Nieuwsbrief september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief september 2014"

Transcriptie

1 Beste leden, Nieuwsbrief september 2014 Beste leden, het is weer tijd voor een uitgebreide VMBN nieuwsbrief! Hiermee brengen we je weer op de hoogte van het werk wat afgelopen tijd verzet is door het bestuur, de commissies èn over andere belangrijke + inspirerende zaken. Omdat de Nieuwsbrief inderdaad uitgebreid is volgt hier, voor de/meer overzichtelijkheid, een Inhoudsopgave: Blz. 2 : Berichten van het bestuur Blz. 2+3 : Onderzoeksproces samenwerkingsmogelijkheden VVM en VMBN. Blz. 4+5 : Nieuws uit de PR commissie Blz. 5+6 : Update over vergoeding Mindfulnesstraining Blz. 6 : Ethische gedragscode Blz. 7 : VMBN Website Blz. 7+8 : Nieuws uit de Werkveldgroepen Blz. 8+9 : Verslag lezing Rick Hanson, 4 juni 2014, Amsterdam. Blz. 9 : Verslag Tara Brach en Jonathan Foust, 14 september Blz. 10 : Short report of the 5th EAMBA meeting in Amsterdam, 9-10 August, 2014 Blz. 10 : Tot slot, Safe the date! Blz. 10 : Tot slot 2, Ter inspiratie Blz. 11 : Bijlage: Oproep VVM Werkgroep mensen met een verstandelijke beperking 1

2 Berichten van het bestuur: Beste leden, zoals jullie inmiddels allemaal weten zijn we zeer verheugd dat Kristel Baele toegetreden is tot ons bestuur (zie mail 24 juni 2014). In onze laatste vergadering hebben we haar als onze nieuwe voorzitter benoemd! Omdat Kristel eind dit jaar nog een lange vakantie had gepland zal Maria van Balen zo nodig de komende tijd nog als vice-voorzitter blijven functioneren. In juni hebben de beide besturen van de VMBN en VVM (onze zustervereniging ) twee dagen met elkaar de verdere samenwerking besproken. Soms kwamen we in die besprekingen pijnlijke geschilpunten tegen die onze aandacht en tijd vragen. We hebben afgesproken om in ieder geval in de tussentijd al zoveel mogelijk activiteiten samen te organiseren en onze leden daarin te stimuleren. Het organiseren van de dag met Tara Brach en Jonathan Foust op zondag 14 september was daar een goed voorbeeld van. Meer informatie over de samenwerkingsmogelijkheden volgt hieronder. In augustus heeft op uitnodiging van de VMBN, in Amsterdam de bijeenkomst plaatsgevonden van de European Association for Mindfulness Based Approaches (EAMBA). Dit was een zeer inspirerend samenzijn van 21 mensen verdeeld over 11 landen. Je vindt hiervan een kort verslag in deze Nieuwsbrief. Op onze Algemene Leden Vergadering(ALV) kunnen we dit nog nader toelichten. In ieder geval kunnen we ook alvast melden dat er van 2 tot 6 januari 2015 er weer een EAMBA retreat voor mindfulnesstrainers zal worden georganiseerd in Mennorode. We zijn blij met alle activiteiten die in onze vereniging plaatsvinden zoals je kunt lezen in deze Nieuwsbrief! Op die manier maken we met elkaar onze samenleving meer mindful. Maria van Balen, Interim/vice-voorzitter VMBN. Onderzoeksproces samenwerkingsmogelijkheden VVM en VMBN. Contact tussen beide besturen: Zoals al eerder aangekondigd zijn de VMBN en de VVM samen in gesprek om te onderzoeken of en hoe we als verenigingen samen kunnen gaan. Een tweede verkenning met beide besturen was op 16 en 17 juni jongstleden. Onder de verhelderende begeleiding van Wibo Koole zijn beide besturen een avond en een dag met elkaar in gesprek gegaan. Heel open en in een prettige sfeer. We hebben het allemaal als zeer zinnig ervaren. Het blijkt wel een lastige zoektocht. Elke vereniging heeft zijn eigen ontstaansgeschiedenis met de daar aan verbonden visie en speerpunten. Een vervolggesprek is gepland in oktober Mogelijkheden voor samenwerking op praktisch en uitvoerend niveau: Los van of, en hoe een mogelijk samengaan van beide verenigingen tot stand komt en er uit gaat zien, waren alle bestuursleden enthousiast over het idee te beginnen met kijken naar praktische samenwerkingsmogelijkheden. Hierdoor kan het samenwerkingsproces ook nader onderzocht worden. Maria Douwes (VVM) en Maria Meulenbeek (VMBN) hebben ideeën voor samenwerkingsmogelijkheden op een rijtje gezet. Ze komen tot het volgende overzicht: Wat gebeurt er al: VVM en de VMBN hebben samen het event met Tara Brach in september 2014 georganiseerd. Ideeën voor Gezamenlijk organiseren 2

3 o Gezamenlijk organiseren van symposia /congressen /opleidingsdagen /events voor Mindfulness trainers, zoals de dag met Tara Brach. o Gezamenlijk organiseren van Regiobijeenkomsten. Doel: uitwisselen wat er in een regio speelt, contact & netwerkmoment, laagdrempelig, workshops, boekbesprekingen. o Beide besturen zijn bezig met hoe in contact te blijven met de zorgverzekeraars. Misschien is het handig en zinvol elkaar op de hoogte te houden of in de toekomst samen actie te (blijven) ondernemen. Nieuwsbrieven uitwisselen Nieuwsbrieven uitwisselen door ieders Nieuwsbrief naar ook de leden van de andere vereniging te sturen per mail. De VVM heeft de nieuwsbrieven op hun site staan, ook toegankelijk voor niet leden. De VMBN overweegt om de VMBN nieuwsbrieven ook op de VMBN site te plaatsen. Contact tussen de verschillende actieve werk(veld)groepen De VVM kent Werkgroepen en Contactgroepen. Informatie over deze groepen staat op de site van de VVM: De VMBN kent Werkveldgroepen. Informatie over deze werkveldgroepen komt binnenkort op de site van de VMBN. Werkveldgroepen van de VMBN en Werkgroepen en Contactgroepen van de VVM zouden met elkaar in contact kunnen gaan als ze in hetzelfde werkveld of met hetzelfde onderwerp of met dezelfde doelgroep werken. De VMBN heeft 4 werkveldgroepen waarvan er op dit moment twee actief zijn: 1: Werkveldgroep Algemene gezondheidszorg: pijn, ziekte, lichamelijk onverklaarde klachten, psychosociale oncologie. 2: Werkveldgroep Arbeid en gezondheid, bedrijfsleven. (Voor nieuws uit deze werkveldgroep zie verderop in de Nieuwsbrief) Daarnaast bestaat binnen de VMBN de wens voor het opstarten een werkveldgroep Geestelijke gezondheidszorg en verstandelijke beperking en een werkveldgroep Kinderen en jeugd, ouderschap en onderwijs. De VVM heeft 4 Werkgroepen en 5 Contactgroepen. Zie de site van de VVM. Een werkgroep organiseert activiteiten. Mensen die aangesloten zijn bij een contactgroep zijn geïnteresseerd in een bepaald onderwerp, maar ze ontplooien niet direct activiteiten. Er is duidelijk een overlap in aandachtsgebied tussen de Werkveldgroepen van de VMBN en de Werkgroepen en de Contactgroepen van de VVM. Oproep Algemeen Ben je werkzaam in een bepaald werkveld of met een bepaalde doelgroep en zoek je naar uitwisseling of intervisie met mindfulnesstrainers in het zelfde werkgebied: kijk op de site van beide verenigingen voor informatie over wat collega s doen op dit terrein en als het je aanspreekt nodigen we je van harte uit om te verkennen wat de samenwerkingsmogelijkheden kunnen zijn. Oproep VVM Werkgroep mensen met een verstandelijke beperking. De VVM werkgroep mensen met een verstandelijke beperking, zoekt contact met leden van de VMBN die werkzaam zijn in hetzelfde werkveld. Heb je interesse, kijk dan voor informatie in de bijlage aan het eind van deze nieuwsbrief en de site van de VVM. Maria Meulenbeek, bestuurslid en voorzitter VMBN PR Commissie 3

4 Nieuws uit de PR commissie Commissieleden; Twee leden van het eerste uur: Eline Snel en Maria van Balen hebben afscheid genomen van de VMBN PR Commissie. Eline en Maria nogmaals heel hartelijk dank voor al het werk dat jullie verzet hebben en voor jullie inspiratie en ideeën!! Er is veel te doen in de PR Commissie. We zijn dan ook erg blij dat 2 nieuwe leden de commissie komen versterken: René Slikker en Menno Bouter. Van harte welkom!! De commissie bestaat nu uit: Hester Noort, Lizzy Aaldering, Maria Meulenbeek, René Slikker en Menno Bouter. Waar we mee bezig zijn: Folders. De PR Commissie heeft 2 soorten VMBN folders ontwikkeld. De folder voor Trainers is er al een tijd en recent is er een folder voor het algemene publiek gekomen. Over deze publieksfolder is al eerder bericht: zie Nieuwsflits mei 2014, hij is te downloaden na inloggen via onze site. Beide folders hebben we de laatste tijd actief verspreid via verschillende evenementen waar we met een VMBN stand hebben gestaan. Naast de folders hebben we ook mooie pennen laten vervaardigen om uit te delen! Ons belangrijkste speerpunt voor komende tijd is Mindfulness meer bekendheid te geven bij het algemene publiek en bij mensen en organisaties die invloed kunnen uitoefenen om Mindfulness Trainingen in te zetten in organisaties en bedrijven. We hebben ons o.a. aangesloten bij de Landelijke campagne: Herken de druppel, check je werkstress /een landelijke campagne om stress op het werk te verminderen. De VMBN is supporter van deze campagne en komt in november 2014 met acties. Zie: We hebben afgelopen zomerperiode veel energie gestoken om op het ArboCongres van november te kunnen staan. Helaas is dit, door onbegrip over Mindfulness (?) en veronderstelling dat het niet passend zou zijn bij de inhoud van het congres, niet gelukt. We hebben nog veel werk te doen dus! We blijven jullie op de hoogte houden van de activiteiten die we hiervoor ondernemen. Heb je zelf ideeën of tips voor dit speerpunt: we horen ze graag! Via: ovv VMBN PR. Congressen. Met een uitnodigende stand zijn we veelvuldig aanwezig op evenementen en bij congressen die voor ons relevant kunnen zijn. De stand beschikt over 2 fraaie banners. Per keer proberen we de inhoud van de stand af te stemmen op het betreffende evenement/congres. We blijven alert op wat er georganiseerd wordt en of het voor ons de moeite waard kan zijn er te staan. Vergoeding Mindfulness Er is door enkele bestuursleden en commissieleden van de VMBN al veel energie en werk gestoken in het proberen MBSR /MBCT ruimer vergoed te krijgen door zorgverzekeraars. Jammer genoeg nog niet met het gewenste resultaat. In de Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen van september 2012, zomer /oktober/november 2013 en januari 2014 is hier uitvoerig over bericht. We hebben besloten het voorlopig te laten rusten. Maar we blijven alert! 4

5 We adviseren de leden je niet te laten afschrikken door de gedachte dat het toch niet vergoed wordt, maar steeds naar creatieve oplossingen te blijven zoeken. Wij proberen ook scherp te blijven en waar mogelijk het gesprek gaan te gaan met zorgverzekeraars. En heb je ideeën of tips: laat het ons weten! Opvolgend in deze Nieuwsbrief vind je meer informatie over mogelijke routes voor vergoeding. Herhaalde oproep: Graag willen we ons meer richten op PR via de social media, de leden die nu in de PR commissie zitten zijn hier (nog) niet zo in thuis, daarom onze oproep: Ben jij iemand die op de hoogte is van (alle) social media en het leuk vindt, (wat) tijd te steken om ons hierop meer te gaan vertegenwoordigen? Sluit je dan bij ons aan! Stuur een mail naar VMBN: ovv VMBN PR. Update over vergoeding Mindfulnesstraining: Routes voor aanvragen Vergoeding MBSR / MBCT. Hierbij een overzicht over mogelijke (andere) routes voor vergoeding, die je zou kunnen aanspreken als Mindfulnesstrainer of die je kunt aanraden aan je cursisten. Via huisarts: Een VMBN lid heeft een mogelijkheid bedacht voor het vergoed krijgen van een MBSR /MBCT via de huisarts. Hierbij een schets hoe deze route in elkaar steekt. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan is het beste in gesprek te gaan met de huisarts(en) in je omgeving om te bespreken wat de feitelijke mogelijkheden zijn. De geïndiceerde preventie die tot nu toe veel door 2e lijn instellingen werd ingevuld, wordt met ingang van 2014 niet meer vergoed uit de basiszorg en/of AWBZ. De huisartsen hebben dit als taak gekregen. Ze mogen geïndiceerde preventie declareren voor angst, depressie en alcoholmisbruik. De preventie activiteiten mogen alleen gedaan worden door een POH GGZ (Praktijkondersteuner Huisarts) De minimale vereisten voor het beroep Praktijk Ondersteuner Huisarts GGZ zijn: Opleiding tot basispsycholoog. Opleiding tot maatschappelijk werker met aanvullend een POH GGZ opleiding. Opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige met aanvullend een POH GGZ opleiding. De huisarts/normpraktijk mag voor 9 uur per week een POH GGZ in dienst nemen. Als een huisarts in een groepspraktijk werkt, dan is het totaal aantal uren voor een POH GGZ: het aantal normpraktijken x 9 uur. Niet alle huisartsen gebruiken het totaal aan beschikbare uren voor een POH GGZ. De uren die nog beschikbaar zijn kunnen worden ingezet voor het inschakelen van een Mindfulness trainer / ZZP er die voldoet aan de opleidingseisen voor een POH GGZ en een VAR-WOU heeft. Via werkgever Bijna alle werkgevers hebben een potje preventie, een ziekteverzuimpotje en /of een potje persoonlijke ontwikkeling. Ook kan er binnen grotere organisaties een beroep worden gedaan op 5

6 bedrijfsmaatschappelijk werk. Mogelijk is de werkgever bereid te investeren in mindfulness door de Landelijke campagne: Herken de druppel, check je werkstress, Via Arbodiensten Werkgevers via arbodiensten benaderen, via bedrijfsartsen en brancheorganisatie (bv. BOA, Arbouw) is een mogelijkheid. De VMBN PR Commissie is bezig met het vinden van een ingang bij/naar deze organisaties. Via UWV Het is de moeite waard voor mensen met een uitkering om te onderzoeken of het UWV een deel van de kosten voor een training kan betalen. Van belang is dan goed te motiveren hoe een Mindfulness training kan bijdragen aan het (sneller) vinden van een baan en aan het goed blijven functioneren in een baan. Via Gemeente Het ondersteunen van mantelzorgers is voor veel gemeenten een speerpunt nu door de bezuinigingen in de zorg veel zorgtaken op de schouders van mantelzorgers komen. Je kunt een beroep doen op WMO gelden. Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook een deel van een MBSR voor mantelzorger. In de Nieuwsbrief van januari 2014 is uitgebreid bericht over het mantelzorg project in het noorden van het land door Annetje Brunner. Via GGZ MBCT wordt vergoed bij een recidiverende depressie. Via Arbeidsintegratie De PR Commissie gaat eventuele mogelijkheden nog nader onderzoeken. Via Zorgverzekeraars: stand van zaken De Amersfoortse vergoed in principe 100 euro. Vraag echter goed door op de voorwaarden. De Ohra vergoedt alleen een individueel traject op basis van een diagnose van een arts. Menzis biedt vergoeding voor mantelzorgers als ze een aanvullend pakket hebben. Mocht je zelf ideeën hebben of nog andere routes hebben bedacht: we worden graag geïnformeerd! Maria Meulenbeek, bestuurslid en voorzitter VMBN PR Commissie, of ovv VMBN PR. Ethische gedragscode Dit jaar willen we graag een ethische gedragscode ontwikkelen waar we ons als VMBN leden aan kunnen verbinden. Zijn er leden die hierover mee willen denken en helpen zo'n code te schrijven? De zusterverenigingen in België en Duitsland hebben al een gedragscode, die ongetwijfeld als een geschikte basis gebruikt kunnen worden. Wil je hieraan bijdragen, stuur dan graag een mailtje aan het secretariaat op 6

7 VMBN Website Op dit moment zijn we achter de schermen hard bezig om met SEO (zoekmachine optimalisatie) de vindbaarheid van de VMBN website te verbeteren, zodat de VMBN hoog scoort als er op mindfulness en aanverwante termen wordt gezocht. We verwachten dat dit resultaat op gaat leveren voor de zichtbaarheid van de VMBN, en daarmee ook van alle leden. Help mee de online zichtbaarheid van de VMBN te vergroten Wat je zelf kunt doen om hieraan bij te dragen: plaats een link naar de VMBN (www.vmbn.nl) op je eigen website(s). Een groter aantal links naar de website helpt ons beter te scoren bij Google en andere zoekmachines. Zet je trainingsaanbod op de VMBN website zodat potentiële cursisten je kunnen vinden. Dit doe je door in te loggen op het besloten trainersgedeelte waar je je cursussen toe kunt voegen. Op de pagina waar je je training kunt plaatsen is ook een tekstveld voor extra informatie. Gebruik dit tekstveld svp alleen als je een korte toelichting hebt hier dus geen uitleg over wat mindfulness is! Alvast bedankt voor je medewerking! Nieuws uit de Werkveldgroepen: Werkveldgroep Mindfulness en arbeid & gezondheid: Deze werkgroep heeft als doel het faciliteren en informeren van de leden van de VMBN die zich als mindfulnesstrainer specifiek richten op het werkveld "arbeid en gezondheid". Zo hopen wij een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mindfulness in relatie tot arbeid & gezondheid in Nederland. 21 januari 2014 is de huidige werkveldgroep Arbeid en Gezondheid voor het eerst bij elkaar gekomen. Na het uitwisselen van ideeën en interesses, zijn we begonnen met het verkennen en inventariseren van het domein arbeid en gezondheid/werkstress. Centrale vraag hierbij is: Hoe kan mindfulness meer bekendheid en betekenis krijgen binnen het werkveld arbeid en gezondheid? Vanuit deze vraag zijn onder andere de volgende onderwerpen onderzocht: evidence based onderzoeken (mindfulness-werkstress), meetinstrumenten m.b.t. gezondheid/werkstress van werknemers in organisaties en werk, theoretisch kader gedragsveranderingen, aanbieders op de markt m.b.t. interventies werkstress en maatschappelijk ontwikkelingen. De werkgroep is 3 keer bij elkaar geweest en besloten is om in 2014 een brochure te maken, bestemd voor werkgevers waarbij de toegevoegde waarde van mindfulness in relatie tot de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers wordt toegelicht. Verwacht wordt dat het eerste concept eind 2014 gereed kan zijn. Leden van de werkgroep zijn: Harriet Kuipers, Willem de Groote, Ida Tuinhof, Andrea Bergström, Simone Lips, Kitty Jacobs en Menno Bouter. Mocht je een actieve bijdrage willen leveren aan deze werkgroep laat het ons weten. Je kunt hiervoor een van bovenstaande leden benaderen of Menno Bouter of mail naar: 7

8 Werkveldgroep Algemene Gezondheidszorg: De werkgroep Algemene Gezondheidszorg is in augustus voor de tweede keer bij elkaar gekomen. Er lijkt een groepje kernleden te ontstaan, met daarnaast een grotere groep belangstellende leden. Na de brainstorm over mogelijke activiteiten in de eerste vergadering, hebben we de afgelopen keer naast een stukje intervisie meer stilgestaan bij onze organisatie en haalbare taken tot aan de volgende Algemene Ledenvergadering. We willen een overzicht maken van de mindfulnesstrainers die in de AGZ werken, met vermelding van specifieke specialismen en mogelijkheden en bereidheid om lezingen en workshops te geven. Momenteel worden de patiëntenverenigingen geïnventariseerd zodat we in gesprek kunnen gaan met verschillende verenigingen. We stuiten hierbij op het gegeven dat de laatste Algemene Ledenvergadering geen groen licht heeft gegeven voor toetreding van MBA trainers. Breathworks is een van de Mindfulness-Based Approaches en is voor de AGZ een betekenisvolle benadering. We willen een lans breken voor toegang tot PubMed via de VMBN. We denken aan het aanleggen van een AGZ-mindfulness literatuuroverzicht, die liefst zichtbaar is op de website van de VMBN. We vinden het belangrijk dat bovenstaande informatie vindbaar is voor collegamindfulnesstrainers, voor geïnteresseerde deelnemers, zorgprofessionals en organisaties. We denken aan een informatief gedeelte over mindfulness en AGZ op de website van de VMBN. Via deze nieuwsbrief doen we graag een oproep: wil je actief aan bovenstaande activiteiten deelnemen, of wil je je aansluiten als geïnteresseerd lid (je blijft dan op de hoogte via de mailgroep AGZ), meld je aan bij: Ingrid van den Hout, contactpersoon van de werkveldgroep AGZ Na deze oproep volgt binnen de mailgroep AGZ de inventarisatie t.a.v. bovengenoemd overzicht van mindfulnesstrainers in de AGZ. Verslag lezing Rick Hanson, 4 juni 2014, gebouw de Rode Hoed, Amsterdam. Door: René Slikker, lid PR commissie. Op een druilerige woensdagmiddag in juni toog ik naar de Keizersgracht in Amsterdam voor een ontmoeting met Rick Hanson. De VMBN had samen met Ten Have, de uitgever van zijn nieuwe boek 'Geheugen voor Geluk' een speciale 'meet and greet' voor mindfulnesstrainers georganiseerd. Ik keek er naar uit, ondanks de regen. Ten eerste omdat ik Rick Hanson een zeer inspirerende persoon vind, een soort leermeester op afstand. Ik had hem een paar jaar geleden al eens gehoord in de Amstelkerk in Amsterdam bij de presentatie van de Nederlandse vertaling van zijn vorige boek, Boeddha's brein. In dit boek geeft hij een zeer toegankelijke uiteenzetting over de invloed van meditatie op de werking van onze hersenen. "Het brein is als klittenband voor negatieve ervaringen en als een antiaanbaklaag voor positieve." In deze ene zin is het boek volgens mij samen te vatten. Ik was benieuwd naar de kern van zijn boodschap over geluk. Rick Hanson blijkt van een actieve aanpak te houden, gebaseerd op moderne kennis over de werking van het brein. Hij gaat verder dan het alleen maar observeren van de dwalingen van de geest, want hij pleit voor het actief 8

9 herprogrammeren van het brein voor geluk. Over hoe je dat kunt doen gaat het boek. Mij is vooral bijgebleven dat je wanneer je een prettige, plezierige dan wel positieve ervaring hebt, je jezelf zo'n 10 tellen de tijd gunt om de ervaring geheel tot je door te laten dringen. Je open te stellen voor de gevoelens en lichamelijke sensaties. Dan gaan de neuronen in het brein samen aan het werk en vormen ze nieuwe verbindingen. Rick bracht zijn verhaal met humor, hij straalde uit dat hij het leuk vond om te doen en belichaamde zo wat hij in zijn boeken beschrijft. Hij is in staat om de ogenschijnlijk ingewikkelde neuropsychologische zaken helder uit te leggen. Tevens was het leuk, waardevol en inspirerend om de vmbn collega's te ontmoeten, ervaringen en ideeën uit te wisselen. In de afgelopen jaren dat ik de vmbn bijeenkomsten bezoek voelt het voor mij alsof er zo geleidelijk een mindfulness gemeenschap (sangha) in Nederland is gegroeid. Eén waarbij ik me thuis voel. Ik liep terug naar huis door de regen, maar nu met een brede glimlach om mijn mond. Tip: Rick Hanson geeft een gratis digitale nieuwsbrief uit: wise brain bulletin. Kijk op Verslag Tara Brach en Jonathan Foust, 14 september Door: Hester Noort, PR commissie VMBN. Afgelopen 14 september waren Tara Brach en haar levenspartner Jonathan Foust in Nederland om ons te verblijden met een inspirerende dag vol oefening. De eerste samenwerking tussen de VMBN en VVM op evenementengebied was erg geslaagd! Het was goed georganiseerd wat betreft ruimte, broodjes, drank, organisatoren en vrijwilligers om alle (praktische) vragen te beantwoorden. En de inhoud, ja daar kwamen we voor! Tara Brach en Jonathan Foust hebben ons een dag vol interessante verhalen en lessen uit de praktijk gegeven met daarbij praktisch en inspirerende oefening voor ons zelf. Persoonlijk was ik erg blij met de voorbeelden en vragen over acceptatie en compassie, wat nou als dit niet (direct) lukt? Een vraagstuk wat ik vaak tegenkom in mijn werk als trainer. Soms is acceptatie en zelfcompassie een stap te ver. Dan kan je beginnen met compassie aan iemand (mee) te geven, de hulp in te roepen met een beeld of gedachte van een geliefde ander of een bekend figuur. Kortom, neem de ruimte en de tijd om je te laten helpen om stap voor stap bij acceptatie en zelfcompassie te komen. Ook kan het zo zijn dat het niet de juiste tijd is om de aandacht te richten op een intense ervaring/gevoel. Sometimes you have to say no, that s ok. This can be a Wisdom step. Ieder kan hierin zijn intuïtie volgen en serieus nemen, als trainer en als deelnemer. Zeker ivm het werken met bv. ernstige trauma s en gevoelens een handige reminder om (weer) eens te horen. Verder kwam de kracht van herhaling aan de orde, exposere + er bij blijven en hoe er bij blijven, wat heeft het nodig? En de kracht van de pauze, die jezelf kan stil zetten en van waaruit je elke keer opnieuw kan beginnen. Dank Tara en Jonathan en dank alle organistoren en vrijwilligers, op naar een retraite met Tara en Jonathan in 2015 ;-)? 9

10 Short report of the 5th EAMBA meeting in Amsterdam, 9-10 August, 2014 Door: Maria van Balen, Vice-voorzitter VMBN. Participants present from Belgium, Denmark, Germany, Holland, Israel, Lithuania, Norway, Poland, Spain, Sweden, United Kingdom - greetings and posters also from Austria, Ireland, Switzerland The EAMBA group has met since There is a feeling of urgency now to respond to the rapid growth of mindfulness and to all new developments in the field. For the coming period, EAMBA has chosen to remain a relatively informal network, allowing to focus on contents rather than on building an organization. In the 5th meeting time was spent on the introduction of everybody present and of main issues and challenges at stake with respect to mindfulness in the different countries. Each country had a short poster presentation, describing the situation and numbers concerning mindfulness/teachers/training institutes / association(s), etc. Then some questions regarding quality of a good mindfulnesscourse, of teachers, training institutes and teacher-training programs were discussed in small groups as well as plenary. In the discussion, the general wish was to create a framework of standards for quality and ethics, that is strong enough to function as a "lighthouse" for those who practice and teach mindfulness, while at the same time offering enough space for each country to fill the framework according to the national situation and needs. 4 Groups have formed to further work on the following subjects, working and meeting online, in preparation for the 6th EAMBA meeting in 2015 in Berlin: 1. teacher quality 2. teacher training programs (quality / standards) 3. Assessment / certfication of teacher training institutes 4. Coordination group: coordinating the 3 working groups, communication (external contacts, website) and preparation of the 2015 EAMBA meeting. Tot slot, safe the date!: Algemene ledenvergadering vrijdag 10 april 2015 Op vrijdag 10 april 2015 is de VMBN Algemene leden vergadering 2015 gepland. De ALV zal weer plaats vinden in de Veste /Zon&Schild te Amersfoort. Het thema & programma, precieze tijden en routebeschrijving worden nog bekend gemaakt via de mail. Tot slot 2, ter inspiratie: Wanneer we het vermogen ontwikkelen om ja te zeggen tegen alles wat wij ervaren, ontdekken we de openheid en de vrijheid van totale acceptatie. Tara Brach uit Het leven liefhebben door acceptatie. Hartelijke groet, de PR commissie: Maria Meulenbeek, Lizzy Aaldering, René Slikker, Menno Bouter en Hester Noort. 10

11 Bijlage: Informatie van VVM werkveldgroep mensen met een verstandelijke beperking. (Een iets beknoptere versie van informatie van werkgroep lid Ella Lemmens) Een aantal leden van deze werkgroep hebben elkaar in maart en juli 2014 ontmoet. Er zijn 12 leden. Er blijkt een enorme hoeveelheid enthousiasme, ideeën, plannen en wensen te zijn bij de aanwezige leden. Hieruit heeft de werkgroep een aantal functies weten te destilleren: A. Het ontwikkelen van een platform om ideeën, ervaringen en tips uit te wisselen met leden van de werkgroep. B. Uitwisseling met anderen. Te denken valt aan mindfulnesstrainers die niet lid zijn van de werkgroep of de VVM, geïnteresseerden, professionals uit het werkveld en media, leden van de VMBN die ook met de doelgroep werken. C. Het inventariseren wat er al op het gebied van mindfulness en verstandelijke beperking is ontwikkeld of in beweging is. D. Het (in de toekomst) ontwikkelen van materiaal specifiek gericht op de doelgroep. We willen een website ontwikkelen om deze functies uit te kunnen voeren. Financiering van de trainingen voor de doelgroep blijkt een hot item. Vaak is het afhankelijk van de bekendheid met mindfulness bij het management of staf van een organisatie. Dit bepaalt of er draagvlak is voor trainingen. De mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak geen breed budget. Een punt van aandacht voor de werkgroep. Dit is voor ons een uitdaging om op creatieve wijze op zoek te gaan naar manieren om deze doelgroep te bereiken. De volgende bijeenkomst (1 november) willen we aan de slag gaan met de inhoud van de trainingen: Welke oefeningen worden al gedaan door leden waar goede ervaringen mee zijn opgedaan? Welke ideeën hebben leden over oefeningen die ze zouden willen doen? Dus: we gaan oefeningen doen en ervaren. Tip: Het artikel: rust vinden met mindfulness in het vaktijdschrift Klik voor medewerkers in de gehandicaptenzorg. Tegen kleine vergoeding te krijgen via onderstaande link. Het algemeen adres van de werkgroep is: 11

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 ACTIVITEITENPLAN 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. DE VERENIGING NVN...5 2.1 De leden van de NVN...6 2.2 Vrijwillige inzet binnen de NVN...8 2.3 Structuur NVN...9 3. EXTERNE CONTACTEN...11

Nadere informatie

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016 Opleidingstraject Trainer Omgaan met Pesten november 2015 juni 2016 november 2014 1 Beste belangstellende voor het opleidingstraject tot Trainer Omgaan met Pesten, Hierbij ontvangt u de informatiegids

Nadere informatie

De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid

De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid Handleiding Workshop inzetbaarheid Qidos B.V. 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inzetbaarheid... 5 De zes bouwstenen van inzetbaarheid...5 Toelichting van de bouwstenen...6 2. De rol van leidinggevenden

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers. Een draaiboek

Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers. Een draaiboek Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers Een draaiboek Zelfs wanneer men aan het verleden denkt, gaat men vooruit, en dus zou ik zeggen dat verleden dat herleeft, altijd toekomst is. Heer

Nadere informatie

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches Toolkit Sterk Netwerk Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor

Nadere informatie

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT Cliëntraadpleging Platform Vitale Vaten Rapportage Weesp, mei 2007 Colofon Titel: Opdrachtgever: Onderzoek Auteur Datum en Plaats De stem van de patiënt

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden [Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 10 december 2013 [Werkplan 2014 - COC Leiden] [2/27] 1 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Op Eigen Kracht-training

Op Eigen Kracht-training Rapportage Op Eigen Kracht-training Resultaten 213 Project Op Eigen Kracht Op Eigen Kracht-training MSc Hille Hoogland Jonathan Berg Onze sponsoren Voorwoord Voor u ligt de rapportage van Op Eigen Kracht

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Betekenis & Verbinding In dit derde jaarverslag van de specialist zingeving wordt zichtbaar hoe deze nieuwe functie zich verder heeft ontwikkeld parallel aan de

Nadere informatie

Inloopcentrum Markt 17

Inloopcentrum Markt 17 Inloopcentrum Markt 17 Stichting Wageningen Diaconaal Centrum Jaarverslag 2014 Van kwetsbare mensen zoals jij en ik Inhoudsopgave Inhoud Present zijn in Markt 17... 2 Inleiding... 3 Bezoekers... 4 Activiteiten...

Nadere informatie

KIND. psychologie. Jaargang 3 Ψ Nummer 2 Ψ Juni 2015. Nieuw! Interactive Drawing Test autisme. RAKIT herzien! Kiene kleuters THEMA.

KIND. psychologie. Jaargang 3 Ψ Nummer 2 Ψ Juni 2015. Nieuw! Interactive Drawing Test autisme. RAKIT herzien! Kiene kleuters THEMA. Jaargang 3 Ψ Nummer 2 Ψ Juni 2015 Nieuw! Interactive Drawing Test autisme Tekentest meet subtiele beperkingen in sociaal gedrag. Ontwikkelingspsycholoog en onder zoeker Sander Begeer vertelt over deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015 Nieuwsbrief HERAUT Nummer 29 / juli 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Nieuws vanuit het bestuur Verslag Algemene Ledenvergadering OOG voor verborgen talent Oproepjes Autikamp SGK Verslag Chill Auti Café Theaterlessen

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Van zorg naar sport en bewegen

Van zorg naar sport en bewegen Van zorg naar sport en bewegen Interviews met zorgverleners en sportaanbieders over de doorstroom van BeweegKuur-deelnemers vanuit de eerstelijns gezondheidszorg naar het lokale sport- en beweegaanbod

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie