Leider, manager én interne coach Kan dat?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leider, manager én interne coach Kan dat?"

Transcriptie

1 Bedrijfsopleidingen it s all about leadership Leider, manager én interne coach Kan dat? Een co-presentatie: Leen Lambrechts The Coaching Square Wim Verheyen Vlaamse Overheid Mark De Proost AXA

2 Welkom vanwege Leen Lambrechts, Master Certified Coach (ICF) en directeur The Coaching Square Wim Verheyen, interne coach, afdelingshoofd Agentschap Overheidspersoneel Vlaamse Overheid Mark De Proost, interne coach, Director Commercial development & support, AXA Belgium

3 Flow en aanpak Welkom en orientatie Win-win missie van coaching Rollen: leider, manager, coach Coaching bij verandering: een noodzaak? Externe en interne coaches Nieuw business concept: Interne Management Coach Cijfers op tafel Voor en nadelen in planning en logistiek Getuigenissen Wie is de interne coach? Wie zijn hun klanten? Effecten en rendement? Lessons learned?

4 Win-win missie van coaching

5 Persoonlijke Groei MEDEWERKERS STREVEN NAAR: Boeiende job Talenten ontplooien Waardering Toekomstperspectief Zekerheid Bijleren Respect Arbeidsvreugde Balans werk-privéleven en een motiverende en inspirerende werkomgeving binnen een succesvol bedrijf natuurlijk

6 Business Excellence S STREVEN NAAR: looien pectief de privéleven ende en inspirerende nen een succesvol ORGANISATIES STREVEN NAAR: Concurrentiekracht Rendabiliteit Een omzet in lijn met investeringen Innovatie Klaar zijn voor de toekomst Verantwoordelijkheidszin Engagement & bevlogenheid Juiste persoon op de juiste plaats Het dienen van het maatschappelijk belang en gemotiveerde en gepassioneerde medewerkers natuurlijk. Die bijdragen tot het succes

7 Research: effect na coaching Research on Executive Coaching by the Manchester Group Inc % stijging in productiviteit is - 48% stijging in kwaliteit van het werk - 48% stijging in veerkracht - 39% stijging in klantenservice - 34% daling in klachten van klanten - 32% stijging in retentie van medewerkers - 22% stijging in winstmarge (bottom-line) EN OOK: - 77% verbetering in werkrelaties - 67% verbetering in teamwork - 61% stijging in job tevredenheid - 52% daling in conflicten - 44% stijging in engagement ten opzichte van de organisatie - 37% verbetering in de relatie met klanten - Enz.

8 Win-win via coaching GEMEEN- SCHAPPELIJK BELANG Groei Levenskwaliteit Erkenning Succes

9 Bedrijfsopleidingen it s all about leadership Leider, manager én interne coach Kan dat?

10 Leider en/of manager? Uit: De tools van leiderschap van Max Landsberg

11 Leiders, managers, coaches Leider? COACH? Manager? Leidinggeven of leiderschap is het op basis van persoonlijk contact beïnvloeden van de prestaties van medewerkers. Succesvolle leiders instrueren, motiveren en inspireren individuele medewerkers, en verbinden medewerkers met elkaar en met de klanten. Bron: Quinn, Competing Values Framework

12 Leiderschapsstijlen Vertellen Traditioneel hiërarchisch Vragen Vertellen Coachend leiderschap Vragen

13 Is een leider dus ook een coach? Stelt vragen Medewerker = inhoudelijk Expert Professionele Coach INTERNE COACH Leider-coach Vriend Mentor Trainer of expert coach Opleider (Bege)Leider = inhoudelijk Expert Consultant Geeft Antwoorden

14 Coaching is toekomstgericht Re-actief TOEKOMST Pro-actief Coaching Start met focus op Problemen Pathologie Moeilijkheden Therapie NU Start met focus op Mogelijkheden Groeikansen Sterktes VERLEDEN

15 Een professionele c o a c h Exploreert samen je keuzes, spiegelt en zoekt mee naar jouw dynamische balans i n w i n - w i n

16 Stel je voor, dat het je aangeboden werd om je eigen doelen te stellen en te verfijnen, om je sterktes te vinden en in te zetten, om jezelf meer effectief aan te sturen, om hindernissen te overwinnen of omzeilen, om te focussen op je intenties en je bronnen, en bovenal om kwalitatieve veranderingen te realiseren in je leven & werk. Zou je geïnteresseerd zijn? Dit is wat coaching kan bied Ian Mc Derm

17 Specifieke Coach Competenties

18 Specifieke Coach Competenties Coaching is uitlokken en ondersteunen van persoonlijke groei en zelfsturing ifv de organisatiedoelen Stellen van een coachingkader en opmaken van een coachingscontract Wat kan wel / niet, confidentialiteit, afbakening van doelen Co-creatief begeleiden creëren van een vertrouwelijk leerklimaat om SAMEN te verkennen wat het behalen van het doel in de weg staat lerend aanwezig zijn en toch expert in procesbegeleiding en veranderingsprocessen Voluit aanwezig zijn openstaan voor het niet weten en verkennen van de percepties van de klant uitdagen om nog weinig verkende perspectieven open te trekken via diverse methodieken Effectief communiceren Diep luisteren, doorvragen naar drijfveren en onbewuste gedachten en gevoelens Spiegelen van observaties in inbrengen van indrukken en blinde vlekken

19 Specifieke Coach Competenties & Attitude Bevorderen van leerprocessen en bewustwording identificeren van denkpatronen en kijkwijzen die aan de basis liggen van de huidige situatie Uitdagen middels oefeningen en reflecties om tot nieuwe eigen conclusies te komen Acties laten kiezen, concretiseren en zelfopvolging stimuleren Uitdagen om vage voornemens te laten concretiseren Afspreken van zelf-opvolgingswijzen Zelfinzicht en continue zelfontwikkeling Professioneel reflecteren over de eigen aanpak en grenzen Continue zelf in opleiding en supervisie blijven

20

21 Waarom is coaching nodig? Herstructurering, culturele evolutie en moet dit in hoog tempo ingevoerd worden? Verandering is de enige constante! er is geen indicator dat veranderingen zullen vertragen of verminderen. Verandering begeleiden leren we al doende

22 Change = pain Veranderingen vragen van mensen: focus, gerichte aandacht veel inspanning en volharding pro-activiteit en initiatief opvolging en zelf-evaluatie voortdurende zelfmotivatie Terwijl we vechten met natuurlijke neurologische weerstanden: Homeostase reacties (behouden wat veilig voelt) Angsten (voor het onbekende blokkeert onze acties) Terugvallen op oude gewoontes omwille van oude neurale associaties (karrespoor)

23 En daarom Hebben mensen een coach nodig! Verandering vraagt hoge focus Hogere complexiteit, hogere snelheid Onzekerheid over technologie en nieuwe evoluties en trends Overdondering door informatie Veeleisendheid van medewerkers Weinig reflectietijd vooral reactietijd Creativiteit veronderstelt inspiratiebronnen Een coach biedt een natuurlijk antwoord op hun noden!

24 Bedrijfsopleidingen it s all about leadership Wie coacht er dan in organisaties? Leiders, HR, interne of externe coaches?

25 Rol van het (top)management bij change processen Garanderen van constante in output terwijl de prestatiedruk stijgt, reactiesnelheid verhoogt ze motiveren voor het meegaan in de verandering terwijl ze zelf nog twijfels hebben ze amper tijd hebben om afstand te nemen van het operationele Snelle technologische evoluties, nieuwe multi-media communicatie, en veeleisende jongere generaties veel onzekere factoren meebrengen en terwijl ze zelf geen weinig expertise hebben als change facilitator!

26 Rol van change coaches en HR bij organisatie-ontwikkeling Humane zijde van change begeleiden Mensen voorbereiden Processen invoeren Terugval in oude gewoontes aanpakken HR vormt de ruggengraat voor change processen voor 5 20 processen tegelijkertijd? en toch zijn weinigen gespecialiseerd als change-coach wordt hier eerst gesnoeid! wordt HR weinig pro-actief betrokken bij organisatie-ontwikkelingen

27 Coaches = Change Agents Coaches zijn de vroedvrouwen voor change Ze weten en voelen wanneer verandering nodig is wat er nodig is voor succes Waarom mensen het lastig hebben wanneer bijsturing nodig is wanneer het te snel gaat wanneer een misval dreigt Coaches zijn change katalysators Ze begrijpen de humane en neurologische weerstanden, de ingebouwde remmen, stress responsen, en kennen methodes om change minder lastig of pijnlijk te maken. Ze werken op organisatieniveau, teamniveau en individueel niveau.

28 Fasen in het werken met externe en interne coaches (Hawkins) 1. Ad Hoc externe coaching op afroep door individuen 2. Coaching managed door Interne Coaching Champion 3. Pro-actieve coaching intern & extern gestuurd door business noden 4. Strategische coaching gebaseerd op talent management strategie

29 Evolutie in keuze voor coaching fase 1: externe coaches Confidentialiteit & vertrouwen Neutraal frisse blik Specialisatie als professioneel coach Geen onderdeel van het systeem dat moet veranderen Beschikbaar / flexibel inzetbaar

30 promoot een nieuw business Concept: Interne Management Coach Senior Executives én HR(D) Volgden een gecertificeerde coach opleiding Coachen min 1 uur per 14 dagen (min 30 uren per jaar) Coachees van buiten de eigen business/afdeling unit/afdeling, minimum 1 niveau lager Coachen min. 3 medewerkers per jaar Elke coachee heeft 3 doelen: 2 prestatiedoelen 1 persoonlijk doel

31 Cijfers op tafel Externe Senior Coaches 40 coaches x 8 sessies x 2u x 330 /u = ong voor coachees per jaar 160 p x 16 uur = 2560 uren coaching 3 doelen per coachee x 4 p = 480 doelen Interne Senior Coaches 40 coaches x 8 sessies x 2 u x 265 / u = ong voor (3 tot 5,5) 5 coachees per jaar (2u /week) 200 p x 16 uur = uren coaching 3 doelen per coachee x 5 p = doelen Impact op Coachee: 7 x investering Impact op N-1 niveau (ratio N-N-1 = 20 personen): Retentie verhoogt door beter leiderschap, hoger engagement, hogere productiviteit voor: 3200 personen 4000 personen

32 Planning en logistiek Externe Coach Selectieproces en screening +/- 50 coaches cultural fit en credibiliteit (1 coach/4 executives) Introductieproces en afstemming op het bedrijf (cultuur, procedures, ) Administratieve opvolging: planning, contracting, facturatie, rapportering, = 1 interne FTE per 200 coachees Interne coach Kortere selectieproces en reeds cultural fit bij selectie Geen introductieproces nodig Minder administratie (loonkost inclusief) = ½ interne FTE per 200 coachees

33 Getuigenissen Wim Verheyen Mark De Proost

34 Bedrijfsopleidingen it s all about leadership Wie is de interne management coach? Wim Verheyen Mark De Proost

35 Wie zijn de coaches? 2. Wie zijn de andere interne coaches binnen jullie organisatie? Waar bevinden deze zich in het organigram? Hoeveel zijn het er momenteel? Hoeveel man/vrouwen? Zijn er naast de interne coaches ook nog externe coaches actief? 3. Wat waren de selectiecriteria om als interne coach te kunnen optreden? 4. Hoe hebben jullie diverse coaches voorbereid op hun specifieke rol als coach? 5. Wat is voor jullie het belang van te werken met (intern) gecertificeerde coaches? Welke invloed heeft dit op de credibiliteit van de coaches?

36 Onze visie: Co-creatief in organisatie-ontwikkeling Veraderingsprocessen worden best aangestuurd door change coaches die zelf gecoached werden én een gecertificeerde opleiding volgden, zodat ze zelf de coachingcompetenties écht beheersen en de consequenties ervan kennen en daarbij zelf levend en lerend voorbeeld zijn. => Elk bedrijf dat zichzelf respecteert, investeert in minimum 1 gecertificeerde HR- of management coach die voorsprong heeft via eigen ervaring. => Deze Coaching Champions sturen het interne veranderingsproces aan: liefst in elke business unit één PCC coach!

37 Bedrijfsopleidingen it s all about leadership Wie zijn hun klanten? Wim Verheyen Mark De Proost

38 Wie zijn de klanten bij AXA? 6. Wie mogen de interne coaches coachen? (Wie zijn hun interne klanten?) Restricties in de matching coach-coachee? Contactname? Niveau-verschil? Afstand? Leeftijdsverschil? Wanneer wordt er voorrang gegeven aan een externe coach? 7. Welke onderwerpen behandelen de interne coaches met hun coachees? Restricties i.v.m. de keuze van de onderwerpen? Aantal sessies per coachee? (maximum?) Rond welke thema s wordt intern niet gecoacht? 8. Hoeveel uren maken deze interne coaches gemiddeld vrij? In welke mate lukt dit hen? Wat is er mogelijks lastig? 9. Gebruiken jullie een contract in de opstart van je coachings? Zo ja, welke elementen hebben jullie hierin opgenomen? Welke belangenconflicten of moeilijkheden heeft u ervaren naar aanleiding van uw rol als manager, leider én interne coach? Hoe heeft u dit opgelost?

39 Procedure en Opvolging resultaat Externe Coach Mogelijk gebrek aan consistentie in modellen, methodes, taalgebruik De organisatie leren kennen Ad hoc engagement van de coachee tijdens traject Lengte van trajecten volgens contract Meetbaarheid effecten kleiner wegens externe observaties en afhankelijkheid van coachee Interne coach Consistentie in modellen, methodes en taalgebruik kan makkelijker aangestuurd worden via opleiding, intervisie, Kennismaking: minder inwerktijd Meer continue opvolging /observatie mogelijk dus hoger engagement Ook kort traject: snel inplanbaar, geen annulatiekost Meetbaarheid van effecten gebaseerd op gemeenschappelijke observaties

40 Niveaus van coaching Opdracht Missie [Robert Dilts Gregory Bateson] Wie / rol Identiteit Waar en wanneer Wat Waarom Hoe Waarden & overtuigingen Competencies (bekwaamheden) Gedrag Context - kader - omgeving Professionele Coach Coachend Leider & People Manager

41 Gedragspatronen Contextuele situaties Denk- en kijkwijzen Identiteit : wie zijn we? Overtuigingen en waarden Emotionele wortels Motivationele wortels

42 Bedrijfsopleidingen it s all about leadership Effecten en ervaringen? Wim Verheyen Mark De Proost

43 Wat zijn de effecten/ervaringen? 10. Wat vindt u persoonlijk het leukste aan het opnemen van deze coach-rol, buiten uw rol als leider en manager? 11. Wat had u persoonlijk onderschat? 12. Welk persoonlijk - en welk globaal voordeel haalt u uit het feit dat u deze additionele rol als interne coach opneemt? Wat is de winst voor de eigen leidersstijl, uw persoonlijke ontwikkeling, uw eigen afdeling, eigen resultaten, samenwerking met andere afdelingen,

44 Opbrengst voor Interne Management Coaches Externe Coach Impact op de coach zelf Geen rendement voor de organisatie Interne coach Impact op de coach zelf Herhaling en aandacht voor coaching skills zorgt voor echte verwerving van een coach attitude Coaching skills maakt leiders effectiever als leider Als je iets echt wilt leren, onderwijs het dan! Minder stress, meer rust door meer reflectie Minder stress => betere cognitieve capaciteiten en betere besluitvorming & oplossingen (Boyatzis ) Grotere zingeving: positief en zichtbaar effect op anderen, een kans om een verschil te maken => persoonlijk positieve psychologische effecten

45 Motivatie om interne management coach te worden Interne coaches halen even goede resultaten als externe coachen w.b. prestatieverbeteringen na opleiding (Levinson) Executives halen status / eer uit het coachen Executives hebben en direct belang bij prestatieverbetering (ook van andere units) Hogere engagement en initiatief bij medewerkers = minder workload voor henzelf Executive coaching kan een loopbaan-overgang zijn naar pensioen Coaching vaardigheden renderen ook op het thuisfront Eens ze leren coachen in deze context, ontwikkelt men zelf verder als mens, als people manager,

46 Leereffecten & Rendement Externe Coach Leereffect Afwezig vooral zelfontwikkeling tenzij gemengde intervisie intern-extern Systeemimpact Afwezig Retentie Beter dan niet gecoachten Hoger risico op verloop (Levinson) Interne coach Leereffect van de coaches voor hun job Inzetten van coachingsvaardigheden in de hoofdjob Effectievere meetings, afspraken, hoger engagement, betere communicatie, minder command & control (CIPD ) Systeem impact door samen opleiding te volgen De kracht van een netwerk is afhankelijk van de kwaliteit en de kwantiteit van de contacten tussen deelnemers 10 interne coaches > coachen min. 100 medewerkers op 2 jaar => diepere samenwerking => teambuilding => betere relaties, meer vertrouwen, betere info doorstroming, grotere betrokkenheid, betere prestaties Retentie van medewerkers Beter dan niet gecoachten Hogere rententiegraad (Levinson)

47 Referenties Opleiding tot Interne Coach En vele anderen

48 Wat zijn jullie lessons learned?

49 Succesfactoren & lessons learned Coaching blijft optioneel geen verplichting! Angst voor vertrouwelijkheid t.o.v. interne coach verdwijnt na eigen keuze van coach (Matching proces is belangrijk!) Duidelijke structuren zoals coachingsproducten (on-boarding, carrière, van expert tot leider, opleidingsrendement, ) en tijdskader (12 sessies in 6 maand) en resultaatsbeschrijving Laagdrempelige en positieve beeldvorming, kennismakingslunches, info sessies, informele ontmoetingen, foto s, tel.nrs. Directie-comité zelf en CEO behouden externe coach Intern team van coach-experten (intervisie/supervisie)

50 Lage drempel start Focus op probleemgebieden > onmiddellijk resultaat Voorbeeld van Coachingproducten On-boarding / inductie van nieuwe talenten (35% van nieuwe kaderleden faalt binnen 18 maanden) Begeleiding van promoties Begeleiding van high potentials Overgang in carrière fasen (25 / 35/ 45 / 55) Evolutie van expert naar manager Coaching na opleiding of training (60-80% hoger rendement).

51 Voorbeeld: coachingsproducten Ik wil excelleren als leider Ik wil een carrièrepad of een nieuwe rol Ik wil de dynamiek in m n team verbeteren Ik wil mijn vaardigheden verfijnen Het is tijd voor mij om het bedrijf verlaten Management & Leadership Development Coaching Loopbaan Coaching Team coaching Competentie Coach Outtake coaching

52 Coaching als strategie: enkele succescriteria Integratie van coaching als tool binnen strategisch plan Coaching is slechts één van de tools naast Coaching = uitdagende tool voor iedereen Kwalificatie en selectie van coaches => geloofwaardigheid via (interne) certificatie = motivatie en diepgang Duidelijke coaching producten Duidelijke processen (intake, doelen, contract, evaluatie, rapportering) Duidelijke keuzes i.v.m. matching Einddoelen transparantie naar N+1 van coachee Proces rapportering en Effectmeting geven houvast

53 Dank je! Vergeet uw gratis boek ter waarde van 19,90 niet mee te nemen als dank voor uw aanwezigheid en in ruil voor uw visitekaartje! Contactgegevens:

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is!

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Rudy Vandamme Coachinggids 2004 Inleiding Veel leidinggevenden horen steeds meer over de mogelijkheid om zich te laten coachen, maar niet iedereen

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven

Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven 2012 2013 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussels Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL

Nadere informatie

CHANGE MANAGEMENT. HR IS DE BASIS Voor Nathalie Mazy, CEO van Mercuri Urval, start een veranderingsproject bij de aanwerving van het personeel 3TIPS

CHANGE MANAGEMENT. HR IS DE BASIS Voor Nathalie Mazy, CEO van Mercuri Urval, start een veranderingsproject bij de aanwerving van het personeel 3TIPS 3TIPS DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Communicatie en interactie Nood aan een geloofwaardige leider Opvolging en analyse

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma Welkom bij Djoj training & opleiding Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

Coaching van veranderingsprocessen : een ander perspectief.

Coaching van veranderingsprocessen : een ander perspectief. Coaching van veranderingsprocessen : een ander perspectief. Voorwoord door Marleen Boen & Leen Lambrechts 3 Wat maakt de nood aan coaching vandaag zo hoog? 4 Marleen Boen 8 Kathleen Bosman 8 Monika De

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager

6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager 6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager Ineke van de Braak 6.1 Inleiding Er wordt veel gevraagd van leidinggevenden in deze maatschappelijke periode van elkaar snel

Nadere informatie

CompetentieCompagnon

CompetentieCompagnon LNC Competent met je talent CompetentieCompagnon Actiemap voor een duurzaam HR-beleid INHOUD Voorwoord 5 Leeswijzer 7 Deel 1 De kernelementen - Kritische succesfactoren of KSF's 1 Visie en strategie 1.1

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Verschil maken als projectmanager Een verslag van een belevingsonderzoek bij projectmanagers

Verschil maken als projectmanager Een verslag van een belevingsonderzoek bij projectmanagers Verschil maken als projectmanager Een verslag van een belevingsonderzoek bij projectmanagers Haal het beste uit jezelf door jezelf te zijn Rien van Leeuwen Ruysdael Driebergen, 14 februari 2008 Ruysdael,

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Partner: Deze handleiding kwam tot stand met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds. Een initiatief van:

Partner: Deze handleiding kwam tot stand met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds. Een initiatief van: Een initiatief van: Partner: Deze handleiding kwam tot stand met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds. ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid,

Nadere informatie

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer ImPuls Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer Versie 1 Horizon Training & Ontwikkeling Leusden, 088-5560204 Datum: 15 maart 2012 Inhoudsopgave 1. PostNL: dichtbij,

Nadere informatie

Een coachingscultuur ontwikkelen in organisaties

Een coachingscultuur ontwikkelen in organisaties Peter Hawkins Een coachingscultuur ontwikkelen in organisaties Voor coaches en coachend leidinggevenden Original English language edition copyright 2012. Open International Publishing Limited. All rights

Nadere informatie

Begin februari 2007 werden naar aanleiding van de internationale

Begin februari 2007 werden naar aanleiding van de internationale COACHING EN MENTORING De kracht van de afgelegde weg Wat wil een HR-manager liever dan het beste uit zijn medewerkers halen? Coaching en mentoring, twee verwante technieken, zijn daarvoor bij uitstek geschikt.

Nadere informatie

Werken en leren. Leren op de werkplek in de praktijk

Werken en leren. Leren op de werkplek in de praktijk Leren op de werkplek in de praktijk Dit is een publicatie van de SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36 1040 Brussel T 02 20 90 111 F 02 21 77 008 stichting@serv.be www.serv.be/stichting

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

...omdat werken leuk moet blijven!

...omdat werken leuk moet blijven! Alle trainingen worden incompany aangeboden. Een aantal trainingen ook als open inschrijving. Kijk op www.dcenc.nl T r a i n i n g s a a n b o d DCenC, specialist in effectieve maatwerk trainingen Voor

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Inleiding

Inhoud. Voorwoord Inleiding Inhoud Voorwoord Inleiding IX XI 1. Leiderschap & Invloed 1. Het situationeel leiderschapsmodel 3 Succesvol leidinggeven door flexibel te zijn en af te stemmen op de situatie 2. Het model van concurrerende

Nadere informatie