soc iaal Jaar ver slag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "soc iaal Jaar ver slag 2 0 1 3"

Transcriptie

1 soc iaal Jaar ver slag

2 inl eiding het voor woord 2 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

3 Beste lezer, In dit sociaal jaarverslag staan de medewerkers van Stichting Aktief centraal. Het verslag benadrukt het belang dat Aktief hecht aan haar voornaamste kapitaal: de medewerkers. Het jaarverslag geeft, in de breedste zin van het woord, een inkijk in onze organisatie, formuleert doelstellingen en laat zien wat de concrete resultaten zijn. Hoewel de uitgangspunten van Aktief sinds de oprichting in 1983 dezelfde zijn laten we elke keer weer zien dat we ook na ruim 30 jaar nog steeds springlevend zijn. In dit jaarverslag willen we onze resultaten laten zien op het gebied van het mens en milieu. Wij behoren met deze resultaten tot de top in Nederland. Mens: meer dan 40% van de mensen stroomt binnen een jaar uit naar werk of opleiding. Milieu: een hergebruikpercentage van ruim 80% over de verkoopbare en niet verkoopbare goederen Ik hoop dat u met veel plezier dit sociaal jaarverslag leest. Met vriendelijke groet, Gerry Berndsen Directeur / Bestuurder Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 3

4 hoofdstuk 1 Maat schap pelijk verant woord onder nemen 4 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

5 Aktief is met vestigingen in Winterswijk, Groenlo, Gendringen en Doetinchem veruit het grootste kringloopbedrijf in de Achterhoek. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onlosmakelijk met ons kringloopbedrijf verbonden. Aktief is in de loop der jaren hecht verankerd in de Achterhoekse gemeenschap. Inwoners kunnen de goederen zelf komen brengen of wij halen het bij de mensen aan huis op. Ook onze winkels worden goed bezocht en door onze webshop hebben wij klanten vanuit de hele wereld. Aktief is een werkgever voor een grote groep vaste medewerkers maar ook een leerplek voor mensen die tijdelijk buiten het arbeidsproces staan of een extra steuntje in de rug nodig hebben. Door bij Aktief te kunnen werken wordt niet alleen de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind, het geeft ook structuur en voorkomt dat mensen in een sociaal isolement belanden. We doen ons best om er voor te zorgen dat mensen weer met plezier aan het werk gaan. Er weer bij horen betekent dat mensen zich op een positieve manier ontwikkelen. Dat verhoogt de kansen op betaald werk en verbetert de positie op de maatschappelijke ladder. Missie Kringloopgroep Aktief is een zelfstandige maatschappelijke onderneming, die zorg draagt voor een milieubewust hergebruik van goederen en materialen en het terugwinnen van waardevolle grondstoffen uit afvalstoffen. Visie De missie wordt gerealiseerd door het in stand houden van het kringloopbedrijf op basis van maatschappelijk ondernemerschap door ondermeer de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aktief wil een stabiele en betrouwbare partner zijn voor externe partners als gemeenten, sociale instellingen, re-integratiebedrijven, onderwijsinstellingen en milieugerelateerde bedrijven. Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 5

6 hoofdstuk 2 De orga nisatie 6 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

7 raad van toezicht Directie/ bestuur Financiële administratie secretariaat kledingssorteercentrale Gendringen kringloop winkels Doetinchem Gendringen Groenlo Winsterswijk Regio overslag wit- bruingoed Doetinchem Groenlo Winsterswijk Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 7

8 Een meer gedetailleerd beeld van de organisatie Iedere afdeling wordt geleid door een unithoofd. Binnen elke vestiging overleggen de unithoofden regelmatig over alle raakvlakken van de afdelingen. Verder is er periodiek overleg tussen de unithoofden van alle vestigingen. functiebeschrijving. Er zijn drie specifieke en één generiek competentieprofiel vastgesteld. Het generieke profiel is in de hele organisatie hetzelfde. De specifieke profielen zijn afgestemd op de werkzaamheden die bij een bepaalde functie horen. wordt vastgelegd. Aktief kent twee salaristabellen, namelijk de BKN tabel (Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland) en, van oudsher nog, de ambtenarentabel. Nieuwe werknemers worden ingeschaald conform de BKN tabel. Aktief heeft voor elke functie een door de Raad van Toezicht en de ondernemingsraad vastgestelde Aan het begin van elk jaar wordt met elke werknemer een functioneringsgesprek gehouden dat schriftelijk 8 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

9 directie / bestuur (lid MT) management team vestingings leidster (lid MT) Groenlo Winsterswijk vestingings leidster (lid MT) Doetinchem Gendringen kledingssorteercentrale unithoofden unithoofden Afdelingen Afdelingen medewerkers medewerkers Afdelingen Afdelingen Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 9

10 Hoofdstuk 3 Onder nemings raad 10 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

11 De ondernemingsraad vertegenwoordigt de medewerkers van Aktief en komt op voor hun belangen. De ondernemingsraad bestaat uit vier personen. Naast zijn eigen overleg voert hij periodiek overleg met de directie en eens per jaar met de Raad van Toezicht. Het dagelijks bestuur en de directie komen regelmatig bijeen. In 2013 werden onder andere de volgende zaken met de ondernemingsraad besproken: Toekomstige ontwikkelingen. Financiële gegevens Verslagen van de RvT en het MT. Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 11

12 Hoofdstuk 4 De mede werkers 12 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

13 Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 13

14 Aktief vindt het belangrijk dat iedereen zich betrokken voelt bij de organisatie. Naar ons idee begint dat door geen onderscheid te maken tussen de diverse groepen mensen die bij ons werken. Onze medewerkers zijn de mensen in loondienst en mensen die tijdelijk een bijdrage leveren aan ons kringloopbedrijf. In 2013 hebben vier medewerkers hun 12 ½ jaar jubileum gevierd Vestiging Medewerkers FTE Medewerkers FTE Doetinchem 57 39, ,7 Groenlo 46 23, ,7 Gendringen 22 11, ,4 Winterswijk 54 29, , , ,3 In 2012 nog 200 medewerkers en in 2013 is het aantal met 21 medewerkers afgenomen tot 179. Uit de tabel Mutatie medewerkers 2013 komt naar voren dat het saldo weliswaar 21 medewerkers is maar dat er veel mensen zijn in- en uitgestroomd. Dit vergt van onze leidinggevenden veel aansturing en flexibiliteit. Als we gedetailleerder kijken naar de groep die is uitgestroomd dan zien we dat de medewerkers die geplaatst zijn door de gemeenten het grootste deel vormen. Wat we doen met deze groep mensen en hoe succesvol dat is kunt u verderop in dit sociaal jaarverslag lezen. Mutatie medewerkers 2013 Stand ultimo Instroom 160 Uitstroom -181 Stand ultimo Uitstroom 2013 Mederwerkers Loondienst 4 Vrijwilliger 26 Gemeenten 127 SW bedrijven 7 Anders Verdeling naar geslacht 0% 10% 20% 30% Man 40% 50% 60% 70% 80% Vrouw 90% 100% Leeftijdsopbouw medewerkers: Als gevolg van demografische ontwikkelingen heeft ook Aktief te maken met vergrijzing onder het medewerkersbestand. Wij besteden extra aandacht aan deze ontwikkeling. We proberen oudere werknemers optimaal inzetbaar te houden. Op die manier wordt voorkomen dat kennis en ervaring verloren gaan. Alle mederwerkers Werknemers Aktief Leeftijdscategorie man vrouw man vrouw < > Totaal Gemiddelde leeftijd 46,3 42,6 50,2 43,5 14 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

15 Aalten 5 Barchem 1 Beltrum 1 Borculo 1 Didam 1 Doetinchem 38 Eibergen 20 Enschede 1 Etten 1 Gaanderen 4 Gendringen 4 Groenlo 10 Haaksbergen 1 Hummelo 1 Lichtenvoorde 7 Loerbeek 1 Marienveld 1 Neede 7 s-heerenberg 2 Silvolde 1 Terborg 6 Tolkamer 1 Ulft 9 Varsseveld 1 Wehl 2 Winterswijk 47 Zelhem 3 Zevenaar 1 Zutphen 1 Woonplaats mederwerks De vestigingen van Aktief liggen verspreid in de Achterhoek. Dit komt ook tot uiting in de woonplaatsen van de medewerkers Medewerkers Doetinchem (exclusief tijdelijke medewerkers genoemd in hoofdstuk 7) Loondienst Vrijwilliger Gemeente Wedeo Doetinchem Medewerkers Groenlo (exclusief tijdelijke medewerkers genoemd in hoofdstuk 7) Loondienst Vrijwilliger SDOA Hameland Anders Medewerkers Gendringen (exclusief tijdelijke medewerkers genoemd in hoofdstuk 7) Loondienst Vrijwilliger Anders Wedeo Medewerkers Winterwijk (exclusief tijdelijke medewerkers genoemd in hoofdstuk 7) Loondienst Vrijwilliger SDOA Hameland Anders Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 15

16 Hoofdstuk 5 so cia al 16 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

17 Social Return on Investment (SROI), Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), duurzaam ondernemen, inclusief ondernemen of maatschappelijk ondernemen. Hoe vult Aktief dat concreet in? De leidinggevenden van Aktief zijn de laatste jaren opgeleid om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt beter te begeleiden. Dit heeft geleid tot de certificering Prestatieladder Socialer Ondernemen. De PSO is een meetinstrument om meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen. Het gaat om werkzoekenden vanuit een SWbedrijf, WAO, Wajong of uitkeringsgerechtigden met een Wet Werk en Bijstand uitkering. De prestatieladder onderscheidt drie niveaus. De samenwerking tussen Aktief en de gemeenten heeft geleid tot de hoogste PSO-erkenning. PSO in praktijk Aktief werkt samen met de sociale dienst van de gemeente Doetinchem, Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland. Cliënten van de sociale dienst worden ingedeeld volgens een door de Nederlandse gemeenten vastgestelde participatieladder. De ladder kent zes niveaus. De gemeenten en Aktief bieden mensen die op trede 2 of 3 van de participatieladder staan een werktraject aan van maximaal één jaar. Wij maken qua inhoud van de werkzaamheden geen verschil tussen de mensen van de sociale dienst of andere medewerkers. Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 17

18 De participatieladder: 6 Betaald werk Betaald werk met ondersteuning Onbetaald werk Deelname georganiseerde activiteiten Sociale contacten buitenhuis Geïsoleerd Dat de samenwerking succesvol is laat het onderstaande overzicht wel zien. Het geeft aan hoeveel mensen na vaak jarenlang zonder werk thuis gezeten te hebben binnen een jaar via Aktief uitstroomt naar werk, opleiding en de uitkeringssituatie verlaat. Dit is natuurlijk voor de gemeenschap en de cliënt van de sociale dienst een financieel voordeel maar ik denk dat de grootste winst niet een financiële winst is maar een menselijke winst is. Bij Aktief worden mensen voorbereid op hun volgende carrièrestap. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan dit een stap zijn naar regulier werk, een SW-bedrijf, een opleiding, een re-integratieproject of naar arbeidsbemiddeling. In de onderstaande tabel staat de uitstroom tot en met Uitstroom per jaar TOTAAL Werk, opleiding, uitkering beeindigd % Anders % TOTAAL Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

19 Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 19

20 Hoofdstuk 6 De goederen stroom 20 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

21 Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 21

22 Aktief neemt verkoopbaar en niet verkoopbaar huisraad aan en haalt al jaren een hergebruikpercentage van meer dan 80%. De meeste collega kringloopbedrijven nemen alleen verkoopbaar huisraad aan en ook zij halen een hergebruikpercentage van rond de 80%. Dat Aktief, ondanks het deel niet verkoopbaar dat wij aannemen, toch gelijk scoren met collega bedrijven heeft te maken met onze werkwijze. In elke vestiging werken mensen die zijn opgeleid om verkoopbare goederen te herkenen waardoor een groot deel van deze goederen al apart wordt gehouden. De stroom die dan nog overblijft wordt zo veel mogelijk gedemonteerd zodat er meerdere componentenstromen ontstaan. De afvalstroom die dan nog overblijft en naar de verbrandingsoven gaat is dan nog maar 20%. Deze werkwijze levert niet alleen een milieuwinst en een financiële winst op voor de gemeenten maar hierdoor ontstaan ook extra werkplekken voor de diverse groepen medewerkers. In 2013 werd door Aktief ruim ton gebruikt huisraad gescheiden. Dat gebeurt volgens het principe De ladder van Lansink, vernoemd naar de politicus Ad Lansink die deze werkwijze en afvalverwerkingsmethode introduceerde. Binnengebrachte goederen worden verdeeld over drie schijven: 47% 33% 20% Winkel Componenten Afval Kringloopbedrijven in ons land leveren een veel grotere bijdrage aan het milieu dan vaak wordt gedacht. Dankzij de bijdrage van onze klanten kunnen wij CO 2 uitstoot besparen. TNO heeft dit omgerekend en Aktief heeft in 2013 een CO 2 reductie gerealiseerd die gelijk staat aan het verwarmen van woningen gedurende een jaar. 22 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

23 Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 23

24 Hoofdstuk 7 Samen werk ing op sociaal vlak 24 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

25 In de samenleving staat maatschappelijk verantwoord ondernemen en inclusief ondernemen de laatste jaren volop in de belangstelling. Bij Aktief is het al vanaf de oprichting in 1983 de normaalste zaak om een deel van onze mensen naar vermogen te laten werken. Dit doen wij door er op een nuchtere en Achterhoekse manier mee om te gaan. We gaan uit van wat mensen wel kunnen en meestal is dat meer dan vooraf werd gedacht. Aktief heeft inmiddels een jarenlange band opgebouwd met: 1. De Achterhoekse gemeenten 2. Hameland en Wedeo 3. Reclassering Nederland 4. Raad voor de kinderbescherming 5. Halt Nederland 6. SIZA Dorp groep 7. Estinea 8. Mondriaan 9. Scholen Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 25

26 1. De Achterhoekse gemeenten: De gemeenten Aalten, Dinxperlo, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk bieden ons de mogelijkheid invulling te geven aan onze twee doelstellingen om mens en milieu centraal te stellen. Door de brede opzet van Aktief (wij accepteren alles behalve chemisch afval, bouw- en sloopafval en groenafval) zijn wij in staat een zinvolle bijdrage te leveren aan een gezonde wereld in de toekomst maar ook een bijdrage aan de waarde van de mens van nu. Met de sociale diensten van Doetinchem, Winterswijk, Berkelland en Oost Gelre hebben wij een participatieovereenkomst afgesloten. De kenmerken uit de overeenkomst zijn: De wederzijdse verplichting voor het aanbieden en aannemen van cliënten. Cliënten werken maximaal een jaar bij Aktief. Het werkinhoudelijk begeleiden van de cliënten door medewerkers van Aktief. De klantmanager van de gemeente is enkele dagdelen aanwezig bij Aktief. De cliënt houdt zich aan werkafspraken die Aktief kent voor alle medewerkers. Partijen brengen over en weer geen kosten in rekening (gemiddeld betaalt de gemeente bij andere bedrijven ± euro per cliënt voor een traject). Er treedt geen verdringing op voor cliënten van SW bedrijven. Verslaglegging vindt plaats middels evaluatieformulieren. Cliënten worden ingedeeld op een trede van de participatieladder. De cliënten die bij ons binnenstromen zitten meestal op trede 2. De participatieladder is een gezamenlijk initiatief van gemeenten en ontwikkeld voor en door gemeenten. De ladder kent zes treden: 6 Betaald werk Betaald werk met ondersteuning Onbetaald werk Deelname georganiseerde activiteiten Sociale contacten buitenhuis Geïsoleerd 26 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

27 Bij een groot deel van de mensen die bij ons komen keert het plezier in werken weer terug en men stroomt uit naar een reguliere baan. Werken blijft de beste manier om aan een baan te komen. Voor de mensen die nog niet toe zijn aan een reguliere baan geldt dat er bij ons meestal veel meer duidelijkheid ontstaat over de punten waaraan nog gewerkt moet worden. Succes is niet alleen het verkrijgen van een betaalde baan. Succes is ook de duidelijkheid die ontstaat tijdens het jaar bij Aktief. Gemeenten, cliënten en Aktief profiteren van deze unieke samenwerking. Een globale financiële verduidelijking: Per jaar stromen gemiddeld 30 cliënten van de sociale dienst via Aktief door naar regulier werk, regulier werk met ondersteuning, opleiding. Indien we de gemiddelde uitkering stellen op per jaar dan is dat per jaar een besparing van Aktief werkt samen met vier gemeenten. De gemiddelde besparing per gemeente per jaar is dan Deze besparing zal in de praktijk meer zijn omdat de gemeente niet betaalt voor trajectplaatsen. De participatieovereenkomst met de gemeenten Doetinchem, Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland is enkele jaren geleden tot stand gekomen. Hiernaast de resultaten. 42% 42% Naar regulier werk, opleiding of arbeidsbemiddeling 19% 16% 23% 19% Naar andere participatietraject, diagnose of WsW 16% Naar zorgtraject 23% Beëindiging traject Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 27

28 2. Hameland en Wedeo Wij werken samen met de sociale werkvoorziening Hameland en Wedeo. Ultimo 2013 waren 21 medewerkers werkzaam bij Aktief. 3. De Raad voor de Kinderbescherming Plaatst jongeren bij Aktief die met de politie in aanraking zijn komen uur 4. Reclassering Nederland Aktief maakt het mogelijk voor mensen met een taakstraf om deze bij ons te verrichten uur 5. Halt Nederland Jongeren van 12 tot 18 jaar, die zijn aangehouden voor vernieling, winkeldiefstal, overlast met vuurwerk of die veel spijbelen, krijgen de keuze tussen een gang naar de Officier van Justitie of naar Bureau Halt. In een Halt-afdoening kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder in aanraking te komen met het Openbaar Ministerie. Aktief biedt de jongeren hiertoe de mogelijkheid. 172 uur 28 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

29 6. Siza Dorp Groep Om een zo breed mogelijke klantenkring te bereiken zetten wij een deel van het winkelaanbod op onze website. Een groot deel van deze werkzaamheden wordt uitgevoerd in onze eigen vestigingen. Het laatste stapje, het plaatsen op onze website, gebeurt door cliënten van de Siza Dorp Groep. Dit zijn mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap of met niet-aangeboren hersenletsel. Zij plaatsen en verwijderen de producten op onze website. Deze medewerkers zijn bijzonder enthousiast. Tijdens een bezoek werd door een cliënt de trotse uitspraak gedaan; We werken nu voor een écht bedrijf. 7. Estinea Kringloop Aktief Groenlo en de Top Art winkel van Estinea in Eibergen hebben de handen ineen geslagen. Top Art verkoopt tweedehandskinderkleding in Eibergen en de kringloop verkoopt de door mensen met een verstandelijke beperking zelfgemaakte producten in Groenlo. Beide bedrijven zijn altijd op zoek naar sterke samenwerkingsverbanden waarin mensen een kans krijgen om weer gewoon mee te doen in de samenleving. 8. Mondriaan Wij zijn gestart met de verkoop van producten die gehandicapten zelf gemaakt hebben van hout. Zij maken bv: vogel huisjes speelgoed kisten pindabakjes ideaal voor de komende winter. Aktief biedt op deze manier de Mondriaan een kans om zich aan het winkelend publiek te presenteren. En zo maken we van dit project is weer een win-win-win situatie! 9. Scholen Aktief vindt het belangrijk om in contact te staan met jonge mensen en scholen. Op die manier kunnen scholieren zien wat we doen en wat onze rol in de samenleving is. Om dit te bereiken geven wij voorlichting aan leerlingen van diverse scholen en bieden wij stageplekken voor de maatschappelijke stage. Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 29

30 Hoofdstuk 8 Cursus sen en oplei dingen 30 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

31 Scholing is belangrijk en moet aansluiten bij de wensen van de organisatie en de mogelijkheden van de medewerker. De cursussen en opleidingen die medewerkers volgen zijn op te splitsen in drie onderdelen namelijk: 1. Opleidingen op het gebied van de goederenstroom 2. Opleidingen op het gebied van het begeleiding van mensen 3. De algemene opleidingen. Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 31

32 1. opleiding op het gebied van de goederenstroom: Per jaar ontvangt Aktief ruim ton goederen. Na een eerste grove sortering waarbij het afval wordt gescheiden moet de stroom verder worden verdeeld in niet verkoopbaar in de winkel en wel verkoopbaar in de winkel. Dit proces vraagt om aandacht en vakkennis. Om deze werkzaamheden goed te kunnen verrichten bieden wij praktijkcursussen aan. Vier keer per jaar wordt een groep van ongeveer 20 medewerkers bijgeschoold op het gebied van het herkennen van verkoopbare goederen. 2. opleidingen op het gebied van het begeleiden van mensen: De afgelopen jaren hebben leidinggevenden van Aktief incompany training gevolgd op het gebied van coachend leiding geven. Het jaar 2013 was het jaar waarin het geleerde uit de afgelopen jaren in de praktijk moest worden gebracht. We kunnen vaststellen dat als 42% van de cliënten van de sociale diensten uitstroomt naar werk of opleiding deze training daaraan heeft bijgedragen. Inmiddels hebben de leidinggevenden aangegeven een training te willen volgen om mensen met ADHD, PDD-NOS etc. beter te kunnen begeleiden. 3. Algemene opleidingen: Naast de bovenstaande opleidingen hebben onze medewerkers cursussen en trainingen op andere gebieden gevolgd zoals: BHV, BHV ploegleider, veilig hijsen met een kraanwagen, artikelherkenning en de heftruckcursus. Naast alle opleidingen die Aktief aan medewerkers aanbiedt is Aktief ook een door ECABO gecertificeerd leerbedrijf en door het kenniscentrum handel erkend arbeid kwalificerende assistent (AKA) leerbedrijf. 32 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

33 Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 33

34 Hoofdstuk 9 Gezond heid en veilig heid 34 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

35 Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 35

36 Door een intensieve begeleiding van zieke werknemers hebben we een laag percentage kort (0.93%) en middellang (1.29%) ziekteverzuim. Het totaal ziekteverzuim (8,44%) is wel hoog en wordt vooral bepaald door lang verzuim (4.53%). Dit betreft niet werk gerelateerde langdurende lichamelijke of psychische problemen. Ziekteverzuimpercentage kers Kort (1-7 dagen) 0,93% Middel lang (8-42 dagen) 1,29% Lang ( dagen) 4,53% Extra lang (> 365 dagen) 1,69% TOTAAL 8,44% RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie): Aan de verbeterpunten uit de RI&E wordt blijvend aandacht geschonken. Per vestiging is een medewerker verantwoordelijk voor veilige werkomstandigheden. Dit wordt centraal aangestuurd en gecoördineerd. Toolboxmeeting: Veiligheid heeft voor een groot deel te maken met bewustwording en het herkennen van onveilige situaties. Per jaar worden door een opleidingsbedrijf een aantal toolboxmeetingen gegeven waarin diverse aspecten over veiligheid worden behandeld. Dit kan te maken hebben met persoonlijke veiligheid zoals het dragen van werkschoenen of oordopjes maar ook met hoe til je nu iets en waaraan herken je gevaarlijke stoffen en wat doe je dan vervolgens. Overvaltrainingen: Om de veiligheid van kassamedewerkers te verhogen moeten zij weten wat te doen bij een overval. Om bij een overval de pakkans te vergroten hangen in alle vestigingen camera s. 36 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

37 Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 37

38 Hoofdstuk 10 De mening over Aktief 38 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

39 Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 39

40 Om te weten wat er leeft onder onze klanten peilen we elke drie jaar in de vorm van een enquête in alle vestigingen de mening van onze klanten. In november 2013 hebben 704 klanten (Nederlands en Duits) de enquête ingevuld en om u een idee te geven staan hieronder een aantal uitkomsten. Klanten vinden over het algemeen het aanbod mooi en men ervaart het winkelen als prettig. 79% van de klanten bij de inname geeft aan dat ze op een klantvriendelijke manier geholpen worden. Wij zijn trots op dit hoge percentage omdat juist de inname vaak de eerste werkplek is voor medewerkers die weer gaan deelnemen aan het arbeidsproces. Hoewel 84% van de klanten tevreden is over de openingstijden zijn wij toch van mening dat het beter kan. Vanaf 2014 maken we geen onderscheid meer tussen de zomer- en winteropeningstijden. Van de klanten bij de inname geeft 89% aan tevreden te zijn over de openingstijden. Klanten die niet tevreden zijn over de openingstijden van de inname zijn van mening dat op zaterdag de inname later zou moeten sluiten. Dit gaan we ook doen. We constateren dat onze klantenkring jonger wordt. Het aantal respondenten in de categorie 15 tot 25 jaar neemt met 5% toe. Het prijzen van artikelen in een kringloopwinkel kan erg lastig zijn door de grote diversiteit en de smaak en kennis van degene die prijst. Om de juiste verkoopprijs zoveel mogelijk te benaderen volgen onze medewerkers de cursus artikelherkenning. Dit heeft effect want 60% van de klanten geeft aan dat er juist wordt geprijsd. Van de 40% die over onze prijs een andere mening heeft komt een groot deel dagelijks in onze winkels. Het is niet ondenkbeeldig dat daar veel handelaren tussen zitten waarbij het logisch is dat zij aangeven dat de prijs te hoog is. Elk jaar organiseren wij de lentemarkt, de kledingmarkt, de kerstmarkt en doen we mee met de Nationale Kringloopdag. Daarnaast kent elke winkel ge- durende het jaar nog haar eigen activiteiten zoals de muziekdag, de Boekenweek, de vakantiebeurs et cetera. Dat hiervoor belangstelling is bij onze klanten blijkt elke keer weer als je tijdens een evenement de drukte op de parkeerplaats bekijkt maar ook in de enquête geeft 84% aan de evenementen leuk te vinden. Aktief werkt al vanaf 1983 vanuit de doelstelling milieu en sociaal. Klanten vinden beide doelstellingen ongeveer net zo belangrijk want 53% geeft aan dat men sociaal belangrijk vindt en 47% milieu. Alle medewerkers van Aktief zetten zich elke dag in om onze klanten op een klantvriendelijke manier te helpen. Dat het soms niet helemaal lukt is evident maar we kunnen wel met trots concluderen dat we het zeer redelijk doen. Op de enquêtevraag Welk cijfer geeft u Aktief? krijgen we van de ruim 700 geënquêteerde klanten een Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

41 Het aantal respondenten in de categorie 15 tot 25 jaar neemt toe. Ruim 70% geeft aan minimaal maandelijks onze winkels te bezoeken. 60% van de klanten geeft aan dat er juist wordt geprijsd. 84% geeft aan de evenementen leuk te vinden. Als we de ruim 700 klanten vragen een cijfer te geven dan scoren wij hoog namelijk een 8. 53% geeft aan dat men sociaal belangrijk vindt en 47% milieu. Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 41

42 Hoofdstuk 11 de toe komst 42 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

43 Kringloop Aktief is nu nog een breed kringloopbedrijf. Dat wil zeggen dat het criterium verkoopbaarheid geen rol speelt bij het aannemen van de goederen. Het volume dat daardoor ontstaat biedt veel werkgelegenheid maar ook een breed scala aan functies. Een aantal gemeenten overweegt de wijze van inzamelen te veranderen van het ophalen van al het huisraad naar het ophalen van enkel verkoopbaar huisraad (goedzooi). Het gevolg daarvan is een volume afname bij Aktief en daarmee ook een afname van werkgelegenheid voor de vaste medewerkers van Aktief, medewerkers van SW bedrijven en cliënten van de sociale dienst. Het hoge aantal cliënten van de sociale dienst dat nu uitstroomt naar werk zal afnemen omdat er een relatie bestaat tussen omzet, volume en werkgelegenheid. Verhuismaatje: Vorig jaar zijn we voorzichtig begonnen met een nieuwe service het ontruimen van woningen. In 2013 hebben we deze service professioneler aangepakt door een medewerker daarvoor te benoemen en foldermateriaal te produceren. Volgend jaar moet blijken hoe levensvatbaar deze service is. Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 43

44 bi jl agen bijlage I Overzicht inzamelhoeveelheden en verwerkingsmethoden Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

45 Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 45

46 stichting aktief jaaroverzicht 2013 Ingezameld aantal kg Aantal aansluitingen Gestort aantal kg Hergebruik aantal kg Hergebruik percentage Vestiging Doetinchem Doetinchem ,79 Oude IJsselstreek ,95 Totaal ,70 Vestiging winterswijk Aalten-Dinxperlo ,67 Winterswijk ,93 Totaal ,36 Vestiging groenlo Oost Gelre (Groenlo) ,90 Berkelland ,21 Totaal ,11 TOTAAL AKTIEF ,35 46 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

47 De verwerking van de verschillende componentenstromen: A - hout Na inzameling wordt het onbehandelde A- hout aan een controle onderworpen en gaat vervolgens naar de spaanplaatindustrie. Hier wordt het hout verwerkt tot spaanplaat. B - hout Vezelplaten, gelamineerd hout, afval van vensters en deuren, kasten, stoelen en ander B-hout, wordt ingezameld om verkleind en ontijzerd te worden. Daarna wordt het verwerkt tot vezels. Deze worden vervolgens gebruikt als hoogwaardige secundaire brandstof in gespecialiseerde installaties zoals kalkovens, cementovens, hoogovens en bio-energiecentrales. Metalen Metaalafval wordt gesorteerd en opnieuw gebruikt als grondstof in de metaalverwerkende industrie. Glas Glas wordt na verwerking opnieuw gebruikt als grondstof voor nieuwe glasproducten. Papier / Karton Na de inzameling worden papier en karton gecontroleerd en gesorteerd. De gesorteerde fractie wordt in balen geperst. Deze worden verkocht aan de papierverwerkende industrie. Puin / porselein Na de inzameling wordt puin en porselein verkleint en toegepast als fundatie in de (wegen) bouw. Textiel en vloerbedekking Na de inzameling worden textiel en vloerbedekking verkleint, bewerkt en verwerkt tot een secundaire brandstof voor industriële ovens, waaronder de cementfabrieken van ENCI in Maastricht. Hierdoor worden veel minder fossiele brandstoffen verbruikt, wat ons milieu ten goede komt. Per jaar wordt een besparing van ca ton CO² gerealiseerd. Frituurvet Frituurvet en de frituurolie krijgen een interessant tweede leven! Een deel wordt verwerkt tot biobrandstoffen, waardoor het voor bepaalde toepassingen niet nodig is om minerale brandstoffen te gebruiken. Biobrandstoffen hebben als grote voordelen, boven minerale brandstoffen, dat ze veel minder CO 2 -uitstoot opleveren (bekend van het broeikaseffect) en dat zij geen vervuiling veroorzaken (door fijnstof uit de uitlaat). Een ander deel van de oliën en vetten is, na zeer grondige bewerking, geschikt voor industriële verwerking. Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 47

48 bi jl agen bijlage Ii 48 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

49 Raad van Toezicht Dhr. J. Freriks (voorzitter) Mvr. M. Frank (secretaris) Dhr. H. Rouwmaat Dhr. A. Peppelman Dhr. N. Verhoeven Directie / bestuur Dhr. G. Berndsen Management Team Dhr. G. Berndsen (voorzitter) Mvr. G. Pastoor Mvr. H. Floors Ondernemingsraad Dhr. T. Waalders (voorzitter) Dhr. L. van Santen (secretaris) Mvr. A. Nahuis Dhr. G. Hengeveld Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 49

50 bi jl agen COLO FON 50 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

51 Tekst G. Berndsen, Doetinchem Fotografie Daniël Hoitink, Aalten Opmaak & Drukwerk Preduxion, Doetinchem Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 51

52 52 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek

Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek Concept rapport ter bespreking in DB op 16 april 2015 Amsterdam, 9 april

Nadere informatie

Impact rapportage: Bakkerscafé Brood op de plank

Impact rapportage: Bakkerscafé Brood op de plank Impact rapportage: Bakkerscafé Brood op de plank Mede mogelijk gemaakt door: en Datum: 19-01-2015 2 Inhoudsopgave 1. Aanleiding & doel impact onderzoek. 4 2. Brood op de plank... 4 3. Verschuivingen in

Nadere informatie

Hoezo beperkt? Succesverhalen over inclusief ondernemen

Hoezo beperkt? Succesverhalen over inclusief ondernemen Hoezo beperkt? Succesverhalen over inclusief ondernemen 2 Voorwoord Een groot aantal mensen in Nederland werkt niet. Bijvoorbeeld als ze door ouderdom, ziekte, een psychische of lichamelijke beperking

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Inhoud pagina pagina 1 Inleiding Project Duale Trajecten Wat mag u van het handboek verwachten? Website 2 Wat is een duaal traject: wat is het verschil met stage en

Nadere informatie

JAARBEELD. transparant. met passie

JAARBEELD. transparant. met passie JAARBEELD 2013 flexibel De kern van ons jaar transparant resultaatgericht professioneel met passie VOORWOORD TRANSPARANT We werken al tien jaar samen met PAUW Timo van Haaren Technical Manager bij Aerox

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 INTOS

Jaarverslag 2014 INTOS Jaarverslag 2014 INTOS 2 Inhoudsopgave 5 6 8 13 22 24 29 31 Voorwoord Algemeen Missie, visie Verslag IWGM Verslag Ondernemingsraad Arbeidsontwikkeling Resultaten Onze aanpak Detacheren/Begeleid werken

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

Colofon. Uitgave Saver NV Postbus 1032 4700 BA Roosendaal juli 2009

Colofon. Uitgave Saver NV Postbus 1032 4700 BA Roosendaal juli 2009 Jaaroverzicht Saver NV 2008 1 Colofon Uitgave Saver NV Postbus 1032 4700 BA Roosendaal juli 2009 Redactie, vomgeving en productie Kreateam Communicatie bv, Wouw (Tineke van Dam, Korien van Eyndhoven, Joost

Nadere informatie

VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE. Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB - Actieplan Gezond Bedrijf

VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE. Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB - Actieplan Gezond Bedrijf In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd door Syntens Innovatiecentrum VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB -

Nadere informatie

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned Creatieve samenwerking tussen gemeenten en re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Onderzoek naar de kwaliteit van het Programma van Eisen, de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële en organisatorische bedrijfsvoering

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Onderzoek organiseren basismobiliteit regio Achterhoek. Eindrapport

Onderzoek organiseren basismobiliteit regio Achterhoek. Eindrapport Onderzoek organiseren basismobiliteit regio Achterhoek Eindrapport Onderzoek organiseren basismobiliteit regio Achterhoek Eindrapport In opdracht van: Regio Achterhoek en provincie Gelderland 22 november

Nadere informatie

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar.

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. Twee gezichten, drie sporen één doel! Geachte relatie, De cryptische titel van dit jaarverslag maakt u ongetwijfeld nieuwsgierig. Het vat

Nadere informatie

NV ROVA Holding Samenvattend jaarrapport 2011. Over de ambities van een duurzaam, gemeentelijk dienstenbedrijf

NV ROVA Holding Samenvattend jaarrapport 2011. Over de ambities van een duurzaam, gemeentelijk dienstenbedrijf NV ROVA Holding Samenvattend jaarrapport 2011 Over de ambities van een duurzaam, gemeentelijk dienstenbedrijf Voorwoord 3 Profiel ROVA 5 De afvalinzameling omgekeerd 9 Voorlichting en educatie 15 Een duurzame

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

De Vrijwilligersorganisatie

De Vrijwilligersorganisatie De Vrijwilligersorganisatie Tips en adviezen om het vrijwilligerswerk in kleine musea efficiënter te organiseren publicatie 2008 Verantwoording Het museumconsulentschap van de provincie Gelderland is in

Nadere informatie

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

Het verschil maken. Sociale innovatie in de schoonmaakbranche door de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het verschil maken. Sociale innovatie in de schoonmaakbranche door de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. TNO-rapport Het verschil maken Sociale innovatie in de schoonmaakbranche door de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aukje Smit, Cees Wevers Hanneke Kooij - de Bode Joyce van der Wolk

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011 STICHTING VOORWERK EDE

JAARSTUKKEN 2011 STICHTING VOORWERK EDE JAARSTUKKEN 2011 STICHTING VOORWERK EDE Opmaakdatum: 12 juni 2012 1 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 JAARVERSLAG 1 INLEIDING 7 2 BEDRIJFSVOERING 11 Personeel 11 Huisvesting en faciliteiten 12 Informatievoorziening

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2012 - Maart 2013. MVO-jaarverslag

MVO-jaarverslag 2012 - Maart 2013. MVO-jaarverslag MVO-jaarverslag 2012 - Maart 2013 MVO-jaarverslag 2012 Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie