Studiegids MKB- kredietcoach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids MKB- kredietcoach"

Transcriptie

1 Studiegids MKB- kredietcoach Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

2 1 Opleiding MKB-kredietcoach MKB-kredietcoach Kredietpaspoort Het beroeps- en opleidingsprofiel De opleiding MKB-kredietcoach voor accountants Inleiding Doelgroep Opzet van de opleiding Toetsing Eindresultaat Uw vooropleiding en ervaring Intake en assessment Studiebelasting Literatuur Studielast en pe-uren Algemene informatie Docenten Onderwijs- en examenregeling Toelating tot de opleiding Vooropleiding Intake en assessment Betaling cursusgeld Restitutie cursusgeld Volgen van de opleiding Deelname aan het onderwijs Data bijeenkomsten Aanwezigheidsplicht Cursusmateriaal Toetsing Examenprogramma Competentieprofiel Beoordelaars Diplomering Overig Annulering Aansprakelijkheid Competentieprofiel Lesrooster MKB-kredietcoach Studiegids MKB-kredietcoach

3 1 Opleiding MKB-kredietcoach 1.1 MKB-kredietcoach MKB-kredietcoach is een onafhankelijke organisatie die mkb ers ondersteunt bij het krijgen en behouden van krediet. MKB-kredietcoach vergroot de (financiële) kennis, vaardigheden en professionaliteit van ondernemers. Hierdoor krijgen ondernemers meer inzicht in de kredietwaardigheid van de ondernemer en zijn bedrijf. MKB-kredietcoaches zorgen ervoor dat ondernemers hun financieringsvraagstukken adequaat invullen. Als externe financiering noodzakelijk is zorgen zij ervoor dat de ondernemer een goede en duurzame relatie opbouwt met kredietverstrekker(s), waardoor gunstige voorwaarden kunnen worden bedongen. Daarbij wordt ook het risico dat de financier loopt meegewogen. Een win-winsituatie voor beide partijen. MKB-kredietcoach werkt volgens het vent-tent-cent-principe. Dit betekent dat MKBkredietcoach kijkt naar de Vent, de ondernemer achter het idee. Waar liggen de kwaliteiten en valkuilen van de ondernemer en is de ondernemer in staat zijn onderneming te leiden en de bijbehorende risico s te dragen? Daarnaast kijkt MKB-kredietcoach naar de Tent, de onderneming zelf. In hoeverre is het idee van de ondernemer onderscheidend genoeg dat het kans van slagen heeft. Het laatste onderdeel van dit principe is de Cent. MKB-kredietcoach kijkt samen met de ondernemer in hoeverre de organisatie kredietwaardig is en in staat is de risico s te dragen en de centen, het krediet te ontvangen. 1.2 Kredietpaspoort Het Kredietpaspoort is een zelfreflectie-instrument voor de ondernemer waarmee hij onder andere inzicht krijgt in zijn kredietwaardigheid en ondernemerschap. Het Kredietpaspoort zorgt voor een gelijkwaardige positie tussen ondernemer en financier. Het Kredietpaspoort is in nauwe samenspraak met alle partijen in de financieringsketen ontwikkeld en wordt in juni 2014 geïntroduceerd. Ondernemers met een Kredietpaspoort zullen regelmatig een beroep doen op externe ondersteuning. U leert tijdens de opleiding hoe u ondernemers optimaal kunt bijstaan met gebruikmaking van het instrument Kredietpaspoort. 1.3 Het beroeps- en opleidingsprofiel De opleiding tot MKB-kredietcoach is gebaseerd op het beroeps-en opleidingsprofiel van de MKB-kredietcoach. Dit profiel is in samenspraak met stakeholders, zoals banken en ondernemers, ontwikkeld. Het profiel geeft aan over welke kennis en vaardigheden een succesvol kredietcoach dient te beschikken. Het profiel is als zelfstandig document beschikbaar voor de deelnemers aan de opleiding. Studiegids MKB-kredietcoach

4 2 De opleiding MKB-kredietcoach voor accountants 2.1 Inleiding De financieringsmarkt voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf is volop in ontwikkeling. Naast banken treden nieuwe partijen toe tot de financieringsmarkt. Daarnaast zullen ondernemers steeds vaker gebruik moeten maken van een gestapelde financiering. Van de ondernemer wordt verwacht dat hij zelf in staat is om zijn financiering optimaal te regelen en te monitoren. Bij het verstrekken van een financiering speelt de ontwikkeling van het ondernemerschap een belangrijke rol. Een groot deel van de ondernemers heeft behoefte aan concrete ondersteuning bij het krijgen en houden van een financiering. De accountant als MKB-kredietcoach vormt de brug tussen de mkb-ondernemer en zijn financiële contacten, zoals banken en andere financieringspartijen. Als MKB-kredietcoach begeleidt en ondersteunt u de ondernemer bij ontwikkeling van het ondernemerschap en een duurzame financiering van zijn bedrijf volgens het Vent-Tent-Cent-principe. Dat betekent dat u kijkt naar: de Vent: wat zijn de kwaliteiten en valkuilen van de ondernemer? de Tent: is de onderneming kansrijk? de Cent: is de onderneming kredietwaardig en kan zij risico s dragen? 2.2 Doelgroep Deze opleiding is bedoeld voor accountants werkzaam in of voor het midden- en kleinbedrijf. 2.3 Opzet van de opleiding De persoonlijkheid van de ondernemer heeft invloed op zijn onderneming. U leert hoe u de persoon van de ondernemer kunt coachen in relatie tot zijn onderneming. Daarvoor traint u met het afnemen van (persoonsgerichte) testen en het bespreken van de resultaten met de ondernemer. U leert hoe u ondernemerschap kunt ontwikkelen bij uw klant. Uw ervaringen verwerkt u tot een portfolio. Voor een succesvolle financieringsaanvraag moet de bedrijfsvoering en het financieel management van de onderneming op orde zijn. U ontwikkelt kennis en vaardigheden om de ondernemer te coachen en te begeleiden bij de bedrijfsvoering en bij het verkrijgen van krediet. In praktijkopdrachten analyseert u de (financiële) gegevens van een onderneming en traint u hoe u de ondernemer kunt leren dit zelf te doen. U ontwikkelt uw adviesvaardigheden op het gebied van de bedrijfsvoering. U oefent met het begeleiden en coachen van de ondernemer gedurende het gehele kredietproces en leert hoe u de ondernemer en financier duurzaam aan elkaar kunt verbinden. 2.4 Toetsing U sluit de opleiding af met een casustoets over het ontwikkelen van ondernemerschap en bedrijfsvoering en een casustoets over het verkrijgen en houden van krediet. Daarnaast houdt u tijdens de opleiding een portfolio bij. Bij een voldoende beoordeling van de casustoetsen en van uw portfolio ontvangt u het diploma MKB-kredietcoach waarmee u zich kunt profileren als gecertificeerd financieringsadviseur voor het midden- en kleinbedrijf. 2.5 Eindresultaat Na het succesvol afronden van de opleiding mag u de geregistreerde titel MKB-kredietcoach voeren. U kunt direct aan de slag als MKB-kredietcoach. Studiegids MKB-kredietcoach

5 2.6 Uw vooropleiding en ervaring Om de opleiding tot MKB-kredietcoach voor accountants te volgen hebt u: een opleiding op minimaal hbo-niveau in een bedrijfseconomische richting (bijvoorbeeld accountancy, bedrijfseconomie of SPD); affiniteit met het ondernemerschap en ervaring met de mkb-ondernemer; affiniteit met de financiële wereld. 2.7 Intake en assessment Voorafgaand aan de opleiding krijgt u een intake en assessment. U wordt beoordeeld op uw bedrijfseconomische kennis, relevante ervaring, motivatie en potentie als coach. De intake en het assessment dient u af te sluiten met een voldoende resultaat. 2.8 Studiebelasting De opleiding duurt nominaal 42 weken. De studielast is in totaal 168 uur: 1 dagdeel van 4 uur per week. De contactmomenten beslaan 18 dagdelen, de overige 24 dagdelen besteedt u aan zelfstudie. De contactmomenten zijn op maandag van tot uur. Een precieze planning treft u aan in het Lesrooster (achterin deze gids). 2.9 Literatuur Dr. M. Driessen, De ondernemende ondernemer. Leer jezelf ontwikkelen tot een entrepeneur.* P. Kotler ea, Marketing de essentie P. Rikhof en W.W. Mulder, Hoe vind ik een investeerder N. Smid, Coachen op gedrag en resultaat Dr. mr. P. Vos, Kredietopvraging en insolventierisico J. Wietsma AA, Ondernemer, regel zelf uw krediet.* Daarnaast zullen in de opleiding actuele artikelen, papers en onderzoeksdocumenten behandeld worden Studielast en pe-uren De opleiding kent een geschatte studielast van 168 uur, dat wil zeggen ongeveer een dagdeel per week gedurende één jaar. Deze studielast is als volgt opgebouwd: Intakegesprek en assessment 4 uur 18 dagdelen contacttijd 72 uur 1 dagdeel toetsing 4 uur Totale echte contacttijd 80 uur Reflectieverslag 12 uur Uitwerken casuïstiek 8 uur Totale geprogrammeerde tijd 100 uur Geschatte zelfstudietijd 68 uur Totale studielast 168 uur De totale studielast van de opleiding wordt geschat op 168 uur. Hiervan is 100 uur genormeerd in het programma. Het aantal pe-uren voor accountants bedraagt 100. Studiegids MKB-kredietcoach

6 2.11 Algemene informatie De opleiding start op maandag 15 september De contactmomenten zijn op maandag van tot uur, inclusief een pauze met een broodmaaltijd. Een precieze planning treft u aan in het Lesrooster (achterin deze gids). De prijs voor de opleiding is normaal excl. btw. Dat is inclusief cursusmateriaal en de met * aangemerkte literatuur in 2.9 en op de cursusdagen een broodmaaltijd, koffie en thee. Voor de opleiding die in september 2014 start geldt een introductieprijs van excl. btw. Een tweede deelnemer van hetzelfde kantoor betaalt excl. btw Docenten De opleiding wordt onder andere verzorgd door de volgende docenten: Jurroen Cluitmans Age Douma Martijn Driessen Karin Kleingeld Jan Wietsma Korstiaan Zandvliet Studiegids MKB-kredietcoach

7 3 Onderwijs- en examenregeling 3.1 Toelating tot de opleiding Vooropleiding De opleiding MKB-kredietcoach voor accountants is toegankelijk voor accountants en andere mkb-adviseurs die een vooropleiding hebben op minimaal hbo-niveau in een bedrijfseconomische richting (bijvoorbeeld accountancy, bedrijfseconomie of SPD) Intake en assessment Voorafgaand aan de opleiding vindt een intake en assessment plaats. Kandidaten voor de opleiding worden beoordeeld op bedrijfseconomische kennis, relevante ervaring, motivatie en potentie als coach. Indien het niveau als voldoende wordt beoordeeld, is er sprake van een definitieve inschrijving voor de opleiding Betaling cursusgeld Indien aan de eisen gesteld in de artikelen en is voldaan, dient het cursusgeld betaald te worden. Na betaling van het cursusgeld is de inschrijving definitief Restitutie cursusgeld Uitsluitend indien de cursist om zwaarwegende redenen, zoals langdurige ziekte of ontslag, zulks ter beoordeling van de opleidingscoördinator, de opleiding voortijdig beëindigt, kan restitutie van een deel van het cursusgeld plaatsvinden. Restitutie vindt plaats op basis van het aantal dagdelen contacttijd dat heeft plaatsgevonden volgens onderstaand schema: Aantal dagdelen dat onderwijs heeft plaatsgevonden Restitutie (% van het betaalde cursusgeld) Is ten minste En niet meer dan % % % % % 3.2 Volgen van de opleiding Deelname aan het onderwijs De cursist heeft het recht om het onderwijs, zoals vastgelegd in het onderwijsprogramma, te volgen. Tevens heeft de cursist recht op de begeleiding zoals in het onderwijsprogramma is vastgelegd Data bijeenkomsten De opleiding heeft het recht om, onder opgaaf van redenen, de geplande onderwijsdata aan te passen Aanwezigheidsplicht Om de opleiding met goed resultaat af te ronden geldt een aanwezigheidsplicht. Indien een cursist niet aanwezig kan zijn, dient dit vooraf, onder opgaaf van redenen, aan de cursuscoördinator gemeld te worden Cursusmateriaal Het cursusmateriaal is bij de cursusprijs inbegrepen. Het auteursrecht van het cursusmateriaal berust bij de auteurs. Studiegids MKB-kredietcoach

8 3.3 Toetsing Examenprogramma Het examen van de opleiding bestaat uit de volgende drie onderdelen, die elk als voldoende beoordeeld dienen te worden: een casustoets over het ontwikkelen van ondernemerschap en bedrijfsvoering een casustoets over het verkrijgen en houden van krediet een portfolio Competentieprofiel Bij de beoordeling wordt het competentieprofiel van de MKB-kredietcoach, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 als basis genomen Beoordelaars Beoordelaars zijn docenten van de opleiding alsmede anderen die hiertoe door de opleiding zijn aangesteld Diplomering Bij een voldoende beoordeling van de casustoetsen en van uw portfolio ontvangt u het diploma MKB-kredietcoach. 3.4 Overig Annulering De opleiding heeft het recht onder opgaaf van redenen een cursus te annuleren. Er zal bij annulering steeds naar gestreefd worden dit eenentwintig dagen voor de geplande aanvang van de cursus bekend te maken. Annulering van een cursus of een cursusonderdeel, door welke oorzaak dan ook, geeft de aanmelder nimmer recht op schadevergoeding Aansprakelijkheid De opleiding is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is voorts beperkt tot het cursusgeld. Studiegids MKB-kredietcoach

9 4 Competentieprofiel Competentie 1: Coachen De MKB-kredietcoach is in staat om de mkb-ondernemer te coachen, in relatie tot de onderneming. Coachen Is in staat om coachingsvaardigheden gedurende het gehele traject in te zetten; Is in staat om op een respectvolle manier de ondernemer te confronteren, naar zichzelf te laten kijken en te laten reflecteren; Is in staat met de ondernemer de levenswensen en het geldprofiel van de ondernemer in kaart te brengen en te vertalen in een financieel plan en weet hierbij de grenzen die gesteld worden door de Wft te bewaken; Is in staat een geldcoachingstraject met een ondernemer in te gaan; Is in staat de ondernemer zo goed mogelijk voor te bereiden op het kredietproces; Is in staat de ondernemer te begeleiden en coachen in het kredietproces bij het opstellen van de kredietaanvraag, zowel richting bank of andere financieringspartijen als richting accountant, en hierbij de regie over dit proces te behouden; Is in staat de kennis en vaardigheden over te dragen die de ondernemer nodig heeft om het kredietproces op een voor de ondernemer optimale wijze te doorlopen; Is in staat de ondernemer te leren welke voorwaarden er bij een kredietverstrekking gesteld kunnen worden en wat de consequenties van deze voorwaarden kunnen zijn; Is in staat de ondernemer te leren welke factoren een rol spelen voor de bank in de besluitvorming over een kredietaanvraag; Is in staat de ondernemer te leren op welke wijze deze het beste een kredietaanvraag kan opstellen; Is in staat de ondernemer intensief te begeleiden bij crisissituaties. Competentie 2: Testen De MKB-kredietcoach is in staat om bij de mkb-ondernemer (persoonsgerichte) testen af te nemen, de resultaten hiervan terug te koppelen naar de ondernemer en te vertalen naar de betekenis voor ondernemen en financieel managen. Psychologie Is in staat om zelfinzicht en reflectief vermogen van de ondernemer in te schatten om zo de afweging te kunnen maken of de ondernemer te coachen is; Heeft kennis van de menselijke aspecten die belangrijk zijn voor ondernemers; Heeft inzicht in menselijk gedrag en drijfveren en de impact ervan op ondernemerschap; Is in staat om (persoonlijkheids-)testen en testen met betrekking tot persoonlijke vaardigheden bij ondernemers af te nemen, zoals de kredietwijzer, een zelftest kredietwaardigheid of een E-Scan ondernemerstest; Is in staat om de testresultaten met de ondernemer te bespreken en op deze wijze het inzicht van de ondernemer in zijn persoonlijkheidsprofiel te vergroten; Is in staat de ondernemer uit te leggen wat de impact van zijn persoonlijkheidsprofiel is op zijn ondernemerschap; Is in staat om bij advisering, coaching en begeleiding zijn handelen af te stemmen op de testresultaten; Is in staat om de persoon van de ondernemer, zijn persoonlijkheid met specifiek gedrag, te integreren in het coachen op financieel advies. Competentie 3: Communiceren De MKB-kredietcoach is in staat om op een goede manier met de ondernemer te communiceren en daarbij te luisteren naar de ondernemer, zodanig dat hijzelf en de ondernemer zich een volledig beeld van de ondernemer en diens wensen kunnen vormen. Studiegids MKB-kredietcoach

10 Communicatie Is in staat om complexe financiële zaken op voor de ondernemer begrijpelijke wijze uit te leggen; Is luistervaardig en beschikt over een goede luisterhouding; Is in staat om naar de klant te luisteren, zonder over zijn eigen kennis en vaardigheden (of die van zijn organisatie) te praten; Heeft het vermogen om tot de kern van problemen door te vragen; Beschikt over empathisch vermogen; Is in staat tot het stellen van de juiste vragen; Is in staat om, ook op basis van zijn eigen levenservaring, contact te maken met de ondernemer. Competentie 4: (Financieel) analyseren De MKB-kredietcoach is in staat om de (financiële) gegevens van een onderneming te analyseren, te duiden in de context en de impact op de bedrijfsvoering weer te geven. Financiering / Bedrijfseconomie: Is in staat om een jaarrekening te lezen en te interpreteren; Is in staat om prestatiedoelen op te stellen; Is in staat om de bedrijfsvoering van een onderneming te beoordelen; Is in staat om (financiële) gegevens van de onderneming te analyseren, gebruikmakend van tools; Is in staat om de prestaties en financiële situatie van een onderneming te monitoren; Is in staat om een risicoprofiel voor een onderneming op te stellen; Is in staat om de financieringslasten aan het risicoprofiel van een onderneming te koppelen; Is in staat aan te geven hoe het risico beperkt kan worden, zodanig dat er meer ruimte voor kapitaalverstrekking ontstaat; Is in staat om besparingsmogelijkheden op financiering te ontdekken; Is in staat om de financieringsstructuur van een onderneming te beschrijven en te verbeteren; Is in staat om financiële prestaties van een onderneming te benchmarken met prestaties van vergelijkbare ondernemingen; Is in staat om de praktische voorbeelden van SBR voor de ondernemer te benoemen en herkennen; Is in staat om lopende financieringen beter te beheren; Is in staat om een ondernemingsplan voor een onderneming op te stellen; Is in staat om een ondernemingsplan te beoordelen. Marketing: Is in staat om de effectiviteit van de marktbenadering van een onderneming te verbeteren; Is in staat om de omzetkansen van een onderneming te verhogen; Is in staat om marktgericht en creatief te kunnen inspelen op ontwikkelingen. Studiegids MKB-kredietcoach

11 Competentie 5: Leren (financieel) analyseren De MKB-kredietcoach is in staat om een mkb-ondernemer zelf te leren de financiële gegevens van zijn eigen onderneming te analyseren. Financiering / Bedrijfseconomie / Marketing Beschikt over de kennis en vaardigheden zoals beschreven bij Competentie 4: (Financieel) analyseren; Is in staat om ondernemers te begeleiden bij het uitvoeren van tests. Didactiek Is in staat om de ondernemer te overtuigen van het belang dat deze zelf over voldoende economische kennis beschikt; Is in staat om het belang van financiële kennis en vaardigheden aan de ondernemer over te dragen; Is in staat om zijn eigen kennis en vaardigheden op het gebied van financiering / bedrijfseconomie over te dragen op een ondernemer, zodat deze de kennis en vaardigheden kan toepassen op zijn eigen bedrijf; Is in staat om de ondernemer te leren voldoende grip te krijgen op zijn financiën, zodat de ondernemer een volwaardig gesprekspartner van de financier wordt. Competentie 6: Adviseren De MKB-kredietcoach is in staat om een mkb-ondernemer te adviseren, in het bijzonder op financieel terrein, bedrijfsvoering en bij het opstellen van een ondernemingsplan. Financiering / Bedrijfseconomie / Marketing Beschikt over de kennis en vaardigheden zoals beschreven bij Competentie 4: (Financieel) analyseren. Advisering Is in staat zich te verplaatsen in de ondernemer; Is in staat om de ondernemer te begeleiden en coachen bij het opstellen van een ondernemingsplan; Is in staat om de ondernemer te begeleiden en coachen bij het opzetten van nieuwe initiatieven; Is in staat de ondernemer (waar nodig) door te verwijzen naar specialisten; Is in staat om de persoon van de ondernemer nadrukkelijk mee te nemen in het advies; Is in staat om de ondernemer ook na afronding van het kredietproces te begeleiden: terugblikken en vooruitblikken; Kent zijn grenzen en weet wanneer hij dient door te verwijzen; Is in staat om heldere adviezen en adviesrapporten op te stellen. Competentie 7: Financieren De MKB-kredietcoach is in staat om de ondernemer te begeleiden en te coachen gedurende het gehele kredietproces. Financiering Heeft kennis van het gehele kredietproces, zowel vanuit de optiek van de ondernemer als van de bank of andere financieringspartijen; Heeft kennis van de regelgeving met betrekking tot kredietverstrekking, waar banken mee te maken hebben; Heeft kennis van de factoren die voor de bank een rol spelen bij de besluitvorming over een kredietaanvraag; Is in staat aan te geven welke voorwaarden aan een kredietaanvraag gesteld (kunnen) worden en wat de consequenties van deze voorwaarden zijn; Is in staat aan te geven hoe het kredietproces vanuit de bank wordt bekeken, het waarom van het vragen van zekerheden en wat de gevolgen zijn van het verstrekken van zekerheden; Is in staat om een kredietaanvraag op te stellen; Studiegids MKB-kredietcoach

12 Heeft kennis van de mogelijkheden en mogelijke voordelen van het (versneld) aflossen van krediet en kan de ondernemer hierbij begeleiden; Heeft kennis van de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van financiering en kredietverstrekking; Kent de alternatieve aanbieders voor het oplossen van financieringsvraagstukken; Is in staat om nieuwe mogelijkheden voor financiering te ontdekken en te bedenken; Is in staat om ondernemers adequaat bij te staan bij gestapelde financieringen. Belastingrecht Is in staat om, op hoofdlijnen, de fiscale gevolgen weer te geven die samenhangen met het nemen van krediet; Is in staat om de ondernemer te wijzen op mogelijke fiscale aspecten die samenhangen met het nemen van krediet en de ondernemer te verwijzen naar fiscaal specialisten. Competentie 8: Verbinden De MKB-kredietcoach is in staat om ondernemer en financier duurzaam aan elkaar te verbinden. Relatiemanagement Is in staat een duurzame kredietrelatie tussen ondernemer en financier tot stand te brengen. Psychologie Is in staat de ondernemer door middel van testen en bespreken van de testresultaten inzicht te geven in zijn persoonlijke kenmerken op zodanige wijze dat de ondernemer deze resultaten aan de financier ter beschikking kan stellen bij een kredietaanvraag; Is in staat de ondernemer aan te geven welke invloed de persoonskenmerken hebben op ondernemerschap en financieel management; Is in staat actief te bemiddelen bij een verstoorde relatie tussen ondernemer en financier. Financiering Beschikt over de kennis en vaardigheden op het gebied van financiering zoals beschreven bij Competentie 4: (Financieel) analyseren en Competentie 5: Leren (financieel) analyseren Is in staat kredietaanvragen te prescreenen, op verzoek van ondernemer en/of financier; Is in staat de ondernemer te begeleiden naar een inhoudelijk prima kredietaanvraag dan wel, indien de aanvraag inhoudelijk niet aan de maat is, de ondernemer niet door laten te gaan richting bank of andere financier. Competentie 9: Ondernemen De MKB-kredietcoach is in staat om zijn eigen onderneming als kredietcoach vorm te geven en te onderhouden. Ondernemen Is in staat om een helder businessmodel voor zichzelf te beschrijven; Is in staat om leads te generen uit netwerken en zijn eigen netwerk; Weet op welke wijze nieuwe klanten geworven kunnen worden; Is in staat om nieuwe ondernemers als klant te werven en te behouden; Is in staat heldere afspraken te maken met de ondernemer over de condities waaronder de MKB-kredietcoach een vergoeding ontvangt, waarbij de MKB-kredietcoach rekening houdt met de specifieke situatie; Studiegids MKB-kredietcoach

13 Is in staat met de ondernemer heldere afspraken te maken na afronding van het kredietproces over de continuering van de relatie tussen de ondernemer en de MKBkredietcoach. Competentie 10: Netwerken De MKB-kredietcoach is in staat een netwerk op te zetten en te onderhouden, zodanig dat hij de ondernemer kan doorverwijzen naar andere specialisten dan wel zelf anderen kan inschakelen. Netwerken Heeft kennis van specialistische dienstverleners ten behoeve van het mkb en weet welke bijdragen zij kunnen leveren; Is in staat om een netwerk op te bouwen en te onderhouden; Is in staat om de ondernemer naar de juiste specialisten door te verwijzen. Studiegids MKB-kredietcoach

14 5 Lesrooster MKB-kredietcoach Datum Bijeenkomst Inhoud Docenten Tent 1 C4: Analyseren (financiering / Jan Wietsma bedrijfseconomie) Age Douma Tent 2 C4: Analyseren (financiering / bedrijfseconomie) Jan Wietsma Age Douma Vent 1 C3: Communiceren Martijn Driessen Vent 2 C3: Communiceren Martijn Driessen Vent 3 C2: Testen Martijn Driessen Vent 4 C2: Testen Martijn Driessen Vent 5 C1: Coachen Martijn Driessen Vent 6 C1: Coachen Martijn Driessen Tent 3 C4: Analyseren (marketing) Jan Wietsma Age Douma Karin Kleingeld Vent 7 C6: Adviseren Martijn Driessen Tent 4 C5: Leren analyseren (financiering / bedrijfseconomie) Tent 5 C5: Leren analyseren (marketing) Jan Wietsma Age Douma Rudolf de Vries Jan Wietsma Age Douma Karin Kleingeld Vent 8 C6: Adviseren Martijn Driessen Cent 1 C7: Financieren (financiering) Age Douma Rudolf de Vries Korstiaan Zandvliet Cent 2 C7: Financieren (financiering) Age Douma Rudolf de Vries Korstiaan Zandvliet Vent 9 C8: Verbinden Martijn Driessen Cent 3 C9: Ondernemen Age Douma Rudolf de Vries Korstiaan Zandvliet Karin Kleingeld Vent 10 C10: Netwerken Martijn Driessen 1 De docenten zijn onder voorbehoud. Studiegids MKB-kredietcoach

15 De opleiding wordt ingedeeld aan de hand van de drie beroepstaken. 1. Ik en de vent (beroepstaak: Het coachen van de ondernemer in relatie tot de onderneming). 2. Ik en de tent (beroepstaak: Het coachen en begeleiden van de ondernemer bij de bedrijfsvoering). 3. Ik en de cent: (beroepstaak: Het coachen en begeleiden van de ondernemer bij het verkrijgen van krediet). De opleiding is een combinatie van zelfstudie en contactmomenten. De contactmomenten duren een dagdeel, waarbij eventueel meerdere dagdelen achter elkaar gepland kunnen worden. Tijdens de contactmomenten speelt interactie en training een belangrijke rol. Dit geldt zeker voor de meer op coaching gerichte contactmomenten in de lijn Ik en de vent. De contactmomenten in de andere twee beroepstaken zijn meer gericht op het opdoen van kennis en vaardigheden. Op deze momenten wordt door inspirerende docenten ingegaan op de actualiteit en de praktijk. Tussen de contactmomenten door is er sprake van zelfstudie. Hiervoor zal studiemateriaal ontwikkeld worden dat digitaal beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van bestaande leermiddelen. Onderdeel van de opleiding vormen praktijkopdrachten. Middels de praktijkopdrachten moeten de deelnemers laten zien dat zij in de praktijk het geleerde daadwerkelijk kunnen toepassen. Studiegids MKB-kredietcoach

Het Krediet 1Paspoort

Het Krediet 1Paspoort Het Krediet 1Paspoort DE AANLEIDING UITGANGSPUNT 1: Zelfregie UITGANGSPUNT 2: Samenwerken in de financieringsketen KOMPAS VOOR ONDERNEMERSCHAP & KREDIETWAARDIGHEID WAT MEET HET KREDIETPASPOORT? DE VENT

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Brochure Cursus HR en financiën Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en financiën 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

IT-based auditing. Post-hbo opleiding

IT-based auditing. Post-hbo opleiding Post-hbo opleiding IT-based auditing Als (theoretisch) afgestudeerd accountant kunt u zich met de post-hbo-opleiding IT-based auditing bekwamen in het toepassen van IT-audit technieken gericht op de financial

Nadere informatie

Post-hbo-opleiding IT-based-auditing 2015-2016

Post-hbo-opleiding IT-based-auditing 2015-2016 Post-hbo-opleiding IT-based-auditing 2015-2016 Instituut Werken en Leren Postbus 5171, 6802 ED Arnhem Ruitenberglaan 31, 6826 CC Arnhem T (026) 369 13 09, F (026) 369 13 69 I www.han.nl/finance E info.finance@han.nl

Nadere informatie

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim Brochure Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag HR en de aanpak van ziekteverzuim Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

EZ-Rapport van de commissie Hoek (juli 2013) Rapport McKinsey en EZ Het kleinbedrijf Grote. Kamerbrief EZ Aanvullend actieplan mkbfinanciering

EZ-Rapport van de commissie Hoek (juli 2013) Rapport McKinsey en EZ Het kleinbedrijf Grote. Kamerbrief EZ Aanvullend actieplan mkbfinanciering Financiering 2017 Recente onderzoeken naar financiering en ondernemerschap EZ-Rapport van de commissie Hoek (juli 2013) EZ-NLevator (november 2013) Rapport McKinsey en EZ Het kleinbedrijf Grote Motor van

Nadere informatie

School voor PraktijkManagement:

School voor PraktijkManagement: School voor PraktijkManagement: Het opleidingsinstituut voor praktijkmanagers in de eerstelijns zorg. Praktijken worden steeds groter. Meerdere kamers en meer personeel zorgt voor een grotere complexiteit.

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht Brochure Cursus HR en arbeidsrecht Kennis opdoen van het arbeidsrecht Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en arbeidsrecht 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist

Nadere informatie

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Brochure Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Hoe houd ik als ondernemer grip op de tent

Hoe houd ik als ondernemer grip op de tent Whitepaper Hoe houd ik als ondernemer grip op de tent Hoofdstuk 1 Inleiding Grip op de tent Je hebt voor het ondernemerschap gekozen. Dat is niet voor niets. Je hebt een droom die je wilt realiseren. Er

Nadere informatie

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2012-2013 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Hogeschool Zuyd

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Financieel Management op hbo-niveau

Financieel Management op hbo-niveau Financieel Management op hbo-niveau Als bedrijfskundig professional is uw visie heel belangrijk. Ontwikkelingen in de organisatie signaleert u direct en deze gebruikt u als basis voor uw bedrijfsstrategie.

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Brochure Cursus HR en ondernemingsraad Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en ondernemingsraad 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Hallux Academie

Algemene voorwaarden. Hallux Academie Algemene voorwaarden Hallux Academie Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cursist zich bij Hallux Academie heeft ingeschreven voor het volgen van

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs Brochure 2017-2018 Post HBO opleiding coach in het onderwijs Coaching is een waardevol instrument bij professionalisering van leraren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde! biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap voor zelfstandig ondernemers en maatschappelijke organisaties Voor meer informatie: info@roestadvies.nl telefoon 030-2640480 www.roestadvies.nl Wie zijn wij Roest

Nadere informatie

Administratief Procesrecht

Administratief Procesrecht Administratief Procesrecht In deze opleiding ontwikkelt u algemene kennis van administratief procesrecht. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw functie als bewindvoerder.

Nadere informatie

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2015-2016 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Zuyd Hogeschool

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Alle opleidingen en trainingen zijn door de BPBI positief beoordeeld met PE punten. Ook bij de NBPB tellen zij mee als scholingspunten.

Alle opleidingen en trainingen zijn door de BPBI positief beoordeeld met PE punten. Ook bij de NBPB tellen zij mee als scholingspunten. Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders Onderstaande opleidingen en trainingen zijn speciaal ontwikkeld om te volgen op 1 dag. Op verzoek bieden wij dit jaar ook twee opleidingen aan die in

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

De wervende verenigingsadviseur

De wervende verenigingsadviseur De wervende verenigingsadviseur Inzet op energie en wervend vermogen van de vereniging WHISE ACADEMY De wervende verenigingsadviseur Het boeien en binden van mensen en organisaties in de lokale samenleving

Nadere informatie

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II TRAINER COACH ZAALVOETBAL II Algemeen Studieprogramma Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Managementupdate Financieel Management

Managementupdate Financieel Management Managementupdate Financieel Management Financieel management is een vakgebied in beweging. De wetgeving is in ontwikkeling. Maatschappelijke discussies over de macht van de aandeelhouders en het Angelsaksische

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

Financiën & Control Leeraanbod 2016

Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën en Control is in regio West-Brabant door de deelnemende gemeenten als een cruciale functie benoemd. Dat wil zeggen dat vacatures moeilijk invulbaar zijn, met

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN

STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN De specialisatiemodule Trainersvaardigheden is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden!

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden onder nummer: 31-2013, d.d. 1 mei 2013. Indien u vragen of mededelingen heeft betreffende uw registratie of inschrijving voor een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OPLEIDING MINDFULNESS IN SCHOOLS TRAINER.b Voorwaarden tot deelname minimaal op HBO niveau werkend en denkend zelf een MBSR/MBCT training hebben gevolgd

Nadere informatie

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Consumptief Krediet College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon maakt bij zijn

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding herhaling ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding herhaling ploegleider BHV Informatieblad Opleiding herhaling ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. EXECUTIEVE FUNCTIES Groep A

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. EXECUTIEVE FUNCTIES Groep A STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE EXECUTIEVE FUNCTIES Groep A Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Executieve functies! In deze gids zetten

Nadere informatie

Studiegids training Productiemanager

Studiegids training Productiemanager Studiegids training Productiemanager Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie 1. Aanmelden U kunt zich telefonisch, schriftelijk of via de website voor een opleiding

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Academie seizoen 2013/ 14. Keepercoach Pro. Seizoen 2013/'14

Academie seizoen 2013/ 14. Keepercoach Pro. Seizoen 2013/'14 Keepercoach Pro Seizoen 2013/'14 1 Algemeen Binnen het betaalde voetbal en de top van het amateurvoetbal zijn in de verschillende competities veel (talentvolle) keepers actief. De keepers van deze teams

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Brochure. Training OR en financiën in 2 dagen. Wegwijs in het financiële doolhof

Brochure. Training OR en financiën in 2 dagen. Wegwijs in het financiële doolhof Brochure Training OR en financiën in 2 dagen Wegwijs in het financiële doolhof 1 Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Training OR en financiën in 2 dagen 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

ToP opleiding oktober 2014-2015

ToP opleiding oktober 2014-2015 -2015 Informatie voor belangstellenden uit het verzorgingsgebied van het Academisch Ziekenhuis Maastricht en het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

Post-hbo cursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement van de patiënt

Post-hbo cursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement van de patiënt Post-hbo cursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement van de patiënt de bewogen fysiotherapeut Geaccrediteerd door het KNGF Doel De post-hbo nascholingscursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement

Nadere informatie

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje. Afgelopen jaren hebben we Arjan van Dijk uitgenodigd

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Procedure IntEnt Suriname Traject

Procedure IntEnt Suriname Traject Procedure IntEnt Suriname Traject Procedure IntEnt Suriname Traject De Toelatings eisen: Om deel te nemen aan het IntEnt Suriname traject moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. U moet een bedrijfsidee

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen.

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 22 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 Leergang 22 TAAKBEKWAAMHEID start op 26.03.2015 start

Nadere informatie

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden.

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden MSP Opleidingen - www.mspopleidingen.nl Artikel 1: Definities 1. MSP Opleidingen, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MSP Opleidingen

Nadere informatie

VTC-CURSUSVOORWAARDEN

VTC-CURSUSVOORWAARDEN VTC-CURSUSVOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTC:de besloten vennootschap Verticaal Transport Centrum B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3771 LB)

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Professionele Communicatie

Professionele Communicatie Professionele Communicatie In deze opleiding ontwikkelt u uw professionele communicatie. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw functie als bewindvoerder. U werkt tijdens de

Nadere informatie

Kredietpaspoort De vent, de tent en de cent. Bianca Duiverman Jan Wietsma

Kredietpaspoort De vent, de tent en de cent. Bianca Duiverman Jan Wietsma Kredietpaspoort De vent, de tent en de cent Bianca Duiverman Jan Wietsma Kredietpaspoort De vent Jan Wietsma Bij huidige kredietverstrekking ligt nadruk nog op ratings Het financieringslandschap verandert

Nadere informatie

Trainer-Coach Zaalvoetbal III

Trainer-Coach Zaalvoetbal III Algemeen Binnen het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De taken van een Trainer Coach zijn onder te verdelen in: coachen

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE SLIMME KLEUTERS. Groep 2

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE SLIMME KLEUTERS. Groep 2 STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE SLIMME KLEUTERS Talent in de kleuterklas herkennen en begeleiden Groep 2 Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Slimme kleuters! In deze gids zetten

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Wat is het Ondernemerscentrum?

Wat is het Ondernemerscentrum? Ondernemerscentrum Ondernemerscentrum Bent u van plan een eigen onderneming te starten of heeft u al een eigen onderneming? Heeft u daarbij behoefte aan praktische en concrete ondersteuning? Loopt u tegen

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden. Algemene Cursusvoorwaarden MarketingShake Artikel 1: Definities 1.1 MarketingShake, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MarketingShake als docenten of

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders voorjaar 2015

Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders voorjaar 2015 Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders voorjaar 2015 Onderstaande opleidingen en trainingen zijn speciaal ontwikkeld om te volgen op 1 dag. Op verzoek bieden wij dit voorjaar ook twee opleidingen

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk

Nadere informatie

Consulent taalvorming opleiding 2014-2016. Taalvorming

Consulent taalvorming opleiding 2014-2016. Taalvorming Consulent taalvorming opleiding 2014-2016 In september 2014 starten we met een nieuwe groep cursisten voor de opleiding Consulent Taalvorming. De opleiding is bedoeld voor docenten Nederlands en Pedagogiek

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Brochure. Basiscursus (W)OR in 1 dag. Goed van start in de OR

Brochure. Basiscursus (W)OR in 1 dag. Goed van start in de OR Brochure Basiscursus (W)OR in 1 dag Goed van start in de OR Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Basiscursus (W)OR 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist een training kiezen

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop. ARTIKEL 1: Definities. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een workshop is gesloten. Workshop deelnemer: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I 1

L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I 1 L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I 1 Als (ambtelijk) secretaris bent u de spin in het web van de medezeggenschap. Met name alle schriftelijke taken komen op uw bord terecht. In de

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief

Nadere informatie

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals!

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! - Consulting Skills Training Pagina 1 van 6 De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! Los van de inhoud van je advies is het belangrijk om je advies zo goed mogelijk

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE EXECUTIEVE FUNCTIES Groep 2 Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Executieve functies! In deze gids zetten we de details van de module overzichtelijk

Nadere informatie

Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders najaar 2014

Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders najaar 2014 Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders najaar 2014 Onderstaande opleidingen en trainingen zijn speciaal ontwikkeld om te volgen op 1 dag. Op die manier bent u in korte tijd op de hoogte van

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje. Wil jij? Verdieping in je begeleiders vaardigheden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20890-n1 9 mei 2016 Rectificatie van de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 april

Nadere informatie

UEFA C / Trainer-Coach III Senioren

UEFA C / Trainer-Coach III Senioren Koninklijke Nederlandse Voetbalbond KNVB Academie UEFA C / Trainer-Coach III Senioren KNVB Academie 2011/'12 UEFA C /Trainer-Coach III Senioren Algemeen Binnen het amateurvoetbal zijn veel seniorenteams

Nadere informatie