Post Graduate Opleiding Executive Coaching Vrije Universiteit Amsterdam/Ashridge Business School Londen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Post Graduate Opleiding Executive Coaching Vrije Universiteit Amsterdam/Ashridge Business School Londen"

Transcriptie

1 Post Graduate Opleiding Executive Coaching Vrije Universiteit Amsterdam/Ashridge Business School Londen 2011/2012

2 Introductie Aanleiding Coaching is een vak geworden. Zowel binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven heeft coaching zich ontwikkeld tot een geaccepteerde en gewaardeerde vorm om individuele ontwikkeling te faciliteren. De postgraduate opleiding Executive Coaching (PGO-EC) is een programma voor executive coaches met ervaring die zich verder willen professionaliseren in de volle breedte van het coachingsvak. Een programma waarbij deelnemers alle stijlen ontwikkelen én worden uitgedaagd om hun eigen coachingsprofiel (verder) te ontwikkelen. Kenmerkend voor het programma is dat u nieuwe inspiratie krijgt op basis van oude opvattingen. Dat u ingewijd wordt in het kwantitatieve onderzoek in dit vakgebied en aanpalende vakgebieden en dat veel tijd wordt ingeruimd voor uw eigen praktijkervaringen en stijlen van werken middels supervisie. Het programma is opgebouwd uit modules die tezamen opleiden tot geaccrediteerd coach en een master in science (MSc), maar die ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd. Het programma sluit aan bij internationale ontwikkelingen in het coachingsvak. U maakt kennis met zeer ervaren docenten die werkzaam zijn als executive coach, en die veelal ook zijn opgeleid tot psychotherapeut. Het is daarmee een internationale opleiding academisch én praktisch - in nauwe samenwerking tussen de Vrije Universiteit in Amsterdam en Ashridge Business School nabij Londen. Visie op coaching Coachen is in onze optiek een manier van werkgerelateerd leren waarbij vooral in tweegesprekken wordt gewerkt. Het doel van coaching is om clienten te ondersteunen in het vergroten van hun eigen professionaliteit door hun eigen relatie tot bepaalde ervaringen en vraagstukken te bespreken. In een coachingstraject werkt de coach aan het stimuleren van reflectie, het vrijmaken van potentiële kwaliteiten en het overwinnen van obstakels voor verdere ontwikkeling. Hiervoor kunnen verschillende coachingsstijlen en methodieken worden ingezet, afhankelijk van de vraag en de context. Wij gaan ervan uit dat clienten weten welke stijl voor hen het beste werkt. De relatie tussen coach en coachee is één van de meest bepalende factoren voor succes. Deze relatie staat daarom centraal in het programma.

3 Doel van het programma Doel van het programma is deelnemers te ontwikkelen: in hun theoretische kennis van de psychologische en therapeutische onderbouwing van coaching in een kritische evaluatie van bestaande coachingsmodellen en theorieën tot een kritisch en weloverwogen gebruik van coachingsstijlen en andere vaardigheden in hun kennis van organisaties als context waarbinnen coaching plaatsvindt in de ethiek en verantwoordelijkheden van een executive coach in hun zelfkennis, als één van de belangrijkste voorwaarden voor effectieve coaching Certificering Tegelijk met Module 1 aan de Vrije Universiteit, dat leidt tot een door de VU erkend diploma in Nederland kunnen deelnemers zich inschrijven voor Modules 2 5 van de Ashridge Masters (MSc) in Executive Coaching. Zie ook Het met succes doorlopen van alle vijf modules leidt tot formele toekenning van een Ashridge MSc alsmede Ashridge coachaccreditatie erkend door de European Mentoring & Coaching Council, beide internationaal erkende beroepskwalificaties.

4 Doelgroep en programmaleiding Doelgroep Het programma is bedoeld voor meer ervaren coaches en consultants die een substantieel van hun tijd willen besteden aan coaching van individuen binnen organisaties. De groepsgrootte is minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers. Het startniveau van deelnemers is academisch of equivalent aan academisch. Minimale vereistes zijn bovendien dat de deelnemers 1. een senior profiel als leidinggevende en/of adviseur hebben, waaronder tenminste 2 jaar full-time advieservaring. 2. ervaring hebben met het voeren van gecontracteerde coachingsgesprekken, buiten de eigen afdeling of organisatie. 3. gedurende het programma tenminste twee mensen zullen begeleiden in gecontracteerde coachinggesprekken niet vanuit een leidinggevende of collegiale rol, maar binnen een echt onafhankelijke (advies / coaching) relatie. Leiding van het programma Het programma wordt geleid door prof. Dr. Yvonne Burger (VU) en dr. Erik de Haan (Ashridge/VU). Beiden zijn zeer ervaren executive coaches en als docenten reeds tien jaar betrokken bij opleidingen voor coaches. Zij zijn auteurs van het boek Coaching met collega s, dat vertaald is in het Engels en inmiddels toe is aan de vierde druk, en van een groot aantal artikelen over coaching. Erik de Haan is auteur van het boek Relationele coaching. Yvonne Burger is auteur van het boek Mensen Veranderen. Erik de Haan Yvonne Burger

5 Programma op hoofdlijnen Hoofdlijnen programma Het eerste deel van het programma (Module 1) wordt verzorgd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dit omvat een vijftal seminars van 5 dagdelen waarin de hoofdstijlen in coaching uitgebreid aan bod komen. Deelnemers ontwikkelen zich zowel in de directieve, non-directieve, analytische en paradoxale stijl en ontvangen supervisie. Deze integratieve benadering geeft veel ruimte te werken aan een eigen stijl die past bij de deelnemer en die effectief is in de relatie. Authenticiteit en congruentie zijn daarbij belangrijke begrippen. We werken aan zelfkennis en de ontwikkeling van persoonlijke eigenschappen die van belang zijn voor een effectieve coachingsrelatie. Na afsluiting van het eerste deel ontvangen de deelnemers een diploma van de VU. Dit diploma geeft toegang tot het vervolg-programma van 4 modules bij Ashridge, dat gericht is op verdere verdieping. Het doorlopen van het totale programma leidt tot de titel Master of Science in Executive Coaching. Ook is het mogelijk naast het VU-programma de Modules 2 en 3 te volgen in Ashridge, die leiden tot Ashridge coachaccreditatie. Module 2 kan gedaan worden in de vorm van distance learning, voor Module 3 (coach accreditatie) gaan deelnemers naar Ashridge voor het accreditatie practicum. Leerfilosofie In het programma wordt veel aandacht besteed aan ervaringsleren maar ook aan state of the art kennis over het coachingsvak. Deelnemers starten onder intensieve begeleiding van de docenten een persoonlijke zoektocht naar hun eigen coachingsstijl, ze delen observaties, geven feedback en oefenen in hun eigen prak tijk. We bouwen gezamenlijk aan een ondersteunende én uitdagende learning community. Docenten Yvonne Burger en Erik de Haan zullen kerndocenten zijn van het 1e deel van het programma (module 1). Erik is ook programmaleider bij Ashridge van de MSc, dus van de latere modules 2 tot en met 5. Daarnaast zullen ervaren coaches met een academische interesse en gastdocenten van de VU en Ashridge worden uitgenodigd in de workshops. Modules 2 ( persoonlijk reflectief verslag ) en

6 Module 5 ( reflectief onderzoek ) kunnen grotendeels op afstand worden gevolgd met tutoring per telefoon. De andere Modules van de opleiding vinden plaats nabij Londen. Kosten en tijdsinvestering De kosten voor de deelnemers bedragen voor module 1 Eur 6.950,, exclusief reis- en verblijfskosten. Module 1 vraagt een tijdsinvestering van 25 dagdelen plus 10 dagdelen voorbereiding in een tijdbestek van 9 maanden. Locatie Module 1 zal worden verzorgd in Hotel-Restaurant Het Rechthuis in Muiderberg. Het tweede deel van het programma wordt verzorgd bij Ashridge in landelijk Hertfordshire nabij Londen. Start van het programma en data Het programma start in oktober Er zal in tweedaagse workshops worden gewerkt met een tussenliggend avondprogramma. De data van de workshops zijn: 3 en 4 oktober en 2 december en 14 februari en 17 april en 26 juni De doorlooptijd van module 1 wordt daarmee 9 maanden omdat dit in onze ervaring het beste werkt qua peer coaching en het uitproberen in eigen coachingopdrachten en -gesprekken, maar ook omdat de deelnemers dan meer profijt hebben van de Module 2 die ze naar keuze parallel kunnen doen.

7 Uitwerking programma Intake en toelating Na aanmelding voor het programma volgt een intakegesprek. In dit gesprek gaan de docenten en de deelnemer na of deelname aan de PGO EC voldoende rendement oplevert voor de deelnemer. Na het intakegesprek start de deelnemer met voorbereidende werkzaamheden: het bestuderen van kernliteratuur, het verzamelen van feedback over zijn of haar coachingsstijl en het formuleren van ontwikkelwensen. Module 1: Vrije Universiteit De eerste module bestaat uit vijf workshops. In elke workshop wordt 2 tot 2,5 uur de tijd genomen voor een supervisieproces in een kleine groep, waarin deelnemers actief werken aan eigen casuïstiek en veel feedback ontvangen op hun coachingwerk. Bovendien start elke dag met een minuten durend reflectief proces gericht op zelfbewustzijn, mindfulness en tegenoverdracht. Workshop 1: jij als coach Leerdoelen en kennismaking De coachingsrelatie Contractering het psychologische contract Basisdefinities: het De Haan & Burger venster op coaching; Definitie en relevantie relationele coaching. Workshop 2: psychologische ondergrond en psychoanalyse Contractering het psychologische contract Analytische coaching Overdracht en tegenoverdracht Wat werkt voor wie? De werkzame bestanddelen van coaching De relationele wending en Gestalt principes Workshop 3: vastzitten en herhalen: werken met patronen De humanistische benaderingen Non-directieve coaching Vastzitten, patronen en stuckness Patronen in teamcoaching Patronen in arbeidsorganisaties

8 Workshop 4: coachingcreatieve veranderinterventies in coaching Vastzitten en losmaken Directieve benaderingen De oplossingsgerichte benadering Paradoxale benaderingen Workshop 5: professionalisering in de coachingrelatie Ethische principes en gedragscodes Verschil en diversiteit in coaching Articuleren van een eigen coachingpropositie Afscheid nemen Vooruitblik op het accreditatieproces Module 2: VU i.s.m. Ashridge Reflective learning journey Deze module kunnen deelnemers parallel doen aan het Module-1 programma. Het geeft hen tussenopdrachten en tal van mogelijkheden hun (theoretische en praktische) kennis te verdiepen. Deelnemers reflecteren aan de hand van 10 kernartikelen op hun coachingpraktijk en worden daarbij geholpen door een persoonlijke tutor. Het moduleverslag wordt beoordeeld bij Ashridge en deelnemers krijgen een cijfer plus uitgebreide schriftelijke feedback. Module 3: Ashridge Assessment for Accreditation Na afronding van module 1 wordt gestart met de voorbereiding van het coaching accreditatieproces door Ashridge. Deelnemers kunnen deelnemen aan een voorbereidende workshop van een halve dag en doen daarna een ééndaags assessement waarin hun coachingsvaardigheden worden beoordeeld. Voor accreditatie bereiden deelnemers een praktijkoverzicht voor met 1. Een eigen coachprofiel, zelf-assessment, overzicht uren coaching en supervisie. 2. Een uitgebreide case-study met een klant ( woorden) 3. Een 20-minuten lang coachingfragment met verbatimtranscriptie en commentaar. Het accreditatiepanel beoordeelt deze portfolio en verschaft een vrijwilliger voor een live coachinggesprek, dat vanuit een belendende ruimte wordt bekeken. Deelnemers krijgen mondeling collegiale en panel-beoordeling, alsmede uitgebreide schriftelijke feedback.

9 Module 4: Ashridge Module 4 is gericht op het verder ontwikkelen van de eigen coachingsstijl bij Ashridge in Hertfordshire nabij Londen. Workshop 1: the coach and their perceptual system Effectiveness Common factors Human perception Workshop 2: the coachee and limits of coaching Emotions Coaching and life stages The importance of boundaries Workshop 3: the coaching relationship and the in-between Unconscious processes in the coaching relationship Critical moments in the coaching relationship The role of power Workshop 4: working with the organisation through coaching The business of coaching My coaching proposition Coaching as an organization intervention Module 5: Ashridge Inquiry into Coaching in Action Deze module is gericht op een onderzoek naar coaching op basis van het werk van de deelnemer met specifieke cliënten, waarbij de coach intensief en onder persoonlijke begeleiding reflecteert op een in een onderzoekvoorstel zelf gestelde vraag over de eigen praktijk. De vraag en het reflectief onderzoek dienen als een vliegwiel om de eigen praktijk en coaching bijdrage te verdiepen en om een aanzet te maken de eigen verdere persoonlijke ontwikkeling als coach over vele jaren.

10 Nadere informatie en inschrijving Voor nadere informatie over het programma kunt u contact opnemen met Yvonne Burger, of via U kunt zich inschrijven via bijgevoegd inschrijfformulier. De inschrijvingstermijn sluit op 15 september 2011.

11 Aanmelding voor de postgraduate opleiding Executive Coaching Persoonlijke gegevens van de kandidaat Naam:... Voornamen:... Evt. titel(s):... Roepnaam:... Geboortedatum:... Geboorteplaats:... Nationaliteit:... Huisadres:... Postcode/plaats:... Tel.privé:... Werkgever:... Postbus/adres:... Postcode/plaats:... Tel.kantoor: Mobiel:... Opleiding/bezochte onderwijsinstellingen Naam van tot Diploma Eventuele andere relevante diploma s Publicaties Praktijkervaring (in chronologische volgorde) Organisatie van tot Functie

12 Korte omschrijving van uw leerwensen Eventuele aanvullende opmerkingen Ondergetekende heeft kennis genomen van de voorwaarden tot toelating en deelname, zoals deze zijn gepubliceerd in de brochure postgraduate opleiding Executive Coaching. Plaats Datum Handtekening Medewerking van de werkgever Ondergetekende heeft kennis genomen van de voorwaarden tot toelating en deelname, zoals deze zijn gepubliceerd in de brochure postgraduate opleiding Executive Coaching. Naam Plaats Handtekening Functie Datum Factuuradres: Wilt u dit formulier met kopieën van relevante diploma s en kopie paspoort meenemen naar het intakegesprek OF sturen naar: Vrije Universiteit Amsterdam Feweb, PGO Executive Coaching T.a.v. Lisette Tepe, kamer 3A-15 De Boelelaan HV AMSTERDAM Ook ontvangen wij graag een (pas)foto via

POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING

POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING 1 AANLEIDING EN DOEL VAN HET PROGRAMMA Als gevolg van de wereldwijde crisis staan veel organisaties onder druk. Dit vraagt veel van bestuurders en directieleden.

Nadere informatie

POSTGRADUATE OPLEIDING EN TOEZICHTHOUDERS

POSTGRADUATE OPLEIDING EN TOEZICHTHOUDERS POSTGRADUATE OPLEIDING POSTGRADUATE INTERVENIËREN OPLEIDING VOOR EXECUTIVE COMMISSARISSEN TEAMCOACHING EN TOEZICHTHOUDERS 1 AANLEIDING EN DOEL VAN HET PROGRAMMA Leden van Raden van Commissarissen en Raden

Nadere informatie

Coachen met collega s

Coachen met collega s www.managementenconsulting.nl Coachen met collega s Voordelen en beperkingen van het werken met interne coaches * Erik de Haan & Yvonne Burger Coachen wordt hoe langer hoe meer een volwassen vak. In de

Nadere informatie

Executive Program Public CFO. Leergang voor de financiële top bij gemeenten

Executive Program Public CFO. Leergang voor de financiële top bij gemeenten Executive Program Public CFO Leergang voor de financiële top bij gemeenten Executive Program Public CFO Postgraduate Executive Program Public CFO Gemeenten worden geconfronteerd met grote financiële uitdagingen.

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change. Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING INLEIDING Leiderschap en leidinggeven aan de ontwikkeling van organisaties, mensen en de gemeenschap begint bij jezelf. Het is de weg van binnen naar buiten. Motto van deze

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie Post HBO Loopbaancoach Algemene Informatie Aanvang oktober 2015 Start oktober 2015 Inleiding Het doel van onze Post HBO Loopbaancoach is om de deelnemers op te leiden tot zelfstandige, kwaliteitsgerichte

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT 2014-2015. 4e leergang

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT 2014-2015. 4e leergang OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT 2014-2015 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

Top Class. Managementdevelopmentprogramma. toekomstige bestuurders in de gezondheidszorg

Top Class. Managementdevelopmentprogramma. toekomstige bestuurders in de gezondheidszorg Top Class programma voor toekomstige bestuurders in de gezondheidszorg In de Top Class laten we de deelnemers zien hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van stakeholders zich tot elkaar verhouden,

Nadere informatie

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO primair onderwijs / voortgezet onderwijs 2015-2016 5e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015 6e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015 3e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2012-2013 Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap, is opgericht in januari 2009 als opvolger van

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Leiderschap voor professionals april - mei 2015

Leiderschap voor professionals april - mei 2015 1 Leiderschap voor professionals april - mei 2015 Een cursus voor professionals die hun leiderschapsrol verder willen ontwikkelen binnen de dynamische omgeving van hun organisatie. Welke betekenis zit

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015 Leraar Plus Traject & Onderwijskundig Meesterschap Traject. Een samenwerking tussen de ORION-scholen en KPC Groep

Studiegids 2014-2015 Leraar Plus Traject & Onderwijskundig Meesterschap Traject. Een samenwerking tussen de ORION-scholen en KPC Groep Studiegids 2014-2015 Leraar Plus Traject & Onderwijskundig Meesterschap Traject Een samenwerking tussen de ORION-scholen en KPC Groep KPC Groep 1 VOORWOORD 3 2 ACHTERGROND EN UITGANGSPUNTEN LERAAR PLUS

Nadere informatie

Organisatie, Cultuur en ManageMent

Organisatie, Cultuur en ManageMent faculteit recht, economie, Bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding In de Bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2015-2016 Inhoudsopgave Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap 2 Opleidingen Penta Nova 4 Overzicht van de opleidingen 4 Voorlichtingsbijeenkomsten

Nadere informatie

Opleidingen en leergangen

Opleidingen en leergangen Opleidingen en leergangen 2015 2016 Kijk ook op www.avs.nl/ professionalisering Overzicht _ AVS Centrum Educatief Leiderschap Opleidingen en leergangen Startdata* Investering** Leergang Middenkader 7 oktober

Nadere informatie

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

Vergroot uw slagkracht als manager

Vergroot uw slagkracht als manager Vergroot uw slagkracht als manager U bent een specialist die is doorgegroeid naar een managementfunctie en bent al een aantal jaar als leidinggevende actief. Om succesvol te blijven en mee te kunnen met

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd ISBW

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd ISBW Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd ISBW Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Leergang Hoger Management Informatiebrochure

Leergang Hoger Management Informatiebrochure Leergang Hoger Management Informatiebrochure Inhoud Leren is veranderen is leren Alleen door gevarieerd te kijken Kun je complexiteit hanteren Interstudie NDO Mevrouw drs. Enny Keijsers KL Academie Mevrouw

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INHOUDSOPGAVE Welkom 3 Over Nyenrode

Nadere informatie

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap Master Professioneel Meesterschap

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap Master Professioneel Meesterschap Onderwijsleiderschap Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden Master Integraal Leiderschap Master Professioneel Meesterschap Programmagids 2014-2016 Onderwijsleiderschap Gecombineerd

Nadere informatie