1. Opening Frans heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering om uur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Opening Frans heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering om 10.30 uur."

Transcriptie

1 Notulen Ledenvergadering kennisplatform LV Datum 31 oktober 2012 Tijd uur Plaats Vorden, wijngoed Kranenburg Leden 23 leden Bestuur Kennisplatform Frans van de Geer, Bert Bardoel, Sijbrand Doornbosch Clevering Jos van Maanen (afgemeld) LV VastgoedPRO Rob Overduin, Jeroen Wilhelm, Rolph Limpens, Brigitte Meijs Notulist Rolph Limpens 1. Opening Frans heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering om uur. 2. Notulend.d. 2 november 2011 Er wordt gevraagd waar men de notulen had kunnen vinden. Frans geeft aan dat de notulen vorig jaar aan iedereen zijn toegezonden. Daarnaast zouden ze op de site staan. Er wordt aangegeven dat ze niet op de site staan. Dat wordt nagekeken. Verder zijn er geen opmerkingen over de notulen en zijn deze goedgekeurd. 3. Mededelingen Frans geeft aan dat er geen bijzondere mededelingen zijn. 4. VastgoedPRO in de media Frans is met enkele interviews in de media geweest. Helaas was er één artikel bij, waarbij de uitspraken van Frans uit zijn verband zijn gehaald. Frans is voor dit artikel gebeld voor een kort interview. Bij dit interview heeft Frans niet de mogelijkheid gekregen om van tevoren de tekst van het artikel in te zien met correctiemogelijkheid, zoals normaal gebruikelijk wel gebeurd. Frans geeft aan dat dit in dit geval in ieder geval een leerschool is geweest en voortaan steeds het artikel vooraf zal worden opgevraagd met correctiemogelijkheid. Positief is wel dat VastgoedPRO LV steeds meer in de media verschijnt en niet alleen maar de mening van de NVM wordt gevraagd. Er komt dus een steeds betere profilering. Daarnaast hebben we een eigen nieuwsbrief, welke een prima medium is om ons te profileren. Vanuit marketing is er een oproep om op basis van een bepaald onderwerp een interview met leden te houden en daar een artikel van te maken. We zoeken ongeveer 6 personen die dit periodiek (streven 1 a 2 keer per jaar) willen doen. De volgende leden geven zich hiervoor op: de heer Ter Heegde, de heer Kea, mevrouw Meinsma, de heer Vogelaar, de heer Pullen. 5. Vadis / Kieken.nl Frans geeft aan dat Jeroen Wilhelm op basis van zijn specifieke expertise gevraagd is om naar Kieken.nl te kijken. Jeroen wordt gevraagd zijn ervaringen en aanbevelingen met de aanwezige leden te delen. Jeroen geeft aan dat er gestart is met het podium Kieken.nl medio november 2011, ontstaan vanuit de behoefte om zelf een medium te hebben voor publicatie. Het moest een medium worden onafhankelijk van de NVM en funda. Kieken.nl is ontwikkeld met beperkte middelen en er is geen marketing voor verricht. Door de beperkte middelen is Kieken.nl op dit moment niet een medium wat aan de verwachtingen voor een moderne publicatiesite voldoet. 1

