Wat is leercoaching?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is leercoaching?"

Transcriptie

1 Wat is leercoaching? 2 zelfstandig sturen Leercoaching is een programma dat als doel heeft leren en ontwikkelen te stimuleren. Diegene die leert, wordt begeleid door een coach. De coach onderzoekt samen met de deelnemer wat deze wil, kan, doet en presteert en stemt zijn begeleiding daarop af. Uiteindelijk zal de deelnemer zelfstandig het eigen leerproces sturen en een professionele beroepsbeoefenaar worden en blijven. In figuur 1 is het programma schematisch weergegeven. Leren + coachen = leercoaching Je leert een beroep Je wordt begeleid door een coach Leercoaching is een programma dat jou helpt om te leren. Samen met je coach kijk je naar hoe je leert, wie jou kan ondersteunen en wat je verder nodig hebt om de opleiding te halen. Leercoaching is een programma waarin de coach samen met jou bekijkt wat je wilt, wat je kunt, wat je doet en wat je presteert. Deze informatie wordt verzameld in het kwadrantmodel. Jij en je coach gebruiken die informatie om naar vorderingen in jouw leerproces te kijken en deze eventueel te sturen. Kunnen Willen Presteren Doen Figuur 1 Het kwadrantmodel samen leren Leren doe je samen. Ook in je beroep zul je samen met anderen verder leren. Jij en je collega s zullen blijven leren van de dagelijkse werkzaamheden, bijvoorbeeld door te bespreken hoe je deze het beste kunt uitvoeren. Op je werk zul je altijd tegen vragen aanlopen die ervoor kunnen zorgen dat je samen leert. In je beroep en opleiding kun je niet altijd kiezen met wie je samen-

2 2 Wat is leercoaching? 13 werkt. Tijdens de opleiding leer je in leercoachgroepen samen te werken met andere deelnemers en binnen je beroep werk je samen met collega s. Je leert dat je niet per se vrienden van elkaar hoeft te zijn om goed samen te werken. Elke leercoachgroep heeft een eigen coach. In het begin van de opleiding worden de groepen door de coach samengesteld op basis van hoe de deelnemers leren. De coach spreekt met jou af hoe lang je in deze leercoachgroep zult samenwerken. Een groep wordt als volgt gesplitst (figuur 2). leercoachgroepen Groep Coachgroep Coachgroep Coachgroep Leercoachgroep Leercoachgroep Leercoachgroep Leercoachgroep Leercoachgroep Leercoachgroep Figuur 2 Indeling leercoachgroepen. Elke leercoachgroep bestaat uit drie of vier deelnemers De coachgroep kan gebruikt worden als er activiteiten zijn die in een groep van zes tot acht deelnemers kunnen plaatsvinden. In de leercoachgroep maak je opdrachten, geef je presentaties, verwerk je informatie, bereid je je voor op lessen, bereid je je voor op stages enzovoort. In de leercoachgroep train je jezelf in samenwerken. Samen met je coach kijk je hoe het met je gaat en wat jij nodig hebt om te leren en te werken. 2.1 Leren Om te leren doorloop je de leeractiviteiten: doelen stellen, oriënteren en plannen, uitvoeren, terugkijken en evalueren, elke keer weer opnieuw. Op deze manier kun je je werk op een gestructureerde manier aanpakken. coachgroep leeractiviteiten Doelen stellen Oriënteren en plannen Terugkijken/ evalueren Uitvoeren Figuur 3 Vier leeractiviteiten

3 14 Leercoaching voorbeeld leeractiviteiten Een voorbeeld Je doelstelling is: er gaaf uitzien op hét feest en daarvoor heb je zeker nieuwe kleding nodig. Je oriënteert je op hoe je dit voor elkaar krijgt en komt tot de conclusie dat je geld nodig hebt om kleren te kopen. Je denkt dat je moeder je het geld wel wil geven, als je het maar slim aanpakt, want zij wil toch ook dat je er mooi uitziet op het feest. Je plant een tijdstip waarop jij denkt dat je de meeste kans maakt dat je moeder je geld geeft en je bereidt het gesprek met je moeder voor. Je voert je plan uit door met je moeder in gesprek te gaan en gebruikt hier de zinnen die je voorbereid hebt. Je kijkt terug of je bereikt hebt wat je wilde bereiken. Als je niet bereikt hebt wat je wilde, ga je nadenken over hoe je het anders had kunnen aanpakken. Je hebt nu alle vier de stappen, de zogenaamde leeractiviteiten, doorlopen. Het kan zijn dat je de stappen opnieuw moet doorlopen omdat je je doelstelling niet bereikt hebt. Als je moeder je geld heeft gegeven voor nieuwe kleding, weet je dat je het goed aangepakt hebt. Je bent blij dat je er straks op het feest goed zult uitzien. Als je geen geld gekregen hebt, zul je je waarschijnlijk afvragen waarom niet. Had jij zelf iets anders kunnen doen, of ligt het ergens anders aan? Als jij iets anders had kunnen doen, wat had je dan kunnen doen om toch geld te krijgen? doelen stellen Duidelijk stilstaan bij wat je wilt bereiken (doelen stellen), hoe je je oriënteert en plannen maakt, hoe je die vervolgens uitvoert en ten slotte terugkijkt of en hoe je je doelen bereikt hebt, noemen we hier leren. Leren betekent hier dus dat je vooraf weet wat je met informatie gaat doen en hoe je die vervolgens ook in de praktijk kunt gebruiken. Een andere manier van leren Stel je voor dat je op hét feest bent met de kleding waarvan jij zeker weet dat het de kleren zijn om goed voor de dag te komen. Je danst en je voelt je goed, totdat je op een gegeven moment wat beter om je heen kijkt. Je ziet dat anderen er anders uitzien dan jij. Je kijkt naar je kleding en komt tot de ontdekking dat die eigenlijk niet bij het feest past. Wat nu? Wat is er fout gegaan? Welke belangrijke informatie heb je gemist? Hoe kom je erachter welke informatie je gemist hebt? Je stapt op een vriendin af en vraagt het haar. Zij antwoordt: Vorige week hebben ze toch gezegd dat we in de kleding uit de jaren vijftig moesten komen!

4 2 Wat is leercoaching? 15 Je stemming zakt gelijk naar een dieptepunt en je besluit naar huis te gaan. Thuis ga je nog eens na hoe je wel had kunnen weten wat van je verwacht werd voor het feest. Je bedenkt je dat je vorige week een dag ziek bent geweest en dat je daarna niet meer met je vriendin gesproken hebt over het feest. Dat verklaart waarom je die belangrijke informatie hebt gemist. Je weet nu dat er twee belangrijke oorzaken zijn waardoor het feest niet geworden is wat je ervan verwacht had. Je besluit de volgende keer voor zo n feest zeker met je vriendinnen te bespreken welke kleding jullie zullen dragen. Dit zal je niet meer gebeuren. Je hebt nu geleerd dat je door na te denken over wat er feitelijk is voorgevallen, helder kunt krijgen welke belangrijke informatie je gemist hebt. Weten wat er precies misgegaan is, maakt het mogelijk andere keuzen te maken. Dus een duidelijke andere manier van dingen aanpakken. Dit is een simpel voorbeeld van leren door reflecteren. reflecteren Reflecteren is een belangrijke leervaardigheid om leren vorm te geven. Door reflecteren breng je diepgang in het leren. Je kijkt door te reflecteren kritisch terug op wat er gebeurd is en door welke oorzaken. Andere leervaardigheden zijn: samenwerken, plannen, jezelf motiveren, aantekeningen maken, bepalen welke doelen jij belangrijk vindt, informatie onthouden enzovoort. Binnen leercoaching zal de coach jou begeleiden in het aanleren of ontwikkelen van deze leervaardigheden. Je krijgt uitleg over de verschillende leervaardigheden en je krijgt opdrachten waarmee je de leervaardigheden kunt leren en oefenen. 2.2 Coachen Coachen is een manier van begeleiden om jou te helpen je leervaardigheden te ontwikkelen, zodat jij zelfstandig je beroep kunt uitoefenen; zelfstandig kunt bepalen wanneer je hulp nodig hebt; zelfstandig kunt bepalen waar en van wie je hulp kunt krijgen enzovoort. Coachen houdt in dat jij samen met je coach actief op zoek gaat naar de begeleiding die je wilt hebben en naar hoe je je leren vorm kunt geven. actief op zoek In het begin van de opleiding zal de coach zo nodig veel sturing geven. De coach zal duidelijke opdrachten geven en aangeven welke stappen je kunt zetten om leervaardigheden te leren die van belang zijn voor het beroep waarvoor je gekozen hebt.

5 16 Leercoaching opdrachten maken Binnen leercoaching leer je om samen te werken en met mededeelnemers opdrachten te maken. Dit is een voorbereiding op je beroep, want ook dan zul je moeten samenwerken. Door samen te werken zul je ervaren dat je van elkaar kunt leren. Naarmate je verder bent in je opleiding, zul je jezelf steeds meer sturen en zul je steeds meer zelf bepalen wat voor jou belangrijk is om te leren voor je beroep. Je zult ook ontdekken dat je heel veel van elkaar kunt leren. Jij en je mededeelnemers zijn immers geïnteresseerd in dezelfde onderwerpen. Coachen is een middel om tot ontwikkeling te komen, bijvoorbeeld om zelf te kunnen bepalen wat je wel en niet wilt leren. De coach heeft dan als belangrijkste taak jou te begeleiden in het maken van keuzes en het aanleren van de benodigde leervaardigheden. De begeleiding bestaat dan uit ondersteuning om leerdoelen te formuleren, leeractiviteiten te plannen en feedback te verzamelen en te verwerken. Coaching is gericht op jouw leren en ontwikkelen. De toepassing van de leercyclus (figuur 4) zal hierin een belangrijke plaats innemen. De vier leeractiviteiten samen vormen de leercyclus. Steeds staat de vraag centraal wat jij nodig hebt om de leeractiviteiten uit te voeren zodat jij je kunt ontwikkelen. Doelen stellen Oriënteren en plannen Terugkijken/ evalueren Uitvoeren Figuur 4 Leercyclus met vier leeractiviteiten leercoachgroep Leren zal plaatsvinden door de cyclus vele keren te doorlopen. Elke keer opnieuw vraag je je af of je bereikt hebt wat je wilde bereiken en of de manier waarop, voor jou de goede manier is. De coach zal je hierover vragen stellen en je feedback geven in de leercoachgroep. In een later stadium zullen de leden van de leercoachgroep elkaar ook onderling coachen. Uiteindelijk moet je deze leeractiviteiten geheel zelfstandig kunnen uitvoeren.

6 2 Wat is leercoaching? 17 Coachgesprekken De coachgesprekken die jij met je coach voert zullen bestaan uit vijf gespreksfasen. gespreksfasen 1 Doel van de coaching vaststellen Wat wil je bereiken? Je formuleert de vraag die je hebt en je gaat na welke redenen je hebt om deze doelstelling te willen bereiken. 2 Oriënteren op de realiteit Is het reëel wat je wilt bereiken? Je gaat na hoe de situatie nu is en of het realistisch is dat je je doelstelling in de toekomst zult bereiken. 3 Plannen Welke manieren zijn er om het doel te bereiken en wat is de beste manier? Je bedenkt zoveel mogelijk manieren waarop je je doel zou kunnen bereiken. Je bedenkt welke middelen je daarbij zou kunnen inzetten, zoals boeken, gesprekken met anderen, kijken bij anderen, samenwerken, websites bekijken, een deskundige raadplegen. Je kijkt welke middelen bij je doel passen. Hoe helderder je je doel voor ogen hebt, hoe beter je de middelen daarop kunt afstemmen. Je kunt ook aan mededeelnemers vragen wat zij zouden doen om de doelstelling te bereiken. 4 Een uitvoering kiezen en vormgeven Uit alle mogelijkheden die je bij fase drie bedacht hebt, kies je de manier die het beste bij jou past. Je geeft nu precies aan wat je gaat doen en hoe en wanneer je dat gaat doen. Ook stel je vast welke ondersteuning je nodig hebt en hoe je de benodigde steun gaat verkrijgen. 5 Terugkijken/evalueren Je spreekt af op welke manier je zult terugkijken op wat je gaat doen. Je hebt bij fase vier vastgesteld welke ondersteuning je nodig hebt. Bij de evaluatie ga je kijken of je je doel bereikt hebt en of de ondersteuning voldoende is geweest. Ook ga je in deze fase na wat wel en niet goed is gegaan en wat jij er eventueel aan had kunnen veranderen.

7 18 Leercoaching plan om je doel te bereiken steun en vertrouwen terugkoppelen analyseren samenwerken Wat mag je van je coach verwachten? Voordat je uitvoerend aan de slag gaat, maak je een plan waarin je aangeeft wat nodig is om je doel te bereiken. Om dit plan te maken kun je het werkblad gebruiken dat op de cd-rom staat onder coachen. Van je coach mag je vervolgens verwachten dat hij je duidelijk ondersteunt, zodat jij je doel kunt bereiken. De coach zal de volgende activiteiten ondernemen. Steun en vertrouwen geven Een vertrouwensbasis tussen de coach, coachgroep en deelnemer is belangrijk. Je moet elkaar vertrouwen om samen na te kunnen denken over wat jou bezighoudt, om problemen te kunnen bespreken en om over elkaars inzichten na te denken. Zonder wederzijds vertrouwen is het veel moeilijker om over dit soort dingen te praten. Bekijk wat jij kunt doen om een vertrouwensband op te bouwen. Inhoudelijke terugkoppeling geven De terugkoppeling richt zich op de wijze waarop jij leervaardigheden toepast in de groep en in de leercoachgroep. De coach zal vragen stellen, feedback geven en naar jouw standpunten luisteren. Jij zult je best doen om je aanpak te verhelderen en na te denken over jouw mogelijkheden en beperkingen. Helpen analyseren hoe jij leervaardigheden toepast Jij gaat zelf onderzoeken op welke manier je het beste leert, welke leervaardigheden jij bij voorkeur toepast. Een manier van leren is bijvoorbeeld dat je alles leest, nog een keer leest en daarna probeert de kern van het verhaal na te vertellen. Als je veel moet lezen en weten, is het niet handig om al die informatie te leren zonder er structuur in aan te brengen. De coach kan je in zo n geval vragen hoe je de te leren informatie indeelt, wat voor jou de hoofd- en bijzaken zijn, hoe je de informatie in stukken verdeelt die voor jou behapbaar zijn. Met je coach kun je bespreken welke leervaardigheden je wanneer kunt toepassen en je kunt ingaan op de vraag hoe je bepaalde leervaardigheden het beste kunt toepassen. De samenwerking van de deelnemers in de leercoachgroep ondersteunen Vooral tijdens het eerste leerjaar zal de coach jou observeren. Hoe leer je in je leercoachgroep? Op welke manier reageren jullie op elkaar in de leercoachgroep? De coach zal zijn observaties met de deelnemers bespreken, zodat jullie samen kunnen kijken wat van belang is. Het draait daarbij

8 2 Wat is leercoaching? 19 steeds om de vraag wanneer ondersteuning door de coach nodig is en wanneer ondersteuning door de leercoachgroep gewenst is. Het is de verantwoordelijkheid van de leercoachgroep en de coach om de samenwerking tussen de deelnemers plezierig te laten verlopen. Aanmoedigen dat je leervaardigheden aanleert Voordat je een nieuwe leervaardigheid goed kunt toepassen, moet je die een paar keer oefenen. De eerste pogingen zullen niet altijd vlekkeloos verlopen. De coach zal je juist in deze fase blijven aanmoedigen. In de coachgesprekken kun je aangeven door welke houding van de coach jij je aangemoedigd voelt. Door dit te bespreken kun je samen vormgeven aan een goede coaching. coachgesprekken Opdracht coachen Opdracht 1 Coachen Gebruik het werkblad Coachen. Toelichting Zie de eerdere informatie. Op de cd-rom staat bij Coachen een werkblad om jou te ondersteunen je coachproces vorm te geven. 2.3 Het kwadrantmodel Het kwadrantmodel wordt gebruikt om te kunnen volgen wat je kunt, wilt, doet en presteert (zie figuur 5). Je hebt een vooropleiding gedaan met de prestaties die daarbij horen. Je coach wil ook weten wat je wilt en hoe je dit doet. Hij wil weten of je op de goede plaats zit binnen deze beroepsopleiding. Als je je thuis voelt op school, is dat te zien aan je gedrag. Dit geeft de coach informatie over hoe het met je gaat. Het kan zijn dat je ondersteuning nodig hebt op een bepaald gebied om de opleiding op een prettige manier te volgen. Het is aan jou om aan te geven waarom je begeleiding wenst, niet alleen vanuit wat je kunt en wat je presteert, maar ook vanuit wat je wilt en hoe je dit wilt doen. De coach zal ondersteuning bieden door de juiste vragen te stellen en samen met jou vanuit alle kwadranten naar jou te kijken. zit je op de goede plaats?

9 20 Leercoaching Je hebt een vooropleiding gedaan, of een andere opleiding die toelating biedt tot het beroepsonderwijs. Welke leerstijl heb je? Welke ondersteuning heb je nodig om je beroep succesvol te kunnen uitoefenen? Denk bijvoorbeeld aan specifieke kennis die je nodig hebt voor je beroep, taalondersteuning om kennis op te kunnen nemen, bepaalde leervaardigheden. Wat wil je? Hoe wil je het? Voel je je goed op school? Hoe voel je je in de praktijk? Het willen is belangrijk om van de opleiding een succes te maken. Kunnen Willen Presteren Doen Welke prestaties/cijfers haal je? Heb je herkansingen nodig? Sluit de manier van leren aan op wat je zelf verwacht en wat van jou verwacht wordt? Door na te gaan hoe jouw prestaties zijn en ze te bespreken met je coach weet je of je op de goede weg bent. Wat laat je zien? Hoe gedraag je je op school en in de praktijk? Doe je actief mee met de werkzaamheden die van jou verwacht worden? Deze punten geven inzicht in wat van jou als toekomstig beroepsbeoefenaar verwacht wordt en in wat jij van de opleiding verwacht. Figuur 5 Het kwadrantmodel Het kwadrantmodel helpt om de juiste vragen te stellen. De coach zal jou bijvoorbeeld vragen stellen die in tabel 1 staan. De vragen met dezelfde nummers horen bij elkaar. Alle vragen 1 gaan bijvoorbeeld over welke kennis je al hebt van het beroep (kunnen), op welke manier je deze kennis wil vergroten (willen), op welke manier je je kennis echt vergroot (doen), en uiteindelijk welke prestaties dit met zich meebrengt (presteren). Op deze manier kun je altijd vanuit deze vier kwadranten naar je leerproces kijken. Je kunt de kennis wel hebben en het beroep ook wel willen leren, maar als je gedrag iets anders laat zien zullen de prestaties tegenvallen. De vier kwadranten horen bij elkaar, je kunt ze niet los van elkaar beoordelen.

10 2 Wat is leercoaching? 21 Tabel 1 Voorbeeldvragen vanuit het kwadrantmodel gekoppeld aan leeractiviteiten Kunnen, doelen stellen Willen, oriënteren en plannen 1 Welke kennis heb je over je beroep? 1 Hoe wil je je kennis vergroten? 2 Wat weet je over leerstijlen? 2 Hoe wil je je leerstijl inzetten? 3 Hoe weet je welke leerstijl handig is om te gebruiken? 3 Op welke manier wil je onderzoeken welke leerstijl handig is om te gebruiken? 4 Hoe weet je welke begeleiding nodig is? 4 Welk soort begeleiding past bij jou? 5 Welke materialen kun je raadplegen om meer kennis 5 Welke materialen wil je gebruiken? te verzamelen? 6 Kun je zelf doelen bepalen? 6 Op welke manier wil je zelf doelen bepalen en welke planning is van belang? Presteren, terugkijken en evalueren Doen, uitvoeren 1 Waaruit blijkt dat je voldoende kennis hebt? 1 Wat doe je om je kennis te vergroten? 2 Welke leerstijl heb je? 2 Heb je je leerstijl bepaald? 3 Welke leerstijlen laat je zien? 3 Wat doe je om erachter te komen welke leerstijl het handigst is? 4 Vraag je op tijd begeleiding? 4 Wat doe je om erachter te komen welke begeleiding bij je past? 5 Wat laat je zien door de materialen te gebruiken? Wat levert het jou op? 6 Wat is het resultaat van wat gepland is en ben je hier tevreden mee? 5 Welke materialen gebruik je? 6 Doe je wat je plant? Op de cd-rom staan testen waarmee je kunt bepalen wat voor jou de inhoud is van de kwadranten kunnen, willen, doen en presteren. Aan de hand van die informatie wordt de inhoud van de coaching bepaald. Op deze manier is het mogelijk diepgang te geven aan wat jij wilt en laat zien. De coach zal aangeven wanneer je het beste deze testen kunt maken. Wil je meer informatie over deze testen, kijk dan op de cd-rom. 2.4 Testen vanuit het kwadrantmodel De volgende testen staan op de cd-rom onder Kwadrant. Ga bij elke test na of je jezelf in de uitslag herkent. Gebruik de uitslag van de testen als praatpapier en als hulpmiddel om je te ontwikkelen testen bij het kwadrant kunnen Kunnen Willen Presteren Doen

11 22 Leercoaching Test 1 Leerstijlentest volgens Kolb Deze test is bedoeld om in het begin van de opleiding af te nemen. De test geeft inzicht in de manier waarop je gewend bent te leren. De uitslag wordt gebruikt om leercoachgroepen te vormen. Als je weet welke leerstijl je hebt, kun je daarna bepalen welke leerstijl je verder gaat ontwikkelen. In hoofdstuk 4 vind je meer informatie over leerstijlen. Test 2 Leerstijlentest volgens Vermunt Deze leerstijlentest kun je het best maken als je al enige tijd de beroepsopleiding volgt. De test geeft inzicht in de manier waarop je richting geeft aan je leren. Leer je bijvoorbeeld alleen om je diploma te halen, of leer je om een beroep onder de knie te krijgen. De uitslag wordt gebruikt om te bespreken hoe gemotiveerd jij bent om deze beroepsopleiding te volgen testen bij het kwadrant willen Kunnen Willen Presteren Doen Test 3 Theorievragenlijst Deze test zegt iets over jouw motivatie, welbevinden en zelfconcept in relatie tot de beroepsopleiding op school. Motivatie: Hierbij gaat het over de manier waarop jij je concentreert op je werk voor school; over hoe jij je voorbereidt voor de activiteiten die de school van jou verwacht; over hoe jij je concentreert op de activiteiten in de groep. Welbevinden: De test vraagt of jij het naar je zin hebt op school; of je opgenomen wordt in de groep en hoe je je voelt tegenover je begeleiders. Zelfconcept: Onderzocht wordt hoe jij je schriftelijk en mondeling kunt uiten; of je zelfvertrouwen hebt als je prestaties moet leveren; of je contacten kunt maken met anderen. school Deze vragenlijst kun je gedurende je beroepsopleiding meer dan eens invullen. Van belang is dat je de vragen beantwoordt met de school in gedachte. Het gaat erom hoe jij je voelt op school. Om deze reden kun je de vragenlijst het beste invullen als je een tijdje op school gewerkt hebt. De uitslag wordt gebruikt om samen met jou te kijken naar hoe jij

12 2 Wat is leercoaching? 23 je voelt op school en wat jij nodig hebt om je beroepsopleiding op een prettige manier te volgen. Naar aanleiding van de test kun je bespreken op welke manier jij je kunt ontwikkelen en wat jij kunt doen om je goed te voelen op school. Test 4 Praktijkvragenlijst Deze test zegt iets over jouw motivatie, welbevinden en zelfconcept in relatie tot de beroepsopleiding in de praktijk. Motivatie: Hierbij gaat het over de manier waarop je je kunt concentreren op je werk; over hoe jij je voorbereidt voor de activiteiten die de werksituatie van jou verwacht; over hoe jij je kunt concentreren op de activiteiten samen met je collega s. Welbevinden: De test vraagt of jij het naar je zin hebt op je werk; of je opgenomen wordt door je collega s; hoe je je voelt tegenover je begeleiders. Zelfconcept: Onderzocht wordt hoe jij je schriftelijk en mondeling kunt uiten; of je zelfvertrouwen hebt als je moet presteren; of je contacten kunt maken met anderen. Deze vragenlijst kun je gedurende je beroepsopleiding meer dan eens invullen. Van belang is dat je de vragenlijst invult met je werk in gedachte. Het gaat erom hoe jij je voelt op je werk. Om deze reden kun je de vragenlijst het beste invullen als je een tijdje in de praktijk gewerkt hebt. De uitslag wordt gebruikt om samen met jou te kijken naar hoe jij je voelt op je werk en wat jij nodig hebt om je beroepsopleiding op een prettige manier te volgen. Naar aanleiding van de test kun je bespreken op welke manier jij je kunt ontwikkelen en wat jij kunt doen om je goed te voelen op je werk. werk testen bij het kwadrant doen Kunnen Willen Presteren Doen Test 5 Attitudebeoordeling Deze test gaat over het zichtbare gedrag in de groep. Bijvoorbeeld: op welke manier volg je de lessen, workshops, presentaties en dergelijke en hoe ga je om met regels? De test geeft informatie over de richting waarin jij je kunt ontwikkelen.

13 24 Leercoaching Test feedback, gedrag deelnemer Deze test wordt gebruikt om met jouw leercoachgroep te bepalen hoe jullie (deelnemers) samenwerkend leren vormgeven. Het gedrag van de deelnemer wordt beoordeeld door mededeelnemers en de coach. Je wordt beoordeeld op de volgende punten: de anderen motiveren, samenwerken, zelfstandigheid, initiatief nemen, inleven en luisteren, assertiviteit en feedback geven. Jij maakt de test eerst zelf en laat hem daarna door twee mededeelnemers en twee begeleiders invullen. Hoe je de uitslag van de test verwerkt, staat in de toelichting op de cd-rom. De uitslag kun je gebruiken om met elkaar en in overleg met de coach afspraken te maken. Deze afspraken kun je vastleggen in het samenwerkingscontract. Test feedback, gedrag begeleider Deze test kun je gebruiken om je begeleider feedback te geven. Zowel op school als in de praktijk word je begeleid. Als je een tijd met je begeleider gewerkt hebt, kun je met deze test nagaan op welke manier je de begeleiding en het gedrag van de begeleider ervaart. Nadat je de test hebt gemaakt, kijk je of je je in de uitslag kunt vinden en of je die wilt gebruiken in een bespreking met je begeleider. Ook kan je begeleider je vragen de vragenlijst in te vullen. De informatie die dat oplevert, kan hij gebruiken om zichzelf te ontwikkelen testen bij het kwadrant presteren Kunnen Willen Presteren Doen Test 8 Prestaties deelnemer Van jou als toekomstig beroepsbeoefenaar worden prestaties verwacht. Je moet immers het door jou gekozen beroep goed kunnen uitoefenen en je moet laten zien hoe je werkt in je beroep. De beroepsopleiding die je volgt, bepaalt welke prestaties je moet kunnen leveren om op een competente manier je beroep uit te oefenen. Omdat de gevraagde prestaties per opleiding verschillen, staat deze test niet op de cd-rom. Wel staat er per beroepsopleiding een verwijzing naar een website waar de belangrijke onderdelen staan. De testen die hierbij horen, worden door de school en de praktijk verstrekt.

Inleiding. 1.1 Wat is leren en coachen?

Inleiding. 1.1 Wat is leren en coachen? Inleiding 1 1.1 Wat is leren en coachen? Jij gaat leren, jouw coach gaat je coachen. Je gebruikt hiervoor dit boek met cd-rom. Jouw coach gaat je helpen om te leren. Net zoals de coach (zie figuur 1.1)

Nadere informatie

Leercoaching als kapstok voor competentiegericht leren en ontwikkelen

Leercoaching als kapstok voor competentiegericht leren en ontwikkelen Leercoaching als kapstok voor competentiegericht leren en ontwikkelen Het MBO maakt zich op voor het competentiegericht opleiden. De opdracht voor het MBO is beroeps-, leer- en burgerschapscompetenties

Nadere informatie

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden zelfstandig leren Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen

Nadere informatie

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken?

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken? Werkblad: 1. Wat is je leerstijl? Om uit te vinden welke van de vier leerstijlen het meest lijkt op jouw leerstijl, kun je dit simpele testje doen. Stel je eens voor dat je zojuist een nieuwe apparaat

Nadere informatie

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Opdrachtformulier Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Denken om te leren Een praktische aanpak voor leraren om evalueren om te leren te integreren in het dagelijkse onderwijs.

Denken om te leren Een praktische aanpak voor leraren om evalueren om te leren te integreren in het dagelijkse onderwijs. Denken om te leren Een praktische aanpak voor leraren om evalueren om te leren te integreren in het dagelijkse onderwijs. boekjenro.indd 1 19-10-16 09:44 Wat is evalueren om te leren? Evalueren om te leren

Nadere informatie

Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden

Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

Herinrichting Schoolplein mavo 3

Herinrichting Schoolplein mavo 3 Herinrichting Schoolplein mavo 3 Pagina 1 van 7 Inleiding Binnenkort ga je aan de slag met het project Herinrichting van het schoolplein. Alle leerlingen van het derde leerjaar gaan ervoor zorgen dat ons

Nadere informatie

Waarde-volle zorg is ook nog JONG!

Waarde-volle zorg is ook nog JONG! Waarde-volle zorg is ook nog JONG! LOC maakte een nieuwe visie op de zorg. Die heet Waarde-volle zorg. Allerlei mensen herkennen zich daar in. Dat komt doordat die gaat over dingen die voor ons allemaal

Nadere informatie

Begeleiding van studievaardigheden in het Mentoraat. Frans Ottenhof

Begeleiding van studievaardigheden in het Mentoraat. Frans Ottenhof Begeleiding van studievaardigheden in het Mentoraat Frans Ottenhof De rol van de mentor * Wat is motiverend voor leerlingen? * Aan welke studievaardigheden kun je werken? Welke niet? * Wat heb je nodig

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Voorbeeldles RIS-instructie RIS-WRM juni 2009

Voorbeeldles RIS-instructie RIS-WRM juni 2009 Inleiding Voorbeeldles RIS-instructie RIS-WRM juni 2009 Kennismaking Bekijk het ingevulde basis RIS-lesplan en volg de aanwijzingen. Pak de RIS-instructiekaart van de leerling en kijk wat er bij deze les

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Trainershandleiding Brugklas Bikkels. Inkijkexemplaar

Trainershandleiding Brugklas Bikkels. Inkijkexemplaar Trainershandleiding Brugklas Bikkels versie 2014 Inhoudsopgave Introductie Organiseer je training Praktische tips De werkmap Powerpoint presentatie Ouderbrieven Draaiboek Bijeenkomst 1 Bijeenkomst 2 Bijeenkomst

Nadere informatie

Meningsvorming: jij en vluchtelingen

Meningsvorming: jij en vluchtelingen Meningsvorming: jij en vluchtelingen Korte omschrijving Het kan uw leerlingen bijna niet ontgaan zijn dat de Europese Unie te maken heeft met een grote stroom vluchtelingen. Sinds een paar maanden is dit

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

Module 9 Kennis delen en coachen

Module 9 Kennis delen en coachen OPDRACHTEN Verzorgende IG Maatschappelijke Zorg Module 9 Kennis delen en coachen Inhoudsopgave Leeropdrachten 3 Leren 5 A Hoe leer ik? 5 B Bevorderende en belemmerende factoren 7 C Plan van aanpak bij

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 9 FEEDBACK

OPDRACHTEN BIJ THEMA 9 FEEDBACK OPDRACHTEN BIJ THEMA 9 FEEDBACK Van positieve feedback leer ik niets. INLEIDING Feedback geven en ontvangen moet je eerst oefenen en dan toepassen. In de opdrachten hieronder ga je ermee aan de slag. Doelstellingen

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen.

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Leerstijlentest van David Kolb Mensen, scholieren dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Voor

Nadere informatie

Organisatie van werkzaamheden

Organisatie van werkzaamheden Organisatie van werkzaamheden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Rubus Opleidingspartners, Richard Prins Inhoudelijke redactie: Jessica Satink

Nadere informatie

4 communicatie. Ik weet welke informatie anderen nodig hebben om mij te kunnen begrijpen. Ik vertel anderen wat ik denk of voel.

4 communicatie. Ik weet welke informatie anderen nodig hebben om mij te kunnen begrijpen. Ik vertel anderen wat ik denk of voel. 4 communicatie Communicatie is het uitwisselen van informatie. Hierbij gaat het om alle informatie die je doorgeeft aan anderen en alle informatie die je van anderen krijgt. Als de informatie aankomt,

Nadere informatie

Luisteren, doorvragen en feedback geven

Luisteren, doorvragen en feedback geven Luisteren, doorvragen en feedback geven Rogier Guns P-GIS 23 April 2007 Doelstelling presentatie LSD methode Actief Luisteren Doorvragen Feedback geven Let op: Sommige technieken lijken (theoretisch) heel

Nadere informatie

5. Ik ervaar veel vrijheid in het indelen van mijn tijd op school 6. Ik leer op een prettige manier op school

5. Ik ervaar veel vrijheid in het indelen van mijn tijd op school 6. Ik leer op een prettige manier op school Meetinstrumenten onderzoek GPL 2016-2017 Vragenlijst leerlingen In rood de vragen die we bij de tweede meeting niet meer hebben gesteld. 4 punts Likertschaal + een? kunnen aanvinken 1K Klas 2015-2016 RSG

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Leerstijlentest van David Kolb Davy Jacobs, GDD1B

Leerstijlentest van David Kolb Davy Jacobs, GDD1B Leerstijlentest van David Kolb Davy Jacobs, GDD1B Inleiding Mensen, studenten dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Als je dat weet, begrijp je beter waarom een student iets aanpakt,

Nadere informatie

Ontwikkellijn 1: Ik zorg ervoor dat ik aan het werk ga en blijf!

Ontwikkellijn 1: Ik zorg ervoor dat ik aan het werk ga en blijf! Ontwikkellijn 1: Ik zorg ervoor dat ik aan het werk ga en blijf! Het gaat erom dat je laat merken dat jij zélf verantwoordelijk bent voor het leren: jij kiest de opdrachten, workshops en klussen zélf,

Nadere informatie

HET FUNCTIONERINGSGESPREK

HET FUNCTIONERINGSGESPREK HET FUNCTIONERINGSGESPREK Tips voor een zinvol gesprek Inhoudstafel 1. Wat is een functioneringsgesprek? p4 2. Hoe bereid je je voor? p6 3. Verschillen met het evaluatiegesprek p8 Samenwerking verbeteren

Nadere informatie

Lambrecht Spijkerboer 12 oktober 17

Lambrecht Spijkerboer 12 oktober 17 Lambrecht Spijkerboer STA@Lambrechtspijkerboer.nl 12 oktober 17 De leerling in beeld Waarom eigenlijk toetsen? Wat wil je van de leerlingen weten? En wat willen de leerlingen van jou weten?... 4 vragen

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. OPDRACHTFORMULIER Gesprekken voeren 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. 2 Kijk in de bronnen welke informatie

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID Beleid is alleen nodig als je iets gaat veranderen. INLEIDING Het beleid van een organisatie bepaalt hoe je moet werken en wat de bestuurders belangrijk vinden. Dat beleid

Nadere informatie

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn.

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn. Werkstukwijzer Deze werkstukwijzer helpt je om een werkstuk in elkaar te zetten. Je vult eerst een formulier in. Op dit formulier komt te staan waar je werkstuk over gaat en hoe je het aanpakt. Met behulp

Nadere informatie

READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS

READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS MBO 1 Inleiding Voor jullie ligt de reader die hoort bij het project studentencoach(het coachen van eerstejaars studenten door ouderejaars). In deze reader vind je veel

Nadere informatie

Begeleide interne stage

Begeleide interne stage Ik, leren en werken Begeleide interne stage Deel 2 Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Marian van der Meijs Inhoudelijke redactie: Titel: Ik, leren

Nadere informatie

SAMEN-WERKEN MET DE MENSEN OM JOU HEEN

SAMEN-WERKEN MET DE MENSEN OM JOU HEEN cursus SAMEN-WERKEN MET DE MENSEN OM JOU HEEN Samen-Werk-Boek.. www.zozijn.nl/zozijnschool Inhoudsopgave Samen-werken met de mensen om jou heen.... 3 Wat gaan we doen in deze cursus?... 4 Jezelf voorstellen...

Nadere informatie

PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH

PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH 56 TIPS & TRICKS Elke hardloper heeft zijn eigen doelstelling: waar de één zich bijvoorbeeld focust op het verbeteren van zijn looptechniek,

Nadere informatie

Actief luisteren (De ander helpen zo duidelijk mogelijk te zijn)

Actief luisteren (De ander helpen zo duidelijk mogelijk te zijn) Actief luisteren (De ander helpen zo duidelijk mogelijk te zijn) Laat de ander merken dat je echt luistert door je houding en ogen. Laat merken dat je aandacht op hem/haar gericht is. Stel zoveel mogelijk

Nadere informatie

Leercoaching in het hbo. Student

Leercoaching in het hbo. Student Leercoaching in het hbo Student Leercoaching in het hbo Student Een kapstok om jezelf uit te dagen de regie over je leren te nemen Jette van der Hoeven 2e druk Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009

Nadere informatie

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Het kompas 3 2.1 Aanleiding 3 2.2 Betekenis 3 2.3 Doelen 3 2.4 Definitie van sectoronderzoek gereed 4 2.5 Waarde 4 2.6 Kompas 5

Nadere informatie

Luisteren. Bij deze hand-out hoort ook een presentatie document om te gebruiken in de klas. U kunt het hier downloaden.

Luisteren. Bij deze hand-out hoort ook een presentatie document om te gebruiken in de klas. U kunt het hier downloaden. Luisteren Bij deze hand-out hoort ook een presentatie document om te gebruiken in de klas. U kunt het hier downloaden. Voor meer informatie Vida Niazian Karakteroloog, HeartMath Resilient Educator 06 215

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Onderwijs met hoofd en hart

Onderwijs met hoofd en hart Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven Onderwijs met hoofd en hart www.altra.nl minigids_school2care.indd 1 18-06-15 14:22 Beste leerling, welkom bij School2Care! School2Care

Nadere informatie

Stappenplan: maken van een beloningskaart Je kind stimuleren door aanmoediging

Stappenplan: maken van een beloningskaart Je kind stimuleren door aanmoediging Info@piresearch.nl www.piresearch.nl Stappenplan: maken van een beloningskaart Je kind stimuleren door aanmoediging Een beloningskaart helpt ouders gericht aandacht te besteden aan gewenst gedrag van hun

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelplan Fase 2 - het praktijktraject Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige

Persoonlijk Ontwikkelplan Fase 2 - het praktijktraject Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige Persoonlijk Ontwikkelplan Fase 2 - het praktijktraject Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige Inhoud 2e Fase persoonlijk ontwikkelplan het praktijktraject... 3 Leerdoel... 3 Droom... 3 Naar de praktijk...

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt Instructie 1 De relatie met je cliënt Heb jij je voelsprieten uitstaan? Met behulp van dit werkblad onderzoek je of je je voelsprieten hebt uitstaan naar de cliënt. Kies een cliënt en vul met die cliënt

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

HOE LAAT IK MEDEWERKERS

HOE LAAT IK MEDEWERKERS MANAGEMENT Een zelfstandige medewerker is een tevreden medewerker HOE LAAT IK MEDEWERKERS ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN? De ene mens is de andere niet. Sommigen zijn blij met een chef die aan hen geducht leiding

Nadere informatie

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG:

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters op een

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie en in elk netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Wereldgodsdiensten. Project Levensbeschouwing 2 e klas St. Nicolaaslyceum. Naam:

Wereldgodsdiensten. Project Levensbeschouwing 2 e klas St. Nicolaaslyceum. Naam: Wereldgodsdiensten Project Levensbeschouwing 2 e klas St. Nicolaaslyceum Naam: Inhoudsopgave Inleiding Schema Beoordeling Deel 1 Test jezelf! Deel 2 Kies je onderwerp en aan de slag! Deel 3 Het ervaren

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Verhogen van leerlingmotivatie. bij wereldoriëntatie / kernconcepten door motivatie-ondersteunend leerkrachtengedrag

Verhogen van leerlingmotivatie. bij wereldoriëntatie / kernconcepten door motivatie-ondersteunend leerkrachtengedrag Astrid van den Hurk & Kris Verbeeck Verhogen van leerlingmotivatie bij wereldoriëntatie / kernconcepten door motivatie-ondersteunend leerkrachtengedrag Najaar 2013 Programma Opening en welkom Deelname

Nadere informatie

Respectvol reageren op gevoelens

Respectvol reageren op gevoelens OPDRACHTFORMULIER Respectvol reageren op gevoelens Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

Nadere informatie

Inspirerend Presenteren

Inspirerend Presenteren Inspirerend Presenteren Door Kai Vermaas & Charis Heising Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Inleiding Wil je leren hoe jij een presentatie kunt geven waar je zeker bent van je verhaal? En

Nadere informatie

MODULE #7 CORE PURPOSE

MODULE #7 CORE PURPOSE MODULE #7 CORE PURPOSE Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat je de

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Aan de slag blijven. Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud

Aan de slag blijven. Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud Jezelf presenteren De medewerker moet zichzelf goed presenteren. Bijvoorbeeld door er schoon en verzorgd uit te zien. Zo laat hij/zij een goede indruk

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

SUCCESVOL IN COACHING

SUCCESVOL IN COACHING SUCCESVOL IN COACHING Een leerweg voor resultaatgericht coachen Pieterman & Partners SUCCESVOL IN COACHING WAAROM DEZE LEERWEG Binnen een resultaatgerichte omgeving is het niet alleen van belang om medewerkers

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS Yvette Paludanus 2 Dit boekje is tot stand gekomen dankzij de vragen en verhalen van medewerkers in de zorg. Wil je een exemplaar van dit boekje bestellen? Wil je begeleiding

Nadere informatie

Doel en resultaat WPOplus training

Doel en resultaat WPOplus training Doel en resultaat WPOplus training Effect: Werknemers vergroten zichtbaar de vaardigheden goed werknemerschap en daardoor kunnen ze doorstromen in hun loopbaan Resultaat: Deelnemers in staat stellen WPO

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

ACT in LOB. Checklist goed kiezen. Werkbladen. Toolkit. 1 Ben je vroeg genoeg begonnen om je met je toekomst bezig te houden?

ACT in LOB. Checklist goed kiezen. Werkbladen. Toolkit. 1 Ben je vroeg genoeg begonnen om je met je toekomst bezig te houden? ACT in LOB Werkbladen Toolkit Checklist goed kiezen Met deze tool kun je checken of je jouw studiekeuze goed hebt aangepakt. Wanneer dat het geval is heb je een bevestiging dat je goed bezig bent geweest

Nadere informatie

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Doelen Zicht op basisbehoeftes van leerlingen om gemotiveerd te kunnen werken; Zelfdeterminatietheorie

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

coach 4. 1. 3. 2. We zullen vandaag vooral ons richten op de eerste twee onderdelen. En dat doen we door er zelf

coach 4. 1. 3. 2. We zullen vandaag vooral ons richten op de eerste twee onderdelen. En dat doen we door er zelf Bij Agapè StudentLife hechten we veel waarde aan coachend leiderschap. We zien het als onze roeping om dat wat we zelf van God gekregen hebben te vermenigvuldigen in anderen, die op hun beurt ook anderen

Nadere informatie

Beroepsopdracht. Helpende Z&W versnelde leerroute. ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden

Beroepsopdracht. Helpende Z&W versnelde leerroute. ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Beroepsopdracht Helpende Z&W versnelde leerroute ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Inleiding Tijdens de opleiding Helpende Zorg en Welzijn krijg je op school in de lessen veel kennis aangeboden.

Nadere informatie

READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A

READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A naam opleiding e-mail 2 INHOUD DEEL A Algemene informatie 1 Startpagina... 3 2 Hoe je leert bij het Talencentrum... 4 3 Examen doen in het Talencentrum....5 4 Dyslexie?...

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

95042 AST3 - Opdrachtenset Deelnemer combinatie 1.doc Pagina 1 van 8

95042 AST3 - Opdrachtenset Deelnemer combinatie 1.doc Pagina 1 van 8 Inhoud Opdrachtenset combinatie 1 Inhoud Tijdschema proeve AST3 deelnemer 1 t/m 8... 2 Opdracht AST3-1: Fase 1 schade analyseren (Opel Astra)... 3 Opdracht AST3-2: Fase 2 diagnose stellen aan voertuigsystemen

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

WERKVORMEN MAGAZIJN. Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo

WERKVORMEN MAGAZIJN. Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo WERKVORMEN MAGAZIJN Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo Voorwoord Voor u heeft u Thema boekje 1 Wat is netwerken? Dit themaboekje is een onderdeel van de lessenserie Netwerken.

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016 Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Opdracht 4 Stappenplan 4 Logboek 8 Overzicht van taken 9 Langetermijnplanning 10 Overzicht informatiebronnen profielkeuze 13 2 INLEIDING

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL BIJLAGE 3D-MAP

COMPETENTIEPROFIEL BIJLAGE 3D-MAP COMPETENTIEPROFIEL BIJLAGE 3D-MAP Dit competentieprofiel is een (zelf)reflectiedocument betreffende het functioneren van de BIO op een bepaald moment. Het wordt ingevuld: 1) door de begeleider zelf tijdens

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

Draaiboek voor een gastles

Draaiboek voor een gastles Draaiboek voor een gastles Dit draaiboek geeft jou als voorlichter van UNICEF Nederland een handvat om gastlessen te geven op scholen. Kinderen, klassen, groepen en scholen - elke gastles is anders. Een

Nadere informatie

SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM

SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM Trefwoorden Leiderschapsstijl Leidinggeven Verzuim JORINDE MOEKE SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM Waarom wordt er binnen het ene bedrijf of op die ene afdeling veel meer verzuimd dan bij een andere

Nadere informatie