2-Componenten seallaag voor natte ruimten en koelcellen op basis van reactieve acrylharsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2-Componenten seallaag voor natte ruimten en koelcellen op basis van reactieve acrylharsen"

Transcriptie

1 Productinformatieblad Editie: 03/09/2013 Identificatie nummer: Versie NL: 10/02/ Componenten seallaag voor natte ruimten en koelcellen op basis van reactieve acrylharsen Productomschrijving is een 2-componenten, sneluithardende, flexibele seallaag op basis van reactieve acrylharsen voor het Sikafloor Pronto Modulair Systeem. bestaat uit: Component A: hars Component B: Sika Pronto Harder Sika Pronto Pigment wordt, indien gewenst, gebruikt om te kleuren. Toepassingsgebieden Seallaag voor instrooilagen van het Sikafloor Pronto Modulair Systeem (natte gebieden of koelcellen) Seallaag voor giet-/instrooilagen gemaakt met bijv. Sikafloor -81 EpoCem of Sikafloor -263 SL, mits vol en zat (in overschot) ingestrooid (natte gebieden of koelcellen) Speciaal geschikt voor de voedingsindustrie Eigenschappen/ voordelen Testen Snelle doorharding, ook bij lage temperaturen Goede chemische en mechanische bestendigheid Zeer goede UV-bestendigheid Oplosmiddelvrij Onderdeel van een compleet modulair systeem Testrapporten/ certificaten Conform de eisen van DIN (Skid /slip resistance) Certificaat van conformiteit34913 U 13, Isega Duitsland, januari Componenten seallaag voor natte ruimten en koelcellen op basis van reactieve acrylharsen volgens EN :2004 en EN 13813:2002, voorzien van CE-markering Productgegevens Vorm Uiterlijk/kleur Component A: : vloeistof, blauwachtig transparant Component B: Sika -Pronto Harder: poeder, wit Sika Pronto Pigment:. ~ RAL 7032, andere kleuren op verzoek Verpakking Component A: : 25 kg blikken, 200 kg vaten Component B: Sika Pronto Harder: 1,0 kg blikken (in 0,1 kg zakjes) Sika Pronto Pigment: 5 kg (10 x 0,5 kg zakjes) Sikafloor -17 Pronto 1/5

2 Opslag Opslagcondities/ houdbaarheid Vanaf de datum van productie indien opgeslagen in originele-, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking, in droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5 C en +30 C: Component A: : 12 maanden Component B: Sika Pronto Harder: 6 maanden Sika Pronto Pigment: 2 jaar De Sikafloor Pronto Harder beschermen tegen hitte, direct zonlicht, vocht en schokken. Technische gegevens Basis Reactieve acrylharsen Soortelijk gewicht ~ 0,98 kg/ltr (+23 C) (DIN ) Vaste stofgehalte ~ 100% (volume- en gewichtsdelen) Bestendigheid Chemisch bestendigheid Thermisch bestendigheid Systeeminformatie Systeemopbouw Bestand tegen veel chemicaliën. Vraag naar de gedetailleerde chemische bestendigheidlijst. Belasting* Droge hitte Permanent + 50 C Korte termijn maximaal 1 uur + 80 C Korte duur natte hitte(*) tot max. +80 C, indien blootstelling slechts incidenteel is (bijvoorbeeld stoomreiniging etc.). (*) Geen gelijktijdige chemische en mechanische blootstelling en alleen in combinatie met Sikafloor -14 / -15 Pronto instrooisysteem met een laagdikte van ca. 3-4 mm. Seallaag op instrooisystemen Instrooisysteem circa 3-4 mm voor koelcellen en natte omgeving, flexibel: Primer: 1 x Sikafloor -10/-11/-13 Pronto Basislaag: 1 x Sikafloor -15 Pronto Instrooiing: kwartszand (0,7 1,2 mm) of gekleurd kwartszand (0,6-1,2 mm), vol en zat (in overschot) ingestrooid. Seallaag: 1-2 x Ook geschikt als verzegeling voor bijv. Sikafloor -263 SL en Sikafloor -81 EpoCem mits vol ingestrooid. Verwerkingsdetails Verbruik Coating Systeem Product Verbruik Ondergrondkwaliteit Transparante seallaag op instrooisysteem Gekleurde seallaag op instrooisysteem (9 gewichtsdelen) + Sika Pronto Pigment (1 gewichtsdeel) 1 e laag: 0,5-0,6 kg/m² 2 e laag: 0,3-0,4 kg/m² (optioneel) 1 e laag: 0,5-0,6 kg/m² 2 e laag: 0,3-0,4 kg/m² (optioneel) Alle waarden zijn theoretisch en zijn afhankelijk van de zuiging, ruwheid en vlakheid van de ondergrond en materiaalverlies etc. De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van vuil, olie, vet, coatings en oppervlakbehandelingen etc.. De hechtsterkte dient minimaal 1,5 N/mm² te bedragen. Bij twijfel vooraf een proefvlak uitvoeren. 2/5

3 Ondergrond voorbehandelen Stof en losse bestanddelen volledig verwijderen, bij voorkeur met behulp van een industriële stofzuiger. Verwerkingscondities/ limieten Ondergrondtemperatuur Omgevingstemperatuur Relatieve luchtvochtigheid Dauwpunt Minimaal +5 C, maximaal +30 C Minimaal +5 C, maximaal +30 C Maximaal ~ 80% R.L.V. Pas op voor condensatie! De temperatuur van de ondergrond en van het niet uitgehard materiaal dient minimaal 3 C hoger te zijn dan het dauwpunt om het risico van condensvorming of wit uitslaan van het product te verminderen. Verwerkingsinstructies Mengverhouding Component A : Kleurpasta = 9 : 1 (gewichtsdelen). De toe te voegen hoeveelheid Harder is afhankelijk van de omgevings- en ondergrondtemperaturen (zie onderstaande tabel). Sikafloor -17 Pronto 9 kg Sika Pronto Harder Sika Pronto Harder (%gewichtdelen) 270 g (3%) 180 g (2%) 90 g (1%) 90 g (1%) Het harderpoeder kan ook besteld worden met de productnaam Perkodox CH 50 X bij Akzo Nobel, BP 50 W+ bij Pergan GmbH, of Interox BP-50 FT bij Degussa, Mengen Menggereedschap Aanbrengen/ gereedschappen Reinigen Meng eerst component A grondig, voeg dan de harder toe in de juiste verhouding en meng voor een minuut. Gekleurd: Meng eerst component A grondig. Meng de vereiste hoeveelheid Sika Pronto Pigment met een gelijke hoeveelheid component A met een dissolver. Meng component A en het verkregen pigmentmengsel (Sika Pronto Pigmentgehalte in het mengsel =10%) gedurende minimaal 3 minuten. Als deze componenten adequaat zijn gemengd, voeg dan het harderpoeder in de vereiste hoeveelheid toe en meng een verdere 1 minuut. Te snelle en te lange menging moet vermeden worden om luchtinsluitingen te minimaliseren. Gezien de zeer korte verwerkingstijd is het raadzaam de 25 kg verpakking op te delen in verwerkbare eenheden (zie Mengtabel). Weeg componenten altijd af. Bij binnenwerk moet vonkvrije mengapparatuur worden toegepast (explosieveilig)! moet grondig gemengd worden met een elektrische menger op lage snelheid ( r.p.m.) of andere geschikte mengapparatuur. Voor de voorbereiding van het pigmentpoeder moet een dissolver worden gebruikt. Controleer voor aanbrengen de relatieve luchtvochtigheid en dauwpunt. Seallaag: Direct na het mengen op de ondergrond uitgieten, egaal verdelen met een harde rubber wisser en kruislings narollen met behulp van een kortharige, niet-pluizende nylon roller of rubber wisser. Door de zeer snelle uitharding werkzaamheden vlot en goed gepland uitvoeren. Aanzetten vermijden door steeds nat in nat te werken. Reinig alle gereedschappen en verwerkingsapparatuur onmiddellijk na gebruik met Verdunner C. Uitgehard en/of uithardend materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. Verwerkingstijd Tijd (minuten) ~ 20 ~ 20 ~ 15 ~ 8 3/5

4 Wachttijd tot overlagen Wachttijd alvorens op Sikafloor -14/ -15 Pronto aan te brengen: Ondergrondtemperatuur Minimaal (minuten) Maximaal (minuten) * * * * Wachttijd alvorens op aan te brengen: Ondergrondtemperatuur Minimaal (minuten) Maximaal (minuten) * * * * * Geen tijdslimiet, Sikafloor Pronto producten kunnen met elkaar overlaagd worden na grondige reiniging. Tijden zijn bij benadering en worden beïnvloed bij door veranderende omgevingscondities, met name temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Voor wachttijd voor het aanbrengen op vol en zat ingestrooid Sikafloor -263 SL of vergelijkbaar systeem, zie het productinformatieblad van betreffend product. Opmerkingen bij verwerking Vers aangebrachte moet worden beschermd tegen nevel, condensatie en water gedurende minimaal 1 uur. Bij binnengebruik vonkvrije mengapparatuur gebruiken. Zorg voor voldoende ventilatie als in een afgesloten ruimte wordt toegepast. Voor ruimten zonder een regelmatige waterbelasting (ca. >25% van de tijd) of droge ruimten met temperaturen > 0 C, gebruik de Sikafloor -18 Pronto als een seallaag. Om verzekerd te zijn van een optimale uitharding is bij binnengebruik een minstens zevenvoudige luchtverversing per uur noodzakelijk. Tijdens applicatie en droging explosieveilige luchttoevoer- en afzuigapparatuur gebruiken. Oneffenheden in de ondergrond, alsmede insluitingen van vuil blijven na het aanbrengen van een dunne seallaag zichtbaar. Ondergrond en aangrenzende vlakken dienen vooraf te worden schoongemaakt. Systemen gebaseerd op reactieve acrylharsen hebben een kenmerkende geur gedurende het aanbrengen tot aan de uitharding, zodra volledig uitgehard zijn ze geurloos. Alle onverpakte goederen dienen tijdens de werkzaamheden uit de ruimte verwijderd te worden. Niet aanbrengen in aanwezigheid van levensmiddelen. Alle levensmiddelen, al dan niet verpakt, dienen volledig geïsoleerd te worden van de werkzaamheden aan de vloer, totdat de producten volledig uitgehard zijn. Gereedschap Aanbevolen leverancier: PPW-Polyplan-Werkzeuge GmbH, telefoon / , Verwerk per werk of ruimte alleen Sika -Pronto Pigment met gelijke batchnummers om verzekerd te zijn een exact gelijke kleur. Vloerverwarming of hoge omgevingstemperatuur, gecombineerd met een hoge puntlast, kan in bepaalde omstandigheden leiden tot afdrukken in de hars. Als verwarmen is vereist, gebruik geen gas, olie, paraffine of andere fossiele brandstofbranders, deze veroorzaken grote hoeveelheden, zowel CO 2 als H 2 O waterdamp, die de afwerking ongunstig kan beïnvloeden. Voor het verwarmen gebruik alleen elektrisch aangedreven warme lucht ventilatorsystemen. Uitharding Verwerkt product belastbaar na Beloopbaar (minuten) ~ 50 ~ 50 ~ 40 ~ 30 Volledig uitgehard (uren) ~ 2 ~ 2 ~ 1 ~ 1 Tijden zijn bij benadering en worden beïnvloed door veranderende omgevingscondities. 4/5

5 Reiniging/onderhoud Methoden Waarde basis Gezondheids- en veiligheidsinformatie Wettelijke kennisgevingen CE-markering EU-verordening 2004/42 VOS - Richtlijn verfproducten Voor een duurzaam behoud van de vloerafwerking, dienen alle gemorste verontreinigingen zo spoedig mogelijk te worden verwijderd en moet regelmatig worden schoongemaakt met behulp van borstels, schrob-/zuigmachines, rubber wissers, hoge druk reiniging etc. met gebruik van geschikte reinigingsmiddelen. Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden. Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente productveiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde gegevens. De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt. Conform EN :2004 en EN 13813:2002, prestatieverklaring, DoP (Declaration of Perfomance) Volgens de EU-Richtlijn 2004/42, het maximum toegestane VOS-gehalte (Productcategorie IIA / j type sb) is 500 g/l (grenswaarden 2010) van het gebruiksklare product. De maximum gehalte van is < 500 g/l VOS voor het gebruiksklare product. Sika Nederland B.V. Postbus AD Utrecht Nederland Telefoon: +31 (0) Fax +31 (0) /5

2-Componenten primer op basis van reactieve acrylharsen

2-Componenten primer op basis van reactieve acrylharsen Productinformatieblad Editie: 03/09/2013 Identificatie nummer: 02 08 01 05 001 0 000003 Versie NL: 10/02/2014 2-Componenten primer op basis van reactieve acrylharsen Productomschrijving Toepassingsgebieden

Nadere informatie

Sikafloor-14 Pronto bestaat uit: Component A: Sikafloor-14 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Component C: Sikafloor-Pronto Filler

Sikafloor-14 Pronto bestaat uit: Component A: Sikafloor-14 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Component C: Sikafloor-Pronto Filler Technische fiche Editie 1, 2010 Identificatie no. 02 08 01 05 002 0 000004 Versie no. 23072010 Sikafloor -14 Pronto Sikafloor -14 Pronto 3-componenten zelfnivellerende gietlaag en nivelleringsmortel op

Nadere informatie

Bouw. 2-componenten snel uithardende reparatiemortel op basis van reactive acrylharsen (PMMA) Productomschrijving. Testen.

Bouw. 2-componenten snel uithardende reparatiemortel op basis van reactive acrylharsen (PMMA) Productomschrijving. Testen. Productinformatieblad Editie: 03/09/2013 Identificatie nummer: 02 02 02 01 002 0 000002 Versie NL: 13/12/2011 Sikadur -12 Pronto Sikadur -12 Pronto 2-componenten snel uithardende reparatiemortel op basis

Nadere informatie

Sikafloor-10 Pronto bestaat uit: Component A : Sikafloor-10 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder

Sikafloor-10 Pronto bestaat uit: Component A : Sikafloor-10 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Technische fiche Editie 1, 2012 Identificatie no. 02 08 01 05 008 0 000001 Versie no. 23042012 Sikafloor -10 Pronto Sikafloor -10 Pronto 4-componenten primer op basis van reactieve acrylharsen Product

Nadere informatie

Hoogwaardige, cementeuze, zelfnivellerend en sneldrogende, egalisatiemortel voor binnen en buiten, in laagdikten van 4-30 mm

Hoogwaardige, cementeuze, zelfnivellerend en sneldrogende, egalisatiemortel voor binnen en buiten, in laagdikten van 4-30 mm Productinformatieblad Editie: 10/01/2014 Identificatie nummer: 2011/PM Versie NL: 17/03/2014 Sikafloor Level-30 Sikafloor Level-30 Hoogwaardige, cementeuze, zelfnivellerend en sneldrogende, egalisatiemortel

Nadere informatie

Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend

Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend Technische fiche Editie 1, 2013 Identificatie no. 02 06 02 00 031 0 000011 Versie no. 07052013 SikaCor VEL SikaCor VEL Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend Product Omschrijving SikaCor

Nadere informatie

Construction. 1-Component polyurethaankit voor vuurbestendige voegen tussen betonnen bouwelementen. Product. Productinformatie. Proeven. Vorm.

Construction. 1-Component polyurethaankit voor vuurbestendige voegen tussen betonnen bouwelementen. Product. Productinformatie. Proeven. Vorm. Technische fiche Editie 1, 2013 Versie no. 12022013 Sikaflex PRO-20 CF Sikaflex PRO-20 CF 1-Component polyurethaankit voor vuurbestendige voegen tussen betonnen bouwelementen Construction Product Omschrijving

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE. Sikaflex -11 FC+ PRODUCTBESCHRIJVING 1-COMPONENT ELASTISCHE VOEGKIT EN MULTIFUNCTIONELE LIJM

TECHNISCHE FICHE. Sikaflex -11 FC+ PRODUCTBESCHRIJVING 1-COMPONENT ELASTISCHE VOEGKIT EN MULTIFUNCTIONELE LIJM TECHNISCHE FICHE 1-COMPONENT ELASTISCHE VOEGKIT EN MULTIFUNCTIONELE LIJM PRODUCTBESCHRIJVING Sikaflex -11 FC + is een 1-component, vochtuithardende, elastische voegkit en een multifunctionele lijm op basis

Nadere informatie

Polymeer membraan voor de waterdichting van daken

Polymeer membraan voor de waterdichting van daken Technische fiche Editie 1, 2011 Identificatie no. 02 09 10 01 200 0 150000 Versie no. 22062011 Sarnafil TS 77-15 Sarnafil TS 77-15 Polymeer membraan voor de waterdichting van daken Product Omschrijving

Nadere informatie

Knauf Autol Zelfreinigende siliconenharsgebonden gevelverf

Knauf Autol Zelfreinigende siliconenharsgebonden gevelverf B131 Pleister- en gevelsystemen 12/2011 Knauf Autol Zelfreinigende siliconenharsgebonden gevelverf Materiaal, toepassingsgebied, eigenschappen, verwerking, technische gegevens Materiaal Premium siliconenharsgebonden

Nadere informatie

De reparatie en bescherming van gewapend beton met Sika Conform de Europese norm EN 1504

De reparatie en bescherming van gewapend beton met Sika Conform de Europese norm EN 1504 De reparatie en bescherming van gewapend beton met Sika Conform de Europese norm EN 1504 Reparatie, bescherming en corrosiebeheersing van co Inhoudsopgave De Europese norm EN 1504 3 CE-markering 3 De belangrijkste

Nadere informatie

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten 50 Hz Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 1 INHOUD Pagina Checklist voor de inbedrijfstelling... 3 Afmetingen/benodigde vrije ruimte...

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING TYPE EUROMAL-P

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING TYPE EUROMAL-P GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING TYPE EUROMAL-P Handleiding Vetafscheiderinstallatie Euromal-P bovengronds 2008 AQUAFIX MILIEU BV. 24.01.2008 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1.1 Productaanduiding STEENWOL Hoog aluminiumoxide, laag silicaat wol 2 1.1.2 Handelsnamen en synonymen Alle ROCKWOOL steenwol producten

Nadere informatie

Gibac Chemie BV Gladsaxe 19 Tel. 055 54 31 946 www.gibac.nl 7327 JZ Apeldoorn Fax 055 54 29 613 info@gibac.nl

Gibac Chemie BV Gladsaxe 19 Tel. 055 54 31 946 www.gibac.nl 7327 JZ Apeldoorn Fax 055 54 29 613 info@gibac.nl Wintercatalogus Doe-het-zelf gids Safety Grip Cold Cure pag. 3. Gladsaxe 19 Tel. 055 54 31 946 www.gibac.nl 7327 JZ Apeldoorn Fax 055 54 29 613 info@gibac.nl 2 Afwerking: muurverf en vloeren Rood Blauw

Nadere informatie

Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding

Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding Ref: FJS-B_xxR4A_2011 21-02-2011 1 Inhoudsopgave. Blz. 3 Blz. 6 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 7 Blz. 9 Blz. 10 Blz. 10 Blz.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

Primer G GEV. Dispersievoorstrijkmiddel op basis van kunstharsen, met een zeer laag gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS)

Primer G GEV. Dispersievoorstrijkmiddel op basis van kunstharsen, met een zeer laag gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS) EMICODE GEV Dispersievoorstrijkmiddel op basis van kunstharsen, met een zeer laag gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS) TOEPASSING Het behandelen van zuigende ondergronden, voordat keramische

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

Zo kunt u zelf tegelen

Zo kunt u zelf tegelen sanitair Zo kunt u zelf tegelen Zelf tegelen Afvoegen Overzicht assortiment tegellijmen en voegmiddelen Zo kunt u zelf tegelen Zelf een prachtige wand of vloer tegelen? Deze GAMMA folder wijst u de weg!

Nadere informatie

ISOCLEAR 2560-12 Systeem PC 2560-12 Systeem PC 2560-12 AF 60 Systeem PC 2560-12 AF 120

ISOCLEAR 2560-12 Systeem PC 2560-12 Systeem PC 2560-12 AF 60 Systeem PC 2560-12 AF 120 Technisch handboek ISOCLEAR 25-12 Systeem PC 25-12 Systeem PC 25-12 AF Systeem PC 25-12 AF 120 uit Polycarbonaat ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN RODECA SYSTEMS BV GEVESTIGD KOPERWEG

Nadere informatie

Veilig werken met gassen

Veilig werken met gassen Veilig werken met gassen Werken met cryogene gassen. Nr. 1 Algemeen Gassen kunnen voorkomen in vaste vorm (droogijs), gasvorm en vloeibare vorm. Gassen worden vloeibaar door de druk te verhogen of door

Nadere informatie

MVS-15P Woonhuisventilatie

MVS-15P Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15P Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15P. De handleiding

Nadere informatie

Laksystemen voor hout. Duurzame verfraaiing

Laksystemen voor hout. Duurzame verfraaiing Laksystemen voor hout Duurzame verfraaiing Duurzame verfraaiing Hout verveelt nooit. Maar hoe behoudt u de kracht en schoonheid van dit levende bouwmateriaal? Met duizend-en-één toepassingsmogelijkheden

Nadere informatie

ISOCLEAR 2550-10 Systeem PC 2550-10 Systeem PC 2550-10 AF 60 Systeem PC 2550-10 AF 120

ISOCLEAR 2550-10 Systeem PC 2550-10 Systeem PC 2550-10 AF 60 Systeem PC 2550-10 AF 120 Technisch handboek ISOCLEAR 25-1 Systeem PC 25-1 Systeem PC 25-1 AF 6 Systeem PC 25-1 AF 12 uit Polycarbonaat ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN RODECA SYSTEMS BV GEVESTIGD KOPERWEG

Nadere informatie

Alles over uw woning

Alles over uw woning Alles over uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop!

Nadere informatie

XXLight. GEBRUIKSKLARE ISOLERENDE EN VEZELHOUDENDE LICHTE MORTEL 300 kg/m 3

XXLight. GEBRUIKSKLARE ISOLERENDE EN VEZELHOUDENDE LICHTE MORTEL 300 kg/m 3 XXLight GEBRUIKSKLARE ISOLERENDE EN VEZELHOUDENDE LICHTE MORTEL 300 kg/m 3 Gebruiksklare lichte mortel in zakken. Hij bevat zuivere polystyreenschuimkorrels van gecontroleerde grootte (2 mm diameter) omhuld

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie