A.BOND 2015/08/26 4 YEAR COUPON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A.BOND 2015/08/26 4 YEAR COUPON"

Transcriptie

1 A.BOND 205/08/26 4 YEAR COUPON» Recht op een volledige terugbetaling van het kapitaal op de einddatum, behoudens faillissement of wanbetaling van BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. en BNP Paribas SA ()» Een looptijd van 4 jaar» Tijdens het eerste jaar, een variabele coupon die kan oplopen tot 7% (2)» Vanaf het tweede jaar een mogelijke verhoging van de coupons (2) dankzij het Crescendo-effect» Een korf van 25 aandelen met groeipotentieel» Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. A.Bond 205/08/26 4 YEAR COUPON, uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V., richt zich tot ervaren beleggers die voldoende kennis hebben van de fi nanciële markten en die met name vertrouwd zijn met het onderliggende actief en de rentevoeten, om de voordelen en risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit product te kunnen evalueren, rekening houdend met hun eigen financiële situatie. Mededeling van commerciële aard Commercialiseringsperiode: van juni 20 tot 8 augustus 20 (behoudens voortijdige afsluiting) () Enkel in geval van faillissement of wanbetaling van BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. en BNP Paribas SA loopt de belegger het risico dat hij zijn kapitaal niet recupereert (2) Bruto, buiten toepasbare fi scaliteit en vóór toepassing van de roerende voorheffi ng van 5% voor wie onderworpen is aan de Belgische fi scaliteit (situatie in juni 20), en behoudens faillissement of wanbetaling van BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. en BNP Paribas SA A.Bond 205/08/26 4 Year Coupon is een gestructureerde schuldtitel uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Bij de uitgifte van de effecten heeft de uitgever, of in geval van wanbetaling van die laatste, zijn garant (BNP Paribas SA), zich ertoe verbonden om de houders op de einddatum een bedrag terug te betalen dat afhankelijk is van de toepassing van een terugbetalingsformule en dat minstens gelijk zal zijn aan 0 van de nominale waarde van de effecten. In geval van faillissement of wanbetaling van de uitgever en zijn garant lopen de beleggers evenwel het risico dat ze de bedragen waarop ze recht hebben (door toepassing van de terugbetalingsformule), niet recupereren en zo het kapitaal dat ze initieel geïnvesteerd hebben, geheel of gedeeltelijk verliezen. Door de verwerving van A.Bond 205/08/26 4 Year Coupon nemen de beleggers dus een kredietrisico op de uitgever en zijn garant.

2 inleiding Vandaag zijn de opportuniteiten om aantrekkelijke rendementen te Evolutie van de kortermijnrentevoeten (Euribor 6 maand) op 30/04/20 verkrijgen voor spaargeld op korte termijn zeldzamer geworden. Zichtrekening, spaarboekje, termijnrekening, al deze monetaire instrumenten 6% 5% die momenteel beschikbaar zijn, hebben één punt met elkaar gemeen: de lage interestpercentages. De interestpercentages op korte termijn op 3% de interbancaire markten zijn immers blijven dalen sinds eind 2008 en zijn momenteel gestabiliseerd op een erg zwak niveau. 2% Deze situatie zou kunnen blijven voortduren in 20. Veel economen bij % BNP Paribas geloven immers niet in een snelle en sterke stijging van de belangrijkste richttarieven. In deze context stelt Argenta u een interessant alternatief voor om uw Bron: Bloomberg, 30/04/20 spaargeld te beleggen op korte termijn: A.Bond 205/08/26 4 YEAR COUPON, een Certifi caat met een looptijd van 4 jaar, uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (hierna BNP Paribas IBV genoemd). Dit product beantwoordt aan verschillende doelstellingen:» recht op een volledige terugbetaling van het kapitaal op de einddatum, behoudens faillissement of wanbetaling van BNP Paribas IBV en BNP Paribas SA,» deelname aan de potentiële stijging van een aandelenkorf (hierna de Korf ) die een geografische en sectorale spreiding biedt,» dynamisering van uw rendementen op korte termijn:» tijdens het eerste jaar geniet u een variabele jaarlijkse coupon die kan oplopen tot 7% (),» vanaf het tweede jaar kunt u dankzij het Crescendo-effect het maximum van uw variabele potentiële coupon verhogen: 9% () in het tweede jaar, % () in het derde jaar en 3% () in het laatste jaar! een KORF Van 25 aandelen MeT De GROOTsTe ZORG GeseLecTeeRD Argenta en BNP Paribas IBV hebben een korf van 25 aandelen geselecteerd (hierna de Korf ), met een sterke geografische en sectorale diversificatie. Dankzij deze Korf van 25 aandelen:» kunt u genieten van gediversifieerde waarden,» profiteert u van het groeipotentieel van deze waarden,» geniet u een aantrekkelijk instappunt op de aandelenmarkten. SAMENSTELLING VAN DE KORF Onderneming ISIN-code Sector Gewicht in de Korf Altria Group US02209S033 Consumptiegoederen Apple US Consumptiegoederen Bank of China CNE00000Z5 Financiële diensten British American Tobacco GB Consumptiegoederen Daimler AG DE Industriële goederen France Telecom FR Telecommunicatie Glaxosmithkline GB Farmaceutische Hyundai Motor Company KR Industriële goederen Imperial Tobacco GB Consumptiegoederen Kellog US Agri en Voeding Koninklijke PTT NL Telecommunicatie LG Electronics KR Elektronische Lockheed Martin Corporation US Defensie industrie Nippon Telegraph & Telefon JP Telecommunicatie Nokia FI Telecommunicatie NTT Docomo JP Telecommunicatie Philips Electronics NL Elektronische Roche Holding CH Farmaceutische Singapore Airlines SGV Transport Swisscom CH Telecommunicatie The Mosaic Company US6945A079 Agri en Voeding Vallourec FR Industriële goederen Verizon Communications US92343V044 Telecommunicatie Vivendi FR Media Vodafone Airtouch GB00B6GWD56 Telecommunicatie Bron van de cijfergegevens: Bloomberg () Bruto, buiten toepasbare fi scaliteit en vóór toepassing van de roerende voorheffi ng van 5% voor wie onderworpen is aan de Belgische fi scaliteit (situatie in juni 20), en behoudens faillissement of wanbetaling van BNP Paribas IBV en BNP Paribas SA Waarschuwing: De terugbetaling en rendementspercentages op jaarbasis die in deze brochure worden vermeld, moeten worden begrepen op de einddatum en als brutobedragen, buiten toepasbare fi scaliteit, en voor toepassing van de roerende voorheffi ng van 5% (situatie in juni 20) voor wie onderworpen is aan de Belgische fi scaliteit. Bovendien is de terugbetaling van het kapitaal op de einddatum afhankelijk van de afwezigheid van faillissement of wanbetaling van BNP Paribas IBV en BNP Paribas SA. De termen belegd kapitaal of kapitaal die in deze brochure worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de Certifi caten, ofwel euro per Certifi caat. Het terugbetaalde bedrag wordt berekend op basis van deze nominale waarde. avr-07 juin-07 aoû-07 oct-07 déc-07 fév-08 avr-08 SECTORALE DIVERSIFICATIE 2% juin-08 aoû-08 oct-08 déc-08 6% fév-09 avr-09 juin-09 32% GEOGRAFISCHE DIVERSIFICATIE 2% 2 6% aoû-09 oct-09 déc-09 fév-0 avr-0 juin-0 aoû-0 oct-0 déc-0 Consumptiegoederen Telecommunicatie Agri en Voeding Farmaceutische Financiële diensten Defensie industrie Transport Elektronische Industriële goederen Media Frankrijk Verenigd Koninkrijk Finland Verenigde Staten China Zwitserland Nederland Japan Zuid-Korea Singapore Duitsland fév- avr-

3 A.BOND 205/08/26 4 YEAR COUPON Mechanisme A.Bond 205/08/26 4 YEAR COUPON, uitgegeven door BNP Paribas IBV, maakt het mogelijk om elk jaar van een variabele coupon te genieten, die gelijk is aan het gemiddelde van de rendementen van de aandelen van de Korf en die als volgt wordt berekend: Op de vaststellingsdatum in jaar, wordt het rendement van elk aandeel van de Korf geregistreerd (in vergelijking met zijn beginkoers) met een maximum van 7%. Indien het rendement van een aandeel bijgevolg hoger is dan 7%, wordt 7% weerhouden voor dat aandeel. In het andere geval wordt het reële rendement van het aandeel weerhouden. Het Crescendo-effect: een mogelijke verhoging van uw variabele jaarlijkse coupon Op de vaststellingsdata van de volgende jaren is hetzelfde mechanisme van toepassing, maar stijgt het maximum elk jaar: 9% in jaar 2, % in jaar 3 en tot slot een maximum van 3% in jaar 4. Indien het gemiddelde van de weerhouden rendementen negatief is, wordt het bedrag van de coupon vastgelegd op. Extra troef: Voor de berekening van het rendement van elk aandeel wordt de beginkoers niet elk jaar opnieuw aangepast maar blijft de koers behouden die werd vastgesteld op de initiële vaststellingsdatum. Op die manier profiteert u van elke potentiële stijging van de aandelen in vergelijking met hun beginkoers. Op de einddatum heeft de belegger recht op de volledige terugbetaling van het geïnvesteerde kapitaal () evenals op de laatste variabele coupon die kan oplopen tot 3% (2), berekend dankzij het Crescendo-effect. Sterke punten» Recht op een volledige terugbetaling van het kapitaal op de einddatum, behoudens faillissement of wanbetaling van BNP Paribas IBV en BNP Paribas SA» Recht op een variabele jaarlijkse coupon» Een gediversifieerde Korf van 25 aandelen met groeipotentieel» Het rendement van elk aandeel wordt steeds vastgesteld ten opzichte van zijn beginniveau, zonder dat dit op het einde van een jaar opnieuw wordt aangepast Zwakke punten» Het rendement van elk aandeel wordt op elke vaststellingsdatum geplafonneerd, ook in geval van sterke stijging van de aandelenmarkten» De mogelijkheid om geen enkele coupon te ontvangen in geval van een negatief rendement van de aandelen die de Korf vormen (het rendement van de aandelen is niet begrensd in geval van daling)» Uitstappen vóór de einddatum is enkel mogelijk op de laatste werkdag van de maand, tegen een prijs die afhankelijk is van de marktparameters. Er bestaat dus een risico op kapitaalverlies dat a priori niet meetbaar is» Het Certificaat, uitgegeven door BNP Paribas IBV, keert de dividenden van de 25 aandelen van de Korf niet uit» Er bestaat een risico op kapitaalverlies in geval van faillissement of wanbetaling van BNP Paribas IBV en BNP Paribas SA: enkel in geval van faillissement of wanbetaling van BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. en BNP Paribas SA loopt de belegger het risico dat hij zijn kapitaal niet recupereert () Behoudens faillissement of wanbetaling van BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. en BNP Paribas SA (2) Bruto, buiten toepasbare fiscaliteit en vóór toepassing van de roerende voorheffing van 5% voor wie onderworpen is aan de Belgische fiscaliteit (situatie in juni 20), en behoudens faillissement of wanbetaling van BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. en BNP Paribas SA

4 MaRKTscenaRiO s ( ) Om het mechanisme van het product te illustreren vindt u hierna enkele voorbeelden, uitgewerkt op basis van een korf van 3 aandelen (in plaats van 25 aandelen). Gunstig scenario Jaar Aandelen Rendement geregistreerd sinds de begindatum Gecorrigeerd rendement Aandeel 7% Aandeel 2 Aandeel 3 7% 7% Aandeel 9% Aandeel 2 5% 5% Aandeel 3 6% 6% Aandeel % Aandeel 2 5,5% 5,5% Aandeel 3 6% 6% Aandeel 5% 3% Aandeel 2 Aandeel 3 7% 7% Coupon 6, 6,7% 7,5% 8, In het gunstigste scenario, met stijgende aandelenmarkten, hebben bepaalde aandelen van de Korf op elke jaarlijkse vaststellingsdatum een positief rendement hoger dan het maximum, zodat ze elk jaar geplafonneerd worden (7% in jaar, 9% in jaar 2, % in jaar 3 en 3% in jaar 4). De belegger ontvangt dan: - een coupon van 6, (2) tijdens het eerste jaar - een coupon van 6,7% (2) tijdens het tweede jaar - een coupon van 7,5% (2) tijdens het derde jaar Op de einddatum ontvangt de belegger 0 van het geïnvesteerde kapitaal bovenop de laatste coupon van 8, (2), ofwel een bruto rendementspercentage op jaarbasis van 6,3% (3). neutraal scenario Jaar Aandelen Rendement geregistreerd sinds de begindatum Gecorrigeerd rendement Aandeel 7% Aandeel 2 -% -% Aandeel 3 2% 2% Aandeel 9% Aandeel 2-2% -2% Aandeel 3 3% 3% Aandeel % % Aandeel 2 2% 2% Aandeel 3 % % Aandeel 2% 2% Aandeel 2,5%,5% Aandeel 3 3% 3% Coupon 2,7% 3,3% 4,7% 5,5% In dit scenario kennen de aandelenmarkten een gematigde stijging, van tijd tot tijd onderbroken door enkele lage rendementen. Bepaalde aandelen van de Korf registreren op de jaarlijkse vaststellingsdatum een hoger rendement dan de jaarlijkse maxima (7% in jaar, 9% in jaar 2, % in jaar 3 en 3% in jaar 4). Deze rendementen worden dus aangepast aan deze maximumbedragen. De belegger ontvangt dan: - een coupon van 2,7% (2) tijdens het eerste jaar - een coupon van 3,3% (2) tijdens het tweede jaar - een coupon van 4,7% (2) tijdens het derde jaar Op de einddatum ontvangt de belegger 0 van het geïnvesteerde kapitaal bovenop de laatste coupon van 5,5% (2), ofwel een bruto rendementspercentage op jaarbasis van 3, (3). Ongunstig scenario Jaar 2 3 Aandelen Rendement geregistreerd sinds de begindatum Gecorrigeerd rendement Aandeel -5% -5% Aandeel 2 2% 2% Aandeel 3 -% -% Aandeel -7% -7% Aandeel 2 3% 3% Aandeel Aandeel -9% -9% Aandeel 2 2% 2% Coupon In dit voorbeeld ondergaan de aandelenmarkten een daling tijdens de levensloop van het product. Aangezien op elke jaarlijkse vaststellingsdatum het gemiddelde van de geregistreerde rendementen negatief is, ontvangt de belegger geen coupon tijdens de volledige duur van de belegging. Dankzij de volledige terugbetaling van het kapitaal op de einddatum, ontvangt de belegger 0 van zijn kapitaal, ofwel een rendementspercentage op jaarbasis van -0,5% (3). Aandeel 3-3% -3% Aandeel -% -% 4 Aandeel 2 Aandeel 3-5% -5% In geval van een faillissement of wanbetaling van BNP Paribas IBV (de uitgever) en BNP Paribas SA (de garant), zal de belegger geen coupon ontvangen en kan hij een lager bedrag terugbetaald krijgen dan zijn beginkapitaal; dit bedrag kan nul zijn. () De gegevens die worden becijferd in deze voorbeelden, hebben louter een informatieve waarde om het mechanisme van het product te illustreren. Ze houden geen enkele voorspelling in voor de toekomstige resultaten en kunnen op geen enkele wijze een commercieel aanbod vormen. (2) Bruto percentages, buiten toepasbare fi scaliteit en vóór toepassing van de roerende voorheffi ng van 5% (situatie in juni 20) voor wie onderworpen is aan de Belgische fi scaliteit, en behoudens faillissement of wanbetaling van BNP Paribas IBV en BNP Paribas SA (3) Het rendementspercentage op jaarbasis houdt rekening met de verkoopprijs van 02% van de nominale waarde van de Certifi caten (waarvan 2% niet-recurrente commissie, vooraf betaalbaar aan de distributeur), en dit percentage is bruto, buiten toepasbare fi scaliteit, en vóór toepassing van de roerende voorheffi ng van 5% (situatie in juni 20) voor wie onderworpen is aan de Belgische fi scaliteit en behoudens faillissement of wanbetaling van BNP Paribas IBV en BNP Paribas SA

5 Technische Fiche Type: Certificaat Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Garant: BNP Paribas SA (AA/Aa2/AA-) ISIN-code: XS Distributeur: Argenta Spaarbank NV Commissies: Er worden commissies met betrekking tot deze transactie betaald aan de Distributeur voor de distributie en/of structurering van de Certificaten. Zij bedragen jaarlijks maximaal,2% van het Uitgiftebedrag. Inschrijving: Van juni tot 8 augustus 20 (behoudens voortijdige afsluiting) Initiële vaststellingsdatum: 2 augustus 20 Datum debitering klantenrekening: 9 augustus 20 (met valutadatum: 2 augustus 20) Nominale waarde (NA) en Devies: EUR Verkoopprijs: 02%, waarvan 2% (niet-recurrente) instapkosten, vooraf betaalbaar aan de Distributeur. Einddatum: 26 augustus 205 Vaststellingsdata: 3 augustus 202 (t=); 2 augustus 203 (t=2); 2 augustus 204 (t=3); 2 augustus 205 (t=4) Betaaldata van de coupons: 27 augustus 202 (t=), 26 augustus 203 (t=2), 26 augustus 204 (t=3), 26 augustus 205 (t=4) Jaarlijkse brutocoupon voor de jaren tot 4: Variabel met een minimum van en een maximum van 3% volgens de volgende formule: 25 Coupon t = NA x Max 0 ; 25 x Rend.Aandeel n,t (t= tot 4) n = Aandeel n,t Aandeel n,initieel Rend.Aandeel n,t = Min Cap t ; Aandeel n,initieel Aandeel n,initieel (n= tot 25) slotkoers van het Aandeel n op de Initiële Vaststellingsdatum van de Certificaten Aandeel n,t : Slotkoers van het Aandeel n op de Vaststellingsdatum t Cap = 7%, Cap 2 = 9%, Cap 3 = %, Cap 25 4 = 3%, Samenstelling van de Korf: Altria Coupon Group, t = Apple, NA x t Bank x Max of 0; China, x British PerfAction American n,t (t= Tobacco, à 3) Daimler AG, France Telecom, 25 GlaxoSmithKline, Hyundai Motor n = Company, Imperial Tobacco, Kellog, Koninklijke PTT, LG Electronics, Lockheed Martin Corporation, Nippon Telegraph & Telefon, Nokia, NTT Docomo, Philips Electronics, Roche Perf Action n,t = Min 7,0; Action Holding, n,t Action Singapore Airlines, Swisscom, The Mosaic n,initial Company, Vallourec, Verizon Communications, Action Vivendi, Vodafone AirTouch. n,initial Munt van het onderliggende fonds: EUR Berekeningsagent: BNP Paribas Arbitrage SNC Secundaire markt: Bij normale marktomstandigheden verzekert BNP Paribas Arbitrage SNC op de laatste werkdag van de maand een secundaire markt voor de beleggers die hun Certificaten willen doorverkopen. De verkooporders die aankomen bij Argenta (vóór 2u00 op de laatste werkdag van de maand) zullen de volgende werkdag worden uitgevoerd met een aankoop/ verkoopspread van maximaal %. De prijs van de Certificaten op de secundaire markt kan volatiel zijn. Voor meer uitgebreide informatie over de kosten verbonden aan een secundaire verkoop verwijzen we naar de tarievenlijst van Argenta die terug te vinden is op Beurstaks primaire markt: Nihil voor de personen die onderworpen zijn aan de Belgische fiscaliteit volgens de fiscale voorschriften die gelden in juni 20. De personen die onderworpen zijn aan een andere fi scale wetgeving, worden verzocht om zich te informeren over de fi scaliteit die van toepassing is op hun specifieke situatie. Beurstaks secundaire markt: 0,07% (max. 500 EUR) voor de personen die onderworpen zijn aan de Belgische fiscaliteit en op basis van de fiscale voorschriften die gelden in juni 20. De personen die onderworpen zijn aan een andere fiscale wetgeving, worden verzocht om zich te informeren over de fiscaliteit die van toepassing is op hun specifieke situatie. Roerende voorheffing: 5% op de jaarlijkse coupons, voor de personen die onderworpen zijn aan de Belgische fiscaliteit en op basis van de fiscale voorschriften die gelden in juni 20. De personen die onderworpen zijn aan een andere fiscale wetgeving, worden verzocht om zich te informeren over de fiscaliteit die van toepassing is op hun specifieke situatie. Risicoklasse () : (de producten zijn gegroepeerd in categorieën op een schaal van 0 (laag risico) tot 6 (hoog risico)) Documentatie: De Informatiedragers, bestaande uit het Basisprospectus, Warrant & Certificate Programme genaamd, daterend van 3 juni 200 en goedgekeurd door de AFM (Autoriteit Financiële Markten, Nederlandse toezichthouder), zijn Supplementen van 8 augustus 200, 0 september 200, 9 november 200, 24 februari 20, 24 maart 20 en 4 april 20, en de Definitieve Uitgiftevoorwaarden ( Final Terms ) zijn gratis verkrijgbaar bij Argenta Spaarbank NV, Belgiëlei 49-53, B-208 Antwerpen, bij uw kantoorhouder of via internet (website: Elke potentiële belegger wordt verzocht om zich het Basisprospectus, zijn Supplementen en de Final Terms aan te schaffen om er kennis van te nemen vooraleer in te schrijven op de Certificaten. () Voor meer informatie, gelieve onze website te raadplegen:

6 Waarschuwing De beleggers worden verzocht om voor elke inschrijving de Informatiedragers met betrekking tot de Certifi caten aan te vragen en aandachtig te lezen en de beslissing om in Certifi caten te beleggen te overwegen in het licht van de informatie die hierin wordt gegeven. De Informatiedragers bestaan uit: (a) het Basisprospectus, «Warrant & Certifi cate Programme» genaamd, daterend van 3 juni 200 en goedgekeurd door de AFM (Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandse toezichthouder), (b) zijn Supplementen van 8 augustus 200, 0 september 200, 9 november 200, 24 februari 20, 24 maart 20 en 4 april 20, (c) de Defi nitieve Uitgiftevoorwaarden ( Final Terms ) van juni 20. De voornaamste kenmerken van A.Bond 205/08/26 4 YEAR COUPON, uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V., die in deze brochure worden uiteengezet, zijn slechts een samenvatting. De potentiële beleggers moeten begrijpen welke risico s samenhangen met beleggingen in de Certifi caten en mogen pas een beleggingsbeslissing nemen nadat ze de compatibiliteit van een belegging in de Certifi caten ernstig hebben onderzocht, rekening houdend met hun eigen fi nanciële situatie, de onderhavige informatie en de informatie met betrekking tot de Certifi caten. De Informatiedragers (het Basisprospectus, zijn Supplementen en de Final Terms) zijn gratis verkrijgbaar bij Argenta Spaarbank NV, Belgiëlei 49-53, B-208 Antwerpen, bij uw kantoorhouder of via internet (website: Elke potentiële belegger wordt verzocht om zich het Basisprospectus, zijn Supplementen en de Final Terms aan te schaffen om er kennis van te nemen vooraleer in te schrijven op de Certifi caten. De aandacht van de beleggers wordt erop gevestigd dat zij door de verwerving van de Certifi caten niet rechtstreeks beleggen in de Korf. Deze brochure bevat uitsluitend informatie over het product en mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies. Het product dat in deze brochure wordt beschreven, kan enkel worden aangekocht nadat Argenta Spaarbank NV een toetsing heeft gedaan aangaande de geschiktheid en/of passendheid van dit product voor de betrokken klant. De verkoop van Certifi caten kan plaatsvinden via een publiek aanbod in België. Uw kantoorhouder: Argenta Spaarbank NV, RPR Antwerpen, BTW BE , CBFA 2736 Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, B-208 Antwerpen Tel.:

2% (1) A.BOND 2017/09/18 MAxi Plus. Minimum coupon van

2% (1) A.BOND 2017/09/18 MAxi Plus. Minimum coupon van A.BOND 2017/09/18 MAxi Plus» Jaarlijkse coupon van minimum 2% (1)» Recht op een terugbetaling van 100% van het kapitaal op de einddatum, behoudens faillissement of wanbetaling van BNP Paribas Arbitrage

Nadere informatie

MAXI PLUS. » Jaarlijkse coupon van minimum 1,25% (1)

MAXI PLUS. » Jaarlijkse coupon van minimum 1,25% (1) MAXI PLUS» Jaarlijkse coupon van minimum 1,25%» Kapitaal voor 100% beschermd op de einddatum» Een looptijd van 6 jaar» Een korf van 25 aandelen geselecteerd vanwege hun hoog dividend» Een geoptimaliseerd

Nadere informatie

MAXI PLUS. » Jaarlijkse coupon van minimum 1,25% (1)

MAXI PLUS. » Jaarlijkse coupon van minimum 1,25% (1) MAXI PLUS» Jaarlijkse coupon van minimum 1,25%» Terugbetaling kapitaal tegen 100% van de nominale waarde op vervaldag» Een looptijd van 6 jaar» Een Korf van 25 aandelen geselecteerd vanwege hun hoog dividend»

Nadere informatie

BEST-IN. » 100 % kapitaalbescherming op de einddatum*

BEST-IN. » 100 % kapitaalbescherming op de einddatum* BEST-IN» 100 % kapitaalbescherming op de einddatum*» Een looptijd van 6 jaar» Een vaste coupon van 5 %** tijdens het eerste jaar» Een korf van 20 aandelen met een sterk groeipotentieel» Een geoptimaliseerd

Nadere informatie

BEST-IN. » 100% kapitaalbescherming op de einddatum*

BEST-IN. » 100% kapitaalbescherming op de einddatum* BEST-IN» 100% kapitaalbescherming op de einddatum*» Een looptijd van 6 jaar» Een vaste coupon van 5%** tijdens het eerste jaar» Een korf van 20 aandelen met een hoog dividend» Een geoptimaliseerd rendement

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/04/11 Selective Growth (Blootstelling van het volledige kapitaal aan de OLO-STRIP obligaties van de Belgische staat)

SecurAsset (LU) Bond 2018/04/11 Selective Growth (Blootstelling van het volledige kapitaal aan de OLO-STRIP obligaties van de Belgische staat) SecurAsset (LU) Bond 2018/04/11 Selective Growth (Blootstelling van het volledige kapitaal aan de OLO-STRIP obligaties van de Belgische staat)» Een recht op volledige terugbetaling van het kapitaal op

Nadere informatie

» 100% Kapitaalbescherming op de einddatum (1)

» 100% Kapitaalbescherming op de einddatum (1) EMERGING MARKETS» Kapitaalbescherming op de einddatum (1)» Een looptijd van 6 jaar» Een dynamische participatie in het rendement van het fonds Carmignac Emergents» Jaarlijks Lock-In-effect» Uitgever: BNP

Nadere informatie

BIG APPLE. » Terugbetaling kapitaal tegen 100% van de nominale waarde op eindvervaldag (1)

BIG APPLE. » Terugbetaling kapitaal tegen 100% van de nominale waarde op eindvervaldag (1) BIG APPLE» Terugbetaling kapitaal tegen 100% van de nominale waarde op eindvervaldag» Een looptijd van 6 jaar» Een dynamische participatie in het rendement van drie gerenommeerde fondsen die beleggen in

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2020/07/27 Maxi Plus Best Picks. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2020/07/27 Maxi Plus Best Picks. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2020/07/27 Maxi Plus Best Picks Argenta Spaarbank NV, RPR Antwerpen, BTW BE 0404.453.574, FSMA 27316 Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen Tel.: +32 3 285 51 11

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2017/10/30 Foreign Currencies (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2017/10/30 Foreign Currencies (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2017/10/30 Foreign Currencies (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

* Bruto, voor toepassing van de roerende voorheffing van 15% en behoudens faillissement of wanbetaling van BNP Paribas of Argenta

* Bruto, voor toepassing van de roerende voorheffing van 15% en behoudens faillissement of wanbetaling van BNP Paribas of Argenta ARGENTABON 2017/03/13 Fix Looptijd van 8 jaar 1 vaste coupon van 6%* tijdens het eerste jaar Een korf van 20 rigoureus geselecteerde aandelen 2 effecten om het rendement te verbeteren: het Best-In-Effect

Nadere informatie

COMMODITIES. » Terugbetaling kapitaal tegen 100% van de nominale waarde op eindvervaldag (1)

COMMODITIES. » Terugbetaling kapitaal tegen 100% van de nominale waarde op eindvervaldag (1) COMMODITIES» Terugbetaling kapitaal tegen 100% van de nominale waarde op eindvervaldag» Een looptijd van 6 jaar» Een dynamische participatie in het rendement van drie gerenommeerde grondstoffenfondsen»

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/01/18 Emerging Bonds

SecurAsset (LU) Bond 2018/01/18 Emerging Bonds SecurAsset (LU) Bond 2018/01/18 Emerging Bonds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2020/04/28 Maxi Plus Family

SecurAsset (LU) Bond 2020/04/28 Maxi Plus Family SecurAsset (LU) Bond 2020/04/28 Maxi Plus Family (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Argenta Spaarbank nv, RPR Antwerpen, BTW 0404.453.574, FSMA 27316 Maatschappelijke

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond

Select Dividend Switch to Bond Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 6 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,00%* Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe

SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/01/25 Maxi Plus Global Infrastructure

SecurAsset (LU) Bond 2019/01/25 Maxi Plus Global Infrastructure SecurAsset (LU) Bond 2019/01/25 Maxi Plus Global Infrastructure (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/04/12 Maxi Plus Brand Leaders

SecurAsset (LU) Bond 2019/04/12 Maxi Plus Brand Leaders SecurAsset (LU) Bond 2019/04/12 Maxi Plus Brand Leaders (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

SEM Rendement Certificaten*

SEM Rendement Certificaten* SEM Rendement Certificaten* De visie van Sem van Berkel in een kant-en-klaar pakket * Net zoals met een belegging in aandelen bieden SEM Rendement Certificaten geen kapitaalgarantie. Beleggers kunnen de

Nadere informatie

in de zeilen Beleggen met de wind

in de zeilen Beleggen met de wind Beleggen met de wind in de zeilen SecurAsset (LU) Performance Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Winnaar zowel in stijgende als dalende markten (tot -40% op de vervaldag).

Winnaar zowel in stijgende als dalende markten (tot -40% op de vervaldag). Delta Ll o y d S Fl o o r 40 Winnaar zowel in stijgende als dalende markten (tot -40% op de vervaldag). Mijn persoonlijke bankier De terugbetaling van het kapitaal aan 100% is effectief, behalve in het

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

FintroHighDividendInvest

FintroHighDividendInvest FintroHighDividendInvest Type : Schuldinstrument Emittent : BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van Fortis Bank NV Garant : Fortis Bank NV Schuldinstrument met een looptijd van 6 jaar voor beleggers met

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden.

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden. Emerging Consumer Callable 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. BNP Paribas Emerging Consumer Callable 07 is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset +

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1)

ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1) ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1) 100% kapitaalbescherming (2) op de eindvervaldag Looptijd: 8 jaar en 1 dag Minimumrendement van 12% op de eindvervaldag (1)(2) Een korf van 25 internationale aandelen Een

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank Deutsche Bank Geniet van een variabele jaarlijkse brutocoupon afhankelijk van de Euribor-rente op 3 maand. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. BNP Paribas (AA / Aa2) Interest Cover Callable 209 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerde schuldinstrument geeft u recht op een vaste jaarlijkse coupon van bruto gedurende de 2 eerste jaren. Vanaf

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

Callable Ethical Europe 90

Callable Ethical Europe 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90 Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele rentestijging

Wees klaar voor een eventuele rentestijging ING (A+/Aa3) Anticipation Bond 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING - Anticipation Bond 07 biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold USD Note 2017. Deutsche Bank. Een gouden kans. Wat mag u verwachten? Type belegging.

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold USD Note 2017. Deutsche Bank. Een gouden kans. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Een gouden kans Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt

Nadere informatie

Fintro Emerging Invest

Fintro Emerging Invest Fintro Emerging Invest Emittent: BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van Fortis Bank NV Garant: Fortis Bank NV (Moody s: A1 / S&P: AA / Fitch: A+) Behaal een potentieel rendement en geniet tegelijkertijd

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling van

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging F CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018 Verkoopperiode: van 5 december 2012 tot 14 december 2012 (behoudens vervroegde afsluiting) Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna S.A. (1) Blootstelling

Nadere informatie

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico STRATEGIE P. 2 BNP Paribas is bedoeld voor ervaren beleggers die een potentiële jaarlijkse coupon van 8% bruto wensen, zelfs als de CAC40-index met maximum 30% daalt en die een kapitaalrisico aanvaarden.

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC)

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC) Barclays Bank PLC (AA-/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Barclays Bank PLC - is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Barclays Bank PLC en laat u toe in te spelen op de evolutie

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Banks index (SX7E) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank Deutsche Bank Profiteer van de stijging van de beste van twee strategieën die gebaseerd zijn op goud en Europese aandelen met hoge dividenden. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

24% aan coupons in het vizier

24% aan coupons in het vizier H020 A5 Target Coupon NL ok 08-02-2005 08:01 Pagina 2 24% aan coupons in het vizier db Total Coupon Eerst 2 coupons van 4% Daarna coupons tot 8% Gewaarborgd kapitaal op eindvervaldag, 3 5, A Passion to

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19

7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19 (afgekort

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten Société Générale Acceptance Anticipation Bond 08 WAT MAG U VERWACHTEN? P. Société Générale Acceptance - Anticipation Bond 08 laat u profiteren van een eventuele sterke stijging van de rentevoeten op korte

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Europe 600 Oil & Gas (SXEP) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico

Nadere informatie

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Jaarlijkse variabele brutocoupon die gekoppeld is aan de prestaties op jaarbasis van het fonds DNCA

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Belgium Deutsche Bank. Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? Type belegging.

ING Bank (NL) (A+/A2) Belgium Deutsche Bank. Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? ÎÎ ÎÎ Een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Variabele brutocoupon op de eindvervaldag die 00% vertegenwoordigt

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever.

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. Reverse Exchangeable Notes Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. 02 Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Profiteer van een vaste

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ÎÎ Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Î Î Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die 40 vertegenwoordigt van de eventuele stijging

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

Inzetten op de index die representatief is voor de Zwitserse beurs.

Inzetten op de index die representatief is voor de Zwitserse beurs. ING Bank (NL) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? ING Bank (NL) is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door ING Bank N.V. en stelt u in staat in te zetten op de evolutie van de

Nadere informatie

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE HEALTH CARE Inschrijvingsperiode: van 17 november tot en met 22 december 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar, indien er

Nadere informatie