Mei Vraag tijdig je kinderpas aan p.6. Laat je fi ets gratis registreren p.19. Fiets naar de winkel en val in de prijzen p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mei 2009. Vraag tijdig je kinderpas aan p.6. Laat je fi ets gratis registreren p.19. Fiets naar de winkel en val in de prijzen p."

Transcriptie

1 DE Nieuwe samenstelling van het schepencollege p.3 Vraag tijdig je kinderpas aan p.6 Laat je fi ets gratis registreren p.19 Fiets naar de winkel en val in de prijzen p.20 Mei 2009

2 SINT-LAUREINS INFO 2 VOORWOORD De lente is begonnen, de zomer nadert! De lente heeft dit jaar lang op zich laten wachten, maar nu het voorjaar eindelijk doorbreekt krijgen veel mensen lentekriebels. Zon, warmte, goed weer, dit geeft een gevoel van optimisme, energie en levenskracht. De lente en de zomerse sfeer nodigen mensen uit om buiten te komen, een terrasje te doen, te wandelen, te fietsen in onze mooie gemeente en streek. Het nodigt mensen uit om in de tuin te werken, om buiten te zijn en te genieten van de bloemen en planten. Je ziet al heel veel mensen bezig in hun tuin. Recent werden de nieuwe toeristische kaart van Sint-Laureins en de meertalige folders voorgesteld. De toeristische kaart met prachtige foto s en als boodschap Grenzeloos genieten in Sint-Laureins nodigt uit om te fietsen, te wandelen langs dijken en kreken, in de open ruimte. De toeristische kaart en de folders zijn ter beschikking gesteld van alle horecazaken en logiesverstrekkende verblijven zodat zij hun gasten kunnen wegwijs maken in Sint- Laureins en hen grenzeloos laten genieten van natuur, landschap, en van de geneugten die de gemeente biedt. Ik hoop dat u allen vreugde en levenskracht kan putten uit de eerste zonnestralen! Annick Willems Burgemeester 2 VOORWOORD 4 ADMINISTRATIE 7 MILIEU 10 RUIMTELIJKE ORDENING 11 SPORT 13 JEUGD 13 TOERISME 14 CULTUUR 16 BIBLIOTHEEK 17 GEMEENTERAADSBESLUITEN 18 OCMW 18 SOCIAAL BELEID/ WELZIJN/GEZONDHEID 19 MOBILITEIT/VEILIGHEID 20 ALGEMENE INFO 23 ACTIVITEITENKALENDER Het vaste spreekuur van de burgemeester is op maandag van uur tot uur in het gemeentehuis te Sint-Laureins. Het is wenselijk om vooraf een telefoontje te geven naar het gemeentehuis op het telefoonnummer 09/ Voor uitzonderlijke afspraken kan u bellen op haar privé-nummer 09/ VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Burgemeester Willems Annick P/a Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins

3 SINT-LAUREINS INFO 3 Nieuwe samenstelling van het schepencollege In de gemeenteraad van donderdag 26 maart 2009 nam Rosa De Schepper, na meer dan 26 jaar, afscheid van het politieke gebeuren in onze gemeente. Wij wensen haar een welverdiende rust toe en het allerbeste voor de toekomst. Rosa De Schepper wordt binnen het schepencollege opgevolgd door Patrick De Greve die tot voor kort OCMWvoorzitter was. Om schepen te kunnen worden moest hij ontslag nemen in het OCMW, hij wordt aldaar als OCMWvoorzitter opgevolgd door Verstrynge-Cools Martine. Patrick De Greve neemt alle bevoegdheden van Rosa De Schepper over. Martine Cools heeft als schepen de bevoegdheid sociaal beleid, senioren en tewerkstelling. Voor alle duidelijkheid stellen we nog even het nieuwe schepencollege voor met vermelding van hun respectievelijke bevoegdheden. Burgemeester, mevrouw Annick Willems, Eerstestraat 29, 9980 Sint-Laureins tel. & fax 09/ mail : Voorzitter gemeenteraad Bevoegdheden : - algemeen beleid en coördinatie - informatie en communicatie, ICT - politie brandweer rampenplan - mobiliteit en verkeersveiligheid - personeelsbeleid- en management - kerkfabrieken - begraafplaatsen - onderwijs - cultuur bibliotheek muziekschool - waterbeleid: waterzuivering en riolering, waterleiding, waterlopen, polders en wateringen - Europese structuurfondsen Eerste schepen, de heer Franky Cornelis, Zonnestraat 7, 9982 Sint-Laureins tel. 09/ mail : Bevoegdheden : - sport - toerisme - nutsvoorzieningen en energiebeleid: openbare verlichting, elektriciteit en gas - fi nancieel beleid: begroting en fi nanciën - toezicht OCMW - gezondheidsbeleid en drugoverleg Tweede schepen, mevrouw Els De Clercq, Comercaatsweg 11A, 9980 Sint-Laureins tel. 09/ mail : Bevoegdheden : - burgerlijke stand en bevolking - huwelijken en jubilea - feestelijkheden - jeugd - gezinsbeleid - emancipatie - ontwikkelingsbeleid - acties Kom op tegen Kanker & Levenslijn - verbroederde grensgemeenten

4 SINT-LAUREINS INFO 4 Derde schepen, de heer Bart Van de Keere, Molenstraat 112, 9988 Sint-Laureins tel. 09/ mail : Bevoegdheden : - ruimtelijke ordening en stedenbouw - huisvesting en wonen - gemeentelijk patrimonium, monumentenzorg en landschappen - inrichting kerkhoven - lokale economie: middenstand en KMO Vierde schepen, de heer Patrick De Greve, Warande 4, 9982 Sint-Laureins tel. 09/ mail : Bevoegdheden : - openbare werken - landbouw plattelandsbeleid - parken en plantsoenen groenvoorziening - huisvuil- en afvalthematiek - rattenbestrijding - leefmilieu - overleg vakorganisaties OCMW-voorzitter toegevoegd aan het schepencollege, mevrouw Verstrynge-Cools Martine, Blekkersdijk 6, 9988 Sint-Laureins tel. 09/ mail : Bevoegdheden : - sociaal beleid (LSB) - seniorenbeleid - tewerkstelling; Lokale werkwinkel en PWA Sluitingsdagen van het gemeentehuis, dienst vrije tijd en bibliotheek ADMINISTRATIE Het gemeentehuis te Sint-Laureins en de dienst Vrije Tijd zullen gesloten zijn op : donderdag 21 mei 2009 vrijdag 22 mei 2009 maandag 01 juni 2009 De bibliotheek te Sint-Laureins zal gesloten zijn op : donderdag 21 mei 2009 maandag 01 juni 2009 De bibliotheek te Watervliet zal gesloten zijn op : zondag 31 mei 2009

5 SINT-LAUREINS INFO 5 Subsidies verenigingen Belangrijk bericht voor de verenigingen! Verenigingen die een gemeentelijke toelage ontvangen worden verzocht vóór 15 juni 2009 een overzicht van alle activiteiten 2008 en de geplande activiteiten 2009 alsmede de namen van de bestuursleden en eventueel rekeningnummer van de vereniging, schriftelijk mede te delen aan het gemeentebestuur. Deze gegevens moeten jaarlijks gemeld worden. Diegenen die nalaten om deze gegevens te verstrekken zullen in het dienstjaar 2009 geen toelage ontvangen. MEER INFO FINANCIËLE DIENST MEVROUW CARINE LAMPO, TEL. 09/ Vertrek goed voorbereid naar het buitenland Lees de brochure «Reis Wijs» en de reisadviezen per land van Buitenlandse Zaken! Bereid je reis goed voor en vermijd dat de langverwachte vakantie in een nachtmerrie eindigt. Kleine details kunnen een hemelsbreed verschil maken. Een te vluchtige voorbereiding, onvoorziene omstandigheden, of andere schijnbaar onbeduidende beslommeringen kunnen een verblijf in het buitenland doen tegenvallen. Met de vakanties voor de deur roept Buitenlandse Zaken alle reizigers op om goed voorbereid te vertrekken en de brochure «Reis Wijs» te lezen alsook de reisadviezen per land waarvan steeds een actuele versie op de site te vinden is. Hierin wordt bijzondere aandacht besteed aan voorzorgsmaatregelen en tips om de reis vlot te laten verlopen. De brochure «Reis Wijs» licht de gewone voorzorgsmaatregelen toe. Ze bevat onder andere inlichtingen over reisagentschappen, de beveiliging van je huis, betalingsmogelijkheden, hygiënemaatregelen, wetten en gebruiken in het bezochte land (met name inzake verkeer, gebruik van alcoholische dranken, het nemen van foto s, drugs en verdovende middelen, culturele, rituele en antieke voorwerpen, dier- en plantensoorten ). Verder bevat de brochure informatie over de offi ciële reis- en gezondheidsdocumenten. Voor sommige landen volstaat de Belgische identiteitskaart, andere eisen een paspoort en een visum. Hoe vraag je een nieuw paspoort aan? Wat met minderjarige kinderen? Wat bij verlies of diefstal van de identiteitskaart of het paspoort? Welke inentingen zijn verplicht, zijn gezondheidszorg en hospitalisatie in het buitenland verzekerd? Welk soort verzekering kies je best? De reisadviezen per land geven inlichtingen over de veiligheidssituatie, criminaliteit, vervoer, natuurrampen en klimaat, gezondheid en hygiëne, wetgeving, documenten, munt, communicatiemiddelen (GSM, internet, ) en over de consulaire bijstand. Er worden links naar andere websites vermeld alsook de adressen van de Belgische diplomatieke en consulaire zendingen in het buitenland. Het is de bedoeling de reizigers over mogelijke gevaren in het buitenland in te lichten opdat ze hun reis met kennis van zaken kunnen uitstippelen. Buitenlandse Zaken vond het daarom ook nuttig het veiligheidsniveau niet langer met een cijfer aan te geven. De veiligheidssituatie wordt voortaan genuanceerder beschreven. Op de site van Buitenlandse Zaken vind je reisadviezen voor 171 landen. Gezond verstand en goede voorzorgen helpen vaak om grote problemen te voorkomen. Maar uitzonderlijke situaties zijn niet te voorzien. Wanneer het reisagentschap en de verzekeringsmaatschappij u niet uit de nood kunnen helpen, kunnen Belgen in moeilijkheden beroep doen op de consulaire bijstand van de ambassades en consulaten van België in het buitenland. De brochure «Reis Wijs» en de reisadviezen van Buitenlandse Zaken staan op de website (klik op «Reis Wijs» en op «reisadvies per land»). De brochure (uitgave 2009) is ook verkrijgbaar bij het gemeentebestuur, dienst Burgerzaken.

6 SINT-LAUREINS INFO 6 Vraag tijdig je kinderpas aan! Op 16 maart is de gemeente Sint-Laureins gestart met de uitreiking van de elektronische identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar. Deze kaart vervangt het klassieke bewijs van identiteit (witte kaartje met pasfoto) welke werd afgeleverd aan kinderen van minder dan 12 jaar die zich naar het buitenland begeven. Vanaf deze datum mogen geen papieren versies meer opgemaakt worden. Belangrijk hierbij is wel dat de aanvraag tijdig dient te gebeuren. De uitreikingstermijn bedraagt immers 3 à 4 weken. Aan de ouders wordt gevraagd rekening te houden met deze termijn bij een vertrek naar het buitenland. Voor de opmaak is een recente pasfoto van het kind vereist. De kostprijs voor de gewone procedure bedraagt 4 euro. Wel is er een (dure) spoedprocedure voorzien met volgende tarieven : Zeer dringende levering : 131,68 euro Dringende levering : 79,65 euro Zeer dringende levering gedeeltelijk transport : 56,66 euro Zeer dringende levering volledig transport : 33,67 euro Dus tijdig aanvragen is de boodschap!!. Bij de aanvraag moet het kind vergezeld zijn van zijn/haar ouder(s). Verkiezingen 07 juni 2009 Stemming bij volmacht Kiezers kunnen hun stem uitbrengen door een volmacht te geven. Hierdoor kan de volmachtdrager voor de volmachtgever stemmen. Voortaan kan volmacht worden gegeven aan gelijk welke andere kiezer (de volmachtdrager moet niet langer de echtgeno(o)t(e) of verwante tot de 3de graad zijn). Iedere kiezer mag slechts 1 volmacht krijgen. De volgende kiezers zijn gerechtigd om een volmacht te geven : 1/ de kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid blijkt uit een medisch attest ; 2/ de kiezer die om beroeps- of dienstredenen : - in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven; - die zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te bieden. Dit blijkt uit een attest van de werkgever ; 3/ de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven ; 4/ de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dit blijkt uit een attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft ; 5/ de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden. Dit blijkt uit een attest van de religieuze overheid ; 6/ de studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven. Dit blijkt uit een attest van de studie-instelling ; 7/ de kiezer die, om andere dan de hierboven vermelde redenen, op de dag van de stemming afwezig is van zijn woonplaats omwille van een tijdelijk verblijf in het buitenland en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden, voor zover die onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld geweest is, na voorleggen van de nodige bewijsstukken (factuur reisbureau, vliegtuigticket ) of wanneer de kiezer dergelijke bewijsstukken onmogelijk kan voorleggen (bv. autovakantie zonder gereserveerde verblijfplaats) op grond van een verklaring op erewoord. In dit geval moet de aanvraag uiterlijk de dag vóór die van de verkiezing worden ingediend. Wanneer de burgemeester de aanvraag aanvaardt, levert hij een daartoe bestemd attest af. De volmacht wordt gesteld op een formulier dat gratis verkrijgbaar is bij het gemeentebestuur, dat ook aanvullende toelichtingen kan geven. Dit formulier kan eveneens worden afgehaald van de website verkiezingen (www.ibz.rrn.fgov. be). Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van het volmachtformulier met het bijhorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau. MEER INFO OVER BURGERZAKEN : DIENST BURGERZAKEN, TEL. 09/

7 Nieuwe richtlijnen voor reizen naar de Verenigde Staten SINT-LAUREINS INFO 7 Hebt u een visum nodig om met uw Belgisch paspoort naar de Verenigde Staten te reizen? U hebt geen visum nodig als... U met uw Belgisch paspoort naar de Verenigde Staten wenst te reizen in het kader van het Visa Waiver Program en u aan alle volgende voorwaarden voldoet: 1/ Type Belgisch paspoort: indien u met een Belgisch paspoort met machine-leesbare zone reist en indien dat paspoort geldig is voor de hele duur van uw verblijf in de Verenigde Staten. 2/ Duur van uw bezoek: maximum 90 dagen. 3/ Aard van uw bezoek: toerisme, privébezoek, familiebezoek, zaken of transit. 4/ Wijze van binnenkomst of transit: met lijn- of chartervliegtuig, passagiersschip of auto. Bovendien is het sinds 12 januari 2009, in het kader van het nieuwe Electronic System for Travel Authorization (ESTA), verplicht zich op voorhand in te schrijven via het internet. MEER INFORMATIE VINDT U OP : U VINDT DAAR OOK EEN OVERZICHT MET ALLE INFO IN VERBAND MET VISA, ANDERE NODIGE REISDOCUMENTEN, INENTINGEN, PER LAND. Om een aanvraag tot goedkeuring tot reizen in te dienen, dienen reizigers naar de website van het ESTA https://esta. cbp.dhs.gov te surfen en online het formulier in te vullen dat het formulier I-94W vervangt en dat voorheen ingevuld diende te worden aan boord van het vliegtuig. Meestal zal het ESTA bijna onmiddellijk een antwoord geven. Indien de reiziger het bericht ontvangt dat de registratie werd goedgekeurd, zal een visum overbodig zijn. Indien er geen goedkeuring wordt verleend, dan moet een visumaanvraag worden ingediend. Het wordt sterk aangeraden zich minstens 72 uur vóór het vertrek te laten registreren. De registratie is gratis en blijft gedurende twee jaar geldig, tenzij de geldigheid van het paspoort vroeger verstrijkt. Dit registratiesysteem is sinds 1 augustus 2008 toegankelijk op vrijwillige basis. Voorlopig kan het nog gebeuren dat men aan de reizigers, die een goedkeuring via het internet hebben ontvangen, toch vraagt om het formulier I-94W in te vullen aan boord van het vliegtuig. Voor vragen of bijkomende informatie, gelieve u rechtstreeks te richten tot de ambassade van de Verenigde Staten in Brussel, Regentlaan 27, 1000 Brussel, tel , fax: , U hebt een visum nodig als... U met uw Belgisch paspoort naar de Verenigde Staten wenst te reizen en u aan minimum één van de volgende voorwaarden voldoet: 1/ Duur van uw bezoek: meer dan 90 dagen. 2/ Categorieën van personen: studenten, werknemers, journalisten, crewleden, au-pairs, stagiairs, personen die een diplomatisch/offi cieel statuut hebben EN die naar de Verenigde Staten reizen voor een offi ciële missie, mensen die voordien een visum geweigerd werden of een strafblad hebben of die voordien de Amerikaanse immigratiewetten overtreden hebben. 3/ Wijze van binnenkomst: per privé-vliegtuig of -boot. 4/ Sinds 12 januari 2009, indien u geen goedkeuring tot reizen hebt ontvangen na uw registratie op de website van het ESTA. MILIEU Gemeentelijk ophaalpunt groenafval Op het ophaalpunt groenafval kan men enkel terecht met tuinafval en snoeiresten. Er worden geen volledige bomen en struiken aanvaard. Deze moeten eerst ingekort worden. Maximale lengte van de takken : 3 meter, maximale dikte van de takken : 15 cm. Het ophaalpunt groenafval gelegen in de Bisdomstraat (tussen huisnummer 35 en 37) is open: vanaf 01 mei 2009 tot en met 30 september 2009 op woensdag van uur tot uur en op zaterdag van uur tot uur. Opgelet : op zaterdag 23 mei 2009 zal het ophaalpunt groen uitzonderlijk gesloten zijn vanaf uur wegens de plaatselijke triatlon.

8 SINT-LAUREINS INFO 8 KGA Zaterdag 04 juli tot uur : Sint-Laureins : parking gemeentehuis tot uur : Sint-Margriete : parking kerk tot uur : Sint-Jan-in-Eremo : parking Bentille tot uur : Watervliet : Stee tot uur : Waterland-Oudeman : parking gemeentehuis Enkele sfeerbeelden van de zwerfvuilaktie van 26 maart 2009

9 SINT-LAUREINS INFO 9 Inzameling taxussnoeisel gratis zakken voor snoeisel taxus haag In snoeisel van taxus zit baccatine, een basisgrondstof voor de aanmaak van geneesmiddelen ter bestrijding van diverse vormen van kanker. De gemeente organiseert een grote inzamelactie van snoeisel van de taxus haag: - het ingezamelde snoeisel dient effectief voor de bestrijding van kanker; - per ingezamelde m³ snoeisel wordt 10 geschonken t.v.v. Kom op tegen Kanker. Doe mee met deze actie voor Kom op tegen Kanker: Lever uw vers, zuiver en droog snoeisel van uw taxus haag gratis af op het ophaalpunt groenafval Bisdomstraat tussen huisnummer 35 en 37 tijdens de openingsuren : Woensdag van uur tot 17 uur Zaterdag van 9 tot 15 uur De actieve bestanddelen zitten enkel in de jaarlijkse nieuwe scheuten. Het heeft dus geen zin om je hele haag om te zagen en te schenken als blijk van sympathie voor deze actie. We verzamelen enkel snoeisel van de haag, zijnde takjes met een maximale lengte van 30 cm. Het snoeisel wordt gedroogd. Het heeft dan ook geen zin om de takken nog eens goed te besprenkelen. De inzameling van het snoeisel loopt van 15 juni tot 15 september. U hebt meer opbrengst van snoeisel indien u langer wacht om uw haag voor de eerste maal te scheren. RICHTLIJNEN : Het ingezamelde snoeisel moet zuiver zijn en bijgevolg bestaan uit enkel snoeiafval van de taxus zelf. Als het snoeisel zou worden gemengd met uw afgemaaid gras, klimop of snoeisel van andere hagen, wordt alle ingezamelde materiaal waardeloos. Om de inzameling makkelijker te maken bieden wij gratis zakken aan waarin u het snoeisel kunt transporteren. Deze zakken zijn te bekomen op het ophaalpunt groenafval tijdens de openingsuren en bij de gemeentelijke milieudienst : open elke werkdag van 9 tot 12 uur en elke dinsdag van uur tot uur. Breng nadat u uw taxus hebt geschoren het snoeisel zo snel mogelijk (binnen de 6 uur) naar het ophaalpunt groenafval. Bedoeling is dat het materiaal wordt gedroogd zodat later de actieve stof eruit kan worden gewonnen. Indien je het snoeisel een tijdje in de zakken laat staan, dan wordt het bruin en is het waardeloos. MEER INFO OVER MILIEU : GEMEENTELIJKE MILIEUDIENST, MEVROUW CHRISTINE BAUWENS, TEL. 09/

10 Voorstelling gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) SINT-LAUREINS INFO 10 RUIMTELIJKE ORDENING VOORSTELLING ADVIESRAAD De GECORO is een adviesraad die werd opgericht in uitvoering van het decreet Ruimtelijke Ordening. De raad wordt telkens aangesteld voor 6 jaar. De GECORO bestaat uit 3 deskundigen inzake ruimtelijke ordening, en 6 vertegenwoordigers van verenigingen. In de procedure van de opmaak van ruimtelijke plannen heeft de GECORO 2 taken: vóór de plenaire vergadering advies geven over het plan zelf na het openbaar onderzoek beantwoorden van de ingediende adviezen en bezwaren Ook gemeentelijke verordeningen moeten worden geadviseerd door de GECORO, alsook gemeentelijke ruimtelijke vraagstukken die het college aan de GECORO voorlegt. De GECORO heeft sinds zijn oprichting in 2001 al de volgende plannen behandeld: het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Containerpark en technische dienst het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Lokaal bedrijventerrein en recreatiegebied het RUP Recreatiegebieden het RUP De Schepper Ook de gemeentelijke verordening inzake hemelwater en afvalwater werd geadviseerd door de GECORO. Weetjes: In de GECORO zijn zowel vrouwen als mannen vertegenwoordigd, zowel jong als oud(er). De voorzitter van de GECORO is architect Luc Groosman. De secretaris van de GECORO is de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. De GECORO komt jaarlijks ongeveer 3 keer samen. Vóór de eigenlijke advisering van een plan, brengt de GECORO telkens een plaatsbezoek aan het plangebied. Dit helpt om de situatie beter te kunnen inschatten. Schepen Bart Van de Keere (CD&V) en raadslid Luc De Meyer (Samen) maken deel uit van de GECORO. Zij nemen deel aan de bespreking maar mogen niet deelnemen aan de beraadslaging over het op te stellen advies. Lekt uw huis ook geld? DOE ER IETS AAN. ISOLEER UW DAK. Uit onderzoek bleek dat 1 op de 3 woningen in Vlaanderen een dak heeft dat nog niet voldoende geïsoleerd is of het moet stellen met ramen met enkel glas. En laat dit nu net de grote boosdoeners zijn die veel energie én dus ook geld ongemerkt uit een woning laten ontsnappen. Hoog tijd voor verandering, en de Vlaamse overheid wil daar graag een handje bij helpen. De campagne met de opvallende slogan lekt uw huis ook geld? wil elke Vlaming, jong en oud, ertoe aanzetten na te denken over zijn energieverbruik, en over de al dan niet energiezuinige toestand van het huis waarin hij woont. Vaak kan er immers met een aantal kleine aanpassingen enorm bespaard worden op energiefacturen én wordt het aangenamer wonen. Tijdens de campagne wordt ook een gratis brochure uitgegeven met nuttige informatie over dakisolatie, premies én heel wat tips. Ook op de website be is nog meer informatie te vinden over bouwen en verbouwen, zuinig omgaan met energie, berekeningsmodules om te kijken hoe snel een investering rendeert en alle informatie over de premies en subsidies. MEER INFO : BEL GRATIS 1700 VOOR DE BRO- CHURE LEKT UW HUIS OOK GELD OF HAAL ZE OP IN HET GEMEENTEHUIS. OF SURF NAAR WWW. ENERGIESPAREN.BE/DAKISOLATIE. MEER INFO OVER RUIMTELIJKE ORDENING : MEVROUW GRIET DEJONGHE, TEL. 09/

11 SINT-LAUREINS INFO 11 SPORT Sportraad Sint-Laureins zet sporters in de bloemetjes Op 14 maart 2009 werd de jaarlijkse Kampioenenhulde georganiseerd door het gemeentebestuur en de sportraad Sint-Laureins. Het doel ervan is enerzijds de gemeentelijke sportlaureaten een hart onder de riem steken voor hun verdiensten en/of hun puike prestaties in de sport en anderzijds wil de sportraad haar sportlaureaat en haar meest verdienstelijke sportfi guur en club met stijl in de bloemetjes zetten. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om alle laureaten in de gemeente van harte te feliciteren voor de bijdrage die zij op hun manier geleverd hebben aan de sport. De gemeentelijke sportraad Sint-Laureins mocht een 400-tal genodigden ontvangen in de sporthal Sint- Laureins. Na de verwelkoming door de Schepen van Sport werden alle clubkampioenen gelauwerd in diverse sportdisciplines. Verschillende acts, van Capoeira, choreografi eën van de allerkleinsten en tieners gebracht door Dance Motion en enkele ludieke sketches van eigen bodem, kwamen aan bod. Plaatselijk muziektalent Lize Accoe zorgde voor een muzikale intermezzo en gastheer Martin Heylen liet alles deskundig in elkaar lopen. Triatleet Sander Dobbelaere heeft de prijs voor sportfi - guur competitief gewonnen. De SMO-atleet haalde het voor provinciaal kampioen wielrennen Kristof De Zutter. Wielrenner Steven De Clercq won de prijs in de categorie van de recreatieve sportfi guur voor zijn prestaties in de volkskoersen en diverse cyclosportieven. De prijs van sportverdienste in de gemeente ging naar Norbert Van De Keere die zich al jaren inzet voor de wielervereniging Bentille. Yana Daniëls won de prijs voor jeugdfi guur voor haar erkenning in de voetbalsport. De preminiemenploeg van Sente Volley won de prijs van beste jeugdclub en de zaalvoetbalclub De Bierworsten werden verkozen tot sportclub van het voorbije seizoen. De volledige uitslag en foto s zijn te raadplegen op

12 SINT-LAUREINS INFO 12 Sportkampen zomer 2009 Wie al droomt van de zomermaanden, houdt best zijn agenda in het oog. De inschrijvingen voor de leukste vakantieperiode van het jaar zijn geopend. Het programma is alvast veelbelovend. Wat dacht je van een weekje 3atlon en 2atlon Just for Fun of een sportweek The American Dream. Of ga samen met de allerkleinsten op stap met de Zeerakkers en waternimfen of breng een bezoek aan Circus Boltini? Ook de Olympische gedachte zal ons niet koud laten. Dit en nog veel meer mag je verwachten. Het volledige aanbod is te raadplegen in de activiteitenkalender. Nieuwe lessenreeksen najaar 2009 Vanaf 14 september organiseert de gemeentelijke sportdienst een aantal sportlessenreeksen voor kinderen en volwassenen (Aerobic, conditiegym voor 50+-ers, kriebelvoetjes, sport en kleuteracademie). Deze initiatielessen duren 10 weken na elkaar, behalve in de schoolvakanties (10 lessen). Meer informatie hieromtrent verneemt u in de volgende uitgave van de Klaroen. Aanvraag sportaccommodatie seizoen De aanvragen voor het gebruik van de sporthal (Sint-Laureins en Watervliet) voor het nieuwe sportjaar moeten uiterlijk tegen 15 juni 2009 opgestuurd worden naar : College van Burgemeester en Schepen, Dorpstraat 91, 9980 Sint-Laureins. Hiervoor dienen de voorgedrukte reservatieformulieren te worden ingevuld. De vaste gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodatie ontvangen hierover een schrijven. De reservatieformulieren kan je verkrijgen op de gemeentelijke sportdienst of downloaden via de gemeentelijke website Sportdienst.asp. De aangevraagde uren worden behandeld door de sportfunctionaris en de sportraad waarna elke vereniging bericht ontvangt over de toegewezen uren. De toegewezen uren moeten steeds betaald worden, ook bij niet gebruik van de zaal en dit om de bezetting van de sporthal te optimaliseren. Indien aanvragen wegens verantwoorde omstandigheden dienen te worden gewijzigd of geannuleerd, moet dit onmiddellijk aan de sportfunctionaris schriftelijk gemeld worden waarna het Schepencollege over de verantwoording zal beslissen. De toezegging van de uren zal begin juli bekend gemaakt worden aan de verenigingen. MEER INFO OVER SPORT : DIENST VRIJE TIJD, DE HEER MICHEL DEWILDE, TEL. 09/

13 SINT-LAUREINS INFO 13 JEUGD Jeugddag Verbroederde Grensgemeenten op zaterdag 27 juni 2009 De verbroederde grensgemeenten Damme, Maldegem, Sluis en Sint-Laureins slaan opnieuw de handen in elkaar om een spetterende jeugddag te organiseren! Deze keer gaat de jeugddag door aan het sportcentrum De Boerekreek te Sint-Jan-in-Eremo. Om 9u30 wordt iedereen verwacht aan de Boerekreek. Er wordt busvervoer ingelegd voor de kinderen van de verbroederde grensgemeenten. Kinderen uit Sint-Laureins komen op eigen houtje. Om 17u sluiten we de jeugddag af. Tal van workshops voor kinderen en jongeren van 6 tot 12 jaar worden gekaderd binnen het thema De Slag Om De Boerekreek : ponyrijden, kajak, fi etsparcours, survivalparcours, vlottenbouw, waterbaan op bruine zeep, moordspel, verfslag, toneel, mega-springkussen, circustechnieken, en nog zoveel meer! Voor de prijs van 3 euro kan je deze leuke dag meebeleven! Begin juni worden de inschrijfstrookjes verdeeld via de scholen, de bibliotheek en de dienst Vrije Tijd. Inschrijven dus! Traditiegetrouw vergeten wij natuurlijk de tieners van 12 tot 16 jaar niet. Zij kunnen op vrijdagavond 26 juni 2009 deelnemen aan een dropping in het thema De Slag om de Boerekreek op dezelfde locatie! Veel meer kunnen wij nog niet vertellen, maar ook voor deze activiteit zullen begin juni inschrijvingsstrookjes worden verdeeld bij het EPI, de bibliotheek, de Dienst Vrije Tijd en de jeugdverenigingen. Tot dan! De jeugddag wordt georganiseerd door de jeugdraad en de jeugddienst van de gemeente Sint-Laureins. MEER INFO OVER JEUGD : DIENST VRIJE TIJD, MEVROUW TILLY COENE, TEL. 09/ Nieuwe logies : hoevetoerisme de Molenkreek TOERISME Sint-Laureins is een toeristische accommodatie rijker. Onlangs verbouwden Stefaan Van Maldeghem en Christl Claeys een gedeelte van hun boerderij voor hoevetoerisme. De boerderij is gelegen vlakbij de Molenkreek te Sint-Margriete. De Molenkreek omvat een gezellig vakantiehuisje of B&B met plaats voor een gezin of één of twee koppels. Fietsers, wandelaars, natuurvrienden of mensen die gewoon houden van de sfeer en de rust van de buiten vinden hier zeker hun gading. Met een natuurreservaat in de achtertuin, de verschillende neerhofdieren en het prachtige landschap is er altijd iets te zien of te beleven. VOOR MEER INFO, FOTO S EN TARIEVEN : DE MOLENKREEK LOGEREN OP HET PLATTELAND MOLENKREEKSTRAAT 6, 9981 SINT-MARGRIETE - TEL: 0485/

14 SINT-LAUREINS INFO 14 Winterwandelingen in Sint-Laureins : EEN gezamenlijk initiatief met de Sentse horecazaken Op dinsdag 24 maart vond in het imposante Godshuis de persvoorstelling plaats van de nieuwe toeristische kaart en de vertalingen van de wervende folder naar het Frans, Engels en Duits. We konden rekenen op een ruime belangstelling van de horeca, logiesaanbieders, gidsen, Daarnaast werd er een nieuw gezamenlijk initiatief voorgesteld, namelijk winterwandelingen. Het is de bedoeling om wekelijks een wandeling te organiseren in de winterperiode van begin november tot eind maart. Iedere week zou er een horecazaak instaan voor de organisatie van een wandeling tijdens het weekend. De wandeling start bij voorkeur telkens op hetzelfde uur en de horecazaak geeft er een eigen invulling of thema aan. De organisatie staat reeds volledig op punt door middel van een reglement. Hopelijk kunnen we met het voltallige team van de Sentse horeca naar buiten komen! Het is een bijkomend aanbod in een iets kalmere winterperiode en het is tevens de kans bij uitstek om uw eigen zaak te promoten. Ook onze logiesaanbieders kunnen meewerken aan de uitwerking van een wandeling. U kon niet aanwezig zijn? Spring even binnen in het infokantoor of vraag het reglement en de invulfi che aan. U heeft nog tijd tot 30 juni om deel te nemen! MEER INFO OVER TOERISME : DIENST VRIJE TIJD, MEVROUW KATHLEEN SEYNHAEVE, TEL. 09/ Kermisprogramma Sint-Jan-in Eremo 2009 CULTUUR Vrijdag 26 juni 2009 Kaarting voor kippenbillen Waar : Garage Maenhout ( rond punt ) - inleg: 1,5 euro Zaterdag 27 juni 2009 Barbecue in garage Maenhout. ; 4 stukken vlees, 7 soorten groenten, 4 soorten saus en stokbrood. Aperitief en koffi e inbegrepen in de prijs. Volwassenen; 14 euro - Kinderen (tot 12j); 8 euro Aanvang om 19u30. Inschrijving verplicht en dit tot 22 juni bij Garage Maenhout tel. 09/ Zondag 28 juni 2009 Vierde kampioenschap Volkskoers Groot-Sint-Laureins Individuele tijdrit voor alle inwoners en oud inwoners uit Sint-Laureins en aangesloten leden WTC Bentille. Inschrijving van 14u tot 14u45 in garage Maenhout. Vertrek eerste renner om 15u, daarna om de 2 minuten. Afstand : één ronde van 5400 m. Ossestuur en/of volle wielen niet toegelaten. Helm verplicht. VOOR MEER INFO : GARAGE ROBERT MAENHOUT, SINT-LIVINUSPOLDER 6, 9982 SINT-JAN IN EREMO TEL. 09//

15 Sint-laurentiuskoor geslaagd in derde afdeling SINT-LAUREINS INFO 15 Het Sint-Laurentiuskoor, ons plaatselijk vierstemmig gemengd koor, is terug geslaagd in de derde afdeling bij het provinciaal tornooi voor koorzang op zondag 15 februari 2009 in het Muziekconservatorium te Gent. Profi ciat aan de koorleden en hun dirigent Aureel Heirman! De maandenlange intense voorbereiding op de provinciale wedstrijd werd zo bekroond. Naast meerstemmige liederen voor misvieringen, heeft het Sint-Laurentiuskoor een hele gamma aan meerstemmige profane liederen. Wie de vreugde van het samenzingen wil beleven, kan met genoegen aansluiten (contactpersoon: Paul Coppens; Dorpsstraat 85, 9980 Sint-Laureins tel. 09/ ). Zo blijft de toekomst van het Sint-Laurentiuskoor verzekerd! Renaissancedag in Watervliet op zondag 17 mei 500 jaar geleden overleed Hierronymus Lauweryn, de heer van Watervliet. De grote droom van de heer Lauweryn was om een stad Watervliet te bouwen. Hoewel die stad nooit van de grond is gekomen (eerlijk is eerlijk, Watervliet is een mooi polderdorp), heeft hij Watervliet een majestueuze stads kerk nagelaten: in de volksmond (met enig chauvinisme) ook wel Kathedraal van het Noorden genoemd. Maar Hierronymus Lauweryn kennen we niet alleen via architecturaal erfgoed. De naam Lauweryn heeft ook bekendheid verworven in de muzikale wereld. Met deze rijke historiek in het achterhoofd organiseren de Vrienden van Watervliet samen met het Creatief Begeleidingscentrum Krekenland en Gehandicaptenwerking Krekenland een Renaissancedag met alles erop en eraan. De cultuurliefhebber verwennen we met een geleide rondleiding in de Kerk van Watervliet, de muziekliefhebber kan z n hartje ophalen met maar liefst 4 concerten die dag, de natuurliefhebber/sportieveling kan dit culturele gebeuren starten met een mooie fi etstocht. In de namiddag is er in het centrum van Watervliet een gezellige renaissancenamiddag op kindermaat, met volksspelen, verkleedpartijen, dans Bijna te veel om op te noemen. Wat is er allemaal te doen op zondag 17 mei in Watervliet. Je hebt de mogelijkheid om je eigen Renaissancedag samen te stellen. Je kan kiezen uit een ruim aanbod aan concerten en randactiviteiten, van s middags tot s avonds. Centraal punt van het gebeuren is het Stee in Watervliet. Fietsen en luisteren in één Een mooie fi etstocht gecombineerd met twee fi jne concerten. Fietsers kunnen zich vanaf 12 uur aanmelden aan het Stee in Watervliet. Je krijgt een mooie, groene fi etsroute richting Sint-Jan-in-Eremo en Waterland-Oudeman. Ter plaatse geniet je van twee prachtige concerten : Van 13u45 tot 14u15 : Concert Doulce Mémoire door Pandora² in Kerk Waterland-Oudeman Van 14u45 tot 15u15 : Concert Rêve d Orient door Pandora² in Kerk Sint-Jan-in-Eremo Kinderanimatie in een renaissancekleedje Tussen 14 uur en 17 uur volksspelen, dans, verkleedpartijen, schilderen... Ouders/grootouders/passanten kunnen door- lopend een drankje en hapje nuttigen op het Stee. Rondleiding in de Kathedraal van het Noorden Hoe zo n monumentale kerk met buitengewoon rijk kunstpatrimonium te verklaren is in een klein landelijk dorp, kom je in deze rondleiding te weten. Afspraak om 15u30 aan de kerk. Duo Landini : Orgelconcert met viool in de Kerk van Watervliet, Om 17 uur : violiste Jenny Spanoghe en organist-componist Jan Van Landeghem vormen een uitzonderlijk duo. Van Renaissance en Barok tot heden. Afsluitend concert: Pandora² met AlfonsoX El Sabio en Cantigas de Santa Maria Pandora² stelt zich tot doel muziek uit de Middeleeuwen en Renaissance tot uitvoering te brengen. Ze bijten zich vol overgave vast in het bespelen van oude instrumenten als barokgitaar, vihuela en luit. Pandora² brengt geen stoffi ge muziek maar boeiende, sprekende en vooral zeer levendige uitvoeringen. Afspraak : kerk van Watervliet, om uur. Praktische informatie Dit is een kort overzicht van de activiteiten op 17 mei. Een volledige programmatie kan je opvragen via het secretariaat van CBK. Ook de kaarten voor de concerten en de rondleiding in de kerk bestel je via CBK : Creatief Begeleidingscentrum Krekenland, Schoolstraat 3, 9960 Assenede tel:

16 SINT-LAUREINS INFO 16 In Sint-Laureins gaat Vlaanderen Feest! door op zaterdag 11 juli 2009 om 19u30 in De Meet, Sint-Jansstraat 22, 9982 Sint-Laureins. Op het programma staat een optreden van t Volksorkest, volksmuziek in zijn puurste vorm. Na het optreden en de samenzang van de Vlaamse Leeuw wordt een receptie aangeboden met een hapje en een drankje. Iedereen is van harte welkom! Festival van de Lage Landen 11 & 12 juli 2009 Festivalpark Eeklo Eeklo is een festival rijker. Op 11 & 12 juli 2009 vindt het Festival van DE LAGE LAN- DEN plaats op het Festivalpark ( de sportterreinen) gelegen in de Burg. Pussemierstraat. Met dit festival krijgt het Nederlandstalig lied een prominente rol. Afwisselend passeren 12 Nederlandse en Vlaamse artiesten de revue. De clash der Lage Landen vindt dus plaats op het podium. Bovendien krijgt het festival hierdoor een internationale uitstraling en wordt de culturele band tussen Vlaanderen en Nederland sterk aangescherpt. Eeklo wordt gedurende twee dagen de place to be voor de liefhebbers van het Nederlandstalige lied uit Vlaanderen en Nederland. Bovendien biedt het festival voor elk wat wils ; de grote diversiteit aan muziekgenres spreekt ongetwijfeld een breed publiek aan. Een echte aanrader als start van de zomervakantie! PROGRAMMA Zaterdag 11 juli 12u00 : deuren open 13u30 : Wipneus en Pim (NL) 15u15 : Dana Winner (VL) 17u00 : Rob De Nijs (NL) 18u45 : Raymond van het Groenewoud (VL) 20u30 : Rene Froger (NL) 22u30 : Clouseau Tour 2009 (VL) 00u00 : afterparty met Dj Dirk Stoops 02u00 : einde Zondag 12 juli 12u00 : deuren open 13u30 : Lenny en de Wespen (VL) 15u15 : Nick en Simon (NL) 17u00 : Yasmine (VL) 18u45 : Frank Boeijen 30 jaar (NL) 20u30 : Free Souffriau zingt Ann Christy (VL) 22u30 : Frans Bauer (NL) 00u00 : einde Dagticket (zaterdag of zondag) : VVK : 24 - Kassa : 30 - Kinderen - 12j. : 5 Combiticket ( weekend) : VVK : 43 - Kassa : 50 - Kinderen -12j. : 10 Tickets en info via Tickets te verkrijgen in alle Mediamarktverkooppunten en bij het gemeentebestuur van Sint-Laureins - Toeristische Infokantoor, Dorpsstraat 87, 9980 Sint-Laureins, tel. 09/ mail : MEER INFO OVER CULTUUR : DIENST VRIJE TIJD, MEVROUW MIEKE TIMMERMAN, TEL. 09/ De Jeugdboekenweek was een succes! BIBLIOTHEEK Tijdens de afgelopen weken was het druk in de bibliotheek van Sint-Laureins. Zo n 300 Sentse leerlingen bezochten de tentoonstelling Al Boeksoek over de Marokkaanse en Turkse cultuur in jeugdboeken. Met zakjes vol geuren, kleuren en opdrachten reisden de leerlingen door de tentoonstelling. Iedereen genoot zichtbaar van het prachtige decor en de reacties achteraf waren dan ook lovend. De kinderen van de 1ste graad en de 3de kleuterklassen werden uitgenodigd voor een lezing. Dit jaar kwamen 4 jeugdauteurs op bezoek: Kathleen Amant, Bart Demyttenaere, Riet Wille en Tine Mortier. MEER INFO OVER BIBLIOTHEEK : MEVROUW NELE LUST, TEL. 09/

17 SINT-LAUREINS INFO 17 GEMEENTERAADSBESLUITEN Overzicht van de gemeenteraadszitting van 22 januari / Er werd gunstig advies verleend aangaande de verschuldigde gemeentelijke bijdrage aan de brandweerdienst voor de jaren 2005 en 2006, zijnde euro voor 2005 en euro voor / De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed voor de aankoop van : - computers, laserprinter, beamers en laptop: raming euro - dienstvoertuig : raming euro - bestelwagen met open laadbak-kipbak : raming euro Deze aankopen worden gefi nancierd met eigen middelen. 4/ Op verschillende locaties worden lichtmasten geschilderd. De werken worden geraamd op ,27 euro en gefi nancierd met eigen middelen. De werken worden uitgevoerd door Imewo. 5/ De gemeenteraad keurt het aanvullend reglement goed inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg. In de Mariapolderdijk wordt een snelheidsbeperking ingevoerd van 50 km/uur vanaf het kruispunt met de N 456 (Ketterijstraat) tot aan het kruispunt met de Lathouwerstraat en vice versa. 6/ De gemeenteraad stemt in met de verlenging van de projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland voor een termijn van 3 jaar, uiterlijk tot 4 maart Een jaarlijkse bijdrage van euro zal worden voorzien in het budget en dit tot en met / De gemeenteraad treedt toe tot Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland. De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst en het subsidiedossier goed. De interlokale vereniging wordt opgericht voor een periode van tot en met De fi nanciële bijdrage voor 2009 van 7.594,00 euro is voorzien in het budget Vanaf 2010 zal het nodige krediet worden voorzien in het budget. Het subsidiedossier Wooncentrum Meetjesland wordt goedgekeurd. De heer Bart Van de Keere, schepen, werd aangewezen als gemeentelijke vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland. 8/ Voor het gemeentepersoneel worden de verlofdagen vastgesteld ter compensatie van de wettelijke feestdagen die in 2009 op een zaterdag of een zondag vallen. Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen: 9/ Gemeentelijke subsidie voor woningen die zich moeten aansluiten op het gescheiden rioleringsstelsel in de Sint-Jansstraat. 10/ Hoogkasteel: parkeerstroken belemmeren uitrijden garage. 11/ Hoogkasteel/Molenstraat: terugplaatsen spiegel. Overzicht van de gemeenteraadszitting van 26 februari / De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed voor de aankoop van : - nadarwagen : raming euro - klepelmaaier : raming euro - twee schrobautomaten : raming euro Deze aankopen worden gefi nancierd met eigen middelen. 2/ Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan recreatiegebieden wordt door de gemeenteraad defi nitief vastgesteld. 3/ De principebeslissing wordt genomen voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Munte te Watervliet. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om: - een ontwerper voor het opmaken van het opmetingsplan, het dossier voor de procedure voor erkenning van de Munte als buurtweg en het ontwerp voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de heraanleg van het wegdek - een bodemsaneringsdeskundige - een veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking aan te stellen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 4/ Met Imewo wordt een overeenkomst afgesloten om kosteloos een perceel grond ter beschikking te stellen van 14,40 m² te 9982 Sint-Laureins, Brouwersweg, voor de installatie van een gascabine. 5/ De heer Bart Van de Keere, schepen, wordt aangewezen als gemeentelijke vertegenwoordiger zonder stemrecht in de plenaire vergadering van RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde. 6/ Er wordt een reglement goedgekeurd van de betoelaging van de culturele en socio-culturele verenigingen. 7/ De leden van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum worden aangewezen. Vertegenwoordigers van de politieke fracties : mevrouw Annick Willems, burgemeester en mevrouw Els De Clercq, schepen en de heer Carlos Bonamie, gemeenteraadslid. Vertegenwoordigers cultureel adviesorgaan : mevrouw Michèle Driesens en de heren Lucas De Clerck en Tom Van Hulle. Vertegenwoordigers van de fi losofi sche en ideologische strekkingen en gebruikers : mevrouw Magda Verminck en de heren Lieven Blondeel, Patrick Boelens, Norbert De Coster en Eddy Matthys-Dezutter.

18 SINT-LAUREINS INFO 18 OCMW Iedereen heeft recht op vakantie! Hebt u weinig fi nanciële middelen om een daguitstap te maken of op vakantie te gaan? Dan kan u er vast eens uitvliegen met het Steunpunt Vakantieparticipatie. Via OCMW s en andere sociale organisaties proberen zij zoveel mogelijk mensen met een beperkt inkomen te bereiken om een daguitstap te maken, een weekend of een week op reis te gaan. Want ook mensen met een beperkt inkomen hebben recht op vakantie! Allerlei pretparken, musea en dergelijke bieden op vraag van het Steunpunt lagere prijzen aan voor personen met een laag inkomen, bijvoorbeeld Bobbejaanland, Zoo Antwerpen, Europlanetarium, Maar ook hotels bieden lagere prijzen aan zoals Vakantiecentrum De Lage Kempen (Hechtel-Eksel), Hotel Elim (Horebeke), Hotel José (Blankenberge), Vakantiecentrum Ter Duinen (Nieuwpoort),. MEER INFO OVER OCMW : SOCIALE DIENST VAN HET OCMW TEL. 09/ De sociale dienst beschikt over mooie brochures waarin alle deelnemende organisaties staan vermeld. Deze mogen te allen tijde worden ingekeken. Inschrijven voor een daguitstap of reis kan via de sociale dienst elke voormiddag tussen 9u00 en 11u30 en in de namiddag op afspraak. De inschrijving dient een week op voorhand te worden gedaan. Volgende zaken moet u meebrengen: - identiteitskaart - SIS-kaart - inkomstenbewijzen - bewijzen van maandelijks en jaarlijkse kosten - bewijzen van roerende (spaargelden) en onroerende (eigendommen) inkomsten - bewijzen van schulden Deze bewijzen dienen om na te gaan of u effectief over een beperkt inkomen beschikt. Deze gegevens blijven op de sociale dienst en worden niet doorgegeven aan het Steunpunt of andere organisaties. Wie nog meer informatie wenst kan surfen naar de website van het Steunpunt: Uiteraard staan de maatschappelijke werkers van onze sociale dienst steeds ter beschikking om vrijblijvend informatie te verlenen! SOCIAAL BELEID/ WELZIJN/GEZONDHEID Personen met een handicap en de VDAB Heb je een arbeidshandicap en ben je werkzoekende? Laat dan de VDAB weten dat je een indicatie van arbeidshandicap wenst. Ook als je al aan het werk bent, kan je bij de VDAB ingeschreven worden als persoon met een arbeidshandicap. Dit kan online (http://www.vdab.be/arbeidshandicap), via de werkwinkel in je buurt, of telefonisch (0800/30.700). Een trajectbegeleider nodigt je uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of je de erkenning persoon met een arbeidshandicap

19 SINT-LAUREINS INFO 19 kan krijgen en of je in aanmerking komt voor Bijzondere Tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM). Bijzondere Tewerkstellingsondersteunende maatregelen zijn bijvoorbeeld: aanpassing van de arbeidspost, aangepaste arbeidskledij, tegemoetkoming in verplaatsingskosten, recht op tewerkstelling in een beschutte werkplaats, recht op de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), recht op gespecialiseerde trajectbegeleiding, Een aantal mensen hebben automatisch recht op een BTOM. In dat geval dient de trajectbegeleider zelf het dossier in bij de dienst Arbeidshandicap van de VDAB. Anderen verwijzen ze door naar een meer gespecialiseerde dienst. De gespecialiseerde diensten doen onderzoek en op basis van de resultaten maken ze een multi-elementen verslag op. Dat verslag wordt dan opgestuurd naar de dienst Arbeidshandicap. De dienst arbeidshandicap van de VDAB beslist, aan de hand van het dossier, over het recht op tewerkstellingsbevorderende maatregelen (BTOM). BRON : HINT, E. HIELSTRAAT 83, GENTBRUGGE: TEL. 09/ FAX:09/ WEB : Verkeersmaatregelen naar aanleiding van de triatlon op 23 mei 2009 MOBILITEIT/VEILIGHEID Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Sportraad van Sint-Laureins terug zijn 1/4 TRIATLON op zaterdag 23 mei 2009 om en rond de BOEREKREEK te Sint-Jan-in-Eremo. Deze gaat van start om uur. Om deze wedstrijd in goede banen te leiden en op advies van de politie en het schepencollege zullen volgende maatregelen van kracht zijn. PARKEERVERBOD van uur tot uur. Volledig parkeerverbod in de Sint-Jansstraat, Bisdomstraat, Vlamingstraat en Dorpsstraat (van Goochelaarstraat tot Vlamingstraat). TIJDENS DE WIELERWEDSTRIJD van tot uur WORDT HET DOORGAAND VERKEER VAN HET PARCOURS GEWEERD. GELET OP HET GROOT AANTAL DEELNE- MERS WORDT AAN HET PLAATSELIJK VERKEER GEVRAAGD ZOVEEL MOGELIJK HET PARCOURS TE VERMIJDEN. AL HET PLAATSELIJK VERKEER WORDT OMGELEID IN DE RIJRICHTING VAN DE RENNERS. ER ZAL GEEN VERKEER MO- GELIJK ZIJN IN TEGENRIJRICHTING VAN DE RENNERS!!! Met name 2 ronden: Kerk Sint-Jan, Sint-Jansstraat richting Bentille, Bisdom, Zonnestraat, Brouwersweg, Moerstraat, Kruiskenstraat, Dorpsstraat, Vlamingstraat, Sint-Janspolderdijk (tot rond punt) en terug naar Sportcentrum BOEREKREEK. Mogen wij als organisator dan ook vragen aan alle inwoners van de Leopoldlaan die zich tussen uur tot uur met de auto willen verplaatsen om hun voertuig vóór de middag in de Dorpsstraat te parkeren (vanaf het kruispunt Leemweg tot aan Moershoofde brug). Tevens vragen wij aan alle inwoners van onze gemeente om met deze ongemakken rekening te houden. De omloop zal zoveel mogelijk verkeersluw gemaakt worden. Wij verzoeken u om het gebruik van de auto zoveel mogelijk te beperken tijdens de wedstrijd en het parcours zo vlug mogelijk te verlaten a.u.b. Alvast bij voorbaat dank. Laat je fiets gratis registreren Fietsregistratie betekent dat uw persoonlijk rijksregisternummer in het frame van de fi ets wordt gegraveerd. Op die manier wordt de fi ets herkenbaar. Via dit nummer is duidelijk wie de eigenaar van de fi ets is. Dit schrikt fi etsendieven mogelijks af en maakt opsporing van gestolen fi etsen nadien makkelijker. Wie zijn fi ets gratis wenst te laten registreren, kan daarvoor terecht op de volgende momenten : Datum Van/tot Plaats 20 juni tot uur Kerkstraat 30, 9988 Waterland-Oudeman tot uur GBS De Regenboog, Stee Watervliet tot uur VGB De Springplank, Moerstraat 2, 9982 Sint-Jan-in-Eremo 12 juli tot uur VBS De Schakel, Dorpsstraat 59, 9980 Sint-Laureins naar aanleiding van de jaarlijkse sneukeltoer

20 Fiets naar de winkel en val in de prijzen! ALGEMENE INFO SINT-LAUREINS INFO 20 Van zaterdag 16 mei tot zaterdag 20 juni loopt opnieuw de actie Met belgerinkel naar de winkel. De actie wil het fi etsen stimuleren voor korte afstandsboodschappen. Telkens je met de fi ets gaat shoppen bij een van de deelnemende handelaars krijg je een zegeltje op je Belgerinkel-spaarkaart. Met een volle spaarkaart: maak je kans op een waardebon of een prijs in natura ter waarde van 10 euro, ter beschikking gesteld door de deelnemende handelaars. maak je kans op de fi ets die de gemeente Sint-Laureins mag verloten. kan je tegen de voordeelprijs van 14 euro een hippe Walter Van Beirendonck fi etstas bestellen. Met de campagne wint het milieu tweemaal: je laat de auto thuis en je kunt de boodschappen bovendien zonder wegwerptas naar huis meenemen. De tas haak je vlot aan de bagagedrager en dankzij de schouderriem neem je hem zo mee de winkel in. De actie is een samenwerking tussen de gemeenten Sint-Laureins en Kaprijke, de lokale Unizo afdeling en de volgende handelaars: Bentille Fortis Sint-Jansstraat 2 Kapsalon Greta Goethals Graafjansdijk 32 Proxy Delhaize Kerselaarstraat 3 R. Noteboom - Buyse Ketterijstraat 80 J&J Francque Bentillestraat 5 Slagerij Wouter Boelens Bentillestraat 10 Apotheek Staeren - Corion Sint-Jansstraat 11 Topklasse Moenske Bisdomstraat 5 Tuincenter Bruyninckx Sint-Jansstraat 73 Skoebidoe Bentillestraat 6 Vlatex Kerselarenhoek 16 Sint-Laureins CM Leemweg 9 Kapsalon Sofi e Leemweg 72A Marleen s pers- en papiershop Dorpsstraat 106 DVV Meetjesland Dorpsstraat 126 Argenta Kantoor Everaert Leemweg 6 ING Dorpsstraat 114 VDK Spaarbank Dorpsstraat 108 Centea Welvaert - Claeys Leopoldlaan 24 KBC Leemweg 16 AXA Van Zandweghe Willy Leemweg 34 Apotheek Inphar Dorpsstraat 102 Apotheek Ryckaert - Verschoote Dorpsstraat 138 Bloemen Van Gucht Dorpsstraat 22 Buurtwinkel Hermie Dorpsstraat 101 Electro Marijn De Roo Dorpsstraat 103 Kapsalon Gerda Dorpsstraat 83 Slagerij Janssens Dorpsstraat 30 Slagerij-Traiteur Vanhaelemeesch Dorpsstraat 36 Coiffure Sylvie Vlamingstraat 80A De kruidenier Vlamingstraat 2 Fietsen Vergauwe Leemweg 82 Kapsalon Alla Mente Kantijnstraat 2/2 Kapsalon Vitali Rommelsweg 28 Patisserie Nicolas bvba Dorpsstraat 77 Drankencentrale Nico Rammelaere Dorpsstraat 69 Kapsalon Anneke Dorpsstraat 111 Bakkerij Guy Dorpsstraat 6 Bibliotheek Leemweg 24 Gemeentehuis Sint-Laureins Dorpsstraat 91 Sint-Margriete Record Bank Kerkplein 1 Kapsalon Wendy Sint-Margrietestraat 52 Sentassur Sint-Margrietestraat 51A Kapsalon Leen Sint-Margrietestraat 10 Polderpanas Hontseindestraat 45 voeding Cornu Sint-Margrietestraat 44 Waterland-Oudeman Fietsen Ardeel Nieuwstraat 2 Watervliet ING Molenstraat 54A VDK - spaarbank Molenstraat 24 Apotheek Simoens Dominiek Stee 31 KBC Stee 16 Bakkerij Geert Gurdebeke Molenstraat 128 Bloemen Marie-Flore Molenstraat 8 Brood en Banket Tom De Wilde Ketterijstraat 1 Slagerij-Traiteur Nicolas Stee 25 Algemene voeding Ria De Baere Ketterijstraat 10 Kiekenkotje Watervliet Molenstraat 1 Kapsalon Marleen Veldstraat 1 Car en Electro Nico Tack Molenstraat 118 CENTEA Molenstraat 30 Drukkerij Maeyens Molenstraat 11 Bibliotheek uitleenpost Watervliet Stee 3 Dienstencentrum Watervliet Stee 3 Dorpshuis Stee 3 Haarstudio Debby Mariapolderdijk 1 Op zaterdag 16 mei kan je al onmiddellijk je eerste volle spaarkaart verdienen door deel te nemen aan de avondfi etstocht vanuit de verschillende deelgemeenten. Er zijn 3 startplaatsen: om 18.20u op het Stee in Watervliet om 18.20u aan het tuincentrum Bruyninckx in Bentille om 19u op het dorpsplein in Sint-Laureins komen de fi etsers uit Watervliet, Bentille en Sint-Laureins samen. Vanaf het dorpsplein in Sint-Laureins maken we nog een klein ommetje om daarna in het Plattelandscentrum te belanden. Daar maken we kennis met het bezoekerscentrum en worden we getrakteerd op een receptie. Iedereen is welkom! Breng indien mogelijk een fl uovestje mee. We hopen dat we net als vorig jaar kunnen rekenen op een heerlijk zonnetje en op een grote groep enthousiaste fi etsers! Op vrijdag 3 juli om uur vindt de prijsuitreiking met receptie plaats in Galerie Stadhuis in Kaprijke. MEER INFO OVER DE ACTIE VIND JE OP OF BIJ MEVROUW GRIET DEJONGHE, 09/

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) FORMULIER AB/19 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de gemeente.....,

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7 JUNI 2009

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7 JUNI 2009 FORMULIER CEG/9bis Bijlage(n) : - een attest HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Ik, ondergetekende... (naam en voornaam), geboren op..., wonende

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?...

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 29/08/2013 1 VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 4 U brengt mee:... 4 2. U VERHUIST NAAR EEN ANDERE

Nadere informatie

TEKST TE VERMELDEN OP DE KEERZIJDE VAN DE OPROEPINGSBRIEVEN VOOR DE KIEZERS IN DE STEMBUREAUS MET TRADITIONELE STEMMING

TEKST TE VERMELDEN OP DE KEERZIJDE VAN DE OPROEPINGSBRIEVEN VOOR DE KIEZERS IN DE STEMBUREAUS MET TRADITIONELE STEMMING TEKST TE VERMELDEN OP DE KEERZIJDE VAN DE OPROEPINGSBRIEVEN VOOR DE KIEZERS IN DE STEMBUREAUS MET TRADITIONELE STEMMING BIJ DE GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse sportverenigingen financieel

Nadere informatie

Info Sportdagen & Sportweken

Info Sportdagen & Sportweken Sportdienst Eeklo Info Sportdagen & Sportweken www.eeklo.be/sport Sportdienst Eeklo Algemene informatie Doelgroep Onze schoolsportdagen en -weken richten we in voor leerlingen van het kleuteronderwijs,

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

STEMBUREAUS MET GEAUTOMATISEERDE STEMMING.

STEMBUREAUS MET GEAUTOMATISEERDE STEMMING. MODEL IIa VAN OPROEPINGSBRIEF VOOR HET EUROPESE PARLEMENT, DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD EN DE BRUSSELSE LEDEN VAN DE VLAAMSE RAAD (BELGISCHE KIEZERS) * A. STEMBUREAUS MET GEAUTOMATISEERDE STEMMING.

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09)

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09) Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING VAN 17 APRIL 2014 Aanwezig : de heer L. De Meyere -gemeenteraadslid,

Nadere informatie

VERKIEZING SPORTLAUREATEN

VERKIEZING SPORTLAUREATEN VERKIEZING SPORTLAUREATEN Algemeen reglement Art. 1 De verkiezing van Sportlaureaten van de Stad Geraardsbergen is een initiatief van de Stedelijke Sportraad dat de uitzonderlijke prestaties van onze sportatleten

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

Inschrijvingsaanvraag

Inschrijvingsaanvraag Consulaat-generaal van het Koninkrijk België Madrid Paseo de la Castellana 18-6 28046 Madrid Tel. 00.34.915.776.300 E-mail: madrid@diplobel.fed.be Website: http://spain.diplomatie.belgium.be Inschrijvingsaanvraag

Nadere informatie

Bent u van plan in het huwelijksbootje te stappen?

Bent u van plan in het huwelijksbootje te stappen? Gemeentebestuur van Jette Bent u van plan in het huwelijksbootje te stappen? Mevrouw, Mijnheer, Als u in het huwelijksbootje stapt, neemt u een belangrijke beslissing in uw leven. Door elkaar uw ja-woord

Nadere informatie

Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren

Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren Periode Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren Artikel 1 Vanaf 1 februari 2012 en op voorwaarde dat de nieuwe toegangszuil op het containerpark operationeel is wordt de retributie

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS

Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING VAN 18 MEI 2017 Aanwezig: de heer C. Bonamie de heer F. Van

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN Art. 1.1. Art. 1.2. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer.

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Gemeenteraad 18 februari 2013

Gemeenteraad 18 februari 2013 Gemeenteraad 18 februari 2013 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 januari 2013 goed. Punt 1: aktename van het ontslag van de heer

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT

SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse sportverenigingen

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers LEES AANDACHTIG DE INSTRUCTIES DIE IN BIJLAGE VAN DIT FORMULIER VOORKOMEN ALVORENS DIT IN TE

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte?

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte? INFO - HUWELIJK DE AANGIFTE Waar en hoe? Voor het bepalen van dag en uur van het burgerlijk huwelijk, melden de verloofden zich aan in het administratief centrum, dienst Burgerlijke Stand, Veld 1 te 9970

Nadere informatie

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraagdatum:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Wie is voor wat verantwoordelijk? Wie lid wil worden van de Minder Mobielen Centrale kan voor een aanvraag terecht bij maatschappelijk assistente Mieke Roose

Nadere informatie

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud Retributiereglement van de gemeentelijke sporthal en kantine te Sint-, de gemeentelijke sporthal te Watervliet, het multifunctioneel buitensportterrein te Sint- en de deelname aan sportieve organisatie

Nadere informatie

extra APRIL 2013 Ik laat mij horen! OPROEP ADVIESRADEN

extra APRIL 2013 Ik laat mij horen! OPROEP ADVIESRADEN de extra APRIL 2013 Ik laat mij horen! OPROEP ADVIESRADEN sint-laureins info 2 OPROEP ADVIESRADEN Geëngageerde vrouwen en mannen gezocht voor de adviesraden De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER AUGUSTUS 2014

SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER AUGUSTUS 2014 SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER 2013-31 AUGUSTUS 2014 AANVRAAGFORMULIER VOOR JEUGDSUBSIDIES Naam vereniging:... Wij, ondergetekenden Secretaris van de vereniging: en voorzitter van de

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS DOELSTELLING Art.1: Het leveren van warme maaltijden aan huis heeft als doel de gebruiker zo lang mogelijk in zijn thuismilieu te laten verblijven. Het nuttigen van een maaltijd

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Gulden Draak-Ambassadeur 2015

WEDSTRIJDREGLEMENT Gulden Draak-Ambassadeur 2015 Reglement Gulden Draak-Ambassadeur 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT Gulden Draak-Ambassadeur 2015 Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd Gulden Draak-Ambassadeur

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VAN EEN MEERGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres Versie nr. 1 Laatste update: 18-12-2006 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een referentieadres? 3) Welke zijn de voordelen van een referentieadres? 4) Wie kan een referentieadres nemen? 5) Bij wie

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE OPENBARE ZITTING VAN 11 MEI 2009 Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd : Maria VANDER MEIREN, Voorzitter Dirk CARDOEN, Burgemeester-Voorzitter Franky BRYON,

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

Decretale bepalingen inspraak en participatie

Decretale bepalingen inspraak en participatie Decretale bepalingen inspraak en participatie Op basis van Gemeentedecreet en OCMW-decreet Decreet van 15 juli 2005 betreffende het Gemeentedecreet ART. 199. De gemeenteraad neemt initiatieven om de betrokkenheid

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE - ALGEMENE SUBSIDIE - VERPLAATSINGEN - ONDERHOUD ACCOMMODATIES NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Verkiezingen van 25 mei 2014 : stemplicht en gevolgen in het arbeidsrecht S.2014/015. Samenvatting. 19 mei 2014

CIRCULAIRE. Verkiezingen van 25 mei 2014 : stemplicht en gevolgen in het arbeidsrecht S.2014/015. Samenvatting. 19 mei 2014 Annick Hellebuyck Adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 08 58 F +32 2 515 09 13 ah@vbo-feb.be CIRCULAIRE S.2014/015 Verkiezingen van 25 mei 2014 : stemplicht en gevolgen in het

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005.

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Binnen de perken

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring GR20161124 Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde.

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde. Omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land ( B.S. 16 juni 2011). Aan de Dames en Heren Burgemeesters,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT SENIORENADVIESRAAD BRUGGE ART. 1 DOELSTELLING De doelstelling van de Seniorenadviesraad Brugge is: Als een volwaardig contactorgaan

Nadere informatie

Verhuizen. Gids voor een nieuwe woning

Verhuizen. Gids voor een nieuwe woning 1 Verhuizen Gids voor een nieuwe woning WWW.KNOKKE-HEIST.BE Inhoud 1. Algemeen 4 2. Aangifte van adresverandering 6 3. Je verhuist naar het buitenland 10 4. Je komt in Knokke-Heist wonen na een verblijf

Nadere informatie