Kijk! daar komt de hemel!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kijk! daar komt de hemel!"

Transcriptie

1 Kijk! daar komt de hemel!

2 Kijk! daar komt de hemel! Bill Johnson & Mike Seth

3 Kijk! daar komt de hemel! Leven in Gods bovennatuurlijke kracht Gids voor kinderen Uitgegeven door Arrowz Auteurs: Bill Johnson, Michael A. Seth Vertaling: Ineke Marsman-Polhuys Illustraties omslag en binnenwerk: Tazia Hall Omslagontwerp en typografie: RonaldGabrielson.com ISBN NUR 707 Copyright 2007 Bill Johnson en Michael A. Seth Oorspronkelijke titel: Here Comes Heaven Oorspronkelijke uitgever: Destiny Image Publishers, Inc., Shippensburg, Pennsylvania Vertaald met toestemming. Illustraties en omslagontwerp gebruikt met toestemming. De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling Stichting HSV Enkele citaten zijn door auteur of vertaler voorzien van verklarende tekst tussen haakjes. Copyright Nederlandse vertaling 2011 Arrowz, Alkmaar, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige manier, met uitzondering van korte citaten in gedrukte recensies, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All right reserved. No portion of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopy, recording, or any other except for brief quotation in printed reviews, without the written permission of the publisher.

4 Inhoud Inleiding voor ouders en voorgangers 9 Deel 1 Kijk! Daar komt de hemel! 15 1 De hemel op aarde 17 2 Een koninklijke opdracht 27 3 Draai je om en kijk 43 4 Geloof, de ogen van je hart 61 5 Bliksem uit de hemel 81 6 Het Koninkrijk en de Geest Gezalfd met Gods kracht 121 Deel 2 De hemel op aarde Toon en vertel De werken van de Vader Aardig is niet genoeg Volg de borden Een schat voor iedereen Net als Jezus Bergen beklimmen 235 Noten 263

5 DEEL 1 Kijk! daar komt de hemel!

6 De hemel op aarde Hoofdstuk 1 De hemel op aarde God aan het werk Bungoma s kinderen voor Jezus! Bungoma s kinderen voor Jezus! Deze zin hoorde je in de hele stad Bungoma in het Afrikaanse land Kenia. In de straten waren meer dan tweeduizend kinderen die zongen en dansten. Ze marcheerden en droegen spandoeken met: Bungoma is van Jezus! Er stond iets groots te gebeuren. De hemel ging open en overal waar Gods aanwezigheid de stad raakte, gebeurden wonderen. De ziekenhuizen, gevangenissen, bedrijven en kerken veranderden allemaal. Het meest verbazingwekkende was wel dat God kinderen gebruikte om de hemel naar de aarde te brengen! 17

7 Kijk! daar komt de hemel! 18

8 De hemel op aarde 19

9 Kijk! daar komt de hemel! Wat was er gebeurd? Een jaar geleden zag alles er nog heel anders uit in Bungoma. Veel voorgangers wisten niet dat God kinderen op een krachtige manier kan gebruiken. Ze dachten zelfs dat kinderen moesten wachten tot ze volwassen zijn om gered te worden! Maar de Heer begon tot hen te spreken over Zijn kinderen. Hij wil dat Zijn kinderen gezien worden en dat ze behandeld worden als kostbare schatten. Hij wil dat ze opgevoed worden in Zijn aanwezigheid, liefde en kracht. God heeft plannen om de kleintjes op een machtige manier te gebruiken. De leiders gehoorzaamden en nodigden kinderwerkers uit om naar Bungoma te komen. En ze brachten kinderen uit de kerken, weeshuizen en straten bij elkaar. Toen de kinderen de liefde van de Vader ontvingen en Zijn Woord geloofden, begonnen ze in Gods kracht te bewegen. Er gebeurden heel veel wonderen. Eén groep ging naar het ziekenhuis. De leiders vertelden de kinderen dat ze gewoon naar de Heer moesten luisteren en moesten doen wat Jezus tegen ze zei. De mensen in het ziekenhuis waren verdrietig, hadden pijn en waren ziek. Ze waren ook niet echt blij om de kinderen te zien. Toen de kinderen gingen bidden, zei een jongen: Ik heb het gevoel dat God wil dat ik zing. En Gods aanwezigheid vulde de zaal terwijl hij zijn handen omhoog 20

10 De hemel op aarde deed en God ging aanbidden met een lied. De zieken werden plotseling aangeraakt door God. In hun harten werden ze hongerig naar Hem. Ze begonnen te huilen en vroegen de kinderen om hen te helpen Jezus aan te nemen. Wat een fantastische dag! Dit zorgde ervoor dat de kinderen nog veel meer wilden doen samen met God. Ze wilden niet wachten tot ze volwassen waren. God kon hen hier en nu gebruiken! De kinderen begonnen te bidden voor de hele stad. Veel mensen werden gered en lichamelijk genezen. Er kwamen steeds meer kinderen bij elkaar. Al snel waren er gebedsbijeenkomsten, verspreid over de hele stad. De kinderen baden dat God grote dingen zou gaan doen in Bungoma. En dat was het moment dat God hun een plan gaf. Het plan In Bungoma hadden de kerkleiders onderling weinig contact en ze waren niet zo vriendelijk tegen elkaar. Maar dat kon de kinderen niets schelen. Zij vonden elkaar aardig en ze baden samen. Ze begonnen de leiders te helpen en te dienen in de stad. Dat raakte de harten van de leiders. Ze hadden spijt van hun slechte houding en vroegen om vergeving. God begon de kerken te genezen en de kinderen wezen de weg! 21

11 Kijk! daar komt de hemel! God wilde dat de kinderen zeven dagen lang optochten en speciale bijeenkomsten in de stad zouden houden. Op de dag voor de optochten kwamen de voorgangers en kinderen bij elkaar. Ze vroegen de kinderen om vergeving, omdat ze hen niet hadden gezien zoals God ze ziet: als kostbare schatten die God kunnen kennen en op een machtige manier gebruikt kunnen worden. Ze zegenden de kinderen en gaven hun een grote sleutel. Hierdoor zagen de kinderen dat de leiders geloofden dat zij Gods kracht en autoriteit hadden om grote dingen te doen! De zeven dagen daarna deelden de kinderen Gods liefde en kracht uit in de hele stad. Veel mensen werden gered en genezen en er gebeurden geweldige wonderen. In een ziekenhuis werden op één dag meer dan honderd mensen genezen: ze mochten weer naar huis! Een paar weken later baden kinderen in een ander ziekenhuis voor genezing van de zieken. Er werden zoveel mensen genezen nog voordat ze in het ziekenhuis behandeld waren, dat het ziekenhuis gesloten moest worden. Tot op de dag van vandaag wordt het gebouw als kantoorruimte gebruikt. Elke dag hielden de kinderen speciale bijeenkomsten. Het was geweldig! De kinderen preekten, leidden de aanbidding en raakten velen aan met Gods kracht. Steeds 22

12 De hemel op aarde meer voorgangers begonnen in te zien hoe krachtig en belangrijk kinderen zijn. Hoe krachtig God door hen heen wil werken. En wat er in deze zeven dagen in augustus 2002 gebeurde, was nog maar het begin! Vanuit heel Kenia werden de kinderen gevraagd om te komen bedienen. En nu willen jonge mensen uit andere delen van Kenia het ook doen. De kinderen van Bungoma gaan nog steeds naar de weeshuizen om eten en kleren uit te delen. Ze gaan ook nog steeds naar de dorpen en naar ziekenhuizen om te bedienen. Leiders van scholen, bedrijven, de regering en zelfs van andere geloven, kwamen bij elkaar en vertelden hoe goed ze het vonden wat de kinderen hadden gedaan. De voorgangers uit de omgeving van Bungoma werken nu ook samen om de straatkinderen te helpen. Weeskinderen zonder een thuis kunnen nu opgroeien in christelijke gezinnen. Daar wordt voor hen gezorgd en kunnen ze over God leren. De kinderen in Bungoma zijn nu geliefd. Mensen vinden hen nu waardevol. Ze hebben Gods hart voor de kinderen gezien. Hij ziet Zijn kinderen als machtig en krachtig, omdat zij de hemel en Gods Koninkrijk op aarde brengen! 2 23

13 Kijk! daar komt de hemel! Jezus houdt van kinderen Wat een verbazingwekkend en geweldig verhaal. Stel je het eens voor: kinderen die krachtig in God zijn en een hele stad veranderen! Misschien heb je nog nooit een verhaal als dit gehoord. Maar weet je, wat deze kinderen deden, vindt God heel normaal. Gods liefde laten zien en krachtige dingen zoals wonderen doen, is normaal. Er komt kracht als mensen ontdekken wie hun Vader is en hoeveel Hij van ze houdt. Er gebeuren wonderen als mensen ontdekken dat ze Zijn kracht en autoriteit hebben. Mensen kunnen de hemel pakken. Vooral jonge mensen, zoals jij! God wil niet alleen in Afrika door kinderen de hemel op aarde brengen. Hij wil dat kinderen op de hele wereld Zijn kracht, liefde en heerlijkheid laten zien. Hij wil dat jij aan anderen laat zien wat Hij kan doen. God houdt van jou en ziet je als een speciale schat. Hij ziet jou machtige en krachtige dingen voor Hem doen. Hij ziet jou de wereld veranderen! Dit boek is een uitnodiging. Je bent uitgenodigd voor een reis. Het zal een spannend avontuur worden, dat je leven lang doorgaat! 24

14 De hemel op aarde Je hemelse Vader wil je een heleboel laten zien over: Wie Hij is; Zijn grote liefde voor jou; wie jij bent en wat je gaat doen. God wil je ook een heleboel geven: voor je reis; voor jouw spannende avontuur dat de hemel op aarde brengt! 25

15

16 Een koninklijke opdracht Hoofdstuk 2 Een koninklijke opdracht Wist je dat Jezus geen zieken kon genezen? Hij kon ook geen mensen helpen die lastiggevallen werden door de duivel. Nu zeg je misschien: Echt wel, Jezus deed al die dingen. Dat staat in de Bijbel! Maar dit is wat Jezus over Zichzelf zei in Johannes 5:19: De Zoon kan niets van Zichzelf doen. Toen Hij naar de aarde kwam, nam Hij geen speciale krachten mee. Jezus was wel honderd procent God, maar toch koos Hij ervoor om op aarde te leven als een gewoon mens zoals jij. Waarom zou Hij dat gedaan hebben? Omdat Hij van je houdt. 27

17 Kijk! daar komt de hemel! Jezus deed veel wonderen, maar Hij deed ze als een mens die heel dicht bij Zijn hemelse Vader leefde. Als Jezus als God al die wonderen had gedaan, dan had jij ze niet kunnen doen, want jij bent een gewoon mens. Maar omdat Jezus als mens de zieken genas, de doden opwekte en mensen hielp die door de duivel werden lastiggevallen, kun jij dat ook doen! Wat was er zo bijzonder aan Jezus als mens? Hij had geen zonde en leefde dus heel dicht bij Zijn hemelse Vader; Hij wist dat Hij hulp nodig had; Hij had de speciale kracht van God nodig: de Heilige Geest. Dus hoe zit het met jou? Als jij Jezus in je hart hebt, zijn je zonden vergeven. Je bent heel dicht bij Papa God. Toen Jezus stierf aan het kruis, werd de macht van de zonde verbroken. Voor altijd! Zijn bloed heeft jou gewassen en jouw hart schoongemaakt. Als God naar jou kijkt, ziet Hij eigenlijk Zijn Zoon Jezus. Niets kan jou bij je hemelse Vader weghouden. Maar dan ook echt niets! En jij kunt Gods speciale kracht in jouw leven hebben. 28

18 Een koninklijke opdracht Een grote strijd Gods plan was dat Zijn Koninkrijk op de hele aarde zou komen. Maar er was een vijand die Hem tegen wilde houden. Lucifer was de mooiste engel die God geschapen had. Het was zijn taak om alle aanbidding in de hemel te leiden. In de Bijbel staat dat duizenden engelen en andere schepselen God aanbidden voor Zijn troon. Het klinkt als een bulderende waterval (zie Openbaring 19:6). Wat een verbazingwekkend gezicht en geluid moet dat zijn! Er was heel veel heerlijkheid en feest in de hemel. Maar toen gebeurde er iets heel ergs. Er kwam trots in Lucifer. Hij werd jaloers op God, omdat Hij alle lofprijs en aanbidding kreeg. Hij dacht dat hij aanbeden zou moeten worden in plaats van God. Lucifer besloot om Gods plek op de troon in te nemen. Hij verzamelde een derde van alle engelen in de hemel en leidde ze in een strijd tegen God. Hoe denk jij dat die strijd eruitzag? Was het als een verschrikkelijke onweersbui met harde donderslagen? Of misschien als een grote aardbeving die alles deed schudden? Lucifer en zijn engelen werden zwaar verslagen. Ze werden uit de hemel gegooid en vielen op de aarde. Daar dwalen ze rond tot op de dag van vandaag. Lucifers 29

19 Kijk! daar komt de hemel! naam werd veranderd in satan en zijn engelen worden nu demonen genoemd. In één seconde had God de duivel en zijn demonen kunnen vernietigen. Maar Hij koos een andere manier om de duisternis op aarde te verslaan. Het plan van de Vader God schiep Adam en Eva en gaf ze een heel speciale plek: de hof van Eden. Hier was geen pijn, geen ziekte en geen verdriet. Er was niets om bang voor te zijn. Er was alleen maar blijdschap. Alles was prachtig. Er was vrede en God was er. Het was net de hemel op aarde! God maakte Adam en Eva naar Zijn beeld. Dat betekent dat ze plezier konden maken met God. Ze konden genieten van Zijn liefde. En ze konden van Hem houden. Adam en Eva hadden ook een geest in zich die nooit zou sterven. Ze konden voor eeuwig en altijd met God leven. Naar Gods beeld gemaakt zijn, betekent ook dat ze autoriteit hadden. Autoriteit betekent dat wat je zegt ook moet gebeuren. God gaf hun de macht om over de aarde te regeren. Naast deze macht en autoriteit gaf God Adam en Eva nog iets speciaals te doen: ze moesten kinderen krijgen die van Hem zouden houden. Met deze liefde zouden ze het hemelse Koninkrijk van de Vader over de hele aarde verspreiden. Het Koninkrijk van blijdschap en vrede. 30

20 Een koninklijke opdracht 31

21 Kijk! daar komt de hemel! Sleutels kwijt Satan wilde hebben wat Adam en Eva hadden: de sleutels van macht en autoriteit. Meer dan wat dan ook wilde hij die. Als hij die sleutels had, kon hij de aarde regeren. En iedereen zou hem moeten aanbidden. Hoe kon satan dit voor elkaar krijgen? Hij kon niet zomaar de hof van Eden ingaan en de sleutels pakken. Hij had geen macht. Satan, de slechte prins, bedacht een plan om Adam en Eva in de val te laten lopen. Als een slinkse slang kwam satan de hof van Eden binnenglijden. Bij de boom van kennis van goed en kwaad vond hij Eva. Hij loog tegen haar en zei dat ze als God zou zijn en niet zou sterven als ze at van de vrucht van de boom. God wilde niet dat Adam en Eva van de boom van kennis van goed en kwaad zouden eten. Hij hield van ze en wilde dat ze alleen Zijn goedheid en Zijn liefde zouden kennen. God wilde hen beschermen tegen slechte dingen. Maar Eva geloofde de leugen van de slang. Zij en Adam stemden in met de duivel en werden God ongehoorzaam. Ze aten van de vrucht. En in één seconde was het gebeurd: Adam en Eva hadden de sleutels weggegeven aan de vijand. De duivel had nu de macht om alles wat God op de aarde geschapen had te stelen, te doden en kapot te maken. 32

22 Een koninklijke opdracht Adam en Eva hadden ervoor gekozen om het verkeerde te doen. Nu waren ze slaven geworden. Ze zouden niet regeren over de aarde. Ze zouden niet Gods Koninkrijk van liefde en goedheid verspreiden. Adam en Eva kwamen nu onder de macht en de autoriteit van de duivel. Nu scheidde zonde hen van de Vader. Het was een verschrikkelijke dag. Was alles nu verloren? Was er nog een beetje hoop? Er is hulp onderweg! Adam en Eva hadden gezondigd. Maar Gods plan voor de mensen om over de aarde te regeren, stopte niet. Zijn plan was om Zijn Zoon te sturen. Jezus. Jezus zou de straf voor de zonden dragen. Hij zou terugpakken wat Adam had verloren: de sleutels van macht en autoriteit. God de Vader hield niet alleen van Zijn Zoon, Hij houdt van al Zijn kinderen. Hij houdt van jou. Hij was bereid Zijn eigen Zoon te laten sterven, zodat de kinderen van wie Hij houdt, bij Hem kunnen komen en van Zijn liefde kunnen genieten. Dat is het liefdesplan van de Vader. Satan wilde het plan van God stoppen. Jezus werd gedoopt in water en met de Heilige Geest. Daarna ging Hij de woestijn in. Hij wilde een tijd bij Zijn Vader zijn en naar Hem luisteren. 33

23 Kijk! daar komt de hemel! Toen kwam satan om Jezus te verleiden. Hij zei: Als je je gewoon neerbuigt en mij aanbidt, dan geef ik je de sleutels die je wilt hebben (zie Mattheüs 4:8-9). Maar Jezus kende het plan van Zijn Vader. Hij wist dat het nodig was dat Hij zou gaan lijden en sterven om de sleutels terug te krijgen. Als Jezus satan maar even zou aanbidden, dan hoefde Hij niet aan het kruis te sterven. Het idee van satan klonk aantrekkelijk, maar Jezus zei: Nee! (zie Mattheüs 4:10). Hij liet Zich niet verleiden. Hij zou Zijn Vader eren en gehoorzamen en niet ingaan op satans begeerte naar aanbidding. Satan moest door de mens verslagen worden. Door iemand die gemaakt was naar Gods beeld. Dat was het plan van God de Vader. Jezus zou Zijn bloed geven en mensen bij de Vader terugbrengen. Hij stierf aan het kruis en werd uit de dood opgewekt. Op dat moment was satan verslagen. Jezus pakte de sleutels van macht en autoriteit terug. Ze zijn nu in Zijn handen. De duivel had weer verloren! Jij bent geboren om te regeren Toen jij Jezus in je hart vroeg, zijn je zonden vergeven. Je kreeg ook de beloning die Jezus kreeg, toen Hij de zonde en de dood overwon. Je kreeg de sleutels van macht en autoriteit. Jezus deed al het moeilijke werk, maar jij krijgt de beloning: een cadeau! Gratis! 34

24 Een koninklijke opdracht 35

25 Kijk! daar komt de hemel! En weet je, het geweldige is dat jij werd geboren om een heerser te zijn hier op aarde! Jij bent een koninklijke zoon of dochter van de Koning van het heelal. Jezus zei: Ik heb alle autoriteit in de hemel en de aarde gekregen en nu is het allemaal voor jou! Het plan van de Vader dat mensen regeren en het Koninkrijk groter maken, is ook voor jou. Hoe jong je misschien ook bent, je bent een koninklijke heerser! Ook al is satan verslagen en heeft hij de sleutels verloren, toch is er nog steeds zonde in de wereld. Die zonde is net een slecht virus dat besmet wat God gemaakt heeft. Door de zonde is er ziekte, armoede, angst, oorlog en haat op aarde. Een koninklijke heerser zijn, betekent dat je die virussen zoekt en vernietigt. Dat lijkt op het verbreken van een ketting die satan om mensen heen heeft gelegd. De duivel is nog steeds jaloers op God, maar hij kan God nooit van Zijn troon af krijgen. Het enige wat hij nu nog kan doen, is proberen om mensen pijn te doen. En het breekt het hart van de Vader als mensen pijn hebben. Omdat jij één van Gods koninklijke kinderen bent, heb jij schatten gekregen: Zijn vrede en goedheid, Zijn beloften en liefde. Je hebt ook de macht en de autoriteit om deze schatten met anderen te delen en om levens te veranderen. Ziekte, angst en de vreselijke dingen die de duivel mensen aandoet, zullen verbroken worden en verdwijnen! Er zullen verbazingwekkende dingen gebeuren! 36

26 Een koninklijke opdracht Een uitnodiging Je bent je aan het voorbereiden op een fantastische reis. Je zult ontdekken wat het betekent om een prins of prinses te zijn aan het hof van je hemelse Vader. Je zult ontdekken hoe bijzonder en waardevol je bent. Je hebt een belangrijke missie gekregen, als een koninklijke ridder: waar je ook gaat, het Koninkrijk van God verspreiden en de hemel op aarde brengen. Het enige wat de Vader wil, is dat je van Hem houdt en dicht bij Hem leeft. Net als Jezus toen Hij op aarde was. Tijd met je Koning Wanneer je in Gods tegenwoordigheid komt, denk dan na over wat Jezus voor jou deed. Hij stierf aan het kruis. Jouw zonden zijn vergeven. Niets kan jou weghouden van Zijn liefde en aanwezigheid. Prijs en dank Hem. Vraag de Vader om je te laten zien wat Hij ziet als Hij naar je kijkt. Je bent een prins of prinses. Kijk naar de sleutels. 37

27 Kijk! daar komt de hemel! Vraag Hem om je te laten zien wat jouw koninklijke missie is. Hij zal bij je zijn, bij elke stap die je zet. 38

28 Een koninklijke opdracht Dagboek Schrijf op en maak een tekening van wat de Vader ziet als Hij naar je kijkt. 39

29 Kijk! daar komt de hemel! Wat liet Hij je zien over jouw koninklijke missie? Denk jij dat je dezelfde dingen kunt doen als Jezus toen Hij op aarde was? 40

30 Een koninklijke opdracht Reisavonturen Vraag God om je te laten zien, hoe jij je schatten aan anderen kunt weggeven. Let eens op of je mensen vindt die Gods vriendelijkheid, vrede en liefde nodig hebben. Vraag aan iemand die ziek is of je voor hem of haar mag bidden. Schrijf op wat er gebeurde. 41

Het. beste. deel komt nog. Troost in tijden van ziekte en verdriet CORRIE TEN BOOM

Het. beste. deel komt nog. Troost in tijden van ziekte en verdriet CORRIE TEN BOOM Corrie ten Boom Het beste deel komt nog Troost in tijden van ziekte en verdriet CORRIE TEN BOOM Het beste deel komt nog Copyright 2013 Corrie ten Boom Fonds Original Copyright 1977 by Corrie ten Boom

Nadere informatie

Jezus horen en zien. Zelf Gods stem verstaan. Brad Jersak Illustraties door Ken Save

Jezus horen en zien. Zelf Gods stem verstaan. Brad Jersak Illustraties door Ken Save Jezus horen en zien Zelf Gods stem verstaan Brad Jersak Illustraties door Ken Save Jezus horen en zien Zelf Gods stem verstaan Uitgegeven door Arrowz info@arrowz.org www.arrowz.org Auteur: Brad Jersak

Nadere informatie

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Bijbel voor Kinderen presenteert DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible for

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Het koninkrijk van God vlakbij

Het koninkrijk van God vlakbij Het koninkrijk van God vlakbij Dit werkboek is van : Cellessen voor kinderen van 8-12 jaar Serie lessen voor kleine groepen; leeftijd 8-12 jaar Lessen zijn geschreven op basis van het boek Natuurlijk BOVENnatuurlijk

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

DANIËL EN DE LEEUWENKUIL

DANIËL EN DE LEEUWENKUIL Bijbel voor Kinderen presenteert DANIËL EN DE LEEUWENKUIL Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door:

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Dagboek Geestelijke Groei

Dagboek Geestelijke Groei Deel 3 vrucht dragen Programmasuggesties (huis)kringen Dagboek Geestelijke Groei Wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Johannes 15:5b Robert Tolsma

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

3 Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen

3 Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen 3 Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen over jezelf. Nee, jullie moeten bescheiden zijn, en een ander belangrijker vinden dan jezelf. 4 Denk niet alleen aan jezelf, maar zorg

Nadere informatie

Wa a r o m J e z u s?

Wa a r o m J e z u s? Wa a r o m J e z u s? De uit het water opstijgende arend staat symbool voor het Petruspakket, dat het kind van God een vliegende start in zijn geloof geeft. Geboren uit water (waterdoop) en Geest (doop

Nadere informatie

HET BEGIN VAN DE DROEFENIS VAN DE MENS

HET BEGIN VAN DE DROEFENIS VAN DE MENS Bijbel voor Kinderen presenteert HET BEGIN VAN DE DROEFENIS VAN DE MENS Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door:

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR Bijbel voor Kinderen presenteert Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

Daar in die duistere hoek

Daar in die duistere hoek Daar in die duistere hoek Borderline. Dagboek Candy Jadoul 1 Internet : www.jongboek.nl Email: info@jongboek.nl Trefwoord: Opbouw, denkwereld, oplossingen en tips Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Uitgave: Gideon, Hoornaar, Nederland ISBN: NUR: 224 / 707

Uitgave: Gideon, Hoornaar, Nederland ISBN: NUR: 224 / 707 DICHT BIJ JEZUS VOOR JONGE TIENERS Copyright 2010 by Sarah Young Originally published in the U.S.A. under the title: Jesus Calling, 365 devotions for kids by Tommy Nelson, Nashville, Tennessee. Tommy Nelson

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

GOD EERT JOZEF, DE SLAAF

GOD EERT JOZEF, DE SLAAF Bijbel voor Kinderen presenteert GOD EERT JOZEF, DE SLAAF Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

...een waargebeurd verhaal...

...een waargebeurd verhaal... ...een waargebeurd verhaal... In het begin was er een leeg papier. Dit behoorde toe aan de Goede Tekenaar, die zeer bekend was van het maken van volmaakte tekeningen. Op een dag begon de Tekenaar op het

Nadere informatie

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Bijbel voor Kinderen presenteert EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

In de buik van een zwangere vrouw waren eens twee ongeboren kinderen: een kleine gelovige en een kleine scepticus.

In de buik van een zwangere vrouw waren eens twee ongeboren kinderen: een kleine gelovige en een kleine scepticus. In de buik van een zwangere vrouw waren eens twee ongeboren kinderen: een kleine gelovige en een kleine scepticus. De kleine skepticus vraagt: Geloof jij eigenlijk in een leven na de geboorte? De kleine

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

GOD EERT JOZEF, DE SLAAF

GOD EERT JOZEF, DE SLAAF Bijbel voor Kinderen presenteert GOD EERT JOZEF, DE SLAAF Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Dagboek Geestelijke Groei

Dagboek Geestelijke Groei Deel 1 Wij in Hem Programmasuggesties (huis)kringen Dagboek Geestelijke Groei Wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Johannes 15:5b Robert Tolsma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. Malteüs 9:35-38

HARTELIJK WELKOM. Malteüs 9:35-38 1 januari HARTELIJK WELKOM Malteüs 9:35-38 Hartelijk welkom in het nieuwe jaar. Nog maar nauwelijks bekomen van het oude jaar. Wat is er verschrikkelijk veel gebeurd. Mooie en waardeloze dingen. In je

Nadere informatie

DE WONDEREN VAN JEZUS

DE WONDEREN VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE WONDEREN VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan?

Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan? Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan? Genesis 2:8-10 8 Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had. 9 En de HEERE

Nadere informatie

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet?

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet? Bidden, praten met God LES 5 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:12-14, Hand 2:42, Hand 4:23-31 Hand 6:3-6 Hand 8:17, Hand 16:18, Hand 28:8

Nadere informatie

100 inzichten die je manier van denken zal veranderen. Joyce Meyer

100 inzichten die je manier van denken zal veranderen. Joyce Meyer 100 inzichten die je manier van denken zal veranderen Joyce Meyer Copyright 2005 Joyce Meyer Oorspronkelijke titel: Battlefield of the mind Devotional 100 Insights That Will Change The Way You Think Tenzij

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

Kapstok. Proces van Geestelijke Groei. Dick Slikker

Kapstok. Proces van Geestelijke Groei. Dick Slikker Kapstok Proces van Geestelijke Groei Dick Slikker 1 Inhoud 1 Komt het weer goed tussen mens en God? 5 2 In Sync met God 11 3 Uitdaging van de Leerschool 17 4 Onze waarom vragen als God het net anders doet

Nadere informatie

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6 Johannes 3: 3-6 3 Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. 4 Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? vroeg Nikodemus. Hij kan toch

Nadere informatie

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL Willem de Vink Wie ben jij? Mag de belangrijkste persoon die er bestaat dat zeggen? God de Vader ziet in jou zijn kind. Hij zegt dat jij net zo mooi, waardevol en geliefd bent als Jezus. Wow, zo ben jij!

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN

JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN Bijbel voor Kinderen presenteert JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Zevende, herziene druk, derde oplage Illustraties Richard Flohr. C.E. Zegwaart-Braam

Zevende, herziene druk, derde oplage Illustraties Richard Flohr. C.E. Zegwaart-Braam verzorging/biologie 1 Zevende, herziene druk, derde oplage 2010 Illustraties Richard Flohr C.E. Zegwaart-Braam ISBN 978-90-76612-84-3 Spondi, Didam, The Netherlands Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER Bijbel voor Kinderen presenteert JACOB DE BEDRIEGER Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Kerr en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 )

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

JEZUS. Hij zoekt en redt de verlorene (Lukas 19:10) Hij neemt de zonde weg (Johannes 1:29) Hij redt van zonden. Hij pleit voor ons (Hebreeën 2:17)

JEZUS. Hij zoekt en redt de verlorene (Lukas 19:10) Hij neemt de zonde weg (Johannes 1:29) Hij redt van zonden. Hij pleit voor ons (Hebreeën 2:17) Les 6 voor 6 februari 2016 JEZUS Wat betekenen de namen van de Heiland in Mattheüs 1:20-23? De namen JEZUS ( De Heer redt ) en IMMANUEL ( God met ons ) vertegenwoordigen de twee doelen van de missie van

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Galaten 1. Begin van de brief

Galaten 1. Begin van de brief Galaten 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Galatië 1-3 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de provincie Galatië. Allereerst dit: Ik ben niet door mensen aangesteld als apostel,

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

Adam en Eva. In alles weerspiegelden. de goedheid van God.

Adam en Eva. In alles weerspiegelden. de goedheid van God. DE DROOM VAN GOD A In alles weerspiegelden Adam en Eva de goedheid van God. dam en Eva waren geschapen naar Gods beeld en naar zijn gelijkenis. Ze waren prachtig. In alles weerspiegelden zij de goedheid

Nadere informatie

JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN

JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN Bijbel voor Kinderen presenteert JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door:

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

DE PRINS VAN DE RIVIER

DE PRINS VAN DE RIVIER Bijbel voor Kinderen presenteert DE PRINS VAN DE RIVIER Geschreven door: E. Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

GODS BELOFTE AAN ABRAHAM

GODS BELOFTE AAN ABRAHAM Bijbel voor Kinderen presenteert GODS BELOFTE AAN ABRAHAM Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Licht op de Dispensaties

Licht op de Dispensaties Licht op de Dispensaties Hoofdstuk 3 - De dispensatie van Onschuld http://www.middletownbiblechurch.org/ Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) Vertaling en bewerking door M.V.

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JONA EN DE GROTE VIS

Bijbel voor Kinderen. presenteert JONA EN DE GROTE VIS Bijbel voor Kinderen presenteert JONA EN DE GROTE VIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

De boom van Isaï. Vragen. Lezen: Jesaja 11:1-10

De boom van Isaï. Vragen. Lezen: Jesaja 11:1-10 1 De boom van Isaï Lezen: Jesaja 11:1-10 Heb je weleens een afgekapte boom gezien? Wat in de grond blijft zitten, noem je een tronk. De boom lijkt helemaal dood. In de Bijbel wordt de familie van Isaï

Nadere informatie

De Bijbel Open Adam & Eva de zondeval Genesis 3. Genesis 2 : 16 Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten,

De Bijbel Open Adam & Eva de zondeval Genesis 3. Genesis 2 : 16 Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, slang twijfel God had gezegd: Genesis 3 : 1 Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? Genesis 2 : 16 Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, slang vrouw twijfel

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Het onze Vader. Naam:

Het onze Vader. Naam: Het onze Vader Naam: Onze Vader Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood.

Nadere informatie

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DEEL 4 DISCIPLE MENTOR In Gen 1, 2 en 3 lezen we direct hoe God denkt over de mens. Hij laat zien wie we zijn, waar we voor gemaakt zijn en wat onze bestemming in het

Nadere informatie

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Bijbel voor Kinderen presenteert GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 4-7 jarigen. Mei 2005 Deze lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Judith Maarsen De lessen zijn geschreven om te gebruiken in kleine Bijbelstudie groepen

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DANIËL DE GEVANGENE

Bijbel voor Kinderen. presenteert DANIËL DE GEVANGENE Bijbel voor Kinderen presenteert DANIËL DE GEVANGENE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Verbroken relaties. Adam en Eva zoals God hen had geschapen. Het gevolg van de zondeval. www.delevensschool.org 1

Verbroken relaties. Adam en Eva zoals God hen had geschapen. Het gevolg van de zondeval. www.delevensschool.org 1 De voorgaande studie De eerste zonde - ongehoorzaamheid 1 werd afgesloten met de tekst: en zij (Eva) nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man (Adam), die bij haar was, en hij at. Toen werden

Nadere informatie

DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA

DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA Bijbel voor Kinderen presenteert DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door:

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

De koning van het koninkrijk van God. les 3. de wereld is in de macht van het kwade satan beschikt over macht satan misleidt

De koning van het koninkrijk van God. les 3. de wereld is in de macht van het kwade satan beschikt over macht satan misleidt De koning van het koninkrijk van God les 3 DEEL 1 FOLLOW MENTOR DE KONING Een koning is in bijbelse begrippen soeverein en regeert. Soeverein: de macht is aan de koning. De koning bepaalt zelf wat de regels

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

www.affirmatie.nl Oorspronkelijke titel: I Think, I am! Copyright 2008 by Louise L. Hay Original English language publication in 2008 by Hay House Inc. Ontwerp en redactionele assistentie: Jenny Richards

Nadere informatie

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Het onze Vader. Naam:.

Het onze Vader. Naam:. Het onze Vader Naam:. Onze Vader die in de hemel zijt 1. Hoe wordt God in de eerste zin genoemd? 2. Wat doet een goede vader volgens jou? Noem eens een paar dingen: a. b. c. 3. Bij wie voel jij je veilig?

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Kringstudie 3: Heersen als Koningen

Kringstudie 3: Heersen als Koningen Kringstudie 3: Heersen als Koningen Boekje voor kringlid Bijbelstudie.net Informatie: Heersen als Koningen Jezus predikte het Koninkrijk van God en dat ging gepaard met autoriteit. Zo sprak hij ziekten

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Thema: Jezus maakt HEEL

Thema: Jezus maakt HEEL Thema: Jezus maakt HEEL Marc 16: 15 En hij zei tegen hen: Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. 16 Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft

Nadere informatie

Overwinnend Leven serie

Overwinnend Leven serie G E LO O F G e lo o f B r e n g t V e r a n d e r i n g Overwinnend Leven serie 1. De vliegende start Bram Moelker 2. Geloof brengt verandering Bram Moelker 3. Het koninkrijk van God Bram Moelker (wordt

Nadere informatie

DE WIJZE KONING SALOMO

DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Hartelijk welkom Laat het feest zijn in de huizen Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen,

Nadere informatie

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN 7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN Stap 1: PROCLAMEREN VAN WAARHEID Proclameer Jezus volbrachte werk van het Kruis = vergeving & herstel. Proclameer Gods liefde, genade, vergeving, bevestiging en

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Bijbelstudie Zing de Heere een nieuw lied! Bijbelstudie 1 Psalm 8 God die alles maakte

Bijbelstudie Zing de Heere een nieuw lied! Bijbelstudie 1 Psalm 8 God die alles maakte Bijbelstudie Zing de Heere een nieuw lied! Bijbelstudie 1 Psalm 8 God die alles maakte Genesis 1: 1-10 Weet jij het verschil tussen iets maken en iets scheppen? 1 Iets maken: Hiervoor heb je materialen,

Nadere informatie

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV)

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) Jaarreeks 2: Jaarreeks 2: 1. Door Jezus gezocht Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) 1. Door Jezus gezocht De Mensenzoon is gekomen om te

Nadere informatie

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst.

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Voor 16 jaar en ouder! Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Zondag 19 vraag en antwoord 50, 51 en 52. Vraag 50 : Waarom wordt daarbij gezegd : Zittende ter

Nadere informatie