De kinderfeestjes: Algemene voorwaarden. Gegevens: Voorwaarden verhuur feestkoffer: Voorwaarden kinderfeestjes en themafeestjes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kinderfeestjes: Algemene voorwaarden. Gegevens: Voorwaarden verhuur feestkoffer: Voorwaarden kinderfeestjes en themafeestjes"

Transcriptie

1 De kinderfeestjes: Algemene voorwaarden Gegevens: El-events Elvira Hassink Hyacintstraat XC Enschede Tel: KvK nummer: BTW nummer: NL B01 ABN-AMRO t.n.v. Elvira Schoeman IBAN: NL77ABNA Voorwaarden verhuur feestkoffer: 1. Reservering van de feestkoffer Na het reserveren van het pakket ontvangt u een bevestiging met alle afspraken, voorwaarden en kosten. Wilt u het zwart/wit exemplaar ondertekenen en retourneren binnen 1 werkweek, dan staat de afspraak vast. 2. Ophalen feestkoffer Twee dagen voor het feest kunt u de feestkoffer ophalen en neemt EL-events samen met u alles door en bekijken we de inhoud. U betaalt contant het bedrag en de borg. De kist is vrij groot en hoog houd hier rekening mee met het ophalen ( 1 meter hoog en 50 cm breed). Mocht dit niet passen laat het weten dan verpakt EL-events alles in kleinere pakketten. 3. Terugbrengen Een dag na het feest brengt u alles terug. Wij (U en EL-events) kijken samen alles na. Als alles in goede staat is, maakt EL-events zo spoedig mogelijk de borg over op het door u doorgegeven rekeningnummer op het contract/ bevestigingsbrief. Indien er onderdelen verdwenen zijn of er is iets beschadigd, dan worden er vervangings- of herstelkosten van de borg afgetrokken. Is de borg niet toereikend, dan zal de huurder van het pakket de extra kosten moeten vergoeden 4. Te laat inleveren Als de feestkoffer te laat wordt ingeleverd, dan wordt dit gezien als de huur van een extra pakket voor elke dag dat het pakket te laat is. 5. Toezicht Een volwassen persoon moet altijd toezicht houden als het pakket door kinderen wordt gebruikt. 6. Aansprakelijkheid EL-events kan niet aansprakelijk worden gesteld als er letsel of schade opgelopen wordt door het uitvoeren van spelletjes of door het gebruik van materialen uit het pakket. 7. Wassen van kleding De verkleedkleren mogen niet gewassen worden. Daar zorgt EL-events voor! Voorwaarden kinderfeestjes en themafeestjes

2 1. Reservering U kunt een kinderfeestje met EL-events reserveren via het contactformulier of per . U ontvangt dan direct een ontvangstbevestiging. EL-events neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om uw wensen door te spreken en uw reservering te bevestigen. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen voor het maken van een reservering. Wanneer er een datum en tijd zijn overeengekomen, stuurt EL-events u een factuur. Een aanbetaling van 25% dient binnen 10 werkdagen bij EL-events binnen te zijn. Wanneer het kinderfeestje binnen 10 werkdagen na reservering plaatsvindt dient het aanbetalingsbedrag van 25% uiterlijk 2 werkdagen voor het kinderfeestje betaald te worden. Na ontvangst van de aanbetaling is de reservering pas definitief. 2. Bevestiging kinderfeestje en themafeestje Een overeenkomst voor een kinderfeestje komt tot stand na schriftelijke bevestiging. U ontvangt u de bevestiging per mail. Een bevestiging verplicht tot betaling. Deze afspraken bevinden zich ook op de bevestiging. 3. Annuleren Annulering van het complete feest kan tot 1 week vooraf kosteloos. Daarna zijn de annuleringskosten 25% van de gehele prijs. Bij afmelding op dezelfde dag bent u 50% schuldig. (EL-events zal samen met u naar een passende oplossing zoeken). Ziekte of overmacht EL-events Mocht het feestje door overmacht of ziekte aan EL-events haar kant niet doorgaan, dan kan EL-events niet aansprakelijk gesteld worden, het feestje wordt kosteloos op een andere door u gekozen datum en tijdstip ingehaald of u krijgt indien gewenst de betaling retour. 4. Aansprakelijkheid EL-events is niet aansprakelijk voor materiele schade en/of letsel bij een kind voortvloeiend uit deelname aan een feestje of gebruik van producten van EL-events.Ouders/verzorgers blijven ten alle tijden verantwoordelijk. * Het is verplicht dat minimaal één ouder of verzorger gedurende het gehele kinderfeestje aanwezig is. 5. Foto's Het is mogelijk dat EL-events foto's van het feestje op haar website plaatst. Indien u dit niet wilt, kunt u dit van tevoren kenbaar maken. 6. Reiskosten Binnen Enschede en omgeving worden geen reiskosten gerekend. Buiten Enschede hanteert EL-events een kilometervergoeding van 0,20 per gereden kilometer. 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Nanny op Bruiloften

3 Gegevens: El-events Elvira Hassink Hyacintstraat XC Enschede Tel: KvK nummer: BTW nummer: NL B01 ABN-AMRO t.n.v. Elvira Schoeman IBAN: NL77ABNA Voorwaarden Nanny op bruiloften: 1. Offertes Alle offertes en aanbiedingen zijn onbeperkt geldig, tenzij er anders met de opdrachtgever is overeengekomen. Een offerte is alleen geldig mits beide partijen (EL-events en de opdrachtgever) de offerte hebben voorzien van een handtekening. De prijzen die worden genoemd zijn excl. Btw. De kosten voor de locatie, de catering en onvoorziene kosten (bv. Parkeerkosten) zijn voor rekening van de opdrachtgever. De prijzen in de offerte zijn inclusief: personele, materiaal,- en reiskosten. El-events gaat ervanuit dat de opdrachtgever voor eten en drinken zorgt van zowel de kinderen als de Nanny. 2. Het Contract/de Overeenkomst Is alleen geldig mits beide partijen (EL-events en de opdrachtgever) de offerte hebben voorzien van een handtekening. Het contract kan alleen worden ontbonden als een van beide partijen zich niet aan zijn/haar afspraken houdt. Deze afspraken worden schriftelijk benoemd en ondertekend door beide partijen. De prijzen die worden genoemd zijn excl. Btw. De kosten voor de locatie, de catering en onvoorziene kosten (bv. Parkeerkosten) zijn voor rekening van de opdrachtgever. De prijzen in de offerte zijn inclusief: personele, materiaal,- en reiskosten. El-events gaat ervanuit dat de opdrachtgever voor eten en drinken zorgt van zowel de kinderen als de Nanny. De locatie dient te voldoen aan alle standaard veiligheid, - en hygiëne regels (EL-events bezoekt zelf de locatie voor het huwelijk om zodat zij weet hoe de locatie eruit ziet en niet voor onvoorziene verrassingen komt te staan. Wanneer EL-events er geen goed gevoel bij heeft kan het contract worden ontbonden). 3. Aansprakelijkheid El-events is niet aansprakelijk voor materiele schade (u kunt hierbij denken aan kapot meubilair, glazen, etc.) en/of letsel (bijvoorbeeld last van de ogen, een schaafwond door vallen, etc.) voortvloeiend uit de opvang de kinderen (EL-events gaat op een pedagogisch verantwoorde manier om met de kinderen en weet en ziet dat ieder kind uniek is en ieder kind een eigen benadering heeft, dit mede door de jarenlange ervaring in de kinderopvang). 4. Betaling Deze dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. De opdrachtgever betaald een aanbetaling van 50% in euro s op het benoemde rekeningnummer van EL-

4 events. Wanneer de aanbetaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is voldaan wordt het contract ontbonden en betaald de opdrachtgever 10% van het volledig te betalen bedrag. 5. Kind pas Dit is een door ouders ingevulde kaart, waar alle gegevens van de kinderen op staan (u kunt hierbij denken aan naam en leeftijd van het kind, allergieën, bereikbaar telefoonnummer van de ouders, overige bijzonderheden van het kind). Deze wordt voor het opvangen van de kinderen ingevuld en voorzien van een handtekening van een van de ouders. EL-events streeft naar het welzijn van de kinderen en wil hierdoor deze kaart volledig ingevuld hebben, wanneer dit niet het geval is kan EL-events het kind(eren) weigeren. 6. Annuleren De opdrachtgever of EL-events kan na het ondertekenen van het contract/de overeenkomst niet onder de Nanny uit, tenzij er onvoorziene omstandigheden (overlijden of het niet voltrekken van het huwelijk)plaatsvinden. EL-events bepaalt dan of de kosten dan wel/niet moeten worden vergoedt door de opdrachtgever. De opdrachtgever dient minstens een maand van te voren EL-events schriftelijk af te zeggen. Iedere week dat dit later gebeurt komt er een percentage van 10% bij, tot op de dag zelf dus het volledige bedrag moet worden betaald (tijdens overlijden of het niet voltrekken van het huwelijk betaald u ten alle tijden 25% van het totaalbedrag). Wanneer de Nanny onverhinderd niet kan komen regelt EL-events vervanging. 7. Overige voorwaarden EL-events vindt het welzijn van het kind erg belangrijk, hierdoor kan het zijn dat EL-events volwassenen of kinderen onder bepaalde omstandigheden de toegang weigert. De opdrachtgever kan hierbij denken aan: dronken binnen lopen bij de Nanny, wanneer een ander kind gevaar oplevert voor de overige kinderen, agressiviteit naar de Nanny of kinderen, wanneer een kind zoveel heimwee (en pas nadat de Nanny alles uit de kast heeft gehaald om het kind te kalmeren en dit niet werkt), wanneer de ouders niet volledig of geen Kindpas hebben ingevuld. Wanneer er kinderen komen met een bepaalde handicap wordt dit van te voren besproken met EL-events, zodat de Nanny weet dat dit kind extra aandacht nodig heeft en EL-events eventueel een extra personeelslid in kan zetten, zodat alle kinderen aanbod komen en een prachtige dag hebben. Ouders dienen ten alle tijden telefonisch bereikbaar te zijn. 8. Geheimhouding EL-events en de opdrachtgever zijn ten alle tijden verplicht alle gegeven informatie de overeenkomst en andere zakelijke stukken, strikt geheim te houden, tenzij er anders is overeengekomen. EL-events zal nooit de verkregen informatie van haar opdrachtgever, de ouders en de kinderen doorgeven aan derden, tenzij zij daar toestemming voor gegeven hebben. 9. Klachten

5 Indien er klachten zijn tijdens de huwelijksvoltrekking of na de huwelijksvoltrekking, dient dit schriftelijk binnen 7 werkdagen, bij EL-events bekend te zijn. 10. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6 Animatieteam Gegevens: El-events Elvira Hassink Hyacintstraat XC Enschede Tel: KvK nummer: BTW nummer: NL B01 ABN-AMRO t.n.v. Elvira Schoeman IBAN: NL77ABNA Voorwaarden Animatieteam, inclusief Themakoffer: 1. Offertes Alle offertes en aanbiedingen zijn onbeperkt geldig, tenzij er anders met de opdrachtgever is overeengekomen. Een offerte is alleen geldig mits beide partijen (EL-events en de opdrachtgever) de offerte hebben voorzien van een handtekening. De prijzen die worden genoemd zijn excl. Btw. De prijzen in de offerte zijn inclusief: personele, materiaal,- en reiskosten. 2. Het contract Is alleen geldig mits beide partijen (EL-events en de opdrachtgever) de offerte hebben voorzien van een handtekening. Het contract kan alleen worden ontbonden als een van beide partijen zich niet aan zijn/haar afspraken houdt. Deze afspraken worden schriftelijk benoemd en ondertekend door beide partijen. De prijzen die worden genoemd zijn excl. Btw. 3. Betaling Deze dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. De opdrachtgever betaald in het voor,- en hoogseizoen (April-September) een aanbetaling van 75% in euro s op het benoemde rekeningnummer van EL-events. De overige 25% wordt na afloop van het voorseizoen,- zomerprogramma gedeclareerd. Wanneer de aanbetaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is voldaan wordt het contract ontbonden en betaald de opdrachtgever 25% van het volledig te betalen bedrag. Tijdens het naseizoen (Oktober-Maart) dient een aanbetaling van 25% te worden voldaan en 75% na afloop van het Herfst,-Winter

7 programma. Ook hier geldt binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen, wanneer dit niet gebeurd wordt het contract ontbonden. 4. Annulering Wanneer de Animatie om welke wijze dan ook niet doorgaat is de opdrachtgever verplicht om een vergoeding te betalen: Bij annulering van meer dan 3 maanden van te voren 25%, 2 maand voor aanvang 40%, een maand voor aanvang 50% en korter dan een maand 75%. 5. Aansprakelijkheid El-events is niet aansprakelijk voor materiele schade (u kunt hierbij denken aan kapot meubilair, groenvoorziening, etc.) en/of letsel (bijvoorbeeld last van de ogen, een schaafwond door vallen, allergie van schminken, etc.) voortvloeiend uit de opvang de kinderen (EL-events gebruikt alleen goedgekeurde en kind vriendelijke materialen en producten. Ook ziet EL-events ieder kind als uniek en probeert hier tijdens haar evenementen op in te springen). El-events is niet aansprakelijk voor materiele schade (u kunt hierbij denken aan stift dat niet van de tafel kan, kapot materiaal, etc.) en/of letsel (bijvoorbeeld allergie voor de schmink of een blessure met een van de sportactiviteiten) voortvloeiend uit het gebruik van de Themakoffer 6. Overmacht Onder overmacht wordt verstaan: Het Weer (EL-events zoekt dan een ander alternatief, mits het geen gevaar voor haar medewerkers oplevert. Als dit wel het geval is bij bv. Een storm, watersnoodramp, etc. geldt dat EL-events op dat moment voor de veiligheid van haar medewerkers kiest en dat het programma dan niet doorgaat), storingen, het uitvallen van het internet, de telecommunicatie, stroomstoringen, oorlog, staking, brand. Wanneer een van deze gebeurtenissen plaatsvinden wordt de uitvoering van de Animatie verplaatst naar een andere dag of wordt het contract beëindigd (dit gebeurd alleen als de overmacht langer dan 30 dagen aanhoudt), alles zonder een verplichting tot schadevergoeding. 7. Duur overeenkomst Tenzij de opdrachtgever zelf anders aangeeft gaat de Animatie door zoals is afgesproken in de schriftelijke vereenkomst/het contract. Het contract kan worden ontbonden wanneer de afspraken zoals in de overeenkomst benoemd niet worden nagekomen (bv. Geen kindvriendelijk of onhygiënische locatie, andere locatie dan afgesproken, etc.). 8. Overname personeel De opdrachtgever mag binnen een jaar niet het ingehuurde personeel van EL-events voor zijn eigen accommodatie inzetten, zonder overleg met EL-events, gebeurd dit wel dan is de opdrachtgever verplicht om een boete te betalen van 1000,- aan EL-events. 9. Overige voorwaarden De software, concepten, voorstellen, voorbereidingen, audioapparatuur en materialen blijven ten alle tijden in het bezit van EL-events. Openbaarmaking en gebruik mag dan ook alleen met schriftelijke toestemming van EL-events. EL-events vindt het welzijn van het kind erg belangrijk, hierdoor kan het zijn dat EL-events volwassenen of kinderen onder bepaalde omstandigheden de toegang weigert. De opdrachtgever kan hierbij denken aan: dronken binnen lopentijdens de activiteiten, wanneer een ander kind gevaar oplevert voor de overige kinderen, agressiviteit bij de kinderen of ouders/verzorgers, etc. EL-events is verplicht om tijdens de animatie minstens 1 B.H.V.-er per activiteit te hebben. Tevens zijn de medewerkers van EL-events in het bezit van een VOG.

8 10. Geheimhouding EL-events en de opdrachtgever zijn ten alle tijden verplicht alle gegeven informatie de overeenkomst en andere zakelijke stukken, strikt geheim te houden, tenzij er anders is overeengekomen. EL-events zal nooit de verkregen informatie van haar opdrachtgever, de ouders en de kinderen doorgeven aan derden, tenzij zij daar toestemming voor gegeven hebben. 11. Klachten Indien er klachten zijn tijdens de Animatie of na de Animatie, dient dit schriftelijk binnen 7 werkdagen, bij EL-events bekend te zijn. 12. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden Themakoffer ( zonder animatieteam): 1. Offertes Alle offertes en aanbiedingen zijn onbeperkt geldig, tenzij er anders met de opdrachtgever is overeengekomen. Een offerte is alleen geldig mits beide partijen (EL-events en de opdrachtgever) de offerte hebben voorzien van een handtekening. De prijzen die worden genoemd zijn excl. Btw. De prijzen in de offerte zijn inclusief: de materialen, de koffer en het themaprogramma. 2. Het contract Is alleen geldig mits beide partijen (EL-events en de opdrachtgever) de offerte hebben voorzien van een handtekening. Het contract kan alleen worden ontbonden als een van beide partijen zich niet aan zijn/haar afspraken houdt. Deze afspraken worden schriftelijk benoemd en ondertekend door beide partijen. De prijzen die worden genoemd zijn excl. Btw. 3. Betaling Deze dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. De opdrachtgever betaald een aanbetaling van 25%. Wanneer de aanbetaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is voldaan wordt het contract ontbonden. 4. Annulering Wanneer de Themakoffer om welke wijze dan ook niet doorgaat is de opdrachtgever verplicht om een vergoeding te betalen: Bij annulering van minder dan 3 maanden van te voren 25% van het totaalbedrag. 5. Aansprakelijkheid El-events is niet aansprakelijk voor materiele schade (u kunt hierbij denken aan stift dat niet van de tafel kan, kapot materiaal, etc.) en/of letsel (bijvoorbeeld allergie voor de schmink of een blessure met een van de sportactiviteiten) voortvloeiend uit het gebruik van de Themakoffer. El-events bekijkt voor het definitieve gebruik van de Themakoffer, deze samen met u of er iets ontbreekt of als er iets defect is en zorgt voor het gebruik van de Themakoffer dat wanneer hier wel sprake van is voor vervanging van het product. EL-events gaat ervanuit dat de Themakoffer wordt gebruikt waarvoor hij bedoeld is en niet dat er mee

9 ge-experimenteert word of voor andere doeleinden word gebruikt. Wanneer er na gebruik van de Themakoffer iets ontbreekt of defect raakt, en EL-events vindt dat er niet goed zorg gedragen is voor de themakoffer, draait de opdrachtgever voor de onkosten op. 6. Overmacht Onder overmacht wordt verstaan: Storingen (waaronder ook stroomstoring), het uitvallen van het internet, de telecommunicatie, brand. Wanneer een van deze gebeurtenissen plaatsvindt probeert EL-events de Themakoffer met het daarbij behorende programma, op een andere manier (evt. op papier) aan de opdrachtgever te verstrekken, zodat het Themaprogramma gewoon kan doorgaan. 7. Duur overeenkomst Tenzij de opdrachtgever zelf anders aangeeft blijft de Themakoffer op de afgesproken locatie zoals is afgesproken in de schriftelijke overeenkomst. Het contract kan worden ontbonden wanneer de afspraken zoals in de overeenkomst benoemd niet worden nagekomen. 8. Overige voorwaarden De software, concepten, voorstellen, voorbereidingen zijn uniek en speciaal voor de opdrachtgever geschreven. De audioapparatuur en materialen blijven ten alle tijden in het bezit van EL-events. EL-events gaat ervanuit dat deze niet worden versterkt aan derden, wanneer dit wel het geval is kan EL-events u een boete opleggen van 50% van het totaalbedrag. 9. Geheimhouding EL-events en de opdrachtgever zijn ten alle tijden verplicht alle gegeven informatie de overeenkomst en andere zakelijke stukken, strikt geheim te houden, tenzij er anders is overeengekomen. 10. Klachten Indien er klachten zijn tijdens het gebruik van de Themakoffer of na het gebruik van de Themakoffer, dient dit schriftelijk binnen 7 werkdagen, bij EL-events bekend te zijn. 11. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10 Typetjes Gegevens: El-events Elvira Hassink Hyacintstraat XC Enschede Tel: KvK nummer: BTW nummer: NL B01 ABN-AMRO t.n.v. Elvira Schoeman IBAN: NL77ABNA Voorwaarden typetjes: 1. Reservering U kunt een Typetje bij EL-events reserveren via het contactformulier of per . U ontvangt dan direct een ontvangstbevestiging. EL-events neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om uw wensen door te spreken en uw reservering te bevestigen. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen voor het maken van een reservering. Wanneer er een datum en tijd zijn overeengekomen, stuurt EL-events u een factuur. Een aanbetaling van 25% dient binnen 10 werkdagen bij EL-events binnen te zijn. Wanneer het evenement waarbij het typetje aanwezig hoort te zijn binnen 10 werkdagen na reservering plaatsvindt dient het aanbetalingsbedrag van 25% uiterlijk 2 werkdagen voor het evenement betaald te worden. Na ontvangst van de aanbetaling is de reservering pas definitief. 2. Bevestiging van het Typetje Een overeenkomst voor een Typetje komt tot stand na schriftelijke bevestiging. U ontvangt

11 de bevestiging per mail. Een bevestiging verplicht tot betaling. Deze afspraken bevinden zich ook op de bevestiging. 3. Annuleren Annulering van het Typetje kan tot 1 week vooraf kosteloos. Daarna zijn de annuleringskosten 25% van de gehele prijs. Bij afmelding op dezelfde dag bent u 50% schuldig. (EL-events zal samen met u naar een passende oplossing zoeken). Ziekte of overmacht EL-events Mocht het Typetje door overmacht of ziekte aan EL-events haar kant niet doorgaan, dan kan EL-events niet aansprakelijk gesteld worden, El-events doet haar best om voor een ander typetje te zorgen of het typetje komt dan kosteloos op een andere door u gekozen datum en tijdstip ingehaald of u krijgt indien gewenst de betaling retour. 4. Aansprakelijkheid EL-events is niet aansprakelijk voor materiele schade en/of letsel bij een kind voortvloeiend uit deelname aan een feestje of gebruik van producten van EL-events.Ouders/verzorgers blijven ten alle tijden verantwoordelijk. * Het is verplicht dat minimaal één ouder of verzorger gedurende het gehele evenement aanwezig is. 5. Foto's Het is mogelijk dat EL-events foto's van het bezochte evenement en op haar website plaatst. Indien u dit niet wilt, kunt u dit van tevoren kenbaar maken. 6. Reiskosten Binnen Enschede en omgeving worden geen reiskosten gerekend. Buiten Enschede hanteert EL-events een kilometervergoeding van 0,20 per gereden kilometer. 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12 Themapakket voor instellingen (bijv. Scholen, Kinderopvang, Buurthuizen, etc.) Algemene voorwaarden Gegevens: El-events Elvira Hassink Hyacintstraat XC Enschede Tel: Bankrekeningnummer: NL77ABNA t.a.v. EL-events KvK nummer: BTW nummer: NL B01 ABN-AMRO t.n.v. Elvira Schoeman IBAN: NL77ABNA Voorwaarden 1. Offertes Alle offertes en aanbiedingen zijn onbeperkt geldig, tenzij er anders met de opdrachtgever is overeengekomen. Een offerte is alleen geldig mits beide partijen (EL-events en de opdrachtgever) de offerte hebben voorzien van een handtekening. De prijzen die worden genoemd zijn excl. Btw. De prijzen in de offerte zijn inclusief: de materialen, de koffer en het themaprogramma. 2. Het contract Is alleen geldig mits beide partijen (EL-events en de opdrachtgever) de offerte hebben voorzien van een handtekening. Het contract kan alleen worden ontbonden als een van

13 beide partijen zich niet aan zijn/haar afspraken houdt. Deze afspraken worden schriftelijk benoemd en ondertekend door beide partijen. De prijzen die worden genoemd zijn excl. Btw. 3. Betaling Deze dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. De opdrachtgever betaald een aanbetaling van 25%. Wanneer de aanbetaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is voldaan wordt het contract ontbonden. 4. Annulering Wanneer het Themapakket om welke wijze dan ook niet doorgaat is de opdrachtgever verplicht om een vergoeding te betalen: Bij annulering van minder dan 3 maanden van te voren 25% van het totaalbedrag. 5. Aansprakelijkheid El-events is niet aansprakelijk voor materiele schade (u kunt hierbij denken aan stift dat niet van de tafel kan, kapot materiaal, etc.) en/of letsel (bijvoorbeeld allergie voor de schmink of een blessure met een van de sportactiviteiten) voortvloeiend uit het gebruik van het Themapakket. El-events bekijkt voor het definitieve gebruik van het Themapakket, de Themakoffer, deze samen met u of er iets ontbreekt of als er iets defect is en zorgt voor het gebruik van de Themakoffer dat wanneer hier wel sprake van is voor vervanging van het product. EL-events gaat ervanuit dat de Themakoffer wordt gebruikt waarvoor hij bedoeld is en niet dat er mee ge-experimenteert word of voor andere doeleinden word gebruikt. Wanneer er na gebruik van de Themakoffer iets ontbreekt of defect raakt, en EL-events vindt dat er niet goed zorg gedragen is voor de Themakoffer, draait de opdrachtgever voor de onkosten op. EL-events wordt niet aansprakelijk gesteld bij het vastlopen van de software, een virus in de software of het niet werken van de software (EL-events en de opdrachtgever controleren dit samen voor het gebruik). 6. Overmacht Onder overmacht wordt verstaan: Storingen (waaronder ook stroomstoring), het uitvallen van het internet, de telecommunicatie, brand. Wanneer een van deze gebeurtenissen plaatsvindt probeert EL-events de Themakoffer met het daarbij behorende programma, op een andere manier (evt. op papier) aan de opdrachtgever te verstrekken, zodat het Themaprogramma gewoon kan doorgaan. 7. Duur overeenkomst Tenzij de opdrachtgever zelf anders aangeeft blijft het Themapakket met de daarbij behorende software (het digitale Thema programma)themakoffer op de afgesproken locatie zoals is afgesproken in de schriftelijke overeenkomst/het contract. Het contract kan worden ontbonden wanneer de afspraken zoals in de overeenkomst benoemd niet worden nagekomen. 8. Overige voorwaarden De software, concepten, voorstellen, voorbereidingen zijn uniek en speciaal voor de opdrachtgever geschreven. De audioapparatuur en materialen blijven ten alle tijden in het bezit van EL-events. EL-events gaat ervanuit dat deze niet worden versterkt aan derden, wanneer dit wel het geval is kan EL-events u een boete opleggen van 50% van het totaalbedrag. 9. Geheimhouding

14 EL-events en de opdrachtgever zijn ten alle tijden verplicht alle gegeven informatie de overeenkomst en andere zakelijke stukken, strikt geheim te houden, tenzij er anders schriftelijk is overeengekomen. EL-events garandeert u het programma speciaal voor u op maat te hebben gemaakt, uw programma is dus uniek (oftewel geen programma is hetzelfde), tenzij er anders schriftelijk is overeengekomen. 10. Klachten Indien er klachten zijn tijdens het gebruik van het Themapakket en de Software(het digitale Thema programma) of de Themakoffer of na het gebruik van de Themakoffer, dient dit schriftelijk binnen 7 werkdagen, bij EL-events bekend te zijn. 11. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014.

Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014. Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huisdieren Oppas Service Oss te Oss

Algemene Voorwaarden Huisdieren Oppas Service Oss te Oss Artikel 1 - Definities 1.1 Opdrachtnemer: Huisdieren Oppas Service Oss (H.O.S.S.), gevestigd te 5345 PH Oss (N.Br.). 1.2 Opdrachtgever: Persoon ( hondenbezitter en/of bezitter van andere huisdieren ) die

Nadere informatie

{ } Algemene Voorwaarden. design create experience. Definities. Toepasselijkheid. Advieskosten en research. Aanbiedingen en offertes

{ } Algemene Voorwaarden. design create experience. Definities. Toepasselijkheid. Advieskosten en research. Aanbiedingen en offertes Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

clubpt is gespecialiseerd in Personal Training, voedingsbegeleiding, sportspecifieke training, sport-

clubpt is gespecialiseerd in Personal Training, voedingsbegeleiding, sportspecifieke training, sport- ALGEMENE VOORWAARDEN clubpt; ingeschreven bij K.v.K. te Eindhoven onder nummer: 58769811. clubpt is gespecialiseerd in Personal Training, voedingsbegeleiding, sportspecifieke training, sport- /bewegingsactiviteiten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden dannyvdm.nl

Algemene voorwaarden dannyvdm.nl Algemene voorwaarden dannyvdm.nl Opgemaakt december 2014, te Geldrop Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALGEMENE VOORWAARDEN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NOESTE IJVER / media design studio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NOESTE IJVER Daviottenweg 40 5222 BH s-hertogenbosch

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2015 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1. Definities. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbieding en acceptatie. 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Definities. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbieding en acceptatie. 4. Uitvoering van de overeenkomst Algemene voorwaarden RPWHosting.nl KvK 53318994 BTW nr. NL176096590B01 Rabo 1507.42.169 Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van RPWHosting.nl. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hier onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt.

In deze algemene voorwaarden worden de hier onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt. Pagina 1-8 Inhoudsopgave: 1. Definities 2. Toepasbaarheid 3. Webdesign/ Webhosting 4. Domeinregistratie 5. Aanbiedingen en offertes 6. Aanvang en uitvoering van de overeenkomst 7. Levering en levertijd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Toepasselijkheid... 3 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 3 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De ICT Prins

Algemene voorwaarden De ICT Prins 1 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. : Handelsnaam van Stan Janssen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Twoof V.O.F 21 januari 2015 1 van 7

Algemene voorwaarden. Twoof V.O.F 21 januari 2015 1 van 7 Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 2 Artikel 2. Toepasselijkheid 2 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 2 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen 2 Artikel 5. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden GL Webdesign pag 1 van 6

Algemene Voorwaarden GL Webdesign pag 1 van 6 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 2. Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Let op! design copywriting hosting

Let op! design copywriting hosting In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. By Nouk: bedrijf dat opdrachten aanneemt en uitvoert. 2.

Nadere informatie

Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl

Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

2.1 Alle offertes, prijsopgaven en voorgestelde overeenkomsten van Marketing Time zijn geheel vrijblijvend.

2.1 Alle offertes, prijsopgaven en voorgestelde overeenkomsten van Marketing Time zijn geheel vrijblijvend. Artikel 1. Algemeen 1.1 Definitie van de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Marketing Time een overeenkomst heeft gesloten. Onder "opdrachtgever" wordt ook verstaan degene waarvan opdracht

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij van 123webidee.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Nederlands EMDR Instituut

Algemene Voorwaarden van het Nederlands EMDR Instituut Algemene Voorwaarden van het Nederlands EMDR Instituut Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten aan particulieren en organisaties van www.emdropleidingen.nl Versie juli 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opdrachtgever: de wederpartij van ICTWebSolution. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en ICTWebSolution.

Opdrachtgever: de wederpartij van ICTWebSolution. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en ICTWebSolution. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij van ICTWebSolution.

Nadere informatie

4. Prijzen, facturatie en betalingen. 11. Aanspraakelijkheid en vrijwaring

4. Prijzen, facturatie en betalingen. 11. Aanspraakelijkheid en vrijwaring Pagina Onderwerp 2 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3 3. Aanbiedingen en offertes 4. Prijzen, facturatie en betalingen 5 5. Verplichtingen van de opdrachtgever 6 6. Uitvoering van de overeenkomst 7 7.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Lime Websolutions Sebbeleestraat 10 7001 CJ Doetinchem. Datum: 12 februari 2015. Artikel 1. Definities.

Algemene voorwaarden van: Lime Websolutions Sebbeleestraat 10 7001 CJ Doetinchem. Datum: 12 februari 2015. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden van: Lime Websolutions Sebbeleestraat 10 7001 CJ Doetinchem Datum: 12 februari 2015 Artikel 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden GPWD Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie