A.BOND 2015/08/26 4 YEAR COUPON

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A.BOND 2015/08/26 4 YEAR COUPON"

Transcriptie

1 A.BOND 205/08/26 4 YEAR COUPON» Recht op een volledige terugbetaling van het kapitaal op de einddatum, behoudens faillissement of wanbetaling van BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. en BNP Paribas SA ()» Een looptijd van 4 jaar» Tijdens het eerste jaar, een variabele coupon die kan oplopen tot 7% (2)» Vanaf het tweede jaar een mogelijke verhoging van de coupons (2) dankzij het Crescendo-effect» Een korf van 25 aandelen met groeipotentieel» Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. A.Bond 205/08/26 4 YEAR COUPON, uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V., richt zich tot ervaren beleggers die voldoende kennis hebben van de fi nanciële markten en die met name vertrouwd zijn met het onderliggende actief en de rentevoeten, om de voordelen en risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit product te kunnen evalueren, rekening houdend met hun eigen financiële situatie. Mededeling van commerciële aard Commercialiseringsperiode: van juni 20 tot 8 augustus 20 (behoudens voortijdige afsluiting) () Enkel in geval van faillissement of wanbetaling van BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. en BNP Paribas SA loopt de belegger het risico dat hij zijn kapitaal niet recupereert (2) Bruto, buiten toepasbare fi scaliteit en vóór toepassing van de roerende voorheffi ng van 5% voor wie onderworpen is aan de Belgische fi scaliteit (situatie in juni 20), en behoudens faillissement of wanbetaling van BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. en BNP Paribas SA A.Bond 205/08/26 4 Year Coupon is een gestructureerde schuldtitel uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Bij de uitgifte van de effecten heeft de uitgever, of in geval van wanbetaling van die laatste, zijn garant (BNP Paribas SA), zich ertoe verbonden om de houders op de einddatum een bedrag terug te betalen dat afhankelijk is van de toepassing van een terugbetalingsformule en dat minstens gelijk zal zijn aan 0 van de nominale waarde van de effecten. In geval van faillissement of wanbetaling van de uitgever en zijn garant lopen de beleggers evenwel het risico dat ze de bedragen waarop ze recht hebben (door toepassing van de terugbetalingsformule), niet recupereren en zo het kapitaal dat ze initieel geïnvesteerd hebben, geheel of gedeeltelijk verliezen. Door de verwerving van A.Bond 205/08/26 4 Year Coupon nemen de beleggers dus een kredietrisico op de uitgever en zijn garant.

2 inleiding Vandaag zijn de opportuniteiten om aantrekkelijke rendementen te Evolutie van de kortermijnrentevoeten (Euribor 6 maand) op 30/04/20 verkrijgen voor spaargeld op korte termijn zeldzamer geworden. Zichtrekening, spaarboekje, termijnrekening, al deze monetaire instrumenten 6% 5% die momenteel beschikbaar zijn, hebben één punt met elkaar gemeen: de lage interestpercentages. De interestpercentages op korte termijn op 3% de interbancaire markten zijn immers blijven dalen sinds eind 2008 en zijn momenteel gestabiliseerd op een erg zwak niveau. 2% Deze situatie zou kunnen blijven voortduren in 20. Veel economen bij % BNP Paribas geloven immers niet in een snelle en sterke stijging van de belangrijkste richttarieven. In deze context stelt Argenta u een interessant alternatief voor om uw Bron: Bloomberg, 30/04/20 spaargeld te beleggen op korte termijn: A.Bond 205/08/26 4 YEAR COUPON, een Certifi caat met een looptijd van 4 jaar, uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (hierna BNP Paribas IBV genoemd). Dit product beantwoordt aan verschillende doelstellingen:» recht op een volledige terugbetaling van het kapitaal op de einddatum, behoudens faillissement of wanbetaling van BNP Paribas IBV en BNP Paribas SA,» deelname aan de potentiële stijging van een aandelenkorf (hierna de Korf ) die een geografische en sectorale spreiding biedt,» dynamisering van uw rendementen op korte termijn:» tijdens het eerste jaar geniet u een variabele jaarlijkse coupon die kan oplopen tot 7% (),» vanaf het tweede jaar kunt u dankzij het Crescendo-effect het maximum van uw variabele potentiële coupon verhogen: 9% () in het tweede jaar, % () in het derde jaar en 3% () in het laatste jaar! een KORF Van 25 aandelen MeT De GROOTsTe ZORG GeseLecTeeRD Argenta en BNP Paribas IBV hebben een korf van 25 aandelen geselecteerd (hierna de Korf ), met een sterke geografische en sectorale diversificatie. Dankzij deze Korf van 25 aandelen:» kunt u genieten van gediversifieerde waarden,» profiteert u van het groeipotentieel van deze waarden,» geniet u een aantrekkelijk instappunt op de aandelenmarkten. SAMENSTELLING VAN DE KORF Onderneming ISIN-code Sector Gewicht in de Korf Altria Group US02209S033 Consumptiegoederen Apple US Consumptiegoederen Bank of China CNE00000Z5 Financiële diensten British American Tobacco GB Consumptiegoederen Daimler AG DE Industriële goederen France Telecom FR Telecommunicatie Glaxosmithkline GB Farmaceutische Hyundai Motor Company KR Industriële goederen Imperial Tobacco GB Consumptiegoederen Kellog US Agri en Voeding Koninklijke PTT NL Telecommunicatie LG Electronics KR Elektronische Lockheed Martin Corporation US Defensie industrie Nippon Telegraph & Telefon JP Telecommunicatie Nokia FI Telecommunicatie NTT Docomo JP Telecommunicatie Philips Electronics NL Elektronische Roche Holding CH Farmaceutische Singapore Airlines SGV Transport Swisscom CH Telecommunicatie The Mosaic Company US6945A079 Agri en Voeding Vallourec FR Industriële goederen Verizon Communications US92343V044 Telecommunicatie Vivendi FR Media Vodafone Airtouch GB00B6GWD56 Telecommunicatie Bron van de cijfergegevens: Bloomberg () Bruto, buiten toepasbare fi scaliteit en vóór toepassing van de roerende voorheffi ng van 5% voor wie onderworpen is aan de Belgische fi scaliteit (situatie in juni 20), en behoudens faillissement of wanbetaling van BNP Paribas IBV en BNP Paribas SA Waarschuwing: De terugbetaling en rendementspercentages op jaarbasis die in deze brochure worden vermeld, moeten worden begrepen op de einddatum en als brutobedragen, buiten toepasbare fi scaliteit, en voor toepassing van de roerende voorheffi ng van 5% (situatie in juni 20) voor wie onderworpen is aan de Belgische fi scaliteit. Bovendien is de terugbetaling van het kapitaal op de einddatum afhankelijk van de afwezigheid van faillissement of wanbetaling van BNP Paribas IBV en BNP Paribas SA. De termen belegd kapitaal of kapitaal die in deze brochure worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de Certifi caten, ofwel euro per Certifi caat. Het terugbetaalde bedrag wordt berekend op basis van deze nominale waarde. avr-07 juin-07 aoû-07 oct-07 déc-07 fév-08 avr-08 SECTORALE DIVERSIFICATIE 2% juin-08 aoû-08 oct-08 déc-08 6% fév-09 avr-09 juin-09 32% GEOGRAFISCHE DIVERSIFICATIE 2% 2 6% aoû-09 oct-09 déc-09 fév-0 avr-0 juin-0 aoû-0 oct-0 déc-0 Consumptiegoederen Telecommunicatie Agri en Voeding Farmaceutische Financiële diensten Defensie industrie Transport Elektronische Industriële goederen Media Frankrijk Verenigd Koninkrijk Finland Verenigde Staten China Zwitserland Nederland Japan Zuid-Korea Singapore Duitsland fév- avr-

3 A.BOND 205/08/26 4 YEAR COUPON Mechanisme A.Bond 205/08/26 4 YEAR COUPON, uitgegeven door BNP Paribas IBV, maakt het mogelijk om elk jaar van een variabele coupon te genieten, die gelijk is aan het gemiddelde van de rendementen van de aandelen van de Korf en die als volgt wordt berekend: Op de vaststellingsdatum in jaar, wordt het rendement van elk aandeel van de Korf geregistreerd (in vergelijking met zijn beginkoers) met een maximum van 7%. Indien het rendement van een aandeel bijgevolg hoger is dan 7%, wordt 7% weerhouden voor dat aandeel. In het andere geval wordt het reële rendement van het aandeel weerhouden. Het Crescendo-effect: een mogelijke verhoging van uw variabele jaarlijkse coupon Op de vaststellingsdata van de volgende jaren is hetzelfde mechanisme van toepassing, maar stijgt het maximum elk jaar: 9% in jaar 2, % in jaar 3 en tot slot een maximum van 3% in jaar 4. Indien het gemiddelde van de weerhouden rendementen negatief is, wordt het bedrag van de coupon vastgelegd op. Extra troef: Voor de berekening van het rendement van elk aandeel wordt de beginkoers niet elk jaar opnieuw aangepast maar blijft de koers behouden die werd vastgesteld op de initiële vaststellingsdatum. Op die manier profiteert u van elke potentiële stijging van de aandelen in vergelijking met hun beginkoers. Op de einddatum heeft de belegger recht op de volledige terugbetaling van het geïnvesteerde kapitaal () evenals op de laatste variabele coupon die kan oplopen tot 3% (2), berekend dankzij het Crescendo-effect. Sterke punten» Recht op een volledige terugbetaling van het kapitaal op de einddatum, behoudens faillissement of wanbetaling van BNP Paribas IBV en BNP Paribas SA» Recht op een variabele jaarlijkse coupon» Een gediversifieerde Korf van 25 aandelen met groeipotentieel» Het rendement van elk aandeel wordt steeds vastgesteld ten opzichte van zijn beginniveau, zonder dat dit op het einde van een jaar opnieuw wordt aangepast Zwakke punten» Het rendement van elk aandeel wordt op elke vaststellingsdatum geplafonneerd, ook in geval van sterke stijging van de aandelenmarkten» De mogelijkheid om geen enkele coupon te ontvangen in geval van een negatief rendement van de aandelen die de Korf vormen (het rendement van de aandelen is niet begrensd in geval van daling)» Uitstappen vóór de einddatum is enkel mogelijk op de laatste werkdag van de maand, tegen een prijs die afhankelijk is van de marktparameters. Er bestaat dus een risico op kapitaalverlies dat a priori niet meetbaar is» Het Certificaat, uitgegeven door BNP Paribas IBV, keert de dividenden van de 25 aandelen van de Korf niet uit» Er bestaat een risico op kapitaalverlies in geval van faillissement of wanbetaling van BNP Paribas IBV en BNP Paribas SA: enkel in geval van faillissement of wanbetaling van BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. en BNP Paribas SA loopt de belegger het risico dat hij zijn kapitaal niet recupereert () Behoudens faillissement of wanbetaling van BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. en BNP Paribas SA (2) Bruto, buiten toepasbare fiscaliteit en vóór toepassing van de roerende voorheffing van 5% voor wie onderworpen is aan de Belgische fiscaliteit (situatie in juni 20), en behoudens faillissement of wanbetaling van BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. en BNP Paribas SA

4 MaRKTscenaRiO s ( ) Om het mechanisme van het product te illustreren vindt u hierna enkele voorbeelden, uitgewerkt op basis van een korf van 3 aandelen (in plaats van 25 aandelen). Gunstig scenario Jaar Aandelen Rendement geregistreerd sinds de begindatum Gecorrigeerd rendement Aandeel 7% Aandeel 2 Aandeel 3 7% 7% Aandeel 9% Aandeel 2 5% 5% Aandeel 3 6% 6% Aandeel % Aandeel 2 5,5% 5,5% Aandeel 3 6% 6% Aandeel 5% 3% Aandeel 2 Aandeel 3 7% 7% Coupon 6, 6,7% 7,5% 8, In het gunstigste scenario, met stijgende aandelenmarkten, hebben bepaalde aandelen van de Korf op elke jaarlijkse vaststellingsdatum een positief rendement hoger dan het maximum, zodat ze elk jaar geplafonneerd worden (7% in jaar, 9% in jaar 2, % in jaar 3 en 3% in jaar 4). De belegger ontvangt dan: - een coupon van 6, (2) tijdens het eerste jaar - een coupon van 6,7% (2) tijdens het tweede jaar - een coupon van 7,5% (2) tijdens het derde jaar Op de einddatum ontvangt de belegger 0 van het geïnvesteerde kapitaal bovenop de laatste coupon van 8, (2), ofwel een bruto rendementspercentage op jaarbasis van 6,3% (3). neutraal scenario Jaar Aandelen Rendement geregistreerd sinds de begindatum Gecorrigeerd rendement Aandeel 7% Aandeel 2 -% -% Aandeel 3 2% 2% Aandeel 9% Aandeel 2-2% -2% Aandeel 3 3% 3% Aandeel % % Aandeel 2 2% 2% Aandeel 3 % % Aandeel 2% 2% Aandeel 2,5%,5% Aandeel 3 3% 3% Coupon 2,7% 3,3% 4,7% 5,5% In dit scenario kennen de aandelenmarkten een gematigde stijging, van tijd tot tijd onderbroken door enkele lage rendementen. Bepaalde aandelen van de Korf registreren op de jaarlijkse vaststellingsdatum een hoger rendement dan de jaarlijkse maxima (7% in jaar, 9% in jaar 2, % in jaar 3 en 3% in jaar 4). Deze rendementen worden dus aangepast aan deze maximumbedragen. De belegger ontvangt dan: - een coupon van 2,7% (2) tijdens het eerste jaar - een coupon van 3,3% (2) tijdens het tweede jaar - een coupon van 4,7% (2) tijdens het derde jaar Op de einddatum ontvangt de belegger 0 van het geïnvesteerde kapitaal bovenop de laatste coupon van 5,5% (2), ofwel een bruto rendementspercentage op jaarbasis van 3, (3). Ongunstig scenario Jaar 2 3 Aandelen Rendement geregistreerd sinds de begindatum Gecorrigeerd rendement Aandeel -5% -5% Aandeel 2 2% 2% Aandeel 3 -% -% Aandeel -7% -7% Aandeel 2 3% 3% Aandeel Aandeel -9% -9% Aandeel 2 2% 2% Coupon In dit voorbeeld ondergaan de aandelenmarkten een daling tijdens de levensloop van het product. Aangezien op elke jaarlijkse vaststellingsdatum het gemiddelde van de geregistreerde rendementen negatief is, ontvangt de belegger geen coupon tijdens de volledige duur van de belegging. Dankzij de volledige terugbetaling van het kapitaal op de einddatum, ontvangt de belegger 0 van zijn kapitaal, ofwel een rendementspercentage op jaarbasis van -0,5% (3). Aandeel 3-3% -3% Aandeel -% -% 4 Aandeel 2 Aandeel 3-5% -5% In geval van een faillissement of wanbetaling van BNP Paribas IBV (de uitgever) en BNP Paribas SA (de garant), zal de belegger geen coupon ontvangen en kan hij een lager bedrag terugbetaald krijgen dan zijn beginkapitaal; dit bedrag kan nul zijn. () De gegevens die worden becijferd in deze voorbeelden, hebben louter een informatieve waarde om het mechanisme van het product te illustreren. Ze houden geen enkele voorspelling in voor de toekomstige resultaten en kunnen op geen enkele wijze een commercieel aanbod vormen. (2) Bruto percentages, buiten toepasbare fi scaliteit en vóór toepassing van de roerende voorheffi ng van 5% (situatie in juni 20) voor wie onderworpen is aan de Belgische fi scaliteit, en behoudens faillissement of wanbetaling van BNP Paribas IBV en BNP Paribas SA (3) Het rendementspercentage op jaarbasis houdt rekening met de verkoopprijs van 02% van de nominale waarde van de Certifi caten (waarvan 2% niet-recurrente commissie, vooraf betaalbaar aan de distributeur), en dit percentage is bruto, buiten toepasbare fi scaliteit, en vóór toepassing van de roerende voorheffi ng van 5% (situatie in juni 20) voor wie onderworpen is aan de Belgische fi scaliteit en behoudens faillissement of wanbetaling van BNP Paribas IBV en BNP Paribas SA

5 Technische Fiche Type: Certificaat Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Garant: BNP Paribas SA (AA/Aa2/AA-) ISIN-code: XS Distributeur: Argenta Spaarbank NV Commissies: Er worden commissies met betrekking tot deze transactie betaald aan de Distributeur voor de distributie en/of structurering van de Certificaten. Zij bedragen jaarlijks maximaal,2% van het Uitgiftebedrag. Inschrijving: Van juni tot 8 augustus 20 (behoudens voortijdige afsluiting) Initiële vaststellingsdatum: 2 augustus 20 Datum debitering klantenrekening: 9 augustus 20 (met valutadatum: 2 augustus 20) Nominale waarde (NA) en Devies: EUR Verkoopprijs: 02%, waarvan 2% (niet-recurrente) instapkosten, vooraf betaalbaar aan de Distributeur. Einddatum: 26 augustus 205 Vaststellingsdata: 3 augustus 202 (t=); 2 augustus 203 (t=2); 2 augustus 204 (t=3); 2 augustus 205 (t=4) Betaaldata van de coupons: 27 augustus 202 (t=), 26 augustus 203 (t=2), 26 augustus 204 (t=3), 26 augustus 205 (t=4) Jaarlijkse brutocoupon voor de jaren tot 4: Variabel met een minimum van en een maximum van 3% volgens de volgende formule: 25 Coupon t = NA x Max 0 ; 25 x Rend.Aandeel n,t (t= tot 4) n = Aandeel n,t Aandeel n,initieel Rend.Aandeel n,t = Min Cap t ; Aandeel n,initieel Aandeel n,initieel (n= tot 25) slotkoers van het Aandeel n op de Initiële Vaststellingsdatum van de Certificaten Aandeel n,t : Slotkoers van het Aandeel n op de Vaststellingsdatum t Cap = 7%, Cap 2 = 9%, Cap 3 = %, Cap 25 4 = 3%, Samenstelling van de Korf: Altria Coupon Group, t = Apple, NA x t Bank x Max of 0; China, x British PerfAction American n,t (t= Tobacco, à 3) Daimler AG, France Telecom, 25 GlaxoSmithKline, Hyundai Motor n = Company, Imperial Tobacco, Kellog, Koninklijke PTT, LG Electronics, Lockheed Martin Corporation, Nippon Telegraph & Telefon, Nokia, NTT Docomo, Philips Electronics, Roche Perf Action n,t = Min 7,0; Action Holding, n,t Action Singapore Airlines, Swisscom, The Mosaic n,initial Company, Vallourec, Verizon Communications, Action Vivendi, Vodafone AirTouch. n,initial Munt van het onderliggende fonds: EUR Berekeningsagent: BNP Paribas Arbitrage SNC Secundaire markt: Bij normale marktomstandigheden verzekert BNP Paribas Arbitrage SNC op de laatste werkdag van de maand een secundaire markt voor de beleggers die hun Certificaten willen doorverkopen. De verkooporders die aankomen bij Argenta (vóór 2u00 op de laatste werkdag van de maand) zullen de volgende werkdag worden uitgevoerd met een aankoop/ verkoopspread van maximaal %. De prijs van de Certificaten op de secundaire markt kan volatiel zijn. Voor meer uitgebreide informatie over de kosten verbonden aan een secundaire verkoop verwijzen we naar de tarievenlijst van Argenta die terug te vinden is op Beurstaks primaire markt: Nihil voor de personen die onderworpen zijn aan de Belgische fiscaliteit volgens de fiscale voorschriften die gelden in juni 20. De personen die onderworpen zijn aan een andere fi scale wetgeving, worden verzocht om zich te informeren over de fi scaliteit die van toepassing is op hun specifieke situatie. Beurstaks secundaire markt: 0,07% (max. 500 EUR) voor de personen die onderworpen zijn aan de Belgische fiscaliteit en op basis van de fiscale voorschriften die gelden in juni 20. De personen die onderworpen zijn aan een andere fiscale wetgeving, worden verzocht om zich te informeren over de fiscaliteit die van toepassing is op hun specifieke situatie. Roerende voorheffing: 5% op de jaarlijkse coupons, voor de personen die onderworpen zijn aan de Belgische fiscaliteit en op basis van de fiscale voorschriften die gelden in juni 20. De personen die onderworpen zijn aan een andere fiscale wetgeving, worden verzocht om zich te informeren over de fiscaliteit die van toepassing is op hun specifieke situatie. Risicoklasse () : (de producten zijn gegroepeerd in categorieën op een schaal van 0 (laag risico) tot 6 (hoog risico)) Documentatie: De Informatiedragers, bestaande uit het Basisprospectus, Warrant & Certificate Programme genaamd, daterend van 3 juni 200 en goedgekeurd door de AFM (Autoriteit Financiële Markten, Nederlandse toezichthouder), zijn Supplementen van 8 augustus 200, 0 september 200, 9 november 200, 24 februari 20, 24 maart 20 en 4 april 20, en de Definitieve Uitgiftevoorwaarden ( Final Terms ) zijn gratis verkrijgbaar bij Argenta Spaarbank NV, Belgiëlei 49-53, B-208 Antwerpen, bij uw kantoorhouder of via internet (website: Elke potentiële belegger wordt verzocht om zich het Basisprospectus, zijn Supplementen en de Final Terms aan te schaffen om er kennis van te nemen vooraleer in te schrijven op de Certificaten. () Voor meer informatie, gelieve onze website te raadplegen:

6 Waarschuwing De beleggers worden verzocht om voor elke inschrijving de Informatiedragers met betrekking tot de Certifi caten aan te vragen en aandachtig te lezen en de beslissing om in Certifi caten te beleggen te overwegen in het licht van de informatie die hierin wordt gegeven. De Informatiedragers bestaan uit: (a) het Basisprospectus, «Warrant & Certifi cate Programme» genaamd, daterend van 3 juni 200 en goedgekeurd door de AFM (Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandse toezichthouder), (b) zijn Supplementen van 8 augustus 200, 0 september 200, 9 november 200, 24 februari 20, 24 maart 20 en 4 april 20, (c) de Defi nitieve Uitgiftevoorwaarden ( Final Terms ) van juni 20. De voornaamste kenmerken van A.Bond 205/08/26 4 YEAR COUPON, uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V., die in deze brochure worden uiteengezet, zijn slechts een samenvatting. De potentiële beleggers moeten begrijpen welke risico s samenhangen met beleggingen in de Certifi caten en mogen pas een beleggingsbeslissing nemen nadat ze de compatibiliteit van een belegging in de Certifi caten ernstig hebben onderzocht, rekening houdend met hun eigen fi nanciële situatie, de onderhavige informatie en de informatie met betrekking tot de Certifi caten. De Informatiedragers (het Basisprospectus, zijn Supplementen en de Final Terms) zijn gratis verkrijgbaar bij Argenta Spaarbank NV, Belgiëlei 49-53, B-208 Antwerpen, bij uw kantoorhouder of via internet (website: Elke potentiële belegger wordt verzocht om zich het Basisprospectus, zijn Supplementen en de Final Terms aan te schaffen om er kennis van te nemen vooraleer in te schrijven op de Certifi caten. De aandacht van de beleggers wordt erop gevestigd dat zij door de verwerving van de Certifi caten niet rechtstreeks beleggen in de Korf. Deze brochure bevat uitsluitend informatie over het product en mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies. Het product dat in deze brochure wordt beschreven, kan enkel worden aangekocht nadat Argenta Spaarbank NV een toetsing heeft gedaan aangaande de geschiktheid en/of passendheid van dit product voor de betrokken klant. De verkoop van Certifi caten kan plaatsvinden via een publiek aanbod in België. Uw kantoorhouder: Argenta Spaarbank NV, RPR Antwerpen, BTW BE , CBFA 2736 Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, B-208 Antwerpen Tel.:

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset +

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling van

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2020/10/26 Maxi Plus Synergies. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2020/10/26 Maxi Plus Synergies. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) (LU) Bond 2020/10/26 Maxi Plus Synergies Argenta Spaarbank NV, RPR Antwerpen, BTW BE 0404.453.574, FSMA 27316 Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen Tel.: +32 3 285 51 11 (Blootstelling

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19

7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Lookback Performance Notes 06/19 (afgekort

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

Geef uw belegging een duurzaam karakter

Geef uw belegging een duurzaam karakter Geef uw belegging een duurzaam karakter SecurAsset (LU) Responsible Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas Fortis NV Gestructureerde obligatie uitgegeven

Nadere informatie

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens Beleggen met sterren SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas Fortis NV Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA Inschrijvingsperiode:

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold USD Note 2017. Deutsche Bank. Een gouden kans. Wat mag u verwachten? Type belegging.

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold USD Note 2017. Deutsche Bank. Een gouden kans. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Een gouden kans Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Codeis Securities S.A. (LU) Quality Income Coupon Note 2025

Codeis Securities S.A. (LU) Quality Income Coupon Note 2025 Codeis Securities S.A. (LU) Quality Income Coupon Note 2025 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door Codeis Securities S.A.

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 7 jaar Recht op volledige terugbetaling van het

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Best Global Brands 2020

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Best Global Brands 2020 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Best Global Brands 2020 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document werd

Nadere informatie