Studiegids MKB- kredietcoach

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids MKB- kredietcoach"

Transcriptie

1 Studiegids MKB- kredietcoach Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

2 1 Opleiding MKB-kredietcoach MKB-kredietcoach Kredietpaspoort Het beroeps- en opleidingsprofiel De opleiding MKB-kredietcoach voor accountants Inleiding Doelgroep Opzet van de opleiding Toetsing Eindresultaat Uw vooropleiding en ervaring Intake en assessment Studiebelasting Literatuur Studielast en pe-uren Algemene informatie Docenten Onderwijs- en examenregeling Toelating tot de opleiding Vooropleiding Intake en assessment Betaling cursusgeld Restitutie cursusgeld Volgen van de opleiding Deelname aan het onderwijs Data bijeenkomsten Aanwezigheidsplicht Cursusmateriaal Toetsing Examenprogramma Competentieprofiel Beoordelaars Diplomering Overig Annulering Aansprakelijkheid Competentieprofiel Lesrooster MKB-kredietcoach Studiegids MKB-kredietcoach

3 1 Opleiding MKB-kredietcoach 1.1 MKB-kredietcoach MKB-kredietcoach is een onafhankelijke organisatie die mkb ers ondersteunt bij het krijgen en behouden van krediet. MKB-kredietcoach vergroot de (financiële) kennis, vaardigheden en professionaliteit van ondernemers. Hierdoor krijgen ondernemers meer inzicht in de kredietwaardigheid van de ondernemer en zijn bedrijf. MKB-kredietcoaches zorgen ervoor dat ondernemers hun financieringsvraagstukken adequaat invullen. Als externe financiering noodzakelijk is zorgen zij ervoor dat de ondernemer een goede en duurzame relatie opbouwt met kredietverstrekker(s), waardoor gunstige voorwaarden kunnen worden bedongen. Daarbij wordt ook het risico dat de financier loopt meegewogen. Een win-winsituatie voor beide partijen. MKB-kredietcoach werkt volgens het vent-tent-cent-principe. Dit betekent dat MKBkredietcoach kijkt naar de Vent, de ondernemer achter het idee. Waar liggen de kwaliteiten en valkuilen van de ondernemer en is de ondernemer in staat zijn onderneming te leiden en de bijbehorende risico s te dragen? Daarnaast kijkt MKB-kredietcoach naar de Tent, de onderneming zelf. In hoeverre is het idee van de ondernemer onderscheidend genoeg dat het kans van slagen heeft. Het laatste onderdeel van dit principe is de Cent. MKB-kredietcoach kijkt samen met de ondernemer in hoeverre de organisatie kredietwaardig is en in staat is de risico s te dragen en de centen, het krediet te ontvangen. 1.2 Kredietpaspoort Het Kredietpaspoort is een zelfreflectie-instrument voor de ondernemer waarmee hij onder andere inzicht krijgt in zijn kredietwaardigheid en ondernemerschap. Het Kredietpaspoort zorgt voor een gelijkwaardige positie tussen ondernemer en financier. Het Kredietpaspoort is in nauwe samenspraak met alle partijen in de financieringsketen ontwikkeld en wordt in juni 2014 geïntroduceerd. Ondernemers met een Kredietpaspoort zullen regelmatig een beroep doen op externe ondersteuning. U leert tijdens de opleiding hoe u ondernemers optimaal kunt bijstaan met gebruikmaking van het instrument Kredietpaspoort. 1.3 Het beroeps- en opleidingsprofiel De opleiding tot MKB-kredietcoach is gebaseerd op het beroeps-en opleidingsprofiel van de MKB-kredietcoach. Dit profiel is in samenspraak met stakeholders, zoals banken en ondernemers, ontwikkeld. Het profiel geeft aan over welke kennis en vaardigheden een succesvol kredietcoach dient te beschikken. Het profiel is als zelfstandig document beschikbaar voor de deelnemers aan de opleiding. Studiegids MKB-kredietcoach

4 2 De opleiding MKB-kredietcoach voor accountants 2.1 Inleiding De financieringsmarkt voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf is volop in ontwikkeling. Naast banken treden nieuwe partijen toe tot de financieringsmarkt. Daarnaast zullen ondernemers steeds vaker gebruik moeten maken van een gestapelde financiering. Van de ondernemer wordt verwacht dat hij zelf in staat is om zijn financiering optimaal te regelen en te monitoren. Bij het verstrekken van een financiering speelt de ontwikkeling van het ondernemerschap een belangrijke rol. Een groot deel van de ondernemers heeft behoefte aan concrete ondersteuning bij het krijgen en houden van een financiering. De accountant als MKB-kredietcoach vormt de brug tussen de mkb-ondernemer en zijn financiële contacten, zoals banken en andere financieringspartijen. Als MKB-kredietcoach begeleidt en ondersteunt u de ondernemer bij ontwikkeling van het ondernemerschap en een duurzame financiering van zijn bedrijf volgens het Vent-Tent-Cent-principe. Dat betekent dat u kijkt naar: de Vent: wat zijn de kwaliteiten en valkuilen van de ondernemer? de Tent: is de onderneming kansrijk? de Cent: is de onderneming kredietwaardig en kan zij risico s dragen? 2.2 Doelgroep Deze opleiding is bedoeld voor accountants werkzaam in of voor het midden- en kleinbedrijf. 2.3 Opzet van de opleiding De persoonlijkheid van de ondernemer heeft invloed op zijn onderneming. U leert hoe u de persoon van de ondernemer kunt coachen in relatie tot zijn onderneming. Daarvoor traint u met het afnemen van (persoonsgerichte) testen en het bespreken van de resultaten met de ondernemer. U leert hoe u ondernemerschap kunt ontwikkelen bij uw klant. Uw ervaringen verwerkt u tot een portfolio. Voor een succesvolle financieringsaanvraag moet de bedrijfsvoering en het financieel management van de onderneming op orde zijn. U ontwikkelt kennis en vaardigheden om de ondernemer te coachen en te begeleiden bij de bedrijfsvoering en bij het verkrijgen van krediet. In praktijkopdrachten analyseert u de (financiële) gegevens van een onderneming en traint u hoe u de ondernemer kunt leren dit zelf te doen. U ontwikkelt uw adviesvaardigheden op het gebied van de bedrijfsvoering. U oefent met het begeleiden en coachen van de ondernemer gedurende het gehele kredietproces en leert hoe u de ondernemer en financier duurzaam aan elkaar kunt verbinden. 2.4 Toetsing U sluit de opleiding af met een casustoets over het ontwikkelen van ondernemerschap en bedrijfsvoering en een casustoets over het verkrijgen en houden van krediet. Daarnaast houdt u tijdens de opleiding een portfolio bij. Bij een voldoende beoordeling van de casustoetsen en van uw portfolio ontvangt u het diploma MKB-kredietcoach waarmee u zich kunt profileren als gecertificeerd financieringsadviseur voor het midden- en kleinbedrijf. 2.5 Eindresultaat Na het succesvol afronden van de opleiding mag u de geregistreerde titel MKB-kredietcoach voeren. U kunt direct aan de slag als MKB-kredietcoach. Studiegids MKB-kredietcoach

5 2.6 Uw vooropleiding en ervaring Om de opleiding tot MKB-kredietcoach voor accountants te volgen hebt u: een opleiding op minimaal hbo-niveau in een bedrijfseconomische richting (bijvoorbeeld accountancy, bedrijfseconomie of SPD); affiniteit met het ondernemerschap en ervaring met de mkb-ondernemer; affiniteit met de financiële wereld. 2.7 Intake en assessment Voorafgaand aan de opleiding krijgt u een intake en assessment. U wordt beoordeeld op uw bedrijfseconomische kennis, relevante ervaring, motivatie en potentie als coach. De intake en het assessment dient u af te sluiten met een voldoende resultaat. 2.8 Studiebelasting De opleiding duurt nominaal 42 weken. De studielast is in totaal 168 uur: 1 dagdeel van 4 uur per week. De contactmomenten beslaan 18 dagdelen, de overige 24 dagdelen besteedt u aan zelfstudie. De contactmomenten zijn op maandag van tot uur. Een precieze planning treft u aan in het Lesrooster (achterin deze gids). 2.9 Literatuur Dr. M. Driessen, De ondernemende ondernemer. Leer jezelf ontwikkelen tot een entrepeneur.* P. Kotler ea, Marketing de essentie P. Rikhof en W.W. Mulder, Hoe vind ik een investeerder N. Smid, Coachen op gedrag en resultaat Dr. mr. P. Vos, Kredietopvraging en insolventierisico J. Wietsma AA, Ondernemer, regel zelf uw krediet.* Daarnaast zullen in de opleiding actuele artikelen, papers en onderzoeksdocumenten behandeld worden Studielast en pe-uren De opleiding kent een geschatte studielast van 168 uur, dat wil zeggen ongeveer een dagdeel per week gedurende één jaar. Deze studielast is als volgt opgebouwd: Intakegesprek en assessment 4 uur 18 dagdelen contacttijd 72 uur 1 dagdeel toetsing 4 uur Totale echte contacttijd 80 uur Reflectieverslag 12 uur Uitwerken casuïstiek 8 uur Totale geprogrammeerde tijd 100 uur Geschatte zelfstudietijd 68 uur Totale studielast 168 uur De totale studielast van de opleiding wordt geschat op 168 uur. Hiervan is 100 uur genormeerd in het programma. Het aantal pe-uren voor accountants bedraagt 100. Studiegids MKB-kredietcoach

6 2.11 Algemene informatie De opleiding start op maandag 15 september De contactmomenten zijn op maandag van tot uur, inclusief een pauze met een broodmaaltijd. Een precieze planning treft u aan in het Lesrooster (achterin deze gids). De prijs voor de opleiding is normaal excl. btw. Dat is inclusief cursusmateriaal en de met * aangemerkte literatuur in 2.9 en op de cursusdagen een broodmaaltijd, koffie en thee. Voor de opleiding die in september 2014 start geldt een introductieprijs van excl. btw. Een tweede deelnemer van hetzelfde kantoor betaalt excl. btw Docenten De opleiding wordt onder andere verzorgd door de volgende docenten: Jurroen Cluitmans Age Douma Martijn Driessen Karin Kleingeld Jan Wietsma Korstiaan Zandvliet Studiegids MKB-kredietcoach

7 3 Onderwijs- en examenregeling 3.1 Toelating tot de opleiding Vooropleiding De opleiding MKB-kredietcoach voor accountants is toegankelijk voor accountants en andere mkb-adviseurs die een vooropleiding hebben op minimaal hbo-niveau in een bedrijfseconomische richting (bijvoorbeeld accountancy, bedrijfseconomie of SPD) Intake en assessment Voorafgaand aan de opleiding vindt een intake en assessment plaats. Kandidaten voor de opleiding worden beoordeeld op bedrijfseconomische kennis, relevante ervaring, motivatie en potentie als coach. Indien het niveau als voldoende wordt beoordeeld, is er sprake van een definitieve inschrijving voor de opleiding Betaling cursusgeld Indien aan de eisen gesteld in de artikelen en is voldaan, dient het cursusgeld betaald te worden. Na betaling van het cursusgeld is de inschrijving definitief Restitutie cursusgeld Uitsluitend indien de cursist om zwaarwegende redenen, zoals langdurige ziekte of ontslag, zulks ter beoordeling van de opleidingscoördinator, de opleiding voortijdig beëindigt, kan restitutie van een deel van het cursusgeld plaatsvinden. Restitutie vindt plaats op basis van het aantal dagdelen contacttijd dat heeft plaatsgevonden volgens onderstaand schema: Aantal dagdelen dat onderwijs heeft plaatsgevonden Restitutie (% van het betaalde cursusgeld) Is ten minste En niet meer dan % % % % % 3.2 Volgen van de opleiding Deelname aan het onderwijs De cursist heeft het recht om het onderwijs, zoals vastgelegd in het onderwijsprogramma, te volgen. Tevens heeft de cursist recht op de begeleiding zoals in het onderwijsprogramma is vastgelegd Data bijeenkomsten De opleiding heeft het recht om, onder opgaaf van redenen, de geplande onderwijsdata aan te passen Aanwezigheidsplicht Om de opleiding met goed resultaat af te ronden geldt een aanwezigheidsplicht. Indien een cursist niet aanwezig kan zijn, dient dit vooraf, onder opgaaf van redenen, aan de cursuscoördinator gemeld te worden Cursusmateriaal Het cursusmateriaal is bij de cursusprijs inbegrepen. Het auteursrecht van het cursusmateriaal berust bij de auteurs. Studiegids MKB-kredietcoach

8 3.3 Toetsing Examenprogramma Het examen van de opleiding bestaat uit de volgende drie onderdelen, die elk als voldoende beoordeeld dienen te worden: een casustoets over het ontwikkelen van ondernemerschap en bedrijfsvoering een casustoets over het verkrijgen en houden van krediet een portfolio Competentieprofiel Bij de beoordeling wordt het competentieprofiel van de MKB-kredietcoach, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 als basis genomen Beoordelaars Beoordelaars zijn docenten van de opleiding alsmede anderen die hiertoe door de opleiding zijn aangesteld Diplomering Bij een voldoende beoordeling van de casustoetsen en van uw portfolio ontvangt u het diploma MKB-kredietcoach. 3.4 Overig Annulering De opleiding heeft het recht onder opgaaf van redenen een cursus te annuleren. Er zal bij annulering steeds naar gestreefd worden dit eenentwintig dagen voor de geplande aanvang van de cursus bekend te maken. Annulering van een cursus of een cursusonderdeel, door welke oorzaak dan ook, geeft de aanmelder nimmer recht op schadevergoeding Aansprakelijkheid De opleiding is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is voorts beperkt tot het cursusgeld. Studiegids MKB-kredietcoach

9 4 Competentieprofiel Competentie 1: Coachen De MKB-kredietcoach is in staat om de mkb-ondernemer te coachen, in relatie tot de onderneming. Coachen Is in staat om coachingsvaardigheden gedurende het gehele traject in te zetten; Is in staat om op een respectvolle manier de ondernemer te confronteren, naar zichzelf te laten kijken en te laten reflecteren; Is in staat met de ondernemer de levenswensen en het geldprofiel van de ondernemer in kaart te brengen en te vertalen in een financieel plan en weet hierbij de grenzen die gesteld worden door de Wft te bewaken; Is in staat een geldcoachingstraject met een ondernemer in te gaan; Is in staat de ondernemer zo goed mogelijk voor te bereiden op het kredietproces; Is in staat de ondernemer te begeleiden en coachen in het kredietproces bij het opstellen van de kredietaanvraag, zowel richting bank of andere financieringspartijen als richting accountant, en hierbij de regie over dit proces te behouden; Is in staat de kennis en vaardigheden over te dragen die de ondernemer nodig heeft om het kredietproces op een voor de ondernemer optimale wijze te doorlopen; Is in staat de ondernemer te leren welke voorwaarden er bij een kredietverstrekking gesteld kunnen worden en wat de consequenties van deze voorwaarden kunnen zijn; Is in staat de ondernemer te leren welke factoren een rol spelen voor de bank in de besluitvorming over een kredietaanvraag; Is in staat de ondernemer te leren op welke wijze deze het beste een kredietaanvraag kan opstellen; Is in staat de ondernemer intensief te begeleiden bij crisissituaties. Competentie 2: Testen De MKB-kredietcoach is in staat om bij de mkb-ondernemer (persoonsgerichte) testen af te nemen, de resultaten hiervan terug te koppelen naar de ondernemer en te vertalen naar de betekenis voor ondernemen en financieel managen. Psychologie Is in staat om zelfinzicht en reflectief vermogen van de ondernemer in te schatten om zo de afweging te kunnen maken of de ondernemer te coachen is; Heeft kennis van de menselijke aspecten die belangrijk zijn voor ondernemers; Heeft inzicht in menselijk gedrag en drijfveren en de impact ervan op ondernemerschap; Is in staat om (persoonlijkheids-)testen en testen met betrekking tot persoonlijke vaardigheden bij ondernemers af te nemen, zoals de kredietwijzer, een zelftest kredietwaardigheid of een E-Scan ondernemerstest; Is in staat om de testresultaten met de ondernemer te bespreken en op deze wijze het inzicht van de ondernemer in zijn persoonlijkheidsprofiel te vergroten; Is in staat de ondernemer uit te leggen wat de impact van zijn persoonlijkheidsprofiel is op zijn ondernemerschap; Is in staat om bij advisering, coaching en begeleiding zijn handelen af te stemmen op de testresultaten; Is in staat om de persoon van de ondernemer, zijn persoonlijkheid met specifiek gedrag, te integreren in het coachen op financieel advies. Competentie 3: Communiceren De MKB-kredietcoach is in staat om op een goede manier met de ondernemer te communiceren en daarbij te luisteren naar de ondernemer, zodanig dat hijzelf en de ondernemer zich een volledig beeld van de ondernemer en diens wensen kunnen vormen. Studiegids MKB-kredietcoach

10 Communicatie Is in staat om complexe financiële zaken op voor de ondernemer begrijpelijke wijze uit te leggen; Is luistervaardig en beschikt over een goede luisterhouding; Is in staat om naar de klant te luisteren, zonder over zijn eigen kennis en vaardigheden (of die van zijn organisatie) te praten; Heeft het vermogen om tot de kern van problemen door te vragen; Beschikt over empathisch vermogen; Is in staat tot het stellen van de juiste vragen; Is in staat om, ook op basis van zijn eigen levenservaring, contact te maken met de ondernemer. Competentie 4: (Financieel) analyseren De MKB-kredietcoach is in staat om de (financiële) gegevens van een onderneming te analyseren, te duiden in de context en de impact op de bedrijfsvoering weer te geven. Financiering / Bedrijfseconomie: Is in staat om een jaarrekening te lezen en te interpreteren; Is in staat om prestatiedoelen op te stellen; Is in staat om de bedrijfsvoering van een onderneming te beoordelen; Is in staat om (financiële) gegevens van de onderneming te analyseren, gebruikmakend van tools; Is in staat om de prestaties en financiële situatie van een onderneming te monitoren; Is in staat om een risicoprofiel voor een onderneming op te stellen; Is in staat om de financieringslasten aan het risicoprofiel van een onderneming te koppelen; Is in staat aan te geven hoe het risico beperkt kan worden, zodanig dat er meer ruimte voor kapitaalverstrekking ontstaat; Is in staat om besparingsmogelijkheden op financiering te ontdekken; Is in staat om de financieringsstructuur van een onderneming te beschrijven en te verbeteren; Is in staat om financiële prestaties van een onderneming te benchmarken met prestaties van vergelijkbare ondernemingen; Is in staat om de praktische voorbeelden van SBR voor de ondernemer te benoemen en herkennen; Is in staat om lopende financieringen beter te beheren; Is in staat om een ondernemingsplan voor een onderneming op te stellen; Is in staat om een ondernemingsplan te beoordelen. Marketing: Is in staat om de effectiviteit van de marktbenadering van een onderneming te verbeteren; Is in staat om de omzetkansen van een onderneming te verhogen; Is in staat om marktgericht en creatief te kunnen inspelen op ontwikkelingen. Studiegids MKB-kredietcoach

11 Competentie 5: Leren (financieel) analyseren De MKB-kredietcoach is in staat om een mkb-ondernemer zelf te leren de financiële gegevens van zijn eigen onderneming te analyseren. Financiering / Bedrijfseconomie / Marketing Beschikt over de kennis en vaardigheden zoals beschreven bij Competentie 4: (Financieel) analyseren; Is in staat om ondernemers te begeleiden bij het uitvoeren van tests. Didactiek Is in staat om de ondernemer te overtuigen van het belang dat deze zelf over voldoende economische kennis beschikt; Is in staat om het belang van financiële kennis en vaardigheden aan de ondernemer over te dragen; Is in staat om zijn eigen kennis en vaardigheden op het gebied van financiering / bedrijfseconomie over te dragen op een ondernemer, zodat deze de kennis en vaardigheden kan toepassen op zijn eigen bedrijf; Is in staat om de ondernemer te leren voldoende grip te krijgen op zijn financiën, zodat de ondernemer een volwaardig gesprekspartner van de financier wordt. Competentie 6: Adviseren De MKB-kredietcoach is in staat om een mkb-ondernemer te adviseren, in het bijzonder op financieel terrein, bedrijfsvoering en bij het opstellen van een ondernemingsplan. Financiering / Bedrijfseconomie / Marketing Beschikt over de kennis en vaardigheden zoals beschreven bij Competentie 4: (Financieel) analyseren. Advisering Is in staat zich te verplaatsen in de ondernemer; Is in staat om de ondernemer te begeleiden en coachen bij het opstellen van een ondernemingsplan; Is in staat om de ondernemer te begeleiden en coachen bij het opzetten van nieuwe initiatieven; Is in staat de ondernemer (waar nodig) door te verwijzen naar specialisten; Is in staat om de persoon van de ondernemer nadrukkelijk mee te nemen in het advies; Is in staat om de ondernemer ook na afronding van het kredietproces te begeleiden: terugblikken en vooruitblikken; Kent zijn grenzen en weet wanneer hij dient door te verwijzen; Is in staat om heldere adviezen en adviesrapporten op te stellen. Competentie 7: Financieren De MKB-kredietcoach is in staat om de ondernemer te begeleiden en te coachen gedurende het gehele kredietproces. Financiering Heeft kennis van het gehele kredietproces, zowel vanuit de optiek van de ondernemer als van de bank of andere financieringspartijen; Heeft kennis van de regelgeving met betrekking tot kredietverstrekking, waar banken mee te maken hebben; Heeft kennis van de factoren die voor de bank een rol spelen bij de besluitvorming over een kredietaanvraag; Is in staat aan te geven welke voorwaarden aan een kredietaanvraag gesteld (kunnen) worden en wat de consequenties van deze voorwaarden zijn; Is in staat aan te geven hoe het kredietproces vanuit de bank wordt bekeken, het waarom van het vragen van zekerheden en wat de gevolgen zijn van het verstrekken van zekerheden; Is in staat om een kredietaanvraag op te stellen; Studiegids MKB-kredietcoach

12 Heeft kennis van de mogelijkheden en mogelijke voordelen van het (versneld) aflossen van krediet en kan de ondernemer hierbij begeleiden; Heeft kennis van de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van financiering en kredietverstrekking; Kent de alternatieve aanbieders voor het oplossen van financieringsvraagstukken; Is in staat om nieuwe mogelijkheden voor financiering te ontdekken en te bedenken; Is in staat om ondernemers adequaat bij te staan bij gestapelde financieringen. Belastingrecht Is in staat om, op hoofdlijnen, de fiscale gevolgen weer te geven die samenhangen met het nemen van krediet; Is in staat om de ondernemer te wijzen op mogelijke fiscale aspecten die samenhangen met het nemen van krediet en de ondernemer te verwijzen naar fiscaal specialisten. Competentie 8: Verbinden De MKB-kredietcoach is in staat om ondernemer en financier duurzaam aan elkaar te verbinden. Relatiemanagement Is in staat een duurzame kredietrelatie tussen ondernemer en financier tot stand te brengen. Psychologie Is in staat de ondernemer door middel van testen en bespreken van de testresultaten inzicht te geven in zijn persoonlijke kenmerken op zodanige wijze dat de ondernemer deze resultaten aan de financier ter beschikking kan stellen bij een kredietaanvraag; Is in staat de ondernemer aan te geven welke invloed de persoonskenmerken hebben op ondernemerschap en financieel management; Is in staat actief te bemiddelen bij een verstoorde relatie tussen ondernemer en financier. Financiering Beschikt over de kennis en vaardigheden op het gebied van financiering zoals beschreven bij Competentie 4: (Financieel) analyseren en Competentie 5: Leren (financieel) analyseren Is in staat kredietaanvragen te prescreenen, op verzoek van ondernemer en/of financier; Is in staat de ondernemer te begeleiden naar een inhoudelijk prima kredietaanvraag dan wel, indien de aanvraag inhoudelijk niet aan de maat is, de ondernemer niet door laten te gaan richting bank of andere financier. Competentie 9: Ondernemen De MKB-kredietcoach is in staat om zijn eigen onderneming als kredietcoach vorm te geven en te onderhouden. Ondernemen Is in staat om een helder businessmodel voor zichzelf te beschrijven; Is in staat om leads te generen uit netwerken en zijn eigen netwerk; Weet op welke wijze nieuwe klanten geworven kunnen worden; Is in staat om nieuwe ondernemers als klant te werven en te behouden; Is in staat heldere afspraken te maken met de ondernemer over de condities waaronder de MKB-kredietcoach een vergoeding ontvangt, waarbij de MKB-kredietcoach rekening houdt met de specifieke situatie; Studiegids MKB-kredietcoach

13 Is in staat met de ondernemer heldere afspraken te maken na afronding van het kredietproces over de continuering van de relatie tussen de ondernemer en de MKBkredietcoach. Competentie 10: Netwerken De MKB-kredietcoach is in staat een netwerk op te zetten en te onderhouden, zodanig dat hij de ondernemer kan doorverwijzen naar andere specialisten dan wel zelf anderen kan inschakelen. Netwerken Heeft kennis van specialistische dienstverleners ten behoeve van het mkb en weet welke bijdragen zij kunnen leveren; Is in staat om een netwerk op te bouwen en te onderhouden; Is in staat om de ondernemer naar de juiste specialisten door te verwijzen. Studiegids MKB-kredietcoach

14 5 Lesrooster MKB-kredietcoach Datum Bijeenkomst Inhoud Docenten Tent 1 C4: Analyseren (financiering / Jan Wietsma bedrijfseconomie) Age Douma Tent 2 C4: Analyseren (financiering / bedrijfseconomie) Jan Wietsma Age Douma Vent 1 C3: Communiceren Martijn Driessen Vent 2 C3: Communiceren Martijn Driessen Vent 3 C2: Testen Martijn Driessen Vent 4 C2: Testen Martijn Driessen Vent 5 C1: Coachen Martijn Driessen Vent 6 C1: Coachen Martijn Driessen Tent 3 C4: Analyseren (marketing) Jan Wietsma Age Douma Karin Kleingeld Vent 7 C6: Adviseren Martijn Driessen Tent 4 C5: Leren analyseren (financiering / bedrijfseconomie) Tent 5 C5: Leren analyseren (marketing) Jan Wietsma Age Douma Rudolf de Vries Jan Wietsma Age Douma Karin Kleingeld Vent 8 C6: Adviseren Martijn Driessen Cent 1 C7: Financieren (financiering) Age Douma Rudolf de Vries Korstiaan Zandvliet Cent 2 C7: Financieren (financiering) Age Douma Rudolf de Vries Korstiaan Zandvliet Vent 9 C8: Verbinden Martijn Driessen Cent 3 C9: Ondernemen Age Douma Rudolf de Vries Korstiaan Zandvliet Karin Kleingeld Vent 10 C10: Netwerken Martijn Driessen 1 De docenten zijn onder voorbehoud. Studiegids MKB-kredietcoach

15 De opleiding wordt ingedeeld aan de hand van de drie beroepstaken. 1. Ik en de vent (beroepstaak: Het coachen van de ondernemer in relatie tot de onderneming). 2. Ik en de tent (beroepstaak: Het coachen en begeleiden van de ondernemer bij de bedrijfsvoering). 3. Ik en de cent: (beroepstaak: Het coachen en begeleiden van de ondernemer bij het verkrijgen van krediet). De opleiding is een combinatie van zelfstudie en contactmomenten. De contactmomenten duren een dagdeel, waarbij eventueel meerdere dagdelen achter elkaar gepland kunnen worden. Tijdens de contactmomenten speelt interactie en training een belangrijke rol. Dit geldt zeker voor de meer op coaching gerichte contactmomenten in de lijn Ik en de vent. De contactmomenten in de andere twee beroepstaken zijn meer gericht op het opdoen van kennis en vaardigheden. Op deze momenten wordt door inspirerende docenten ingegaan op de actualiteit en de praktijk. Tussen de contactmomenten door is er sprake van zelfstudie. Hiervoor zal studiemateriaal ontwikkeld worden dat digitaal beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van bestaande leermiddelen. Onderdeel van de opleiding vormen praktijkopdrachten. Middels de praktijkopdrachten moeten de deelnemers laten zien dat zij in de praktijk het geleerde daadwerkelijk kunnen toepassen. Studiegids MKB-kredietcoach

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Studiegids maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. De organisatie... 3 1.1 DilemmaManager... 3 1.2 DilemmaAcademie... 3 2. Beroepsprofiel... 4 2.1

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015 3e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Masteropleiding. Accounting & Auditing 2012-2013

Studiegids. Masteropleiding. Accounting & Auditing 2012-2013 Studiegids Masteropleiding Accounting & Auditing 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Small Business & Retail Management 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching WORD NU ST!R-GECERTIFICEERD COACH MET DEZE INSPIRERENDE OPLEIDING POST BACHELOR GECERTIFICEERD COACH (St!R) UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 5.900-

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Deeltijdopleidingen. Studiejaar 2013-2014. Opleidingen en cursussen. voor de financiële markt. Fontys Hogeschool Financieel Management

Deeltijdopleidingen. Studiejaar 2013-2014. Opleidingen en cursussen. voor de financiële markt. Fontys Hogeschool Financieel Management Studiejaar 2013-2014 Opleidingen en cursussen voor de financiële markt Fontys Hogeschool Financieel Management 1 Uit eigen ervaring... Deeltijdopleiding Accountancy Ik ben bij Fontys begonnen met de tweejarige

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV. Opleiding tot. Verenigingsbegeleider

ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV. Opleiding tot. Verenigingsbegeleider ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV Opleiding tot Verenigingsbegeleider Cursistenmap Oktober 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Te volgen route voor de opleiding tot verenigingsbegeleider... 4 3. De opleiding...

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids 2015-2017 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Geaccrediteerd door: Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op

Nadere informatie