2 Er zijn meerdere opties voor Kieken.nl geeft Jeroen aan: 1. Doorgaan op dezelfde weg. Voordeel lage kosten, weinig arbeidsintensief voor ambtelijke organisatie. 2. Doorgaan met een partner (technisch partner of media partner). Er zijn diverse partijen benaderd, echter niemand is bereid om te investeren in het platform. De voordelen zijn een breder bereik en delen van kosten en kennis. De nadelen zijn er is geen partner beschikbaar en indien dat wel zo zou zijn, verliest met een gedeelte van de zeggenschap. 3. Stoppen. Voordelen, er zijn geen kosten meer en geen inspanningen van de ambtelijke organisatie. Nadelen zijn dat er imagoverlies optreed en de afhankelijkheid van derden wordt groter. 4. Doorgaan in gewijzigde vorm. Voordelen zijn dat er volledige zeggenschap is van VastgoedPRO en dat de inkomsten volledig ten gunste van VastgoedPRO zijn. Nadelen zijn dat het hoge kosten met zich meebrengt en dat het arbeidsintensief is voor de ambtelijke organisatie. Het advies is om onder voorwaarden te kiezen voor optie 4. Voor de nieuwe site dient de gebruiker centraal te staan. Met de gebruiker wordt in dit geval bedoeld dat de agrariër eenvoudig moet kunnen zoeken en de makelaar eenvoudig moet kunnen publiceren. Om de site voor gebruikers tot een succes te maken dient aan de volgende factoren te worden voldaan: Men moet makkelijk door de site kunnen navigeren, conform beproefde vastgoed publicatie sites. Er dient meer (zoveel mogelijk) content op te staan. Niet alleen van VastgoedPRO leden, maar ook van derden. De techniek moet goed zijn en meerdere jaren meekunnen. De invoer moet goed zijn. Met betrekking tot de invoer geeft Jeroen aan dat er een nieuwe versie van Vadis aankomt. Met de nieuwe versie wordt het met name makkelijker en eenvoudiger op objecten in te voeren. Er wordt gevraagd of het mogelijk is om ook met andere programma s te gaan invoeren op Kieken.nl. Jeroen geeft aan dat het een niche markt is en dat er nagenoeg geen programma s op de markt zijn die voorzien in een correcte invoer voor dit soort objecten. Bijgebouwen zijn bijvoorbeeld in geen enkel programma op correcte wijze in te voeren. Door de niche markt is het ook mogelijk om heel gericht marketing te voeren. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van en doorzetten van dit project is dat de leden erin moeten geloven. Commitment is in deze zeer belangrijk. Alle content van de leden is nodig om de site te vullen. Daarnaast hebben we contacten met de VBO en willen we dat ook de VBO haar objecten op Kieken.nl gaat publiceren. Daarnaast zullen andere derden, zoals de NVR en in een later stadium NVM worden uitgenodigd om te publiceren. Met de VBO hebben we positieve gesprekken gevoerd. Funda is niet leading op agrarisch. De markt is erg versnipperd. De kansen liggen er nog steeds. Er is nagedacht over een nieuwe naam. Kieken.nl is een leuke naam voor als men in de stad woont en naar het platteland wil, maar niet voor de doelgroep, de agrariërs. Johan van der 2

3 Leij biedt om niet de url landelijkvastgoed.nu aan. Jeroen bedankt Johan voor het aanbod, maar geeft aan dat het beter is om een.nl domein te hebben. Er is reeds een naam vastgelegd. De nieuwe naam zal worden: Vastgoedvanhetland.nl. Deze naam is functioneel, dekt de lading en is goed te marketeren. De nieuwe site zal drie zoek mogelijkheden krijgen: Provincie Plaats Soort vastgoed Op deze wijze is er altijd resultaat. De zoeker wil namelijk altijd resultaat. Vanuit de grote resultatenlijst, met korte omschrijving en foto is het daarna mogelijk om door te filteren. Vraag is of de site alleen voor agrarisch vastgoed is of ook voor landelijk wonen. Jeroen geeft aan dat de site zal worden gepromoot als agrarisch vastgoed, maar dat er ook ruimte is om landelijk wonen aan te bieden. De kosten voor de ontwikkeling van de nieuwe site zullen tussen de en liggen. Daarnaast zal er ongeveer ,- voor marketing nodig zijn en ,- voor het beheer. Het is de bedoeling om de techniek nog dit jaar te realiseren. Daarna zal de site volledige gevuld moeten worden met content en is het de bedoeling om met de marketing te starten voorjaar De kosten zijn te dragen, maar alleen bij volledig commitment van alle leden LV. Commitment dient er met name in te bestaan dat alle content op de site wordt geplaatst. Zijn er op de huidige site drempels om het aanbod te plaatsen? Jeroen geeft aan dat analyse heeft uitgewezen dat op dit moment de volgende drempels aanwezig zijn: De naam Kieken.nl waar niet iedereen mee geassocieerd wil worden. De invoer is lastig De website is niet overzichtelijk/duidelijk De site is niet bekend. Vanuit de zaal wordt bevestigd dat Kieken.nl niet bekend is. Frans geeft aan dat hij in zijn omgeving andere ervaringen heeft. Een lid geeft aan moeite te hebben met het verhaal omdat twee jaar geleden al geroepen dat de publicatiesite er zou staan en nu is er in feite nog niets Frans geeft aan dat er in twee jaar wel diverse zaken zijn gerealiseerd. Er is o.a. een invoersysteem en er kan een gevulde website staan. Het werk is voor 80 % al verricht. Vanuit de zaal wordt aangegeven dat het niet gemakkelijk is om een goede website neer te zetten. Dat is een proces. We hebben nu de kennis van Jeroen aan boord. Laten we deze benutten en dit zien als een kan. Samenwerken met derden, zoals de VBO maar ook de NVR is wel belangrijk. Er wordt gevraagd hoe groot de maximale content kan worden. Jeroen geeft aan dat dit naar schatting tot objecten zijn. Wat zou een alternatief kunnen zijn? Funda? Wil men afhankelijk worden van funda? Funda heeft een machtspositie. Zo heeft Funda medio juni een uitgebreide kantoorpagina ter beschikking gesteld aan VastgoedPRO leden en deze vervolgens weer met ingang van 1 november 2012 ingetrokken. Dat heeft geresulteerd in een kort geding vanuit VastgoedPRO. 3

4 Helaas is dat, vers van de pers, verloren door VastgoedPRO. Andere voorbeelden van de machtspositie van funda zijn dat zij ons beloofd hadden nieuwbouw toe te voegen aan ons assortiment, maar dit toch tot nader order hebben uitgesteld. Hetzelfde geldt voor het toevoegen van de vrijwillige veiling. We hebben dus helemaal niets te zeggen over funda. Daar aansluiten betekent dat we in een fuik lopen. De schatting is trouwens dat we samen met de VBO meer dan de helft van de markt kunnen aanbieden. Er wordt gevraagd of de VBO ook gaat bijdragen. Jeroen geeft aan dat die kans wel aanwezig is. We willen graag van tevoren weten of de VBO gaat meedoen. We hebben wat dat betreft nog geen handtekening, maar de bereidheid is er. Er wordt meegegeven de NVR ook te laten meedoen. Rob geeft aan dat het belangrijk is dat er goed wordt ingevoerd. Daarom komt hij met een cursus voor het gebruik van Vadis. De cursus kan regionaal, op locatie of op kantoor plaatsvinden. Er wordt aangegeven dat er fouten in de documenten staan. Terwijl in het kader van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering het juist essentieel is om de aangeboden documenten te gebruiken. Rob geeft aan dat de documenten juridisch zijn gecheckt. Betreffende opmerkingen zullen worden opgepakt. Rob geeft aan dat het enige dat we van de leden vragen is om de site correct te vullen met alle content die ze hebben. Als we live gaan moeten er al veel objecten op staan. Het vullen kan nu al gebeuren. Er wordt opgemerkt dat de site meteen goed moet zijn bij lancering. Indien er fouten opstaan, komen de bezoekers niet meer terug. Alle aanwezige leden steunen het voorstel om het traject op de voorgestelde wijze voort te zetten, waarbij de leden zich verplichten om hun aanbod in te voeren en daarvoor ook minimaal 1 iemand van kantoor naar de vadis training te sturen om juiste invoer te garanderen. Qua planning is hetvolgende afgesproken: - November, december: leden gaan getraind worden in VAdis en gaan aanbod invoeren - November, december: ontwikkeling nieuwe site - Medio januari: lancering nieuwe site - Medio februari: start campagne nieuwe site richting doelgroepen De inhoud van de campagne bestaat uit 3 onderdelen: - PR en publiciteit - Advertenties in vakbladen en op relevante sites - Zoekmachine marketing 6. Andere organisaties Het bestuur van het kennisplatform LV heeft een gesprek gehad met het bestuur van de sectie LV van de VBO. Het betrof een aftasting tot samenwerking. Waarbij gedacht kan worden aan gebieden formulierenbestand en publicatie. Het is een prettige bijeenkomst geweest. Er zijn geen concrete afspraken gemaakt, maar de intentie tot samenwerking is er wel. De ambtelijke organisatie zal dit verder oppakken. Er wordt gevraagd of er ook met de NVM over samenwerking is gesproken. Frans geeft aan dat dit in het verleden, ongeveer twee jaar geleden, is gedaan. De NVM gaf toen duidelijk aan daar geen behoefte aan te hebben. Er wordt gevraagd of de site eventueel wel voor individuele NVM-ers open wordt gesteld. Rob geeft aan dat dit op termijn zeker de bedoeling is. 4

5 7. Speerpunten Beleid 2013 Frans geeft aan dat aan de hand van een marktanalyse het bestuur van het kennisplatform LV beleidspunten heeft geformuleerd. Frans presenteert de speerpunten van het beleid 2013: Optimalisering van automatisering, publicatie en formulieren Onderzoek naar beschikbare databronnen Meer kennisoverdracht d.m.v. studiegroepen Inventarisering en benutten van de kennis onder de leden Onderzoek een adequate informatievoorziening van de leden Meer kennisoverdracht d.m.v. praktijkdagen De leden hebben hier verder geen opmerkingen over en gaan akkoord. De speerpunten zullen worden uitgewerkt in actiepunten en worden gepresenteerd op de ALV in december Er wordt gevraagd of er nog ruimte is in de studiegroepen. Rolph geeft aan dat er inmiddels twee studiegroepen onteigening zijn en dat daar nog plaats is. Ook in de studiegroep (erf)pacht is nog ruimte. Indien men wil deelnemen is een mailtje naar Naima of Info voldoende. Jeroen geeft aan dat de VastgoedPRO desk vernieuwd is en steeds wordt door ontwikkeld. Er is steeds nieuwe informatie beschikbaar. Hij nodigt iedereen uit om regelmatig op de VastgoedPRO desk te kijken. 8. Rondvraag Kunnen de formulieren niet makkelijker worden m.b.t. invulling? Rob geeft aan dat we graag een voorbeeld ontvangen van hoe men dat wil hebben. Een PDF is niet mogelijk omdat dan tekstuele aanpassingen niet mogelijk zijn. Hoe staat het met de plattelandswoning? Hoe moet hier mee omgegaan worden? De leden hadden hier graag meer duidelijkheid over. Vanuit de ambtelijke organisatie zal worden bekeken op welke wijze de leden het beste kunnen worden voorgelicht. Hoe is het beleid m.b.t. PE en dit soort bijeenkomsten? Rob legt uit: - Indien gecertificeerd dan 85 punten op basis van inschrijving van een willekeurige kamer in het register VastgoedCert of SCVM.. - Indien niet-gecertificeerd dan 85 punten door zelf twee cursusdagen te volgen, vakgerelateerd - Daarnaast 15 verenigingspunten halen. - Minimaal 5 punten uit een kennisplatform gerelateerde bijeenkomst, zoals deze of studiegroep. De overige 10 punten mogen ook worden behaald middels regiomeetings, ALV, NSM, etc. Op de regiomeetings is er een peiling gehouden over de systematiek en tot verrassing, zijn de meeste leden voor handhaving. Punten is een extra stok achter de deur om naar de bijeenkomst te komen. 9. Sluiting Frans sluit de vergadering om 12.05u. Hij wenst alle aanwezigen een prettige voortzetting met de wijnexcursie en proeverij. 5

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver

gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver VIS2: Gebruikerservaringen 3 Arcon 2006 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 2 GEBRUIKERS VAN VIS2... 7 3 VERWACHTINGEN CLIËNTVOLGSYSTEEM...

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009 Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden Portefeuillehouder Afwezig Verslag : mw. M. Tiggelaven (plv. vz) : mw. A. Jhinkoe-Rai : mw. A. Alcántara/PvdA, mw. M. Arnhem/PvdA, mw. A. Carr/PvdA,

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Beste lezer, In dit E-book vindt u een aantal van de gepubliceerde artikelen van SEOcenter.nl uit het jaar 2010. Deze artikelen zijn op logische

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg. Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en implementatie van rookbeleid

Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg. Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en implementatie van rookbeleid Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en implementatie van rookbeleid Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en

Nadere informatie

Communicatieplan Peelnetwerk

Communicatieplan Peelnetwerk Communicatieplan Peelnetwerk Transformatie van: Peelnetwerk. Er gebeurt meer dan je ziet naar: Peelnetwerk. Je ziet wat er gebeurt Loos Projectmanagement Maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding. 3 1 Doelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Xboxworld Redesign. Lars Hoekstra. NHL Leeuwarden CMD Vakdocent : Wouter Buning Mentor: Hendrik Tillema 1

Xboxworld Redesign. Lars Hoekstra. NHL Leeuwarden CMD Vakdocent : Wouter Buning Mentor: Hendrik Tillema 1 Xboxworld V4 Redesign NHL Leeuwarden CMD Vakdocent : Wouter Buning Mentor: Hendrik Tillema 1 Xboxworld V4 Redesign 2 Samenvatting Een gemiddelde gamingwebsite bevat de volgende content: Video s De mogelijkheid

Nadere informatie

namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2013, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006 Gemeenschapshuis onder de loep In dit NieuwsHeft: WMO 't Heft komt naar u toe! 3 Bestuursleden Cor van Zutphen (links) en Chris van Helvoirt van Stichting Dorpshuis De

Nadere informatie

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen Peiling 2015 Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Voorwoord In 2010 evalueerde minister Bussemaker de wet versterking besturing,

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008. Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota

Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008. Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008 Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Wmo-voorzieningen 7 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen

Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Avans Hogeschool C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Bente Brok 2025454 Begeleidster Ingrid Wakkee Meghan Moonen 2021591 Eerste begeleider Willem Leijten Tweede

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Vermeend. ja knikken. Betekent dit dat hij daarmee instemt?

Vermeend. ja knikken. Betekent dit dat hij daarmee instemt? Vermeend sector eigenlijk een onderdeel. Je kunt de zelfstandigenaftrek niet uitsluitend verhogen voor de agrarische sector. Dat zou in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel. Zoiets kan dus niet. Dit

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie