Stadsmuseum Almelo. Verslag over het jaar Bestuur Museum Bijlagen I en II. Stadsmuseum Almelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsmuseum Almelo. Verslag over het jaar 2013. Bestuur Museum Bijlagen I en II. Stadsmuseum Almelo 21-3-2014"

Transcriptie

1 Stadsmuseum Almelo Verslag over het jaar 2013 Bestuur Museum Bijlagen I en II `De tekenen van het verleden zijn overal zichtbaar. We hoeven maar om ons heen te kijken. We kunnen de onttoverde wereld hertoveren door het verleden te zien. Wij zijn allemaal afhankelijk van het verleden om te overleven, en we varen op ons verleden om voort te kunnen (W. Bilderdijk) Stadsmuseum Almelo

2 Jaarverslag van Stadsmuseum Almelo 2013 Ook in het jaar 2013 werd het Stadsmuseum Almelo geëxploiteerd voor rekening en verantwoording van de Stichting Museum voor Heemkunde Almelo. Het bestuur van de Stichting bestond gedurende het jaar uit de volgende personen: C. Vellenga Voorzitter L. van der Laan Secretaris J. Rutgers Penningmeester Mevr. R. Bolk Lid Tot september 2013 A. Eshuis Lid D. Schlüter Lid J. Evers Lid H. Bloebaum Lid Vanaf december 2013 Tj. van Drooge Lid Vanaf december2013 Het bestuur vergaderde in dit jaar 6 keer. In de eerste helft van het jaar werd in aansluiting op die in het jaar 2012 met de contactambtenaar van de gemeente veel tijd en energie gestoken in de voorbereidingen voor de nieuwe subsidie regels van de gemeente,die in het verslagjaar zouden worden doorgevoerd. Al snel bleek dat het omschakelingsproces, mede door het wegvallen van de contactpersoon, in de relatie met de gemeente stil viel. Pas tegen het einde van het jaar werd de draad door een nieuwe contactpersoon weer opgenomen. Gebleken is dat de activiteiten van het Stadsmuseum goed aansluiten op de doelstellingen van het gemeentelijke beleid en de kernpunten die daarin zijn aangegeven. Dit komt tot uiting in de educatieve programma s, met name gericht op leerlingen van het basisonderwijs en middelbare school en het inrichten van wisselcollecties in decentrale locaties. Ook is het museum beschikbaar voor derden als locatie voor bijzondere gelegenheden. Al deze activiteiten zouden niet mogelijk zijn zonder de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Het bestuur is dankbaar voor de grote bijdrage die deze mensen ook dit jaar weer hebben geleverd aan het functioneren van het Almelose Stadsmuseum. Er zijn contacten gelegd met het Werkplein en Scoop voor het werven van vrijwilligers en het museum is ook beschikbaar voor plaatsing in het kader van herintredingtrajecten of het verrichten van onbetaalde arbeid met behoud van uitkering. Erkentelijk is het bestuur ook voor de inzet van de twee vaste medewerkers. Het verlies van de vaste suppoost per 1 januari kon mede door een herschikking in de werkzaamheden worden opgevangen, waardoor de openingstijden in slechts zeer beperkte mate werden beperkt. Veel aandacht bleef ook in dit jaar uitgaan naar de voortgang van de voornemens tot een totale herinrichting. Wil het museum ook voor de toekomst aantrekkelijk blijven voor een in de lokale geschiedenis geïnteresseerd publiek en ook jongere generaties aanspreken dan zal aandacht voor en focus op de wijze van presenteren en het benutten van nieuwe mogelijkheden een voortdurende prioriteit moeten zijn bij bestuur en staf. Uiteraard moeten hiervoor de vereiste middelen beschikbaar 2

3 komen. De contacten met Bureau Bent werden gecontinueerd. Waar de plannen mede bestaan uit een wijziging in het gebruik van de ruimtes in het museum en in verband daarmee bouwkundige aspecten aan de orde komen, werd helaas weinig voortgang geboekt omdat het niet lukte daarover met de gemeente als eigenaar van de panden en eventueel vergunnende overheid in ( verkennend) overleg te komen. Met een architectenbureau is contact gelegd voor het bekijken van de mogelijkheden voor een andere invulling van het Heydapand. In de context van de expositie van P.P. Hattinga Verschure heeft het museum twee prenten aangekocht. Eén maakte deel uit van de expositie; een tweede is gemaakt in opdracht van het bestuur en is een impressie van het museum en binnentuin. Voor deze aankopen is externe financiering gevonden. Voorbereidingen werden getroffen voor het kunnen voldoen aan de aangescherpte ANBI-voorwaarden. De gevraagde informatie zal in januari 2014 op de website van het Stadsmuseum opvraagbaar zijn. In het verslagjaar werd het museum begunstigd met het restvermogen van een geliquideerde stichting. Het ontvangen bedrag is toegevoegd aan de reserves en is bestemd voor het uitvoeren van de vernieuwingsplannen. Door de gemeente Almelo, eigenaar van de beide panden waarin het Stadsmuseum is ondergebracht, werd adequaat voorzien in het onderhoud van het exterieur van de gebouwen en de fa. Eshuis zorgde weer voor een fraaie binnentuin, waardoor vooral in de zomerse periode de monumentale waarde van dit stukje Almelo sterk tot uiting kwam. De voorpui van het Heydapand werd beschadigd als gevolg van een kennelijke poging tot inbraak. Figuur 1 de cilinder is uit het slot getrokken Het totale aantal geregistreerde bezoekers kwam in 2013 op 1870 personen. Dit aantal is aanmerkelijk minder dan in de voorgaande jaren en beneden een meerjarig gemiddelde. Een duidelijke verklaring 3

4 hiervoor is er niet. Mogelijk heeft het koude voorjaar geleid tot minder museumbezoek en werden de exposities wat minder interessant geacht. Een dergelijk teleurstellend jaarcijfer is overigens niet i uitzonderlijk; ook voorheen was er soms een negatieve uitschieter. Het museum vroeg geen entreegeld. Dit van oudsher gevoerde beleid staat wel intern ter discussie mede ook in relatie tot de eerder genoemde herinrichtingsplannen. Publiciteit en Marketing Er wordt in dit hoofdstuk een onderscheid gemaakt tussen; Website - Website - Folder - Advertenties - Free publicity - Vitrine Bibliotheek Almelo - MUSEUMnieuws en Nieuwsbrief De website speelt een belangrijke rol in de presentatie van het museum tegenover de buitenwacht. Het verstrekt informatie over adres, openingsuren, wisselexposities en activiteiten. De site werd het afgelopen jaar door duizenden mensen bezocht. De mogelijkheid om via contact op te nemen met het museum werd door een paar honderd mensen benut. Het ging daarbij om een breed scala aan vragen (o.a. van scholieren die met een werkstuk bezig zijn, vragen op het terrein van de genealogie, exposities, voorwerpen en het doen van schenkingen). Dit onderstreept het belang en de noodzaak hier gericht aandacht aan te blijven schenken en informatie `up to date te houden. Bij het onderhoud en beheer van de computers en de server in het museum speelt de administratief medewerker, dhr. A. Spoler, een belangrijke rol. Folder De museumfolder blijft ondanks het toegenomen belang van de website een onmisbaar ondersteunend instrument in de pr en marketing van het museum. De folder werd uitgezet bij VVV s, musea in de regio, campings en hotels in Almelo en omgeving en is beschikbaar in het museum. Dit blijft een doorgaande activiteit. Vooral oudere bezoekers nemen ook nog vaak een folder mee om deze te gebruiken voor in een plakboek. Advertenties Gezien de kosten van adverteren is er vrijwel geen gebruik gemaakt van dit medium tijdens het verslagjaar. Voor de laatste keer is een advertentie in de Museumkijkwijzer geplaatst. In de toekomst zal ook terughoudend te werk worden gegaan op dit terrein. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat het rendement met betrekking tot bezoekersaantallen laag is als het gaat om adverteren. Free publicity, website en folder zijn om die reden voor het museum de belangrijkste communicatiemiddelen. Wel is onze tentoonstellingsagenda in de meeste regionale en provinciale bladen gratis geplaatst. Free publicity Het museum haalde met persberichten regelmatig de kolommen van de plaatselijke en regionale media of de 4

5 agenda s van landelijke media. In de regionale krant TC Tubantia zijn in het verslagjaar paginagrote verhalen gepubliceerd over de exposities via Twente en De andere Jans. De verschillende tentoonstellingen kwamen ook in de kolommen van weekblad `Ruiten Drie, Huis aan Huis, Gele raaf etc. Daarnaast staan wij vermeld op tal van toeristische websites. De conservatrice/educatief medewerkster was te gast in radioprogramma s van de lokale omroep in Almelo. Het genereren van `free publicity zal ook de komende jaren een belangrijk aandachtspunt zijn voor staf en bestuur omdat de ervaring leert dat dit veel effect heeft op de aantallen mensen die de verschillende exposities bezoeken zowel als op de wijze waarop er (positief) over het museum wordt gedacht en gesproken in Almelo en omgeving. Vitrine Bibliotheek Almelo In samenwerking met de Bibliotheek in Almelo mocht het museum een vitrine inrichten met voorwerpen en informatie. De vitrine wordt vooral gebruikt om exposities onder de aandacht te brengen. Deze samenwerking zal in 2014 worden voortgezet. MUSEUMnieuws en Nieuwsbrief Het museum heeft twee communicatiemiddelen richting donateurs en overige belangstellenden: het MUSEUMnieuws en de Nieuwsbrief. Het MUSEUMnieuws is in 2013 in februari, juni en oktober verstuurd naar zo n 475 donateurs, museummedewerkers, instellingen en pers. Het MUSEUMnieuws wordt vanaf 2007 ook digitaal verzonden. De uitgebrachte nummers bevatten onder andere artikelen, die (activiteiten in) het museum als onderwerp hebben. Uit de reacties op het MUSEUMnieuws blijkt dat velen het belangrijk vinden om op die wijze op de hoogte te worden gebracht van actuele ontwikkelingen met betrekking tot het museum. Het is daarom ook in 2014 van belang om met enige regelmaat de nieuwsbrief uit te brengen. Via dit medium kunnen ook oproepen worden gedaan voor ondersteuning van het museum of op welke wijze het geven van een schenking belastingtechnisch interessant kan zijn. Tenslotte hebben wij nog de Nieuwsbrief waarop een ieder zich via onze website kan abonneren. Thans hebben 94 mensen zich hierop geabonneerd. De Nieuwsbrief is in dit verslagjaar 3 keer (maart, juni en oktober) verschenen, telkens als er een nieuwe expositie werd geopend. Collectie Hoewel onzichtbaar voor publiek, is collectiebeheer een belangrijk deel van de functie van een museum. Met name op dit onderdeel is in 2013 een inhaalslag gemaakt. Doordat een vrijwilliger, de heer Dommerholt, in feite de taak van collectiebeheer waar kon nemen is er veel meer continuïteit gekomen. Twee andere vaste vrijwilligers werden meer aangestuurd en zo is er goede voortgang geweest in het controleren van de vaste standplaatsen. Bovendien is een voortvarend begin gemaakt met het fotograferen van de collectie. Nu wordt ook de database in AdLib steeds meer gevuld, zowel met gegevens als met afbeeldingen. Er is ook verder gegaan met het afstoten van voorwerpen volgens de Lamo*richtlijn. Bij het aanvaarden van aangeboden voorwerpen is zeer kritisch gekeken. Alles met elkaar heeft dat vruchten afgeworpen voor de toegankelijkheid van het depot. *Het ontzamelen van objecten gaat strikt volgens richtlijnen NMV, vastgelegd in de handleiding LAMO. (zie bijgevoegde, beknopte richtlijnen) Klimaat Dat was in 2013 hetzelfde als in De relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur waren in orde: Resp. 53 RV en 17 C. 5

6 Dit zijn, met minieme verschillen, ook de waarden in de expositiekamers. Er zijn geen grote schommelingen per etmaal. De RV wordt gemeten met een haarhygrometer. De 2 ontvochtigers, Defensor RT 310, werken naar behoren. De rolgordijnen in de expositiekamer zijn vervangen door verduisterende exemplaren. Dit komt zowel de te vertonen films ten goede alsook de zeer lichtgevoelige voor een expositie geleende objecten. Op de ramen van de benedenverdieping, grenzend aan de tuin, is nieuw UV werend folie aangebracht. Overig De administratief medewerker heeft in oktober 2013 de BHV cursus gevolgd. De educatief medewerkster zal de cursus volgen in jan/febr Educatieprojecten 2013 Van 6 maart t/m 3 april Willem en Mientje trekken de schuit Een educatieproject voor kinderen van basisscholen, groep 5/6 Het project gaat over twee Almelose kinderen aan het eind van de 19e eeuw: Willem en Mientje. Het is 1860, het kanaal van Almelo naar Nordhorn is druk in gebruik. Vervoer speelt zich nog voornamelijk over water af. De wegen zijn van zand en veranderden in modderpoelen als het regent. Later zijn het de treinen die mensen en goederen transporteren en nog weer later de bussen, vrachtwagens en auto s. Dit educatieproject is een samenwerking van de Openbare Bibliotheek Almelo, Janna van den Berg, KCO Zwolle en het Stadsmuseum Almelo. Het is zowel een verhalend als actief programma. De leerlingen werken op school met een leskist gevuld met originele museumvoorwerpen, die te maken hebben met water en vervoer. Met behulp van museumhandschoenen en vergrootglazen worden de voorwerpen uit de leskist onderzocht en beschreven. Aansluitend gaan de kinderen naar de bibliotheek, waar Janna van den Berg het verhaal over Willem en Mientje verteld. Daarna gaan de kinderen naar het Stadsmuseum waar ze opdrachten uitvoeren. Die opdrachten sluiten aan bij het verhaal en de werkjes uit de leskist. Door middel van een spel wordt een stad aan het water gebouwd, op een film is te zien wat zo n 100 jaar geleden de rol van kinderen was op een schip. Er wordt gepuzzeld over verschillende vormen van vervoer van langzaam, 100 jaar geleden, tot heel snel in Er worden oude boten nagetekend. Er kan gelopen worden in het zeel en er kan worden gehoepeld. Als alles klaar is, zijn de kinderen Professor in de Almelologie geworden. In 2013 kwamen 8 scholen met 13 groepen. Totaal aantal leerlingen: 292 6

7 7

8 Exposities en overig in Via Twente- - topografisch tekenaars op reis 20 oktober 2012 tot en met 2 februari 2013 In 1732 ondernamen topografisch tekenaars Cornelis Pronk en Abraham de Haen samen met hun opdrachtgever Andries Schoemaker een tekenreis door Overijssel, Drente, Friesland en Gelderland. Zij reisden via Twente en bezochten ook Almelo en omgeving. Daar maakten zij diverse tekeningen. Hun werk vormde de inspiratie voor topografisch tekenaar Peter Paul Hattinga Verschure om deze reis opnieuw te maken. In de zomer en herfst van 2008 tekende hij op dezelfde plaatsen de huidige situatie. In de tentoonstelling via Twente werd een Twentse selectie van originele tekeningen uit 1732 getoond, met daarnaast de tekeningen van Peter Paul Hattinga Verschure. Februari/maart Expositiezaal ingericht voor de educatiemaand Willem en Mientje. Voorwerpen die te maken hebben met vervoer. Mei 6-12 publieksevenement en expositie weefweek -Twentse Lente Festival- 31mei Optredens van schrijvers en muziek -Streekdracht i.s.m. het VIE (Utrecht)- 21 juni t/m 20 september Streekdrachten en de moderne varianten daarop, gemaakt door leerlingen van het Bonhoeffer college in Enschede onder auspiciën van het VIE. - De Andere Jans - Van 25 oktober 2013 t/m 25 januari 2014 Een expositie die een politieke en meer fantasierijke kant van Jan Jans laat zien. Lino- en houtsneden en gekleurde tekeningen met als onderwerp socialistisch getinte portretten, surrealistische landschappen, boerderijen en kerken. -AKC t.g.v. 100 jarig jubileum van de Almelose Korfbal Club- 9 oktober t/m 21 december Een mini-expositie in twee vitrines. Met o.a. oude foto s, medailles, trofeeën en aan korfbal gerelateerde curiosa uit het eigen archief van A.K.C. -optreden van Diet Gerritsen en combo- Zondag 15 december. Liedjes en teksten van Willem Wilmink 8

9 Genealogie De werkzaamheden van de Werkgroep Genealogie bestaan vooral uit: - Het digitaliseren van het archief "Scholten" ; het overgrote deel is reeds klaar, maar de 5 mappen "Nieuwe Almeloërs" en de 3 mappen "Joodse families" moeten nog ingevoerd worden. - Het archief "Rutgers" (66 mappen) moet in zijn geheel nog gescand worden. - De mappen met secondaire bronnen worden geïndexeerd. - Het streven is om al deze gegevens via de website van het museum toegankelijk te maken voor geïnteresseerden. - Op de Twentse Voorouderdag was het Stadsmuseum uiteraard vertegenwoordigd, alsmede op de Vrijwilligersmarkt in Almelo. - "Twente Genealogisch": (kwartaalblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging afd.twente) Er is meegewerkt aan het tweejarige project over Almelose schilders (met ook Almelose onderwerpen), achtergrondinformatie over één specifiek schilderij en toegevoegd een kwartierstaat van de betreffende schilder. Eén en ander werd gepubliceerd in "Twente Genealogisch". De Werkgroep bestaat thans uit : Jan Harzevoort, Johan Evers, Frans de Beurs, Albert de Wilde en Bert Dekker. Hans Steenhagen is in het afgelopen jaar,na een langdurige ziekte, overleden. Archeologie De werkgroep Bodem bestaat uit Adriaan Dorst en Albert Eshuis. De werkgroep heeft zich dit jaar vooral beziggehouden met het uitzoeken, registreren en opbergen van materiaal dat gevonden is bij de Bavinkstraat op de plek waar het appartementencomplex Bavink is gebouwd. Er zijn leuke vondsten bij, o.a. enkele grote delen van schalen van aardewerk en een borrelglaasje waarop een maatverdeling is gegraveerd. Heel bijzonder is de vondst van een onderkaak van een ree. Uit de vondsten is een kleine collectie samengesteld die in overleg met de woningstichting Beter Wonen zal worden tentoongesteld in de hal van het nieuwe complex. Daarnaast komt een paneel met een stukje geschiedenis van de omgeving. Op 3 en 10 april namen twee scholen deel aan het project Schatgraven in eigen collectie. Het was wederom een groot succes. Verder schreven we in de Archeologische Mededelingen van het Depot in Deventer een bijdrage over de vondsten van het Waagplein en namen we deel aan de gesprekken over de verbeteringen van de Archeologische Verwachtingenkaart van de Gemeente Almelo. 9

10 Bijlage I: Aanwinsten bibliotheek Bijlage II: Vrijwilligers Almelo, maart

Jaarverslag van het Stadsmuseum Almelo 2014

Jaarverslag van het Stadsmuseum Almelo 2014 Jaarverslag van het Stadsmuseum Almelo 2014 Het Stadsmuseum Almelo wordt geleid en gedragen door de Stichting Museum voor Heemkunde Almelo. Het aantal bestuursleden van de stichting bedraagt acht. Door

Nadere informatie

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud)

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud) 1 WERKPLAN 2014 1 COLLECTIE Beheer en behoud collectie. Het hele jaar door worden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat (de luchtvochtigheid en de temperatuur) worden

Nadere informatie

Jaarverslag van Stadsmuseum Almelo 2012

Jaarverslag van Stadsmuseum Almelo 2012 1 Jaarverslag van Stadsmuseum Almelo 2012 Ook in het afgelopen jaar 2012 werd het Stadsmuseum Almelo geëploiteerd voor rekening en verantwoording van de Stichting Museum voor Heemkunde Almelo. Het bestuur

Nadere informatie

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012 Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 1. Bestuur...2 2. Doelstelling van de stichting...2 3. Vrijwilligers...3 4. Activiteiten van de stichting...3 4.1 Archiveren, Inventariseren

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM ALGEMEEN - Het bestuur bestond op 1 januari 2013 uit: Rien van Heck, voorzitter Cees Jochems, secretaris Jef Lazaroms, penningmeester Wil

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Openbaar Vervoer Museum Doetinchem

Docentenhandleiding. Openbaar Vervoer Museum Doetinchem Docentenhandleiding Openbaar Vervoer Museum Doetinchem versie 1.0 6 februari 2007 Inhoud docentenhandleiding 1. Inleiding 2. Doelen en subdoelen 3. De rol van de docent in het museum 4. De doelgroepen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Verslag over het jaar 2016 van Stadsmuseum Almelo.

Verslag over het jaar 2016 van Stadsmuseum Almelo. Verslag over het jaar 2016 van Stadsmuseum Almelo. Het Stadsmuseum Almelo is het museum van de Stichting Museum voor Heemkunde Almelo. De Stichting is eigenaar van de collectie, behoudens de daarin opgenomen

Nadere informatie

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi NUMMER 116, 8 APRIL 2016 IN DIT NUMMER Platform educatie - lees verder Platform borgen - lees verder Kijkje in de keuken - lees verder Subsidies Themafonds Digitalisering Collecties Groningen - lees verder

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg. Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg Ooststraat 10 A, 4357 EB Domburg Inleiding

Jaarverslag 2013 Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg. Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg Ooststraat 10 A, 4357 EB Domburg Inleiding Jaarverslag 2013 Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg Ooststraat 10 A, 4357 EB Domburg Inleiding Het verslag beoogt inzicht te geven in wat gedurende

Nadere informatie

Stichting Apothekersmuseum Kisters Jaarverslag 2012

Stichting Apothekersmuseum Kisters Jaarverslag 2012 Stichting Apothekersmuseum Kisters Jaarverslag 2012 Van der Molenallee 14 6865 CG Doorwerth Foto: Hr. Hogeboom, 2012 1 Stichting Apothekersmuseum Kisters Correspondentie-adres t.a.v. Mw. M. Kisters-Ascherman

Nadere informatie

Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2013

Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2013 Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Bestuur 3 2. Doelstelling van de stichting 3 3. Vrijwilligers 4 4. Activiteiten van de stichting 4 4.1 Archiveren, Inventariseren en beschrijven

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden Beleidsplan 2014-2016 Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 1 januari 2014 pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Beschrijving van de Stichting 2.1 Historie 2.1 De Stichting op

Nadere informatie

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016 Cultuur in het Groen Stichting Promotie Groen Midden-Delfland Jaarverslag 2016 Inleiding De stichting Promotie Groen Midden-Delfland is in 2010 opgericht en beschikt sinds 2011 over een ANBI-status. Doel

Nadere informatie

Jaarverslag. Stadsmuseum Hellevoetsluis

Jaarverslag. Stadsmuseum Hellevoetsluis Jaarverslag Stadsmuseum Hellevoetsluis 2015 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van het Stadsmuseum Hellevoetsluis, waarin o.a. voor de subsidiëring op hoofdlijnen verslag wordt gedaan van het reilen

Nadere informatie

Jaarverslag. Stadsmuseum Hellevoetsluis

Jaarverslag. Stadsmuseum Hellevoetsluis Jaarverslag Stadsmuseum Hellevoetsluis 2014 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van het Stadsmuseum Hellevoetsluis, waarin o.a. voor de subsidiëring op hoofdlijnen verslag wordt gedaan van het reilen

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum.

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum. 2 INTRODUCTIE is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het. In het wordt de geschiedenis verteld aan de hand van schilderijen en voorwerpen. Je gaat met de groep naar het museum. In dit werkboekje

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2009. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Organisatie... 5 Organisatiestructuur... 5 Bestuur... 5 Raad van Toezicht... 5 Ontstaansgeschiedenis... 5 Conclusie en aanbevelingen... 6

Nadere informatie

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE Beleidsplan IVN Deventer 2013-2014 Het bestuur van IVN-Deventer wil met dit beleidsplan haar visie en missie uiteen zetten en van daaruit haar plannen voor

Nadere informatie

Stichting Het Klederdrachtmuseum

Stichting Het Klederdrachtmuseum Stichting Het Klederdrachtmuseum Museum voor Nederlandse klederdracht Bedrijfsplan 2016-2020 (verkorte versie) Jolanda van den Berg November 2016 1.1 Doelstelling: De stichting heeft ten doel het tot stand

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Inleiding In 2011/2012 heeft de Stichting In den Scherminckel haar 40 jarig bestaan gevierd. Een jaar om op terug te kijken,

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Mijn Stad Mijn Dorp. Resultaten eerste fase. Wendy Oude Nijeweme d Hollosy

Mijn Stad Mijn Dorp. Resultaten eerste fase. Wendy Oude Nijeweme d Hollosy Mijn Stad Mijn Dorp Resultaten eerste fase Wendy Oude Nijeweme d Hollosy lunchbijeenkomst HCO - 26 oktober 2009 1 Inhoud van deze presentatie: Waarom Mijn Stad Mijn Dorp? Resultaten eerste fase (2008-2009)

Nadere informatie

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Augustus 2012 Karina Brouwer 2 Inhoudsopgave Wat is Uit-in-Noord-Holland?... 5 Bezoekersaantallen...5 Agenda...7 Editorial...7 Tips...7 Acties...7 Nieuwsbrief...7

Nadere informatie

Eerste evaluatie Senioren Ontmoetingspunt (in cultuurcluster t Brewinc)

Eerste evaluatie Senioren Ontmoetingspunt (in cultuurcluster t Brewinc) Eerste evaluatie Senioren Ontmoetingspunt (in cultuurcluster t Brewinc) Gelijk vanaf de officiële opening op zaterdag 17 september 2011 is het Senioren Ontmoetingspunt in cultuurcluster t Brewinc een groot

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN Bestuur Het bestuur was in 2011 als volgt samengesteld: Dhr. K.E. Koeman voorzitter Dhr. E. Lijnzaad vice-voorzitter *) Mw. J. Albers secretaris Dhr. J. Koekkoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Samenvatting Regionaal Archief Leiden Eén op de vijf Leidenaren heeft het afgelopen jaar informatie gezocht over de geschiedenis van Leiden en omgeving

Nadere informatie

PERSBERICHT 16 januari 2015

PERSBERICHT 16 januari 2015 Van: Carina Blokzijl Museum Gouda [Carina.Blokzijl@museumgouda.nl] Verzonden: vrijdag 16 januari 2015 12:36 Onderwerp: van Michel tot Israels Bijlagen: GeorgesMichel_Gezicht_op_de_heuvel_van_Montmartre.jpg;

Nadere informatie

Popmuziek. Project. Omschrijving van de activiteit

Popmuziek. Project. Omschrijving van de activiteit Project Popmuziek 2005-2006 2006 Omschrijving van de activiteit Een feestelijke start, lezingen, films, voorstellingen, een uitgebreid aanbod aan het primair en voortgezet onderwijs, Arend en Marije op

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

H V W. Beleidsplan 2014 2019

H V W. Beleidsplan 2014 2019 Inleiding H V W Beleidsplan 2014 2019 In het programma van de coalitie van CDA en PvdA in 2002 was opgenomen het punt: De oprichting van een historische vereniging om de geschiedenis van de gemeente Marum

Nadere informatie

OP BEZOEK! DE HESSENWEGEN IN MUSEUM LUNTEREN

OP BEZOEK! DE HESSENWEGEN IN MUSEUM LUNTEREN VROEGER EN NU Erfgoedleerlijn Ede OP BEZOEK! DE HESSENWEGEN IN MUSEUM LUNTEREN Bezoek met uw klas Museum Lunteren en sluit aan op de Erfgoedleerlijn Ede bij het thema ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN groep 5 en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Min40celsius. Bezoekersaantallen. Communicatie en openingstijden.

Jaarverslag Stichting Min40celsius. Bezoekersaantallen. Communicatie en openingstijden. Jaarverslag 2015 Stichting Min40celsius Op 5 maart 2015 is stichting Min40celsius (ANBI) opgericht. Door middel van een stichting kunnen we ons beter profileren en projecten financieren middels subsidieaanvragen

Nadere informatie

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Valkenswaard, 20 februari 2014 INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Pagina 1. Accountantsverslag 3 2. Algemeen 4 3. Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag. Stadsmuseum Hellevoetsluis

Jaarverslag. Stadsmuseum Hellevoetsluis Jaarverslag Stadsmuseum Hellevoetsluis 2013 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van het Stadsmuseum Hellevoetsluis, waarin o.a. voor de subsidiëring op hoofdlijnen verslag wordt gedaan van het reilen

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Factsheet over het educatieve aanbod

Factsheet over het educatieve aanbod De tentoonstelling in het Solomon R. Guggenheim Museum in New York, in 2012 Photo: David Heald Factsheet over het educatieve aanbod De tentoonstelling in het Cobra Museum Het Cobra Museum brengt van 5

Nadere informatie

Stichting Stadsfonds Almelo

Stichting Stadsfonds Almelo Stichting Stadsfonds Almelo Verslag over het jaar 2003 Jan Tooropstraat 70 7606 JW Almelo Tel. 0546-81 63 55 cjselm@hetnet.nl Jaarverslag 2003 inhoud pag. Samenstelling bestuur 7 Donateurs in 2003 7 Verslag

Nadere informatie

Eyso de Wendtstraat 9-11, 9291 ES, Kollum, (0511) , Mailadres;

Eyso de Wendtstraat 9-11, 9291 ES, Kollum, (0511) , Mailadres; ANBI-gegevens Naam: Stichting Oudheidkamer Mr. Andreae Kollum RSIN / Fiscaal nummer: 55.27.703 Contactgevens: Eyso de Wendtstraat 9-11, 9291 ES, Kollum, (0511) 45 28 33, Mailadres; lukas@lauwersmeer.com.

Nadere informatie

Het Mobiel Erfgoed Plein

Het Mobiel Erfgoed Plein Het Mobiel Erfgoed Plein 30 april 2017 Mobiele Collectie Nederland Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel

Nadere informatie

Historisch Museum Hengelo BELEIDSPLAN 2014-2018. Verleden heb je, toekomst moet je maken

Historisch Museum Hengelo BELEIDSPLAN 2014-2018. Verleden heb je, toekomst moet je maken Historisch Museum Hengelo BELEIDSPLAN 2014-2018 Verleden heb je, toekomst moet je maken September 2014 Inhoud Blz. Hoofdstuk 1 Waarom een Historisch museum en waarom in Hengelo 2 Hoofdstuk 2 Het Historisch

Nadere informatie

Agenda 2015. Overzicht activiteiten 2015.

Agenda 2015. Overzicht activiteiten 2015. Overzicht activiteiten 2015. Studiecentrum Het studiecentrum is elke woensdag- en zaterdagmiddag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. In overleg met H. Dortants is het regelmatig mogelijk om eerder toegang

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag 2015 Publicatie i.v.m. ANBI status 1 januari 2015 31 december 2015 Financieel jaarverslag 2015 1 INHOUD: Blad: 1) Bestuursverslag 3 a. Algemeen 3 b. Samenstelling van het bestuur

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR Artikel 1. Lidmaatschap Alle leden hebben het recht kandidaat-bestuursleden voor te dragen. Het bestuur beslist of

Nadere informatie

Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden Verwervingsprocedure

Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden Verwervingsprocedure 1. Verwerving Deze procedure is opgezet aan de hand van SPECTRUM-N: Standaard voor collectiemanagement in musea, versie 1.0 (2008). Omschrijving Het beheren en documenteren van de overwegingen bij potentiële

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN KUNSTHAL 45 VISIE MISSIE STRATEGIE

BELEIDSPLAN KUNSTHAL 45 VISIE MISSIE STRATEGIE BELEIDSPLAN KUNSTHAL 45 VISIE MISSIE STRATEGIE BELEIDSPLAN KUNSTHAL 45 VISIE Beeldende kunst heeft een grote toegevoegde waarde voor de samenleving. Door het kennisnemen van kunst kunnen mensen verrast

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING HATEMALO NEPAL

JAARVERSLAG STICHTING HATEMALO NEPAL 1 1 JAARVERSLAG STICHTING HATEMALO NEPAL 2012-2013 1 JULY 2013 Jaarverslag inhoud Voorwoord Organisatie 1 2 Activiteiten & Besluiten 3 Bezoek aan Nepal 4 Financiel verslag 5 Stichting Hatemalo Nepal Salamancapad

Nadere informatie

UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT

UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT In december gaat Stichting Jacques van Mourik het twintigste jaar in. Er is een unieke verzameling van bijna 650 werken

Nadere informatie

Jaarverslag van activiteiten 2016.

Jaarverslag van activiteiten 2016. Inleiding. Het afgelopen museumseizoen is er veel gebeurd. De wisselexpositie getiteld Geheimenissen der Aarde en Geslepen Schoonheid heeft veel aandacht gehad. Inmiddels hebben we besloten om deze tijdelijke

Nadere informatie

Help Pake en Beppe de vakantie door

Help Pake en Beppe de vakantie door Bijlage 1 Help Pake en Beppe de vakantie door Organisator: Museumfederatie Fryslân, zij doen dit in samenspraak met musea, archieven en theaters in Friesland. Subsidiënt: Provincie Fryslân. Uitleg over

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

Samenwerkingsprojecten in Nepal

Samenwerkingsprojecten in Nepal Jaarverslag 2016 1 Inleiding In dit verslag kunt u lezen welke activiteiten Stichting Chimding, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, in 2016 heeft uitgevoerd. Naast dit inhoudelijk jaarverslag

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer

Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer INLEIDING Stichting filmhuis De Keizer stelt zich ten doel films te vertonen die cinematografisch, kunstzinnig, inhoudelijk of anderszins meer te bieden hebben, voor een

Nadere informatie

In de maand januari overleed plotseling de penningmeester: R.A.J. van Delden. De ontstane vacature werd opgevuld door R. Crommelin.

In de maand januari overleed plotseling de penningmeester: R.A.J. van Delden. De ontstane vacature werd opgevuld door R. Crommelin. Jaarverslag Gelders Geologisch Museum 2012 Dit jaarverslag heeft betrekking op de periode 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 Bestuur In het begin van de verslagperiode bestond het bestuur uit: A.J.M.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

2. ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP LOCHEM (AWL) Door Jan Kleinen.

2. ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP LOCHEM (AWL) Door Jan Kleinen. 2. ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP LOCHEM (AWL) Door Jan Kleinen. 13 Tentoonstelling Recente opgravingen in Lochem Van februari tot en met april organiseerde de AWL in Lochem en in Gorssel een tentoonstelling

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018.

letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018. letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018. Tien dagen lang wordt heel Nederland ondergedompeld in letter events: er zijn projecten, lezingen, workshops

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com Jaarverslag 2014 Stichting Madamfo is opgericht in 1997 en ondersteunt in Ghana projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Madamfo is het Ghanese woord voor vriend. Stichting Madamfo Contactadres:

Nadere informatie

7571 ED Oldenzaal. H.L.B. van der Sluis-Weber, vice voorzitter. T.F.N. Hampsink. P.W.H. Rouwendaal

7571 ED Oldenzaal. H.L.B. van der Sluis-Weber, vice voorzitter. T.F.N. Hampsink. P.W.H. Rouwendaal ANBI Naam: Stichting Oldenzaalse Musea KVK nr.: 41028302 Fiscaalnummer/RSIN: 002928954 Contact: Stichting Oldenzaalse Musea Marktstraat 13 7571 ED Oldenzaal Bestuurder: A.T.B. Schipper - Muller Telefoon:

Nadere informatie

Stichting Platform Waspik J A A R V E R S L A G 2013

Stichting Platform Waspik J A A R V E R S L A G 2013 Jaarverslag 2013 Stichting Platform Waspik J A A R V E R S L A G 2013 1. Inleiding: Het jaar 2013 stond in het teken van consolidatie, d.w.z.: - we zijn doorgegaan met bestaande activiteiten; - we hebben

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 [Geef de naam van het bedrijf op] 2 Inhoud Meerjarenbeleidsplan 2015 2018... 3 1. UITGANGSPUNTEN... 3 2. CULTUREEL ERFGOED... 3 3. ORGANISATIE... 4 4. BELEID 2015 2018...

Nadere informatie

Amsterdam DNA is een project voor NT2 cursisten. Het is ontwikkeld door het Amsterdam

Amsterdam DNA is een project voor NT2 cursisten. Het is ontwikkeld door het Amsterdam INTRODUCTIE is een project voor NT2 cursisten. Het is ontwikkeld door het Amsterdam Museum. In het wordt de geschiedenis verteld aan de hand van schilderijen en voorwerpen. Je gaat met de groep naar het

Nadere informatie

Jaarverslag van activiteiten 2014

Jaarverslag van activiteiten 2014 Inleiding. Voor 2014 kunnen we terugblikken op een geslaagd museumjaar. De opening na de winterstop begon goed met vele bezoekers in het voorjaar. De jaarlijkse wisselexpositie ondergebracht in het Tuta

Nadere informatie

5 EXPO S - 5 WEEKENDEN - 5 LOCATIES

5 EXPO S - 5 WEEKENDEN - 5 LOCATIES 5 EXPO S - 5 WEEKENDEN - 5 LOCATIES Fotowerkgroep Zien en Doorzien / Phoenix Cultuur, Ute Weber De pracht en kracht van foto's De 5 fotoclubs uit Meierijstad exposeren eigen werk; elke club in eigen dorp

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Vergadering: 3 december 2013 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Talent-Plan Talent-Plan

Jaarverslag. Stichting Talent-Plan Talent-Plan Jaarverslag Stichting Talent-Plan 2013-2014 Talent-Plan Inhoudsopgave Inleiding...2 Doelstelling...2 Problematiek en doelgroep...2 Bereikte doelstellingen...2 Fondsenwerving en PR...3 Nieuwsbrief...3 Website...3

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

CFA/Schoolgeld Jaaroverzicht 2007

CFA/Schoolgeld Jaaroverzicht 2007 Jaarverslag 2007 CFA/Schoolgeld Jaaroverzicht 2007 Wat doet CFA/Schoolgeld? Voor de achterban van het gereformeerd onderwijs is CFA/ Schoolgeld al vele jaren een bekende organisatie. In het verleden werd

Nadere informatie

BRUIKLEENOVEREENKOMST

BRUIKLEENOVEREENKOMST BRUIKLEENOVEREENKOMST en De ondergetekenden: Nationaal Archief gevestigd aan Prins Willem-Alexanderhof 20 te Den Haag vertegenwoordigd door directeur Collectie & Publiek hierna te noemen: Nationaal Archief

Nadere informatie

Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015

Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015 Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015 Website & social media pagina s In 2015 wil de Stichting Gispen Collectie de informatie op de website verder uitbreiden door meer producten en catalogi aan

Nadere informatie

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS VTO-cultuurvragen Onderstaand zijn de vraagformuleringen zoals gehanteerd in VTO2012 afgedrukt. De respondenten kregen een brief toegestuurd waarin ze uitgenodigd werden om de VTOenquête via het internet

Nadere informatie

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- )

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Oprichting In 1768 werd het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen officieel opgericht. De aanleiding vormde een initiatief uit Vlissingen tot

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan SMD 2010 2014. (18 februari 2010)

Meerjarenbeleidsplan SMD 2010 2014. (18 februari 2010) Stichting Molendocumentatie Stichting voor het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van archieven en collecties van de Vereniging De Hollandsche Molen te Amsterdam Meerjarenbeleidsplan SMD 2010 2014

Nadere informatie

Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod

Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod Project: Van Geologisch museum naar Geologisch Museaal Educatief Centrum van het Geologisch Museum

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

WAANDERS IN DE BROEREN. Inzending ARC Interieur 2013

WAANDERS IN DE BROEREN. Inzending ARC Interieur 2013 WAANDERS IN DE BROEREN Inzending ARC Interieur 2013 INZENDING ARC INTERIEUR 2013 PROJECTGEGEVENS OPDRACHT Waanders In de Broeren - Dhr. W. Waanders LOCATIE Achter de Broeren 1-3 Zwolle OMSCHRIJVING renovatie

Nadere informatie

Jaarverslag Gelders Geologisch Museum 2013

Jaarverslag Gelders Geologisch Museum 2013 Jaarverslag Gelders Geologisch Museum 2013 Dit jaarverslag heeft betrekking op de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Bestuur In het begin van de verslagperiode bestond het bestuur uit: A.J.M.

Nadere informatie

HANDLEIDING SPRAAKAFZIEN EN NmG

HANDLEIDING SPRAAKAFZIEN EN NmG HANDLEIDING SPRAAKAFZIEN EN NmG Voorwoord Er zijn in Nederland naar schatting 1,5 miljoen mensen met een gehooraandoening. Stichting Hoormij is dé patiëntenorganisatie voor mensen met een gehooraandoening.

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief

WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief Bij het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek in Hilversum bevindt zich een collectie die uitsluitend materiaal over de tweede

Nadere informatie

Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 [1]

Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 [1] Gepubliceerd op Willem-Jan van der Zanden (http://www.wjvanderzanden.nl) Home > Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 [1] Door wjvanderzanden[2]op vr, 07/24/2015-13:29 Tags:reizen

Nadere informatie

De stichting beoogt niet het maken van winst. De subsidie die is ontvangen van de gemeente Eindhoven is besteed conform de voorwaarden

De stichting beoogt niet het maken van winst. De subsidie die is ontvangen van de gemeente Eindhoven is besteed conform de voorwaarden Stichting Ton Smits Jaarverslag 2015 De Stichting Ton Smits is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1-1-2012 is de stichting een culturele ANBI (actief op het gebied van erfgoed

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Kijkje in de keuken NUMMER 114, 11 MAART 2016. Leeg depot, opgeruimd gevoel?

Kijkje in de keuken NUMMER 114, 11 MAART 2016. Leeg depot, opgeruimd gevoel? NUMMER 114, 11 MAART 2016 IN DIT NUMMER Kijkje in de keuken - lees verder Cursus Adlib voor beginners - lees verder Cursus Objecten beschrijven - lees verder Openbare lezing cultuuronderwijs - lees verder

Nadere informatie

Beleidsplan Museum Ceuclum 2014 2017

Beleidsplan Museum Ceuclum 2014 2017 Beleidsplan Museum Ceuclum 2014 2017 1 INLEIDING Dit beleidsplan is geformuleerd om aan te geven hoe Museum Ceuclum denkt te functioneren in de periode 2014 t/m 2017. Museum Ceuclum onderschrijft de "ICOMdefinitie"

Nadere informatie