Secretarieel jaarverslag Bestuur 39 der Studievereniging i.d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Secretarieel jaarverslag 2011-2012 Bestuur 39 der Studievereniging i.d"

Transcriptie

1 Secretarieel jaarverslag Bestuur 39 der Studievereniging i.d 1

2 2

3 Inhoud Secretarieel jaarverslag Bestuur 39 der Studievereniging i.d 1 Voorwoord 4 Studievereniging i.d als vereniging 5 Bestuur 39 der Studievereniging i.d 6 Korte termijn beleid Bestuur 39, speerpunten, verwezenlijking en projectplannen 11 Speerpunten 12 Overige Projectplannen 14 Chronologisch jaaroverzicht 15 Activiteiten der Studievereniging i.d

4 Voorwoord Afgelopen jaar, het jaar van Bestuur 39, een jaar waar veel veranderd is, maar toch ook weer niet. Vanuit bestuursperspectief is het natuurlijk erg lastig in een document te vangen wat je allemaal mee maakt in zo n jaar. Je hebt aan de ene kant de doelen en projecten van je bestuur. Aan de andere kant vullen je dagen zich met commissieplannen en andere spectaculaire ideeën, om over functiegerelateerde taken maar niet te beginnen evenals het draaien van de vereniging in het algemeen. Tussen al deze drukte in ontmoet je fantastische mensen en leer je op persoonlijk vlak natuurlijk ook van alles. In het komende document zijn alle zaken van het afgelopen jaar van Studievereniging i.d beschreven. Het omvat een jaarverslag van zowel verenigingsbreed perspectief als van het complete activiteitenpakket dat de vereniging rijk is. Voor zover het mogelijk is om een heel jaar in een document te vatten, hoop ik dat alle verhalen en foto s niet alleen een beschrijving zijn van dingen, maar ook het gevoel en de herinnering oproepen die er bij hoort. Veel lees en kijk plezier Janne de Hoop Secretaris der Studievereniging i.d

5 Studievereniging i.d als vereniging Studievereniging i.d is de studievereniging gekoppeld aan de studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Studievereniging i.d is een van de grootste (al dan niet de grootste) studievereniging van Nederland. Niet alleen hebben wij een groot aantal leden, namelijk 3072, meer studenten dan de faculteit rijk is. Ook hebben we een groot aantal mensen dat zich actief inzet voor de vereniging in een van de commissies. Dit getal van 3072 is gebaseerd op het totaal aantal leden, dit betekent inclusief ereleden, leden van verdienste, studentleden en buitengewone leden. Het aantal studentleden ligt nu ongeveer 2600 In de 26 verschillende commissies (waarvan er een aantal dubbel lopen) zaten in totaal afgelopen jaar 180 mensen. Afgelopen jaar heeft de vereniging haar 39e levensjaar bereikt. Niet alleen blijft de vereniging zich vullen met nieuwe kennis voortbordurend op de afgelopen jaren. Ook heeft de vereniging zich ook dit jaar weer weten aan te passen aan het huidige onderwijsklimaat. Studievereniging i.d behartigt de belangen van haar leden, dat is haar algemene doelstelling. Dit gebeurt op de vlakken career, trips, skills, social and education. Om al deze activiteiten en services mogelijk te maken is er een groep mensen die samen het bestuur vormen waarop de hele vereniging draait. Het bestuur van Studievereniging i.d bestaat uit 7 mensen die zich een jaar lang full-time inzetten voor het leiden van alle commissies en activiteiten. Ook hebben zij veel contacten met het bedrijfsleven en de faculteit om alle publicaties en evenementen in goede banen te leiden. 5

6 Bestuur 39 der Studievereniging i.d 6

7 Kasper van der Knaap Voorzitter Gooit alles in de strijd om de vereniging goed te laten lopen, zelfs zijn rode haar. Commissies i.d-kafee i.d-profession i.d-fix Research Project SpoRa Overige taken SH Computer mini Janne de Hoop Secretaris De rechterhand van de voorzitter, altijd duidelijk aanwezig in het bestuurshok. Commissies EXid X Kopenhagen jaarboek 10/11 vidio 4 IOB 2013 SpoRa Overige taken BHV eindredactie jaarboek 7

8 Mathijs Broekhuizen Penningmeester Behandelt het geld van de vereniging met grote zorg, net als zichzelf Commissies DiGiD Summercue Jaarboek Overige taken BHV Computer maxi Eindredactie Turn The Page Manon Kühne Commissaris Onderwijs Deze pittige tante heeft altijd haar woordje klaar, iets dat altijd van pas komt.. in onderwijs land. Commissies i.d-onderwijs EJW Cases on Tour SpoRa Overige taken eindredactie Turn The Page 8

9 Tal Amram Commissaris Extern Neemt overal de tijd voor Commissies Research Project Foto EJC2 IOB SpoRa Overige taken BHV Maik de Rooij Commissaris Evenementen Deze jongen zorgt niet alleen voor fantastische evenementen, hij is er zelf ook een! Commissies IO Festival Exposid EJC1 Nationaal Ontwerp Weekend Technische Ondersteunings Commissie EXid Y Overige taken Busbeheer BHV Eindredactie Jaarboek 9

10 Michiel Niesten Commissaris Publiciteit Grafisch, TTP, het blikje hij flippert overal doorheen. Commissies Turn The Page Grafisch Actid Springtrip Lustrum Overige taken SH Busbeheer Michèle de Reus Studentlid Opleidingsdirectie Deze kleine reus zorgt ervoor dat we de spirit met z n allen hoog houden. Michèle is officieel geen lid van het bestuur, maar ze verdient hier zeker een plekje. Niet alleen heeft zij op het gebied van onderwijs nauw met ons samengewerkt. Ze heeft het ook het hele jaar met ons uitgehouden in hetzelfde hok en is natuurlijk deel van de groep. Commissies i.d-onderwijs 10

11 Korte termijn beleid Bestuur 39, speerpunten, verwezenlijking en projectplannen 11

12 Speerpunten 1. De zichtbaarheid van de activiteiten en capaciteiten van Studievereniging i.d verbeteren. Met dit speerpunt is het de bedoeling dat alle externe en interne partijen beter op de hoogte zijn van de activiteiten en capaciteiten van i.d als geheel. Dit speerpunt is dan ook opgedeeld in twee verwezenlijkingen. Het fysiek zichtbaar maken van de vereniging Tags Zoals uit het speerpunt blijkt wilden we de vereniging als geheel duidelijk maken. Voorbordurend op de OVE flyer van B38 hebben we de tags bedacht. De tagt zijn 5 termen, waarin alle activiteiten van de vereniging te vatten zijn: Career, Social, Skills, Trips en Education. Deze vijf tags kunnen voor alle verschillende communicatie middelen gebruikt worden. Om te beginnen hebben we een algemene commissieposter gemaakt, waarop door middel van de tags alle commissies worden toegelicht. Deze is o.a. uitgedeeld aan alle nieuwe eerstejaars. Daarnaast hebben we de tags ook doorgevoerd op de website, de muur bij i.d en zouden we het ook graag gekoppeld zien aan de facebook. wat er gebeurd. Om deze reden wilden wij graag bestickering op de ruiten. Deze ttransparante bestickering is ten tijde van schrijven van dit verslag nog maar gedeeltelijk aangebracht. Helaas leverde dit enige weerstand op van de faculteit. Het is te hopen dat deze tegenslagen overwonnen kunnen worden en dat er in de nabije toekomst op alle ruiten de transparante bestickering te zien zal zijn. Koffieweek Bij het uitdragen van de vereniging hoort ook een duidelijk aanloop punt. Om de balie weer in de spotlight te zetten hebben wij een koffieweek gehouden. Niet alleen was dit leuk om uit te delen, ook was het een gemakkelijk begin naar een leuk gesprek met (niet-actieve) i.dleden. Consistente en eenduidige communicatie voeren synchroniseren van verschillende media Het blijft altijd lastig, maar dit is het hele jaar door een focus punt voor ons geweest. Zo hebben we elke keer de maandposter, TTP en nieuwsberichten in de nieuwsbrief met elkaar gekoppeld. De maandposter is iets wat wij ingevoerd hebben dit jaar. Iedere maand lieten we een poster plotten met de belangrijkste activiteiten die naast de bar in Kafee hangt. Overigens om alle posters wat netter te houden in Kafee hebben we zowel in Kafee als op de wc kliklijsten opgehangen, waardoor de posters een vaste plek hebben. Blikje Aan de hand van het verdwijnen van de zuil, bleek uiteindelijk dat het blikje (oftewel dat ronde ding in de hal) van de vereniging is. Als tussenoplossing is er nu een grote band bovengehangen, waardoor het poster verkeer al iets gestroomlijnder gaat. Hopelijk zal in de toekomst het hele blikje op de vereniging afgestemd kunnen worden. Bestickering Bij het fysiek zichtbaar maken van de vereniging hoort volgens ons ook het duidelijk maken waar de ruimtes van Studievereniging i.d zijn en 12

13 2. Het vakgebied naar de student brengen Dit speerpunt focust zich op een kant van de wisselwerking tussen de studenten en het vakgebied. Hiermee wilden we het bedrijfsleven meer naar de IO er toehalen. De netwerkmogelijkheden tussen student en professionals faciliteren Wij zagen een gemist in de voorbereiding op de beroepspraktijk. Een directe invulling van deze verwezenlijking is de opstart van de nieuwe commissies i.d-profession. Met deze commissie wilden we alleen activiteiten organiseren waar de masters in geïnteresseerd zijn, ook wilden we een bredere voorbereiding bieden op de beroepspraktijk. Hiermee wilden we dat de studenten hier ook actief in gingen deelnemen door bijvoorbeeld het doen van cases of het maken van portfolio s. Het inspireren en informeren van de student over het vakgebied Binnen deze verwezenlijking hadden wij het over een passieve invulling van het speerpunt. Hierbij moet gedacht worden aan onderdelen die de vereniging organiseert, maar waar de student niks voor hoeft voor te bereiden. Zo kan er gedacht worden aan een tentoonstelling e.d. Niet alleen hebben wij activiteiten hiervan ondergebracht bij i.d- Profession (zoals de JMP borrel), ook hebben we meer contact tussen docenten en studenten gestimuleerd. Zo gingen er bij Springtrip en bij Research Project docenten mee. Daarnaast hebben we met de Actid een groot aantal lezingen aangepakt. 13

14 Overige Projectplannen IOB projectplan In het IOB projectplan zou onderzocht worden of de datum van de IOB zoals deze nu staat wel voldoet. Hierbij zijn alle betrokken partijen zowel bekeken als ondervraagd. De conclusie hiervan was al snel duidelijk. Komend jaar zal de IOB plaats vinden in februari. In het derde kwartaal dus, zodat de 3e jaars studenten ook op de faculteit aanwezig zijn en de eerste en tweedejaars ook al iet verder in hun jaar zijn. Komend jaar zal gekeken moeten worden of het verzetten van de IOB inderdaad een toename in het aantal bezoekers heeft veroorzaakt. Zo niet, dan zal er misschien naar een ander format gekeken moeten worden. Commissietrajetplan ieder jaar blijkt weer opnieuw dat het lastig is de verschillende commissies goed te leiden. Wat wij vooral zagen is dat er geen duidelijk begin en eind van een commissie meer was. Hier zijn wij ons vanaf het begin van het jaar op gaan focussen. Niet alleen hebben we een format gemaakt voor eerste vergaderingen, ook hebben we er weer duidelijk op toe gezien dat de commissies een duidelijk einde hebben. Hier kan ook jaarboek weer zijn voordeel uit halen, omdat de stukjes eerder binnen zijn. oud-bestuursleden hem ook weer konden gebruiken afgelopen jaar. Epsressolounge De espressolounge is al lange tijd een wens van de faculteit. Ze willen een plek zoals op bouwkunde waar zowel studenten als docenten samen komen om koffie te drinken en gezellig te praten. Nu is het plan ontstaan om dit te doen naast i.d-kafee in een soort van samenwerking. Omdat deze plannen dit jaar eindelijk vaart leken te krijgen hebben wij ons er extra hard tegenaan bemoeid. Mathijs en Tal hebben vanuit hun projectplan in een werkgroep gezeten met de faculteit. Een van hun plannen is als meest geschikt bevonden, dus dat is al een zet in de goede richting. Wij hebben geprobeerd duidelijk te maken, dat we best met ze mee willen denken, maar dat ze niet zomaar dingen in onze ruimte kunnen veranderen zonder ons erin te betrekken. Daarnaast hebben we ons hard ingezet om de meerwaarde van i.d duidelijk te blijven maken bij alle verschillende betrokken partijen binnen de faculteit. Nieuwe bus Dit jaar had IOF een evaluatie weekend. Helaas kwam hierbij onze geliefde bus in een ketting botsing terecht, of zoals uitgelegd door Joeri: Onze lieve bus gaf een kusje op het kontje van zijn voorganger. Er is eerst ook overwogen om een auto te kopen met aanhanger, een busje te leasen of er altijd een te huren. Na uitgebreid wikken en wegen werd besloten om een nieuwe bus te kopen.weliswaar kleiner dan de vorige, maar hij gaat daardoor hopelijk langer mee. Uiteraard is de nieuwe bus ook weer netjes bestickerd, werderom gesponsort door VPS en de TU Delft. Een nieuwe bus vroeg ook om een nieuw busbeleid (en een samenwerking met M&C voor meer geld), waardoor 14

15 Chronologisch jaaroverzicht : Eerste dag van het collegejaar : i.day : Wissel ALV : Constitutieborrel : Openingsfeest in de Lorre : Wissel Kafee : Tappersverkiezingen : PM1: i.d-kafee, RP, i.d-o, i.d-p, EJC : PM2: Foto, i.d-fix, DiGiD, vidio, Grafisch : PM3: Exposid, TTP, EXid X, Actid, TOC : Oktoberfest : Commissieuitje 1 boerengolf : Eerstejaarsfeest Boer zoekt Hoer : ereledenuitje 14/ : Hoestnou?! : Docent van het jaar verkiezing 23/ : IOB 25/ : NOW 28/ : Expositie 1 Games Overboard : Kafeest Bosnimfen, houthakkers en woudlopers 16/ : EXid X Kopenhagen : One day case i.d-profession : PM4: CoT, Springtrip, jaarboek, IOF : ALV : Expositie 2 nieuwjaarsfoto s : Oudbesturenborrel : EJC1 Hangar 36 uitje : afscheid Cees de Bont benoeming tot erelid : Bestuurstappen 03/ : Halfjaarlijkse evaluatie : i.day : Bierproeverij : Carnavalskafe : Bestuursinteresseborrel : jaarboekrelease i.d s so fluffy 19/ : Cases on Tour 24/ : Springtrip Zweden : Commissieuitje 2 create i.d : PM5: EJC2, EXid Y, Summercue : Kaspacekafee 19/ : Bestuursvakantie : Kafeest : ALV : IOF Band- en DJ- contest 25/ : Expositie 3 Food Design : Beugelkafee 03/ : EXid Y Munchen : Eerstejaarsfeest 2 Drawsome party : Familiedag : Summercue IOlympics : Commissieuitje 3 memory : PM6: EJW, IOB, Bestuur : Professoren-Kafee, pluimuitreiking : LBG : i.day 2 19/ IOF week met workshop, lezing en expositie : IOF Industries Ignited : Relatieborrel : Mentorenverkiezingen 09/ : Research Project Brasil 17/ : Eerstejaarsweekend 90 s generations survived the millennium 15

16 Activiteiten der Studievereniging i.d e dag Deze dag namen wij, het 39e bestuur voor het eerst zitting in het bestuurshok. Gelukkig werden we die ochtend warm ontvangen door onze voorgangers en lag er voor iedereen vast een lijstje klaar met eerste taken. Want hoewel er in een bestuursjaar een hoop te doen is, toch weet je op het begin nooit precies waar je moet beginnen i.day 0.0 De eerste week van het collegejaar, maakten wij direct gebruik van de grote aanwezigheid van de studenten om de commissies van i.d in het zonnetje te zetten. In de pauzes stond het bestuur klaar om alle vragen over commissie doen te beantwoorden, en met succes, want ook dit jaar was er weer een fantastische groep mensen die zich inzette in alle verschillende commissies! Wissel ALV 19 September 2011 werd het negenendertigste bestuur der Studievereniging i.d geïnstalleerd tijdens de wissel-alv. Uiteraard werd in eerste instantie het secretarieel en financieel jaarverslag van Bestuur 38 gepresenteerd, waarna het negenendertigste bestuur officieel geïnstalleerd werd en er verschillende cadeaus werden uitgewisseld. Bestuur 39 presenteerde toch wel gespannen hun beleid en na dat deze aangenomen werd, konden ze allemaal weer ontspannen voor de constitutieborrel Constitutieborrel Tijdens deze borrel mogen alle vrienden, huisgenoten, commissies en 16

17 andere Studieverenigingen het nieuwe bestuur komen feliciteren met hun officiële installatie. Dit alles gaat natuurlijk gepaard met een hoop gezing, gegooi en gedrink. Ook dit jaar verzorgde Kafee het te drinken drankje voor het bestuur, uiteraard in de kleur van komend jaar: zalm roze. En dan mag je zelf bedenken wat voor spannende dingen daarmee te verzinnen zijn! Halverwege de borrel werd de Pedel naar buiten gedragen, maar gelukkig ook weer naar binnen gehaald Openingsfeest IO Deze avond vond het openingsfeest van IO plaats, traditioneel gezien een feest waarbij de eerstejaars na de eerste weken les weer even met z n allen een biertje kunnen drinken, waar natuurlijk door alle andere studenten ook dankbaar gebruik van gemaakt wordt. Dit jaar vond dit hele festijn plaats in de Lorre in plaats van de Speakers, maar dat mocht de pret niet drukken en al met al is het een fantastische avond geweest Wisselkafee Deze derde woensdag van Kafee is officieel het stokje overgedragen van Kafee 39 naar Kafee 40, ook wel Kafee XL genoemd. De eerste helft werd zoals altijd getapt door Kafee 39, waarna 40 de laatste twee uur voor hun rekening nam. Dit ging gepaard met het uitdelen van een gratis fust. Kafee XL heeft die avond de toon gezet voor een geweldig Kafee jaar! PM s 1,2 en vond onze eerste PM plaats. De week erna, , vond de tweede plaat gevolgd door de derde op In totaal presenteerden 15 commissies zich verspreid over de drie dagen. Alle commissies waren erg enthousiast om komend jaar aan de slag te gaan en de vreemdste commissie namen kwamen langs. De langste naam dit jaar is die van foto: Epic Moment Pioneering Ninja Wolf- EPIC MOMENT PIONEERING NINJA WOLFPACK WHICH MAKES INSANE PHOTOS IN ZE FACE AWESOMELY, FOR HISTORICAL PURPOSES 17 EP PIO NIN W IN IN AW FOR

18 pack which makes insane photos in ze face awesomely, for historical purposes. Verder is EXid X dit jaar extra awkward, was het filmpje van vidio nog veel awkwarder en heet Kafee dit jaar: Kafee XL of je rum lust Tappersverkiezing- i.d-kafee Ook dit jaar werden weer de gekste toneelstukjes opgevoerd en verkleedkleren uit de kast getrokken. Uit deze geweldige groep mensen zijn de tappers voor Kafee XL gekozen. Met als hoogte punt deze avond de Haagse Sjonnie en Anita Oktoberfest - i.d-kafee Ook dit jaar vond weer het fantastische Oktoberfest plaats. Alle Anton und Heidi pakjes werden uit de kast getrokken en het bier vloeide rijkelijk. Er zijn 408 pullen in gekocht, die om kwart over 7 al op waren. Daarnaast zijn er ongeveer 300 worsten verkocht (misschien omdat Sacha ze zo geweldig zat te verkopen) en 17 fusten bier doorheen gegaan. Ook FMVG, Wim Prins en het servicepunt waren goed vertegenwoordigd. Ondanks dat er de volgende ochtend overal glas lag van kapotte pullen, was het een geslaagde avond. Er was zelfs een record omzet van ruim 3600 euro! Commissie uitje 1 Nadat iedereen zijn buikjes vol gegeten had, kwamen alle commissieleden van i.d samen in het i.d-kafee voor het supergeheime epische eerste commissie-uitje. Wat men niet wist, is dat 3 bestuursleden die dag in het geheim een episch klompengolf-parcours had uitgezet in de Delftse Hout. Daar aangekomen werd iedereen in 8 groepen verdeeld. Met een overlevings-winkelwagenkar (inhoud: 48 halve liters bier, 2 zakken chips, een zak spekjes en een flesje cola) kon het parcours beginnen. Na een rondje om het meer en iedereen de bal door ieder poortje had gegolft, werd groepje 3 tot winnaar verkozen. De biertjes waren nog lang niet op, dus de avond ging nog even door! 18

19 Eerstejaarsfeest boer zoekt hoer - EJC1 Het eerstejaarsfeest georganiseerd door EJC1 was een succes. Niet alleen waren de mensen goed verkleed, ook de aankleding was top. De ramen van de vergaderzaal waren omgetoverd tot een red light district compleet met boerderij dieren en hoeren en de dj stand was omgetoverd tot een boerderij. Er zijn 110 mensen binnen geweest waarvan 60 eerstejaars, waarvan er weer 19 op de avond zelf lid van i.d zijn geworden. De overige bezoekers bestonden uit: de eerstejaarsweekend mentoren, B38 (met name de BHV ers), TOC, foto, EJC1 en B39. Er waren 3 kotsers, en veel dronken tappers. Wel was iedereen om tien voor 2 s nachts al klaar met opruimen (daarbuiten gelaten dat er de volgende ochtend opnieuw gedweild is) ereledenuitje Elk jaar gaat het bestuur een dagje weg met de ereleden. Niet alleen bevatten deze mannen een hoop levenswijsheid, ook hebben ze veel leuke herinneringen over de vereniging. Op deze donderdag middag vertrokken wij met z n 8 en naar Den Haag. Voor het Esher museum troffen wij Hans Dirken, Nico Vink en Klaas Roberts, helaas waren de andere ereleden verhindert. Na een wandeling door het museum, voorzien van levendig commentaar van de drie heren, vertrokken we richting een restaurant. In dit Argentijnse restaurant hebben we van een heerlijke maaltijd genoten, waarna de heren weer richting huis vertrokken. Een goede avond, waar wij als bestuur in ieder geval weer een hoop te weten zijn gekomen. 14/ Hoestnou?! - i.d-onderwijs Deze week ging het om het verzamelen van input. i.d-onderwijs had in de hal van IO een truss opgehangen waar iedereen zijn klachten op kwijt kon. Aan het eind van de week was er een gordijn ontstaan met opmerkingen over het onderwijs in onze faculteit. 19

20 Docent van het jaarverkiezing Ook dit jaar was er weer een docent van het jaarverkiezing van de beste docent van de TU. Naar aanleiding van de pluim verkiezingen heeft Studievereniging i.d Yu Song voor de tweede maal voorgedragen. Helaas ging hij er niet met de prijs vandoor, maar aan het filmpje gemaakt door vidio kan het niet gelegen hebben. 24/ IOB Dit jaar vond de elfde editie van de IOB plaats. De beurs was met 24 stands een klein stukje kleiner dan afgelopen jaar, maar daardoor niet minder professioneel. De stands waren dit jaar van Laarhoven design, waardoor het opbouwen vele malen sneller ging dan afgelopen jaren. Ook vonden de bedrijven dat het er professioneler uit zag. Ook dit jaar waren er weer lezingen, een Wacom draw-off en drukbezochte speeddates. Wij als i.d stonden dit jaar bij de informatiebalie samen met het valorisatie team en het career centre. 25/ NOW Dit weekend vond het NOW plaats. Dit jaar onder Delftse begeleiding van Maik, Letteke en Charles. Vrijdag middag vertrok een groep van ongeveer 11 mensen naar Enschede. De reacties achteraf waren enthousiast, de Twentse mannen waren bij een aantal dames helaas tegen gevallen. Verder zat het weekend wel vol met workshops, een pubquiz, een case over verpakkingen en natuurlijk feestjes. 28/02-11/ Expositie board games overboard Hoe overleven gezelschapsspellen het in de 21ste eeuw? Met het tijdperk van computers en individualisering is er vraag naar een nieuwe vorm van gezelschapsspellen. Als men de tegels van het ganzenbord volgde van deze expositie, kreeg men een duidelijk beeld van de ontwikkeling van het oudhollandse gezelschapsspel. En de bezoeker kon zijn ideeën kwijt bij what s next? ; hoe zal het bordspel zich in de 20

21 toekomst ontwikkelen? Kafeest Bosnimfen, houthakkers en woudlopers Het eerste kafeest dit jaar was op 14 december een feit. Het hele kafee stond vol met elfjes, houthakkers en ander bosachtig gespuis. Waarbij het gehele kafee geheel was omgetoverd tot waar bos, met een boom boven op de bar. Een van de hoogtepuntjes deze avond was natuurlijk Michiel in een (elven) jurk. 16/ EXid X Koop n heggetje Van donderdag avond tot maandag ochtend vertrok een groep van 30 enthousiaste IO ers naar Kopenhagen. Hier werd de ontwerpwereld bekeken in Kopenhagen, maar natuurlijk ook het nachtleven van Kopenhagen bleef niet onbenut. De eerste dag gingen ze naar een ontwerpbureau waar ze onder andere brillen maakten met 3D materiaal geintergreerd in het glas. De volgende dag gingen ze naar MAIK design, een klein ontwerpbureau om hun weg te vervolgens naar het Copenhagen Institute of Interaction Design, waar een afstudeer presentatie bezig was. De zondag sloot het weekend af met een fietstocht door Kopenhagen en een bezoek aan het design museum One day case Streetlife Deze dag vertrokken ongeveer 20 masterstudenten naar Streetlife om een one day case voor te bereiden. De opdracht werd uitgelegd, waarbij verschillende culturen centraal stonden. Er werd gekeken naar begraafplaatsen in verschillende context. De eerste middag liep ten einde na een informele borrel met alle deelnemers. De week erna werd de case vervolgd en werden er o.a. moodboards gemaakt van de begraafplaatsen. Het geheel werd uiteraard afgesloten met een netwerkborrel in ons eigen i.d-kafee. 21

22 PM 4 Bij alweer de vierde PM van dit jaar presenteerden Cases on Tour, Springtrip en IO Festival. Waarbij het thema van IOF dit jaar bekend gemaakt werd, namelijk: Industries Ignited. Dat beloofd in ieder geval een spetterend festival te worden! De Springtrip presenteerde ook hun bestemming namelijk Zweden, waarbij ze uiteraard naar de IKEA willen gaan Actid kerstontbijt Een traditie in wording: het Actid kerstonbijt. Voor sommige viel het wat zwaar om er zo vroeg te zijn, maar het was heerlijk om het kerstgevoel ook nog even naar i.d te brengen ALV 2 De tweede ALV dit jaar stond volledig in het teken van de tussenstand en de activiteiten van het bestuur dit jaar. Er werd nog voor een aantal oude stukken gestemd, maar daarnaast werd er ook gekeken of het beleid dat 39 bedacht had wel werkte. Natuurlijk kwamen er nog een aantal tips en ideeën van oud besturen, waarop wij weer konden gaan bedenken of we daar iets mee gingen doen tot Expositie 2 A Fresh Start Overal over de wereld viert men oud en nieuw in een andere cultuur met andere gewoontes. De foto-expositie A Fresh Start liet zien hoe men de jaarwisseling beleeft van de Samoa-eilanden tot de mensen in Papua Nieuw-Guinea. Ook kon je jou jaarwisselingsfoto insturen naar de Exposid-commissie, zodat die er tussen kwam te hangen! Oudbesturenborrel Deze avond mochten alle oudbesturen naar i.d komen om weer een avondje zoals vanouds biertjes te drinken! Hier waren Maik en Manon 22

23 de gastheer en vrouw van de quiz. Waarbij gekeken werd hoe goed de kennis van de verschillende functies was. De avond eindigde met een hele bar vol bier, waar natuurlijk weer fantastische foto s van gemaakt zijn EJC1 uitje Hangar eerstejaars hebben zich op 19 januari verzamelt op station Delft om wat meer van de IO-beroepspraktijk te zien. In het Haagse Hangar36 bevinden zich allerlei creatieve bureaus, waar we er bij drie op bezoek gingen: Studio Überdutch vertelde over brand innovation, Duel liet verschillende voorbeelden van hun grafische ontwerpen in de praktijk zien en bij Bureau CQ zagen we tal van producten die ze in China hebben laten produceren. Kortom, het was dus erg inspirerend! afscheid Cees de Bont Deze dag nam Cees de Bont afscheid van onze faculteit. Hierbij had i.d nog een extra verrassing; zijn benoeming tot erelid bij i.d! Voor ons dus een extra speciale dag, maar ook Cees was erg blij met zijn benoeming Bestuurstappen Deze woensdag in de tentamenweek nam het bestuur het een avond van Kafee over achter de bar. Kafee vond het nog wel lastig om het helemaal los te laten, maar uiteindelijk heeft het bestuur de hele avond getapt en zijn er genoeg goudgele over de bar gegaan Halfjaarlijkse evaluatie Dit weekend vertrok het bestuur een weekend naar de katjeskelder om het eerste halfjaar te evalueren. Alle commissieleden merkten daar vrij weinig van, behalve dat het bestuur er maandag ochtend waarschijnlijk vrij moe uit zag na een weekend vol vergaderen. In ieder geval konden we weer met frisse moed aan de slag. 23

24 iday 1 s Woensdags vond de eerste echte iday plaats. De kuil werd omgetoverd tot i.d wereld waar alle commissies konden laten zien wat ze nu precies allemaal doen. Kafee had de bartafels mee gesleurd en dronk appelsap (waarvan de faculteit overigens dacht dat het bier was), TTP had een tipi opgezet en tussen vidio en foto is een ware strijd los gebarsten die later nog uitgevochten zal worden op de bowling baan. Voor het bestuur was deze dag, een dag om de nieuwe tags uit te proberen, waarmee de commissies ingedeeld waren. Deze categorieën zullen nog bij meer dingen dit jaar terug gaan komen bierproeverij Het eerste weekend van februari is kafee afgereisd naar onze lieve zuiderburen om inkopen te doen voor de bierproeverij. Om deze avond epischer te maken dan ooit lieten ze zich uitgebreid door alle brouwers voorlichten over het desbetreffende bier. Dit wist Luuk vervolgens op de avond zelf levendig aan ons over te brengen. Zo n speciaal biertje smaakt natuurlijk al heerlijk, maar met zoveel liefde en zorg van Kafee erbij smaakten ze des te lekkerder. Daarbij hadden ze ook nog gezorgd voor heerlijke versnaperingen, waardoor we niet geheel kruipend naar buiten hoefden te gaan Carnavalskafee Met een Brabander in de kafee commissie en twee in het bestuur kon i.d er natuurlijk niet aan ontkomen: Carnaval! Onder sacha s scherp toeziend oog werd i.d-kafee omgetoverd tot een waar carnavals kafee! Alle middelen werden uit de kast gehaald, om er een top avond van te maken. Helaas is de confetti nog steeds terug te vinden Bestuursinteresseborrel Ook dit jaar werden er bestuursinteresseborrels gehouden. Iedereen 24

25 die benieuwd is naar wat het bestuur nou de hele tijd uitvoert, en misschien wel het stokje over wil nemen was welkom om alle vragen te stellen die in ze opkwam. Meerdere keren worden soortgelijke borrels georganiseerd en uiteindelijk staat er weer een geweldig team klaar om komend jaar de vereniging te runnen: Bestuur jaarboekrelease Eindelijk was het zover, het jaarboek zou gepresenteerd worden. Niet alleen was de release van i.d s so fluffy al een fenomeen op zich, ook stak Michiel zich zoals beloofd in een monsterpak om het jaarboek nog extra te promoten. En wie geluk heeft, heeft zelfs een gesigneerd exemplaar door het monster zelf. 19/ Cases on Tour De 3 busjes stonden klaar op de parkeerplaats en alle koffer waren gepakt. Cases on Tour was klaar om te vertrekken richting het eerste bedrijf. Gedurende 4 dagen werden er cases uitgewerkt van een viertal bedrijven, namelijk: Gazelle, Senz, Hema en Philips. Overigens was er ook nog tijd voor spelletjes en is ongetwijfeld in de desbetreffende steden het nachtleven onveilig gemaakt. Er is ook op zeer diverse plaatsen geslapen, van matras tot matje en van boot tot scouting kasteel. 24/03-02/ Springtrip Springtrip; De reis voor eind bachelors en master naar een (ver) land in Europa. Dus waar vertrokken ze heen de 24e? Naar Brussel. Dit was echter alleen als tussenstop, zodat ze gunstiger het vliegtuig konden pakken richting Zweden. In Zweden bezochten ze in Stockholm verschillende ontwerpbureaus en hingen ze natuurlijk de toerist uit. Daarnaast zijn ze op bezoek geweest bij het enige echte hoofdkantoor van IKEA! 25

26 Commissieuitje 2 create i.d Tijdens dit commissie uitje hebben Tal en Michiel een echte IO manier gevonden om alle commissies elkaar te leren kennen. We vertrokken met z n allen richting DNA, waar Tal en Michiel een hoop klusmaterialen neer hadden gelegd. Hier kregen alle teams opdrachten om bepaalde voorwerpen te maken. Degene die op het eind de meeste punten haalde die won, en dus de meeste voorwerpen raadde, won PM 5 Tijdens deze PM waren er drie commissies die zich presenteerden. EJC2, EXid Y en Summercue lieten hun plannen zien voor de dingen die volgden. EJC2 liet weten terug te willen naar de basis (de oerdriften) en meer te willen laten zien van het ontwerp proces, EXid Y ging naar Munchen en Summercue presenteerde met een spetterend filmpje hun thema: IOlympics Kaspacekafee Tijdens dit thema Kafee werd het i.d-kafee volledig omgetoverd tot spacesferen. Zoals we gewend zijn van de commissie hulden zij zich weer in een geweldige outfit, geheel gehuld in aluminiumfolie. Daarnaast zweefden er overal ruimteschepen en waren zelfs de lampenkappen aangepast. Een geslaagd thema. 19/ Bestuursvakantie Deze week moest i.d het even zonder Bestuur 39 stellen. Gelukkig was Bestuur 38 bereid om op te passen want wij gingen op wintersport! Met z n allen met de bus hebben we een week lang genoten van de sneeuw, het bier, andere franse toeristen en de Vie bar. Een fantastische week om weer even lekker bij te komen van alle drukte op i.d, zodat we daarna weer met frisse moet het hok in konden duiken! 26

27 Kafeest 2 Fourty-Love Het tweede Kafeest van het jaar stond geheel in het thema van tennis, maar vooral 40 het nummer van de Kafee commissie dit jaar. Ze hebben zichzelf ontzettend overtroffen wat dit feest betreft. De hele week zijn ze bezig geweest met het verven en ophangen van tennisballen, het maken van decors en het creeeren van een heuse tennisbaan op de vloer van Kafee. De tennisballen gaven een geweldig effect met alle lichten en iedereen heeft een fantastisch feest gehad. Overigens zorgde het thema ook voor heerlijke foute outfits met als hoogtepunt de commissie uiteraard, die allemaal half man half vrouw waren ALV 3 Helaas was de opkomst van deze ALV recordbrekend laag, maar de onderwerpen waren desalnietemin erg interessant. Niet alleen was er een algemene verenigingsupdate, ook werd er gesproken over het nieuw biercontract en de komst van een eventuele espressolounge IOF Band- en DJ contest Om de line-up van het IO Festival helemaal compleet te maken, werden er nog lokale bandjes en DJ s gezocht. Deze streden tegen elkaar op de IO Festival Band/DJ-contest in de Koornbeurs. Het was een gezellige drukke avond. Uiteindelijk is ROLLA de winnaar van de bandjes geworden en Nygel Hearo de DJ-winnaar.Dit complete festijn vond plaats in de Koornbeurs waar iedereen helemaal lso ging bij dit geweldige voorproefje van IO Festival Industries Ignited / Expostie 3 Food Design Hoe ervaren wij eten? Allerlei factoren hebben hier invloed op, zo ook factoren die je kan ontwerpen, zoals smaak en vorm. De expositie Food Design gaf een overzicht hierover. Er was onder andere te zien hoe mensen smaken proeven, hoe smaken samengesteld worden en hoe voeding wordt vormgegeven. In deze expositie is zelfs de huisstijl 27

28 van exposid doorgevoerd in het ophangsysteem van de foto s Beugelkafee Er is natuurlijk altijd reden voor een extra feestje, maar dit jaar hadden we wel twee extra goede redenen. Zowel de afsluiting van het nieuwe biercontract als het lustrumjaar van Kafee hebben gezorgd voor het ontstaan van Beugelkafee. Er werd een grote container met Grolsch beugelsafgeleverd, inclusief prachtige uitgifte bar. Het weer was niet optimaal, maar daar trokken de bandjes en de bezoekers zich gelukkig niks van aan. Verder was dit lustrum kafee ook een leuke gelegenheid voor sommige oudgedienden van kafee om ook langs te komen. 03/ EXid Y München Dit jaar vertrok EXId Y naar Munchen. Allereerst wordt er dan natuurlijk gedacht aan Duitsland en dus aan bier, maar uiteraard zijn er naast het bier ook nog een hele hoop andere dingen te vinden in Munchen. Zo zijn ze op bezoek geweest bij Frog design en Eerstejaarsfeest 2 Drawsome Party Ook dit jaar is er weer een feest georganiseerd samen met onze creatieve vrienden van bouwkunde. De enthousiaste eerstejaars hebben gekozen voor een andere locatie dan anders, waardoor het thema nog meer tot uiting kwam. De muren van Lijm&cultuur waren beplakt met wit karton en wie in een wit T-shirt kwam kon zowel de muren als zichzelf ondertekenen. Dit alles uiteraard met blacklight stiften. Jammer dat er een aantal dingetjes mis zijn gegaan (zo is een DJ er al voor het feest uitgezet en is er een pinautomaat kwijtgeraakt), maar het was een goed feest! Familidag Alle eerstejaars kregen deze dag de kans om aan hun ouders, broertjes, zusjes en eventuele opa s en oma s te laten zien wat ze nu 28

29 eigenlijk uitvoeren op IO. Er was een algemeen openingspraatje o.a. van Daan van Eijk en daarna kon iedereen mee doen aan twee rondes van workshops. Het geheel werd afgesloten met uiteraard een borrel in Kafee Summercue IOlympics De Summercue dit jaar had als thema IOlympics. Nu is het ieder jaar weer de vraag waarin de Summercue zal verschillen met die van voorgaande jaren. Dit jaar waren er een aantal belangrijke factoren. De commissie had dit jaar een levensgrote echte stef stuntpiloot gebouwd. Helaas heeft deze het niet de hele middag vol gehouden, maar het was een fantastisch apparaat. Daarnaast waren de andere spellen natuurlijk ook afgestemd op het thema, maar als klap op de vuurpijl was het fantastisch mooi weer. Er waren maar weinig gewonden (de gebruikelijke pleisters en 1 schouder uit de kom). Dit jaar lag de focus meer op de middag, waardoor het feest s avonds minder uitgebreid was en korter duurde. Dit is door iedereen als positief ervaren, doordat het echt als een afsluiting van de middag voelde, in plaats van als nog een feest op toevallig dezelfde dag. Een geslaagde verandering dus Commissieuitje 3 memory Het derde commissieuitje van dit jaar vond plaats op de faculteit. Door de hele faculteit verspreid waren foto s te vinden, door deze foto s allemaal te verzamelen kon er vervolgens kwartet gespeeld met commissiefoto s. Uiteraard zorgde dit voor de nodige verwarring en chaos, wat geheel werd ondersteund door de Jip en Janneke vlaggetjes, bellenblaas en bubblicious kauwgom. Het geheel werd traditioneel voortgezet bij het Froudelicious feest in de DSB. De boten vlogen in het rond en alle i.d ers hebben weer laten zien hoe je een goed feestje bouwt! 29

30 PM6 Misschien wel de bijzonderste PM, maar in ieder geval de drukbezochtse PM van het jaar. Er konden pizza s voor 3,- besteld worden wat dan ook massal werd gedaan: 59 stuks. Al deze mensen kregen ook wel iets te zien en te horen. Nie talleen presenteerde EJW spetterend het thema 90 s generation survived the millenium en presenteerde de IOB hun plannen, ook presenteerde Bestuur 40 zich voor het eerst. Na een kort introductiefilmpje werden ze bestookt met vragen van met name oud bestuurders, maar ze hebben zich kanig geweerd en zich in ieder geval geschikt bevonden om het 40e jaar van de vereniging te gaan besturen Landelijk Bestuurs Gala Voor het tweede jaar op een rij vond het landelijk bestuursgala plaats. Mede georganiseerd door onze eigen voorzitter Kasper vond het dit jaar plaats in het centraal gelegen Utrecht. Met een grote groep mensen (zowel Bestuur 38, als 39 als 40 waren vertegenwoordigd) vertrokken we richting Utrecht. Helaas was het bier te snel op en hebben we het ziekenhuis van Utrecht ook nog even van binnen moeten bekijken. Uiteindelijk waren we moe maar voldaan om 7 uur weer terug in ons eigen vertrouwde Delft i.dag 2 De tweede i.day van het jaar vond deze dag plaats. Niet alleen was het de bedoeling om de commissies weer even in het zonnetje te zetten, ook was het voor nieuwe mensen mogelijk om zich in te schrijven voor een commissie. Er was een heuse black box gebouwd waarin een filmpje werd vertoond met informatie over alle commissies en als klap op de vuurpijl stond jaarboek klaar om foto s te maken voor in het smoelenboek. 30

31 Professoren kafee en Pluim uitreiking Ook dit jaar weer kregen een aantal professoren en docenten de kans om achter de tap van ons wel bekende i.d-kafee te staan. Hieruit bleek al snel dat een goed biertje tappen moeilijker was dan gedacht, waarna de professoren aandachtig luisterden en keken naar de commissie toen ze het geduldig uitlegden. Dit was niet het enige deze dag. De pluimuitreiking vond ook plaats. De uitslag van alle uitgebrachte stemmen werd bekend gemaakt. De winnaars hiervan zijn: Beste niet lesgevende medewerker: Danielle van Vliet (medewerkster van het servicepunt), Beste bachelor vak: Industriele productie (van Erik Tempelman), Meest inspirerende docent voor DFI studenten: Paul Hekkert, Meest inspirerende docent voor SPD studenten: Frido Smulders Meest inspirerende docent voor IPD studenten: Moustafa Haijan Meest inspirerende Bachelor docent: Yu Song. 19/ IOF week Dit jaar vond voor het eerst de IO Festival-week plaats. Om mensen al lekker warm te maken voor het festival vonden enkele activiteiten plaats in de week voor IO Festival. Maandagavond was de eerste activiteit: de machine-bouwworkshop. Een aantal studenten maakten, onder leiding van Geert Jonkers, bekend van de Machine van de Staat, een ritme-muziekinstrument van oude apparaten en materialen. Deze machine stond vervolgens op het festival om bezoekers mee te vermaken. Dinsdag vertelde Gertjan de Werk, bekend van Llowlab, in zijn lezing over sustainability op festivals. Verschillende projecten werden toegelicht over hoe je festivals duurzamer kan maken. Achteraf was er nog tijd voor een kleine brainstormsessie met de bezoekers. Tijdens het festival zelf kon men een expositie bezichtigen over festival design. Van veel typische festivalproducten (van breekmuntjes tot dixi s) werd het verhaal achter het ontwerp verteld. 31

32 IO Fesival Industries Ignited Dit jaar vond de 30e editie plaats van IO Festival op vrijdag 22 juni. Helaas weer opnieuw de vrijdag van de witte week en daardoor ook pas op de avond zelf uitverkocht. Dit jaar is er geëxperimenteerd met twee podia die elkaar afwisselden, waardoor er bijna geen ombouw tijd is bij de mainstage. Een goede succes factor alleen jammer dat er een opstopping ontstond aan het begin van de zaal. Verder was de aankleding natuurlijk super en Kafee eigenlijk net iets te klein voor het enthousiaste publiek dat op de bandjes afkwam. Hoogtepunten waren: De Kraaien, Lola Kyte en de Hype relatieborrel Dit jaar vond de relatieborrel van i.d plaats in de een na laatste week voor de vakantie. Deze avond werden alle sponsoren in het zonnetje gezet en bedankt voor de fijne samenwerking afgelopen jaar. Bestuur 40 was ook aanwezig om alle toekomstige contacten te ontmoeten. Daarnaast konden die middag de relatiegeschenken uitgedeeld worden: een peper en zout vaatje vormgegeven als twee knuffelende spookjes met het i.d logo erop Mentorenverkiezingen Deze middag konden alle koppels zich bewijzen of ze het mentorschap voor het EJW waardig zijn. Iedereen had zich goed laten inspireren door het thema: 90 s generation survived the milenium. Pokemon was een van de veelvoorkomende referenties, maar ook toy box was bijvoorbeeld goed vertegenwoordigd. Een extra bijzondere commissie, aangezien deze maar een keer in de twee jaar plaats vind. Dit jaar ging het Research Project naar Brazilie, maar niet nadat ze 20 weken lang opdrachten hebben gedaan en de cases hebben voorbereid op de faculteit. Naast dat ze cases op gin- 32 gen lossen voor FloraHolland, HACEB, Mentor, RAVO, fast & fluids en Han Brezet hebben ze in Brazilie de ontwerppraktijk bekeken en kennis gemaakt met het studenten leven daar. Een groep van 30 mensen inclusief Annemiek van Boeijen en Frido Smulders heeft in ieder geval een prachtige tijd gehad, nu nog wachten op het symposium ter afsluiting van het geheel. 16/ Eerstejaarsweekend Het thema van dit jaar was 90 s generation survived the milenium, al een aantal keer genoemd in dit verslag.tijdens de voorbereiding van het weekend werd er al uitgebreid gestrooid met jaren 90 hits, maar hier bleek tijdens het weekend nog een schepje bovenop te kunnen. Vrijdag zijn de studenten tussendoor nog naar een algemene ontvangst geweest, waarna wij ze weer helemaal voor ons zelf hadden. Na het traditionele fietsenverven en een kort feestje s avonds, werden ze om 1 uur weer uit bed gehaald voor het nachtspel. Zaterdag stond de hele dag in het teken van alle verschillende spellen en niet te vergeten het insmeren bij de zonnebrand balie, want de zon liet zich dit weekend van zijn beste kant zien. s Avonds is er druk gefeest, waardoor het voor iedereen lastiger was om zondag ochtend klaar te staan voor de ochtendgymnastiek met Laga. Afwijkend dit jaar was dat er geen foodfight plaats vond, ontzettend fijn voor de opruimploeg en voor de eerstejaars niet minder gezellig. Al helemaal niet toen bouwkunde ineens opdook en er een ware battle tegen hen ontstond. 09/ Research Project Brasil

33 Ondersteunende commissies apart in het zonnetje Naast alle activiteiten zijn er ook nog een hoop andere commissies die niet voorbij zijn gekomen. Deze commissies zijn vaak op de achtergrond bezig, maar onmisbaar voor de vereniging. Daarnaast is het blad van binnen ook alleen nog maar professioneler geworden en blijven er enthousiaste reacties binnenstromen. We kunnen dus stellen dat ook dit jaar een erg geslaagd jaar was op TTP gebied. Overigens nog een leuk feitje, dit jaar was het enige jaar dat er een TTP nummer uit kwam gelijk aan het bestuur van dat jaar (39 dus), daarnaast stond er in TTP 40 iets over het lustrum van Kafee. DiGiD Dit jaar bevatte DiGiD een record aantal mensen, namelijk 10. Hierdoor zijn er veel projecten aangepakt en is er hard gewerkte aan de bestaande formats. Zo is de algemene website weer verder ontwikkeld en is er nog gewerkt aan de facebook (wat helaas niet is gelukt). Daarnaast is er voor de IOB naast de website nog een aparte app gemaakt. Ook zag de IO Festival website er dit jaar zowaar nog mooier uit dan voorgaande jaren en kwamen alle elementen inclusief de IOF week hier mooi in naar voren. Grafisch Een vereniging zonder grafische commissie is als een hond zonder staart. Er mist iets, maar je ziet niet meteen wat. Na wat opstart problemen heeft grafisch het er ook weer goed vanaf gebracht dit jaar. Er zijn prachtige huisstijlen ontwikkeld voor IOF, IOB, EJW etc. Daarnaast hebben ze zich weer goed uitgeleefd met de photoshop, illustrator en in design workshops, zijn er prachtige T-shirts gemaakt en vele posters de deur uit gegaan. Turn The Page Hoort in principe niet thuis in het rijtje van ondersteunende commissies thuis, maar verdient toch zeker nog een apart plekje in dit jaarverslag. De Turn The Page heeft ook dit jaar weer een grote verbeterslag meegemaakt. Als eerste wordt de TTP nu gedrukt op ander papier, maar daarnaast staat ie ook mooier in de kast met de gelijmde rug. 33

34 Jaarboek Oorspronkelijk gezien hoort deze commissie natuurlijk niet erg lang meer door te lopen in het nieuwe bestuursjaar. Het is hoort te zijn afronden en naar de drukker sturen. Helaas is dat dit jaar erg uitgelopen. Het monsterlijke jaarboek i.d s so fluffy is in februari pas uitgekomen. Gelukkig is iedereen wel tot het eind toe betrokken geweest en is het al met al een prachtig jaarboek geworden. Overigens is het jaarboek niet het enige dat deze commissie heeft gemaakt, hoewel de naam anders doet vermoeden. Aan het begin van het collegejaar is er ook een agenda uitgebracht ontworpen door de jaarboek commissie. Jaarboek Ook dit jaar moet natuurlijk vastgelegd worden in een prachtig jaarboek. Het thema van het jaarboek werd tijdens de 4e PM gepresenteerd op een wel heel bijzondere manier. In eerste instantie waren namelijk alle leden van jaarboek geheel gehuld in een morfsuit en dus onherkenbaar. Gelukkig konden we daarna kennis met ze maken toen de pakken uit gingen. De voorproefjes zien er ten tijden van schrijven van dit verslag goed uit, dus ik ben benieuwd naar het eindresultaat. Hopelijk is het eerder af dan afgelopen jaar. Overigens is de agenda ondertussen al wel verschenen. De in 4 kleuren verkrijgbare agenda is tijdens het eerstejaarsweekend uitgedeeld aan alle nieuwe IO ers. TOC De commissie die zelf nooit in de spotlight staat, maar deze wel ophangt. De TOC moest het dit jaar stellen zonder een paar oude rotten in het vak. Gelukkig zijn de overgebleven TOC ers goed onderwezen door hun voorgangers en hebben ze goed gezorgd voor licht, geluid en natuurlijk de rigging. Tijdens het eerste feest kon ge-experimenteerd worden met de moving heads van virgiel en bij het tweede Kafeest werden de octo strips uitgeprobeerd. Dit alles werd allemaal samengebracht bij IO Festival, waarbij het geheel afgemaakt werd met de S100F, de grootste truss die ooit op de faculteit heeft gehangen. 34 i.d-fix Een commissie met veel ambitieuze plannen, waar helaas wat minder van terecht is gekomen. Het jaar begon goed met een Helpdesk balie voor de IOB. Helaas is er daarna het hele jaar niks van de grond gekomen van een nieuwe zuil of het nieuwe commissiebord, tot IOF voor de deur stond. Voor IOF hebben ze geheel in thema een fabriek gemaakt, waar allerlei mannen (paspoppen) heen liepen en opklommen. In ieder geval een geslaagd prestige object voor op IO Festival! Foto De foto commissie van dit jaar, zoals al eerder gezegd, de commissie met de langste naam: Epic Moment Pioneering Ninja Wolfpack which makes insane photos in ze face awesomely, for historical purposes Met als ondertitel Foto Zoto. Niet alleen heeft de foto commissie dit jaar alle geweldige evenementen vastgelegd, ook zijn alle commissies vereeuwigd. Als klap op de vuurpijl heeft de foto commissie zich dit jaar ook bezig gehouden met de ontwikkeling van de commissiekalender. Zowel een mannen als vrouwen kalender bestaande uit commissieleden. Dit jaar laat bedacht en daardoor nog redelijk stressvol voor de commissie, maar hopelijk wordt het komende jaren ook opgepakt vanaf het begin van het jaar. Vidio Een foto zegt meer dan duizend woorden, maar een vidio is onbeschrijfelijk. Zo luidde de lijfspreuk van de vidio commssie dit jaar, waardoor al gelijk een leuke haat liefde verhouding met foto ontstond. Het doel van de commissie was om de commissie wat beter op de kaart te zetten, en dat is in ieder geval gelukt, en hoe! Ze hebben maar liefst 8 filmpjes gemaakt van steeds hogere kwaliteit. Met als toppunt het IO Festival filmpje, waarbij ze als echte regisseurs een opname dag hebben geleid en daarnaast special effects en animatie hebben gecombineerd met real life beelden.

Voorwoord. Afgelopen jaar, het jaar van Bestuur 39, een jaar waar veel veranderd is, maar toch ook weer niet.

Voorwoord. Afgelopen jaar, het jaar van Bestuur 39, een jaar waar veel veranderd is, maar toch ook weer niet. Voorwoord Afgelopen jaar, het jaar van Bestuur 39, een jaar waar veel veranderd is, maar toch ook weer niet. Vanuit bestuursperspectief is het natuurlijk erg lastig in een document te vangen wat je allemaal

Nadere informatie

Anne: ik mis de verwijzing bij de projectplannen naar de speerpunten. 39: Dit zal dus duidelijker weergegeven worden.

Anne: ik mis de verwijzing bij de projectplannen naar de speerpunten. 39: Dit zal dus duidelijker weergegeven worden. 2e deel van de wissel ALV 39 aan het woord 1. welkom 2. installatie commissies, KVC, RdW 3. Speerpunten uitleg met daarbij de verwezenlijkingen De activiteiten en capaciteiten van Studievereniging i.d

Nadere informatie

Visie IO Festival 2012/2013

Visie IO Festival 2012/2013 Visie IO Festival 2012/2013 Commissie 1. Voorzitter Matthijs van Leeuwen 2. Secretaris Renée Toussaint 3. Penningmeester Roeland Reitsema 4. Commissaris Bands & Acts Niels van Hasselt 5. Commissaris Bands

Nadere informatie

Beleidsstukken 2012-2013

Beleidsstukken 2012-2013 Beleidsstukken 2012-2013 Studievereniging i.d Faculteit Industrieel Ontwerpen Technische Universiteit Delft Landbergstraat 15 2628 CE Delft The Netherlands T +31 (0) 15 278 3012 E svid@tudelft.nl W www.id.tudelft.nl

Nadere informatie

Take a look at my life week 5&6

Take a look at my life week 5&6 Take a look at my life week 5&6 Maandag 27 januari 2014 Zou vandaag gaan werken, maar heb op het laatste moment afgezegd omdat het nogal glad was op de weg. Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar

Nadere informatie

Apple Fanboy. Leerling: Jippe Joosten Opleiding: Game Development Klas: G&I1C. De intro. De opdracht. Proces

Apple Fanboy. Leerling: Jippe Joosten Opleiding: Game Development Klas: G&I1C. De intro. De opdracht. Proces Apple Fanboy Leerling: Jippe Joosten Opleiding: Game Development Klas: G&I1C De intro Welkom in het verslag van de Apple fanboy, ik ben Jippe Joosten en ik ben enorm fan van Apple. Ik ben nu 21 jaar oud

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

12 september Wijnproeverij

12 september Wijnproeverij Drieëndertigste jaargang 4 e editie. December 2015 Sinterklaas is weer terug naar Spanje en heeft hier in Nederland weer heel wat kindjes blij gemaakt. We mogen al weer genieten van de heerlijke kerstsfeer

Nadere informatie

Voorstel Wijzigingen. Huishoudelijk Reglement 2011-2012

Voorstel Wijzigingen. Huishoudelijk Reglement 2011-2012 1 Voorstel Wijzigingen Huishoudelijk Reglement 2011-2012 3 Artikel 9b Specificatie types activiteiten: Type 6 activiteit Activiteit: i.d-profession Toelatingseisen: 120 ects behaald. Selectie: Afhankelijk

Nadere informatie

Notulen wissel ALV 17-09-2012

Notulen wissel ALV 17-09-2012 Notulen wissel ALV 17-09-2012 Aanwezigen: Peter Blesgraaf, Guido Jetten, Jaap Gerritsen, Mitra Smit, Mischa Meekes, Ad van der Veer, Marijn Goemans, Kasper van der Knaap, Janne de Hoop, Mathijs Broekhuizen,

Nadere informatie

Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo

Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo Sophie, geschreven na Maltezerkamp op onze Facebook groep: Het was mijn eerste keer dat ik op MK ging, Ik heb spijt dat ik vorig

Nadere informatie

VCSVU. nieuwsbrief 14 september 2010 - Jaargang 1 - nr. 6

VCSVU. nieuwsbrief 14 september 2010 - Jaargang 1 - nr. 6 VCSVU nieuwsbrief 14 september 2010 - Jaargang 1 - nr. 6 Lieve leden, De laatste nieuwsbrief verscheen vlak voor de zomervakantie, dus het is weer de hoogste tijd voor een nieuwsbrief. Ten eerste hoop

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 8. Voorwoord KALENDER INHOUD. Juli 2017

Nieuwsbrief nr. 8. Voorwoord KALENDER INHOUD. Juli 2017 Nieuwsbrief nr. 8 Juli 2017 KALENDER Voorwoord 1 5 juli Rapport mee 6 en 10 juli Eindgesprekken 8 juli Oud papier 12 juli Afscheidsavond groep 8 13 juli Afscheidsochtend groep 8 14 juli Afsluiting schooljaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Simius Hircus December en Januari 2016

Nieuwsbrief Simius Hircus December en Januari 2016 Nieuwsbrief Simius Hircus December en Januari 2016 Beste leden, Iedereen is al goed bezig geweest bij verschillende runs en natuurlijk topfit getraind. De winterkou is teruggekomen en de kerstdrukte is

Nadere informatie

uitdagend, inspirerend en waarderend voor ieder(s) talent!

uitdagend, inspirerend en waarderend voor ieder(s) talent! NIEUWSBRIEF MEI Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen: studiedagen tot einde schooljaar SAP (school atletiektoernooi parkstad) Schoolverlaters gaan naar Teuven! Nieuws vanuit de plusklas Deel

Nadere informatie

Zuidwillemsvaart. Paul van Donk en Teun Geenen

Zuidwillemsvaart. Paul van Donk en Teun Geenen Zuidwillemsvaart S ochtends moesten wij om 8 uur op school zijn om in de bus te stappen richting Den Bosch. Toen wij daar aankwamen kregen wij een lekker bakske koffie, en mochten wij het museum van het

Nadere informatie

is er ook voor de Somerense jeugd... Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag.

is er ook voor de Somerense jeugd... Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag. Het Bronnetje 2013 is er ook voor de Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag. Somerense Op dinsdag is alles al anders, op woensdag kan het niemand

Nadere informatie

Take a look at my life 48

Take a look at my life 48 Take a look at my life 48 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Take a look at my life 50

Take a look at my life 50 Take a look at my life 50 Vorige week kwam er geen weekverslag online omdat het me niet lukte om hem te maken. Nu kan je dus van twee weken mee lezen. Al zal er vrij weinig extra foto,s zijn omdat ik een

Nadere informatie

EUROPESE AEGEE STEDEN

EUROPESE AEGEE STEDEN STRUCTUUR AEGEE-Amsterdam wordt geleid door het bestuur. De voorzitter, secretaris, penningmeester en de algemene bestuursleden doen een jaar lang van april tot april hun uiterste best om alles op rolletjes

Nadere informatie

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin Luciano en Hans Christiaan en Richard Jena en Arianne Bianca en Gerrit Danielle en Jan Jules en Martin Het was vroeg.6 uur verzamelen op station Utrecht Centraal. Vandaar gingen we via Rotterdam naar Brussel.

Nadere informatie

Studenten feest brochure

Studenten feest brochure Studenten feest brochure Jouw feest bij Piecken! Heb je zin in een knallend feest in een super locatie kom dan naar Piecken. Wij beschikken over een uitgebreide licht en geluid installatie, top barmensen,

Nadere informatie

Even. Ons. Kwijt. 2015-2016 nr??

Even. Ons. Kwijt. 2015-2016 nr?? Even Ons Ei Kwijt 2015-2016 nr?? Van de directie we ons eerste college van professor Henriette von Kessel. Special We hebben de afgelopen weken het project Raar maar Waar in de school gehad. Ter ere van

Nadere informatie

Schoolkamp 2015, Jacco

Schoolkamp 2015, Jacco Schoolkamp 2015, Jacco We gingen om 10:30 weg met de bus, eigenlijk moesten we met de fiets maar het stormde hard. Met de bus reden we naar Basal, daar werd verteld wat ze deden en we gingen stenen zoeken.

Nadere informatie

Take a look at my life week 11

Take a look at my life week 11 Take a look at my life week 11 Ik weet steeds niet zo goed wat ik nou wil, elke week een diary online of elke 2 weken. Heb het zelfs al een keer elke maand gedaan, maar dat was niet te doen. Toch weer

Nadere informatie

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Naar mijn vriendin 19 maart ging ik in de middag naar Den-Haag met de trein. Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis

Nadere informatie

HARTELIJK BEDANKT: SCHRIJVER: Racheal

HARTELIJK BEDANKT: SCHRIJVER: Racheal HARTELIJK BEDANKT: SCHRIJVER: Racheal Brief schrijven, HELP IK KAN HET NIET ALLEEN. En toen kwamen de acties opgang. Een PowerPoint in de klas, oproep door Jennifer (mijn coach) van Kienhuis Hoving, een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

München. Leerlingen 4V met hun uitwisselingen

München. Leerlingen 4V met hun uitwisselingen München Hallo, wij zijn Fenne en Isabel uit 4 vwo en zijn in september op uitwisseling geweest naar München. Daar zijn we een week bij iemand in huis geweest; iedereen had zijn eigen gastgezin. Op maandagochtend

Nadere informatie

Inhoud. Programma Zomer 2013. Programma Zomer 2013

Inhoud. Programma Zomer 2013. Programma Zomer 2013 Programma Zomer 2013 20 Inhoud Voorwoord... 3 Week 1 21 t/m 27 juli - Contact... 6 Week 2 28 juli t/m 3 augustus FF anders... 9 Week 3 4 t/m 10 augustus Te gek... 12 Week 4 11 t/m 17 augustus... 14 Extra

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

SV Bold s Informatieve Uitgave

SV Bold s Informatieve Uitgave Editie 1 - April 2011 http://www.svbiu.nl In dit nummer: - norrenfeest - CMD Intro - Berlijn Inhoudsopgave 1. - Inhoudsopgave - Welkom! - Jij! 2. - CMD Intro - norrenfeest! 3. - erslag Berlijn (1) 4. -

Nadere informatie

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo Nieuwsbrief, 8 januari 2013 Beste PyrPlezier vrienden en vriendinnetjes, Allemaal natuurlijk de beste wensen voor 2013! Dat het maar een Pyr-gezellig jaar mag worden! In ieder geval gaan wij hiervoor ons

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

Nieuwsbrief Simius Hircus Februari 2017

Nieuwsbrief Simius Hircus Februari 2017 Nieuwsbrief Simius Hircus Februari 2017 Beste leden, Ook al mag het eigenlijk niet meer, alsnog de beste wensen voor 2017 aan iedereen! Een nieuw jaar om weer heerlijk te trainen en allerlei leuke dingen

Nadere informatie

Foto 1: krotten langs de wegen. Foto 3: Wat een drukte op de straten. Foto 4: Kraampjes en straatverkopers langs de wegen

Foto 1: krotten langs de wegen. Foto 3: Wat een drukte op de straten. Foto 4: Kraampjes en straatverkopers langs de wegen Dag 1: Lange reis en eerste indrukken Nadat we afscheid hadden genomen van onze familie en vrienden stapten we in het vliegtuig op Schiphol naar Mumbai. Donderdag 12 februari 's ochtends om 07.00 kwamen

Nadere informatie

Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar "Jeugdland ", in Ellecom.

Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar Jeugdland , in Ellecom. Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar "Jeugdland ", in Ellecom. Onze meester was daar meneer den Ouden. 22 mei 1956 Afscheid van school. We

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

Kerstvakantie 2015. BSO De Spreng

Kerstvakantie 2015. BSO De Spreng Kerstvakantie 2015 BSO De Spreng Maandag 21 december 2015 De kinderen waren vanmorgen flink aan het knutselen. Papieren bordjes versieren met glitters, stiften en plakfiguren. Ze maakte er schilderijtjes

Nadere informatie

Vakantie Valkenburg Andre-Menie-Sander-Ruddy-Minie-Jan-Herwig. Reisbegeleiders: Reina en Lea

Vakantie Valkenburg Andre-Menie-Sander-Ruddy-Minie-Jan-Herwig. Reisbegeleiders: Reina en Lea Vakantie Valkenburg 2013 Andre-Menie-Sander-Ruddy-Minie-Jan-Herwig Reisbegeleiders: Reina en Lea Maandag 24 juni 2013 Na gezellig afscheid genomen te hebben, reden we van Arnhem naar Veenendaal om daar

Nadere informatie

Jaargang: 29 Nummer: februari Agenda

Jaargang: 29 Nummer: februari Agenda Agenda Woensdag 15 februari Vrijdag 17 februari Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari Woensdag 1 maart Donderdag 2 maart Groep 1 vrij Carnaval groep 1 s ochtends naar school Voorjaarsvakantie Aswoensdag Luizenpluizen

Nadere informatie

De Road Runners naar Luxemburg.

De Road Runners naar Luxemburg. De Road Runners naar Luxemburg. Donderdag 13 mei was het weer zo ver de Road Runners { zo noemen zich tegenwoordig } en aan hang { supporters } 11 personen, zijn we naar Luxemburg geweest, het is een combinatie

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

ASJEMENOU. Foto s. Kinderboekenweek

ASJEMENOU. Foto s. Kinderboekenweek ASJEMENOU Foto s U kunt foto s van de opening van de Kinderboekenweek, het voorlezen door groep 8 bij de kleuters en de 1e opa en oma middag, vinden op onze website in het album Kinderboekenweek. Kinderboekenweek

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Maandag 1 juni 2015

Schooljaar 2014-2015 Maandag 1 juni 2015 INFOOTJE NR. 17 Schooljaar 2014-2015 Maandag 1 juni 2015 Agenda Maandag 8 juni OR-vergadering Woensdag 10 juni Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag Donderdag 11 juni 13.05 vertrek per fiets, IVN project,

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE

NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE Inhoud Voorwoord Uitgebreid verslag met veel foto s van het DARES Deelnemers Weekend Voorwoord Deze extra nieuwsbrief is een uitgave van DARES R09-Utrecht

Nadere informatie

Tour Denemarken 2016

Tour Denemarken 2016 Tour Denemarken 2016 Dag 1 Rond tien uur in de ochtend werd ik opgehaald door Joris van Wijngaarden. Daarna haalden we Leon op van het station en haalde we Simone op in Gorinchem. Ik liep naar boven in

Nadere informatie

Voorwoord door Ilsa Derks

Voorwoord door Ilsa Derks Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over enkele vernieuwingen en aanpassingen binnen de manege daarnaast brengen wij ook enkele mededelingen en nieuwsberichten. Ieder kwartaal komt er een nieuwsbrief

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders,

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders, Nieuwsbrief 21 juli 2017 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Al weer een schooljaar voorbij. Wat gaat het toch snel. We willen nog een aantal mensen bedanken:

Nadere informatie

Het Rijksmuseum We gingen naar het rijksmuseum over de gouden eeuw. We vonden de nachtwacht heel erg mooi want hij is heel bijzonder omdat het van

Het Rijksmuseum We gingen naar het rijksmuseum over de gouden eeuw. We vonden de nachtwacht heel erg mooi want hij is heel bijzonder omdat het van Het Rijksmuseum We gingen naar het rijksmuseum over de gouden eeuw. We vonden de nachtwacht heel erg mooi want hij is heel bijzonder omdat het van donker naar licht is geverfd en dat vind ik heel speciaal

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5. Vrijdag 7 oktober Beste ouders,

Nieuwsbrief 5. Vrijdag 7 oktober Beste ouders, Nieuwsbrief 5 Vrijdag 7 oktober 2016 Beste ouders, Een volle nieuwsbrief dit keer. Wij zijn inmiddels zes weken aan de gang en klaar met onze gouden weken waarin we ons met de groepsvorming hebben bezig

Nadere informatie

Samenwerken met S.v. Communiqué

Samenwerken met S.v. Communiqué Samenwerken met S.v. Communiqué Studievereniging Communiqué is de studievereniging van de studie Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente in Enschede. Communiqué telt ongeveer 850 leden. Doordat

Nadere informatie

Om tot een ideaal pakket te komen, kunt u verschillende categorieën combineren.

Om tot een ideaal pakket te komen, kunt u verschillende categorieën combineren. Algemeen Studievereniging i.d is de studievereniging van de Faculteit Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft. Ruim 2600 studenten - van eerstejaars- tot masterstudenten - zijn lid van

Nadere informatie

PIM 2013 VU. One day in Amsterdam. Martijn van der Burg MBG215

PIM 2013 VU. One day in Amsterdam. Martijn van der Burg MBG215 PIM 2013 VU One day in Amsterdam Martijn van der Burg 2527162 MBG215 Achtergrond Dit essay is geschreven in opdracht voor het vak Interactieve Multimedia voor de studie IMM aan de Vrije universiteit. Het

Nadere informatie

~~Weekly Diary 14~~ [social_share] Zondag 31-03-2013

~~Weekly Diary 14~~ [social_share] Zondag 31-03-2013 ~~Weekly Diary 14~~ [social_share] Zondag 31-03-2013 Eerste paasdag, en we gingen s,avonds heerlijk gourmetten. Helaas heb ik er aardig last van gehad, ondanks ik niet super veel gegeten heb Kan er gewoon

Nadere informatie

Nieuws uit groep 6. De laatste weken hebben we ook veel stil gestaan bij het vak Geschiedenis. En dan met name over de Ridderzaal en de Grote Kerk

Nieuws uit groep 6. De laatste weken hebben we ook veel stil gestaan bij het vak Geschiedenis. En dan met name over de Ridderzaal en de Grote Kerk Nieuws uit groep 6 Vakantie! Eindelijk is de vakantie aangebroken. We hebben er al een poosje naar uit gekeken. En de laatste weken waren ook wel wat rommelig. Steeds meer boeken waren uit, steeds werd

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Design Document. If This Then That

Design Document. If This Then That Design Document If This Then That Sander Doomen G&I1B 11-08-2016 Saskia Freeke If This Then That Design Proces Concept fase Het begon bij dat ik graag een leuk project wilde maken, het liefste een soort

Nadere informatie

Van 8 tot 19 juni 2015. Hoihoi,

Van 8 tot 19 juni 2015. Hoihoi, Van 8 tot 19 juni 2015 Hoihoi, Geen gewoon klasnieuws deze keer maar een verkorte versie van 2 weken samen. Te starten met vorige week. Door de drukte van vaderdag, oudercontacten en mierekamp zijn het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13 mei 2016

Nieuwsbrief 13 mei 2016 Jochem Blaauboerstraat 4 1751 CJ Schagerbrug 0224-571626 info@obszwanenest.nl http://www.obszwanenest.nl Kalender 16 mei: 2 e pinksterdag 17 mei: Schoolreis groep 1 t/m 7 23 t/m 25 mei: Groep 8 Kamp 26

Nadere informatie

De Voorleeswedstrijd GROEP 7

De Voorleeswedstrijd GROEP 7 De Voorleeswedstrijd GROEP 7 Wij hebben weer de voorleeswedstrijd gehad. Deze keer moest Esma tegen Daan. Daan had het boek de voetbalgoden nr. 1. Esma had het boek dagboek van een muts: zak er maar lekker

Nadere informatie

S.G. Daedalus De Glazen StudIO

S.G. Daedalus De Glazen StudIO S.G. Daedalus De Glazen StudIO Algemene bedrijven informatie De Partnership Batzke, J. Huijink, S. Geerlings, M. Reus, A. Swanenberg, M. Tilburg, T. van Uilkema, R. De Glazen StudIO 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PORTUGAL 20 T/M FRITS-MARRY-MIEKE-LEA-LINDA BEGELEIDERS BABS EN ROB.

PORTUGAL 20 T/M FRITS-MARRY-MIEKE-LEA-LINDA BEGELEIDERS BABS EN ROB. PORTUGAL 20 T/M 27-1-2016 FRITS-MARRY-MIEKE-LEA-LINDA BEGELEIDERS BABS EN ROB. De vakantie begon om 5 uur s morgens op Schiphol met verzamelen van deelnemers en begeleiders. Iedereen was goed op tijd,waarna

Nadere informatie

MEESTER MARCO TROUWT ZIJN CONNY

MEESTER MARCO TROUWT ZIJN CONNY NIEUWSBRIEF 5 Amsterdam, 31 juli 2017 Beste ouder(s)/ verzorger(s), Een schooljaar loopt officieel van 1 augustus tot en met 31 juli, dus nog net op de rand van het schooljaar 2016-2017 onze laatste nieuwsbrief.

Nadere informatie

Elke miskraam is anders (deel 2)

Elke miskraam is anders (deel 2) Elke miskraam is anders (deel 2) Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten. In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 2 t/m 15 mei Meivakantie 10 mei Moederdag

Nadere informatie

WEET JE VEEL JAAROVERZICHT 2014-2015

WEET JE VEEL JAAROVERZICHT 2014-2015 WEET JE VEEL JAAROVERZICHT 2014-2015 Dwarsdoorsnede van een schooljaar. AUGUSTUS 2014 Het schooljaar ging van start op maandag 25 augustus 2014..traditioneel met een glaasje (kinder)champagne!!!! Proosten

Nadere informatie

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013 Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013 "Het is te gezellig in de letteren, dat kan nooit goed zijn. Gerrit Komrij Om te beginnen Nu alle colleges weer volop bezig zijn, is een dag waarop

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

NEWSBULLETIN-3 DUBBELSTER AND EUROPE!

NEWSBULLETIN-3 DUBBELSTER AND EUROPE! NEWSBULLETIN-3 DUBBELSTER AND EUROPE! Hierbij ontvangt u het derde Newsbulletin Dubbelster and Europe, een uitgave van de werkgroep Internationalisering. In dit bulletin vindt u een verslag van de afsluiting

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

~~Weekly Diary~~ Week 2

~~Weekly Diary~~ Week 2 ~~Weekly Diary~~ Week 2 [social_share] Zondag 06-01-2013 Een heerlijk rustig dagje, dus eigenlijk niks bijzonders gedaan. Maandag 07-01-2013 Aan het werk geweest, er was weer genoeg te doen op de kinderboerderij.

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2017

Nieuwsbrief februari 2017 Nieuwsbrief 10 02 februari 2017 GROEPSACTIVITEITEN Carnaval 2017 We vieren op vrijdag 24 februari carnaval. Iedereen mag verkleed komen, confetti en wapens zijn deze dag alleen niet toegestaan. Om te voorkomen

Nadere informatie

Voor de ouders, Team Weemewereld. Schoolfruit. Oud papier container. Voor aankomende week krijgen de kinderen op:

Voor de ouders, Team Weemewereld. Schoolfruit. Oud papier container. Voor aankomende week krijgen de kinderen op: Nieuwsbrief 15 Maandag 12 vrijdag 17 december Voor de ouders, 15 Team Weemewereld Schoolfruit Voor aankomende week krijgen de kinderen op: Woensdag: waspeen Donderdag: kaki Vrijdag: peer Mocht u nu denken

Nadere informatie

SPAAR EN DRINK MET MATE(N) voor jouw favoriete band of DJ! Klik hier

SPAAR EN DRINK MET MATE(N) voor jouw favoriete band of DJ! Klik hier SPAAR EN DRINK MET MATE(N) voor jouw favoriete band of DJ! Klik hier HOME HOE WERKT HET? POLL SCORE PRESENTATIE AGENDA 11 oktober 2013 Giel Beelen t Juupke, Veldhoven Metallica de Koffer, Roermond Kings

Nadere informatie

Weekbericht van 18 april. Afscheid juf Annette en juf Joke:

Weekbericht van 18 april. Afscheid juf Annette en juf Joke: Weekbericht van 18 april Afscheid juf Annette en juf Joke: Deze week hebben we te maken met een hele bijzondere week, want we nemen op donderdag 21 april afscheid van Juf Annette en juf Joke. Om 8.30 uur

Nadere informatie

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Algemeen Met dit formulier solliciteer je voor een functie in één van de commissies van S.F.V. Cedo Nulli om zo actief lid te worden. Actief lidmaatschap

Nadere informatie

Niet vergeten. Vanuit de directie: Afscheid groep 8. Tot slot. 12 juli 2017, jaargang 7 nummer 11

Niet vergeten. Vanuit de directie: Afscheid groep 8. Tot slot. 12 juli 2017, jaargang 7 nummer 11 12 juli 2017, jaargang 7 nummer 11 Niet vergeten woensdag 12 juli Musical groep 8 (let op: i.p.v. dinsdag 11 juli) woensdag 12 juli Dassenbur(i)cht 11 donderdag 13 juli Doorschuifmiddag vrijdag 14 juli

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

Interviews: Wat is je naam? Marjolijn Zoodsma. Hoe oud ben je? 14 jaar. Wat wil je later worden? Hotel manager. Wat is je lievelingseten?

Interviews: Wat is je naam? Marjolijn Zoodsma. Hoe oud ben je? 14 jaar. Wat wil je later worden? Hotel manager. Wat is je lievelingseten? Kamp in Bakkeveen! Afgelopen weekend zijn we met 37 kinderen en 10 leiders naar een kampeerboerderij in Bakkeveen geweest. We vertrokken vrijdagmiddag om half 5 vanaf de parkeerplaats bij het korfbalveld.

Nadere informatie

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen.

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen. De week op de morgenster, Maurits cleijne. Ik begon de week met een heel goed gevoel over deze tocht naar engeland, had er zeer veel zin in, en ging er voor. Toen ik de eerste dag op de morgenster kwam

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

Bezoek leerlingen van het Strabrecht College, Geldrop: dd. 11 maart 2008

Bezoek leerlingen van het Strabrecht College, Geldrop: dd. 11 maart 2008 Bezoek leerlingen van het Strabrecht College, Geldrop: dd. 11 maart 2008 Plan: In het kader van het Brainport project brachten op 11 maart leerlingen van het Stratrecht College uit Geldrop een bezoek aan

Nadere informatie

Week van. Project: carnaval. Hoihoi! Maandag:

Week van. Project: carnaval. Hoihoi! Maandag: Week van Project: carnaval Hoihoi! Maandag: De projectvoorstellen stromen binnen. Jammer genoeg komen we niet tot een duidelijke favoriet. Gelukkig kwam er nog een nieuw idee uit de bus. Carnaval kon onmiddellijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 8 Regio Waardenlanden December 2016 Van de redactie Prettige feestdagen allemaal!!!! Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. De laatste alweer van dit jaar. In deze nieuwsbrief natuurlijk

Nadere informatie

Take a look at my life 12

Take a look at my life 12 Take a look at my life 12 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Beleidsstukken

Beleidsstukken Beleidsstukken 2012-2013 Studievereniging i.d Faculteit Industrieel Ontwerpen Technische Universiteit Delft Landbergstraat 15 2628 CE Delft The Netherlands T +31 (0) 15 278 3012 E svid@tudelft.nl W www.id.tudelft.nl

Nadere informatie

Logboekverhaal. Schoolkamp 2014

Logboekverhaal. Schoolkamp 2014 Logboekverhaal Schoolkamp 2014 Mysterie kamp 22-25-april Dinsdag 22 april 2014 Vandaag moesten we om 8:00 op school verzamelen. Onze bagage werd ingeladen en wij namen afscheid van de ouders. Toen alles

Nadere informatie

Ik ben Linda (18 jaar), ik zit nu in het derde leerjaar van de MBO opleiding dierverzorging. Afgelopen winter heb

Ik ben Linda (18 jaar), ik zit nu in het derde leerjaar van de MBO opleiding dierverzorging. Afgelopen winter heb 15-12-2010-24-02-2011 Ik ben Linda (18 jaar), ik zit nu in het derde leerjaar van de MBO opleiding dierverzorging. Afgelopen winter heb ik de tijd van mijn leven gehad! Ik heb de kans gekregen om in Finland

Nadere informatie

Het was even vroeg opstaan voor ons maar om 7.15 uur zaten wij samen in de trein met een grote thermoskan koffie.

Het was even vroeg opstaan voor ons maar om 7.15 uur zaten wij samen in de trein met een grote thermoskan koffie. Een nieuwe stageplek is altijd spannend, het is de week dat je heel veel indrukken krijgt, en een overload aan informatie. Ons stageproject begon met een briefing, waarin beknopt uitgelegd stond wat de

Nadere informatie

Vandaag was het een superdag, vol met zonneschijn, heeel veeeel lachende dames, rokjes en natuurlijk de haring van Jannig.

Vandaag was het een superdag, vol met zonneschijn, heeel veeeel lachende dames, rokjes en natuurlijk de haring van Jannig. Damesdag Dinsdag 19 juni 2012 HARINGDAG Lieve Dames, Vandaag was het een superdag, vol met zonneschijn, heeel veeeel lachende dames, rokjes en natuurlijk de haring van Jannig. Het was superdruk, we zaten

Nadere informatie

Het nieuwe jaar is begonnen! We zijn blij dat juf Marieke gestart is in het lokaal naast groep. Thema Winter

Het nieuwe jaar is begonnen! We zijn blij dat juf Marieke gestart is in het lokaal naast groep. Thema Winter Thema Winter Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal Nieuwsbrief 5, januari 2015 instroomgroep en groep 1/2 Januari 2015 Nieuwe leerlingen: In de instroomgroep is Zuzanna Kok gestart en in

Nadere informatie

OVERZICHT THEMA. - Behaal punten voor je vereniging met je tijd - Zwem je persoonlijk record - Behaal bingo-punten

OVERZICHT THEMA. - Behaal punten voor je vereniging met je tijd - Zwem je persoonlijk record - Behaal bingo-punten Zwemmers! De zomer is bijna over, dus het is tijd om nieuwe doelen te stellen voor dit seizoen. We zijn blij om je te melden dat je uitgenodigd bent voor het Nationaal Studenten Zwem Competitie (NSZK)

Nadere informatie