Nieuwsbrief Mantelzorg nr. 1 - Juli 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Mantelzorg nr. 1 - Juli 2012"

Transcriptie

1 Het is de bedoeling dat in de toekomst deze nieuwsbrief voor Mantelzorg digitaal wordt verstuurd. Beschikt u over een adres? Laat het weten, dan nemen wij uw adres op in ons bestand en ontvangt u de nieuwsbrief per . Uw gegevens graag sturen naar Nieuwsbrief Mantelzorg nr. 1 - Juli 2012 Nieuwsbrief Vitis Mantelzorg De première van de Nieuwsbrief! De eerste nieuwsbrief van Vitis Welzijn Mantelzorg! In deze nieuwsbrief leest u over alle mogelijke onderwerpen die met mantelzorg te maken hebben. Wij houden u twee keer per jaar op de hoogte over zaken uit verleden, heden en toekomst. Natuurlijk staan er ook korte artikelen in en nieuwsfeiten. De nieuwsbrief van Vitis Mantelzorg is gemaakt voor mantelzorgers. Uw inbreng is dan ook van grote waarde en kan anderen helpen. Wanneer u iets hoort, ziet of leest dat voor andere mantelzorgers interessant is, laat het weten! Stuur consulent mantelzorg Johan Kres een bericht via Als uw bericht interessant is voor anderen, dan kunnen we dit eventueel ingekorte of bewerkte verhaal opnemen in de volgende Vitis Mantelzorg Nieuwsbrief. Geen folder Mantelzorgers in gesprek en Psychiatrie in de familie. U ontvangt geen aparte folder over de bijeenkomsten voor mantelzorgers, onder Agenda Mantelzorg staan de data en thema s genoemd. Mantelzorg en de politiek Hoeveel mantelzorgers zijn er? In Nederland zijn er 2,7 miljoen mantelzorgers die samen maar liefst 80 procent van de zorg vrijwillig en gratis aan een naaste bieden. Zonder deze mantelzorgers zou zo n naaste zichzelf niet staande kunnen houden in de maatschappij en op betaalde zorg zijn aangewezen. Kortom, alle Nederlandse mantelzorgers leveren de overheid een besparing op van 4 miljard euro, en mogelijk zelfs 7 miljard euro per jaar, ongekend veel. Mantelzorgers in het Westland Naar schatting zijn er in het Westland mantelzorgers en 900 van hen zijn belast of overbelast in de zorg voor hun naaste. Natuurlijk, we weten het allemaal: Een Westlander zet de schouders er onder, zeurt niet, pakt aan en gáát ervoor, zegt Johan Kres. En toch de schouders kunnen veel hebben, maandenlang, soms jaren, maar het toenemende gewicht kan voor onbalans zorgen. Fysiek lukt het vaak nog wel. Onder de spreekwoordelijke schouders verstaan we echter ook de gedachten, het piekeren en geen tijd meer voor jezelf hebben en dan valt iemand om. De rek is eruit, de moeheid slaat toe. Dán is de mantelzorger overbelast en dat was mogelijk te voorkomen geweest. Hoe? Wissel eens van gedachten met de consulent mantelzorg, Johan Kres maakt tijd voor u! Pagina 1 van 6

2 Brandbrief aan de Tweede Kamer Maatwerk voor mantelzorgers Vitis Welzijn Mantelzorg stuurde in maart 2012 een brief naar het kabinet en de oppositie. Zij uitte hierin haar zorgen over de houding van het kabinet ten aanzien van mantelzorgers. Hieronder leest u een deel van deze brief. Het kabinet is sterk gericht op marktwerking voor de economie. Mantelzorgers doen niet anders: een evenwichtige prijs (gratis) voor een goede én meer dan noodzakelijke dienst, in casu; absoluut noodzakelijke zorg geven aan een naaste zodat deze de zelfredzaamheid in de eigen woning kan behouden. Er is bij marktwerking door mantelzorgers echter geen keus in vraag en aanbod; de naaste hééft langdurig zorg nodig en de mantelzorger moet dit bieden, omdat er geen ander is die het doet. Kortom, de overheid spint er garen bij dat bijna 3 miljoen mensen voor een naaste zorgen. Op deze manier bespaart de overheid jaarlijks tussen 4 miljard en 7 miljard euro. Dit moet u toch zeker aanspreken: kabinetsbezuiniging en tóch wordt de noodzakelijke zorg geboden en nog wel gratis! Wij roepen u daarom op beleid te voeren. De enquête van 2011 In augustus 2011 is een enquête gehouden onder de bij Vitis Welzijn bekende mantelzorgers. Maar liefst 42% stuurde de ingevulde enquête terug. Een dergelijk hoge respons geeft een goed inzicht in de gegeven zorg: de hoeveelheid zorg, hoe belastend dat is en wat er beter kan. Enkele uitkomsten 64% van de geënquêteerde mantelzorgers ervaren de zorg als belastend 68% van hen voelt zich wel gewaardeerd door de naaste 48% van hen zorgt voor hun partner 45% zorgt voor een ouder, zus, broer of schoonfamilie 66% van de zorg wordt langer dan vijf jaar aan de naaste geboden 50% van de mantelzorgers kan de zorg tijdelijk overdragen (respijtzorg) aan anderen 87% van deze mensen maakt geen gebruik van respijtzorg Aanbevelingen Aandacht om de belaste mantelzorgers te bereiken, omdat zij zich belast voelen Meer bekendheid geven aan respijtzorg Contactbijeenkomsten voortzetten en evalueren over het aantal deelnemers en het aantal bijeenkomsten per jaar De door mantelzorgers voorgestelde thema s bespreken in een contactbijeenkomst Aandacht voor het gebruik van de website Nieuwsbrieven naar mantelzorgers sturen Pagina 2 van 6

3 Jonge mantelzorgers Zo n 25% van alle mantelzorgers is tussen 12 en 18 jaar. In elke schoolklas zitten drie of vier jonge mantelzorgers die zorg dragen voor een ouder, zus of broer. Jonge mantelzorgers stappen nauwelijks uit eigen beweging naar een docent of mentor. Bovendien kunnen zij zorgtaken niet altijd combineren met schoolwerk. We moeten jonge mantelzorgers niet problematiseren en te snel naar de hulpverlening sturen, maar er wel voor hen zijn. Zij hebben behoefte aan steun, bijvoorbeeld van een leerkracht op school, vrienden, familie en buren, meent hoogleraar Opvoedkunde Jo Hermans. Vitis Welzijn Mantelzorg is in samenwerking met het Lentiz Flora college in het Westland gestart om jonge mantelzorgers te bereiken en ondersteuning te kunnen bieden. Respijtzorg: even pauze Respijtzorg betekent tijdelijke of complete overname van zorg aan de naaste. Met respijtzorg kan de mantelzorger even tijd hebben voor zichzelf, even pauze. Het wordt aangeboden door vrijwilligers of beroepskrachten en gecoördineerd door Vitis Mantelzorg in samenwerking met het Netwerk Mantelzorg Westland. Respijtzorg kan ook geboden worden door familieleden, buren of vrienden van de mantelzorger. Wilt u meer weten? Bel, mail of schrijf met Johan Kres. Westlands netwerk In het Westland bestaat het Netwerk Mantelzorg dat dankzij goede samenwerking en korte lijnen respijtzorg kan inzetten. De respijtzorg biedende organisaties van het Netwerk Mantelzorg zijn Stichting Alzheimer, Buddy Netwerk, Careyn, GGZ Delfland, Pieter van Foreest, Rode Kruis, Vriendendienst Perspektief, Vrijwillige Thuishulp (VTV), VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) en De Zonnebloem. Hoe werkt het? Mantelzorgers die respijtzorg (pauze in de zorg) wensen, kunnen dit bij Vitis Mantelzorg aanvragen waarna gekeken wordt bij welke organisatie de vraag het meest passend is. Stem van de mantelzorger De Wmo-adviesraad Het doel van de Wmo-adviesraad is dat cliënten en vertegenwoordigers van belangenorganisaties invloed kunnen uitoefenen op het Wmo beleid (Wet maatschappelijke ondersteuning) van de Gemeente Westland. De Wmo-adviesraad praat mee, denkt mee en draagt aandachtspunten aan over het beleid van de Gemeente Westland op het terrein van de Wmo. Zij adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd. Secretariaat van de Wmo-adviesraad Gemeente Westland afdeling Publiekszaken, mevrouw W. t Hooft Telefoon: (zonder 0174) Website: Pagina 3 van 6

4 Regionale mantelzorgondersteuning Delft Westland Oostland Voor mantelzorgers is er een belangenorganisatie die de stem wil zijn om mantelzorgers te vertegenwoordigen naar overheden en onderling. De Regionale Mantelzorg Ondersteuning Delft Westland Oostland (RMO-DWO) zoekt mantelzorgers die anderen willen vertegenwoordigen. Heeft u interesse? Neem contact op met het bestuur RMO of bel met consulent mantelzorg Johan Kres RMO-DWO Postbus DG Delft Website: Telefoon: Agenda Mantelzorg Mantelzorgers in gesprek Maandelijks zijn er de bijeenkomsten Mantelzorgers in gesprek voor iedereen die zorgt voor een zieke naaste. Onder begeleiding worden thema s besproken die handvatten kunnen geven in de zorg om uzelf. De bijeenkomst is elke maand in een andere Westlandse kern en is gratis en vrijblijvend bij te wonen van tot uur. Komt u ook? Voor vragen kunt u bellen met Johan Kres, telefoon Wilt u deze nieuwsbrief als uitnodiging beschouwen voor de bijeenkomsten. 26 juli Informele Bijeenkomst Op 26 juli om uur is er een informele bijeenkomst in De Druiventuin, Vlotlaan 535 in Monster. Er is zo weinig te doen in de zomer, zeggen mantelzorgers, daarom een samenzijn op een prachtige locatie. 30 augustus Mantelzorgen is fijn Voor een ander iets betekenen en waardering krijgen, het lijkt zo vanzelfsprekend en voor velen is dat ook zo. Wanneer u voor een ander zorgt dan geeft dat een goed gevoel. Mantelzorgers ervaren hun zorg voor hun naaste meestal als heel plezierig, het geeft voldoening en geeft een plaats in de maatschappij. Hoe bereikt de mantelzorger dat mooie gevoel? De bijeenkomst is op 30 augustus van tot uur in Wijkcentrum t Anker, van Gentplein 31, De Lier. 27 september Tussen werk en mantelzorg Veel mantelzorgers hebben een baan en de combinatie werk en mantelzorgen valt niet altijd mee. Het kan een spanningsveld geven wanneer de naaste én de werkgever allebei een beroep op u doen, zij hebben u nodig! Waarmee kan de werkgever de mantelzorger tegemoet komen en wat kan de naaste doen om het voor de mantelzorger dragelijk te houden? Kan de mantelzorger kiezen? De bijeenkomst is op 27 september van tot uur in Wijkcentrum Hof van Heden, Dijkweg 20, Naaldwijk. Pagina 4 van 6

5 25 oktober Assertiviteit Voor verlegen en introverte mensen is assertief gedrag moeilijk op te brengen, conflictsituaties worden zo veel mogelijk vermeden en daardoor brengen zij zichzelf en anderen in de problemen, ook speelt lichaamstaal een belangrijke rol. Assertieve mensen kunnen onder andere: eigen wensen duidelijk aangeven, voor zichzelf spreken en niet zeggen wat een ander wil horen maar een eigen mening durven te geven. In de workshop assertiviteit wordt de theorie besproken en wordt geoefend om meer assertief te kunnen zijn. De bijeenkomst is op 25 oktober van tot Wijkcentrum de Lessenaar 5, Kwintsheul Psychiatrie in de familie? Meerdere keren per jaar worden er bijeenkomsten gehouden voor mantelzorgers/ familie van iemand die kampt met psychische of psychiatrische problemen en heeft u daardoor zorgen of vragen? De eerstvolgende bijeenkomst staat hieronder. U bent van harte welkom, deze zijn gratis te bezoeken van tot uur. Informatie: Johan Kres september Communicatie met GGZ? Is er overleg mogelijk tussen hulpverlening en familie van een cliënt? Een goede communicatie tussen cliënt, behandelaar en verpleegkundige in de GGZ luistert nauw. De professionals lijken de naaste niet te betrekken waardoor de familie zich soms aan de kant gezet voelt. Onder begeleiding van een professional van de werkvloer wordt gesproken over dit dilemma. De bijeenkomst is van tot uur bij Polikliniek GGZ, Tiendweg 10, 2671 ME Naaldwijk. 19 en 26 september Cursus zolang mogelijk thuis Careyn, Gemeente Westland en Vitis Mantelzorg gaven in maart een twee dagdelen durende cursus Zolang mogelijk thuis. Het betrof informatie over de mogelijkheden om een zieke zo lang mogelijk thuis te verzorgen. Welke hulpmiddelen worden verstrekt vanuit Wmo en welke voedingsmogelijkheden zijn beschikbaar? Er werd geoefend met het in/uit bed, rolstoel of stoel komen van de zieke. De deelnemers hebben veel geleerd en beoordeelden de cursus met het cijfer 9. Op 19 en 26 september zal wederom een cursus worden gegeven; houd de krant en de website in de gaten! Wijkcentrum de Hunselaar, Hunselaar 1, Naaldwijk. Inleveren kopij Het is de bedoeling dat in de toekomst deze nieuwsbrief voor Mantelzorg digitaal wordt verstuurd. Beschikt u over een adres? Laat het weten, dan nemen wij uw adres op in ons bestand en ontvangt u de nieuwsbrief per . Uw gegevens graag sturen naar Mocht u zelf eens een bijdrage willen leveren aan de Vrijwilligersnieuwsbrief, zorgt u er dan voor dat wij de kopij voor 1 oktober 2012 ontvangen. Een Word-document (zonder opmaak!) en eventueel een foto kunt u sturen naar Pagina 5 van 6

6 Vitis Welzijn Vitis Welzijn is de welzijnsorganisatie in het Westland en zet zich in voor een vitale samenleving. Vitis Welzijn ondersteunt kwetsbare burgers, zodat zij voor zichzelf kunnen zorgen en mee kunnen doen aan de samenleving. Wij stimuleren mensen om te participeren. Onderdelen van Vitis Welzijn zijn onder andere ouderenadvisering, wijkcentra, vrijwillige inzet, het sociaal meldpunt, steunpunt mantelzorg en vele andere diensten. Kijk eens op om meer te lezen over alle diensten en mogelijkheden die er zijn. STIP Loket Stip Westland is het Wmo-loket van de gemeente Westland. Wmo (de Wet maatschappelijke ondersteuning) regelt ondersteuning die nodig is om zelfstandig te kunnen blijven wonen en om mee te kunnen doen in de samenleving. Bij Stip Westland kunt u informatie krijgen over verschillende voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Stip Westland wordt uitgevoerd door Vitis Welzijn in samenwerking met de gemeente Westland. Stip Westland in vijf dorpskernen: 's-gravenzande, Zandeveltplein 26, in de bibliotheek (werkdagen van tot uur; donderdag gesloten) De Lier, Hoofdstraat 76a (werkdagen van 9.00 tot uur) Monster, Havenstraat 16 (werkdagen van 9.00 tot uur) Naaldwijk, Prins Bernhardstraat 5a (werkdagen van 9.00 tot uur) Wateringen, Dorpskade 3, in de bibliotheek (werkdagen van tot uur) Stip Westland is te bereiken op t (werkdagen van 9.00 uur tot uur) e.: i.: stipwestland.nl Consulent Mantelzorg Johan Kres Hoofdstraat 76a 2678 CL De Lier t Maandag tot en met woensdag tot uur e.: w.: Inloopspreekuur bij het Stip Westland loket: Dinsdag van tot uur Naaldwijk: Stip Westland Pr. Bernhardstraat 5a 2671 ER Naaldwijk Woensdag van tot uur De Lier, Stip Westland, Hoofdstraat 76a 2678 CL De Lier Een gesprek thuis, bij Stip Westland of Vitis Wijkcentrum is ook mogelijk. Neem daarvoor contact op met de Consulent Mantelzorg, via bovenstaande gegevens. Pagina 6 van 6

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Staatssecretaris wil betere ondersteuning mantelzorgers

Staatssecretaris wil betere ondersteuning mantelzorgers Voorwoord De nieuwsbrief mantelzorg gemeente Bergen op Zoom waarin we u als mantelzorger willen informeren over landelijke en plaatselijke organisaties, activiteiten en regelgeving die er zijn voor u als

Nadere informatie

BWI Papendrecht ondersteunt en verbindt mensen

BWI Papendrecht ondersteunt en verbindt mensen 29 januari, 19:30 u, de Waalburcht Alzheimer Café, over het thema: Wat is Alzheimer? U bent mantelzorger als u voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, ander familielid,

Nadere informatie

Tandem. Nieuws. Nieuws van Tandem. In deze uitgave. Familiezorg begint aan de keukentafel. Dag van de mantelzorg 2011 Rectificatie workshop.

Tandem. Nieuws. Nieuws van Tandem. In deze uitgave. Familiezorg begint aan de keukentafel. Dag van de mantelzorg 2011 Rectificatie workshop. Informele zorg mantelzorgondersteuning vrijwillige thuishulp buddyzorg Tandem Nieuws Familiezorg begint aan de keukentafel Heel wat mensen willen in diverse situaties thuis blijven wonen. Logisch, want

Nadere informatie

Samen zorgen dat iedereen mee kan doen! De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Midden-Drenthe

Samen zorgen dat iedereen mee kan doen! De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Midden-Drenthe Samen zorgen dat iedereen mee kan doen! De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Midden-Drenthe 3 Colofon Uitgave in opdracht van de gemeente Midden-Drenthe ETT Media Postbus 70112, 9704 AC

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Op vakantie? Wilt u als mantelzorger op vakantie? Wij zetten een aantal mogelijkheden voor u op een rijtje.

Nieuwsbrief. Op vakantie? Wilt u als mantelzorger op vakantie? Wij zetten een aantal mogelijkheden voor u op een rijtje. editie 2 2015 Nieuwsbrief voor mantelzorgers in Veenendaal in deze editie onder andere Bijeenkomst Met ruim 90 bezoekers werd de eerste mantelzorgbijeenkomst op 16 april in Veenendaal een groot succes

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3. 1 Wat is mantelzorg? pagina 5. 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9

Inhoud. Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3. 1 Wat is mantelzorg? pagina 5. 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9 M antelzorggids Inhoud Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3 1 Wat is mantelzorg? pagina 5 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9 3 Respijtzorg en praktische hulp pagina 15 4 Werk en

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Huidige situatie in de gemeente 4 Nieuwe gemeentetaken voor mensen met een beperking 4 Hoe

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

SCHEMA ACTIVITEITEN ZOG MH

SCHEMA ACTIVITEITEN ZOG MH Maart/ april 2013 12e Jaargang nummer 103 Zorgvragersorganisatie GGZ Midden Holland Hoge Gouwe 65 2801 LC Gouda Telefoon: 0182-51 90 60 E-mail: Cliëntenkrant@zogmh.nl Website: www.zogmh.nl Twitter: @zogmh

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 special is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort > December 2011 jaargang 3 nr. 4 Nieuw beleid >2 Vragen? Bel de helpdesk >10 Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 Veranderingen voor mensen met een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuwjaarswens. nr. 4, winter 2011

Nieuwsbrief. Nieuwjaarswens. nr. 4, winter 2011 Nieuwsbrief nr. 4, winter 2011 Nieuwjaarswens Sinds begin dit jaar is het Centrum Mantelzorg in de vorm van een alliantie met MEE, Welsaen en SMD in gemeente Zaanstad gestart. In de gemeente Purmerend

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (1) Wat is de rol van mijzelf

Nadere informatie

Vooruit met de proeftuin!

Vooruit met de proeftuin! Vooruit met de proeftuin! 1-meting Wmo proeftuin in West Gemeente Utrecht Oktober 2006 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Vier regionale ziekenhuizen gaan voor samenwerking. Regionale. Israëlische tandarts vindt zijn draai in Westland

Vier regionale ziekenhuizen gaan voor samenwerking. Regionale. Israëlische tandarts vindt zijn draai in Westland Vierde jaargang nummer: 3 Verschijnt huis aan huis in: Gemeente Westland Hoek van Holland Maasland In deze uitgave o.a. Maya de Hoog: Paard als oordeelloze spiegel voor de mens Vier regionale ziekenhuizen

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

M a ntelzorggids 2 0 1 3

M a ntelzorggids 2 0 1 3 M a ntelzorggids 2 0 1 3 Inhoud Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3 1 Wat is mantelzorg en wie is mantelzorger pagina 5 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9 3 Praktische hulp en

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer van de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord Colofon Tekst: MantelzorgWijzer Nieuwe Waterweg Noord: Jeannette Ladage Basistekst: Mantelzorg Barendrecht: Pamela van

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids Voor steun in de rug bij de zorg voor uw naaste Mantelzorg, vanzelfsprekend? Naast professionele, beroepsmatige zorg kennen we in Nederland ook het begrip Mantelzorg.

Nadere informatie

ondersteuning wmo voor iedereen

ondersteuning wmo voor iedereen m a a t s c h a p p e l i j k e o n d e r s t e u n i n g 2 0 1 0 ondersteuning wmo voor iedereen 1 Inhoudsopgave Inleiding 5 Samenvat ting 7 1. Feiten en cijfers INDIVIDUELE VOORZIENINGEN Wmo 2010 9 1.1

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers van Swon

Informatie voor vrijwilligers van Swon l Zinvol werk en een goed gevoel Informatie voor vrijwilligers van Swon Swon het seniorennetwerk adres De Ruyterstraat 246 6512 GG Nijmegen telefoon (024) 365 01 90 e-mail info@swon.nl website www.swon.nl

Nadere informatie