Opleiding voor gelukscoach

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding voor gelukscoach"

Transcriptie

1 ti Opleiding voor gelukscoach Het geluk als bijzondere positie in ons en de samenleving! Sheila Neijman Geluk is een 'levenskunst' I N F H E A R T 4 H A P P I N E S S. N L

2 GELUK Algemeen Heb jij er wel eens aan gedacht om bewust in Geluk te investeren? Sta jij op een kantelpunt in je leven en wil je in het jaar 2015 de gelukkigste persoon worden die jij kent? Of wil je van het bevorderen van geluk van medewerkers op je werk een speerpunt maken, of wil je misschien als zelfstandige gelukscoach aan de slag. Als het antwoord op één van deze vragen 'ja' is, is de opleiding voor gelukscoach mogelijk lijk iets voor jou. De opleiding voor gelukscoach is het 'hoger onderwijs' voor een nieuw tijdperk. Een tijdperk waarbij niet alleen introspectie van belang is, dat wil zeggen: 'ken jezelf', zelfreflectie & zelfverwezenlijking maar ook uitrospectie: 'Het kunnen leggen van een empathische verbinding met de ander'. Hierdoor creëren we balans tussen 'naar binnen kijken' en 'naar buiten kijken', een en ideaal waarmee we sociale verandering kunnen bewerkstellingen. De opleiding voor gelukscoach is een e negen maanden nden interactieve ervaringsgerichte studie voor individuele- en collectieve verandering, een praktische opleiding die leert hoe jij middels je mind-, lijf- en harttechnieken in contact kunt treden om meer geluk, liefde, empathie, welzijn en wijsheid te scheppen. De opleiding voor gelukscoach gaat over het toepassen van wetenschap in combinatie met spirituele wijsheden en Oosterse geneeskunde om je geluksbewustzijn te verhogen. De opleiding legt in haar benadering de vinger op de zere plek: pl deelnemers op p een professionele wijze transformeren naar een hoger geluksbewustzijn. 2

3 Geluk is niet iets wat je overkomt. Ons menselijk systeem is gemaakt en bedraad voor geluk. Echter is het ook gemaakt voor lijden indien het niet 'liefdevol en gelukkig' geprogrammeerd wordt. Onze veelal onbewust programma s kunnen het geluksgevoel saboteren en onze potentie, kracht, vaardigheden, geluk, positieve emoties en talenten onderdrukken. Op onze levensreis zijn we gedurende de jaren die vorderen een deel van ons innerlijke zelf kwijt geraakt. De verbinding met onze ware natuur, waardoor we het geluk in de buitenwereld zijn gaan zoeken. Deze vorm van geluksrealisatie geeft even een piekmoment maar beklijft niet. Het geeft geen duurzaam resultaat. We raken fysiek en mentaal uitgeput zonder dat we dit eigenlijk beseffen. We gaan ons afvragen: wat maakt mij nu echt gelukkig? Het antwoord is niet te vinden in de buitenwereld om ons heen, wel in onze binnenwereld. Je realiteit op het gebied van gelukservaring is vaak niets anders dan een projectie van je eigen binnenwereld. Ontwaken ofwel 'wakker worden' van bewustzijn is een essentieel onderdeel van de opleiding voor gelukscoach. Deze transformatie is belangrijk voor je eigen geluksgevoel maar het heeft ook een effect op het geluksgevoel van een ieder om ons heen. Een transitie naar een hoger geluksbewustzijn met als uiteindelijke gevolg een gezondere en duurzame manier van leven op aarde. Als wij in onszelf het vermogen ontwikkelen om meer liefde, geluk en vrede te scheppen, verandert dat de ruimte in onszelf en om ons heen. Het loslaten van oude overtuigingen en contact maken met onze harttalenten en lichaamsintelligentie is noodzakelijk voor het geluk in jou en de ander! Te omschrijven als een transitie van brein naar hart, van denken naar voelen, van ik naar wij, van op zichzelf gericht zijn naar delen en vertrouwen. VOOR WIE? De opleiding voor Gelukscoach is voor iedereen die zijn bewustzijnsniveau wil verhogen en wil werken aan persoonlijke groei, duurzaam geluk, nieuwe inzichten en innerlijke groei. Je kunt de opleiding gebruiken voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. De opleiding is echter ook geschikt voor professionals, coaches, managers, zelfstandig ondernemers die de opleiding willen inzetten voor de begeleiding van anderen. De opleiding combineert informatie en praktische methoden om die instrumenten te vinden die voor jou het beste werken. 3

4 Uitgangspunten Tijdens de opleiding maak jij kennis met effectieve manieren om met uitdagende thema's om te gaan zoals: schaamte, schuld, apathie, verdriet, angst, verlangen, woede en afgunst. Maar we richten ons ook op het positieve: persoonlijke groei, welzijn, veerkracht, gezondheid en geluk. Tijdens de opleiding, die uit 9 modules bestaat, ga jij in onze beeldspraak een spannende en emotionele ontdekkingsreis maken. Je gaat inzichten verwerven, die je tot steun zijn bij het verwezenlijken van meer geluk in je leven, zowel in je professionele, als ook in je persoonlijk leven. Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van Accelerated learning. We hanteren werkwijzen die het opnemen en onthouden van informatie vereenvoudigen. Onderzoek wijst uit dat leren sneller en effectiever is, wanneer tegelijkertijd de linker- als rechterhersenhelft alsook ook de zintuigen gestimuleerd worden. De door ons gehanteerde methode integreert muziek, foto's, beelden, gesproken en geschreven taal, time-ins, reflectievragen en interactieve activiteiten om ervoor te zorgen dat jij zo ontspannend mogelijk kunt genieten van het leerproces. Het fundament van de opleiding wordt gevormd door 4 basismodellen. Deze lopen als rode draad door de opleiding heen. Deze 4 modellen zijn: 1. De bewustzijnsschaal van dr. David Hawkins 2. De 3P-methode 3. De 1:21 formule 4. De spiertest vanuit de toegepaste kinesiologie In de opleiding worden de modellen toegepast en leer je om er zelf mee te werken. Het model van de bewustzijnschaal, de 1:21 formule en de spiertest zijn afgeleide modellen. Het 3P-model echter, vormt de basis van de opleiding en is het model van Heart4happiness, zoals ontwikkeld door Sheila Neijman en is bedoeld voor mensen die hun geluk willen vergroten en daar ook zelf actief mee aan de slag willen. Inmiddels heeft het model zijn bestaansrecht aangetoond en is toepasbaar gebleken in diverse praktijksituaties. In verband met een dissertatie heeft de Erasmus universiteit een onderzoek gedaan naar de emotionele intelligentie (EI) van deelnemers van het 4e jaargang. De score van de EI lag boven het gemiddelde. In jaargang 5 van de opleiding zal verder EI onderzoek plaatsvinden door wetenschappers van de Erasmus Universiteit. 4

5 Investeren in Geluk Het is onze waarneming dat mensen in het algemeen, maar weinig investeren in geluk. Veelal zit men vast in patronen, waar mensen zichzelf mee benadelen en die juist negativisme ofwel het lijden bevorderen. Het resultaat van deze veelal duurzame patronen is dat voor vele mensen de kwaliteit van hun leven niet is wat ze daadwerkelijk ook willen. Je hebt bijvoorbeeld bepaalde patronen in je die leiden tot relatieproblemen of je hebt moeite om verbindingen aan te gaan met anderen of met jezelf. Bijvoorbeeld situaties waarin: passie voor het werk verloren is; mensen niet altijd lekker in hun vel zitten; je te veel 'moet' en weinig tijd hebt voor jezelf; er veel stress ervaren wordt; het gevoel geleefd te worden door de omstandigheden; moeite met grenzen stellen; de regie over het leven verloren is geraakt; dat er meer potentie in het leven is, dan wordt gerealiseerd; negatieve gedachten en gevoelens overheersen; er problemen ervaren worden met macht, autoriteit, manipulatie; enzovoort Dit zijn voorbeelden van thema s waarin -als je dieper kijkt- je onderhuids opgesloten kunt zitten in een vastliggend patroon. Meestal ben je zelf niet bewust van de zich herhalende patronen. Op de één of andere manier zijn ze vertrouwd geworden en bieden ze een bepaalde veiligheid of zekerheid. Uiteindelijk zijn ze zelfdestructief, want ze bevorderen niet je werkelijk potentieel. Wij gaan er vanuit dat iedereen streeft naar eigen zingeving. Als zinzoekende mens zijn wij met ons aangeboren wil tot zingeving op zoek naar onze eigen bestemming ofwel onze unieke zelf. Die zin openbaart zich in die dingen die een mens onderneemt, de verbindingen met de ander, de idealen en waarden die hij in zijn leven wil realiseren. In onze opleiding word je uitgedaagd om je wil tot zingeving en geluksbewustzijn wakker te schudden en te activeren. 5

6 Geluk is een 'state of mind, body & heart'. Mind Lijf Hart = = = Know happy Feel Happy Be Happy Het zijn van Gelukscoach is meer dan een beroep of vaardigheid die jij aanleert, het is een 'Way of Life' ofwel een levenskunst. Wanneer jij een training volgt bij Heart4Happiness, draait alles om het vergroten van je persoonlijk geluk en die van de ander. Om dit te bereiken investeren wij in jou! Uiteindelijk ben jij zelf verantwoordelijk voor je leerresultaten, maar wij begeleiden jou daarin. De opleiding is te beschouwen als een innerlijke reis waarbij je van het ene inzicht in het andere komt. Maar het blijft niet bij inzichten, je gaat de inzichten ook zelf toepassen en voelen in je eigen lichaam. Leren met je hoofd, doen met je lijf en ervaren met je hart. Na de opleiding ben je enerzijds in staat om de geleerde technieken toe te passen voor jezelf (zelfcoaching) en anderzijds bij anderen (als coach) ofwel leidinggevend in werksituaties. Uiteraard zul je het geleerde moeten omzetten in toepassen, het DOEN. De opleiding is zo opgezet dat je van je eigen geluksbewustzijn je eigen gewoonte of levenskunst leert maken. VOOROPLEIDING HBO niveau. Persoonlijke competenties als: inlevingsvermogen, integriteit, moed en welwillendheid. Leren gaat over je openstellen en doen! De oefeningen in de opleiding voor gelukscoach zijn ontwikkeld op basis van het verhogen van je bewustzijnsniveau en brein, - lichaam- en hartvriendelijk leren. OPZET EN WERKWIJZE De opleiding voor gelukscoach vindt plaats in Rotterdam, Centrum Djoj, en bestaat uit negen maal één volledige module van uur met tussenliggende periodes van ongeveer 1 maand over een periode van 9 maanden. De opleiding is praktijkgericht, interactief! Er is veel inbreng van de groep en ervarend leren. 6

7 BUDDY Tijdens de opleiding word je gekoppeld aan een buddy. Je buddy werkt met je samen en is je leermaatje. De bedoeling is dat buddy's elkaar ondersteunen tijdens het leerproces. Maar wat vooral belangrijk is, om samen buiten de studiedagen - te oefenen. Elkaar stimuleren en motiveren is een fundamental van de opleiding. Samen steun je elkaar om de opleidingsstof goed te kunnen verwerken, begrijpen en toe te passen. MENTOREN Om het leerproces te bevorderen wordt er, naast het systeem van buddyschap, ook gebruik gemaakt van mentoren. Een mentor is een afgestudeerde gelukscoach, die naast de opleiding de aanvullende mentoropleiding heeft gevolgd. De mentor zal voor zijn toegewezen groep, fungeren als praktijkcoach en vraagbaak voor jou. Mentoren trainen coachvaardigheden onder supervisie van een supervisor. WIE GINGEN U VOOR Vanaf 2007 leiden wij gemiddeld ongeveer 25 gelukscoaches op per jaar, die allen hun unieke sporen hebben verdiend. Ze blijven verbonden in een warm en levendig collectief netwerk. Via nieuwsbrieven, blogs en ontmoetingen geven we dynamiek aan het duurzaam blijven bevorderen van geluk. Klik hier voor referenties/ervaringen van deelnemers. Nanda Hemmes zegt: "Deze opleiding daagt je uit om stappen te zetten in je bewustzijnsproces. Van daaruit is duidelijk meetbaar en voelbaar dat deze ontwikkeling bijdraagt aan diep duurzaam geluk. Ongeacht je persoonlijke omstandigheden". 7

8 De modules Tijdens de modules van de opleiding voor gelukscoach krijg je technieken, tools en ervaringen aangereikt. Deze helpen je om bewust te worden om anders te gaan denken, voelen en handelen. Module 1 t/m 3 mindset voor geluk. In de eerste drie modules maak jij enerzijds kennis met de bewustzijnsschaal van Dr. David Hawkins en anderzijds met de techniek van toegepaste kinesiologie: de spiertest. Op diverse deelgebieden ga jij je ijkpunt testen op de bewustzijnsschaal. Je gebruikt hiervoor de spiertest. In deze drie modules leer jij patronen te deprogrammeren en contact te maken met je geluksmindset. Hierdoor ben je in staat om je eigen cel geheugen en DNA te veranderen. Module 4, eigenwaarde. In deze module leer jij je eigenwaarde verhogen en de muurtjes om je hart, die zijn gevormd, los te laten. Deze muurtjes zijn onbewust gecreëerd en hebben je vroeger beschermd. Maar in het nu, in een andere setting, werken ze vaak niet meer en leiden ze juist tot herhaling en vastzittende patronen. De manier waarop je tegen jezelf aankijkt, is van grote invloed op je geluk. Schaamte is vaak gekoppeld aan minderwaardig voelen, een gevoel dat je het niet waard bent dat mensen van je houden. Je ontdekt dat dit een gevoel is wat je hebt aangeleerd en niet echt bij je hoort. Module 5, lichaamswerk. In deze module ga je aan de slag met je lichaam. Je lichaam is de enige plek waar jij je gevoelens direct kunt ervaren. Hoe meer je leert om bewust in je lichaam aanwezig te zijn, hoe meer je ervaart en voelt en hoe meer je in contact bent met jezelf en in contact komt met de ander. Je leert een nieuwe relatie op te bouwen met je lichaam en je wordt je bewust hoezeer je lichaam je werkelijk ondersteund, met je communiceert en hoe perfect het eigenlijk gecreëerd is. Module 6 t/m 7, gelukstechnieken. Hier ga je concreet aan de slag met gelukstechnieken vanuit de positieve psychologie, neurowetenschappen en Oosterse geneeskunde. Je leert jezelf uit te dagen om stappen te zetten naar een nieuw geluksniveau. Module 8, meesterschap. Meesterschap is het vermogen om je eigen latente wensen te formuleren en dit manifest te maken. In deze module leer je dat jezelf een scheppend wezen bent. Dankzij je vermogen tot denken en voelen en gebruik te maken van de scheppende kwaliteiten van je hart, kun jij stap voor stap een leven van meer overvloed creëren. Een kwantumsprong van je hoofd naar je hart, van ik naar wij. Module 9, communicatie & afsluitingsritueel. In de laatste module maak je kennis met communicatiestijlen. Met deze module leer jij welke communicatiestijl jij hanteert én die van je gesprekspartner. Het afsluitingsritueel van de opleiding bestaat uit een magische creatiedoos, een zeer bijzonder moment om afscheid te nemen van elkaar. Er wordt een magnetisch veld gecreëerd waar geen negativisme doorheen komt. 8

9 VERVOLGMOGELIJKHEDEN Na de opleiding voor gelukscoach kun jij werken aan je coachvaardigheden als mentor (klik op link). Heart4happiness is naast een instituut ook een maatschappelijke beweging waarbij krachten bundelen op het gebied van gezondheid, geluk en vitaliteit het uitgangspunt is. Ideeën zijn daarom altijd welkom. Vanuit deze visie komen op termijn de volgende dependances onder de paraplu van heart4happiness te vallen: kids4happiness; sales4happiness. Daarnaast heeft heart4happiness ook internationale samenwerkingsverbanden met partners in Curaçao. PRAKTISCHE INFORMATIE Studieduur: 9 modules, verdeeld over één zondag per maand gedurende 9 maanden. Studiedag: uur Locatie: Centrum Djoj te Rotterdam, klik hier voor de routebeschrijving. Opleidingskosten: 2.095,- voor de gehele opleiding voor gelukscoach ,- vroegboekkorting voor snelle beslissers, aanmelden voor 1 juni Totaal pakket: Een compleet leertraject van 9 maanden met training, reflectie- en buddy groepen, mentoren, persoonlijke leeromgeving met audiomateriaal, videomateriaal, meditaties, netwerkmogelijkheden, feedbacksystematiek, intervisie, ecoaching en mentorschap. De opleiding is vrijgesteld van BTW. Heart4Happiness is CRKBO geregistreerd. 9

10 OPEN DAGEN Doelgroep: Mensen die op een vrijblijvende manier willen kennismaken met de opleiding voor gelukscoach. De open dagen zijn gratis, aanmelden gewenst via Of klik hier. Trainers: Sheila Neijman, Dirk Jan Verheijen en gastsprekers. Intake: Voor de opleiding voor gelukscoach geldt een akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals vermeld op de website en ondertekening van het inschrijfformulier. (klik op link). Contact: Sheila Neijman: Vrijdag 22 mei 2015 Djoj Rotterdam Vrijdag 18 september 2015 Djoj Rotterdam Vrijdag 9 oktober 2015 Djoj Rotterdam DATA Module 1 25 oktober MINDSET VOOR GELUK Module 2 22 november MINDSET VOOR GELUK Module 3 20 december MINDSET VOOR GELUK Module 4 18 januari EIGENWAARDE Module 5 7 februari LICHAAMSWERK Module 6 6 maart GELUKSTECHNIEKEN Module 7 3 april GELUKSTECHNIEKEN Module 8 8 mei MEESTERSCHAP Module 9 5 juni COMMUNICATIESTIJLEN CERTIFICAAT Na het succesvol afronden van de opleiding voor Gelukscoach ontvang je een erkend certificaat. Het certificaatprogramma levert geen academische titel op, maar is opgezet om hoogwaardige kennis te leveren op een gespecialiseerd geluksgebied niveau. Het stelt je in staat om op dit gebied hoogwaardig werk te vinden. Het certificaat kan worden gebruikt binnen het onderwijs, eigen praktijk, bedrijfsleven, algehele ontwikkeling, leiderschap enzovoort. Je ontvangt een bewijs van deelname als je 1 of meerdere modules hebt gemist en minimaal 5 modules hebt gevolgd. 10

Opleiding tot Gelukscoach

Opleiding tot Gelukscoach Opleiding tot Gelukscoach www.neijmanenkuper.nl 1 Inleiding Neijman&Kuper, trainen-coachen-opleiden, biedt diverse opleidingen op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling, richting duurzaam geluk

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier Opleidingsoverzicht Systeemdenken en Duurzaam Ondernemen Systeemdenken? Door systeemdenken zie je het geheel, de samenstellende delen in het geheel en hun relevante interacties. Dit biedt je diepere inzichten,

Nadere informatie

Neem je leven in eigen hand

Neem je leven in eigen hand NLP & Communicatie NLP Practitioner & meer... - 22 november 2013 Neem je leven in eigen hand Herken je jezelf? Je vraagt je af of je je talenten wel genoeg kent en inzet. Je wilt meer uit jezelf halen

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change. Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014 PRESENCE De kern van Verbindend-leiderschap Aandacht geeft verbinding geeft kracht September 2014 Taalstraat 86, 5261 BH Vught Tel. +31 (0)6 27 55 25 52 info@qipeople.nl, www.qipeople.nl K.v.K. nr.28086944

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma Welkom bij Djoj training & opleiding Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit

Nadere informatie

Authentiek Personal Branding voor Zelfstandige Professionals

Authentiek Personal Branding voor Zelfstandige Professionals Authentiek Personal Branding voor Zelfstandige Professionals Ook jouw onderneming kan het vermogen om top prestaties te leveren aanzienlijk vergroten Als je jezelf brand op een organische, authentieke

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

Jaartraining Inspirator

Jaartraining Inspirator Jaartraining Inspirator 1 LIEFDE VREUGDE VRIJHEID Laat de Inspirator in je verschijnen Wat leuk dat je meer wilt weten over onze Jaartraining Inspirator! Het wordt een mooi jaar, met bijzondere, boeiende

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht Djoj programmakrant SEPTEMBER-DECEMBER 2015 Psychosynthese: ontdek wie je bent Feng-Shui tips Energetisch Tantra Weg met je Relateren doe 3 voor je huis 5 coachen 6 Festival 11 verslaving 17 je zo 23 Djoj:

Nadere informatie

IK WERK AAN PERSOONLIJKE GROEI!

IK WERK AAN PERSOONLIJKE GROEI! IK WERK AAN PERSOONLIJKE GROEI! AVONDOPLEIDING NLP PRACTITIONER 2015 EXPRESS YOUR IK HEB MEZELF GEVONDEN! EXPLORE WITH YOUR Response Instituut Response Instituut staat in Nederland te boek als een toonaangevend

Nadere informatie

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN weisfelt en partners overzicht 2van trainingen Weisfelt en Partners info@weisfeltenpartners.nl www.weisfeltenpartners.nl WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN Mieke Klijn Anneke Dekker

Nadere informatie

Training Innerlijke Balans. Hoera het is vandaag! Sepp Lifka

Training Innerlijke Balans. Hoera het is vandaag! Sepp Lifka Hoera het is vandaag! Een training voor ieder die wil leren hoe je in de waan van de dag de innerlijke rust en balans kunt bewaren. Warm welkom Hoera het is vandaag! Mijn naam is en in mijn dagelijks leven

Nadere informatie

Wibo van Gennip Hartcoherentie, spirituele kwaliteiten van het hart en NLP

Wibo van Gennip Hartcoherentie, spirituele kwaliteiten van het hart en NLP Wibo van Gennip Hartcoherentie, spirituele kwaliteiten van het hart en NLP Zadkine De verwoeste stad / het hart van Rotterdam 1 Hartcoherentie, spirituele kwaliteiten van het hart en NLP Dit paper behandelt

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING INLEIDING Leiderschap en leidinggeven aan de ontwikkeling van organisaties, mensen en de gemeenschap begint bij jezelf. Het is de weg van binnen naar buiten. Motto van deze

Nadere informatie

coaching counseling training De NLP practitioner opleiding. De inhoud: De basis van NLP De vaardigheden van NLP De technieken van NLP

coaching counseling training De NLP practitioner opleiding. De inhoud: De basis van NLP De vaardigheden van NLP De technieken van NLP De NLP practitioner opleiding. De inhoud: Zoals in de folder te lezen is komen alle NLP onderdelen uitgebreid aan bod. We hanteren een drie-staps leermodel: 1 2 3 De basis van NLP De vaardigheden van NLP

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

Communicatie & Leven

Communicatie & Leven Academie voor Communicatie & Leven Stef de Beurs - - - Erkend als onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs: Inhoud Even voorstellen 3 Dagworkshop Spreken vanuit je Hart 4 Dagworkshop Speaking Circle de

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap

leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap De leergang Volwaardig Leiderschap Een leiderschap-ontwikkelprogramma en netwerk op strategisch niveau Jezelf ontwikkelen tot

Nadere informatie

Slinger van Groei overtuiging als draaipunt van de verandering. De 6 niveaus van persoonlijke groei en professionele ontwikkeling.

Slinger van Groei overtuiging als draaipunt van de verandering. De 6 niveaus van persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Pagina 1 Slinger van Groei overtuiging als draaipunt van de verandering. De 6 niveaus van persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Inleiding Het is de mens die een organisatie levend maakt! De

Nadere informatie

14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch

14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch 14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch De basisopleiding start dit najaar op 1 oktober 2011, en in het voorjaar op 3 maart 2012. Gedoceerd in 7 maal 2 dagen

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F w i n t e r 2 0 0 7-2 0 0 8 K r a c h t i g i n h e t c o n t a c t m a k e n m e t i e d e r s ( v e r b o r g e n ) t a l e n t e n. De Verbinding Hoe kan mijn team optreden als

Nadere informatie