Najaar Juridisch. Management. Informatica. Veiligheid. Nascholing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Najaar 2015. Juridisch. Management. Informatica. Veiligheid. Nascholing"

Transcriptie

1 opleidingen Najaar 2015 Juridisch Management Informatica Veiligheid Nascholing Erkend sociaal secretariaat nr 870 v.z.w. Sofibo vzw Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas tel fax

2 ALGEMENE INFO SOFIBO We streven ernaar een actueel en klantgericht aanbod aan opleidingen aan te bieden. Zowel bedrijfsleiders en kaderleden als arbeiders en bedienden kunnen hun keuze maken uit een ruim en interessant aanbod om up-to-date te blijven. Lidbedrijven van Sofibo genieten steeds van ledenkorting. Van elke opleiding wordt in deze brochure een beknopte samenvatting weergegeven en zijn de belangrijkste elementen aangestipt. Op de website: kan u de volledige informatiefiche en een af te drukken inschrijvingsdocument terugvinden. Op de laatste pagina van deze brochure kan u ook een inschrijvingsformulier terugvinden. Dit kan u terugbezorgen aan onze opleidingsadviseur Kaat Van Remoortere via fax op het nummer of via naar: FORMALIS WAASLAND Een zaak starten of runnen brengt heel wat verplichtingen met zich mee. Formalis helpt zowel starters als bestaande bedrijven bij de afhandeling van hun administratieve formaliteiten. U concentreert zich op wat u nauw aan het hart ligt - uw eigen zaak - en Formalis zorgt ervoor dat alle wettelijke formaliteiten in orde zijn. Formalis, hét ondernemingsloket voor starters U start uw eigen zaak? Dan helpt Formalis u bij: het onderzoek van uw dossier en gaat na of u voldoet aan alle voorwaarden om de gewenste activiteiten uit te voeren de inschrijving van uw bedrijf in de Kruispuntbank van Ondernemingen en de toekenning van uw ondernemingsnummer de aanvraag tot identificatie bij de BTW-administratie uw aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen Formalis, hét ondernemingsloket voor bestaande bedrijven Formalis is er niet enkel voor starters, maar ook voor bestaande bedrijven. Zij zijn immers verplicht om elke wijziging van hun gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen te melden. Ook de schrapping van een vestiging of van de onderneming moet via een ondernemingsloket verlopen. Formalis is er voor u! Formalis helpt alle sectoren Formalis is een onmisbare schakel tussen uw bedrijf en de Kruispuntbank van Ondernemingen. Bovendien kunt u bij hen ook terecht voor tal van formaliteiten die specifiek voor uw bedrijf gelden. Als ondernemingsloket wil Formalis een springplank zijn voor een zorgeloze groei van uw bedrijf. De medewerkers van Formalis Waasland staan dagelijks tot uw dienst. Zij ontvangen u bij voorkeur na afspraak van 9.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u. (Vrijdag tot 16.00u) Voor meer informatie vraag naar Griet Nimmegeers. Formalis Waasland - Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas Griet Nimmegeers: Tel Fax website:

3 ADVIES EN BEGELEIDING ROND PERSONEELSBELEID Hierin wordt ondersteuning gegeven in de ontwikkeling en uitbouw van een gestructureerd HR-kader op maat van KMO s. Deze interne trajectbegeleiding omvat volgende (mogelijke en optionele) items: Een scan of analyse van wat het bedrijf heeft en wil op vlak van bedrijfsvoering en personeelsbeleid Opmaken van een missie en visie van het bedrijf + hulp bij het ontwikkelen van strategische doelstellingen Opmaken van functiebeschrijvingen Competentiemanagement: vaststellen van vereiste functiecompetenties competentie-ontwikkeling van medewerkers: testing en screening van competentieniveau (en motivatie om beter te presteren) Evaluatiestructuur: documenten nodig voor een functioneringsgesprek Voor dit luik werkt Sofibo vzw samen met verschillende professionele partners. Heeft u interesse? Neem dan gerust contact op. Wij zullen u dan, volgens de door u gekozen opties, een offerte op maat bezorgen. Wenst u verdere informatie rond deze nieuwe diensten, neem dan vrijblijvend contact op met de commercieel afgevaardigde Isabelle De Nil ( of

4 JURIDISCH SOCIALE INSPECTIE De diverse diensten van de sociale inspectie zijn bijzonder actief: almaar vaker worden ondernemingen gecontroleerd. De betrokken inspecteurs beschikken over (bijzondere ruime) bevoegdheden en dwingen werkgevers tot rechtzetting en regularisaties. Werkgevers dienen zich (meer dan ooit) voor te bereiden op een controlebezoek. Zij moeten de sociale wetgeving efficiënt toepassen en zorgen voor een passend beleid inzake de verwerking en registratie van prestaties, prikklokgegevens, track & trace-gegevens, extra-prestaties, overwerk Meer dan doorgaans wordt aangenomen, kan een werkgever in belangrijke mate anticiperen en sancties of regularisaties vermijden. Tijdens deze opleiding analyseren wij de bevoegdheden van de sociale inspectie en uw rechten als werkgever zeer grondig en formuleren wij zeer praktische adviezen. Doelgroep Bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken. Programma Zit u op het goede spoor? Dit kan u nagaan aan de hand van een overzichtslijst. Eventueel kan u bijsturen waar nodig. Wat zijn de bevoegdheden van de sociale inspectie? Wat zijn de rechten en plichten van de sociale inspectie? Tevens zorgen wij voor een checklist van punten die zeer frequent aan bod komen en worden pasklare modellen en oplossingen aangereikt inzake: kostenvergoedingen extralegale voorwaarden CO2 bijdragen mobiliteit arbeidstijd(registratie) Sint-Niklaas 20 oktober u30-16u30 Docent Kathy De Wachter en Joeri Meul, Sofibo Prijs Leden 112 Niet-leden 134

5 MANAGEMENT ASSERTIVITEIT XL EXTRA ASSERTIVITEITSTECHNIEKEN VOOR MOEILIJKE EN STRESSVOLLE SITUATIES Elke dag een beetje assertiever U volgde de opleiding Assertieve communicatie en u hebt uw sociale vaardigheden kunnen vergroten. Toch hebt u nog enkele vragen of wilt u uw assertiviteit opnieuw toetsen. Dan is dit de geschikte opvolgingscursus voor u. Doelgroep Iedereen binnen uw bedrijf die de opleiding Assertieve communicatie lange of korte versie volgde. Programma Bespreken eigen successen en moeilijkheden Korte opfrissing profielen en 3- stappenplan assertiviteit Bespreken voorbeeldsituaties in subgroep: - Mogelijke thema s: assertief omgaan met weerstand, assertief correctiegesprek met een medewerker, assertief blijven in moeilijke onderhandelingen, omgaan met een veeleisende en/of manipulatieve klant - Leerpunten en acties uit de groep samenvatten Assertiviteit voor gevorderden - De manipulator doorzien en zijn technieken (ironie, roddel, spelen op gevoel,...) ontmijnen - Assertief reageren in een vergadering met veel kritiek/weerstand - Assertief afspraken maken met een leverancier Individueel actieplan bepalen Sint-Niklaas 26 oktober u00-17u00 Docent Petra Schiller Prijs Leden 191 Niet-leden 229

6 MANAGEMENT NIEUW MIJN ADMINISTRATIE IK GERAAK ER NIET MEER AAN UIT Vaak hebben we als KMO onderneming niet de middelen om een bediende in dienst te nemen die de administratie strikt opvolgt. Als zaakvoerder sta je zelf dagelijks op het veld en vormt de administratie een noodzakelijk kwaad waarvoor weinig tijd kan worden vrijgemaakt. Bovendien dienen we ook rekening te houden met heel wat regels en verplichtingen. Helaas eindigt dit vaak in een administratieve chaos waar we finaal altijd achter de feiten lopen, branden blussen en waar er van bedrijfs- en financieel beleid weinig of geen sprake meer is. Doelgroep Bedienden of zaakvoerders die belast zijn met algemene administratie. Programma In deze opleiding beleven we als het ware een heropstart van ons bedrijf, een complete (re) organisatie van ons bedrijfsbeheer, alles vertrekkende vanuit jouw eigen situatie: De administratie wordt op punt gezet We begrijpen opnieuw de taal van onze boekhouder We krijgen opnieuw zicht op de financiële situatie Er ontstaat ruimte om een lange termijn visie uit te stippelen Een greep uit de kennisaspecten die aan bod komen: Opzet van een eenvoudige boekhouding Opfrissen van de btw regelgeving en afschrijvingen We inventariseren de bedrijfsmiddelen, ons vermogen Hoe zijn we dit aan het financieren: hoe kunnen we onze solvabiliteit optimaliseren? We krijgen zicht op onze liquiditeit en rentabiliteit We inventariseren alle mogelijke kosten en opbrengsten Zelf ontdekken waar we heel zwak staan We stellen een jaarkalender op met de kritieke administratieve taken die dienen te gebeuren We implementeren een beleid om de wanbetalers aan te pakken Een controle wordt aangekondigd: hoe gaan we daar mee om? Data Sint-Niklaas 10, 17, 24 november, 1 en 8 december u30-21u30 Docent Dhr. Bosmans Prijs Leden 385 Niet-leden 462?

7 INFORMATICA MS PROJECT OPFRISSING Heb je een basiscursus MS Project gevolgd, maar heb je nog niet de tijd gehad om bewust te selecteren welke mogelijkheden je effectief wil gebruiken? Wens je de basisfunctionaliteiten nog eens vlug te overlopen? Dat kan in deze opfrissingscursus. De opleiding wordt gegeven in Office Doelgroep en voorkennis Deze opfrissingscursus richt zich tot actieve gebruikers van MS Project die hun kennis wensen te actualiseren en oplossingen zoeken om het pakket meer naar hun hand te zetten. Deelnemers worden verondersteld de basiscursus MS Project reeds gevolgd te hebben of door ervaring voldoende kennis opgedaan te hebben. Programma De opleiding vangt aan met het overlopen in sneltempo van de basisprincipes zoals de PDM-methode, het opstellen van een eenvoudige basisplanning, het maken van weergaves Collectief brainstormen aan de hand van vragen van de deelnemers: nieuwe filters maken, werkdagen omzetten in kalenderdagen In functie van de vragen die gesteld worden, kan toelichting gegeven worden bij alle onderwerpen uit het programma van de basisopleiding MS Project. Sint-Niklaas 19 oktober u00-16u00 Docent Dhr. Coemans Prijs Leden 126 Niet-leden 151

8 VEILIGHEID EHBO BIJSCHOLING Het Koninklijk Besluit van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden (BS 28/12/2010) bepaalt dat elke werkgever één of meerdere hulpverleners moet aanduiden. Het aantal hulpverleners moet door de werkgever bepaald worden, na advies van de preventieadviseur - arbeidsgeneesheer en de eventuele vakbondsafvaardiging. Hierbij moet rekening gehouden worden met de praktische werking binnen het bedrijf. Volgende richtlijnen worden gegeven inzake aantal en opleiding van de hulpverlener(s): groep D (1-19 werknemers): minstens 1 hulpverlener met adequate opleiding vb. basisvorming groep C (20-49 werknemers): minstens 1 hulpverlener per 20 werknemers met basisvorming + jaarlijkse bijscholing groep B ( werknemers): minstens 1 hulpverlener per 20 of 50 werknemers, afhankelijk van de risico s met basisvorming + jaarlijkse bijscholing groep A (+200 werknemers): minstens 1 verpleegkundige + minstens 1 hulpverlener per 20 of 50 werknemers, afhankelijk van de risico s met basisvorming + jaarlijkse bijscholing. Programma EHBO basisvorming: algemene benadering levensbedreigende situatie bewusteloze patiënt reanimatie praktijk pop ademhalingsstilstand hartstilstand ademhalingsstoornissen bloedcirculatiestoornissen wondverzorging / brandwonden breuken / verstuikingen / ontwrichtingen / wervelletsels specifieke houdingen / intoxicatie/elektrocutie hulp bij specifieke arbeidsongevallen in uw bedrijf Bijscholing Sint-Niklaas 17 december u00-17u00 Prijs Leden Niet-leden Bijscholing Herexamen* Bijscholing + herexamen* * Na elke basisopleiding of bijscholing kan een herexamen gevolgd worden. Wij raden aan om het herexamen te laten voorafgaan door een EHBO bijscholing. Indien het gaat om een herexamen gelieve dit dan duidelijk te vermelden bij inschrijving.

9 VEILIGHEID BRANDBLUS De alles vernietigende kracht van vuur leidt vaak tot rampzalige gevolgen voor een bedrijf, vooral wanneer menselijke slachtoffers te betreuren vallen. Naast de emotionele gevolgen voor het slachtoffer, zijn/haar werkmakkers en niet te vergeten de familieleden, leidt de materiële schade daarenboven vaak tot desastreuze gevolgen voor het bedrijf: een breuk in de continuïteit met rendementsverlies (tijdelijke productiestop), schade aan gebouwen, verkeersbelemmering, milieuschade Elk bedrijf moet passende structurele elementen voorzien om enerzijds de gevolgen van een brand te beperken (bv. compartimentering, sprinklerinstallatie), anderzijds om de aanwezige personen op een vlotte en veilige manier het gebouw te kunnen doen verlaten (nooddeuren, evacuatiewegen, brandladders, noodverlichting ) en de nodige brandbestrijdingsmiddelen om elk begin van brand doeltreffend te kunnen bestrijden (blustoestellen, brandhaspels, branddekens...). Een belangrijke financiële investering. Het ontstaan van brand kan slechts op doeltreffende wijze bestreden worden wanneer men voldoende kennis heeft over enerzijds de soort brand en anderzijds de te gebruiken blusmiddelen. De juiste keuze is dan ook van primordiaal belang. Daarenboven heeft een blustoestel een relatief beperkte gebruiksduur waardoor een efficiënt gebruik ervan onontbeerlijk is. Doelgroep en voorkennis Deze opleiding richt zich naar iedereen binnen het bedrijf die bekommerd is om de brandveiligheid en - preventie. Programma De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. Een attest wordt afgeleverd na het volgen van deze opleiding. Hoe ontstaat een brand? Welke blusmiddelen bestaan er? Welke zijn hun eigenschappen? In welke situatie gaan we ze gebruiken? Moeten blustoestellen gekeurd worden? Mijn collega staat in brand, hoe reageer ik hierop? Sint-Niklaas 17 december u00-12u00 Prijs Leden 218 Niet-leden 335

10 NASCHOLING vakbekwaamheid beroepschauffeurs EERSTE HULP BIJ VERKEERSONGEVALLEN Verkeersongevallen gebeuren dagelijks en in geval van nood is het van groot belang dat de eerste hulp juist wordt gegeven. In deze dagopleiding leren uw chauffeurs een noodsituatie in het verkeer inschatten. Ze leren bovendien welke handelingen ze veilig kunnen stellen om de gevolgen van een ongeval of een traumatische aandoening te beperken. Ze leren ervoor zorgen dat de letsels niet erger worden, in afwachting van gespecialiseerde hulp. De opleiding vergroot de basiskennis van uw chauffeurs en komt hun veiligheid en die van andere weggebruikers ten goede. Doelgroep voorkennis Vrachtwagenbestuurders en eerstelijnsverantwoordelijken van vrachtwagenbestuurders. Het aantal deelnemers voor deze opleiding is beperkt. Deze opleiding is erkend voor 7 lesuren (7 punten) nascholing vakbekwaamheid beroepschauffeurs C/CE Programma In deze cursus leren chauffeurs hoe zich op een veilige manier te gedragen in een noodsituatie in het verkeer. Theorie en praktijk worden voortdurend afgewisseld in deze interactieve opleiding. Om elke deelnemer voldoende te kunnen begeleiden, wordt het aantal deelnemers beperkt gehouden. De volgende onderwerpen komen aan bod: basisprincipes van eerste hulp de vier stappen van eerste hulp veiligheidspictogrammen We starten met een interactieve sessie over de basisprincipes van eerste hulp. Aan de hand van discussies worden de chauffeurs gesensibiliseerd en geresponsabiliseerd. Nadien leren de chauffeurs aan de hand van educatief videomateriaal de vier stappen in de eerste hulp en de bijhorende veilige handelingen. Theorie en praktijk wisselen elkaar continu af. Zo leren deelnemers onder meer om op een veilige manier iemand te evacueren (al dan niet uit een wagen) en een slachtoffer in een stabiele zijligging te leggen in afwachting van professionele hulp. Tijdens de namiddag oefenen de deelnemers het verzorgen van verschillende soorten verwondingen: bloedingen wonden met een vreemd voorwerp huidwonden brandwonden Tijdens het laatste deel van de dag worden de deelnemers op een interactieve en activerende manier bevraagd over hun kennis en gebruik van de veiligheidspictogrammen die voor hun situatie van toepassing zijn. Waar nodig wordt hun kennis bijgespijkerd. Sint-Niklaas 8 december u30-16u30 Docent Dhr. Van Besauw Prijs Leden 330 Niet-leden 396

11 VOORWAARDEN Inschrijvingsvoorwaarden De inschrijvingsvoorwaarden worden ook gevormd door de bepalingen vervat in de rubriek: algemene info, Sofibo en door de specifieke voorwaarden per opleiding aangegeven. Inschrijven gebeurt bij voorkeur uiterlijk 10 werkdagen vóór de start van de opleiding. Met de ontvangst van uw inschrijvingsformulier wordt uw inschrijving als definitief beschouwd. Sofibo kan de opleiding annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn. Betaling Opgelet, gelieve uw factuur te betalen op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10 %. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van 25. Alle geschillen worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde. Annulatievoorwaarden Bij inschrijving via fax of website verbindt de inschrijver zich er toe de volgende vermelde contractvoorwaarden te aanvaarden en na te leven: De ingeschrevene verklaart zich te houden aan het huisreglement van de opleidingslokalen. Annulatiekosten worden aangerekend in geval van niet deelneming of stopzetting van de opleiding. Annulatie kan enkel schriftelijk ( /brief/fax) én enkel vóór aanvang van de opleiding (zoniet zal het volledige factuurbedrag aangerekend worden). Bij annulatie meer dan 10 werkdagen vóór de aanvang van de opleiding worden geen annulatiekosten aangerekend. Bij annulatie binnen 10 tot 3 werkdagen vóór aanvang van het programma wordt 50% van de opleidingskost aangerekend. Bij annulatie op de 3de werkdag of minder dan drie werkdagen voor aanvang van het programma of niet-naleving van de overeenkomst of stopzetting van de opleiding wordt het volledige factuurbedrag aangerekend. FVB Tussenkomst voor arbeiders PC 124 Tussenkomst in de opleidingskost: Na de opleiding ontvangt de werkgever van het FVB een tussenkomst in de opleidingskost voor arbeiders PC 124: De werkgever ontvangt via het FVB: 5 / uur per aanwezige arbeider voor theoretische opleidingen 1O / uur per aanwezige arbeider voor praktische opleidingen Aan Sofibo betaalt u het totaalbedrag van de opleiding en nadien ontvangt de werkgever de tussenkomst via het FVB. De teruggave gebeurt automatisch, Sofibo geeft dit voor elke opleiding rechtstreeks door aan het FVB! U neemt vooraf contact op met het FVB Oost-Vlaanderen op het nummer of Voor een volledig overzicht van alle subsidiemogeljkheden en voorwaarden: 50% Overheidssteun via KMO-Portefeuille Met de KMO-portefeuille kunnen KMO s 50% van de opleidingskost laten betalen door de Vlaamse Overheid. Van de opleidingskost (excl. BTW) die Sofibo factureert aan de deelnemers, neemt de Vlaamse Overheid 50 % voor haar rekening. Elke KMO kan per jaar max euro opleidingssteun ontvangen (dus tot max euro aan facturen). De subsidieaanvraag moet worden ingediend via binnen de 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. U vraagt de steun aan met het erkenningsnummer van Sofibo: DV.O Let op: Tenzij anders vermeld, zijn al onze prijzen exclusief BTW. De speciale ledenprijzen zijn enkel geldig voor lidbedrijven van Sofibo. AI onze opleidingen vinden plaats in de gebouwen van Sofibo op volgend adres: Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas. Tevens is het ook interessant om weten dat wij onze ruime parking gratis ter beschikking stellen aan deelnemers van onze opleidingen.

12 INSCHRIJVING OPLEIDINGEN SOFIBO Dit formulier uiterlijk 10 dagen vóór de start van de opleiding naar het nummer faxen. 1 Naam Firma Adres Telefoon adres Ondernemingsnummer BE.. 0 RSZ nummer Titel opleiding opleiding Schrijft de volgende personen in A 2 Z 2 Naam deelnemer B 2 Diploma 3 Rijksregisternummer Geboorteplaats KMO Ondergetekende gaat akkoord met de deelname- en annuleringsvoorwaarden. Handtekening 1 Indien u wil inschrijven voor meerdere opleidingen, gelieve dan een kopie van dit inschrijvingsdocument te maken en slechts 1 exemplaar per opleiding in te vullen. 2 Gelieve het statuut van de deelnemer te vermelden: Arbeider, Zelfstandige of Bediende. Voor arbeiders en bedienden ook het paritair comité vermelden. 3 Deelnemende bedienden vullen hier ook hun hoogst behaalde diploma in. 4 Aankruisen indien U gebruikt maakt van KMO-portefeuille.

WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD

WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD WET TOBBACK WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD Het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 betreffende de opleiding van het personeel van de beveiligingsondernemingen en de erkenning van

Nadere informatie

EXCEL GEVORDERDEN. De opleiding is bedoeld voor bouwprofessionelen die hun kennis van Excel-rekenbladen willen verruimen.

EXCEL GEVORDERDEN. De opleiding is bedoeld voor bouwprofessionelen die hun kennis van Excel-rekenbladen willen verruimen. MICROSOFT OFFICE EXCEL BASIS Tijdens deze opleiding worden de basisbevelen en mogelijkheden van Excel-rekenbladen uit de doeken gedaan. Er wordt aangeleerd hoe men tabellen kan opstellen met de gewenste

Nadere informatie

PLANNING EN BEHEER VAN HET BOUWPROCES MS PROJECT: BASIS

PLANNING EN BEHEER VAN HET BOUWPROCES MS PROJECT: BASIS PLANNING EN BEHEER VAN HET BOUWPROCES MS PROJECT: BASIS Tijdens deze opleiding leert u wat het doel van planning is, uit welke verschillende stappen het planningsproces bestaat en hoe MS Project als planningstool

Nadere informatie

WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD

WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD De opleiding voor het uitvoerend personeel in de beveiliging wordt door het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 geregeld. Niemand kan namelijk activiteiten

Nadere informatie

AUTOCAD. Dataa. Prijs. draw-opdrachten modify-opdrachten. lagentechniek arcering tekst bemating blocks designcenter. Sint-Niklaas. Stuyven.

AUTOCAD. Dataa. Prijs. draw-opdrachten modify-opdrachten. lagentechniek arcering tekst bemating blocks designcenter. Sint-Niklaas. Stuyven. AutoCAD is een software fenomeen: het aantal gebruikers vann AutoCAD overtreft ruim de gebruikers vann andere CAD-systemen. Sinds zijn introductie is AutoCAD gegroeid van een simpel programma p tot een

Nadere informatie

VCA BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS (VCA BAS)

VCA BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS (VCA BAS) VCA BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS (VCA BAS) Opleiding voor arbeiders en meewerkende ploegbazen in de bouw. Er wordt een overzicht gegeven van de voornaamste veiligheidsvoorschriften die gelden op een

Nadere informatie

opleidingen Najaar 2013 Management Informatica Juridisch Sofibo vzw Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas tel. 03 760 15 80 fax 03 760 15 85

opleidingen Najaar 2013 Management Informatica Juridisch Sofibo vzw Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas tel. 03 760 15 80 fax 03 760 15 85 opleidingen Najaar 2013 Management Informatica Juridisch Erkend sociaal secretariaat nr 870 v.z.w. Sofibo vzw Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas tel. 03 760 15 80 fax 03 760 15 85 ALGEMENE INFO SOFIBO We

Nadere informatie

EXCEL BASIS. Datum. Gent. Prijs. op interactieve wijze. voorbeelden. 09u00-16u00. Niet-leden. Leden. Bedienden PC 218 Arbeiders PC 124 ( Andere (2)

EXCEL BASIS. Datum. Gent. Prijs. op interactieve wijze. voorbeelden. 09u00-16u00. Niet-leden. Leden. Bedienden PC 218 Arbeiders PC 124 ( Andere (2) Tijdens deze opleiding worden de basisbevelen en e mogelijkheden van Excel-rekenbladen uit de doeken gedaan. Er wordt aangeleerd hoe men tabellen kan opstellen met de gewenste opmaakk en hoe men gebruik

Nadere informatie

KOSTPRIJSBEREKENING. U kan voor één, meerdere of alle modules inschrijven. Het aantal deelnemers per module is beperkt!

KOSTPRIJSBEREKENING. U kan voor één, meerdere of alle modules inschrijven. Het aantal deelnemers per module is beperkt! KOSTPRIJSBEREKENING Module 1: Voorbereiding van de kostprijsberekening: de voorcalculatie Module 2: Offerte en werkvoorbereiding Module 3: Vorderingsstaten en nacalculatie Module 4: Bepalen van een uurloon

Nadere informatie

WORD. Datum. Gent. Prijs. Basishandelingen. met tekst: spelling. weergaven van. Tekenopmaak: speciale symbolen Alinea-opmaak: met het liniaal

WORD. Datum. Gent. Prijs. Basishandelingen. met tekst: spelling. weergaven van. Tekenopmaak: speciale symbolen Alinea-opmaak: met het liniaal www.confederatiebouw.be/westvlaanderen T 056 26 81 50 www.confederatiebouw.be/oost vlaanderen T 09 244 45 00 U wordt vertrouwd gemaakt met de basisfunctiess van Word, waarmee u op een eenvoudige manier

Nadere informatie

MODULE. Doelgroep. Mike Bogaerts, WTCB. Prijs. per module. Datum. U kan. Niet-ledenn. Leden. Bedienden PC 218 Arbeiders PC 124 ( Andere (2)

MODULE. Doelgroep. Mike Bogaerts, WTCB. Prijs. per module. Datum. U kan. Niet-ledenn. Leden. Bedienden PC 218 Arbeiders PC 124 ( Andere (2) KOSTPRIJSBEREKENING Module 1: Voorbereiding van de kostprijsberekening: de voorcalculatie Module 2: Offerte en werkvoorbereidingg Module 3: Vorderingsstaten en nacalculatie Module 4: Bepalen van een uurloon

Nadere informatie

PROJECTVOORBEREIDING ALGEMENE AANNEMING

PROJECTVOORBEREIDING ALGEMENE AANNEMING PROJECTVOORBEREIDING ALGEMENE AANNEMING Module 1: Analyse van contractstukken Module 2: Aankoopdienst Module 3: Algemene principes van kostprijsberekening Module 4: De planning Module 5: Het uitvoeringsproces

Nadere informatie

MODULAIRE OPLEIDINGEN WERFLEIDER. Jonge werfleiders, assistent-werfleiders of medewerkers die willen doorgroeien naar de job van werfleider.

MODULAIRE OPLEIDINGEN WERFLEIDER. Jonge werfleiders, assistent-werfleiders of medewerkers die willen doorgroeien naar de job van werfleider. MODULAIRE OPLEIDINGEN WERFLEIDER Module 1: Bouwrecht: uitvoering van private bouwwerken Module 2: Kostprijsberekening werfopvolging - planning en risicoanalyse Module 3: Leidinggeven op de werf Module

Nadere informatie

BOUWRECHT MODULE 1: SLUITEN VAN EEN AANNEMINGSCONTRACT

BOUWRECHT MODULE 1: SLUITEN VAN EEN AANNEMINGSCONTRACT BOUWRECHT De opleiding Bouwrecht is onderverdeeld in 8 modules: Private Bouwwerken: Overheidsopdrachten: Module 1: Sluiten van een aannemingscontract Module 2: Onderaanneming Module 3: Uitvoeren van een

Nadere informatie

Voorwaarden waar strikt dient aan voldaan te worden door de gebruiker van de portefeuille

Voorwaarden waar strikt dient aan voldaan te worden door de gebruiker van de portefeuille HANDLEIDING KMO-PORTEFEUILLE Vanaf 01/12/2017 hebben wij, Eye Contact / Lazuli Training, een KMO-Portefuille met erkenningsnummer DV.O XXXXXX (de O is een letter is en niet het cijfer nul!) A. WAT IS EEN

Nadere informatie

IPV IPV IPV IPV OPLEIDING ACS-ZUIVEL. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie

IPV IPV IPV IPV OPLEIDING ACS-ZUIVEL. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie OPLEIDING ACS-ZUIVEL Vlaanderen 2014 Hotel Van der Valck Beveren Opleiding ACS-Zuivel voor bedienden Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie BELGISCHE CONFEDERATIE VAN DE ZUIVELINDUSTRIE Opleidingsadviseur

Nadere informatie

Najaar 2014. Management. Informatica WE WE O F I B O. Sofibo vzw Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas tel. 03 760 15 80 fax 03 760 15 85

Najaar 2014. Management. Informatica WE WE O F I B O. Sofibo vzw Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas tel. 03 760 15 80 fax 03 760 15 85 opleidingen Najaar 2014 Management Informatica Erkend sociaal secretariaat nr 870 v.z.w. BE NI WWW.S ITE BS WE WE EU O F I B O. Sofibo vzw Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas tel. 03 760 15 80 fax 03 760

Nadere informatie

Fascia College Cursistenovereenkomst

Fascia College Cursistenovereenkomst Fascia College Cursistenovereenkomst Volgens de richtlijnen van de kmo-portefeuille dient dit document door elke cursist ingevuld en ondertekend te worden, uiterlijk bij het begin van de eerste sessie.

Nadere informatie

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Waar en wanneer? 23 november in het Congrescentrum van de Koninklijke Bibliotheek, te Brussel Jaarlijks worden 800.000 Belgen geconfronteerd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2016

NIEUWSBRIEF MAART 2016 NIEUWSBRIEF MAART 2016 1. Rappels Om boetes en rappels te vermijden raden wij u aan om telkens uw factuur tijdig aan ons te betalen. Het toezicht op de tijdigheid van uw betalingen wordt door de verschillende

Nadere informatie

Hierna volgt een beknopt overzicht van de nieuwe regelgeving.

Hierna volgt een beknopt overzicht van de nieuwe regelgeving. Eerste hulp Met de publicatie van het KB van 15.12.10 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan de werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden, in het BS van 28.12.10,

Nadere informatie

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3)

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3) Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3) Waar en wanneer? 20/11 & 27/11/2012 in het Maaltebruggekasteel te Gent In de basisopleiding (DAG 1) werden de meest

Nadere informatie

MODULAIRE OPLEIDINGEN WERFLEIDER

MODULAIRE OPLEIDINGEN WERFLEIDER MODULAIRE OPLEIDINGEN WERFLEIDER MANAGEMENT OPLEIDINGEN NAJAAR 2011 Module 1: Bouwrecht: uitvoering van private bouwwerken Module 2: Kostprijsberekening werfopvolging - planning en risicoanalyse Module

Nadere informatie

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING & NASCHOLING CHAUFFEURS De Europese Richtlijn

Nadere informatie

Opleiding Aquaristiek

Opleiding Aquaristiek DEPARTEMENT VERPLEEGKUNDE EN BIOTECHNOLOGIE Wilgenstraat 32 T +32 51 23 23 30 www.katho.be/hivb B-8800 Roeselare F +32 51 22 82 58 hivb@katho.be Permanente vorming Academiejaar 2012-2013 Opleiding Aquaristiek

Nadere informatie

Basisopleiding. Uitzendarbeid- Informatiefolder voor Federgon-leden

Basisopleiding. Uitzendarbeid- Informatiefolder voor Federgon-leden Basisopleiding Uitzendarbeid- In formatiefolder najaar 2013 Informatiefolder voor Federgon-leden Beste opleidingsverantwoordelijke, In een dynamische sector als de onze, waar alles draait om mensen, is

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015

OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015 OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015 NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID VOOR CHAUFFEURS MET RIJBEWIJS C / D Kwalitatieve opleidingen, concreet resultaat www.syntra-bedrijfstrainingen.be SBT A4 Nascholing vakbekwaamheid

Nadere informatie

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Waar en wanneer? 21 januari 2011 in Antwerp Expo Met aanwezigheidsattest permanente bijscholing erkende bemiddelaars 3 uren erkende permanente

Nadere informatie

Overeenkomst voor opleiding binnen KMO-portefeuille

Overeenkomst voor opleiding binnen KMO-portefeuille 1 Overeenkomst voor opleiding binnen KMO-portefeuille Deze overeenkomst is afgesloten tussen:, met maatschappelijke zetel gevestigd te Brouwersvliet 33, bus 7 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer BE 0404

Nadere informatie

Basiskennis aluminiumtechnologie

Basiskennis aluminiumtechnologie Basiskennis aluminiumtechnologie De ontwikkelingen op het gebied van aluminiumtechnologie gaan razendsnel. In een hoog tempo ontstaan nieuwe toepassingen van aluminium en komen bewerkingsprocessen en nieuwe

Nadere informatie

Liever assertiever op het werk

Liever assertiever op het werk Waarom een assertiviteitstraining? Voor veel mensen is het niet gemakkelijk om in een werkomgeving bijvoorbeeld voor de eigen mening uit te komen, neen te zeggen, om te gaan met de boosheid van een collega

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? Inhoudstafel 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? 4. Hoe dien ik een subsidie aan te vragen? 5. Welke diensten kan ik financieren

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Basisopleiding. Diensten aan particulieren I f

Basisopleiding. Diensten aan particulieren I f Basisopleiding Diensten aan particulieren I f 2013 Informatiefolder najaar 2015 Beste opleidingsverantwoordelijke, In een dynamische sector als de onze, waar alles draait om mensen, is het een must om

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2015

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2015 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2015 1. Partner in de kijker : MENSURA Kinderbijslag In onze nieuwe rubriek partner in de kijker stellen wij u graag onze bevoorrechte partners voor. Mensura Kinderbijslag is deze keer

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Constructief beïnvloeden

Constructief beïnvloeden Deze vier-daagse training biedt u de kans uw persoonlijke effectiviteit in allerlei beïnvloedingssituaties te verhogen: leiding geven, adviseren, stuurgroepen, projectgroepen, klachten behandelen,vergaderen,

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Bedrijfsbeheer aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Bedrijfsbeheer aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Bedrijfsbeheer een succes! Beste

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor:

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Tel: Fax: E-mail: Exploitatiezetel(s): Activiteit: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Starten Volmacht Securex Ondernemingsloket go-start Indien boekhoudkantoor:

Nadere informatie

Vormingscyclus 2015-2016 Gent. Sociale Wetgeving...... een praktische benadering

Vormingscyclus 2015-2016 Gent. Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Vormingscyclus 2015-2016 Gent Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

KMO-PORTEFEUILLE. Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid.

KMO-PORTEFEUILLE. Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid. KMO-PORTEFEUILLE Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid. Kleine en Middelgrote ondernemingen kunnen in dat geval genieten van 50 % steun op de in aanmerking komende

Nadere informatie

Aanvraagformulier starterscontract

Aanvraagformulier starterscontract Aanvraagformulier starterscontract Adres Aanvragen moeten aangetekend verstuurd worden naar Stad Gent, Dienst Economie, Sint-Niklaasstraat 27/401, 9000 Gent of persoonlijk afgegeven worden tegen afgiftebewijs.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WIJZIGING VAN GEGEVENS IN DE KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN

AANVRAAGFORMULIER WIJZIGING VAN GEGEVENS IN DE KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN 1. BASISGEGEVENS AANVRAAGFORMULIER WIJZIGING VAN GEGEVENS IN DE KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN 1.1 Taalkeuze Nederlands Frans Duits 1.2 Identificatienummer (enkel invullen welk nummer van toepassing

Nadere informatie

Ondersteuningsgids 2013. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen

Ondersteuningsgids 2013. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Ondersteuningsgids 2013 FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Initiatieven voor uw arbeiders Wat kan u als bedrijf recuperen? Uw jaarbudget= 30 x aantal arbeiders in dienst op 31/12 van het voorgaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doe je bij voorkeur via onze website www.kindervreugd.be. Je kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat

Nadere informatie

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die in uw organisatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

De cursus gaat door in de leslokalen van het opleidingscentrum te Zedelgem, Diksmuidse Heirweg 6.

De cursus gaat door in de leslokalen van het opleidingscentrum te Zedelgem, Diksmuidse Heirweg 6. Aan de Dienst 100 «ZoneDienst_100» «Bevelh_Verantw» «Adres_Bevelh» «PNR» «Gemeente» Ons kenmerk: AMB. 2018 VJ «DienstNr_VGZ» Bijlagen : 1 Datum: 23 september 2017 Onderwerp : Basiscursus Hulpverlener Ambulancier

Nadere informatie

OVEREENKOMST PROEFABONNEMENT

OVEREENKOMST PROEFABONNEMENT OVEREENKOMST PROEFABONNEMENT Tussen de ondergetekenden : 1. DEN DIEPEN BOOMGAARD V.Z.W. met maatschappelijke zetel gelegen te 1850 Grimbergen, Rijkenhoekstraat 80 en ondernemingsnummer 0421.285.252; (abo@diepenboomgaard.be)

Nadere informatie

Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV

Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV Een bedrijfshulpverlener moet snel beslissingen kunnen nemen en bepalen welke handeling, op welke manier moet worden uitgevoerd. Onder bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

1 Beschrijving. 3 Regelgeving. 3.1 KB Eerste hulp Definities Eerste hulp

1 Beschrijving. 3 Regelgeving. 3.1 KB Eerste hulp Definities Eerste hulp Preventiefiche O003 05/2016 Organisatie van EHBO 1 Beschrijving De organisatie van de eerste hulp in de bouwonderneming is niet enkel verplicht, maar ook van cruciaal belang, want in deze sector zijn de

Nadere informatie

PROJECTAANVRAGEN KMO-PORTEFEUILLE

PROJECTAANVRAGEN KMO-PORTEFEUILLE handleiding PROJECTAANVRAGEN KMO-PORTEFEUILLE PROJECTEN MOETEN ALTIJD UITERLIJK 14 KALENDERDAGEN NA START VAN HET PROJECT INGEDIEND ZIJN!! Zorg eerst dat u toegang hebt tot uw kmo-portefeuille via de registratieprocedure.

Nadere informatie

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering Vormingscyclus 2016-2017 Gent Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

Opleiding Advanced. Uitzendarbeid- Informatiefolder voor Federgon-leden

Opleiding Advanced. Uitzendarbeid- Informatiefolder voor Federgon-leden Opleiding Advanced Uitzendarbeid- In formatiefolder najaar 2013 Informatiefolder voor Federgon-leden Beste opleidingsverantwoordelijke, In een dynamische sector als de onze, waar alles draait om mensen,

Nadere informatie

Van Marcke College Training Planner

Van Marcke College Training Planner Van Marcke College Training Planner Handleiding voor de klant 1. Inleiding Beste klant, Vanaf 15-7-2015 lanceert Van Marcke College zijn Training Planner. Via dit platform kun je online je eigen opleidingsplan

Nadere informatie

Vak 1: AANVRAAG DOOR EEN SOCIO-CULTURELE VERENIGING OF ORGANISATIE

Vak 1: AANVRAAG DOOR EEN SOCIO-CULTURELE VERENIGING OF ORGANISATIE AANVRAAG LIDMAATSCHAP VOOR DE CULTUURRAAD TIENEN Deze aanvraag betreft een socio-culturele vereniging of organisatie die werkt met vrijwilligers of professionele beroepskrachten: vul vak 1 tot en met 7

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraag:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de renovatie

Nadere informatie

Advanced Life Support Provider Course (ALS)

Advanced Life Support Provider Course (ALS) Advanced Life Support Provider Course (ALS) Doelstelling Het grondig inoefenen van de nieuwe richtlijnen en technieken voor gevorderde reanimatie van volwassenen. Deze werden verspreid door de Europese

Nadere informatie

Het geven van een oudercursus. Het geven van ouderbegeleiding in groep voor ouders van dyslectische kinderen Workshop maandag 11december 2017

Het geven van een oudercursus. Het geven van ouderbegeleiding in groep voor ouders van dyslectische kinderen Workshop maandag 11december 2017 Het geven van een oudercursus Het geven van ouderbegeleiding in groep voor ouders van dyslectische kinderen Workshop maandag 11december 2017 dr. Ronny Boey & H. Niessen Inhoud Deze vorming biedt een concreet

Nadere informatie

Opleiding Gedwongen opname

Opleiding Gedwongen opname Opleiding Gedwongen opname Waar en wanneer? Op 28/4/2014 in het Square Brussels Meeting Centre (vlakbij Station Brussel-Centraal) De wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke van

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Hoe succesvol jaarlijkse evaluatie/functioneringsgesprekken voeren? Verandert het onderhoud van evaluatie in hoeksteen van het individuele management! Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Juridische diensten. Opleidingen

Juridische diensten. Opleidingen Juridische diensten Opleidingen opleidingskalender juridische dienst Pensioenen in lokale besturen najaar 2013 Tweedaagse opleiding: maandag 9/09/2013 en maandag 16/09/2013 in Nazareth van 9.00u tot 16.30u

Nadere informatie

TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING VOOR WIE? ONZE DOCENTEN BEKWAAMHEIDSATTEST

TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING VOOR WIE? ONZE DOCENTEN BEKWAAMHEIDSATTEST richt in: TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE De zorgkundige is een beoefenaar van een gezondheidsberoep en is specifiek opgeleid om de verpleegkundige bij te staan inzake zorgverstrekking en gezondheidsopvoeding

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 Voorwerp van de overheidsopdracht: de organisatie in het Frans en in het Nederlands van sessies individuele

Nadere informatie

De ideale kit om een grote groep de basistechnieken van reanimatie bij te brengen.

De ideale kit om een grote groep de basistechnieken van reanimatie bij te brengen. Overzicht materiaal Illustratie Omschrijving Mini Anne Plus pakket Omvat: 10 oefenpoppen 10 kniematten 10 pompjes 1 draagtas 10 oefenaed s ontsmettingsalcohol De ideale kit om een grote groep de basistechnieken

Nadere informatie

Therapeutische Vakmethodiek in Creatieve Media Aandacht Aanraken Beweging - Beeldend 2009-2010. Hoe aanmelden en inschrijven?

Therapeutische Vakmethodiek in Creatieve Media Aandacht Aanraken Beweging - Beeldend 2009-2010. Hoe aanmelden en inschrijven? Therapeutische Vakmethodiek in Creatieve Media Aandacht Aanraken Beweging - Beeldend 2009-2010 Hoe aanmelden en inschrijven? 1. Vul het formulier volledig in. Het formulier bestaat uit 2 delen: A. Aanmelding

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie

PROGRAMMA OPEN TRAININGEN

PROGRAMMA OPEN TRAININGEN 1. Klantgericht verkopen in een reisbureau 13 september 2012 Hotel Van der Valk - Brasschaat 9u30-12u30 13 december 2012 Hotel Van der Valk- Oostkamp 9u30-12u30 Niet alleen de wereld verandert, maar ook

Nadere informatie

Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen Trainingen & Opleidingen Bedrijfshulpverlening Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp, het bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming.

Nadere informatie

NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID BEROEPSCHAUFFEURS ECONOMISCH RIJDEN

NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID BEROEPSCHAUFFEURS ECONOMISCH RIJDEN NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID BEROEPSCHAUFFEURS ECONOMISCH RIJDEN Sinds 10 september 2009 moeten beroepschauffeurs naast hun rijbewijs C/CE ook een attest van vakbekwaamheid kunnen voorleggen. Daarbij geldt

Nadere informatie

Paritair leercomité voor het hotelbedrijf

Paritair leercomité voor het hotelbedrijf Paritair leercomité voor het hotelbedrijf AANVRAAG TOT ERKENNING als patroon en/of als opleidingsverantwoordelijke in het kader van het leerlingstelsel voor werknemersberoepen Terug te sturen naar het

Nadere informatie

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON BEGINDATUM VAN DE ACTIVITEIT:... /... /... 2. GEGEVENS VAN

Nadere informatie

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP WAT? De dienstverlening Arbeidsbemiddeling is geïntegreerd in het dienstverleningspakket van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en vereist dus geen

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

Open training Constructief Beïnvloeden

Open training Constructief Beïnvloeden Open training Constructief Beïnvloeden 2 Deze vierdaagse training biedt u de kans uw persoonlijke effectiviteit in allerlei beïnvloedings-situaties te verhogen: leiding geven, adviseren, stuurgroepen,

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

BESTELBON BTW NIEUWE AANVRAAG

BESTELBON BTW NIEUWE AANVRAAG Bezorg dit aanvraagformulier aan de juiste postbus (zie laatste pagina onderaan). NIEUWE AANVRAAG BTW Dossier: 1. AANDUIDING VAN DE ONDERNEMING Ondernemingsnummer Naam 2. ADMINISTRATIEVE HOOFDZETEL Enkel

Nadere informatie

OVEREENKOMST ABONNEMENT

OVEREENKOMST ABONNEMENT OVEREENKOMST ABONNEMENT Tussen de ondergetekenden : 1. DEN DIEPEN BOOMGAARD V.Z.W. met maatschappelijke zetel gelegen te 1850 Grimbergen, Rijkenhoekstraat 80 en ondernemingsnummer 0421.285.252; (abo@diepenboomgaard.be)

Nadere informatie

ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R ADR VERVOLMAKING (verlenging van het getuigschrift ) De geldigheid

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraagdatum:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de

Nadere informatie

LIMOUSINE Wijziging(en) van statuten

LIMOUSINE Wijziging(en) van statuten Per post te verzenden naar het volgende adres: GOB - Brussel Mobiliteit Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1 1035 Brussel LIMOUSINE Wijziging(en) van statuten Of af te geven in de brievenbus van de loketten

Nadere informatie

Postgraduaat Douane en Accijnzen

Postgraduaat Douane en Accijnzen Postgraduaat Douane en Accijnzen Deze opleiding werd ontwikkeld in het kader van het Interreg IV A Project Oost West Poort en met de steun van: 1 Startdatum: vrijdag 25 september 2015 Met de steun van

Nadere informatie

OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A Contactpersoon (inhoudsdeskundige): via campus Dirk Martens te Aalst: tel.: 053 72 71 70 of per e-mail: dany.verhertbrugge@odisee.be Vanaf het academiejaar 2012-2013

Nadere informatie

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun

Nadere informatie

DOSSIER VAN KANDIDAATSTELLING 2013-2014

DOSSIER VAN KANDIDAATSTELLING 2013-2014 DSSIER VAN KANDIDAATSTELLING Executive Programme in Retail & Distribution Management 2013-2014 Selectieprocedure De selectiecommissie maakt een eerste analyse op basis van het dossier van kandidaatstelling

Nadere informatie

MODULE 1 STEIGER GEBRUIK

MODULE 1 STEIGER GEBRUIK in samenwerking met modulaire opleiding VEILIG WERKEN OP HOOGTE Het Koninklijk Besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte legt voor

Nadere informatie

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON 2. GEGEVENS VAN DE KLANT ONDERNEMINGSNUMMER:... NATUURLIJK PERSOON

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

KMO-PORTEFEUILLE. Informatie over de kmoportefeuille 4/27/2016. In deze brochure kan u alle informatie terugvinden over het

KMO-PORTEFEUILLE. Informatie over de kmoportefeuille 4/27/2016. In deze brochure kan u alle informatie terugvinden over het KMO-PORTEFEUILLE 4/27/2016 Informatie over de kmoportefeuille In deze brochure kan u alle informatie terugvinden over het aanvragen en ontvangen van een subsidie voor advies via de KMOportefeuille KMO-Portefeuille

Nadere informatie

THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be 1 Beste student, Bedankt voor je interesse in onze opleiding Spaans voor Meergevorderden! Het proefhoofdstuk van

Nadere informatie

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO 1 Inhoudstafel Evolutie van de wetgeving m.b.t. EHBO KB 15/12/2010 : voornaamste wijzigingen - Procedures - Uitrusting - Vorming - Risicoanalyse Vragen 2 Evolutie van

Nadere informatie

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten.

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel IO01-SECRETARIS/JURIST Statutair onbepaalde duur voltijds Functionele loopbaan: A21-A22 Afdeling: Interne organisatie DOEL VAN DE FUNCTIE Als secretaris

Nadere informatie

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding Toegangsbeheer Inhoud Inleiding... 1 De lokale beheerder... 2 Hoe duidt u een lokale beheerder aan?... 2 De eerste maal aanloggen... 4 Hoe verandert u van lokale beheerder?... 4 Nuttige opties op de welkomstpagina

Nadere informatie

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten "FONDS 313" Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten 1 Aan de werknemers en werkgevers in de apotheken en tariferingsdiensten1 Bij CAO van 9 juni 1997

Nadere informatie