Najaar Juridisch. Management. Informatica. Veiligheid. Nascholing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Najaar 2015. Juridisch. Management. Informatica. Veiligheid. Nascholing"

Transcriptie

1 opleidingen Najaar 2015 Juridisch Management Informatica Veiligheid Nascholing Erkend sociaal secretariaat nr 870 v.z.w. Sofibo vzw Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas tel fax

2 ALGEMENE INFO SOFIBO We streven ernaar een actueel en klantgericht aanbod aan opleidingen aan te bieden. Zowel bedrijfsleiders en kaderleden als arbeiders en bedienden kunnen hun keuze maken uit een ruim en interessant aanbod om up-to-date te blijven. Lidbedrijven van Sofibo genieten steeds van ledenkorting. Van elke opleiding wordt in deze brochure een beknopte samenvatting weergegeven en zijn de belangrijkste elementen aangestipt. Op de website: kan u de volledige informatiefiche en een af te drukken inschrijvingsdocument terugvinden. Op de laatste pagina van deze brochure kan u ook een inschrijvingsformulier terugvinden. Dit kan u terugbezorgen aan onze opleidingsadviseur Kaat Van Remoortere via fax op het nummer of via naar: FORMALIS WAASLAND Een zaak starten of runnen brengt heel wat verplichtingen met zich mee. Formalis helpt zowel starters als bestaande bedrijven bij de afhandeling van hun administratieve formaliteiten. U concentreert zich op wat u nauw aan het hart ligt - uw eigen zaak - en Formalis zorgt ervoor dat alle wettelijke formaliteiten in orde zijn. Formalis, hét ondernemingsloket voor starters U start uw eigen zaak? Dan helpt Formalis u bij: het onderzoek van uw dossier en gaat na of u voldoet aan alle voorwaarden om de gewenste activiteiten uit te voeren de inschrijving van uw bedrijf in de Kruispuntbank van Ondernemingen en de toekenning van uw ondernemingsnummer de aanvraag tot identificatie bij de BTW-administratie uw aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen Formalis, hét ondernemingsloket voor bestaande bedrijven Formalis is er niet enkel voor starters, maar ook voor bestaande bedrijven. Zij zijn immers verplicht om elke wijziging van hun gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen te melden. Ook de schrapping van een vestiging of van de onderneming moet via een ondernemingsloket verlopen. Formalis is er voor u! Formalis helpt alle sectoren Formalis is een onmisbare schakel tussen uw bedrijf en de Kruispuntbank van Ondernemingen. Bovendien kunt u bij hen ook terecht voor tal van formaliteiten die specifiek voor uw bedrijf gelden. Als ondernemingsloket wil Formalis een springplank zijn voor een zorgeloze groei van uw bedrijf. De medewerkers van Formalis Waasland staan dagelijks tot uw dienst. Zij ontvangen u bij voorkeur na afspraak van 9.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u. (Vrijdag tot 16.00u) Voor meer informatie vraag naar Griet Nimmegeers. Formalis Waasland - Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas Griet Nimmegeers: Tel Fax website:

3 ADVIES EN BEGELEIDING ROND PERSONEELSBELEID Hierin wordt ondersteuning gegeven in de ontwikkeling en uitbouw van een gestructureerd HR-kader op maat van KMO s. Deze interne trajectbegeleiding omvat volgende (mogelijke en optionele) items: Een scan of analyse van wat het bedrijf heeft en wil op vlak van bedrijfsvoering en personeelsbeleid Opmaken van een missie en visie van het bedrijf + hulp bij het ontwikkelen van strategische doelstellingen Opmaken van functiebeschrijvingen Competentiemanagement: vaststellen van vereiste functiecompetenties competentie-ontwikkeling van medewerkers: testing en screening van competentieniveau (en motivatie om beter te presteren) Evaluatiestructuur: documenten nodig voor een functioneringsgesprek Voor dit luik werkt Sofibo vzw samen met verschillende professionele partners. Heeft u interesse? Neem dan gerust contact op. Wij zullen u dan, volgens de door u gekozen opties, een offerte op maat bezorgen. Wenst u verdere informatie rond deze nieuwe diensten, neem dan vrijblijvend contact op met de commercieel afgevaardigde Isabelle De Nil ( of

4 JURIDISCH SOCIALE INSPECTIE De diverse diensten van de sociale inspectie zijn bijzonder actief: almaar vaker worden ondernemingen gecontroleerd. De betrokken inspecteurs beschikken over (bijzondere ruime) bevoegdheden en dwingen werkgevers tot rechtzetting en regularisaties. Werkgevers dienen zich (meer dan ooit) voor te bereiden op een controlebezoek. Zij moeten de sociale wetgeving efficiënt toepassen en zorgen voor een passend beleid inzake de verwerking en registratie van prestaties, prikklokgegevens, track & trace-gegevens, extra-prestaties, overwerk Meer dan doorgaans wordt aangenomen, kan een werkgever in belangrijke mate anticiperen en sancties of regularisaties vermijden. Tijdens deze opleiding analyseren wij de bevoegdheden van de sociale inspectie en uw rechten als werkgever zeer grondig en formuleren wij zeer praktische adviezen. Doelgroep Bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken. Programma Zit u op het goede spoor? Dit kan u nagaan aan de hand van een overzichtslijst. Eventueel kan u bijsturen waar nodig. Wat zijn de bevoegdheden van de sociale inspectie? Wat zijn de rechten en plichten van de sociale inspectie? Tevens zorgen wij voor een checklist van punten die zeer frequent aan bod komen en worden pasklare modellen en oplossingen aangereikt inzake: kostenvergoedingen extralegale voorwaarden CO2 bijdragen mobiliteit arbeidstijd(registratie) Sint-Niklaas 20 oktober u30-16u30 Docent Kathy De Wachter en Joeri Meul, Sofibo Prijs Leden 112 Niet-leden 134

5 MANAGEMENT ASSERTIVITEIT XL EXTRA ASSERTIVITEITSTECHNIEKEN VOOR MOEILIJKE EN STRESSVOLLE SITUATIES Elke dag een beetje assertiever U volgde de opleiding Assertieve communicatie en u hebt uw sociale vaardigheden kunnen vergroten. Toch hebt u nog enkele vragen of wilt u uw assertiviteit opnieuw toetsen. Dan is dit de geschikte opvolgingscursus voor u. Doelgroep Iedereen binnen uw bedrijf die de opleiding Assertieve communicatie lange of korte versie volgde. Programma Bespreken eigen successen en moeilijkheden Korte opfrissing profielen en 3- stappenplan assertiviteit Bespreken voorbeeldsituaties in subgroep: - Mogelijke thema s: assertief omgaan met weerstand, assertief correctiegesprek met een medewerker, assertief blijven in moeilijke onderhandelingen, omgaan met een veeleisende en/of manipulatieve klant - Leerpunten en acties uit de groep samenvatten Assertiviteit voor gevorderden - De manipulator doorzien en zijn technieken (ironie, roddel, spelen op gevoel,...) ontmijnen - Assertief reageren in een vergadering met veel kritiek/weerstand - Assertief afspraken maken met een leverancier Individueel actieplan bepalen Sint-Niklaas 26 oktober u00-17u00 Docent Petra Schiller Prijs Leden 191 Niet-leden 229

