Kijk! daar komt de hemel!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kijk! daar komt de hemel!"

Transcriptie

1 Kijk! daar komt de hemel!

2 Kijk! daar komt de hemel! Bill Johnson & Mike Seth

3 Kijk! daar komt de hemel! Leven in Gods bovennatuurlijke kracht Gids voor kinderen Uitgegeven door Arrowz Auteurs: Bill Johnson, Michael A. Seth Vertaling: Ineke Marsman-Polhuys Illustraties omslag en binnenwerk: Tazia Hall Omslagontwerp en typografie: RonaldGabrielson.com ISBN NUR 707 Copyright 2007 Bill Johnson en Michael A. Seth Oorspronkelijke titel: Here Comes Heaven Oorspronkelijke uitgever: Destiny Image Publishers, Inc., Shippensburg, Pennsylvania Vertaald met toestemming. Illustraties en omslagontwerp gebruikt met toestemming. De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling Stichting HSV Enkele citaten zijn door auteur of vertaler voorzien van verklarende tekst tussen haakjes. Copyright Nederlandse vertaling 2011 Arrowz, Alkmaar, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige manier, met uitzondering van korte citaten in gedrukte recensies, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All right reserved. No portion of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopy, recording, or any other except for brief quotation in printed reviews, without the written permission of the publisher.

4 Inhoud Inleiding voor ouders en voorgangers 9 Deel 1 Kijk! Daar komt de hemel! 15 1 De hemel op aarde 17 2 Een koninklijke opdracht 27 3 Draai je om en kijk 43 4 Geloof, de ogen van je hart 61 5 Bliksem uit de hemel 81 6 Het Koninkrijk en de Geest Gezalfd met Gods kracht 121 Deel 2 De hemel op aarde Toon en vertel De werken van de Vader Aardig is niet genoeg Volg de borden Een schat voor iedereen Net als Jezus Bergen beklimmen 235 Noten 263

5 DEEL 1 Kijk! daar komt de hemel!

6 De hemel op aarde Hoofdstuk 1 De hemel op aarde God aan het werk Bungoma s kinderen voor Jezus! Bungoma s kinderen voor Jezus! Deze zin hoorde je in de hele stad Bungoma in het Afrikaanse land Kenia. In de straten waren meer dan tweeduizend kinderen die zongen en dansten. Ze marcheerden en droegen spandoeken met: Bungoma is van Jezus! Er stond iets groots te gebeuren. De hemel ging open en overal waar Gods aanwezigheid de stad raakte, gebeurden wonderen. De ziekenhuizen, gevangenissen, bedrijven en kerken veranderden allemaal. Het meest verbazingwekkende was wel dat God kinderen gebruikte om de hemel naar de aarde te brengen! 17

7 Kijk! daar komt de hemel! 18

8 De hemel op aarde 19

9 Kijk! daar komt de hemel! Wat was er gebeurd? Een jaar geleden zag alles er nog heel anders uit in Bungoma. Veel voorgangers wisten niet dat God kinderen op een krachtige manier kan gebruiken. Ze dachten zelfs dat kinderen moesten wachten tot ze volwassen zijn om gered te worden! Maar de Heer begon tot hen te spreken over Zijn kinderen. Hij wil dat Zijn kinderen gezien worden en dat ze behandeld worden als kostbare schatten. Hij wil dat ze opgevoed worden in Zijn aanwezigheid, liefde en kracht. God heeft plannen om de kleintjes op een machtige manier te gebruiken. De leiders gehoorzaamden en nodigden kinderwerkers uit om naar Bungoma te komen. En ze brachten kinderen uit de kerken, weeshuizen en straten bij elkaar. Toen de kinderen de liefde van de Vader ontvingen en Zijn Woord geloofden, begonnen ze in Gods kracht te bewegen. Er gebeurden heel veel wonderen. Eén groep ging naar het ziekenhuis. De leiders vertelden de kinderen dat ze gewoon naar de Heer moesten luisteren en moesten doen wat Jezus tegen ze zei. De mensen in het ziekenhuis waren verdrietig, hadden pijn en waren ziek. Ze waren ook niet echt blij om de kinderen te zien. Toen de kinderen gingen bidden, zei een jongen: Ik heb het gevoel dat God wil dat ik zing. En Gods aanwezigheid vulde de zaal terwijl hij zijn handen omhoog 20

10 De hemel op aarde deed en God ging aanbidden met een lied. De zieken werden plotseling aangeraakt door God. In hun harten werden ze hongerig naar Hem. Ze begonnen te huilen en vroegen de kinderen om hen te helpen Jezus aan te nemen. Wat een fantastische dag! Dit zorgde ervoor dat de kinderen nog veel meer wilden doen samen met God. Ze wilden niet wachten tot ze volwassen waren. God kon hen hier en nu gebruiken! De kinderen begonnen te bidden voor de hele stad. Veel mensen werden gered en lichamelijk genezen. Er kwamen steeds meer kinderen bij elkaar. Al snel waren er gebedsbijeenkomsten, verspreid over de hele stad. De kinderen baden dat God grote dingen zou gaan doen in Bungoma. En dat was het moment dat God hun een plan gaf. Het plan In Bungoma hadden de kerkleiders onderling weinig contact en ze waren niet zo vriendelijk tegen elkaar. Maar dat kon de kinderen niets schelen. Zij vonden elkaar aardig en ze baden samen. Ze begonnen de leiders te helpen en te dienen in de stad. Dat raakte de harten van de leiders. Ze hadden spijt van hun slechte houding en vroegen om vergeving. God begon de kerken te genezen en de kinderen wezen de weg! 21

11 Kijk! daar komt de hemel! God wilde dat de kinderen zeven dagen lang optochten en speciale bijeenkomsten in de stad zouden houden. Op de dag voor de optochten kwamen de voorgangers en kinderen bij elkaar. Ze vroegen de kinderen om vergeving, omdat ze hen niet hadden gezien zoals God ze ziet: als kostbare schatten die God kunnen kennen en op een machtige manier gebruikt kunnen worden. Ze zegenden de kinderen en gaven hun een grote sleutel. Hierdoor zagen de kinderen dat de leiders geloofden dat zij Gods kracht en autoriteit hadden om grote dingen te doen! De zeven dagen daarna deelden de kinderen Gods liefde en kracht uit in de hele stad. Veel mensen werden gered en genezen en er gebeurden geweldige wonderen. In een ziekenhuis werden op één dag meer dan honderd mensen genezen: ze mochten weer naar huis! Een paar weken later baden kinderen in een ander ziekenhuis voor genezing van de zieken. Er werden zoveel mensen genezen nog voordat ze in het ziekenhuis behandeld waren, dat het ziekenhuis gesloten moest worden. Tot op de dag van vandaag wordt het gebouw als kantoorruimte gebruikt. Elke dag hielden de kinderen speciale bijeenkomsten. Het was geweldig! De kinderen preekten, leidden de aanbidding en raakten velen aan met Gods kracht. Steeds 22

12 De hemel op aarde meer voorgangers begonnen in te zien hoe krachtig en belangrijk kinderen zijn. Hoe krachtig God door hen heen wil werken. En wat er in deze zeven dagen in augustus 2002 gebeurde, was nog maar het begin! Vanuit heel Kenia werden de kinderen gevraagd om te komen bedienen. En nu willen jonge mensen uit andere delen van Kenia het ook doen. De kinderen van Bungoma gaan nog steeds naar de weeshuizen om eten en kleren uit te delen. Ze gaan ook nog steeds naar de dorpen en naar ziekenhuizen om te bedienen. Leiders van scholen, bedrijven, de regering en zelfs van andere geloven, kwamen bij elkaar en vertelden hoe goed ze het vonden wat de kinderen hadden gedaan. De voorgangers uit de omgeving van Bungoma werken nu ook samen om de straatkinderen te helpen. Weeskinderen zonder een thuis kunnen nu opgroeien in christelijke gezinnen. Daar wordt voor hen gezorgd en kunnen ze over God leren. De kinderen in Bungoma zijn nu geliefd. Mensen vinden hen nu waardevol. Ze hebben Gods hart voor de kinderen gezien. Hij ziet Zijn kinderen als machtig en krachtig, omdat zij de hemel en Gods Koninkrijk op aarde brengen! 2 23

13 Kijk! daar komt de hemel! Jezus houdt van kinderen Wat een verbazingwekkend en geweldig verhaal. Stel je het eens voor: kinderen die krachtig in God zijn en een hele stad veranderen! Misschien heb je nog nooit een verhaal als dit gehoord. Maar weet je, wat deze kinderen deden, vindt God heel normaal. Gods liefde laten zien en krachtige dingen zoals wonderen doen, is normaal. Er komt kracht als mensen ontdekken wie hun Vader is en hoeveel Hij van ze houdt. Er gebeuren wonderen als mensen ontdekken dat ze Zijn kracht en autoriteit hebben. Mensen kunnen de hemel pakken. Vooral jonge mensen, zoals jij! God wil niet alleen in Afrika door kinderen de hemel op aarde brengen. Hij wil dat kinderen op de hele wereld Zijn kracht, liefde en heerlijkheid laten zien. Hij wil dat jij aan anderen laat zien wat Hij kan doen. God houdt van jou en ziet je als een speciale schat. Hij ziet jou machtige en krachtige dingen voor Hem doen. Hij ziet jou de wereld veranderen! Dit boek is een uitnodiging. Je bent uitgenodigd voor een reis. Het zal een spannend avontuur worden, dat je leven lang doorgaat! 24

14 De hemel op aarde Je hemelse Vader wil je een heleboel laten zien over: Wie Hij is; Zijn grote liefde voor jou; wie jij bent en wat je gaat doen. God wil je ook een heleboel geven: voor je reis; voor jouw spannende avontuur dat de hemel op aarde brengt! 25

15

16 Een koninklijke opdracht Hoofdstuk 2 Een koninklijke opdracht Wist je dat Jezus geen zieken kon genezen? Hij kon ook geen mensen helpen die lastiggevallen werden door de duivel. Nu zeg je misschien: Echt wel, Jezus deed al die dingen. Dat staat in de Bijbel! Maar dit is wat Jezus over Zichzelf zei in Johannes 5:19: De Zoon kan niets van Zichzelf doen. Toen Hij naar de aarde kwam, nam Hij geen speciale krachten mee. Jezus was wel honderd procent God, maar toch koos Hij ervoor om op aarde te leven als een gewoon mens zoals jij. Waarom zou Hij dat gedaan hebben? Omdat Hij van je houdt. 27

17 Kijk! daar komt de hemel! Jezus deed veel wonderen, maar Hij deed ze als een mens die heel dicht bij Zijn hemelse Vader leefde. Als Jezus als God al die wonderen had gedaan, dan had jij ze niet kunnen doen, want jij bent een gewoon mens. Maar omdat Jezus als mens de zieken genas, de doden opwekte en mensen hielp die door de duivel werden lastiggevallen, kun jij dat ook doen! Wat was er zo bijzonder aan Jezus als mens? Hij had geen zonde en leefde dus heel dicht bij Zijn hemelse Vader; Hij wist dat Hij hulp nodig had; Hij had de speciale kracht van God nodig: de Heilige Geest. Dus hoe zit het met jou? Als jij Jezus in je hart hebt, zijn je zonden vergeven. Je bent heel dicht bij Papa God. Toen Jezus stierf aan het kruis, werd de macht van de zonde verbroken. Voor altijd! Zijn bloed heeft jou gewassen en jouw hart schoongemaakt. Als God naar jou kijkt, ziet Hij eigenlijk Zijn Zoon Jezus. Niets kan jou bij je hemelse Vader weghouden. Maar dan ook echt niets! En jij kunt Gods speciale kracht in jouw leven hebben. 28

18 Een koninklijke opdracht Een grote strijd Gods plan was dat Zijn Koninkrijk op de hele aarde zou komen. Maar er was een vijand die Hem tegen wilde houden. Lucifer was de mooiste engel die God geschapen had. Het was zijn taak om alle aanbidding in de hemel te leiden. In de Bijbel staat dat duizenden engelen en andere schepselen God aanbidden voor Zijn troon. Het klinkt als een bulderende waterval (zie Openbaring 19:6). Wat een verbazingwekkend gezicht en geluid moet dat zijn! Er was heel veel heerlijkheid en feest in de hemel. Maar toen gebeurde er iets heel ergs. Er kwam trots in Lucifer. Hij werd jaloers op God, omdat Hij alle lofprijs en aanbidding kreeg. Hij dacht dat hij aanbeden zou moeten worden in plaats van God. Lucifer besloot om Gods plek op de troon in te nemen. Hij verzamelde een derde van alle engelen in de hemel en leidde ze in een strijd tegen God. Hoe denk jij dat die strijd eruitzag? Was het als een verschrikkelijke onweersbui met harde donderslagen? Of misschien als een grote aardbeving die alles deed schudden? Lucifer en zijn engelen werden zwaar verslagen. Ze werden uit de hemel gegooid en vielen op de aarde. Daar dwalen ze rond tot op de dag van vandaag. Lucifers 29

19 Kijk! daar komt de hemel! naam werd veranderd in satan en zijn engelen worden nu demonen genoemd. In één seconde had God de duivel en zijn demonen kunnen vernietigen. Maar Hij koos een andere manier om de duisternis op aarde te verslaan. Het plan van de Vader God schiep Adam en Eva en gaf ze een heel speciale plek: de hof van Eden. Hier was geen pijn, geen ziekte en geen verdriet. Er was niets om bang voor te zijn. Er was alleen maar blijdschap. Alles was prachtig. Er was vrede en God was er. Het was net de hemel op aarde! God maakte Adam en Eva naar Zijn beeld. Dat betekent dat ze plezier konden maken met God. Ze konden genieten van Zijn liefde. En ze konden van Hem houden. Adam en Eva hadden ook een geest in zich die nooit zou sterven. Ze konden voor eeuwig en altijd met God leven. Naar Gods beeld gemaakt zijn, betekent ook dat ze autoriteit hadden. Autoriteit betekent dat wat je zegt ook moet gebeuren. God gaf hun de macht om over de aarde te regeren. Naast deze macht en autoriteit gaf God Adam en Eva nog iets speciaals te doen: ze moesten kinderen krijgen die van Hem zouden houden. Met deze liefde zouden ze het hemelse Koninkrijk van de Vader over de hele aarde verspreiden. Het Koninkrijk van blijdschap en vrede. 30

20 Een koninklijke opdracht 31

21 Kijk! daar komt de hemel! Sleutels kwijt Satan wilde hebben wat Adam en Eva hadden: de sleutels van macht en autoriteit. Meer dan wat dan ook wilde hij die. Als hij die sleutels had, kon hij de aarde regeren. En iedereen zou hem moeten aanbidden. Hoe kon satan dit voor elkaar krijgen? Hij kon niet zomaar de hof van Eden ingaan en de sleutels pakken. Hij had geen macht. Satan, de slechte prins, bedacht een plan om Adam en Eva in de val te laten lopen. Als een slinkse slang kwam satan de hof van Eden binnenglijden. Bij de boom van kennis van goed en kwaad vond hij Eva. Hij loog tegen haar en zei dat ze als God zou zijn en niet zou sterven als ze at van de vrucht van de boom. God wilde niet dat Adam en Eva van de boom van kennis van goed en kwaad zouden eten. Hij hield van ze en wilde dat ze alleen Zijn goedheid en Zijn liefde zouden kennen. God wilde hen beschermen tegen slechte dingen. Maar Eva geloofde de leugen van de slang. Zij en Adam stemden in met de duivel en werden God ongehoorzaam. Ze aten van de vrucht. En in één seconde was het gebeurd: Adam en Eva hadden de sleutels weggegeven aan de vijand. De duivel had nu de macht om alles wat God op de aarde geschapen had te stelen, te doden en kapot te maken. 32

22 Een koninklijke opdracht Adam en Eva hadden ervoor gekozen om het verkeerde te doen. Nu waren ze slaven geworden. Ze zouden niet regeren over de aarde. Ze zouden niet Gods Koninkrijk van liefde en goedheid verspreiden. Adam en Eva kwamen nu onder de macht en de autoriteit van de duivel. Nu scheidde zonde hen van de Vader. Het was een verschrikkelijke dag. Was alles nu verloren? Was er nog een beetje hoop? Er is hulp onderweg! Adam en Eva hadden gezondigd. Maar Gods plan voor de mensen om over de aarde te regeren, stopte niet. Zijn plan was om Zijn Zoon te sturen. Jezus. Jezus zou de straf voor de zonden dragen. Hij zou terugpakken wat Adam had verloren: de sleutels van macht en autoriteit. God de Vader hield niet alleen van Zijn Zoon, Hij houdt van al Zijn kinderen. Hij houdt van jou. Hij was bereid Zijn eigen Zoon te laten sterven, zodat de kinderen van wie Hij houdt, bij Hem kunnen komen en van Zijn liefde kunnen genieten. Dat is het liefdesplan van de Vader. Satan wilde het plan van God stoppen. Jezus werd gedoopt in water en met de Heilige Geest. Daarna ging Hij de woestijn in. Hij wilde een tijd bij Zijn Vader zijn en naar Hem luisteren. 33

23 Kijk! daar komt de hemel! Toen kwam satan om Jezus te verleiden. Hij zei: Als je je gewoon neerbuigt en mij aanbidt, dan geef ik je de sleutels die je wilt hebben (zie Mattheüs 4:8-9). Maar Jezus kende het plan van Zijn Vader. Hij wist dat het nodig was dat Hij zou gaan lijden en sterven om de sleutels terug te krijgen. Als Jezus satan maar even zou aanbidden, dan hoefde Hij niet aan het kruis te sterven. Het idee van satan klonk aantrekkelijk, maar Jezus zei: Nee! (zie Mattheüs 4:10). Hij liet Zich niet verleiden. Hij zou Zijn Vader eren en gehoorzamen en niet ingaan op satans begeerte naar aanbidding. Satan moest door de mens verslagen worden. Door iemand die gemaakt was naar Gods beeld. Dat was het plan van God de Vader. Jezus zou Zijn bloed geven en mensen bij de Vader terugbrengen. Hij stierf aan het kruis en werd uit de dood opgewekt. Op dat moment was satan verslagen. Jezus pakte de sleutels van macht en autoriteit terug. Ze zijn nu in Zijn handen. De duivel had weer verloren! Jij bent geboren om te regeren Toen jij Jezus in je hart vroeg, zijn je zonden vergeven. Je kreeg ook de beloning die Jezus kreeg, toen Hij de zonde en de dood overwon. Je kreeg de sleutels van macht en autoriteit. Jezus deed al het moeilijke werk, maar jij krijgt de beloning: een cadeau! Gratis! 34

24 Een koninklijke opdracht 35

25 Kijk! daar komt de hemel! En weet je, het geweldige is dat jij werd geboren om een heerser te zijn hier op aarde! Jij bent een koninklijke zoon of dochter van de Koning van het heelal. Jezus zei: Ik heb alle autoriteit in de hemel en de aarde gekregen en nu is het allemaal voor jou! Het plan van de Vader dat mensen regeren en het Koninkrijk groter maken, is ook voor jou. Hoe jong je misschien ook bent, je bent een koninklijke heerser! Ook al is satan verslagen en heeft hij de sleutels verloren, toch is er nog steeds zonde in de wereld. Die zonde is net een slecht virus dat besmet wat God gemaakt heeft. Door de zonde is er ziekte, armoede, angst, oorlog en haat op aarde. Een koninklijke heerser zijn, betekent dat je die virussen zoekt en vernietigt. Dat lijkt op het verbreken van een ketting die satan om mensen heen heeft gelegd. De duivel is nog steeds jaloers op God, maar hij kan God nooit van Zijn troon af krijgen. Het enige wat hij nu nog kan doen, is proberen om mensen pijn te doen. En het breekt het hart van de Vader als mensen pijn hebben. Omdat jij één van Gods koninklijke kinderen bent, heb jij schatten gekregen: Zijn vrede en goedheid, Zijn beloften en liefde. Je hebt ook de macht en de autoriteit om deze schatten met anderen te delen en om levens te veranderen. Ziekte, angst en de vreselijke dingen die de duivel mensen aandoet, zullen verbroken worden en verdwijnen! Er zullen verbazingwekkende dingen gebeuren! 36

26 Een koninklijke opdracht Een uitnodiging Je bent je aan het voorbereiden op een fantastische reis. Je zult ontdekken wat het betekent om een prins of prinses te zijn aan het hof van je hemelse Vader. Je zult ontdekken hoe bijzonder en waardevol je bent. Je hebt een belangrijke missie gekregen, als een koninklijke ridder: waar je ook gaat, het Koninkrijk van God verspreiden en de hemel op aarde brengen. Het enige wat de Vader wil, is dat je van Hem houdt en dicht bij Hem leeft. Net als Jezus toen Hij op aarde was. Tijd met je Koning Wanneer je in Gods tegenwoordigheid komt, denk dan na over wat Jezus voor jou deed. Hij stierf aan het kruis. Jouw zonden zijn vergeven. Niets kan jou weghouden van Zijn liefde en aanwezigheid. Prijs en dank Hem. Vraag de Vader om je te laten zien wat Hij ziet als Hij naar je kijkt. Je bent een prins of prinses. Kijk naar de sleutels. 37

27 Kijk! daar komt de hemel! Vraag Hem om je te laten zien wat jouw koninklijke missie is. Hij zal bij je zijn, bij elke stap die je zet. 38

28 Een koninklijke opdracht Dagboek Schrijf op en maak een tekening van wat de Vader ziet als Hij naar je kijkt. 39

29 Kijk! daar komt de hemel! Wat liet Hij je zien over jouw koninklijke missie? Denk jij dat je dezelfde dingen kunt doen als Jezus toen Hij op aarde was? 40

30 Een koninklijke opdracht Reisavonturen Vraag God om je te laten zien, hoe jij je schatten aan anderen kunt weggeven. Let eens op of je mensen vindt die Gods vriendelijkheid, vrede en liefde nodig hebben. Vraag aan iemand die ziek is of je voor hem of haar mag bidden. Schrijf op wat er gebeurde. 41

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik

De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik 1 Het leven van Jezus ons leven! 2 1.1 Jezus, de mens en de duivel 2 1.2 Het motief was liefde 2 1.3 Ons fundament in het Christen zijn 3 2 Waarom

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 9 t/m 11 Werkboek 9 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 t/m 11 Boven artikel 9 t/m 11 schrijven we : Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Nadere informatie

De grootste mens ooit

De grootste mens ooit De grootste mens ooit De grootste mens ooit Uitgegeven door: Emmaus Correspondentie School Postbus 54234 3008 JE Rotterdam www.bijbelcursussen.nl Vertaling van The greatest man alive ISBN 978-94-91494-02-4

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher 2 Vrees niet! Overwinning over vrees en angst Henri Hüpscher 2005 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

Bijbelstudie Evangelisatie

Bijbelstudie Evangelisatie Bijbelstudie Evangelisatie Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Johannes 20:21 Inleiding Woensdag 8 december 2004 is het zo ver. De eerste missie van het seizoen 04/ 05 staat

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Het doel van wet en genade

Het doel van wet en genade Het doel van wet en genade Door Dr. Stephen E. Jones 2 Het doel van wet en genade Door Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boekje komen uit de HERZIENE STATENVERTALING (HSV) tenzij anders aangegeven.

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding. Hoofdstuk 2. Prioriteiten en problemen Bladgoud helpt niet Voor kinderen natuurlijk

INHOUD. Inleiding. Hoofdstuk 2. Prioriteiten en problemen Bladgoud helpt niet Voor kinderen natuurlijk INHOUD Inleiding Hoofdstuk 1. De kunst van een goed gesprek Gesprekken met God transformeren je leven Vertrouw je gesprekspartner Blokkades voor een goed gesprek Een goed gesprek voeren kun je leren Hoofdstuk

Nadere informatie

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl Goed Gezelschap Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk te publiceren,

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo welkom op dit feest Ben je al wel vaker of nooit eerder hier geweest? Dat maakt niet uit we gaan er tegenaan Doe je met ons mee? Ga dan

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

Een koning als geen ander!

Een koning als geen ander! Een koning als geen ander! - viering rond woord en brood - Ten Bos, 23 november 2014] Bij het binnenkomen komen misdienaars (namen) en lectoren (namen) met [de voorganger] mee uit de sacristie. Ze stappen

Nadere informatie

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële De 100 Essentiële Inhoudsopgave

Nadere informatie

de bergrede in het licht van de vedanta-leer

de bergrede in het licht van de vedanta-leer de bergrede in het licht van de vedanta-leer Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel

Nadere informatie

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie