Klein maar fijn. Grensverleggende samenwerking. Trainen in het groen. Grootschalig optreden op de schop. Hulpverlening in de Zeeuwse delta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klein maar fijn. Grensverleggende samenwerking. Trainen in het groen. Grootschalig optreden op de schop. Hulpverlening in de Zeeuwse delta"

Transcriptie

1 Jaargang 13, nummer 3, 2013 Multidisciplinair vakblad voor hulpverleners Grootschalig optreden op de schop Klein maar fijn Hulpverlening in de Zeeuwse delta Grensverleggende samenwerking Oefencentrum Crailo Trainen in het groen

2 Dé handboeken voor iedereen die betrokken is bij het verzenden of vervoeren van gevaarlijke stoffen! De meest actuele versie van de internationale wetgeving handzaam en overzichtelijk in twee delen ADR 2013 Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg In de Jaaruitgave ADR 2013 vindt u de volledige Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Vanaf 1 juli 2013 zullen een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd worden die in deze uitgave, bestaande uit twee delen, zijn verwerkt. De Jaaruitgave ADR 2013 biedt u een volledige weergave van: ADR 2013 (inclusief de tabellen A en B) VLG Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen WVGS Wet vervoer gevaarlijke stoffen BVGS Besluit vervoer gevaarlijke stoffen ADN 2013 Vervoer gevaarlijke stoffen over de binnenwateren In de Jaaruitgave ADN 2013 vindt u de volledige Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren. Vanaf 1 juli 2013 zullen een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd worden die in deze uitgave, bestaande uit twee delen, zijn verwerkt. De Jaaruitgave ADN 2013 biedt u een volledige weergave van: ADN 2013 (inclusief de tabellen A, B en C) VBG Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen WVGS Wet vervoer gevaarlijke stoffen BVGS Besluit vervoer gevaarlijke stoffen Uw informatie voor het vervoer van gevaarlijke stoffen ook via internet! Met VGS Online hebt u toegang tot alle benodigde informatie. VGS Online is ingedeeld in de modaliteiten: ADR, ADN, RID en IMDG en biedt u: Zekerheid: actuele wet- en regelgeving, handige toelichtingen. Volledigheid: naast de huidige wetgeving hebt u ook toegang tot oude wetgeving. Handig als u nog eens wil terugkijken hoe eerder met stoffen is omgegaan. Gemak: snel schakelen tussen modaliteiten en eenvoudig zoeken naar de eigenschappen van gevaarlijke stoffen. Is het geplande vervoer handiger per spoor of kiest u toch voor de weg? Snelheid: met de 1000 punten Tool kunt u eenvoudig uitrekenen of uw zending in aanmerking komt voor vrijstellingen. Voor meer informatie gaat u naar Om de boeken te bestellen gaat u naar

3 Colofon 13e jaargang nr. 3, maart 2013 Incident verschijnt tien keer per jaar. Vakblad Incident is een uitgave van Sdu Uitgevers Redactieadres Sdu Uitgevers, Redactie Vakblad Incident Postbus 20025, 2500 EA Den Haag Redactie Marcel Debets (hoofdredacteur) Uitgever R.W. Roos Postbus 20025, 2500 EA Den Haag Bladmanagement K. Frijters Postbus 20025, 2500 EA Den Haag Advertentie-exploitatie Jetvertising BV Laan van Zuidhoorn 37, 2289 DC Rijswijk Postbus 1890, 2280 DW Rijswijk tel: fax: Opmaak SD Communicatie, Rotterdam Druk Deltahage, Den Haag Aan dit nummer werkten mee Hanneke Blok, Rob Jastrzebski, Gerard Peters, Marijke Peters Abonnement Bedrijfsabonnement: prijs 89,86 per jaar excl. BTW. Vakinformatie-thuis-abonnement: prijs 52,80 per jaar excl. BTW. Uitsluitend schriftelijke opgave. Zie de bon in Incident. Een abonnement op Incident geeft tevens toegang tot Incidentonline via inclusief het archief (vanaf 2008). Inlogcodes worden schriftelijk aan abonnees verstrekt. Abonnement op Incident-online (sec): 37,74 excl. BTW ( 45,67 incl. BTW). Los nummer: 9,50 excl. BTW Sdu klantenservice, Postbus 20014, 2500 EA Den Haag Telefoon (070) , fax (070) of Een abonnement op Incident geeft tevens toegang tot de digitale nieuwsdossiers, forum en het archief van Incident via Inlogcodes worden schriftelijk aan abonnees verstrekt. Een abonnement geldt voor een jaar en wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzij uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van het abonnementsjaar schriftelijk wordt opgezegd bij Sdu Klantenservice (zie adres hierboven). Vanwege de aard van de uitgave, gaat Sdu uit van een zakelijke overeenkomst; deze overeenkomst valt onder het algemene verbintenissenrecht. Sdu Uitgevers 2013 Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Op al onze producten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. Zie hiervoor Persoonsgegevens worden bewerkt voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst en om u van informatie te voorzien over Sdu Uitgevers en andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Indien u geen prijs stelt op deze informatie, kunt u dit schriftelijk melden bij Sdu Klantenservice. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden auteurs, redacteuren en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Voorwoord Delta Het zuidwesten van Nederland is een regio waar veel gebeurt, hulptechnisch gesproken. Of in ieder geval veel gebeuren kán. Want er is veel water, veel industrie en veel toerisme en dat beweegt zich allemaal door elkaar. Tel daarbij op dat de havens van Rotterdam en Antwerpen en de bijbehorende industrie in de nabijheid liggen, en het is duidelijk dat deze regio maar beter op het ergste voorbereid kan zijn. Gelukkig gebeurt dat ook volop. In het kader van Waterrand, de hulpverlening op de grensgebieden van land en water, worden goede afspraken gemaakt, getuige het verhaal op pagina 6. En er wordt volop geoefend, onlangs nog onder de paraplu van Wake Up, zie pagina 9. Veel aandacht voor Zeeland in dit nummer, kortom. En nu ik toch uw aandacht heb, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u te wijzen op iets heel anders. Eigenlijk bestaat vakblad Incident niet alleen uit de papieren uitgave die u nu in de hand hebt. Online vindt u het Hulpverleningsforum onder Gerangschikt naar kolom blauw, rood, wit enzovoorts treft u hier collega s uit alle disciplines die discussiëren over zo ongeveer alles wat met hulpverlening te maken heeft. Praat mee over onderwerpen die aan uw hart gaan. Verrijk uw praktische kennis met collega s en vrijwilligers in uw kolom. En vooral: déél uw kennis. Het Hulpverleningsforum is een onmisbare aanvulling op uw vakliteratuur! En bovendien gratis. Omdat we de ervaringen van de mensen uit de praktijk heel erg belangrijk vinden, gaan we de banden met het Hulpverleningsforum flink aanhalen, de komende maanden. Dat betekent voor u dat onderwerpen die spelen op het forum, verder verdiept gaan worden in Incident. Omgekeerd zullen we de artikelen in het blad een online vervolg geven op het forum. Zodat u als lezer kunt meepraten over de inhoud van uw vakblad. Dus wat houdt u nu nog tegen? Ga naar nl en maak alvast een account aan. U hoeft niet te wachten op het volgende nummer van Incident. Stort u zich gerust nu alvast in de discussies! Marcel Debets Hoofdredacteur ISSN incident

4 Brandschoon en veilig droog Laundry BV B.V. levert, plaatst en onderhoud complete textielreinigingssystemen aan o.a.: Brandweer Ambulancediensten Bungalow parken Hotels & Campings Sportverenigingen Wassalons Maneges Recreatiecentra Beauty centra Ziekenhuizen Verzorgingshuizen Scheepvaart Off-Shore In een Tailor Made gewenste opstelling. Speciaal voor de Nederlandse hulpdiensten heeft Laundry een totaalconcept ontwikkeld, voor het snel reinigen en drogen van textiel, uniformen en technische kleding. Het veilig reinigen en deze water afstotend maken van beschermingsmiddelen en de uitrukkleding en deze op een verantwoorde manier te drogen staat hierin centraal. Laundry is al 40 jaar toonaangevende leverancier van professionele apparatuur voor wassen en drogen van verschillende soorten textiel. Met ons programma van was- en droogapparatuur van IPSO, maar ook droogkasten van PODAB kunnen wij voor iedere toepassing in elke bedrijfstak een Tailor Made oplossing aanbieden. Nederlands importeur van IPSO industriële wasapparatuur. Industrieweg BW Klaaswaal t: / OEFENPOPPEN DIE OM HULP ROEPEN EN COMMUNICEREN MET HULPVERLENERS Met de ACV Box kan een ingesproken tekst of geluid continue herhaald of weergegeven worden bij het aanroepen. Search and Rescue: train hulpverleners in het luisteren naar en het aanroepen van slachtoffers tijdens een oefening. Beknelling: de pop kan zelf reageren als hij in paniek is. Train zo uw hulpverleners hoe kalm te blijven in situaties van hoge emotionele en operationele (werk-)druk. Traumazorg: de oefenpop kan hulpverleners vertellen waar hij pijn heeft. Hulpverleners kunnen gebaseerd op de informatie van het beknelde slachtoffer de aanpak van de bevrijding van het slachtoffer bepalen. [DE OEFENPOP DIE TERUG PRAAT Voor meer trainingsmogelijkheden en om de HAAGEN Rescue Manikins in actie te zien, bekijk onze video s op of bel

5 Inhoud 6 Hulpverlening in de Delta 9 Defensie helpt Zeeland uit de brand Terreurdreiging tegen vitale havenobjecten, zware criminaliteit, een ongevalsscenario bij de kerncentrale van Borssele en een grote natuurbrand in de duinen van Schouwen-Duiveland: die scenario s waren de componenten voor Wake Up De jaarlijkse grootschalige steunverleningsoefening werd dit jaar voor de derde keer georganiseerd in Zuid-Nederland. Met de oefenreeks wil defensie zijn capaciteit die beschikbaar is voor inzet bij rampen en crises goed getraind houden en de civiele autoriteiten een goed beeld geven van wat defensie allemaal kan. 13 Armageddon Column JSTRZBSK! 14 Foto van de Maand 25 Kort nieuws 18 Grootschalig brandweeroptreden op de schop In de zuidwestelijke delta zijn drie veiligheidsregio s verantwoordelijk voor de incidentbestrijding: Zeeland, Midden- en West Brabant en Rotterdam Rijnmond. Een ongeluk zit in een klein hoekje, de gevolgen kunnen aanzienlijk zijn: vervuiling van het milieu door lekkage, een grote brand aan boord van chemicaliëntanker, een stuurloos cruiseschip met duizenden passagiers aan boord. Het is dan belangrijk dat hulpverleningsdiensten van het land én van het water weten wat er van hen wordt verwacht en snel in actie kunnen komen. Tijden veranderen en daarmee ook de risico s en de inzichten in de benodigde organisatie en slagkracht voor rampenbestrijding. De huidige organisatie van het Grootschalig brandweeroptreden dateert uit Die organisatie, gebaseerd op 61 brandweercompagnieën, sluit niet meer aan op het moderne denken over crisisbeheersing en rampenbestrijding in de eenentwintigste eeuw. Het aantal compagnieën is weliswaar na 1996 al drastisch verminderd, er is meer nodig om het grootschalig optreden bij de tijd te brengen. 20 Nieuw operationeel wagenpark voor Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is weer helemaal up to date met zijn mobiele verbindings- en commandovoorzieningen. Op 20 februari werden aan de voet van het World Port Center, waar ook de veiligheidssregio zijn hoofdkwartier heeft, twee nieuwe verbindings-commandowagens en een mobiele commando unit overgedragen. Ook de nieuwe generatie ambulances werd bij de gelegenheid officieel in gebruik gesteld. Jaargang 13, nummer 3, 2013 Multidisciplinair vakblad voor hulpverleners Grootschalig optreden op de schop 22 Oefenen in het groen Het is waarschijnlijk de mooiste oefenlocatie van Nederland, in ieder geval de groenste. Op de grens van de gemeenten Hilversum, Laren, Huizen en Bussum ligt, omzoomd door de bossen en heidevelden van het Gooi, oefencentrum Crailo. Elf hectare objecten en scenario s voor mono- en multidisciplinaire oefendoelen. In zo n natuurrijke omgeving kan je bijna spreken van recreatief oefenen. Sdu Uitgevers Klein maar fijn Hulpverlening in de Zeeuwse delta Grensverleggende samenwerking Oefencentrum Crailo Trainen in het groen Grootschalig optreden wordt de komende jaren heel anders georganiseerd. Foto: Rob Jastrzebski. incident

6 Hulpverlening in de Delta Hanneke Blok /Foto s: Patrice Troost Grensverleggend 6 Rivieren, kanalen, zeearmen en grote meren, ze kenmerken het zuidwesten van Nederland. Grote containerschepen en gastankers varen via de Noordzee en de verraderlijke Westerschelde naar Zeeuwse en Vlaamse havens. Binnenvaartschippers gebruiken het Krammer-Volkerak en het Schelde-Rijnkanaal. In de zomer zijn de Oosterschelde en de Grevelingen het domein van honderden plezierjachten en passagiersschepen. Hoe is de hulpverlening geregeld, mocht er iets mis gaan? Coördinatievaartuig RWS. incident In de zuidwestelijke delta zijn drie veiligheidsregio s verantwoordelijk voor de incidentbestrijding: Zeeland, Midden- en West Brabant en Rotterdam Rijnmond. Een ongeluk zit in een klein hoekje, de gevolgen kunnen aanzienlijk zijn: vervuiling van het milieu door lekkage, een grote brand aan boord van een chemicaliëntanker, een stuurloos cruiseschip met duizenden passagiers aan boord. Het is dan belangrijk dat hulpverleningsdiensten van het land én van het water weten wat er van hen wordt verwacht en snel in actie kunnen komen. Elke regio had zijn eigen plannen en procedures, vertelt Jeroen Zonnevijlle van de Veiligheidsregio Zeeland. Voor waterdiensten zoals Rijkswaterstaat of de KNRM, die in alle drie de regio s opereren, was er bij die partijen onduidelijkheid over welke procedures waar golden. Daardoor ging kostbare tijd verloren en was de bestrijding van een incident niet optimaal. Grens Door het toenemen van het aantal schepen én omdat schepen steeds groter worden (schepen met een lengte van meer dan 360 meter zijn op de Westerschelde inmiddels geen uitzondering meer), neemt het belang van een goede gecoördineerde incidentbestrijding op het water toe, zegt Zonnevijlle. En wat gebeurt er in de gebieden die op de grens van twee regio s liggen, zoals de Grevelingen op de grens van Zeeland en Rotterdam-Rijnmond, of het Schelde-Rijnkanaal op de grens van Zeeland en Midden- en West Brabant? Vanaf het water is het al lastig om de exacte positie van een incident te bepalen, laat staan als iemand vanaf de kant problemen signaleert. Wie neemt het initiatief? Wie coördineert? Hoe pakken we het probleem aan? Daarover bestond veel onduidelijkheid. De Veiligheidsregio Zeeland is daarom met het project Deltawateren gestart. Enerzijds om de incidentbestrijding op het water verder te professionaliseren, anderzijds om goede afspraken te maken met álle partijen die hierbij betrokken kunnen zijn. En dat zijn er nogal wat. We hebben de afgelopen jaren onder andere aan tafel gezeten met Rijkswaterstaat, de Waterschappen, provincies, de KNRM, de Kustwacht, havenbedrijven, defensie en private partijen zoals bergers, vertelt Zonnevijlle. Niet alleen in Nederland, maar ook over de grens in België. Het maakte ons weer duidelijk hoe complex het bestrijden van een incident op het water kan zijn en het bevestigde ons in de aandacht die we aan het onderwerp geven. Sdu Uitgevers

7 Interregionaal Mark Schipper, beleidsmedewerker bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kan dat beamen. Wij draaien met veel interesse en plezier mee in dit project. Onze aandacht richtte zich tot nu toe vooral op onze havengebieden, de Maas en de Nieuwe Waterweg. De Grevelingen en het Krammer- Volkerak liggen meer in de periferie, de risico s daar zijn ook kleiner. Maar als daar wat gebeurt, moeten we wel voorbereid zijn, moeten we interregionaal met elkaar kunnen samenwerken. Door samen met Zeeland, Midden en West- Brabant en alle betrokken partijen invulling te geven aan een Incidentbestrijdingsplan voor de deltawateren hebben we onze blik aanzienlijk kunnen verruimen. We weten nu met welke partijen we te maken hebben, kennen de mensen met wie we moeten samenwerken. Daarmee hebben we de eerste crisis meteen al overwonnen. Scenariokaart Het project is opgebouwd langs vier sporen: opstellen van een gezamenlijk Incidentbestrijdingsplan, het aanschaffen van het juiste materiaal en materieel, opleiden, trainen en oefenen, en het samenstellen van speciale brandweerteams in Europees verband. Zonnevijlle: Het plan is inmiddels klaar en wordt binnenkort officieel vastgesteld. Het is geen papieren tijger van honderden pagina s, het is een heel praktisch plan met duidelijke afspraken én heldere beschrijvingen van procedures. Het plan is dan ook niet alleen geschreven door beleidsambtenaren. De inhoud is afkomstig van de operationele mensen, van de leidinggevenden die een crisisteam aansturen, tot de echte vakmensen die de daadwerkelijke bestrijding voor hun rekening nemen. Hun kennis, ervaringen en ideeën zijn verwerkt in het plan en in de zogeheten scenariokaarten. Een scenariokaart geeft beknopt de processen en procedures weer die gaan spelen in geval van een bepaald incident. Er zijn kaarten gemaakt voor mens (en dier) in nood, verontreiniging water en oevers, een ongeval met gevaarlijk stoffen, een brand en/of explosie, ordeverstoring, een ecologisch incident en een aanvaring, stranding of losgeslagen schip, object of lading. Wollig Schipper: Het werken met dit soort kaarten gaat heel goed. Je pakt zo n scenario er makkelijk bij en vervolgens kun je afvinken of je alle benodigde acties hebt ondernomen. Zo verlies je jezelf niet in een wollig plan. Onze operationele mensen zijn er ook enthousiast over, vinden het een zeer werkbare methode. Dat hebben we ook getest tijden een speciale oefening. Met alle leden van ons CoPI en die van Midden- en West Brabant en Zeeland hebben we op 22 januari in Burgh-Haamstede fictieve scenario s voor de Grevelingen en de Ooster- en Westerschelde doorlopen. Het plan en de scenariokaarten hielden we in de hand. Dat werkte uitstekend, een bevestiging van de praktische toepasbaarheid van het IBP. De oefening was om meer redenen nuttig. Ik vind het bijvoorbeeld belangrijk dat een plan generiek de aanpak van een incident beschrijft en daarnaast ingaat op specifieke problemen. Zo blijft het praktisch, maar kun je gemaakte afspraken ook bij andere incidenten toepassen. Tijdens de oefening kwamen we bijvoorbeeld tot de conclusie dat er niets was geregeld voor interregionaal portofoonverkeer. We onderzoeken nu of we via een Landelijke Multidisciplinaire Groep (LMG) met elkaar contact kunnen leggen. Dat werkt niet alleen bij een waterincident, maar bij elk incident dat de grens van een regio overschrijdt. Dat is de winst van dit soort projecten én dit soort sessies. Een ander belangrijk besluit heeft betrekking op de vraag: wie coördineert het incident. Zonnevijlle: In principe is de Partners uit het project geven Deltawateren inhoud tijdens intensieve workshop. Recreatie en scheepvaart mengen zich op de Deltawateren. Sdu Uitgevers incident

8 Schip gestrand bij Westkapelle. (Foto Wim Kosten - Beeldbank 8 Jeroen Zonnevijlle. incident locatie van het incident bepalend. Bevindt de bron zich in Zeeland, dan is Zeeland in de lead, doen de problemen zich in Brabant voor, dan is die regio leidend. Het probleem van waterincidenten is echter dat het vaak lastig is om vast te stellen waar het incident zich exact voordoet. Als dat het geval is, dan neemt Zeeland het voortouw en start de procedures op. In een later stadium kan het stokje dan altijd nog worden overgedragen. Maar voor die eerste belangrijke uren is er nu helderheid. Een grote winst van dit project. Kennis en kennissen Het project blijft niet bij planvorming alleen. Inmiddels zijn brandweerkorpsen in Zeeland voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen en blusmiddelen die specifiek zijn bedoeld voor de bestrijding van maritieme incidenten. Hiermee is ook al op het water geoefend. De Veiligheidsregio staat duidelijk niet alleen bij het vergroten van de veiligheid op de deltawateren. In Europees verband worden speciale brandweerteams opgeleid en getraind. In samenwerking met havenbedrijf Zeeland Seaports worden binnenkort krachtige dompelpompen aangeschaft. Twee patrouillevaartuigen van Rijkswaterstaat zijn zodanig uitgerust dat een vijfkoppig COT-W (coördinatieteam water) vanaf het schip een incident kan coördineren. Een aparte werkruimte aan boord van de beide coördinatievaartuigen is uitgerust met geavanceerde technologische voorzieningen. Rijkswaterstaat beschikt daar over videoconferencing, waarbij de camerabeelden direct naar de wal kunnen worden gezonden. Verder werken we ook nauw samen met partners in België. Het Havenbedrijf in Antwerpen heeft een blusboot paraat die het oostelijk deel van de Westerschelde kan bedienen. Vloot België, de Belgische Rijkswaterstaat, heeft een betonningsvaartuig uitgerust met Fifi 1 bluscapaciteit. Voor het midden en westelijk deel van de Westerschelde zijn afspraken gemaakt met bergingsbedrijven Multraship uit Terneuzen en het Belgische URS. De schepen van deze bedrijven varen dagelijks door het gebied en beschikken over bluscapaciteit. In geval van een incident zijn ze altijd oproepbaar. Leren De volgende stap in het project is cruciaal voor het succes: opleiden, trainen en oefenen. Schipper: Het plan moet gaan leven, moet bij de mensen echt binnenkomen. We gaan alle betrokkenen leren hoe met het plan te werken, hoe de scenariokaarten te gebruiken. De meldkamers krijgen speciale aandacht. Zij vormen de eerste en daarom ook een cruciale schakel in de incidentbestrijdingsketens. Jeroen Zonnevijlle: Een melding kan op zoveel plaatsen binnenkomen. Bij het havenbedrijf, bij de kustwacht, onze eigen meldkamer, noem maar op. Het is dus van belang dat al die centralisten op dezelfde manier te werk gaan, de benodigde gegevens noteren en de juiste partijen alarmeren. Daarnaast gaan we natuurlijk alle operationele diensten opleiden en trainen. De intentie is om in 2014 een grote oefening te organiseren waarin alles en iedereen samenkomt. Sdu Uitgevers

9 Defensie helpt Zeeland uit de brand Wake Up! Eind januari en begin februari stapelde fictieve rampspoed zich op in Zeeland. Defensie organiseerde in samenwerking met de civiele crisispartners een reeks onheilsscenario s voor het beoefenen van militaire bijstand bij rampen en crises. Geen situaties rond wassend water; zo n scenario vond men in de periode rond de herdenking van de watersnood van 1953 kennelijk niet gepast. Maar Zeeland kent dan ook veel meer risico s dan alleen dat van hoogwater en overstromingen. Tekst: Rob Jastrzebski / Foto s: Joshua Laisina (Koninklijke Landmacht) en Eva Klijn (Audiovisuele Dienst Defensie) Terreurdreiging tegen vitale havenobjecten, zware criminaliteit, een ongevalsscenario bij de kerncentrale van Borssele en een grote natuurbrand in de duinen van Schouwen-Duiveland: die scenario s waren de componenten voor Wake Up De jaarlijkse grootschalige steunverleningsoefening werd dit jaar voor de derde keer georganiseerd in Zuid-Nederland. Met de oefenreeks wil defensie zijn capaciteit die beschikbaar is voor inzet bij rampen en crises goed getraind houden en de civiele autoriteiten een goed beeld geven van wat defensie allemaal kan. Kennen en gekend worden Wake Up is primair een militaire oefening in een militaire setting, gericht op onze derde hoofdtaak: ondersteuning van het civiele gezag, verklaart kolonel Burg Valk, Regionaal Militair Commandant Zuid en leider der oefening. Wij willen onze eenheden jaarlijks trainen voor inzet in het civiele domein, maar daarbij hebben we de civiele partners als brandweer, politie, GHOR en de gemeenten wel nodig. Wij nodigen veiligheidsregio s, politie, gemeenten en andere instanties en bedrijven dan ook uit om deel te nemen aan de oefeningen, op basis van hun eigen behoeften en oefendoelen. Bij de oefeningen gaat het erom dat defensie de mensen en organisaties leert kennen die zij in tijden van nood ondersteunt. Andersom is het ook belangrijk dat de civiele hulpverleningsdiensten en de diverse crisisteams weten wie hun defensiepartners zijn. Kwetsbare havens De 13e Gemechaniseerde Brigade van de Landmacht uit Oirschot organiseerde de oefening. Naast eenheden van de Nationale Reserve kwamen ook militairen van de brigade en van de Marine, Luchtmacht en Marechaussee in actie. De Samenwerking tussen blauw en groen bij bewaking en beveiliging. Sdu Uitgevers incident

10 Krachtig ingrijpen aan boord van het containerschip. militairen steunden de politie met stafcapaciteit voor het opstellen van een beveiligingsplan en het fysiek bewaken en beveiligen van het havengebied. Om met dat laatste te beginnen: de regio Vlissingen- Terneuzen is het derde grote zeehavengebied van Nederland en bovendien de toegangspoort tot de haven van Antwerpen. Het gebied aan de monding van de Westerschelde is dan ook een vitaal logistiek en industrieel knooppunt. Niet alleen kwetsbaar voor ontketende natuurkrachten, maar ook voor man-made crises. In dit geval werd militaire bijstand gevraagd in verband met een terroristische dreiging tegen haveninstallaties en industriële objecten. Een scenario bij uitstek waarbij defensie kan laten zien waar onze kracht ligt, vervolgt kolonel Valk. Bewaken en beveiligen is een van onze belangrijkste specialismen, waarmee wij de politie kunnen ondersteunen. Met een garantie van 200 man binnen acht uur tot maximaal drieduizend man bij operaties van langere duur en grotere impact. De politie is altijd leidend. Militaire eenheden creëerden wegafzettingen, hielden patrouilles en voerden controles uit onder leiding van de politie. Er waren nog meer specialistische defensie-eenheden in het spel. Onder andere havenbeveiligingseenheden, waaronder de duik- en demonteergroep van de Koninklijke Marine. Deze laatstgenoemde specialisten voerden met duikers en geavanceerde onderwatersensoren controles uit op mogelijke veiligheidsdreigingen onder de waterspiegel, onttrokken aan het oog van de beveiligingseenheden op de wal. Ook werd een Chinook-helikopter van de Koninklijke Luchtmacht ingezet. Hoger geweldsspectrum Aan de oefening werd ook deelgenomen door militaire eenheden die in Nederland op een hogere trede van het geweldsspectrum opereren. In dit geval de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke Marechaussee. Deze eenheid is de militaire evenknie van de zwaarbewapende arrestatieteams van de politie en in de praktijk werken die militaire en civiele politie-eenheden 10 Brandweer en GHOR in actie bij het scenario rond de kerncentrale. incident Sdu Uitgevers

11 regelmatig samen. Zo ook tijdens oefening Wake Up, toen een scenario rond grootschalige smokkel aan boord van een zeeschip escaleerde in een gijzeling en politie en BSB gezamenlijk een aanhoudingsoperatie uitvoerden. Vervolgens werd het grote containerschip grondig doorzocht op wapens en smokkelwaar door de geavanceerde zoekteams van de Marine en de Landmacht. Spektakel in het Sloegebied. Natuurbrand Van een geheel andere orde was de steunverleningsoperatie op Schouwen-Duiveland. Daar was een groot natuurbrandscenario de inzet voor stafondersteuning aan de gemeente. De Noordzeekust van het eiland is een bosrijk duingebied waar in de zomermaanden tienduizenden toeristen op campings en in bungalows en hotels verblijven. Hoe krijg je die snel en veilig weg in het geval van een grote duinbrand? Burgemeester Gerard Rabelink van de Zeeuwse gemeente worstelt al geruime tijd met die vraag en gaf defensie opdracht om een plan voor acute grootschalige evacuatie op te stellen. Hiertoe leverde Defensie een raamwerk voor een multidisciplinaire staf, die zich samen met vertegenwoordigers van civiele hulpdiensten boog over deze problematiek. Dit leidde tot een rapport met aanbevelingen dat na drie dagen aan de burgemeester kon worden aangeboden. En dan was er nog een ongevalsscenario in de kerncentrale van Borssele. Een oefenscenario waarbij met name brandweer, GHOR en de veiligheidsorganisatie van de kerncentrale in actie kwamen en waarbij defensie alleen faciliteerde. Oefenleider kolonel Valk besluit: Kenmerkend voor Wake Up is dat het nooit gaat om één groot crisisscenario, maar om een reeks verschillende scenario s. Dat biedt ons de gelegenheid om samen met onze civiele partners de samenwerking tijdens uiteenlopende crisissituaties te beoefenen en om onze mensen op meerdere taken te trainen. Wake Up is in dat opzicht een kapstokoefening. Wij kijken terug op een geslaagde derde editie van Wake Up, waarbij we in ons werkgebied de civiel-militaire samenwerking in de praktijk weer een flinke boost hebben gegeven. Sdu Uitgevers incident

12

13 J S T R Z B S K! Armageddon! Dat was schrikken op 15 februari. Een vette kei from outer space kliefde de hemel boven de Russische stad Chelyabinsk en de ontploffing van de 17 meter grote ruimtesteen maakte op de grond 1500 gewonden. Glaszetters deden direct na de enorme schokgolf goede zaken, evenals onheilsprofeten en astrowetenschappers. Stom toevallig raasde later diezelfde dag een nog groter stuk steen rakelings langs onze planeet. Die tweede planetoïde werd verwacht, de eerste niet. En het was dan wel een kleintje, maar toch, de effecten bepaalden dagenlang het wereldnieuws. Doemdenkers zagen in de kosmische inslag al het begin van de uitgestelde apocalyps die op 21 december vorig jaar op het laatste moment werd geannuleerd. Hoe kwetsbaar zijn we eigenlijk voor dergelijk ruimtegeweld? Is de aarde een schiettent voor op drift geraakt astronomisch puin? En hebben we daar eigenlijk rampenscenario s voor? Gelukkig zijn Russen dol op videocamera s en de ontzagwekkende explosie in de atmosfeer was derhalve door heel veel mensen toevallig mooi vastgelegd. Ik kon het niet laten om na het zien van de indrukwekkende beelden de gebeurtenis in gedachten te extrapoleren naar Nederland. Als eerste vroeg ik mij af hoe dit incident op de displays van de P2000-pagers zou verschijnen. Waarschijnlijk iets in de trant van: Prio 1 Brand/explosie astronomisch voorwerp - Soort voorwerp: meteoriet - Materiaal: steen/metaal hoogte explosie: 25 kilometer - Inzet: bataljon straatvegers en glaszetters. Of gewoon: hulpverlening stormschade, bij gebrek aan scenario s en draaiboeken voor buitenaardse incidenten. Want laten we wel wezen: waarschijnlijk heeft geen enkele Nederlandse overheidsdienst ooit nagedacht over de mogelijkheid van een verwoestende meteorietinslag, laat staan over de operationele respons die nodig is om de effecten te beheersen. Nu ja, als zo n inslaand stuk steen maar groot genoeg is, maakt dat ook niet veel uit, want dan valt er niet veel meer te beheersen. Met een kei van een paar honderd meter doorsnede zijn we voorgoed verlost van alle klachten over horizonvervuilende windmolens en andere hoogbouw in Nederland. En een kosmisch steenbrok van een paar kilometer is zondermeer goed voor een totale reboot van onze hele wereld vanaf een ecologisch nulpunt. Een inspirerende gedachte trouwens, maar dit terzijde. Daags na de gebeurtenis in Rusland laadde ik de rampenfilms Armageddon en Deep Impact nog maar eens in de DVD-speler om op het netvlies te krijgen hoe de filmwereld zo n wereldcatastrofe ziet. Een prachtig staaltje heldenmoed in de vorm van een groep Bravehearts die met futuristische ruimtetuigen en kernbommen de mensheid redt van totale uitroeiing. Als we die films mogen geloven heeft de Amerikaanse overheid wel nagedacht over dit soort zeer onwaarschijnlijke, doch fatale rampen. Zo n doemscenario spreekt tot de verbeelding, maar doet zich maar eens in de paar miljoen jaar voor, dus daar moeten we ons maar geen zorgen over maken. Anders ligt dat bij de kleinere kosmische projectielen van het formaat Chelyabinsk of, ruim een eeuw eerder, Tsunguska in Siberië. Bij laatstgenoemde inslag werden honderden vierkante kilometers dennenbos platgemaaid. En was de rakelings passerende 45 meter grote planetoïde 2012 DA14 op 15 augustus onzacht op de verkeerde plek op Aarde geland, dan had die zomaar een wereldstad kunnen verwoesten. Het kan over duizend jaar gebeuren, maar ook morgen. Ruimtepuin houdt zich niet aan statistieken en er zweven in ons zonnestelsel miljoenen puinbrokken rond die ons vroeg of laat een keer kunnen treffen. Het zal ongetwijfeld niet hoog scoren op de prioriteitenlijst van onze rampenplanners. We zijn al druk genoeg bezig met de voorbereidingen op een ergst denkbare overstroming, of liever: met het voorkómen daarvan. Dat is goedkoper en derhalve makkelijker uitvoerbaar dan het redden van een miljoen Randstedelingen uit hun overstroomde huizen en het herstellen van doorweekte steden, industriële zones en infrastructuur. Het spreekt voor zich dat ook het voorkomen van een verwoestende inslag van een middelgrote meteoriet goedkoper is dan het opruimen van de effecten van zo n incident. Maar gemakkelijk is dat niet, zolang we niet beschikken over futuristische Star Trek-achtige wapens om grote ruimtestenen uit de hemel te knallen vóór ze de Aarde treffen. Een nadeel daarbij is dat we die relatief kleine rakkers ook moeilijk van tevoren kunnen zien aankomen, zoals Chelyabinsk maar weer eens bewees. Op een dag kan het dus zomaar gebeuren, ook in Nederland. Geen kosmische dreun die de mensheid uitroeit maar heftig genoeg om ons land een flink litteken te bezorgen. Een gebeurtenis die qua impact en hulpverleningsrespons niet te becijferen zal zijn volgens het lijstje maatrampen dat we voorstelbaar achten. Die waarschuwing heeft Chelyabinsk ons nagelaten: denk niet dat het niet kan gebeuren! Rob Jastrzebski Sdu Uitgevers incident

14 Foto van de maand Grote brand in leegstaande woning, Burgemeester Colijnstraat in Boskoop (regio Hollands Midden). De bevelvoerder communiceert met zijn manschappen door de portofoon, bij een grote brand in een leegstaande woning in Boskoop op 21 januari. Op de achtergrond zijn andere brandweerlieden bezig met het blussen van de brand. Foto: Martijn Roggeveen - FotoBPR.nl 14 incident Sdu Uitgevers

15 Sdu Uitgevers incident

16 Advertorial Dag van de Veiligheidsregio, 4 april World Forum Den Haag Back To The Future Dit jaar is het tien jaar geleden dat het kabinet het startschot gaf voor de Veiligheidsregio s. Het BlomBerg Instituut organiseert daarom de Dag van de Veiligheidsregio, op 4 april in Den Haag. Daar wordt niet alleen teruggekeken op het proces van tien jaar Veiligheidsregio, maar ook tien jaar vooruit, waar de organisaties staan rond 2023: back to the future! Na de grootschalige rampen die Nederland troffen, de cafébrand in Volendam en de vuurwerkramp in Enschede, bleek dat de bestuurlijke en operationele slagkracht van de hulpdiensten beperkt was. In 2003 maakte het kabinet kenbaar te gaan werken aan de oprichting van de Veiligheidsregio s, waarmee de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten een nieuwe impuls moest krijgen. In 2010 trad de wet op de Veiligheidsregio s in werking. Nu, 10 jaar na het startschot, is een goed moment om terug te blikken. Wat hebben we bereikt en wat willen we behouden of versterken? Waar zijn we trots op? Tien jaar vooruit Maar we kijken niet alleen terug. We kijken ook vooruit naar 2023, wanneer de Veiligheidsregio s tien jaar bestaan. Hoe ziet de steeds meer complexe samenleving er dan uit? Met welke nieuwe dreigingen hebben we te maken? Wat is de impact van de sociaal-technologische innovaties op de samenleving? Wat betekent het voorspellend vermogen voor de crisisorganisatie, informatievoorziening en communicatieprocessen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de menselijke factor? En hoe sluit het bestuurlijke en organisatorische model nog aan? Wie zijn de leiders van nu en straks? Debat Op 4 april gaat het multidisciplinaire veiligheidsveld met elkaar in debat over de goede dingen die in de afgelopen jaren zijn bereikt en welke versterkingen in de organisatie, processen, mensen en technologie nodig zijn om de aansluiting te houden met de snel veranderende maatschappij. De Dag van de Veiligheidsregio wordt gehouden op 4 april 2013 in het World Forum in Den Haag. Voor meer informatie en aanmelden: 16 incident Sdu Uitgevers

17 Het programma van de Dag van de Veiligheidsregio op hoofdlijnen: uur De rode loper ligt voor u uit Ontvangst met koffie en thee op het Veiligheidsplein uur Wat is het onverwachte rampenscenario voor de toekomst? En hoe acteert de burger dan? Openingsfilm met: Tom Middendorp, commandant der Strijdkrachten, Ministerie van Defensie, Michel van Eeten, hoogleraar Technische Bestuurskunde, TU Delft Joris Voorhoeve, lector Internationale Vrede, Recht en Veiligheid, Haagse Hogeschool Op de 1e rij - Commissie van Repliek Ira Helsloot, bijzonder hoogleraar Besturen van veiligheid, Radboud Universiteit Nijmegen Jan Mans, vmg. burgemeester Enschede uur Welkom door uw dagvoorzitter Hans Laroes, vmg. hoofdredacteur NOS Nieuws uur Welkomstspeech namens de gastregio Gastheer: Jozias van Aartsen, burgemeester Den Haag, voorzitter Veiligheidsregio Haaglanden en bestuurlijk kartrekker HSD uur Openingsspeech: De Veiligheidsregio Aleid Wolfsen, burgemeester Utrecht en voorzitter Veiligheidsberaad uur TransitieDialoog Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2023 De toekomst is niet onzeker, de weg er naar toe Welke transitiebewegingen zijn herkenbaar in de samenleving? Welke sociaal-technische innovaties zijn dan gemeengoed? Met welke nieuwe dreigingen krijgen we te maken? Welke impact hebben big data op onze samenleving? Hoe veranderen de rollen en taken van de overheid, bedrijfsleven, wetenschap en burgers als het gaat om rampenbestrijding en crisisbeheersing? En wat betekent dit voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing van de toekomst? Jan Rotmans, hoogleraar Transitiemanagement, Erasmus Universiteit Rotterdam Rob de Wijk, hoogleraar Internationale betrekkingen, Universiteit Leiden en kartrekker The Hague Security Delta uur En wat merkt de burger ervan? Compilatie geselecteerde projecten Don Berghuijs Award uur Koffie- en theepauze op het Veiligheidsplein uur BACK TO THE FUTURE Wat is NU nodig aan technologische innovatiestappen om het geschetste toekomstbeeld te realiseren? Hoe en waar dragen technologische innovaties bij aan het slim en betaalbaar organiseren van een veilige samenleving? Wat is de impact van het combineren en verbinden van sensoren en data? Wat betekent deze big datarevolutie voor het veiligheidsdomein? Science fiction of reality: Welke technologische mogelijkheden zijn nu al werkelijkheid? Hoe komen we tot een eenduidige en toekomstgerichte vraagarticulatie? Wat is nu nodig in organisatie en leiderschap om de organisatie van innovatie verder aan te jagen in de gouden driehoek van overheid, markt en kennisinstellingen? Pieter-Christiaan van Oranje, directeur AGT International Nederland uur Inspiratiecarrousel: Mens en innovatie Wat is de impact op de factor mens als zij in een steeds meer complexe samenleving moeten samenwerken? Wat betekent dit voor de manier waarop de rampenbestrijding en crisisbeheersing is georganiseerd, nu en voor de toekomst? Raak geïnspireerd, deel uw mening en vorm uw visie! Inleiding en stellingen door: Peter Essens, psycholoog en Principal Scientist TNO, Senior Research Fellow bij Netherlands Defence Academy Met vertaling naar de toepassing in de Veiligheidsregio door: Henk van Essen, politiechef regionale eenheid Den Haag, Nationale Politie Ronald de Meij, directeur Publieke Gezondheid Veiligheidsregio Zeeland Intermezzo door: Roel C. Verburg, stand-up comedy musician en bekend van o.a. Freaknacht 3FM van Giel Beelen uur Lunchpauze op het Veiligheidsplein uur Verdiepingssessies formuleren handreikingen en innovatievragen Kies uw deelsessie. U krijgt handvatten om de actuele dossiers te verbinden met het toekomstbeeld van de ochtend. Wat heeft u hiervoor aan innovaties nodig en welke keuzes maakt u nu voor uw organisatie, proces, mensen en technologie? Keuze uit: Nationale Politie en verbinding Veiligheidsregio s Expertregio s en Bovenregionale samenwerking Participerend veiligheidsbeleid Sciences fiction of Reality: Voorspellend vermogen voor blauw, rood en wit: van re-actieve naar proactieve organisaties! Meldkamer van de Toekomst Creëren van kansen via social media. Van idee, naar pilot naar rendement Gemeentelijke processen op orde! Ronde Tafel: Crisiscommunicatie nieuwe stijl voor bestuurders Ronde Tafel: Over bestuurlijke kwesties gesproken Alle leeftijden Ronde Tafel: Talent en Leiderschap uur Koffie- en theepauze op het Veiligheidsplein uur Inspiratie voor morgen Serious Request 3FM Maar liefst mensen brachten die week een bezoek aan de Oude Markt in Enschede. De actie bracht in totaal een recordbedrag van ,- op. Hoe spelen de initiatiefnemers en burgemeester op veiligheid? Wat vraagt dit van het veiligheidsdenken in de onderneming, in de gemeentelijke organisatie en van de hulpdiensten? Wie heeft welke belangen en hoe kun je elkaar daar in vinden? Welke vervolgstappen kun je maken in crowd management en tot hoever wil en kun je hierin gaan vanuit veiligheidsdenken en publieksbeleving? Wilbert Mutsaers, zendermanager 3FM uur De recensies: wat nemen we mee en welke innovatievragen zijn geformuleerd? Wat komt op de Wall of fame als aanbeveling? Welke inspirerende handreikingen beveelt u morgen aan bij uw collega s? Overhandiging innovatievraag aan Rob de Wijk, kartrekker The Hague Security Delta. In iedere verdiepingssessie een innovatiereporter aanwezig. Deze reporter geeft verslag van de meest prikkelende geformuleerde innovatievragen. Dit innovatiedocument wordt overhandigd aan Rob de Wijk, kartrekker The Hague Security Delta, met aansluitend korte speech uur Grand Cabaret Finale over burgers gesproken Roel C. Verburg, stand-up comedy musician en bekend van o.a. Freaknacht 3FM van Giel Beelen uur Einde conferentie & Wrap up! Afsluiting en aanvang netwerkborrel op het Veiligheidsplein Sdu Uitgevers incident

18 Grootschalig brandweeroptreden op de schop Klein, flexibel, efficiënt Een van de grotere vernieuwingsdossiers in het brandweerdomein voor de komende jaren is de herinrichting van het grootschalig optreden. Een voorstel daarvoor is uitgewerkt in de visie Grootschalig brandweeroptreden die in december verscheen. Kleinere, flexibel opschaalbare specialistische eenheden zetten de toon in het voorstel. Tijden veranderen en daarmee ook de risico s en de inzichten in de benodigde organisatie en slagkracht voor rampenbestrijding. De huidige organisatie van het Grootschalig brandweeroptreden dateert uit Die organisatie, gebaseerd op 61 brandweercompagnieën, sluit niet meer aan op het moderne denken over crisisbeheersing en rampenbestrijding in de eenentwintigste eeuw. Het aantal compagnieën is weliswaar na 1996 al drastisch verminderd, er is meer nodig om het grootschalig optreden bij de tijd te brengen. Van aanbod naar vraag De nieuwe visie op grootschalig optreden is een antwoord op in de praktijk ervaren knelpunten. De compagniesstructuur blijkt in de uitvoering te log, en een groot deel van de specialistische materialen, zoals de haakarmbakken met uitrusting voor zware technische hulpverlening, worden in de praktijk vrijwel niet ingezet. Dat terwijl het beheer van dat materieel en het opleiden en trainen van personeel wel opschaalbare eenheden op pelotonsniveau passen beter bij het uitgangspunt van vraaggestuurde hulpverlening dan de huidige brandweercompagnieën. Het risicoprofiel en mogelijke ramptypen per regio bepalen wat de veiligheidsregio s zelf aan basisvoorzieningen voor Grootschalig brandweeroptreden in huis moeten hebben en welke specialistische eenheden beter op interregionale of landelijke schaal kunnen worden georganiseerd. Immers, specialismen die maar heel weinig worden ingezet maar die wel veel investeringen in materieel, opleiding en training vragen, hoeft niet iedere regio in eigen beheer te organiseren. Zonde van het geld en de energie. Grootschalig optreden gaat over slagkracht en tijdsduur. Uitrustingen voor zware technische hulpverlening worden in de praktijk nauwelijks ingezet. 18 incident veel geld en inspanning kost. Daarnaast leveren de organisatie van de operationele leiding en de logistiek knelpunten op, en zijn prestatie-eisen voor grootschalige brandweerinzet nooit formeel omschreven. Het kan dus allemaal wel een tandje efficiënter en slagvaardiger. De rode draad in de visie is dat kennis en slagkracht vraaggestuurd worden georganiseerd in plaats van aanbodgestuurd. Welke grote incidenten kunnen zich voordoen, hoe kunnen die het best worden bestreden en welke mensen en middelen zijn daarvoor nodig? Kleinere flexibel inzetbare en Massa en kennis Wat is eigenlijk Grootschalig brandweeroptreden? Volgens de visie vallen daaronder alle incidenten waarbij meer dan drie tankautospuiten en één specialistisch voertuig worden ingezet. Tot en met dat niveau wordt gesproken van basisbrandweerzorg. Het grootschalig optreden moet naadloos aansluiten op de basisbrandweerzorg. Daarbij wordt in de opschaling onderscheid gemaakt tussen massa en kennis. Zijn veel handjes (manschappen) nodig bij een grote brand of een groot ongeval, dan volstaat in de meeste gevallen het inzetten van een basispeloton van vier standaardbemande tankautospuiten. Is echter meer specialistische capaciteit nodig op het gebied van bijvoorbeeld technische hulpverlening, redding, watertransport of industriële brandbestrijding, dan moet ook dat worden georganiseerd in termen van kennis, personeel, materieel en een spreidingsplan voor de eenheden. In 2013 en 2014 wordt de visie in meer concrete voorstellen uitgewerkt en stapsgewijs geïmplementeerd. In de visie worden de volgende eenheden en specialismen voor grootschalig optreden onderscheiden: Basispeloton brandweer Sdu Uitgevers

19 Peloton grootschalige watervoorziening Peloton natuurbrandbestrijding Peloton specialistische blussing (bijv. schuim/scheepsbrand) Peloton redding en technische hulpverlening Peloton USAR (gespecialiseerde redding) Specialisme Logistieke ondersteuning Specialisme Informatievoorziening Ook Ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen en CBRNeincidentenbestrijding (Chemisch-Biologisch-Radionucleairexplosies) worden als specialismen aangemerkt, maar voor die specialistische taken wordt een aparte visie ontwikkeld. Landelijk spreidingsplan Wat is er landelijk gezien zoal nodig aan mensen en materiaal voor grootschalige brandweerinzet en waar moeten die eenheden worden gestationeerd? Dat wordt in de loop van dit jaar verder uitgewerkt door Brandweer Nederland, de Unit Materieel en Logistiek van het IFV en het brandweerveld. De herinrichting van het grootschalig optreden moet onder meer uitmonden in een landelijk spreidingsplan voor de specialistische brandweereenheden. Voor de basisbrandweerpelotons zal dit een vrij simpele exercitie zijn. In het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de visie is vastgesteld dat er met ruim 1500 tankautospuiten landelijk meer dan genoeg capaciteit is om in elke regio binnen een vast te stellen tijdsbestek bijstand in menskracht te leveren. Bij de fasering van de opschaling en de spreiding van eenheden wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het fameuze gouden uur voor mensenredding. Met een rekenmodel is berekend dat in principe alle regio s in Nederland binnen een uur en drie kwartier kunnen rekenen op bijstand van minimaal vier basisbrandweerpelotons van buiten de eigen regio. Hetzelfde geldt voor de aflossingstijden en van de landelijk beschikbare en inzetbare basispelotons en specialistische eenheden, wordt voor verschillende langdurige en complexe incidentscenario s een inzetschema uitgewerkt voor de duur van maximaal een week. In het totale bijstands- en aflossingsschema wordt daarnaast bij landelijke inzet ook rekening gehouden met voldoende restdekking. Specialistisch Optreden op Maat Mark Bokdam, werkzaam bij Brandweer Twente en projectleider voor de consultatiefase van de visie Grootschalig brandweeroptreden, legt uit wat de verdere stappen zijn: De visie Grootschalig brandweeroptreden is geen kant en klare blauwdruk, maar geeft wel richting aan de verdere doorontwikkeling van het grootschalig optreden. De visie is de basis voor de organisatie van taken en slagkracht in elke regio. Het regionaal risicoprofiel bepaalt in belangrijke mate of een regio zelf de benodigde capaciteit organiseert of samen met buurregio s. Zo ligt het voor de hand dat eenheden voor natuurbrandbestrijding worden geconcentreerd in regio s met een hoog natuurbrandrisico. En regio s met veel chemische industrie zullen ook snel moeten kunnen beschikken over basisvoorzieningen voor schuimblussing. Voor de bijzondere brandweerspecialismen ligt er volgens Bokdam een belangrijke link met het project Specialistisch Optreden op Maat (SOM). In dit project onder de vlag van brancheorganisatie Brandweer Nederland wordt volop gestudeerd op het efficiënt organiseren en verdelen van specialistische brandweercapaciteit op bovenregionaal niveau. De personele en materiële organisatie wordt gekoppeld aan prestatie-eisen: wat moeten die eenheden kunnen en binnen welk tijdsbestek? Bokdam: Regionale differentiatie is het uitgangspunt: niet elke regio hoeft alles te kunnen. Samenwerking tussen gespecialiseerde regio s kan dan uiteindelijk leiden tot een Grootschalige watervoorziening als basisvoorziening voor grootschalig optreden. Grootschalige industriële brandbestrijding, landelijk specialisme bij uitstek. pelotons redding en technische hulpverlening en natuurbrandbestrijding. Grootschalig optreden gaat overigens niet alleen over mensen en materieel, maar ook over tijdsduur. Grootschalige brandbestrijdingsoperaties kennen soms een lange doorlooptijd, zoals de grote natuurbranden in Noord- Holland en Brabant de afgelopen jaren hebben aangetoond. Daarom wordt in de visie ook aandacht besteed aan de aflossing van eenheden: in de acute fase na vier uur en in de stabiele fase (nablussing) na acht uur. Uitgaande van deze sterke bovenregionale structuur met veel slagkracht en kennis. Onder de vlag van het Veiligheidsberaad wordt momenteel onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van dergelijke expertregio s ten behoeve van het hele land. Bij die expertregio s gaat het niet alleen om repressieve slagkracht in mensen en middelen, maar ook om het organiseren van de kennisfunctie, zodat de specialistische brandweertaken voortdurend met de veranderende eisen van de samenleving en het veranderende risicobeeld kunnen meegroeien. Sdu Uitgevers incident

20 De commando-ondersteuningsfamilie. In het midden de oude VC en commando-unit die nu buiten dienst zijn gesteld. Operationeel wagenpark voor Rotterdam-Rijnmond Nieuwe wielen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is weer helemaal up to date met zijn mobiele verbindings- en commandovoorzieningen. Op 20 februari werden aan de voet van het World Port Center, waar ook de veiligheidssregio zijn hoofdkwartier heeft, twee nieuwe verbindings-commandowagens en een mobiele commando unit overgedragen. Ook de nieuwe generatie ambulances werd bij de gelegenheid officieel in gebruik gesteld. Nieuw geel voor de ambulancezorg in Rotterdam-Rijnmond. Innovatie in rood en geel, zo zou de vernieuwing van het rollend materieel van de VRR kunnen worden getypeerd. Maar voor de nieuwe commandovoorzieningen geldt dat daar meer hulpverleningskleuren bij zijn betrokken. Bij het ontwikkelen van het nieuwe concept voor commandoondersteuning heeft de Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond nauw samengewerkt met de politie en het havenbedrijf. Alle diensten kunnen nu gebruikmaken van één gemeenschappelijke set commandovoorzieningen, zowel voor multidisciplinaire inzet als voor hun eigen monodisciplinaire ondersteuning. Wel zo efficiënt in een tijd waarin ook overheidsdiensten flink moeten besparen op hun uitgaven. De aanwezige diensthoofden die het nieuwe materieel in ontvangst namen, waren zichtbaar tevreden met de state of the art commandovoorzieningen. Rijkshavenmeester René de Vries merkte lachend op dat het de eerste keer in zijn carrière was dat hij nieuwe auto s kreeg in plaats van schepen. Afscheid en welkom De VRR had rondom de materieeloverdracht een feestelijke ceremonie georganiseerd op de Wilhelminakade naast het World Port Center. Afscheid van het oude materieel en een warm welkom voor de nieuwe eenheden. De oude verbindings-commandowagen en CoPI-unit, de VC van de politie, een voertuig van het Havenbedrijf en een oude ambulance, werden door de meldkamer symbolisch afgebonjourd. Daarna werd het nieuwe wagenpark met prio 1 voor de genodigden geleid. Een blusboot van de havendienst spoot 20 incident Sdu Uitgevers

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer!

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! I brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! Brandweer Veiligheidsregio Utrecht zoekt vrijwilligers Werken bij de brandweer: voor sommigen is het een droom, voor anderen een roeping. Werken

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Bestuurlijk resumé Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio MWB

Bestuurlijk resumé Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio MWB Bestuurlijk resumé Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio MWB Aanleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s in werking getreden. Deze wet bepaalt dat elke veiligheidsregio per april 2011

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Resultaten en lessen voor de toekomst drs. A.A.M. Brok Voorzitter veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, portefeuillehouder jaar van transport en veiligheid

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Boerendijk AH Woerden (tijdens kantooruren)

Boerendijk AH Woerden (tijdens kantooruren) De opleidingseisen voor vrijwilligers zijn gelijk aan die voor beroepsbrandweerlieden. We verwachten van je dat je bereid bent om voor je opleiding een deel van je vrije tijd op te offeren. De basisopleiding

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06428

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06428 Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06428 Onderwerp : Voorstel om met instemming kennis te nemen van het regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Nationale crisisbeheersing en CIMIC Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing Interne en externe veiligheid raken verweven

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Convenant Beschikbaarheid Marinekazerne Vlissingen

Convenant Beschikbaarheid Marinekazerne Vlissingen Convenant Beschikbaarheid Marinekazerne Vlissingen Samenwerkingsafspraken tussen Het Ministerie van Defensie en Veiligheidsregio Zeeland inzake gebruik van de Marinekazerne Vlissingen in het kader van

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012 Woensdag 15 Wat doet BOT-MI? februari Het BOT-mi is een samenwerkingsverband van zes ministeries en de daaraan verbonden kennisinstellingen. Het heeft expertise in huis op diverse gebieden zoals het uitvoeren

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

Communicatie: functies & uitdagingen. Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014

Communicatie: functies & uitdagingen. Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014 Communicatie: functies & uitdagingen Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014 Vraag: wie is verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie? Scenario: oproep demonstratie op internet Er circuleert

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ

REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ MET 4 BELANGRIJKE VRAGEN AAN U Gespreksnotitie bij REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ 2016-2019 VRGZ 2.0 - Integraal werken aan veiligheid in Gelderland-Zuid VEILIGHEID, DAAR ZIJN WE SÁMEN VERANTWOORDELIJK VOOR

Nadere informatie

Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008

Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008 Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008 Bevindingen onderzoekscommissie Brand met dodelijke afloop in De Punt op 9 mei 2008 Ira Helsloot Overzicht presentatie Woord vooraf Korte herhaling: van

Nadere informatie

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Met hart en ziel Brandweer Nederland staat voor 31.000 brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Die 24 uur per dag en 7 dagen

Nadere informatie

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden IJsselland TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden Captain crisis campagne In december 2013 is het project Captain Crisis gelanceerd. Het GHOR-bureau hielp de zorginstellingen om:

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag.

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Let op: Alleen het gesproken woord geldt! De lancering

Nadere informatie

POLITIE ALMANAK

POLITIE ALMANAK POLITIE ALMANAK 2015-2016 POLITIE ALMANAK 2015-2016 Handboek voor de Politie in haar gehele omvang, de Rechterlijke Macht, de Gemeentebesturen en verdere Overheidsorganen Reed Business Information, Amsterdam

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige

Nadere informatie

Incidentbestrijdingsplan Grootschalige Uitval Nutsvoorzieningen

Incidentbestrijdingsplan Grootschalige Uitval Nutsvoorzieningen Incidentbestrijdingsplan Grootschalige Uitval Nutsvoorzieningen themaweek oktober 2016 Nationale risicobeoordeling (Energievoorzieningszekerheid, o.a. Blackout, moedwillige verstoring) Regionaal Risicoprofiel

Nadere informatie

POLITIE ALMANAK

POLITIE ALMANAK POLITIE ALMANAK 2014-2015 PAL2014-2015_BOEK.indb 1 15-09-14 15:32 PAL2014-2015_BOEK.indb 2 15-09-14 15:32 POLITIE ALMANAK 2014-2015 Handboek voor de Politie in haar gehele omvang, de Rechterlijke Macht,

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

GBO/SO. Een toekomstbeeld landelijke specialistische taken. Anton Slofstra Voorzitter stuurgroep GBO/SO

GBO/SO. Een toekomstbeeld landelijke specialistische taken. Anton Slofstra Voorzitter stuurgroep GBO/SO GBO/SO Een toekomstbeeld landelijke specialistische taken Anton Slofstra Voorzitter stuurgroep GBO/SO Gefeliciteerd! STH-teams per 9 december 2016 officieel van start! Historie Brandweer < 1985 kleinschalige

Nadere informatie

Specialisten van de VRU. Hoogtereddingsteam: voor redden op hoogte én diepte

Specialisten van de VRU. Hoogtereddingsteam: voor redden op hoogte én diepte Specialisten van de VRU Hoogtereddingsteam: voor redden op hoogte én diepte Nederland gaat de lucht in. Figuurlijk althans. De druk op de beschikbare ruimte wordt steeds groter en dus wordt er steeds hoger

Nadere informatie

Calamiteitenbestrijding en zelfredzaamheid binnenvaart. Nils Rosmuller Lector transportveiligheid

Calamiteitenbestrijding en zelfredzaamheid binnenvaart. Nils Rosmuller Lector transportveiligheid Calamiteitenbestrijding en zelfredzaamheid binnenvaart Nils Rosmuller Lector transportveiligheid Praktijkmiddag ADN Tankvaart 5/9/2013 1 Enkele cijfers: Meer of minder dan 2000 km vaarweg in Nederland

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

Bovenregionale Samenwerking. Eindrapport uitwerkingsfase Eenheid in verscheidenheid

Bovenregionale Samenwerking. Eindrapport uitwerkingsfase Eenheid in verscheidenheid Bovenregionale Samenwerking Eindrapport uitwerkingsfase Eenheid in verscheidenheid Verduidelijking sturende rol Rijk Introductie Marcel van Eck Vanmiddag in deze caroussel: - stellingen - uitleg Project

Nadere informatie

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft

Nadere informatie

Verslag van het veiligheidscongres 2006 van de Veiligheidsregio Zeeland met als thema: Slaapt u rustig? 6 september 2006 Arsenaaltheater Vlissingen

Verslag van het veiligheidscongres 2006 van de Veiligheidsregio Zeeland met als thema: Slaapt u rustig? 6 september 2006 Arsenaaltheater Vlissingen 18 september 2006 Verslag van het veiligheidscongres 2006 van de Veiligheidsregio Zeeland met als thema: Slaapt u rustig? 6 september 2006 Arsenaaltheater Vlissingen Veiligheidsregio Zeeland; Slaapt u

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Vervoer gevaarlijke stoffen

Vervoer gevaarlijke stoffen Vervoer gevaarlijke stoffen binnen Defensie Edwin van de Ven Inhoud Defensie Uitzonderingspositie Defensie Voorbereidingen (Gereedstelling) We vertrekken. We doen ons werk. We gaan weer naar huis.. 2 Defensie

Nadere informatie

Als wij nu de systemen dicht zetten, waar zeg ik dan ja tegen?

Als wij nu de systemen dicht zetten, waar zeg ik dan ja tegen? Als wij nu de systemen dicht zetten, waar zeg ik dan ja tegen? Thijs Breuking, voorzitter CMT WUR & lid RvB, Oefening OZON, 4-10-2016 Ervaringen en inzichten cybercrisismanagement 9 februari 2017 Frank

Nadere informatie

FiRe bno VLOEISTOFBRANDBESTRIJDING EN INZET BLUSSCHUIM

FiRe bno VLOEISTOFBRANDBESTRIJDING EN INZET BLUSSCHUIM FiRe bno VLOEISTOFBRANDBESTRIJDING EN INZET BLUSSCHUIM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement b. Functie bevelvoerder Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub b Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Autorisatie OPSTELLERS: Barrett,Annelies Voorde ten, Jaqueline BIJDRAGE IN DE

Nadere informatie

ļll II ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll Deltacommissaris

ļll II ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll Deltacommissaris Deltacommissaris > Retouradres Postbus 9Ũ653 2509 LR Den Haag Waterschap Peel en Maasvallei De weledelgestrenge heer mr. A.M.G. Gresel Postbus 3390 5902 RJ Venlo ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll

Nadere informatie

Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan

Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan Inleiding Conform de Wet Veiligheidsregio s (WVr) dient het bestuur van elke veiligheidsregio om de 4 jaar een regionaal beleidsplan op te

Nadere informatie

Interregionale samenwerking: niet alleen een kwestie van structuren

Interregionale samenwerking: niet alleen een kwestie van structuren Interregionale samenwerking: niet alleen een kwestie van structuren Het doel van deze factsheet is het delen van de ervaringen die in het land zijn opgedaan en het geven van handvatten voor operationeel

Nadere informatie

ICS, een gestructureerde aanpak van grootschalige incidenten (deel 2)

ICS, een gestructureerde aanpak van grootschalige incidenten (deel 2) ICS, een gestructureerde aanpak van grootschalige incidenten (deel 2) In de vorige editie van de brandweerman is het eerste deel van dit artikel verschenen. Het invullen van de randvoorwaarden die bij

Nadere informatie

Bedrijfsbrandweren: de 12 meest gestelde vragen

Bedrijfsbrandweren: de 12 meest gestelde vragen Kennispublicatie Bedrijfsbrandweren: de 12 meest gestelde vragen 1 Infopunt Veiligheid Zoveel industriële activiteiten, zoveel vragen. Waar moet bijvoorbeeld een bedrijfsbrandweer uit bestaan en wie legt

Nadere informatie

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout Presterend Veiligheidsregio September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout VenJ is verantwoordelijk voor systeem 1. Strategie Nationale Veiligheid 2. Interdepartementaal stelsel Crisisbesluitvorming 3. Veiligheidsregio

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek

leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek Galvanistraat 51 6716 AE Ede T 0318-631 670 E info@elektroraad.nl www.elektroraad.nl leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek een initiatief van Elektroraad auteur: Peter Treffers gewijzigd:

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst!

Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Den Haag Rotterdam Dordrecht Moerdijk Zierikzee Voorwoord Breda Middelburg Vlissingen Goes Bergen op Zoom Roosendaal De politiek heeft na een uitgebreide verkenning besloten om

Nadere informatie

Seminaries. www.praktijkdagen.net. 26 en 27 april 2007 Kortrijk Xpo. tijdens XPO 112. Risico's met gevaarlijke stoffen

Seminaries. www.praktijkdagen.net. 26 en 27 april 2007 Kortrijk Xpo. tijdens XPO 112. Risico's met gevaarlijke stoffen Seminaries tijdens XPO 112 Risico's met gevaarlijke stoffen Grensoverschrijdende calamiteiten 26 en 27 april 2007 Kortrijk Xpo www.praktijkdagen.net De burgers verwachten de dag van vandaag een doeltreffende

Nadere informatie

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Uitruk op Maat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Nieuwsbrief 1 november 2010 In deze uitgave Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 2 3 Aanleiding van het project Uitruk

Nadere informatie

Richtlijn. ambulancezorg op het water

Richtlijn. ambulancezorg op het water Richtlijn ambulancezorg op het water Versie: 1.0, augustus 2009 Status: definitief Vastgesteld door: het Algemeen Bestuur Vereniging Ambulancezorg Nederland op 26 augustus 2009 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

FiRe bno INCIDENTBESTRIJDING ATMOSFERISCHE TANKS

FiRe bno INCIDENTBESTRIJDING ATMOSFERISCHE TANKS FiRe bno INCIDENTBESTRIJDING ATMOSFERISCHE TANKS Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s. Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties

AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s. Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties Een veilig gevoel dat er iemand actie onderneemt als dat nodig is Laat uw waardevolle

Nadere informatie

GR Pop crisissituaties

GR Pop crisissituaties GR Pop crisissituaties De spil in crisisbeheersing Slagvaardig Tijdens een ramp of crisis moeten de inwoners van Fryslân kunnen rekenen op professionele hulp verleners, die snel paraat staan en weten wat

Nadere informatie

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1 29517 Veiligheidsregio s 30821 Nationale Veiligheid Nr. 62 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2012 Met deze brief

Nadere informatie

Bijlage 11. Voertuigspecificaties

Bijlage 11. Voertuigspecificaties Bijlage 11 Voertuigspecificaties Inhoud Inleiding... 3 Benaming voertuigen... 3 Zeeuwse TS... 4 Slagkracht bij brand... 5 Inzetdiepte... 5 Tankinhoud... 5 Waterwinning... 6 Slagkracht bij HV... 6 Slagkracht

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Specialisten van de VRU. Waterongevallenbestrijding en brandweerduiken

Specialisten van de VRU. Waterongevallenbestrijding en brandweerduiken Specialisten van de VRU Waterongevallenbestrijding en brandweerduiken Het grootste deel van het brandweerwerk speelt zich af op het land, maar de brandweer heeft ook een natte specialisatie: waterongevallenbestrijding.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. Opleidingen. Geboortedatum: 2 juni 1979. Senior communicatieadviseur

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. Opleidingen. Geboortedatum: 2 juni 1979. Senior communicatieadviseur Curriculum Vitae Persoonsgegevens Naam: E. Heijna Roepnaam: Eveline Geboortedatum: 2 juni 1979 Functie Senior communicatieadviseur Profiel / omschrijving Ik ben een hard werkende professional die ervoor

Nadere informatie

Openbare Orde en Veiligheid opnieuw verbonden. Openbare Orde en Veiligheid opnieuw verbonden

Openbare Orde en Veiligheid opnieuw verbonden. Openbare Orde en Veiligheid opnieuw verbonden Openbare Orde en Veiligheid opnieuw verbonden Underground Rampen Initiatief van Provincie Zeeland Samenwerking met RICAS, gemeente Terneuzen 20 ha. in Koegorspolder Aansluiting met Brandweerkazerne Gemeente

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Brandweer Bedum Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Koos Poelma Commandant Brandweer 10 mei 2012 Programma Prestaties brandweerzorg Bedum 2011 Risico

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Teams algemeen Voortgang aanbevelingen/acties komend uit de Memo Leermomenten Moerdijk VRZ

Teams algemeen Voortgang aanbevelingen/acties komend uit de Memo Leermomenten Moerdijk VRZ 12-dec-11 Brw Leerarena Veiligheid personeel: Leidinggevenden dienen te zorgen voor persoonlijke bewustwording van de eigen veiligheid en gezondheid bij ingezet personeel en het toezien op naleving van

Nadere informatie

Het Regionaal Risicoprofiel 2015-2018 Nieuwsbrief over de actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland

Het Regionaal Risicoprofiel 2015-2018 Nieuwsbrief over de actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland Het Regionaal Risicoprofiel 2015-2018 Nieuwsbrief over de actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland Nieuwsbrief voor professionals met een functie in risico- en/of crisisbeheersing

Nadere informatie

TNO Samenredzaam, 30 juni 2015 Ingrid Alsemgeest, programmamanager Burgerhulp

TNO Samenredzaam, 30 juni 2015 Ingrid Alsemgeest, programmamanager Burgerhulp Ready2Help TNO Samenredzaam, 30 juni 2015 Ingrid Alsemgeest, programmamanager Burgerhulp U kent ons van: De SIGMA-teams die komend jaar worden deze omgevormd tot Noodhulpteams Bevolkingszorg, waarmee NRK

Nadere informatie

Seminar grensoverschrijdende samenwerking crisisbeheersing Nederland - België

Seminar grensoverschrijdende samenwerking crisisbeheersing Nederland - België Seminar grensoverschrijdende samenwerking crisisbeheersing Nederland - België Veiligheid vervaagt grenzen 15 oktober 2014, baarle-nassau Op woensdag 15 oktober 2014 vindt in Hotel Brasserie Den Engel Schaluinen

Nadere informatie

Het Rotterdam-scenario

Het Rotterdam-scenario Het Rotterdam-scenario De directe humanitaire gevolgen van een 12 kiloton nucleaire explosie in de haven van Rotterdam Zoet is de oorlog, voor wie hem niet kent Erasmus van Rotterdam Wilbert van der Zeijden

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan genezen.

Voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen is beter dan genezen. Veiligheid, een gezamenlijke verantwoordelijkheid Razendsnelle ontwikkelingen Veiligheid is een van de belangrijkste aspecten in ons leven. In eerste instantie is dat natuurlijk

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Amsterdam Ymond Mutual Aid System (AYMA) nieuwsbrief juli 2011

Amsterdam Ymond Mutual Aid System (AYMA) nieuwsbrief juli 2011 Amsterdam Ymond Mutual Aid System (AYMA) nieuwsbrief juli 2011 Introductie Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief met een update over AYMA. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het uitwerken van inzetplannen,

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Plan van Aanpak Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie 7 september 2015 1. Inleiding Aanleiding Op zaterdag 25 juli 2015, omstreeks 15:40

Nadere informatie

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Inhoud Veiligheidsregio algemeen Rol van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Introductie Hieronder zijn de verschillende activiteiten beschreven die door de ANVS worden ondernomen

Nadere informatie

Voorwoord. Een enthousiaste werkgroep van de NIAV, met vertegenwoordigers uit de overheid, Werkgroep speerpunt 2 van de NIAV

Voorwoord. Een enthousiaste werkgroep van de NIAV, met vertegenwoordigers uit de overheid, Werkgroep speerpunt 2 van de NIAV met elkaar Inhoud Voorwoord NAD De wereld is veranderd Horizontaal organiseren Verleg de focus van problemen naar perspectief Leerlus; Individueel Leerlus; Organisatie Leerlus; Netwerk 4 6 9 11 13 14 15

Nadere informatie

Bijstand? ZORGCONTINUÏTEIT. Uw veiligheid, onze zorg! Digitale nieuwsbrief GHOR ZHZ maart Introductie

Bijstand? ZORGCONTINUÏTEIT. Uw veiligheid, onze zorg! Digitale nieuwsbrief GHOR ZHZ maart Introductie ZORGCONTINUÏTEIT In deze uitgave: Hoe werkt GGB?.. / Film 15.800 keer bekeken.. Doorontwikkeling Roadshow.. / Wist u dat?.. / Trainingen in 2017 Digitale nieuwsbrief GHOR ZHZ maart 2017 Introductie Een

Nadere informatie

DAGORDER. Twee mensen die de afgelopen jaren zo hebben gevochten voor Defensie, voor onze krijgsmacht.

DAGORDER. Twee mensen die de afgelopen jaren zo hebben gevochten voor Defensie, voor onze krijgsmacht. DAGORDER Collega s, Minister Hennis en generaal Middendorp zijn dinsdagavond afgetreden. Twee mensen die de afgelopen jaren zo hebben gevochten voor Defensie, voor onze krijgsmacht. En nu zijn ze op deze

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage Resultaten Brandweeronderzoek (Regio Utrecht) Aantal respondenten Aantal respondenten in deze vragenlijst: 164 Totaal aantal respondenten in deze vragenlijst: 3701 Percentage van het totaal: 4.4% Samenvatting

Nadere informatie

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 RIS129203_04-JUL-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BRW/2005.34 RIS 129203 BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op: artikel 1, tweede lid, artikel

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel 2010 van de Veiligheidsregio

Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel 2010 van de Veiligheidsregio Raadsvoorstel Nr. 2010-048 (gewijzigd) Houten, 26 oktober 2010 Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie