Secretarieel jaarverslag Bestuur 39 der Studievereniging i.d

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Secretarieel jaarverslag 2011-2012 Bestuur 39 der Studievereniging i.d"

Transcriptie

1 Secretarieel jaarverslag Bestuur 39 der Studievereniging i.d 1

2 2

3 Inhoud Secretarieel jaarverslag Bestuur 39 der Studievereniging i.d 1 Voorwoord 4 Studievereniging i.d als vereniging 5 Bestuur 39 der Studievereniging i.d 6 Korte termijn beleid Bestuur 39, speerpunten, verwezenlijking en projectplannen 11 Speerpunten 12 Overige Projectplannen 14 Chronologisch jaaroverzicht 15 Activiteiten der Studievereniging i.d

4 Voorwoord Afgelopen jaar, het jaar van Bestuur 39, een jaar waar veel veranderd is, maar toch ook weer niet. Vanuit bestuursperspectief is het natuurlijk erg lastig in een document te vangen wat je allemaal mee maakt in zo n jaar. Je hebt aan de ene kant de doelen en projecten van je bestuur. Aan de andere kant vullen je dagen zich met commissieplannen en andere spectaculaire ideeën, om over functiegerelateerde taken maar niet te beginnen evenals het draaien van de vereniging in het algemeen. Tussen al deze drukte in ontmoet je fantastische mensen en leer je op persoonlijk vlak natuurlijk ook van alles. In het komende document zijn alle zaken van het afgelopen jaar van Studievereniging i.d beschreven. Het omvat een jaarverslag van zowel verenigingsbreed perspectief als van het complete activiteitenpakket dat de vereniging rijk is. Voor zover het mogelijk is om een heel jaar in een document te vatten, hoop ik dat alle verhalen en foto s niet alleen een beschrijving zijn van dingen, maar ook het gevoel en de herinnering oproepen die er bij hoort. Veel lees en kijk plezier Janne de Hoop Secretaris der Studievereniging i.d

5 Studievereniging i.d als vereniging Studievereniging i.d is de studievereniging gekoppeld aan de studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Studievereniging i.d is een van de grootste (al dan niet de grootste) studievereniging van Nederland. Niet alleen hebben wij een groot aantal leden, namelijk 3072, meer studenten dan de faculteit rijk is. Ook hebben we een groot aantal mensen dat zich actief inzet voor de vereniging in een van de commissies. Dit getal van 3072 is gebaseerd op het totaal aantal leden, dit betekent inclusief ereleden, leden van verdienste, studentleden en buitengewone leden. Het aantal studentleden ligt nu ongeveer 2600 In de 26 verschillende commissies (waarvan er een aantal dubbel lopen) zaten in totaal afgelopen jaar 180 mensen. Afgelopen jaar heeft de vereniging haar 39e levensjaar bereikt. Niet alleen blijft de vereniging zich vullen met nieuwe kennis voortbordurend op de afgelopen jaren. Ook heeft de vereniging zich ook dit jaar weer weten aan te passen aan het huidige onderwijsklimaat. Studievereniging i.d behartigt de belangen van haar leden, dat is haar algemene doelstelling. Dit gebeurt op de vlakken career, trips, skills, social and education. Om al deze activiteiten en services mogelijk te maken is er een groep mensen die samen het bestuur vormen waarop de hele vereniging draait. Het bestuur van Studievereniging i.d bestaat uit 7 mensen die zich een jaar lang full-time inzetten voor het leiden van alle commissies en activiteiten. Ook hebben zij veel contacten met het bedrijfsleven en de faculteit om alle publicaties en evenementen in goede banen te leiden. 5

6 Bestuur 39 der Studievereniging i.d 6

7 Kasper van der Knaap Voorzitter Gooit alles in de strijd om de vereniging goed te laten lopen, zelfs zijn rode haar. Commissies i.d-kafee i.d-profession i.d-fix Research Project SpoRa Overige taken SH Computer mini Janne de Hoop Secretaris De rechterhand van de voorzitter, altijd duidelijk aanwezig in het bestuurshok. Commissies EXid X Kopenhagen jaarboek 10/11 vidio 4 IOB 2013 SpoRa Overige taken BHV eindredactie jaarboek 7

8 Mathijs Broekhuizen Penningmeester Behandelt het geld van de vereniging met grote zorg, net als zichzelf Commissies DiGiD Summercue Jaarboek Overige taken BHV Computer maxi Eindredactie Turn The Page Manon Kühne Commissaris Onderwijs Deze pittige tante heeft altijd haar woordje klaar, iets dat altijd van pas komt.. in onderwijs land. Commissies i.d-onderwijs EJW Cases on Tour SpoRa Overige taken eindredactie Turn The Page 8

9 Tal Amram Commissaris Extern Neemt overal de tijd voor Commissies Research Project Foto EJC2 IOB SpoRa Overige taken BHV Maik de Rooij Commissaris Evenementen Deze jongen zorgt niet alleen voor fantastische evenementen, hij is er zelf ook een! Commissies IO Festival Exposid EJC1 Nationaal Ontwerp Weekend Technische Ondersteunings Commissie EXid Y Overige taken Busbeheer BHV Eindredactie Jaarboek 9

10 Michiel Niesten Commissaris Publiciteit Grafisch, TTP, het blikje hij flippert overal doorheen. Commissies Turn The Page Grafisch Actid Springtrip Lustrum Overige taken SH Busbeheer Michèle de Reus Studentlid Opleidingsdirectie Deze kleine reus zorgt ervoor dat we de spirit met z n allen hoog houden. Michèle is officieel geen lid van het bestuur, maar ze verdient hier zeker een plekje. Niet alleen heeft zij op het gebied van onderwijs nauw met ons samengewerkt. Ze heeft het ook het hele jaar met ons uitgehouden in hetzelfde hok en is natuurlijk deel van de groep. Commissies i.d-onderwijs 10

11 Korte termijn beleid Bestuur 39, speerpunten, verwezenlijking en projectplannen 11

12 Speerpunten 1. De zichtbaarheid van de activiteiten en capaciteiten van Studievereniging i.d verbeteren. Met dit speerpunt is het de bedoeling dat alle externe en interne partijen beter op de hoogte zijn van de activiteiten en capaciteiten van i.d als geheel. Dit speerpunt is dan ook opgedeeld in twee verwezenlijkingen. Het fysiek zichtbaar maken van de vereniging Tags Zoals uit het speerpunt blijkt wilden we de vereniging als geheel duidelijk maken. Voorbordurend op de OVE flyer van B38 hebben we de tags bedacht. De tagt zijn 5 termen, waarin alle activiteiten van de vereniging te vatten zijn: Career, Social, Skills, Trips en Education. Deze vijf tags kunnen voor alle verschillende communicatie middelen gebruikt worden. Om te beginnen hebben we een algemene commissieposter gemaakt, waarop door middel van de tags alle commissies worden toegelicht. Deze is o.a. uitgedeeld aan alle nieuwe eerstejaars. Daarnaast hebben we de tags ook doorgevoerd op de website, de muur bij i.d en zouden we het ook graag gekoppeld zien aan de facebook. wat er gebeurd. Om deze reden wilden wij graag bestickering op de ruiten. Deze ttransparante bestickering is ten tijde van schrijven van dit verslag nog maar gedeeltelijk aangebracht. Helaas leverde dit enige weerstand op van de faculteit. Het is te hopen dat deze tegenslagen overwonnen kunnen worden en dat er in de nabije toekomst op alle ruiten de transparante bestickering te zien zal zijn. Koffieweek Bij het uitdragen van de vereniging hoort ook een duidelijk aanloop punt. Om de balie weer in de spotlight te zetten hebben wij een koffieweek gehouden. Niet alleen was dit leuk om uit te delen, ook was het een gemakkelijk begin naar een leuk gesprek met (niet-actieve) i.dleden. Consistente en eenduidige communicatie voeren synchroniseren van verschillende media Het blijft altijd lastig, maar dit is het hele jaar door een focus punt voor ons geweest. Zo hebben we elke keer de maandposter, TTP en nieuwsberichten in de nieuwsbrief met elkaar gekoppeld. De maandposter is iets wat wij ingevoerd hebben dit jaar. Iedere maand lieten we een poster plotten met de belangrijkste activiteiten die naast de bar in Kafee hangt. Overigens om alle posters wat netter te houden in Kafee hebben we zowel in Kafee als op de wc kliklijsten opgehangen, waardoor de posters een vaste plek hebben. Blikje Aan de hand van het verdwijnen van de zuil, bleek uiteindelijk dat het blikje (oftewel dat ronde ding in de hal) van de vereniging is. Als tussenoplossing is er nu een grote band bovengehangen, waardoor het poster verkeer al iets gestroomlijnder gaat. Hopelijk zal in de toekomst het hele blikje op de vereniging afgestemd kunnen worden. Bestickering Bij het fysiek zichtbaar maken van de vereniging hoort volgens ons ook het duidelijk maken waar de ruimtes van Studievereniging i.d zijn en 12

13 2. Het vakgebied naar de student brengen Dit speerpunt focust zich op een kant van de wisselwerking tussen de studenten en het vakgebied. Hiermee wilden we het bedrijfsleven meer naar de IO er toehalen. De netwerkmogelijkheden tussen student en professionals faciliteren Wij zagen een gemist in de voorbereiding op de beroepspraktijk. Een directe invulling van deze verwezenlijking is de opstart van de nieuwe commissies i.d-profession. Met deze commissie wilden we alleen activiteiten organiseren waar de masters in geïnteresseerd zijn, ook wilden we een bredere voorbereiding bieden op de beroepspraktijk. Hiermee wilden we dat de studenten hier ook actief in gingen deelnemen door bijvoorbeeld het doen van cases of het maken van portfolio s. Het inspireren en informeren van de student over het vakgebied Binnen deze verwezenlijking hadden wij het over een passieve invulling van het speerpunt. Hierbij moet gedacht worden aan onderdelen die de vereniging organiseert, maar waar de student niks voor hoeft voor te bereiden. Zo kan er gedacht worden aan een tentoonstelling e.d. Niet alleen hebben wij activiteiten hiervan ondergebracht bij i.d- Profession (zoals de JMP borrel), ook hebben we meer contact tussen docenten en studenten gestimuleerd. Zo gingen er bij Springtrip en bij Research Project docenten mee. Daarnaast hebben we met de Actid een groot aantal lezingen aangepakt. 13

14 Overige Projectplannen IOB projectplan In het IOB projectplan zou onderzocht worden of de datum van de IOB zoals deze nu staat wel voldoet. Hierbij zijn alle betrokken partijen zowel bekeken als ondervraagd. De conclusie hiervan was al snel duidelijk. Komend jaar zal de IOB plaats vinden in februari. In het derde kwartaal dus, zodat de 3e jaars studenten ook op de faculteit aanwezig zijn en de eerste en tweedejaars ook al iet verder in hun jaar zijn. Komend jaar zal gekeken moeten worden of het verzetten van de IOB inderdaad een toename in het aantal bezoekers heeft veroorzaakt. Zo niet, dan zal er misschien naar een ander format gekeken moeten worden. Commissietrajetplan ieder jaar blijkt weer opnieuw dat het lastig is de verschillende commissies goed te leiden. Wat wij vooral zagen is dat er geen duidelijk begin en eind van een commissie meer was. Hier zijn wij ons vanaf het begin van het jaar op gaan focussen. Niet alleen hebben we een format gemaakt voor eerste vergaderingen, ook hebben we er weer duidelijk op toe gezien dat de commissies een duidelijk einde hebben. Hier kan ook jaarboek weer zijn voordeel uit halen, omdat de stukjes eerder binnen zijn. oud-bestuursleden hem ook weer konden gebruiken afgelopen jaar. Epsressolounge De espressolounge is al lange tijd een wens van de faculteit. Ze willen een plek zoals op bouwkunde waar zowel studenten als docenten samen komen om koffie te drinken en gezellig te praten. Nu is het plan ontstaan om dit te doen naast i.d-kafee in een soort van samenwerking. Omdat deze plannen dit jaar eindelijk vaart leken te krijgen hebben wij ons er extra hard tegenaan bemoeid. Mathijs en Tal hebben vanuit hun projectplan in een werkgroep gezeten met de faculteit. Een van hun plannen is als meest geschikt bevonden, dus dat is al een zet in de goede richting. Wij hebben geprobeerd duidelijk te maken, dat we best met ze mee willen denken, maar dat ze niet zomaar dingen in onze ruimte kunnen veranderen zonder ons erin te betrekken. Daarnaast hebben we ons hard ingezet om de meerwaarde van i.d duidelijk te blijven maken bij alle verschillende betrokken partijen binnen de faculteit. Nieuwe bus Dit jaar had IOF een evaluatie weekend. Helaas kwam hierbij onze geliefde bus in een ketting botsing terecht, of zoals uitgelegd door Joeri: Onze lieve bus gaf een kusje op het kontje van zijn voorganger. Er is eerst ook overwogen om een auto te kopen met aanhanger, een busje te leasen of er altijd een te huren. Na uitgebreid wikken en wegen werd besloten om een nieuwe bus te kopen.weliswaar kleiner dan de vorige, maar hij gaat daardoor hopelijk langer mee. Uiteraard is de nieuwe bus ook weer netjes bestickerd, werderom gesponsort door VPS en de TU Delft. Een nieuwe bus vroeg ook om een nieuw busbeleid (en een samenwerking met M&C voor meer geld), waardoor 14

15 Chronologisch jaaroverzicht : Eerste dag van het collegejaar : i.day : Wissel ALV : Constitutieborrel : Openingsfeest in de Lorre : Wissel Kafee : Tappersverkiezingen : PM1: i.d-kafee, RP, i.d-o, i.d-p, EJC : PM2: Foto, i.d-fix, DiGiD, vidio, Grafisch : PM3: Exposid, TTP, EXid X, Actid, TOC : Oktoberfest : Commissieuitje 1 boerengolf : Eerstejaarsfeest Boer zoekt Hoer : ereledenuitje 14/ : Hoestnou?! : Docent van het jaar verkiezing 23/ : IOB 25/ : NOW 28/ : Expositie 1 Games Overboard : Kafeest Bosnimfen, houthakkers en woudlopers 16/ : EXid X Kopenhagen : One day case i.d-profession : PM4: CoT, Springtrip, jaarboek, IOF : ALV : Expositie 2 nieuwjaarsfoto s : Oudbesturenborrel : EJC1 Hangar 36 uitje : afscheid Cees de Bont benoeming tot erelid : Bestuurstappen 03/ : Halfjaarlijkse evaluatie : i.day : Bierproeverij : Carnavalskafe : Bestuursinteresseborrel : jaarboekrelease i.d s so fluffy 19/ : Cases on Tour 24/ : Springtrip Zweden : Commissieuitje 2 create i.d : PM5: EJC2, EXid Y, Summercue : Kaspacekafee 19/ : Bestuursvakantie : Kafeest : ALV : IOF Band- en DJ- contest 25/ : Expositie 3 Food Design : Beugelkafee 03/ : EXid Y Munchen : Eerstejaarsfeest 2 Drawsome party : Familiedag : Summercue IOlympics : Commissieuitje 3 memory : PM6: EJW, IOB, Bestuur : Professoren-Kafee, pluimuitreiking : LBG : i.day 2 19/ IOF week met workshop, lezing en expositie : IOF Industries Ignited : Relatieborrel : Mentorenverkiezingen 09/ : Research Project Brasil 17/ : Eerstejaarsweekend 90 s generations survived the millennium 15

16 Activiteiten der Studievereniging i.d e dag Deze dag namen wij, het 39e bestuur voor het eerst zitting in het bestuurshok. Gelukkig werden we die ochtend warm ontvangen door onze voorgangers en lag er voor iedereen vast een lijstje klaar met eerste taken. Want hoewel er in een bestuursjaar een hoop te doen is, toch weet je op het begin nooit precies waar je moet beginnen i.day 0.0 De eerste week van het collegejaar, maakten wij direct gebruik van de grote aanwezigheid van de studenten om de commissies van i.d in het zonnetje te zetten. In de pauzes stond het bestuur klaar om alle vragen over commissie doen te beantwoorden, en met succes, want ook dit jaar was er weer een fantastische groep mensen die zich inzette in alle verschillende commissies! Wissel ALV 19 September 2011 werd het negenendertigste bestuur der Studievereniging i.d geïnstalleerd tijdens de wissel-alv. Uiteraard werd in eerste instantie het secretarieel en financieel jaarverslag van Bestuur 38 gepresenteerd, waarna het negenendertigste bestuur officieel geïnstalleerd werd en er verschillende cadeaus werden uitgewisseld. Bestuur 39 presenteerde toch wel gespannen hun beleid en na dat deze aangenomen werd, konden ze allemaal weer ontspannen voor de constitutieborrel Constitutieborrel Tijdens deze borrel mogen alle vrienden, huisgenoten, commissies en 16

17 andere Studieverenigingen het nieuwe bestuur komen feliciteren met hun officiële installatie. Dit alles gaat natuurlijk gepaard met een hoop gezing, gegooi en gedrink. Ook dit jaar verzorgde Kafee het te drinken drankje voor het bestuur, uiteraard in de kleur van komend jaar: zalm roze. En dan mag je zelf bedenken wat voor spannende dingen daarmee te verzinnen zijn! Halverwege de borrel werd de Pedel naar buiten gedragen, maar gelukkig ook weer naar binnen gehaald Openingsfeest IO Deze avond vond het openingsfeest van IO plaats, traditioneel gezien een feest waarbij de eerstejaars na de eerste weken les weer even met z n allen een biertje kunnen drinken, waar natuurlijk door alle andere studenten ook dankbaar gebruik van gemaakt wordt. Dit jaar vond dit hele festijn plaats in de Lorre in plaats van de Speakers, maar dat mocht de pret niet drukken en al met al is het een fantastische avond geweest Wisselkafee Deze derde woensdag van Kafee is officieel het stokje overgedragen van Kafee 39 naar Kafee 40, ook wel Kafee XL genoemd. De eerste helft werd zoals altijd getapt door Kafee 39, waarna 40 de laatste twee uur voor hun rekening nam. Dit ging gepaard met het uitdelen van een gratis fust. Kafee XL heeft die avond de toon gezet voor een geweldig Kafee jaar! PM s 1,2 en vond onze eerste PM plaats. De week erna, , vond de tweede plaat gevolgd door de derde op In totaal presenteerden 15 commissies zich verspreid over de drie dagen. Alle commissies waren erg enthousiast om komend jaar aan de slag te gaan en de vreemdste commissie namen kwamen langs. De langste naam dit jaar is die van foto: Epic Moment Pioneering Ninja Wolf- EPIC MOMENT PIONEERING NINJA WOLFPACK WHICH MAKES INSANE PHOTOS IN ZE FACE AWESOMELY, FOR HISTORICAL PURPOSES 17 EP PIO NIN W IN IN AW FOR

18 pack which makes insane photos in ze face awesomely, for historical purposes. Verder is EXid X dit jaar extra awkward, was het filmpje van vidio nog veel awkwarder en heet Kafee dit jaar: Kafee XL of je rum lust Tappersverkiezing- i.d-kafee Ook dit jaar werden weer de gekste toneelstukjes opgevoerd en verkleedkleren uit de kast getrokken. Uit deze geweldige groep mensen zijn de tappers voor Kafee XL gekozen. Met als hoogte punt deze avond de Haagse Sjonnie en Anita Oktoberfest - i.d-kafee Ook dit jaar vond weer het fantastische Oktoberfest plaats. Alle Anton und Heidi pakjes werden uit de kast getrokken en het bier vloeide rijkelijk. Er zijn 408 pullen in gekocht, die om kwart over 7 al op waren. Daarnaast zijn er ongeveer 300 worsten verkocht (misschien omdat Sacha ze zo geweldig zat te verkopen) en 17 fusten bier doorheen gegaan. Ook FMVG, Wim Prins en het servicepunt waren goed vertegenwoordigd. Ondanks dat er de volgende ochtend overal glas lag van kapotte pullen, was het een geslaagde avond. Er was zelfs een record omzet van ruim 3600 euro! Commissie uitje 1 Nadat iedereen zijn buikjes vol gegeten had, kwamen alle commissieleden van i.d samen in het i.d-kafee voor het supergeheime epische eerste commissie-uitje. Wat men niet wist, is dat 3 bestuursleden die dag in het geheim een episch klompengolf-parcours had uitgezet in de Delftse Hout. Daar aangekomen werd iedereen in 8 groepen verdeeld. Met een overlevings-winkelwagenkar (inhoud: 48 halve liters bier, 2 zakken chips, een zak spekjes en een flesje cola) kon het parcours beginnen. Na een rondje om het meer en iedereen de bal door ieder poortje had gegolft, werd groepje 3 tot winnaar verkozen. De biertjes waren nog lang niet op, dus de avond ging nog even door! 18

19 Eerstejaarsfeest boer zoekt hoer - EJC1 Het eerstejaarsfeest georganiseerd door EJC1 was een succes. Niet alleen waren de mensen goed verkleed, ook de aankleding was top. De ramen van de vergaderzaal waren omgetoverd tot een red light district compleet met boerderij dieren en hoeren en de dj stand was omgetoverd tot een boerderij. Er zijn 110 mensen binnen geweest waarvan 60 eerstejaars, waarvan er weer 19 op de avond zelf lid van i.d zijn geworden. De overige bezoekers bestonden uit: de eerstejaarsweekend mentoren, B38 (met name de BHV ers), TOC, foto, EJC1 en B39. Er waren 3 kotsers, en veel dronken tappers. Wel was iedereen om tien voor 2 s nachts al klaar met opruimen (daarbuiten gelaten dat er de volgende ochtend opnieuw gedweild is) ereledenuitje Elk jaar gaat het bestuur een dagje weg met de ereleden. Niet alleen bevatten deze mannen een hoop levenswijsheid, ook hebben ze veel leuke herinneringen over de vereniging. Op deze donderdag middag vertrokken wij met z n 8 en naar Den Haag. Voor het Esher museum troffen wij Hans Dirken, Nico Vink en Klaas Roberts, helaas waren de andere ereleden verhindert. Na een wandeling door het museum, voorzien van levendig commentaar van de drie heren, vertrokken we richting een restaurant. In dit Argentijnse restaurant hebben we van een heerlijke maaltijd genoten, waarna de heren weer richting huis vertrokken. Een goede avond, waar wij als bestuur in ieder geval weer een hoop te weten zijn gekomen. 14/ Hoestnou?! - i.d-onderwijs Deze week ging het om het verzamelen van input. i.d-onderwijs had in de hal van IO een truss opgehangen waar iedereen zijn klachten op kwijt kon. Aan het eind van de week was er een gordijn ontstaan met opmerkingen over het onderwijs in onze faculteit. 19

20 Docent van het jaarverkiezing Ook dit jaar was er weer een docent van het jaarverkiezing van de beste docent van de TU. Naar aanleiding van de pluim verkiezingen heeft Studievereniging i.d Yu Song voor de tweede maal voorgedragen. Helaas ging hij er niet met de prijs vandoor, maar aan het filmpje gemaakt door vidio kan het niet gelegen hebben. 24/ IOB Dit jaar vond de elfde editie van de IOB plaats. De beurs was met 24 stands een klein stukje kleiner dan afgelopen jaar, maar daardoor niet minder professioneel. De stands waren dit jaar van Laarhoven design, waardoor het opbouwen vele malen sneller ging dan afgelopen jaren. Ook vonden de bedrijven dat het er professioneler uit zag. Ook dit jaar waren er weer lezingen, een Wacom draw-off en drukbezochte speeddates. Wij als i.d stonden dit jaar bij de informatiebalie samen met het valorisatie team en het career centre. 25/ NOW Dit weekend vond het NOW plaats. Dit jaar onder Delftse begeleiding van Maik, Letteke en Charles. Vrijdag middag vertrok een groep van ongeveer 11 mensen naar Enschede. De reacties achteraf waren enthousiast, de Twentse mannen waren bij een aantal dames helaas tegen gevallen. Verder zat het weekend wel vol met workshops, een pubquiz, een case over verpakkingen en natuurlijk feestjes. 28/02-11/ Expositie board games overboard Hoe overleven gezelschapsspellen het in de 21ste eeuw? Met het tijdperk van computers en individualisering is er vraag naar een nieuwe vorm van gezelschapsspellen. Als men de tegels van het ganzenbord volgde van deze expositie, kreeg men een duidelijk beeld van de ontwikkeling van het oudhollandse gezelschapsspel. En de bezoeker kon zijn ideeën kwijt bij what s next? ; hoe zal het bordspel zich in de 20

21 toekomst ontwikkelen? Kafeest Bosnimfen, houthakkers en woudlopers Het eerste kafeest dit jaar was op 14 december een feit. Het hele kafee stond vol met elfjes, houthakkers en ander bosachtig gespuis. Waarbij het gehele kafee geheel was omgetoverd tot waar bos, met een boom boven op de bar. Een van de hoogtepuntjes deze avond was natuurlijk Michiel in een (elven) jurk. 16/ EXid X Koop n heggetje Van donderdag avond tot maandag ochtend vertrok een groep van 30 enthousiaste IO ers naar Kopenhagen. Hier werd de ontwerpwereld bekeken in Kopenhagen, maar natuurlijk ook het nachtleven van Kopenhagen bleef niet onbenut. De eerste dag gingen ze naar een ontwerpbureau waar ze onder andere brillen maakten met 3D materiaal geintergreerd in het glas. De volgende dag gingen ze naar MAIK design, een klein ontwerpbureau om hun weg te vervolgens naar het Copenhagen Institute of Interaction Design, waar een afstudeer presentatie bezig was. De zondag sloot het weekend af met een fietstocht door Kopenhagen en een bezoek aan het design museum One day case Streetlife Deze dag vertrokken ongeveer 20 masterstudenten naar Streetlife om een one day case voor te bereiden. De opdracht werd uitgelegd, waarbij verschillende culturen centraal stonden. Er werd gekeken naar begraafplaatsen in verschillende context. De eerste middag liep ten einde na een informele borrel met alle deelnemers. De week erna werd de case vervolgd en werden er o.a. moodboards gemaakt van de begraafplaatsen. Het geheel werd uiteraard afgesloten met een netwerkborrel in ons eigen i.d-kafee. 21

22 PM 4 Bij alweer de vierde PM van dit jaar presenteerden Cases on Tour, Springtrip en IO Festival. Waarbij het thema van IOF dit jaar bekend gemaakt werd, namelijk: Industries Ignited. Dat beloofd in ieder geval een spetterend festival te worden! De Springtrip presenteerde ook hun bestemming namelijk Zweden, waarbij ze uiteraard naar de IKEA willen gaan Actid kerstontbijt Een traditie in wording: het Actid kerstonbijt. Voor sommige viel het wat zwaar om er zo vroeg te zijn, maar het was heerlijk om het kerstgevoel ook nog even naar i.d te brengen ALV 2 De tweede ALV dit jaar stond volledig in het teken van de tussenstand en de activiteiten van het bestuur dit jaar. Er werd nog voor een aantal oude stukken gestemd, maar daarnaast werd er ook gekeken of het beleid dat 39 bedacht had wel werkte. Natuurlijk kwamen er nog een aantal tips en ideeën van oud besturen, waarop wij weer konden gaan bedenken of we daar iets mee gingen doen tot Expositie 2 A Fresh Start Overal over de wereld viert men oud en nieuw in een andere cultuur met andere gewoontes. De foto-expositie A Fresh Start liet zien hoe men de jaarwisseling beleeft van de Samoa-eilanden tot de mensen in Papua Nieuw-Guinea. Ook kon je jou jaarwisselingsfoto insturen naar de Exposid-commissie, zodat die er tussen kwam te hangen! Oudbesturenborrel Deze avond mochten alle oudbesturen naar i.d komen om weer een avondje zoals vanouds biertjes te drinken! Hier waren Maik en Manon 22

23 de gastheer en vrouw van de quiz. Waarbij gekeken werd hoe goed de kennis van de verschillende functies was. De avond eindigde met een hele bar vol bier, waar natuurlijk weer fantastische foto s van gemaakt zijn EJC1 uitje Hangar eerstejaars hebben zich op 19 januari verzamelt op station Delft om wat meer van de IO-beroepspraktijk te zien. In het Haagse Hangar36 bevinden zich allerlei creatieve bureaus, waar we er bij drie op bezoek gingen: Studio Überdutch vertelde over brand innovation, Duel liet verschillende voorbeelden van hun grafische ontwerpen in de praktijk zien en bij Bureau CQ zagen we tal van producten die ze in China hebben laten produceren. Kortom, het was dus erg inspirerend! afscheid Cees de Bont Deze dag nam Cees de Bont afscheid van onze faculteit. Hierbij had i.d nog een extra verrassing; zijn benoeming tot erelid bij i.d! Voor ons dus een extra speciale dag, maar ook Cees was erg blij met zijn benoeming Bestuurstappen Deze woensdag in de tentamenweek nam het bestuur het een avond van Kafee over achter de bar. Kafee vond het nog wel lastig om het helemaal los te laten, maar uiteindelijk heeft het bestuur de hele avond getapt en zijn er genoeg goudgele over de bar gegaan Halfjaarlijkse evaluatie Dit weekend vertrok het bestuur een weekend naar de katjeskelder om het eerste halfjaar te evalueren. Alle commissieleden merkten daar vrij weinig van, behalve dat het bestuur er maandag ochtend waarschijnlijk vrij moe uit zag na een weekend vol vergaderen. In ieder geval konden we weer met frisse moed aan de slag. 23

24 iday 1 s Woensdags vond de eerste echte iday plaats. De kuil werd omgetoverd tot i.d wereld waar alle commissies konden laten zien wat ze nu precies allemaal doen. Kafee had de bartafels mee gesleurd en dronk appelsap (waarvan de faculteit overigens dacht dat het bier was), TTP had een tipi opgezet en tussen vidio en foto is een ware strijd los gebarsten die later nog uitgevochten zal worden op de bowling baan. Voor het bestuur was deze dag, een dag om de nieuwe tags uit te proberen, waarmee de commissies ingedeeld waren. Deze categorieën zullen nog bij meer dingen dit jaar terug gaan komen bierproeverij Het eerste weekend van februari is kafee afgereisd naar onze lieve zuiderburen om inkopen te doen voor de bierproeverij. Om deze avond epischer te maken dan ooit lieten ze zich uitgebreid door alle brouwers voorlichten over het desbetreffende bier. Dit wist Luuk vervolgens op de avond zelf levendig aan ons over te brengen. Zo n speciaal biertje smaakt natuurlijk al heerlijk, maar met zoveel liefde en zorg van Kafee erbij smaakten ze des te lekkerder. Daarbij hadden ze ook nog gezorgd voor heerlijke versnaperingen, waardoor we niet geheel kruipend naar buiten hoefden te gaan Carnavalskafee Met een Brabander in de kafee commissie en twee in het bestuur kon i.d er natuurlijk niet aan ontkomen: Carnaval! Onder sacha s scherp toeziend oog werd i.d-kafee omgetoverd tot een waar carnavals kafee! Alle middelen werden uit de kast gehaald, om er een top avond van te maken. Helaas is de confetti nog steeds terug te vinden Bestuursinteresseborrel Ook dit jaar werden er bestuursinteresseborrels gehouden. Iedereen 24

25 die benieuwd is naar wat het bestuur nou de hele tijd uitvoert, en misschien wel het stokje over wil nemen was welkom om alle vragen te stellen die in ze opkwam. Meerdere keren worden soortgelijke borrels georganiseerd en uiteindelijk staat er weer een geweldig team klaar om komend jaar de vereniging te runnen: Bestuur jaarboekrelease Eindelijk was het zover, het jaarboek zou gepresenteerd worden. Niet alleen was de release van i.d s so fluffy al een fenomeen op zich, ook stak Michiel zich zoals beloofd in een monsterpak om het jaarboek nog extra te promoten. En wie geluk heeft, heeft zelfs een gesigneerd exemplaar door het monster zelf. 19/ Cases on Tour De 3 busjes stonden klaar op de parkeerplaats en alle koffer waren gepakt. Cases on Tour was klaar om te vertrekken richting het eerste bedrijf. Gedurende 4 dagen werden er cases uitgewerkt van een viertal bedrijven, namelijk: Gazelle, Senz, Hema en Philips. Overigens was er ook nog tijd voor spelletjes en is ongetwijfeld in de desbetreffende steden het nachtleven onveilig gemaakt. Er is ook op zeer diverse plaatsen geslapen, van matras tot matje en van boot tot scouting kasteel. 24/03-02/ Springtrip Springtrip; De reis voor eind bachelors en master naar een (ver) land in Europa. Dus waar vertrokken ze heen de 24e? Naar Brussel. Dit was echter alleen als tussenstop, zodat ze gunstiger het vliegtuig konden pakken richting Zweden. In Zweden bezochten ze in Stockholm verschillende ontwerpbureaus en hingen ze natuurlijk de toerist uit. Daarnaast zijn ze op bezoek geweest bij het enige echte hoofdkantoor van IKEA! 25

26 Commissieuitje 2 create i.d Tijdens dit commissie uitje hebben Tal en Michiel een echte IO manier gevonden om alle commissies elkaar te leren kennen. We vertrokken met z n allen richting DNA, waar Tal en Michiel een hoop klusmaterialen neer hadden gelegd. Hier kregen alle teams opdrachten om bepaalde voorwerpen te maken. Degene die op het eind de meeste punten haalde die won, en dus de meeste voorwerpen raadde, won PM 5 Tijdens deze PM waren er drie commissies die zich presenteerden. EJC2, EXid Y en Summercue lieten hun plannen zien voor de dingen die volgden. EJC2 liet weten terug te willen naar de basis (de oerdriften) en meer te willen laten zien van het ontwerp proces, EXid Y ging naar Munchen en Summercue presenteerde met een spetterend filmpje hun thema: IOlympics Kaspacekafee Tijdens dit thema Kafee werd het i.d-kafee volledig omgetoverd tot spacesferen. Zoals we gewend zijn van de commissie hulden zij zich weer in een geweldige outfit, geheel gehuld in aluminiumfolie. Daarnaast zweefden er overal ruimteschepen en waren zelfs de lampenkappen aangepast. Een geslaagd thema. 19/ Bestuursvakantie Deze week moest i.d het even zonder Bestuur 39 stellen. Gelukkig was Bestuur 38 bereid om op te passen want wij gingen op wintersport! Met z n allen met de bus hebben we een week lang genoten van de sneeuw, het bier, andere franse toeristen en de Vie bar. Een fantastische week om weer even lekker bij te komen van alle drukte op i.d, zodat we daarna weer met frisse moet het hok in konden duiken! 26

27 Kafeest 2 Fourty-Love Het tweede Kafeest van het jaar stond geheel in het thema van tennis, maar vooral 40 het nummer van de Kafee commissie dit jaar. Ze hebben zichzelf ontzettend overtroffen wat dit feest betreft. De hele week zijn ze bezig geweest met het verven en ophangen van tennisballen, het maken van decors en het creeeren van een heuse tennisbaan op de vloer van Kafee. De tennisballen gaven een geweldig effect met alle lichten en iedereen heeft een fantastisch feest gehad. Overigens zorgde het thema ook voor heerlijke foute outfits met als hoogtepunt de commissie uiteraard, die allemaal half man half vrouw waren ALV 3 Helaas was de opkomst van deze ALV recordbrekend laag, maar de onderwerpen waren desalnietemin erg interessant. Niet alleen was er een algemene verenigingsupdate, ook werd er gesproken over het nieuw biercontract en de komst van een eventuele espressolounge IOF Band- en DJ contest Om de line-up van het IO Festival helemaal compleet te maken, werden er nog lokale bandjes en DJ s gezocht. Deze streden tegen elkaar op de IO Festival Band/DJ-contest in de Koornbeurs. Het was een gezellige drukke avond. Uiteindelijk is ROLLA de winnaar van de bandjes geworden en Nygel Hearo de DJ-winnaar.Dit complete festijn vond plaats in de Koornbeurs waar iedereen helemaal lso ging bij dit geweldige voorproefje van IO Festival Industries Ignited / Expostie 3 Food Design Hoe ervaren wij eten? Allerlei factoren hebben hier invloed op, zo ook factoren die je kan ontwerpen, zoals smaak en vorm. De expositie Food Design gaf een overzicht hierover. Er was onder andere te zien hoe mensen smaken proeven, hoe smaken samengesteld worden en hoe voeding wordt vormgegeven. In deze expositie is zelfs de huisstijl 27

28 van exposid doorgevoerd in het ophangsysteem van de foto s Beugelkafee Er is natuurlijk altijd reden voor een extra feestje, maar dit jaar hadden we wel twee extra goede redenen. Zowel de afsluiting van het nieuwe biercontract als het lustrumjaar van Kafee hebben gezorgd voor het ontstaan van Beugelkafee. Er werd een grote container met Grolsch beugelsafgeleverd, inclusief prachtige uitgifte bar. Het weer was niet optimaal, maar daar trokken de bandjes en de bezoekers zich gelukkig niks van aan. Verder was dit lustrum kafee ook een leuke gelegenheid voor sommige oudgedienden van kafee om ook langs te komen. 03/ EXid Y München Dit jaar vertrok EXId Y naar Munchen. Allereerst wordt er dan natuurlijk gedacht aan Duitsland en dus aan bier, maar uiteraard zijn er naast het bier ook nog een hele hoop andere dingen te vinden in Munchen. Zo zijn ze op bezoek geweest bij Frog design en Eerstejaarsfeest 2 Drawsome Party Ook dit jaar is er weer een feest georganiseerd samen met onze creatieve vrienden van bouwkunde. De enthousiaste eerstejaars hebben gekozen voor een andere locatie dan anders, waardoor het thema nog meer tot uiting kwam. De muren van Lijm&cultuur waren beplakt met wit karton en wie in een wit T-shirt kwam kon zowel de muren als zichzelf ondertekenen. Dit alles uiteraard met blacklight stiften. Jammer dat er een aantal dingetjes mis zijn gegaan (zo is een DJ er al voor het feest uitgezet en is er een pinautomaat kwijtgeraakt), maar het was een goed feest! Familidag Alle eerstejaars kregen deze dag de kans om aan hun ouders, broertjes, zusjes en eventuele opa s en oma s te laten zien wat ze nu 28

29 eigenlijk uitvoeren op IO. Er was een algemeen openingspraatje o.a. van Daan van Eijk en daarna kon iedereen mee doen aan twee rondes van workshops. Het geheel werd afgesloten met uiteraard een borrel in Kafee Summercue IOlympics De Summercue dit jaar had als thema IOlympics. Nu is het ieder jaar weer de vraag waarin de Summercue zal verschillen met die van voorgaande jaren. Dit jaar waren er een aantal belangrijke factoren. De commissie had dit jaar een levensgrote echte stef stuntpiloot gebouwd. Helaas heeft deze het niet de hele middag vol gehouden, maar het was een fantastisch apparaat. Daarnaast waren de andere spellen natuurlijk ook afgestemd op het thema, maar als klap op de vuurpijl was het fantastisch mooi weer. Er waren maar weinig gewonden (de gebruikelijke pleisters en 1 schouder uit de kom). Dit jaar lag de focus meer op de middag, waardoor het feest s avonds minder uitgebreid was en korter duurde. Dit is door iedereen als positief ervaren, doordat het echt als een afsluiting van de middag voelde, in plaats van als nog een feest op toevallig dezelfde dag. Een geslaagde verandering dus Commissieuitje 3 memory Het derde commissieuitje van dit jaar vond plaats op de faculteit. Door de hele faculteit verspreid waren foto s te vinden, door deze foto s allemaal te verzamelen kon er vervolgens kwartet gespeeld met commissiefoto s. Uiteraard zorgde dit voor de nodige verwarring en chaos, wat geheel werd ondersteund door de Jip en Janneke vlaggetjes, bellenblaas en bubblicious kauwgom. Het geheel werd traditioneel voortgezet bij het Froudelicious feest in de DSB. De boten vlogen in het rond en alle i.d ers hebben weer laten zien hoe je een goed feestje bouwt! 29

30 PM6 Misschien wel de bijzonderste PM, maar in ieder geval de drukbezochtse PM van het jaar. Er konden pizza s voor 3,- besteld worden wat dan ook massal werd gedaan: 59 stuks. Al deze mensen kregen ook wel iets te zien en te horen. Nie talleen presenteerde EJW spetterend het thema 90 s generation survived the millenium en presenteerde de IOB hun plannen, ook presenteerde Bestuur 40 zich voor het eerst. Na een kort introductiefilmpje werden ze bestookt met vragen van met name oud bestuurders, maar ze hebben zich kanig geweerd en zich in ieder geval geschikt bevonden om het 40e jaar van de vereniging te gaan besturen Landelijk Bestuurs Gala Voor het tweede jaar op een rij vond het landelijk bestuursgala plaats. Mede georganiseerd door onze eigen voorzitter Kasper vond het dit jaar plaats in het centraal gelegen Utrecht. Met een grote groep mensen (zowel Bestuur 38, als 39 als 40 waren vertegenwoordigd) vertrokken we richting Utrecht. Helaas was het bier te snel op en hebben we het ziekenhuis van Utrecht ook nog even van binnen moeten bekijken. Uiteindelijk waren we moe maar voldaan om 7 uur weer terug in ons eigen vertrouwde Delft i.dag 2 De tweede i.day van het jaar vond deze dag plaats. Niet alleen was het de bedoeling om de commissies weer even in het zonnetje te zetten, ook was het voor nieuwe mensen mogelijk om zich in te schrijven voor een commissie. Er was een heuse black box gebouwd waarin een filmpje werd vertoond met informatie over alle commissies en als klap op de vuurpijl stond jaarboek klaar om foto s te maken voor in het smoelenboek. 30

31 Professoren kafee en Pluim uitreiking Ook dit jaar weer kregen een aantal professoren en docenten de kans om achter de tap van ons wel bekende i.d-kafee te staan. Hieruit bleek al snel dat een goed biertje tappen moeilijker was dan gedacht, waarna de professoren aandachtig luisterden en keken naar de commissie toen ze het geduldig uitlegden. Dit was niet het enige deze dag. De pluimuitreiking vond ook plaats. De uitslag van alle uitgebrachte stemmen werd bekend gemaakt. De winnaars hiervan zijn: Beste niet lesgevende medewerker: Danielle van Vliet (medewerkster van het servicepunt), Beste bachelor vak: Industriele productie (van Erik Tempelman), Meest inspirerende docent voor DFI studenten: Paul Hekkert, Meest inspirerende docent voor SPD studenten: Frido Smulders Meest inspirerende docent voor IPD studenten: Moustafa Haijan Meest inspirerende Bachelor docent: Yu Song. 19/ IOF week Dit jaar vond voor het eerst de IO Festival-week plaats. Om mensen al lekker warm te maken voor het festival vonden enkele activiteiten plaats in de week voor IO Festival. Maandagavond was de eerste activiteit: de machine-bouwworkshop. Een aantal studenten maakten, onder leiding van Geert Jonkers, bekend van de Machine van de Staat, een ritme-muziekinstrument van oude apparaten en materialen. Deze machine stond vervolgens op het festival om bezoekers mee te vermaken. Dinsdag vertelde Gertjan de Werk, bekend van Llowlab, in zijn lezing over sustainability op festivals. Verschillende projecten werden toegelicht over hoe je festivals duurzamer kan maken. Achteraf was er nog tijd voor een kleine brainstormsessie met de bezoekers. Tijdens het festival zelf kon men een expositie bezichtigen over festival design. Van veel typische festivalproducten (van breekmuntjes tot dixi s) werd het verhaal achter het ontwerp verteld. 31

32 IO Fesival Industries Ignited Dit jaar vond de 30e editie plaats van IO Festival op vrijdag 22 juni. Helaas weer opnieuw de vrijdag van de witte week en daardoor ook pas op de avond zelf uitverkocht. Dit jaar is er geëxperimenteerd met twee podia die elkaar afwisselden, waardoor er bijna geen ombouw tijd is bij de mainstage. Een goede succes factor alleen jammer dat er een opstopping ontstond aan het begin van de zaal. Verder was de aankleding natuurlijk super en Kafee eigenlijk net iets te klein voor het enthousiaste publiek dat op de bandjes afkwam. Hoogtepunten waren: De Kraaien, Lola Kyte en de Hype relatieborrel Dit jaar vond de relatieborrel van i.d plaats in de een na laatste week voor de vakantie. Deze avond werden alle sponsoren in het zonnetje gezet en bedankt voor de fijne samenwerking afgelopen jaar. Bestuur 40 was ook aanwezig om alle toekomstige contacten te ontmoeten. Daarnaast konden die middag de relatiegeschenken uitgedeeld worden: een peper en zout vaatje vormgegeven als twee knuffelende spookjes met het i.d logo erop Mentorenverkiezingen Deze middag konden alle koppels zich bewijzen of ze het mentorschap voor het EJW waardig zijn. Iedereen had zich goed laten inspireren door het thema: 90 s generation survived the milenium. Pokemon was een van de veelvoorkomende referenties, maar ook toy box was bijvoorbeeld goed vertegenwoordigd. Een extra bijzondere commissie, aangezien deze maar een keer in de twee jaar plaats vind. Dit jaar ging het Research Project naar Brazilie, maar niet nadat ze 20 weken lang opdrachten hebben gedaan en de cases hebben voorbereid op de faculteit. Naast dat ze cases op gin- 32 gen lossen voor FloraHolland, HACEB, Mentor, RAVO, fast & fluids en Han Brezet hebben ze in Brazilie de ontwerppraktijk bekeken en kennis gemaakt met het studenten leven daar. Een groep van 30 mensen inclusief Annemiek van Boeijen en Frido Smulders heeft in ieder geval een prachtige tijd gehad, nu nog wachten op het symposium ter afsluiting van het geheel. 16/ Eerstejaarsweekend Het thema van dit jaar was 90 s generation survived the milenium, al een aantal keer genoemd in dit verslag.tijdens de voorbereiding van het weekend werd er al uitgebreid gestrooid met jaren 90 hits, maar hier bleek tijdens het weekend nog een schepje bovenop te kunnen. Vrijdag zijn de studenten tussendoor nog naar een algemene ontvangst geweest, waarna wij ze weer helemaal voor ons zelf hadden. Na het traditionele fietsenverven en een kort feestje s avonds, werden ze om 1 uur weer uit bed gehaald voor het nachtspel. Zaterdag stond de hele dag in het teken van alle verschillende spellen en niet te vergeten het insmeren bij de zonnebrand balie, want de zon liet zich dit weekend van zijn beste kant zien. s Avonds is er druk gefeest, waardoor het voor iedereen lastiger was om zondag ochtend klaar te staan voor de ochtendgymnastiek met Laga. Afwijkend dit jaar was dat er geen foodfight plaats vond, ontzettend fijn voor de opruimploeg en voor de eerstejaars niet minder gezellig. Al helemaal niet toen bouwkunde ineens opdook en er een ware battle tegen hen ontstond. 09/ Research Project Brasil

33 Ondersteunende commissies apart in het zonnetje Naast alle activiteiten zijn er ook nog een hoop andere commissies die niet voorbij zijn gekomen. Deze commissies zijn vaak op de achtergrond bezig, maar onmisbaar voor de vereniging. Daarnaast is het blad van binnen ook alleen nog maar professioneler geworden en blijven er enthousiaste reacties binnenstromen. We kunnen dus stellen dat ook dit jaar een erg geslaagd jaar was op TTP gebied. Overigens nog een leuk feitje, dit jaar was het enige jaar dat er een TTP nummer uit kwam gelijk aan het bestuur van dat jaar (39 dus), daarnaast stond er in TTP 40 iets over het lustrum van Kafee. DiGiD Dit jaar bevatte DiGiD een record aantal mensen, namelijk 10. Hierdoor zijn er veel projecten aangepakt en is er hard gewerkte aan de bestaande formats. Zo is de algemene website weer verder ontwikkeld en is er nog gewerkt aan de facebook (wat helaas niet is gelukt). Daarnaast is er voor de IOB naast de website nog een aparte app gemaakt. Ook zag de IO Festival website er dit jaar zowaar nog mooier uit dan voorgaande jaren en kwamen alle elementen inclusief de IOF week hier mooi in naar voren. Grafisch Een vereniging zonder grafische commissie is als een hond zonder staart. Er mist iets, maar je ziet niet meteen wat. Na wat opstart problemen heeft grafisch het er ook weer goed vanaf gebracht dit jaar. Er zijn prachtige huisstijlen ontwikkeld voor IOF, IOB, EJW etc. Daarnaast hebben ze zich weer goed uitgeleefd met de photoshop, illustrator en in design workshops, zijn er prachtige T-shirts gemaakt en vele posters de deur uit gegaan. Turn The Page Hoort in principe niet thuis in het rijtje van ondersteunende commissies thuis, maar verdient toch zeker nog een apart plekje in dit jaarverslag. De Turn The Page heeft ook dit jaar weer een grote verbeterslag meegemaakt. Als eerste wordt de TTP nu gedrukt op ander papier, maar daarnaast staat ie ook mooier in de kast met de gelijmde rug. 33

34 Jaarboek Oorspronkelijk gezien hoort deze commissie natuurlijk niet erg lang meer door te lopen in het nieuwe bestuursjaar. Het is hoort te zijn afronden en naar de drukker sturen. Helaas is dat dit jaar erg uitgelopen. Het monsterlijke jaarboek i.d s so fluffy is in februari pas uitgekomen. Gelukkig is iedereen wel tot het eind toe betrokken geweest en is het al met al een prachtig jaarboek geworden. Overigens is het jaarboek niet het enige dat deze commissie heeft gemaakt, hoewel de naam anders doet vermoeden. Aan het begin van het collegejaar is er ook een agenda uitgebracht ontworpen door de jaarboek commissie. Jaarboek Ook dit jaar moet natuurlijk vastgelegd worden in een prachtig jaarboek. Het thema van het jaarboek werd tijdens de 4e PM gepresenteerd op een wel heel bijzondere manier. In eerste instantie waren namelijk alle leden van jaarboek geheel gehuld in een morfsuit en dus onherkenbaar. Gelukkig konden we daarna kennis met ze maken toen de pakken uit gingen. De voorproefjes zien er ten tijden van schrijven van dit verslag goed uit, dus ik ben benieuwd naar het eindresultaat. Hopelijk is het eerder af dan afgelopen jaar. Overigens is de agenda ondertussen al wel verschenen. De in 4 kleuren verkrijgbare agenda is tijdens het eerstejaarsweekend uitgedeeld aan alle nieuwe IO ers. TOC De commissie die zelf nooit in de spotlight staat, maar deze wel ophangt. De TOC moest het dit jaar stellen zonder een paar oude rotten in het vak. Gelukkig zijn de overgebleven TOC ers goed onderwezen door hun voorgangers en hebben ze goed gezorgd voor licht, geluid en natuurlijk de rigging. Tijdens het eerste feest kon ge-experimenteerd worden met de moving heads van virgiel en bij het tweede Kafeest werden de octo strips uitgeprobeerd. Dit alles werd allemaal samengebracht bij IO Festival, waarbij het geheel afgemaakt werd met de S100F, de grootste truss die ooit op de faculteit heeft gehangen. 34 i.d-fix Een commissie met veel ambitieuze plannen, waar helaas wat minder van terecht is gekomen. Het jaar begon goed met een Helpdesk balie voor de IOB. Helaas is er daarna het hele jaar niks van de grond gekomen van een nieuwe zuil of het nieuwe commissiebord, tot IOF voor de deur stond. Voor IOF hebben ze geheel in thema een fabriek gemaakt, waar allerlei mannen (paspoppen) heen liepen en opklommen. In ieder geval een geslaagd prestige object voor op IO Festival! Foto De foto commissie van dit jaar, zoals al eerder gezegd, de commissie met de langste naam: Epic Moment Pioneering Ninja Wolfpack which makes insane photos in ze face awesomely, for historical purposes Met als ondertitel Foto Zoto. Niet alleen heeft de foto commissie dit jaar alle geweldige evenementen vastgelegd, ook zijn alle commissies vereeuwigd. Als klap op de vuurpijl heeft de foto commissie zich dit jaar ook bezig gehouden met de ontwikkeling van de commissiekalender. Zowel een mannen als vrouwen kalender bestaande uit commissieleden. Dit jaar laat bedacht en daardoor nog redelijk stressvol voor de commissie, maar hopelijk wordt het komende jaren ook opgepakt vanaf het begin van het jaar. Vidio Een foto zegt meer dan duizend woorden, maar een vidio is onbeschrijfelijk. Zo luidde de lijfspreuk van de vidio commssie dit jaar, waardoor al gelijk een leuke haat liefde verhouding met foto ontstond. Het doel van de commissie was om de commissie wat beter op de kaart te zetten, en dat is in ieder geval gelukt, en hoe! Ze hebben maar liefst 8 filmpjes gemaakt van steeds hogere kwaliteit. Met als toppunt het IO Festival filmpje, waarbij ze als echte regisseurs een opname dag hebben geleid en daarnaast special effects en animatie hebben gecombineerd met real life beelden.

Evenementen Jaarverslag. Sus Ciechanska Evenementen Manager der s.v. NOVA 2013-2014

Evenementen Jaarverslag. Sus Ciechanska Evenementen Manager der s.v. NOVA 2013-2014 Evenementen Jaarverslag Sus Ciechanska Evenementen Manager der s.v. NOVA 2013-2014 Delft, 24 september 2014 Voorwoord Dit jaarverslag is bedoeld om alle grote evenementen van het bestuursjaar 2013-2014

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Notulen wissel ALV 17-09-2012

Notulen wissel ALV 17-09-2012 Notulen wissel ALV 17-09-2012 Aanwezigen: Peter Blesgraaf, Guido Jetten, Jaap Gerritsen, Mitra Smit, Mischa Meekes, Ad van der Veer, Marijn Goemans, Kasper van der Knaap, Janne de Hoop, Mathijs Broekhuizen,

Nadere informatie

Secretarieel en Financieel Jaarverslag 2011-2012

Secretarieel en Financieel Jaarverslag 2011-2012 Secretarieel en Financieel Jaarverslag 2011-2012 Faculteitsvereniging Voorwoord Groningen, juni 2012 Voor je ligt het secretarieel en financieel jaarverslag van faculteitsvereniging., opgericht op 19

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

FSA& Beyond. FSA Lustrum. www.fsa.nl INHOUDSOPGAVE APRIL 2006, TIENDE JAARGANG, NUMMER 3

FSA& Beyond. FSA Lustrum. www.fsa.nl INHOUDSOPGAVE APRIL 2006, TIENDE JAARGANG, NUMMER 3 www.fsa.nl APRIL 2006, TIENDE JAARGANG, NUMMER 3 FSA Lustrum AMSTERDAM, WILLEM ALBERTS Er zullen weinig leden van de FSA zijn die ontgaan is dat de FSA dit jaar haar 10-jarig bestaan viert. Het tweede

Nadere informatie

van de redactie Van de redactie... 3 Een geslaagde Intro... 4 Waarom naar BMT?... 5 GEWIS the meaning of life... 8 Infima... 11

van de redactie Van de redactie... 3 Een geslaagde Intro... 4 Waarom naar BMT?... 5 GEWIS the meaning of life... 8 Infima... 11 Inhoud Van de redactie... 3 Een geslaagde Intro... 4 Waarom naar BMT?... 5 GEWIS the meaning of life... 8 Infima... 11 Activiteiten: Kanoën... 12 Seminar Peer2Peer... 13 2 in 1: DET-dag 2001 de organisatie:

Nadere informatie

FSA& Beyond. FAN Controlling Competition: Nieuw Project. www.fsa.nl INHOUDSOPGAVE DECEMBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 2

FSA& Beyond. FAN Controlling Competition: Nieuw Project. www.fsa.nl INHOUDSOPGAVE DECEMBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 2 www.fsa.nl DECEMBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 2 FAN Controlling Competition: Nieuw Project AMSTERDAM, STEFAN BAARS EN YVAN VAN DAM De FAN Controlling Competition is een nieuw driedaags controlling

Nadere informatie

----------------------------------------- ------------------------------------------ Voorwoord

----------------------------------------- ------------------------------------------ Voorwoord Voorwoord Je hebt net een spik splinter nieuwe WP opengeslagen. Vers van de pers. Alle ouwe trouwe leden en abonnees weten inmiddels al wat het inhoud, maar voor al onze nieuwe leden een korte uitleg:

Nadere informatie

FSA& Beyond. FSA in het nieuws. www.fsa.nl INHOUDSOPGAVE OKTOBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 1

FSA& Beyond. FSA in het nieuws. www.fsa.nl INHOUDSOPGAVE OKTOBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 1 OKTOBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 1 www.fsa.nl FSA in het nieuws AMSTERDAM - De Deense uitgeverij Ventus Publishing brengt, naar eigen zeggen als eerste in de wereld, gratis te downloaden studieboeken

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

van de redactie Erik van Rhee

van de redactie Erik van Rhee Inhoud Van de redactie...3 Van de voorzitter...4 Van de decaan...5 Winfimum...6 Infima... 17, 23, 35, 45 Activiteiten GEZILVER: Lustrum week...10 Introbegeleidersactiviteit...11 Batavierenrace 2007...12

Nadere informatie

Colofon. Inhoud. nummer 1 1

Colofon. Inhoud. nummer 1 1 olofon De Koerier is een periodiek, uitgebracht door de studievereniging voor Technische Natuurkunde Johannes Diderik van der Waals, in samenwerking met STOOR, beide gevestigd aan de faculteit der Technische

Nadere informatie

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG 1-5-2013 ADVANCED BUSINESS CREATION ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG Jos Kleinloog Inhoud Leerdoelen uitgewerkt... 2 Business school:... 2 Management School... 3 Project Raisin Hope:... 3 Science School, leengedrag

Nadere informatie

Voorwoord: Vroeger was alles beter

Voorwoord: Vroeger was alles beter Carmina Burana Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord Reünistenbestuur 4 Voorstellen OLC 5 Acquisitie 6 Eigen Toko 7 Verbouwing Sociëteit 8 Geschenken Reünistenvereniging 9 Reünie 10 50e Jaars Jaarcommissarissen

Nadere informatie

De FSA heeft een nieuw onderkomen!

De FSA heeft een nieuw onderkomen! www.fsa.nl OKTOBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 1 De FSA heeft een nieuw onderkomen! AMSTERDAM, RICHARD JONKMAN EN WILLEM ALBERTS Zoals velen van jullie al gemerkt hebben zijn de afgelopen zomermaanden

Nadere informatie

Als je doet wat vindt hoef je

Als je doet wat vindt hoef je Als je doet wat vindt hoef je jeleuk nooit tewerken, dat noemen wij passie. Kijk voor het meest actuele aanbod van vacatures binnen bouw en techniek op www.continu.nl Altijd de juiste mensen INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Thabloid. Speciale introductie editie! Sept 2006. Studievereniging Thalia Postbus 9010 6500 GL Nijmegen

Thabloid. Speciale introductie editie! Sept 2006. Studievereniging Thalia Postbus 9010 6500 GL Nijmegen Thabloid Sept 2006 Speciale introductie editie! Studievereniging Thalia Postbus 9010 6500 GL Nijmegen Thabloid nr. 1 - sept 2006 In deze thabloid oa. Van de voorzitter 4 Introductie 2006 5 Puzzels 16 Koken

Nadere informatie

Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering

Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering 15 oktober 2013 5 10 15 Aanwezig: Willemijn Bouchier, Sjeng van Heemst, Bart Vroom (bestuur), Ludo Bolling, Stijn Foppen, Fleur Gommers, Frances van Tilborg

Nadere informatie

CARMINA BURANA. ReünIe}2011. ReünistenveReniging. zaterdag 19 november

CARMINA BURANA. ReünIe}2011. ReünistenveReniging. zaterdag 19 november CARMINA BURANA ReünistenveReniging S a n c t u s % V i rg i l i u s ReünIe}2011 zaterdag 19 november CARMINA BURANA mei 2011 Officieel orgaan der Reünistenvereniging Sanctus Virgilius te Delft Colofon

Nadere informatie

Beste lezer, voor. van de redactie. Remko Bijsmans. Activiteiten ACtiviteiten...14 Cluedo...21 Bikkelweekend...24 BAC...30 GEZWAM Kroegentocht...

Beste lezer, voor. van de redactie. Remko Bijsmans. Activiteiten ACtiviteiten...14 Cluedo...21 Bikkelweekend...24 BAC...30 GEZWAM Kroegentocht... Inhoud Van de redactie...3 Van de voorzitter...4 Van de decaan...5 Winfimum...38 Infima... 6, 13, 18, 19, 27, 37 Activiteiten ACtiviteiten...14 Cluedo...21 Bikkelweekend...24 BAC...30 GEZWAM Kroegentocht...41

Nadere informatie

van de redactie Van de redactie Inhoud Rob van Esch Van de redactie... 3 Van de voorzitter... 4 Infima... 5, 7, 19, 25, 27, 35, 37, 41, 47

van de redactie Van de redactie Inhoud Rob van Esch Van de redactie... 3 Van de voorzitter... 4 Infima... 5, 7, 19, 25, 27, 35, 37, 41, 47 Inhoud Van de redactie... 3 Van de voorzitter... 4 Infima... 5, 7, 19, 25, 27, 35, 37, 41, 47 Activiteiten Wissel AV... 7 Drinken en Dranken... 8 24 uurs project... 16 AC ballen en ander vermaak... 20

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Weer op schema. We kennen

Weer op schema. We kennen Inhoud Van de redactie Van de redactie...3 Van de voorzitter...4 Winfimum...5 Van de decaan...6 Infima... Activiteiten EJC08...10 ACtiviteiten...12 BAC...22 Onderwijs OC OK!...8 Afstuderen...24 Wervingsdagen...49

Nadere informatie

nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl

nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl in dit nummer 4 Hoe is het nu met... Bram 7 DeeDee laat Ties lachen 10 Je wilde niet stoppen,

Nadere informatie

Lustrumbundel 2009-2014

Lustrumbundel 2009-2014 Lustrumbundel 2009-2014 Lustrumbundel 2009-2014 Voorwoord Asset SBIT bestaat echter al langer dan vijf jaar. Om deze reden willen we dit lustrum ook vieren met iedereen die voor 2009 betrokken was bij

Nadere informatie

RADICAAL. Almanak 2007-2008 der Studievereniging voor Technische Natuurkunde Johannes Diderik van der Waals

RADICAAL. Almanak 2007-2008 der Studievereniging voor Technische Natuurkunde Johannes Diderik van der Waals RADICAAL Almanak 2007-2008 der Studievereniging voor Technische Natuurkunde Johannes Diderik van der Waals g rafisch adviesbureau Smeets & Hagenbeck Wij hebben uw almanak, met veel plezier, technisch en

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie