Opleiding voor gelukscoach

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding voor gelukscoach"

Transcriptie

1 ti Opleiding voor gelukscoach Het geluk als bijzondere positie in ons en de samenleving! Sheila Neijman Geluk is een 'levenskunst' I N F H E A R T 4 H A P P I N E S S. N L

2 GELUK Algemeen Heb jij er wel eens aan gedacht om bewust in Geluk te investeren? Sta jij op een kantelpunt in je leven en wil je in het jaar 2015 de gelukkigste persoon worden die jij kent? Of wil je van het bevorderen van geluk van medewerkers op je werk een speerpunt maken, of wil je misschien als zelfstandige gelukscoach aan de slag. Als het antwoord op één van deze vragen 'ja' is, is de opleiding voor gelukscoach mogelijk lijk iets voor jou. De opleiding voor gelukscoach is het 'hoger onderwijs' voor een nieuw tijdperk. Een tijdperk waarbij niet alleen introspectie van belang is, dat wil zeggen: 'ken jezelf', zelfreflectie & zelfverwezenlijking maar ook uitrospectie: 'Het kunnen leggen van een empathische verbinding met de ander'. Hierdoor creëren we balans tussen 'naar binnen kijken' en 'naar buiten kijken', een en ideaal waarmee we sociale verandering kunnen bewerkstellingen. De opleiding voor gelukscoach is een e negen maanden nden interactieve ervaringsgerichte studie voor individuele- en collectieve verandering, een praktische opleiding die leert hoe jij middels je mind-, lijf- en harttechnieken in contact kunt treden om meer geluk, liefde, empathie, welzijn en wijsheid te scheppen. De opleiding voor gelukscoach gaat over het toepassen van wetenschap in combinatie met spirituele wijsheden en Oosterse geneeskunde om je geluksbewustzijn te verhogen. De opleiding legt in haar benadering de vinger op de zere plek: pl deelnemers op p een professionele wijze transformeren naar een hoger geluksbewustzijn. 2

3 Geluk is niet iets wat je overkomt. Ons menselijk systeem is gemaakt en bedraad voor geluk. Echter is het ook gemaakt voor lijden indien het niet 'liefdevol en gelukkig' geprogrammeerd wordt. Onze veelal onbewust programma s kunnen het geluksgevoel saboteren en onze potentie, kracht, vaardigheden, geluk, positieve emoties en talenten onderdrukken. Op onze levensreis zijn we gedurende de jaren die vorderen een deel van ons innerlijke zelf kwijt geraakt. De verbinding met onze ware natuur, waardoor we het geluk in de buitenwereld zijn gaan zoeken. Deze vorm van geluksrealisatie geeft even een piekmoment maar beklijft niet. Het geeft geen duurzaam resultaat. We raken fysiek en mentaal uitgeput zonder dat we dit eigenlijk beseffen. We gaan ons afvragen: wat maakt mij nu echt gelukkig? Het antwoord is niet te vinden in de buitenwereld om ons heen, wel in onze binnenwereld. Je realiteit op het gebied van gelukservaring is vaak niets anders dan een projectie van je eigen binnenwereld. Ontwaken ofwel 'wakker worden' van bewustzijn is een essentieel onderdeel van de opleiding voor gelukscoach. Deze transformatie is belangrijk voor je eigen geluksgevoel maar het heeft ook een effect op het geluksgevoel van een ieder om ons heen. Een transitie naar een hoger geluksbewustzijn met als uiteindelijke gevolg een gezondere en duurzame manier van leven op aarde. Als wij in onszelf het vermogen ontwikkelen om meer liefde, geluk en vrede te scheppen, verandert dat de ruimte in onszelf en om ons heen. Het loslaten van oude overtuigingen en contact maken met onze harttalenten en lichaamsintelligentie is noodzakelijk voor het geluk in jou en de ander! Te omschrijven als een transitie van brein naar hart, van denken naar voelen, van ik naar wij, van op zichzelf gericht zijn naar delen en vertrouwen. VOOR WIE? De opleiding voor Gelukscoach is voor iedereen die zijn bewustzijnsniveau wil verhogen en wil werken aan persoonlijke groei, duurzaam geluk, nieuwe inzichten en innerlijke groei. Je kunt de opleiding gebruiken voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. De opleiding is echter ook geschikt voor professionals, coaches, managers, zelfstandig ondernemers die de opleiding willen inzetten voor de begeleiding van anderen. De opleiding combineert informatie en praktische methoden om die instrumenten te vinden die voor jou het beste werken. 3

4 Uitgangspunten Tijdens de opleiding maak jij kennis met effectieve manieren om met uitdagende thema's om te gaan zoals: schaamte, schuld, apathie, verdriet, angst, verlangen, woede en afgunst. Maar we richten ons ook op het positieve: persoonlijke groei, welzijn, veerkracht, gezondheid en geluk. Tijdens de opleiding, die uit 9 modules bestaat, ga jij in onze beeldspraak een spannende en emotionele ontdekkingsreis maken. Je gaat inzichten verwerven, die je tot steun zijn bij het verwezenlijken van meer geluk in je leven, zowel in je professionele, als ook in je persoonlijk leven. Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van Accelerated learning. We hanteren werkwijzen die het opnemen en onthouden van informatie vereenvoudigen. Onderzoek wijst uit dat leren sneller en effectiever is, wanneer tegelijkertijd de linker- als rechterhersenhelft alsook ook de zintuigen gestimuleerd worden. De door ons gehanteerde methode integreert muziek, foto's, beelden, gesproken en geschreven taal, time-ins, reflectievragen en interactieve activiteiten om ervoor te zorgen dat jij zo ontspannend mogelijk kunt genieten van het leerproces. Het fundament van de opleiding wordt gevormd door 4 basismodellen. Deze lopen als rode draad door de opleiding heen. Deze 4 modellen zijn: 1. De bewustzijnsschaal van dr. David Hawkins 2. De 3P-methode 3. De 1:21 formule 4. De spiertest vanuit de toegepaste kinesiologie In de opleiding worden de modellen toegepast en leer je om er zelf mee te werken. Het model van de bewustzijnschaal, de 1:21 formule en de spiertest zijn afgeleide modellen. Het 3P-model echter, vormt de basis van de opleiding en is het model van Heart4happiness, zoals ontwikkeld door Sheila Neijman en is bedoeld voor mensen die hun geluk willen vergroten en daar ook zelf actief mee aan de slag willen. Inmiddels heeft het model zijn bestaansrecht aangetoond en is toepasbaar gebleken in diverse praktijksituaties. In verband met een dissertatie heeft de Erasmus universiteit een onderzoek gedaan naar de emotionele intelligentie (EI) van deelnemers van het 4e jaargang. De score van de EI lag boven het gemiddelde. In jaargang 5 van de opleiding zal verder EI onderzoek plaatsvinden door wetenschappers van de Erasmus Universiteit. 4

5 Investeren in Geluk Het is onze waarneming dat mensen in het algemeen, maar weinig investeren in geluk. Veelal zit men vast in patronen, waar mensen zichzelf mee benadelen en die juist negativisme ofwel het lijden bevorderen. Het resultaat van deze veelal duurzame patronen is dat voor vele mensen de kwaliteit van hun leven niet is wat ze daadwerkelijk ook willen. Je hebt bijvoorbeeld bepaalde patronen in je die leiden tot relatieproblemen of je hebt moeite om verbindingen aan te gaan met anderen of met jezelf. Bijvoorbeeld situaties waarin: passie voor het werk verloren is; mensen niet altijd lekker in hun vel zitten; je te veel 'moet' en weinig tijd hebt voor jezelf; er veel stress ervaren wordt; het gevoel geleefd te worden door de omstandigheden; moeite met grenzen stellen; de regie over het leven verloren is geraakt; dat er meer potentie in het leven is, dan wordt gerealiseerd; negatieve gedachten en gevoelens overheersen; er problemen ervaren worden met macht, autoriteit, manipulatie; enzovoort Dit zijn voorbeelden van thema s waarin -als je dieper kijkt- je onderhuids opgesloten kunt zitten in een vastliggend patroon. Meestal ben je zelf niet bewust van de zich herhalende patronen. Op de één of andere manier zijn ze vertrouwd geworden en bieden ze een bepaalde veiligheid of zekerheid. Uiteindelijk zijn ze zelfdestructief, want ze bevorderen niet je werkelijk potentieel. Wij gaan er vanuit dat iedereen streeft naar eigen zingeving. Als zinzoekende mens zijn wij met ons aangeboren wil tot zingeving op zoek naar onze eigen bestemming ofwel onze unieke zelf. Die zin openbaart zich in die dingen die een mens onderneemt, de verbindingen met de ander, de idealen en waarden die hij in zijn leven wil realiseren. In onze opleiding word je uitgedaagd om je wil tot zingeving en geluksbewustzijn wakker te schudden en te activeren. 5

6 Geluk is een 'state of mind, body & heart'. Mind Lijf Hart = = = Know happy Feel Happy Be Happy Het zijn van Gelukscoach is meer dan een beroep of vaardigheid die jij aanleert, het is een 'Way of Life' ofwel een levenskunst. Wanneer jij een training volgt bij Heart4Happiness, draait alles om het vergroten van je persoonlijk geluk en die van de ander. Om dit te bereiken investeren wij in jou! Uiteindelijk ben jij zelf verantwoordelijk voor je leerresultaten, maar wij begeleiden jou daarin. De opleiding is te beschouwen als een innerlijke reis waarbij je van het ene inzicht in het andere komt. Maar het blijft niet bij inzichten, je gaat de inzichten ook zelf toepassen en voelen in je eigen lichaam. Leren met je hoofd, doen met je lijf en ervaren met je hart. Na de opleiding ben je enerzijds in staat om de geleerde technieken toe te passen voor jezelf (zelfcoaching) en anderzijds bij anderen (als coach) ofwel leidinggevend in werksituaties. Uiteraard zul je het geleerde moeten omzetten in toepassen, het DOEN. De opleiding is zo opgezet dat je van je eigen geluksbewustzijn je eigen gewoonte of levenskunst leert maken. VOOROPLEIDING HBO niveau. Persoonlijke competenties als: inlevingsvermogen, integriteit, moed en welwillendheid. Leren gaat over je openstellen en doen! De oefeningen in de opleiding voor gelukscoach zijn ontwikkeld op basis van het verhogen van je bewustzijnsniveau en brein, - lichaam- en hartvriendelijk leren. OPZET EN WERKWIJZE De opleiding voor gelukscoach vindt plaats in Rotterdam, Centrum Djoj, en bestaat uit negen maal één volledige module van uur met tussenliggende periodes van ongeveer 1 maand over een periode van 9 maanden. De opleiding is praktijkgericht, interactief! Er is veel inbreng van de groep en ervarend leren. 6

7 BUDDY Tijdens de opleiding word je gekoppeld aan een buddy. Je buddy werkt met je samen en is je leermaatje. De bedoeling is dat buddy's elkaar ondersteunen tijdens het leerproces. Maar wat vooral belangrijk is, om samen buiten de studiedagen - te oefenen. Elkaar stimuleren en motiveren is een fundamental van de opleiding. Samen steun je elkaar om de opleidingsstof goed te kunnen verwerken, begrijpen en toe te passen. MENTOREN Om het leerproces te bevorderen wordt er, naast het systeem van buddyschap, ook gebruik gemaakt van mentoren. Een mentor is een afgestudeerde gelukscoach, die naast de opleiding de aanvullende mentoropleiding heeft gevolgd. De mentor zal voor zijn toegewezen groep, fungeren als praktijkcoach en vraagbaak voor jou. Mentoren trainen coachvaardigheden onder supervisie van een supervisor. WIE GINGEN U VOOR Vanaf 2007 leiden wij gemiddeld ongeveer 25 gelukscoaches op per jaar, die allen hun unieke sporen hebben verdiend. Ze blijven verbonden in een warm en levendig collectief netwerk. Via nieuwsbrieven, blogs en ontmoetingen geven we dynamiek aan het duurzaam blijven bevorderen van geluk. Klik hier voor referenties/ervaringen van deelnemers. Nanda Hemmes zegt: "Deze opleiding daagt je uit om stappen te zetten in je bewustzijnsproces. Van daaruit is duidelijk meetbaar en voelbaar dat deze ontwikkeling bijdraagt aan diep duurzaam geluk. Ongeacht je persoonlijke omstandigheden". 7

8 De modules Tijdens de modules van de opleiding voor gelukscoach krijg je technieken, tools en ervaringen aangereikt. Deze helpen je om bewust te worden om anders te gaan denken, voelen en handelen. Module 1 t/m 3 mindset voor geluk. In de eerste drie modules maak jij enerzijds kennis met de bewustzijnsschaal van Dr. David Hawkins en anderzijds met de techniek van toegepaste kinesiologie: de spiertest. Op diverse deelgebieden ga jij je ijkpunt testen op de bewustzijnsschaal. Je gebruikt hiervoor de spiertest. In deze drie modules leer jij patronen te deprogrammeren en contact te maken met je geluksmindset. Hierdoor ben je in staat om je eigen cel geheugen en DNA te veranderen. Module 4, eigenwaarde. In deze module leer jij je eigenwaarde verhogen en de muurtjes om je hart, die zijn gevormd, los te laten. Deze muurtjes zijn onbewust gecreëerd en hebben je vroeger beschermd. Maar in het nu, in een andere setting, werken ze vaak niet meer en leiden ze juist tot herhaling en vastzittende patronen. De manier waarop je tegen jezelf aankijkt, is van grote invloed op je geluk. Schaamte is vaak gekoppeld aan minderwaardig voelen, een gevoel dat je het niet waard bent dat mensen van je houden. Je ontdekt dat dit een gevoel is wat je hebt aangeleerd en niet echt bij je hoort. Module 5, lichaamswerk. In deze module ga je aan de slag met je lichaam. Je lichaam is de enige plek waar jij je gevoelens direct kunt ervaren. Hoe meer je leert om bewust in je lichaam aanwezig te zijn, hoe meer je ervaart en voelt en hoe meer je in contact bent met jezelf en in contact komt met de ander. Je leert een nieuwe relatie op te bouwen met je lichaam en je wordt je bewust hoezeer je lichaam je werkelijk ondersteund, met je communiceert en hoe perfect het eigenlijk gecreëerd is. Module 6 t/m 7, gelukstechnieken. Hier ga je concreet aan de slag met gelukstechnieken vanuit de positieve psychologie, neurowetenschappen en Oosterse geneeskunde. Je leert jezelf uit te dagen om stappen te zetten naar een nieuw geluksniveau. Module 8, meesterschap. Meesterschap is het vermogen om je eigen latente wensen te formuleren en dit manifest te maken. In deze module leer je dat jezelf een scheppend wezen bent. Dankzij je vermogen tot denken en voelen en gebruik te maken van de scheppende kwaliteiten van je hart, kun jij stap voor stap een leven van meer overvloed creëren. Een kwantumsprong van je hoofd naar je hart, van ik naar wij. Module 9, communicatie & afsluitingsritueel. In de laatste module maak je kennis met communicatiestijlen. Met deze module leer jij welke communicatiestijl jij hanteert én die van je gesprekspartner. Het afsluitingsritueel van de opleiding bestaat uit een magische creatiedoos, een zeer bijzonder moment om afscheid te nemen van elkaar. Er wordt een magnetisch veld gecreëerd waar geen negativisme doorheen komt. 8

9 VERVOLGMOGELIJKHEDEN Na de opleiding voor gelukscoach kun jij werken aan je coachvaardigheden als mentor (klik op link). Heart4happiness is naast een instituut ook een maatschappelijke beweging waarbij krachten bundelen op het gebied van gezondheid, geluk en vitaliteit het uitgangspunt is. Ideeën zijn daarom altijd welkom. Vanuit deze visie komen op termijn de volgende dependances onder de paraplu van heart4happiness te vallen: kids4happiness; sales4happiness. Daarnaast heeft heart4happiness ook internationale samenwerkingsverbanden met partners in Curaçao. PRAKTISCHE INFORMATIE Studieduur: 9 modules, verdeeld over één zondag per maand gedurende 9 maanden. Studiedag: uur Locatie: Centrum Djoj te Rotterdam, klik hier voor de routebeschrijving. Opleidingskosten: 2.095,- voor de gehele opleiding voor gelukscoach ,- vroegboekkorting voor snelle beslissers, aanmelden voor 1 juni Totaal pakket: Een compleet leertraject van 9 maanden met training, reflectie- en buddy groepen, mentoren, persoonlijke leeromgeving met audiomateriaal, videomateriaal, meditaties, netwerkmogelijkheden, feedbacksystematiek, intervisie, ecoaching en mentorschap. De opleiding is vrijgesteld van BTW. Heart4Happiness is CRKBO geregistreerd. 9

10 OPEN DAGEN Doelgroep: Mensen die op een vrijblijvende manier willen kennismaken met de opleiding voor gelukscoach. De open dagen zijn gratis, aanmelden gewenst via Of klik hier. Trainers: Sheila Neijman, Dirk Jan Verheijen en gastsprekers. Intake: Voor de opleiding voor gelukscoach geldt een akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals vermeld op de website en ondertekening van het inschrijfformulier. (klik op link). Contact: Sheila Neijman: Vrijdag 22 mei 2015 Djoj Rotterdam Vrijdag 18 september 2015 Djoj Rotterdam Vrijdag 9 oktober 2015 Djoj Rotterdam DATA Module 1 25 oktober MINDSET VOOR GELUK Module 2 22 november MINDSET VOOR GELUK Module 3 20 december MINDSET VOOR GELUK Module 4 18 januari EIGENWAARDE Module 5 7 februari LICHAAMSWERK Module 6 6 maart GELUKSTECHNIEKEN Module 7 3 april GELUKSTECHNIEKEN Module 8 8 mei MEESTERSCHAP Module 9 5 juni COMMUNICATIESTIJLEN CERTIFICAAT Na het succesvol afronden van de opleiding voor Gelukscoach ontvang je een erkend certificaat. Het certificaatprogramma levert geen academische titel op, maar is opgezet om hoogwaardige kennis te leveren op een gespecialiseerd geluksgebied niveau. Het stelt je in staat om op dit gebied hoogwaardig werk te vinden. Het certificaat kan worden gebruikt binnen het onderwijs, eigen praktijk, bedrijfsleven, algehele ontwikkeling, leiderschap enzovoort. Je ontvangt een bewijs van deelname als je 1 of meerdere modules hebt gemist en minimaal 5 modules hebt gevolgd. 10

Opleiding voor gelukscoach

Opleiding voor gelukscoach WWW.HEART4HAPPINESS.NL Opleiding voor gelukscoach Werk aan je geluk, want geluk werkt! Sheila Neijman 2014-2015 Gelukkig zijn is een 'levenskunst' I N F O @ H E A R T 4 H A P P I N E S S. N L Algemeen

Nadere informatie

De Gelukscoach methode

De Gelukscoach methode De Gelukscoach methode Geluk is een 'levenskunst' Wil je het geluk bevorderen van medewerkers op werk of er een speerpunt van maken? Geniet jij ervan mensen te inspireren en te empoweren? Of wil je voor

Nadere informatie

Opleiding tot Gelukscoach

Opleiding tot Gelukscoach Opleiding tot Gelukscoach www.neijmanenkuper.nl 1 Inleiding Neijman&Kuper, trainen-coachen-opleiden, biedt diverse opleidingen op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling, richting duurzaam geluk

Nadere informatie

Heart4Happiness. Vrijgesteld van BTW, inclusief lunch, koffie & thee, persoonlijke inlogcode leeromgeving website.

Heart4Happiness. Vrijgesteld van BTW, inclusief lunch, koffie & thee, persoonlijke inlogcode leeromgeving website. Prijs Opleiding tot gelukscoach bestaat uit 9 modules verdeeld over 9 maanden. Vroegboekkorting tot 1 juli 2013: 1.895,- Betaling ineens na 1 juli 2013: 2.095,- Opleiding per losse modules 255,- Trainen-Coachen-Opleiden

Nadere informatie

Opleiding tot Gelukscoach en. Geluksdocent

Opleiding tot Gelukscoach en. Geluksdocent Opleiding tot Gelukscoach en G Geluksdocent Inleiding Neijman&Kuper, trainen-coachen-opleiden,, biedt diverse opleidingen op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling, richting duurzaam geluk en

Nadere informatie

Opleiding Chief Happiness Officer

Opleiding Chief Happiness Officer WWW.HEART4HAPPINESS.NL ti Opleiding Chief Happiness Officer Geluk als bijzondere positie op werk! Dirk Jan Verheijen & Sheila Neijman 2015-2016 Geluk is een 'levenskunst' I N F O @ H E A R T 4 H A P P

Nadere informatie

Opleiding voor mentor

Opleiding voor mentor WWW.HEART4HAPPINESS.NL INFO@HEART4HAPPINESS.NL Opleiding voor mentor Werk aan je geluk en dat van anderen en draag bij aan een betere wereld! Sheila Neijman 2015-2016 Gelukkig zijn is een 'levenskunst'

Nadere informatie

In 3 maanden regie op je leven

In 3 maanden regie op je leven In 3 maanden regie op je leven In 3 maanden regie op je leven? Ons leven verandert voortdurend. Soms door onszelf ingegeven, in andere gevallen door keuzes van anderen of door onvoorziene omstandigheden.

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE

OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE 2 0 1 4 OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE Beste NEI-ers, NLP-ers, Collega s en geïnteresseerden. Trots kunnen we weer een nieuwsbrief vol met workshops en opleidingen laten zien. Het

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 7-daagse training: Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Duurzaam en waardevol leiderschap

Nadere informatie

Wil je méér innerlijke balans en krachtiger persoonlijk leiderschap?

Wil je méér innerlijke balans en krachtiger persoonlijk leiderschap? Wil je méér innerlijke balans en krachtiger persoonlijk leiderschap? Zoek je een veilige leeromgeving, met humor en diepgang, die toelaat om wérkelijk stappen te zetten in je leven en je werk? DAN IS IETS

Nadere informatie

Docenten- en cursusevaluaties

Docenten- en cursusevaluaties Docenten- en cursusevaluaties Cursusevaluatie Om de tevredenheid van onze deelnemers inzichtelijk te maken en om een kwalitatief en kwantitatief adequaat cursusaanbod te waarborgen gebruikt Heart4happiness

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk Leiderschap Persoonlijk Leiderschap 10-DAAGS PROGRAMMA Een effectieve, krachtige, opleiding om het beste uit jezelf en daarmee ook uit anderen te halen Door Berry de Boer en Edwin Luijendijk 2 Persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

Wil je professioneel leren coachen?

Wil je professioneel leren coachen? Wil je professioneel leren coachen? Coaching is in deze tijd een vanzelfsprekend begrip geworden. Het lijkt wel of iedereen met coaching bezig is. Bij doorvragen blijkt, dat coaching een zeer rekbaar begrip

Nadere informatie

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar.

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar. Module 3. Aanleren. Dag 18. Je nieuwe geest neurologisch. Zoals je gisteren al las gaan we de komende 11 dagen de energie van je nieuwe geest opbouwen. Gisteren ben je hiermee begonnen door de emotionele

Nadere informatie

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid!

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! Door: Nathalie van Spall De onzichtbare werkelijkheid wacht om door onze geest binnengelaten te worden.

Nadere informatie

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Succesvolle ondernemers maken bewust of onbewust gebruik van eeuwenoude universele spirituele wetmatigheden. Hierdoor beschikken ze over een transformationele

Nadere informatie

Inner Game. Tennis Workshop

Inner Game. Tennis Workshop Inner Game Tennis Workshop Inner Game Tennis Workshop De Inner Game Tennis Workshop zal zowel sporters als niet sporters, leden en niet leden van My HealthClub een waarvolle ervaring meegeven. Een positieve

Nadere informatie

Geluk kun je leren! Je hart kan je brein aansturen

Geluk kun je leren! Je hart kan je brein aansturen Geluk kun je leren! Je hart kan je brein aansturen Geluk is bewust of onbewust de drijfveer bij alles wat we ondernemen. Zelfs wie meedoet aan de staatsloterij gaat het uiteindelijk niet om het geld zelf,

Nadere informatie

E-LEARNING. Beroepsoriëntatie 2014/2015. HEART4HAPPINESS Eva Hendrix s1081296

E-LEARNING. Beroepsoriëntatie 2014/2015. HEART4HAPPINESS Eva Hendrix s1081296 E-LEARNING Beroepsoriëntatie / HEARTHAPPINESS Eva Hendrix s896 Voorwoord De zoektocht naar geluk is zo oud als de mensheid zelf en heeft in de loop van de geschiedenis verschillende vormen aangenomen.

Nadere informatie

NLP PRACTITIONER 2015

NLP PRACTITIONER 2015 2015 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERBREDEND De erkende NLP Practitioner opleiding van the Sphere is praktijkgericht en verbredend. Het biedt een uitstekende structuur voor effectieve communicatie, persoonlijke

Nadere informatie

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn Communiceren met ziel en zakelijkheid Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn 7 Inhoud Voorwoord 11 Leeswijzer 13 Deel A: Groei en ontwikkeling 19 1 Effectief communiceren als persoonlijke

Nadere informatie

die een liefdevolle basis in mijn leven zijn. Silvia Blankestijn Wageningen, maart 2012

die een liefdevolle basis in mijn leven zijn. Silvia Blankestijn Wageningen, maart 2012 11 Voorwoord Communiceren met ziel en zakelijkheid gaat over het bij elkaar brengen van twee werelden: de wereld van de bezieling, de passie, de wereld van de idealisten, en de wereld van de (financiële)

Nadere informatie

Wat is Zijnsoriëntatie?

Wat is Zijnsoriëntatie? Wat is Zijnsoriëntatie? Zijnsoriëntatie is een modern spiritueel pad dat boeddhistische wijsheid en diepgaand psychologisch inzicht integreert. Zijnsoriëntatie helpt je jouw leven werkelijk te verdiepen

Nadere informatie

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider?

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? LEVENDAAL 11, 6715 KJ EDE - TELEFOON 06 21 24 22 55 leidjew@xs4all.nl - www.leidjewitte.nl SPIRITUALITEIT De aangeboren menselijke behoefte

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE MAXIMALE PRESTATIE? HET HOOFD? Bert Van Poucke

WAT BEPAALT DE MAXIMALE PRESTATIE? HET HOOFD? Bert Van Poucke WAT BEPAALT DE MAXIMALE PRESTATIE? HET HOOFD? Bert Van Poucke Analyse 4 pijlers belangrijk om optimale prestaties te leveren: 1) de fysieke pijler (incl. technisch en tactisch) 2) de mentale pijler 3)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Uitkomst onderzoek EFFECTEN ZELFREALISATIE

Uitkomst onderzoek EFFECTEN ZELFREALISATIE Uitkomst onderzoek We geven in dit verslag een aantal samenvattende uitkomsten weer van het onderzoek onder de deelnemers die in de periode 2012-2015 hebben deelgenomen aan de zesdaagse Zelfrealisatie.

Nadere informatie

Joanne van Wijgerden. Vitaal hartsbewustzijn

Joanne van Wijgerden. Vitaal hartsbewustzijn Vitaal hartsbewustzijn Joanne van Wijgerden In deze lezing wil ik graag een kader geven voor vitaal hartsbewustzijn vanuit het functioneren en de mogelijkheden van het menselijk lichaam. Voor mijzelf is

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Beantwoord jij deze vragen met ja Heb jij

Nadere informatie

Jaarprogramma Daadkrachtig leven én werken in zeven stappen. De trainers. Ben jij klaar voor dit unieke concept?

Jaarprogramma Daadkrachtig leven én werken in zeven stappen. De trainers. Ben jij klaar voor dit unieke concept? www.123organizing.nl Jaarprogramma Daadkrachtig leven én werken in zeven stappen jessica@123organizing.nl 06-45 32 80 13 Jaarprogramma Daadkrachtig leven én werken in zeven stappen Hoe zou het voor jou

Nadere informatie

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Modules Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor 1. Psychologie en Psychopathologie 2. Sociale psychologie

Nadere informatie

Minor Creatieve Intelligentie

Minor Creatieve Intelligentie Minor Creatieve Intelligentie Het creëren van flow in je organisatie Faculteit Economie en Management Minor Creatieve Intelligentie Ontwikkel jezelf in relatie tot je vakgebied Verbredende minor toegankelijk

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen.

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 22 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 Leergang 22 TAAKBEKWAAMHEID start op 26.03.2015 start

Nadere informatie

Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Professionele Communicatie / 30-12-2014 1

Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Professionele Communicatie / 30-12-2014 1 Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Professionele Communicatie / 30-12-2014 1 Opleiding Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie Deze erkende opleiding combineert drie doeltreffende en bekende

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Imagination is more important than knowledge

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding en leeswijzer 2. Energie Psychologie 3. Gedachten jouw jouw 4. Verantwoordelijkheid

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding en leeswijzer 2. Energie Psychologie 3. Gedachten jouw jouw 4. Verantwoordelijkheid Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding en leeswijzer 3 2. Energie Psychologie 7 3. Gedachten 10 Het zijn jouw gedachten die jouw wereld creëren 11 4. Verantwoordelijkheid 13 5. Persoonlijk Plan, jouw blauwdruk

Nadere informatie

E-book Piekeren. Inleiding

E-book Piekeren. Inleiding E-book Piekeren Inleiding... 1 Wat is piekeren nu eigenlijk?... 2 Piekertest... 2 De hersenen doen waar ze goed in zijn... 3 Zelfkritiek, een bijzondere vorm van piekeren... 4 Stoppen met piekeren... 5

Nadere informatie

Geluksprogramma. Inhoudsopgave. Inleiding... 1 Wat is geluk?... 2. Geluk en Gezondheid... 5 De betekenis van positieve emoties... 6.

Geluksprogramma. Inhoudsopgave. Inleiding... 1 Wat is geluk?... 2. Geluk en Gezondheid... 5 De betekenis van positieve emoties... 6. Geluksprogramma Inhoudsopgave Inleiding... 1 Wat is geluk?... 2 3 factoren die geluk bepalen... 3 Het als dan principe... 5 Geluk en Gezondheid... 5 De betekenis van positieve emoties... 6 Lijst met de

Nadere informatie

Wie niet stil kan staan raakt de weg kwijt!

Wie niet stil kan staan raakt de weg kwijt! Wie niet stil kan staan raakt de weg kwijt! Wat is TimeOut? TimeOut is een indringend proces van persoonlijke leiderschapontwikkeling met rust, ruimte en diepgang als basis. TimeOut gaat door waar andere

Nadere informatie

Dit.pdf bestand is onderdeel van de eerste les van de Online Meditatiecursus door Wendy van Mieghem, psychotherapeut en docent in innerlijke groei.

Dit.pdf bestand is onderdeel van de eerste les van de Online Meditatiecursus door Wendy van Mieghem, psychotherapeut en docent in innerlijke groei. Dit.pdf bestand is onderdeel van de eerste les van de Online Meditatiecursus door Wendy van Mieghem, psychotherapeut en docent in innerlijke groei. Wat is meditatie? Er zijn veel verschillende opvattingen

Nadere informatie

Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage

Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage De opleiding integrale massage van Positive Touch is een opleiding voor mensen die van massage hun beroep willen maken en zich op een inspirerende manier

Nadere informatie

Info en secretariaat:

Info en secretariaat: Info en secretariaat: Timotheus-Intuïtie vzw Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 (DE KRING) 2170 Merksem Tel: 03 644.53.01 Fax: 03 644.05.51 E-mail: info@timotheus.org www.timotheus.org Wat is Timotheus? Als

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Workshop 19-2-2016 Gezond Werken en Het Nieuwe Bewustzijn. De stress de baas, Iden-ty Free Space Bert Schmitz Tjeu Scholtes

Workshop 19-2-2016 Gezond Werken en Het Nieuwe Bewustzijn. De stress de baas, Iden-ty Free Space Bert Schmitz Tjeu Scholtes Workshop 19-2-2016 Gezond Werken en Het Nieuwe Bewustzijn De stress de baas, Iden-ty Free Space Bert Schmitz Tjeu Scholtes De 1 daagse workshop `Gezond werken en het nieuwe bewustzijn` is bedoeld voor

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

training in tien stappen

training in tien stappen 2016 training in tien stappen Vanuit je eigen kracht naar succes en vitaliteit I really need a day between saturday and sunday Wist je dat? 99% van je gedrag bepaald wordt door je onbewuste? tot 75% van

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Secure Base Systemisch Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem. Voorjaar 2016

Secure Base Systemisch Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem. Voorjaar 2016 Secure Base Systemisch Coachen Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem Voorjaar 2016 Huissen Ik ben wie ik ben. Een toeval onbevattelijk als elk toeval. Ik had toch andere voorouders

Nadere informatie

NLP PRACTITIONER 2016

NLP PRACTITIONER 2016 2016 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERBREDEND De erkende NLP Practitioner opleiding van ISEMI is praktijkgericht en verbredend. Het biedt een uitstekende structuur voor effectieve communicatie, persoonlijke

Nadere informatie

BewustZijn & Intuïtie

BewustZijn & Intuïtie BewustZijn & Intuïtie Intuïtief coachen en adviseren in een zakelijke omgeving Intuïtie, de sleutel tot succes De succesfactor voor een topcoach, excellente adviseur of succesvolle interimmanager ligt

Nadere informatie

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN INHOUD De training is gebaseerd op 7 hoofdonderwerpen. De 7 sleutels tot positieve verandering: 1. Bevorder je positieve emoties 2. Denk positiever 3. Waardeer

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Leiderschap in Contact

Leiderschap in Contact Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 4-daagse training: Leiderschap in Contact Constructief verbinden in de professionele

Nadere informatie

SUCCESVOL IN COACHING

SUCCESVOL IN COACHING SUCCESVOL IN COACHING Een leerweg voor resultaatgericht coachen Pieterman & Partners SUCCESVOL IN COACHING WAAROM DEZE LEERWEG Binnen een resultaatgerichte omgeving is het niet alleen van belang om medewerkers

Nadere informatie

vol-uit-leven! Life Projects Dirk Oellibrandt - Katrien Laurens Alchemie van leven Alchemie van man-vrouw & relatie Alchemie van bodywork & coaching

vol-uit-leven! Life Projects Dirk Oellibrandt - Katrien Laurens Alchemie van leven Alchemie van man-vrouw & relatie Alchemie van bodywork & coaching vol-uit-leven! man-vrouw & relatie bodywork & coaching leven leiderschap beweging Life Projects Dirk Oellibrandt - Katrien Laurens Kalender 2013-2014 life Projects leven tot je volle potentieel! Life Projects

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming TM

Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming TM Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming TM Informatie en studieprogramma 2016 aanmelden: splendesco.nl/nlp-practitioner Alle informatie in deze brochure is onder voorbehoud van fouten. Inleiding

Nadere informatie

Systemisch Dynamisch Werken voor mensen die met mensen werken

Systemisch Dynamisch Werken voor mensen die met mensen werken Systemisch Dynamisch Werken voor mensen die met mensen werken - intensieve, verrijkende en praktische leerervaring in systeemdynamisch werken - ervaringsgericht leertraject in vijf workshops met opdrachten

Nadere informatie

IK EN IK EN DE ANDER.

IK EN IK EN DE ANDER. Hierbij nodigen wij jullie uit voor de workshop IK EN IK EN DE ANDER. Gebaseerd op de principes en uitgangspunten van Rots&Water. Als pleegouder wordt er door de pleegkinderen een groot beroep gedaan op

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

HIC, specialisatie kinderen

HIC, specialisatie kinderen HIC, specialisatie kinderen Module Docent contact uren Zelfstudie Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Ontwikkelingspsychologie 11 22 uur Inleiding in de Chakrapsychologie 11 36 uur Jungiaanse psychologie,

Nadere informatie

De opleiding tot NLP Practitioner

De opleiding tot NLP Practitioner De opleiding tot NLP Practitioner Wat is Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)? Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP ) wordt gedefinieerd als: de structuur van de subjectieve ervaring en wat daaruit verwacht

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen...

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... 6 2 Brochure: Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut

Nadere informatie

Leiderschap vanuit systemisch perspectief

Leiderschap vanuit systemisch perspectief Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 4-daagse training: Leiderschap vanuit systemisch perspectief Het leven wordt voorwaarts

Nadere informatie

B R O C H U R E O N T S T R E S S E N

B R O C H U R E O N T S T R E S S E N HighCoaching Coaching op een hoger niveau B R O C H U R E O N T S T R E S S E N Verminderen van stress en verhoging van gezondheid 1 HighCoaching KvK nr. 51529904 Stress Management System Wat is stress?

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling. Businesscoaching

Persoonlijke ontwikkeling. Businesscoaching Persoonlijke ontwikkeling Caroline Verdonk Sense2sense Lichaamswerk (wandel)coaching Opstellingen Drukke vrouwen Ik help je om mild voor jezelf te zijn, de lat lager te leggen en tijd voor jezelf te creëren.

Nadere informatie

Online Life Coaching Opleiding

Online Life Coaching Opleiding Online Life Coaching Opleiding De Life Coaching Opleiding laat je in 2 maanden ongelooflijk veel groeien en alle kennis verzamelen die je nodig hebt als Life Coach om jezelf en anderen succesvol te begeleiden

Nadere informatie

Module 1. Bewustwording.

Module 1. Bewustwording. Module 1. Bewustwording. Dag 3. Visioning Ontdek wat jouw ziel te zeggen heeft over jouw bestemming en werk. Je staat op het punt om te gaan luisteren naar de wijsheid van je ziel als het gaat over jouw

Nadere informatie

Verantwoording 1.1 Keuze van de titel

Verantwoording 1.1 Keuze van de titel 1 13 Verantwoording 1.1 Keuze van de titel Voor je ligt het handboek Training sociale vaardigheden. Dit boek is geschreven voor iedereen die te maken heeft met kinderen tussen de tien en vijftien jaar

Nadere informatie

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap The Next Level Jaarprogramma 2014 BASIS DO-L = DIENEND ONDERNEMEND LEIDERSCHAP De centrale metafoor voor deze leiderschap opleiding is terug te vinden een DOL Een DOL is een volksharp uit de Ivoorkust.

Nadere informatie

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN The privilege of a lifetime is to become who you truly are. - Carl Jung Visie Als authentiek leider ben je een kapitein aan het roer van een schip. Handen aan

Nadere informatie

LEIDT STRESS JOU OF LEID JIJ STRESS?

LEIDT STRESS JOU OF LEID JIJ STRESS? LEIDT STRESS JOU OF LEID JIJ STRESS? LEER STRESS EENVOUDIG TE OVERWINNEN REALISEER EEN DOORBRAAK NAAR EEN STRESSVRIJ LEVEN WORKSHOP STRESS OVERWINNEN stress effectief voorkomen zelf-ontdekken en zelf-beleven

Nadere informatie

VISIEVORMING & LEIDERSCHAP

VISIEVORMING & LEIDERSCHAP VISIEVORMING & LEIDERSCHAP Een leerweg voor het ontwikkelen van jouw visie en leiderschap Pieterman & Partners VISIEVORMING & LEIDERSCHAP WAAROM DEZE LEERWEG Naast de focus op het dagelijkse proces, willen

Nadere informatie

Coaching 4 Engagement

Coaching 4 Engagement Coaching 4 Engagement Vergroot je veerkracht en neem de regie voor professionele groei Herken de schaduwkanten van je drijfveren Erken je kracht en kwaliteiten Benut de constructieve kant van je drijfveren

Nadere informatie

Counseling opleiding, lesmaand 6

Counseling opleiding, lesmaand 6 Counseling opleiding, lesmaand 6 Inhoudsopgave Les 6a Doordringen tot de kern Socrates Les 6b Functioneren Functioneringsschema De filosoof De machine als metafoor In beweging zijn Het bewuste functioneren

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief 1 9 januari 2015 Lieve mensen, Een mooi en bijzonder nieuw jaar. Ik wens jullie allen een liefdevol, gezond,

Nadere informatie

Inspiratiedag 20 juni 2015. College Gwenda Schlundt Bodien & Workshops

Inspiratiedag 20 juni 2015. College Gwenda Schlundt Bodien & Workshops Inspiratiedag 20 juni 2015 College Gwenda Schlundt Bodien & Workshops College Gwenda Schlundt Bodien - Ontwikkel je mindset Een ochtendcollege over progressiegericht werken. De oplossingsgerichte benadering

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Van Droomreis naar Doen Italië

Van Droomreis naar Doen Italië Van Droomreis naar Doen Italië Ontspan en Bezin...Ontwaak je Lichaam...Open je Hart... Leer Dromen om te zetten in Resultaten... Het leven gaat soms aan ons voorbij. We worden regelmatig geconfronteerd

Nadere informatie

Leef Slimmer. Werk Slimmer.

Leef Slimmer. Werk Slimmer. Leef Slimmer. Werk Slimmer. Vitaliteit, focus en meer energie. Een visie op duurzame inzetbaarheid van werknemers Whitepaper 2015 Het Belang van Duurzaamheid Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach

Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach 2 Wat is het EOCP Het Europees Opleidingscentrum Paardencoaches is hét opleidingcentrum voor mensen die willen coachen met paarden of al paardencoach zijn. Het

Nadere informatie

Opleiding. systemische pedagogiek. Bert Hellinger Instituut Nederland

Opleiding. systemische pedagogiek. Bert Hellinger Instituut Nederland Opleiding systemische pedagogiek Bert Hellinger Instituut Nederland Inleiding Het systemisch fenomenologisch werk met opstellingen heeft in Nederland zo langzamerhand zijn plek gekregen. De opstellingen

Nadere informatie