KERKBLAD. Hoe belangrijk zijn grenzen? van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 27 september en 4 oktober 2015 jaargang 23 nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERKBLAD. Hoe belangrijk zijn grenzen? van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 27 september en 4 oktober 2015 jaargang 23 nr."

Transcriptie

1 27 september en 4 oktober 2015 jaargang 23 nr. 17 Redactie: KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Gerben Rietman Ranonkellaan 32A, 6713 GM Ede Tel. (0318) Druk: Drukkerij Frouws Ede bv Hoe belangrijk zijn grenzen? Grenzen en grensbewaking, deze woorden bepalen de afgelopen weken het nieuws. Ons Europa heeft een buitengrens waar alle landen van de Unie onder vallen (het Schengen akkoord). Daarbinnen is er vrij verkeer mogelijk van personen en goederen. Het heeft een geweldige dynamiek gegeven aan de eenheid en de Euro. De 26 Schengenlanden hebben ook gezamenlijke afspraken gemaakt over het visumbeleid, het asielbeleid en de samenwerking tussen politie en justitie. Maar nu worden we als Europeanen geconfronteerd met een snel wassende stroom vluchtelingen vooral zowel vanuit Afrika als Syrië. Er zijn politieke vluchtelingen en gelukzoekers. Voor hen lokken de vrijheid en de welvaart in onze landen. En is dat niet een groot compliment? Maar nu zien we mensen achter vlijmscherp prikkeldraad; achter hekken. Bondskanselier Angela Merkel is ruimhartig en ze wijst op de christelijke waarden en ze roept alle landen van Europa op de solidariteit. Ze zegt het zo: Faalt Duitsland in het beheersen van de Griekse crisis en de vluchtelingencrisis, dan faalt Europa. Helaas is de realiteit weerbarstig. Het gelukt de EU nog niet eens om vluchtelingen naar rato te verdelen over de lidstaten. Erger: Steeds meer landen sluiten hun grenzen; ook Nederland heeft zijn grenscontroles verscherpt. Merkels benadering ontvangt steeds meer kritiek. Hoe belangrijk zijn grenzen? Zijn ze de noodzakelijke bewakers van ons materieel en cultureel erfgoed? Of moeten we grenzen zien als achterhaald in onze tijd? Hierover waren in het dagblad Trouw van 18 september 15 twee theologen in gesprek: Manuela Kalsky en Matthias Smalbrugge. Volgens Kalsky hebben wij een ander denkpatroon nodig. Geen nationaal egoïsme door het afbakenen van grenzen, maar solidariteit en het slechten van grenzen. Smalbrugge denkt na over het begrip grens. Een grens kan niet meer als keihard en vaststaand worden gezien. Maar we hebben immers zoveel gemeenschappelijk met de vluchtelingen. Hij wil de grens veel meer vloeibaar zien. Volgens Kalsky is de situatie van naties met strakke landsgrenzen achterhaald. Immers ook in Nederland spreken we niet meer één taal en beoefenen niet één religie. We leven in meervoud. Op economisch en technologisch gebied is alles grenzeloos geworden. Waarvoor hebben we nog grenzen nodig? We zien de beelden waarin politie en soldaten voor dilemma s worden gesteld: tegenhouden met traangas; zelfs dreigen om vluchtelingen te laten verhongeren? We weten dat het niet meer kan. Alleen we botsen op de grens van onze eigen angst. Kalsky is duidelijk, Smalbrugge staat er wat anders in. Hij zegt: Grenzen zijn gezond. Ook aan religies stel je grenzen. Toen de Synode van Dordrecht van ontaardde in theologische gevechten greep de staat daar terecht in. Verder bestaan er ook innerlijke grenzen. Ze helpen bij het hooghouden van wat we waardevol vinden. Onze grondwet bijvoorbeeld, of gelijke rech- ten van man en vrouw en van homo en hetero. En dan vult Smalbrugge het begrip grens zo in: Grenzen zijn plekken van transformatie. Een grens is als huid. Doordringbaar.. Mijn huid is toch geen harnas? Schuilen in mijn eigen angst is geen oplossing. En die onzekerheid, die hoort erbij. Duitsland opent de grenzen voor vluchtelingen en sluit ze dan ook weer tijdelijk. Het is een compleet nieuwe situatie, zodat je het even niet meer weet. Dat is gezond. Kalsky is idealistischer. Zo zegt zij: Het gaat om ieders verlangen naar geborgenheid.. Niet een hek van prikkeldraad, maar een warm welkom zal een wederzijds thuisgevoel bevorderen. Een samenleving waarin ieders talenten welkom zijn. Ik zie het als een finest hour voor de kerken en voor heel de samenleving. De Tenach, het geloofsboek van Israël, benadrukt de gastvrijheid voor vreemdelingen. Jezus doorbrak voortdurend alle grenzen tussen de mensen. Hebreeën 13 vers 2 geeft ons een duidelijke opdracht: Vergeet de herbergzaamheid niet Het grondwoord herberg staat nog op 2 andere plaatsen in het NT. Jozef met zijn zwangere Maria vinden geen plaats in de herberg. Daarom wordt hun kind gelegd in een kribbe, een vluchtelingenkind. Rabbi Jezus vertelt een gelijkenis over naastenliefde. Het verhaal over een Samaritaan die de gewonde man naar een herberg brengt. Als je je laat beheersen door angst, sterft er iets in je af. Maar het kan ook heel anders gaan. Zoals Hebreeën 13 vers 2 vervolgt: want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd. Wat betekent dit? Dat in ieder mens het gelaat van God weerspiegeld wordt? Dat de ander niet alleen een dreiging is maar ook een zegen is? Is het een kans om betekenisvol te zijn; het ware menszijn te ontdekken? SCHRIFT LEZEN Zondag 27 september. 2 Koningen 2 : 1-18 Het is de geschiedenis van Elia en Elisa. De gezamenlijke tocht naar het einde en een nieuw begin. Men trekt door stad en land, steekt de Jordaan over, komt in de scheiding terecht. In een stormwind vaart Elia ten hemel. Elisa ziet wagens en ruiters van Israël. Een uitroep die trouwens later bij Elisa s ziekbed in 2 Koningen 14 weer terugkomt. Teken en symbool van de God in wiens naam Elia geprofeteerd heeft. Het is bijzonder en een zegen en een teken van hoogheid, dat iemand opgenomen wordt. Een Mozes, een Elia, een Henoch, een Jezus. Hoe kun je zo iemand vervangen, opvolgen? Wie krijgt de profetenmantel omgeslagen? Nog nat van de doortocht door de Jordaan; nog warm, vanwege de voorganger die hem gedragen heeft. Voor Elisa, hèt symbool van het voortgaande profetische spreken. Als een opdracht en gave, als een mogelijkheid en zegen. De profetenmantel wordt altijd doorgegeven. z.o.z.

2 2 Bijbelleesrooster zondag 27 september Jesaja 26:7-19 maandag 28 september Jesaja 26:20-27:6 dinsdag 29 september Jesaja 27:7-13 woensdag 30 september Psalm 119: donderdag 1 oktober Maleachi 1:1-5 vrijdag 2 oktober Maleachi 1:6-14 zaterdag 3 oktober Maleachi 2:1-9 zondag 4 oktober Maleachi 2:10-16 maandag 5 oktober Maleachi 2:17-3:5 dinsdag 6 oktober Maleachi 3:6-12 woensdag 7 oktober Maleachi 3:13-18 donderdag 8 oktober Maleachi 3:19-24 vrijdag 9 oktober Psalm 119: zaterdag 10 oktober Marcus 10:1-16 Er zijn vele organisaties die zonder onderscheid mensen helpen: Het Rode kruis; Artsen zonder grenzen; hiertoe mogen we ook de kerk van Christus rekenen, is het niet? De Europese Unie staat voor de uitdaging om humaan én realistisch te werk te gaan. Niets is erger en meer bedreigend dan chaos en onzekerheid. Daarom: hotspots met registratie aan de buitengrens van de EU; eerlijke verdeling van de vluchtelingen; meewerken aan een stabiele toekomst in de landen van herkomst. Door de sociale media zijn we één grote huiskamer geworden. Grenzen zijn alleen nog van belang, wanneer ze voor ieder het goede leven bevorderen. Voor ieder mens en volk is er plaats onder de regenboog van Gods trouw. Klaas Santing Zondag 4 oktober. Marcus 10 : 1-16 Over huwelijk en scheiding. Over verbonden zijn en elkaar loslaten. Zelfs het Vaticaan begint er anders over te denken. Wie weet, mogen gescheiden mensen weer aan een nieuwe gezegende relatie beginnen. Door God bedoeld, zegt Jezus, twee mensen met elkaar op unieke wijze verbonden. Meestal man en vrouw, maar soms ook anders, tot een twee-eenheid. Dat is ook veilig en vertrouwd voor kinderen. Niet voor niets, waarschijnlijk, volgt na deze hele discussie met de farizeeën, het gedeelte over de kinderen die bij Jezus gebracht worden en door Hem worden gezegend. Het is niet gemakkelijk om samen te blijven in een langdurig verbond. De relaties worden vluchtiger. Het gras is ergens anders groener. Het leven moet als spannend te ervaren zijn. Totdat je gehackt wordt en je weer, ontnuchterd, wakker wordt te midden van de brokstukken. Er is vaak bij God meer trouw mogelijk, dan bij ons mensen. Hoe trouw èn getrouw kunnen wij zijn en blijven, jegens elkaar, voor onze kinderen en jegens onze God? Collectes Diaconie en ZWO Wijkwerk en Diaconie Inleveren kopij Kerkblad nr. inleverdatum voor de zondagen 18 2 oktober 11 en 18 oktober oktober 25 oktober en 1 november OPA (Oud Papier Actie) Elke 1 e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof van uur. De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen. ALGEMEEN PLAATSELIJK AL De Z.W.O. collecte op 27 september is voor onderwijs voor kinderen uit de steengroeves in India India ontwikkelt zich in een snel tempo. Nieuwe gebouwen rijzen als paddenstoelen uit de grond. Er is veel behoefte aan bouwmaterialen. Bij Chennai in Tamil Nadu in Zuid-India werken duizenden kinderen met hun ouders in 21 steengroeves, hoewel dit officieel verboden is. Zowel kinderen als volwassenen werken van s morgens vier uur tot s avonds zeven uur met een pauze van een half uur voor het ontbijt om tien uur en een lunchpauze van twee tot drie uur. Ze werken zes dagen in de week. Het werk in de steengroeves is gevaarlijk, lichamelijk zwaar en slecht voor hun longen en hun gehoor. Wie hier lang werkt, wordt niet oud. De organisatie Maega Trust zet zich in om deze kinderen weer naar school te laten gaan en hun ouders een beter bestaan te bieden om de spiraal van armoede te doorbreken. De organisatie spreekt ouders en de hele gemeenschap aan op hun verantwoordelijkheid voor de schoolopleiding van hun kinderen. Ieder kind heeft immers recht op onderwijs. Eerst kunnen de kinderen naar speciale klassen komen op momenten dat het voor hen uitkomt. Daar worden ze gestimuleerd over te stappen naar regelmatig onderwijs overdag. Ze kunnen dan s avonds nog bijles krijgen om hun achterstand weg te werken. Uiteindelijk stromen ze door naar het gewone onderwijs. Met een goede opleiding kunnen ze de steengroeven verlaten en ergens anders een nieuw bestaan beginnen. Uw gift draagt bij aan een betere toekomst voor deze kinderen. Hartelijk dank. Doekele Haagsma (bestemmingscommissie ZWO) Bespreek t Samen Het programma: Bespreek het Samen van de Edese kerken is succesvol van start gegaan. Er zijn het komende najaar- en winterseizoen - tot eind mei - zo'n vijftig evenementen, waarvoor bijna duizend aanmeldingen kwamen. Als u zich niet hebt opgegeven maar u wilt toch graag nog graag naar een bepaald evenement, dan kan dat wellicht. Vraag het dan nog even aan de betreffende contactpersoon. Veel belangstelling is er voor de categorieën muziek, geloof, geschiedenis, mystiek en eropuit. De oerboswandeling is geweest, deze vond plaats in het Amerongse Bos. Deskundige Henk Koop vertelde over de kenmerken van oerbos, waar al heel lang bomen kiemen, groeien, sterven en omvallen om daarna een voedingsbodem te vormen voor insecten, mossen en paddenstoelen. Zo geeft het bos het leven door. Behalve het oerbos wordt ook nog een natuurbegraafplaats bezocht, dichtbij Ede, en houden literair geïnteresseerden een wandeling door het Maassluis van schrijver Maarten 't Hart. Verder biedt het programma de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij baptisten in Ede: de niet bij Bespreek het Samen aangesloten gemeente Op Doortocht. Op Hervormingsdag 31 oktober geeft een theatergezelschap een mild kritische kijk op 500 jaar Reformatie. Geloof en geschiedenis krijgen ook aandacht in een lezing over het ontstaan van het Nieuwe Testament. Veel muziek is er dit seizoen in het aanbod van Bespreek het Samen te vinden. Een paar voorbeelden zijn een uitvoering van een Bachcantate, een requiem van John Rutter en een muzikaalreligieuze wereldreis. Bezinning op het mens-zijn krijgt aandacht in onderwerpen als dementie, rituelen bij afscheid en rouw. Over bezinning gaat het

3 Kerkdiensten 3 Zondag 27 september 2015 Prot. Wijkgemeente Tabor: 10:00 uur Mevr. T. Ferwerda Prot. Wijkgemeente Noord: 10:00 uur Drs. T. Werner Wijkgemeente Beatrixkerk: 10:00 uur Ds. K.Santing Ev. Lutherse Kerk: 10:30 uur Ds. J. H. Uytenbogaardt Prot. Wijkgemeente De Open Hof: 10:00 uur Ds. J.J. Reedijk Startzondag Kerkelijk Centrum Emmaüs: 10:30 uur Ds. A.H. de Reus - Aurik Harskamp: 10:30 uur Ds. A. Lunshof Startzondag Hartenberg: 10:00 uur Ds. N.W. van den Houten 14:30 uur Mevrouw W. Schouten Vertelviering De Gelderhorst: 10:30 uur De heer W. Smit Ziekenhuis Gelderse Vallei: 10:00 uur Ds. G.F. Dekker Het Maanderzand: weeksluiting zaterdag 26 september 19:30 uur Ds. K.F.W. Borsje Zondag 4 oktober 2015 Prot. Wijkgemeente Tabor: 10:00 uur Ds. G.H. Westra Prot. Wijkgemeente Noord: 10:00 uur Ds. C. Oosterveen Wijkgemeente Beatrixkerk: 10:00 uur Ds. K. Santing Ev. Lutherse Kerk: 10:30 uur Ds. K. van der Horst Prot. Wijkgemeente De Open Hof: 10:00 uur Ds. E. Oprel Kerkelijk Centrum Emmaüs: 10:30 uur Ds. L. Van Zanden Harskamp: 10:00 uur Ds. A. Lunshof Afscheidsdienst Hartenberg: 10:00 uur Ds. R. Reiling 14:30 uur Zangviering De Gelderhorst: 10:30 uur De heer C. Ippel Ziekenhuis Gelderse Vallei: 10:00 uur DS. J.E. Akihary Het Maanderzand: weeksluiting zaterdag 3 oktober 19:30 uur Geen opgave ontvangen ook tijdens een lezing over de vraag waarom goede mensen lijden. Voor oud en jong komen er cafés. Liefhebbers kunnen een aantal keren binnenlopen in Café Ont-moeten en in Café Alles Kids?. Op is het hele programma te vinden. Kennismaken met de Baptisten Een kans om u te laten informeren over de Baptistengemeente. Een unieke gelegenheid om een kijkje te nemen in hen kerkgebouw aan de Ganzeweide. Uitvoering: Gemeenteleden van de Baptisten. Datum: woensdag 7 oktober Aanvangstijd: 14:00 uur. Locatie en aanmelding: Natuurbegraafplaats Heidepol Ons bezoek aan natuurbegraafplaats Heidepol start met een kennismakingswandeling over het terrein van het landgoed. In 2012 is men, na de aankoop op het landgoed, begonnen om de landerijen (7 ha.) terug te geven aan de natuur. De beheerder vertelt over deze bijzondere plek en aansluitend is er een kopje koffie en krijgen we informatie over natuurbegraafplaats Heidepol en het natuurbegraven. Natuurbegraafplaats Heidepol staat goed aangegeven en er zijn voldoende parkeerplaatsen. We verzamelen bij de parkeerplaats, tevens toegang van het terrein en het informatiecentrum. Op eigen gelegenheid rijdt u naar de Harderwijkerweg 37, 6816 VA Arnhem (ongeveer 18 km vanuit centrum Ede). Uitvoering: Medewerkers. Datum: zaterdag 10 oktober Aanvangstijd: 13:30 uur. Locatie en aanmelding: Verzamelen tot uur. Meet-Inn zoekt nieuwe vrijwilligers! Vacatures bij Meet-Inn Meet-Inn biedt al ruim 25 jaar een gezellige huiskamer in hartje Ede, voor een ieder die behoefte heeft aan gezelligheid en ontmoeting. Een team van 100 vrijwilligers zorgt ervoor dat Meet-Inn 5 dagen per week open kan zijn en verschillende activiteiten kan aanbieden. Wil jij ook je steentje bijdragen en ben je minimaal eens per maand beschikbaar? Meld je dan snel aan als vrijwilliger bij Meet-Inn! Momenteel hebben we de volgende vacatures: - Gastheer of gastvrouw op zaterdagmiddag of avond - Computerdocent - Coördinerend vrijwilliger Omdat we een vrij jong team hebben willen we ook ouderen oproepen om te reageren! Voor meer informatie over onze vacatures, zie of bel: Graag tot snel! Namens Meet-Inn: Elise den Boer Leger des heils Gelderland zoekt vrijwilligers voor meerdere afdelingen Voor de afdeling Domus+ Batelaar in Lunteren: Kookvrijwilligers Afdelingsinfo: Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. De zorgvraag van de cliënt staat centraal en er

4 4 worden individuele afspraken gemaakt over middelengebruik. Voor dit laatste wordt een gedoogbeleid gehanteerd. Domus+ Batelaar is een Domus, speciaal voor cliënten die - naast de hierboven genoemde problemen - ook kampen met een (lichte) verstandelijke beperking. Functieomschrijving: Als kookvrijwilliger vragen we van je om tussen 16:00 en 19:00 aanwezig te zijn en op een unit met enthousiasme maaltijden te bereiden voor bewoners. Eventueel kan dit samen met de bewoners. Als kookvrijwilliger ondersteun en ontlast je de woonbegeleider op de unit. Het doel van het koken op de unit is het vergroten van het thuisgevoel van de bewoners. Kun jij lekker koken (en wil je een ander graag meenemen in je enthousiasme)? Dan ligt hier een kans! Kijk voor een uitgebreide vacaturetekst op Reageren: Voor inlichtingen of solliciteren, neem contact op met Laurens van den Berg, Vrijwilligerscoördinator regio Gelderland, via of / Voor de afdeling maatschappelijke opvang ede: Kookvrijwilligers (3 uur per week) Functieomschrijving: Drie tot vier maal per week koken vrijwilligers voor en met een groepje bewoners. Hierdoor wordt er een huiselijke sfeer gecreëerd. We willen dit graag uitbreiden. Kun jij lekker koken en wil je een ander graag meenemen in je enthousiasme? Dan ligt hier een kans! We vragen van je om één keer per week op een vaste dag te koken en van 16:00-19:00 uur aanwezig te zijn. Een groepje van zes tot tien bewoners zoekt iemand die met hen de dagelijkse, gezamenlijke, warme maaltijd wil bereiden. Onder jouw leiding en stimulering ontdekken bewoners hoe gemakkelijk en leuk het is om te koken. Pak jij de uitnodiging aan? Kijk voor een uitgebreide vacaturetekst op Reageren: Wil je kookvrijwilliger worden? Neem dan contact op met Johanna Hoving / Trudie Visser, tel: Voor de afdeling Domus + Batelaar in Lunteren: Vrijwilliger chauffeurswerk en hand- en spandiensten Afdelingsinfo: Het workcenter is het werkbedrijf van het Leger des Heils Gelderland. Via dit center worden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt door middel van leer- en werkervaringsplaatsen begeleid bij de re-integratie op de arbeidsmarkt. Het uiteindelijke doel is het realiseren van (betaald) werk. Het is het centrale loket en aanspreekpunt voor hulpverleners, trajectcoördinatoren, job coaches en ketenpartners van Leger des Heils Gelderland. Functieomschrijving: Voor de afdeling van workcenter in Lunteren zoeken we een vrijwilliger die voor onze demontageafdeling als chauffeur (met BE rijbewijs) op pad wil gaan (ophalen van goederen, vervoer van deelnemers) en daarnaast hand- en spandiensten wil verrichten. We zijn op zoek naar een vrijwilliger die zich minimaal voor 5 dagdelen per week in wil zetten. Maar ook wanneer je minder tijd beschikbaar hebt, mag je reageren. Kijk voor een uitgebreide vacaturetekst op Reageren: Voor inlichtingen of solliciteren, neem contact op met Laurens van den Berg, Vrijwilligerscoördinator regio Gelderland, via of / Voor de afdeling Domus+ Batelaar in Lunteren: Domus+ Batelaar is een Domus, speciaal voor cliënten die - naast de hierboven genoemde problemen - ook kampen met een (lichte) verstandelijke beperking. Functieomschrijving: Als vrijwilliger activiteitenbegeleiding help je mee in de ondersteuning van het organiseren van activiteiten. Je kunt hierbij denken aan filmavonden, boswandelingen, sportactiviteiten en bordspelletjes. Mocht je zelf ideeën hebben voor activiteiten, dan staan we er ook open voor om die van je te horen. In dat geval bekijken we graag in hoeverre het mogelijk is om dit te organiseren. Kijk voor een uitgebreide vacaturetekst op Reageren: Voor inlichtingen of solliciteren, neem contact op met Laurens van den Berg, Vrijwilligerscoördinator regio Gelderland, via of / Inloop- Open Kerk Op donderdag 1 oktober is er in Ons Huis bij de Taborkerk de wekelijkse inloopochtend. Het programma van deze morgen is handenarbeid en spel. Op donderdag 8 oktober komt mevrouw Michele von Kriegenbergh met het onderwerp: Voettocht naar Santiago de Compostella. De deuren zijn open vanaf 9.30 uur. Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom. Werkgroep Kerk en Buurt Uitnodiging voor het bijwonen van de opening van de expositie: Getijden op zaterdag 10 oktober 14 uur in Emmaüs Voor Emmaüsgangers en alle kunstliefhebbers. Hiermee nodigen we u allen uit voor de opening van de expositie: Getijden op zaterdag 10 oktober om 14 uur in kerkelijk centrum Emmaüs, Laan der Ver. Naties 94 in Ede. De kunstenaar die haar werk zal tonen is mevrouw ds. Corja Menken-Bekius uit Zeist met mooie kleurige schilderijen. Deze schilderijen zijn gemaakt naast gedichten en liederen van Andries Govaart. Het thema van deze expositie Getijden is opgezet rond de dagen van Allerheiligen en Allerzielen. We hebben dit thema echter uitgebreid naar alles wat een mens, een gemeentelid, in de laatste weken van het kerkelijk jaar kan meemaken, herinneringen, vooruitzichten, enzovoort. Gedichten en liederen van Andries Govaart worden geregeld in onze vieringen gezongen. Deze dichter zal zelf bij de opening van de expositie op zaterdag 10 oktober om 14 uur een inleiding houden. Bij deze opening zal het Emmaüskoor o.l.v. Tanja Taale diverse liederen van Andries Govaart ten gehore brengen. De teksten van deze liederen zullen we ook ter lezing aanbieden aan degenen die de expositie komen bekijken. Ds. Corja Bekius zal daarna ook in een viering in Emmaüs voorgaan, op zondag 15 november om 10:30 uur. Ook dan zal het Emmaüs koor in de dienst meezingen. Op zaterdagen zal de expositie te bezichtigen zijn van uur, behalve in de herfstvakantie. Het project loopt van zaterdag 10 oktober tot zondag 22 november 2015 Met vriendelijke groet, Theo Boessenkool tel (secr.) PROT. WIJKGEMEENTE TABOR Vrijwilliger activiteitenbegeleiding Afdelingsinfo: Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. De zorgvraag van de cliënt staat centraal en er worden individuele afspraken gemaakt over middelengebruik. Voor dit laatste wordt een gedoogbeleid gehanteerd. Taborkerk, Prinsesselaan 8,

5 Predikant: Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel Scriba: J.G. Hoogteijling, Postbus 131, 6710 BC Ede Autodienst: Ant van Donselaar, tel Wat dat betreft is er niet veel veranderd. Ook deze crisis maakt veel moois los. Maar ook akelig veel lelijks. Met goede groet, Gerben H. Westra PROT. WIJKGEMEENTE NOORD Coördinator Ouderen-bezoekwerk: Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede, tel Seniorenkring 7 oktober Op woensdagochtend 7 oktober zullen we aan de hand van een aantal teksten verder spreken over de Bijbel-in-gewone-taal (BGT). Niet alleen over de manier van vertalen, maar vooral ook over de toon(hoogte) waarin wij over god en het heilige spreken (voor wie daar meer over wil lezen: Taal waarin wij God verstaan - over taal en vertaling van Schrift en Traditie in de liturgie, red. Gerard Rouwhorst e.a. Uitgave Berne Media Nieuwe deelnemers zijn net als passanten hartelijk welkom. Let op: aanvang uur! In de zijzaal van de Taborkerk. Vluchtelingen Men zegt dat de stemming, na een bescheiden golfje dekens en knuffels, inmiddels kantelt: veel mensen zouden inmiddels niet meer bereid zijn gevluchte vreemdelingen op te nemen. En al helemaal niet in grote aantallen. Ik weet niet of het waar is, maar Wilders zegt het. Misschien moet ik schrijven: ik weet niet of het klopt, want Wilders zegt het. Wat ik wel weet: wie het over vluchtelingen voortdurend heeft in termen van tsunami, zwerm ( swarm zei David Cameron) en stroom maakt een nuchtere beschouwing op voorhand onmogelijk. Framen heet dat tegenwoordig. Gebruik woorden die normaal gesproken niet voor mensen gebruikt worden, maar voor rampen en plagen, en je hebt het als vanzelf niet meer over mensen, maar over een anoniem verschijnsel. Heb het dan ook nog op schrille toon over een onbeheersbare crisis - en de irrationele angsten bloeien op; alsof de rationele afwegingen al niet moeilijk genoeg zijn. De Wijkkerkenraad van Centrum heeft uitvoerig gesproken over of de wijk iets moet/kan doen: kunnen wij helpen? Moeten wij iets? En zo ja, hoe dan? De conclusie (of het begin daarvan) was natuurlijk in eerste instantie, dat onze mogelijkheden beperkt zijn - en dat professionele hulpverleners zenuwachtig worden van spontane acties van goedwillenden. Tegelijkertijd was er het besef, dat van de zijlijn roepen dat anderen maar iets moeten doen, te weinig is. Wij als machteloze toeschouwers..dat zijn wij vaak maar al te graag. Al helemaal als wij ons met een beroep op politieke gevoeligheden uit de voeten kunnen maken. De bekende wetten en bezwaren, die menigeen als bij toverslag uit de hoge hoed tovert als het spannend dreigt te worden. Intussen kan er natuurlijk heel veel. In Amsterdam was ik ooit actief in de Amstelkerkgemeente. Een kleine binnenstadsgemeente die huisde in de 17 e -eeuwse, toen nogal bouwvallige Amstelkerk. Een groep tamelijk eigenzinnig mensen. Oude mensen, die al decennia lid waren van de wijkgemeente. En een bonte stoet nieuwkomers: studenten, docenten, zoekers, theologen. Toen de nood aan de mens was, bleek die gemeenschap tot veel in staat - en de nood wás aan de mens. Eind jaren zeventig speelden ook kwesties rond asiel en verblijfsstatus. Een paar honderd Marokkanen moesten het land uit, de toenmalige staatssecretaris Haars was onvermurwbaar. In een aantal Amsterdamse kerken werd toen kerkasiel verleend aan een grote groep Marokkanen, die al snel kerkmarokkanen werden genoemd. Ook de Amstelkerkgemeente nam zo n 35 mensen op, wekenlang. Meer dan bed, bad en brood boden wij: volpension, juridische bijstand, psychologische begeleiding. De Herberg, want zo heette een van de bijruimtes, deed zijn naam volop eer aan. Toegegeven: wij hadden ons verkeken op wat wij ons op de hals hadden gehaald. Vooral omdat er voortdurend de dreiging van geweld was - haattelefoontjes van Centrumpartij-achtige mensen en groeperingen waren er zonder ophouden. Noorderkerk, Amsterdamseweg 9, Predikant: Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld, tel Scriba: Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel Meldpunt: voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden: Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel Autodienst: Joke Ebes, telefoonnummer : Graag aanmelden op zaterdagmiddag tussen uur en uur Uit de wijk Zondagmiddag a.s. vindt de gemeentevergadering plaats over de toekomst van onze wijk. Van harte hopen we dat u met ons mee wilt denken. Welkom! Onlangs mocht ik voorgaan in de Beatrixkerk. Een dienst over in de stilte God, elkaar, jezelf ontmoeten. We lazen een gedicht dat blijkbaar velen aansprak. Graag geef ik het op deze plek door. Huis om stil te zijn -gedicht Uit straten ronkend en rumoerig heb ik een weg, een plek gezocht; ik vond, het hart beklemd en roerig, een huis gebouwd uit ademtocht. Uit woordenvloed ben ik gekomen, genaderd tot de bron van rust; niet om er zomaar weg te dromen maar stil te zijn naar hartenlust. Hier klinkt de taal niet angstaanjagend en daal ik tot mijn wezen in, in stilte die bevrijdt, ontwapent: een stem die spreekt van dieper zin. Het veilig masker mag doormidden, ik toon mezelf een waar gezicht; terwijl - geopend - handen bidden: ontvangend, weerloos, vederlicht. Ik voel me als herdacht, herboren - het eelt, de ziel opnieuw doorbloed; ik ga, weer mens als ooit tevoren, de wereld anders tegemoet. (E. Dam)

6 6 Dat dat in deze zo roerige tijden waarin alles onnavolgbaar in beweging is, soms even waar mag zijn voor ons allen. Voor mensen die zorg dragen en zich inzetten voor anderen, vluchtelingen en buren, zieken en zoekenden. Die niet opgeven. Voor mensen die zorg kennen om eigen lijf, leden en hart. Vaak onuitgesproken. Dat onze kerken een plek zijn van op zuivere adem komen. Vrede en alle goeds, Caroline Oosterveen Beste geloofsgenoten, Graag wil ik u allen zeer hartelijk danken voor het meeleven dat ik van u ondervond, nadat ik in de Noorderkerk kwam te vallen. Daar drie ribben brak en een armwond opliep. Dat gaf veel pijn en een ziekenhuisopname van vijf dagen was het gevolg. Thuisgekomen kreeg ik van u zoveel bemoediging door bezoek, het sturen van kaarten, voedsel en fruitvoorziening. Ook kreeg ik de bloemen van de kerk, die onder stromende regen werden gebracht. Het meest wil ik u danken voor uw gebeden die voor mij werden opgestuurd. Ik heb dat soms heel sterk ervaren en ben er van overtuigd dat mijn vrij snelle genezing daaraan te danken is. Bovenal dank ik de Heer en voel mij zeer gezegend om deel uit te mogen maken van de warme gemeenschap, zoals wij die hebben in de Noorderkerk. Willemien Baan HARSKAMP GEREFORMEERD HARSKAMP GEREFORMEERD Beatrixlaan 2 Predikant Ds. A. Lunshof, Heuvelsepad 17, 6711 JP Ede, tel Scriba: H. Schreuder, Oude Arnhemseweg 56, 6741 EJ Lunteren, tel ( na uur ) Verjaardagen Mevrouw G. van Ark-Beerdsen De heer J. Venema Startzondag De startdienst van zondag, 27 september heeft dit jaar als thema: Goede buren. Als goede buren en nog betere gemeenteleden gaan we eerst aan het werk in verschillende workshops. Dat klinkt internationaal, maar betekent gewoon van te voren iets doen, iets leren, ergens mee bezig zijn. Dat begint om ongeveer half tien. Vanaf uur zingen we een aantal liederen en laten we om uur de dienst beginnen. Met een korte overdenking, een weergave van de verschillende dingen die gedaan zijn, een lied om samen te oefenen. En een zonnebloem om door te geven. Met dank aan Carina en Rian voor de voorbereiding en uitwerking van deze dienst. En zeker bedoeld voor jong en middelbaar en ouder. Welkom. Afscheidsdienst Zondag, 4 oktober is er de afscheidsdienst voor predikant en van de wijkgemeente Harskamp. Dat betekent voor mij als voorganger-voor-de-laatste-keer, de inhoud van de dienst in wat we lezen, zingen en spreken en horen. De organisatie van de dienst en na de dienst, ligt bij de kerkenraad. In elk geval zal er gelegenheid zijn om elkaar na afloop de hand te schudden. En elkaar het goede toe te wensen. En dat zeg ik ook mede namens mijn vrouw. Zoals u weet, waren we altijd samen om de diensten, de bijeenkomsten, de activiteiten mee te maken. Zodat zij ook betrokken was bij het wel en wee in de gemeente. We hopen samen, u en jou en elkaar te ontmoeten. Wijk Met een hartelijke groet voor de familie Peelen - Hoekerd, nu in Barneveld. We hopen en bidden dat hen samen nog enige tijd zal zijn gegeven. We denken aan de heer G. Riezebos, in deze dagen en weken na het overlijden van zijn vrouw. En aan de fam. v.d. Kamp, Nieuwe Plein 8 in deze tijd van zorg over de lichamelijke en geestelijke omstandigheden. In deze laatste weken is elk bezoek een afscheidsbezoek. Dat geldt echter alleen hen die vanwege lichamelijke en geestelijke omstandigheden echt niet in staat zijn om op 4 oktober aanwezig te zijn. Wel een woord van dank voor allen die in de afgelopen jaren de deur open zetten. En waar ik welkom was voor het pastorale en gewone bezoek. Waardoor er in de loop van de tijd goede en gezegende kontakten zijn ontstaan. Dat wordt nu afgesloten. Maar, zoals ik altijd zelf geleerd èn ervaren heb, waar een predikant verdwijnt, komt er altijd weer een nieuwe kans en een nieuwe mogelijkheid. Want mensen vallen weg, vertrekken of verdwijnen, echter, de Kerk van Christus zal altijd, op welke wijze dan ook, blijven. Dat is een geloofsuitspraak van vertrouwen die ik u en jou en ons allen graag als groet wil meegeven. Met hartelijke groet en wens voor de zegen van de Heer, A. Lunshof Hallo, jongens en meisjes 4 oktober - Gesprek met de Farizeeën Soms kun je niet meer met een vriendje spelen, omdat hij verhuisd is naar een andere plaats. Of omdat hij heel erg ziek is en ver weg in het ziekenhuis ligt. Het is vervelend, misschien wel verdrietig, maar jij kunt er niets aan doen. Maar als een vriendje niet meer met je wil spelen, omdat jullie ruzie hebben? Jij weet zeker dat je gelijk hebt, het is zijn schuld hoe moet dat dan verder? Ook grote mensen kunnen ruzie krijgen met elkaar. Zelfs twee getrouwde mensen, een vader en moeder. In het verhaal van vandaag zit Jezus met de Farizeeën te praten. Dan vragen ze: Jezus, hoe kunnen een man en vrouw, die met elkaar getrouwd zijn, netjes scheiden. Jezus geeft een mooi antwoord. Het gaat niet om goede regels, het draait om liefde. Jezus zegt: Je moet er alles aan doen om niet uit elkaar te gaan. Je moet proberen van elkaar te blijven houden en er echt alles aan doen om bij elkaar te blijven. Dat wil God en je hebt toch beloofd dat je bij elkaar blijft? Uit elkaar gaan geeft pijn, bij die man en vrouw, bij de kinderen en bij nog meer mensen. Dan willen er kinderen naar Jezus toekomen. De leerlingen van Jezus houden ze tegen. Jezus heeft nu geen tijd. Dit is een gesprek voor grote mensen. Dit hoorde Jezus en zegt tegen zijn leerlingen: Laat de kinderen tot mij komen. Jezus nam de kinderen in zijn armen en zegende hen. Jezus maakt tijd voor de kinderen. Kinderen staan bij Jezus voorop. Hij maakt zelfs tijdens de discussie met de Farizeeën over trouwen en scheiden tijd voor hen. Want de liefde moet altijd voorop staan. Rooster oppas- en kindernevendienst Alice, Nicoline en Tamara Gonnie, Monique en Christa Annetta en Ellen WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK Beatrixlaan 54 te Ede Kerkdiensten op internet De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag Groetjes Mirjam Rap

7 live via te volgen De diensten kunnen ook later bekeken worden. Predikanten Ds. A. Lunshof, Heuvelsepad 17, 6711 JP Ede, Tel Ds. K. Santing, Ariënsweg 25, 6711 PE Ede, Tel , Scriba: Dhr. E. Hoogendoorn, Corverbos 16, 6718 HL Ede, tel Meldpunt Coördinatie Pastoraat: Nettie Hordijk, St. Hubertus 230, tel Breus Versteeg, Oude Kerkweg 78, tel Wijkpenningmeester: A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel Wijkkas Rekeningnummer NL83 RABO t.n.v. Wijkkas Beatrixkerk te Ede Coördinator autodienst (wijken ds. A. Lunshof en ds. K. Santing): D. Peters, Nijverheidplein 20, tel Redactie Wijkbrief: P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel september - Startzondag Het thema van de startdienst die om uur begint luidt: Draagt u ook uw steentje bij? Het kleinste steentje is gewoon aanwezig zijn. Ook van harte welkom bij het ontbijt in de kerkzaal hieraan voorafgaand. Daar kon ieder zich voor opgeven via het invulstrookje op de wijkbrief. We hopen er een fijne inspirerende dienst van te maken. Het zal alles wat anders gaan als gebruikelijk. Er wordt veel gezongen met medewerking van een gelegenheidskoor. Wijbe Abma begeleidt het koor op de piano. Het orgel wordt bespeeld door Dirk Hoekstra. Voor de kinderen is er tijdens de dienst een speciale activiteit in de kerkzaal. Na afloop is er ontmoeting; zijn er presentaties door mensen van de Stichting Malawi en door de World Servants groep. Voor deze ongeveer 30 mensen uit onze gemeente zal dit startweekend de aftrap betekenen voor tal van activiteiten. Met als het grote achterliggende thema dit seizoen: Bouwen voor de ander is bouwen aan de Beatrixkerk. Allen een zegenrijke en enthousiaste start toegewenst voor een spannend kerkelijk seizoen! 4 oktober - Bevestiging ambtsdragers Dichtbij de sterfdag van Franciscus van Assisi op 3 oktober 1226 en vanwege zijn liefde ook voor de dieren, later de datum van dierendag. Maar voor ons op de 3e zondag van de herfst afscheid en bevestiging ambtsdragers. Waar mijn korte meditatie overgaat, weet ik nog niet. Na een aantal zondagen over de verhalen van Elia uit Koningen gaan de kinderen weer verder in het Marcusevangelie. Ze lezen uit Mc.10: Kijk naar de kinderen, zegt Jezus. Het orgel wordt bespeeld door Mieke van Dommelen. Het lied van de week is 877: Ja, ik ben het beeld van onze maker. Na afloop kunnen we de ambtsdragers die terug zijn getreden, en zij die naar voren zijn gekomen met een handdruk bedanken of sterkte toewensen. We ontmoeten elkaar onder het genot van koffie, thee of frisdrank. Van harte uitgenodigd, ook de jeugd voor de jeugdkerk. Moge het een blijmoedige en perspectiefrijke dienst worden! Afscheid en welkom van ambtsdragers Op zondag 4 oktober nemen gemeenteleden afscheid van hun ambtsperiode. Het zijn twee pastorale ouderlingen: Ab Koskamp 7 en Bea van Oeveren. Er zijn drie diakenen die afscheid nemen, Wil Pranger, Joke Rikkengaa en Anne Hendriks. We hebben waardering voor de inzet die eenieder heeft getoond. We danken hen voor het geloof en de liefde waarmee ze hun dienst in Christus kerk hebben vervuld. We zijn verheugd over de volgende leden die het ambt op zich willen nemen: Karel Jagtenberg, Stationsweg 21, als pastoraal ouderling, Elly Vlok-Hent, Van der Hagenstraat 251 en Jan Hartsuiker, Diedenweg 2 als diakenen. Bea van Oeveren zet het werk binnen het Centraal Pastoraal Team voort als pastoraal medewerkster. En daar zijn wij bijzonder blij mee. Omdat ook verschillende ambtsdragers hun periode verlengen, kunnen we als kerkenraad in vertrouwen en gesterkt door Gods Geest het kerkelijk seizoen binnengaan. Namens uw wijkkerkenraad, ds. Santing Gedachtenis Willy Odijk- Bronsvoort *Voorst, 18 oktober 1928 Ede, 15 september 2015 Sinds 31 maart 2012 was ze weduwe van Johannes Odijk. Hierna werd het stil op Eikelakkers 119. En haar verlangen achteraf gezien, is vervuld: hier blijven wonen. Ze hield van de kerk op zondag. De kerkauto bracht en haalde haar. Ook nog zondag 6 september. Toen zag ik haar bij het koffiedrinken geanimeerd in gesprek. Haar overlijden is dan ook geheel onverwacht in de avond van de 15e september. Enige kinderen zijn in het buitenland. Daarom kon de dankdienst pas worden gehouden op dinsdag 22 september in de aula van de Gemeentelijke begraafplaats te Ede. Wil Odijk was geworteld in het aloude geloof; opgegroeid in de Christelijk gereformeerde traditie. Ze woonde met haar man Jo vele jaren in Zuid. Samen met hem was ze 42 jaar op het hervormd koor Jubilate. De laatste jaren van haar man betekende voor haar veel zorg. Hij overleed in het hospice te Bennekom. Na zijn overlijden kon ze goed alleen zijn. In de stilte van die avond werd deze zuster meegenomen naar het Vaderhuis met de vele woningen. Voor haar kinderen klein- en achterkleinkinderen is er een generatie weg. Hoe gaan ze verder? De fakkel van het geloof is in hun handen gelegd. Ze koesteren dierbare herinneringen aan een lieve, zorgzame moeder en oma. Ds. K. Santing Afina Anna Pronk - van Ketten * 12 januari augustus 2015 Fien Pronk. Zo werd ze gekend door ons. En eigenlijk in één combinatie altijd te vinden: Fien en Dirk Pronk. Hoe verschillend ze ook waren, vulden ze elkaar aan. In de goede dagen en in de moeilijker dagen van de laatste jaren. Voor velen zijn ze nog bekend als de mensen van het kerkelijk bureau, van de vele activiteiten voor de bouw en opbouw van kerk- en evangelisatiegebouw. Toen ik hen leerde kennen, was aan dat actieve leven al een einde gekomen. En woonden ze met veel plezier aan de Trumandreef. Dat veranderde op het moment van de hersenbloeding van Dirk. Er volgde, ook voor Fien, een periode van ziekenhuis, verpleeghuis. En uiteindelijk in Machtella. Er kwam een eind aan het wachten op en rijden met het busje, toen hij zijn plaats beneden had. En zij een mooi appartement daar boven kreeg. Dicht bij elkaar en toch van elkaar gescheiden. Op 12 juni 2012 overleed Dirk Pronk. Zij had het moeilijk met die laatste periode waarin direct contact met haar man niet meer mogelijk was. Gelukkig bleven er mensen komen bij haar. Want Fien Pronk was iemand van veel gesprek en ontmoeting. En ze wilde graag op de hoogte blijven van hoe het was en toeging in de kerk. De verschillende valpartijen verwarden haar. Toen ze die laatste keer toch nog geopereerd moest worden na een breuk van de heup, kwam ze daaruit niet meer terug. Door God Thuis gehaald, zoals de kinderen op de kaart konden schrijven. Op 20 augustus namen we afscheid van haar in een dankdienst voor leven en geloven, in de Beatrixkerk. Vanuit de liederen die ze zelf had opgeschreven. En vanuit de lezing uit de eerste Korintiërsbrief, hoofdstuk 1, over: Bevestigd worden in en door de genade van Christus. Een afscheid voor de kinderen, Gonda, Fred, Cora en Wim en hun partners. Met de kleinkinderen die een kaars aanstaken voor oma en de dochters die van de goede herinnering en liefde en zorg spraken. Het was, bijna, vanzelfsprekend dat we tenslotte het lied: U zij de glorie, opgestane Heer zongen. Zo blijft de herinnering van het gezin en van vriendinnen en vrienden aan Dirk en Fien Pronk - van Ketten. Hun leven was

8 8 rijk, met elkaar en voor vele anderen. Een leven ook in dienst aan onze God. Met aan het eind en in de dank- en gedachtenisdienst, het troostvolle woord van Christus:.en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. Tevens de bemoediging voor kinderen en kleinkinderen en allen die Dirk en Fien Pronk zullen missen. Ds. A. Lunshof Samen leven! Verwonderd zijn de kinderen over vader en opa, br. J. Groeneveld. Deze 98-jarige, verblijvend sinds november 2014 in de Breukelderhof, afdeling Amethist zit weer in de rolstoel. Al is hij regelmatig verward, met zijn gedachten in het verleden. Maar zoals ik tijdens een bezoek uit zijn mond mocht horen be-amen: God heeft het eerste en het laatste woord. Totaal onverwacht overleed mevrouw W. Odijk-Bronsvoort in de avond van de 15 e september thuis op Eikelakkers 119. Haar kinderen kunnen het nog niet bevatten. We wensen haar kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe om dit verlies een plekje te geven. De heer L. Wijnia, Sint Hubertus 348, heeft sinds vorig jaar een ernstige ziekte. Hij heeft al een aantal behandelingen en operaties achter de rug. De komende weken worden opnieuw spannend. Gelukkig weet hij zich omringd door zijn vriendin, kinderen en kleinkinderen. Ondanks alles blijft deze 81-jarige broeder opgewekt en moedig en hij gaat erop uit. Mevrouw M.P. van der Heul, Ketelstraat 7, verblijft nu op de Pleinen, Anemoon kamer 12. Ze mag hier eerst wat tot rust komen. Dan zal worden bekeken hoe het verder met haar moet gaan. In het nieuwe liedboek treffen we maar een kleine rubriek Kerk aan; nl. lied 965 tot en met 976. Wel een verschil met liedboek 1973: lied 303 t/m 330. Een aantal ervan zijn hetzelfde. Mij trof in verband met het gemeente-zijn de inhoud van lied 974 vers 4: Wij zijn aaneengevoegd bedacht met uw genade. Op liefde hebt gij ons gebouwd, bedeeld met gaven. En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar. In onze eenheid wordt uw liefde openbaar. Met een vriendelijke groet, K. Santing Nogmaals In het kerkblad van vorige keer, nr. 16, is mijn gehele kopij voor onder de Beatrixkerk over het hoofd gezien/onzichtbaar gebleven. Of met pensioen gegaan. Vandaar dat we enigszins aangepast de informatie van vorige keer herhalen. Met weer een nieuw gedeelte. - De redactie biedt oprechte excuses aan voor het hierdoor over het hoofd zien van plaatsing van met name het in memoriam, maar ook verdere kopij en daaruit voortvloeiend ongerief, red.- Huwelijk Op 2 september was het feest op de Dennenlaan 1B. De dag dat het 60 jaar geleden was dat Koop en Frouwkje Wierda- Baas hun trouwdag hadden. Wanneer je zo lang samen bent, veel jaren in goede omstandigheden, de laatste jaren bemerkende dat de ouderdom met gebreken komt, is dat een reden tot dankbaarheid. Om dat in Friesland te gedenken, zoals zij gedaan hebben, is natuurlijk een goede zaak. Trouwens, je kunt het ook heel goed in Scherpenzeel vieren! Delend in de dank jegens onze God, feliciteren wij jullie hier van harte mee. En wensen en bidden jullie zegen toe voor de komende tijd. Huwelijk Je kunt ook aan het huwelijk beginnen, natuurlijk. Dat is altijd een goede zaak. Op dinsdag, 8 september jl. zijn Dennis van der Eijk en Machteld van Bruxvoort in hun huwelijk gesloten, bevestigd en ingezegend. Met een kerkdienst in de Beatrixkerk. En met alle vertrouwen voor de toekomst. Ook op deze plaats nog onze hartelijke gelukwensen voor jullie beiden en alle goeds om samen het leven verder te gaan. Geboren Geboren, Kyara. En wel op 17 augustus. Als dochtertje van William van Voorst en Miranda van den Top. En als zusje van Shanaya. Alles is gelukkig goed gegaan. En we wensen jullie alle goeds en geluk en zegen toe met deze tweede dochter. Als een wonder gezien, en als een geschenk voor jullie. Om in geloof te delen en te aanvaarden. Wijk De plannen zijn zo nu en dan behoorlijk definitief. Om eindelijk weer een keer naar huis terug te kunnen keren. Maar op dit moment van schrijven, ligt Jan nog in het ziekenhuis. Na meer dan twee maanden in het ziekenhuis waarvan vele weken op de IC-afdeling. Na een zeer kort verblijf thuis, moest hij toch weer terug naar het ziekenhuis. Tijden van zorg en soms angstig afwachten, zowel voor hem zelf als voor Paulien. Er is wel weer hoop dat het thuis komen, uiteindelijk gaat lukken. Hoe kwetsbaar zijn gestel en zijn lichaam zijn geworden, blijkt telkens maar weer. Moge Gods aanwezigheid en bewaring jullie nabij zijn en helpen in deze onzekere omstandigheden. In deze weken ben ik bezig met de bezoeken aan hen die niet bij het afscheid kunnen komen. Afgelopen zondag, 20 september was er op deze manier een laatste ontmoeting in Maanderzand. En ook nog.. Op de grens van aanwezigheid en vertrek, heb ik zelfs nog een startdienst deze zondag, 27 september in Harskamp. Deze keer niet in de Beatrixkerk, zodat ik allen er bij en betrokken en aanwezig, een plezierige zaterdag en zondag van herbegin kan toewensen. We mogen elkaar voor zover gewenst en wenselijk, nog een keer ontmoeten tijdens de laatste dienst van 11 oktober. Met hartelijke groet, A. Lunshof Leeskring Op donderdag 1 oktober 2015, uur, is in de Beatrixkerk de bijeenkomst van de leeskring. Die avond bespreken wij twee boeken: Magdalena van Maarten t Hart en Gouden jaren van Annegreet van Bergen. U bent van harte welkom en graag tot ziens! Met vriendelijke groet, Gré van der Pol Ouderenmiddag De Activiteitengroep Ouderen van de Beatrixkerk nodigt u uit voor de themamiddag op woensdag 7 oktober. Thema: Geniet van het weer en zorg voor de schepping - over het altijd veranderende weer en over de noodzaak van eerlijk rentmeesterschap. Er wordt soms heel wat afgeklaagd over het weer. Maar is het niet zo, dat het weer ons soms ook letterlijk even kan stil zetten vanwege de ultieme pracht, de geuren, de kleuren? Graag laat weerman Reinier van den Berg u in een mooie presentatie meegenieten van het weer. Het weer is steeds vaker in het nieuws. Wordt het niet allemaal extremer: hittegolven, overstromingen, droogte, bosbranden? Inderdaad is het klimaat op aarde duidelijk aan het veranderen. En dat is beslist geen ver-van-ons-bed-show. Het raakt ons allemaal. Hoogste tijd om het roer om te gooien; om maatregelen te nemen om een nog verdere opwarming tegen te gaan. Alle beetjes helpen... Iedereen kan een goed rentmeester zijn. De presentatie begint om uur in Het Maanderzand. I.v.m. de vakantie van Anne Hendriks kunt u, wanneer u vervoer nodig hebt, deze keer contact opnemen met Janny Westmaas, telefoonnummer DE OPEN HOF Hoflaan 2, Predikant: Ds. J.J. Reedijk, Cloeckendaal 17, 6715 JJ Ede, tel Scriba: Mevr. M. Ohm - Richel, Levendaal 5, 6715 KJ Ede, tel

9 Meldpunt Coördinatie Pastoraat: voor incidenteel bezoekwerk en/of verzoeken om contact sectie: Veldhuizen-A Burgen - Horsten - Steinen Mw. Dorrit Kuiper, telefoon: sectie: Veldhuizen-B Hoffen - Beken - Velden Mw. Dora van der Velde, telefoon: sectie: Dalen & Klaphek Dalen - Klaphekwijk Mw. Hennie Timmerman, telefoon: sectie: Kernhem & Lunteren Kernhem - Doesburgermolen - Lunteren Dhr. John van den Berg, telefoon: sectie: Ede-overig & Bennekom ten oosten van Proosdijerveldweg en Klaphekweg, ten zuiden van de spoorlijn Arnhem-Utrecht Dhr. Herman Slijper: telefoon: Kennismakingsavond nieuw ingekomenen Donderdag 15 oktober organiseert de raad Omzien Naar Elkaar (ONE) een avond speciaal voor een ieder die zich het laatste jaar / jaren zich bij de Open Hof heeft aangesloten. Natuurlijk is ook eenieder welkom die het contact weer wil opfrissen. Het doel is wederzijdse kennismaking. We vertellen wat over De Open Hof, het reilen en zeilen. Wat gebeurt er in De Open Hof? Hoe laat de gemeente zich kennen? Het is verder mogelijk om wat uitgebreider kennis te maken met dominee Hans Reedijk en overige betrokken gemeente leden. Waar: De Open Hof, donderdag 15 oktober om uur Hoe meld je je aan? Elke zondag in De Open Hof bij de dienstdoende ouderling of diaken. Of bel of mail met John van den Berg: / Raad Omzien Naar Elkaar Intekenen ontbijt gemeentezondag Op zondag 27 september vieren we onze jaarlijkse startzondag. We beginnen net als afgelopen jaren met een ontbijt. We zullen de omega zaal omtoveren tot een gezellige eetzaal! Het ontbijt zal beginnen om 9.00 uur, aansluitend begint om uur de dienst. Om genoeg inkopen te doen, willen we jullie verzoeken je op te geven. Dit kan op de intekenlijst, die in de hal van de kerk ligt, of via de mail: of via telefoonnummer Natuurlijk is iedereen van harte welkom, ook als je je niet opgegeven hebt.(liefst wel opgeven graag!) Ook zijn we op zoek naar mensen, die het leuk vinden om iets te bakken voor na de dienst bij de koffie. De werkgroep vieringen Startzondag: Maak jij het verschil? Aanstaande zondag is de starzondag in de Open Hof. We beginnen met het traditionele gemeenteontbijt, inloop vanaf 8.45 uur, aanvang 8.55 uur. (opgeven zie elders). In de startviering die om uur gaat het bij de kinderen om de profeet Elia die de mantel over de schouders van zijn opvolger Elisa werpt als symbool van het overnemen van zijn profetentaken: het wakker en bij de tijd houden van de gemeente. Wie weet komt een van hen wel op bezoek De Open Hof Band doet mee met twee nieuwe nummers. Daarnaast nemen Joke, Doekele, Wim en Jaap afscheid als ambtsdragers in de Raad One, de voormalige diaconale en pastorale raad. En als de kinderen weg zijn wil ik in het verhaal en een overweging de actualiteit van vandaag - de vluchtelingen die voor onze grenzen staan - in verband brengen met de bijbelse boodschap van Omzien Naar Elkaar. Na de viering is er koffie, thee en limonade met wat lekkers en tijdens en na de koffie gaan we in 3 groepen uit een om een aantal belangrijke thema s in onze gemeente te bespreken. Voor de onderwerpen zie hieronder. Uiterlijk om uur sluiten we het programma af. Onderwerpen van de workshop op de startzondag: 1) In De Open Hof zijn ontzettend veel vrijwilligers actief, die heel veel werk verzetten. Voor sommige taken zijn zo mensen gevonden, voor andere taken is dat moeilijker. Dat roept de volgende vragen op: Is al het werk wat we doen nuttig? Welk werk zou er 9 in de kerk wel/niet moeten gebeuren? Hoe geven we daar vorm aan? En welke kwaliteit is daarvoor nodig? Dora van de Velde en Laurens Koelewijn gaan met jullie in gesprek over deze vragen en zijn benieuwd naar jullie creatieve ideeën. 2) We vormen samen een gemeenschap, maar weten we ook wie we zijn en hoe we heten? Het blijkt vaak lastig iemand te vinden, zeker ook voor nieuwkomers in onze gemeenschap. Daarbij horen de volgende vragen: Hoe geven we onze gemeenschap een gezicht en past een smoelenboek daarin? En zo ja hoe doen we dat? Rudy Assink en Dingeman de Jong zijn benieuwd naar wat jullie daarvan vinden en hoe dat dan praktisch vorm zouden kunnen geven. 3) In de afgelopen jaren hebben we op verzoek van de jeugd verschillende experimenten in de vieringen gedaan. Daarop waren de reacties heel divers, van afwijzend tot positief. De vragen zijn: Wat is de plek van de jeugd in de vieringen? En zijn we als gemeenschap bereid om hen ruimte te geven? De jeugdkerkers gaan graag met jullie in gesprek over wat hun wensen zijn en zijn benieuwd naar wat jullie daarvan vinden. Dit gesprek is een opmaat naar een voorstel dat naar de werkgroep vieringen en het breed moderamen zal gaan. Nadrukkelijk zijn bij deze workshop zowel mensen welkom die alles liever bij het oude houden, als mensen die vernieuwing wel op prijs stellen. Bedankt Corry en Hannie, Henk en Gosewien In onze gemeente worden de bloemengroeten vanuit onze zondagse vieringen door Corry Evers verzorgd. Na dit een groot aantal jaren te hebben gedaan, gaat Corry haar taak neerleggen. Als dank daarvoor willen wij haar op startzondag nu zelf in bloemetjes zetten. Hannie van Zalinge gaat de taak van Corry overnemen, waarvoor bij voorbaat hartelijk dank. Ook willen we Henk Borren gaan bedanken. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor het bijhouden van de ledenlijst van de Open Hof. Inmiddels wordt er al gebruik gemaakt van één centraal ledenregister bijgehouden door Gosewien Heije op het kerkelijk bureau bij de Beatrixkerk. Alle vier, Corry en Hannie, Henk en Gosewien, namens de gemeente van de Open Hof: hartelijk dank voor jullie inzet. Hans Reedijk Klubnieuws!! Vind je het leuk om op vrijdagavond een spelletje te doen, te knutselen, naar een verhaal te luisteren? Kom dan!!! Neem een vriendje of vriendinnetje mee!! Op vrijdag 9 oktober begint de Klub weer van uur voor groep en voor groep Meer informatie volgt in de uitnodiging. Ook zijn we nog op zoek naar extra leiding. Je bent welkom vanaf 15 jaar. Met vragen kunt u/je mailen naar: of bellen met Annet: Hopelijk tot ziens op 9 oktober! Linda, Lenneke, Annet, Irma en Elja GEZAMENLIJK NIEUWS DE OPEN HOF EN EMMAUS Ede voor vluchtelingen Kerkelijk Ede heeft een bevlogen diaconaal consulent: Jan de Kluijver. Hij is speciaal aangesteld om diaconale steun uit te voeren en te coördineren voor mensen die hulp nodig hebben. Volgens De Kluiver is de kans groot dat het vluchtelingenvraagstuk in Ede concrete gezichten gaat krijgen wanneer naar zijn zeggen de gemeente Ede een plek voor zeshonderd vluchtelingen op het oog heeft. Gelukkig wordt er vanuit verscheidene kerken in Ede al concrete hulp geboden en aangeboden aan vluchtelingen in ons midden. Maar als het plan van de gemeente Ede doorgaat, hoopt Jan ook op een gezamenlijke kerkelijke inspanningen voor vluchtelingen die soms niet meer hebben dan één plastic tas met bezittingen. Wat zouden wij als mensen van de kerk daaraan kunnen bijdragen? Dat brengt de vraag heel dicht bij onszelf. Wat ik, of wij, daarin concreet kunnen doen voor onze hulpbehoevende medemens. Ik zie het ook als een kans om te laten zien wat je geloof en je woorden waard zijn. Hans Reedijk

10 10 KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS SAMENWERKENDE KERKEN KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS SAMENWERKENDE KERKEN Laan der Verenigde Naties 94, tel Pastores: Ds. J.J. Reedijk, tel J.A.Th.M. Lucassen, tel Ds. L. van Zanden, tel L. van Laar, tel Secretariaat Cora: Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede, Verslag Cora Vergadering 31 augustus Opening Verhaal van een vluchteling. 2. Verslag 22 juni Geen opmerkingen, verslag wordt goedgekeurd. De content op de website is hier en daar behoorlijk achterhaald. Met het nieuwe infoboekje wordt een updateslag gemaakt. 3. Mededelingen van de voorzitter Het nieuwe infoboekje is bijna klaar. Draft concept wordt rondgestuurd. Het rooster 2016 is bijna rond, Pasen gaan we zelf doen. Er moet nog een gave viering gekozen worden. Mogelijk organiseren we volgend jaar een interreligieuze viering op een zondag dat Hans Reedijk is ingepland als voorganger. Fusie: Vertegenwoordiging van de classis is in overleg met alle partijen om er in 2015 samen uit te komen. 4. Financiën. De Cora rekening is weer beschikbaar. Betalingen die via kerkelijk bureau zijn gegaan zijn nog niet helder, maar daar wordt aan gewerkt. Voor formalisering van bijdragen vanuit de moederkerken moeten nog jaarrekeningen en begrotingen opgesteld worden. Er is in de gemeente onduidelijkheid over de financiën en geldstromen van en naar de moederkerken. Uitleg hierover komt ook in het nieuwe infoboekje. 5. Evaluatie zomerperiode. Vieringen met Open Hof. Veel bezoek en is een prima oplossing in de zomer periode. Wordt ook in 2016 toegepast. Nieuwe aanpak paaskaars: deze is goed bevallen. We houden het zo. 6. Evaluatie Roze Viering Annie en Arie willen graag de meningen verzamelen. De Cora gaat daarmee akkoord: stuk kan in kerkblad en Emmaüs Nieuws. 7. Viering met de Turkse moskee 6 september. Woensdag horen we hoeveel mensen er van de moskee komen. Mensen maken de viering mee, achteraf een gesprek met uitleg over hoe en wat we doen. Peter is verhinderd en regelt een gespreksleider. Hans Reedijk licht in de viering (liturgische) zaken toe en vult aan in het gesprek. 8. Vacature pastoraal werker. Voor pastoraal werkers bestaat eigenlijk geen procedure. We nemen de opties voor adverteren en communiceren door. 9. Routekaart bij overlijden. Draaiboek is volledig. Er zijn nog een paar puntjes op de i te zetten en kan daarna gecommuniceerd worden 10. Rondje langs de Teams. Dienst aan de Wereld zal gaan communiceren over collecteopbrengsten via Emmaüs Nieuws. De seriecollectes worden geëvalueerd Deze insteek is gekozen om het rendement van de collectes te vergroten. Er komt een ontmoetingsdiner in het kader van de Week van de eenzaamheid. 26 september is er een AED training, 24 oktober BHV training. Protocol voor reanimatie hangt naast de kapstok. Iedereen kan begrotingen en wensen aanleveren bij de penningmeester. Witte donderdag heeft Kleopas de kerkzaal, we moeten dus een alternatief zoeken voor onze ideeën voor een maaltijd op deze dag. 11. Rondvraag. In november is een gemeenteavond niet doorgegaan. Organiseren de voorgangers nog een gemeenteavond? Zal met de voorgangers overlegd worden. 40 dagen kalender: in de volgende vergadering besluiten we of we weer willen meeliften met Wageningen of dat er alternatieven zijn. AED en BHV cursus Er worden weer een AED en een BHV cursus georganiseerd in Emmaüs. Op zaterdag 26 sept. zit de ochtend al vol, maar vanaf uur tot uur kunt u zich nog opgeven voor de AED cursus. Wij zorgen dan ook voor broodjes. En voor de BHV cursus kunt u zich ook opgeven. Deze is op zaterdagochtend 24 oktober van 9.30 tot uur. Graag opgeven via telefoon: of via de mail: Lenie Wielink Beheerder Parijs Als afscheidscadeau kreeg ik vorig jaar van de Emmaüs gemeente een reis naar Parijs cadeau. Door ons verblijf in Israël was het er nog niet van gekomen, maar in juli ben ik samen met Daniel 6 dagen in Parijs geweest. We hebben genoten van een goed hotel, lekker eten, museumbezoek, concerten, een boottocht en nog veel meer. We willen jullie hartelijk bedanken voor dit fijne cadeau! Daniel en Marijke van den Bos Voorbereiding Kerstnachtdienst met Harm Knoop Maandag 5 oktober is er een avond met Harm Knoop om de Kerstnachtdienst voor te bereiden. Van uur in zaal 5 in Emmaüs. Harm wil deze viering graag samen met gemeenteleden voorbereiden. Wat betekent Kerst, de Kerstnacht voor u, voor jou? U/jij kunt je aanmelden tot woensdag 30 september bij Annie Benjamin, of Voorbereiding van de Paasvieringen In 2016 willen we de vieringen op weg naar Pasen graag als gemeente zelf voor bereiden. 1e Paasdag zal Jaap Neerken voorgaan. Het kan inspirerend en verbindend zijn om als gemeente hierin samen op te trekken. Heeft u/heb jij hiervoor belangstelling meld je alvast aan bij Annie Benjamin, of In oktober zal waarschijnlijk de eerste voorbereidende bijeenkomst zijn. Namens werkgroep vieringen, Annie Benjamin Bloemen We hebben met elkaar de goede gewoonte om de bloemen van de zondagse viering aan iemand te geven. Bijvoorbeeld bij ziekte of bij een blijde gebeurtenis of soms ook zomaar. En altijd is er wel iemand die spontaan een bestemming voor de bloemen heeft. En dat houden we ook zo. Om te voorkomen dat iemand op twee opeenvolgende zondagen de bloemen krijgt, en een ander helemaal niet, is het handig om vooraf even achterin het intentieboek, dat op de tafel in de hal ligt, te kijken. Daar staan de namen van de personen die de bloemen ontvangen hebben. Geke ter Velde PODIUM ALGEMEEN Beste Arie en Annie Waarom toch een roze zondag? Ik vind het van de zotte dat men daar een extra zondag aan besteedt. Wij zijn allemaal mensen waar God van houdt, wat voor aard we ook maar mogen hebben. Of zijn wij als gewone mensen toch anders? Uit principe kom ik op roze zondag in ieder geval niet in de kerk. Hartelijke groet, Judith van de Kraats Dubceksingel 76

11 KERKVENSTER Radio Ede FM Frequenties: kabel: FM 93.1, ether FM Programma s oktober, elke maandagavond: uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwist. Herhaling: zondag 8.30 uur uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a. Redactie: Ds. Arie Romein, Adriana Balk, Anton Kanis, Marcel Westra en Daan Laban. Herhaling: zondag en uur uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Bea Koops, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein Herhaling: zondag uur. Programma kerkvenster 5 oktober 2015 Interview met Els Kok en René Visser over: Ken Hem. Een christelijke community voor de wijk Kernhem. Lied van de Week: Nu lig ik wakker in de nacht (NLB 88a) Column: Drs. Yme Horjus. Vocale en instrumentale muziek. Actuele berichten. 12 oktober 2015 Vraaggesprek met Drs. Peter Jansen over: De encycliek Laudato Si. Lied van de week: Venite exultemus Domino (NLB95a). Column: Ingeborg Kriegsman. Muzikale fragmenten. Actuele berichten. 19 oktober 2015 In de rubriek: In t Vizier praten drie redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk, geloof en samenleving. Lied van de Week: Alle einden der aarde. (NLB 98d). Column: Willemien Vreugdenhil. Muzikale aanvulling. Actuele berichten. 26 oktober 2015 Interview met dokter Nico Wolswinkel over: Christian Medical Fellowship. Lied van de Week: Gij alle volken, loof uw Heer en God (NLB 117a). Boekbespreking: Daan Laban. Actuele berichten. Intermezzo s: muziek en zang. KERKELIJKE STAND GEREFORMEERD Overleden 11 augustus 2015: H.G.E. Golberdinge-Moen, Buurtscheuterlaan 95, 72 jaar 18 augustus 2015: A.A. Pronk-van Ketten, B. van Lyndenlaan 35, B., 90 jaar 15 september: W. Odijk-Bronsvoort, Eikelakkers 119, 86 jaar Nieuw Mw. E.S. Hoogerbrugge met Linde Hoogendoorn, Nwe Kazernelaan 19 Mw. T.A. Hisken-van den Berg, Oldenhofplantsoen 55 H.G. Tornij, Erasmusstate 75 N.V. Menningh, Hoefweg 123 R.E. van Bergen, Edendreef 5 R. van Dalen, Markiezenhof 30 Dhr. en mw. Neuman-Looijaard, Burg. Van Dijkeplein 86 Gedoopt 19 juli 2015: Jorrin Quang Khai Fluit, Vietnam Gehuwd 8 sept. 2015: D.M. van der Eijk en M. van Bruxvoort, Haviklaan 21 Verhuisd M. Berghmans en S. Vlug, Oude Kerkplein 21 naar St. Hubertuslaan 45 B.A. Zwiers-Verhagen, Leeghwaterstraat 107 naar Platteelhof 3/ A. Brouwer-Langelaar van A. Agneslaan 9 naar Huijghenslaan 69 G.A. Hartsema-Hoft, Koelhorst 83 naar Groenendaal 930 E. Verhoef, Roopoplaan 36/1 naar Bunschoterweg 54 Fam. Van Laar, Eikelakkers 45 naar Nwe Kazernelaan 69 Fam. Van Veen, Bospoort 35 naar Beekhuizerzand 13 Dhr. en mw. Hotting-Waaijenberg, Rembrandtlaan 12 naar Lumierestraat 17 E.P.M. Kamstra, Maandereind 22 naar Prinsesselaan 19 L. Kamperman, Erasmusstrat 94 naar Schaapsweg 20C R. Willemsen, Trompstraat 15 naar Telefoonweg 58/13 Overgeschreven Naar Taborgemeente: Mw. M.H. vd Ploeg-Noort, Vondelingpark 53 Naar Bilthoven: D.A.J. Davidse, Hoefweg 35 Vertrokken G.J. vd Scheur, Nwe Stationsstraat naar Suriname J. Bruggers, J. van Stolberglaan 15 naar Enschede M.J. en J.J. Sustronk, Wandscheerstraat 9 naar Enschede N.P. van der Wildt, P. Potterstraat 14 naar Enschede W.R. Eikenhorst, ML Kingstate 89 naar Helmond Dhr. en mw. Peelen, Stroe-Allee 1 naar Barneveld P.J.P. Hagenbeek, IJssel de Schepperlaan 25 naar Bennekom J.D.F. Homburg, Schralenhouw 14 naar Maastricht M.L. Kopinga, Floralaan 74 naar Amersfoort W.L. Nauta, Verl. Maanderweg 85 naar Rhenen Redactie Gerben Rietman Financiën en adressen Kopij inleveren via naar vóór uur op de in het Kerkblad aangegeven inleverdata Kerkelijk Bureau (Gereformeerde Kerk en Hervormde Taborgemeente) W. de Zwijgerlaan 4a, 6713 NT Ede, tel Openingstijden: woensdag en vrijdag van 10 tot 12 uur Bijdrageadministratie: mw. Dilly Harkema Ledenadministratie: mw. Gosewien Heije Tevens voor adreswijziging, opzegging en aanmelding van dit Kerkblad Gereformeerde Kerk webpagina: Bankrekeningnummer voor vrijwillige bijdragen, giften en collectebonnen: NL11 INGB t.n.v. Gereformeerde Kerk Ede Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van 20 stuks à 0,75 = 15 en van 20 stuks à 0,50 = 10 door het overmaken van het juiste bedrag o.v.v. het aantal Diaconie Voor giften bankrekeningnummer: NL21 RABO t.n.v. Diakonie Gereformeerde Kerk Hervormde Taborgemeente Bankrekeningnummers voor vrijwillige bijdragen, giften en collectebonnen: NL90 SNSB of NL02 INGB t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Taborgemeente Ede Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van 20 stuks à 1,25 = 25 en van 20 stuks à 0,75 = 15 door het overmaken van het juiste bedrag o.v.v. het aantal Diaconie en zending Voor giften bankrekeningnummer: NL81 INGB t.n.v. Diakonie Hervormde Taborgemeente Ede

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp. Thema:

Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp. Thema: Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp Thema: Welkom Aansteken van de Paaskaars & Lezen van het gedicht door Merel en Ezra Kaars, jij mag branden in ons midden; branden bij

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

13 december 2015 Derde zondag van Advent

13 december 2015 Derde zondag van Advent 13 december 2015 Derde zondag van Advent Dienst met de catechesegroep gehandicapten Bevestiging van Trudy van Wijngaarden tot diaken 9.30 uur Organist: Jan Quakkelaar Muzikale medewerking: fam. Blom -

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Orde van de dienst van van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep

Nadere informatie

VOORBEREIDEN op ontmoeting

VOORBEREIDEN op ontmoeting VOORBEREIDEN op ontmoeting De klok luidt Muziek NADEREN tot de Eeuwige Intocht met lied Wees welkom allemaal Ontsteken van de kaarsen Stilte en welkom Aanvangsgebed met Bemoediging (C2G en gemeente) Votum

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

Wat is jouw topmoment?

Wat is jouw topmoment? Zondag 21 februari 2016 2e zondag 40 dagentijd Wat is jouw topmoment? Begroeting (ouderling van dienst) We gaan staan Welkom Zingen: Vrede voor jou Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah. : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector/Lectrice Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. R.A. Ferwerda Lied voor de dienst: 546 vers 1, 2, 3, 4 en 5.

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Palmpasen zondag 20 maart 2016 doopfeest van Jacob Ferdinand Bos

Palmpasen zondag 20 maart 2016 doopfeest van Jacob Ferdinand Bos Palmpasen zondag 20 maart 2016 doopfeest van Jacob Ferdinand Bos Orgelspel Terwijl de kaarsen worden aangestoken zingen we: NLB 598 Als alles duister is 1 Welkom Stilte Bemoediging: V: Onze hulp is in

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk!

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk! Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs Thema: delen maakt je rijk! Voorganger : Tina Kerssies Organist : Fokke v d Woude Welkom en mededelingen Aansteken van de liturgiekaars

Nadere informatie

ZONDAGSBRIEF 14 mei 2017

ZONDAGSBRIEF 14 mei 2017 ZONDAGSBRIEF 14 mei 2017 WELKOM Van harte welkom in de Lindtse kerk. Een bijzonder welkom als u, als jij vandaag gast bent. Wij wensen u en jou een goede dienst toe. DE DIENST VAN VANMORGEN Voorganger

Nadere informatie

Welkom in de Menorah Thema: Genieten. : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah Thema: Genieten. : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah Thema: Genieten Voorganger Ouderling v. dienst Organist Trompetist Medewerking : ds A.H. Boschma : dhr. A. Boven : dhr. R.A. Ferwerda : dhr. S. Knol : 25++ groep WELKOMSTDIENST 21

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen Talenten gezocht!! Ieder mens heeft zijn of haar eigen gaven en talenten gekregen. Herken je jouw talenten in een van de pijlen? Mogen we je dan vragen of je een paar uur van je tijd aan de gemeente wilt

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN DUINZICHTKERK - STARTZONDAG zondag 21 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Van harte welkom in de Duinzichtkerk op startzondag. De activiteiten rond deze

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag 9-10-2016 Voorganger: Organist: m.m.v. Locatie: Afscheid van: Bevestiging van: ds. Nita van der Horst-Kattenberg Sander vd Houten

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Dorpskerk. Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Dorpskerk. Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur PROTESTANTSE KERK CASTRICUM Dorpskerk Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur Zij raken niet vergeten die ons zijn voorgegaan. blijvend met ons verbonden. Namen, gedragen en geschrevenin de holte van

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Zondag 4 oktober 2015

Zondag 4 oktober 2015 Zondag 4 oktober 2015 Zuiderkerk Nieuw Amsterdam Veenoord Thema: De mens heeft een maatje nodig. Voorganger: Ds. Elly Wisselink Organist/pianist: Willy Misker M.m.v. de Cantorij o.l.v. Willy Misker Groen

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog! Zondag 3 juli 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wolter Broekema Ouderling van dienst: Sandra Dubbink Organist: Henk de Gooijer Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries FreeXS Orgelspel

Nadere informatie

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen Met medewerking van - Voorganger: Ds. Richtsje Abma - de Oosterlichtband onder leiding van Willem Boersma - Hans Koster, Bianca Posthumus, Martijn Bakker, Ronella van der Torre, Ilse van der Torre - Ouderling:

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus Zondag 27 september Markus 9, 30-37 Overdenking Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus 1) Ongemakkelijk gevoel Ik kreeg een beetje een ongemakkelijk gevoel toen ik dat gedeelte

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is altijd prettig als de Bijbel zelf aangeeft, hoe je iets moet lezen. Soms zijn er van die verhalen of gelijkenissen, waarvan ik bij een eerste

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 11 e zondag van de zomer 31 augustus 2014 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Herman Nijhuis : Nelleke van Schaardenburgh : Līga Vilmane

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid 1 Petrus 4,6 Gastvrijheid Avondmaal Liturgie Voorzang: Gez 156,1.2.4 Welkom Stil gebed. Votum Zegengroet Zingen: Ps 84,1.2 Wet Zingen: Ps 135,3.12 Gebed Schriftlezing: - Genesis 18,1-10a - 1 Petrus 4,7-11

Nadere informatie

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander LITURGIE openluchtdienst 28 juni 2015 15.00 uur thema: Jij en die ander voorganger: Durk Muurling muziek: Harry, Wilma, Debbie, Bendja, Rianne, Wim Woord van welkom We zingen staande: opwekking 539 Kom

Nadere informatie

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken 6 september 2015 Openingslied Wij zoeken U als wij samenkomen hopen dat Gij aanwezig zijt, hopen dat het er eens van zal komen: mensen in vrede

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 9 maart 2014, 1 e zondag in de 40-dagentijd, medewerking van De Lofstem uit Lemele Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Voorganger: ds. Kees Benard Organist:

Nadere informatie

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer Dienst in de Dorpskerk Heemskerk 3 mei 2015 en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer voorganger: ds Marco Visser vleugel: David Rip voorlezer: Corry van Gemeren ouderling: Feija Stuart diaken:

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis. Opnieuw beginnen

KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis. Opnieuw beginnen KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis Opnieuw beginnen voorganger: ds. Hans van Solkema i.s.m. de Linde, de Springplank en de Gouden Emmer begeleiding: Ons Genoegen ONTMOETEN welkom

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 6 augustus 2017 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist:

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds B. Bootsma; ouderling van dienst: Mw. R.Tj. Steinvoort-de Groot; diaken van dienst: Mevr. W. de Vlieger-Moll, organist Gert Boersma Derde

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor de SIEN-dienst op zondag 6 november 2016 Thema: Dank je wel! Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 15.00 uur Pianist: Henk Dubbink Voorganger: ds. Kees Benard = = =

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen

Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen Voorganger: Leonard van Wijk Orgel: Els Dijkerman Ouderling: Pieter Bas ter Maat Lector:

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie