Developmental Disorders and Substance Use Disorder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Developmental Disorders and Substance Use Disorder"

Transcriptie

1 Developmental Disorders and Substance Use Disorder a phenotypical, endophenotypical and genetic exploration Bram B. Sizoo, psychiater Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, Dimence, Deventer Promotores: Prof.dr. R.J. van der Gaag, St. Radboud Universiteit Nijmegen Prof.dr. W. van den Brink, Universiteit van Amsterdam Co-promotores: Dr. M.E.E. Gorissen van Eenige, Temple University Tokyo Dr. M.W. Koeter, Universiteit van Amsterdam

2 Ontwikkelingsstoornissen en verslaving een fenotypische, endofenotypische en genetische verkenning

3 Ontwikkelingsstoornissen en Verslaving een fenotypische, endofenotypische en genetische verkenning Ontwikkelingsstoornissen - ADHD Impulsief, overactief, aandacht en concentratieproblemen 4 procent bevolking Meer dan de helft houdt last als volwassene Ontwikkelingsstoornissen Autisme Spectrum Stoornissen Problemen op drie gebieden: Sociale omgang Begrijpen en hanteren van taal Stereotiep gedrag en beperkte interesses Veel variatie in voorkomen: autistisch spectrum 0,6 tot 1 procent bevolking Pas recent aandacht voor volwassenen 3

4 Ontwikkelingsstoornissen en Verslaving een fenotypische, endofenotypische en genetische verkenning Verslaving (Substance Use Disorder = SUD) Afhankelijkheid of misbruik van alcohol, drugs, gokken Verslaving = controleverlies Meer gebruik dan gepland Ongepast gebruik Stoppen of minderen lukt niet Neurobiologisch mechanisme (double trouble) Overwaardering beloning (Salience Attribution) Onvermogen gebruik te remmen (Response Inhibition) Goldstein & Volkow, AJP,

5 Ontwikkelingsstoornissen en Verslaving een fenotypische, endofenotypische en genetische verkenning Achtergrond van het onderzoek Verslaafden die ASS bleken te hebben Intensief behandeld zonder succes: Arthur 38 jaar, gemiddeld IQ, alleenstaand, 15 jaar drugs Uitbehandeld, angstig, vreemd in contact Betekenis diagnose ASS, abstinent via heroïne Nooit behandeld, wel succes: Joyce : 20 jaar, alleenstaand, hoog IQ, 8 e jaar: PDDNOS Multiplex systeem, cannabis vanaf 14 e, misbruik Mislukte banen, sociale angst, zelf drugs gestopt 5

6 Ontwikkelingsstoornissen en Verslaving een fenotypische, endofenotypische en genetische verkenning Comorbiditeit met SUD in de klinische praktijk Bij ADHD veel onderzocht Bij autisme nog nooit onderzocht Onderzoeksvragen: 1. Frequentie verslaving bij autisme en risicofactoren 2. Hoe verschilt autisme van ADHD? 3. Maakt het uit of er ook nog verslaving is? Exploratieve studie (SUDAA) 130 volwassenen met ASS of ADHD met of zonder SUD SUD - (nooit), SUD ^ (ooit), SUD + (huidig) 3 niveau s van onderzoek 6

7 Ontwikkelingsstoornissen en Verslaving een fenotypische, endofenotypische en genetische verkenning waarneembare gedrag en bewuste beleving fenotype Invloed omgeving onderliggende mechanismen endofenotype Invloed omgeving erfelijke aanleg genotype 7

8 1a. Prevalentie, Risico en Functioneren (WHODAS II en EuropASI) Fenotoype ASS ADHD SUD Prevalentie cohort Meer SUD in ADHD dan in ASS P <.001 Risicofactoren Roken voor 16 e jaar (OR 5.7 [ ] p=.000) Negatieve ervaringen stamgezin (OR 2.7 [ ] p=.019) Verslaafde ouders (OR 5.4 [ ] p=.001) Problematisch functioneren ASS ADHD (diagnose x SUD is niet significant) Paradox: functioneren van groep SUD ^ is beter dan groep SUD 8 Sizoo et al, J.Ment.Nerv.Dis, 2009

9 Onderzoeksvraag Kan de AQ-NL, ADHD en ASS onderscheiden, met/zonder SUD AQ-NL 1b. Autistische kenmerken (AQ-NL) Fentoype ASS ADHD SUD 50 items, 4 punts Likert schaal, 5 subschalen, 2 factoren: Sociale Interactie en Aandacht voor Details Resultaat - Diagnose effect: Sociale Interactie factor: ASS > ADHD (F 1,123 =25.4,p=0.000) Aandacht voor details factor: ASS = ADHD Resultaat - SUD effect: voor subschaal Social Skill in ASS ASS met SUD ervaart minder sociale problemen Geen SUD effect in ADHD Sizoo et al, JADD

10 1b. Autistische kenmerken (AQ-NL) Fentoype ASS ADHD SUD ADHD 1. Mean AQ score: ASD > ADHD (F(1,123) =23.15, p=0.000) 2. Onafhankelijk van SUD status ASS 3. Beperkte klinische toepasbaarheid 10

11 1c. Persoonlijkheidskenmerken - VTCI Fentoype ASS ADHD SUD Onderzoeksvraag: Is het persoonlijkheid profiel bij ASS anders dan bij ADHD? Heeft SUD invloed op de persoonlijkheid profielen? VTCI (verkorte Temperament & Character Inventory) 4 temperament factoren 3 karakterfactoren NS novelty seeking SD self directedness HA harm avoidance CO cooperativeness RD reward dependence ST self transcendence P persistence 11

12 1c. Persoonlijkheidskenmerken - VTCI Fentoype ASS ADHD SUD Persoonlijkheid ongeacht de SUD status Temperamentfactoren: ASS versus de normpopulatie Hogere leedvermijding (HA) Lagere sociaal gerichtheid (RD) ADHD versus de normpopulatie Hogere prikkelzoekendheid (NS) Hogere leedvermijding (HA)

13 Mean T-scores on VTCI c. Persoonlijkheidskenmerken - VTCI figure 2. T-values for VTCI scores of subjects with ASD or ADHD stratified according to Substance Use Disorder Fentoype ASS ADHD SUD * * * Persoonlijkheid # # # # in relatie tot SUD status # ASS ADHD ASS ADHD ASS ADHD * NS HA ASD/SUD - ASD/SUD ^ ASD/SUD + ADHD/SUD- ADHD/SUD^ ADHD/SUD+ # RD Prikkelzoekendheid (NS) en * sociaal gerichtheid (RD) zijn alleen lager dan de norm bij ASS zonder SUD Betekenis: is er betere sociale oriëntatie bij ASS met comorbide SUD? Sizoo et al, J.Nerv.Ment.Dis # # # * * * #

14 2. Neuropsychologische kenmerken Endofentoype ASS ADHD - SUD Taken: Baseline speed (ANT) Volgehouden aandacht (ANT) Wisselende aandacht (ANT) Mentale flexibiliteit (WCST) Stroop Intelligentie profiel (WAIS III) Participanten: negltsu D posltsu D ASS ADH D ASS/negLTSUD vs ADHD/negLTSUD: gelijk in aandacht en EF taken lagere indexfactor verwerkingssnelheid 2. ASS/negLTSUD vs ASS/posLTSUD lagere reactie snelheid grotere variabiliteit reactie snelheid lagere respons inhibitie lagere indexfactor werkgeheugen 3. ADHD/negLTSUD vs ADHD/pos LTSUD Gelijk in aandacht, EF, intelligentie 14

15 3. Genotype ASS ADHD SUD verkenning van 5 kandidaatgenen Achtergrond ASS en ADHD overlappen in verschillende domeinen Verwarring in de diagnostiek Heritabiliteit ASS 90%, ADHD 70%, SUD 60 80% Enig bewijs voor genetische overlap (Ronald et al, 2008) Onderzoeksvragen: Kunnen kandidaatgenen ASS van ADHD differentiëren hoe beïnvloed lifetime SUD de genetische overlap 15

16 3. Genotype ASS ADHD SUD verkenning van 5 kandidaatgenen Taq1A (T en C allel) dopamine D2 receptor gen [ ADHD ] CNTNAP2 (T en A allel) contactine geassocieerd neuronaal cel adhesie gen, [ ASS ] CDH13 (T en G allel) neuronaal cel adhesie gen [ ADHD en SUD ] TPH2 (T en G allel) snelheidbepalend gen in de serotonine synthese [ ADHD ] 5HTTLPR (short en long arm) serotonine transporter gen [ ASS, ADHD, SUD ] 16

17 3. Genotype ASS ADHD SUD verkenning van 5 kandidaatgenen genotypen T A T T T A A A T allelgroepen A 17

18 3. Genotype ASS ADHD SUD verkenning van 5 kandidaatgenen Genotype groepen geen LTSUD ASS (n=61) ADHD (n=49) RR ADHD versus ASD wel LTSUD geen LTSUD wel LTSUD adjusted b OR (95%CI) [p-value] n=110 n=43 n=18 n=21 n=28 TaqIA-C 43 (100) 17 (94) 21 (100) 27 (96) n.s. TaqIA-T 15 (35) 6 (33) 7 (33) 6 (21) n.s. CNTNAP2-A 38 (88) 17 (94) 15 (71) 27 (96) n.s. CNTNAP2-T 21 (49) 9 (50) 15 (71) 20 (71) 2.67 p ( ) [.025] CDH13-T 37 (86) 14 (78) 20 (95) 24 (86) n.s. CDH13-G 28 (65) 14 (78) 13 (62) 17 (61) n.s. TPH2-T 43 (100) 18 (100) 21 (100) 27 (96) n.s. TPH2-G 10 (23) 7 (39) 2 (10) 5 (18) 3.00 a ( ) [.041] 5HTTLPR-S 31 (72) 11 (61) 17 (81) 20 (71) n.s. 5HTTLPR-L 40 (93) 16 (89) 15 (71) 17 (61) 5.49 a ( ) [.004] Sizoo et al, World J.Biol.Psych,

19 3. Genotype ASS ADHD SUD verkenning van 5 kandidaatgenen Mogelijke differentiatie tussen ASS en ADHD: Aanwezigheid serotonerge allel groepen TPH-G en 5HTTLPR voorspelde ASS in het cohort Aanwezigheid neuronaal cell adhesie allel groep CNTNAP2-T voorspelde ADHD in het cohort Resultaten waren onafhankelijk van LTSUD Resultaten gebaseerd op kleine aantallen; follow-up onderzoek noodzakelijk 19

20 Autisme en ADHD op drie niveaus: samenvatting X Zonder verslaving Met verslaving Moeite met functioneren Aantal autistische kenmerken Persoonlijkheidsprofiel Autisme lijkt op ADHD Autisme meer dan ADHD Autisme en ADHD anders Beide meer moeite Autisme socialer Autisme socialer Neuropsychologische maten Intelligentie Autisme lijkt op ADHD Autisme lijkt op ADHD Autisme meer moeite Beide lager IQ Patronen in 5 genen Autisme verschilt van ADHD Geen effect 20

21 Betekenis resultaten inhoudelijk niveau Verslaving bij autisme minder vaak dan bij ADHD maar de gevolgen van verslaving bij autisme minstens net zo erg Gevaar voor vergissing over het beeld door te eenzijdig onderzoek 2 vragen voor vervolgonderzoek: Is er echt betere sociale gerichtheid? Hoe hangen de drie niveaus samen? 21

22 Betekenis resultaten conceptueel niveau ASS en ADHD zijn overlappende constructen Duidelijk genetische factor Endofenotypisch moeilijk te onderscheiden Fenotypisch bepaald op symptoom niveau Rol van comorbide stoornis in het begrijpen van geassocieerde stoornis (Angold, Costello, & Erkanli, 1999) 22

23 Comorbiditeit studies SUD als comorbiditeit bij ASS en ADHD kan als reagens werken SUD Zonder SUD: weinig verschil ASS ADHD 23

24 Comorbiditeit studies SUD als comorbiditeit bij ASS en ADHD kan als reagens werken Zonder SUD: weinig verschil Met SUD: wel verschil ASS SUD ADHD 24

25 Vignetten revisited Arthur, Joyce beide slachtoffer van huiselijk geweld, bij Joyce was sprake van SUD bij gezinsleden en vroeg roken Joyce werd pas 12 jaar na de diagnose PDD NOS en nadat ze zelf was afgekicked verwezen voor hulp Arthur kreeg pas de diagnose PDD NOS na een lang traject mislukte behandelingen in de psychiatrie en verslavingszorg Beide zijn nu nog abstinent maar ondervinden nog steeds ASS gerelateerde problemen in de sociale interactie 25

26 Conclusies 1. Verslaving bij autisme Voorkomen vergelijkbaar met andere stoornissen Risicofactoren vergelijkbaar met ADHD 2. Zonder verslaving: autisme lijkt vaak op ADHD 3. Met verslaving: verschil afhankelijk van niveau 1 e : Betere sociale gerichtheid bij autisme 2 e : Meer moeite met onderliggend functioneren 3 e : Genetisch geen effect van verslaving gevonden 4. Voor goed begrip: onderzoek op meer niveaus 26

27 27 Met dank aan alle patiënten die hun tijd hebben gegeven om dit onderzoek mogelijk te maken

Persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten met ASS Living apart together?... Bouke Strikwerda, 17 maart 2014

Persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten met ASS Living apart together?... Bouke Strikwerda, 17 maart 2014 Persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten met ASS Living apart together?... Bouke Strikwerda, 17 maart 2014 Agenda Inleiding Casus Overeenkomsten/verschillen PD/ASS bij adolescenten Comorbiditeit Kwaliteit

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING N NEDERLANDSE SAMENVATTING 185 In de gedragsgenetica is relatief weinig onderzoek gedaan naar borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS). Dit is opvallend omdat BPS duidelijk familiair is en een zware belasting

Nadere informatie

Individuele verschillen in. persoonlijkheidskenmerken. Een genetisch perspectief

Individuele verschillen in. persoonlijkheidskenmerken. Een genetisch perspectief N Individuele verschillen in borderline persoonlijkheidskenmerken Een genetisch perspectief 185 ps marijn distel.indd 185 05/08/09 11:14:26 186 In de gedragsgenetica is relatief weinig onderzoek gedaan

Nadere informatie

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking.

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Debbie Nieuwenhuis Bachelorthese Psychologie Begeleider Tactus: Margreet van der

Nadere informatie

Heeft craving een medieërend effect op de relatie tussen impulsiviteit en agressie, bij cocaïne verslaafden?

Heeft craving een medieërend effect op de relatie tussen impulsiviteit en agressie, bij cocaïne verslaafden? Heeft craving een medieërend effect op de relatie tussen impulsiviteit en agressie, bij cocaïne verslaafden? Masterthesis Sobia Subhani Klinische Psychologie Erasmus Universiteit Rotterdam 31-08-2006 Heeft

Nadere informatie

Masterthesis: Impulsiviteit, Agressiviteit. Craving. Ingrid Breedvelt 272821 Erasmus Universiteit Rotterdam Psychologie, 2006

Masterthesis: Impulsiviteit, Agressiviteit. Craving. Ingrid Breedvelt 272821 Erasmus Universiteit Rotterdam Psychologie, 2006 Masterthesis: Impulsiviteit, Agressiviteit & Craving Ingrid Breedvelt 272821 Erasmus Universiteit Rotterdam Psychologie, 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding...blz. 3 1.1 Alcoholverslaving..blz. 5 1.2 Craving..blz.

Nadere informatie

Depressie, Persoonlijkheid, Alcohol- en Drugsgebruik en hun samenhang bij mensen met een Verstandelijke Beperking

Depressie, Persoonlijkheid, Alcohol- en Drugsgebruik en hun samenhang bij mensen met een Verstandelijke Beperking Depressie, Persoonlijkheid, Alcohol- en Drugsgebruik en hun samenhang bij mensen met een Verstandelijke Beperking U n i v e r s i t e i t T w e n t e T a c t u s V e r s l a v i n g s z o r g B a c h e

Nadere informatie

Een Dubbele Diagnose.

Een Dubbele Diagnose. Een Dubbele Diagnose. Een inventarisatie van de prevalentie van As I en As II problematiek binnen de verslavingszorg Tessa Stutterheim (0181773) Een Dubbele Diagnose. Een inventarisatie van de prevalentie

Nadere informatie

Niet voorgeschreven gebruik van ADHD medicatie

Niet voorgeschreven gebruik van ADHD medicatie Niet voorgeschreven gebruik van ADHD medicatie Redenen voor gebruik, gevolgen en verslaving Debby V.M. van den Ende Tim M. Schoenmakers Samson M. Issa Dike van de Mheen Dit rapport doet verslag van een

Nadere informatie

Ondersteuningsnoden van volwassenen met een autismespectrumstoornis en verslavingsproblematiek

Ondersteuningsnoden van volwassenen met een autismespectrumstoornis en verslavingsproblematiek Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2012-2013 Ondersteuningsnoden van volwassenen met een autismespectrumstoornis en verslavingsproblematiek Masterproef ingediend tot het behalen

Nadere informatie

Sharena Veldhuizen Studentnummer: 274046 Masterthesis Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Psychologie Begeleider: Samantha Bouwmeester

Sharena Veldhuizen Studentnummer: 274046 Masterthesis Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Psychologie Begeleider: Samantha Bouwmeester Psychopathie bij Adolescenten die geplaatst zijn in een Justitiële Jeugdinrichting. De relatie met een gedragsstoornis en aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) Sharena Veldhuizen Studentnummer:

Nadere informatie

Aanbevelingen Diagnostiek. Autismespectrumstoornissen

Aanbevelingen Diagnostiek. Autismespectrumstoornissen Aanbevelingen Diagnostiek Autismespectrumstoornissen Samengesteld door de Werkgroep Diagnostiek van het Netwerk Autisme Midden-Brabant Kloosterstraat 32, 5038 VP Tilburg (013) 542 41 00 (013) 542 10 60

Nadere informatie

Gedragsverslavingen: de stand van zaken in wetenschap en praktijk

Gedragsverslavingen: de stand van zaken in wetenschap en praktijk Gedragsverslavingen: de stand van zaken in wetenschap en praktijk Tony van Rooij, Laura DeFuentes-Merillas, Gert-Jan Meerkerk, Ilse Nijs, Dike van de Mheen, Tim Schoenmakers In opdracht van Colofon Gedragsverslavingen:

Nadere informatie

Het resultaat telt; de weg ernaartoe nog meer

Het resultaat telt; de weg ernaartoe nog meer Het resultaat telt; de weg ernaartoe nog meer Symposium Ontwikkelingsstoornissen GGNet Bram Sizoo, psychiater Centrum Ontwikkelingsstoornissen b.sizoo@dimence.nl Indeling Diagnose of classificatie? Ontwikkelingsstoornissen:

Nadere informatie

Inventarisatie Diagnostiek bij LVB. Versie 1.0 December 2013

Inventarisatie Diagnostiek bij LVB. Versie 1.0 December 2013 Inventarisatie Diagnostiek bij LVB Versie 1.0 December 2013 1 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Intelligentie en aanpassingsvermogen... 6 1.1 Definities van licht verstandelijke beperking

Nadere informatie

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Diagnose ADHD, vroeger ook wel MBD (Minimal Brain Dysfunction) genoemd, valt in de DSM-IV uiteen in de volgende drie groepen: Het onoplettende type. Dit

Nadere informatie

C-VAT 2.0 Klinische toepassing en validatie van een assessment tool voor gameverslaving

C-VAT 2.0 Klinische toepassing en validatie van een assessment tool voor gameverslaving C-VAT 2.0 Klinische toepassing en validatie van een assessment tool voor gameverslaving Tony van Rooij Tim Schoenmakers Dike van de Mheen Colofon C-VAT 2.0. Klinische toepassing en validatie van een assessment

Nadere informatie

Nee tegen NLD. Paul Eling. De Psycholoog

Nee tegen NLD. Paul Eling. De Psycholoog Nee tegen NLD Het aantal kinderen dat het stempel NLD krijgt, lijkt snel toe te nemen. NLD staat voor Nonverbal Learning Disability, maar wat is dat nu precies? De belangstelling die het begrip in de onderwijswereld

Nadere informatie

Summary in Dutch / Nederlandse Samenvattting

Summary in Dutch / Nederlandse Samenvattting Summary in Dutch / Nederlandse Samenvattting De invloed van de cannabinoïd en opioïd neurotransmitter systemen op impulsief gedrag en drugsverslaving Zo nu en dan overkomt (doet) iedereen het wel eens:

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/56016

Nadere informatie

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Onderzoekers:

Nadere informatie

Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik, kwetsbaarheid en interventie.

Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik, kwetsbaarheid en interventie. Dr. Reinout W. Wiers; Drs. Nicole Theunissen Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik, kwetsbaarheid en interventie. Referentie: Wiers, R. W., Theunissen, N. (2002). Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik,

Nadere informatie

Diagnostiek. Voorwoord. Inleiding

Diagnostiek. Voorwoord. Inleiding Diagnostiek Voorwoord Inleiding Intelligentie en aanpassingsvermogen o Definities van licht verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid o Intelligentie Beschikbaar testmateriaal Inschatten van het IQ op

Nadere informatie

Achtergrondrapport bij de Richtlijn problematisch middelengebruik in de forensische klinische zorg

Achtergrondrapport bij de Richtlijn problematisch middelengebruik in de forensische klinische zorg Achtergrondrapport bij de Richtlijn problematisch middelengebruik in de forensische klinische zorg Oktober 2014 Auteurs: Lieke Raaijmakers, Gerda Rodenburg, Elske Wits (IVO) Marije Lans (Victas) Colofon

Nadere informatie

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

Fysieke en mentale rigiditeit bij High Functioning Autism Hoe buigzaam kan een kind zijn? Wouter Staal en Mandy Kerckhoffs-Mosterd

Fysieke en mentale rigiditeit bij High Functioning Autism Hoe buigzaam kan een kind zijn? Wouter Staal en Mandy Kerckhoffs-Mosterd Keuzesessie 1 Winst met werkgeheugentraining? Cogmed, effectieve behandelmethode in de kinder- en jeugdpsychiatrie? Sammy Roording en Dorine Slaats-Willemse verstand Met de toegenomen kennis over het brein

Nadere informatie

De relatie tussen emotieregulatie en externaliserend probleemgedrag bij kinderen met ADHD en de invloed van leeftijd en sekse.

De relatie tussen emotieregulatie en externaliserend probleemgedrag bij kinderen met ADHD en de invloed van leeftijd en sekse. Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Pedagogische Wetenschappen Afdeling Orthopedagogiek De relatie tussen emotieregulatie en externaliserend probleemgedrag bij kinderen met ADHD en de invloed

Nadere informatie

H.1 Persoonlijkheidsstoornissen en suïcidaal gedrag

H.1 Persoonlijkheidsstoornissen en suïcidaal gedrag 14 Dialectische gedragstherapie voor jongeren met een borderlinestoornis H.1 Persoonlijkheidsstoornissen en suïcidaal gedrag 1.1 Persoonlijkheidsstoornissen 1.1.1 De ontwikkeling van een persoonlijkheid

Nadere informatie

PK Broeders Alexianen Tienen

PK Broeders Alexianen Tienen PROGRAMMA 09u30 Ontvangst Koffie 10u00 Verwelkoming en inleiding Ivo Vanschooland Dr. H. Peuskens Getuigenis Pauze Getuigenis Herman Hacour 12u00 Aperitief en lunch 14u00 Werkgroepen begeleid door: Hacour

Nadere informatie

Modafinil bij alcoholafhankelijke patiënten: het effect op terugval

Modafinil bij alcoholafhankelijke patiënten: het effect op terugval korte bijdrage Modafinil bij alcoholafhankelijke patiënten: het effect op terugval l. joos, l. schmaal, n. broos, a.e. goudriaan achtergrond Terugval in alcoholproblematiek komt bij ruim de helft van de

Nadere informatie