Kleuterschool en Lagere School

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kleuterschool en Lagere School"

Transcriptie

1 Kleuterschool en Lagere School Schoolbrochure met schoolreglement en engagementsverklaring

2 Rozenberg. een school voor iedereen! Elk kind is anders, elk kind is speciaal. De kunst en onze opdracht is om met elk kind te doen wat nodig is. Hen kennis mee te geven maar daarnaast ook vriendschap, hen respectvol leren samenleven leren omgaan met vreugde en verdriet! Hen leren spelen met anderen, leren nemen en geven, hen leren wat we zelf graag hadden willen leren. We leren het hen door kwetsbaar te zijn maar soms ook streng. Door rechtvaardig te blijven en oprecht zullen we die leerkracht trachten te zijn die er voor jouw kind toe doet! Schoolbrochure VZW KOM - Kleuterschool en Lagere School Rozenberg 1

3 Inhoud 1 VOORWOORD WIE IS WIE IN ONZE SCHOOL? Structuur Scholengemeenschap en schoolbestuur De Schoolraad Het plaatselijk comité Directie en personeel De klassenraad Het oudercomité De leerlingenraad CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding ONTHAALDAG MEESPEELMOMENT VOOR NIEUWE KLEUTERS SCHOOLDAG Schooluren Voor- en naschoolse opvang Middagpauze Naar school en terug SCHOOL OUDERS Afspraken Schoolbenodigdheden Speltassen Veiligheid en gezondheid Preventie Ziekte Schoolagenda Huistaken Rapporten Kleding en voorkomen Houding tegenover elkaar en tegenover materialen Verjaardagen Zorgbeleid Omgaan met leerlingengegevens Ouderavonden Website NIVEAUZWEMMEN-KLEUTERZWEMMEN ACTIVITEITEN Activiteiten kleuterschool Activiteiten lagere school VERZEKERING BIJDRAGEREGELING VOOR DE OUDERS AFSPRAKEN EN INLICHTINGEN SCHOOLBENODIGDHEDEN Schoolbrochure VZW KOM - Kleuterschool en Lagere School Rozenberg 2

4 1 VOORWOORD Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar is er wel nauw mee verbonden, daarom wordt het hier toch opgenomen. In het tweede deel vind je het pedagogisch project en het eigenlijke reglement. Beste ouders Van harte welkom. Wij zijn blij en dankbaar voor uw vertrouwen. Het schoolteam zal zich ten volle inzetten voor opvoeding en onderwijs, zodat uw kind een fijn schooljaar doormaakt. U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken. Bij vragen of problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken. Wij verwachten dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven. Beste kinderen Van harte welkom. Ben je ingeschreven in de kleuterklas, dan kom je in een boeiende wereld terecht. Kom je naar het eerste leerjaar dan gaat een nieuwe wereld voor je open. Als je nieuw bent in onze school, zal de aanpassing wat tijd vragen. Wij zullen je helpen. Kwam je reeds naar onze school dan ken je het reilen en zeilen. Wij hopen dat je nieuwe leerlingen wil helpen hun weg te vinden. Wij wensen je alvast een fijn schooljaar toe. 2 WIE IS WIE IN ONZE SCHOOL? 2.1 Structuur Vrije Kleuterschool Vrije Lagere School vestigingsplaats 1 Rozenberg 2 Rozenberg Mol 2400 Mol tel. 014/ tel. 014/ fax 014/ fax 014/ directie: Chantal Cuyvers directie : Jan Van Meensel 0497/ / vestigingsplaats 2 vestigingsplaats 3 Rijpad 43 Singellaan Mol 2400 Mol tel. 014/ / website: Schoolbrochure VZW KOM - Kleuterschool en Lagere School Rozenberg 3

5 2.2 Scholengemeenschap en schoolbestuur Onze scholengemeenschap: Katholiek Onderwijs Mol, Balen en Olmen (KOMBO) wordt gevormd door 10 scholen met hetzelfde schoolbestuur (KOM) Vzw Katholiek Onderwijs Mol Rijpad Mol Tel: 014/ Coördinerend directeur: Els Coopmans Voorzitster: Leysen Agnes Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren. Om dit uit te bouwen doet zij een beroep op een eigen begeleidingsdienst. Ondernemingsnummer: De Schoolraad De schoolraad is een orgaan met advies- en overlegbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders, personeel en lokale gemeenschap. De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie. De ledenlijst ligt ter inzage bij de directie. 2.4 Het plaatselijk comité Het plaatselijk comité is een orgaan dat op plaatselijk vlak actief is en toezicht houdt op het opvoedingsproject, het personeelsbeleid en de besteding van de financiële middelen. Het is een adviserend orgaan. Gemandateerde leden uit eigen midden brengen de plaatselijke noden over aan de Raad van Bestuur en omgekeerd. 2.5 Directie en personeel Het team werkt samen met de directie in een open, communicatief en positief klimaat aan de realisatie van het eigen opvoedingsproject. In ons infoblaadje vind je de adressenlijst van de verschillende personeelsleden. 2.6 De klassenraad Team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling. Deze raad kan worden aangevuld met de zorgleerkracht en de CLB-begeleider van onze school. (zie ook punt 2.7 in het tweede deel van deze brochure) Schoolbrochure VZW KOM - Kleuterschool en Lagere School Rozenberg 4

6 2.7 Het oudercomité Het oudercomité bestaat uit ouders die zich uit vrije wil inzetten voor de school. Zij werkt nauw samen met de school. Zij verleent advies in aangelegenheden die betrekking hebben op ouders en kinderen. Zij werkt mee aan de materiële uitbouw van de school door in overleg activiteiten te organiseren en de werking ervan te ondersteunen. 2.8 De leerlingenraad Om de leerlingen nog meer te betrekken bij het schoolleven, wordt een leerlingenraad opgericht. Hierin zetelen 2 à 3 leerlingen van het 3 de, 4 de, 5 de, 6 de leerjaar en een leerkracht. In de leerlingenraad worden allerlei zaken besproken die de kinderen rechtstreeks aanbelangen. Onderwerpen worden zoveel mogelijk aangebracht door de leerlingen zelf vanuit klasgesprekken, een vragenronde, 2.9 CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding C.L.B.-Kempen, vestigingsplaats Mol : Edmond Van Hoofstraat Mol tel. 014/ fax. 014/ Schoolarts : Ruppol Greet Psychopedagogisch werker: Ooms Carine Maatschappelijk werker: Helsen Anneleen Verpleegkundige: Quets Mieke 3 ONTHAALDAG Kinderen die voor het eerst naar onze school komen, stappen in een nieuwe wereld. Ze krijgen daarom heel wat aandacht om de drempelvrees te overwinnen. Op de onthaaldag maken de kleuters en de nieuwkomers uit de lagere school samen met hun ouders kennis met de school en ook al met hun leerkracht, zodat ze zich op de eerste schooldag al een beetje thuis voelen. Die onthaaldag vindt in principe plaats op een avond tijdens één van de laatste vakantiedagen. Een schriftelijke uitnodiging wordt overhandigd of opgestuurd. Naast algemene informatie krijgt u dan een rondleiding door de leerkracht van uw kind en voldoende gelegenheid tot persoonlijk contact. Er kan dan ook reeds informatie uitgewisseld worden en er is tijd om eventueel meer persoonlijke zaken te bespreken. Schoolbrochure VZW KOM - Kleuterschool en Lagere School Rozenberg 5

7 4 MEESPEELMOMENT VOOR NIEUWE KLEUTERS Kleuters die voor de eerste keer naar school komen, kunnen vooraf, samen met hun ouders, kennismaken met onze kleuterschool. Voor elke instapdag organiseren we op elke vestiging een meespeelmoment. 5 SCHOOLDAG Het schooljaar start op 1 september. 5.1 Schooluren We verwachten onze leerlingen en kleuters tijdig in de school. De lessen worden gegeven : - in de voormiddag van 8.35 uur tot uur - in de namiddag van uur tot uur Ze zijn pas onder de verantwoordelijkheid van de school vanaf een kwartier voor schooltijd, zowel s morgens als s middags en tot 15 minuten na schooltijd omdat er dan in de doorgang toezicht is door de leerkrachten. - s Morgens: toezicht enkel op de speelplaats vanaf 8.20 uur. - Woensdagmiddag: toezicht enkel in de doorgang (tegenover parking t Getouw) tot uur. Dus NIET op de speelplaats. - s Avonds: toezicht enkel in de doorgang tot uur. Dus NIET op de speelplaats. Om veiligheidsredenen vragen we u om met deze gegevens rekening te houden. 5.2 Voor- en naschoolse opvang De leerlingen die vroeger komen, kunnen vanaf 7.00 uur terecht in de buitenschoolse kinderopvang. s Avonds is er georganiseerde opvang tot uur (ook op woensdagnamiddag). Deze buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door de gemeente. Gebruik maken van de opvang, gebeurt via een reservatiesysteem (online reservatietool). Je kind moet een dossier hebben bij de buitenschoolse kinderopvang. Daarnaast heb je een gebruikersnaam en een paswoord nodig om de online software te gebruiken. Dit kan aangemaakt worden als je de rijksregisternummers doorgeeft. Inlichtingen kunnen verkregen worden bij de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang, Markt Mol tel. 014/ of via Op vraag van de buitenschoolse kinderopvang kunnen persoonsgegevens doorgegeven worden. Schoolbrochure VZW KOM - Kleuterschool en Lagere School Rozenberg 6

8 5.3 Middagpauze De leerlingen kunnen s middags overblijven in de school en hun lunchpakket gebruiken in de klas onder toezicht van de klasleerkracht. Op vraag van de ouders wordt de drank door de school geleverd. Ze kunnen er dan kiezen tussen melk, chocomelk, water, aardbeiendrank en fruitsap. De kleuters van Rozenberg en Singellaan eten in de refter. De kleuters van Rijpad eten in de klas. Een leerkracht en/of middagmoeder houden toezicht over de kleuters. De leerlingen staan tijdens de middagonderbreking voortdurend onder toezicht en mogen zonder geschreven toelating van de ouders de school niet verlaten. Boterhammen dienen meegebracht te worden in een genaamtekende brooddoos (omwille van het milieu géén aluminiumfolie). Een klein extraatje (zoals een koekje, ) in de brooddoos mag maar we vragen ook hierin niet te overdrijven. (zeker géén snoep a.u.b.) Op vraag van ouders kunnen de kleuters van vestiging 1 en de leerlingen van de lagere school aansluiten bij het secundair onderwijs om een warme maaltijd te nuttigen. Wij rekenen er op dat de kinderen zelfstandig kunnen eten. De betaling gebeurt via een magnetische kaart (een soort intern protonsysteem). Hiervoor neemt u best contact op met de directie. Prijzen: warme maaltijd 3,30 euro plat water gratis (géén keuze uit frisdrank voor kleuterschool en lagere school) 5.4 Naar school en terug - Kleuters worden tot aan de schoolpoort gebracht. - Alle kinderen komen op tijd zodat we samen kunnen beginnen. We verwachten dat de kleuters ook tijdig aanwezig zijn. Te laat komen werkt storend. Telaatkomers in de lagere school krijgen van de directie een aantekening in hun agenda. In de kleuterschool worden de ouders hierover aangesproken. - Te voet of met de fiets : neem de veiligste, zo mogelijk de kortste weg. - De fiets dient steeds volledig in orde te zijn met de wegcode. - We vragen aan de kinderen maar ook aan de begeleidende ouders om de verkeerssituatie op de weg van en naar school in acht te nemen. - De lijnbussen hebben een halte vlak voor de school en de kinderen kunnen zonder problemen veilig van en naar de bushalte gaan. - De school ligt in een zone van 30km/ uur. Mogen we in ieder geval vragen dat alle ouders met de auto uiterst goed opletten, voorzichtig zijn en héél traag rijden in de schoolomgeving. - Ouders parkeren géén auto s voor de schoolpoort of op de speelplaats. - Hoe meer fietsen, hoe minder file! TIP: Wie de grote verkeersdrukte rond de school wil vermijden, komt s morgens het best na 8.20 uur en s avonds tussen uur en uur om de kinderen met de auto te brengen of te halen. Voor Rozenberg: er is voldoende parkeergelegenheid op de gemeentelijke parking aan de school met mogelijkheid tot een kwartier gratis parkeren dankzij de gemeentelijke parkeerschijf gratis kwartiertje. Voor Rijpad: parkeren op de parking voor de school. Schoolbrochure VZW KOM - Kleuterschool en Lagere School Rozenberg 7

9 Voor Singellaan: parkeren op de grasbermen. Gelieve de oprit van de buren vrij te laten. Tijdens leeruitstappen en praktische verkeerslessen met de fiets moeten de kinderen verplicht een fluohest en fietshelm dragen. De school adviseert ten zeerste het gebruik van een fietshelm en fluohest op weg naar school en weer naar huis. Tijdens de herfst- en winterperiode zijn kleuters die met de auto gebracht worden beter zichtbaar met een fluohestje. 6 SCHOOL OUDERS 6.1 Afspraken Onze kleuters krijgen geregeld een heen- en weerboekje of nieuwsbrief mee naar huis. Hierin staan zowel praktische als pedagogische punten. Eventuele suggesties van ouders zijn steeds welkom. In de lagere school gebeuren de mededelingen via de agenda van de leerlingen. 6.2 Schoolbenodigdheden U hoeft geen extra schoolbenodigdheden aan te schaffen. Zie lijst benodigdheden achteraan p. 20 Tijdens de gymlessen dragen onze leerlingen een T-shirt met het logo van de school en een donkerblauw turnbroekje.dit turnuniform wordt in de school aangekocht. Daarbij dragen ze witte pantoffels zonder veters. De gymkleding wordt meegebracht in een apart stoffen zakje. Tijdens de gymlessen worden er géén ringen en kettinkjes gedragen, dit om kwetsuren te voorkomen. We laten nooit waardevolle voorwerpen achter in de kleedruimte. Het best is dit alles zoveel mogelijk thuis te laten. Voor de zwemlessen is een badmuts (per niveau een andere kleur), eveneens via de school te verkrijgen. De kleuters dragen turnpantoffels tijdens de bewegingslessen Als aanvullende lectuur en werkliteratuur, kunnen onze kleuters en leerlingen zich vrijblijvend abonneren op : 2 ½ - 3-jarigen : Dopido 4-jarigen: Dokadi 5-jarigen : Doremi 2 de graad : Zonnestraal 3 de graad : Zonneland 1 ste graad : Zonnekind wordt op klasniveau aangekocht als methode W.O. Ter aanvulling verschijnt er nog een kerstboek, paasboek en vakantieboek. Vakantieblaadjes en een abonnement op Leesleeuw worden per klasgroep aangeboden. Schoolbrochure VZW KOM - Kleuterschool en Lagere School Rozenberg 8

10 6.3. Speltassen De speltas is een rugzakje met spelmateriaal dat mee naar huis wordt gegeven met elke kleuter. De bedoeling van deze tassen is om samen met de ouders te spelen, te ontdekken en te genieten. De inhoud van de tasjes is heel variërend en biedt mogelijkheden om de taalontwikkeling en vaardigheden van uw kind te stimuleren. We willen u vragen om voorzichtig om te springen met de tassen. Op deze manier blijven ze verzorgd en kunnen we nog lang genieten van de spelmaterialen. Het gebruik van de speltas is gratis. Indien er materiaal verloren raakt, kunnen wij als school een kleine vergoeding vragen. Na iedere ontlening wordt op school gecontroleerd of de tas volledig is. 6.4 Veiligheid en gezondheid We trachten in onze school de leerlingen niet alleen te vrijwaren voor alle gevaar ; we proberen ze meestal ook te doen inzien waarom iets niet mag of kan. Zo wordt gevaarlijk speelgoed uiteraard verboden, maar ook bijvoorbeeld leren ballen, elektronisch speelgoed, blikjes drank, zijn in onze school, om voor de hand liggende redenen, niet welkom. Leerkrachten en directie verbinden zich ertoe, niet alleen te verbieden, maar ook te stimuleren om creatief te spelen, gezond te snoepen, eerbied te hebben voor het milieu. In de kleuterschool en de lagere school is er wekelijks een fruitdag. 6.5 Preventie De scholengemeenschap is begaan met het welzijn van alle leerlingen en personeelsleden van de 10 vrije scholen van Mol. Zij zal proberen de veiligheid van iedereen te optimaliseren om zoveel mogelijk een ongeval te voorkomen. Preventie situeert zich in acht domeinen: veiligheid, gezondheid, psychologische aspecten, ergonomie, ongewenst seksueel gedrag en geweld, verfraaiing van de werkplaats, hygiëne en milieu. De vzw KOM heeft een interne dienst opgericht die bestaat uit een overkoepelende preventieadviseur en 8 lokale preventieadviseurs in de verschillende scholen van de scholengemeenschap. De lokale preventieadviseur in onze school is Liesbeth Daemen. Bij haar kan je terecht voor alle opmerkingen in verband met het welzijn van de mensen in onze school. Op KOM-niveau is er een coördinerende preventieadviseur: Problemen met kinderen trachten we eerst intern op te lossen Eventueel kan ook de CLB begeleider worden ingeschakeld. Voor onze school zijn dat Anneleen Helsen en Carine Ooms. EHBO Voorkomen is de beste EHBO. Maar een ongeval kunnen we nooit met zekerheid uitsluiten. Onze school is voorzien van EHBO-gerief en een eerste hulpverlener. Voor onze school is dat de leerkracht die toezicht heeft. Bij een ernstig ongeval zullen we steeds contact opnemen met de spoedafdeling van het ziekenhuis. Schoolbrochure VZW KOM - Kleuterschool en Lagere School Rozenberg 9

11 6.6 Ziekte Brandveiligheid We moeten op alles voorbereid zijn, daarom plannen we jaarlijks een evacuatieoefening, zodat onze kinderen op een veilige en rustige manier de school kunnen verlaten mocht dit nodig zijn. Ook hier geldt de regel: Oefening baart kunst. Verkeer Graag zien we de kinderen op een veilige en een milieuvriendelijke manier naar school komen. Daarom worden de fietsen van de leerlingen regelmatig gecontroleerd door de politie, houden we een oogje in het zeil aan de schoolpoort en adviseren we het dragen van een fietshelm en fluorescerende kledij voor de fietsende kinderen. Volgens de verkeerswetgeving is een zone 30 van kracht, 300m voor en achter de schoolpoorten. Hygiëne We trachten de kinderen zoveel mogelijk persoonlijke hygiëne bij te brengen. Eventuele problemen dienen zo vlug mogelijk aan de directie gemeld te worden. We denken o.a. aan: hoofdluizen, buikklachten en hoofdpijn, huiduitslag e.d. Milieu Als ouders en leerkrachten laten we voor de kinderen nog graag een gezond milieu achter om in te leven. Daarom willen we in onze school de afvalberg zo klein mogelijk houden. We mijden zoveel mogelijk wegwerpverpakkingen en opteren voor herbruikbare verpakkingen voor de versnapering. Rookverbod Elke werknemer heeft recht op een rookvrije werkomgeving. Daar de school een werkomgeving is voor de kinderen en het personeel vragen wij aan alle bezoekers om in de school niet te roken. Gezondheid Gedurende de periode dat uw kind school loopt, zal het op regelmatige basis naar het medisch onderzoek gaan. Als ouder word je hiervan vooraf verwittigd en nadien krijg je de resultaten van het onderzoek. Het onderzoek gebeurt door het CLB. Indien kinderen tijdens de les ziek worden, verwittigt de klasleerkracht of de directie de ouders (of het noodtelefoonnummer van de inschrijvingsfiche). Ouders halen indien mogelijk hun zieke kind af. Wanneer de ouders onbereikbaar zijn, zal de klasleerkracht of de directie het kind opvangen. Mogen wij vragen zieke kinderen niet naar school te sturen. In onze school ontvangt iedere leerling en leerplichtige kleuter 4 afwezigheidsbriefjes. Deze briefjes dienen enkel om een afwezigheid van maximum 3 opeenvolgende dagen te wettigen. Je geeft dit ingevuld mee op de dag dat je kind weer naar school gaat, dus niet vooraf. Je weet immers vooraf niet altijd hoelang je kind afwezig zal zijn en of er een dokter zal geraadpleegd worden. Als er een doktersbriefje is, hoeft dit briefje dus niet meegegeven te worden. Schoolbrochure VZW KOM - Kleuterschool en Lagere School Rozenberg 10

12 6.7 Schoolagenda Iedere leerling krijgt een schoolagenda. De bedoeling is de ouders en de leerlingen op de hoogte te houden van dagelijkse lessen en/of huistaken.ook kan de agenda nuttig zijn om mededelingen te doen: ouders aan leerkracht en omgekeerd. De ouders handtekenen de agenda minstens eenmaal per week of op vraag van de leerkracht dagelijks. 6.8 Huistaken Huistaken en lessen kunnen gegeven worden elke schooldag van de week (1 ste, 2 de, 3 de en 4 de leerjaar krijgen géén huistaak op woensdag en vrijdag). De leerlingen zijn verplicht de huistaken te maken en de lessen te leren. De leerkracht heeft het recht dit te controleren en eventueel te sanctioneren. 6.9 Rapporten Het schoolrapport is een belangrijke schakel tussen school en gezin. Het rapport probeert een antwoord te geven op de vraag hoe het met uw kind op school gaat. Het is één van de middelen om u te informeren over de vorderingen van uw kind. De leerlingen krijgen vier keer per jaar een rapport: met Allerheiligen, Kerstmis, Pasen en in juni. Aan het einde van het schooljaar krijgt u een overzicht in een syntheserapport. We willen een zo volledig mogelijk beeld geven van uw kind: algemeen functioneren en leerprestaties. De aspecten van sociale vaardigheden, leren leren en godsdienst krijgen één van volgende quoteringen: Dit doe ik knap! Ik ben op de goede weg. Dit is een werkpunt! De leerkracht geeft een schriftelijke evaluatie voor de aangeduide domeinen van muzische opvoeding. Cijfers en quoteringen drukken uit hoe uw kind zich ontwikkelt en welke vorderingen het maakt op school. Beoordeel uw kind echter niet alleen op basis van cijfers. Waardeer uw kind in zijn totaliteit. Uw kind beoordeelt zichzelf op een eenvoudige manier: ik ben wel tevreden over mijn resultaten, ik ben niet tevreden over mijn resultaten, ik ga mij inzetten voor Het is belangrijk dit samen te bespreken. Uiteraard kan niet alles in het rapport staan. In een gesprek tussen u en de leerkracht kunnen andere belangrijke zaken aan de orde komen. Daarom worden er in de loop van het schooljaar ook oudercontacten voorzien. U wordt hiervan tijdig verwittigd. Eén van de ouders ondertekent het rapport. Schoolbrochure VZW KOM - Kleuterschool en Lagere School Rozenberg 11

13 6.10 Kleding en voorkomen De leerlingen van de lagere school dragen geen uniform, tenzij in de lessen in lichamelijke opvoeding (zie schoolbenodigdheden). Voor het overige vragen we dat de leerlingen net en verzorgd gekleed gaan en zich onthouden van extravagante modeverschijnselen. Blote buik, make-up en piercings, uitgezonderd oorringen, laten we niet toe. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor de juwelen die ze dragen. Het dragen van een hoofddoek of sluier wordt niet toegelaten in het schoolgebouw of tijdens schoolse activiteiten. Petten en mutsen dragen we niet in de klas. Wat kan en wat niet kan, wordt uiteindelijk bepaald door de directie. We vragen de ouders ook om brooddozen, gym- en zwemgerief te naamtekenen. Heel wat achtergebleven spullen kunnen zo gemakkelijker hun eigenaar terugvinden. Gevonden voorwerpen zonder naam worden een tijdje in de school bewaard, uitgestald en daarna aan een goed doel weggeschonken Houding tegenover elkaar en tegenover materialen De leerlingen moeten altijd en in alle omstandigheden beleefd zijn tegenover de leerkrachten en tegenover iedereen die in de school aanwezig is. Ook buiten de school moeten de leerlingen het nodige respect tonen. Beleefde omgangsvormen en tactvol gedrag in alle omstandigheden sieren de kinderen. In het verleden kregen we reeds felicitaties i.v.m. het gedrag van onze leerlingen. We houden het graag zo! De leerlingen moeten eerbied hebben voor materialen die in de school aanwezig zijn en die eventueel gebruikt worden. (turnmateriaal, knutsel- of tekenmateriaal, deuren, stoelen, banken, leerboeken, speeltuigen, toiletbrillen..) GSM-toestellen mogen in de school niet worden geactiveerd. Tevens is de school niet verantwoordelijk voor schade of verlies van het toestel. GSM s worden bij het begin van de lesdag afgegeven aan de leerkracht en aan het einde van de lesdag krijgt de leerling zijn/haar gsm terug. Verlies of opzettelijke beschadiging van ter beschikking gesteld materiaal wordt steeds in rekening gebracht. Op de speelplaats wordt niets op de grond gegooid, er zijn voldoende vuilnisbakken voorzien. De kinderen van de lagere school zijn verantwoordelijk voor de orde op de speelplaats volgens een beurtrol Verjaardagen Verjaardagen vieren we in de lagere school zonder snoep. Het trakteren beperkt zich tot een kleine wafel, koek, versneden cake of een stuk fruit. Er worden géén andere attenties meegebracht. In de kleuterschool worden de jarige kleuters extra in de kijker geplaatst. Je vindt hierover meer info in de brief van de vestigingen Zorgbeleid MDO (multi disciplinair overleg leerkracht, directie, zorglkr., CLB, ouders, ) De lagere school werkt met een leerlingvolgsysteem. Op geregelde tijdstippen worden op een gestandaardiseerde wijze vorderingen, toetsen afgenomen. De klassenraad bespreekt de resultaten, analyseert de fouten en ontwikkelt een remediërende aanpak. Ook het CLB neemt deel aan deze besprekingen. Schoolbrochure VZW KOM - Kleuterschool en Lagere School Rozenberg 12

14 De kleuterschool werkt met een kindvolgsysteem. Vanuit concrete observatiegegevens wordt gezocht naar een gepaste aanpak om de ontwikkeling van de kleuter optimaal te stimuleren. We werken met een takenbord om de basisvorming zorgbreed te realiseren in een doorgaande lijn in gans de kleuterschool. We vragen de medewerking van ouders bij initiatieven voor de ontwikkeling van hun kind vb. zindelijkheid, het vertrouwen met de Nederlandse taal verstevigen Na een MDO kan het zijn dat de ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Onze school beschikt over een aantal zorguren; zowel in de kleuterschool als in de lagere school. Dankzij deze uren krijgt de leerkracht de nodige steun om de leerling te begeleiden (meer algemeen preventief en/of specifiek remediërend) Het aandeel van elk van de partners wordt afgestemd in een globaal zorgbeleid. Al deze extra zorguren moeten helpen om de bestaande situatie te versterken Omgaan met leerlingengegevens De school houdt rekening met de privacywetgeving. Ouders krijgen de garantie dat alle persoonlijke gegevens enkel door de directie aangewend worden onder toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht deze gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren, voor zover ze betrekking hebben op hun kind en zichzelf. Documenten die gegevens opvragen, krijgen de vermelding: Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In overleg met de school en met respect voor de privacy van het gezin kan een persoonlijk document opgemaakt worden om de overgang naar een andere school, een ander niveau, optimaal te laten verlopen. Dit document kan relevante informatie bevatten over de onderwijsloopbaan van het kind zoals bijvoorbeeld gegevens over onderwijsproblemen, leerstoornissen, belangrijke gegevens van medische aard, schoolrapporten enz Ouderavonden Na de onthaaldag op het einde van de grote vakantie, volgt een informatieavond per klas, voor kleuterschool en lagere school. De klasleerkracht spreekt dan over haar manier van werken en klashouden en antwoordt op de vragen van de ouders. In de loop van het 1 ste trimester wordt voor de lagere school een individuele ouderavond belegd, waarop de ouders een onderhoud met de leerkracht kunnen hebben over de prestaties en inzet van hun kind. Ook de sociale vaardigheden worden niet over het hoofd gezien. In de loop van het tweede trimester wordt een individueel oudercontact georganiseerd voor alle kleuterklassen. (Rozenberg, Rijpad en Singellaan) Tijdens het 2 de of 3 de trimester zijn er tenslotte nog de speciale ouderavonden voor kleuters die de overstap maken naar het 1 ste leerjaar en voor het zesde leerjaar in verband met de studiekeuze en een vrijblijvend oudercontact voor de andere leerjaren. Een maand voor het vertrek van de leerlingen op bosklassen komen hun ouders samen voor de praktische regeling. Indien we in de loop van een schooljaar merken dat de ontwikkeling van uw kind anders verloopt dan verwacht - zowel op sociaal, emotioneel of verstandelijk vlak - nemen wij tijdig contact op met de ouders om dit samen te bespreken. Schoolbrochure VZW KOM - Kleuterschool en Lagere School Rozenberg 13

15 Hiervoor kunnen we ook steeds beroep doen op de CLB-medewerker van onze school. Ook ouders zelf kunnen op elk moment contact opnemen met de school. Wij zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken Website We delen u graag mee dat onze school over een eigen website beschikt: Via deze website willen we de schoolwerking in beeld brengen en toelichten. Af en toe zullen er foto s van onze activiteiten verspreid worden. Uw kind kan op één of andere foto te zien zijn. Indien een foto van uw kind niet op de website mag verschijnen, vragen we u om de directie hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. 7 NIVEAUZWEMMEN-KLEUTERZWEMMEN De leerlingen van de lagere school gaan om de 14 dagen zwemmen. De kleuters gaan zwemmen wanneer het zwembad uren ter beschikking stelt. De lln. worden naargelang hun zwemvorderingen ingedeeld in zes groepen. We bieden een gevarieerd zwemprogramma aan, waarin zowel recreatieve als competitieve elementen voorkomen en waarin elk kind op zijn eigen niveau en volgens zijn eigen ritme kan evolueren. Geen badmuts : watergewenning Gele badmuts : leren drijven op de rug en op de buik, hoofd in het water Rode badmuts : ondiep 25 meter leren zwemmen ; schoolslag of crawl. Groene badmuts : diep 100 meter leren zwemmen + watertrappelen. Schoolslag, borst- en rugcrawl oefenen.. Blauwe badmuts : duiken van wipplank. Lange afstand zwemmen. Eendenduik, reddersprong enz. Witte badmuts : lange afstand zwemmen. Vlinderslag oefenen. Reddend zwemmen, overlevingszwemmen, onder water zwemmen. Tweemaal in het jaar worden er zwembrevetten uitgereikt. De brevetten zijn bedoeld om de kinderen te motiveren in het leerproces en kunnen tevens door de leerkracht gebruikt worden als een evaluatie-instrument. Adres zwembad : Sportinstelling Den Uyt, Rode Kruislaan te 2400 Mol. Na- en buitenschoolse activiteiten: Onze school wil ook een sportieve school zijn. Daarom nemen wij geregeld deel aan een aantal sportactiviteiten ingericht door SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) o.a. scholencross, jogging, swimmathon, atletiek, zweminstuif Deze sportmanifestaties hebben meestal plaats op een woensdagnamiddag, soms in onze school en soms ergens anders. De praktische regelingen gebeuren per manifestatie. Schoolbrochure VZW KOM - Kleuterschool en Lagere School Rozenberg 14

16 8 ACTIVITEITEN 8.1 Activiteiten kleuterschool Wanneer kinderen in onze kleuterschool komen, gaat er een boeiende wereld voor hen open. De kleuterleidsters plannen doelbewust activiteiten om de ontwikkelingsprocessen op gang te brengen. De activiteiten zijn gericht op de cognitieve ontwikkeling maar eveneens op de positieve ingesteldheid en de sociale ontwikkeling van de kleuters. Alle momenten hebben hun belang voor de ontwikkeling van de totale persoon. Enkele leuke activiteiten om de wereld te exploreren: wandelingen vieren van jaarfeesten, verjaardagen en familiale gebeurtenissen sport- en speldag samenwerken met ouders en grootouders in de school culturele activiteit samenwerking met het rusthuis schoolfeest, grootoudersfeest, Vanuit een belangstellingscentrum creëren de juffen een rijk activiteitenaanbod. De nadruk ligt op spel en activiteit die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau en de interesses van de kleuters. 8.2 Activiteiten lagere school Onderwijzen gebeurt niet uitsluitend binnen de schoolmuren. Zeer regelmatig maken onze kinderen uitstappen met de fiets, te voet, Tijdens deze uitstappen is steeds de veiligheid belangrijk: fluohestje veilige fiets fietshelm Om de kostprijs van het busvervoer te beperken, doen wij soms beroep op vrijwillige ouders. Zij zorgen voor het brengen en halen van onze kinderen. Van hen verwachten wij dat zij de verkeersregels betreffende de veiligheid respecteren o.a. het aantal zitplaatsen in de auto, autoverzekering. Voor vertrek wordt er steeds een briefje voor leerlingenvervoer ingevuld; te bekomen bij de klasjuf. Wij zijn een Digitale School en we willen dit uithangbord ook waarmaken. Een computer in de klas is één zaak, er mee werken of laten werken is een andere zaak. Als schoolteam engageren we ons om kinderen op gepaste momenten met en via de computer te laten leren. In alle klassen zijn reeds computers en software voor handen. We beschikken ook over een mini-computerklas. Alle klassen beschikken reeds over een digitaal schoolbord. Verder nemen de leerlingen in schoolverband deel aan allerlei culturele activiteiten zoals toneel- en filmvoorstellingen, museumbezoek en andere manifestaties. Culturele activiteiten, studie-uitstappen, sportdagen en dergelijke worden als normale schooldagen beschouwd. Deze initiatieven verrijken het kind. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar nemen om het jaar deel aan de bosklassen in Durbuy. Het is een unieke opvoedingskans : groei naar meer zelfstandigheid en samenleven, het systeem van waarnemen en les enerzijds en van sporten anderzijds. Elke dag is er een verslag met nieuws vanuit Durbuy. Schoolbrochure VZW KOM - Kleuterschool en Lagere School Rozenberg 15

17 9 VERZEKERING Voor ongevallen die op school gebeuren, alsook bij schoolse activiteiten buiten de school en voor ongevallen op de weg van en naar school, heeft de school een degelijke verzekering ten voordele van de leerlingen onderschreven. De medische kosten, die niet terugbetaald worden door het ziekenfonds, worden door deze schoolverzekering vergoed. Hiertoe dient door de dokter een medisch attest van vaststelling te worden ingevuld en door het ziekenfonds een uitgavenstaat. De documenten worden door de school aan de ouders bezorgd indien nodig. Waarborgen: - Burgerlijke verantwoordelijkheid - Persoonlijke verzekering Ongevallen - Rechtsbijstandsverzekering De volledige polis ligt ter inzage bij de directie. 10 BIJDRAGEREGELING VOOR DE OUDERS De nieuwe regelgeving structureert de kosten die gepaard gaan met het basisonderwijs in vijf categorieën. Per categorie wordt vastgelegd of kosten aan de ouders mogen doorgerekend worden. Deze materie wordt besproken en goedgekeurd tijdens de laatste schoolraad van het schooljaar. 1. Kosten die gepaard gaan met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen worden door de school gedragen. Bijv.: werkboeken, handboeken, schriften, verbruiksmaterialen zoals kleurpotloden, schaar, enz (zie lijst schoolbehoeften per leerjaar) 2. Scherpe maximumfactuur: kosten die gepaard gaan met activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. zwemmen ontspannende/educatieve ééndaagse uitstappen: bijv. schoolreis culturele activiteiten: bijv. toneel sportactiviteiten tijdens de schooluren: bijv. schaatsen, SVS, vervoer van en naar activiteiten Lagere school: Uw bijdrage i.v.m. deze onkosten bedraagt 70 per schooljaar per kind (omzendbrief BaO/2007/05). Het verschil met de reële kosten voor deze activiteiten wordt door de school gedragen. De betaling van 70 wordt gespreid over 3 schoolrekeningen per schooljaar. (herfst, carnaval en einde schooljaar) Schoolbrochure VZW KOM - Kleuterschool en Lagere School Rozenberg 16

18 Kleuterschool: Voor de kleuterschool is er een verrekening van de effectief gemaakte kosten. Voor het kleuteronderwijs worden voortaan leeftijdsgebonden basisbedragen gehanteerd. Uw bijdrage bedraagt : max. 25 per schooljaar voor een 2,5 + 3-jarige kleuter max. 35 per schooljaar voor een 4-jarige kleuter max. 40 per schooljaar voor een 5-jarige kleuter 3. De kosten voor meerdaagse extramuros activiteiten in de lagere school mogen max. 410 bedragen voor een volledige schoolloopbaan. 4. Er blijven kosten die buiten de vorige drie categorieën vallen en die de school aan de ouder mag doorrekenen. Deze kosten worden verrekend via de schoolrekening. drankjes tussen de middag turnuniform abonnementen op tijdschriften nieuwjaarsbrieven schoolfoto s 5. Kinderen die naar school gaan hebben een basisuitrusting nodig: een boekentas, kaften, een pennenzak, Hiervoor is geen tussenkomst door de school voorzien. 6. Bij opvraging van leerlingengegevens door de ouders wordt 10 cent per kopie aangerekend. Detailoverzichten van de maximumfactuur liggen steeds ter inzage op het secretariaat van de school. Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening kunt u contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Als we echter vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. Hieronder volgt een raming van mogelijke kosten in de loop van het schooljaar. Schoolbrochure VZW KOM - Kleuterschool en Lagere School Rozenberg 17

19 Voor de lagere school. Wij vragen een bijdrage voor : Richtprijs : Zwemmen : bus + inkom + vlabus Voor alle leerjaren behalve 6 de (verplicht) 3,10 euro per zwembeurt 1 ste t.e.m. 5 de leerjaar: één semester elke ong. 22 zwembeurten x 3,10 euro = week en één semester om de 14 dagen 68,20 euro per schooljaar 6 de leerjaar : om de 14 dagen volledig gratis Badmuts : (kan enkel in de school 1 euro aangekocht worden) Culturele uitstappen : theater, film, Ong. 2 x per schooljaar= ong. 10 euro tentoonstelling Bosklassen : tweejaarlijks voor 5 de + 6 de 200 euro leerjaar Gymkledij : T-shirt ( kan enkel in de school 5,50 euro aangekocht worden) Turnbroekje (kan enkel in de 9,25 euro school aangekocht worden) Sportactiviteiten: schaatsen, sportdagen 15 euro School- en leeruitstappen Inkom + verplaatsing : ong. 20 euro U kunt vrij intekenen op het volgende : Kosten : Tijdschriften : (deze worden in de klas vaak gebruikt) 1 ste leerjaar + 2 de leerjaar 3 de leerjaar + 4 de leerjaar 5 de leerjaar + 6 de leerjaar Nieuwjaarsbrief Refter : keuzedrankje (is wel verplicht te nemen) Fotograaf : klasfoto individuele foto Zonnekind : 35,00 euro Zonnestraal : 35,00 euro Zonneland : 35,00 euro Vakantieblaadjes : 7 euro Kerstboek, paasboek, 6,00 euro/stuk Leesleeuw: 29,95 euro (10 boekjes) 0,60 euro 0,50 euro per drankje 0,50 x ong. 140 beurten = 70 euro/schooljaar 2 euro afhankelijk van de gemaakte keuze Schoolbrochure VZW KOM - Kleuterschool en Lagere School Rozenberg 18

20 Voor de kleuterschool. Wij vragen een bijdrage voor: Zwemmen: 6 zwembeurten + vervoer met de bus V1/K2 en K3 V2/K3 en K4 en K5 V3/K1 en K2 Culturele uitstappen: Theater, film, tentoonstellingen Sportdagen: Leeruitstappen, schoolreis Nieuwjaarsbrief U kunt intekenen voor tijdschriften: 2,5-3 jarigen 4-jarigen 5- jarigen Refter: keuzedrankje is wel verplicht te nemen. Fruitproject Fotograaf (vrijblijvend) klasfoto individueel Richtprijs: 2,50 euro 6 zwembeurten x 2,50 euro: 15 euro 9,00 euro 12,50 euro 12,50 euro 0,60 euro Dopido : 30 euro voor 1 jaar Dokadi: 30 euro voor 1 jaar Doremi : 30 euro voor 1 jaar Boektoppers: 19 euro (4 nummers + CD) 30 euro (7 nummers + CD) Rompompom: 30 euro Leesleeuw: 29,95 euro (10 boekjes) 0,50 euro per drankje 0,50 x ong. 140 beurten: 56,00 euro per schooljaar prijs wordt meegedeeld door de projectverantwoordelijke ongeveer 5 euro +/- 2,00 euro afhankelijk van gemaakte keuze 11 AFSPRAKEN EN INLICHTINGEN Er zijn al eens problemen los ze zo vlug mogelijk op met de betrokken leerkracht. Gelieve bij ernstige problemen contact op te nemen met de directie. Onze school is een open school. We hebben niets te verbergen voor u. U hoeft evenmin iets te verbergen voor ons. U bent steeds welkom met al uw (schoolse)problemen, suggesties. Voor meer inlichtingen en bij dringende problemen kan u steeds telefonisch contact opnemen met de directie. 014/ of 0497/ lagere school 0478/ kleuterschool Schoolbrochure VZW KOM - Kleuterschool en Lagere School Rozenberg 19

21 12. SCHOOLBENODIGDHEDEN Per kind Materialen die de school voorziet in de lagere school 1 ste leerjaar 2 de leerjaar 3 de leerjaar 4 de leerjaar 5 de leerjaar 6 de leerjaar kleurpotloden, schrijfpotlood, gom, blauwe en groene balpen, meetlat, lijmstift, rollerpen met inktpatronen, rood-blauw potlood kleurpotloden, schrijfpotlood, gom, blauwe, groene en rode balpen, meetlat, lijmstift, rollerpen met inktpatronen, markeerstiften leer- en werkboeken, schriften, werkbladen, agenda, In de klas ter beschikking potloodslijper, schaar, viltstiften, knutselmateriaal, passer, geodriehoek, rekenmachine, woordenboek, atlas,, Materialen door de ouders te voorzien voor hun kind van de lagere school 1 ste leerjaar 2 de leerjaar 3 de leerjaar 4 de leerjaar 5 de leerjaar 6 de leerjaar stevige boekentas met voldoende bescherming voor de boeken, kaftpapier om leer- en/of werkboeken te kaften, een stevige huiswerkkaft A4 met flappen of elastieken, een pennenzak, donkerblauwe turnbroek, witte pantoffels zonder veters, turnzakje, T-shirt met logo van de school (te verkrijgen in september), zwemzak, zwembroek of badpak, twee handdoeken, kam of borstel brooddoos alles voorzien van de naam van uw kind twee pakjes papieren zakdoekjes, regelmatig aan te vullen één pasfotootje één ringkaft A4 2 doosjes om letteren woordkaartjes op te bergen géén vloeibare corrector, eventueel roller Schoolbrochure VZW KOM - Kleuterschool en Lagere School Rozenberg 20

22 Zijn wie je bent en zoals je bent met fouten en gebreken om te worden die je in aanleg bent maar zoals je je nog niet kunt vertonen en je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur. (naar A.A. Terruwe) 0

23 Inhoud 1. Ons pedagogisch project Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk aanbod Werken aan een doeltreffende didactische aanpak en aan een stimulerend opvoedingsklimaat Werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie Schoolreglement Getuigschrift basisonderwijs Onderwijs aan huis Afwezigheden Kleuteronderwijs Lager onderwijs Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen (reclame- en sponsorbeleid) Lessen bewegingsopvoeding en zwemmen Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten) Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen Schoolverandering Orde- en tuchtmaatregelen Ordemaatregelen Tuchtmaatregelen Preventie Algemene informatie Centrum Leerlingenbegeleiding (CLB) Jouw CLB:

24 Waarvoor kan je bij ons terecht? Op onderzoek: het medisch consult CLB-dossier Het dossier inkijken? Naar een andere school En later? Een klacht? Inschrijven van leerlingen Toelatingsvoorwaarden Screening niveau onderwijstaal Weigering van inschrijving Vastleggen van verschillende criteria en voorrangsperiodes Leerplicht Gezondheid en hygiene Medicatie Luizen Jodiumtabletten Besmettelijke ziekten Zindelijkheid Privacy Persoonsgegevens Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering Foto s Recht op inzage en toelichting Ouderlijk gezag Vrijwilligers op school Verzekering Vergoedingen Aansprakelijkheid

25 4.6.4 Geheimhoudingsplicht Roken op school Engagementsverklaring: Engagement inzake oudercontacten Engagement inzake aanwezigheid Engagement inzake individuele begeleiding Een positief engagement inzake de onderwijstaal

26 Beste ouders, Het schoolreglement dat voorligt is een gemeenschappelijk deel voor alle KOM-scholen. KOM staat voor Katholiek Onderwijs Mol en bestaat uit 10 scholen: Vrije Basisschool De Toren J. Calasanzstraat 2 Mol-Achterbos(VP 1) Achterbos 27 Mol-Achterbos (VP 2) Vrije Autonome Lagere School SJB College J. Smitslaan 36 Mol-Centrum (VP 1) Vrije Autonome Lagere School Rozenberg Rozenberg 2 Mol-Centrum (VP 1) St.- Jan Berchmansstraat 2 Mol-Centrum (VP 2) Vrije Autonome Kleuterschool Rozenberg 4 Mol-Centrum (VP 1) Rijpad 43 Mol-Centrum (VP 2) Singellaan 1 Mol-Ginderbuiten (VP 3) Vrije Basisschool Millekemol Sint-Odradastraat 40 Mol-Millegem (VP 1) Vrije Basisschool Stapsteen Sluis 156 Mol-Sluis Vrije Basisschool Wezel 1 Keiheuvelstraat 7A Mol-Wezel (VP 1) Vrije Basisschool Wezel 2 Keiheuvelstraat 7A Mol-Wezel (VP 1) Sportlaan 1 Balen (VP 2) Vrije Basisschool Centrum G. Woutersstraat 31 Balen-Centrum (VP 1) Vrije Basisschool Klavertje 4 Schoolstraat 3 Balen-Olmen (VP 1) Stotert 75 Balen-Olmen (VP 2) Deze 10 scholen hebben samen één schoolbestuur, éénzelfde opvoedingsproject en tellen ongeveer 2500 leerlingen en 200 leerkrachten. Samen behoren ze tot de scholengemeenschap KOMBO (Katholiek Onderwijs Mol,Balen,Olmen). Wij verwelkomen graag uw kind en u mag erop rekenen dat wij ons ten volle zullen inzetten om uw kind een eigentijdse en degelijke opvoeding te geven. Naast dit gemeenschappelijk deel heeft iedere school een deel dat specifiek is voor haar school met praktische informatie en concrete afspraken. Wij hopen dat deze brochure een bijdrage levert tot een vlotte samenwerking. Het Schoolbestuur vzw KOM Rijpad Mol 014/

27 1. Ons pedagogisch project Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen. Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project. U kunt steeds terecht bij de directie voor verdere informatie. 1.1 Werken aan een schooleigen christelijke identiteit "Wie zijn wij? Waar staan we voor? Wat zijn onze uitgangspunten?" Wij zijn een katholieke basisschool die zich tot doel stelt pedagogisch verantwoord onderwijs en kwaliteitsvolle opvoeding aan te bieden. Deze zijn geïnspireerd door het evangelie en de katholieke traditie als dienst aan jonge kinderen. Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf. In deze verbondenheid ervaren we God als dragende grond en krijgt ook de verbondenheid met het mysterie concreet gestalte. Vanuit onze verbondenheid met God durven we als katholieke basisschool de toekomst hoopvol tegemoet zien en vertrouwen we erop dat onze inspanningen niet op niets uitlopen. Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als: het unieke van ieder mensenkind de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen verbondenheid en solidariteit met anderen vertrouwen in het leven (hoop) genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is openheid, respect en zorg voor mens en natuur verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties 5

28 Wij bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan. We nodigen alle leerlingen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op: de ontmoeting van elkaar in verbondenheid, de verdieping in de Blijde Boodschap, de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf, het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in verbondenheid met elkaar en (waar het kan) in verbondenheid met God. In de lessen godsdienst, die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen. Ze hebben tot doel de leerlingen te helpen om gaandeweg competente vertellers te worden van hun eigen levensverhaal in levens-beschouwelijk opzicht. Er bestaat echter geen levensbeschouwelijke benadering van de werkelijkheid los van een levensbeschouwelijke traditie. In de school opteren we daarom uitdrukkelijk voor de benadering van de levensbeschouwelijke dimensie vanuit de christelijke godsdienst en de katholieke traditie, evenwel in dialoog met andere tradities. Ook de zinvragen die zich aandienen in de andere leergebieden worden niet onbesproken gelaten. 1.2 Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk aanbod "Wat moeten kinderen leren om tot "goede" mensen uit te groeien?" De uniekheid van iedere persoon staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen. Door ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur: de wereld van taal en communicatie de wereld van het muzische de wereld van cijfers en feiten de wereld van de techniek de wereld van het samenleven de wereld van verleden en heden de wereld van het goede de wereld van zingeving 6

29 In ons aanbod is een logische samenhang te vinden: - we werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen. - we zorgen er ook voor dat alles wat de kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt. We willen dat wat kinderen leren, deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt. Waar het uiteindelijk op aankomt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft. 1.3 Werken aan een doeltreffende didactische aanpak en aan een stimulerend opvoedingsklimaat "Hoe kan dat leren best ondersteund en begeleid worden?" Kinderen nemen wij serieus. Hun positieve ingesteldheid is het uitgangspunt van onze opvoeding en ons onderwijs. Leren is in dat opzicht niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, voortbouwend op wat ze reeds kennen en kunnen. Onze opvoeding wordt gedragen : door onze gerichtheid op het unieke van ieder kind We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind door de pedagogie van verbondenheid Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samen leren, wederzijdse verrijking. door de pedagogie van de hoop We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We geloven in de groeikansen van kinderen en dat ze ondanks hun grenzen en hun beperkingen, toch kansen hebben en begeleid kunnen worden in hun groei. door de pedagogie van het geduld Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld opdat de hoop niet zou omslaan in wanhoop, want dan is opvoeding onmogelijk. 7

30 Van onze leerkrachten verwachten we dat ze: model staan voor goed leren strategische vragen stellen aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen zinvolle contexten aanbieden interactieprocessen begeleiden peilen naar de vorderingen helpen en coachen 1.4 Werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg "Hoe centraal staat het kind?" We streven ernaar elk kind centraal te stellen. Ieder kind is een beeld van God. We omringen kinderen daarom met brede zorg. We willen kinderen optillen en hen uitzicht geven op een veilige oever van welbevinden. Daarvoor zijn de pedagogie van de hoop en van het geduld essentieel. Onze brede zorg heeft twee dimensies We hebben aandacht voor de "gewone zorgvragen" van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft dus eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. Wij worden dan ook uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren. Zorgbreedte wordt zorgverbreding voor kinderen bij wie de ontwikkeling anders verloopt dan verwacht, sneller of trager. Hier stoten we op "bijzondere zorgvragen". Voor deze bijzondere zorgvragen doet de school een beroep op de samenwerking met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra. 8

31 1.5 Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie "Wie zijn de verschillende betrokkenen? Welke is hun verantwoordelijkheid? Hoe wordt alles best georganiseerd?" We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie. Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking- en verbetering. We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school, met het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school, met externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en helpen bij onze professionalisering, met de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt, met de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht. 2. Schoolreglement 2.1 Getuigschrift basisonderwijs Het schoolbestuur kan, op voordracht en na beslissing van de klassenraad, een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan een regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs. Een regelmatige leerling is volgens het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997 een leerling die slechts in één school ingeschreven is. In het basisonderwijs, of als leerplichtige in het kleuteronderwijs, moet de leerling daarenboven aanwezig zijn, behoudens gewettigde afwezigheid en deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd. De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate de doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen heeft bereikt, om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. 9

32 De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een gemotiveerd attest afgeleverd door de directie met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde leerjaren lager onderwijs. Het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs is onderworpen aan een bepaalde procedure. Bij betwisting door de ouders kan een beroepsprocedure opgestart worden. Alle info over deze procedures is te vinden op 2.2 Onderwijs aan huis Leerlingen vanaf 5 jaar hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (4 lestijden per week), synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld: - de leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval (vakantieperiodes meegerekend); i. voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. Deze kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid (moeten niet in een ononderbroken periode doorlopen). Telkens het kind daarop opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het opnieuw recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis; - de ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool, de aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen. i. voor chronisch zieke leerlingen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken schooljaar een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een geneesheerspecialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigd en waaruit blijkt dat het kind onderwijs mag krijgen. Bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van deze chronische ziekte tijdens hetzelfde schooljaar is geen nieuw medisch attest vereist. Er dient wel een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te worden. - De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km. De concrete organisatie wordt bepaald na overleg met de directie. 10

33 2.3 Afwezigheden Kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten. Uit veiligheidsoverwegingen is het stellig aan te bevelen dat ouders de kleuteronderwijzer en/of directie informeren over de afwezigheid van hun kind. Leerplichtige kleuters volgen de regeling die geldt voor de leerlingen van de lagere school (zie verder) Lager onderwijs De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, zijn eveneens leerplichtig. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet. Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen ter zake zijn. Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: Ziekte Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheerspecialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Als het enkel gaat om een consultatie, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts, dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine, diabetes ) kan, na samenspraak tussen school en CLB, één medisch attest dat het ziektebeeld bevestigt, volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders. 11

34 Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als: - het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft dixit de patiënt ; - het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst; - het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf ingevuld worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. Bij een afwezigheid onmiddellijk voor of onmiddellijk na de herfst-, de kerst-, de krokus-, de paas-, of de zomervakantie moet er steeds een doktersattest worden voorgelegd. U verwittigt de school (bijv. telefonisch) en bezorgt het attest zo vlug mogelijk Van rechtswege gewettigde afwezigheden 1. Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind. 2. Het bijwonen van een familieraad. 3. De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijv. wanneer uw kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank). 4. Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijv. opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum). 5. Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijv. Staking van het openbaar vervoer, overstroming,..) 6. Het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse,islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestantsevangelische godsdienst) 12

35 Concreet gaat het over: - islamitische feesten: het Suikerfeest en het Offerfeest (telkens 1 dag); - joodse feesten: het joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen); - orthodoxe feesten: Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het Orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest. De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestantsevangelische en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken. Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document (1 t.e.m. 5) of een door u geschreven verantwoording (6) Afwezigheden mits toestemming van de directie Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directie kan uw kind afwezig zijn in volgende omstandigheden: 1. Voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis (zie hoger), maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen; 2. Voor actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap of competitie. Uw kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar). 3. Voor persoonlijke redenen, in zeer uitzonderlijke omstandigheden. 4. Afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. Dit kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het vooraf indienen van een dossier met de volgende elementen: a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders; b. een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie; c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap; d. een akkoord van de directie. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. 13

36 Opgelet! Deze afwezigheden mits toestemming van de directie zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directie kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan. Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer) Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners. Behoort u tot deze categorie, dan verbindt u zich ertoe, door de inschrijving van uw kind in een school, dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is (behoudens de gewettigde afwezigheden hierboven beschreven). Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties voordoen waarbij het omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met u meereist. Deze situatie dient op voorhand goed met de school besproken te worden. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over hoe uw kind in die periode met behulp van de school verder onderwijstaken zal vervullen en hoe u met de school in contact zal blijven. Deze afspraken worden in een overeenkomst tussen uzelf en de school neergeschreven. Enkel als u uw engagementen terzake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig. Deze regels zijn niet van toepassing op kinderen die behoren tot de trekkende bevolking, maar die ter plaatse verblijven (bijv. in een woonwagenpark). Deze kinderen moeten uiteraard elke dag op school aanwezig zijn Problematische afwezigheden Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn (d.w.z. problematische afwezigheden die niet omgezet worden in gewettigde afwezigheden) verliezen hun statuut van regelmatige leerling overeenkomstig van het decreet basisonderwijs. Dit houdt in dat de betrokken leerling in het zesde leerjaar geen getuigschrift basisonderwijs kan krijgen en dat de school de betrokken leerling niet kan meetellen voor de personeelsformatie en de toelagen. De school zal de ouders contacteren bij een problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen. Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, meldt de school dit aan het CLB en stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage ligt voor de verificateurs. 14

37 Ouderlijk gezag Zorg en aandacht voor het kind Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden Neutrale houding tegenover de ouders De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter Co-schoolschap Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap. 2.4 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen (reclame- en sponsorbeleid) Sinds het Mozaïekdecreet is het toegestaan dat een school onder bepaalde voorwaarden kiest voor sponsoring. De reclame en sponsoring moeten verenigbaar zijn met het opvoedingsproject van het schoolbestuur en met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Iedere vorm van reclame wordt door de directie afzonderlijk bekeken. 2.5 Lessen bewegingsopvoeding en zwemmen De lessen bewegingsopvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen. 15

38 2.6 Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten) Voor deelname aan een extra-muros activiteit is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan die ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn. 2.7 Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep dit in een open communicatie met de ouders. Het decreet basisonderwijs geeft beslissingsrecht aan de ouders waar het gaat over de overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs, van het lager naar het secundair onderwijs en van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs. Bij een vervroegde overstap naar het eerste leerjaar beslist de klassenraad.de school beslist autonoom hoe ze haar lager onderwijs inricht. De klassenraad is het best geplaatst om te oordelen over de overgang van een leerling van de ene groep naar de andere. De raad houdt hierbij rekening met verschillende belangen. Het individuele recht van de ouders staat hier tegenover het collectieve recht van de school als gemeenschap. Daarin spelen ook de individuele rechten van de medeleerlingen, die eveneens recht hebben op degelijk onderwijs. Die twee rechten moeten goed afgewogen worden tegenover elkaar. Dat kan het best door de klassenraad. Het recht van individuele ouders primeert dus niet. De beslissing van zittenblijven is bindend. Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). 2.8 Schoolverandering Wanneer, in uitzonderlijke omstandigheden, een kind van school verandert in de loop van het schooljaar, ligt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid bij de ouders. De directie van de nieuwe school zal de directie van de oorspronkelijke school schriftelijk op de hoogte brengen. 16

39 2.9 Orde- en tuchtmaatregelen Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren Ordemaatregelen Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel worden genomen. Mogelijke ordemaatregelen zijn: - een verwittiging - strafwerk - een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie. - Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk Tuchtmaatregelen Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur of zijn afgevaardigde een tuchtmaatregel nemen. Alle info over tuchtmaatregelen is te vinden op 3. Preventie Alle scholen hebben oog voor een veilige leer- en werkomgeving, zowel voor personeel als voor leerlingen. Binnen het schoolbestuur is een coördinerende preventieadviseur werkzaam. In elke school heeft een personeelslid een opleiding gevolgd tot lokale preventieadviseur. In onze school is ook een gebrevetteerde nijverheidshelper. 17

40 4. Algemene informatie 4.1 Centrum Leerlingenbegeleiding (CLB) Jouw CLB: Je CLB helpt Openingsuren: CLB-Kempen Centrum voor leerlingenbegeleiding vestiging Mol Edmond Van Hoofstraat Mol tel Het centrum is elke werkdag open van 9.00 tot uur en van tot uur. Elke 2 e en 4 e donderdag van de maand is het centrum tot uur geopend. Je kunt met de medewerkers ook (telefonisch) afspraken maken voor andere gespreksuren. Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- en paasvakantie (met uitzondering van twee dagen in de kerstvakantie). Tot 15 juli en vanaf 16 augustus is er permanentie voorzien. Je belt best voor een afspraak, zodat de medewerkers je vlot kunnen verder helpen. We zijn er voor leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij ons aankloppen. Je kunt alleen naar het CLB stappen dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is. 18

41 Waarvoor kan je bij ons terecht? Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen. Je kunt bij je CLB terecht met heel wat vragen. Je kunt naar het CLB... Je kind moet naar het CLB... als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt; als je kind moeite heeft met leren; voor studie- en beroepskeuzehulp; op medisch onderzoek; als het te vaak afwezig is op school (leerplicht); voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs; als er vragen zijn over je kind zijn/haar gezondheid, lichaam... ; om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen; als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid; met vragen rond inentingen. bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs. Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als je kind jonger is dan 12 jaar. De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit zelf beslissen. Op onderzoek: het medisch consult 1 ste kleuterklas 3-4 jaar 2 de kleuterklas 4-5 jaar 1 ste school 3 de school 5 de school lagere lagere lagere 6-7 jaar 8-9 jaar jaar 1 ste secundair jaar 3 de secundair jaar Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs in de 1 ste en 2 de kleuterklas en verder om de twee jaar. Ook nog in het eerste jaar deeltijds onderwijs of erkende vorming. Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegkundige en de dokter altijd vragen stellen. Je kunt ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. De onderzoeken kunnen ook door een andere arts uitgevoerd worden maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB. 19

42 Inentingen Welke inentingen kan je krijgen? Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen kunnen de ouders toestemming geven. Als de arts inschat dat de leerling bekwaam is kan die ook zelf toestemming geven. CLB-dossier 1 ste lagere school 5 de lagere school 6-7 jaar jaar 1 ste secundair jaar 3 de secundair jaar Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond) Hepatitis B (Geelzucht): 2 inentingen als de vaccinatie nog niet in orde is. HPV (preventie baarmoederhalskanker): 3 inentingen Difterie, Tetanus, Kinkhoest Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels: In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid. We houden ons aan het beroepsgeheim en het decreet rechtspositie minderjarigen. Het dossier inkijken? Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de toestemming van de leerling. Als jouw kind jonger dan 12 jaar is, dan mag je als ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts. Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp. Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kunt ook vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken. 20

43 Naar een andere school Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dit kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan. Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving. En later? We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij op het CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult. Een klacht? Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB. 21

44 4.2 Inschrijven van leerlingen Toelatingsvoorwaarden Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogische project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart,ISI+-KAART, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, ) De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving/aanmelding opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig. Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen: - de eerste schooldag na de zomervakantie; - de eerste schooldag na de herfstvakantie; - de eerste schooldag na de kerstvakantie; - de eerste schooldag van februari; - de eerste schooldag na de krokusvakantie; - de eerste schooldag na de paasvakantie; - de eerste schooldag na hemelvaartdag. Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen. Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van 7 jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan één van de volgende voorwaarden doen: 22

45 1 het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest 2 toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving. In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde. Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven. De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie Screening niveau onderwijstaal Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind Weigering van inschrijving Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden. 1. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar door een tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten in de school. 2. Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal bij leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs, type 8 uitgezonderd, onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken. 23

46 Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met: o o o o o de verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school; de concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van de school inzake zorg; een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg; de beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs; het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces Het kind wordt ingeschreven onder de ontbindende voorwaarde van het aantonen van onvoldoende draagkracht. 3. Het schoolbestuur kan omwille van materiële omstandigheden een maximumcapaciteit invoeren. Wanneer deze maximumcapaciteit overschreden wordt, moet de school de leerling weigeren. De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen (eventueel na onderzoek van de draagkracht van de school) bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur Vastleggen van verschillende criteria en voorrangsperiodes Het schoolbestuur legt volgende zaken vast: 1. De capaciteit per school, per vestigingsplaats en per onderwijsniveau (kleuter en lager) 2. De maximale norm is bepaald rekening houdend met de veiligheid, het aantal lokalen, de criteria inzake draagkracht van de school en overcapaciteit. Voor onze scholen zijn er GEEN capaciteitsproblemen. 24

47 School Adres Capaciteit niveau Capaciteit School Basisschool De Toren J.Calasanzstraat Mol 325 Lager 200 Achterbos Mol Kleuter 125 Basisschool Centrum Gustaaf Woutersstraat Balen 575 Kleuter Lager Sint -Jan Berchmanscollege Jacob Smitslaan Mol Lager 320 Basisschool Millekemol Sint - Odradastraat Mol 425 Kleuter Lager Basisschool Klavertje 4 Schoolstraat Olmen 550 Kleuter Lager Stotert Olmen Kleuter 50 Lagere school Rozenberg Rozenberg Mol Lager

48 Sint - Jan Berchmansstraat Mol Lager 100 Kleuterschool Rozenberg Rozenberg Mol 375 Kleuter 125 Rijpad Mol Kleuter 175 Singellaan Mol Kleuter 75 Basisschool Stapsteen Sluis Mol 340 Kleuter Lager Basisschool Wezel Keiheuvelstraat 7A Wezel Mol 275 Kleuter Lager Keiheuvelstraat 7A Wezel Mol 287 Lager 175 Sportlaan Balen Kleuter

49 Voorrangsgroepen De volgorde van de voorrangsgroepen is decretaal bepaald en die volgorde moet gerespecteerd worden. 1. Kinderen van dezelfde leefeenheid = kinderen met ten minste één gemeenschappelijke ouder of leerlingen met eenzelfde hoofdverblijfplaats. 2. Kinderen van personeel van de school op voorwaarde dat er op het moment van de inschrijving een lopende tewerkstelling is van meer dan 104 dagen. Onder personeel wordt bedoeld: Gesubsidieerde personeelsleden Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst aangeworven worden door het schoolbestuur en tewerkgesteld zijn in de school. Aan de hand van officiële documenten wordt het bewijs geleverd van de hoofdverblijfplaats. Het decreet geeft aan dat het schoolbestuur, hoewel een bepaald niveau eigenlijk vol zit, in bepaalde gevallen toch mag overgaan tot inschrijving. Deze gevallen zijn: de toelating van een anderstalige nieuwkomer in het gewoon onderwijs; de toelating van leerlingen die: o o o geplaatst zijn door de jeugdrechter of door de comités voor bijzondere jeugdzorg; als (semi-)internen verblijven in een internaat verbonden aan de school; opgenomen zijn in een voorziening van residentiële opvang; de terugkeer van leerlingen in het gewoon onderwijs die in het lopende of het voorafgaande schooljaar in die school ingeschreven waren en die in een school voor buitengewoon onderwijs ingeschreven waren (speelleerklas en leerlingen die hun inschrijving in het buitengewoon onderwijs ongedaan willen maken). de toelating van leerlingen die verblijven in een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning; 27

50 de toelating van kinderen die behoren tot dezelfde leefeenheid, indien de ouders deze kinderen wensen in te schrijven in hetzelfde niveau en slechts één van de kinderen ingeschreven kan worden omwille van de capaciteit. (Denk bijvoorbeeld aan meerlingen) Voorrangsregeling voor broers en zussen en leerlingen van personeel Broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen en kinderen van het personeel in onze school hebben voorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar. Voor het schooljaar geldt deze inschrijvingsperiode: 23-02/ Na deze periode volgt de reguliere inschrijving vanaf en vervalt de voorrangsperiode. Indien binnen een bepaald niveau de capaciteit toch vol is, moet de school elke bijkomende leerling die zich voor dat niveau wenst in te schrijven, weigeren. De school moet hierin consequent zijn, dit wil zeggen dat de school systematisch elke nieuwe leerling weigert vanaf de datum dat de op voorhand afgesproken maximumcapaciteit bereikt wordt. Ze bezorgt deze leerlingen een weigeringsdocument en noteert hun naam in het inschrijvingsregister als geweigerde leerling. Ouders die zich benadeeld voelen kunnen klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. De Commissie toetst of de school de capaciteitsregel correct toepast Leerplicht In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren. 28

51 4.3 Gezondheid en hygiene Medicatie In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Dit vraagt u best bij de dokter of u maakt gebruik van het attest in bijlage (attest ouders voor medicatie zonder voorschrift). Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan mag de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. Tijdens meerdaagse uitstappen geldt een uitzonderlijke regeling die u meegedeeld wordt tijdens de infoavond Luizen Luizen vormen een hardnekkig probleem. Daarom vragen we aan de ouders om de haren van hun kind regelmatig te controleren en zo nodig de school te verwittigen. Wanneer het luizenprobleem te groot wordt binnen één klas, komt de schoolarts en/of verpleegster de haren controleren. Indien levende luizen worden aangetroffen, worden de ouders gevraagd om hun kind af te halen en onmiddellijk een doeltreffende behandeling te starten Jodiumtabletten Onze scholen zijn gelegen in een zone met nucleaire risico's. Daarom zijn wij verplicht de nodige jodiumtabletten in de school te bewaren en toe te dienen bij noodsituaties. Indien uw kind om medische redenen geen jodiumtabletten toegediend mag krijgen, vragen wij om dit schriftelijk te melden aan de directie. 29

52 4.3.4 Besmettelijke ziekten Van de ouders wordt verwacht dat ze de school op de hoogte brengen wanneer hun kind een besmettelijke ziekte heeft, zodat de school op haar beurt, indien nodig, het CLB kan verwittigen om verdere stappen te zetten. Anderzijds heeft de behandelende dokter de plicht om besmettelijke ziekten te melden aan de gezondheidsinspectie, die op haar beurt contact opneemt met het CLB en de school om verdere stappen te zetten Zindelijkheid Voor de vlotte gang van zaken in de kleuterklas is het wenselijk dat je kind zindelijk is wanneer het naar school komt. Als dit niet het geval is, verwachten we dat jullie meewerken aan het stappenplan m.b.t. de zindelijkheidstraining in overleg met de kleuterleid(st)er. 4.4 Privacy Persoonsgegevens De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte. Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. 30

53 4.4.3 Foto s De school publiceert geregeld foto s van leerlingen op haar website, in de schoolkrant, Elk bezwaar moet schriftelijk aan de directie gemeld worden Recht op inzage en toelichting Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat aan 10 cent per kopie. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen 4.5 Ouderlijk gezag Tenzij het door de rechtbank anders werd bepaald, behouden beide ouders in het geval van een scheiding het recht op informatie vanuit de school. (oudercontacten, activiteiten, vorderingen van het kind, ) Om aan dit recht tegemoet te komen, vragen wij uitdrukkelijk dat de betrokken ouders aan de school laten weten hoe het doorgeven van informatie aan de andere ouder geregeld moet worden. De inschrijvende ouder verklaart t.o.v. de school in toepassing van de artikels 374/375 B.W. te handelen met instemming van de andere ouder. Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we hen beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 31

54 4.6 Vrijwilligers op school De regering maakte een nieuwe wet die de rechten van vrijwilligers vastlegt. Dit betekent dat organisaties die beroep doen op vrijwilligers aan een aantal verplichtingen moeten voldoen. Ook onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen. Langs deze weg willen wij de vrijwilligers informeren over de verzekering e.d. Wij bezorgen u alle informatie waarvan u, volgens de wet, op de hoogte moet zijn. Organisatie De vzw: Katholiek Onderwijs Mol, Rijpad 43, 2400 Mol De school: Vrije Basisschool Rozenberg, Rozenberg 2-4, 2400 Mol Verzekering Verplichte verzekering Onze school heeft in dit kader een verzekeringscontract afgesloten bij Interdiocesaan Centrum. Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de school en van de vrijwilligers. Je kunt de polis inzien op het secretariaat. Als je tijdens een activiteit als vrijwilliger van de school schade veroorzaakt aan een ander, dan zal de verzekering tussenkomen. Polisnummer: Vrije verzekering Onze school heeft eveneens een verzekeringscontract afgesloten dat lichamelijke schade van de vrijwilligers dekt. Dat betekent dat je verzekerd bent als je een ongeval overkomt tijdens activiteiten die ja als vrijwilliger van de school uitvoert. Dit verzekeringscontract werd afgesloten bij Interdiocesaan Centrum. Ook deze polis kan je inzien op het secretariaat. Polisnummer: Vergoedingen Niemand kan verplicht worden om activiteiten als vrijwilliger uit te voeren. Voor de activiteiten die je als vrijwilliger uitvoert, word je dan ook niet betaald. Onze school voorziet geen enkele vergoeding. 32

55 4.6.3 Aansprakelijkheid Het kan zijn dat je schade veroorzaakt tijdens de activiteiten die je als vrijwilliger uitoefent. Als school zijn wij daarvoor verantwoordelijk ( dekken wij deze verantwoordelijkheid). Zelf ben je wel verantwoordelijk voor de schade die veroorzaakt werd door het bedrog dat je pleegde of de zware fout die je beging. Voor schade veroorzaakt door lichte fouten ben je niet zelf verantwoordelijk, behalve als dit meermaals voorkomt Geheimhoudingsplicht Soms vernemen vrijwilligers geheimen of vertrouwelijke informatie bij het uitvoeren van hun activiteiten. Vooral als een vrijwilliger werkt in de hulpverlening (Tele-onthaal, de zelfmoordlijn, de jongerentelefoon ) kan dit gemakkelijk voorkomen. Als vrijwilliger ben je dan verplicht om deze informatie geheim te houden. 4.7 Roken op school Er geldt een algemeen rookverbod op het hele schoolterrein, zowel binnen als buiten. 4.8 Engagementsverklaring: Een voldoende betrokkenheid van ouders bij het schoolleven is essentieel voor de leerkansen van kinderen. Van ouders verwachten we dat ze geïnteresseerd zijn in wat hun kinderen meemaken op school, positief staan t.o.v. school en schoolwerk, voor een rustige omgeving zorgen waarin het kind huistaken kan maken, ervoor zorgen dat hun kinderen tijdig aanwezig zijn op school, Engagement inzake oudercontacten Onze school voorziet heel wat kansen tot oudercontact (zie schoolbrochure Centrum: individuele oudercontacten). Van de ouders verwachten we een ernstige inspanning tot deelname aan deze oudercontacten. 33

56 4.8.2 Engagement inzake aanwezigheid Niet alleen voor leerplichtige leerlingen, maar ook voor kleuters is een voldoende aanwezigheid op school essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. Van de ouders verwachten we dan ook een ernstig inspanning om hun kinderen regelmatig en tijdig op school aanwezig te laten zijn (zie te laat komen - schooluren). De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar Engagement inzake individuele begeleiding Het zorgbeleid in onze school houdt ondermeer in dat we de evolutie in de totale ontwikkeling van je kind gericht volgen. Dit doen we door te werken met een leerlingvolgsysteem. Wanneer je kind op een bepaald moment voor korte of langere termijn nood heeft aan een vorm van individuele begeleiding (zorg op school of bij een externe hulpverlener) dan wordt met jullie overlegd. Wij verwachten dat jullie ingaan op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft Een positief engagement inzake de onderwijstaal Een goede kennis van de onderwijstaal, Nederlands dus, is de basis voor een succesvolle schoolcarrière. We verwachten van jullie als ouders dat jullie de kinderen aanmoedigen om Nederlands te leren. Anderstalige kinderen hebben er baat bij om ook buiten de school in contact te komen met de Nederlandse taal. Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken. 34

57 Attest ouders voor medicatie zonder voorschrift Naam leerling + klas:.. Naam medicijn (in originele verpakking):.. Bewaren in de koelkast?: O ja O nee Wanneer in te nemen?:.. Dosering:.. Datum: Handtekening ouder(s): VZW Katholiek Onderwijs Mol, Rijpad 43, 2400 Mol ondernemingsnummer:

58 basisschool Wezel Lagere school 36

Kleuterschool en Lagere School

Kleuterschool en Lagere School Kleuterschool en Lagere School Schoolbrochure met schoolreglement en engagementsverklaring Rozenberg. een school voor iedereen! Elk kind is anders, elk kind is speciaal. De kunst en onze opdracht is om

Nadere informatie

De schoolrekening. (Bijlage bij het schoolreglement) 1. Wat is gratis?

De schoolrekening. (Bijlage bij het schoolreglement) 1. Wat is gratis? (Bijlage bij het schoolreglement) De schoolrekening. I. Wat is gratis en wat dient betaald te worden? Het decreet basisonderwijs bepaalt dat aan u geen bijdragen kunnen gevraagd worden voor alles wat verband

Nadere informatie

4.1 Adressenboekje. Voorzitter schoolbestuur Agnes Leysen Jozef Calasanzstraat 2 2400 Mol 014/32 18 56

4.1 Adressenboekje. Voorzitter schoolbestuur Agnes Leysen Jozef Calasanzstraat 2 2400 Mol 014/32 18 56 Deel 4 Bijlagen 4.1 Adressenboekje Voorzitter schoolbestuur Agnes Leysen Jozef Calasanzstraat 2 2400 Mol 014/32 18 56 Afgevaardigden in het bestuur voor onze school Godelieve Meelberghs 011/34 37 36 Marita

Nadere informatie

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar.

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. Allerlei 2012-2013 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf 12u50 tot 15u30.

Nadere informatie

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als nietverplichte

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als nietverplichte BIJDRAGEREGELING Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als nietverplichte uitgaven. Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken.

Nadere informatie

Overzicht schoolkosten vrije basisschool O.L.V. Ten Bos

Overzicht schoolkosten vrije basisschool O.L.V. Ten Bos Schooljaar: 2017-2018 versie juni 2017 Overzicht schoolkosten vrije basisschool O.L.V. Ten Bos Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

Nadere informatie

Schooljaar: versie oktober Overzicht schoolkosten Gemeenschapsonderwijs: De Watertoren

Schooljaar: versie oktober Overzicht schoolkosten Gemeenschapsonderwijs: De Watertoren Schooljaar: 2016-2017 versie oktober Overzicht schoolkosten Gemeenschapsonderwijs: De Watertoren Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

Nadere informatie

Schooljaar: Overzicht schoolkosten. Kosteloos. Verplichte kosten

Schooljaar: Overzicht schoolkosten. Kosteloos. Verplichte kosten Schooljaar: Overzicht schoolkosten Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen Hiervoor mogen geen kosten aan ouders doorgerekend

Nadere informatie

Deel 1. Opvoedingsproject

Deel 1. Opvoedingsproject Deel 1 Opvoedingsproject 5 6 1. Opvoedingsproject Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en dit ondersteunen. Hieronder vindt

Nadere informatie

een team met zorg voor een buitengewoon kind

een team met zorg voor een buitengewoon kind 1 K O R E N B L O E M INSTITUUT VOOR INDIVIDUEEL ONDERRICHT Korenbloemstraat 17, 9000 Gent Tel.: 09/269 92 70 fax: 09/269 92 79 een team met zorg voor een buitengewoon kind Elinda, Murat en Collin. Elinda

Nadere informatie

Kosteloos. Verplichte kosten. Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

Kosteloos. Verplichte kosten. Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen Schooljaar: 2017-201 Overzicht schoolkosten Bijlage schoolreglement naam school: Leefschool Heyerdahl Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

Nadere informatie

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE

PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCHE INFORMATIE 1. OPENINGSUREN Onze school is open van 7 u. s morgens tot 18. 30 u. s avonds. De lessen worden gegeven van 08.30 u. tot 12.05 u. in de voormiddag. In de namiddag voor de kleuters

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

Inlichtingen en Afspraken

Inlichtingen en Afspraken Inlichtingen en Afspraken 1. Leefregels 1. Gedragsregels Speelplaats: de speelplaats dient om zich even te kunnen ontspannen. De boekentassen worden s morgens op de voorziene plaatsen gezet. Jassen worden

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

Schoolbrochure. met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie KLEUTERSCHOOL KASTERLEE. de Klimtoren

Schoolbrochure. met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie KLEUTERSCHOOL KASTERLEE. de Klimtoren Schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie 2012 2013 KLEUTERSCHOOL KASTERLEE de Klimtoren Boslaan 2 Looiven 38 2460 Kasterlee 2460 Kasterlee Tel/Fax: 014 85 00 66 Tel:

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD De tijd vliegt voorbij en zo zwaait onze schoolpoort na 2 maanden vakantie weer open. Wij hopen dat u, samen met uw gezin, heeft genoten van een fantastische en ontspannende

Nadere informatie

Deel 1. Opvoedingsproject

Deel 1. Opvoedingsproject Deel 1 Opvoedingsproject 5 6 Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en dit ondersteunen. Hieronder vindt u een beschrijving van

Nadere informatie

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag,

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag, SINT-GREGORIUSCOLLEGE Basisonderwijs Alfons Biebuycklaan 24 en Henri Bouckaertstraat 29 9050 Gentbrugge T 09/230 82 40 F 09/231 04 22 E-mail: directie@sint-gregoriuscollege.be www.sint-gregoriuscollege.be

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement schooljaar 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en

Nadere informatie

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE OUDERS

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE OUDERS ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE OUDERS tel. 089 867436 oogappel@kbaoneeroeteren.be 1. ALGEMEEN o Schooluren: van 08.45 uur tot 12.00 uur van 13.15 uur tot 15.35 uur o Alle spullen van uw kind zijn voorzien

Nadere informatie

1 KKA & 1 KKB 45 per leerjaar: 85 2 KK 45 3 KK 45

1 KKA & 1 KKB 45 per leerjaar: 85 2 KK 45 3 KK 45 BIJDRAGELIJST VOOR HET SCHOOLJAAR 2015 2016 VERPLICHTE ACTIVITEITEN: Vanuit ons opvoedingsproject kiest de school om een aantal verplichte, maar kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden. Wij vragen een

Nadere informatie

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur WELKOM Dag flinke jongen, grote meid, wij zijn heel blij dat je binnenkort naar onze school komt. In dit boekje vind je informatie over onze werking. Je ouders zullen dit samen met jou graag doornemen.

Nadere informatie

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES Wat viel er te beleven? Wat moeten we onthouden? Aan welke maandtip moeten we aandacht besteden? U komt het allemaal te weten. SEPTEMBER Beste ouders Na een zonovergoten vakantie

Nadere informatie

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement.

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement. 8 september 2016 Beste ouders, Het nieuwe schooljaar bracht terug enkele vernieuwingen met zich mee voor het schoolreglement. Alle nieuwigheden staan hieronder opgesomd met een korte verduidelijking erbij.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

--Schoolinfo-- --Algemeen deel K.O.M.--

--Schoolinfo-- --Algemeen deel K.O.M.-- Schoolreglement --Schoolinfo-- --Algemeen deel K.O.M.-- "#$%&'(%)*$+,"# $' '-%)./',."##%0% &"1/$,#' %# 232 45 23 %6/$#($)%. $%7,+1#"1% $)%. $% 8-9: 2322 ;

Nadere informatie

Kosteloos. Verplichte kosten

Kosteloos. Verplichte kosten Schooljaar: 2017-2018 Overzicht schoolkosten versie oktober Gemeenschapsonderwijs: De Watertoren Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 Opvoedingsproject A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2 A.1 De christelijke identiteit p. 2 A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 A.3 Zorg voor elk kind = accent op talent p. 4 A.4 Een sterke teamspirit, een

Nadere informatie

Organisatie schooljaar

Organisatie schooljaar Organisatie schooljaar 2015-2016 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf

Nadere informatie

Informatiebrochure van onze kleuterschool

Informatiebrochure van onze kleuterschool Vrije basisschool De Luchtballon Nieuwe Beggaardenstraat 50 2800 Mechelen 015/21 86 23 info@basisschooldeluchtballon.be www.basisschooldeluchtballon.be Informatiebrochure van onze kleuterschool Voor je

Nadere informatie

Verplichte activiteiten 2,5 jarigen Eenheidsprijs Per schooljaar

Verplichte activiteiten 2,5 jarigen Eenheidsprijs Per schooljaar Bijdrageregeling Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor: Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het

Nadere informatie

Kosteloos. Verplichte kosten

Kosteloos. Verplichte kosten Schooljaar: 2016-2017 Overzicht schoolkosten versie oktober Vrije basisschool: Sint-Carolus Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

Nadere informatie

INFOBOEKJE. Katholieke centrumschool Denderleeuw Collegestraat 19 9470 Denderleeuw tel. 053 67 06 10. info@kcd.be www.kcd.be

INFOBOEKJE. Katholieke centrumschool Denderleeuw Collegestraat 19 9470 Denderleeuw tel. 053 67 06 10. info@kcd.be www.kcd.be Katholieke centrumschool Denderleeuw Collegestraat 19 9470 Denderleeuw tel. 053 67 06 10 info@kcd.be Welkom op KCD! Hoe klein of hoe groot je ook bent, op onze school word je verwend! Dit wordt dan ook

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Deel III

Schooljaar 2015-2016 Deel III Schooljaar 2015-2016 Deel III Welkom! Nieuw of reeds gekend, we gaan samen van start. 10 maanden samen zoeken! 38 weken proberen en opnieuw beginnen. 303 dagen met goede en kwade momenten samen! 1 Beste

Nadere informatie

1 KKA & 1 KKB 45 per leerjaar: 85 2 KK 45 3 KK 45

1 KKA & 1 KKB 45 per leerjaar: 85 2 KK 45 3 KK 45 BIJDRAGELIJST VOOR HET SCHOOLJAAR 2016 2017 VERPLICHTE ACTIVITEITEN: Vanuit ons opvoedingsproject kiest de school om een aantal verplichte, maar kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden. Wij vragen een

Nadere informatie

Communicatie van en naar ouders

Communicatie van en naar ouders Communicatie van en naar ouders Schooljaar 2017-2019 De communicatie van en naar ouders Hieronder beschrijven we de mogelijke momenten en vormen van communicatie tussen ouders enerzijds en de school en

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Wingerd Terhagen. Stille Weg 2, 2840 Terhagen 03 888 57 81 school@wingerdterhagen.be www.wingerdterhagen.be

Vrije Basisschool De Wingerd Terhagen. Stille Weg 2, 2840 Terhagen 03 888 57 81 school@wingerdterhagen.be www.wingerdterhagen.be Vrije Basisschool De Wingerd Terhagen Stille Weg 2, 2840 Terhagen 03 888 57 81 school@wingerdterhagen.be www.wingerdterhagen.be Beste ouders, In dit boekje wil ik even de werking van ons klasje toelichten.

Nadere informatie

Eerste hulp voor starters

Eerste hulp voor starters Eerste hulp voor starters Checklist voor de start van een goed schooljaar Karolien Verhoest Saartje Schyvens Berdien Van Lint In deze checklist vind je verschillende zaken die je best even navraagt tijdens

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

Uittreksel verkorte versie schoolreglement

Uittreksel verkorte versie schoolreglement Uittreksel verkorte versie schoolreglement Beste ouders, Deze bijlage is een uittreksel, met de meeste praktische afspraken die op onze school toegepast worden, uit het volledige schoolreglement van onze

Nadere informatie

Juf Gerdje Juf Ingrid Juf Grietje Poezenklas Berenklas Schapenklas 2,5-/3-jarigen 2,5-/3-jarigen 3-/4-jarigen

Juf Gerdje Juf Ingrid Juf Grietje Poezenklas Berenklas Schapenklas 2,5-/3-jarigen 2,5-/3-jarigen 3-/4-jarigen Het kleuterteam : Juf Gerdje Juf Ingrid Juf Grietje Poezenklas Berenklas Schapenklas 2,5-/3-jarigen 2,5-/3-jarigen 3-/4-jarigen Juf Griet Juf Fabienne Juf Tilly Muizenklas Bijtjesklas Vlinderklas 4-jarigen

Nadere informatie

infoavond Basisschool De Sprong Burgemeester Philipslaan Maaseik

infoavond Basisschool De Sprong Burgemeester Philipslaan Maaseik infoavond Jaarplanning 2017-2018:(= onder voorbehoud) Er werd een voorlopige planning gemaakt van alle activiteiten die in de loop van het schooljaar plaatsvinden. Je kan deze planning raadplegen op de

Nadere informatie

Afsprakennota Schooljaar 2013-2014

Afsprakennota Schooljaar 2013-2014 Afsprakennota Schooljaar 2013-2014 Beste ouders, Eerst en vooral wil ik u, ook namens alle personeelsleden danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Zoals gebruikelijk, beginnen we het schooljaar

Nadere informatie

Kimberly, Murat en Kevin.

Kimberly, Murat en Kevin. Kimberly, Murat en Kevin. 1 Kimberly had het moeilijk in het 1 ste leerjaar, Kevin begreep niet altijd de taal van zijn juf. Murat kon het tempo in het 2 de leerjaar niet meer aan. Kimberly, Kevin & Murat

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Maandag, 1 september 2014 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

e-mail directie administratie: directie.administratie@gbsreynaerdijn.be www.gbsreynaerdijn.be Beste ouders

e-mail directie administratie: directie.administratie@gbsreynaerdijn.be www.gbsreynaerdijn.be Beste ouders Gemeentelijke Basisschool Reynaerdijn Stationsstraat 18 9190 Stekene Kemzeke lid scholengemeenschap Sint-Gillis-Waas / Stekene / Waasmunster directie: 03/779.79.00 secretariaat: 03/779.44.81 de Paal: 03/770.69.39

Nadere informatie

GOEDE INFORMATIE, GOEDE AFSPRAKEN, GOEDE VRIENDEN 1. DAG-EN WEEKVERLOOP IN REGINA PACIS 2

GOEDE INFORMATIE, GOEDE AFSPRAKEN, GOEDE VRIENDEN 1. DAG-EN WEEKVERLOOP IN REGINA PACIS 2 1 GOEDE INFORMATIE, GOEDE AFSPRAKEN, GOEDE VRIENDEN 1. DAG-EN WEEKVERLOOP IN REGINA PACIS 2 SCHOOLUREN Opening school (met toezicht) 8.00 u. Begin activiteit/lessen 8.40 u. Speeltijd 10.20 u. 10.35 u.

Nadere informatie

Schoolreglement. Schoolinfo Algemeen deel K.O.M. SCHOOLREGLEMENT SCHOOLINFO - VZW KOM - ST.-JAN BERCHMANSCOLLEGE LAGER ONDERWIJS

Schoolreglement. Schoolinfo Algemeen deel K.O.M. SCHOOLREGLEMENT SCHOOLINFO - VZW KOM - ST.-JAN BERCHMANSCOLLEGE LAGER ONDERWIJS Schoolreglement Schoolinfo Algemeen deel K.O.M. SCHOOLREGLEMENT SCHOOLINFO - VZW KOM - ST.-JAN BERCHMANSCOLLEGE LAGER ONDERWIJS V.Z.W. Katholiek Onderwijs Mol Sint Jan Berchmanscollege Jakob Smitslaan

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

Welkom! Hoofdschool. Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse. Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160

Welkom! Hoofdschool. Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse. Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160 Welkom! Hoofdschool Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160 Telefoon: 055 239 075 Fax: 055 209 225 E-mail: info@basisschoolglorieux.be

Nadere informatie

Het schoolreglement: De okkernoot

Het schoolreglement: De okkernoot Het schoolreglement: De okkernoot 1. De uurregeling en voor en naschoolse opvang maandag dinsdag Woensdag donderdag Vrijdag 12.05 uur middagpauze middagpauze middagpauze middagpauze De directie en de leerkrachten

Nadere informatie

Ons ABC-boekje. Inhoud: A Adreswijziging M Materiaal. B Ballen Opvang. C CLB Overgang K3 1 e leerjaar. D Dagindeling P Pesten E Eetmaal Q

Ons ABC-boekje. Inhoud: A Adreswijziging M Materiaal. B Ballen Opvang. C CLB Overgang K3 1 e leerjaar. D Dagindeling P Pesten E Eetmaal Q Stedelijke Basisschool De Panda August Vermeylenstraat 2 9000 Gent Inhoud: Intern schoolreglement Ons ABC-boekje A Adreswijziging M Materiaal Afspraken Afvalstraatje Afwezigheden Medicatie Medisch onderzoek

Nadere informatie

Bijlagen bij de schoolbrochure lagere school

Bijlagen bij de schoolbrochure lagere school Bijlagen bij de schoolbrochure 2016-2017 lagere school De schoolbrochure vindt u terug op onze website www.basisschoolopoeteren.be Gelieve het document op pagina 2 ondertekend terug te bezorgen aan de

Nadere informatie

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB.

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De lln mogen pas om 8u15 de speelplaats betreden. Indien de lln vroeger

Nadere informatie

Beste ouders, kleuters, leerlingen, leerkrachten, Na twee maanden vakantie zwaait de schoolpoort weer open.

Beste ouders, kleuters, leerlingen, leerkrachten, Na twee maanden vakantie zwaait de schoolpoort weer open. Ekeren, 1 september 2015 Beste ouders, kleuters, leerlingen, leerkrachten, Na twee maanden vakantie zwaait de schoolpoort weer open. Voor vele kinderen en hun ouders is onze school geen onbekende meer.

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A.A. Terruwe

Opvoedingsproject. A.A. Terruwe Opvoedingsproject Je mag zijn wie je bent En zoals je bent. Met fouten en gebreken. Om te kunnen worden Die je in je aanleg bent Maar zoals je je nog niet kunt vertonen En je mag het worden op jouw wijze

Nadere informatie

Onze slogan voor dit schooljaar! Droom Geluk. In de maand september werken we rond

Onze slogan voor dit schooljaar! Droom Geluk. In de maand september werken we rond Onze slogan voor dit schooljaar! Droom Geluk In de maand september werken we rond 01.09.2015: Eerste schooldag Agenda 04.09.2015: Eerste zwembeurt voor 1 ste, 2 de en 3 de graad 07.09.2015: Infoavond 1

Nadere informatie

Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat Mechelen 015/

Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat Mechelen 015/ Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat 2 2800 Mechelen 015/41 45 26 info@dewondertuin.be www.dewondertuin.be Informatiebrochure van onze kleuterschool Voor je eerste schooldag bij ons krijg jij dit

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA. 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken

AFSPRAKENNOTA. 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken AFSPRAKENNOTA 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken 1 Regelmatige leerling Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens gewettigde afwezigheid, aanwezig zijn

Nadere informatie

Infobrochure Kleuterschool

Infobrochure Kleuterschool Infobrochure Kleuterschool Mijn nieuwe klas Heel veel kindjes bij elkaar. Oh! Wat leuk! Wat doen ze daar? Spelen in de poppenhoek, Plaatjes kijken in een boek Verven met een grote kwast Kijken of de puzzel

Nadere informatie

2. Ons opvoedingsproject

2. Ons opvoedingsproject 2. Ons opvoedingsproject Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project Ons opvoedingsproject tracht te verwoorden welke doelstellingen we nastreven om onze kinderen

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

INFOBOEKJE nieuwe kleuters

INFOBOEKJE nieuwe kleuters INFOBOEKJE nieuwe kleuters (Beknopte versie. De uitgebreide versie is te verkrijgen op school.) Beste ouders en kinderen, Met kleuters dag in dag uit samen leven, werken en spelen, vereist zoals jullie

Nadere informatie

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs datum: 23 februari 2010 Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs Verslag ouderbevraging Sint-Lievenscollege 1. Huiswerkbeleid in de lagere school (evolutie sinds vorige bevraging) / veiligheid

Nadere informatie

Welkom in onze school.

Welkom in onze school. Welkom in onze school. Uw kind heeft het moeilijk in de gewone school. De gewone school heeft het misschien moeilijk met uw kind. Uiteindelijk blijkt er Buitengewoon Onderwijs te zijn voor kinderen die

Nadere informatie

LAGERE SCHOOL Met internaat

LAGERE SCHOOL Met internaat KLEUTERSCHOOL LAGERE SCHOOL Met internaat 0 Algemene info Schooluren Voormiddag van 8.35 tot 11.50 uur Namiddag van 13.10 tot 15.30 uur Middagpauze - In de refter met lunchpakket - De kleuters van het

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool De schoolbrochure vindt u terug op onze website www.basisschoolopoeteren.be Gelieve het document op pagina 2 ondertekend terug te bezorgen aan de

Nadere informatie

Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt.

Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt. Infobrief voor de ouders van de 4 de klas Beste mama en papa, Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt. Schooluren De schoolpoort gaat

Nadere informatie

Brochure infoavond

Brochure infoavond VRIJ ONDERWIJS DUFFEL Vestigingen van De Basis Lager Onderwijs Stationsstraat 4 2570 Duffel 015/ 30 38 38 Brochure infoavond 2016-2017 6 de leerjaar 6A Juf Yoni Hermans yonihermans@debasisduffel.be 6B

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2011/290 BETREFT: gratis typelessen tijdens de lesuren 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 4 juli 2011 1.2 Vraagsteller - [X], ouder van een leerling 1.3 CZB Op 4 juli 2011

Nadere informatie

Brochure infoavond 2015-2016

Brochure infoavond 2015-2016 VRIJ ONDERWIJS DUFFEL Vestigingen van De Basis Lager Onderwijs Stationsstraat 4 2570 Duffel 015/ 30 38 38 Brochure infoavond 2015-2016 5 de leerjaar 5A Juf Silvie Wellens SilvieWellens@debasisduffel.be

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong Beste ouders, De zomervakantie loopt stilaan ten einde Wij hopen dan ook dat jullie genoten hebben van een deugddoende vakantie. KALENDER Opendeurdag 31.08.2013 van 13u30 15u30

Nadere informatie

Samen op één spoor! Onze slogan voor dit schooljaar! 01.09.2015: Eerste schooldag. 03.09.2015: inschrijving notenleer om 15.45 uur

Samen op één spoor! Onze slogan voor dit schooljaar! 01.09.2015: Eerste schooldag. 03.09.2015: inschrijving notenleer om 15.45 uur Onze slogan voor dit schooljaar! Samen op één spoor! Agenda 01.09.2015: Eerste schooldag 03.09.2015: inschrijving notenleer om 15.45 uur 03.09.2015: Infoavond 1 ste én 6 de leerjaar 19 uur 07.09.2015:

Nadere informatie

Informatiebrochure van onze kleuterschool

Informatiebrochure van onze kleuterschool Vrije basisschool De Luchtballon Nieuwe Beggaardenstraat 50 2800 Mechelen 015/21 86 23 info@basisschooldeluchtballon.be www.basisschooldeluchtballon.be Informatiebrochure van onze kleuterschool Voor je

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober.

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. ONZE AGENDA : 1 oktober Medisch onderzoek L3 (op school) NM: zwemmen (L2 en L3)

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf

Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf Micha Zorgcoördinator Meester Patrick L.O. leerkracht Juf

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken

1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken 1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken Regelmatige leerling Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens wettige afwezigheid, aanwezig zijn in de school en

Nadere informatie

Vzw Katholiek Onderwijs Mol Sint-Jan Berchmanscollege Jakob Smitslaan 36

Vzw Katholiek Onderwijs Mol Sint-Jan Berchmanscollege Jakob Smitslaan 36 Vzw Katholiek Onderwijs Mol Sint-Jan Berchmanscollege Jakob Smitslaan 36 2400 MOL tel: 014.32. 07. 51 fax: 014.32. 03. 55 e-mail: directie@sjblo.be SCHOOLREGLEMENT - SCHOOLINFO - ALGEMEEN DEEL K.O.M Beste

Nadere informatie

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school.

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Geachte ouders, Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Zoals vorige jaren heeft het team dit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

1. Schooluren - Kleuterafdeling: van uur tot uur van uur tot uur

1. Schooluren - Kleuterafdeling: van uur tot uur van uur tot uur Mariakerke, 1 september 2017 Beste ouder De grote vakantie ligt al weer achter ons en vol goede moed stappen we het nieuwe schooljaar in! Het uitgelezen moment om al enkele belangrijke punten op te sommen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

WELKOM IN ONZE SCHOOL!

WELKOM IN ONZE SCHOOL! 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL! Heilig-Hart & College Handbooghof - Infomoment 28 februari 2015 - PROGRAMMA Ons opvoedingsproject Ons onderwijsaanbod in de basisschool De klasopbouw in de onthaalklas De klasverdeling

Nadere informatie

Administratieve fiches

Administratieve fiches Vrije Basisschool De Zonnebloem ude Diestsestraat 4, Waanrode Administratieve fiches (in te vullen bij het begin van elk schooljaar en af te geven aan de klastitularis) VRIJE BASISSCHL DE ZNNEBLEM UDE

Nadere informatie

PRAKTISCHE WEETJES. Info schooltoelagen : zie www.schooltoelagen.be Het invulformulier is verkrijgbaar op het secretariaat van de school.

PRAKTISCHE WEETJES. Info schooltoelagen : zie www.schooltoelagen.be Het invulformulier is verkrijgbaar op het secretariaat van de school. BELBRIEF september 2015 ZWEMMEN: 4 september : L1 en L6 11 september : L2 en L5 18 september : L3 en L4 25 september : L1 en L6 PRAKTISCHE WEETJES We zijn het schooljaar 2015-2016 gestart met 199 leerlingen.

Nadere informatie

INFOBROCHURE als bijlage bij het SCHOOLREGLEMENT

INFOBROCHURE als bijlage bij het SCHOOLREGLEMENT INFOBROCHURE 16-17 als bijlage bij het SCHOOLREGLEMENT SCHOOLUREN De school begint elk morgen om 08.40 u. s Middags eindigt de school om 11.50 u. (op woensdag om 11.25 u.) s Namiddags begint de school

Nadere informatie

4.1 Samenwerking school, ouders en leerlingen

4.1 Samenwerking school, ouders en leerlingen 4. AFSPRAKEN 4.1 Samenwerking school, ouders en leerlingen 4.1.1 Oudercontacten Een gesprek kan verhelderend werken. Daarom staan directie en leerkrachten altijd open voor een gesprek. Hiertoe kan er steeds

Nadere informatie

Schoolbrochure. Type 9

Schoolbrochure. Type 9 . Schoolbrochure Type 9 Hoofdschool Gesubsidieerde Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs BuBaO de Triangel Molendreef 16c te 9920 Lovendegem (09)370 72 16 - bubao@dvcdetriangel.be VESTIGINGSPLAATS

Nadere informatie

Bewaar deze bundel zeker tot het begin van het schooljaar

Bewaar deze bundel zeker tot het begin van het schooljaar Wezembeek-Oppem, 24 juni 2014 Geachte Ouders, Beste Leerling, Het schooljaar is nog maar net voorbij en we maken al plannen voor het nieuwe schooljaar. In deze informatiebundel vind je alle inlichtingen

Nadere informatie

gelieve steeds wettelijk te parkeren; gelieve steeds het goede voorbeeld te geven; gelieve het fluojasje en de fietshelm ook zelf aan te trekken;

gelieve steeds wettelijk te parkeren; gelieve steeds het goede voorbeeld te geven; gelieve het fluojasje en de fietshelm ook zelf aan te trekken; Welzijnbeleid 1. Preventie Verwachtingen naar ours: gelieve info inzake veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu die verspreid wordt via o.a. schoolreglement, klasbezoeken, ourcontacten, in samenspraak

Nadere informatie

Aalst, 14 oktober 2014 dr. Bengt Verbeeck - HoGent

Aalst, 14 oktober 2014 dr. Bengt Verbeeck - HoGent Aalst, 14 oktober 2014 dr. Bengt Verbeeck - HoGent Invordering onbetaalde schoolrekeningen Welke stappen? resultaten? alternatieven? Betwisting schoolkosten Beginsel van kosteloosheid Beginsel van kostenbeheersing

Nadere informatie