KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2015"

Transcriptie

1 KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2015 Kempen Capital Management N.V. Beethovenstraat 300 Postbus AR Amsterdam Institutioneel vermogensbeheer Telefoon + 31 (0) Fax + 31 (0)

2 Verslag van de directie... 3 JAARREKENING OVER HET EERSTE HALFJAAR VAN Balans per 30 juni Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening Interne beheersing Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans en de winst- en verliesrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring

3 Verslag van de directie Profiel Kempen Capital Management Kempen Capital Management N.V. (KCM) is een volledige dochter van Kempen & Co (KCO), op haar beurt is Kempen & Co een volledige dochter van Van Lanschot Bankiers (VLB). KCM levert vermogensbeheerdiensten. KCM richt zich op niche strategieën en beheert portefeuilles van wereldwijde en Europese aandelen, obligaties (staatsleningen en credits), onroerendgoedaandelen en alternatieve beleggingsvormen voor institutionele beleggers in de vorm van mandaten en beleggingsfondsen. Daarnaast biedt KCM Client Solutions aan. Client Solutions levert een totale beleggingsoplossing voor zowel particulieren (via VLB) als institutionele beleggers (direct) waarbij de doelstellingen respectievelijk verplichtingen van de klant centraal staan. Voor institutionele beleggers biedt KCM Client Solutions aan als Fiduciair Manager. Fiduciair Management biedt een integrale beleggingsoplossing voor Nederlandse pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, alsmede verenigingen en stichtingen. KCM streeft er naar een gespecialiseerde vermogensbeheerder van wereldklasse te zijn, die beoogt de verwachtingen van haar klanten te overtreffen. KCM bouwt aan lange termijn partnerships met haar klanten en dienstverleners, waarbij transparantie en vertrouwen belangrijke pijlers zijn. Resultaat Over de verslagperiode, die de periode 1 januari tot en met 30 juni 2015 omvat, heeft de vennootschap een resultaat behaald van 10,6 mln. Het vermogen onder beheer steeg van 35,3 mrd naar 36,9 mrd (+4,5%). Deze stijging kwam bijna volledig door het koerseffect in de eerste zes maanden van Ontwikkeling macro economische omgeving en financiële markten in de eerste helft van 2015 In het eerste kwartaal van 2015 ondervond de Amerikaanse economie de nodige tegenwind van een aantal (tijdelijke) factoren en een sterkere dollar. Hoewel er in het tweede kwartaal sprake was van herstel, was dit minder sterk dan verwacht. Het monetaire beleid bleef ruim, al zette de Fed de deur naar een renteverhoging open. In de eurozone zette de economische ontwikkeling haar opgaande lijn door, ondanks de precaire situatie in Griekenland en Oekraïne en de verkiezingsoverwinning van de Conservatieven in het VK. De ECB startte met kwantitatieve verruiming en samen met lagere olieprijzen en een goedkope euro ondersteunde dit het economisch herstel verder. De zorgen over deflatie raakten langzaam op de achtergrond. De aankondiging door de ECB van de kwantitatieve verruiming veroorzaakte in combinatie met de wereldwijde lage inflatie wel een waar monetair spektakel. Veel centrale banken verruimden daarop hun monetaire beleid, waarmee een nieuwe ronde van concurrerende devaluaties aanbrak. Ook de Japanse economie leek eindelijk te herstellen van de klap als gevolg van de Btw-verhoging vorig jaar, al blijft het voorzichtig. De lage inflatie blijft echter een probleem. Voor de Bank of Japan is dit geen echter aanleiding om verdere monetaire actie te ondernemen. Het moment waarop de 2%-inflatiedoelstelling moet worden gehaald is simpelweg naar achteren geschoven. Door de sterke dollar in combinatie met lagere grondstofprijzen is een deel van de opkomende economieën, buiten Azië, in de knel gekomen. De bestedingen werden gedrukt, terwijl er niet of nauwelijks ruimte is voor monetaire en/of budgettaire stimulering. In China gaf de centrale bank gas om te voorkomen dat de economie te veel afkoelde. Met maatregelen om de uitvoering van infrastructurele projecten te stimuleren deed ook de Chinese overheid een duit in het zakje. Mede als gevolg hiervan lijkt de Chinese economie, na een aanvankelijke afkoeling, inmiddels weer te stabiliseren. Dit is positief nieuws voor de rest van de regio. Veel Aziatische landen zagen de groei in de afgelopen maanden vertragen als gevolg van een zwakke binnenlandse vraag in combinatie met een lager exportvolume. De daling van de kapitaalmarktrentes (die 2014 kenmerkte) zette door in het eerste kwartaal van Deze rentedaling werd ondersteund door de ECB met een programma van kwantitatieve verruiming (QE). De ECB was van mening dat het risico van een te lange periode van lage inflatie tegen moest worden gegaan, ondanks de al voorzichtig verbeterende economische vooruitzichten in de Eurozone. Vooral de dalende grondstoffenprijzen versterkten het deflatierisico. In januari kwamen de inflatiecijfers voor de Eurozone uit op -0,6% jaar-op-jaar met een kerninflatie van 0.6% jaar-op-jaar. De aankondiging van de ECB zorgde voor een vervlakking van de rentecurve omdat de markt verrast was dat de ECB ook obligaties ging kopen in het segment van looptijden van tien tot en met dertig jaar. De rente op 30-jaars 3

4 Duitse staatsobligaties daalde met ruim 90 basispunten naar het dieptepunt van 0,47% op 17 april. De rente op 10-jaars obligaties bereikte op dezelfde dag een niveau van 0,05%. Na gunstige globale economische data, hogere olieprijzen en een aantal zwakke obligatieveilingen, gingen kapitaalmarktrentes weer omhoog. De dagelijkse volatiliteit van de kapitaalmarktrentes was daarop bijzonder groot. Twintig basispunten beweging op één (handels)dag was geen uitzondering. Begin juni steeg de kapitaalmarktrente in drie dagen met 40 basispunten mede door hoger dan verwachte inflatiecijfers. Met de verslechtering van de situatie in Griekenland namen de risicopremies toe in de perifere Eurozone landen en daalde de rente. De Duitse 10-jaars rente sloot de maand juni af op 0,76%. De koersen op de aandelenmarkten wereldwijd lieten fraaie stijgingen zien, gestuwd door lage olieprijzen, ruim monetair beleid en beter dan verwachte winstcijfers. Door de aankondiging van de ECB om per maand voor 60 miljard euro aan schuldpapier te kopen kregen de Europese aandelen extra de wind in de zeilen. De eurozwakte van -11% ten opzichte van de dollar zorgde bovendien voor een flinke impuls van de groeivooruitzichten. Het resultaat van deze positieve cocktail was een stijging van 17% van de MSCI Europe Index in slechts drie maanden tijd. In het tweede kwartaal sloeg echter het sentiment geheel om. Met name de stroeve onderhandelingen tussen Griekenland en de rest van Europa over extra (bezuinigings)maatregelen zorgde voor veel onrust bij aandelenbeleggers, die het zekeren voor het onzekere namen. Uiteindelijk leidde deze onzekerheid en de impasse tussen Griekenland en de rest van de Euro-landen ertoe dat de banken en de Griekse beurs de laatste dagen van het tweede kwartaal gesloten bleef en de MSCI Europa het tweede kwartaal 3% lager afsloot. Overigens lieten de koersen op de aandelenmarkten wereldwijd in het tweede kwartaal een daling zien, de MSCI Wereld index daalde in Euro s 3,1%. Echter door de fraaie koersstijgingen in het eerste kwartaal is de index ultimo juni nog altijd 11,8% hoger dan aan het eind van Kenmerkend voor het tweede kwartaal was het grote aantal wat fusies en overnames. Zo deed Royal Dutch Shell een bod op British Gas, en bood Nokia op Alcatel- Lucent. In de VS liet de MSCI US Index met een rendement van 14% een goed eerste kwartaal zien, echter gecorrigeerd voor het euro-effect bleef de stijging beperkt tot 3%. De sterke dollar en de hoge koerswinstverhoudingen zijn belangrijke redenen voor de gematigde stijging. Daarnaast hielp de lage olieprijs de VS veel minder door de stevige vertegenwoordiging van de oliesector in de Amerikaanse indices. Winstverwachtingen moesten hierdoor over een breed front neerwaarts worden bijgesteld. En de veelal in het tweede kwartaal gepubliceerde eerste kwartaalcijfers van ondernemingen vielen dientengevolge dus ook veelvuldig tegen. Per saldo sloot de MSCI Amerika index het tweede kwartaal vrijwel onveranderd ten opzichte van het eerste kwartaal (een stijging van 0,3% en gecorrigeerd voor het euro-effect daalde de index zelfs met 3,3%). De MSCI Azië Index kende een goed eerste kwartaal, onder aanvoering van Chinese aandelen. De Chinese beurs profiteerde sterk van de monetaire verruiming en de verwachting dat buitenlandse beleggers meer toegang krijgen tot de Chinese aandelenmarkt. De brede markt in Azië werd daarnaast gesteund door een aantrekkelijke waardering in de vorm van lage koers-winstverhoudingen gecombineerd met historisch lage winstmarges. De MSCI Azië Index liet een plus van 18% zien in het eerste kwartaal. De aandelenmarkt in Hong Kong steeg mee in het kielzog van de lokale Chinese beurs in Shanghai die een nog forsere stijging liet zien. Het positieve momentum zwakte echter wat af in mei, en in juni daalde beide indices waardoor een deel van de winst eerder in het kwartaal werd teruggegeven. De MSCI Azië Index sloot het eerste halfjaar van 2015 ruim 14% hoger af. De performance van de MSCI Japan Index in de eerste helft van 2015 was met 24% indrukwekkend. Extreem ruim monetair beleid, een zwakke yen en Japanse instituten die steeds meer geld in aandelen stoppen lijken de belangrijkste aanjagers. Door de sterke stijging in koersen is Japan op basis van koerswinstverhoudingen echter niet meer goedkoop. Om de rally een vervolg te geven zal de economische groei in Japan het stokje moeten overnemen van de monetaire autoriteiten. Niche strategieën Over de verslagperiode behaalde het gedeelte van de beleggingsfondsen dat in aandelen belegd en waarover KCM directie en beheer voert in absolute termen een gunstige performance. In relatieve termen 4

5 (dus ten opzichte van de relevante benchmarks) deden de meeste aandelenbeleggingsfondsen het beter dan hun benchmarks, maar bleven de beleggingsfondsen in Europese small cap aandelen en de wereldwijde dividendstrategie (Kempen High Global High Dividend Fund) wat achter bij hun respectievelijke benchmarks. In absolute termen lieten de beleggingsfondsen die beleggen in credits een daling zien ten opzichte van eind van het vorig jaar. In relatieve termen was er echter wel sprake van een goede performance, alle beleggingsfondsen presteerden beter dan hun benchmark. De directie heeft op 12 januari aangekondigd dat Kempen Global High Dividend Fund en Kempen (Lux) Global High Dividend Fund vanaf 19 januari 2015 weer aankooporders accepteert in de vorm van een soft opening. Dit betekent dat er beperkingen bestaan ten aanzien van de omvang van de kooporders. Begin april heeft de directie van KCM aangekondigd voornemens te zijn (Kempen European Participations ( KEP ) te laten fuseren met Kempen Oranje Participaties ( KOP ), waarbij de aandelen KEP zullen worden omgewisseld in aandelen KOP. De omwisselverhouding wordt bepaald op basis van de intrinsieke waarde van beide fondsen op het moment van de fusie. De aandeelhouders van beide fondsen hebben inmiddels ingestemd met het fusievoorstel en de fusie zal naar verwachting eind september van dit jaar plaatsvinden. KEP belegt sinds de start in 2007 in Europese deelnemingen. KOP richt zich sinds 1993 met succes op het beleggen in Nederlandse deelnemingen. De afgelopen jaren is de belangstelling van Nederlandse beleggers voor Europese deelnemingen toegenomen. Door deze ontwikkeling, in combinatie met recente outflow in KEP, zijn wij ervan overtuigd dat de fusie tussen KEP en KOP in het belang van alle betrokken aandeelhouders is. Na de fusie ontstaat een fonds met een grotere omvang hetgeen onder meer positief doorwerkt in de diversificatie van beleggingen. Het beleggingsbeleid van KOP wordt vanaf 1 juli 2015 aangepast; naast Nederlandse deelnemingen kunnen ook geselecteerde Europese belangen in portefeuille opgenomen worden. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtige portefeuille van Nederlandse en Europese deelnemingen waarbij buitenlandse valuta exposure niet wordt afgedekt. Bij de credit strategieën hebben we ons ook in de eerste helft weer met buitenlandse belangstelling kunnen verheugen. Op 10 maart werd het Kempen (Lux) Euro Credit Fund door de Belgische zakenkranten De Tijd en L Echo bekroond tot het beste fonds op de Belgische markt in de categorie Euro Corporate Bonds. Het jaarlijkse Fund Awardsfestijn is in België een toonaangevende graadmeter voor beleggingsfondsen. Thans wordt in de credit strategieën meer dan 3,1 mrd beheerd en dat maar liefst 61% meer dan ultimo Eind juni 2015 was er in totaal in de niche strategieën 12,5 mrd onder beheer, hetgeen een lichte stijging betekent ten opzichte van het beheerde vermogen in de niche strategieën per eind 2014 ( 12,3 mrd). Client Solutions, Fiduciair Management De activiteiten in de eerste helft van het lopende boekjaar waren er primair op gericht om de dienstverlening aan onze bestaande klanten verder te verbeteren. Daarbij moet worden gedacht aan het leveren van de zogenaamde look through (inzicht in de onderliggende beleggingen van beleggingsfondsen waarin wordt belegd) ten behoeve van pensioenfondsen en voor de verzekeraars (Solvency II eisen). Het toevoegen aan het beleggingspalet van (externe) vermogensbeheerders die zich richten op beleggingen in nieuwe illiquide beleggingscategorieën en het vergroten van het aanbod van passieve bouwstenen voor de beleggingsportefeuilles van onze (institutionele) klanten. Wij bieden voor onze klanten een actieve allocatie die voor een groot gedeelte wordt ingevuld met passieve bouwstenen naast een aantal actieve liquide en minder liquide bouwstenen. Naast de dienstverlening voor DB pensioenfondsen hebben wij ook verder geïnvesteerd in (online) defined contribution ( DC ) dienstverlening. Dit omdat steeds meer van de nieuwe pensioenopbouw wordt ondergebracht in deze vorm van (financiële) dienstverlening. KCM bedient thans 2 grote DC pensioenfonds relaties, maar werkt inmiddels via het Open DC concept ook samen met 2 PPI s (Premie Pensioen Instellingen). Daarnaast is begin van deze verslagperiode jaar ook EVI pensioen (www.evipensioen.nl) gelanceerd, een vrijwillige online pensioenoplossing voor medewerkers en/of 5

6 ondernemers met een inkomen boven de KCM biedt daarmee een totaal pakket aan DB en DC vermogensbeheer oplossingen via pensioenfondsen, PPI s of bancaire instellingen! Doelstelling daarbij is om onderscheidende en innovatie oplossingen aan te bieden voor cliënten, waarbij het onderscheid tussen pensioen en vermogensopbouw steeds meer vervaagt. Ook de beheerformules van VLB hebben fraaie groei laten zien in toevertrouwd vermogen. Het totaal vermogen van de VLB beheerformules (bij KCM in beheer) steeg van 7,8 mrd tot 8,9 mrd (+14%). Na het verstrijken van de verslagperiode (3 juli 2015) heeft KCM bekendgemaakt, dat zij de fiduciaire diensten van Nederlandse pensioen- en vermogensbeheerder MN in het Verenigd Koninkrijk overneemt. Deze overname past binnen de strategie van KCM om internationaal uit te breiden. MN UK zal worden geïntegreerd in KCM: maar het dagelijks contact met Britse klanten zal worden onderhouden door het bestaande team, het voormalige MN UK team, vanuit hun zelfde kantoor in Londen. Onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder zal de overname op 1 oktober 2015 plaatsvinden. Engeland is nu al de 2 de thuismarkt van KCM, met deze overname biedt KCM in zowel in Nederland als de UK naast niche producten ook cliënt oplossingen Ultimo juni 2015 was er bij Client Solutions 24,4 mrd onder beheer, hetgeen een stijging betekende van 6% ten opzichte van het beheerde vermogen per eind 2014 Organisatie In de verslagperiode werd verder gewerkt aan de omvangrijke implementatie van een nieuw portefeuillemanagement, ordermanagement en compliance-systeem. De volledige uitrol en in productie name is in de eerste maanden van 2015 zijn gerealiseerd. Tevens is er in de verslagperiode verder gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw operating model. Dit moet KCM in staat stellen om de beoogde groei van de komende jaren operationeel te faciliteren. Om dit technisch te ondersteunen zijn keuzes gemaakt en is een Enterprise Data Management Solution (EDM) applicatie aangeschaft die beter dan de huidige in staat is data te verwerken en op te slaan. De implementatie van deze EDM applicatie is in de eerste maanden van 2015 begonnen en ook is er een data governance organisatie opgezet. Een belangrijke pijler onder het succes van KCM is de sterke cultuur binnen haar organisatie. Het management team van KCM wordt in het creëren cq behouden van die sterke cultuur geholpen door het Amerikaanse Focus Consulting Groep (FCG). Ook dit jaar heeft KCM er weer voor gekozen om een survey te houden onder haar personeel om feedback te vragen. Aan de hand van de uitkomsten zullen verdere acties worden ondernomen, met als ultiem doel een eerlijke, inspirerende en uitdagende werkomgeving aan onze medewerkers te kunnen (blijven) bieden. Duurzaamheid en governance-beleid KCM is een vermogensbeheerder met een lange termijn beleggingshorizon, die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en voortdurend streeft naar verbetering van zijn resultaten en service. Dit is vastgelegd in de beleggingsprincipes van KCM. In lijn met de beleggingsprincipes heeft KCM ESGcriteria geïntegreerd in haar beleggingsproces. ESG staat voor environmental, social en governance. KCM heeft als doelstelling om niet te beleggen in financiële instrumenten van ondernemingen en/of entiteiten die ESG-criteria fundamenteel schenden. Daarom gaan we de dialoog aan met ondernemingen en fondsmanagers om positieve verandering te bewerkstelligen en maken actief gebruik van ons stemrecht bij aandeelhoudersvergaderingen. Het ESG-beleid van KCM is gebaseerd op internationale verdragen en conventies. De United Nations Global Compact (UNGC), en de Principles for Responsible Investment (PRI), die KCM beide heeft ondertekend, en de Guiding Principles on Business and Human Rights vormen de basis van KCM s Convention Library. KCM heeft in de laatste maanden van 2014 onderzocht wat de meest effectieve en impactvolle manier van engagement is. En wij zijn tot de conclusie gekomen dat we beter een directe dialoog met ondernemingen en fondsmanagers kunnen kiezen in plaats van het uitbesteden van engagement activiteiten via een externe Engagement Manager. KCM heeft daarom ook de samenwerking met GES Investment Services beëindigd. We hebben het engagementbeleid dus herzien en op onze website gepubliceerd. 6

7 KCM heeft MSCI ESG Research geselecteerd als nieuwe ESG data provider. Met MSCI ESG Research heeft KCM direct toegang tot kwalitatief goede ESG data om ESG verder te integreren in de beleggingsprocessen. In het tweede kwartaal van 2015 hebben we veel aandacht besteedt aan de implementatie en de verdere integratie van de ESG data van MSCI ESG Research in ons beleggingsproces. Eind maart is onze nieuwe ESG aanpak gepresenteerd aan onze klanten om hen te tonen laten zien hoe wij de ESG data integreren in het beleggingsproces en de in de selectie van externe fondsmanagers en hebben op onze nieuwe aanpak positieve feedback ontvangen. Tenslotte heeft KCM In het eerste kwartaal van 2015 de screeningscriteria voor controversiële wapens aangescherpt. Op basis van deze screening zijn 17 nieuwe bedrijven uitgesloten wegens betrokkenheid bij de productie van controversiële wapens. Daarnaast zijn er acht ondernemingen van de uitsluitingslijst afgehaald. Thans worden er nu 38 ondernemingen voor belegging uitgesloten. De policy en uitsluitingslijst is op onze website te vinden. Vooruitzichten Hoewel de ontwikkelingen op de financiële markten voor een groot deel bepalend zijn voor de resultaten van KCM, bieden de relatief goede performance, uitstekende gemotiveerde medewerkers, goede systemen, persoonlijke binding met cliënten, de reeds toegezegde mandaten en de relatief gunstige marktomstandigheden vooruitzichten voor verdere groei in Op grond van deze vooruitzichten ziet de Directie de tweede helft van het lopende boekjaar met vertrouwen tegemoet. Amsterdam, 26 augustus 2015 De Directie, P.A.M. Gerla H.Th. Luttenberg 7

8 JAARREKENING OVER HET EERSTE HALFJAAR VAN

9 Balans per 30 juni /31/2014 x x Activa Materiële vaste activa I Bedrijfsmiddelen Vorderingen op verbonden partijen II 58,786 33,582 Kortlopende vorderingen en overlopende activa III Te ontvangen beheervergoedingen 8,441 8,945 Te ontvangen adviesvergoedingen Overige vorderingen en overlopende activa ,719 9,027 Liquide middelen IV ,700 43,089 Passiva Eigen vermogen V Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal Overige reserves 41,625 31,031 41,717 31,123 Schulden aan verbonden partijen VI 23,926 9,123 Kortlopende schulden en overlopende passiva VII Te betalen beheervergoedingen 251 1,573 Overige schulden en overlopende passiva 1,806 1,270 2,057 2,843 67,700 43,089 9

10 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2015 Eerste halfjaar Eerste halfjaar x x Baten Beheervergoedingen VIII 33,568 32,187 Adviesvergoedingen IX 4,187 4,905 Overige baten X Totaal Baten 37,765 37,172 Lasten Personeelskosten XI 11,339 10,931 Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten XII 12,255 10,069 Totaal Lasten 23,614 21,022 Bedrijfsresultaat 14,151 16,150 Rentebaten - - Rentelasten - - Renteresultaat - - Resultaat voor belastingen 14,151 16,150 Belastingen XIII (3,538) (4,038) Resultaat na belastingen XIV 10,613 12,112 10

11 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Algemeen De vennootschap heeft ten doel het beheren en administreren van vermogens van derden, het verstrekken van adviezen, alsmede het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro s. Groepsverhoudingen Vanaf begin januari 2007 is Kempen & Co N.V. (indirect) eigendom van Van Lanschot Bankiers N.V. Kempen Capital Management N.V. is een 100% dochter van Kempen & Co N.V. In de financiële verslaglegging van Van Lanschot Bankiers N.V. worden de financiële gegevens van de vennootschap integraal opgenomen. Operationeel is de vennootschap nauw verbonden met Kempen & Co N.V. Nagenoeg alle kosten die in de resultatenrekening zijn opgenomen betreffen dan ook doorbelastingen van Kempen & Co N.V. Consolidatie In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van Kempen Capital Management N.V. en haar groepsmaatschappijen. Een groepsmaatschappij is een rechtspersoon waarin Kempen Capital Management N.V. beslissende zeggenschap, direct of indirect, kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enig andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Intercompany-transacties en de daaruit voortvloeiende resultaten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen worden geëlimineerd. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de groep. Per 12 mei 2015 heeft Kempen Capital Management N.V. haar aandelen in Medsciences Capital Management B.V. verkocht aan Kempen AM NL B.V. Derhalve is per geen geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening meer opgesteld. Verbonden partijen Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in bovenstaande paragraaf worden aangemerkt als verbonden partij. Verder is ook het groepshoofd Kempen & Co N.V. aangemerkt als verbonden partij. Daarnaast zijn Van Lanschot Bankiers N.V., Van Lanschot Bankiers België, en Kempen Capital Management UK Ltd. aangemerkt als verbonden partijen van Kempen Capital Management N.V. Alle transacties met verbonden partijen zijn marktconform verricht. Kasstroomoverzicht Het kapitaal van Kempen Capital Management N.V. wordt indirect volledig verschaft door van Lanschot Bankiers N.V. welke een kasstroomoverzicht opstelt, dat is opgenomen in een jaarrekening die in Nederland bij het handelsregister gedeponeerd wordt. Overeenkomstig artikel van de Richtlijnen van de Jaarverslaggeving is er geen kasstroomoverzicht opgesteld voor Kempen Capital Management N.V. 11

12 Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat Algemeen Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting. Materiële vaste activa De in de onderneming aangewende duurzame bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, minus afschrijvingen berekend op basis van de geschatte economische levensduur en rekening houdend met een eventuele restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord. Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs dan wel lagere opbrengstwaarde. Financiële vaste activa Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd op basis van de netto vermogenswaarde methode. Langlopende vorderingen Langlopende vorderingen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Indien noodzakelijk worden individuele vorderingen voorzien. Vorderingen op verbonden partijen Vorderingen op groepsmaatschappijen worden gewaardeerd tegen de aflossingswaarde. Indien noodzakelijk worden individuele vorderingen voorzien. Baten en lasten Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten en uitgaven in dat boekjaar hebben geleid. Verliezen en risico s, die hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden aan het betreffende boekjaar toegerekend. Belastingen De belastingen worden berekend over het resultaat vóór belastingen. Voor de BTW vormt de vennootschap een fiscale eenheid met Kempen & Co. Voor de VPB vormt de vennootschap een fiscale eenheid met Van Lanschot N.V. Door Van Lanschot N.V. wordt met de vennootschap afgerekend op basis van het commerciële resultaat. 12

13 Interne beheersing Interne beheersing, risk management en compliance zijn zeer belangrijk voor onze organisatie en dit heeft onze voortdurende aandacht. De afdeling Risk Management van KCM ondersteunt en adviseert de directie van KCM met betrekking tot de identificatie en het management van de risico s van KCM. Deze afdeling ziet toe op het naleven van het risicobeleid, dat vastgesteld is door de risk management commissies en rapporteert hierover direct aan het managementteam van KCM en de relevante risk management commissies. De afdeling helpt bij de implementatie van richtlijnen, voorschriften en interne beheersingsmaatregelen op het gebied van risk control. De directeur Risk Management KCM rapporteert aan de directie van KCM. De afdeling Risk Management van KCO ziet toe op het naleven van het risicobeleid binnen heel KCO, en fungeert daarmee als een tweede lijn voor Risk Management KCM. De directeur Risk Management KCO rapporteert aan de CFO van KCO. De afdeling Compliance ziet toe op de naleving van de interne regelgeving en externe wet- en regelgeving door de medewerkers van KCM. De afdeling ziet onder meer toe op het creëren van een hoog niveau van compliance-awareness binnen KCM. De afdeling Compliance opereert onafhankelijk en heeft een rechtstreekse rapportagelijn naar de voorzitter van de directie van KCO. De Interne Accountants Dienst ( IAD ) van KCO vervult een onafhankelijke toezichtfunctie ten behoeve van de directie en managementteam van KCM. De IAD beoordeelt op gestructureerde wijze de opzet en werking van de interne beheersingsorganisatie en maakt hierbij gebruik van de reeds uitgevoerde risicoanalyses ten aanzien van de processen. De afdeling rapporteert hierover aan de directie en het managementteam van KCM. De afdelingen Risk Management, Compliance van KCO rapporteren tevens aan de Risico Management Commissie van KCO, de Interne Accountants Dienst van KCO rapporteert tevens aan de Audit Commissie van Van Lanschot. Binnen KCM is een risicocommissie ingesteld, die verantwoordelijk is voor het vaststellen van het beleid voor alle risico s die van belang zijn voor de fondsen en cliënten van KCM, alsmede KCM zelf. Verder ziet deze commissie toe op de monitoring van deze risico s. Deze risicocommissie bestaat thans uit een directielid van KCM, de directeur Risk Management KCM, de directeur Risk Management KCO, de Directeur Compliance, de CIO van KCM, een vertegenwoordiger van Client Solutions, en een KCM Business Risk Officer. KCM voert jaarlijks een strategisch risk self assessment uit. Dit self assessment proces wordt aangeduid met de term Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). Dit houdt in het kort het volgende in: Er wordt een risk self assessment uitgevoerd; De beheersingsmaatregelen, die de in de risk assessment genoemde risico s mitigeren, worden beschreven; en Het kapitaal dat eventueel extra moet worden aangehouden als buffer voor de resterende risico s wordt in beeld gebracht. Het uiteindelijke doel van de ICAAP is zowel de huidige als de toekomstige kapitaaltoereikendheid van KCM te beoordelen. KCM wil in staat zijn om zelfs in moeilijke marktomstandigheden kapitaaltoereikendheid te handhaven. In het kader van het ICAAP heeft KCM de relevante huidige en toekomstige materiële risico s geïdentificeerd en is de toekomstige kapitaaltoereikendheid geschat met behulp van scenarioanalyses. Van de in de ICAAP onderkende risico s zijn vooral de volgende risico s relevant: 1. Het risico bestaat dat door sterke koersdalingen van effecten over kortere of langere tijd het vermogen onder beheer afneemt. Hierdoor dalen de baten als gevolg van vermindering van beheerprovisie. De aard van de business van KCM brengt met zich mee, dat gekozen wordt voor 13

14 een asset mix in de portefeuilles, waardoor sprake is van een diversificatie-effect. Dit heeft doorgaans een dempend effect op de totale koersdaling. Verder zal KCM bij het optreden van dit scenario maatregelen nemen om de schade te beperken. 2. Het risico bestaat dat cliënten schadeclaims indienen. Dit risico wordt gemitigeerd door verschillende maatregelen, waaronder het duidelijk vastleggen van afspraken met cliënten in investment management agreements. De pre- en post-compliance controles die hieruit voortvloeien worden vrijwel volledig geautomatiseerd uitgevoerd. Uitsluitend de KCM Business Risk Officer of de Compliance Officer zijn bevoegd geblokkeerde orders te accorderen. Daarnaast ziet de risicocommissie van KCM toe op de overige risico s voor fondsen en cliënten. 3. Het risico bestaat dat fouten worden gemaakt bij het uitvoeren van transacties. Dit risico wordt gemitigeerd door zoveel mogelijk STP-processing te gebruiken en adequate interne controles in te richten. Op belangrijke punten in de processen worden 4-ogen controles uitgevoerd. Tevens worden fouten die zijn opgetreden uitvoerig vastgelegd en geanalyseerd, waardoor nieuwe beheersmaatregelen kunnen worden geïmplementeerd teneinde herhaling te voorkomen. KCM beschikt verder over een beschrijving van de administratieve organisatie en een systeem van interne controle. De directie heeft gedurende het verslagjaar 2014 vastgesteld dat de administratieve organisatie en het systeem van interne controle effectief en in overeenstemming met de beschrijving hebben gefunctioneerd. Dit wordt bevestigd door een ISAE 3402-rapport over 2014, dat is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, afgegeven door de externe accountant. KCM heeft een toereikend toetsingsvermogen om doorlopend aan de prudentiële kapitaalvereisten van DNB te voldoen. Indien uit de berekening van de hoeveelheid benodigd kapitaal blijkt dat het aanwezige kapitaal zonder aanvullende maatregelen niet toereikend zal zijn, zullen in overleg met KCO en VLB maatregelen worden genomen om het kapitaal aan te vullen. In het algemeen zal een eventueel kapitaaltekort opgeheven kunnen worden door kapitaalstortingen in KCM door KCO. KCM staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 14

15 Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans en de winst- en verliesrekening BALANS I Materiële vaste activa De gehanteerde afschrijvingspercentages luiden als volgt: Hard- en software, 20% per jaar Inventaris, 20% per jaar Verbouwing, 20% per jaar Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: H x x Stand begin boekjaar Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Mutaties boekjaar Investeringen - 8 Desinvesteringen - - Afschrijvingen Stand einde boekjaar Boekjaar 2015 x Hardware Software Verbouwing Totaal Stand 1 januari Investeringen Afschrijvingen Stand einde verslagperiode Cumulatief x Hardware Software Verbouwing Totaal Aanschafwaarde 262 1, ,059 Cumulatieve afschrijving 254 1, ,001 Stand einde verslagperiode

16 H Hardware x x Stand begin boekjaar 10 3 Investeringen - 8 Afschrijvingen 2 1 Stand einde verslagperiode 8 10 Cumulatief Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Stand einde verslagperiode 8 10 Software Stand begin boekjaar Investeringen - - Afschrijvingen 9 25 Stand einde verslagperiode Cumulatief Aanschafwaarde 1,723 1,723 Cumulatieve afschrijvingen 1,682 1,673 Stand einde verslagperiode Verbouwing Stand begin boekjaar Investeringen - - Afschrijvingen 9 15 Stand einde verslagperiode 9 18 Cumulatief Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Stand einde verslagperiode 9 18 II Vordering op verbonden partijen Betreft een verhouding met verbonden partijen F. van Lanschot Bankiers N.V. en Kempen & Co N.V. met een looptijd van korter dan een jaar. 16

17 III Kortlopende vorderingen en overlopende activa Te ontvangen beheervergoedingen Betreft het saldo van te vorderen beheervergoedingen en te betalen kortingen over de eerste helft van 2015 met dezelfde wederpartijen welke gelijktijdig afgewikkeld worden en nog niet zijn afgerekend per 30 juni Te ontvangen adviesvergoedingen Betreft het saldo van te vorderen adviesvergoedingen welke afgerekend worden met betrekking tot de eerste helft van Dit betreffen vooral diensten die zijn verricht ten behoeve van cliënten van F. van Lanschot Bankiers N.V. Overige vorderingen en overlopende activa Deze post betreft vooral vooruitbetaalde kosten. Alle overige vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van korter dan een jaar. IV Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. V Eigen vermogen Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt ,- en is verdeeld in aandelen van 454,- nominaal. Hiervan zijn 202 aandelen geplaatst en volgestort. Overige reserves Het verloop van de overige reserves is als volgt: H x x Stand begin boekjaar Resultaat boekjaar Correctie Vpb Dividend uitkering Stand einde boekjaar VI Schulden aan verbonden partijen Betreft een verhouding met verbonden partijen F. van Lanschot Bankiers N.V. en Kempen & Co N.V. met een looptijd van korter dan een jaar. VII Kortlopende schulden en overlopende passiva Te betalen beheervergoedingen Betreft de te betalen beheervergoedingen welke nog niet zijn afgerekend per 30 juni 2015 en welke niet verrekend kunnen worden met de openstaande vorderingen. Overige schulden en overlopende passiva Alle overige schulden en overlopende passiva hebben een looptijd van korter dan een jaar. 17

18 WINST- EN VERLIESREKENING VIII Beheervergoedingen De beheervergoedingen zijn in de eerste helft van 2015 ten opzichte van de eerste helft van 2014 gestegen met 4% en zijn als volgt te specificeren: H H x x Management/Service fee 33,568 32,187 Performance fee - - Totaal beheervergoedingen 33,568 32,187 IX Adviesvergoeding De adviesvergoedingen betreffen vooral diensten die zijn verricht ten behoeve van cliënten van F. van Lanschot Bankiers N.V. X Overige Baten De overige baten betreffen vooral koersresultaten. XI Personeelskosten H H x x Salarissen 8,371 7,982 Sociale lasten Pensioenlasten 1,150 1,110 Overige personeelskosten 1,076 1,029 Totaal personeelskosten 11,339 10,931 Personeelskosten betreffen door Kempen & Co N.V. doorberekende salarissen, marktwaardetoeslag, onkostenvergoeding, mobiliteitsvergoeding, sociale lasten en pensioenbijdrage werkgever. De aan de verslagperiode toe te rekenen pensioenlasten worden door het groepshoofd doorbelast aan de vennootschap op basis van het aantal werkzame personeelsleden. Kempen & Co N.V. draagt de verplichtingen uit hoofde van de overeengekomen pensioenregeling met personeelsleden. Gemiddeld aantal personeelsleden De personeelsleden, werkzaam voor de vennootschap, zijn in dienst bij Kempen & Co N.V. Over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2015 betroffen dit gemiddeld 170,3 personeelsleden (2014: 172,9). 18

19 XII Overige bedrijfskosten H H x x Doorbelaste Overhead 4,007 2,486 Doorbelaste ICT kosten 2,865 2,738 Advieskosten Doorbelaste Huisvestingskosten 1,036 1,149 Nieuwsdiensten 1,713 1,144 Commerciële kosten Fondskosten 1,073 1,112 Kantoorkosten Overige lasten Totaal bedrijfskosten 12,255 10,069 De overige lasten bevatten schades door operationele fouten van totaal 18 duizend. XIII Belastingen De belastingen zijn berekend tegen een nominaal belastingtarief van 25%, dit is tevens het effectieve belastingtarief (2014: 25%). XIV Totaal resultaat 2015 H x x Netto resultaat 10,613 12,112 Totaal resultaat 10,613 12,112 Amsterdam, 26 augustus 2015 De directie, P.A.M. Gerla H.Th. Luttenberg 19

20 Overige gegevens Resultaatbestemming Conform artikel 31 lid 1 van de statuten van de vennootschap staat de winst ter vrije beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders, voor zover de overige reserves daarvoor toereikend zijn. Gebeurtenissen na balansdatum Per 2 juli 2015 heeft Kempen Capital Management N.V., onder voorbehoud van toestemming van toezichthouders, fiduciaire diensten en werknemers in het Verenigd Koninkrijk overgenomen van Mn Services Vermogensbeheer B.V. Controleverklaring Er heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden over dit halfjaarverslag. 20

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2010

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2010 KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2010 Kempen Capital Management N.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam Institutioneel vermogensbeheer Telefoon + 31 (0)20 348 8700

Nadere informatie

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2012

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2012 KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2012 Kempen Capital Management N.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam Institutioneel vermogensbeheer Telefoon + 31 (0)20 348 8700

Nadere informatie

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2011

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2011 KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2011 Kempen Capital Management N.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam Institutioneel vermogensbeheer Telefoon + 31 (0)20 348 8700

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2012

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2012 KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2012 Kempen Capital Management N.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam Institutioneel vermogensbeheer Telefoon + 31 (0)20 348 8700

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V.

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2013 Kempen Capital Management N.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam Institutioneel vermogensbeheer Telefoon + 31 (0)20 348 8700

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. JAARBERICHT 2011 TE AMSTERDAM. Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam KAMER VAN KOOPHANDEL NR 34279561

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. JAARBERICHT 2011 TE AMSTERDAM. Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam KAMER VAN KOOPHANDEL NR 34279561 KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2011 KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam KAMER VAN KOOPHANDEL NR 34279561 INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 3 1.1

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V.

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2008 Kempen Bewaarder DAOF B.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam www.kempen.nl INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag van de directie 2

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2013

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2013 KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2013 Kempen Capital Management N.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam Institutioneel vermogensbeheer Telefoon + 31 (0)20 348 8700

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V.

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2010 Kempen Bewaarder DAOF B.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam Kvk: 34279561 www.kempen.nl INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag van

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER N.V.

KEMPEN BEWAARDER N.V. KEMPEN BEWAARDER N.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2006 Kempen Bewaarder N.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam www.kempen.nl INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag van de directie 2 Jaarrekening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 Kempen Capital Management N.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam Institutioneel vermogensbeheer Telefoon + 31 (0)20 348 8700

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 PERIODIEKE RAPPORTAGE AE Beheer B.V., Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina PERIODIEK VERSLAG 1 Balans per 30 juni 2011 3 2 Winst- en verliesrekening over 1 januari 2011

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2013 Inhoud Verkorte balans en toelichting 1.

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

Publicatiegegevens 2008

Publicatiegegevens 2008 Publicatiegegevens 2008 Dossiernummer 34264727 Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Balans per 31 december 2008 3 Toelichting op de balans 4 en 5 Keijser Capital

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V.

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2014 Kempen Capital Management N.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam Institutioneel vermogensbeheer Telefoon + 31 (0)20 348 8700

Nadere informatie

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014 Countus accountants. adviseurs RAPPORT uitgebracht aan De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn Inzake de halfjaarrekening 1 januari tot en met 30 juni 2014 Op de

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden

Inmaxxa BV te Naarden Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2011 29 juli 2011 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2011 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 4 Balans per 30

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM VERKORT JAARVERSLAG 2011

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM VERKORT JAARVERSLAG 2011 KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM VERKORT JAARVERSLAG 2011 Kempen Capital Management N.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam Institutioneel vermogensbeheer Telefoon + 31 (0)20 348

Nadere informatie

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2008

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2008 KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2008 Kempen Capital Management N.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam Institutioneel vermogensbeheer Telefoon + 31 (0)20 348 8700

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV Jaarverslag 2009 Brand New Day Vermogensbeheer NV Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2009 3-4 Winst- en verliesrekening over de periode 13 maart 2009 tot en met 31 december 2009

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

ROI am B.V. gevestigd te Apeldoorn. Rapport inzake de halfjaarrekening /

ROI am B.V. gevestigd te Apeldoorn. Rapport inzake de halfjaarrekening / gevestigd te Apeldoorn Rapport inzake de halfjaarrekening 1-1-2016/30-6-2016 Inhoudsopgave Jaarrekening Pagina Balans per 30 juni 2016 3 Winst-en-verliesrekening over eerste halfjaar 2016 5 Grondslagen

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2014

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2014 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2014 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2014 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Halfjaarverslag Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Halfjaarverslag Brand New Day Vermogensopbouw N.V. Halfjaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensopbouw N.V. Inhoud Halfjaarverslag 2013 Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 Toelichting

Nadere informatie