JAARVERSLAG Stichting Kruispunt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2010. Stichting Kruispunt"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2010 Stichting Kruispunt

2 INHOUD Voorwoord door de voorzitter, Jaap van Vliet 2 Activiteitenverslag Ervaringen van een bezoeker 5 Terugblik op 2010 door Anton Metske, pastor 6 Eerste indrukken door Ellie Smeekens, pastor 8 Inkomsten/fundraising door Jes Spoelstra, bestuurslid 10 Kookgroepen voor Stichting Kruispunt 11 Doopviering door Anton Metske, pastor 12 Vrijwilligersuitje door Laura Beernink, secretaris 14 Financieel jaarverslag 2010 door Willem Nass, penningmeester 16 Schenkingen 18 Gegevens stichting Kruispunt 19 Aanmeldingsformulier donateurschap 20 1

3 VOORWOORD DOOR DE VOORZITTER Wij gaan er bij Kruispunt vanuit dat wij een missie hebben te vervullen in Arnhem en dat die missie los staat van de vraag of er al dan niet subsidie van de gemeente tegenover staat. Wij zijn laagdrempelig, geven ruimte aan onze bezoekers om zichzelf te zijn en zich thuis te voelen binnen Kruispunt zonder direct vragen te stellen of plannen te maken voor een veranderingstraject, laat staan om hen een product aan te bieden. Eén van de grote problemen van deze tijd is de individualisering. Iedereen, ongeacht zijn of haar situatie, dient zijn of haar eigen boontjes te doppen. In bijzondere gevallen wil de overheid nog wel eens ingrijpen of te hulp schieten, maar meestal is dat ingrijpen gericht op - of vergezeld van - een plan tot groei. Groei naar zelfstandigheid. De diagnose bijvoorbeeld, dat iemand geen dak boven zijn hoofd heeft, wordt veranderd in een plan waarvan het resultaat is dat er wél een dak boven zijn hoofd is. Geen inkomen? Dan moet het resultaat van het plan zijn: wél inkomen. Geen relaties? Wél relaties! Steeds moet het resultaat het tegendeel zijn van het omschreven probleem. Maar kan dat allemaal wel zo simpel zijn? En, als het zo simpel was, waarom is het dan bij velen die ons bezoeken nog steeds niet gelukt? Wij spraken met de gemeente over haar plannen alle dak- en thuislozen van de straat te krijgen, het Regionaal Kompas. Te gemakkelijk wordt er naar mijn mening vaak vanuit gegaan dat als een dak- of thuisloze maar een eigen huis heeft het probleem is opgelost. Maar voor velen begint dan het probleem; het gevecht tegen de eenzaamheid, tegen de stemmen in het hoofd, tegen de oude vrienden die graag gebruik willen maken van je gastvrijheid. Er is meer nodig om mensen in deze situatie vooruit te helpen. En soms, moeten wij constateren, is een dagelijks bezoek aan Kruispunt of een andere voorziening het hoogst haalbare. Ik denk dat wij daar anderen nog meer van moeten overtuigen. Dat er niet altijd sprake is van onwil om te groeien, maar ook wel van onvermogen. En dat is de taak die Kruispunt naar mijn overtuiging ook moet vervullen, er te zijn voor hen die er zijn en die komen, ongeacht hun achtergrond of toekomstmogelijkheden. Dat is geen fatalisme, maar realisme. Nooit is er in de jaren dat ik bestuurslid en voorzitter ben overigens de vraag aan de orde geweest of Kruispunt wel een reden van bestaan heeft. Noch wijzelf, als bestuur, medewerkers, vrijwilligers, noch de bezoekers, maar, nog belangrijker, noch de gemeente heeft die vraag ooit gesteld. Integendeel, het belang van het bestaan van Kruispunt wordt breed gezien en gedragen. Toch was het afgelopen jaar voor Kruispunt weer spannend om de bedrijfsvoering, de financiën en de personele zaken op orde te houden. En als ik schrijf dat onze missie bestaat, ongeacht of er subsidie tegenover staat, wil ik niet zeggen dat die subsidie niet nodig is. Zonder de subsidie van de gemeente en zonder de vele bijdragen van vele instellingen, fondsen, kerken en particulieren zouden wij het werk niet kunnen doen. Maar het geld drukt ook uit dat er loyaliteit is van velen voor het werk dat wij doen, zoals ook de inzet van vele vrijwilligers dat doet. Denk aan de kookploegen en de vrijwilligers die het dagelijkse werk mogelijk maken. Als bestuur hebben wij begin 2010 over de financiën een middag gebrainstormd en ook nog daarna verschillende keren met elkaar gesproken. En uiteindelijk heeft dat als resultaat gehad dat weer wat nieuwe bronnen van inkomsten konden worden gevonden. Dat is niet gemakkelijk, want het gaat bijna nooit om structurele bijdragen, maar meestal om tijdelijke inkomsten om een project mee op te zetten. Voor verschillende blijken van waardering die wij graag aan onze vrijwilligers willen aanbieden werden wij gesponsord, zodat wij een vrijwilligersdag konden organiseren op een prachtige zondagmiddag in september en was er weer een kerstpakket voor iedereen. Ik kan bij de afsluiting van 2010 voorzichtig wat optimistischer zijn over de toekomst dan bij mijn vorige voorwoord. Wij hebben in het najaar, na jaren van wachten, wikken en wegen, een tweede pastor kunnen binnenhalen via een detacheringconstructie, Ellie Smeekens. Dat is belangrijk, omdat het een ontlasting is voor onze pastor Anton Metske, maar ook omdat Ellie nieuwe kennis en ervaring inbrengt en daarnaast een 2

4 overlegpartner is voor Anton. Wij hopen dat deze uitbreiding blijvend zal kunnen zijn. Grote dank gaat uit naar Geerdien de Jong, die in een langdurige interim-periode zich heeft ingezet voor Kruispunt. Deze gedachten en informatie wil ik met u delen, omdat het belangrijk is dat u als lezer weet wat er mee gemoeid is om Kruispunt staande te houden en ook om te laten zien dat wij het zonder uw steun, als betrokkene bij Kruispunt, niet redden. Gelukkig verheugen wij ons steeds in grote belangstelling van personen en groepen in de Arnhemse samenleving. Er wordt voor Kruispunt veel vrijwillig maar nooit vrijblijvend werk verzet door u en anderen. Ik wil iedereen die met Kruispunt is verbonden hartelijk dankzeggen voor zijn of haar betrokkenheid en inzet in het afgelopen jaar en wij, medewerkers, bestuur en vooral onze bezoekers, rekenen ook in de volgende jaren weer op u. En, omdat dit voorwoord geen verslag is van het afgelopen jaar, kan ik u ook zeggen dat ik afscheid zal nemen als voorzitter van het bestuur van Kruispunt. Na vier jaar is het voorzitterschap in februari 2011 overgenomen door de heer Barth van Eeten. Ik ben blij dat wij een zo deskundige en betrokken voorzitter hebben kunnen vinden en ik wens hem alle succes toe bij het vervullen van deze functie. Jaap A. van Vliet, scheidend voorzitter 3

5 ACTIVITEITENVERSLAG STICHTING KRUISPUNT 2010 De aard van het werk van Kruispunt laat niet toe dat er wordt gewerkt met een vorm van jaarproductieplanning. Dit zou leiden tot aanbodgerichte zorg, die niet past bij de vragen en noden van bezoekers en tot afhaken van hen die onze aandacht het meest nodig hebben. Er wordt ingestoken op vraaggerichte zorg en aandacht. Stabiliseren, rust, regelmaat, informatie verstrekken en aandacht geven zijn noties die daarbij passen. Een groot deel van het werk van de pastores bij Kruispunt bestaat dan ook uit persoonlijke contacten met de bezoekers. Zij komen langs bij het spreekuur, spreken de pastor apart tijdens inloopmomenten of worden op straat of elders ontmoet. Ook worden zij bezocht op hun kamer, in de gevangenis, het ziekenhuis, de afkickkliniek of waar zij zich verder bevinden. In deze contacten komt van alles aan de orde: vragen over zingeving, frustraties die opgelopen zijn in pogingen verbeteringen aan te brengen in het eigen lot, onzekerheid over waar aangeklopt moet worden voor passende hulp, mogelijkheden om een terugval te voorkomen. Waar de bezoeker dit wenst, gaat de pastor mee naar een hulpverleningsinstantie. Zo n verzoek kan gedaan worden uit onzekerheid of men de eigen hulpvraag wel goed kan verwoorden of uit angst voor mogelijk opkomende agressie tegen hulpverleners. Er wordt veel doorverwezen naar hulpverlenende instanties. Vanzelfsprekend leggen de pastores dan ook regelmatig contact met deze instanties. Sinds oktober 2010 worden er bij Kruispunt twee extra inloopochtenden gehouden waarbij maatschappelijk werkers van het Leger des Heils aanwezig zijn. Zij werken op zeer laagdrempelige wijze. In de praktijk blijkt dit voor sommige bezoekers, die niet of nauwelijks (meer) om hulp vragen, goed te werken. In het laagdrempelige contact worden hulpvragen helder, wantrouwen tegenover hulpverleners slinkt gaandeweg en met veel geduld en persoonlijke betrokkenheid wordt een hulpverleningstraject in gang gezet. De aard van de pastorale gesprekken verandert doorgaans als de situatie van de bezoeker verandert. Iemand die net dakloos is komt vooral met praktische vragen: waar kan ik eten, slapen, mijn was doen? Als deze eerste vragen beantwoord zijn komen andere achterliggende vragen aan de orde: hoe heeft het zover kunnen komen? Waar vind ik de moed om weer iets nieuws op te bouwen? Kan ik mijn familie nog onder ogen komen? Hoe kan ik voorkomen dat ik weer in een negatieve spiraal beland? Eén van de pastores neemt deel aan de vergaderingen van het Cliënten Participatie Panel, een groep cliënten van hulpverleningsinstanties die gevraagd en ongevraagd advies geven o.a. aan hulpverleningsinstanties en die themamiddagen organiseren voor cliënten en hulpverleners rond thema s als bejegening en sanctiebeleid. Ook brengt deze groep regelmatig een krantje uit met informatie voor cliënten: het Arnhems Straat Signaal. De pastores nemen deel aan vergaderingen van het circuitoverleg, een vorm van ketensamenwerking waarin hulpverleners van verschillende instanties die met dak- en thuislozen werken overleg voeren en zorgen over cliënten met elkaar kunnen delen om te voorkomen dat mensen buiten de boot vallen. Daarnaast zijn er in het afgelopen jaar ook meer te kwantificeren activiteiten gebeurd in en vanuit Kruispunt, die meer zichtbaar zijn dan het bovenstaande: - Het gemiddeld aantal bezoekers was 38 per dag, zes dagen per week. - De dagelijkse maaltijden, zo n per jaar en daaraan gekoppeld de verschillende activiteiten die binnen gebeuren, individueel of samen met anderen. - In 2010 hebben we ruim 400 verschillende bezoekers geteld die door de pastores, gastvrouwen- en heer en tientallen vrijwilligers werden ontvangen. - Het aantal in Kruispunt geïnvesteerde onbetaalde- uren van vrijwilligers bedroeg in 2010 circa 8000 (!) 4

6 VAN EEN BEZOEKER Ode aan het Kruispunt Toentertijd was mijn diagnose manisch-psychotisch, onderliggend ernstig depressief en verslaafd aan cannabis en alcohol. Door een zeer beperkt steunend sociaal netwerk zwierf ik, ondanks dat ik een woning heb, op straat, bracht uren in de coffeeshop door en zwierf in mijn hoofd waar ik verdwaalde. Mijn zelfzorg was zowat verdwenen en eten deed ik nog nauwelijks. Een vriend in de coffeeshop attendeerde mij op het Kruispunt en heeft me geïntroduceerd. Instinctief wist ik dat ik hier moest blijven, omdat ik dan een vast punt op de dag had waar ik naar toe kon gaan en bovendien voor slechts één euro een goede warme maaltijd kreeg. Dit kan ik nu terugkijkend zien als een belangrijk beginpunt van mijn herstel. In die tijd was er nog een maatschappelijk werker aan het Kruispunt verbonden en zij heeft me geholpen om ook mijn financiële situatie op orde te krijgen. Hetgeen een hoop rust gaf. Mijn geestelijke situatie was slecht. Heel somber, nihilistisch en ik zag geen uitzicht in mijn situatie. Hoeveel bemoedigende, geruststellende en inzichtgevende gesprekken heb ik gehad met de vaste medewerker Heleen, en de pastores Anton en Geerdien, die me zo weer op de goede weg hebben geholpen. Van Heleen heb ik een schilderijtje gekregen met de tekst vanaf vandaag gaat het beter, dat nog steeds op een soort altaartje in mijn huiskamer staat. Als ik het moeilijk heb, herinnert het mij eraan dat het maar tijdelijk is en betere tijden niet persé ver te zoeken hoeven te zijn. Door de pastor Geerdien ben ik op weg geholpen naar goede hulpverlening voor mijn verslavingsproblematiek. Dat heeft gelukkig zoden aan de dijk gezet en ik kan weer leven zonder afhankelijk te zijn van alcohol of cannabis. Ik heb mee gewerkt aan het opknappen van de ruimte en het maken van de muurschilderingen, net als een aantal andere Kruispuntgangers. Toen een noodzaak voor mij om, ondanks de depressie, toch activiteiten te ondernemen. Genoten heb ik toen niet. Maar als ik nu het Kruispunt in kom, vind ik iedere keer weer dat de ruimte echt sfeervol is geworden door deze muurschilderingen en vind ik het leuk te weten dat ik daar toch maar mooi een bijdrage aan heb geleverd. Ook mijn geloof in God heeft in het Kruispunt meer vorm gekregen. Ik ben niet gelovig opgevoed, maar voor mij bestaat God wel. Mijn geloof was echter vrij vormloos. Door de (kerk)diensten in het Kruispunt elke zaterdag is mijn geloof meer gaan groeien. Zo heb ik meer inzicht gekregen in de levenslessen die de Bijbelverhalen in zich dragen en heb ik mooie liederen geleerd. Een verrijking, want het groeien in (mijn) geloof gaat nog steeds door en heeft ook vorm gekregen buiten het Kruispunt en dat wil ik niet meer loslaten. Verder heb ik in het Kruispunt geleerd om spelletjes (rummicub) te spelen. Ik vond spelletjes nutteloos en tijdverdrijf. Nu zie ik het echt als ontspanning en kan er ook van genieten. Ten tijde van zo n spelletje is er veel humor en zingen Anton en ik associatief vele liedjes. Maar pas op als Anton verliest, dan hakt hij je met zijn plankje in mootjes. Verder heb ik ook geleerd in het Kruispunt om meer mijn grenzen te bewaken en aan te geven en niet aan alles en iedereen geld te geven of zorg te bieden. Mijn omgeving zag en ziet het Kruispunt als een plek waar je aan de rand van de samenleving staat: de goot en dat ik daar voor koos. Maar met dit stukje tekst heb ik willen laten zien dat het Kruispunt voor mij juist geen eindpunt was, maar het begin van herstel. Het heeft mij veel gebracht. 5

7 TERUGBLIK OP 2010 Welkom heten en afscheid nemen Het zijn twee dingen die wij vrijwel dagelijks doen bij het Kruispunt. Welkom heten ligt voor de hand. Zes dagen in de week worden tussen de 35 en 40 gasten welkom geheten in de huiskamer van het Kruispunt. Pastores, gastvrouwen- en heren en vrijwilligers krijgen van de bezoekers terug dat zij zich ook daadwerkelijk welkom weten. Maar ook afscheid nemen hoort erbij. Soms gaat het om een afscheid dat vraagt om feestelijkheid. Een bezoeker is zover gekomen, dat hij zijn of haar draai weer vindt in de maatschappij, eigen onderdak gevonden heeft, een sociaal netwerkje heeft opgebouwd waarop je terug kunt vallen als het even weer wat moeilijker gaat. Meestal is dat afscheid relatief. Een bezoeker komt niet meer op de inloop, maar het gebeurt vaak dat één van de pastores zo iemand nog eens opzoekt in de nieuwe woning. Soms worden die bezoeken langer gecontinueerd, omdat er nog heel wat te verwerken valt vanuit de periode van dakloosheid. Soms is een afscheid tijdelijk. Iemand moet een periode vastzitten of gaat naar een afkickkliniek of verblijft tijdelijk in een andere stad. Ook dit afscheid is relatief, want pastores bezoeken ook mensen in de gevangenis, de kliniek, het ziekenhuis of waar ook maar. Er valt een kaartje in de brievenbus van het Kruispunt voor de pastor: Wil je me komen opzoeken? Ik zit vast, heb iets ontzettend stoms gedaan en moet erover praten, ik heb je naam al op de bezoekerslijst gezet, kom alsjeblieft Of er wordt gebeld vanuit het ziekenhuis: Ik heb het nooit zo luxe gehad, alles wordt hier voor me gedaan, ik heb een telefoon naast mijn bed, maar ik lig hier wel met twee gebroken enkels; ik was een beetje van het padje en ben uit het raam gesprongen kom je me opzoeken? Maar soms is een afscheid ook definitief, wanneer bezoekers overlijden. Daar wordt aandacht aan gegeven binnen de hele groep bezoekers. Tijdens de zaterdagse vieringen worden mensen herdacht, in de aula van de begraafplaats wordt gesproken en gezongen, er worden kaarsen aangestoken. Het gebeurt nogal eens dat een dakloze overlijdt en in kleine familiekring begraven of gecremeerd wordt. Dan is de gedachtenis in een Kruispuntviering extra belangrijk. Ook kan het zijn dat één van de pastores gevraagd wordt om op een andere locatie een wake te houden. In de opvang voor drugsgebruikers vroegen de cliënten daar zelf om, toen een medebewoonster die tippelde op straat vermoord is. Iedereen was aangeslagen, dan is het goed dat er de mogelijkheid is met woorden en rituelen de verbijstering te uiten en steun te vinden. Bij al die vormen van afscheid heten wij elkaar ook weer nadrukkelijk welkom; wij schuilen als het ware bij elkaar. Dat welkom heten komt niet alleen van de kant van de mensen die bij het Kruispunt werken, maar net zo goed van de kant van de bezoekers. Een mooi voorbeeld is de viering waarin wij een kaars aangestoken hebben voor de overleden hond van één van onze bezoekers. Om een huisdier kun je verdriet hebben, maar in zijn geval was die hond meer dan zo maar een huisdier. In de periode dat hij dakloos was kon hij niet bij de nachtopvang terecht omdat daar geen honden worden toegelaten. En zijn hond opgeven voor een slaapplek,- dat kreeg hij niet over zijn hart. Daarom sliep hij buiten met zijn hond en zocht alternatieve plekken om de nacht door te brengen: fietsenstallingen, schuurtjes. Daar hielden hij en zijn hond elkaar warm, dicht tegen elkaar aan gekropen. Kort nadat hij huisvesting gevonden had overleed de hond. Zijn zoontje was er ook kapot van. Daarom zei hij tegen zijn zoontje: Kom zaterdag maar mee naar Kruispunt, daar mag je verdrietige dingen vertellen en een kaarsje aansteken. Zijn zoontje had een afscheidsgedichtje voor de hond gemaakt. Hij wilde het 6

8 tijdens de viering voorlezen, maar dat lukte niet omdat hij alleen maar kon huilen. Toen vader het wilde overnemen verslikte ook hij zich in zijn tranen. Het briefje met het gedicht werd de pastor in handen gedrukt: Lees jij het maar voor Zo gebeurde het, maar ook de pastor kon het niet zonder een paar tranen. In de kring was het doodstil. Er hoefde niets gezegd te worden, maar we voelden allemaal dat we op dit moment dicht bij elkaar waren, ieder met zijn of haar eigen verlies. Hier volgt het afscheidsgedichtje: Bruno Lieve Bruno, je was de beste hond, je was helemaal gezond. We waren allebei nog klein, en ik vond het zo fijn om met jou te zijn. Ik en papa zongen liedjes en jij blafte mee, je wist altijd wat je dee. En samen met jou lol, stond ik weer in een hondendrol. Misschien was het jouw tijd wel, klaar en uit met het spel. Je hebt nu je rust, jouw leven is nu uitgeblust. Ik ga je heel erg missen, en nooit uit mijn gedachten wissen. Welkom heten en afscheid nemen, we doen het dagelijks, eindeloos opnieuw. En we mogen ons gelukkig prijzen dat we elkaar daarin opscherpen, zodat we het niet op de automatische piloot gaan doen. Anton Metske, pastor 7

9 ENKELE INDRUKKEN VAN MIJN EERSTE MAANDEN ALS PASTOR BIJ HET KRUISPUNT Per 1 oktober 2010 ben ik begonnen als (parttime) pastor bij het Kruispunt. Het is een hele nieuwe wereld waarin ik terecht gekomen ben, zo voelt het soms. De Spoorwegstraat, met het Kruispunt, ligt midden in het centrum van de stad, maar het is tegelijkertijd een klein steegje. Een beetje weggestopt is het, net zoals het dienstencentrum van Iriszorg overigens, net zoals andere voorzieningen voor dak- en thuislozen, net zoals veel daklozen zelf. Als ik voorheen door het centrum van Arnhem liep, herkende ik hen niet. Nu loop ik er anders. Langzaamaan ontdek ik waar ik mensen die dakloos zijn tegen kan komen. Ik ontmoet hen op straat, in het park, bij de dagopvang van Iriszorg, en uiteraard in het Kruispunt.. We raken aan de praat. Nu ik hen zie en ontmoet, kom ik de beelden tegen die ik in mezelf meedroeg over mensen die dakloos zijn. Soms blijken die beelden te kloppen, maar veel vaker kloppen ze niet en moet ik mijn beelden bijstellen. Bovendien blijkt de streep tussen een (t)huis hebben of dakloos zijn soms maar heel dun te zijn. Ik kom mensen tegen die de pech hebben gehad dat zich in een korte tijd enkele ontwrichtende situaties in hun leven hebben voorgedaan: verlies van werk, op straat gezet worden door je partner, en als je dan niet terecht kunt of wilt bij familie of vrienden In de afgelopen maanden heb ik heel veel verhalen gehoord van mensen. Problematische verhalen over je woning verliezen, zonder geld op straat leven, over moeilijkheden met instanties, over familierelaties die verbroken zijn Maar ook verhalen waar je blij van wordt: iemand vertelt dat hij een woning heeft gekregen en laat trots de sleutels zien, iemand vindt na jaren de moed om zijn verslaving onder ogen te zien en hulp te zoeken, een moeder belt voor haar zoon. Ik ben blij verrast door het vertrouwen dat ik krijg. Soms vertelt iemand heel open over zijn of haar leven en wat zich daarin heeft voorgedaan. Van een ander mag ik zo af en toe een stukje van diens leven horen. Verrast ben ik ook door de goede sfeer die er meestal is in het Kruispunt. Ik voel veel verbondenheid tussen mensen. Bezoekers hebben oog voor elkaar, delen hun dagelijkse sores, spreken elkaar moed in, of helpen elkaar. Een hele nieuwe wereld waarin ik terecht gekomen ben? Ja, vooral door de heftigheid van vele verhalen die ik hoor. Maar ook hier kom ik zoals overal mensen tegen die aardig zijn of niet, mensen die oog hebben voor anderen of die alleen op zichzelf gericht zijn, mensen die voortdurend weer hun eigen glazen ingooien en mensen die echt wijs geworden zijn en geleerd hebben van het leven. Ik probeer een klein stukje mee op te lopen in hun leven en daarin iets voor hen te betekenen. Ik schuur me soms of warm me aan de verhalen die ik hoor en word daar zelf ook wijzer van. Ellie Smeekens, pastor 8

10 K komt aangefietst. Ik ben aan het werk op kantoor, het rolluik naar boven. K. stopt voor het raam en wijst lachend op zijn bagagedrager. Vorige week sprak K. Klaas en mij aan: 'kijk eens naar het raam, het is hartstikke smerig. Ik zal het wel eens schoon komen maken'. Vandaag voegt hij de daad bij het woord. Hij heeft gewerkt als glazenwasser en op de bagagedrager staan zijn spullen: een emmer, een spons, een zeem 'Maak de vensterbank maar vast leeg', zegt hij, want de ramen binnen was ik zo dadelijk ook'. Binnen de kortste keren zijn de ramen van binnen en buiten weer helemaal schoon. K. heeft eer van zijn werk, hij glundert, en wij zijn er blij mee. 9

11 INKOMSTEN, FUNDRAISING Stichting Kruispunt is voor haar inkomsten geheel afhankelijk van giften en subsidie. Van veel verschillende kanten ontvangen wij dan ook financiële bijdragen: - Van de gemeente Arnhem ontvangen wij jaarlijks zo n 2 / 3e deel van onze begroting. - Ook Vivare steunt Kruispunt met een jaarlijkse bijdrage. - Een aantal diaconieën van kerken in Arnhem en de regio steunt ons werk met substantiële giften. - Van kerken in Arnhem en de regio ontvangen wij ook collecteopbrengsten. - Ook particulieren maken periodiek of incidenteel een gift over. - Voor speciale doelen of activiteiten ontvingen wij incidentele giften van o Konferentie Ned. Religieuzen : project Zaterdagse vieringen o Vincentius Vereniging Arnhem : kerstpakketten o Maatschappij van Welstand : vrijwilligersdag o Dullertsstichting o SKAN: toezegging voor project Koken door bezoekers - En dan zijn er nog inkomsten in natura: o de maaltijden die steeds weer door kookgroepen worden bereid en o het werk dat door vele vrijwilligers wordt gedaan. Het is hartverwarmend steeds weer te zien hoe de zorg voor dak- en thuislozen in Kruispunt door velen wordt gesteund. Dat laat zien dat Kruispunt een breed draagvlak heeft! Toch is het ieder jaar weer een puzzel om alle kosten gedekt te krijgen. Natuurlijk proberen wij de kosten zoveel mogelijk te beperken, maar aan het begin van een jaar is er steeds een tekort op de begroting van enkele tienduizenden euro s. Gaande het jaar weten wij steeds weer fondsen te vinden voor speciale activiteiten. Daar zijn wij in 2010 tamelijk succesvol in geweest, maar een aantal voorgaande jaren moesten wij toch afsluiten met een tekort. Wij gaan ervan uit dat onze donateurs ook in 2011 de dak- en thuislozen niet zullen vergeten. Jes Spoelstra, bestuurslid 10

12 KOOKGROEPEN VOOR STICHTING KRUISPUNT IN 2010 PROTESTANTSE GEMEENTE ELDEN/ DE KANDELAAR BAPTISTENGEMEENTE ARNHEM ANGLICAANSE/OUD-KATHOLIEKE KERK ARNHEM PARKSTRAATGEMEENTE STUDENTENVERENIGING ALPHA PROTESTANTSE KERK ROZENDAAL PAROCHIE DE WIJNGAARD ARNHEM EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE ARNHEM EVANGELISCH LUTHERSE KERK ARNHEM PROTESTANTSE KERK ELST VOLLE EVANGELIE GEMEENTE DE HOEKSTEEN, VELP PROTESTANTSE KERK SCHAARSBERGEN GEREFORMEERDE KERK ZETTEN TABORGEMEENTE EDE GREJA KRISTEN INDONESIE NEDERLAND, ARNHEM DIAKONESSENKERK ARNHEM GEZAMENLIJKE KERKEN OOSTERBEEK RONDE TAFEL KIWANI S ARNHEM GEZAMENLIJKE KERKEN RENKUM/HEELSUM GEZAMENLIJKE KERKEN HETEREN LIONS CLUB RENKUM 11

13 DOOPVIERING Ik kom bij Moniek op bezoek. Zij heeft een tijd in een afkickkliniek gezeten en is nu in een volgende fase: begeleid wonen. Trots laat ze me haar kamer zien. Ze vertelt van alles over haar leven aan de hand van foto s. Hoewel ik haar een hele poos ken, omdat ze als dakloze regelmatig op onze inloop kwam hoor ik veel dat ik nog niet wist. Moniek laat me ook een foto zien van haar zoontje Rein, een jochie van vier jaar. Ze vertelt dat hij bij een pleeggezin woont en dat ze hem daar regelmatig kan zien. Ze heeft een goed contact met de pleegouders en is blij dat hij daar een goede plek heeft, een plek die ze zelf niet kan bieden. Als we aan de koffie zitten vertelt ze dat ze graag gedoopt wil worden. En dat ze ook haar zoontje Rein wil laten dopen. Voor haar markeert het een nieuwe start, ze heeft weer een toekomstperspectief. En met dat zicht op de toekomst is ook haar verleden weer heel belangrijk. Ze vertelt hoeveel haar vader heeft betekend voor haar en hoe ze er kapot van was toen hij overleed. Ze weet nog hoe bezorgd haar vader was en hoe graag hij wilde dat ze op het rechte pad zou komen. Hij zou er eigenlijk bij moeten zijn als ze gedoopt wordt. In de tijd die volgt op dit bezoek schrijft Moniek een brief aan haar overleden vader. We lezen hem samen door. Het is een ontroerende brief en Monieks hele leven staat erin. Ze wil deze brief graag voordat ze gedoopt wordt voorlezen. Als ik haar vraag of ze dat aankan, zo in de kring, zegt ze dat ze dat wel durft, als ik maar dicht bij haar blijf staan. Dat beloof ik haar. Twintig februari is het zover. Moniek en haar zoontje Rein worden gedoopt. Moniek heeft speciaal om deze datum gevraagd, want het is de verjaardag van Rein. Er staat een tafeltje met een wit kleed erover en een bos rode tulpen erop in het midden van de zaal. De paaskaars staat er naast en een zilverkleurige slakom doet dienst als doopvont. Iedereen die binnenkomt ziet direct dat er vandaag iets bijzonders gaat gebeuren. 12

14 En bijzonders gebeurt er. Moniek heeft haar moeder en een tante uitgenodigd en die ontmoeten voor het eerst hun kleinkind/neefje en hebben kadootjes voor hem meegebracht. De pleegouders van Rein zijn er ook. Voordat de doopviering begint zingen we met zijn allen Er is er één jarig voor Rein. Voordat Moniek gedoopt wordt leest ze de brief aan haar vader voor, recht voor de lege stoel, die de hele viering leeg blijft. Dit is de stoel voor de vader van Moniek. Ik sla mijn arm om Monieks schouder als ze tijdens het voorlezen van de brief moet huilen. Ze is zichtbaar opgelucht als ze ermee klaar is. Er is gezegd wat nog gezegd had moeten worden. Er is iets afgemaakt. Daarmee is het tijd geworden voor het water van de doop, water dat reinigt, dat vruchtbaar maakt, leven doet. Als slotlied zingen we op de melodie van Tulpen uit Amsterdam : Als de dag nog kakelvers begint, zegenen wij Gods naam, als de zon allengs aan sterkte wint zegenen wij Gods naam, als de maan hoog aan de hemel klimt zegenen wij Gods naam. Alle dagen, alle uren moet de lofzang blijven duren. Soli Deo gloria. God zij hulde, halleluja. In de vreugd van het samenzijn brengen wij lof aan God, in de eenzaamheid van de woestijn brengen wij lof aan God. In ons lief en leed, in vreugd en pijn brengen wij lof aan God. Alle dagen, alle uren Als de droge grond om regen smeekt prijzen wij onze God, als een stortvloed uit de wolken breekt prijzen wij onze God, als het luwt en als de storm opsteekt, prijzen wij onze God. Alle dagen, alle uren Anton Metske, pastor 13

15 VRIJWILLIGERSUITJE Op een mooie zondagmiddag in september was er een gezellig samenzijn met alle medewerkers en vrijwilligers van Kruispunt. Als dank voor de fantastische inzet van al deze mensen. Waar zou Kruispunt zijn zonder hen?? Wij verzamelden in het Bezoekerscentrum Sonsbeek en gingen daarna in twee groepen op pad achter een gids aan door het park Sonsbeek. Zo kwamen wij veel te weten over de historie en de landschapsarchitectuur van het park en kregen wij uitleg over de bomen, planten, dieren en beelden. De dag werd afgesloten met een etentje in een Turks restaurant aan de Rijnkade. Op deze avond werd ook afscheid genomen van Geerdien de Jong, die een aantal jaren verbonden was aan Kruispunt. Zij werd door het bestuur bedankt voor haar inzet en betrokkenheid waarna ook Geerdien een toespraakje hield met dank aan haar collega s voor de goede tijd die zij bij Kruispunt heeft gehad. Het was een geslaagde dag en wij kijken weer uit naar het volgende uitje! Laura Beernink, secretaris 14

16 15

17 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN Inkomsten: Gemeente Arnhem Kerkelijke en particuliere giften Maaltijdsponsoring subtotaal Financiële baten Overige baten 3 5 Totaal inkomsten Uitgaven: Loonkosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Financiële lasten Totaal uitgaven Exploitatieoverschot (-tekort) BALANS PER: ACTIVA: Vorderingen Liquide middelen PASSIVA: Weerstandsvermogen Overig / Kortlopende schulden

18 Toelichting Financieel Jaarverslag 2010 In tegenstelling tot de afgelopen jaren heeft Kruispunt over 2010 een behoorlijk overschot op haar exploitatie gerealiseerd. Door dit overschot is de vermogenspositie van Kruispunt eindelijk wat verbeterd, waardoor de continuïteit weer enigszins gewaarborgd is. De teruggang in de uitgaven wordt voornamelijk verklaard door een incidenteel voordeel in de personele sfeer. Een in 2009 getroffen voorziening voor ziekengeld van ,is voor het grootste deel niet nodig gebleken en is in 2010 weer ten gunste van de exploitatie geboekt. Door een eenmalige extra bijdrage van gemeente Arnhem van ,- is ook aan de inkomstenkant sprake van een incidenteel voordeel. Daarnaast hebben de inspanningen om extra bijdragen te realiseren ook vruchten afgeworpen. In 2010 hebben wij extra bijdragen ontvangen van o.a. Vivare ,-, Dullertsstichting ,-, SKG College van Diaken 5.000,-, Opstandingskerk Arnhem 4.000,-, Diaconie Protestante Gemeente Oosterbeek-Wolfheze 2.600,-, Rotary Arnhem-Rijn 2.500,- en Hubertsstichting 2.500,-. De solidariteitsbijdrage van 7.500,- van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via de commissie PIN is bestemd voor een project dat in 2011 zal worden uitgevoerd. Om die reden zal deze bijdrage in 2011 in de exploitatie worden verantwoord. Voor 2011 zullen wij weer veel energie steken in het realiseren van extra bijdragen. Deze bijdragen zijn essentieel om de exploitatie van Kruispunt sluitend te krijgen. De aanwezigheid van een positief weerstandsvermogen bij aanvang van het boekjaar geeft vertrouwen voor de nabije toekomst. Wij zijn steeds weer blij en dankbaar wanneer wij op onze bankrekening zien dat zoveel kerken en particulieren en de gemeente Arnhem ons financieel steunen. Maar ook de vele vrijwilligers (inclusief bestuur) zijn een belangrijke voorwaarde voor ons werk. Zonder die steun zouden wij ons werk niet kunnen doen. En met die steun bieden wij een uitstekende voorziening voor relatief weinig geld. Willem Nass, penningmeester 17

19 SCHENKINGEN Stichting Kruispunt is geheel afhankelijk van giften en subsidies. Hoewel velen ons werk financieel steunen, is het steeds moeilijk de begroting rond te krijgen. Daarom willen wij hier wijzen op de mogelijkheid donateur te worden en zo ons werk te steunen. Een invulformulier vindt u achterin dit jaarverslag. U kunt een bedrag schenken: eenmalig; periodiek; bij testament. Stichting Kruispunt is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften aan Stichting Kruispunt aftrekbaar zijn. Als u zich voor een aantal jaren verbindt en dat vastlegt in een notariële akte, kunt u uw giften aan Kruispunt geheel aftrekken, ongeacht de drempelwaarde. Indien u jaarlijks minstens 300,-- doneert, nemen wij de notariskosten voor onze rekening. Elke bijdrage is welkom op bankrekeningnummer t.n.v. Stichting Kruispunt, Arnhem. 18

20 GEGEVENS STICHTING KRUISPUNT Samenstelling bestuur: Jaap van Vliet Willem Nass Jes Spoelstra Laura Beernink Henny Beyer (voorzitter) (penningmeester) (2 e penningmeester) (secretaris) (bestuurslid vanuit de Raad van Kerken Arnhem) Sjoerd Meulensteen Janny van den Heuvel (sinds maart 2010) Pastores: Anton Metske Ellie Smeekens Adres: Spoorwegstraat AM Arnhem Tel adres: Website: Bank: ING rek.nr t.n.v. Stichting Kruispunt Arnhem 19

21 AANMELDINGSFORMULIER DONATEUR STICHTING KRUISPUNT ARNHEM Ja, ik word donateur van Stichting Kruispunt! Naam:. Adres:.. Postcode en plaats: Rekeningnummer:.. Donatiebedrag:.. eenmalig/maandelijks/jaarlijks (doorstrepen wat niet van toepassing is) Het ingevulde formulier s.v.p. sturen naar: Stichting Kruispunt t.a.v. de penningmeester Spoorwegstraat AM ARNHEM 20

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Voorwoord door de voorzitter, Jaap van Vliet 2. Activiteitenverslag 2009 4. Terugblik op 2009 door Anton Metske, pastor 5

Voorwoord door de voorzitter, Jaap van Vliet 2. Activiteitenverslag 2009 4. Terugblik op 2009 door Anton Metske, pastor 5 JAARVERSLAG 2009 Stichting Kruispunt INHOUD Voorwoord door de voorzitter, Jaap van Vliet 2 Activiteitenverslag 2009 4 Terugblik op 2009 door Anton Metske, pastor 5 Ervaringen van Hans (een bezoeker) 8

Nadere informatie

Beertje Anders. Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2

Beertje Anders. Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2 Beertje Anders Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2 H. Vos Beertje Anders Wat zonlicht is voor bloemen, is een glimlach voor een beer. Beertje Anders en Beertje Bruin gaan bij oma spelen. Het was maar even

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Al heel snel hadden ze ruzie met elkaar. Het spelen was niet leuk meer.

Al heel snel hadden ze ruzie met elkaar. Het spelen was niet leuk meer. Beertje Anders en Beertje Bruin gingen bij oma spelen. Al heel snel hadden ze ruzie met elkaar. Het spelen was niet leuk meer. Oma hoorde: Ik wil de bal, Ik wil de blokken, Ik ga kleuren, Ik wil de kleurpotloden

Nadere informatie

Vragenlijst Depressie

Vragenlijst Depressie Vragenlijst Depressie Deze vragenlijst bestaat uit een aantal uitspraken die in groepen bij elkaar staan (A t/m U). Lees iedere groep aandachtig door. Kies dan bij elke groep die uitspraak die het best

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Wensen bij overlijden 1

Wensen bij overlijden 1 Wensen bij overlijden 1 Voorwoord Doelstelling Het is niet gemakkelijk om te praten over verdrietige onderwerpen. Ziek zijn, doodgaan en op een goede manier afscheid nemen is zo n moeilijk onderwerp. De

Nadere informatie

wil ik het wensen rond overlijden

wil ik het wensen rond overlijden ZO wil ik het wensen rond overlijden Als jij mij vertelt wat je wilt, Zet ik de wereld even stil Om jouw leven gedag te zeggen En jou in ons hart neer te leggen. Wilma van Grieken, teamleider De Vaart(2012)

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt (voor de bovenbouw) Hier willen we je op weg helpen bij het maken van een spreekbeurt. Je hebt ervoor gekozen om je spreekbeurt te houden over daklozen, of

Nadere informatie

INLEIDING BALANS PER 31 DECEMBER 2016

INLEIDING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER 2016 INLEIDING Het bestuur van Stichting Toevlucht geeft in haar financiële jaarverslag verantwoording van het financiële resultaat over het boekjaar 2016. Met ingang van vorig

Nadere informatie

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik.

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik. De muur Ik heb een muur om me heen. Nou, een muur? Het lijken er wel tien. En niemand is in staat om Over die muur bij mij te komen. Ik laat je niet toe, Want dan zou je zien Hoe kwetsbaar ik ben. Maar

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde.

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde. Mt.5:16 De Week van gebed voor de eenheid van alle kerken. Ieder jaar is dit gebed in dezelfde week in januari. Het zal puur toeval zijn, maar ieder jaar valt ook de actie Kerkbalans in deze periode. Met

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn.

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn. NIEUWSBRIEF 2 Oktober 2013-20142014 Geachte Ouders/verzorgers, De eerste 9 weken zitten erop. De leerlingen en leerkrachten hebben hard gewerkt. Met z n allen hebben we goed ons best gedaan op de leervakken,

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST Ondanks het barre winterweer hebben we op 20 december jl. een bijzonder en heel fijn kerstfeest gevierd. De H.J. Smitband speelde de sterren van de hemel en het Geuzenborgkoor

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Hand in hand door het leven gaan.

Hand in hand door het leven gaan. Ziekenzalving Hand in hand door het leven gaan. PZ Sancta Maria de pastorale dienst 1 KRUISTEKEN OPENING L: Hartelijk welkom iedereen en dank je wel voor jullie aanwezigheid bij dit sacrament van nabijheid

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting. Present Kampen

Jaarrekening Stichting. Present Kampen Jaarrekening 2013 Stichting Present Kampen Inhoudsopgave: 1. Bestuurverslag 2. Activiteitenverslag 3. Jaarrekening 31-12-2013 4. Begroting 2014 Bestuursverslag 2013 Samenstelling van het bestuur G.J. Brouwer,

Nadere informatie

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs Intredelied: Ga je mee Ga je mee? Zeg niet nee, maar sta op en doe mee. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het

Nadere informatie

Je mag stralen je mag huilen je mag dwalen je mag schuilen je mag vragen je mag dromen je mag klagen je mag komen Hij wacht op jou

Je mag stralen je mag huilen je mag dwalen je mag schuilen je mag vragen je mag dromen je mag klagen je mag komen Hij wacht op jou Je mag stralen je mag huilen je mag dwalen je mag schuilen je mag vragen je mag dromen je mag klagen je mag komen Hij wacht op jou Heb je naar aanleiding van dit dagboek vragen of opmerkingen? Mail me

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

Beertje Bruin zegt dan: Ik heb van moeder Beer gehoord dat je erg verdrietig

Beertje Bruin zegt dan: Ik heb van moeder Beer gehoord dat je erg verdrietig Beertje Anders zit stil in een hoekje als Beertje Bruin langskomt. Beertje Bruin zegt dan: Ik heb van moeder Beer gehoord dat je erg verdrietig bent. Kan ik je helpen, want ik ben je vriend en vrienden

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015. Gedicht: Kaarsenlicht

Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015. Gedicht: Kaarsenlicht Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015 Gedicht: Kaarsenlicht Omdat ieder lichtje een verhaal is groter dan alle woorden van missen en dood van liefde levensgroot die we ooit spraken en hoorden

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Februari, de maand van Valentijnsdag. Daarom deze maand een lief bericht van de leerlingen van groep 6

Februari, de maand van Valentijnsdag. Daarom deze maand een lief bericht van de leerlingen van groep 6 Februari, de maand van Valentijnsdag. Daarom deze maand een lief bericht van de leerlingen van groep 6 Mama Een roos is roze viooltjes zijn blauw maar het allerliefst Hou ik van jou mama. Joshua De beste

Nadere informatie

Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug

Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug Welkom Lied: Dank je voor dit warme licht (kaarsen worden aangestoken door Youri) 1. Eerste kaars, wat wil jij zeggen als je branden gaat? Zie jij in je mooiste

Nadere informatie

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven.

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. Beginsituatie: De lln doen als inleiding op het project rond geloven en de kerkwandeling, een filosofisch gesprek. Er komen verschillende

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2016 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2016 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

A. God, wij bidden U voor alle mensen die onzeker zijn over zichzelf: dat zij het vertrouwen in zichzelf hervinden.

A. God, wij bidden U voor alle mensen die onzeker zijn over zichzelf: dat zij het vertrouwen in zichzelf hervinden. Bidden met jongeren Voorbede Ben je teleurgesteld in het leven? Ben je gekwetst door anderen? Draag je vervelende herinneringen met je mee? A. God, wij bidden U voor alle mensen die hun leven graag anders

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker!

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker! 1 Jaarverslag 2014 Geachte lezer, Een goede gewoonte die we in onze contacten met u er op nahouden is u te informeren door middel van een jaarverslag. Zo houden we u op de hoogte van het wel en wee van

Nadere informatie

Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij

Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen. Wie is hij toch? Die vraag klinkt

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM 1. Analyse van de huidige situatie 2. Lange termijn 3. Middellange termijn 4. Financiën 5. Bekendheid Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje Moeder Theresa 1. Analyse van de huidige

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

Lodro Rinzler HEEL JE HART. Boeddhistisch advies bij liefdesverdriet

Lodro Rinzler HEEL JE HART. Boeddhistisch advies bij liefdesverdriet Lodro Rinzler HEEL JE HART Boeddhistisch advies bij liefdesverdriet Opdracht Wanneer ik stil ben, en dan bedoel ik echt stil, dan mis ik iedereen. Mijn vader, mijn beste vrienden, mijn hond. Dan mis ik

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Zondag 13 december 2009 Tekst: Lucas 1: 39-55

Zondag 13 december 2009 Tekst: Lucas 1: 39-55 Zondag 13 december 2009 Tekst: Lucas 1: 39-55 Maria gaat op visite bij Elisabet. Maria was natuurlijk helemaal vol van het geweldige nieuws dat ze van de Gabriël had gehoord. Ze wilde het heel graag aan

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Ervaringen van deelnemers Individuele begeleiding

Ervaringen van deelnemers Individuele begeleiding PRAKTIJK VOOR VERLIESVERWERKING Wilma Luyke Doetinchem Ervaringen van deelnemers Individuele begeleiding "Ik kan U vertellen dat ik in zak en as zat voordat ik bij Wilma aanklopte. Mijn vrouw is plotseling

Nadere informatie

Inhoud. Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving: Standaut, Nieuw-Vossemeer. juni 2013, Stichting de Arend

Inhoud. Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving: Standaut, Nieuw-Vossemeer. juni 2013, Stichting de Arend Jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Algemeen... 4 Activiteiten... 5 Financieel jaarverslag... 6 Toelichting financiën... 7 Begroting 2013... 8 Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving:

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

DETENTIE EN HET GEZIN

DETENTIE EN HET GEZIN DETENTIE EN HET GEZIN klachten en krachten 7 november 2014, Veenhuizen Hans Barendrecht, db mijn zoontje heeft veel vragen, maar ík ook. praktijk als wetenschap geloof in herstel voor mensen die achter

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 11 e zondag van de zomer 31 augustus 2014 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Herman Nijhuis : Nelleke van Schaardenburgh : Līga Vilmane

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel

Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel Hoorn, februari 2017 Inhoudsopgave Inleiding, visie en doelstelling 3 Oprichting stichting, bestuur 3 Accommodatie en activiteiten 4 Fondsenwerving 5 Contacten

Nadere informatie

Tornado. Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur.

Tornado. Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur. Tornado Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur. Geschreven in januari 2012 (Geïllustreerd t.b.v. het

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam

Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomst van de tevredenheidsmeting uitgevoerd door de afdeling BK&I van ZhgN onder deelnemers

Nadere informatie

Bonaire Preek Jesaja 58 versie 1.1 5 oktober 2014. Leef 58

Bonaire Preek Jesaja 58 versie 1.1 5 oktober 2014. Leef 58 Leef 58 Best een vreemde titel op de voorkant van de liturgie vind je ook niet Leef 58 wat kan dat toch betekenen? 58 jaar leven misschien gelukkig niet stel je voor dat iedereen 58 wordt dat is toch raar.

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Jezus en jij. Eerste Communieproject 53. Jij bent gedoopt

Jezus en jij. Eerste Communieproject 53. Jij bent gedoopt Eerste Communieproject 53 Jezus en jij Jij bent gedoopt In les 8 hebben we geleerd dat Jezus bij ons blijft. Hoe doet Hij dat? Dat kan Hij, omdat Hij de KERK heeft gesticht. De kerk is niet alleen een

Nadere informatie

Inhoud. Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving: Standaut, Nieuw-Vossemeer. juni 2014, Stichting de Arend

Inhoud. Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving: Standaut, Nieuw-Vossemeer. juni 2014, Stichting de Arend Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord... 3 Algemeen... 4 Activiteiten... 5 Financieel jaarverslag... 6 Toelichting financiën... 7 Begroting 2014... 8 Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving:

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie