Colofon. Uitgave van UNIZO VZW, Graydon Belgium NV en UCM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Uitgave van UNIZO VZW, Graydon Belgium NV en UCM"

Transcriptie

1 Shutterstock

2 Colofon Uitgave van UNIZO VZW, Graydon Belgium NV en UCM Redactie Gilles Vandorpe (Coördinator Onderzoek UNIZO-Studiedienst) Charlie Tchinda (Economiste-Statisticien UCM-Studiedienst) Begeleidingscomité en databronnen Peter Thijs (Programmatie Graydon Belgium NV) Aimé Le Roy (Research & Development Graydon Belgium NV) Johan Bortier (Directeur UNIZO-Studiedienst) Eric Van den Broele (Senior Manager Research & Development Graydon Belgium NV) Arnaud Deplae (Directeur UCM-Studiedienst) Contact UNIZO-Studiedienst Willebroekkaai 37, 1000 Brussel Tel.: Fax: Graydon Belgium NV Uitbreidingstraat 84-b1, 2600 Antwerpen (Berchem) Tel.: Fax: UCM Service d Etudes Chaussée de Marche 637, 5100 Wierde Tel.: Fax: Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd mits bronvermelding UNIZO Graydon Belgium - UCM. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn ontwikkeld op basis van de Graydon-databanken. De verwerking ervan gebeurde door de studiediensten van UNIZO en UCM. Uitgevers, informatieverstrekker noch auteurs kunnen aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke onnauwkeurigheden. De uiteindelijke interpretatie van de gegevens is voor rekening van de lezer.

3

4

5 Inhoud Voorwoord...7 Werkwijze...8 Stijging van het aantal starters met 4,7% Daling aantal starters tijdens eerste kwartaal Zwaartepunt startersactiviteiten ligt in Vlaanderen...13 Aantal starters stijgt voornamelijk in Vlaanderen en in mindere mate in Brussel, in Wallonië is er zelfs een beperkte achteruitgang...14 Gelijklopende trend voor alle gewesten tijdens eerste kwartaal Brussel heeft hoogste startersdichtheid, gelijkaardige startersdichtheid in Vlaanderen & Wallonië...16 Waals-Brabant is meest ondernemende provincie in België, in Vlaanderen spant Antwerpen de kroon...17 Provincie Antwerpen telt grootste aantal nieuwe ondernemingen...18 Toename starters meest uitgesproken in West-Vlaanderen, Luik laat sterke daling optekenen...20 Grote verschillen in daling van het aantal starters in de verschillende provincies gedurende eerste kwartaal...21 BVBA blijft met voorsprong de belangrijkste vennootschapsvorm...22 Toename eenmanszaken zet zich onverminderd voort...24 Medische beroepen en zakelijke diensten meest populaire starterssectoren...25 Top 25 van de meest voorkomende startersactiviteiten: adviesbureaus op nummer 1, verpleegkundige activiteiten op nummer 2, ambulante revalidatietechnieken op nummer Status quo in aandeel mannen versus vrouwen die eenmanszaak starten % van de starters overleeft de eerste 5 jaar, Vlaamse starters overleven meer in vergelijking met Brussel en Wallonië...31 West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant hebben hoogste overlevingsgraad, Henegouwen laagste...32 Overlevingsgraad per sector: na 5 jaar overleeft 90% van de vrije beroepen maar slechts de helft van de horecazaken...33 De financiële gezondheid van starters na 5 jaar ,5% van de nieuwe ondernemingen heeft personeel in dienst binnen het jaar...39 GINOO-S De Graydon Index van de Nieuw Opgerichte Ondernemingen en Stopzetting (GINOO-S)... 42

6

7 Voorwoord Goed nieuws. Voor het eerst sinds jaren overschrijdt het aantal starters de kaap van In 2014 waagden ondernemers de stap naar een eigen zaak. Dat zijn er niet alleen meer dan , maar bovendien 4,7 procent meer dan het jaar voordien. En ook, een stijging van het aantal starters was al een hele tijd geleden. We kunnen dus voorzichtig zeggen dat onze economie stilaan uit het dal kruipt. De economische bedrijvigheid wint aan kracht. Daarom is de Startersatlas zo belangrijk. Het is een graadmeter voor het vertrouwen in de economie. Niet vanuit een buikgevoel, maar vanuit objectief cijfermateriaal. En de Startersatlas is bijgevolg ook het fundament voor gedragen beleidsaanbevelingen. Toch mogen we niet te hard van stapel lopen. De stijging van het aantal starters is vooral te danken aan de bedrijvigheid in Vlaanderen. Daar begonnen meer mensen (ofwel 7,6 procent) een onderneming in vergelijking met het jaar voordien. In Brussel neemt het aantal starters eveneens toe, maar minder sterk dan in Vlaanderen. In Wallonië gaat het aantal starters er op achteruit. Wat moeten we hieruit concluderen? Een goede ondersteuning van starters blijft onontbeerlijk. De overheid heeft hier een belangrijk aandeel in. Zo kan ze verder werken aan de verbetering van het sociaal statuut van zelfstandigen. Het werknemersschap blijft voor heel wat jongeren nog steeds aantrekkelijker net omdat het statuut meer zekerheid en voordelen biedt of lijkt te bieden. Ook aan de toegang tot financiering voor startende ondernemers is nog werk aan de winkel. Nog te veel starters maar liefst een kwart krijgt met een gedeeltelijke of volledige kredietweigering te maken, zo blijkt uit UNIZO-onderzoek. Ten slotte blijven het aantal reglementeringen, de vele paperassen en de vergunningsvoorwaarden voor kandidaat-ondernemers een struikelblok. Ondernemers dragen bij tot de groei van de economie en de tewerkstelling in ons land. Een goede instroom is dus cruciaal. Een eigen zaak starten is echter niet voor iedereen weggelegd. Het begint met een stevige portie goesting en een goed idee. Maar je moet ook risico s durven nemen, verantwoordelijkheid dragen en vaak ook eigen spaarmiddelen willen investeren. Als wij daar op één of andere manier aan kunnen bijdragen, dan doen we dat graag. We ondersteunen jonge kandidaat-ondernemers in de uitbouw van hun zaak via initiatieven als de Vlaamse Startersweek, maar vooral via haalbaarheidsstudies, persoonlijke begeleiding en advies vanuit de UNIZO Startersservice. Neem een kijkje op en ontdek wat wij voor starters kunnen doen. Karel Van Eetvelt UNIZO Gedelegeerd Bestuurder Christine Lhoste UCM Secrétaire Générale STARTERSATLAS

8 Werkwijze In 2004 startte UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, met de publicatie van de Startersatlas. Dit werk bundelde voor het eerst alle relevante startersstatistieken. Naar jaarlijkse gewoonte maakt UNIZO een update van de Startersatlas, dit jaar dus voor de elfde keer. Het is het tweede jaar op rij dat de Startersatlas in samenwerking met UCM wordt opgemaakt. Sedert 2011 worden alle data voor de Starteratlas aangeleverd door Graydon Belgium NV. In samenwerking met Graydon Belgium NV worden de gegevens van de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), BTW-gegevens, het Belgisch Staatsblad, de RSZ,... geanalyseerd en verder bewerkt. Het resultaat zijn diverse statistieken die zo dicht mogelijk aansluiten bij de werkelijkheid. Daarbij dienen enkele methodologische keuzes te worden gemaakt, die hieronder verder worden uitgelegd. Wie de cijfers die worden geciteerd in de vorige edities van de startersatlas vergelijkt met de huidige, zal merken dat met deze editie de methodologie is aangepast, waardoor het cijfermateriaal ten opzichte van de vorige edities niet vergelijkbaar is. Sedert 2009 ontstond namelijk de verplichting ook niet handelsondernemingen in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) op te nemen. Dit betekent concreet dat ook de vrije en intellectuele beroepen, waaronder apothekers, advocaten, architecten, dokters, notarissen en paramedische beroepen, een eigen ondernemingsnummer kregen. Dit werd geleidelijk aan en vaak met terugwerkende kracht in de KBO opgenomen. Tot nog toe werd, omwille van het instabiele karakter van het materiaal, ervoor geopteerd geen rekening te houden met de retroactieve toevoegingen. Echter, nu het retroactief toevoegen van deze populatie is gestabiliseerd worden ze vanaf deze editie wel volledig meegeteld. Dit resulteert in wijzigingen die vooral merkbaar zijn in de totaalvolumes. De lezer zal merken dat, op de editie 2013 na, dit slechts geringe wijzigingen brengt in de trends die bij de vorige edities werden gerapporteerd. ONDERNEMINGEN EN ONDERNEMERS Het grootste deel van deze Startersatlas richt zich op nieuwe ondernemingen. Het gaat om ondernemingen die nieuw worden ingeschreven in de KBO, de Kruispuntbank voor Ondernemingen. De gegevens hiervoor worden aangeleverd door Graydon Belgium NV. Wanneer twee of meer personen samen één nieuwe onderneming oprichten, wordt in de statistiek slechts één nieuwe onderneming geteld. Omgekeerd is het ook zo dat één persoon twee nieuwe ondernemingen kan oprichten. In dat geval komen deze twee nieuwe ondernemingen in de statistiek terecht. Er worden immers twee nieuwe ondernemingsnummers gecreëerd. REËLE STARTDATUM IN PLAATS VAN ADMINISTRATIEVE Wanneer komt een onderneming in de statistiek terecht? Een onderneming die zich in december inschrijft in de KBO omdat ze in januari wil starten, kan ofwel in december ofwel in januari opgenomen worden in de statistiek. Voor deze studie wordt ervoor geopteerd om voor de zelfstandigen zonder vennootschap of eenmanszaken de effectieve startdatum 8 STARTERSATLAS 2015

9 als referentiedatum te gebruiken. De onderneming die zich in december inschrijft in de KBO, wordt in deze studie dus pas in januari meegeteld in de statistiek. Voor de vennootschappen wordt als startdatum de datum van eerste inschrijving in de KBO genomen. Dit is in principe de datum van neerlegging van de akten bij de griffie van de Handelsrechtbank. Zo bekomen we de meest volledige statistieken. RELEVANTE JURIDISCHE VORMEN In de brutostatistiek zijn alle ondernemingen en organisaties opgenomen die ingeschreven zijn in de KBO. Het probleem is echter dat niet alle inschrijvingen in de KBO betrekking hebben op ondernemingen in de ware betekenis van het woord. Daarom zijn in deze studie enkel de eenmanszaken en de vennootschappen opgenomen. Rechtsvormen die in rekening worden genomen zijn: NV-BVBA-EVBA-SV- BA-VOF-COMA-COMV-CVBA-CVOH-MS-LV- VBR-ESV en uiteraard ook eenmanszaken. Dit houdt meteen ook in dat volgende juridische vormen niet werden opgenomen in de statistiek: vzw s, verenigingen van mede-eigenaars, Europese Economische Samenwerkingsverbanden in diverse vormen en publiekrechtelijke vennootschappen. Al deze juridische entiteiten verontreinigen de gegevens over startende ondernemingen. Verder moet er ook rekening worden gehouden met het feit dat omvormingen van een eenmanszaak naar een vennootschap niet kunnen worden getraceerd. Ze werden dan ook verwerkt als startende ondernemingen, hoewel ze dit in feite niet zijn. De jaarcijfers vermeld in de Startersatlas tot en met het einde van 2014 geven de situatie weer zoals gemeten op 3 april De gegevens met betrekking tot het eerste kwartaal 2015 zijn geüpdatet op 27 april 2015 en zullen nog evolueren. SECTORINDELING De sectorindeling is dezelfde als die uit het KMO-Rapport Vlaanderen, eveneens een gezamenlijke publicatie van UNIZO vzw, UCM en Graydon Belgium nv. Op die manier kunnen de verschillende studies gemakkelijk onderling vergeleken worden. DE BESTE BRON De statistieken die op basis van de analyse van Graydon Belgium NV en de studiediensten van UNIZO en UCM werden opgesteld en geïnterpreteerd, zijn nog voor verbetering vatbaar. Ze zijn immers gebaseerd op de beschikbare gegevens en die zijn op dit moment nog onvolledig. Pas als de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen het RSVZ (adressen, statuut, niet-btw-plichtigen, onderscheid hoofd- en bijberoep...) worden vrijgemaakt en gekoppeld worden aan de gegevens zoals ze in deze studie werden geselecteerd, kunnen echt 100% correcte cijfers worden gegeven. In afwachting zal de Startersatlas echter de meest betrouwbare bron zijn. Een bron die duidelijk aangeeft wat de cijfers wél en niet zeggen. STARTERSATLAS

10

11 Stijging van het aantal starters met 4,7% In 2014 werden er in België nieuwe ondernemingen opgestart. We gaan dus opnieuw over de kaap van starters na 2 mindere jaren. Het aantal starters in 2014 komt overeen met een stijging van ruim starters of 4,7% ten opzichte van Het jaar daarvoor 2012 was een jaar met een scherpe daling (-5,2%) van het aantal starters tot net geen De stijging van het aantal starters is een teken dat de economische bedrijvigheid in België opnieuw aan kracht wint na een aantal moeilijke jaren. Zoals gezegd was 2012 een jaar met een scherpe daling in het aantal starters. In 2013 bleven we steken op het lage niveau van 2012 en ook 2008 en 2009 waren jaren waar we een negatieve evolutie van het aantal starters konden vaststellen. Ten opzichte van 2005 nam het aantal starters wel nog ruim toe met 36,6%. FEDERAAL NIVEAU Totaal Procentuele verandering t.o.v. vorig jaar ,68% ,09% ,29% ,24% ,90% ,51% ,23% ,64% ,69% EVOLUTIE VAN HET TOTAAL AANTAL STARTERS 4,69% STARTERSATLAS

12 Daling aantal starters tijdens eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 stellen we een daling vast van het aantal starters met 4,18% ten opzichte van de eerste drie maanden van vorig jaar. We wijzen er wel nadrukkelijk op dat de cijfers voor het eerste kwartaal nog verder zullen evolueren en een toename kennen tussen 5% en 10%. Op basis van ervaringen uit voorgaande jaren verwachten we uit te komen op ongeveer starters tijdens het eerste kwartaal, wat gelijk staat met een quasi status quo ten opzichte van het eerste kwartaal van FEDERAAL NIVEAU Totaal Procentuele verandering t.o.v. vorig jaar ,73% ,91% ,13% ,61% ,55% ,10% ,99% ,60% ,09% ,18% EVOLUTIE VAN HET TOTAAL AANTAL STARTERS TIJDENS HET EERSTE KWARTAAL -4,18% STARTERSATLAS 2015

13 Zwaartepunt startersactiviteiten ligt in Vlaanderen Als we het aantal starters opdelen volgens gewest, dan blijkt dat Vlaanderen starters telt. Wallonië en Brussel tellen respectievelijk en starters in Dit betekent dat Vlaanderen een aandeel haalt van 54,6%. Wallonië en Brussel halen een aandeel van respectievelijk 27% en 13,8%. Bedrijven met een zetel in het buitenland of zonder gekend adres in België halen een aandeel van 4,6%. Ten opzichte van 2005 stellen we vast dat het aandeel van starters in Vlaanderen zakt van 58,1% tot 54,6% in In Brussel is het aandeel gestegen van 12,7% tot 13,8%. Wallonië haalt in 2005 een aandeel van 27,7% en in 2014 bedraagt het aandeel 27%. VLAAMS GEWEST BRUSSELS GEWEST WAALS GEWEST Bedrijven met zetel in buitenland of zonder gekend adres in België EVOLUTIE VAN HET AANTAL STARTENDE ONDERNEMINGEN PER GEWEST Totaal Aandeel van het gewest Totaal Aandeel van het gewest Totaal Aandeel van het gewest Totaal Aandeel van het gewest ,09% ,72% ,69% 898 1,50% ,77% ,48% ,10% ,65% ,60% ,19% ,72% ,49% ,09% ,52% ,57% ,82% ,78% ,98% ,20% ,03% ,00% ,54% ,55% ,92% ,26% ,02% ,84% ,88% ,22% ,51% ,10% ,18% ,11% ,02% ,30% ,57% ,59% ,82% ,96% ,64% Vlaams Gewest Brussels Gewest Waals Gewest Bedrijven met zetel in buitenland of zonder gekend adres in België STARTERSATLAS

14 Aantal starters stijgt voornamelijk in Vlaanderen en in mindere mate in Brussel, in Wallonië is er zelfs een beperkte achteruitgang De stijging van het aantal starters in België is voornamelijk toe te schrijven aan de sterke stijging in Vlaanderen. We noteren er een toename van starters ten opzichte van 2013 of een stijging met 7,6%. In Brussel stijgt het aantal starters ook maar minder sterk dan in Vlaanderen. Het aantal starters komt er in 2014 uit op nieuwe ondernemingen wat gelijk staat met een stijging van 3,1%. Wallonië laat een zeer beperkte daling optekenen met -0,2% of 54 starters minder ten opzichte van het voorgaande jaar. Als we de cijfers vergelijken ten opzichte van 2011 blijkt dat alleen Brussel beter doet en in 2014 een stijging laat optekenen van 5,9% ten opzichte Vlaanderen zit nog niet opnieuw aan het recordniveau van 2011 toen er nog bijna starters werden geteld. Vandaag zit Vlaanderen nog 1,4% onder dit recordniveau. Wallonië doet het nog slechter en zit nog 3,3% onder het topniveau van 2011 toen bijna starters werden geteld. FEDERAAL NIVEAU VLAAMS GEWEST BRUSSELS GEWEST WAALS GEWEST Bedrijven met zetel in buitenland of zonder gekend adres in België Totaal Procentuele verandering t.o.v. vorig jaar Totaal Procentuele verandering t.o.v. vorig jaar Totaal Procentuele verandering t.o.v. vorig jaar Totaal Procentuele verandering t.o.v. vorig jaar Totaal Procentuele verandering t.o.v. vorig jaar ,68% ,04% ,52% ,39% ,95% ,09% ,78% ,26% ,61% ,56% ,29% ,47% ,19% ,81% ,15% ,24% ,44% ,48% ,54% ,13% ,90% ,36% ,07% ,30% ,78% ,51% ,13% ,54% ,62% ,54% ,23% ,00% ,69% ,35% ,90% ,64% ,42% ,48% ,36% ,20% ,69% ,61% ,15% ,25% ,15% 14 STARTERSATLAS 2015

15 Gelijklopende trend voor alle gewesten tijdens eerste kwartaal 2015 Tijdens het eerste kwartaal van 2015 kennen alle gewesten een dalende trend van het aantal starters. In Brussel stellen we de grootste daling vast met -5,5%. In Wallonië is er een gelijkaardige daling met -5,3%. Vlaanderen doet het dit jaar tijdens het eerste kwartaal iets beter in vergelijking met de andere gewesten en laat een daling optekenen van -2,9%. Ook hier wijzen we er op dat de cijfers nog verder zullen evolueren en een toename zullen kennen met ongeveer 5% tot 10%. Dit betekent dat de daling voor het eerste kwartaal op basis van de huidige cijfers wellicht eerder zal uitkomen op een lichte stijging voor Vlaanderen met 1,4%. Brussel en Wallonië zouden toch nog een lichte daling laten optekenen met respectievelijk -0,7% en -0,1%. VLAAMS GEWEST BRUSSELS GEWEST WAALS GEWEST Totaal Procentuele verandering t.o.v. vorig jaar Totaal Procentuele verandering t.o.v. vorig jaar Totaal Procentuele verandering t.o.v. vorig jaar Bedrijven met zetel in buitenland of zonder gekend adres in België Totaal EVOLUTIE VAN HET AANTAL STARTENDE ONDERNEMINGEN PER GEWEST Procentuele verandering t.o.v. vorig jaar ,39% ,64% ,31% ,83% ,80% ,49% ,85% 316 4,64% ,35% ,26% ,57% ,04% ,87% ,56% ,94% ,27% ,66% ,67% ,26% ,00% ,82% ,96% ,41% 872-5,63% ,21% ,08% ,05% 819-6,08% ,83% ,85% ,91% 836 2,08% ,12% ,95% ,19% 890 6,46% ,91% ,46% ,32% 806-9,44% Vlaams Gewest Brussels Gewest Waals Gewest Bedrijven met zetel in buitenland of zonder gekend adres in België STARTERSATLAS

16 Brussel heeft hoogste startersdichtheid, gelijkaardige startersdichtheid in Vlaanderen & Wallonië Net zoals de voorbije jaren is de startersdichtheid met 9,3 starters op inwoners het hoogst in Brussel. Vlaanderen scoort beduidend lager met 6,4 starters per inwoners, wat neerkomt op 1 startende ondernemer per 156 inwoners. Het Waalse Gewest scoort het minst goed met 6,1 starters per inwoners of 1 startende ondernemer per 163 inwoners. Ten opzichte van vorig jaar neemt de startersdichtheid in alle gewesten toe. In Vlaanderen telden we vorig jaar 5,7 starters per inwoners. In Wallonië en Brussel telden we respectievelijk 5,3 en 8,5 starters per inwoners. Brussel dankt zijn hoge startersconcentratie vooral aan zijn functie als hoofdstad van het land en van de Europese Unie en de daaraan verbonden aanwezigheid van Europese instellingen en internationale ondernemingen. De herkomst van een bedrijf wordt immers bepaald aan de hand van de maatschappelijk zetel van de onderneming en Brussel trekt als hoofdstad verhoudingsgewijs meer ondernemingen en maatschappelijke zetels aan. De Brusselse cijfers moeten dan ook vanuit een andere context bekeken worden dan die voor Vlaanderen en Wallonië. Aantal inwoners Bron: FOD economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie - bevolkingscijfers per 1 januari 2014 Aandeel in % op totale bevolking federaal Aantal starters Bron: Graydon Belgium NV ( in samenwerking met UNIZO ( Aandeel in % op totaal aantal starters federaal 1 starter per... inwoners Federaal ,9 Aantal starters per inwoners Vlaams Gewest ,49% ,11% 156 6,4 Brussel Hoofdstad ,43% ,02% 107 9,3 Waals Gewest ,07% ,30% 163 6,1 (*) Opgelet: de categorie bedrijven met maatschappelijke zetel in het buitenland of zonder adres gekend in België werd niet opgenomen in deze tabel. 16 STARTERSATLAS 2015

17 Waals-Brabant is meest ondernemende provincie in België, in Vlaanderen spant Antwerpen de kroon Als we Brussel buiten beschouwing laten en ons enkel concentreren op de cijfers in Vlaanderen en Brussel, zien we dat Waals-Brabant de hoogste startersdichtheid haalt met 1 starter per 126 inwoners, of 7,9 starters per inwoners. Daarmee scoort Waals-Brabant zeer goed in vergelijking met de andere Waalse provincies. Vooral Henegouwen en Luxemburg scoren beduidend lager met telkens 1 starter per 187 inwoners. In Vlaanderen is de koppositie voor Antwerpen met 1 starter per 148 inwoners of 6,8 starters per inwoners. Aantal inwoners Bron: FOD economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie - bevolkingscijfers per 1 januari 2014 Aandeel in % op totale bevolking federaal Aantal starters Bron: Graydon Belgium NV (www. graydon.be) in samenwerking met UNIZO ( Aandeel in % op totaal aantal starters federaal 1 starter per... inwoners Federaal ,9 Aantal starters per inwoners Vlaams Gewest ,49% ,11% 156 6,4 West-Vlaanderen ,54% ,52% 159 6,3 Oost-Vlaanderen ,17% ,96% 159 6,3 Antwerpen ,17% ,73% 148 6,8 Limburg ,68% ,88% 161 6,2 Vlaams Brabant ,93% ,02% 158 6,3 Brussel Hoofdstad ,43% ,02% 107 9,3 Waals Gewest ,07% ,30% 163 6,1 Waals Brabant ,51% ,01% 126 7,9 Henegouwen ,95% ,20% 187 5,4 Namen ,35% ,92% 160 6,3 Luik ,79% ,27% 152 6,6 Luxemburg ,48% ,91% 187 5,3 (*) Opgelet: de categorie bedrijven met maatschappelijke zetel in het buitenland of zonder adres gekend in België werd niet opgenomen in deze tabel. STARTERSATLAS

18 Provincie Antwerpen telt grootste aantal nieuwe ondernemingen Met nieuw opgestarte ondernemingen (16% van de totale starterspopulatie) gaat de provincie Antwerpen de andere provincies ruim vooraf. Op de tweede plaats volgt Brussel met nieuw gestarte ondernemingen of een aandeel van 13,8%. Oost-Vlaanderen komt op een derde plaats met starters (12%). De provincies met het kleinste aantal starters zijn terug te vinden aan Waalse zijde, met als uitschieters Luxemburg (1,8%), Namen (3,7%) en Waals-Brabant (4,2%). West- Vlaanderen Oost- Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams Brabant Brussel hoofdstad Waals Brabant Henegouwen Namen Luik Luxemburg Bedrijven met zetel in buitenland of zonder gekend adres in België FEDERAAL STARTERSATLAS 2015

19 AANDEEL VAN DE STARTENDE ONDERNEMINGEN IN 2014 PER PROVINCIE Luxemburg 2% Luik 8% Namen 4% Henegouwen 9% Waals Brabant 4% Brussel hoofdstad 14% Vlaams Brabant 9% Bedrijven met zetel in buitenland 5% of zonder gekend adres in België West-Vlaanderen 10% Oost-Vlaanderen 12% Antwerpen 16% Limburg 7% STARTERSATLAS

20 Toename starters meest uitgesproken in West-Vlaanderen, Luik laat sterke daling optekenen In Vlaanderen is de stijging van het aantal starters het meest uitgesproken in West-Vlaanderen. Het aantal starters stijgt er met 12% t.o.v Hoewel de stijging in West-Vlaanderen dit jaar het sterkst is, was de daling er in 2013 ook het sterkst met een achteruitgang van 8,1%. Alle andere Vlaamse provincies laten een stijging van het aantal starters optekenen van 5,8% tot 8,1%. In Wallonië zien we een gevarieerd beeld. Twee provincies laten een stijging van het aantal starters optekenen. In Waals-Brabant is de stijging het sterkst met 8,9%. In Henegouwen is er een toename van het aantal starters met bijna 2%. Luik, Luxemburg en Namen laten dan weer een daling optekenen van het aantal starters. De daling is vooral uitgesproken in Luik met -6,2%. In Luxemburg en Namen blijft de daling zeer beperkt met respectievelijk -0,6% en -0,5%. In Brussel is er een stijging van het aantal starters met 3,2%. West- Vlaanderen Oost- Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams Brabant Brussel hoofdstad Waals Brabant Henegouwen Namen Luik Luxemburg Bedrijven met zetel in buitenland of zonder gekend adres in België FEDERAAL ,46% 15,98% 16,43% 10,60% 16,74% 12,52% 12,59% 17,58% 19,00% 17,71% 8,92% 25,95% 14,68% ,97% 5,88% 6,04% 15,95% 5,65% 14,26% 4,98% 5,83% 4,81% 8,41% 9,87% -2,56% 8,09% ,54% -2,30% -1,17% -3,14% -3,19% -8,19% 0,10% -3,32% -4,18% -5,26% -7,25% 18,15% -3,29% ,98% -5,83% -4,06% -5,19% -3,03% -6,48% -3,48% -4,72% -8,11% 0,24% -4,73% 117,13% -2,24% ,09% 9,88% 9,38% 7,76% 9,12% 16,07% 11,54% 10,21% 14,58% 15,63% 4,82% 7,78% 10,90% ,93% 3,00% 4,17% 0,90% 3,58% 8,54% 4,65% 5,91% 8,65% 2,54% 15,16% 3,54% 4,51% ,87% -6,77% -8,93% -8,81% -5,92% -1,69% -8,24% -4,37% -0,69% -3,29% -7,92% 1,90% -5,23% ,14% -0,03% 1,37% -3,25% 1,11% 4,48% -0,51% 0,42% -4,53% 6,26% 0,14% 10,20% 0,64% ,04% 5,81% 6,28% 8,09% 7,27% 3,15% 8,86% 1,95% -0,49% -6,19% -0,61% 6,15% 4,69% 20 STARTERSATLAS 2015

21 Grote verschillen in daling van het aantal starters in de verschillende provincies gedurende eerste kwartaal Op basis van de voorlopige cijfers voor het eerste kwartaal van 2015 blijkt dat Luik de grootste achteruitgang (-10,1%) laat optekenen inzake het aantal starters. In Vlaanderen is de daling het grootst in de provincie Limburg, waar het aantal starters met 6,3% afneemt. In Vlaanderen is er enkel een stijging in Antwerpen met 0,15%. In Wallonië is er in alle provincies een daling met uitzondering van de provincie Namen waar een stijging met 1,99% wordt opgetekend en de provincie Waals-Brabant waar er een stijging is met 1,1%. Ook hier wijzen we er op dat de cijfers nog verder zullen evolueren en een toename zullen kennen met ongeveer 5% tot 10%. Dit betekent dat een aantal provincies wellicht eerder een status quo of zelfs een beperkte groei zullen realiseren. West- Vlaanderen Oost- Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams Brabant Brussel hoofdstad Waals Brabant Henegouwen Namen Luik Luxemburg Bedrijven met zetel in buitenland of zonder gekend adres in België FEDERAAL ,47% 18,90% 18,86% 14,38% 15,24% 11,64% 13,89% 17,77% 17,91% 24,18% 8,51% 14,83% 15,73% ,75% 3,83% 2,98% 16,11% 10,27% 17,49% 4,32% -1,35% -2,15% 7,71% 10,36% 4,64% 6,91% ,10% 0,66% 1,35% -3,41% -1,08% -8,26% 5,85% 4,91% 4,92% -4,89% -1,27% -18,04% -1,13% ,90% -13,12% -7,04% -9,04% -12,12% -10,56% -16,69% -7,07% -19,85% -6,21% -3,08% 170,27% -7,61% ,36% 11,86% 11,07% 9,60% 14,27% 17,67% 23,48% 8,43% 23,23% 19,00% 1,86% 32,00% 13,55% ,52% 2,70% 5,91% 0,99% 4,87% 11,96% 0,34% 5,89% 7,49% 3,32% 5,47% -5,63% 5,10% ,93% 2,05% -7,88% -3,69% -3,80% -3,08% -1,67% -0,92% 0,35% -4,35% -2,96% -6,08% -2,99% ,90% -4,85% -2,83% -11,24% -8,06% 2,85% -8,50% -6,85% -6,25% 10,64% 5,60% 2,08% -3,60% ,99% 4,18% 5,30% 8,85% 13,80% 7,95% 8,43% 2,82% -7,04% -7,92% -8,43% 6,46% 5,09% ,79% -1,95% 0,15% -6,28% -5,74% -5,46% 1,14% -7,04% 1,99% -10,11% -3,68% -9,44% -4,18% STARTERSATLAS

22 BVBA blijft met voorsprong de belangrijkste vennootschapsvorm De BVBA blijft afgetekend de belangrijkste vennootschapsvorm met een aandeel van 18,4%. Dit is een status quo ten opzichte van Het gewicht van de BVBA als belangrijkste vennootschapsvorm is wel afgenomen in vergelijking met 2008 toen BVBA s voor een kwart van de totale starterspopulatie instonden. Samen met de eenmanszaak vertegenwoordigt de BVBA een aandeel van 80,1% van de totale bedrijvenpopulatie. Op de tweede plaats komt de EBVBA of eenpersoons-bvba. Het aandeel van de EBVBA bedraagt 5,5% in De commanditaire vennootschappen halen een derde plaats met een aandeel van 4,8%. NV BVBA EVBA SVBA CV CVBA CVOH COMA COMV LV VOF ESV MS Vereniging naar Buitenlands recht Eenmanszaak TOTAAL ,73% 24,70% 6,76% 0,00% 0,00% 0,51% 0,57% 0,14% 1,72% 0,13% 1,67% 0,04% 0,00% 2,33% 57,70% ,26% 24,74% 6,87% 0,00% 0,00% 0,53% 0,60% 0,17% 1,86% 0,15% 1,68% 0,03% 0,00% 2,24% 57,87% ,05% 24,72% 7,73% 0,00% 0,00% 0,49% 0,52% 0,15% 2,29% 0,17% 1,91% 0,04% 0,00% 2,32% 56,60% ,30% 25,34% 8,27% 0,00% 0,00% 0,45% 0,56% 0,11% 3,54% 0,22% 2,50% 0,02% 0,00% 2,58% 54,10% ,87% 22,99% 7,84% 0,00% 0,00% 0,47% 0,60% 0,06% 4,02% 0,30% 2,62% 0,03% 0,00% 4,02% 55,19% ,76% 23,41% 7,85% 0,52% 0,00% 0,49% 0,53% 0,07% 4,12% 0,25% 2,56% 0,03% 0,00% 3,40% 55,00% ,66% 22,78% 7,76% 0,70% 0,00% 0,45% 0,45% 0,07% 4,88% 0,21% 2,53% 0,03% 0,01% 3,54% 54,94% ,35% 19,39% 5,96% 0,67% 0,00% 0,45% 0,45% 0,04% 4,46% 0,22% 2,49% 0,04% 0,00% 3,75% 60,74% ,34% 18,52% 5,41% 0,78% 0,00% 0,51% 0,44% 0,04% 4,31% 0,14% 2,41% 0,03% 0,01% 3,77% 62,29% ,22% 18,38% 5,45% 0,88% 0,00% 0,57% 0,37% 0,03% 4,77% 0,15% 2,45% 0,02% 0,02% 3,97% 61,72% 22 STARTERSATLAS 2015

23 STARTERS: EVOLUTIE PER RECHTSVORM VAN NV BVBA EVBA SVBA CVBA CVOH COMA COMV LV VOF ESV MS Vereniging naar Buitenlands recht Eenmanszaak STARTERSATLAS

24 Toename eenmanszaken zet zich onverminderd voort Eenmanszaken Vennootschappen ,02% 14,21% ,72% 11,34% ,57% 2,28% ,27% -4,55% ,52% 11,36% ,40% 4,65% ,77% -17,41% ,22% -3,35% ,73% 6,28% Het aantal eenmanszaken neemt sinds 2009 onafgebroken toe. In 2014 tellen we eenmanszaken in België. Ten opzichte van 2009 is dit een stijging met 29,4%. Het aantal vennootschappen stijgt opnieuw nadat er de voorbije twee jaar een daling was geconstateerd. Vandaag zijn er startende vennootschappen wat nog steeds beduidend minder is ten opzichte van de startende vennootschappen in Omwille van de continue stijging van het aantal eenmanszaken en de daling van het aantal vennootschappen in 2012 en 2013, is het aandeel van de eenmanszaken gestegen van 54,9% in 2011 tot 61,7% in EVOLUTIE VAN HET AANTAL STARTENDE VENNOOTSCHAPSVORMEN EN EENMANSZAKEN Eenmanszaken Vennootschappen ,70% 42,30% ,87% 42,13% ,60% 43,40% ,10% 45,90% ,19% 44,81% ,00% 45,00% ,94% 45,06% ,74% 39,26% ,29% 37,71% ,72% 38,28% Eenmanszaken Vennootschappen STARTERSATLAS 2015

25 Medische beroepen en zakelijke diensten meest populaire starterssectoren Als we op het niveau van de hoofdgroepen blijven, zien we dat de meeste bedrijven starten in de dienstensector. We tellen in 2014 ruim starters in de diensten of 37% van het totaal aantal starters. Binnen de groep van de diensten zijn de zakelijke diensten het populairst met starters en de immobiliën met starters. Op plaats drie en vier volgen dan de diensten aan personen met starters en de IT-diensten met starters. De tweede grootste sector op het niveau van de hoofdgroepen zijn de vrije beroepen. Zij hebben een aandeel van 15,8% in het totaal aantal starters in 2014 met in totaal starters. De medische beroepen zijn het sterkst vertegenwoordigd met een aandeel van 63,5% of in totaal starters. Na de diensten en de vrije beroepen volgt de bouwsector met een aandeel van 10,5% of starters en de detailhandel met een aandeel van 9,4% of starters. AANTAL STARTENDE ONDERNEMINGEN IN BELGIË ( ) DIENSTEN Financiële diensten: banken, holdings Financiële diensten: verzekeringen, pensioenfondsen Zakelijke diensten Immobiliën Communicatie IT Handelsbemiddeling Diensten aan personen Menselijke gezondheidszorg Maatschappelijke dienstverlening Kunst, amusement en recreatie BOUW Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten Weg- en waterbouw Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden INDUSTRIE Industrie: agro Industrie: voedingsmiddelen STARTERSATLAS

26 AANTAL STARTENDE ONDERNEMINGEN IN BELGIË ( ) Industrie: overige Drukkerijen en grafische bedrijven DETAILHANDEL (excl.automobielsector) HORECA Verschaffen van accommodatie Eet- en drinkgelegenheden GROOTHANDEL (excl.automobielsector) AUTOMOBIEL TRANSPORT Vervoer te land, te water en lucht Vervoer logistiek VRIJE BEROEPEN Medische beroepen Juridische beroepen Economische beroepen Bouwtechnische beroepen ANDERE/NIET GEKEND Andere activiteiten Onbekende activiteit Kan niet toegekend worden TOTAAL EVOLUTIE PER SECTOR T.O.V. HET FEDERALE NIVEAU ( ) DIENSTEN 20,34% 8,94% -1,39% -5,08% 12,16% 3,29% -6,98% 1,40% 3,39% Financiële diensten: banken, holdings 35,39% 17,18% -16,26% 5,06% 35,94% 7,50% -21,19% 0,34% 11,96% Financiële diensten: verzekeringen, pensioenfondsen 2,94% 75,04% -20,70% -4,83% -13,50% 10,86% 3,15% -5,24% 15,55% Zakelijke diensten 20,40% 9,67% 4,44% -3,78% 10,19% -0,86% -2,44% -0,67% 8,77% Immobiliën 23,35% 12,84% -4,01% -8,41% 18,22% 8,67% -18,51% 0,94% 13,45% Communicatie 3,78% -3,29% -18,82% -16,78% 14,59% 8,56% -3,20% -2,64% 12,22% IT 26,02% 13,14% -0,03% -9,04% 21,18% 2,50% -11,71% 18,88% -25,38% Handelsbemiddeling 21,70% -17,34% -27,48% 5,52% 5,42% 2,05% -2,05% 0,31% -12,68% 26 STARTERSATLAS 2015

27 EVOLUTIE PER SECTOR T.O.V. HET FEDERALE NIVEAU ( ) Diensten aan personen 13,27% 13,71% 9,03% -4,22% 3,44% -0,68% -0,30% -0,66% 11,85% Menselijke gezondheidszorg 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 16,67% -78,57% 166,67% 0,00% 0,00% Maatschappelijke dienstverlening 16,32% 19,46% 37,50% 14,88% -0,96% 31,72% 42,65% -27,06% 5,48% Kunst, amusement en recreatie 16,18% -3,02% 35,50% -12,27% 8,57% -1,15% 3,60% -3,58% 10,99% BOUW 18,16% 16,19% -15,18% -10,43% 7,79% 10,50% -8,12% 1,10% 1,42% Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 10,08% 12,89% -16,95% -19,97% 26,58% 13,07% -3,60% -0,39% -2,50% Weg- en waterbouw 30,77% 5,49% -10,04% 5,79% 23,05% 24,13% -13,30% -9,73% -5,23% Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 19,62% 17,30% -14,99% -9,08% 3,82% 9,28% -8,84% 2,02% 2,64% INDUSTRIE 14,33% 3,90% -14,02% -10,83% 4,08% 15,75% -3,04% -6,63% 6,04% Industrie: agro 19,16% 0,40% -9,20% -19,22% 3,05% 10,53% -5,06% -2,19% 2,88% Industrie: voedingsmiddelen -3,79% 0,26% -11,78% -8,01% 3,55% 22,74% -1,27% -10,80% 18,16% Industrie: overige 11,98% 4,11% -8,26% -4,55% 7,28% 14,94% -1,91% -6,89% 5,95% Drukkerijen en grafische bedrijven 20,96% 16,53% -45,57% -6,27% -7,75% 37,10% -2,96% -17,21% 8,42% DETAILHANDEL (excl.automobielsector) 5,16% 9,57% -6,09% 3,53% 6,85% -0,38% -2,35% 9,33% 5,38% HORECA 2,05% -0,28% -0,69% -4,02% 0,54% -2,58% -2,71% 2,55% 3,27% Verschaffen van accommodatie 6,18% 16,00% -17,24% -6,44% -2,02% -4,13% -6,47% 17,05% -14,17% Eet- en drinkgelegenheden 1,83% -1,21% 0,42% -3,89% 0,68% -2,50% -2,52% 1,83% 4,26% GROOTHANDEL (excl.automobielsector) 8,69% 2,54% -8,99% -5,75% 9,09% -1,47% -4,80% -4,28% 6,79% AUTOMOBIEL 10,79% 8,20% -9,53% -1,66% -2,28% 13,11% -4,04% -0,32% 6,38% TRANSPORT 12,13% 4,51% -6,26% -17,31% 6,64% 7,77% -10,32% 0,97% 1,24% Vervoer te land, te water en lucht 11,86% 3,57% 3,13% -24,56% 9,83% 13,87% -8,53% 1,94% 4,16% Vervoer logistiek 12,43% 5,53% -16,17% -7,88% 3,24% 0,86% -12,61% -0,32% -2,76% VRIJE BEROEPEN 25,69% 6,27% 0,31% 18,00% 23,59% 14,61% -2,45% -6,17% 19,14% Medische beroepen 23,18% 10,78% 0,00% 47,72% 34,03% 14,83% 4,35% -7,95% 22,64% Juridische beroepen 15,13% 24,17% -2,20% 14,90% 18,62% 20,10% -10,22% -2,32% 17,29% Economische beroepen 29,95% -15,63% 2,67% -13,30% 8,11% 14,03% -17,02% 1,03% 11,60% Bouwtechnische beroepen 33,44% -0,19% 1,53% -13,05% 6,72% 9,59% -12,37% -5,18% 10,48% ANDERE/NIET GEKEND 3,39% 6,90% 15,90% 4,45% 12,55% -6,44% -3,87% 4,42% -6,50% Andere activiteiten 7,22% 7,64% 19,09% -45,08% -29,50% 5,59% -7,67% -10,88% 36,22% Onbekende activiteit 26,21% 4,52% -6,16% 14,71% 25,56% 7,01% 15,59% -1,38% 14,84% Kan niet toegekend worden -3,76% 7,25% 20,85% 27,66% 19,18% -10,98% -8,42% 8,76% -18,47% TOTAAL 14,68% 8,09% -3,29% -2,24% 10,90% 4,51% -5,23% 0,64% 4,69% STARTERSATLAS

28 Top 25 van de meest voorkomende startersactiviteiten: adviesbureaus op nummer 1, verpleegkundige activiteiten op nummer 2, ambulante revalidatietechnieken op nummer 3 Als we het aantal starters per individuele nacecode vergelijken, stellen we vast dat de adviesbureaus op gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering opnieuw de ranglijst aanvoeren met in totaal starters. Op de tweede plaats komen dit jaar de verpleegkundige activiteiten met in totaal starters. Op de derde plaats staan de ambulante revalidatietechnieken met starters. De top 5 wordt vervolledigd met de sector overige detailhandel (1.709 starters) en activiteiten van advocaten (1.642 starters). TOP 25 VAN DE MEEST VOORKOMENDE STARTERSACTIVITEITEN (NACE 5 DIGITS GERANGSCHIKT OP AANTALLEN VAN HET JAAR 2014) AANTAL OPRICHTINGEN Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering Verpleegkundige activiteiten Ambulante revalidatieactiviteiten Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel Activiteiten van advocaten Eetgelegenheden met beperkte bediening Holdings Computerconsultancy-activiteiten Cafés en bars Schoonheidsverzorging Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g Eetgelegenheden met volledige bediening STARTERSATLAS 2015

29 TOP 25 VAN DE MEEST VOORKOMENDE STARTERSACTIVITEITEN (NACE 5 DIGITS GERANGSCHIKT OP AANTALLEN VAN HET JAAR 2014) AANTAL OPRICHTINGEN Landschapsverzorging Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden Praktijken van specialisten Bouwarchitecten Algemene bouw van residentiële gebouwen Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen Haarverzorging Schrijnwerk Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen Overige vormen van onderwijs Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's Reclamebureaus STARTERSATLAS

30 Status quo in aandeel mannen versus vrouwen die eenmanszaak starten Het aandeel van de vrouwelijke starters die een eenmanszaak oprichtten is sinds 2010 constant gebleven op 42%. In 2014 startten vrouwen een eenmanszaak ten opzichte van mannen. De mannen halen daarmee een aandeel van 57,7% in het totaal aantal starters. Man Vrouw Onbekend TOTAAL ,11% 34,79% 2,11% ,82% 35,83% 1,36% ,06% 35,53% 0,41% ,92% 37,78% 0,30% ,43% 38,30% 0,27% ,81% 42,02% 0,18% ,50% 42,37% 0,13% ,58% 43,26% 0,16% ,88% 41,92% 0,20% ,73% 42,22% 0,05% GENDEREVOLUTIE BIJ STARTENDE EENMANSZAKEN - FEDERAAL Man Vrouw Onbekend STARTERSATLAS 2015

31 69% van de starters overleeft de eerste 5 jaar, Vlaamse starters overleven meer in vergelijking met Brussel en Wallonië Na vijf jaar is nog 69,1% van de opgestarte ondernemingen actief. Concreet betekent dit dat van de opgestarte bedrijven in 2010 er begin 2015 nog actief zijn. 31% of ondernemingen overleefden de eerste 5 jaren dus niet. Ten opzichte van vorig jaar, toen de overlevingsgraad na 5 jaar op 70,1% uit kwam, is dit een status quo. Als we nog verder teruggaan tot de starters opgericht in 2005, stellen we vast dat vandaag nog 55,1% actief is. Het overlevingspercentage in Vlaanderen ligt met 70,3% iets hoger ten opzichte van Wallonië en Brussel waar het overlevingspercentage na 5 jaar voor beide 65% bedraagt. Een stopzetting kan het gevolg zijn van een faillissement of een schrapping bij de BTWadministratie. Andere mogelijkheden zijn een ontbinding, een splitsing, een vereffening, het overlijden van de zaakvoerder of een vrijwillige stopzetting van de activiteiten. Let wel: wanneer een eenmanszaak wordt omgevormd naar een vennootschap, wordt de eenmanszaak als stopgezet beschouwd. Er wordt dan ook een nieuwe onderneming (een vennootschap) opgericht. Deze omvorming wordt niet geregistreerd in de Kruispuntbank Ondernemingen. Het bedrijf wordt dus als stopgezet beschouwd, hoewel het in werkelijkheid blijft voortbestaan onder een andere juridische vorm. De reële slaagkansen van een startende onderneming liggen in werkelijkheid dus iets hoger dan onderstaande statistieken aangeven. STOPZETTINGEN EN OVERLEVINGSGRAAD VAN STARTERS NAAR JAAR VAN OPRICHTING - FEDERAAL Jaar van oprichting Aantal starters Failliet Ontbonden Gesplitst Sluiting van vereffening Stopzetting activiteit Uitbater overleden Niet meer onderworpen aan de btwadministratie Geschrapt bij de btwadministratie Totaal stopzettingen Overlevingsgraad ,11% ,04% ,40% ,92% ,72% ,07% ,88% ,34% ,22% ,17% STARTERSATLAS

in samenwerking met Graydon

in samenwerking met Graydon in samenwerking met Graydon Colofon Dit is een uitgave van UNIZO-Studiedienst Willebroekkaai 37 1000 Brussel Tel.: 02 212 25 31 Fax: 02 230 93 54 E-mail: studiedienst@unizo.be Website: www.unizo.be - www.startersservice.be

Nadere informatie

STARTERS. Shutterstock ATLAS 2017

STARTERS. Shutterstock ATLAS 2017 STARTERS Shutterstock ATLAS 2017 Startersatlas 2017 BE.indd 1 1 Startersatlas 2017 16-05-17 13:55 Colofon Uitgave van UNIZO vzw, Graydon Belgium nv en UCM Redactie Robin Deman (Adviseur Economie & Onderzoek

Nadere informatie

PROFIEL VAN DE STARTENDE ONDERNEMING 6. Startende ondernemingen per provincie 13. Startende ondernemingen per juridische vorm 17

PROFIEL VAN DE STARTENDE ONDERNEMING 6. Startende ondernemingen per provincie 13. Startende ondernemingen per juridische vorm 17 Colofon Dit is een uitgave van UNIZO Startersservice Spastraat 8 1000 Brussel Tel: 02/ 238 05 92 Fax: 02/ 238 05 96 E-mail: info@startersservice.be Website: www.startersservice.be UNIZO Startersservice

Nadere informatie

UNIZO STARTERSATLAS. met medewerking van Graydon

UNIZO STARTERSATLAS. met medewerking van Graydon UNIZO STARTERSATLAS Colofon Dit is een uitgave van UNIZO Startersservice Spastraat 8 1000 Brussel Tel: 02/ 238 05 92 Fax: 02/ 238 05 96 E-mail: info@startersservice.be Website: www.startersservice.be UNIZO

Nadere informatie

PROFIEL VAN DE STARTENDE ONDERNEMING 7. Startende ondernemingen per provincie 14. Startende ondernemingen per juridische vorm 18

PROFIEL VAN DE STARTENDE ONDERNEMING 7. Startende ondernemingen per provincie 14. Startende ondernemingen per juridische vorm 18 Colofon Dit is een uitgave van UNIZO Startersservice Spastraat 8 1000 Brussel Tel: 02/ 238 05 92 Fax: 02/ 238 05 96 E-mail: info@startersservice.be Website: www.startersservice.be UNIZO Startersservice

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%.

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. STUDIE Faillissementen 1 december 2016 Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding

Nadere informatie

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017 ... Graydon studie Faillissementen November 2017 1 december 2017 [Typ hier] [Typ hier] [Typ hier] Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure

Nadere informatie

STUDIE. Faillissementen januari 2017

STUDIE. Faillissementen januari 2017 STUDIE Faillissementen januari 2017 01/02/2017 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn

Nadere informatie

Aantal startende ondernemingen stagneert nog altijd

Aantal startende ondernemingen stagneert nog altijd Aantal startende ondernemingen stagneert nog altijd Naar aanleiding van de Vlaamse Startersdag van 22 april 2004 publiceerde UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, voor het eerst de Startersatlas.

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen mei 2016

STUDIE Faillissementen mei 2016 STUDIE Faillissementen mei 2016 Maand mei: faillissementen stijgen +4,1%. Stijging vooral binnen de horeca Cumul 2016: -12,3% Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon

Nadere informatie

STUDIE. Faillissementen. Maanden juli en augustus

STUDIE. Faillissementen. Maanden juli en augustus STUDIE Faillissementen Maanden juli en augustus 4 september 2017 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld.

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 3 oktober Stijgende faillissementscijfers in september

STUDIE Faillissementen 3 oktober Stijgende faillissementscijfers in september STUDIE Faillissementen 3 oktober 2016 Stijgende faillissementscijfers in september 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure

Nadere informatie

Het KMO-Rapport Brussel

Het KMO-Rapport Brussel Editie 2012 Het KMO-Rapport Brussel De financieel-economische gezondheid van de Brusselse KMO in beeld Het KMO-Rapport Brussel De financieel-economische gezondheid van de Brusselse KMO in beeld UNIZO-Studiedienst

Nadere informatie

STUDIE FAILLISSEMENTEN. Zomer 2015

STUDIE FAILLISSEMENTEN. Zomer 2015 STUDIE FAILLISSEMENTEN Zomer 2015 01/09/2015 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn

Nadere informatie

Studie 3 februari 2014 Faillissementen januari 2014

Studie 3 februari 2014 Faillissementen januari 2014 Studie 3 februari 2014 Faillissementen januari 2014 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 03 januari 2017

STUDIE Faillissementen 03 januari 2017 STUDIE Faillissementen 03 januari 2017 1 september 2016 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen maart 2016:

STUDIE Faillissementen maart 2016: STUDIE Faillissementen maart 2016: Daling van het aantal faillissementen met 31% Eerste trimester: daling met 17% Faillissementsgraden voor 2015: Horeca en starters bvba meest risicovol Overname en gebruik

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen april 2016:

STUDIE Faillissementen april 2016: STUDIE Faillissementen april 2016: Daling van het aantal faillissementen met 12,12% Januari-april: daling met 15,92% Daling zet zich ook door in Brussel -31,3% in april Overname en gebruik van dit onderzoek

Nadere informatie

Wat wordt geteld? omvormingen worden geteld als nieuwe onderneming hoewel ze dit in feite niet zijn. eenmanszaken vennootschappen. Ondernemingsnummers

Wat wordt geteld? omvormingen worden geteld als nieuwe onderneming hoewel ze dit in feite niet zijn. eenmanszaken vennootschappen. Ondernemingsnummers Wat wordt geteld? eenmanszaken vennootschappen omvormingen worden geteld als nieuwe onderneming hoewel ze dit in feite niet zijn Ondernemingsnummers worden niet meegeteld: vzw s, verenigingen mede-eigenaars,

Nadere informatie

Faillissementen: Zomermaand juli telt 616 faillissementen

Faillissementen: Zomermaand juli telt 616 faillissementen Persbericht 1 augustus 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 55 2600 Berchem www.graydon.be Faillissementen:

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2012

Sectoranalyse Horeca 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2012 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen semester :

STUDIE Faillissementen semester : STUDIE Faillissementen semester 1 2016: Sterke daling van het aantal faillissementen vooral in Brussel en Wallonië Maand juni: -14,3% 1 e semester: -12,7% Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd

Nadere informatie

SECTORANALYSE HORECA 2015

SECTORANALYSE HORECA 2015 Rapport 2015 106 Pag. SECTORANALYSE HORECA 2015 Ondernemingen 2015 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : Berchem mob :

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : Berchem mob : Persbericht 2 mei 2013 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

SECTORANALYSE HORECA 2016

SECTORANALYSE HORECA 2016 Rapport 2016 130 Pag. SECTORANALYSE HORECA 2016 Ondernemingen 2016 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

HET KMO-RAPPORT VLAANDEREN

HET KMO-RAPPORT VLAANDEREN Editie 2012 HET KMO-RAPPORT VLAANDEREN De financieel-economische gezondheid van de Vlaamse KMO in beeld Het KMO-Rapport Vlaanderen De financieel-economische gezondheid van de Vlaamse KMO in beeld UNIZO-Studiedienst

Nadere informatie

JANUARI Het KMO-Rapport. De financieel-economische gezondheid van de Vlaamse, Brusselse en Waalse KMO in beeld

JANUARI Het KMO-Rapport. De financieel-economische gezondheid van de Vlaamse, Brusselse en Waalse KMO in beeld JANUARI 2016 Het KMO-Rapport De financieel-economische gezondheid van de Vlaamse, Brusselse en Waalse KMO in beeld Uitgave van UNIZO vzw, Graydon Belgium nv en UCM Redactie Gilles Vandorpe (Coördinator

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Eric Van Den Broele. Stand van zaken WCO statistische analyse 04/03/2014

Eric Van Den Broele. Stand van zaken WCO statistische analyse 04/03/2014 Stand van zaken WCO statistische analyse 04/03/2014 200 Evolutie van het aantal toegekende opschortingen in WCO Evolution du nombre de sursis en LCE Bron / source: Graydon Belgium nv/sa www.graydon.be

Nadere informatie

notarisbarometer 101,6 99, ,2 99,8 94,1 Belgisch vastgoed zet de economische crisis een hak

notarisbarometer 101,6 99, ,2 99,8 94,1 Belgisch vastgoed zet de economische crisis een hak notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 11 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

STUDIE FAILLISSEMENTEN. Jaar 2015

STUDIE FAILLISSEMENTEN. Jaar 2015 STUDIE FAILLISSEMENTEN Jaar 2015 04/01/2016 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn ontwikkeld

Nadere informatie

Prijzen houden stand, maar de activiteit daalt. derde trimester met 5,1% naar beneden ten opzichte van de derde trimester van 2009.

Prijzen houden stand, maar de activiteit daalt. derde trimester met 5,1% naar beneden ten opzichte van de derde trimester van 2009. Vastgoed, familie, vennootschappen juli - september Trimester 3-21 www.notaris.be 1. Index van de vastgoed-activiteit in België n 6 12 12 11 18,2 11 1 11,1 11,6 1 99,2 1 99,7 99,8 94,3 94,4 94,1 1 9 86,3

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart I. Vastgoedactiviteit in België Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart In het 2de trimester van 2013 waren er in ons

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Uitgave van UNIZO vzw, Graydon Belgium nv en UCM

Uitgave van UNIZO vzw, Graydon Belgium nv en UCM Uitgave van UNIZO vzw, Graydon Belgium nv en UCM Redactie Gilles Vandorpe (Coördinator Onderzoek UNIZO-Studiedienst) Charlie Tchinda (Economiste-Statisticien UCM-Studiedienst) Begeleidingscomité en databronnen

Nadere informatie

Het KMO-Rapport Vlaanderen

Het KMO-Rapport Vlaanderen Het KMO-Rapport Vlaanderen De financieel-economische gezondheid van de Vlaamse KMO in beeld 2008 Het KMO-Rapport Vlaanderen De financieel-economische gezondheid van de Vlaamse KMOvennootschap en eenmanszaak

Nadere informatie

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 14 Juli - september Trimester 3 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 55 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 55 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be Persbericht 3 december 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 55 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

Uitgave van UNIZO vzw, UCM en Graydon Belgium nv

Uitgave van UNIZO vzw, UCM en Graydon Belgium nv JANUARI 2014 Uitgave van UNIZO vzw, UCM en Graydon Belgium nv 2 Redactie Gilles Vandorpe (Coördinator Onderzoek UNIZO-Studiedienst) Charlie Tchinda (Economist-Statisticus UCM Studiedienst) Begeleidingscomité

Nadere informatie

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse.

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Severine Appelmans Ondernemingen Samenvatting Aantal BTW-plichtige ondernemingen blijft stijgen (periode 2003-2013)

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 n 26 T/3 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,1 94,9 102,8 98,9

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

Prikkels om te Ondernemen West-Vlaanderen Werkt 4, 2010

Prikkels om te Ondernemen West-Vlaanderen Werkt 4, 2010 Hoe groot is de ondernemingslust in West-Vlaanderen? Lieselot Denorme sociaaleconomisch beleid, WES Startende ondernemingen zijn voor een regio van enorm groot belang. Ze houden de economische dynamiek

Nadere informatie

Studie Oktober 2013 Aantal oprichtingen en stopzettingen in 2013 Beschouwde periode: januari tot en met augustus

Studie Oktober 2013 Aantal oprichtingen en stopzettingen in 2013 Beschouwde periode: januari tot en met augustus Studie Oktober 2013 Aantal oprichtingen en stopzettingen in 2013 Beschouwde periode: januari tot en met augustus Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium.

Nadere informatie

Net geen jaar van records

Net geen jaar van records Persbericht 3 juni 2013 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 20 T/1 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9

Nadere informatie

notarisbarometer Belgisch vastgoed blijft betrouwbaar Vastgoedactiviteit in België 106,4 106,8 102,8 102,6 94,9

notarisbarometer Belgisch vastgoed blijft betrouwbaar Vastgoedactiviteit in België  106,4 106,8 102,8 102,6 94,9 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 13 April - juni Trimester 2 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie A Vastgoedactiviteit

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Januari - Maart 2013 n 16 T/1 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 87,7 101,6 100 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 99,2 99,2 102,8 94,1

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q3 216, Q4 216 en Q1 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS 1 Flexi-jobs: Synthese Tabel 1: Aantal en aandeel flexi-arbeid -2016Q4- Aantal Aandeel Werkgevers 5 223 21,4% Arbeidsplaatsen tijdens kwartaal 1 16 831 9,4% Voltijdsequivalenten

Nadere informatie

HET KMO-RAPPORT VLAANDEREN

HET KMO-RAPPORT VLAANDEREN Editie 2011 HET KMO-RAPPORT VLAANDEREN De financieel-economische gezondheid van de Vlaamse KMO in beeld Het KMO-Rapport Vlaanderen De financieel-economische gezondheid van de Vlaamse KMO in beeld UNIZO-Studiedienst

Nadere informatie

UNIZO KMO-BAROMETER. KMO-Barometer mrt 07 jun 07. dec 06

UNIZO KMO-BAROMETER. KMO-Barometer mrt 07 jun 07. dec 06 UNIZO KMO-BAROMETER UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be Voor resultaten van vroegere edities van de KMO-barometer en andere KMO-statistieken zie: www.unizo.be/statistieken

Nadere informatie

Sectorfoto PSC

Sectorfoto PSC Sectorfoto 2009-2013 PSC 149.01 Elektriciens: Installatie en Distributie 2014 Vormelek vzw Marlylaan 15/8 b2 1120 Brussel Tel.: 02/476.16.76 Fax: 02/476.17.76 Geen enkel gedeelte van dit werk mag gereproduceerd

Nadere informatie

86,3 87,7 +1,66% -8,62%

86,3 87,7 +1,66% -8,62% Vastgoed, familie, vennootschappen januari maart Trimester 1-21 www.notaris.be 1. Index van de vastgoedactiviteit in België n 4 12 12 11 18,2 11 1 94,3 11,1 11,6 94,4 99,2 1, 99,7 1 86,3 9 87,7 9 8 27

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014 n 21 T/2 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9 101,4

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 n 19 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 87,7 101,6 100 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 99,2 99,2 102,8

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012

PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012 PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012 2011 : MEER FAILLISSEMENTEN, MINDER JOBVERLIES In 2011 gingen in België in totaal 10.224 bedrijven failliet, een stijging van 6,8% in vergelijking met 2010. Het aantal

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE MARKT

EVOLUTIE VAN DE MARKT Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december n 27 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,9 102,8 98,9 101,4 99,2 105,0

Nadere informatie

Definitieve resultaten eindejaarscontroles

Definitieve resultaten eindejaarscontroles Definitieve resultaten eindejaarscontroles Persbericht 14 januari 211 2 Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg maken Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en het Belgisch

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Het KMO-Rapport Vlaanderen

Het KMO-Rapport Vlaanderen Het KMO-Rapport Vlaanderen De financieel-economische gezondheid van de Vlaamse KMO in beeld 2009 Het KMO-Rapport Vlaanderen De financieel-economische gezondheid van de Vlaamse KMO in beeld UNIZO-Studiedienst

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 september 2017

PERSBERICHT Brussel, 22 september 2017 PERSBERICHT Brussel, 22 september 2017 De Belgische lonen onder de loep Hoeveel verdient de gemiddelde Belg? In welke sectoren betaalt men de hoogste lonen uit en welke beroepen spannen financieel de kroon?

Nadere informatie

A Perfect Storm Faillissementen in het eerste kwartaal met 16,6% toegenomen

A Perfect Storm Faillissementen in het eerste kwartaal met 16,6% toegenomen Persbericht 8 april 2013 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

30 3 DE TRIMESTER 2016

30 3 DE TRIMESTER 2016 Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Notarisbarometer Vastgoed VASTGOEDACTIVITEIT IN T/3 Juli - september 2016 n 30 3

Nadere informatie

Het KMO-Rapport Vlaanderen

Het KMO-Rapport Vlaanderen Editie 2010 Het KMO-Rapport Vlaanderen De financieel-economische gezondheid van de Vlaamse KMO in beeld Het KMO-Rapport Vlaanderen De financieel-economische gezondheid van de Vlaamse KMO in beeld UNIZO-Studiedienst

Nadere informatie

Persbericht Motor en scooter mobiliteitsoplossing in drukke provincies

Persbericht Motor en scooter mobiliteitsoplossing in drukke provincies Persbericht Motor en scooter mobiliteitsoplossing in drukke provincies Het aantal inschrijvingen van nieuwe motoren en scooters in ons land blijft groeien, zo blijkt uit cijfers van FEBIAC, de Belgische

Nadere informatie

BOORDTABELLEN HORECA SYNTHESE: OVERZICHT: MAART /03/2017

BOORDTABELLEN HORECA SYNTHESE: OVERZICHT: MAART /03/2017 07/03/2017 SYNTHESE: Er is een opmerkelijke versnelling van de omzetgroei in het derde kwartaal bij restaurants en drinkgelegenheden. Hotels en catering kennen nog steeds een dalende omzet. De horecaprijzen

Nadere informatie

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB).

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB). NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T3 2017 Barometer 34 MACRO-ECONOMISCH Het consumentenvertrouwen trekt sinds juli terug aan, de indicator stijgt van -2 in juni naar 2 in juli en bereikte hiermee

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015

PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015 PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015 Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2013 17.019 euro Het netto belastbare inkomen van de Belg bedroeg in 2013 gemiddeld 17.019 euro; Vlaanderen blijft de regio

Nadere informatie

In januari stijgt het aantal faillissementen met 40%.

In januari stijgt het aantal faillissementen met 40%. Persbericht 1 februari 2013 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

ECONOMISCHE ACTIVITEIT

ECONOMISCHE ACTIVITEIT UNIZO KMO-Barometer UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be mail kmo-barometer@unizo.be Voor resultaten van vroegere edities van de KMO-barometer zie: www.unizo.be/statistieken

Nadere informatie

POLSSLAG VAN HET VRIJE BEROEP 2016 Een initiatief van de Federatie Vrije Beroepen

POLSSLAG VAN HET VRIJE BEROEP 2016 Een initiatief van de Federatie Vrije Beroepen POLSSLAG VAN HET VRIJE BEROEP 2016 Een initiatief van de Federatie Vrije Beroepen 1 INHOUDSTAFEL Inleiding 1. Voornaamste indicatoren 2. Het aantal beoefenaars van een vrij beroep 3. Het aantal starters

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Faillissementen Augustus Waterdistributie Juli

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Faillissementen Augustus Waterdistributie Juli 19.09.2008 Nr 3218 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Faillissementen Augustus 2008... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID Industrie Waterdistributie

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 juli 2016

PERSBERICHT Brussel, 28 juli 2016 PERSBERICHT Brussel, 28 juli 2016 De Belgische lonen in kaart gebracht Hoeveel verdient de gemiddelde Belg? In welke sectoren betaalt men de hoogste lonen uit en welke beroepen leveren het meeste salaris

Nadere informatie

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 1 Eerste helft & Q2 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht eerste helft 6 Algemeen overzicht 7 Per branche Overzicht eerste helft 216 en

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE MARKT

EVOLUTIE VAN DE MARKT Notarisbarometer VASTGOED www.notaris.be 2016 Barometer 31 VASTGOEDACTIVITEIT IN 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 102,8 98,9 101,4 99,2 105,0 105,3 104,7 115,4 112,1 111,8 118,0 116,1 127,0 124,7 127,9 115,8

Nadere informatie

BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE

BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE Bijdrage tot de welvaart België telt tienduizenden vzw s, stichtingen, sociale economiebedrijven en feitelijke verenigingen. 18.847 daarvan

Nadere informatie

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro.

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 579 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 juni aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Winwinlening - Stand van zaken De winwinlening werd in 2006

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 23 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,7 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9 101,4

Nadere informatie

UNIZO KMO-BAROMETER. UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be

UNIZO KMO-BAROMETER. UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be UNIZO KMO-BAROMETER UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be De UNIZO KMO-barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij 700 KMO s en bestaat uit

Nadere informatie

Vastgoed April - juni 2016 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 105,3 105,0. Op macro-economisch niveau

Vastgoed April - juni 2016 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 105,3 105,0. Op macro-economisch niveau Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Notarisbarometer 29 n Vastgoed April - juni 2016 T/2 2DE TRIMESTER 2016 www.notaris.be

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Collectief ontslag in de periode van januari 2011 tot en met maart 2011

Collectief ontslag in de periode van januari 2011 tot en met maart 2011 Collectief ontslag in de periode van januari 211 tot en met maart 211 Terminologie In het kader van onder staande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging

Nadere informatie

Economische activiteit

Economische activiteit De UNIZO KMO-barometer wordt sinds 17 opgemaakt en is de conjunctuurindicator voor de Vlaamse KMO. De barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij een representatief KMO-panel

Nadere informatie

FEBRUARI 2016 BAROMETER

FEBRUARI 2016 BAROMETER FEBRUARI 2016 BAROMETER Deze nieuwe editie van de barometer geeft een overzicht van de werkloosheidscijfers en vacaturecijfers in 2015, aangevuld met enkele indicatoren met betrekking tot de economische

Nadere informatie

Demografie van ondernemingen

Demografie van ondernemingen Demografie van ondernemingen Fabienne Verduyn Inleiding In dit artikel worden de demografische ontwikkelingen van de Belgische ondernemingen geanalyseerd voor de periode 2001 tot en met. Net zoals in de

Nadere informatie

Registratie arbeidszorg

Registratie arbeidszorg Registratie arbeidszorg 2010-2014 Redactie: Marc Boons, Jo Bellens Toelichting Dit rapport bevat de belangrijkste bevindingen van de cijfers uit het registratiesysteem dat de Ronde Tafel Arbeidszorg heeft

Nadere informatie

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken.

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken. NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T1 2017 Barometer 32 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË De index van de vastgoedactiviteit klimt in het 1 ste trimester van 2017 naar een nieuw record: 128,36 punten.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 2 december 2016

PERSBERICHT Brussel, 2 december 2016 PERSBERICHT Brussel, 2 december 2016 Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2014 17.684 euro Fiscale statistiek van de inkomens op basis van het aanslagjaar 2015 Het netto belastbare inkomen van de Belg

Nadere informatie

Collectieve ontslagen (Periode van 19/06/2009 tot 30/09/2010)

Collectieve ontslagen (Periode van 19/06/2009 tot 30/09/2010) Collectieve ontslagen (Periode van 19/6/29 tot 3/9/21) Terminologie In het kader van onder staande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging van het

Nadere informatie

Studie. 02 december 2013 Faillissementen november 2013. Nu al meer faillissementen dan in heel 2012 Storm begint te temperen in Vlaanderen

Studie. 02 december 2013 Faillissementen november 2013. Nu al meer faillissementen dan in heel 2012 Storm begint te temperen in Vlaanderen Studie 02 december 2013 Faillissementen november 2013 Nu al meer faillissementen dan in heel 2012 Storm begint te temperen in Vlaanderen Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017 Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017 VKW Limburg en UNIZO Limburg houden de vinger aan de pols van de Limburgse economie POL Themabevraging januari 2017 Outlook 2017 1 Evaluatie 2016 volgens sector

Nadere informatie

Faillissementen: ook de aprilmaand scoort record-hoog

Faillissementen: ook de aprilmaand scoort record-hoog Studie 3 mei 21 Studie 3 mei 21 Gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv Uitbreidingstraat 84-b1 26 Berchem www.graydon.be Faillissementen: ook de aprilmaand scoort record-hoog

Nadere informatie