondersteuner Huisarts GGZ zijn: Opleiding tot basispsycholoog. Opleiding tot maatschappelijk werker met aanvullend een POH GGZ opleiding. Opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige met aanvullend een POH GGZ opleiding. De huisarts/normpraktijk mag voor 9 uur per week een POH GGZ in dienst nemen. Als een huisarts in een groepspraktijk werkt, dan is het totaal aantal uren voor een POH GGZ: het aantal normpraktijken x 9 uur. Niet alle huisartsen gebruiken het totaal aan beschikbare uren voor een POH GGZ. De uren die nog beschikbaar zijn kunnen worden ingezet voor het inschakelen van een Mindfulness trainer / ZZP er die voldoet aan de opleidingseisen voor een POH GGZ en een VAR-WOU heeft. Via werkgever Bijna alle werkgevers hebben een potje preventie, een ziekteverzuimpotje en /of een potje persoonlijke ontwikkeling. Ook kan er binnen grotere organisaties een beroep worden gedaan op 5

6 bedrijfsmaatschappelijk werk. Mogelijk is de werkgever bereid te investeren in mindfulness door de Landelijke campagne: Herken de druppel, check je werkstress, Via Arbodiensten Werkgevers via arbodiensten benaderen, via bedrijfsartsen en brancheorganisatie (bv. BOA, Arbouw) is een mogelijkheid. De VMBN PR Commissie is bezig met het vinden van een ingang bij/naar deze organisaties. Via UWV Het is de moeite waard voor mensen met een uitkering om te onderzoeken of het UWV een deel van de kosten voor een training kan betalen. Van belang is dan goed te motiveren hoe een Mindfulness training kan bijdragen aan het (sneller) vinden van een baan en aan het goed blijven functioneren in een baan. Via Gemeente Het ondersteunen van mantelzorgers is voor veel gemeenten een speerpunt nu door de bezuinigingen in de zorg veel zorgtaken op de schouders van mantelzorgers komen. Je kunt een beroep doen op WMO gelden. Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook een deel van een MBSR voor mantelzorger. In de Nieuwsbrief van januari 2014 is uitgebreid bericht over het mantelzorg project in het noorden van het land door Annetje Brunner. Via GGZ MBCT wordt vergoed bij een recidiverende depressie. Via Arbeidsintegratie De PR Commissie gaat eventuele mogelijkheden nog nader onderzoeken. Via Zorgverzekeraars: stand van zaken De Amersfoortse vergoed in principe 100 euro. Vraag echter goed door op de voorwaarden. De Ohra vergoedt alleen een individueel traject op basis van een diagnose van een arts. Menzis biedt vergoeding voor mantelzorgers als ze een aanvullend pakket hebben. Mocht je zelf ideeën hebben of nog andere routes hebben bedacht: we worden graag geïnformeerd! Maria Meulenbeek, bestuurslid en voorzitter VMBN PR Commissie, of ovv VMBN PR. Ethische gedragscode Dit jaar willen we graag een ethische gedragscode ontwikkelen waar we ons als VMBN leden aan kunnen verbinden. Zijn er leden die hierover mee willen denken en helpen zo'n code te schrijven? De zusterverenigingen in België en Duitsland hebben al een gedragscode, die ongetwijfeld als een geschikte basis gebruikt kunnen worden. Wil je hieraan bijdragen, stuur dan graag een mailtje aan het secretariaat op 6

7 VMBN Website Op dit moment zijn we achter de schermen hard bezig om met SEO (zoekmachine optimalisatie) de vindbaarheid van de VMBN website te verbeteren, zodat de VMBN hoog scoort als er op mindfulness en aanverwante termen wordt gezocht. We verwachten dat dit resultaat op gaat leveren voor de zichtbaarheid van de VMBN, en daarmee ook van alle leden. Help mee de online zichtbaarheid van de VMBN te vergroten Wat je zelf kunt doen om hieraan bij te dragen: plaats een link naar de VMBN (www.vmbn.nl) op je eigen website(s). Een groter aantal links naar de website helpt ons beter te scoren bij Google en andere zoekmachines. Zet je trainingsaanbod op de VMBN website zodat potentiële cursisten je kunnen vinden. Dit doe je door in te loggen op het besloten trainersgedeelte waar je je cursussen toe kunt voegen. Op de pagina waar je je training kunt plaatsen is ook een tekstveld voor extra informatie. Gebruik dit tekstveld svp alleen als je een korte toelichting hebt hier dus geen uitleg over wat mindfulness is! Alvast bedankt voor je medewerking! Nieuws uit de Werkveldgroepen: Werkveldgroep Mindfulness en arbeid & gezondheid: Deze werkgroep heeft als doel het faciliteren en informeren van de leden van de VMBN die zich als mindfulnesstrainer specifiek richten op het werkveld "arbeid en gezondheid". Zo hopen wij een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mindfulness in relatie tot arbeid & gezondheid in Nederland. 21 januari 2014 is de huidige werkveldgroep Arbeid en Gezondheid voor het eerst bij elkaar gekomen. Na het uitwisselen van ideeën en interesses, zijn we begonnen met het verkennen en inventariseren van het domein arbeid en gezondheid/werkstress. Centrale vraag hierbij is: Hoe kan mindfulness meer bekendheid en betekenis krijgen binnen het werkveld arbeid en gezondheid? Vanuit deze vraag zijn onder andere de volgende onderwerpen onderzocht: evidence based onderzoeken (mindfulness-werkstress), meetinstrumenten m.b.t. gezondheid/werkstress van werknemers in organisaties en werk, theoretisch kader gedragsveranderingen, aanbieders op de markt m.b.t. interventies werkstress en maatschappelijk ontwikkelingen. De werkgroep is 3 keer bij elkaar geweest en besloten is om in 2014 een brochure te maken, bestemd voor werkgevers waarbij de toegevoegde waarde van mindfulness in relatie tot de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers wordt toegelicht. Verwacht wordt dat het eerste concept eind 2014 gereed kan zijn. Leden van de werkgroep zijn: Harriet Kuipers, Willem de Groote, Ida Tuinhof, Andrea Bergström, Simone Lips, Kitty Jacobs en Menno Bouter. Mocht je een actieve bijdrage willen leveren aan deze werkgroep laat het ons weten. Je kunt hiervoor een van bovenstaande leden benaderen of Menno Bouter of mail naar: 7

8 Werkveldgroep Algemene Gezondheidszorg: De werkgroep Algemene Gezondheidszorg is in augustus voor de tweede keer bij elkaar gekomen. Er lijkt een groepje kernleden te ontstaan, met daarnaast een grotere groep belangstellende leden. Na de brainstorm over mogelijke activiteiten in de eerste vergadering, hebben we de afgelopen keer naast een stukje intervisie meer stilgestaan bij onze organisatie en haalbare taken tot aan de volgende Algemene Ledenvergadering. We willen een overzicht maken van de mindfulnesstrainers die in de AGZ werken, met vermelding van specifieke specialismen en mogelijkheden en bereidheid om lezingen en workshops te geven. Momenteel worden de patiëntenverenigingen geïnventariseerd zodat we in gesprek kunnen gaan met verschillende verenigingen. We stuiten hierbij op het gegeven dat de laatste Algemene Ledenvergadering geen groen licht heeft gegeven voor toetreding van MBA trainers. Breathworks is een van de Mindfulness-Based Approaches en is voor de AGZ een betekenisvolle benadering. We willen een lans breken voor toegang tot PubMed via de VMBN. We denken aan het aanleggen van een AGZ-mindfulness literatuuroverzicht, die liefst zichtbaar is op de website van de VMBN. We vinden het belangrijk dat bovenstaande informatie vindbaar is voor collegamindfulnesstrainers, voor geïnteresseerde deelnemers, zorgprofessionals en organisaties. We denken aan een informatief gedeelte over mindfulness en AGZ op de website van de VMBN. Via deze nieuwsbrief doen we graag een oproep: wil je actief aan bovenstaande activiteiten deelnemen, of wil je je aansluiten als geïnteresseerd lid (je blijft dan op de hoogte via de mailgroep AGZ), meld je aan bij: Ingrid van den Hout, contactpersoon van de werkveldgroep AGZ Na deze oproep volgt binnen de mailgroep AGZ de inventarisatie t.a.v. bovengenoemd overzicht van mindfulnesstrainers in de AGZ. Verslag lezing Rick Hanson, 4 juni 2014, gebouw de Rode Hoed, Amsterdam. Door: René Slikker, lid PR commissie. Op een druilerige woensdagmiddag in juni toog ik naar de Keizersgracht in Amsterdam voor een ontmoeting met Rick Hanson. De VMBN had samen met Ten Have, de uitgever van zijn nieuwe boek 'Geheugen voor Geluk' een speciale 'meet and greet' voor mindfulnesstrainers georganiseerd. Ik keek er naar uit, ondanks de regen. Ten eerste omdat ik Rick Hanson een zeer inspirerende persoon vind, een soort leermeester op afstand. Ik had hem een paar jaar geleden al eens gehoord in de Amstelkerk in Amsterdam bij de presentatie van de Nederlandse vertaling van zijn vorige boek, Boeddha's brein. In dit boek geeft hij een zeer toegankelijke uiteenzetting over de invloed van meditatie op de werking van onze hersenen. "Het brein is als klittenband voor negatieve ervaringen en als een antiaanbaklaag voor positieve." In deze ene zin is het boek volgens mij samen te vatten. Ik was benieuwd naar de kern van zijn boodschap over geluk. Rick Hanson blijkt van een actieve aanpak te houden, gebaseerd op moderne kennis over de werking van het brein. Hij gaat verder dan het alleen maar observeren van de dwalingen van de geest, want hij pleit voor het actief 8

9 herprogrammeren van het brein voor geluk. Over hoe je dat kunt doen gaat het boek. Mij is vooral bijgebleven dat je wanneer je een prettige, plezierige dan wel positieve ervaring hebt, je jezelf zo'n 10 tellen de tijd gunt om de ervaring geheel tot je door te laten dringen. Je open te stellen voor de gevoelens en lichamelijke sensaties. Dan gaan de neuronen in het brein samen aan het werk en vormen ze nieuwe verbindingen. Rick bracht zijn verhaal met humor, hij straalde uit dat hij het leuk vond om te doen en belichaamde zo wat hij in zijn boeken beschrijft. Hij is in staat om de ogenschijnlijk ingewikkelde neuropsychologische zaken helder uit te leggen. Tevens was het leuk, waardevol en inspirerend om de vmbn collega's te ontmoeten, ervaringen en ideeën uit te wisselen. In de afgelopen jaren dat ik de vmbn bijeenkomsten bezoek voelt het voor mij alsof er zo geleidelijk een mindfulness gemeenschap (sangha) in Nederland is gegroeid. Eén waarbij ik me thuis voel. Ik liep terug naar huis door de regen, maar nu met een brede glimlach om mijn mond. Tip: Rick Hanson geeft een gratis digitale nieuwsbrief uit: wise brain bulletin. Kijk op Verslag Tara Brach en Jonathan Foust, 14 september Door: Hester Noort, PR commissie VMBN. Afgelopen 14 september waren Tara Brach en haar levenspartner Jonathan Foust in Nederland om ons te verblijden met een inspirerende dag vol oefening. De eerste samenwerking tussen de VMBN en VVM op evenementengebied was erg geslaagd! Het was goed georganiseerd wat betreft ruimte, broodjes, drank, organisatoren en vrijwilligers om alle (praktische) vragen te beantwoorden. En de inhoud, ja daar kwamen we voor! Tara Brach en Jonathan Foust hebben ons een dag vol interessante verhalen en lessen uit de praktijk gegeven met daarbij praktisch en inspirerende oefening voor ons zelf. Persoonlijk was ik erg blij met de voorbeelden en vragen over acceptatie en compassie, wat nou als dit niet (direct) lukt? Een vraagstuk wat ik vaak tegenkom in mijn werk als trainer. Soms is acceptatie en zelfcompassie een stap te ver. Dan kan je beginnen met compassie aan iemand (mee) te geven, de hulp in te roepen met een beeld of gedachte van een geliefde ander of een bekend figuur. Kortom, neem de ruimte en de tijd om je te laten helpen om stap voor stap bij acceptatie en zelfcompassie te komen. Ook kan het zo zijn dat het niet de juiste tijd is om de aandacht te richten op een intense ervaring/gevoel. Sometimes you have to say no, that s ok. This can be a Wisdom step. Ieder kan hierin zijn intuïtie volgen en serieus nemen, als trainer en als deelnemer. Zeker ivm het werken met bv. ernstige trauma s en gevoelens een handige reminder om (weer) eens te horen. Verder kwam de kracht van herhaling aan de orde, exposere + er bij blijven en hoe er bij blijven, wat heeft het nodig? En de kracht van de pauze, die jezelf kan stil zetten en van waaruit je elke keer opnieuw kan beginnen. Dank Tara en Jonathan en dank alle organistoren en vrijwilligers, op naar een retraite met Tara en Jonathan in 2015 ;-)? 9

10 Short report of the 5th EAMBA meeting in Amsterdam, 9-10 August, 2014 Door: Maria van Balen, Vice-voorzitter VMBN. Participants present from Belgium, Denmark, Germany, Holland, Israel, Lithuania, Norway, Poland, Spain, Sweden, United Kingdom - greetings and posters also from Austria, Ireland, Switzerland The EAMBA group has met since There is a feeling of urgency now to respond to the rapid growth of mindfulness and to all new developments in the field. For the coming period, EAMBA has chosen to remain a relatively informal network, allowing to focus on contents rather than on building an organization. In the 5th meeting time was spent on the introduction of everybody present and of main issues and challenges at stake with respect to mindfulness in the different countries. Each country had a short poster presentation, describing the situation and numbers concerning mindfulness/teachers/training institutes / association(s), etc. Then some questions regarding quality of a good mindfulnesscourse, of teachers, training institutes and teacher-training programs were discussed in small groups as well as plenary. In the discussion, the general wish was to create a framework of standards for quality and ethics, that is strong enough to function as a "lighthouse" for those who practice and teach mindfulness, while at the same time offering enough space for each country to fill the framework according to the national situation and needs. 4 Groups have formed to further work on the following subjects, working and meeting online, in preparation for the 6th EAMBA meeting in 2015 in Berlin: 1. teacher quality 2. teacher training programs (quality / standards) 3. Assessment / certfication of teacher training institutes 4. Coordination group: coordinating the 3 working groups, communication (external contacts, website) and preparation of the 2015 EAMBA meeting. Tot slot, safe the date!: Algemene ledenvergadering vrijdag 10 april 2015 Op vrijdag 10 april 2015 is de VMBN Algemene leden vergadering 2015 gepland. De ALV zal weer plaats vinden in de Veste /Zon&Schild te Amersfoort. Het thema & programma, precieze tijden en routebeschrijving worden nog bekend gemaakt via de mail. Tot slot 2, ter inspiratie: Wanneer we het vermogen ontwikkelen om ja te zeggen tegen alles wat wij ervaren, ontdekken we de openheid en de vrijheid van totale acceptatie. Tara Brach uit Het leven liefhebben door acceptatie. Hartelijke groet, de PR commissie: Maria Meulenbeek, Lizzy Aaldering, René Slikker, Menno Bouter en Hester Noort. 10

11 Bijlage: Informatie van VVM werkveldgroep mensen met een verstandelijke beperking. (Een iets beknoptere versie van informatie van werkgroep lid Ella Lemmens) Een aantal leden van deze werkgroep hebben elkaar in maart en juli 2014 ontmoet. Er zijn 12 leden. Er blijkt een enorme hoeveelheid enthousiasme, ideeën, plannen en wensen te zijn bij de aanwezige leden. Hieruit heeft de werkgroep een aantal functies weten te destilleren: A. Het ontwikkelen van een platform om ideeën, ervaringen en tips uit te wisselen met leden van de werkgroep. B. Uitwisseling met anderen. Te denken valt aan mindfulnesstrainers die niet lid zijn van de werkgroep of de VVM, geïnteresseerden, professionals uit het werkveld en media, leden van de VMBN die ook met de doelgroep werken. C. Het inventariseren wat er al op het gebied van mindfulness en verstandelijke beperking is ontwikkeld of in beweging is. D. Het (in de toekomst) ontwikkelen van materiaal specifiek gericht op de doelgroep. We willen een website ontwikkelen om deze functies uit te kunnen voeren. Financiering van de trainingen voor de doelgroep blijkt een hot item. Vaak is het afhankelijk van de bekendheid met mindfulness bij het management of staf van een organisatie. Dit bepaalt of er draagvlak is voor trainingen. De mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak geen breed budget. Een punt van aandacht voor de werkgroep. Dit is voor ons een uitdaging om op creatieve wijze op zoek te gaan naar manieren om deze doelgroep te bereiken. De volgende bijeenkomst (1 november) willen we aan de slag gaan met de inhoud van de trainingen: Welke oefeningen worden al gedaan door leden waar goede ervaringen mee zijn opgedaan? Welke ideeën hebben leden over oefeningen die ze zouden willen doen? Dus: we gaan oefeningen doen en ervaren. Tip: Het artikel: rust vinden met mindfulness in het vaktijdschrift Klik voor medewerkers in de gehandicaptenzorg. Tegen kleine vergoeding te krijgen via onderstaande link. Het algemeen adres van de werkgroep is: 11

Verwachtingen HIP-dag

Verwachtingen HIP-dag 1. Aan welk types evenementen zou je deelnemen als deze werden gehouden in jouw buurt? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Type evenementen 94,7 84,2 78,9 36,8 HIP- dag Intervisie Ledenvergadering Anders Anders: Workshops

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Yvonne Kuijsters Kennismaken met mindfulness Wat is mindfulness Wat brengt het mij, wat heb ik eraan? Aandacht Aandacht is een vorm van oplettendheid.

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Ellen van Steekelenburg, Femke Beelen, 5 oktober 2017 Onze bijdrage in grote lijnen: Positieve

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U?

UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U? UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U? Nadine Köhle, MSc. Contactdag Stichting Olijf 3 oktober 2015 Garderen EVEN VOORSTELLEN ACHTERGROND KANKER HEB JE NIET ALLEEN! 4 ACHTERGROND IMPACT VAN DE

Nadere informatie

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt Instructie 1 De relatie met je cliënt Heb jij je voelsprieten uitstaan? Met behulp van dit werkblad onderzoek je of je je voelsprieten hebt uitstaan naar de cliënt. Kies een cliënt en vul met die cliënt

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

ORGANISEER EEN SNERTWERKEVENEMENT

ORGANISEER EEN SNERTWERKEVENEMENT ORGANISEER EEN SNERTWERKEVENEMENT Een vereniging biedt kansen voor bedrijven. Uiteraard in het ledenbestand, maar ook in het zakelijk netwerk dat achter de verenging schuilgaat. Veel clubs organiseren

Nadere informatie

Aanbod van Paardkrachtig

Aanbod van Paardkrachtig Aanbod van Paardkrachtig Paardkrachtig richt zich op kinderen, jongeren en jong volwassenen tussen de 8 en 25 jaar, die niet lekker in hun vel zitten en bijvoorbeeld last hebben van de volgende klachten:

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

marketing voor zorg-professionals: reader Deel 4: hoe stuur je een goede e-zine? Nieuwsbrief is een NO NO! Hoe krijg je cliënten voor je e-zine?

marketing voor zorg-professionals: reader Deel 4: hoe stuur je een goede e-zine? Nieuwsbrief is een NO NO! Hoe krijg je cliënten voor je e-zine? Nieuwsbrief is een NO NO! Besef dat jouw bedrijf niet om jou draait maar om je doelgroep. Jij bent niet belangrijk, zij zijn belangrijk! Daarom schrijf je NOOIT een nieuwsbrief! In een nieuwsbrief staan

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Ermelo, 18 december 2013. Lieve mensen,

Ermelo, 18 december 2013. Lieve mensen, Ermelo, 18 december 2013 Lieve mensen, De laatste dagen van het jaar zijn weer in zicht, voor mij is dat een moment van bezinning op het afgelopen jaar. Dit jaar heb ik besloten om in mijn bezinning, ook

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Uw meest belangrijke ervaring met samenwerken. Met wie? Wat gebeurde er? Welke levensles trok u eruit?

Uw meest belangrijke ervaring met samenwerken. Met wie? Wat gebeurde er? Welke levensles trok u eruit? De vraag op het symposium: Wij begint met mij 19 juni 2013: Uw meest belangrijke ervaring met samenwerken. Met wie? Wat gebeurde er? Welke levensles trok u eruit? Ervaringen met samenwerken. 32 deelnemers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Workshop communicatie

Workshop communicatie Workshop communicatie Feedback is collegiale ondersteuning of toch niet? Wat wil de beroepsvereniging betekenen voor Verzorgenden en Verpleegkundigen? Wij willen onze beroepsgroepen in staat stellen hun

Nadere informatie

Namens de projectgroep voorbereid door M. van Boxtel Achtergrond

Namens de projectgroep voorbereid door M. van Boxtel Achtergrond Rapportage TANDEM Vragenlijstonderzoek TANDEM vragenlijst voor leden beroepsvereniging MBSR/MBCT trainers Namens de projectgroep voorbereid door M. van Boxtel Achtergrond Het TANDEM- project richt zich

Nadere informatie

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015 Inleiding Over 3 maanden is het Odensehuis al weer een jaar open. We beginnen goed op gang te komen. Het is duidelijk dat er behoefte is aan

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat.

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat. Klantbeoordelingen 2015 - zakelijke taaltrainingen januari t/m december 2015, n = 1.247 Klantenwaardering Vraagstelling Uitstekend Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Wat vindt u van het gebruikte lesmateriaal?

Nadere informatie

Ledentevredenheidsonderzoek 4 e kwartaal 2014

Ledentevredenheidsonderzoek 4 e kwartaal 2014 Ledentevredenheidsonderzoek 4 e kwartaal 2014 In december heeft onze vereniging gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een ledentevredenheidsonderzoek te doen onder onze leden. Het onderzoek is een initiatief

Nadere informatie

DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST

DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST Gebruik deze checklist om te beslissen welke kanalen je zal gebruiken op je school om zowel leerlingen als collega s te informeren en motiveren over Zuiddag. Deze checklist bestaat

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Test jezelf.

Kwaliteitszorg. Test jezelf. Kwaliteitszorg. Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe je je deskundigheid of die van je collega s kunt bevorderen of professionaliseren? Kun je goed samenwerken? Kun je kwaliteitszorg leveren? Doe de testjes

Nadere informatie

Energiek de lente in!

Energiek de lente in! Miniboekje Energiek de lente in! 10 tips voor meer balans & energie Beste lezer, Dit boekje is een klein cadeautje voor u! De lente is weer begonnen en de bomen staan te popelen om uit te lopen. Koeien

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Makkelijk mensen motiveren deel 5

Makkelijk mensen motiveren deel 5 Makkelijk mensen motiveren deel 5 De kracht van niet-oordelen. Makkelijk mensen motiveren, deel 5 Hoe gaat het met U? Stelt u zich eens voor dat iemand u deze vraag stelt en vervolgens met oprechte aandacht

Nadere informatie

COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN

COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN Bijlage 9 ETHIEK IN RICHTLIJNEN bij Arbeid en Gezondheid (EiR-A) COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN Versie INHOUD 1 Inleiding 2 Contextanalyse 2.1 Situatie en omgeving 2.2 De actoren 2.3 Het product 3

Nadere informatie

Samenwerken in de wijk

Samenwerken in de wijk Meer lezen? Download de publicatie Samenwerken in de wijk met achtergronden over de 10 meest genoemde vragen en dillemma s bij samenwerken. Draaiboek voor bijeenkomst Samenwerken in de wijk 1 Introductie

Nadere informatie

WELKOM! LEZING MINDFULNESS

WELKOM! LEZING MINDFULNESS WELKOM! LEZING MINDFULNESS Confidanza, Praktijk voor danstherapie en mindfulness www.confidanza.nl 1 WELKOM danstherapie en mindfulness 2 HOEZO STRESS? danstherapie en mindfulness 3 WAT IS MINDFULNESS

Nadere informatie

Hoe werkt advies? Ze weten niet wat Ze weten niet waarom Ze weten niet hoe. HersenletselCongres 2014 3 november

Hoe werkt advies? Ze weten niet wat Ze weten niet waarom Ze weten niet hoe. HersenletselCongres 2014 3 november HersenletselCongres 2014 3 november Disclosure belangen sprekers C1 Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Motiveren tot gedragsverandering; wat is lastig en wat kun je als professional doen? (potentiële)

Nadere informatie

P e r s o n a l C a r e e r P l a n

P e r s o n a l C a r e e r P l a n P e r s o n a l C a r e e r P l a n If you can dream it, you can do it. Walt Disney First comes thought; then organization of that thought, into ideas and plans; then transformation of those plans into

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Vele kralen maken een ketting Training Wat kan ik doen om (andere) ouderen te helpen?

Vele kralen maken een ketting Training Wat kan ik doen om (andere) ouderen te helpen? Vele kralen maken een ketting Training Wat kan ik doen om (andere) ouderen te helpen? Vijf bijeenkomsten van 2 2,5 uur (aansluitend eten) Eerste bijeenkomst Benodigdheden Flip over Stiften Papier Memobriefjes

Nadere informatie

Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING

Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING Dinsdag 10 november 2015 Vanaf 12.00 uur Grolsch Veste Colosseum 65 7521 PP ENSCHEDE (ingang kanaalzijde) Om kennis over de

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.2 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Interview verslag! Anouk van Houten 538565. Interview verslag. Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen

Interview verslag! Anouk van Houten 538565. Interview verslag. Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen Interview verslag Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen Inhoudsopgave: Voorwoord -!!!!! blz. 3 Wempe Webdesign -!!!! blz. 4 Opleiding -!!!!!! blz. 4 Beroepskeuze

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt"

Jaarverslag 2013 Stichting Als kanker je raakt Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt" Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Bestuurssamenstelling 3 Doelstelling en beleid 4 Organisatie en beloningsbeleid 4 Verslag activiteiten 4 Doelen voor

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Mindfulness voor zorgprofessionals. Barbara Doeleman van Veldhoven Hanne Verweij

Mindfulness voor zorgprofessionals. Barbara Doeleman van Veldhoven Hanne Verweij Mindfulness voor zorgprofessionals Barbara Doeleman van Veldhoven Hanne Verweij Onderzoek MFN bij zorg professionals Stress Depressieve klachten Burnout klachten Rumineren Empathie Zelfcompassie Tevredenheid

Nadere informatie

InPreventie naar de BvAA

InPreventie naar de BvAA NIEUWSBRIEF Maart 2015 InPreventie naar de BvAA Na een jaar lang overleggen is het gelukt. Op 24 maart heeft Pieter namens de beroepsvereniging het contract met TNO getekend bij het ministerie van Sociale

Nadere informatie

Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) Anders, namelijk.

Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) Anders, namelijk. Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) 9 8 7 6 5 4 1 Anders, namelijk. o op bezoek geweest bij de boerderij o leden vergadering o tijdens

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Van het bestuur

INHOUDSOPGAVE. Van het bestuur NIEUWSBRIEF Nummer 39, 4 september 2017 INHOUDSOPGAVE Van het bestuur 1 Meiden A zoekt jou! 3 Belangrijke data 4 Digitaal resultaat invoeren vanaf seizoen 17-18 4 Oranje in actie! 5 Grote Clubactie 5 Contact

Nadere informatie

Workshop Mindfulness. 7 oktober 2016 Verpleegkundig Oncologie Symposium Franca Warmenhoven

Workshop Mindfulness. 7 oktober 2016 Verpleegkundig Oncologie Symposium Franca Warmenhoven ? Workshop Mindfulness 7 oktober 2016 Verpleegkundig Oncologie Symposium Franca Warmenhoven franca@seetrue.nl Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante

Nadere informatie

In deze PDF zal er vanuit worden gegaan dat je weet wat HTML is en dat je weet hoe je een website aan moet passen in de code.

In deze PDF zal er vanuit worden gegaan dat je weet wat HTML is en dat je weet hoe je een website aan moet passen in de code. Bedankt! Als eerste bedankt voor het aanschaffen van deze PDF waarin ik je handige tips en trucs zal geven voor de optimalisatie van jouw website. Deze PDF staat vol met informatie om de website te kunnen

Nadere informatie

Workshop Mindful Werken in de Kraamzorg Kraamzorgcafé 18 mei 2017

Workshop Mindful Werken in de Kraamzorg Kraamzorgcafé 18 mei 2017 Workshop Mindful Werken in de Kraamzorg Kraamzorgcafé 18 mei 2017 Ida Tuinhof Mindfulness- en Compassietrainer Bedrijfsfysiotherapeut Ida Tuinhof Bedrijfsfysiotherapeut Mindfulness- en Compassie trainer

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2014-2015. Hierin zijn de

Nadere informatie

Mindful Coachen Amsterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Amsterdam tweejarige opleiding Mindful Coachen Amsterdam Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen?

Nadere informatie

STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017.

STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017. STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017. Inhoudsopgave: Inleiding blz. 2 Bestuur. blz. 3 Werkgroep achterban. blz. 4 Werkgroep jonge en werkende mantelzorgers

Nadere informatie

Workshop Mindful Werken in de Thuiszorg Thuiszorgcafé 9 november 2016

Workshop Mindful Werken in de Thuiszorg Thuiszorgcafé 9 november 2016 Workshop Mindful Werken in de Thuiszorg Thuiszorgcafé 9 november 2016 Ida Tuinhof Mindfulness- en compassietrainer Bedrijfsfysiotherapeut Programma Introductie Wat is mindfulness + achtergrond Wat is mindful

Nadere informatie

Workshop Mindfulness Gemeente Halderberge Betsie Wagemakers. Het enige moment wat telt is:

Workshop Mindfulness Gemeente Halderberge Betsie Wagemakers. Het enige moment wat telt is: Workshop Mindfulness Gemeente Halderberge Betsie Wagemakers Het enige moment wat telt is: NU Programma 1. Wat is mindfulness? 2. Wat levert mindfulness op? 3. Evaluatie van de ingevulde enquête. 4. De

Nadere informatie

Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord. Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012

Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord. Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012 Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012 Opzet Business Case depressiepreventie (BC dp) Waarom Hoe Veerkracht initiatieven Hoe nu verder in ZHN? GGD NL,

Nadere informatie

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband?

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband? Participatief leiderschap Hoe leid je een samenwerkingsverband? Mr. Drs. Lucien Stöpler Justice in Practice December 2014 Participatief leiderschap: Hoe leid je een samenwerkingsverband? 2014 Justice in

Nadere informatie

UMC St Radboud. Mindfulness voor mensen met MS

UMC St Radboud. Mindfulness voor mensen met MS UMC St Radboud Mindfulness voor mensen met MS Patiënteninformatie De diagnose MS is ingrijpend voor u en uw omgeving. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij ziekte angst, depressie en andere psychologische

Nadere informatie

ENQUÊTE VACATURE. Deel jouw droom over gemeente zijn!

ENQUÊTE VACATURE. Deel jouw droom over gemeente zijn! ENQUÊTE VACATURE Deel jouw droom over gemeente zijn! Beste mede-dromer, Wij zijn op zoek naar wat jij graag wilt, waar je behoefte ligt en wat jij verwacht als het gaat over gemeente zijn (cq kerk zijn)

Nadere informatie

BIJEENKOMST WESTERHOVENS VERENIGINGSLEVEN 2017

BIJEENKOMST WESTERHOVENS VERENIGINGSLEVEN 2017 BIJEENKOMST WESTERHOVENS VERENIGINGSLEVEN 2017 Doel: gezamenlijk knelpunten oplossen Datum: 16 maart 2017 Locatie: De Buitengaander Bijeenkomst Westerhovens verenigingsleven 2017 Inleiding In 2016 zijn

Nadere informatie

Je sollicitatie bij Cedrah

Je sollicitatie bij Cedrah Je sollicitatie bij Cedrah Welkom! Beste sollicitant, Als je deze handleiding leest, betekent het dat je een (open) sollicitatie bij Cedrah hebt gedaan. Uiteraard weten we op dit moment nog niet of we

Nadere informatie

Boventallig? Pech. Of toch niet?

Boventallig? Pech. Of toch niet? Boventallig? Pech. Of toch niet? Op pad met onze Wandelcoach Tineke Franssen Harriët (37, foto) werkt drie jaar bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Eerst als projectleider ICT. Maar de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gefeliciteerd! 3. Laatste loodjes 6. Tot zover 12

Gefeliciteerd! 3. Laatste loodjes 6. Tot zover 12 Gefeliciteerd! 3 Waarom dit boek? 3 Hoe gaat dit boek jou helpen? 3 Is er nog iets dat je moet weten voordat je verder leest? 4 Laatste loodjes 6 De agenda 6 Nu jij 9 Tot zover 12 Gefeliciteerd! Als je

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,5 8,4 8,9 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,5 8,4 8,9 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,5 8,4 8,9 8,6 Zowel uit de beoordelingen in de vorm van een rapportcijfer als de aanvullende opmerkingen, blijkt dat de

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Workshop Motiverende Gespreksvoering Hoe werkt advies? drs. Hilde Jans psycholoog hilde.jans@cambiamo.

Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Workshop Motiverende Gespreksvoering Hoe werkt advies? drs. Hilde Jans psycholoog hilde.jans@cambiamo. Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Workshop Motiverende Gespreksvoering Hoe werkt advies? drs. Hilde Jans psycholoog hilde.jans@cambiamo.nl Waarom mensen niet? Dus wat kun je doen? Ze weten niet

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Mindfulness. voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden

Mindfulness. voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden Mindfulness publiekssymposium voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden Zaterdag 31 augustus 2013 Toelichting Ook dit jaar organiseert het Radboud Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

DE AARDE IS OOK. TOOLKIT: TIPS & IDEEëN VOOR VRIJWILLIGERS. Mueller/GP

DE AARDE IS OOK. TOOLKIT: TIPS & IDEEëN VOOR VRIJWILLIGERS. Mueller/GP DE AARDE IS OOK TOOLKIT: TIPS & IDEEëN VOOR VRIJWILLIGERS Mueller/GP Wilkins/GP Een wereld die draait op schone energie, met rijke bossen en oceanen vol leven. Dat is de wereld volgens Greenpeace. We doen

Nadere informatie

Netwerkmarketing. Hoe kan je contacten benaderen en uitnodigen?

Netwerkmarketing. Hoe kan je contacten benaderen en uitnodigen? Netwerkmarketing Hoe kan je contacten benaderen en uitnodigen? In deze training 1. Je sociale netwerk onderhouden 2. Wat de pro s doen 3. Wat is de beste strategie om mensen uit te nodigen Wat je NIET

Nadere informatie

Mindfulness op het Werk

Mindfulness op het Werk Mindfulness op het Werk CONTACTGEGEVENS Carucha Schwencke Praktijk voor Mediteren-in-eenvoud Marnixstraat 61 2518 PW Den Haag (070) 887 41 74 info@caruchaschwencke.nl www.caruchaschwencke.nl www.mediteren-in-eenvoud.org

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN PETS D1570 Groei door Inspiratie ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN Frank van der Meijden Public Image Coordinator zone 13A&C, 18B OPLOSSING? Alternatieve vormen Club bijeenkomsten: Oplossing voor

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen 1 Het regionaal platform ervaringskennis Wie zijn wij? Wij zijn mensen uit cliëntenraden in Nijmegen en begonnen in 2013.Wij vinden het belangrijk om wat cliënten

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de slag met job craften

Voorwoord. Aan de slag met job craften Aan de slag met job craften Voorwoord Over job craften wordt steeds meer geschreven. Er is een scala aan wetenschappelijke artikelen en in Nederland zijn inmiddels ook enkele promotieonderzoeken gepubliceerd.

Nadere informatie

Overtuigend en Ontspannen Presenteren

Overtuigend en Ontspannen Presenteren Overtuigend en Ontspannen Presenteren voor technische professionals 20 juni 2013 Jullie doelen? Workshop Presenteren Minder zenuwen bij presentaties Makkelijker contact met het publiek Wat wél en beter

Nadere informatie

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen? Wil je mindfulness

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie