AUTOSPORT JAARBOEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AUTOSPORT JAARBOEK 2015 1"

Transcriptie

1

2 AUTOSPORT JAARBOEK

3 Colofon 2015 De KNAF bedankt de volgende fotografen voor het ter beschikking stellen van hun materiaal: Karting: Autorensport: Rally: Michael Melis (Kartphoto.com), Wouter Put en Youri Verswijveren (Photoservice Racing4one) Dennis Lubbersen (DL-Fotografie), Senten-Images, Wim Heuving Erik van t Land Historische Rally: Rene Smeets Rallyracing: Autocross: Ovalracing: Terreinsport: Remond Verloop Marnic Meeuse Stan Libuda Autosportfotografie Martin Brink Uitgever: KNAC Nationale Autosport Federatie Postbus AG Leiden Tel Fax Internet Algehele grafische verzorging: Bankrelaties: ING: DrukwerkMAX Geograaf 38 BIC: IBAN: Redactie: INGBNL2A NL57INGB Nathalie de Graaf 6921 EW Duiven Tel Internet: De website is het officiële orgaan van de KNAF. Reglementen en reglementwijzigingen gaan van kracht op het moment dat deze op de website zijn gepubliceerd. KNAF Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Knac Nationale Autosport Federatie 2

4 Inhoudsopgave 2015 Inhoudsopgave: Colofon 2 Inhoudsopgave 3 Wat is de KNAF 4 Bestuur, Leden en Aangesloten Clubs 6 Erkende Verenigingen en Stichtingen 13 Gelicentieerde Sportcommissarissen 13 Gelicentieerde Technische Commissarissen 14 Erkende Rolkooi Fabrikanten 16 Dutch Autosport Press Association 16 Organogram 18 Richtlijnen Organisatoren 19 Reglement Taakstelling en Bevoegdheden Sportcommissarissen 20 Veiligheidsmaatregelen bij Autosportevenementen 22 Reglement KNAF Veiligheidsfunctionaris 23 Milieu Reglement 24 Reglement Aansprakelijkheidsverzekering 27 Reglement Medische Voorzieningen Nationale Autosport Evenementen 28 Reglement Licenties 31 Prijslijst 39 Reglement Erkenning Nederlands Kampioenschap 40 Reglement Reclame op voertuigen bij Autosportwedstrijden 40 Reglement Vlagsignalen 41 Reglement Protesten 44 Reglement Technische Protesten 44 Handleiding voor het instellen van beroep 46 Reglement betreffende de Autosport Rechtspraak 46 Reglement Doping 51 FIA Code Sportif International (CSI) 52 Annexe J 75 Art.251 Indeling en definities 76 Art.252 Algemene regels voor Productiewagens, Toerwagens en Grand Toerismewagens 79 Art.253 Veiligheidsuitrusting 83 Art.254 Bijzonder Reglement Productiewagens (groep N) 90 Art.254A Bijzonder Reglement Super 2000 Rallies 96 Art.255 Bijzonder Reglement Toerwagen (groep A) 102 Annexe L Rijdersuitrusting 127 Eindstanden 129 3

5 KNAF 2015 I. WAT IS DE KNAF De Knac Nationale Autosport Federatie is de enige overkoepelende kart- en autosportorganisatie in Nederland die erkend is door NOC*NSF, het Ministerie van VWS en de wereld overkoepelende bond voor de kart de CIK- en voor autosport, de FIA. In die hoedanigheid is de KNAF belast met de controle op de organisatie en veiligheid van de Nederlandse kart- en autosport op Nederlands grondgebied. De leden van de KNAF zijn privaatrechtelijke rechtspersonen, die het organiseren van kart- dan wel autosportwedstrijden als hoofddoelstelling hebben. Deze leden zijn per tak van sport ingedeeld in secties en vormen elk uit door hen voorgestelde kandidaten een sectiebestuur. Dit sectiebestuur is vervolgens vertegenwoordigd in het overkoepelende Federatiebestuur. De KNAF bestaat op dit moment uit acht secties, te weten: Karting, Autorensport, Rally, Historische Rally, Rallyracing, Autocross, Ovalracing en Terreinsport. A. HET AUTOSPORT JAARBOEK Om te zorgen dat alle secties (Karting, Autorensport, Rally, Historische Rallysport, Rallyracing, Autocross, Ovalracing en Terreinsport), deelnemers, rijders, organisatoren, officials en andere betrokkenen, kennis kunnen nemen van de reglementen, geeft de KNAF jaarlijks boeken uit, genaamd het Autosport Jaarboek (ASJ) en de Autosport Sectie Boeken. In het Autosport Jaarboek staan alle reglementen vermeld algemeen geldend voor de diverse takken van kart- en autosport. (Alle specifieke Sectie Reglementen staan in de Sectie Boeken). Daarnaast staan ook de algemeen geldende eisen beschreven, zoals bijvoorbeeld de reglementen met betrekking tot de medische voorzieningen op evenementen en de milieueisen. Ook wordt de internationale regelgeving wat betreft de veiligheid vertaald, en onverkort weergegeven. De inhoud van deze boeken (Autosport Jaarboek en Sectie Boeken) staan ook gepubliceerd op de KNAF website: Wijzigingen gedurende het lopende wedstrijdjaar worden ook op deze website gepubliceerd en zijn onmiddellijk van kracht na publicatiedatum. B. DE KNAF ZORGT ERVOOR dat ongeveer 5000 rijders ieder jaar een startlicentie ontvangen, hetgeen automatisch betekent dat iedere rijder medisch gekeurd moet zijn; 2. dat iedere licentiehouder op een deugdelijke manier is verzekerd tegen persoonlijke ongevallen; 3. dat iedere organisator zijn evenement volledig heeft verzekerd wat betreft wettelijke aansprakelijkheid; 4. dat iedere organisator een organisatielicentie verkrijgt, mits deze organisator uiteraard de KNAF reglementen respecteert; 6. dat alle deelnemende voertuigen voldoen aan de reglementen, waarbij de veiligheid een hoofdrol speelt; 7. dat alle circuits aan de reglementen voldoen, zodat de veiligheid voor publiek en rijder optimaal is, en verstrekt vervolgens een baanlicentie; 8. dat de wedstrijden op de juiste en reglementaire manier worden verreden, waarbij het accent weer ligt op de veiligheid en sportiviteit; 9. dat het nakomen van de reglementen kan worden gecontroleerd door een groot aantal, speciaal door de KNAF opgeleide, officials; 10. dat de juiste internationale contacten worden onderhouden t. b.v. internationale rijders; 11. dat beschikbare subsidiegelden bij de subsidiegever worden aangevraagd en onder de aanvragers worden verdeeld; 12. dat er een College voor Autosport Rechtspraak beschikbaar is, zodat er de mogelijkheid van tuchtrechtspraak en beroep tegen een genomen beslissing is; 13. dat haar leden worden geassisteerd bij het verkrijgen van vergunningen of het oplossen van andere problemen; 14. dat de kart- en autosportevenementen worden gecoördineerd, zodat niet twee organisatoren vlak bij elkaar op hetzelfde moment een evenement organiseren; 15. dat er een gespecialiseerde veiligheids-functionaris beschikbaar wordt gesteld ter bevordering van de veiligheid van het publiek, de rijders en de kart- en autosport in het algemeen; 16. dat al het mogelijke wordt gedaan om rekening te houden met het milieu. Om de aangesloten verenigingen hierbij behulpzaam te zijn, heeft de KNAF als eerste sportbond in Nederland zelfs een speciaal hiermee belaste milieufunctionaris in dienst. 17. dat tijdens kantooruren iedereen advies of informatie kan verkrijgen op het Federatiebureau aan de Kopperwetering 3 te Zoeterwoude-Rijndijk, telefoon: Daarnaast beschikt de KNAF over haar eigen internet site Men vindt er, naast algemene kart- en autosport informatie, interessante links, de laatste versie van de agenda, uitspraken van het College voor Autosport Rechtspraak en ieder ander actueel autosportnieuws. 5. dat jaarlijks het Autosport Jaarboek (ASJ) en de Sectie Boeken worden uitgegeven, waarin alle reglementen en bijzonderheden, per sectie, zijn opgenomen; 4

6 KNAF 2015 C. KNAF GEEFT JONG TALENT EEN KANS De stichting KNAF Talent First (KTF) heeft met haar talentontwikkelingsprogramma tot doel om jong talent in eerste instantie naar de top van de Nederlandse en later de internationale kart- en autosport te brengen. Als talent moet je meer kunnen dan alleen hard rijden. Je dient communicatief vaardig te zijn om de pers te woord te kunnen staan, sponsoren te werven en natuurlijk om goed in een team te kunnen functioneren. Daarnaast zul je over een goede basisconditie moeten beschikken om iedere wedstrijd scherp te blijven tot aan de finish en is autotechnische kennis is een pré om jouw monteurs te vertellen wat er aan de kart/auto verbeterd moet worden. Helaas krijg je waarschijnlijk ook met tegenslagen te maken, daarom zul je ook mentaal stevig in je schoenen moeten staan. Het belangrijkste is echter dat je de ijzeren wil hebt om als talent de internationale top te halen. Omdat de stichting KNAF Talent First helaas niet de middelen heeft om ieder gemotiveerd potentieel talent een opleidingsprogramma aan te bieden, selecteert de KNAF haar talenten zorgvuldig. Deze selectie gebeurt tijdens de, inmiddels befaamde, KTF selectiedagen. De meest complete talenten biedt het KTF bestuur een talentontwikkelingsprogramma aan. D. WAAROM IS DE KNAF BELANGRIJK De KNAF is niet alleen belangrijk vanwege het feit dat hierboven genoemde punten stuk voor stuk essentieel zijn voor een juist functioneren van de kart- en autosport in Nederland, maar ook omdat het merendeel van de Nederlandse gemeenten als eis stelt aan de vergunningaanvrager dat hij in het bezit moet zijn van een KNAF organisatielicentie. De gemeenten hebben op deze manier de grootst mogelijke zekerheid dat het betreffende evenement wordt georganiseerd door serieuze en vakbekwame mensen, waarbij het milieu en de veiligheid van rijders en publiek een hoofdrol speelt. Als de gemeenten vergunningen verstrekken en de KNAF leden de reglementen respecteren, bereikt de KNAF zijn doel, namelijk: Een groot aantal mensen vele jaren laten genieten van veilige en sportieve kart- en autosport! 5

7 KNAF 2015 II. BESTUUR, LEDEN EN AANGESLOTEN CLUBS BESTUUR KNAC NATIONALE AUTOSPORT FEDERATIE Voorzitter: * * P.W.M. Dorn, p/a Postbus 274, 2300 AG Leiden, Vice-voorzitter: * F.W. Noort, Postbus 65, 2170 AB Sassenheim, * J.P.H. de Wit, p/a Postbus 274, 2300 AG Leiden, Penningmeester: * L.A.I. Rijnbeek, p/a Postbus 274,2300 AG Leiden, Leden: * W.G. den Hollander, p/a Postbus 274, 2300 AG Leiden, * J.B.Th. Hugenholtz, p/a Postbus 274, 2300 AG Leiden, Sectie Karting: F.G.F.M. van Kampen, p/a Postbus 274, 2300 AG Leiden, , Sectie Autorensport: R.H. Setzpfand, p/a Postbus 274, 2300 AG Leiden, Sectie Rally: J. de Kluijver, Emmensstraat 23, 2675 VC Honselersdijk, , Sectie Historische Rally s: E.R. van den Hoorn, Wildforsterweg 11 A, 3881 NH Putten, , Sectie Rallyracing: L. Balmer, Postbus 177, 5520 AD Eersel, Sectie Autocross: Mw. T. Vronik, Sectie Ovalracing: F. d'haan, Klaverkamp 39, 7908 MK Hoogeveen, Sectie Terreinsport: C.R. vd Zandschulp, Jutfaseweg 184, 3522 HP Utrecht, * Leden Dagelijks Bestuur KNAF ERE-VOORZITTER Ing. J.A. Kok ERE-LEDEN E.W. Berger L.J. Gillet J. Hulsker F.G.L. van Putten Mr. J.W.G. van Rosmalen A.H. Ruitenbeek W.F.K. de Wild Medewerkers Federatiebureau: General Manager: André Slotboom, , Hoofd Opleidingen, Topsport Coördinator, Coördinatie KNAF Academy: Maarten van Wesenbeeck, , Licenties, Autosportjaarboek, algemene info: Nathalie de Graaf, Verzekeringen, HTP s, Rolkooicertificaten, algemene info: Hélène Duindam, Boekhouding: Remco Scheelings, Techniek: Peter Popeijus, , Verenigingsondersteuning: Angela Keuper, Vertrouwenspersoon vrouwelijke licentiehouders: Mw. H. Hemmes, Postbus 85672, 2508 CJ Den Haag, , COLLEGE VOOR AUTOSPORT RECHTSPRAAK Secretariaat: Mr. B.A.J. van Lammeren, Postbus 357, 2400 AJ Alphen a/d Rijn, (bezoekadres: Leidse Schouw 2, 2408 AE Alphen a/d Rijn) tel: , fax: , ING: , BIC: INGBNL2A, IBAN: NL57INGB t.n.v. Knac Nationale Autosport Federatie, Leiden, inz. CAR Voorzitter: Jhr. Mr. C.G.C. Quarles van Ufford Vice-voorzitter: Mr. J.A. Bakker Leden: Mr. C. van Aken Mr. M.J.J. van den Enden Mr. C.P.C. van den Enden J.H.A.W. Grimmelt W. Huidekoper Ing. J.A. Kok Mr. A.Y. Kroll Jhr. G. van Lennep Mr. M. Mulder Dr. G.C.H. Sanderink Drs. R.K. Smit Mr. N.P.C. van Wijk VEILIGHEIDSCOMMISSIE Veiligheidsfunctionaris: F.W. Noort, Postbus 65, 2170 AB Sassenheim, , Assistent Veiligheidsfunctionaris (uitsluitend Dragrace): n.n.b. 6

8 KNAF 2015 Commissie Veiligheid Technische/Persoonlijke Uitrusting: Voorzitter: Wim den Hollander Secretaris: Peter Popeijus Sectie Karting: Ton Nachtegeller Sectie ARS Modern: Klaas van Vuure Sectie ARS Historisch: Marcel Koreman Sectie Rally s: Theo van Teijlingen Sectie Rallyracing: Bart van Keken Sectie Autocross: Gert-Jan Kuipers Sectie Ovalracing: Robert Dreier Sectie Terreinsport: Coen van de Zandschulp MEDISCHE COMMISSIE Voorzitter: F.F.C. Baller, Bachlaan 8, 1411 JC Naarden, Penningmeester: A.T.M. Blom, Kanselarije 1, 9288 CK Kootstertille, Leden: C. Kox, Graaf Willem de Oudelaan 54, 1412 AV Naarden J.A.K. Peper (FIA C.M.O.), Oudeschans 42, 1011 LC Amsterdam R.J.M.C. Hoogenbosch, Schweitzerstraat 126, 2131 RJ Hoofddorp Vertrouwenspersoon inzake Doping: A.T.M. Blom, Kanselarije 1, 9288 CK Kootstertille, COMMISSIE SPORTCOMMISSARISSEN Voorzitter: J.G. du Pré, Bargerstegge 76, 7103 DR Winterswijk, Secretariaat: Postbus 274, 2300 AG Leiden, , fax Leden: P.A.M. Oord, Vogelweide, 57, 3941 NE Doorn, BESTUUR SECTIE KARTING Contact opnemen met het Bestuur Sectie Karting kan via of telefonisch tijdens kantooruren via het Federatiebureau van de KNAF op het nummer SECTIE KARTING ORGANISATOREN 0105 Chrono Karting BV (Chrono) Mw. G. van de Burgt, Friezenweg 20h, 5349 AW Oss, , Kartschool Lelystad C.Snoek, Postbus 2175, 8203 AD Lelystad, , Skelterclub Hoekse Waard (SHW) MW. P. de Ruiter, Postbus 5845, 3290 AC Strijen, , Kartclub De Fabrique (KDF) R. Montfoort, Karel Doormanstraat 1, 3454 XG De Meern, , Karting Events (KE) L. van Leeuwen, Postbus 423, 2400 AK Alphen a/d Rijn, , KNAF ERKENDE KARTCIRCUITS 0150 Kartcircuit Strijen (Strijen) Voorweg 1, 3291 KG Strijen, , Kartcircuit De Landsard (Veldhoven) Landsardseweg 47, 5657 AB Eindhoven, , Layout: Baan A, B en C 0152 Circuit Park Berghem Zevenbergseweg 45, 5351 PG Berghem, , Layout: Grand Prix, Estoril en Eurofinal 0155 Kartcircuit Pottendijk (Emmen) Pottendijk WZ 20, 7831 VB Nieuw Weerdinge, , Kartbaan Stadskanaal (Vledderveen) Aviaweg 2, 9585 PJ Vledderveen, , 02 BESTUUR SECTIE KARTING ARUBA Voorzitter: G. Tromp, Tanki Flip32J, Oranjgestad, Aruba, , Vice-voorzitter: G. Wong, Sero Alejandro 5G, Oranjestad, Aruba, , Secretaris: M. Arends, Paradera 125B, Oranjestad, Aruba, , Vice-secretaris: A. Arends, Bushiri 120, Oranjestad, Aruba , Penningmeester: F. Asby, Windstraat 17, Oranjestad, Aruba , Lid: S. Oduber, Wabistraat 17, Oranjestad, Aruba , R. Justina, Bushiri 25, Oranjestad, Aruba, , SECTIE KARTING ARUBA ORGANISATOR EN KARTCIRCUIT 0920 Nirvana Motorsports Kibaima 17, Santa Cruz, Aruba, 7

9 KNAF Stichting Memorial Raoul Roberti Paesch Secretariaat: Flacciusstraat 33, Oranjestad, Aruba, , Stichting Eagle Karting Caya G.F. Betico Croes 132, Oranjestad, Aruba, Kartcircuit Bushiri Josef Jossy Arends Bushiri z/n, Aruba Secretariaat: A. Arends, p/a Italiëstraat 20, Oranjestad, Aruba, , , 03 BESTUUR SECTIE AUTORENSPORT Voorzitter: R.H. Setzpfand, p/a Postbus 274, 2300 AG Leiden, , Penningmeester: Mw. A.M. Waterreus, Joop den Uyllaan 107, 3119 VJ Schiedam, , Secretariaat: Postbus 274, 2300 AG Leiden, , fax: , Leden: D. van Elk, Schapendreef 78, 4824 AM Breda, , O. Vlaanderen, Nieuwe Bussummerweg 58, 1272 CK Huizen, , E.P. Weijers, Postbus 132, 2040 AC Zandvoort, , fax , LICENTIECOMMISSIE AUTORENSPORT Voorzitter: F. Frankenhout, J.J. Allanstraat 311, 1551 RG Westzaan, Secretariaat: Postbus 274, 2300 AG Leiden, , fax , Leden praktijk: E.J. Bolderheij, Marathonlaan 5, 1183 VC Amstelveen, R. Coronel, p/a Havenstraat AD Huizen, T.A. Coronel, p/a Havenstraat 95, 1271 AD Huizen, T.R. Coronel, p/a Havenstraat 95, 1271 AK Huizen, A.C.A. van Dedem, Dreef 2, 4061 BL Ophemert, C. van Dongen, Leeuwerikenstraat 16-2, 2042 CS Zandvoort, P.L. Gerhards, Plantage Badlaan 5hs, 1018 TE Amsterdam, R. Karst, Dusseldorperweg 48, 1906 AK Limmen, B.J. Oeberius Kapteyn, Verbindingsweg 17, 2061 EH Bloemendaal, M. Schaap, Hoorn 90, 2404 HJ Alphen ad Rijn, C.J. Verzijlbergen, Joh. Rosenkrantzlaan 20, 2104 CD Heemstede, Leden theorie: H.M. Chow, IJdoorn 139, 1503 HE Zaandam, Licentiecommissie uitsluitend voor dragrace: J. Selles, Klip 89, 8224 CE Lelystad, , M.P. Vergunst, Hilsondishof 8, 5121 BH Rijen, , OPLEIDINGSCOMMISSIE BAANOFFICIALS: Afdeling Assen: J.J. Steenhuis, p/a Postbus 150, 9400 AD Assen, , , E. Hoekstra Afdeling Zandvoort: Mw. A. Gerritsen, D.Visser, Voor informatie: , BIJ DE SECTIE AUTORENSPORT INGEDEELDE ORGANISATOREN 0301 NAV BV Secretariaat: M. Weeda, Postbus 132, 2040 AC Zandvoort, , fax , 0302 Historische Auto Ren Club (HARC) Secretariaat: Postbus 9, 1160 AA Zwanenburg, , Drag Race Vereniging explosion Baakwoning 1 B, 2671 LE Naaldwijk, , Exploitatie Circuit Park Zandvoort BV Postbus 132, 2040 AC Zandvoort, , fax , Dutch Hot Rod Association (DHRA) J.W. Koper, Aambeeld 11, 1969 NC Heemskerk, , fax , Stichting Dutch National Racing Team (DNRT) Secretariaat: Mw. A.M. Waterreus, Joop den Uyllaan 107, 3119 VJ Schiedam, , fax , Stichting Autosport Competitie Noord Nederland (ACNN) P.J. Grondel, Dalerstraat 1A, 7843 PB Erm, , fax , 8

10 KNAF Stichting Dutch Race Driver Organisation (DRDO) Tolweg 20, 2042 EL Zandvoort, , V-Max Racing Management D.van Elk, Schapendreef 78, 4824 AM Breda, , Stichting Quartermile p/a Smederijstraat 4, 2671 BV Naaldwijk, , ISRA BV Stougjesdijk 20, 3273 LN Westmaas, , Bezoekadres: Jogchem van der Houtweg 20, 2678 HA De Lier 0314 Creventic BV Postbus 40, 6590 AA Gennep, , 0355 TT Circuit Assen Postbus 150, 9400 AD Assen, , fax , Officials Club Automobielsport (OCA) Secretariaat: Bloemstede 302, 3608 VH Maarssen, 04 BESTUUR SECTIE RALLY S Voorzitter (ad interim): J. de Kluijver, Emmensstraat 23, 2675 VC Honselersdijk, , Secretaris-penningmeester: D.H. Poelman, Kloet 75, 1713 VD Obdam, , , Leden: D. Hakstege, Bijleveld 8, 3813 XK Amersfoort, , M. van Iersel, Gijzelstraat 20, 5074 NK Biezenmortel, , Coördinator Marshals/Officials: D. Hakstege, Bijleveld 8, 3813 XK Amersfoort, , Coördinator Organisatoren: Vacature Coördinator Reglementen: A. de Wilde, Bosgeelster 5, 7392 AA Twello, , Coördinator Rijderslicenties: J. de Kluijver, Emmensstraat 23, 2675 VC Honselersdijk, , Coördinator Techniek: J.N. Lubking, Schout Lemspad 2, 3191 HE Hoogvliet, , Coördinator Veiligheid: J. Verpalen, Esdoornstraat 28, 4881 AL Zundert, , , Coördinator Kampioenschapsstanden: A.Kroeze, Het Schut 69, 7761 GP Schoonebeek, , , Coördinator Website: D.H. Poelman, Kloet 75, 1713 VD Obdam, , , BIJ DE SECTIE RALLY S INGEDEELDE ORGANISATOREN 0402 Stichting ELE Rally A.van Barschot, Postbus 731, 5600 AS Eindhoven, , Stichting Rallysport Het Vechtdal J. ter Schegget, Dorastraat 29, 7555 HS Hengelo, , Stichting Auto Sportief A. de Wilde, p/a Musholm 89, 2133 HP Hoofddorp, , 0407 Stichting Autosport Noord Oost Polder Postbus 377, 8300 AJ Emmeloord, 0408 Stichting Hellendoorn Rally Postbus 107, 7440 AC Nijverdal, , Motor- en Auto Club Veenendaal H.J. Tiemens, Postbus 636, 3900 AP Veenendaal, , Rallye Club Holland A.Lekkerkerker, R. van de Weydenlaan 76, 3723 NE Bilthoven, , 0411 Stichting Rallysport Twente M. Holtkamp, p/a Kortenaerstraat 27, 7556 DA Hengelo, , Stichting Autosport Z.W. Brabant C. van Ballegooijen, Hogestraat 29, 4891 CA Rijsbergen, , fax , Stichting Autosport Promotie Nederland N. Biesheuvel, Postbus 44, 4255 ZG Nieuwendijk, , fax , 9

11 KNAF Stichting Circuits der Kempen M.J.T. Smeets, Burg. Verdijkstraat 1, 5616 DC Eindhoven, , fax idem, Stichting Rallyevenementen Voorthuizen L. van de Hel, Molenweg 4, 3781 VD Voorthuizen, , BIJ DE SECTIE RALLY S INGEDEELDE OFFICIAL CLUBS 0202 Stichting Auto Sportief V G. Brouwer, Musholm 89, 2133 HP Hoofddorp, , 0204 RAC Twente Rallysport Marshalls H. Stoelhorst, A. Versluysstraat 21, 7421 LA Deventer, , AMAC Marshal Club F.R. Kamp, Brechtje Spiegelerf 31, 3813 NL Amersfoort, , SANOP Official Team F. Smits, Wierdensestraat 178, 7604 BR Almelo, , Achtmaalse Rally Club p/a Blokenstraat 24, 4885 JH Achtmaal, , Stichting Technical Stage Crew Rallies M. Albers, Stationsweg 47, 2131 XC Hoofddorp, , Marshall Crew Rally International Postbus 49, 7440 AA Nijverdal, Rallysport Officials Vechtdal J. Bouwhuis, Korenbloemstraat 18, 7731 VW Ommen, , Team Officials Oost Nederland H. Pennings-ten Dam, Maasstraat 5, 7442 EJ Nijverdal, , 0214 Stichting Official Club Rally for Kids H. van den Hudding, Kapweg 1, 3774 RC Kootwijkerbroek, , 045 BESTUUR SECTIE HISTORISCHE RALLY S Voorzitter: E.R. van den Hoorn, Wildforsterweg 11 A, 3881 NH Putten, , Vice-Voorzitter: W.D.T. Rietbergen, Elspeterweg 10, 8171 ET Vaassen, , Secretaris: J. Meester, St. van Sallandtstraat 70, 7431 GS Diepenveen, , Leden: R. Smeets, Kerkstraat 34, 6051 JH Maasbracht, , BIJ DE SECTIE HISTORISCHE RALLY S INGEDEELDE CLUBS 0411 Stichting Rally Sport Twente B.J. Harmsen, Woltersweg 58, 7552 DD Hengelo, , fax , Stichting Evenementen AMAC F. Pauli, Hercules Segherslaan 26, 3723 GV Bilthoven, , Stichting Classic Car Events W.D.T. Rietbergen, Postbus 50, 8170 AB Vaassen, , fax , Stichting Int. Historische Horneland Rally R. Wolter, Windmolen 16, 6003 BK Weert, , fax , Stichting RR-Events R. Smeets, Kerkstraat 34, 6051 JH Maasbracht, , fax , Stichting IJsselland Rally J.M.C. Brouwers, van Nahuysplein 12, 8011 NB Zwolle, , fax , 05 BESTUUR SECTIE RALLYRACING Voorzitter: L. Balmer, Postbus 177, 5520 AD Eersel, Secretaris: J.T. Noordermeer, Postbus 177, 5520 AD Eersel, Penningmeester: M. Lambrechts, Heggenroosstraat 22, 5644 EH Eindhoven TECHNISCHE COMMISSIE RALLYRACING Hoofd: H. Reijmes, Generaal Urquhartlaan 32A, 6861 GG Oosterbeek, CV Cross Vereniging: H. van Lieshout, Damastroosstraat 4, 5761 GL Bakel, BIJ DE SECTIE RALLYRACING INGEDEELDE CLUBS 0501 Nederlandse Rallycross Vereniging H. de Grootweg 3, 4254 EJ Sleeuwijk, , Eurocircuit , 10

12 KNAF Sprintcar Vereniging Nederland Willibrorduslaan 88, 5521 KD Eersel, , Nederlandse 2 CV Cross Vereniging Damastroosstraat 4, 5761 GL Bakel, BESTUUR SECTIE AUTOCROSS Voorzitter: Mw. T. Vronik, Secretaris: Mw. M. Schuurmans, Berkenboog 35, 5386 GB Geffen, , (tussen uur) Penningmeester: W.J. Blom, De Kempe 5, 7371 BT Loenen, Leden namens de Regio Oost: W.J. Blom, De Kempe 5, 7371 BT Loenen, G.J. Roeterdink, Lochemseweg 35, 7271 WB Borculo, Regio Noord: J. Heeres, Buorren 35, 8525 ED Langweer, T. Bruinsma, Beekhuisstraat 2, 8647 SM Sijbrandabuorren, Regio Zuid: Mw. M. Schuurmans, Berkenboog 35, 5386 GB Geffen, , (tussen uur) Regio West: Mw. T. Vronik, Namens Rijdersbelang: R. Brussen, Euroweg 3, 7051 EB Varsseveld, Hoofd TC/Werkgroep TC: D. Bosch, G.J. Kuipers Technische vragen kunnen gesteld worden via Werkgroep Juniorklasse: Contactpersoon: Mw. A. te Have, (tussen uur) BIJ DE SECTIE AUTOCROSS INGEDEELDE CLUBS 0601 Stichting Organisatie Nederlands Autocross Kampioenschap Registratie/inschrijving/wedstrijdsecretariaat VEKA Nederlands Kampioenschap Mw. A. Heeres, Vermaningsteeg 7, 8713 KR Hindeloopen, , (tussen uur), 0699 Rijdersbelang H. Verbugt, Veersepad 5, 5995 AD Kessel, , REGIO OOST: 0604 ACC Laren Mw. M. Lokate, Fleuweweg 6, 7468 AG Enter, 0605 Albergse Cross Club G. van der Aa, Steffensweg 48, 7601 EB Almelo, , 0606 Autosport Bornerbroek D.Vetketel, Dijksweg 31, 7556 KA Hengelo, Auto Sport Vereniging Gendringen M. Maalderink, Boekelaerstraat 11, 5142 VL Waalwijk, , 0609 Halse Auto Cross Club Mw. S. Beunk, Kapelweg 13, 7255 NJ Veldhoek, , Kottense Autocross Club J. Seinhorst, Groenloseweg 24, 7261 AN Ruurlo, , ASV Markelo J.A. Lodeweges, Landuwerweg 7, 7451 SP Holten, , 0613 CC Beemte Broekland J. ten Have, Jagerweg 27, 7311 DR Apeldoorn, , , 0614 Stichting Autocross Langeveen M. Nijhuis, Stoetsweg 349, 7556 HS Hengelo, , 0615 Stichting Sport Evenementen Aalten H. Demkes, Gelkinkweg 16a, 7095 CB, Heurne, , 0616 LAT '77 E. Hafkamp, Aetsveld 55, 3645 XN Vinkeveen, , 0617 MAC Haarle B.Wichers-Schreur, Pastoor Langedijksestraat 39, 7448 AV Haarle, , 0618 Stichting De Graafhorst H. Pater, Graafhorstweg 6, 3774 RB Kootwijkerbroek, , 0619 TACO Mw. C. Wichers-Schreur, Veenweg 2a, 7437 SG Bathmen, 0620 Nijkerkse Cross Club Mw. I. vd. Brink, Bremlaan 30, 3862 VC Nijkerk, , 0621 Hexel on Wheels Mevr. A. Pijnappel, Hexelseweg 72, 7645 AM Hoge Hexel, , 11

13 KNAF Stichting Racing Team Holkerveen E. Sukkel, Koolhaaspark 28, 3864 PW Nijkerkerveen, , REGIO WEST: 0626 ACV Rang Pang S. Baars, p/a Beiershof 35, 2411 JR Bodegraven, , 0629 Stichting Autosport Vecht en Omstreken N. Groenendaal, Chris Schutweg 11, 3632 JK Loenen a/d Vecht, REGIO ZUID: 0651 ACT Dordrecht R. Toledo, De Kanterstraat 17, 3233 AA Brielle, , 0652 ACC Geffen Mw. C. de Haas, J.E.S. Holthausstraat 36, 5328 CZ Rossum, (bereikbaar na uur), 0655 ACC Zuid M. Vervoort, Prinses Beatrixstraat 8, 5991 XR Baarlo, REGIO NOORD: 0675 Drentse Autocross Club F. van der Vegt, Paasloërallee 1 A, 8378 JG Paasloo, , 0676 Autosport Noord H. Tingen, Drentseweg 35, 8426 EN Appelscha, , 0680 SA Makkinga W. Heeroma, Mr. Bergsmastraat 6, 8423 TJ Makkinga, 0681 Superklasse Noord Mw. A. Heeres, Vermaningsteeg 7, 8713 KR Hindeloopen, , 0682 Stichting Autocross Tjalleberd en Omstreken P. Niens, Aengwirderweg 125, 8459 BK Luinjeberd, , 0683 Stichting Autocrossclub De Knipe L. Talman, Jan Jonkmanweg 9, 8456 HV De Knipe, , 0684 WRO Promotions T. Witteveen, Simke Kloostermanstraat 10, 9285 PR Buitenpost, , , 0685 ACVO Mw. J. van Rijszen, Jan Kannekenstraat 16, 8607 BC Sneek, , 0686 Stichting Auto Cross Harkema A.van der Bij, Rupterpet 37, 9281 SB Harkema, , 07 BESTUUR SECTIE OVALRACING Voorzitter: n.n.b. Secretaris: F. d'haan, Klaverkamp 39, 7908 MK Hoogeveen, BIJ DE SECTIE OVALRACING INGEDEELDE CLUB 0701 Noord Nederlandse Ovalracing F. d'haan, Klaverkamp 39, 7908 MK Hoogeveen, BESTUUR SECTIE TERREINSPORT Voorzitter: B.S. van der Velde, Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend, Secretaris: Mw. W.P. Tijsterman, Mercuriusweg 19, 2741 TB Waddinxveen, Leden: R. Hoogendoorn, Kniekas 3, 2678 DS De Lier F.J. van Otten, Kerkhof 8A, 7231 RJ Warnsveld, C.R. vd Zandschulp, Jutfaseweg 184, 3522 HP Utrecht, BIJ DE SECTIE TERREINSPORT INGEDEELDE CLUBS 0801 Algemene Nederlandse Vereniging van Terreinvoertuigen Mw. M. Heijkamp, Achterweg 1, 4181 AD Waardenburg, , 0802 Stichting Nederlandse Terreinsport Associatie E. Overbosch, Data 22, 7741 MG Coevorden, 0804 Stichting Parijs-Dakar Team J.W. van Kempen, De Duiker 49, 3461 HP Linschoten, Stichting Jee Bee P. Kersten, Buskeshoeven 84, 5247 KT Rosmalen, , 0806 Dutch Off Road Foundation C.R. vd Zandschulp, Jutfaseweg 184, 3522 HP Utrecht, , De 4WDers van Almere W. van Weerdenburg, Cezannestraat 117, 1328 PC Almere 12

14 KNAF x4 Sport F.J. van Otten, , secretariaat: Waaldijk 143, 4214 LE Vuren, III. ERKENDE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN 0350 Circuit Park Zandvoort Incentives (Michael Bleekemolens Racing School) Postbus 357, 2040 AJ Zandvoort, , fax , Rensport School Zandvoort Postbus 4, 2040 AA Zandvoort, , fax , Racing School of Champions Cearalaan 38, 2051 NJ Overveen, , fax , 0353 Prodrive Raceschool Emoeweg 7A, 8218 PC Lelystad-Airport, , fax , Advanced Driving School Postbus 150, 9400 AD Assen, , fax , Stichting Dutch Race Driver Academy Tolweg 20, 2042 EL Zandvoort, , Race Drivers School Holland Welschapsedijk 20a, 5652 XM Uden, , GP Elite Van IJssendijkstraat 393 B, 1442 LB Purmerend, , Rallycursus.nl Troprijt 10, 5531 NA Bladel, , , fax , Medical Team Nederland A. Blom, Kanselarije 1, 9288 CK Kootstertille, , , Stichting Nationale Rallypool W.A. Eisink, Bilderdijkstraat 50, 7442 VM Nijverdal, , Verhuur van tijdwaarnemingsapparatuur, mobilofoonnetwerk, radiogestuurde klokken, pijlen, vlaggen, veiligheidsjacks, micro portofoons en andere wedstrijdmaterialen IV. KNAF GELICENTIEERDE SPORTCOMMISSARISSEN KNAF Ere Sportcommissarissen C.J. den Ouden E.W. Berger KNAF Sportcommissarissen W.M. Berger (Mike), Hollandsch Diep 77, 1509 XC Zaandam, W.J. Blom (Willie), De Kempe 5, 7371 BT Loenen, M. Boonman (Marc), S. Zoetmulderdreef 91, 5581 TJ Waarle, N. Brans (Nol), IJsbaanlaan 25, 9665 LG Oude Pekela, Mw. N. Corsmit (Natalie), Schepel 19, 3763 WD Soest, J. Derksen (Jos), A. de Hamelstraat 64, 5622 CE Eindhoven, A.C. van Dongen (Ton), Potgieterstraat 7, 5615 GC Eindhoven, Mw. Y. van Eck (Yvette), Mijndenhof 277, 1106 GL Amsterdam, M.C.T. van Geel (Marc), Schaluinen 11 B 346, 5111 HB Baarle Nassau, S. de Geus (Sander), Tafelberg 33, 3328 SP Dordrecht, L.F.M. Gommers (Luc), Past.de Bakkerstraat 11A, 4885 AK Achtmaal, P.W. Grasmeijer (Jim), Hellegatspolder 12 W, 2172 JZ Sassenheim, L. Haastrecht (Leo), Mark 12, 8303 JW Emmeloord, J.H. Hagoort (Jan), Beyerland 17, 2716 CM Zoetermeer, W. Keijzer (Willem), Lange Deelelaan 1, 1619 VX Andijk, A. Kroeze (Arie), Het Schut 69, 7761 GP Schoonebeek, D.A. Lioni (Dave), Zuurlandsedijk 2, 3232 LR Brielle, T. Nachtegeller (Ton), Oranjeboomstraat 91, 2013 XC Haarlem, P.A.M. Oord (Peter), Vogelweide 57, 3941 NE Doorn, J.G. du Pré (Gerard), Bargerstegge 76, 7103 DR Winterswijk, J.S.M. Raven (John), Schoolstraat 8, 9342 PM Een, C. Rijken (Cor), Weg over 't Hontsveld 25, 7399 RK Empe, E.M. Schuurman (Eric), Herenlaan 56, 5708 ZS Helmond, A. Slotboom (André), Burg. Swaanplantsoen 16, 2396 WP Koudekerk ad Rijn, J.W. Stoop (Jan Willem), Karel V laan 121, 4931 HC Geertruidenberg, H.J.J. Vossen (Harry), Eikendreef 2, 5707 BR Helmond, A. de Wilde (Aart), Bosgeelster 5, 7392 AA Twello,

15 KNAF 2015 Adjunct sportcommissarissen Mw. K. Broekman-Kortebein (Kitty), Driehuizerkerkweg 278, 1985 HW Driehuis, J. Klingenberg (Jean), Ameidestraat 53d, 3042 EG Rotterdam, T. Mulder (Tom), Drapiersgilde 41, 3813 GV Amersfoort, E. Olijnsma (Erik), Lijsterstrjitte 30, 9269 NS Feanwalden, V. KNAF GELICENTIEERDE TECHNISCHE COMMISSARISSEN Sectie Karting A.J. Nachtegeller, Oranjeboomstraat 91, 2013 XH Haarlem, , Sectie Autorensport M.J. Roelofs, Mandenmaker 28, 3401 TG IJsselstein, , Sectie Rally J.N. Lubking, Schout Lemspad 2, 3191 HE Hoogvliet, Sectie Rallycross H. Reijmes, Amsterdamseweg 5, 6814 CM Arnhem, Sectie Autocross Gert-Jan Kuijpers, Sectie Terreinsport C.R. vd Zandschulp, Jutfaseweg 184, 3522 HP Utrecht,

16 KNAF 2015 Rolkooien & Rolbeugels Op maat gefabriceerd & gebogen. Van 25CrMo4 voor alle takken van autosport. Volgens FIA eisen en met FIA / ASN certificaat. Carrosserie preparatie, doorlassen, etc. Spaceframe constructies voor race & rally Aluminium fabricage, koelers, tanks, etc. 15

17 KNAF 2015 VI KNAF ERKENDE ROLKOOI FABRIKANTEN VII. DUTCH AUTOSPORT PRESS ASSOCIATION 906 A & P Metaalbewerking, De Hogenkamp 31, 7071 EC Ulft, , 940 Assink Products, Derkingsweg 7, 7482 RM Haaksbergen, , 934 Autoschade Wielhoven, Wielhovenstraat 66, 3316 BK Dordrecht, , 933 Biesheuvel Autosport, Postbus 44, 4255 ZG Nieuwendijk, , x 4 Centrum Ermelo, Harderwijkerweg 128A, 3852 AG Ermelo, , 999 Fast en Speed, Ettenseweg, 13, 7071 AA Ulft, , 946 HP Motorsport, Fruitier de Talmaweg 4a, 8435 WE Donkerbroek, , 945 JvdC Frames, Kruisstraat 7, 5991 EM Baarlo, , 921 Metaal Techniek Morée, De Hoogjens, 47, 4254 XV Sleeuwijk, , 935 Multi-Tech, Verbreepark, 10b, 2731 EA Benthuizen, , 911 Peters Autosport, Kuiperweg, 13, 6037 NL Kelpen, , 938 Spies Metaal Service, Randweg 8, 4116 GH Buren, , 952 Stevest b.v., Kreugerlaan 7, 1381 HN Weesp, , 939 Trackline Motorsport, Tinbergenstraat 20, 7102 JL Winterswijk, , 927 VA Engineering, Nijverheidsweg, 3a, 5492 NK Sint Oedenrode, , 930 Van den Heuvel Autoschade, Handelsweg, 7, 3771 MH Barneveld, , 941 Zilhouette, Sl. De Bruineweg 58A, 8433 ME Haulerwijk, , Een aantal jaren geleden heeft de KNAF de Dutch Autosport Press Association (DAPA) in het leven geroepen. Het doel van de DAPA is even simpel als doeltreffend: Help de professionele autosportjournalist aan de juiste kaarten bij een autosportevenement en voorzie de organisaties van deze evenementen van een adequate lijst van mediavertegenwoordigers, die geïnteresseerd zijn de kart- en autosport op een professionele wijze te verslaan. Alle leden van de DAPA leveren regelmatig een bijdrage aan verschillende media en jaarlijks wordt door het bestuur van de DAPA bepaald of de leden aan de gestelde criteria voor het lidmaatschap voldoen. Aan het begin van elk nieuw autosportseizoen stelt het secretariaat van de DAPA een klein boekwerkje samen, met daarin vermeld alle leden, met hun specialiteit en een pasfoto. Tevens staan de volledige adresgegevens vermeld. Deze ledenlijst wordt toegezonden aan binnen- en buitenlandse organisatoren van autosportevenementen, alsmede aan de FIA. Het secretariaat van de DAPA is gevestigd bij de KNAF, Postbus 274, 2300 AG Leiden, tel , fax , Leden: R. Blank, Msg. Hoogveldplein 2, 3555 WN Utrecht, , J. den Blanken, Pr.Bernhardstraat 7, 2181 RH Hillegom, , M.den Blanken, Pr.Bernhardstraat 7, 2181 RH Hillegom, , A.R. de Boer, Postfach 1101, D Kevelaer, , M.A. Brink, Laakweg 19A, 3864 LA Nijkerkerveen, , F.M. ten Caat, Gravin Adelastraat 88, 3032 HA Rotterdam, , M.A. Cazemier, Gulpenberg 42, 3453 RZ De Meern, , V. van Dantzig, Van der Helstlaan 9, 3712 AW Huis ter Heide, , M. van Delft, Parnassia 343, 2224 JR Katwijk, , M. Diepraam, Julianastraat 57, 1165 GT Halfweg, , C. Dubbelman, Tolweg 18 RD, 2042 EL Zandvoort, , F. van Eldik, Ferdinand Huycklaan 2 C, 3768 HX Soest, , S. van Es, Venetiehof 6, 1019 NA Amsterdam, , J. de Goede, Wilhelminastraat 9, 8141 ES Heino, , M. vd Gragt, P. Meriusstraat 150, 1715 VG Spanbroek, , R. de Haan, Postbus 200, 3830 AE Leusden, , B.Haar Romeny, Hooistraat 26, 6651 AD Druten, , 16

18 KNAF V. Heerink, De Deel 98, 8102 KV Raalte, , E. Heuvink, F. Mauriacweg 29, 3731 CP De Bilt, , M.P.F.M. van der Hulst, Trompstraat 21-app 3, 2041 JE Zandvoort, , A. Kalff, Kerklaan 8 A, 3626 AP Nieuwer ter Aa, , B.Kaligis, Ochtend Gloed 18, 1566 TZ Assendelft, , J. vd Kerkhof, Merwede 11, 5751 GB Deurne, , M.E.A.S. van Kouwen, Carel van Manderdreef 28, 4907 MN Oosterhout, , J.H. van t Land, Achterveldseweg 1, 3772 NA Barneveld, , R. Louwers, H. Schaftplein 35, 5684 SX Best, , G.A. Madern, Velperweg 50-A4, 6824 BL Arnhem, , M. Meeuse, Prinsenstraat 62, 2411 PS Bodegraven, , M. Melis, Ralph Bunchestraat 30, 2037 CD Haarlem, , E. Moorelisse, Pinksterbloemstraat 9, 4221 LN Hoogblokland, , F.W. Noort, Postbus 205, 2170 AE Sassenheim, , K. Norg, Overtoom 114, 1671 BW Medemblik, , J. Plooij, Lombardenstraat 24, 4611 VZ Bergen op Zoom, R. Scheelings, Van Collemstraat 31 hs, 2024 JW Haarlem, , C. Schotanus, Postbus 315, 2040 AH Zandvoort, , A. Slotboom (André), Burg. Swaanplantsoen 16, 2396 WP Koudekerk ad Rijn, D.Smeets, De Tickel 3, 6374 NE Landgraaf, , W.J. Staat, Sterrebos 266, 4817 SN Breda, , M. Sterrenberg, Noordendijk 605, 3312 AK Dordrecht, , H. van Veenendaal, Vissersstraat 50, 1271 VH Huizen, , A. Verheij, Postbus 1658, 1200 BR Hilversum, , R. Verheij, Postbus 1658, 1200 BR Hilversum, R. Verloop, Baak van Katwijk 108, 3826 GR Amersfoort, , D. van Vuure, Hindelaan 18, 1216 CV Hilversum, , W. van der Weiden, Lavalpad 9, 5627 LL Eindhoven, , P. Wenting, Beresteijn 74, 3252 CK Goedereede, , P. van de Werd, Kruidenmeent 9, 1218 BB Hilversum, , B. Westendorp, Plantenhove 114, 1902 HR Castricum, , R. Winkelman, Porto Buenolaan 15, 1191 GK Oudekerk ad Amstel, , W. Wittenberg, Pr. Irenelaan 8, 7437 XW Bathmen, , 17

19 FIA Fédération Internationale de l Automobile CIK Commission Internationale de Karting KNAF KNAC Nationale Autosport Federatie Veiligheidsfunctionarissen + Commissie Veiligheid CAR College voor Autosport Rechtspraak Commissie Sportcommissarissen Medische Commissie Sectie Karting Sectie Autorensport Sectie Rally Sectie Rallyracing Sectie Autocross Sectie Ovalracing Sectie Terreinsport Sectie Hist. Rally Licentie Commissie Licentie Commissie Licentie Commissie Clubs Clubs Clubs Clubs Clubs Clubs Clubs Clubs

20 Richtlijnen Organisatoren 2015 I. RICHTLIJNEN ORGANISATOREN Deze richtlijnen zijn tot stand gekomen in navolging van de Code Sportif International (CSI) van de FIA, waarin de sportieve volmachten van elke Nationale Autosport Autoriteit (ASN, voor Nederland de KNAF) zijn beschreven. 1. ALGEMEEN 1.1 Namen van de door de Commissie Sportcommissarissen van de KNAF aangewezen Sportcommissarissen (en eventuele adjuncten) vermelden in het Bijzonder Reglement van het evenement. 1.2 Indien het evenement meer dagen in beslag neemt, zal de organisator in overleg met de betrokken Sportcommissaris(sen) zo nodig zorgen voor hotelaccommodatie. Dit is voor rekening van de organisator. 1.3 In overleg met de Voorzitter van het College van Sportcommissarissen vaststellen van een agenda en schema van vergaderingen van de Sportcommissarissen (CSI ). 1.4 Zorgen voor een degelijke en (waar mogelijk) afgesloten vergaderruimte, indien gewenst door de voorzitter van het College van Sportcommissarissen voorzien van een directe telefoonverbinding, snelle internetverbinding, DVD/video/monitor/TV-apparatuur en waar onbevoegden geen toegang hebben tijdens de vergaderingen van de Sportcommissarissen. Tevens het beschikbaar stellen van een PC (met Officeprogrammatuur) met printer (scanner). Dit alles afhankelijk van de door de organisator gebruikte accommodatie in combinatie met de aard en discipline van het evenement. 1.5 Het zorg dragen voor een verslag van de vergaderingen van de Sportcommissarissen. 1.6 De normale regels van gastvrijheid in acht nemen (het verstrekken van consumptiebonnen, lunchpakketten, maaltijden etc.). 1.7 Indien er buitenlandse Sportcommissarissen aanwezig zullen zijn, dient dit ruim tevoren gemeld te worden aan de Voorzitter van het College van Sportcommissarissen via het Federatiebureau van de KNAF. 1.8 Bij het onverhoopt niet doorgaan van het evenement dient dit direct gemeld te worden aan de Voorzitter van het College van Sportcommissarissen alsmede aan het Federatiebureau van de KNAF. 1.9 De Sportcommissarissen stellen een rapport op over het evenement Het beschikbaar stellen van administratieve hulp. Bij grotere nationale én internationale evenementen indien noodzakelijk het beschikbaar hebben van runners Sportcommissarissen hebben - mits tijdig van tevoren aangevraagd via het Federatiebureau van de KNAF - gratis toegang tot alle evenementen voorkomend op de nationale autosportkalender van de KNAF, ook als zij niet in functie zijn. ambulance, arts, brandweer en eventuele bergingsvoertuigen) TIJDENS HET EVENEMENT VERSTREKKEN VAN: a. Alle wedstrijddocumenten die de deelnemer ontvangt zoals: routeboek, startopstelling, overzichtskaart, controlekaarten, serviceboeken, definitieve deelnemerslijst etc. (uiteraard voor zover van toepassing). b. Alle verslagen, bulletins en aanvullende reglementen. c. Alle tussenstanden/uitslagen. d. Alle overige relevante informatie (o.m. beslissingen genomen door de wedstrijdleiding die van invloed zijn op het wedstrijdverloop). e. Administratieve hulp, zie ook artikel NA HET EVENEMENT (DIGITAAL) VERSTREKKEN VAN: a. Kopie van de definitieve uitslag of indien niet mogelijk de voorlopige onofficiële uitslag. b. Totaalklassementen en klassementen per groep, klasse, respectievelijk per manche of klassementsproef. c. Alle informatie betreffende het wedstrijdverloop en eventuele ongevallen om het door de Sportcommissarissen op te stellen wedstrijdrapport formulier volledig in te kunnen vullen. d. Informatie over de verschillende bedragen en het totaalbedrag van ontvangen gelden voor protesten, boetes etc. De organisator dient er zorg voor te dragen dat het totaalbedrag zo spoedig mogelijk wordt overgedragen c.q. wordt overgemaakt aan de KNAF. e. Administratieve hulp (het beschikbaar houden van het wedstrijdsecretariaat inclusief de benodigde apparatuur) zolang de Sportcommissarissen nog in functie aanwezig zijn. 2. BESCHEIDEN VOOR DE SPORTCOMMISSARISSEN 2.1. TIJDIG VOOR HET EVENEMENT TOEZENDEN VAN: a. Alle op het evenement betrekking hebbende stukken als Bijzondere Reglementen, tijdschema, communicaties, acceptatiebrief, deelnemerslijsten en relevante klassenreglementen etc. b. De locatie waar een toegangsbewijs tot het wedstrijdterrein zonder enige restrictie inclusief een parkeerkaart op of rond het wedstrijdterrein, kan worden opgehaald, c. De beschikbare stukken dienen bij voorkeur via verzonden te worden, uiterlijk 2 weken voor het evenement, anders zo spoedig mogelijk zodra ze beschikbaar zijn VOORAF OF TIJDENS HET EVENEMENT INZAGE VERSCHAFFEN IN: a. Alle benodigde vergunning(en). b. Verzekeringspolis. c. Organisatielicentie. d. Baanlicentie (indien van toepassing). e. Beschikbaar hebben bij aanvang van het evenement een lijst van licentienummers van de opgestelde (hoofd)officials. f. Permit g. Beschikbaar hebben van Veiligheidsplan (inclusief de plaats(en) van 19

Reglementen Sectie Autocross 2010

Reglementen Sectie Autocross 2010 ALGEMEEN REGLEMENT AUTOCROSS Afkortingen FIA -Fédération Internationale de l'automobile KNAF -Knac Nationale Autosport Federatie Code -Code Sportif International BSAC -Bestuur Sectie Auto Cross Art. 1

Nadere informatie

Quinta Pro Cascade DUO- en TRIO-verdeler Complete hydraulische Cascade Systemen Remeha Quinta Pro Cascade Systemen

Quinta Pro Cascade DUO- en TRIO-verdeler Complete hydraulische Cascade Systemen Remeha Quinta Pro Cascade Systemen Inhoud I. Algemeen Remeha Professionele website I-1 Afdelingen, personen en telefoonnummers I-2 Algemene gegevens I-3 Remeha Verkoop Buitendienst, Remeha Verkoop Binnendienst, Remeha Sales Support I-4

Nadere informatie

In dit nummer o.a. NR. 6 2012. Zomerkeuring Zoekhonden Liefhebbers van de Duitse Herder Kringkampioenschap

In dit nummer o.a. NR. 6 2012. Zomerkeuring Zoekhonden Liefhebbers van de Duitse Herder Kringkampioenschap NR. 6 2012 Officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging In dit nummer o.a. Zomerkeuring Zoekhonden Liefhebbers van de Duitse Herder Kringkampioenschap Hoofdsponsor van de KNPV

Nadere informatie

In dit nummer o.a. NR. 5 2013. m De risico's van zelf hondenvoer bereiden m Voorjaarskeuring Zoekhonden m Toetsing Objectbewakingshonden

In dit nummer o.a. NR. 5 2013. m De risico's van zelf hondenvoer bereiden m Voorjaarskeuring Zoekhonden m Toetsing Objectbewakingshonden NR. 5 2013 Officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging In dit nummer o.a. m De risico's van zelf hondenvoer bereiden m Voorjaarskeuring Zoekhonden m Toetsing Objectbewakingshonden

Nadere informatie

29e RallyPro Amsterdam Short Rally 2011

29e RallyPro Amsterdam Short Rally 2011 29e RallyPro Amsterdam Short Rally 2011 Dit Bijzonder Reglement is opgesteld conform het Standaard Rally Reglement 2011 van de Sectie Rally s van de KNAF. Aanpassingen, toevoegingen en/of veranderingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. van de secretaris. Nederlandse Bridge Bond

Jaarverslag 2008. van de secretaris. Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag 2008 van de secretaris Nederlandse Bridge Bond Het financieel verslag 2008 van de Nederlandse Bridge Bond is een aparte uitgave beschikbaar op de website van de NBB (www.bridge.nl) en op te

Nadere informatie

MOTORSPORT REGLEMENT 2011

MOTORSPORT REGLEMENT 2011 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-35 28 510 Tel. KNMV-Sport: 026-35 28 515 Fax.: 026-35 28 522 Internet: E-mail : www.knmv.nl (algemeen) info@knmv.nl (sport) sport@knmv.nl

Nadere informatie

Gewest Zuid-Holland JAARBOEK 2014-2015

Gewest Zuid-Holland JAARBOEK 2014-2015 Gewest Zuid-Holland JAARBOEK 2014-2015 Beleef De Uithof! Een toplocatie voor iedereen! Schaatsen Skiën Snowboarden Tubegliden Karten Lasergamen Bungee soccer IJsclinics Outdoor Clinics IJskarten Kids Zone

Nadere informatie

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2)

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) Het Staatsexamen NT2 is in 1992 ingesteld door de minister van Onderwijs en Wetenschappen als landelijk erkend examen. Het examen is afgestemd op het taalgebruik

Nadere informatie

cursussen en examentrainingen staatsexamens nt2

cursussen en examentrainingen staatsexamens nt2 cursussen en examentrainingen staatsexamens nt2 adressenoverzicht 2013-2014 Staatsexamens Nederlands als tweede taal CURSUSSEN EN EXAMENTRAININGEN STAATSEXAMENS NT2 2 ADRESSENOVERZICHT 2013-2014 3 Inhoud

Nadere informatie

JAARBOEK 2010-2011 JAARBOEK 2010-2011. Postbus 2047 4200 BA Gorinchem Telefoon 0183 641 014 E-mail info@viag.nl Website www.viag.

JAARBOEK 2010-2011 JAARBOEK 2010-2011. Postbus 2047 4200 BA Gorinchem Telefoon 0183 641 014 E-mail info@viag.nl Website www.viag. JAARBOEK 2010-2011 JAARBOEK 2010-2011 Postbus 2047 4200 BA Gorinchem Telefoon 0183 641 014 E-mail info@viag.nl Website www.viag.nl Vereniging van coördinatoren informatievoorziening en automatisering in

Nadere informatie

HANDBOEK. GTC sectie SHORTTRACK ZUID-HOLLAND

HANDBOEK. GTC sectie SHORTTRACK ZUID-HOLLAND HANDBOEK GTC sectie SHORTTRACK ZUID-HOLLAND INHOUD HANDBOEK GTC HOOFDSTUK 1: ADRESSEN bestuursleden trainers verenigingen sectiebestuur DB Gewest ZH HOOFDSTUK 2: ORGANISATIE functies en taakverdeling bestuur

Nadere informatie

31e RallyPro Amsterdam Short Rally 2013

31e RallyPro Amsterdam Short Rally 2013 31e RallyPro Amsterdam Short Rally 2013 Dit Bijzonder Reglement is opgesteld conform het Standaard Rally Reglement 2013 van de Sectie Rally van de KNAF. Aanpassingen, toevoegingen en/of veranderingen in

Nadere informatie

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2000

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2000 Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag van de secretaris 2000 Ir. L. Hoedemaker, voorzitter Nederlandse Bridge Bond Willem Dreeslaan 55 3515 GB Utrecht Telefoon: 030-2759999 Telefax: 030-2759900 E-mail: nbb@bridge.nl

Nadere informatie

Bijzonder Reglement 2009

Bijzonder Reglement 2009 Veenhuizen Groep Nederland Rally Bijzonder Reglement 2009 NL Bijzonder reglement Veenhuizen Groep Nederland Rally 2009 1/14 Bijzonder reglement Veenhuizen Groep Nederland Rally 10 oktober 2009 Dit Bijzonder

Nadere informatie

Wij pronken graag met onze veren.

Wij pronken graag met onze veren. Wij pronken graag met onze veren. Al tientallen jaren brengt Kasper Faunafood hoogwaardige producten op de markt, o.a. voor sierhoenders. Het brede assortiment Gallus bevat voeders voor elk ontwikkelingsstadium.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Colofon: Stichting ELE Rally Samenstelling: Maarten van de Meerakker Versie: 7 mei 2015

INHOUDSOPGAVE. Colofon: Stichting ELE Rally Samenstelling: Maarten van de Meerakker Versie: 7 mei 2015 INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE EN WELKOM... 3 2. CONTACTINFORMATIE... 4 3. PROGRAMMA... 6 4. INSCHRIJFINFORMATIE... 8 5. SERVICE WELCOME CENTER, SERVICETERREIN & REMOTE SERVICE... 10 6. HOTELS & ACCOMMODATIES...

Nadere informatie

TITEL I : ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE WIELERSPORT

TITEL I : ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE WIELERSPORT TITEL I : ALGEMEE ORGAISATIE VA DE WIELERSPORT (Versie: 12/03/14) Hoofdstuk I : LICETIES 1 Licenties Definitie 1.1.001 De licentie is een identiteitskaart die bevestigt dat zijn houder zich ertoe verbindt

Nadere informatie

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Verenigingenboek 2013-2014 Sportraad MUSST Maastricht September 2013 Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Inhoud 1. SPORTRAAD MUSST 3 1.1 Doelstellingen 4 2. DAGELIJKS BESTUUR 6

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

VERBANDPOST Edam en Volendam. AED LOCATIES Edam en Volendam. INEKE geeft het stokje over

VERBANDPOST Edam en Volendam. AED LOCATIES Edam en Volendam. INEKE geeft het stokje over VERBANDPOST Edam en AED LOCATIES Edam en INEKE geeft het stokje over BOEKJE 100 mei 2015 EHBO-boekje 100 ligt voor u!! Het was nog in de tijd van Evert Karregat, de eerste gediplomeerde kaderinstructeur

Nadere informatie

De Politiehond. 2014 - nummer 5

De Politiehond. 2014 - nummer 5 2014 - nummer 5 Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging De Politiehond COLOFON Officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging. Beschermheer: Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven

Nadere informatie

VECHTDAL RALLYSPRINT 21 JUNI 2008 BIJZONDER REGLEMENT

VECHTDAL RALLYSPRINT 21 JUNI 2008 BIJZONDER REGLEMENT VECHTDAL RALLYSPRINT 21 JUNI 2008 BIJZONDER REGLEMENT VECHTDAL RALLYSPRINT 2008 Dit Bijzonder Reglement is opgesteld conform het Standaard Rally Reglement 2008 van de Sectie Rally s van de KNAF. Aanpassingen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Hengelsport Federatie Midden Nederland

Jaarverslag 2012. Hengelsport Federatie Midden Nederland Jaarverslag 2012 Hengelsport Federatie Midden Nederland Inhoudsopgave Pagina 1. Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3 3. De Federatie en overleg in 2012 4 3.1 De Federatie en Algemene Leden Vergaderingen 4 3.2

Nadere informatie

RALLYGIDS. 50 e ELE RALLY

RALLYGIDS. 50 e ELE RALLY RALLYGIDS 50 e ELE RALLY INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE EN WELKOM... 3 2. JUBILEUMBOEK 50 JAAR ELE RALLY... 4 3. CONTACTINFORMATIE... 5 4. PROGRAMMA... 7 5. INSCHRIJFINFORMATIE... 9 6. SERVICE WELCOME CENTER,

Nadere informatie

Dé Huisartsengids. Voor huisartsenpraktijken & de HAP

Dé Huisartsengids. Voor huisartsenpraktijken & de HAP Dé Huisartsengids 2011 Voor huisartsenpraktijken & de HAP 1 ICT 6 8 Financieel & verzekeren 18 Advies 6 Declareren 6 Digitaal archiveren 6 HIS 6 Netwerk & werkplekbeheer 8 Roosteren 9 Software 9 Website

Nadere informatie

Wat zijn Centra voor Jeugd en Gezin en waar kunt u ze vinden?

Wat zijn Centra voor Jeugd en Gezin en waar kunt u ze vinden? Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.2.91 Wat zijn Centra voor Jeugd en Gezin en waar kunt u ze vinden? algemene informatie bronnen www.samenwerkenvoordejeugd.nl, maart 2011 Een Centrum voor Jeugd en

Nadere informatie

Verenigingenboek 2014-2015

Verenigingenboek 2014-2015 Verenigingenboek 2014-2015 Sportraad MUSST Maastricht Oktober 2014 Voorwoord Hierbij geeft de Sportraad Maastrichtse Universitaire Studentensport Stichting (MUSST) 2014 2015 jullie het verenigingenboek,

Nadere informatie

Afdeling Midden Jaarstukken 2003 Algemene Ledenvergadering 2004

Afdeling Midden Jaarstukken 2003 Algemene Ledenvergadering 2004 Afdeling Midden Jaarstukken 2003 Algemene Ledenvergadering 2004 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN NTTB - AFDELING MIDDEN 2003 Uitnodiging + agenda + bijlagen pag. 1 t/m 7 Notulen extra Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

LIST OF REGISTERED ESTABLISHMENTS IN THE NETHERLANDS FOR ANIMAL FEED

LIST OF REGISTERED ESTABLISHMENTS IN THE NETHERLANDS FOR ANIMAL FEED 00026 Grasdrogerij Hartog B.V. LAMBERTSCHAAG Mijnsherenweg 7 1658 CA 00055 Agro Delta Op- en Overslag BV ZWIJNDRECHT Lindtsedijk 62 3336 LE 00119 Veevoederbedrijf Alpuro B.V. UDDEL Elspeterweg 60 3888

Nadere informatie