BETROKKEN EN ONDERNEMENDE KLANTEN- EN KETENPARTNER ORGANISATIE VOOR ZORG, WELZIJN, KINDEROPVANG EN WONEN IN WEST- EN MIDDEN-BRABANT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BETROKKEN EN ONDERNEMENDE KLANTEN- EN KETENPARTNER ORGANISATIE VOOR ZORG, WELZIJN, KINDEROPVANG EN WONEN IN WEST- EN MIDDEN-BRABANT"

Transcriptie

1 CATALOGUS 1

2 SURPLUS BETROKKEN EN ONDERNEMENDE KLANTEN- EN KETENPARTNER ORGANISATIE VOOR ZORG, WELZIJN, KINDEROPVANG EN WONEN IN WEST- EN MIDDEN-BRABANT Bezoekadres: Pastoor Van Kessellaan 7, 4761 BH Zevenbergen Telefoon: Website: 2

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding. 4 Index 5 1. Zorgdiensten Intramurale zorg 7 Opname verpleeghuis 7 Opname verzorgingshuis.. 8 Belevingsgerichte zorg.. 9 Partneropname Extramurale zorg.. 11 Verpleging en verzorging thuis. 11 Begeleiding en behandeling thuis 13 Hulp bij huishouden Dagbehandeling en dagverzorging Overige zorgdiensten Ouderenwerk Comfort en gemaksdiensten Digitale Dienstverlening.. 23 Brabant Connect Keten jeugd Kinderopvangdiensten. 24 Kinderen/ouders Jeugd- en jongerenwerk Hulpverlening Leefbaarheid en participatie Samenlevingsopbouw, opbouwwerk Vrijwilligers en zelforganisaties Facilitaire diensten Service Beheer en schoonmaakdiensten Woondiensten Aanmelding en Zorgbegeleiding 50 3

4 INLEIDING Mensen in West- en Midden-Brabant kunnen voor een grote verscheidenheid aan diensten op het gebied van zorg, welzijn, wonen, comfort en kinderopvang terecht bij Surplus. De kracht van Surplus zit juist in het kunnen aanbieden van dit brede pakket. Daardoor hoeven klanten en opdrachtgevers niet voor elke vraag naar een ander loket. Surplus zorgt ook voor de nodige samenhang tussen de verschillende diensten. Vaak zijn mensen die een vorm van zorg of verpleging nodig hebben ook gebaat met welzijnsdiensten, bijvoorbeeld de maaltijdvoorziening of recreatieve en educatieve activiteiten voor ouderen. Of kunnen ouders van kinderen die de kinderopvang bezoeken informatie of opvoedingsondersteuning gebruiken. Bij Surplus is vraagsturing het uitgangspunt. De klant heeft de regie. De medewerkers van Surplus gaan in relatie met de klant en zorgen in overleg met de klant en de opdrachtgever dat de dienstverlening tijdig en op maat is én blijft. In het geval partners nodig zijn om dat maatwerk te kunnen leveren, zal Surplus deze inschakelen.. In de Surplus Catalogus vindt u het gehele dienstenpakket dat door Surplus geleverd kan worden. Arrangementen op vraag van de klant zijn mogelijk. De producten en diensten zijn gerangschikt in categoriën. Met deze catalogus geeft Surplus een totaaloverzicht voor opdrachtgevers, verwijzers, klanten, samenwerkingsrelaties, medewerkers en andere belangstellenden of belanghebbenden. U treft korte definities aan, een omschrijving van de financieringsvorm en in welke gemeenten de diensten aangeboden worden. Voor verwijzers, financiers en andere speciale belanghebbenden stellen wij op basis van deze catalogus speciale pakketten samen, waarin we de diensten uitgebreider omschrijven en voorzien van de informatie die voor deze doelgroepen nodig of wenselijk is. De kostenberekening is op maat en per gemeente opvraagbaar. De Surplus Catalogus is via onze website toegankelijk. Met de Surplus Catalogus bieden we een compleet beeld van wat Surplus voor u kan en wil betekenen. Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze uitgave zijn van harte welkom. 4

5 INDEX Transferzorg 19 Ouderenfitness 19 Rollatortraining ZORGDIENSTEN INTRAMURALE ZORG 7 Opname verpleeghuis 7 Kortdurende opname 7 Langdurige opname 7 Deeltijd opname 7 Partneropname 8 Revalidatie en reactivering 8 Opname verzorginghuis 8 Kortdurende opname 8 Langdurige opname 8 Deeltijd opname 9 Belevingsgerichte zorg 9 Partneropname 9 zorg zwaarte pakketten EXTRAMURALE ZORG 11 Verpleging en verzorging thuis 11 Verrichten van verpleegkundige handelingen Langdurig 11 Verrichten van technisch-verpleegkundige Handelingen kortdurend 11 Wijkverpleging 11 Volledig Pakket Thuis (VPT) 12 Verstrekken van niet uit te zetten medicatie 12 Persoonlijke verzorging 12 Gespecialiseerde verzorging 12 Slaap- en waakdiensten 13 Nachtzorg 13 Nachtverzorging 13 Nachtverpleging 13 Begeleiding en behandeling thuis 13 Begeleiding thuis 13 Behandeling thuis 14 Advies, instructie, voorlichting verpleging 14 Ergotherapie 14 Logopedie 15 Fysiotherapie 15 Dieetadvies 15 Geriatrisch centrum 15 Consultatiefunctie specialist ouderen geneeskunde 16 Consultatiefunctie van gedragswetenschapper 16 Hulp bij huishouden 16 Dagbehandeling en dagverzorging 16 Dagbehandeling somatiek 16 Dagbehandeling psychogeriatrie 17 Dagverzorging 17 Dagbesteding 17 Zorgboerderijen OVERIGE ZORGDIENSTEN 18 Inloopspreekuur ouderen 18 Leerhuis palliatieve zorg 18 Informatiecafé dementie 18 Cursus omgaan met dementie 18 Dementieconsulent /casemanager dementie 18 Indiceren 19 (Medische) advisering 19 Valpreventie 19 COPD preventieprogramma 20 CVA patiënten 20 informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers 20 Mantelzorgers: themabijeenkomsten 20 Palliatieve terminale zorg 20 Anders aan de slag OUDERENWERK 21 Alarmering persoonlijk 21 Alarmering met professionele opvolging 21 Klussenservice 21 Maaltijddienst 21 Meer Bewegen voor Ouderen 21 Ontmoetingscentra ouderen 22 Ouderenadviseur / burgeradviseur 22 Pluspunten 22 Servicepunt voor Senioren 22 Vervoer 22 Zomerschool COMFORT EN GEMAKSDIENSTEN DIGITALE DIENSTVERLENING 23 Brabant Connect KETEN JEUGD KINDEROPVANGDIENSTEN 24 Kindercentra 24 Kinderdagverblijf 24 Buitenschoolse opvang 24 Buitenschoolse opvang 24 Peuterspeelzalen 24 Gastouderbureau / gastouderopvang 24 Tussen schoolse opvang 24 Peuterspeelzaakwerk Plus 25 Brede school en naschoolse activiteiten 25 Centrum voor jeugd en gezin 25 Kinderen/ouders 25 Brakkenfestival 25 Brede School en naschoolse activiteiten 26 Centrum voor Jeugd en Gezin 26 Cultuurprojecten 26 Flexibele oppascentrale 26 Kinderactiviteiten 27 Kinderateliers 27 Speelotheken 27 t Turfje en het kindercircus 27 GPO+ 28 Opvoedingsondersteuning (allochtone) moeders 28 Ouderkamer 28 Speel mee 29 Spel aan huis 29 Spel- en opvoedwinkel 29 Sport op locatie 29 Straatspeeldag 29 Vakantieactiviteiten voor basisschoolleeftijd 30 Voorleesexpress 30 5

6 Zomerkamp 30 Jeugd- en jongerenwerk 30 Accommodatiegebonden jongerenwerk 31 Beheer / assistent jongerenwerk 31 Coaching vrijwilligers jongerenwerk 31 Deelname keten- en netwerkoverleg 31 Huiswerkbegeleiding 31 Informatie, advies en voorlichting 31 Autopia 32 Bakzeil halen 32 Buurtcoaches 32 Buurtsport 32 Contactteam 32 Get Started 33 Internationale uitwisseling 33 Jeudige stappers 33 Kamers met kansen 33 Knowledge is The key 34 Leerlingbemiddeling 34 Maatschappelijke stages 34 Ok-punten 34 Ondersteuning zelfstandige jongeren- Organisaties 35 Overgang naar brugklas 35 Sociale vaardigheidstraining 35 Training budgettering 35 VMBO Breda On Stage 35 Jongerenbus 36 Jongerenpersbureau 36 M a Lucha y M a Logra 36 Meidenactiviteiten 36 Muziekprojecten 37 Participatieprojecten 37 Recreatieve en educatieve activiteiten 37 SET: overlastinterventie 37 Sport- en spelactiviteiten 37 Straathoekwerk/ vindplaatsgericht jongerenwerk 38 Vakantieactiviteiten voor tieners en jongeren 38 Weerbaarheidstrainingen HULPVERLENING 39 Algemeen maatschappelijk werk 39 Assertiviteit 39 Bemoeizorg 39 Bereikbaarheidsdienst maatschappelijk werk 39 Burgeradviseurs 40 Buurtbemiddeling, conflictbemiddeling 40 Casemanagement 40 Coördinatie buurtnetwerken jeugdhulpverlening 40 Cursussen voor mensen met depr.gevoelens 40 Cursus omgaan met geld 40 Deelname keten- en netwerkoverleg 41 Huiselijk geweld, plegerhulpverlening 41 Jeugdgericht maatschappelijk werk 41 Ondersteuning bij acceptatie verhuisplicht 41 Rouwgroepen 41 Schoolmaatschappelijk werk basisscholen 41 Schoolmaatschappelijk werk voortg. onderwijs. 42 Sociaal Raadsliedenwerk 42 Schuldhulpverlening 42 Deelname keten- en netwerkoverleg 44 Inventarisatie van wensen en behoeften. 44 Multiculturele evenementen, festivals en bijeenkomsten 44 Participatieprojecten 45 Participatie: Doe mee school 45 Participatie: Ketting en kracht 45 Participatie van mensen met beperking 45 Samen naar Werk 45 Schakel, de 46 Signalering, monitoring, analyse, inventarisaties 46 Sociale infrastructuur bevordering 46 Taalondersteuning 46 Vrouwenwerk 46 Vluchtelingenwerk VRIJWILLIGERS EN ZELFORGANISATIES 47 Deskundigheidsbevordering, cursussen, training, voorlichting, themabijeenkomsten 47 Ondersteuning van vrijwilligers(organisaties) 47 Ondersteuning zelforganisaties 47 Vrijwilligerscentrale FACILITAIRE DIENSTEN SERVICE 48 Financieel-administratieve service 48 Materialenservice 48 Type-reproservice BEHEER EN SCHOONMAAKDIENSTEN 48 Beheer en schoonmaak welzijnsaccommodatie 48 Beheer en exploitatie van Brede Scholen 48 Gevelglasbewassing 48 Regulier schoonmaakwerk van gebouwen WOONDIENSTEN 49 Aanleunwoningen 49 Inleunwoningen 49 Seniorenwoningen 49 Servicewoningen AANMELDING EN ZORGBEGELEIDING 50 Klantenservice Surplus Zorg 50 Wijkzusters LEEFBAARHEID EN PARTICIPATIE SAMENLEVINGSOPBOUW / OPBOUWWERK 43 Activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en ontplooiing in aandachtswijken 43 Agogische begeleiding en ondersteuning 43 Bewoners(organisaties)ondersteuning 43 Bewonersparticipatie 43 Buurtbemiddeling, leefbare buurt 44 Buurtmeesters 44 6

7 1. ZORGDIENSTEN 1.1 INTRAMURALE ZORG Zorg binnen een instelling. Vanaf gelden voor intramurale zorg Zorg Zwaarte Pakketten, evenals voor mensen met een verblijfsindicatie thuis. ZZP s zijn gronden voor de AWBZ. Vanaf 1 januari 2009 is het nieuwe Zorgzwaartebekostigingssysteem van kracht. De meeste intramurale diensten zijn vervat in de Zorg Zwaarte Pakketten. Zie ook het handboek Zorgzwaartebekostiging op het intranet van Surplus. Surplus biedt daarnaast ook andere diensten intramuraal aan. Daarom handhaven wij de oorspronkelijke Surplusdiensten naast de ZZP s. Voor de ZZP s verwijzen we naar de noot *) aan het einde van deze paragraaf. Opname verpleeghuis Kortdurende opname Kortdurende opname bestaat uit het tijdelijk bieden van verpleeg- of behandelingsfaciliteiten. Dit voor de cliënt aan wie deze zorg gedurende een periode niet in de eigen woon- en leefsituatie kan worden geboden. De cliënt heeft een tijdelijke verhoogde verpleeg- en behandelvraag. De behandeling en verpleging richten zich op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de cliënt naar de eigen thuissituatie. De tijdelijke opname kan plaatsvinden in het verpleeghuis psychogeriatrie of in het verpleeghuis somatiek. Ook vakantieopname behoort tot de mogelijkheden. Financiering: AWBZ, als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Zonder indicatie particulier in te kopen. Beschikbaar in: Terheijden, Lage Zwaluwe, Klundert, Fijnaart, Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek en Breda (De Werve en Vredenbergh). Langdurige opname Bij een langdurige opname heeft de cliënt een beschermende woonomgeving nodig waar permanent toezicht beschikbaar en/of noodzakelijk is. De langdurige opname kan plaatsvinden in het verpleeghuis psychogeriatrie of in het verpleeghuis somatiek. Financiering: AWBZ, als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Beschikbaar in: Terheijden, Lage Zwaluwe, Klundert, Fijnaart, Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek en Breda (De Werve en Vredenbergh). Deeltijd opname Bij een deeltijdopname maakt de cliënt slechts gedurende delen van een etmaal gebruik van de opname- en zorgfaciliteiten van het verpleeghuis Financiering: AWBZ, als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Zonder indicatie particulier in te kopen. Beschikbaar in: Drimmelen (Terheijden), Moerdijk (Zevenbergen en Fijnaart). 7

8 Partneropname Partneropname voorziet in de behoefte van de cliënt zolang mogelijk samen te verblijven met zijn partner. Financiering: AWBZ, kan plaatsvinden op een indicatiebesluit van het CiZ van de partner. Zonder indicatie kan men het particulier inkopen. Beschikbaar in: Drimmelen (Terheijden), Moerdijk (Zevenbergen, Klundert en Fijnaart). NB. Partneropname in het verpleeghuis Terheijden is alleen mogelijk als de partner beschikt over een eigen appartement; dus niet op de afdelingen. Revalidatie en reactivering Revalideren na een beroerte of reactiveren na een orthopedische operatie is nodig om ervoor te zorgen dat de cliënt weer zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. Het gaat om een tijdelijke opname en is mogelijk op afdeling de Brug in Amphia Langendijk, in Antonius Abt in Terheijden en Mauritshof in Klundert. Financiering: AWBZ, als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Zonder indicatie particulier in te kopen. Vanaf 2012 gaat kortdurende opname waarschijnlijk over naar de Zorgverzekeringswet. Beschikbaar in: Terheijden, Breda en Zevenbergen. Opname verzorginghuis Kortdurende opname Kortdurende opname bestaat uit het tijdelijk bieden van verzorgingsfaciliteiten. Dit voor de cliënt aan wie deze zorg gedurende een periode niet in de eigen woon- en leefsituatie kan worden geboden. De cliënt heeft een tijdelijke verhoogde zorgvraag of de mantelzorg is tijdelijk weggevallen. De verzorging richt zich op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de cliënt naar de eigen thuissituatie. Ook vakantieopname behoort tot de mogelijkheden. Financiering: AWBZ, als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Zonder indicatie particulier in te kopen. Vanaf 2010 gaat kortdurende opname waarschijnlijk over naar de Zorgverzekeringswet. Beschikbaar in: Alphen-Chaam, Breda, Drimmelen (Terheijden en Lage Zwaluwe), Moerdijk (Zevenbergen, Fijnaart, Klundert, Zevenbergschen Hoek). Langdurige opname Bij een langdurige opname heeft de cliënt een beschermende woonomgeving nodig waar permanent toezicht beschikbaar en/of noodzakelijk is. Financiering: AWBZ, als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Beschikbaar in: Breda, Drimmelen (Terheijden en Lage Zwaluwe), Moerdijk (Zevenbergen, Fijnaart, Klundert, Zevenbergschen Hoek). 8

9 Deeltijd opname Bij een deeltijdopname maakt de cliënt slechts gedurende delen van een etmaal gebruik van de opname- en zorgfaciliteiten van het verzorgingshuis. Financiering: AWBZ, als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Zonder indicatie kan men het particulier inkopen. Beschikbaar in: Alphen-Chaam, Breda, Drimmelen (Terheijden en Lage Zwaluwe), Moerdijk (Zevenbergen, Fijnaart, Klundert, Zevenbergschen Hoek). Belevingsgerichte zorg Vredenbergh Belevingsgerichte zorg voor cliënten verblijvend in het Huiskamerproject. Zorg en begeleiding afgestemd op individuele vraag en behoefte van een cliënt, waarbij welzijn en stimuleren voorop staat. Financiering: AWBZ Beschikbaar in: Vredenbergh Breda Partneropname Partneropname voorziet in de behoefte van de cliënt zolang mogelijk samen te verblijven met zijn partner. Financiering: AWBZ, kan plaatsvinden op een indicatiebesluit van het CiZ van de partner. Zonder indicatie kan men het particulier inkopen. Beschikbaar in: Alphen-Chaam, Breda, Drimmelen (Terheijden en Lage Zwaluwe), Moerdijk (Zevenbergen, Fijnaart, Klundert, Zevenbergschen Hoek). 9

10 *) Zorg Zwaarte Pakketten 1. Beschut wonen met enige begeleiding Beschut wonen met enige begeleiding is wonen in een veilige omgeving met enige begeleiding van een zorginstelling. 2. Beschut wonen met begeleiding en verzorging Beschut wonen met begeleiding en verzorging is wonen in een veilige omgeving met dagelijkse verzorging en begeleiding van een zorginstelling. 3. Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging is wonen in een veilige omgeving met intensieve dagelijkse verzorging en begeleiding door een zorginstelling. 4. Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging is wonen in een verzorgingshuis of verpleeghuis voor mensen die veel verzorging en begeleiding nodig hebben. De begeleiding geeft veiligheid. En is voortdurend dichtbij. 5. Beschermd wonen met intensieve dementiezorg Beschermd wonen met intensieve dementiezorg is wonen in een verpleeghuis of een verzorgingshuis. Het is voor mensen die intensieve zorg en veel bescherming nodig hebben. Het is een pakket voor mensen die ernstig dement zijn. 6. Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging is wonen in een verpleeghuis of verzorgingshuis. Het is voor mensen die lichamelijk ziek zijn en veel zorg nodig hebben. Het gaat om een chronische ziekte: een ziekte die heel lang duurt, steeds terugkomt of niet meer overgaat. 7. Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding Pakket 7 is bestemd voor ouderen die al heel lang psychiatrische problemen hebben en daarbij zulke lichamelijke problemen, dat ze niet thuis kunnen wonen. Ook is het pakket geschikt voor mensen onder de 65 jaar die ernstig dement zijn of een niet aangeboren hersenbeschadiging hebben. 8. Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging en verpleging Pakket 8 is voor mensen met een ernstige lichamelijke ziekte. Zij hebben daardoor heel speciale zorg nodig. 9. Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging is voor mensen die een ernstige lichamelijke ziekte hadden en/of daarom een zware operatie hebben gehad. Zij hebben daardoor tijdelijk heel speciale zorg nodig om weer beter te worden. 10. Verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg is voor mensen die in de eindfase van een terminale ziekte verkeren. Van mensen voor dit pakket is de levensverwachting volgens artsen nog hooguit enkele maanden. Als het langer duurt wordt de indicatie verlengd. Het gaat om mensen die thuis wonen maar waarvoor zoveel zorg nodig is dat die niet thuis kan worden voortgezet. Dan is intensieve verzorging en verpleging in een instelling mogelijk. Voor wie dat wenst is het soms ook mogelijk om die zorg in een hospice te krijgen. Door de ziekte hebben deze mensen intensieve verzorging, verpleging en behandeling nodig. Ook pijnbestrijding hoort daarbij. Surplus kan al deze pakketten verzorgen op meerdere locaties. 10

11 1.2 EXTRAMURALE ZORG Zorg geleverd door thuiszorgorganisatie, verpleeghuis of verzorgingshuis bij de mensen thuis. Verpleging en verzorging thuis Leveren van persoonlijke verzorging of verpleging bij de cliënt thuis. Verrichten van verpleegkundige handelingen langdurig Conform het zorg of behandelplan uitvoeren van verpleegkundige activiteiten die zijn gericht op het herkennen en analyseren van gezondheidsproblemen, en de daarmee samenhangende verpleegkundige handelingen. Het karakter van de aandoening is chronisch en langdurig. Financiering: AWBZ, als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Beschikbaar in: in alle gemeenten binnen ons werkgebied. Verrichten van technisch-verpleegkundige handelingen kortdurend In opdracht van huisarts of specialist geven van injecties, verzorgen van wonden, specifieke medicatieverstrekking of behandeling in het verlengde van ziekenhuisverplaatste zorg zgn. Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT). Conform de vraag van de huisarts of medisch specialist en het zorg of behandelplan uitvoeren van verpleegkundige activiteiten, veelal verpleegtechnisch handelen. Daarnaast zijn de behandelingen gericht op het herkennen en analyseren van gezondheidsproblemen. Het karakter van de aandoening is kortdurend en herstelgericht. Financiering: Zorgverzekeringswet; rekening ofwel naar de huisarts of wel zorgverzekeraar. Beschikbaar in: in alle gemeente binnen ons werkgebied. Wijkverpleging Het specifieke van wijkverpleging is dat naast het leveren van de functie verpleging en het verrichten van verpleegtechnische handelingen in opdracht van de huisarts of een medisch specialist, de wijkverpleegkundige de klant ondersteunt bij het formuleren van de vraag, met de klant het zorgleefplan opstelt, zorg draagt voor de juiste indicatie, met de klant het zorgaanbod selecteert, bewaakt en coördineert. Zij is de spil van de hulpverlening in buurten en wijken. Zij is de verantwoordelijk voor de coordinatie en continuïteit van het zorg- en dienstverleningsproces. Zij draagt zorg voor een klantgestuurde inzet, waarbij zij op methodische wijze de klant, diens mantelzorger en netwerk betrekt bij de zorg. De wijkverpleegkundige neemt in haar werk de hele keten zorg, wonen, welzijn mee. Financiering: AWBZ, Zorgverzekeringswet, WMO. Beschikbaar in: in alle gemeenten binnen ons werkgebied. 11

12 Volledig Pakket Thuis (VPT) Met VPT kunnen AWBZ-verzekerden thuis dezelfde zorg krijgen als die ze in een intramurale instelling zouden krijgen. VPT is bedoeld voor cliënten die een indicatie voor verblijf uit de AWBZ ontvangen, maar het verblijf niet via de AWBZ willen verzilveren. Concreet betekent dit, dat cliënten met een indicatie in de termen van een zorgzwaartepakket (ZZP) zelf voor woonruimte zorgen (huur of koop van een woning) en voor de levering van het totale pakket aan zorg en dienstverlening uit hun indicatie een beroep doen op een AWBZ-erkende zorgaanbieder. Kortom VPT is een aanbod van o.a. zorg, begeleiding, schoonmaak en voeding, een volledig pakket voor extramurale zorg. Financiering: AWBZ : VPT wordt als pakket gedeclareerd. Medewerkers registreren op prestatie. Beschikbaar in: het hele werkgebied van Surplus Verstrekken van niet uit te zetten medicatie Denk hierbij aan bloedverdunners. Financiering: AWBZ, als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Zorgverzekeringswet. Beschikbaar in: in alle gemeenten binnen ons werkgebied. Persoonlijke verzorging Persoonlijke verzorging bestaat uit het geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging (met inbegrip van enige begeleiding bij die activiteiten). Financiering: AWBZ, als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Persoonsgebonden Budget (PGB). Beschikbaar in: in alle gemeenten binnen ons werkgebied. Gespecialiseerde verzorging Gespecialiseerde verzorgenden bieden huishoudelijke en verzorgende hulp. Daarnaast bieden zij hulp van begeleidende aard bij emotionele en psychosociale problemen, zoals opvoedings- en relatieproblemen en de verwerking van een zwaar verlies. De verzorgende werkt altijd samen met het maatschappelijk werk, GGZ of een psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. Financiering: AWBZ, als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Persoonsgebonden Budget (PGB.) Zonder indicatie particulier in te kopen. Beschikbaar in: in alle gemeenten binnen ons werkgebied. 12

13 Slaap- en waakdiensten Thuiszorg regelt slaap- en waakdiensten in afwachting van een opname, om mantelzorg te ontlasten of om thuis sterven mogelijk te maken. Financiering: AWBZ, als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Persoongebonden Budget (PGB.). Zonder indicatie particulier in te kopen. Beschikbaar in: in alle gemeenten binnen ons werkgebied.. Nachtzorg Nachtzorg bestaat uit het bieden van een veilig logeeradres gedurende de nacht. Dit voor een zelfstandig wonende cliënt met een niet-structurele zorgvraag. Financiering: AWBZ, als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Persoonsgebonden Budget (PGB). Zonder indicatie particulier in te kopen. Beschikbaar in: in alle gemeenten binnen ons werkgebied. Nachtverzorging Nachtverzorging wordt geleverd door het verzorgingshuis. Het betreft het geven van meer veiligheid en/of zorg gedurende de nacht bij een cliënt met een tijdelijke zorgvraag. Financiering: AWBZ, als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Persoonsgebonden Budget (PGB). Zonder indicatie particulier in te kopen. Beschikbaar in: in alle gemeenten binnen ons werkgebied. Nachtverpleging Nachtverpleging wordt geleverd door het verpleeghuis. Het betreft het geven van verpleging gedurende de nacht bij een cliënt met een tijdelijke verhoogde zorgvraag. Financiering: AWBZ, als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Persoonsgebonden Budget (PGB). Zonder indicatie particulier in te kopen. Beschikbaar in: in alle gemeenten binnen ons werkgebied. Begeleiding en behandeling thuis Begeleiding thuis Begeleiding omvat activiteiten met mensen met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap die matige of zware beperkingen hebben op het terrein van : - de sociale redzaamheid - het bewegen en verplaatsen - het psychisch functioneren - het geheugen en de oriëntatie, of - betreft mensen die matig of zwaar probleemgedrag vertonen. 13

14 De activiteiten zijn gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en voorkoming van opname in een instelling of verwaarlozing. De activiteiten bestaan uit: - het ondersteunen bij oefenen met vaardigheden of handelingen, - het ondersteunen bij oefenen met het aanbrengen van structuur of het voeren van regie, of - het overnemen van toezicht. Financiering: AWBZ, als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Persoonsgebonden Budget (PGB). Zonder indicatie particulier in te kopen. Beschikbaar in: in alle gemeenten binnen ons werkgebied. Behandeling thuis Deze medische, peri- of paramedische activiteiten zijn gericht op herstel of op leren omgaan met de gevolgen van een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Daarnaast wordt getracht gedragsproblematiek en psychische klachten te voorkomen. Dit via methodische gedragsbeïnvloeding en het oefenen van vaardigheden. Consultatief of adviserend: Financiering: AWBZ, als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Persoonsgebonden Budget (PGB). Zonder indicatie particulier in te kopen. Behandelend: Zorgverzekering: op vraag van huisarts of medisch specialist. In het kader van ziekenhuisverplaatste zorg. Beschikbaar in: in alle gemeenten binnen ons werkgebied.. Advies, instructie, voorlichting verpleging Adviseren, instrueren en informeren van een cliënt. Dit naar aanleiding van een specifieke vraag of situatie op het gebied van (verwachte) gezondheidsverstoringen, ziekte, behandeling, therapie en complicaties. Door middel van gesprekken en praktische instructie van vaardigheden kan de cliënt de gevolgen van de ziekte beter hanteren en de gezondheid verbeteren. Financiering: AWBZ, als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Zonder indicatie particulier in te kopen. Beschikbaar in alle gemeenten binnen ons werkgebied. Ergotherapie Bij ergotherapie bekijkt de ergotherapeut samen met de cliënt welke dagelijkse activiteiten de cliënt thuis niet meer zelf kan of met behulp van iemand anders moet uitvoeren. Daarnaast adviseert de therapeut over hoe die activiteiten op een andere manier kunnen worden aangeleerd. De therapeut kan bij de cliënt thuis komen voor behandeling en helpt bij het aanvragen van hulpmiddelen en woningaanpassingen bij een zorgverzekeraar of gemeente. 14

15 Financiering: Als onderdeel van een behandeling in dagvorm of behandeling extramuraal valt ergotherapie onder de AWBZ als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Anders valt het onder de Zorgverzekeringswet. Beschikbaar in: Drimmelen, Moerdijk, Breda en Etten-Leur. Logopedie Logopedie is de behandeling van problemen in de mondelinge, schriftelijke of niet verbale communicatie. Logopedie wordt intramuraal gegeven en kan ook in de thuissituatie worden geboden. Financiering: Als onderdeel van een behandeling in dagvorm of behandeling extramuraal valt ergotherapie onder de AWBZ als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Anders valt het onder de Zorgverzekeringswet. Beschikbaar in: Drimmelen, Moerdijk en Breda. Fysiotherapie Fysiotherapie bestaat uit behandeling van de cliënt thuis, in het verzorgingshuis,op dagbehandeling of zorgboerderij of in het paramedisch centrum in Zevenbergen door fysiotherapeuten van Surplus Zorg. Financiering: Als onderdeel van een behandeling in dagvorm of behandeling extramuraal valt ergotherapie onder de AWBZ als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Anders valt het onder de Zorgverzekeringswet. Beschikbaar in: Drimmelen, Moerdijk en Breda Dieetadvies De diëtiste richt zich op voorlichting over de juiste voeding en op advisering van een bepaald dieet. Diëtistes worden onder andere ingeschakeld bij COPD, diabetes, begeleiden van sondevoeding, een beroerte en bij over- of ondergewicht. Financiering: Als onderdeel van een behandeling in dagvorm of behandeling extramuraal valt ergotherapie onder de AWBZ als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Anders valt het onder de Zorgverzekeringswet. Beschikbaar in: Breda, Moerdijk en Drimmelen. Geriatrisch centrum Poliklinische voorziening waar mensen met complexe ouderdomgerelateerde problemen op aanvraag van of verwijzing door een huisarts specialistische hulp kunnen krijgen. In het Geriatrisch Centrum verricht een multidisciplinair team onderzoek bij ouderen. Dit team bestaat uit medewerkers van de dienst behandeling en begeleiding en, specialisten vanuit het ziekenhuis. Op basis van het onderzoek geeft het team preventief advies. Financiering: AWBZ, als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Persoonsgebonden Budget (PGB). Zonder indicatie particulier in te kopen. Beschikbaar in: Breda, Drimmelen, Moerdijk. 15

16 Consultatiefunctie specialist ouderengeneeskunde Deze zorg bestaat uit diagnostiek en advies aan de huisarts door de specialist ouderengeneeskunde ten behoeve van zelfstandig wonende ouderen. Financiering: AWBZ, als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Persoonsgebonden Budget (PGB). Beschikbaar in: Breda, Drimmelen, Moerdijk. Consultatiefunctie door gedragswetenschapper Deze zorg bestaat uit diagnostiek en advies over behandeling door een gedragswetenschapper van patiënten thuis. Financiering: AWBZ, als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Persoonsgebonden Budget (PGB). Beschikbaar in: Breda, Drimmelen, Moerdijk. Hulp bij huishouden Hulp bij huishouden bestaat uit de uitvoering van huishoudelijke werkzaamheden die samenhangen met beperkingen van de cliënt op het vlak van schoonmaakwerkzaamheden, verzorging van textiel en maaltijden, boodschappen doen, verzorging van huisdieren, opvang en verzorging van huisgenoten en de organisatie van het huishouden. Hulp bij huishouden kan op verschillende manieren worden geleverd/ geïndiceerd. Financiering: Wet maatschappelijke ondersteuning of particulier. Beschikbaar in: in alle gemeenten binnen ons werkgebied. Dagbehandeling en dagverzorging Dagbehandeling somatiek Door middel van een dagbehandeling somatiek kan de oudere cliënt met meerdere beperkingen bij het dagelijks functioneren, zoals persoonlijke zorg, mobiliteit en zelfredzaamheid, op een verantwoordelijke wijze zelfstandig thuis blijven wonen. Een dagbehandeling kan kortdurend zijn waarbij het accent ligt op revalidatie. Bij een langdurige dagbehandeling wordt de achteruitgang van het functioneren tegengegaan. De meerwaarde is de multidisciplinaire behandeling en betrokkenheid van de specialist ouderengeneeskunde. Financiering: AWBZ, als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Persoonsgebonden Budget (PGB). Zonder indicatie particulier in te kopen. Beschikbaar in: Moerdijk (Zevenbergen) en Drimmelen (Terheijden/Lage Zwaluwe). 16

17 Dagbehandeling psychogeriatrie Een dagbehandeling psychogeritarie is gericht op de oudere cliënt met intensieve begeleiding- en verzorgingsbehoefte door een verminderde zelfregie bij onder andere dementie, een verstandelijke handicap en een stabiele psychische stoornis. Door de dagbehandeling kan de cliënt op verantwoorde wijze zelfstandig in thuis blijven wonen. Een dagbehandeling psychogeriatrie is doorgaans langdurig van aard. De meerwaarde is de multidisciplinaire behandeling en betrokkenheid van de specialist ouderengeneeskunde Financiering: AWBZ, als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Persoonsgebonden Budget (PGB). Zonder indicatieparticulier in te kopen. Beschikbaar in: Drimmelen(Terheijden/Lage Zwaluwe), Moerdijk (Zevenbergen). Dagverzorging Dagverzorging bestaat uit een dagprogramma met het accent op groepsgewijze opvang, begeleiding en/of verzorging. Het programma is gericht op sociaal-recreatieve activiteiten en bewegingsoefeningen. Daarnaast worden vaardigheden getraind. Wanneer nodig vindt lichte assistentie bij persoonlijke verzorging plaats. Financiering: AWBZ, als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Persoonsgebonden Budget (PGB). Zonder indicatie kan men het particulier inkopen. Beschikbaar in: Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Zundert Dagbesteding Dagbesteding is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid. Het is bedoeld voor vragers die zonder deze dagbesteding zouden verwaarlozen of in een isolement geraken. Wanneer nodig, vindt lichte assistentie bij persoonlijke verzorging plaats. Financiering: WMO, als er een Indicatiebesluit van de gemeente aan ten grondslag ligt. Persoonsgebonden Budget (PGB). Zonder indicatie kan men het particulier inkopen. Beschikbaar in: Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Zundert Zorgboerderijen Bij Surplus kunt u voor dagbehandeling, dagverzorging en dagbesteding ook terecht bij onze twee zorgboerderijen. 1. Poolse Dreef in Terheijden 2. De Meeshoeve in Oud Gastel. De Meeshoeve biedt naast allerlei andere diensten van vormen van dagbehandeling, dagverzorging en dagbesteding dagbehandeling aan mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme. 17

18 1.3 OVERIGE ZORGDIENSTEN Inloopspreekuur ouderen Regelmatige gelegenheid voor 65-plussers om zonder afspraak een deskundige te raadplegen over geestelijke en lichamelijke gezondheid. Financiering: Wet maatschappelijke ondersteuning. Particulier in te kopen. Beschikbaar in: Moerdijk. Leerhuis palliatieve zorg Cursus voor vrijwilligers, mantelzorgers en hulpverleners, gericht op verlichten van chronische ziekte en pijn. Financiering: Eigen bijdrage. Beschikbaar in: Moerdijk. Informatiecafé dementie Periodieke bijeenkomst van twee uur van/voor dementiepatiënten en mantelzorgers, bedoeld voor ontmoeting, ontspanning, lotgenotencontact en voorlichting. Financiering: Gratis. Beschikbaar in: Moerdijk. Cursus omgaan met dementie Een aantal bijeenkomsten waarin mantelzorgers of andere direct betrokkenen bij dementerende mensen informatie over dementie ontvangen, advies en training krijgen hoe met het dementieprobleem om te gaan. Financiering: Eigen bijdrage. Beschikbaar in: Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Zundert. Dementieconsulent/casemanager dementie Een dementieconsulent/casemanager dementie geeft op professionele wijze continuïteit in de begeleiding en ondersteuning aan individuele thuiswonende dementerenden en hun mantelzorgers. Dit met het doel om langer thuis wonen te bevorderen en de kwaliteit van leven te verhogen. De dementieconsulent/casemanager dementie heeft ook een informatieve functie naar verwijzers, hulpverleners, gemeenten en overige partijen, betrokken bij ouderen(zorg). Financiering: AWBZ, Subsidie, Particulier in te kopen. Beschikbaar in:drimmelen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Zundert. 18

19 Indiceren Voor gemeenten en andere opdrachtgevers onderzoeken van hulp- en zorgvragen van individuele cliënten en indiceren van de meest passende voorziening of aanpassing in bijvoorbeeld de woning van de cliënt. Financiering: In onderaannemerschap voor gemeenten of woningcorporaties. Beschikbaar in: Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Zundert. (Medische) advisering Advisering van gemeenten of andere relevante instanties voor het beschikbaar stellen van woonvoorzieningen (voorheen WVG), vervoersvoorzieningen (WVG), hulpmiddelen voor vervoer (WVG), gehandicaptenparkeerkaarten, bijzondere bijstand, aanleunwoningen, ergotherapie. Financiering: In onderaannemerschap voor gemeenten of woningcorporaties. Beschikbaar in: Halderberge, Moerdijk. Transferzorg Transferzorg verzorgt voor cliënten de overgang van een ziekenhuisopname of een tijdelijke opname in een verpleeg- of verzorgingshuis naar huis met alle ondersteuningsmogelijkheden die Surplus te bieden heeft. Financiering: Overhead. Beschikbaar in: Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen, Zundert. Ouderenfitness Training en begeleiding van 65-plussers gericht op verbetering of behoud van conditie en het op peil brengen en houden van het bewegingsapparaat. Financiering: Eigen bijdrage. Beschikbaar in: Drimmelen en Moerdijk. Rollatortraining Een of meerdere bijeenkomsten waarin mensen die een rollator gebruiken of gaan gebruiken, informatie krijgen en vaardigheden leren om dat op een verantwoorde manier te doen. Financiering: Eigen bijdrage. Beschikbaar in: Moerdijk. Valpreventie Valpreventie is een vorm van kennis- en vaardighedenoverdracht, die beoogt dat deelnemers een kleiner risico lopen op letsel bij vallen. Valpreventietraining is bedoeld voor (meestal oudere) mensen die vanwege een teruglopende conditie en/of ziekte of gebrek risico lopen te vallen. Financiering: Eigen bijdrage. Beschikbaar in: Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout, Zundert. 19

20 COPD preventieprogramma Een of meerdere bijeenkomsten waarin deelnemers informatie ontvangen over mogelijkheden om COPD te voorkomen, of om verergering van de ziekte tegen te gaan. Financiering: afhankelijk van zorgverzekeraar is vergoeding mogelijk. Beschikbaar in: Moerdijk. CVA patiënten: informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers Een of meerdere bijeenkomsten waarin mantelzorgers of andere direct betrokkenen bij CVA-patiënten informatie over CVA ontvangen, advies en training krijgen hoe met CVA en CVA-patiënten om te gaan. Financiering: AWBZ, Eigen bijdrage. Beschikbaar in: Moerdijk. Mantelzorgers: themabijeenkomsten Een of meerdere bijeenkomsten waarin mensen die chronisch zieken of anderszins behoeftige familieleden of naasten verzorgen, aan de hand van relevante thema s ervaringen kunnen uitwisselen, voorlichting en advies krijgen. Financiering: Eigen bijdrage. Beschikbaar in: Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen, Zundert. Palliatieve terminale zorg Palliatieve zorg is zorg voor mensen die in de terminale fase verkeren. Wanneer een cliënt in deze terminale fase verkeerd en de dood binnen afzienbare tijd kan worden verwacht, kan een opname plaatsvinden op de palliatieven unit van Zorgcentrum De Zeven Schakels. Een professioneel multidisciplinair team richt zich met behandeling, begeleiding en therapie, samen met de cliënt en eventueel met de familie op het behalen van de hoogst mogelijke kwaliteit van leven. Daarbij gaat het om afscheid nemen en afronding van het leven. Financiering: AWBZ, als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Beschikbaar in: Moerdijk. Anders aan de slag Aanbod aan bedrijven en instellingen om medewerkers met psychisch verzuim en medewerkers na chemokuur en/of bestraling op een passende wijze te laten reintegreren op een zorgboerderij. Financiering: Overhead. Beschikbaar in: West- en Midden-Brabant. 20

21 1.4 OUDERENWERK Het ouderenwerk richt zich specifiek op mensen vanaf 55 jaar, waarbij het welbevinden centraal staat. Het ouderenwerk biedt vraaggestuurde producten en diensten aan waardoor mensen actief kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij, zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en de regie over hun leven behouden. Daarnaast biedt het ouderenwerk zinvol en plezierig vrijwilligerswerk voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Alarmering (persoonlijke) Veelal aan ouderen beschikbaar stellen en onderhouden van persoonlijke alarmeringsapparatuur. Organiseren van een functionerend bereikbaarheidscircuit van familie en/of buren. Financiering: Ziektekostenverzekering, Eigen bijdrage. Beschikbaar in: Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Zundert. Alarmering met professionele opvolging Veelal aan ouderen beschikbaar stellen en onderhouden van persoonlijke alarmeringsapparatuur met professionele opvolging en hulp bij een alarm. Financiering: Ziektekostenverzekering, Particulier. Beschikbaar in: Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Zundert. Klussenservice Klussenservice voor kleine reparaties en karweitjes in huis en tuin. De klussen mogen niet langer dan 4 uur duren. Financiering: Eigen bijdrage. Beschikbaar in: Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Zundert. Maaltijddienst Surplus levert koelverse maaltijden bij ouderen aan huis en verzorgt maaltijden in diverse eetpunten. Financiering: Eigen bijdrage. Beschikbaar in: Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Zundert. Meer Bewegen voor Ouderen Sport- en beweegactiviteiten voor senioren in de vorm van lessen door gediplomeerde docenten. Het aanbod is gevarieerd, zodat dit toegankelijk is voor een breed publiek. Financiering: Eigen bijdrage. Beschikbaar in: Etten-Leur, Halderberge, Oosterhout. 21

22 Ontmoetingscentra voor ouderen (Accent Noord en Accent Zuid) Financiering: Gemeentelijke subsidie Beschikbaar in: Oosterhout Ouderenadviseur / burgeradviseur Geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. Financiering: Gemeentelijke subsidie (Wmo) Beschikbaar in: Etten-Leur, Oosterhout Pluspunten Een Pluspunt vormt een essentiële schakel in de keten van een levensloopbestendige wijk/woonservicegebied. Pluspunten bevorderen de zelfredzaamheid van de burger, waardoor mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Kernkwaliteiten zijn: integratie, ontmoeting en participatie. Daarnaast is het Pluspunt een laagdrempelige plek waar mensen terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning. Financiering: Gemeentelijke subsidie (Wmo), Eigen bijdrage. Beschikbaar in: Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk. Servicepunt voor Senioren Surplus en Stichting Welzijn Ouderen hebben in Terheijden (Antonius Abt) en Lage Zwaluwe (de Ganshoek) een servicepunt waar senioren met allerlei vragen terecht kunnen. Financiering: Gemeentelijke subsidie Beschikbaar in: Drimmelen Vervoer Surplus verzorgt voor cliënten vervoer van en naar dagverzorging, van en naar dagbehandeling. In sommige gemeenten kan Surplus voor senioren en mensen met een beperking vervoer verzorgen binnen de gemeentegrenzen. Financiering: AWBZ als het gaat om vervoer van en naar dagverzorging en dagbehandeling als er een Indicatiebesluit van het CiZ aan ten grondslag ligt. Zonder indicatie: subsidie of particulier. Beschikbaar in: Etten-Leur, Halderberge. Zomerschool Jaarlijks terugkerende recreatieve en educatieve activiteiten in juli en augustus. Bedoeld als activering naar andere activiteiten en contactlegging. Beschikbaar in: Oosterhout, Etten-Leur en Halderberge 22

23 2. COMFORT EN GEMAKSDIENSTEN 2.1 DIGITALE DIENSTVERLENING Brabant Connect Brabant Connect is een project van Surplus, Mextal, Sharecare en Avans, dat tot doel heeft ouderen te ondersteunen met digitale diensten om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Bij digitale diensten gaat het om onder andere: beeldbellen, camerabewaking, alarmering, openen deuren op afstand, zorg op afstand, regelen van comfort en gemaksdiensten. Financiering: momenteel wordt Brabant Connect uitgerold met middelen van de Provincie. Beschikbaar in de gemeenten: Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. 23

24 3. KETEN JEUGD 3.1 KINDEROPVANGDIENSTEN (Surplus Kinderopvang en Surplus Welzijn) Kindercentra In Kindercentra zijn kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang ondergebracht. Kinderdagverblijf In de kinderdagverblijven wordt opvang geboden aan kinderen van zes weken tot vier jaar. Het kind krijgt de mogelijkheid zich zowel individueel als in groepsverband te ontplooien. Financiering: Eigen middelen en toeslag naar inkomen via de belastingdienst Toeslagen. Beschikbaar in: Breda, Etten-Leur, Halderberge, Steenbergen, Zundert en Tilburg. Buitenschoolse opvang De Buitenschoolse opvang is een opvangvoorziening voor kinderen van vier tot dertien jaar die een basisschool bezoeken. De opvang zorgt voor een zinvolle vrijetijdsbesteding op de momenten dat de school is gesloten. Dit kan voor schooltijd, na schooltijd en/of in schoolvakanties zijn. Financiering: Eigen middelen en toeslag naar inkomen via de belastingdienst Toeslagen Beschikbaar in: Breda, Etten-Leur Halderberge, Steenbergen, Zundert. Peuterspeelzalen De kindercentra in Etten-leur en Zundert beschikken ook over een peuterspeelzaal. Opvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Financiering: gemeentelijke subsidie en eigen bijdrage. Beschikbaar in: Etten-Leur, Zundert, Rijsbergen, Achtmaal en Wernhout. Gastouderbureau / gastouderopvang Het gastouderbureau zorgt voor bemiddeling en begeleiding van verantwoorde kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Gastouderopvang bestaat uit een flexibele, kleinschalige en persoonlijke vorm van opvang voor kinderen vanaf zes weken tot en met twaalf jaar bij een gastouder thuis. Financiering: Eigen middelen en toeslag naar inkomen via de belastingdienst Toeslagen. Beschikbaar in: Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen, Zundert. Tussen schoolse opvang (TSO) De TSO biedt opvang aan alle kinderen die onderwijs krijgen op een basisschool die gebruik maakt van één van de vier dienstpakketten van Surplus Kinderopvang. In Etten-Leur, Breda en Steenbergen ondersteunen pedagogisch medewerkers van Surplus Kinderopvang basisscholen bij het prettig laten verlopen van het overblijven. Ze doen dit samen met vrijwilligers. De overblijvende kinderen kunnen zo hun boterhammen opeten en daarna buiten spelen totdat de school weer begint. Financiering: Eigen middelen. Beschikbaar in: Breda, Etten-Leur, Steenbergen. 24

25 Peuterspeelzaalwerk Plus (Surplus Welzijn) Gestructureerd en onder deskundige leiding laten spelen van peuters (2-4 jaar) die tot het onderwijskansenbeleid behoren ter voorkoming van taal- en ontwikkelachterstand, ter stimulering van sociale vaardigheden, sociaal gedrag en persoonlijkheidsontwikkeling. Financiering: Gemeentelijke subsidie en eigen bijdrage Brede school en naschoolse activiteiten Uitvoering en coördinatie van naschoolse activiteiten. We leggen verbindingen tussen de buurt, het onderwijs en de gezinnen. Dat doen we door na schooltijd vraaggerichte activiteiten te ontwikkelen en te organiseren. We werken samen met het onderwijs, vakkrachten en kinderen en hun ouders. Surplus Welzijn draagt mede zorg voor een effectieve PR en werving, voorbereiding en evaluatie van de activiteiten. Medewerkers nemen deel aan het netwerken om signalen en diensten beter af te stemmen voor het kind, gezin en de buurt. Financiering: Gemeentelijke subsidie, eigen bijdrage. Beschikbaar in: Breda, Etten-Leur, Halderberge. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Frontoffice Medewerkers zijn werkzaam in het CJG als frontofficemedewerker*) voor kortdurende hulp aan gezinnen. Ze zorgen voor draagvlak in de buurt voor het CJG en de mogelijkheden die dat biedt voor kinderen, jongeren, ouders en professionals. *)De medewerkers zijn geaccrediteerd in het werken volgens de Triple-P-methodiek. Backoffice Surplus Welzijn werkt samen met partners om activiteiten voor ouders mee vorm te geven en signalen te bespreken. We leveren een inhoudelijke bijdrage aan opvoedingsondersteuning en ouderbetrokkenheid die het CJG heeft. Beschikbaar in: Breda,Oosterhout, Moerdijk, Etten-Leur, Drimmelen. Kinderen/ouders Brakkenfestival ( Surplus Welzijn) Grootschalig sport- en spelevenement voor kinderen van 6 t/m 12 jr. Gericht op ontspanning, ontmoeting en ontwikkeling. Ook kinderen met een beperking kunnen deelnemen. Vrijwilligerswerving, begeleiding en training; fondsenwerving en promotieactiviteiten. Financiering: Gemeentelijke subsidie, fondsen, eigen bijdrage. 25

26 Brede school en naschoolse activiteiten Uitvoering en coördinatie van naschoolse activiteiten. We leggen verbindingen tussen de buurt, het onderwijs en de gezinnen. Dat doen we door na schooltijd vraaggerichte activiteiten te ontwikkelen en te organiseren. We werken samen met het onderwijs, vakkrachten en kinderen en hun ouders. Surplus Welzijn draagt mede zorg voor een effectieve PR en werving, voorbereiding en evaluatie van de activiteiten. Medewerkers nemen deel aan het netwerken om signalen en diensten beter af te stemmen voor het kind, gezin en de buurt. Financiering: Gemeentelijke subsidie, eigen bijdrage. Beschikbaar in: Breda, Etten-Leur, Halderberge. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Frontoffice Medewerkers zijn werkzaam in het CJG als frontofficemedewerker*) voor kortdurende hulp aan gezinnen. Ze zorgen voor draagvlak in de buurt voor het CJG en de mogelijkheden die dat biedt voor kinderen, jongeren, ouders en professionals. *)De medewerkers zijn geaccrediteerd in het werken volgens de Triple-P-methodiek. Backoffice Surplus Welzijn werkt samen met partners om activiteiten voor ouders mee vorm te geven en signalen te bespreken. We leveren een inhoudelijke bijdrage aan opvoedingsondersteuning en ouderbetrokkenheid die het CJG heeft. Beschikbaar in: Breda,Oosterhout, Moerdijk, Etten-Leur, Drimmelen. Cultuurprojecten Kinderen maken kennis met elkaars culturen. Ze ervaren dat er veel overeenkomsten tussen mensen zijn en dat verschillen er ook mogen zijn. Surplus Welzijn werkt aan sociale verbindingen tussen groepen mensen in de buurt. Beschikbaar in: Breda,Oosterhout. Flexibele oppascentrale Het project is enerzijds bedoeld om jonge meoders de kans te geven deel te nemen aan activiteiten, omdat er oppasmogelijkheden voor hun jonge kind(eren) zijn. Anderzijds biedt de Flexibele Oppascentrale vrouwen een training aan om kennis te maken met het werken met jongen kinderen. Tijdens de training worden de vrouwen opgeleid tot vrijwilliger voor de oppascentrale en gaan ze op verschillende locaties oppas verzorgen. Afhankelijk van opleidingsniveau, persoonlijke situatie en interesse is de training een opstap naar een opleiding of naar nieuw vrijwilligerswerk. Financiering: Gemeentelijke subsidie, eigen bijdrage. 26

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Bijlage 3. Nadere beschrijving product en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Op basis van de prestatiebeschrijvingen opgesteld door de Nza (2013). Nza F125 Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) Toeleidingtraject

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Dagactiviteiten in groepsverband. voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet

Dagactiviteiten in groepsverband. voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet Dagactiviteiten in groepsverband voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet Dagactiviteiten ouderen Zelfstandig wonende senioren zijn bij Dagactiviteiten ouderen aan het juiste adres voor

Nadere informatie

Dagactiviteiten in groepsverband. voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet

Dagactiviteiten in groepsverband. voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet Dagactiviteiten in groepsverband voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet Dagactiviteiten ouderen Zelfstandig wonende senioren zijn bij Dagactiviteiten ouderen aan het juiste adres voor

Nadere informatie

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Zorggroep Noordwest-Veluwe. In vertrouwde handen. Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe is een protestants-christelijke

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING.

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING. WOON ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN, PENNEMES 7, 1502 WV ZAANDAM T E L E F O O N: 075-6504110- F A X: 075-6504129 E-MAIL: INFO@PENNEMES.NL - WEBSITE : WWW. P E N N E M E S.NL K A M E R V A N KOOPHANDEL 41.232.103

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 1 Veranderingen in de zorg Title Text Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 2 Kennis - maken Motto Laverhof : Leven als thuis - Familiezorg = invoegen -Body Daar Level waar One u ons wilt Dominique den Brok

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor u betekenen U ontvangt deze folder omdat u na opname in het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. In deze folder staat beschreven wat

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis U wordt opgenomen in het ziekenhuis en denkt na ontslag uit het ziekenhuis ook nog zorg nodig te hebben. Bijvoorbeeld thuiszorg voor hulp

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het

Nadere informatie

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg ten behoeve van de woon-/zorglocaties Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2010 geldende zorgzwaarte- pakketten

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

AANBOD ZORGARRANGEMENT WOON-ZORGCENTRUM

AANBOD ZORGARRANGEMENT WOON-ZORGCENTRUM WOON ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN, PENNEMES 7, 1502 WV ZAANDAM T E L E F O O N: 075-6504110- F A X: 075-6504129 E-M A I L: I N F O@ P E N N E M E S. NL - W E B S I T E : W W W.PENN E M E S.NL K AM E R V A

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Thuiszorg in Amsterdam

Thuiszorg in Amsterdam Thuiszorg in Amsterdam Wat is thuiszorg? Er zijn verschillende vormen van thuiszorg. Bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van medicijnen of zuurstof, het aanbrengen van een infuus

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte behoud. Informatie over: Een beroerte Uw zelfstandigheid. Uw leven zo goed mogelijk oppakken na een beroerte. Samen met Laurens. Lees meer over wat Laurens voor u kan betekenen. meer dan zorg De medische

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht Stichting Antroz Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2012 geldende zorgzwaartepakketten en de vertaling ervan in standaard

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Medisch Maatschappelijk Werk en Transferpunt Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Heeft u zorg nodig na het verblijf in het ziekenhuis? pag. 2 Wie regelt deze zorg? pag. 2 Komt u

Nadere informatie

Welke zorg kan de transferverpleegkundige voor u regelen?

Welke zorg kan de transferverpleegkundige voor u regelen? Transferbureau Goede zorg na ziekenhuisopname In Laurentius wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook het regelen van de zorg, die nodig is ná een ziekenhuisopname. Vóór

Nadere informatie

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar DE VALKHORST Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar 1 In deze brochure vindt u informatie over: De zorg van De Valkhorst 4 Voor wie De Valkhorst

Nadere informatie

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht De zorgvraag in Nederland stijgt. De toename is zodanig, dat de overheid aangeeft de zorg anders te moeten organiseren. Anders houden we de zorg in Nederland

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl Aangenaam... De Friese Wouden www.friesewouden.nl Wij zijn er voor u De Friese Wouden levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Als klant houdt u hierbij de regie in eigen handen, het gaat

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Decentralisatie AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg Bijeenkomst inwoners 12 november 2014 Tamara van de Wijdeven Nieuwe taken gemeente: AWBZ/Wmo Decentralisatie

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

H.313196.0713. Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf

H.313196.0713. Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf H.313196.0713 Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf Inleiding Na uw ziekenhuisverblijf kan het zijn dat u nog verzorging nodig heeft. Als dit zo is bespreekt de arts of verpleegkundige dit

Nadere informatie

Wijkverpleging. Leven op uw manier

Wijkverpleging. Leven op uw manier Wijkverpleging Leven op uw manier Wijkverpleging die bij u past Ieder mens wil het liefst het leven zelf inrichten. Ook op kwetsbare momenten. Met behulp van familie, bekenden en vrijwilligers. En bij

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector V&V

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2533/izzp Zorgzwaartepakketten sector & Verzorging 2013 ZZP 3 VV Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging Deze cliëntgroep

Nadere informatie

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel.

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel. Thuis in Behandelen Behandelcentrum Vrijthof, Tiel www.szr.nl/behandelcentrum THUIS IN BEHANDELEN Wanneer inschakelen U kunt het behandelteam inschakelen voor advies en behandeling bij ouderdomsklachten,

Nadere informatie

Dagbesteding. Dagbesteding. Ondersteuning overdag bij zelfstandig wonen. Evean. Midden in het leven.

Dagbesteding. Dagbesteding. Ondersteuning overdag bij zelfstandig wonen. Evean. Midden in het leven. Dagbesteding Dagbesteding Ondersteuning overdag bij zelfstandig wonen Evean. Midden in het leven. Dagbesteding buitenshuis afgestemd op uw situatie Er gaat niets boven thuis. Toch kan het prettig zijn

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V

Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V Sector Verpleging & Verzorging VV Beschut wonen met enige begeleiding _ 1 VV Deze cliëntgroep heeft enige begeleiding nodig, in een beschutte woonomgeving, omdat ze

Nadere informatie

Dagbehandeling Somatiek

Dagbehandeling Somatiek Dagbehandeling Somatiek Dagbehandeling Somatiek Een langdurige ziekte of handicap kan uw leven behoorlijk op zijn kop zetten. Maar met wat extra zorg kunt u vaak gewoon thuis blijven wonen en aan het dagelijks

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2014

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2014 Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2014 December 2013 AR/12/2533/izzp Zorgzwaartepakketten sector & Verzorging 201 4 ZZP 4 VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging Deze

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis NAZORG NA ONTSLAG UIT HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft.

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 6

Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 6 toegelicht. Zorgzwaartepakket 6 (ZZP

Nadere informatie

Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen)

Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen) Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen) 1a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Inleiding Onderdeel van de Offerteaanvraag Inkoop Wmo en Jeugd is het Perceel

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Kind & gezinsondersteuning bij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale zorg Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg is voor mensen die een

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie

herstel. In een aangename omgeving. Informatie over: Een knie- en heupoperatie

herstel. In een aangename omgeving. Informatie over: Een knie- en heupoperatie herstel. Informatie over: Een knie- en heupoperatie In een aangename omgeving. Herstellen na een knie- of heupoperatie kan samen met Laurens. In deze folder leest u meer over het aanbod van Laurens. meer

Nadere informatie

Visie op zorg. en wonen

Visie op zorg. en wonen Wonen met zorg Uw vraag naar zorg Natuurlijk wilt u als u ouder wordt zo lang mogelijk zelfstandig blijven en, eventueel met de nodige ondersteuning, zorg en behandeling, in uw eigen huis blijven wonen.

Nadere informatie

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Als bedoeld in hoofdstuk 6, paragraaf 2. 1. Ondersteuning Ondersteuning thuis zijn activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson > Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling voor mensen met de ziekte van Parkinson Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep voor cliënten met de ziekte van Parkinson. De

Nadere informatie

Solis thuiszorg We nemen zorg persoonlijk.

Solis thuiszorg We nemen zorg persoonlijk. Solis thuiszorg We nemen zorg persoonlijk. Solis thuiszorg luistert, kijkt en zorgt. Al eeuwen. Solis thuiszorg is er met zorg en aandacht. We bieden thuiszorg op maat, passend bij uw gewoontes en uw dagelijks

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis

Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis Heeft u na uw verblijf in het ziekenhuis nog zorg nodig? Dan wordt afdeling nazorg ingeschakeld om dit samen met u voor u te regelen. De afdeling nazorg De afdeling

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Thuiszorg van Inovum. Zodat u prettig zelfstandig kunt blijven wonen!

Thuiszorg van Inovum. Zodat u prettig zelfstandig kunt blijven wonen! Thuiszorg van Inovum Zodat u prettig zelfstandig kunt blijven wonen! Prettig zelfstandig blijven wonen Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Soms is hierbij ondersteuning nodig. Ons brede pakket

Nadere informatie

Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen)

Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen) Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen) 1a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Inleiding Onderdeel van de Offerteaanvraag Inkoop Wmo en Jeugd is het Perceel

Nadere informatie

HET BESTE UIT TWEE WERELDEN THUIS BIJ U WELKE ZORG KUNT U VERWACHTEN? WWW.NUSANTARA.NL

HET BESTE UIT TWEE WERELDEN THUIS BIJ U WELKE ZORG KUNT U VERWACHTEN? WWW.NUSANTARA.NL HET BESTE UIT TWEE WERELDEN THUIS BIJ U WELKE ZORG KUNT U VERWACHTEN? WWW.NUSANTARA.NL HET BESTE UIT TWEE WERELDEN Eens was er geen thuis meer in Indië. U ging er weg, en trof een koud en nat Nederland.

Nadere informatie

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

Samen de kennis Samen de zorg

Samen de kennis Samen de zorg Samen de kennis Samen de zorg voor dementerende ouderen met ernstige gedragsproblemen Dementerende ouderen met ernstige gedragsproblemen hebben meer zorg en ondersteuning nodig dan een regulier zorgcentrum

Nadere informatie

Kennismaken met Valkenhof compleet in zorg, bij u thuis of bij ons. Kennismaken met Valkenhof

Kennismaken met Valkenhof compleet in zorg, bij u thuis of bij ons. Kennismaken met Valkenhof Kennismaken met Valkenhof compleet in zorg, bij u thuis of bij ons Kennismaken met Valkenhof Inhoud Zorg met 'n zachte g Korte kennismaking Vergoeding Zorg bij u thuis Dagcentra Gezondheidscentrum Valkenhof

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Misschien heeft u na uw

Nadere informatie

Zorg uit de Wlz en ondersteuning of jeugdhulp? Kan iemand met een Wlz-indicatie een beroep doen op de Wmo 2015 of op de Jeugdwet?

Zorg uit de Wlz en ondersteuning of jeugdhulp? Kan iemand met een Wlz-indicatie een beroep doen op de Wmo 2015 of op de Jeugdwet? 2 Zorg uit de Wlz en ondersteuning of jeugdhulp? Kan iemand met een Wlz-indicatie een beroep doen op de Wmo 2015 of op de Jeugdwet? Afbakening wettelijke kaders: Wlz Wet langdurige zorg: Blijvende behoefte

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Onder palliatieve zorg wordt verstaan: de zorg voor een cliënt met een levensbedreigende ziekte die niet of niet meer kan genezen.

Onder palliatieve zorg wordt verstaan: de zorg voor een cliënt met een levensbedreigende ziekte die niet of niet meer kan genezen. De Hazelaar Hospice De Hazelaar is een afdeling voor terminaal zieke mensen. In een huiselijke sfeer wordt de cliënt ondersteund om de laatste levensfase op een goede manier door te brengen. Hospice De

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Productomschrijvingen inkoop 2016

Productomschrijvingen inkoop 2016 Productomschrijvingen inkoop 2016 Begeleiding basis (H300 + H305): - Gericht op het versterken van de eigen kracht en stimuleren van het netwerk. - Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud

Nadere informatie

Overzicht demen.ezorg regio Hoogeveen (februari 2011)

Overzicht demen.ezorg regio Hoogeveen (februari 2011) Overzicht demen.ezorg regio Hoogeveen (februari 2011) Zorgdiagnostiek en Icare PG- team zorgbegeleiding Behoefte zorg, wonen, Zorgzaak welzijn bepalen en regelen, Andere thuiszorg monitoren, voorlichting

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Revalideren is topsport Wij bieden de helpende hand!

Revalideren is topsport Wij bieden de helpende hand! Revalideren is topsport Wij bieden de helpende hand! Succesvol revalideren doet u samen met zorggroep Maas & Waal 1. Uw doelen: wat u wilt bereiken; 2. Uw inspanningen: revalideren doet u zelf; 3. Onze

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl Pleyade Algemene informatie www.pleyade.nl Zorg voor elkaar Pleyade is gespecialiseerd in zorg voor mensen van 55 jaar en ouder in de regio Arnhem. Als geen ander kunnen wij anticiperen op de veranderingen

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

kijk. Naar mogelijkheden. Informatie over: COPD

kijk. Naar mogelijkheden. Informatie over: COPD kijk. Informatie over: COPD Naar mogelijkheden. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met COPD. Laurens helpt u daarbij. In deze folder leest u meer over ons aanbod. meer dan zorg COPD is een verzamelnaam

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

vind. De mogelijkheden voor zorg en steun. Informatie over: Oncologische aandoeningen

vind. De mogelijkheden voor zorg en steun. Informatie over: Oncologische aandoeningen vind. Informatie over: Oncologische aandoeningen De mogelijkheden voor zorg en steun. Door een oncologische aandoening kan een intensieve periode aanbreken. Laurens helpt u. In deze folder leest u meer

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar!

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar! WELKOM BIJ LUCIVER! LuciVer is een kleinschalige organisatie voor welzijn, zorg en wonen. Wij zijn er voor ouderen die door verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden zorg of ondersteuning

Nadere informatie

welzijn Een verhaal over meerwaarde de plus van surplus welzijn I zorg I kinderopvang I comfort

welzijn Een verhaal over meerwaarde de plus van surplus welzijn I zorg I kinderopvang I comfort welzijn de plus van surplus Een verhaal over meerwaarde onze focus Dichtbij Kleinschalig or de klanten 2 ganiseren Surplus focust zich op twee ketens Surplus is een regionale stichting voor welzijn, zorg,

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen Werken met zorg

Thuiszorg Groningen Werken met zorg Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Gestart als het Groene Kruis, hebben wij al meer dan 100 jaar ervaring met zorg thuis. Dichtbij en vertrouwd.thuiszorg Groningen

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie