AUTOSPORT JAARBOEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AUTOSPORT JAARBOEK 2015 1"

Transcriptie

1

2 AUTOSPORT JAARBOEK

3 Colofon 2015 De KNAF bedankt de volgende fotografen voor het ter beschikking stellen van hun materiaal: Karting: Autorensport: Rally: Michael Melis (Kartphoto.com), Wouter Put en Youri Verswijveren (Photoservice Racing4one) Dennis Lubbersen (DL-Fotografie), Senten-Images, Wim Heuving Erik van t Land Historische Rally: Rene Smeets Rallyracing: Autocross: Ovalracing: Terreinsport: Remond Verloop Marnic Meeuse Stan Libuda Autosportfotografie Martin Brink Uitgever: KNAC Nationale Autosport Federatie Postbus AG Leiden Tel Fax Internet Algehele grafische verzorging: Bankrelaties: ING: DrukwerkMAX Geograaf 38 BIC: IBAN: Redactie: INGBNL2A NL57INGB Nathalie de Graaf 6921 EW Duiven Tel Internet: De website is het officiële orgaan van de KNAF. Reglementen en reglementwijzigingen gaan van kracht op het moment dat deze op de website zijn gepubliceerd. KNAF Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Knac Nationale Autosport Federatie 2

4 Inhoudsopgave 2015 Inhoudsopgave: Colofon 2 Inhoudsopgave 3 Wat is de KNAF 4 Bestuur, Leden en Aangesloten Clubs 6 Erkende Verenigingen en Stichtingen 13 Gelicentieerde Sportcommissarissen 13 Gelicentieerde Technische Commissarissen 14 Erkende Rolkooi Fabrikanten 16 Dutch Autosport Press Association 16 Organogram 18 Richtlijnen Organisatoren 19 Reglement Taakstelling en Bevoegdheden Sportcommissarissen 20 Veiligheidsmaatregelen bij Autosportevenementen 22 Reglement KNAF Veiligheidsfunctionaris 23 Milieu Reglement 24 Reglement Aansprakelijkheidsverzekering 27 Reglement Medische Voorzieningen Nationale Autosport Evenementen 28 Reglement Licenties 31 Prijslijst 39 Reglement Erkenning Nederlands Kampioenschap 40 Reglement Reclame op voertuigen bij Autosportwedstrijden 40 Reglement Vlagsignalen 41 Reglement Protesten 44 Reglement Technische Protesten 44 Handleiding voor het instellen van beroep 46 Reglement betreffende de Autosport Rechtspraak 46 Reglement Doping 51 FIA Code Sportif International (CSI) 52 Annexe J 75 Art.251 Indeling en definities 76 Art.252 Algemene regels voor Productiewagens, Toerwagens en Grand Toerismewagens 79 Art.253 Veiligheidsuitrusting 83 Art.254 Bijzonder Reglement Productiewagens (groep N) 90 Art.254A Bijzonder Reglement Super 2000 Rallies 96 Art.255 Bijzonder Reglement Toerwagen (groep A) 102 Annexe L Rijdersuitrusting 127 Eindstanden 129 3

5 KNAF 2015 I. WAT IS DE KNAF De Knac Nationale Autosport Federatie is de enige overkoepelende kart- en autosportorganisatie in Nederland die erkend is door NOC*NSF, het Ministerie van VWS en de wereld overkoepelende bond voor de kart de CIK- en voor autosport, de FIA. In die hoedanigheid is de KNAF belast met de controle op de organisatie en veiligheid van de Nederlandse kart- en autosport op Nederlands grondgebied. De leden van de KNAF zijn privaatrechtelijke rechtspersonen, die het organiseren van kart- dan wel autosportwedstrijden als hoofddoelstelling hebben. Deze leden zijn per tak van sport ingedeeld in secties en vormen elk uit door hen voorgestelde kandidaten een sectiebestuur. Dit sectiebestuur is vervolgens vertegenwoordigd in het overkoepelende Federatiebestuur. De KNAF bestaat op dit moment uit acht secties, te weten: Karting, Autorensport, Rally, Historische Rally, Rallyracing, Autocross, Ovalracing en Terreinsport. A. HET AUTOSPORT JAARBOEK Om te zorgen dat alle secties (Karting, Autorensport, Rally, Historische Rallysport, Rallyracing, Autocross, Ovalracing en Terreinsport), deelnemers, rijders, organisatoren, officials en andere betrokkenen, kennis kunnen nemen van de reglementen, geeft de KNAF jaarlijks boeken uit, genaamd het Autosport Jaarboek (ASJ) en de Autosport Sectie Boeken. In het Autosport Jaarboek staan alle reglementen vermeld algemeen geldend voor de diverse takken van kart- en autosport. (Alle specifieke Sectie Reglementen staan in de Sectie Boeken). Daarnaast staan ook de algemeen geldende eisen beschreven, zoals bijvoorbeeld de reglementen met betrekking tot de medische voorzieningen op evenementen en de milieueisen. Ook wordt de internationale regelgeving wat betreft de veiligheid vertaald, en onverkort weergegeven. De inhoud van deze boeken (Autosport Jaarboek en Sectie Boeken) staan ook gepubliceerd op de KNAF website: Wijzigingen gedurende het lopende wedstrijdjaar worden ook op deze website gepubliceerd en zijn onmiddellijk van kracht na publicatiedatum. B. DE KNAF ZORGT ERVOOR dat ongeveer 5000 rijders ieder jaar een startlicentie ontvangen, hetgeen automatisch betekent dat iedere rijder medisch gekeurd moet zijn; 2. dat iedere licentiehouder op een deugdelijke manier is verzekerd tegen persoonlijke ongevallen; 3. dat iedere organisator zijn evenement volledig heeft verzekerd wat betreft wettelijke aansprakelijkheid; 4. dat iedere organisator een organisatielicentie verkrijgt, mits deze organisator uiteraard de KNAF reglementen respecteert; 6. dat alle deelnemende voertuigen voldoen aan de reglementen, waarbij de veiligheid een hoofdrol speelt; 7. dat alle circuits aan de reglementen voldoen, zodat de veiligheid voor publiek en rijder optimaal is, en verstrekt vervolgens een baanlicentie; 8. dat de wedstrijden op de juiste en reglementaire manier worden verreden, waarbij het accent weer ligt op de veiligheid en sportiviteit; 9. dat het nakomen van de reglementen kan worden gecontroleerd door een groot aantal, speciaal door de KNAF opgeleide, officials; 10. dat de juiste internationale contacten worden onderhouden t. b.v. internationale rijders; 11. dat beschikbare subsidiegelden bij de subsidiegever worden aangevraagd en onder de aanvragers worden verdeeld; 12. dat er een College voor Autosport Rechtspraak beschikbaar is, zodat er de mogelijkheid van tuchtrechtspraak en beroep tegen een genomen beslissing is; 13. dat haar leden worden geassisteerd bij het verkrijgen van vergunningen of het oplossen van andere problemen; 14. dat de kart- en autosportevenementen worden gecoördineerd, zodat niet twee organisatoren vlak bij elkaar op hetzelfde moment een evenement organiseren; 15. dat er een gespecialiseerde veiligheids-functionaris beschikbaar wordt gesteld ter bevordering van de veiligheid van het publiek, de rijders en de kart- en autosport in het algemeen; 16. dat al het mogelijke wordt gedaan om rekening te houden met het milieu. Om de aangesloten verenigingen hierbij behulpzaam te zijn, heeft de KNAF als eerste sportbond in Nederland zelfs een speciaal hiermee belaste milieufunctionaris in dienst. 17. dat tijdens kantooruren iedereen advies of informatie kan verkrijgen op het Federatiebureau aan de Kopperwetering 3 te Zoeterwoude-Rijndijk, telefoon: Daarnaast beschikt de KNAF over haar eigen internet site Men vindt er, naast algemene kart- en autosport informatie, interessante links, de laatste versie van de agenda, uitspraken van het College voor Autosport Rechtspraak en ieder ander actueel autosportnieuws. 5. dat jaarlijks het Autosport Jaarboek (ASJ) en de Sectie Boeken worden uitgegeven, waarin alle reglementen en bijzonderheden, per sectie, zijn opgenomen; 4

6 KNAF 2015 C. KNAF GEEFT JONG TALENT EEN KANS De stichting KNAF Talent First (KTF) heeft met haar talentontwikkelingsprogramma tot doel om jong talent in eerste instantie naar de top van de Nederlandse en later de internationale kart- en autosport te brengen. Als talent moet je meer kunnen dan alleen hard rijden. Je dient communicatief vaardig te zijn om de pers te woord te kunnen staan, sponsoren te werven en natuurlijk om goed in een team te kunnen functioneren. Daarnaast zul je over een goede basisconditie moeten beschikken om iedere wedstrijd scherp te blijven tot aan de finish en is autotechnische kennis is een pré om jouw monteurs te vertellen wat er aan de kart/auto verbeterd moet worden. Helaas krijg je waarschijnlijk ook met tegenslagen te maken, daarom zul je ook mentaal stevig in je schoenen moeten staan. Het belangrijkste is echter dat je de ijzeren wil hebt om als talent de internationale top te halen. Omdat de stichting KNAF Talent First helaas niet de middelen heeft om ieder gemotiveerd potentieel talent een opleidingsprogramma aan te bieden, selecteert de KNAF haar talenten zorgvuldig. Deze selectie gebeurt tijdens de, inmiddels befaamde, KTF selectiedagen. De meest complete talenten biedt het KTF bestuur een talentontwikkelingsprogramma aan. D. WAAROM IS DE KNAF BELANGRIJK De KNAF is niet alleen belangrijk vanwege het feit dat hierboven genoemde punten stuk voor stuk essentieel zijn voor een juist functioneren van de kart- en autosport in Nederland, maar ook omdat het merendeel van de Nederlandse gemeenten als eis stelt aan de vergunningaanvrager dat hij in het bezit moet zijn van een KNAF organisatielicentie. De gemeenten hebben op deze manier de grootst mogelijke zekerheid dat het betreffende evenement wordt georganiseerd door serieuze en vakbekwame mensen, waarbij het milieu en de veiligheid van rijders en publiek een hoofdrol speelt. Als de gemeenten vergunningen verstrekken en de KNAF leden de reglementen respecteren, bereikt de KNAF zijn doel, namelijk: Een groot aantal mensen vele jaren laten genieten van veilige en sportieve kart- en autosport! 5

7 KNAF 2015 II. BESTUUR, LEDEN EN AANGESLOTEN CLUBS BESTUUR KNAC NATIONALE AUTOSPORT FEDERATIE Voorzitter: * * P.W.M. Dorn, p/a Postbus 274, 2300 AG Leiden, Vice-voorzitter: * F.W. Noort, Postbus 65, 2170 AB Sassenheim, * J.P.H. de Wit, p/a Postbus 274, 2300 AG Leiden, Penningmeester: * L.A.I. Rijnbeek, p/a Postbus 274,2300 AG Leiden, Leden: * W.G. den Hollander, p/a Postbus 274, 2300 AG Leiden, * J.B.Th. Hugenholtz, p/a Postbus 274, 2300 AG Leiden, Sectie Karting: F.G.F.M. van Kampen, p/a Postbus 274, 2300 AG Leiden, , Sectie Autorensport: R.H. Setzpfand, p/a Postbus 274, 2300 AG Leiden, Sectie Rally: J. de Kluijver, Emmensstraat 23, 2675 VC Honselersdijk, , Sectie Historische Rally s: E.R. van den Hoorn, Wildforsterweg 11 A, 3881 NH Putten, , Sectie Rallyracing: L. Balmer, Postbus 177, 5520 AD Eersel, Sectie Autocross: Mw. T. Vronik, Sectie Ovalracing: F. d'haan, Klaverkamp 39, 7908 MK Hoogeveen, Sectie Terreinsport: C.R. vd Zandschulp, Jutfaseweg 184, 3522 HP Utrecht, * Leden Dagelijks Bestuur KNAF ERE-VOORZITTER Ing. J.A. Kok ERE-LEDEN E.W. Berger L.J. Gillet J. Hulsker F.G.L. van Putten Mr. J.W.G. van Rosmalen A.H. Ruitenbeek W.F.K. de Wild Medewerkers Federatiebureau: General Manager: André Slotboom, , Hoofd Opleidingen, Topsport Coördinator, Coördinatie KNAF Academy: Maarten van Wesenbeeck, , Licenties, Autosportjaarboek, algemene info: Nathalie de Graaf, Verzekeringen, HTP s, Rolkooicertificaten, algemene info: Hélène Duindam, Boekhouding: Remco Scheelings, Techniek: Peter Popeijus, , Verenigingsondersteuning: Angela Keuper, Vertrouwenspersoon vrouwelijke licentiehouders: Mw. H. Hemmes, Postbus 85672, 2508 CJ Den Haag, , COLLEGE VOOR AUTOSPORT RECHTSPRAAK Secretariaat: Mr. B.A.J. van Lammeren, Postbus 357, 2400 AJ Alphen a/d Rijn, (bezoekadres: Leidse Schouw 2, 2408 AE Alphen a/d Rijn) tel: , fax: , ING: , BIC: INGBNL2A, IBAN: NL57INGB t.n.v. Knac Nationale Autosport Federatie, Leiden, inz. CAR Voorzitter: Jhr. Mr. C.G.C. Quarles van Ufford Vice-voorzitter: Mr. J.A. Bakker Leden: Mr. C. van Aken Mr. M.J.J. van den Enden Mr. C.P.C. van den Enden J.H.A.W. Grimmelt W. Huidekoper Ing. J.A. Kok Mr. A.Y. Kroll Jhr. G. van Lennep Mr. M. Mulder Dr. G.C.H. Sanderink Drs. R.K. Smit Mr. N.P.C. van Wijk VEILIGHEIDSCOMMISSIE Veiligheidsfunctionaris: F.W. Noort, Postbus 65, 2170 AB Sassenheim, , Assistent Veiligheidsfunctionaris (uitsluitend Dragrace): n.n.b. 6

8 KNAF 2015 Commissie Veiligheid Technische/Persoonlijke Uitrusting: Voorzitter: Wim den Hollander Secretaris: Peter Popeijus Sectie Karting: Ton Nachtegeller Sectie ARS Modern: Klaas van Vuure Sectie ARS Historisch: Marcel Koreman Sectie Rally s: Theo van Teijlingen Sectie Rallyracing: Bart van Keken Sectie Autocross: Gert-Jan Kuipers Sectie Ovalracing: Robert Dreier Sectie Terreinsport: Coen van de Zandschulp MEDISCHE COMMISSIE Voorzitter: F.F.C. Baller, Bachlaan 8, 1411 JC Naarden, Penningmeester: A.T.M. Blom, Kanselarije 1, 9288 CK Kootstertille, Leden: C. Kox, Graaf Willem de Oudelaan 54, 1412 AV Naarden J.A.K. Peper (FIA C.M.O.), Oudeschans 42, 1011 LC Amsterdam R.J.M.C. Hoogenbosch, Schweitzerstraat 126, 2131 RJ Hoofddorp Vertrouwenspersoon inzake Doping: A.T.M. Blom, Kanselarije 1, 9288 CK Kootstertille, COMMISSIE SPORTCOMMISSARISSEN Voorzitter: J.G. du Pré, Bargerstegge 76, 7103 DR Winterswijk, Secretariaat: Postbus 274, 2300 AG Leiden, , fax Leden: P.A.M. Oord, Vogelweide, 57, 3941 NE Doorn, BESTUUR SECTIE KARTING Contact opnemen met het Bestuur Sectie Karting kan via of telefonisch tijdens kantooruren via het Federatiebureau van de KNAF op het nummer SECTIE KARTING ORGANISATOREN 0105 Chrono Karting BV (Chrono) Mw. G. van de Burgt, Friezenweg 20h, 5349 AW Oss, , Kartschool Lelystad C.Snoek, Postbus 2175, 8203 AD Lelystad, , Skelterclub Hoekse Waard (SHW) MW. P. de Ruiter, Postbus 5845, 3290 AC Strijen, , Kartclub De Fabrique (KDF) R. Montfoort, Karel Doormanstraat 1, 3454 XG De Meern, , Karting Events (KE) L. van Leeuwen, Postbus 423, 2400 AK Alphen a/d Rijn, , KNAF ERKENDE KARTCIRCUITS 0150 Kartcircuit Strijen (Strijen) Voorweg 1, 3291 KG Strijen, , Kartcircuit De Landsard (Veldhoven) Landsardseweg 47, 5657 AB Eindhoven, , Layout: Baan A, B en C 0152 Circuit Park Berghem Zevenbergseweg 45, 5351 PG Berghem, , Layout: Grand Prix, Estoril en Eurofinal 0155 Kartcircuit Pottendijk (Emmen) Pottendijk WZ 20, 7831 VB Nieuw Weerdinge, , Kartbaan Stadskanaal (Vledderveen) Aviaweg 2, 9585 PJ Vledderveen, , 02 BESTUUR SECTIE KARTING ARUBA Voorzitter: G. Tromp, Tanki Flip32J, Oranjgestad, Aruba, , Vice-voorzitter: G. Wong, Sero Alejandro 5G, Oranjestad, Aruba, , Secretaris: M. Arends, Paradera 125B, Oranjestad, Aruba, , Vice-secretaris: A. Arends, Bushiri 120, Oranjestad, Aruba , Penningmeester: F. Asby, Windstraat 17, Oranjestad, Aruba , Lid: S. Oduber, Wabistraat 17, Oranjestad, Aruba , R. Justina, Bushiri 25, Oranjestad, Aruba, , SECTIE KARTING ARUBA ORGANISATOR EN KARTCIRCUIT 0920 Nirvana Motorsports Kibaima 17, Santa Cruz, Aruba, 7

9 KNAF Stichting Memorial Raoul Roberti Paesch Secretariaat: Flacciusstraat 33, Oranjestad, Aruba, , Stichting Eagle Karting Caya G.F. Betico Croes 132, Oranjestad, Aruba, Kartcircuit Bushiri Josef Jossy Arends Bushiri z/n, Aruba Secretariaat: A. Arends, p/a Italiëstraat 20, Oranjestad, Aruba, , , 03 BESTUUR SECTIE AUTORENSPORT Voorzitter: R.H. Setzpfand, p/a Postbus 274, 2300 AG Leiden, , Penningmeester: Mw. A.M. Waterreus, Joop den Uyllaan 107, 3119 VJ Schiedam, , Secretariaat: Postbus 274, 2300 AG Leiden, , fax: , Leden: D. van Elk, Schapendreef 78, 4824 AM Breda, , O. Vlaanderen, Nieuwe Bussummerweg 58, 1272 CK Huizen, , E.P. Weijers, Postbus 132, 2040 AC Zandvoort, , fax , LICENTIECOMMISSIE AUTORENSPORT Voorzitter: F. Frankenhout, J.J. Allanstraat 311, 1551 RG Westzaan, Secretariaat: Postbus 274, 2300 AG Leiden, , fax , Leden praktijk: E.J. Bolderheij, Marathonlaan 5, 1183 VC Amstelveen, R. Coronel, p/a Havenstraat AD Huizen, T.A. Coronel, p/a Havenstraat 95, 1271 AD Huizen, T.R. Coronel, p/a Havenstraat 95, 1271 AK Huizen, A.C.A. van Dedem, Dreef 2, 4061 BL Ophemert, C. van Dongen, Leeuwerikenstraat 16-2, 2042 CS Zandvoort, P.L. Gerhards, Plantage Badlaan 5hs, 1018 TE Amsterdam, R. Karst, Dusseldorperweg 48, 1906 AK Limmen, B.J. Oeberius Kapteyn, Verbindingsweg 17, 2061 EH Bloemendaal, M. Schaap, Hoorn 90, 2404 HJ Alphen ad Rijn, C.J. Verzijlbergen, Joh. Rosenkrantzlaan 20, 2104 CD Heemstede, Leden theorie: H.M. Chow, IJdoorn 139, 1503 HE Zaandam, Licentiecommissie uitsluitend voor dragrace: J. Selles, Klip 89, 8224 CE Lelystad, , M.P. Vergunst, Hilsondishof 8, 5121 BH Rijen, , OPLEIDINGSCOMMISSIE BAANOFFICIALS: Afdeling Assen: J.J. Steenhuis, p/a Postbus 150, 9400 AD Assen, , , E. Hoekstra Afdeling Zandvoort: Mw. A. Gerritsen, D.Visser, Voor informatie: , BIJ DE SECTIE AUTORENSPORT INGEDEELDE ORGANISATOREN 0301 NAV BV Secretariaat: M. Weeda, Postbus 132, 2040 AC Zandvoort, , fax , 0302 Historische Auto Ren Club (HARC) Secretariaat: Postbus 9, 1160 AA Zwanenburg, , Drag Race Vereniging explosion Baakwoning 1 B, 2671 LE Naaldwijk, , Exploitatie Circuit Park Zandvoort BV Postbus 132, 2040 AC Zandvoort, , fax , Dutch Hot Rod Association (DHRA) J.W. Koper, Aambeeld 11, 1969 NC Heemskerk, , fax , Stichting Dutch National Racing Team (DNRT) Secretariaat: Mw. A.M. Waterreus, Joop den Uyllaan 107, 3119 VJ Schiedam, , fax , Stichting Autosport Competitie Noord Nederland (ACNN) P.J. Grondel, Dalerstraat 1A, 7843 PB Erm, , fax , 8

10 KNAF Stichting Dutch Race Driver Organisation (DRDO) Tolweg 20, 2042 EL Zandvoort, , V-Max Racing Management D.van Elk, Schapendreef 78, 4824 AM Breda, , Stichting Quartermile p/a Smederijstraat 4, 2671 BV Naaldwijk, , ISRA BV Stougjesdijk 20, 3273 LN Westmaas, , Bezoekadres: Jogchem van der Houtweg 20, 2678 HA De Lier 0314 Creventic BV Postbus 40, 6590 AA Gennep, , 0355 TT Circuit Assen Postbus 150, 9400 AD Assen, , fax , Officials Club Automobielsport (OCA) Secretariaat: Bloemstede 302, 3608 VH Maarssen, 04 BESTUUR SECTIE RALLY S Voorzitter (ad interim): J. de Kluijver, Emmensstraat 23, 2675 VC Honselersdijk, , Secretaris-penningmeester: D.H. Poelman, Kloet 75, 1713 VD Obdam, , , Leden: D. Hakstege, Bijleveld 8, 3813 XK Amersfoort, , M. van Iersel, Gijzelstraat 20, 5074 NK Biezenmortel, , Coördinator Marshals/Officials: D. Hakstege, Bijleveld 8, 3813 XK Amersfoort, , Coördinator Organisatoren: Vacature Coördinator Reglementen: A. de Wilde, Bosgeelster 5, 7392 AA Twello, , Coördinator Rijderslicenties: J. de Kluijver, Emmensstraat 23, 2675 VC Honselersdijk, , Coördinator Techniek: J.N. Lubking, Schout Lemspad 2, 3191 HE Hoogvliet, , Coördinator Veiligheid: J. Verpalen, Esdoornstraat 28, 4881 AL Zundert, , , Coördinator Kampioenschapsstanden: A.Kroeze, Het Schut 69, 7761 GP Schoonebeek, , , Coördinator Website: D.H. Poelman, Kloet 75, 1713 VD Obdam, , , BIJ DE SECTIE RALLY S INGEDEELDE ORGANISATOREN 0402 Stichting ELE Rally A.van Barschot, Postbus 731, 5600 AS Eindhoven, , Stichting Rallysport Het Vechtdal J. ter Schegget, Dorastraat 29, 7555 HS Hengelo, , Stichting Auto Sportief A. de Wilde, p/a Musholm 89, 2133 HP Hoofddorp, , 0407 Stichting Autosport Noord Oost Polder Postbus 377, 8300 AJ Emmeloord, 0408 Stichting Hellendoorn Rally Postbus 107, 7440 AC Nijverdal, , Motor- en Auto Club Veenendaal H.J. Tiemens, Postbus 636, 3900 AP Veenendaal, , Rallye Club Holland A.Lekkerkerker, R. van de Weydenlaan 76, 3723 NE Bilthoven, , 0411 Stichting Rallysport Twente M. Holtkamp, p/a Kortenaerstraat 27, 7556 DA Hengelo, , Stichting Autosport Z.W. Brabant C. van Ballegooijen, Hogestraat 29, 4891 CA Rijsbergen, , fax , Stichting Autosport Promotie Nederland N. Biesheuvel, Postbus 44, 4255 ZG Nieuwendijk, , fax , 9

11 KNAF Stichting Circuits der Kempen M.J.T. Smeets, Burg. Verdijkstraat 1, 5616 DC Eindhoven, , fax idem, Stichting Rallyevenementen Voorthuizen L. van de Hel, Molenweg 4, 3781 VD Voorthuizen, , BIJ DE SECTIE RALLY S INGEDEELDE OFFICIAL CLUBS 0202 Stichting Auto Sportief V G. Brouwer, Musholm 89, 2133 HP Hoofddorp, , 0204 RAC Twente Rallysport Marshalls H. Stoelhorst, A. Versluysstraat 21, 7421 LA Deventer, , AMAC Marshal Club F.R. Kamp, Brechtje Spiegelerf 31, 3813 NL Amersfoort, , SANOP Official Team F. Smits, Wierdensestraat 178, 7604 BR Almelo, , Achtmaalse Rally Club p/a Blokenstraat 24, 4885 JH Achtmaal, , Stichting Technical Stage Crew Rallies M. Albers, Stationsweg 47, 2131 XC Hoofddorp, , Marshall Crew Rally International Postbus 49, 7440 AA Nijverdal, Rallysport Officials Vechtdal J. Bouwhuis, Korenbloemstraat 18, 7731 VW Ommen, , Team Officials Oost Nederland H. Pennings-ten Dam, Maasstraat 5, 7442 EJ Nijverdal, , 0214 Stichting Official Club Rally for Kids H. van den Hudding, Kapweg 1, 3774 RC Kootwijkerbroek, , 045 BESTUUR SECTIE HISTORISCHE RALLY S Voorzitter: E.R. van den Hoorn, Wildforsterweg 11 A, 3881 NH Putten, , Vice-Voorzitter: W.D.T. Rietbergen, Elspeterweg 10, 8171 ET Vaassen, , Secretaris: J. Meester, St. van Sallandtstraat 70, 7431 GS Diepenveen, , Leden: R. Smeets, Kerkstraat 34, 6051 JH Maasbracht, , BIJ DE SECTIE HISTORISCHE RALLY S INGEDEELDE CLUBS 0411 Stichting Rally Sport Twente B.J. Harmsen, Woltersweg 58, 7552 DD Hengelo, , fax , Stichting Evenementen AMAC F. Pauli, Hercules Segherslaan 26, 3723 GV Bilthoven, , Stichting Classic Car Events W.D.T. Rietbergen, Postbus 50, 8170 AB Vaassen, , fax , Stichting Int. Historische Horneland Rally R. Wolter, Windmolen 16, 6003 BK Weert, , fax , Stichting RR-Events R. Smeets, Kerkstraat 34, 6051 JH Maasbracht, , fax , Stichting IJsselland Rally J.M.C. Brouwers, van Nahuysplein 12, 8011 NB Zwolle, , fax , 05 BESTUUR SECTIE RALLYRACING Voorzitter: L. Balmer, Postbus 177, 5520 AD Eersel, Secretaris: J.T. Noordermeer, Postbus 177, 5520 AD Eersel, Penningmeester: M. Lambrechts, Heggenroosstraat 22, 5644 EH Eindhoven TECHNISCHE COMMISSIE RALLYRACING Hoofd: H. Reijmes, Generaal Urquhartlaan 32A, 6861 GG Oosterbeek, CV Cross Vereniging: H. van Lieshout, Damastroosstraat 4, 5761 GL Bakel, BIJ DE SECTIE RALLYRACING INGEDEELDE CLUBS 0501 Nederlandse Rallycross Vereniging H. de Grootweg 3, 4254 EJ Sleeuwijk, , Eurocircuit , 10

12 KNAF Sprintcar Vereniging Nederland Willibrorduslaan 88, 5521 KD Eersel, , Nederlandse 2 CV Cross Vereniging Damastroosstraat 4, 5761 GL Bakel, BESTUUR SECTIE AUTOCROSS Voorzitter: Mw. T. Vronik, Secretaris: Mw. M. Schuurmans, Berkenboog 35, 5386 GB Geffen, , (tussen uur) Penningmeester: W.J. Blom, De Kempe 5, 7371 BT Loenen, Leden namens de Regio Oost: W.J. Blom, De Kempe 5, 7371 BT Loenen, G.J. Roeterdink, Lochemseweg 35, 7271 WB Borculo, Regio Noord: J. Heeres, Buorren 35, 8525 ED Langweer, T. Bruinsma, Beekhuisstraat 2, 8647 SM Sijbrandabuorren, Regio Zuid: Mw. M. Schuurmans, Berkenboog 35, 5386 GB Geffen, , (tussen uur) Regio West: Mw. T. Vronik, Namens Rijdersbelang: R. Brussen, Euroweg 3, 7051 EB Varsseveld, Hoofd TC/Werkgroep TC: D. Bosch, G.J. Kuipers Technische vragen kunnen gesteld worden via Werkgroep Juniorklasse: Contactpersoon: Mw. A. te Have, (tussen uur) BIJ DE SECTIE AUTOCROSS INGEDEELDE CLUBS 0601 Stichting Organisatie Nederlands Autocross Kampioenschap Registratie/inschrijving/wedstrijdsecretariaat VEKA Nederlands Kampioenschap Mw. A. Heeres, Vermaningsteeg 7, 8713 KR Hindeloopen, , (tussen uur), 0699 Rijdersbelang H. Verbugt, Veersepad 5, 5995 AD Kessel, , REGIO OOST: 0604 ACC Laren Mw. M. Lokate, Fleuweweg 6, 7468 AG Enter, 0605 Albergse Cross Club G. van der Aa, Steffensweg 48, 7601 EB Almelo, , 0606 Autosport Bornerbroek D.Vetketel, Dijksweg 31, 7556 KA Hengelo, Auto Sport Vereniging Gendringen M. Maalderink, Boekelaerstraat 11, 5142 VL Waalwijk, , 0609 Halse Auto Cross Club Mw. S. Beunk, Kapelweg 13, 7255 NJ Veldhoek, , Kottense Autocross Club J. Seinhorst, Groenloseweg 24, 7261 AN Ruurlo, , ASV Markelo J.A. Lodeweges, Landuwerweg 7, 7451 SP Holten, , 0613 CC Beemte Broekland J. ten Have, Jagerweg 27, 7311 DR Apeldoorn, , , 0614 Stichting Autocross Langeveen M. Nijhuis, Stoetsweg 349, 7556 HS Hengelo, , 0615 Stichting Sport Evenementen Aalten H. Demkes, Gelkinkweg 16a, 7095 CB, Heurne, , 0616 LAT '77 E. Hafkamp, Aetsveld 55, 3645 XN Vinkeveen, , 0617 MAC Haarle B.Wichers-Schreur, Pastoor Langedijksestraat 39, 7448 AV Haarle, , 0618 Stichting De Graafhorst H. Pater, Graafhorstweg 6, 3774 RB Kootwijkerbroek, , 0619 TACO Mw. C. Wichers-Schreur, Veenweg 2a, 7437 SG Bathmen, 0620 Nijkerkse Cross Club Mw. I. vd. Brink, Bremlaan 30, 3862 VC Nijkerk, , 0621 Hexel on Wheels Mevr. A. Pijnappel, Hexelseweg 72, 7645 AM Hoge Hexel, , 11

13 KNAF Stichting Racing Team Holkerveen E. Sukkel, Koolhaaspark 28, 3864 PW Nijkerkerveen, , REGIO WEST: 0626 ACV Rang Pang S. Baars, p/a Beiershof 35, 2411 JR Bodegraven, , 0629 Stichting Autosport Vecht en Omstreken N. Groenendaal, Chris Schutweg 11, 3632 JK Loenen a/d Vecht, REGIO ZUID: 0651 ACT Dordrecht R. Toledo, De Kanterstraat 17, 3233 AA Brielle, , 0652 ACC Geffen Mw. C. de Haas, J.E.S. Holthausstraat 36, 5328 CZ Rossum, (bereikbaar na uur), 0655 ACC Zuid M. Vervoort, Prinses Beatrixstraat 8, 5991 XR Baarlo, REGIO NOORD: 0675 Drentse Autocross Club F. van der Vegt, Paasloërallee 1 A, 8378 JG Paasloo, , 0676 Autosport Noord H. Tingen, Drentseweg 35, 8426 EN Appelscha, , 0680 SA Makkinga W. Heeroma, Mr. Bergsmastraat 6, 8423 TJ Makkinga, 0681 Superklasse Noord Mw. A. Heeres, Vermaningsteeg 7, 8713 KR Hindeloopen, , 0682 Stichting Autocross Tjalleberd en Omstreken P. Niens, Aengwirderweg 125, 8459 BK Luinjeberd, , 0683 Stichting Autocrossclub De Knipe L. Talman, Jan Jonkmanweg 9, 8456 HV De Knipe, , 0684 WRO Promotions T. Witteveen, Simke Kloostermanstraat 10, 9285 PR Buitenpost, , , 0685 ACVO Mw. J. van Rijszen, Jan Kannekenstraat 16, 8607 BC Sneek, , 0686 Stichting Auto Cross Harkema A.van der Bij, Rupterpet 37, 9281 SB Harkema, , 07 BESTUUR SECTIE OVALRACING Voorzitter: n.n.b. Secretaris: F. d'haan, Klaverkamp 39, 7908 MK Hoogeveen, BIJ DE SECTIE OVALRACING INGEDEELDE CLUB 0701 Noord Nederlandse Ovalracing F. d'haan, Klaverkamp 39, 7908 MK Hoogeveen, BESTUUR SECTIE TERREINSPORT Voorzitter: B.S. van der Velde, Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend, Secretaris: Mw. W.P. Tijsterman, Mercuriusweg 19, 2741 TB Waddinxveen, Leden: R. Hoogendoorn, Kniekas 3, 2678 DS De Lier F.J. van Otten, Kerkhof 8A, 7231 RJ Warnsveld, C.R. vd Zandschulp, Jutfaseweg 184, 3522 HP Utrecht, BIJ DE SECTIE TERREINSPORT INGEDEELDE CLUBS 0801 Algemene Nederlandse Vereniging van Terreinvoertuigen Mw. M. Heijkamp, Achterweg 1, 4181 AD Waardenburg, , 0802 Stichting Nederlandse Terreinsport Associatie E. Overbosch, Data 22, 7741 MG Coevorden, 0804 Stichting Parijs-Dakar Team J.W. van Kempen, De Duiker 49, 3461 HP Linschoten, Stichting Jee Bee P. Kersten, Buskeshoeven 84, 5247 KT Rosmalen, , 0806 Dutch Off Road Foundation C.R. vd Zandschulp, Jutfaseweg 184, 3522 HP Utrecht, , De 4WDers van Almere W. van Weerdenburg, Cezannestraat 117, 1328 PC Almere 12

14 KNAF x4 Sport F.J. van Otten, , secretariaat: Waaldijk 143, 4214 LE Vuren, III. ERKENDE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN 0350 Circuit Park Zandvoort Incentives (Michael Bleekemolens Racing School) Postbus 357, 2040 AJ Zandvoort, , fax , Rensport School Zandvoort Postbus 4, 2040 AA Zandvoort, , fax , Racing School of Champions Cearalaan 38, 2051 NJ Overveen, , fax , 0353 Prodrive Raceschool Emoeweg 7A, 8218 PC Lelystad-Airport, , fax , Advanced Driving School Postbus 150, 9400 AD Assen, , fax , Stichting Dutch Race Driver Academy Tolweg 20, 2042 EL Zandvoort, , Race Drivers School Holland Welschapsedijk 20a, 5652 XM Uden, , GP Elite Van IJssendijkstraat 393 B, 1442 LB Purmerend, , Rallycursus.nl Troprijt 10, 5531 NA Bladel, , , fax , Medical Team Nederland A. Blom, Kanselarije 1, 9288 CK Kootstertille, , , Stichting Nationale Rallypool W.A. Eisink, Bilderdijkstraat 50, 7442 VM Nijverdal, , Verhuur van tijdwaarnemingsapparatuur, mobilofoonnetwerk, radiogestuurde klokken, pijlen, vlaggen, veiligheidsjacks, micro portofoons en andere wedstrijdmaterialen IV. KNAF GELICENTIEERDE SPORTCOMMISSARISSEN KNAF Ere Sportcommissarissen C.J. den Ouden E.W. Berger KNAF Sportcommissarissen W.M. Berger (Mike), Hollandsch Diep 77, 1509 XC Zaandam, W.J. Blom (Willie), De Kempe 5, 7371 BT Loenen, M. Boonman (Marc), S. Zoetmulderdreef 91, 5581 TJ Waarle, N. Brans (Nol), IJsbaanlaan 25, 9665 LG Oude Pekela, Mw. N. Corsmit (Natalie), Schepel 19, 3763 WD Soest, J. Derksen (Jos), A. de Hamelstraat 64, 5622 CE Eindhoven, A.C. van Dongen (Ton), Potgieterstraat 7, 5615 GC Eindhoven, Mw. Y. van Eck (Yvette), Mijndenhof 277, 1106 GL Amsterdam, M.C.T. van Geel (Marc), Schaluinen 11 B 346, 5111 HB Baarle Nassau, S. de Geus (Sander), Tafelberg 33, 3328 SP Dordrecht, L.F.M. Gommers (Luc), Past.de Bakkerstraat 11A, 4885 AK Achtmaal, P.W. Grasmeijer (Jim), Hellegatspolder 12 W, 2172 JZ Sassenheim, L. Haastrecht (Leo), Mark 12, 8303 JW Emmeloord, J.H. Hagoort (Jan), Beyerland 17, 2716 CM Zoetermeer, W. Keijzer (Willem), Lange Deelelaan 1, 1619 VX Andijk, A. Kroeze (Arie), Het Schut 69, 7761 GP Schoonebeek, D.A. Lioni (Dave), Zuurlandsedijk 2, 3232 LR Brielle, T. Nachtegeller (Ton), Oranjeboomstraat 91, 2013 XC Haarlem, P.A.M. Oord (Peter), Vogelweide 57, 3941 NE Doorn, J.G. du Pré (Gerard), Bargerstegge 76, 7103 DR Winterswijk, J.S.M. Raven (John), Schoolstraat 8, 9342 PM Een, C. Rijken (Cor), Weg over 't Hontsveld 25, 7399 RK Empe, E.M. Schuurman (Eric), Herenlaan 56, 5708 ZS Helmond, A. Slotboom (André), Burg. Swaanplantsoen 16, 2396 WP Koudekerk ad Rijn, J.W. Stoop (Jan Willem), Karel V laan 121, 4931 HC Geertruidenberg, H.J.J. Vossen (Harry), Eikendreef 2, 5707 BR Helmond, A. de Wilde (Aart), Bosgeelster 5, 7392 AA Twello,

15 KNAF 2015 Adjunct sportcommissarissen Mw. K. Broekman-Kortebein (Kitty), Driehuizerkerkweg 278, 1985 HW Driehuis, J. Klingenberg (Jean), Ameidestraat 53d, 3042 EG Rotterdam, T. Mulder (Tom), Drapiersgilde 41, 3813 GV Amersfoort, E. Olijnsma (Erik), Lijsterstrjitte 30, 9269 NS Feanwalden, V. KNAF GELICENTIEERDE TECHNISCHE COMMISSARISSEN Sectie Karting A.J. Nachtegeller, Oranjeboomstraat 91, 2013 XH Haarlem, , Sectie Autorensport M.J. Roelofs, Mandenmaker 28, 3401 TG IJsselstein, , Sectie Rally J.N. Lubking, Schout Lemspad 2, 3191 HE Hoogvliet, Sectie Rallycross H. Reijmes, Amsterdamseweg 5, 6814 CM Arnhem, Sectie Autocross Gert-Jan Kuijpers, Sectie Terreinsport C.R. vd Zandschulp, Jutfaseweg 184, 3522 HP Utrecht,

16 KNAF 2015 Rolkooien & Rolbeugels Op maat gefabriceerd & gebogen. Van 25CrMo4 voor alle takken van autosport. Volgens FIA eisen en met FIA / ASN certificaat. Carrosserie preparatie, doorlassen, etc. Spaceframe constructies voor race & rally Aluminium fabricage, koelers, tanks, etc. 15

17 KNAF 2015 VI KNAF ERKENDE ROLKOOI FABRIKANTEN VII. DUTCH AUTOSPORT PRESS ASSOCIATION 906 A & P Metaalbewerking, De Hogenkamp 31, 7071 EC Ulft, , 940 Assink Products, Derkingsweg 7, 7482 RM Haaksbergen, , 934 Autoschade Wielhoven, Wielhovenstraat 66, 3316 BK Dordrecht, , 933 Biesheuvel Autosport, Postbus 44, 4255 ZG Nieuwendijk, , x 4 Centrum Ermelo, Harderwijkerweg 128A, 3852 AG Ermelo, , 999 Fast en Speed, Ettenseweg, 13, 7071 AA Ulft, , 946 HP Motorsport, Fruitier de Talmaweg 4a, 8435 WE Donkerbroek, , 945 JvdC Frames, Kruisstraat 7, 5991 EM Baarlo, , 921 Metaal Techniek Morée, De Hoogjens, 47, 4254 XV Sleeuwijk, , 935 Multi-Tech, Verbreepark, 10b, 2731 EA Benthuizen, , 911 Peters Autosport, Kuiperweg, 13, 6037 NL Kelpen, , 938 Spies Metaal Service, Randweg 8, 4116 GH Buren, , 952 Stevest b.v., Kreugerlaan 7, 1381 HN Weesp, , 939 Trackline Motorsport, Tinbergenstraat 20, 7102 JL Winterswijk, , 927 VA Engineering, Nijverheidsweg, 3a, 5492 NK Sint Oedenrode, , 930 Van den Heuvel Autoschade, Handelsweg, 7, 3771 MH Barneveld, , 941 Zilhouette, Sl. De Bruineweg 58A, 8433 ME Haulerwijk, , Een aantal jaren geleden heeft de KNAF de Dutch Autosport Press Association (DAPA) in het leven geroepen. Het doel van de DAPA is even simpel als doeltreffend: Help de professionele autosportjournalist aan de juiste kaarten bij een autosportevenement en voorzie de organisaties van deze evenementen van een adequate lijst van mediavertegenwoordigers, die geïnteresseerd zijn de kart- en autosport op een professionele wijze te verslaan. Alle leden van de DAPA leveren regelmatig een bijdrage aan verschillende media en jaarlijks wordt door het bestuur van de DAPA bepaald of de leden aan de gestelde criteria voor het lidmaatschap voldoen. Aan het begin van elk nieuw autosportseizoen stelt het secretariaat van de DAPA een klein boekwerkje samen, met daarin vermeld alle leden, met hun specialiteit en een pasfoto. Tevens staan de volledige adresgegevens vermeld. Deze ledenlijst wordt toegezonden aan binnen- en buitenlandse organisatoren van autosportevenementen, alsmede aan de FIA. Het secretariaat van de DAPA is gevestigd bij de KNAF, Postbus 274, 2300 AG Leiden, tel , fax , Leden: R. Blank, Msg. Hoogveldplein 2, 3555 WN Utrecht, , J. den Blanken, Pr.Bernhardstraat 7, 2181 RH Hillegom, , M.den Blanken, Pr.Bernhardstraat 7, 2181 RH Hillegom, , A.R. de Boer, Postfach 1101, D Kevelaer, , M.A. Brink, Laakweg 19A, 3864 LA Nijkerkerveen, , F.M. ten Caat, Gravin Adelastraat 88, 3032 HA Rotterdam, , M.A. Cazemier, Gulpenberg 42, 3453 RZ De Meern, , V. van Dantzig, Van der Helstlaan 9, 3712 AW Huis ter Heide, , M. van Delft, Parnassia 343, 2224 JR Katwijk, , M. Diepraam, Julianastraat 57, 1165 GT Halfweg, , C. Dubbelman, Tolweg 18 RD, 2042 EL Zandvoort, , F. van Eldik, Ferdinand Huycklaan 2 C, 3768 HX Soest, , S. van Es, Venetiehof 6, 1019 NA Amsterdam, , J. de Goede, Wilhelminastraat 9, 8141 ES Heino, , M. vd Gragt, P. Meriusstraat 150, 1715 VG Spanbroek, , R. de Haan, Postbus 200, 3830 AE Leusden, , B.Haar Romeny, Hooistraat 26, 6651 AD Druten, , 16

18 KNAF V. Heerink, De Deel 98, 8102 KV Raalte, , E. Heuvink, F. Mauriacweg 29, 3731 CP De Bilt, , M.P.F.M. van der Hulst, Trompstraat 21-app 3, 2041 JE Zandvoort, , A. Kalff, Kerklaan 8 A, 3626 AP Nieuwer ter Aa, , B.Kaligis, Ochtend Gloed 18, 1566 TZ Assendelft, , J. vd Kerkhof, Merwede 11, 5751 GB Deurne, , M.E.A.S. van Kouwen, Carel van Manderdreef 28, 4907 MN Oosterhout, , J.H. van t Land, Achterveldseweg 1, 3772 NA Barneveld, , R. Louwers, H. Schaftplein 35, 5684 SX Best, , G.A. Madern, Velperweg 50-A4, 6824 BL Arnhem, , M. Meeuse, Prinsenstraat 62, 2411 PS Bodegraven, , M. Melis, Ralph Bunchestraat 30, 2037 CD Haarlem, , E. Moorelisse, Pinksterbloemstraat 9, 4221 LN Hoogblokland, , F.W. Noort, Postbus 205, 2170 AE Sassenheim, , K. Norg, Overtoom 114, 1671 BW Medemblik, , J. Plooij, Lombardenstraat 24, 4611 VZ Bergen op Zoom, R. Scheelings, Van Collemstraat 31 hs, 2024 JW Haarlem, , C. Schotanus, Postbus 315, 2040 AH Zandvoort, , A. Slotboom (André), Burg. Swaanplantsoen 16, 2396 WP Koudekerk ad Rijn, D.Smeets, De Tickel 3, 6374 NE Landgraaf, , W.J. Staat, Sterrebos 266, 4817 SN Breda, , M. Sterrenberg, Noordendijk 605, 3312 AK Dordrecht, , H. van Veenendaal, Vissersstraat 50, 1271 VH Huizen, , A. Verheij, Postbus 1658, 1200 BR Hilversum, , R. Verheij, Postbus 1658, 1200 BR Hilversum, R. Verloop, Baak van Katwijk 108, 3826 GR Amersfoort, , D. van Vuure, Hindelaan 18, 1216 CV Hilversum, , W. van der Weiden, Lavalpad 9, 5627 LL Eindhoven, , P. Wenting, Beresteijn 74, 3252 CK Goedereede, , P. van de Werd, Kruidenmeent 9, 1218 BB Hilversum, , B. Westendorp, Plantenhove 114, 1902 HR Castricum, , R. Winkelman, Porto Buenolaan 15, 1191 GK Oudekerk ad Amstel, , W. Wittenberg, Pr. Irenelaan 8, 7437 XW Bathmen, , 17

19 FIA Fédération Internationale de l Automobile CIK Commission Internationale de Karting KNAF KNAC Nationale Autosport Federatie Veiligheidsfunctionarissen + Commissie Veiligheid CAR College voor Autosport Rechtspraak Commissie Sportcommissarissen Medische Commissie Sectie Karting Sectie Autorensport Sectie Rally Sectie Rallyracing Sectie Autocross Sectie Ovalracing Sectie Terreinsport Sectie Hist. Rally Licentie Commissie Licentie Commissie Licentie Commissie Clubs Clubs Clubs Clubs Clubs Clubs Clubs Clubs

20 Richtlijnen Organisatoren 2015 I. RICHTLIJNEN ORGANISATOREN Deze richtlijnen zijn tot stand gekomen in navolging van de Code Sportif International (CSI) van de FIA, waarin de sportieve volmachten van elke Nationale Autosport Autoriteit (ASN, voor Nederland de KNAF) zijn beschreven. 1. ALGEMEEN 1.1 Namen van de door de Commissie Sportcommissarissen van de KNAF aangewezen Sportcommissarissen (en eventuele adjuncten) vermelden in het Bijzonder Reglement van het evenement. 1.2 Indien het evenement meer dagen in beslag neemt, zal de organisator in overleg met de betrokken Sportcommissaris(sen) zo nodig zorgen voor hotelaccommodatie. Dit is voor rekening van de organisator. 1.3 In overleg met de Voorzitter van het College van Sportcommissarissen vaststellen van een agenda en schema van vergaderingen van de Sportcommissarissen (CSI ). 1.4 Zorgen voor een degelijke en (waar mogelijk) afgesloten vergaderruimte, indien gewenst door de voorzitter van het College van Sportcommissarissen voorzien van een directe telefoonverbinding, snelle internetverbinding, DVD/video/monitor/TV-apparatuur en waar onbevoegden geen toegang hebben tijdens de vergaderingen van de Sportcommissarissen. Tevens het beschikbaar stellen van een PC (met Officeprogrammatuur) met printer (scanner). Dit alles afhankelijk van de door de organisator gebruikte accommodatie in combinatie met de aard en discipline van het evenement. 1.5 Het zorg dragen voor een verslag van de vergaderingen van de Sportcommissarissen. 1.6 De normale regels van gastvrijheid in acht nemen (het verstrekken van consumptiebonnen, lunchpakketten, maaltijden etc.). 1.7 Indien er buitenlandse Sportcommissarissen aanwezig zullen zijn, dient dit ruim tevoren gemeld te worden aan de Voorzitter van het College van Sportcommissarissen via het Federatiebureau van de KNAF. 1.8 Bij het onverhoopt niet doorgaan van het evenement dient dit direct gemeld te worden aan de Voorzitter van het College van Sportcommissarissen alsmede aan het Federatiebureau van de KNAF. 1.9 De Sportcommissarissen stellen een rapport op over het evenement Het beschikbaar stellen van administratieve hulp. Bij grotere nationale én internationale evenementen indien noodzakelijk het beschikbaar hebben van runners Sportcommissarissen hebben - mits tijdig van tevoren aangevraagd via het Federatiebureau van de KNAF - gratis toegang tot alle evenementen voorkomend op de nationale autosportkalender van de KNAF, ook als zij niet in functie zijn. ambulance, arts, brandweer en eventuele bergingsvoertuigen) TIJDENS HET EVENEMENT VERSTREKKEN VAN: a. Alle wedstrijddocumenten die de deelnemer ontvangt zoals: routeboek, startopstelling, overzichtskaart, controlekaarten, serviceboeken, definitieve deelnemerslijst etc. (uiteraard voor zover van toepassing). b. Alle verslagen, bulletins en aanvullende reglementen. c. Alle tussenstanden/uitslagen. d. Alle overige relevante informatie (o.m. beslissingen genomen door de wedstrijdleiding die van invloed zijn op het wedstrijdverloop). e. Administratieve hulp, zie ook artikel NA HET EVENEMENT (DIGITAAL) VERSTREKKEN VAN: a. Kopie van de definitieve uitslag of indien niet mogelijk de voorlopige onofficiële uitslag. b. Totaalklassementen en klassementen per groep, klasse, respectievelijk per manche of klassementsproef. c. Alle informatie betreffende het wedstrijdverloop en eventuele ongevallen om het door de Sportcommissarissen op te stellen wedstrijdrapport formulier volledig in te kunnen vullen. d. Informatie over de verschillende bedragen en het totaalbedrag van ontvangen gelden voor protesten, boetes etc. De organisator dient er zorg voor te dragen dat het totaalbedrag zo spoedig mogelijk wordt overgedragen c.q. wordt overgemaakt aan de KNAF. e. Administratieve hulp (het beschikbaar houden van het wedstrijdsecretariaat inclusief de benodigde apparatuur) zolang de Sportcommissarissen nog in functie aanwezig zijn. 2. BESCHEIDEN VOOR DE SPORTCOMMISSARISSEN 2.1. TIJDIG VOOR HET EVENEMENT TOEZENDEN VAN: a. Alle op het evenement betrekking hebbende stukken als Bijzondere Reglementen, tijdschema, communicaties, acceptatiebrief, deelnemerslijsten en relevante klassenreglementen etc. b. De locatie waar een toegangsbewijs tot het wedstrijdterrein zonder enige restrictie inclusief een parkeerkaart op of rond het wedstrijdterrein, kan worden opgehaald, c. De beschikbare stukken dienen bij voorkeur via verzonden te worden, uiterlijk 2 weken voor het evenement, anders zo spoedig mogelijk zodra ze beschikbaar zijn VOORAF OF TIJDENS HET EVENEMENT INZAGE VERSCHAFFEN IN: a. Alle benodigde vergunning(en). b. Verzekeringspolis. c. Organisatielicentie. d. Baanlicentie (indien van toepassing). e. Beschikbaar hebben bij aanvang van het evenement een lijst van licentienummers van de opgestelde (hoofd)officials. f. Permit g. Beschikbaar hebben van Veiligheidsplan (inclusief de plaats(en) van 19

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

AUTOSPORT JAARBOEK 2016 1

AUTOSPORT JAARBOEK 2016 1 AUTOSPORT JAARBOEK 2016 1 Colofon 2016 De KNAF bedankt de volgende fotografen voor het ter beschikking stellen van hun materiaal: Karting: Autorensport: Rally: Historische Rally: Rallycross: Autocross:

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg 249 1432 AV 0297-346660 Alkmaar Laat 90 1811 EK 072-5129059 Almelo Grotestraat 36 7607 CP 06-53878562 Almere (warenhuis) Washingtonstraat 45

Nadere informatie

Herhaling BHV. De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur. vrijdag 19 mei 2017 Pagina 1 van AS Amsterdam.

Herhaling BHV. De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur. vrijdag 19 mei 2017 Pagina 1 van AS Amsterdam. Herhaling BHV De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur 1069731 1069732 1069733 1069734 1074269 1074268 1074267 1074266 1074265 1074264 1074263 1074262 1074261 1074260 1074259 1069716

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Basis BHV met e-learning

Basis BHV met e-learning Basis BHV met e-learning De Blended learning basis BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur 1070449 1070450 1074639 1074640 1074641 1074642 1074643 1074644 1074645 1070444 1074631 1074632 1074633

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

SportBoard ,7 x 42 cm Aerofit Healthclub Hofcampweg KM Wassenaar Wassenaar ZH VES Heren

SportBoard ,7 x 42 cm Aerofit Healthclub Hofcampweg KM Wassenaar Wassenaar ZH VES Heren SportBoard 4015032 29,7 x 42 cm Aad van Loon Sport Maasstraat 28 A 2991 AD Barendrecht Barendrecht ZH 51.85672 4.54027 VES Dames SportBoard 4015033 29,7 x 42 cm Aad van Loon Sport Maasstraat 28 A 2991

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

SportBoard Formaat Locatie Adres Postcode Plaats Provincie GPS Latitude GPS Longitude Org Sel SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer

SportBoard Formaat Locatie Adres Postcode Plaats Provincie GPS Latitude GPS Longitude Org Sel SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer Molenvlietweg 18A 1432 GW Aalsmeer NH 52.26649 4.77730 BF Heren SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer Molenvlietweg 18A 1432 GW Aalsmeer NH 52.26649 4.77730

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Provincie Groningen. Provincie Friesland

Provincie Groningen. Provincie Friesland Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN Provincie Groningen Winschoten NS Station bij de bushaltes Stationsweg 22 9671 AN Winschoten Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934

Nadere informatie

Opstaplocaties en vertrektijden

Opstaplocaties en vertrektijden Provincie Groningen Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN VERTREKTIJD: 08.15 UUR Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934 EA Delfzijl VERTREKTIJD: 07.45 UUR Winschoten NS Station

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

GOV Vereniging van Kerkmusici. Wegwijzer

GOV Vereniging van Kerkmusici. Wegwijzer GOV Vereniging van Kerkmusici Wegwijzer Inhoudsopgave Adresgegevens Algemeen Bestuur... 2 Ledenadministratie... 2 Redactie Muziek & Liturgie... 2 Taakverdeling binnen Bestuur... 3 Contacten Bestuur Kringen...

Nadere informatie

Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl

Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl Beklijf P/a muzyq - ruimte 4.06 Atlantisplein 1 1093 NE Amsterdam 06 11390997 info@beklijf.nu

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 23 25 oktober 2015 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen,

Nadere informatie

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010 AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS Artikel 1 Omschrijving evenement Datum evenement : 11 April 2010 Plaats evenement : TT Circuit

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode 1e Achterstraat 2 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 3 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 1 3512VL Utrecht Rijksmonument

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

Klassereglement 2015 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s

Klassereglement 2015 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s Klassereglement 2015 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s 1. ORGANISATIE Het Nederlands Kampioenschap Historische Toerwagens & GT s (verder te noemen NK HTGT) wordt georganiseerd

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR

Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR Advocatenkantoor Oudegracht Mevr. mr. G.A.M. van Dijk Dhr. mr. W.A. Swildens Oudegracht 90 Postbus 3092 1801 GB ALKMAAR tel.: 072-512 22 13 fax:

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 5 Mei 2010

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 5 Mei 2010 AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 5 Mei 2010 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS Artikel 1 Omschrijving evenement Datum evenement : 5 Mei 2010 Plaats evenement : TT Circuit Assen

Nadere informatie

Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet

Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Gebiedsindeling Gas per 18 december 2015 1/9 A B C D Onderwerp & besluitnummer Besluit Gebiedisindeling Gas - RNB

Nadere informatie

NK Off Road Racing VHC Havelte

NK Off Road Racing VHC Havelte Bijzonder Reglement KNAC Nationale Autosport Federatie, Sectie Terreinsport. NK Off Road Racing VHC Havelte 19 en 20 april 2014 Pagina 1 van 8 Inhoud Bijzonder Reglement Knac Nationale Autosport Federatie,

Nadere informatie

Onroerende zaken op naam in de voormalige bewaring AMSTERDAM

Onroerende zaken op naam in de voormalige bewaring AMSTERDAM Betreft: Diacra Vastgoed B.V. 12-4-2007 13:51:32 E E 2737 Passeerdersstraat 1 G G 8618 A6 Warmoesstraat 54 G G 8618 A7 Warmoesstraat 54 G G 8618 A8 Warmoesstraat 54 I I 11339 A1 Weteringschans 223 W L

Nadere informatie

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016 Bijlage 5 Overzicht leerling / schol schooltijd Peildatum 7 januari 2016 DE PERCELEN: Perceel Uitstapplaats Aantal locaties Aantal leerling 1 BREDA/RIJSBERGEN 21 94 2 OOSTERHOUT & VUGHT 6 43 3 KLUNDERT

Nadere informatie

Reglementen Sectie Autorensport 2011

Reglementen Sectie Autorensport 2011 INHOUDSOPGAVE Introductie Autorensport 2 Bestuur en Organisatoren 3 Reglement Licenties 5 Organisatie Reglement Autorensport 10 Organisatie Reglement Autorensport, Bijlage 1 Klassenreglementen 14 Reglement

Nadere informatie

Almere Van der Valk Hotel Veluwezoom 45, 1327 AK Almere Betaling: Snellaadabonnement The New Motion of Essent Openingstijden: 24/7 Outlets: 2

Almere Van der Valk Hotel Veluwezoom 45, 1327 AK Almere Betaling: Snellaadabonnement The New Motion of Essent Openingstijden: 24/7 Outlets: 2 Almere Veluwezoom 45, 1327 AK Almere Alphen aan den Rijn Nissan dealer Van Leijden Koperweg 1, 2401 LH Alphen aan den Rijn Betaling: Gratis Amersfoort Schipper Bosch Maanlander 14, 3824 MP Amersfoort Betaling:

Nadere informatie

Standerdmolen 10, 3995 AA Houten 18-12-2009 18-12-2009 Markt 22, 3961 BC Wijk Bij Duurstede 21-12-2009 21-12-2009

Standerdmolen 10, 3995 AA Houten 18-12-2009 18-12-2009 Markt 22, 3961 BC Wijk Bij Duurstede 21-12-2009 21-12-2009 plaats van vaccinatie naam priklocatie adres priklocatie Heythuysen Cultureel Centrum "de Zaal" Datum 1e prikdag Datum laatste prikdag St Antoniusstraat 2, 6093 GA, Heythuysen 22-12-2009 22-12-2009 Weert

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40. informatie@axioma.nl www.axioma.nl

Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40. informatie@axioma.nl www.axioma.nl Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl Beklijf P/a muzyq - ruimte 4.06 Atlantisplein 1 1093 NE Amsterdam 06 11390997 info@beklijf.nu

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Introductie Autocross 2. Bestuur Sectie Autocross 3. Bij de Sectie Autocross ingedeelde clubs 3. Algemeen Reglement Autocross 6

Introductie Autocross 2. Bestuur Sectie Autocross 3. Bij de Sectie Autocross ingedeelde clubs 3. Algemeen Reglement Autocross 6 Reglementen Sectie Autocross 2015 INHOUDSOPGAVE Introductie Autocross 2 Bestuur Sectie Autocross 3 Bij de Sectie Autocross ingedeelde clubs 3 Algemeen Reglement Autocross 6 Veiligheids- en technisch Reglement

Nadere informatie

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen donderdag 14 november 2013 14:10 1 Overzicht stations Locatie Abcoude Alkmaar Alkmaar Noord Almelo Almelo de Riet Almere Buiten Almere Centrum Almere Muziekwijk Almere Oostvaarders Almere Parkwijk Alphen

Nadere informatie

LIST OF APPROVED PLANTS HANDLING ANIMAL BY-PRODUCTS - SECTION III

LIST OF APPROVED PLANTS HANDLING ANIMAL BY-PRODUCTS - SECTION III 1 NL 1006 UCO Kampen B.V. Haatlandhaven 15 cat 1 OTHER 8263AS KAMPEN 2 NL 19163 P.C. van Tuijl Kesteren B.V. Batterijenweg 17 4041 DA KESTEREN 3 NL 19163 P.C. van Tuijl Kesteren B.V. Batterijenweg 17 cat

Nadere informatie

Alle Basisscholen voor vrijeschoolonderwijs (kleuterklas en onderbouw)

Alle Basisscholen voor vrijeschoolonderwijs (kleuterklas en onderbouw) www.watisdevrijeschool.nl pagina 1 Alle Basisscholen voor vrijeschoolonderwijs (kleuterklas en onderbouw) Alkmaar Rudolf Steinerschool Sperwerstraat 1 1826 KL Alkmaar telefoon 072-561 86 02 info@vrijeschoolalkmaar.nl

Nadere informatie

37937 De Gagelrijzen PA St. Willebrord Rozenkransstraat CW St. Willebrord A.M. de Jongstraat BW Zegge

37937 De Gagelrijzen PA St. Willebrord Rozenkransstraat CW St. Willebrord A.M. de Jongstraat BW Zegge Perceel 1 De Kornalijn te Bergen op Zoom (cluster 4) De Kornalijn Guido Gazellelaan 18 4624 GM BERGEN OP ZOOM Begintijd: 8.30 Ma t/m vr Eindtijd: 15.00 Begintijd: 8.30 woensdag Eindtijd: 12.15 37937 De

Nadere informatie

1.1.1 Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet.

1.1.1 Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207309 Zaaknummer: 14.0048.66 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van (datum), houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet (Gebiedsindelingscode

Nadere informatie

KNAF LICENTIEDAGEN 2008

KNAF LICENTIEDAGEN 2008 KNAF LICENTIEDAGEN 2008 De licentiedagen van de KNAF komen weer dichterbij. Om teleurstelling te voorkomen hebben wij een overzicht gemaakt van de documenten die je minimaal moet meenemen voor het direct

Nadere informatie

Sportief Reglement Dieselklasse DRDO 2011

Sportief Reglement Dieselklasse DRDO 2011 Sportief Reglement Dieselklasse DRDO 2011 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

Voorwoord Sponsormap 2013

Voorwoord Sponsormap 2013 S P O N S O R M A P 2 0 1 3 Voorwoord Sponsormap 2013 De sectie Autocross is een onderdeel van de KNAF welke zich uitsluitend bezig houdt met de professionalisering van de Nederlandse autocross op zowel

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

NPB-BELASTINGNETWERK 2013

NPB-BELASTINGNETWERK 2013 NPB-BELASTINGNETWERK 2013 AMSTERDAM-AMSTELLAND R.J.G. Derogee G. Riemershof 22 2331 SH Leiden (071) 531 22 98 (privé) (020) 559 74 84 (werk) (06) 51 32 19 69 E-mail: ronderogee@planet.nl R. Lonnee Sijbrandakker

Nadere informatie

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Inhoud blz. Inleiding 2 Organisatie comité & locaties 2 Standaard Reglement 3 Inleiding Beste rittenrijders, Voor u ligt het reglement van de 8 uren van Hellendoorn

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

Bijzonder reglement Suzi s Place Rally Maas en Waal 2015 v2.1

Bijzonder reglement Suzi s Place Rally Maas en Waal 2015 v2.1 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Standaard Reglement Terreinsport van de KNAF, het Autosportjaarboek van de KNAF

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT DTC Cup 2016

SPORTIEF REGLEMENT DTC Cup 2016 SPORTIEF REGLEMENT DTC Cup 2016 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen worden

Nadere informatie

LVC3 Expertise Taakgroep Mytyl-tyltyl

LVC3 Expertise Taakgroep Mytyl-tyltyl Mytylschool Eindhoven Brin nummer: 16SO Toledolaan 4 5629 CC EINDHOVEN Toledolaan 4 5629 CC EINDHOVEN Theo Goossens (040) 241 81 81 t.goossens@ssoe.nl Emiliusschool Tyltyl Brin nummer: 01PA Nieuwstraat

Nadere informatie

Rally rijden. Hoe en wat?

Rally rijden. Hoe en wat? Rally rijden Hoe en wat? Inhoudsopgave Wat is een rally? Hoe ga ik rally rijden? Rol rijder / navigator Kalender NK 2017 Wat is een rally? Een snelheidswedstrijd bestaande uit: - Klassementsproeven - Tussentrajecten

Nadere informatie

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

Kampioenschappen Regio Noord 2016

Kampioenschappen Regio Noord 2016 Kampioenschappen Regio Noord 2016 Vitesse 1. H. Groot Karsijn, Zwolle 2. G. & R. Schuiling, Wijhe 3. B.W. van Zeist & Znn, Apeldoorn 4. J.A. Herssenberg, Harderwijk 5. H. Kleine Schaars, Broekland 6. Henri

Nadere informatie

A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl

A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl Administratiekantoor K. Bakker Spuistraat 226 1012 VV Amsterdam 020-6208473 amsterdam@administratiekantoorbakker.nl

Nadere informatie

Lijst. Erkende herstellingsoorden

Lijst. Erkende herstellingsoorden Lijst Erkende herstellingsoorden Lijst erkende herstellingsoorden PNOzorg 2016 Lijst erkende herstellingsoorden 3 Herstellingsoorden aangesloten bij de SNHz 3 Herstellingsoorden aangesloten bij European

Nadere informatie

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 Straatnaam nr. postcode plaats Aaltenseweg 2 en 4 + Kerkhofplein 1 7091 AE Dinxperlo Aaltenseweg 15 7091 AB Dinxperlo Aaltenseweg 22 7091

Nadere informatie

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men wwjz D w M j z Jz C, E G, z Dj jc 36 j www../wwjz E c. D K, j, c B c, w w c w. M j z M R S z w j z w, w j z zj. E w, w z? H j. J cyc cc w,. W j w z? I z c c. H w w, z cj z w. D c,. B j j c w, w w zj w

Nadere informatie

Alkmaar Blijf Groep Alkmaar Postbus 8076 1802 KB Alkmaar Tel. 072-562 5125 Fax 072-560 00 08

Alkmaar Blijf Groep Alkmaar Postbus 8076 1802 KB Alkmaar Tel. 072-562 5125 Fax 072-560 00 08 Alkmaar Blijf Groep Alkmaar Postbus 8076 1802 KB Alkmaar Tel. 072-562 5125 Fax 072-560 00 08 Stichting Onderdak Alkmaar Postbus 1018 1810 KA ALKMAAR (072) 5410490 (072) 5410498 info@stichtingonderdak.nl

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 1 februari 2015

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 1 februari 2015 AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 1 februari 2015 AANVULLEND REGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS Artikel 1 Omschrijving evenement. Datum evenement : 1 februari 2015 Plaats evenement : TT Circuit Assen

Nadere informatie

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Instituut Wat Wanneer Tijdstip Locatie Adres / Opmerkingen Tel.nr: Avans Open dag 02-11-2013 10.00 15.00 Breda Hogeschoollaan 1, 4818CR 076-52

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente. sv 57 RIS Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente. sv 57 RIS Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente sv 57 RIS 080551 Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000 Treintaxi De gemeenteraad Het raadslid, de heer drs

Nadere informatie

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALMERE ALMERE ALMERE ALMERE-BUITEN ALPHEN A/D RIJN AMSTELVEEN AMSTELVEEN AMSTELVEEN ASSEN ASSEN BARENDRECHT BARENDRECHT BARNEVELD BEEK BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM BERKEL

Nadere informatie

LIST OF APPROVED PLANTS HANDLING ANIMAL BY-PRODUCTS - SECTION III

LIST OF APPROVED PLANTS HANDLING ANIMAL BY-PRODUCTS - SECTION III 900 SONAC BURGUM B.V. DAMSINGEL 27-30 9262 NB SUMAR (Cat 1 OCOMBTB geen producttype) 901 RENDAC SON B.V. KANAALDIJK NOORD 20-21 5691NM SON (Cat 1 OCOMBTB geen producttype) 1006 UCO KAMPEN B.V. HAATLANDHAVEN

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Status per 19-08-2013

Status per 19-08-2013 Statusoverzicht naleving geclusterde voorschriften per ziekenhuis in 2012/2013 Nr. Naam Adres Inspectie onderdeel 1 Instelling voldoet aan voorschriften op het moment van: 1 Sint Lucas Andreas Jan Tooropstraat

Nadere informatie

LIJST VAN AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN 2011, NR. 5 (Periode 12-04-2011 t/m 30-05-2011)

LIJST VAN AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN 2011, NR. 5 (Periode 12-04-2011 t/m 30-05-2011) 1. Rekenkamercommissie Gemeente Deurne Postbus 3 5750 AA Deurne 2. GGD Brabant-Zuidoost Postbus 810 5700 AV Helmond 3. M.T.A. van Kessel Helmondseweg 107 5751 PH Deurne 4. Wecycle Postbus 190 2700 AD Zoetermeer

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT PCR PORSCHE RS2 KLASSE 2016

SPORTIEF REGLEMENT PCR PORSCHE RS2 KLASSE 2016 SPORTIEF REGLEMENT PCR PORSCHE RS2 KLASSE 2016 Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage1 Veiligheidsvoorschriften Rijder en Wagen en het Wedstrijdreglement Autorensport

Nadere informatie

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

GGN Holding N.V. Tevens handelend onder de naam GGN Incasso B.V. en GGN Support B.V. Stationsplein 50 5211 AP 's-hertogenbosch Nederland

GGN Holding N.V. Tevens handelend onder de naam GGN Incasso B.V. en GGN Support B.V. Stationsplein 50 5211 AP 's-hertogenbosch Nederland Certificaat INFORMATIEBEVEILIGINGSSYSTEEM - ISO/IEC 27001:2005 Hierbij verklaren wij dat: GGN Holding N.V. Tevens handelend onder de naam GGN Incasso B.V. en GGN Support B.V. Certificaatnummer: ISC 080

Nadere informatie

17. Sociale kaart Zuid-Holland

17. Sociale kaart Zuid-Holland 17. Sociale kaart Zuid-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm NR Gemeentenaam Inwoners Prov Count Geslacht Partij Reden Jaar 1 Aa en Hunze 25322 D 1 m PvdA wethouder eigen gemeente 1998 1 Aa en Hunze 25322 D 2 m PvdA wethouder eigen gemeente 2006 1 Aa en Hunze 25322

Nadere informatie

30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D)

30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Autosportjaarboek van

Nadere informatie

Prijzen Print regionale titels 2017

Prijzen Print regionale titels 2017 Alle prijzen zijn ecl. BTW TARIEF X BEREIK/1000 X FORMAAT X TOESLAG = PRIJS AD regionale titels en edities Titel inde* Inde AD RD AD Rotterdams Dagblad 332.000 391.000 AD RS AD Rotterdams Dagblad editie

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland LEDEN LEDENRAAD Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden Woonplaats Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland Mw. M.J.T. den Besten-Blom Harderwijk Gelderland Mw. E. Bette

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

Area Map. More on Infobel CDRom. Street Map. More on Infobel CDRom. Area Map. More on Infobel CDRom. Street Map. More on Infobel CDRom.

Area Map. More on Infobel CDRom. Street Map. More on Infobel CDRom. Area Map. More on Infobel CDRom. Street Map. More on Infobel CDRom. BOXTEL-SPERMON A VAN 2/57 40 Kerkwijk 5258KC BERLICUM NB 073-5039147 DIEPSTRATEN-SPERMON J 3/57 283 Boerhaavestraat 3132RB VLAARDINGEN 010-2343388 FYSIOTHERAPIE SPERMON MARIJNEN H E M 4/57 14 Marsstraat

Nadere informatie

Zr G.v.d.Mijde-Bastiaan, Boermaat 58, 9431 MS WESTERBORK, 0593-851199; bureau@vgk-assen.nl. Maasstraat 25, 9406 RA ASSEN aanvang 10.

Zr G.v.d.Mijde-Bastiaan, Boermaat 58, 9431 MS WESTERBORK, 0593-851199; bureau@vgk-assen.nl. Maasstraat 25, 9406 RA ASSEN aanvang 10. CLASSIS NOORD: vgk Assen e.o. Oase www.vgk-assen.nl Zr G.v.d.Mijde-Bastiaan, Boermaat 58, 9431 MS WESTERBORK, 0593-851199; bureau@vgk-assen.nl in: De Maasstee, Maasstraat 25, 9406 RA ASSEN aanvang 10.00

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h! DE MOOISTE WOONWINKEL C w g wj. B Mch z +. Lv v fw, pg, z,. D zw ch. Afg: 8789 c. 99,-.. W Cy. Lv v fg. Tv w gj. 55 c. 599,-.. Ef Cy. M. Lv

Nadere informatie

Prijzen Print regionale titels 2017

Prijzen Print regionale titels 2017 Alle prijzen zijn ecl. BTW TARIEF X BEREIK/1000 X FORMAAT X TOESLAG = PRIJS AD regionale titels en edities Titel inde* Inde AD RD AD Rotterdams Dagblad 332.000 391.000 AD RS AD Rotterdams Dagblad editie

Nadere informatie

Voorjaarscompetitie 2010: Competitieprogramma Senioren Holland Noord

Voorjaarscompetitie 2010: Competitieprogramma Senioren Holland Noord Hoofdklasse - Poule A 10102 VR 22 jan 20:15 Rapidity 2 - HTC 1 10103 VR 22 jan 20:00 DOV 1 - HBC 1 10101 ZA 23 jan 13:00 US 5 - De Victors 1 10104 VR 05 feb 20:15 HBC 1 - US 5 10105 ZA 06 feb 16:30 De

Nadere informatie