6 MANAGEMENT NIEUW MIJN ADMINISTRATIE IK GERAAK ER NIET MEER AAN UIT Vaak hebben we als KMO onderneming niet de middelen om een bediende in dienst te nemen die de administratie strikt opvolgt. Als zaakvoerder sta je zelf dagelijks op het veld en vormt de administratie een noodzakelijk kwaad waarvoor weinig tijd kan worden vrijgemaakt. Bovendien dienen we ook rekening te houden met heel wat regels en verplichtingen. Helaas eindigt dit vaak in een administratieve chaos waar we finaal altijd achter de feiten lopen, branden blussen en waar er van bedrijfs- en financieel beleid weinig of geen sprake meer is. Doelgroep Bedienden of zaakvoerders die belast zijn met algemene administratie. Programma In deze opleiding beleven we als het ware een heropstart van ons bedrijf, een complete (re) organisatie van ons bedrijfsbeheer, alles vertrekkende vanuit jouw eigen situatie: De administratie wordt op punt gezet We begrijpen opnieuw de taal van onze boekhouder We krijgen opnieuw zicht op de financiële situatie Er ontstaat ruimte om een lange termijn visie uit te stippelen Een greep uit de kennisaspecten die aan bod komen: Opzet van een eenvoudige boekhouding Opfrissen van de btw regelgeving en afschrijvingen We inventariseren de bedrijfsmiddelen, ons vermogen Hoe zijn we dit aan het financieren: hoe kunnen we onze solvabiliteit optimaliseren? We krijgen zicht op onze liquiditeit en rentabiliteit We inventariseren alle mogelijke kosten en opbrengsten Zelf ontdekken waar we heel zwak staan We stellen een jaarkalender op met de kritieke administratieve taken die dienen te gebeuren We implementeren een beleid om de wanbetalers aan te pakken Een controle wordt aangekondigd: hoe gaan we daar mee om? Data Sint-Niklaas 10, 17, 24 november, 1 en 8 december u30-21u30 Docent Dhr. Bosmans Prijs Leden 385 Niet-leden 462?

7 INFORMATICA MS PROJECT OPFRISSING Heb je een basiscursus MS Project gevolgd, maar heb je nog niet de tijd gehad om bewust te selecteren welke mogelijkheden je effectief wil gebruiken? Wens je de basisfunctionaliteiten nog eens vlug te overlopen? Dat kan in deze opfrissingscursus. De opleiding wordt gegeven in Office Doelgroep en voorkennis Deze opfrissingscursus richt zich tot actieve gebruikers van MS Project die hun kennis wensen te actualiseren en oplossingen zoeken om het pakket meer naar hun hand te zetten. Deelnemers worden verondersteld de basiscursus MS Project reeds gevolgd te hebben of door ervaring voldoende kennis opgedaan te hebben. Programma De opleiding vangt aan met het overlopen in sneltempo van de basisprincipes zoals de PDM-methode, het opstellen van een eenvoudige basisplanning, het maken van weergaves Collectief brainstormen aan de hand van vragen van de deelnemers: nieuwe filters maken, werkdagen omzetten in kalenderdagen In functie van de vragen die gesteld worden, kan toelichting gegeven worden bij alle onderwerpen uit het programma van de basisopleiding MS Project. Sint-Niklaas 19 oktober u00-16u00 Docent Dhr. Coemans Prijs Leden 126 Niet-leden 151

8 VEILIGHEID EHBO BIJSCHOLING Het Koninklijk Besluit van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden (BS 28/12/2010) bepaalt dat elke werkgever één of meerdere hulpverleners moet aanduiden. Het aantal hulpverleners moet door de werkgever bepaald worden, na advies van de preventieadviseur - arbeidsgeneesheer en de eventuele vakbondsafvaardiging. Hierbij moet rekening gehouden worden met de praktische werking binnen het bedrijf. Volgende richtlijnen worden gegeven inzake aantal en opleiding van de hulpverlener(s): groep D (1-19 werknemers): minstens 1 hulpverlener met adequate opleiding vb. basisvorming groep C (20-49 werknemers): minstens 1 hulpverlener per 20 werknemers met basisvorming + jaarlijkse bijscholing groep B ( werknemers): minstens 1 hulpverlener per 20 of 50 werknemers, afhankelijk van de risico s met basisvorming + jaarlijkse bijscholing groep A (+200 werknemers): minstens 1 verpleegkundige + minstens 1 hulpverlener per 20 of 50 werknemers, afhankelijk van de risico s met basisvorming + jaarlijkse bijscholing. Programma EHBO basisvorming: algemene benadering levensbedreigende situatie bewusteloze patiënt reanimatie praktijk pop ademhalingsstilstand hartstilstand ademhalingsstoornissen bloedcirculatiestoornissen wondverzorging / brandwonden breuken / verstuikingen / ontwrichtingen / wervelletsels specifieke houdingen / intoxicatie/elektrocutie hulp bij specifieke arbeidsongevallen in uw bedrijf Bijscholing Sint-Niklaas 17 december u00-17u00 Prijs Leden Niet-leden Bijscholing Herexamen* Bijscholing + herexamen* * Na elke basisopleiding of bijscholing kan een herexamen gevolgd worden. Wij raden aan om het herexamen te laten voorafgaan door een EHBO bijscholing. Indien het gaat om een herexamen gelieve dit dan duidelijk te vermelden bij inschrijving.

9 VEILIGHEID BRANDBLUS De alles vernietigende kracht van vuur leidt vaak tot rampzalige gevolgen voor een bedrijf, vooral wanneer menselijke slachtoffers te betreuren vallen. Naast de emotionele gevolgen voor het slachtoffer, zijn/haar werkmakkers en niet te vergeten de familieleden, leidt de materiële schade daarenboven vaak tot desastreuze gevolgen voor het bedrijf: een breuk in de continuïteit met rendementsverlies (tijdelijke productiestop), schade aan gebouwen, verkeersbelemmering, milieuschade Elk bedrijf moet passende structurele elementen voorzien om enerzijds de gevolgen van een brand te beperken (bv. compartimentering, sprinklerinstallatie), anderzijds om de aanwezige personen op een vlotte en veilige manier het gebouw te kunnen doen verlaten (nooddeuren, evacuatiewegen, brandladders, noodverlichting ) en de nodige brandbestrijdingsmiddelen om elk begin van brand doeltreffend te kunnen bestrijden (blustoestellen, brandhaspels, branddekens...). Een belangrijke financiële investering. Het ontstaan van brand kan slechts op doeltreffende wijze bestreden worden wanneer men voldoende kennis heeft over enerzijds de soort brand en anderzijds de te gebruiken blusmiddelen. De juiste keuze is dan ook van primordiaal belang. Daarenboven heeft een blustoestel een relatief beperkte gebruiksduur waardoor een efficiënt gebruik ervan onontbeerlijk is. Doelgroep en voorkennis Deze opleiding richt zich naar iedereen binnen het bedrijf die bekommerd is om de brandveiligheid en - preventie. Programma De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. Een attest wordt afgeleverd na het volgen van deze opleiding. Hoe ontstaat een brand? Welke blusmiddelen bestaan er? Welke zijn hun eigenschappen? In welke situatie gaan we ze gebruiken? Moeten blustoestellen gekeurd worden? Mijn collega staat in brand, hoe reageer ik hierop? Sint-Niklaas 17 december u00-12u00 Prijs Leden 218 Niet-leden 335

10 NASCHOLING vakbekwaamheid beroepschauffeurs EERSTE HULP BIJ VERKEERSONGEVALLEN Verkeersongevallen gebeuren dagelijks en in geval van nood is het van groot belang dat de eerste hulp juist wordt gegeven. In deze dagopleiding leren uw chauffeurs een noodsituatie in het verkeer inschatten. Ze leren bovendien welke handelingen ze veilig kunnen stellen om de gevolgen van een ongeval of een traumatische aandoening te beperken. Ze leren ervoor zorgen dat de letsels niet erger worden, in afwachting van gespecialiseerde hulp. De opleiding vergroot de basiskennis van uw chauffeurs en komt hun veiligheid en die van andere weggebruikers ten goede. Doelgroep voorkennis Vrachtwagenbestuurders en eerstelijnsverantwoordelijken van vrachtwagenbestuurders. Het aantal deelnemers voor deze opleiding is beperkt. Deze opleiding is erkend voor 7 lesuren (7 punten) nascholing vakbekwaamheid beroepschauffeurs C/CE Programma In deze cursus leren chauffeurs hoe zich op een veilige manier te gedragen in een noodsituatie in het verkeer. Theorie en praktijk worden voortdurend afgewisseld in deze interactieve opleiding. Om elke deelnemer voldoende te kunnen begeleiden, wordt het aantal deelnemers beperkt gehouden. De volgende onderwerpen komen aan bod: basisprincipes van eerste hulp de vier stappen van eerste hulp veiligheidspictogrammen We starten met een interactieve sessie over de basisprincipes van eerste hulp. Aan de hand van discussies worden de chauffeurs gesensibiliseerd en geresponsabiliseerd. Nadien leren de chauffeurs aan de hand van educatief videomateriaal de vier stappen in de eerste hulp en de bijhorende veilige handelingen. Theorie en praktijk wisselen elkaar continu af. Zo leren deelnemers onder meer om op een veilige manier iemand te evacueren (al dan niet uit een wagen) en een slachtoffer in een stabiele zijligging te leggen in afwachting van professionele hulp. Tijdens de namiddag oefenen de deelnemers het verzorgen van verschillende soorten verwondingen: bloedingen wonden met een vreemd voorwerp huidwonden brandwonden Tijdens het laatste deel van de dag worden de deelnemers op een interactieve en activerende manier bevraagd over hun kennis en gebruik van de veiligheidspictogrammen die voor hun situatie van toepassing zijn. Waar nodig wordt hun kennis bijgespijkerd. Sint-Niklaas 8 december u30-16u30 Docent Dhr. Van Besauw Prijs Leden 330 Niet-leden 396

11 VOORWAARDEN Inschrijvingsvoorwaarden De inschrijvingsvoorwaarden worden ook gevormd door de bepalingen vervat in de rubriek: algemene info, Sofibo en door de specifieke voorwaarden per opleiding aangegeven. Inschrijven gebeurt bij voorkeur uiterlijk 10 werkdagen vóór de start van de opleiding. Met de ontvangst van uw inschrijvingsformulier wordt uw inschrijving als definitief beschouwd. Sofibo kan de opleiding annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn. Betaling Opgelet, gelieve uw factuur te betalen op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10 %. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van 25. Alle geschillen worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde. Annulatievoorwaarden Bij inschrijving via fax of website verbindt de inschrijver zich er toe de volgende vermelde contractvoorwaarden te aanvaarden en na te leven: De ingeschrevene verklaart zich te houden aan het huisreglement van de opleidingslokalen. Annulatiekosten worden aangerekend in geval van niet deelneming of stopzetting van de opleiding. Annulatie kan enkel schriftelijk ( /brief/fax) én enkel vóór aanvang van de opleiding (zoniet zal het volledige factuurbedrag aangerekend worden). Bij annulatie meer dan 10 werkdagen vóór de aanvang van de opleiding worden geen annulatiekosten aangerekend. Bij annulatie binnen 10 tot 3 werkdagen vóór aanvang van het programma wordt 50% van de opleidingskost aangerekend. Bij annulatie op de 3de werkdag of minder dan drie werkdagen voor aanvang van het programma of niet-naleving van de overeenkomst of stopzetting van de opleiding wordt het volledige factuurbedrag aangerekend. FVB Tussenkomst voor arbeiders PC 124 Tussenkomst in de opleidingskost: Na de opleiding ontvangt de werkgever van het FVB een tussenkomst in de opleidingskost voor arbeiders PC 124: De werkgever ontvangt via het FVB: 5 / uur per aanwezige arbeider voor theoretische opleidingen 1O / uur per aanwezige arbeider voor praktische opleidingen Aan Sofibo betaalt u het totaalbedrag van de opleiding en nadien ontvangt de werkgever de tussenkomst via het FVB. De teruggave gebeurt automatisch, Sofibo geeft dit voor elke opleiding rechtstreeks door aan het FVB! U neemt vooraf contact op met het FVB Oost-Vlaanderen op het nummer of Voor een volledig overzicht van alle subsidiemogeljkheden en voorwaarden: 50% Overheidssteun via KMO-Portefeuille Met de KMO-portefeuille kunnen KMO s 50% van de opleidingskost laten betalen door de Vlaamse Overheid. Van de opleidingskost (excl. BTW) die Sofibo factureert aan de deelnemers, neemt de Vlaamse Overheid 50 % voor haar rekening. Elke KMO kan per jaar max euro opleidingssteun ontvangen (dus tot max euro aan facturen). De subsidieaanvraag moet worden ingediend via binnen de 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. U vraagt de steun aan met het erkenningsnummer van Sofibo: DV.O Let op: Tenzij anders vermeld, zijn al onze prijzen exclusief BTW. De speciale ledenprijzen zijn enkel geldig voor lidbedrijven van Sofibo. AI onze opleidingen vinden plaats in de gebouwen van Sofibo op volgend adres: Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas. Tevens is het ook interessant om weten dat wij onze ruime parking gratis ter beschikking stellen aan deelnemers van onze opleidingen.

12 INSCHRIJVING OPLEIDINGEN SOFIBO Dit formulier uiterlijk 10 dagen vóór de start van de opleiding naar het nummer faxen. 1 Naam Firma Adres Telefoon adres Ondernemingsnummer BE.. 0 RSZ nummer Titel opleiding opleiding Schrijft de volgende personen in A 2 Z 2 Naam deelnemer B 2 Diploma 3 Rijksregisternummer Geboorteplaats KMO Ondergetekende gaat akkoord met de deelname- en annuleringsvoorwaarden. Handtekening 1 Indien u wil inschrijven voor meerdere opleidingen, gelieve dan een kopie van dit inschrijvingsdocument te maken en slechts 1 exemplaar per opleiding in te vullen. 2 Gelieve het statuut van de deelnemer te vermelden: Arbeider, Zelfstandige of Bediende. Voor arbeiders en bedienden ook het paritair comité vermelden. 3 Deelnemende bedienden vullen hier ook hun hoogst behaalde diploma in. 4 Aankruisen indien U gebruikt maakt van KMO-portefeuille.

Najaar 2014. Management. Informatica WE WE O F I B O. Sofibo vzw Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas tel. 03 760 15 80 fax 03 760 15 85

Najaar 2014. Management. Informatica WE WE O F I B O. Sofibo vzw Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas tel. 03 760 15 80 fax 03 760 15 85 opleidingen Najaar 2014 Management Informatica Erkend sociaal secretariaat nr 870 v.z.w. BE NI WWW.S ITE BS WE WE EU O F I B O. Sofibo vzw Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas tel. 03 760 15 80 fax 03 760

Nadere informatie

Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen. Confederatie Bouw Oost- en West-Vlaanderen, uw opleidingspartner. Voorjaar 2011.

Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen. Confederatie Bouw Oost- en West-Vlaanderen, uw opleidingspartner. Voorjaar 2011. Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Confederatie Bouw Oost- en West-Vlaanderen, uw opleidingspartner PC-opleidingen Voorjaar 2011 Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, Huis van de Bouw, Tramstraat

Nadere informatie

Management opleidingen

Management opleidingen Confederatie Bouw, uw opleidingspartner! OPLEIDINGSOVERZICHT januari 2007 - juli 2007 Management opleidingen Geniet 30% korting op alle opleidingen als lid van Confederatie Bouw! www.confederatiebouw.be/gent

Nadere informatie

Opleidingskalender 2014

Opleidingskalender 2014 health & safety ergonomie Mobbing Vertrouwenspersoon Wetgeving Veiligheid Gezondheid Welzijn verzuimbeleid Preventie burn-out Risicoanalyse EHBO Opleidingskalender 2014 www.securex.be/opleiding Introductie

Nadere informatie

OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING

OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

Fonds voor de vorming van arbeiders In het Aanvullend Paritair Comité van de werklieden. Opleidingen voor arbeiders

Fonds voor de vorming van arbeiders In het Aanvullend Paritair Comité van de werklieden. Opleidingen voor arbeiders Fonds voor de vorming van arbeiders In het Aanvullend Paritair Comité van de werklieden Opleidingen voor arbeiders aanbod 2014-2015 Voorwoord Sinds najaar 2013 kan u uw arbeiders inschrijven voor de opleidingen

Nadere informatie

Opleidingsaanbod. Bouwacademie. Veiligheid en welzijn. Mobiele werktuigen. Duurzaam bouwen. Bouwtechnische opleidingen. Vaardigheden bouwchauffeurs

Opleidingsaanbod. Bouwacademie. Veiligheid en welzijn. Mobiele werktuigen. Duurzaam bouwen. Bouwtechnische opleidingen. Vaardigheden bouwchauffeurs Veiligheid en welzijn Mobiele werktuigen Duurzaam bouwen Bouwtechnische opleidingen Vaardigheden bouwchauffeurs Juridische opleidingen Management Socio-communicatieve vaardigheden Computervaardigheden

Nadere informatie

& het expertisecentrum human resources management - hrm programma academiejaar 2011-2012. centrum voor bijscholing personeelsbeleid

& het expertisecentrum human resources management - hrm programma academiejaar 2011-2012. centrum voor bijscholing personeelsbeleid /CBPCBP is een organisatie van KATHO departement Handelswetenschappen en bedrijfskunde - HANTAL & het expertisecentrum human resources management - hrm programma academiejaar 2011-2012 centrum voor bijscholing

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD

WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD De opleiding voor het uitvoerend personeel in de beveiliging wordt door het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 geregeld. Niemand kan namelijk activiteiten

Nadere informatie

Hoe de sterkte van een kmo tegelijk haar zwakte kan zijn...

Hoe de sterkte van een kmo tegelijk haar zwakte kan zijn... Nieuwsbrief voor CEO s, opleidings- en HR-verantwoordelijken Hoe de sterkte van een kmo tegelijk haar zwakte kan zijn... Ondernemen, werken en groeien in een kleine en middelgrote organisatie brengt specifieke

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen HEALTH & SAFETY Duurzame inzetbaarheid Opleidingen Opleidingskalender 2015 Welzijn www.securex.be/opleidingwelzijn Maatschappelijke fenomenen als stress en vergrijzing zorgen voor meer langdurige afwezigheden.

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

Preventieadviseur. Niveau 2 of niveau 3? TRAINING COACHING ADVIES. Infobrochure met praktische gegevens najaar 2015

Preventieadviseur. Niveau 2 of niveau 3? TRAINING COACHING ADVIES. Infobrochure met praktische gegevens najaar 2015 TRAINING COACHING ADVIES Preventieadviseur Niveau 2 of niveau 3? Infobrochure met praktische gegevens najaar 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 INHOUDSTAFEL 1. U wil preventieadviseur

Nadere informatie

Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015

Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015 TRAINING COACHING ADVIES Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET SUBSIDIES VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Opleidingsbrochure. Sociale Werkplaatsen INSCHRIJVEN TOT 8 JANUARI 2014 - UITGEZONDERD DE BASISCURSUS VOOR BEGELEIDERS

Opleidingsbrochure. Sociale Werkplaatsen INSCHRIJVEN TOT 8 JANUARI 2014 - UITGEZONDERD DE BASISCURSUS VOOR BEGELEIDERS 2014 Opleidingsbrochure Sociale Werkplaatsen INSCHRIJVEN TOT 8 JANUARI 2014 - UITGEZONDERD DE BASISCURSUS VOOR BEGELEIDERS In samenwerking met het Vormingsfonds van de Sociale Werkplaatsen 1 Een goede

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING

OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

lokale diensteneconomie najaar 2014 VOLLEDIGE AANBOD vormingen uitgebreid aanbod Overtuig jezelf en schrijf in! voor doelgroepwerknemers

lokale diensteneconomie najaar 2014 VOLLEDIGE AANBOD vormingen uitgebreid aanbod Overtuig jezelf en schrijf in! voor doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie vormingen najaar 2014 VOLLEDIGE AANBOD uitgebreid aanbod voor doelgroepwerknemers én omkaderingspersoneel Overtuig jezelf en schrijf in! EEN AANBOD VAN HET VORMINGSFONDS LOKALE

Nadere informatie

Risicobeheersing PREVENTIE & BESCHERMING

Risicobeheersing PREVENTIE & BESCHERMING Risicobeheersing PREVENTIE & BESCHERMING Inhoud 00 Voorkomen is beter dan genezen 01 Arbeidsveiligheid 02 Ergonomie 03 Industriële hygiëne en toxicologie 04 Psychosociale aspecten 05 Externe opleidingen

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015

OPLEIDINGSAANBOD 2015 OPLEIDINGSAANBOD 2015 SOCIALE WERKPLAATSEN in samenwerking met VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Wij nemen jouw opleiding zeer persoonlijk

Wij nemen jouw opleiding zeer persoonlijk Antwerpen, Mechelsesteenweg 73, 2018 Antwerpen Gent, Elf Julistraat 39a, 9000 Gent Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Kuringen Bel ons op 03/ 292 22 30 Mail ons op info@schoonheidsschool.com Beste wellnessliefhebber,

Nadere informatie