Sonnevelt Opleidingen Mental Coach

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sonnevelt Opleidingen Mental Coach"

Transcriptie

1

2 Beste lezer, Als student bij Sonnevelt heb je altijd een streepje voor. Naast het lesmateriaal willen we onze studenten altijd de gelegenheid geven zich verder te verdiepen in hun vakgebied. In dit e-book vind je een selectie van een aantal achtergrondartikelen die op onze website staan gepubliceerd. Als je denkt dat een van de artikelen ook voor iemand anders interessant kan zijn, dan mag je dit e-book gerust doorsturen. Ik wens je veel inspiratie toe bij het lezen. Hartelijke groet, Albert Sonnevelt

3 Sporters motiveren met mental coaching Topsporters motiveren is meestal niet moeilijk. Ze zijn uit zichzelf al gemotiveerd om dat ene doel te bereiken: winnen en de beste te zijn. Topsporter word je dan ook niet zomaar. Je moet mentaal ontzettend sterk zijn, goed kunnen omgaan met stress, je goed kunnen focussen en gedisciplineerd genoeg zijn om alles aan de kant te zetten voor trainingen. Toch is ook voor topsporters mental coaching belangrijk. Wetenschappers hebben aangetoond dat mental coaching de prestaties van topsporters kan verbeteren. Motiveren van sporters met mental coaching Sporters hebben mensen en doelen nodig die hen motiveren. Ook topsporters zijn af en toe hun motivatie kwijt. Zonder motivatie is de ijzeren discipline die van een topsporter gevraagd wordt, niet vol te houden. Natuurlijk kan het einddoel motiveren, maar dat einddoel is vaak ver weg. Een sporter kan zich dan steeds afvragen: waarom doe ik dit nog? Mental coaching kan de topsporter helpen om manieren te vinden om zichzelf te motiveren, zodat de sporter zichzelf snel uit een dip kan helpen en nog beter gefocust kan blijven. Mental coaching in topsport Mental coaching bij topsport is erop gericht topsporters mentaal te begeleiden in hun ontwikkeling. Een sportcoach hebben is belangrijk, maar steeds meer ontdekt men dat alleen begeleiding in de sport zelf niet genoeg is. Mental coaching bestaat vaak uit persoonlijke begeleiding, gecombineerd met gesprekken om je eigen sterktes en zwaktes te ontdekken en daarmee te leren omgaan. Daarnaast bekijken mental coaches trainingen en wedstrijden van de topsporters. Zo kunnen ze een beter beeld krijgen van de problemen en mentale zwaktes en hiermee met de topsporter aan de slag gaan. De oplossing voor alles? Staat of valt de prestatie van een topsporter met mental coaching? Nee, dat is waarschijnlijk teveel gezegd. Veel sporters zeggen zelf dat fysieke training het belangrijkst is. Als de voorbereiding goed is en de sporters zijn goed getraind, dan presteren ze vanzelf wel op belangrijke evenementen. De sporters motiveren is op dat moment absoluut onnodig. Juist het volhouden als het niet goed gaat, het volhouden van de trainingen en het omgaan met teleurstellingen, kan wél moeilijk zijn. En een goed moment om door middel van mental coaching om te leren gaan met dergelijke tegenslagen en moeilijke momenten. Zodat alle energie daadwerkelijk naar de training en voorbereiding kan gaan. Zo kan een sporter tijdens de wedstrijden zo optimaal mogelijk presteren. Op de Open dag kun je kennismaken met de docent van deze opleiding en je vragen stellen.

4 Zonder motivatie, geen doel. Zonder doel, geen motivatie Motivatie is een begrip dat veel voorkomt in de psychologie, criminologie en de pedagogiek, om uit te drukken dat iemand een zeker doel wil bereiken of een bepaalde prestatie wil leveren. De term motivatie ontstond pas na de uitvinding van de mechanische klok; een vorm van motivatie is drijfveer. In de psychologie beschrijft men deze term als de door biologische processen veroorzaakte motivatie om bevrediging te vinden, zoals honger, dorst en vermijden van pijn. Vormen van motivatie In de sport is motivatie zeer belangrijk om doelen na te streven, zoals prestaties leveren en om te blijven trainen. In de arbeids- en organisatiepsychologie is motivatie een kernbegrip. Denk daarbij aan hard werken en goede prestaties leveren. In de criminologie bestaan er diverse motivaties die aanzetten tot crimineel gedrag, zoals geldingsdrang, machtsdrang en de hang naar erkenning. Het onderwijs zoekt voortdurend naar methodes om de studiemotivatie van studenten te bevorderen. Motivatie, de drie dimensies Motivatie wordt bepaald door drie dimensies: strategie: de strategie die iemand hanteert om zijn/haar doel te bereiken moeite: de energie die iemand steekt in acties om zijn/haar doel te bereiken verbondenheid: de mate waarin iemand zich verbonden voelt met het gestelde doel Motivatie en prikkels die aanzetten tot actie Emoties kunnen een bijzonder sterke drijfveer zijn bij het maken van keuzes of je iets wel of niet doet. Het zijn psychische of lichamelijk prikkels die je als gunstig of schadelijk ervaart. Deze prikkels zetten je aan tot actie. Prikkels kunnen zich aandienen in de vorm van interne prikkels, zoals pijn, honger of dorst. Daarnaast kunnen ook externe prikkels emoties oproepen, zoals het zien van een auto-ongeluk, hetgeen een naar gevoel oproept of een compliment dat ons blij maakt. Motivatie en presteren: Achievement Goal Theory Motivatie en presteren: Achievement Goal Theory is een theorie die beschrijft hoe motivatie en taakprestatie, met name binnen de sport, met elkaar samenhangen. In de sportpsychologie is het maximaliseren van de motivatie van sporters een belangrijk onderwerp. Juist motivatie is onmisbaar bij het leveren van topprestaties. In de Achievement Goal Theory wordt een indeling van factoren gemaakt: prestatiebenadering, prestatievermijding, taakbenadering en taakvermijding.

5 Motivatie en prestatie in 2012 We leven in een prestatiemaatschappij. Werkgevers willen dat hun personeel presteert en ouders hebben bepaalde verwachtingen ten opzichte van hun kinderen. Faalt een werknemer, dan faalt een werkgever, zo ook voor ouders en kind. De Vlaamse professor Maarten Vansteenkiste is een autoriteit op het gebied van motivatiepsychologie. Volgens hem ontbreekt het veel mensen aan motivatie, omdat hun inzet door hun omgeving van hen wordt verwacht, ofwel, ze doen het niet meer voor zichzelf, maar om hun ouders of hun trainer te plezieren. Van nature zijn we allemaal ontdekkingsreizigers; jonge kinderen zijn dat allemaal. Ze willen alles weten: wat, hoe, waarom? Om iemand blijvend te motiveren is het volgens Vansteenkiste belangrijk om: diegene de vrijheid te geven zelf initiatief nemen(moeite) duidelijkheid en structuur te bieden (strategie) betrokkenheid te bieden (verbondenheid) Motivatie is veel complexer dan men op het eerste gezicht zou zeggen. Vaak is een gebrek aan motivatie het gevolg van onbewuste processen. Door jezelf te verdiepen in de psychologie van de motivatie, kun je gedragingen van mensen om je heen doorgronden en ze tot waardevolle inzichten brengen. De opleiding Persoonlijke Psychologie biedt een uitstekende inleiding in de psychologie. De opleiding gaat dieper in op motivatietechnieken en peak performance

6 Positief denken maakt succesvol Positief denken lijkt soms een toverwoord. Positief denken maakt dat alles goedkomt en dat je alles kunt bereiken wat je graag wilt. Zelfs genezing van kanker gaat volgens sommigen sneller door positieve gedachten. Anderen zien succes, geluk en genezing niet als een gevolg van positieve gedachten. Volgens hen kun je zelf weinig invloed uitoefenen. Zij zien succes als een loterij: je hebt het of je hebt het niet en daaraan is niets te veranderen. De psychologie van positief denken Toch zijn er wel bewijzen dat positief denken invloed heeft op je lichaam en geest en daarmee ook op je functioneren. Zo zeggen psychologen dat negatieve gedachten leiden tot angst, ( ik ben vast niet geschikt voor die functie, laat ik maar niet solliciteren ), terwijl positieve gedachten juist stimuleren om radicale stappen te nemen ( ik denk dat ik geschikt ben voor die functie, dus laat ik maar solliciteren). Ze stimuleren om te doen wat je écht wilt. Daardoor kom je op de plaats terecht waar je jezelf echt kunt ontplooien. De biologie van positief denken Positieve gedachten beïnvloeden niet alleen de keuzes en uitstraling van mensen. Positief denken heeft invloed op het lichaam: bepaalde hersencellen maken endorfine aan, een neurohormoon dat grote invloed heeft op de hersenen en de rest van het lichaam. Chemisch gezien lijkt endorfine erg op morfine.net als morfine heeft endorfine een pijnstillende werking. Bovendien remt het ontstekingsreacties en brengt de stof het lichaam in een verdovende roes. Endorfine is ook verantwoordelijk voor het gevoel van welbevinden en geluk. Een grote hoeveelheid endorfine in de hersenen maakt dat iemand zich gelukkig voelt en zin heeft in het leven. Mensen met een tekort aan endorfineproducerende cellen hebben dan ook grotere kans te om depressief of schizofreen te worden. De aanmaak van endorfine Toch zijn ook mensen die wél genoeg endorfineproducerende zenuwcellen hebben niet constant in een roes of in de zevende hemel. Blijkbaar zijn er bepaalde omstandigheden die zorgen dat endorfine wordt aangemaakt. Drie situaties blijken hieraan positief bij te dragen: allereerst zorgt fysieke aanraking voor de aanmaak van endorfine. Dat blijkt bijvoorbeeld duidelijk wanneer twee geliefden elkaar aanraken; er komt endorfine vrij, waardoor ze zich gelukkiger voelen. Bovendien stimuleert de endorfine de seksuele gevoelens, waardoor de aanraking steeds intenser wordt en het geluksgevoel veel groter. Het feit dat endorfine geproduceerd wordt door aanraking is volgens sommige wetenschappers een verklaring waardoor acupunctuur en massage zo n positief effect kunnen hebben: het lichaam maakt endorfine aan, waardoor cliënten zich gelukkiger voelen en met een fijn gevoel de praktijk verlaten. Daarnaast is lichaamsbeweging een belangrijke trigger voor de aanmaak van endorfine. Dat blijkt duidelijk bij de lopersroes, de roes waar veel duursporters aan verslaafd zijn. Bij hen zorgt het sporten dat er endorfine aangemaakt. Hiermee wordt de pijn onderdrukt en bovendien geeft het een goed gevoel. Uit onderzoek is gebleken dat lichaamsbeweging net zo veel effect heeft op de gemoedstoestand van depressiepatiënten als het slikken van antidepressiva en het participeren in praatgroepen.

7 Een derde trigger voor de aanmaak van endorfine is positief denken en vooral lachen. Iemand die lacht heeft al gauw het gevoel de hele wereld aan te kunnen: een direct effect van endorfine. Ook in kinderziekenhuizen merkt men dat een bezoek van de cliniclowns positief effect heeft op het welzijn van de kinderen. Ze zijn vrolijker en positiever en gaan makkelijker met hun ziekte om. Positief denken bij ziekte Er gaan verhalen dat positief denken zelfs kan leiden tot genezing van kanker. Volgens veel gezondheidspsychologen is daar echter geen aanwijsbaar verband tussen. Toch remt endorfine inderdaad de groei van een tumor. Dat toonde een onderzoeker aan door endorfineproducerende cellen in muizen met prostaatkanker te implanteren. Bij 90% van deze muizen stopte de groei van de tumor. De endorfine zorgt voor een tekort aan voedingsstoffen en zuurstof en stopt de groei van de tumor. Toch is het niet aangetoond dat positief denken in alle gevallen tot genezing leidt. Bovendien spelen er bij tumoren veel meer zaken een rol dan alleen een ontstekingsreactie. Wel is duidelijk dat endorfine een positieve rol kan spelen voor de gezondheid, en in ieder geval, door de pijnstillende werking, verlichting kan brengen. Beïnvloed je gemoedstoestand Positief denken kan dus inderdaad bijdragen aan een succesvol leven. Door te geloven in je dromen, heb je een grotere kans dat je die ook zult realiseren. Met positieve gedachten en enig relativeringsvermogen kan een ziekte of aandoening in veel gevallen draaglijk(er) worden gemaakt. Hoewel de werking van positieve gedachten niet wetenschappelijk is onderbouwd, hebben ze in geen enkel geval een negatieve invloed op de gemoedstoestand. Breng de kracht van positiviteit in je leven. Dit artikel is gerelateerd aan de opleidingen Persoonlijke Psychologie, Levenscoach, Stresscounselor en Vernieuwend Coachen

8 Stress verminderen met peak performance en stressmanagement Soms is het onvermijdelijk. Je moet je deadline halen, je moet werk van je zieke collega overnemen en een ruzie tussen je collega s en je manager oplossen, allemaal situaties die voor flink wat stress kunnen zorgen. Stress op de werkvloer is dan ook geen uitzondering. Het is echter wel een probleem, want teveel stress kan leiden tot een burn-out. Het gemiddelde ziektepercentage in Nederland door een burn-out ligt naar schatting dan ook al op 5%, terwijl bijna 15% van de werknemers burnoutklachten heeft, een aantal dat ieder jaar lijkt te stijgen. Balans tussen energie en werkdruk Onderzoekers hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar het ontstaan van een burn-out. Zij komen tot een interessante conclusie: een burn-out ontstaat als de werkdruk hoger is dan de positieve energie die een werknemer uit het werk haalt. Zowel de werkdruk als de positieve energie zijn onder andere afhankelijk van de relatie met de werkgever, de werkomgeving, het werk zelf en de collega s, allemaal factoren waar je zelf geen invloed op hebt. Door stressmanagement en een peak performance-training kun je zelf ook iets doen om een burn-out te voorkomen en relaxter aan het werk te gaan. Waarom stressmanagement? Stress hoeft niet altijd een probleem te zijn. Ons lichaam is er zelfs op gebouwd om in momenten van gevaar een stressreactie te veroorzaken, zodat je lichaam klaar is om snel weg te rennen of te kunnen vechten voor je leven. Daarom maakt je lichaam stresshormonen aan in situaties die je hersenen als bedreigend inschatten. Daardoor stijgt je hartslag en je bloeddruk, zodat je klaar bent om weg te rennen. Als je echter constant onder druk staat, blijft je lichaam stresshormonen aanmaken. Daardoor raakt je lichaam opgebrand en krijg je een burn-out. Daarom moet je je hersenen overtuigen dat je je werk wel aankunt, dat er geen reden is tot paniek. Dat kun je doen met stressmanagement; manieren zoeken waarmee je jezelf echt kunt opladen, stressoren kunt vermijden, nee leert zeggen en controle krijgt over je geest, zodat je niet steeds in de stress schiet. Peak performancetraining Ook een peak performance-training kan helpen om stress te voorkomen. Door middel van neurofeedback kun je zien welke factoren bij jou zorgen voor stress en welke factoren juist voor ontspanning zorgen, bijvoorbeeld door het meten van je hartslag en bloeddruk. Je ziet dan direct welke gedachten of situaties bij jou zorgen voor stress en welke juist niet. Zo leer je stressvolle situaties en gedachten te vermijden en echt te ontspannen. Dat bewustzijn kan al een grote hulp zijn bij het voorkomen van stress en een burn-out. De opleiding leert je mensen te begeleiden die optimaal willen presteren. Als coach maak je de coachee bewust van zijn/haar denkprocessen die stress teweegbrengen. Dit bewustzijn helpt de coachee om optimaal te presteren.

9 Motivatie op de werkvloer Sommige mensen staan zonder problemen iedere dag op om naar hun werk te gaan. Ze lijken alles fluitend te doen, houden in hun vrije tijd energie over voor sport of andere hobby s en lijken nooit te klagen. Anderen slepen zichzelf met moeite naar hun werk en daarnaast zijn ze te moe voor andere dingen. Vaak is een belangrijke oorzaak een gebrek aan motivatie. Het werk bevredigt niet meer en de gang naar het werk wordt iedere dag zwaarder. Dan wordt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk motivatie op de werkvloer eigenlijk is. Gevolgen van de-motivatie Het motiveren van werknemers is een belangrijk onderdeel van management. Steeds vaker blijkt dat gebrek aan motivatie een belangrijke oorzaak is van burn-outklachten. Om de motivatie van werknemers te kunnen verhogen, moet je eerst weten welke factoren de motivatie bepalen. Factoren die motivatie bepalen Psychologen hebben het begrip motivatie uitvoerig onderzocht. Zowel in onderwijssituaties als in werksituaties blijken beloning, uitdaging en succeservaringen sleutelbegrippen te zijn. Werk dat niets oplevert is slecht voor de motivatie. Als de energie die je ergens in stopt veel groter is dan wat het oplevert, is de motivatie om je ervoor in te zetten klein. Die beloning kan zijn in de vorm van loon, maar ook waardering en complimenten spelen een belangrijk rol bij motivatie. Daarnaast is uitdaging belangrijk. Eentonig werk waarbij je je verstand op nul kunt zetten, is voor veel mensen niet motiverend, hoewel sommigen hun uitdaging ook daaruit kunnen halen, door steeds te proberen records te breken of complimenten van de baas binnen te halen. Te veel uitdaging daarentegen is weer niet goed. Als het werk net te moeilijk is en je teveel fouten maakt, of je steeds het gevoel hebt op de tenen te lopen, heb je te weinig succeservaringen. Dat is weer slecht voor de motivatie. De inspanningen moeten immers wel worden beloond. Werknemers blijven motiveren Deze factoren moet je als werkgever steeds in gedachten houden. Je moet al ver voordat een werknemer zijn motivatie verliest zoeken naar nieuwe uitdagingen en nieuwe beloningen. Als een werknemer eenmaal met een burn-out thuis zit, ben je te laat. Zo kan het voor werknemers goed zijn om af en toe nieuwe taken en verantwoordelijkheden te krijgen. Af en toe veranderen van functie doet wonderen. Ook het uitdelen van complimenten kan de motivatie verhogen. In de opleiding tot Mental coach leer je alles over hoe je mensen kunt motiveren.

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag Albert Sonnevelt 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Uitstelgedrag? 3 Hoofdstuk 2 - Uitstellen is menselijk 16 Hoofdstuk 3 - Leer keuzes maken 28 Hoofdstuk

Nadere informatie

outline Motivatie 3.0 motiverend coachen van (ervaren) medewerkers

outline Motivatie 3.0 motiverend coachen van (ervaren) medewerkers outline Motivatie 3.0 motiverend coachen van (ervaren) medewerkers Contact Voor meer informatie over Motivatie 3.0 en wat Oudstanding Loopbaanbegeleiding voor u kan betekenen m.b.t. coaching, outplacement

Nadere informatie

info@gortcoaching.nl gortcoaching.nl kvk 62827839

info@gortcoaching.nl gortcoaching.nl kvk 62827839 Vitaliteitstraining Iedereen wil zich vitaal voelen. Geen last van belemmerende gedachten, in balans zijn en genoeg levensenergie om te stralen: zowel op werk- als privé- gebied. Klinkt dit te mooi om

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Hand-out behorende bij de training Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS Cursus gezond omgaan met stress 1998 Rob Olk Pagina 1 Cursus gezond omgaan met stress Deze training gaat over stress. U zult leren hoe stress in goede banen te leiden en

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding Coaching aan de lopende band Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen Jack de Waard en Bart Godding Voorwoord Dit is een boek voor leidinggevenden die met beide benen in de praktijk staan en willen

Nadere informatie

Sonnevelt Opleidingen Communicatiespecialist

Sonnevelt Opleidingen Communicatiespecialist Beste lezer, Als student bij Sonnevelt heb je altijd een streepje voor. Naast het lesmateriaal willen we onze studenten altijd de gelegenheid geven zich verder te verdiepen in hun vakgebied. In dit e-book

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Wat zijn de overeenkomsten tussen de sportwereld en worden moet het mentaal al goed zitten. De perio-

Wat zijn de overeenkomsten tussen de sportwereld en worden moet het mentaal al goed zitten. De perio- 5. Coaching op maat Elke sporter is anders, het is belangrijk dat elke sporter individueel gecoacht wordt. Wat speelt er voor die ene sporter, ga daar dan mee aan de slag. De sporter wil gehoord worden.

Nadere informatie

SPECIALE UITGAVE. door Gertrud de Witte. www.esenzia.nl

SPECIALE UITGAVE. door Gertrud de Witte. www.esenzia.nl SPECIALE UITGAVE Doe de Assertiviteits- Check! door Gertrud de Witte www.esenzia.nl Inhoud 1. Waar ligt jouw grens? 3 2. Is dit E-book interessant voor jou? 4 3. De AssertiviteitsCheck! 5 4. Wat betekent

Nadere informatie

Coaching met een dubbel doel

Coaching met een dubbel doel Coaching met een dubbel doel HANDLEIDING VOOR POSITIEVE COACHING Voorwoord Het belang van goede coaches Als coach vervul je een belangrijke rol in het leven van jonge sporters. Je bent in de positie dat

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Handboek Emotionele Afhankelijkheid

Handboek Emotionele Afhankelijkheid Dr. Rudolf Snel Handboek Emotionele Afhankelijkheid Herken je ook die momenten dat je niet voldoende assertief was? - of dat de wereld onder je voeten wegzakt? - of dat je jezelf voorbij loopt? - of dat

Nadere informatie

Sonnevelt Opleidingen Medische Basiskennis

Sonnevelt Opleidingen Medische Basiskennis Beste lezer, Als student bij Sonnevelt heb je altijd een streepje voor. Naast het lesmateriaal willen we onze studenten altijd de gelegenheid geven zich verder te verdiepen in hun vakgebied. Tijdens de

Nadere informatie

Goede leider motiveert juist niet

Goede leider motiveert juist niet Goede leider motiveert juist niet Hoe motiveer ik mijn medewerkers? Die vraag houdt de meeste managers momenteel bezig. Er zijn dan ook talloze artikelen en trainingen aan gewijd. Maar in de praktijk blijken

Nadere informatie

Maak van je opleiding Praktische psychologie een succes!

Maak van je opleiding Praktische psychologie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Praktische

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtgever RWI Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtnemer Gilde Re-integratie, What Works, UvA / P. Wesdorp, E. van Hooft, G. Duinkerken... [et al.] Doel en vraagstelling Welke inzichten

Nadere informatie