soc iaal Jaar ver slag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "soc iaal Jaar ver slag 2 0 1 3"

Transcriptie

1 soc iaal Jaar ver slag

2 inl eiding het voor woord 2 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

3 Beste lezer, In dit sociaal jaarverslag staan de medewerkers van Stichting Aktief centraal. Het verslag benadrukt het belang dat Aktief hecht aan haar voornaamste kapitaal: de medewerkers. Het jaarverslag geeft, in de breedste zin van het woord, een inkijk in onze organisatie, formuleert doelstellingen en laat zien wat de concrete resultaten zijn. Hoewel de uitgangspunten van Aktief sinds de oprichting in 1983 dezelfde zijn laten we elke keer weer zien dat we ook na ruim 30 jaar nog steeds springlevend zijn. In dit jaarverslag willen we onze resultaten laten zien op het gebied van het mens en milieu. Wij behoren met deze resultaten tot de top in Nederland. Mens: meer dan 40% van de mensen stroomt binnen een jaar uit naar werk of opleiding. Milieu: een hergebruikpercentage van ruim 80% over de verkoopbare en niet verkoopbare goederen Ik hoop dat u met veel plezier dit sociaal jaarverslag leest. Met vriendelijke groet, Gerry Berndsen Directeur / Bestuurder Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 3

4 hoofdstuk 1 Maat schap pelijk verant woord onder nemen 4 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

5 Aktief is met vestigingen in Winterswijk, Groenlo, Gendringen en Doetinchem veruit het grootste kringloopbedrijf in de Achterhoek. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onlosmakelijk met ons kringloopbedrijf verbonden. Aktief is in de loop der jaren hecht verankerd in de Achterhoekse gemeenschap. Inwoners kunnen de goederen zelf komen brengen of wij halen het bij de mensen aan huis op. Ook onze winkels worden goed bezocht en door onze webshop hebben wij klanten vanuit de hele wereld. Aktief is een werkgever voor een grote groep vaste medewerkers maar ook een leerplek voor mensen die tijdelijk buiten het arbeidsproces staan of een extra steuntje in de rug nodig hebben. Door bij Aktief te kunnen werken wordt niet alleen de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind, het geeft ook structuur en voorkomt dat mensen in een sociaal isolement belanden. We doen ons best om er voor te zorgen dat mensen weer met plezier aan het werk gaan. Er weer bij horen betekent dat mensen zich op een positieve manier ontwikkelen. Dat verhoogt de kansen op betaald werk en verbetert de positie op de maatschappelijke ladder. Missie Kringloopgroep Aktief is een zelfstandige maatschappelijke onderneming, die zorg draagt voor een milieubewust hergebruik van goederen en materialen en het terugwinnen van waardevolle grondstoffen uit afvalstoffen. Visie De missie wordt gerealiseerd door het in stand houden van het kringloopbedrijf op basis van maatschappelijk ondernemerschap door ondermeer de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aktief wil een stabiele en betrouwbare partner zijn voor externe partners als gemeenten, sociale instellingen, re-integratiebedrijven, onderwijsinstellingen en milieugerelateerde bedrijven. Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 5

6 hoofdstuk 2 De orga nisatie 6 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

7 raad van toezicht Directie/ bestuur Financiële administratie secretariaat kledingssorteercentrale Gendringen kringloop winkels Doetinchem Gendringen Groenlo Winsterswijk Regio overslag wit- bruingoed Doetinchem Groenlo Winsterswijk Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 7

8 Een meer gedetailleerd beeld van de organisatie Iedere afdeling wordt geleid door een unithoofd. Binnen elke vestiging overleggen de unithoofden regelmatig over alle raakvlakken van de afdelingen. Verder is er periodiek overleg tussen de unithoofden van alle vestigingen. functiebeschrijving. Er zijn drie specifieke en één generiek competentieprofiel vastgesteld. Het generieke profiel is in de hele organisatie hetzelfde. De specifieke profielen zijn afgestemd op de werkzaamheden die bij een bepaalde functie horen. wordt vastgelegd. Aktief kent twee salaristabellen, namelijk de BKN tabel (Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland) en, van oudsher nog, de ambtenarentabel. Nieuwe werknemers worden ingeschaald conform de BKN tabel. Aktief heeft voor elke functie een door de Raad van Toezicht en de ondernemingsraad vastgestelde Aan het begin van elk jaar wordt met elke werknemer een functioneringsgesprek gehouden dat schriftelijk 8 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

9 directie / bestuur (lid MT) management team vestingings leidster (lid MT) Groenlo Winsterswijk vestingings leidster (lid MT) Doetinchem Gendringen kledingssorteercentrale unithoofden unithoofden Afdelingen Afdelingen medewerkers medewerkers Afdelingen Afdelingen Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 9

10 Hoofdstuk 3 Onder nemings raad 10 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

11 De ondernemingsraad vertegenwoordigt de medewerkers van Aktief en komt op voor hun belangen. De ondernemingsraad bestaat uit vier personen. Naast zijn eigen overleg voert hij periodiek overleg met de directie en eens per jaar met de Raad van Toezicht. Het dagelijks bestuur en de directie komen regelmatig bijeen. In 2013 werden onder andere de volgende zaken met de ondernemingsraad besproken: Toekomstige ontwikkelingen. Financiële gegevens Verslagen van de RvT en het MT. Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 11

12 Hoofdstuk 4 De mede werkers 12 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

13 Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 13

14 Aktief vindt het belangrijk dat iedereen zich betrokken voelt bij de organisatie. Naar ons idee begint dat door geen onderscheid te maken tussen de diverse groepen mensen die bij ons werken. Onze medewerkers zijn de mensen in loondienst en mensen die tijdelijk een bijdrage leveren aan ons kringloopbedrijf. In 2013 hebben vier medewerkers hun 12 ½ jaar jubileum gevierd Vestiging Medewerkers FTE Medewerkers FTE Doetinchem 57 39, ,7 Groenlo 46 23, ,7 Gendringen 22 11, ,4 Winterswijk 54 29, , , ,3 In 2012 nog 200 medewerkers en in 2013 is het aantal met 21 medewerkers afgenomen tot 179. Uit de tabel Mutatie medewerkers 2013 komt naar voren dat het saldo weliswaar 21 medewerkers is maar dat er veel mensen zijn in- en uitgestroomd. Dit vergt van onze leidinggevenden veel aansturing en flexibiliteit. Als we gedetailleerder kijken naar de groep die is uitgestroomd dan zien we dat de medewerkers die geplaatst zijn door de gemeenten het grootste deel vormen. Wat we doen met deze groep mensen en hoe succesvol dat is kunt u verderop in dit sociaal jaarverslag lezen. Mutatie medewerkers 2013 Stand ultimo Instroom 160 Uitstroom -181 Stand ultimo Uitstroom 2013 Mederwerkers Loondienst 4 Vrijwilliger 26 Gemeenten 127 SW bedrijven 7 Anders Verdeling naar geslacht 0% 10% 20% 30% Man 40% 50% 60% 70% 80% Vrouw 90% 100% Leeftijdsopbouw medewerkers: Als gevolg van demografische ontwikkelingen heeft ook Aktief te maken met vergrijzing onder het medewerkersbestand. Wij besteden extra aandacht aan deze ontwikkeling. We proberen oudere werknemers optimaal inzetbaar te houden. Op die manier wordt voorkomen dat kennis en ervaring verloren gaan. Alle mederwerkers Werknemers Aktief Leeftijdscategorie man vrouw man vrouw < > Totaal Gemiddelde leeftijd 46,3 42,6 50,2 43,5 14 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

15 Aalten 5 Barchem 1 Beltrum 1 Borculo 1 Didam 1 Doetinchem 38 Eibergen 20 Enschede 1 Etten 1 Gaanderen 4 Gendringen 4 Groenlo 10 Haaksbergen 1 Hummelo 1 Lichtenvoorde 7 Loerbeek 1 Marienveld 1 Neede 7 s-heerenberg 2 Silvolde 1 Terborg 6 Tolkamer 1 Ulft 9 Varsseveld 1 Wehl 2 Winterswijk 47 Zelhem 3 Zevenaar 1 Zutphen 1 Woonplaats mederwerks De vestigingen van Aktief liggen verspreid in de Achterhoek. Dit komt ook tot uiting in de woonplaatsen van de medewerkers Medewerkers Doetinchem (exclusief tijdelijke medewerkers genoemd in hoofdstuk 7) Loondienst Vrijwilliger Gemeente Wedeo Doetinchem Medewerkers Groenlo (exclusief tijdelijke medewerkers genoemd in hoofdstuk 7) Loondienst Vrijwilliger SDOA Hameland Anders Medewerkers Gendringen (exclusief tijdelijke medewerkers genoemd in hoofdstuk 7) Loondienst Vrijwilliger Anders Wedeo Medewerkers Winterwijk (exclusief tijdelijke medewerkers genoemd in hoofdstuk 7) Loondienst Vrijwilliger SDOA Hameland Anders Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 15

16 Hoofdstuk 5 so cia al 16 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

17 Social Return on Investment (SROI), Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), duurzaam ondernemen, inclusief ondernemen of maatschappelijk ondernemen. Hoe vult Aktief dat concreet in? De leidinggevenden van Aktief zijn de laatste jaren opgeleid om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt beter te begeleiden. Dit heeft geleid tot de certificering Prestatieladder Socialer Ondernemen. De PSO is een meetinstrument om meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen. Het gaat om werkzoekenden vanuit een SWbedrijf, WAO, Wajong of uitkeringsgerechtigden met een Wet Werk en Bijstand uitkering. De prestatieladder onderscheidt drie niveaus. De samenwerking tussen Aktief en de gemeenten heeft geleid tot de hoogste PSO-erkenning. PSO in praktijk Aktief werkt samen met de sociale dienst van de gemeente Doetinchem, Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland. Cliënten van de sociale dienst worden ingedeeld volgens een door de Nederlandse gemeenten vastgestelde participatieladder. De ladder kent zes niveaus. De gemeenten en Aktief bieden mensen die op trede 2 of 3 van de participatieladder staan een werktraject aan van maximaal één jaar. Wij maken qua inhoud van de werkzaamheden geen verschil tussen de mensen van de sociale dienst of andere medewerkers. Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 17

18 De participatieladder: 6 Betaald werk Betaald werk met ondersteuning Onbetaald werk Deelname georganiseerde activiteiten Sociale contacten buitenhuis Geïsoleerd Dat de samenwerking succesvol is laat het onderstaande overzicht wel zien. Het geeft aan hoeveel mensen na vaak jarenlang zonder werk thuis gezeten te hebben binnen een jaar via Aktief uitstroomt naar werk, opleiding en de uitkeringssituatie verlaat. Dit is natuurlijk voor de gemeenschap en de cliënt van de sociale dienst een financieel voordeel maar ik denk dat de grootste winst niet een financiële winst is maar een menselijke winst is. Bij Aktief worden mensen voorbereid op hun volgende carrièrestap. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan dit een stap zijn naar regulier werk, een SW-bedrijf, een opleiding, een re-integratieproject of naar arbeidsbemiddeling. In de onderstaande tabel staat de uitstroom tot en met Uitstroom per jaar TOTAAL Werk, opleiding, uitkering beeindigd % Anders % TOTAAL Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

19 Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 19

20 Hoofdstuk 6 De goederen stroom 20 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

21 Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 21

22 Aktief neemt verkoopbaar en niet verkoopbaar huisraad aan en haalt al jaren een hergebruikpercentage van meer dan 80%. De meeste collega kringloopbedrijven nemen alleen verkoopbaar huisraad aan en ook zij halen een hergebruikpercentage van rond de 80%. Dat Aktief, ondanks het deel niet verkoopbaar dat wij aannemen, toch gelijk scoren met collega bedrijven heeft te maken met onze werkwijze. In elke vestiging werken mensen die zijn opgeleid om verkoopbare goederen te herkenen waardoor een groot deel van deze goederen al apart wordt gehouden. De stroom die dan nog overblijft wordt zo veel mogelijk gedemonteerd zodat er meerdere componentenstromen ontstaan. De afvalstroom die dan nog overblijft en naar de verbrandingsoven gaat is dan nog maar 20%. Deze werkwijze levert niet alleen een milieuwinst en een financiële winst op voor de gemeenten maar hierdoor ontstaan ook extra werkplekken voor de diverse groepen medewerkers. In 2013 werd door Aktief ruim ton gebruikt huisraad gescheiden. Dat gebeurt volgens het principe De ladder van Lansink, vernoemd naar de politicus Ad Lansink die deze werkwijze en afvalverwerkingsmethode introduceerde. Binnengebrachte goederen worden verdeeld over drie schijven: 47% 33% 20% Winkel Componenten Afval Kringloopbedrijven in ons land leveren een veel grotere bijdrage aan het milieu dan vaak wordt gedacht. Dankzij de bijdrage van onze klanten kunnen wij CO 2 uitstoot besparen. TNO heeft dit omgerekend en Aktief heeft in 2013 een CO 2 reductie gerealiseerd die gelijk staat aan het verwarmen van woningen gedurende een jaar. 22 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

23 Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 23

24 Hoofdstuk 7 Samen werk ing op sociaal vlak 24 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

25 In de samenleving staat maatschappelijk verantwoord ondernemen en inclusief ondernemen de laatste jaren volop in de belangstelling. Bij Aktief is het al vanaf de oprichting in 1983 de normaalste zaak om een deel van onze mensen naar vermogen te laten werken. Dit doen wij door er op een nuchtere en Achterhoekse manier mee om te gaan. We gaan uit van wat mensen wel kunnen en meestal is dat meer dan vooraf werd gedacht. Aktief heeft inmiddels een jarenlange band opgebouwd met: 1. De Achterhoekse gemeenten 2. Hameland en Wedeo 3. Reclassering Nederland 4. Raad voor de kinderbescherming 5. Halt Nederland 6. SIZA Dorp groep 7. Estinea 8. Mondriaan 9. Scholen Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 25

26 1. De Achterhoekse gemeenten: De gemeenten Aalten, Dinxperlo, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk bieden ons de mogelijkheid invulling te geven aan onze twee doelstellingen om mens en milieu centraal te stellen. Door de brede opzet van Aktief (wij accepteren alles behalve chemisch afval, bouw- en sloopafval en groenafval) zijn wij in staat een zinvolle bijdrage te leveren aan een gezonde wereld in de toekomst maar ook een bijdrage aan de waarde van de mens van nu. Met de sociale diensten van Doetinchem, Winterswijk, Berkelland en Oost Gelre hebben wij een participatieovereenkomst afgesloten. De kenmerken uit de overeenkomst zijn: De wederzijdse verplichting voor het aanbieden en aannemen van cliënten. Cliënten werken maximaal een jaar bij Aktief. Het werkinhoudelijk begeleiden van de cliënten door medewerkers van Aktief. De klantmanager van de gemeente is enkele dagdelen aanwezig bij Aktief. De cliënt houdt zich aan werkafspraken die Aktief kent voor alle medewerkers. Partijen brengen over en weer geen kosten in rekening (gemiddeld betaalt de gemeente bij andere bedrijven ± euro per cliënt voor een traject). Er treedt geen verdringing op voor cliënten van SW bedrijven. Verslaglegging vindt plaats middels evaluatieformulieren. Cliënten worden ingedeeld op een trede van de participatieladder. De cliënten die bij ons binnenstromen zitten meestal op trede 2. De participatieladder is een gezamenlijk initiatief van gemeenten en ontwikkeld voor en door gemeenten. De ladder kent zes treden: 6 Betaald werk Betaald werk met ondersteuning Onbetaald werk Deelname georganiseerde activiteiten Sociale contacten buitenhuis Geïsoleerd 26 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

27 Bij een groot deel van de mensen die bij ons komen keert het plezier in werken weer terug en men stroomt uit naar een reguliere baan. Werken blijft de beste manier om aan een baan te komen. Voor de mensen die nog niet toe zijn aan een reguliere baan geldt dat er bij ons meestal veel meer duidelijkheid ontstaat over de punten waaraan nog gewerkt moet worden. Succes is niet alleen het verkrijgen van een betaalde baan. Succes is ook de duidelijkheid die ontstaat tijdens het jaar bij Aktief. Gemeenten, cliënten en Aktief profiteren van deze unieke samenwerking. Een globale financiële verduidelijking: Per jaar stromen gemiddeld 30 cliënten van de sociale dienst via Aktief door naar regulier werk, regulier werk met ondersteuning, opleiding. Indien we de gemiddelde uitkering stellen op per jaar dan is dat per jaar een besparing van Aktief werkt samen met vier gemeenten. De gemiddelde besparing per gemeente per jaar is dan Deze besparing zal in de praktijk meer zijn omdat de gemeente niet betaalt voor trajectplaatsen. De participatieovereenkomst met de gemeenten Doetinchem, Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland is enkele jaren geleden tot stand gekomen. Hiernaast de resultaten. 42% 42% Naar regulier werk, opleiding of arbeidsbemiddeling 19% 16% 23% 19% Naar andere participatietraject, diagnose of WsW 16% Naar zorgtraject 23% Beëindiging traject Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 27

28 2. Hameland en Wedeo Wij werken samen met de sociale werkvoorziening Hameland en Wedeo. Ultimo 2013 waren 21 medewerkers werkzaam bij Aktief. 3. De Raad voor de Kinderbescherming Plaatst jongeren bij Aktief die met de politie in aanraking zijn komen uur 4. Reclassering Nederland Aktief maakt het mogelijk voor mensen met een taakstraf om deze bij ons te verrichten uur 5. Halt Nederland Jongeren van 12 tot 18 jaar, die zijn aangehouden voor vernieling, winkeldiefstal, overlast met vuurwerk of die veel spijbelen, krijgen de keuze tussen een gang naar de Officier van Justitie of naar Bureau Halt. In een Halt-afdoening kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder in aanraking te komen met het Openbaar Ministerie. Aktief biedt de jongeren hiertoe de mogelijkheid. 172 uur 28 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

29 6. Siza Dorp Groep Om een zo breed mogelijke klantenkring te bereiken zetten wij een deel van het winkelaanbod op onze website. Een groot deel van deze werkzaamheden wordt uitgevoerd in onze eigen vestigingen. Het laatste stapje, het plaatsen op onze website, gebeurt door cliënten van de Siza Dorp Groep. Dit zijn mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap of met niet-aangeboren hersenletsel. Zij plaatsen en verwijderen de producten op onze website. Deze medewerkers zijn bijzonder enthousiast. Tijdens een bezoek werd door een cliënt de trotse uitspraak gedaan; We werken nu voor een écht bedrijf. 7. Estinea Kringloop Aktief Groenlo en de Top Art winkel van Estinea in Eibergen hebben de handen ineen geslagen. Top Art verkoopt tweedehandskinderkleding in Eibergen en de kringloop verkoopt de door mensen met een verstandelijke beperking zelfgemaakte producten in Groenlo. Beide bedrijven zijn altijd op zoek naar sterke samenwerkingsverbanden waarin mensen een kans krijgen om weer gewoon mee te doen in de samenleving. 8. Mondriaan Wij zijn gestart met de verkoop van producten die gehandicapten zelf gemaakt hebben van hout. Zij maken bv: vogel huisjes speelgoed kisten pindabakjes ideaal voor de komende winter. Aktief biedt op deze manier de Mondriaan een kans om zich aan het winkelend publiek te presenteren. En zo maken we van dit project is weer een win-win-win situatie! 9. Scholen Aktief vindt het belangrijk om in contact te staan met jonge mensen en scholen. Op die manier kunnen scholieren zien wat we doen en wat onze rol in de samenleving is. Om dit te bereiken geven wij voorlichting aan leerlingen van diverse scholen en bieden wij stageplekken voor de maatschappelijke stage. Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 29

30 Hoofdstuk 8 Cursus sen en oplei dingen 30 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

31 Scholing is belangrijk en moet aansluiten bij de wensen van de organisatie en de mogelijkheden van de medewerker. De cursussen en opleidingen die medewerkers volgen zijn op te splitsen in drie onderdelen namelijk: 1. Opleidingen op het gebied van de goederenstroom 2. Opleidingen op het gebied van het begeleiding van mensen 3. De algemene opleidingen. Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 31

32 1. opleiding op het gebied van de goederenstroom: Per jaar ontvangt Aktief ruim ton goederen. Na een eerste grove sortering waarbij het afval wordt gescheiden moet de stroom verder worden verdeeld in niet verkoopbaar in de winkel en wel verkoopbaar in de winkel. Dit proces vraagt om aandacht en vakkennis. Om deze werkzaamheden goed te kunnen verrichten bieden wij praktijkcursussen aan. Vier keer per jaar wordt een groep van ongeveer 20 medewerkers bijgeschoold op het gebied van het herkennen van verkoopbare goederen. 2. opleidingen op het gebied van het begeleiden van mensen: De afgelopen jaren hebben leidinggevenden van Aktief incompany training gevolgd op het gebied van coachend leiding geven. Het jaar 2013 was het jaar waarin het geleerde uit de afgelopen jaren in de praktijk moest worden gebracht. We kunnen vaststellen dat als 42% van de cliënten van de sociale diensten uitstroomt naar werk of opleiding deze training daaraan heeft bijgedragen. Inmiddels hebben de leidinggevenden aangegeven een training te willen volgen om mensen met ADHD, PDD-NOS etc. beter te kunnen begeleiden. 3. Algemene opleidingen: Naast de bovenstaande opleidingen hebben onze medewerkers cursussen en trainingen op andere gebieden gevolgd zoals: BHV, BHV ploegleider, veilig hijsen met een kraanwagen, artikelherkenning en de heftruckcursus. Naast alle opleidingen die Aktief aan medewerkers aanbiedt is Aktief ook een door ECABO gecertificeerd leerbedrijf en door het kenniscentrum handel erkend arbeid kwalificerende assistent (AKA) leerbedrijf. 32 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

33 Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 33

34 Hoofdstuk 9 Gezond heid en veilig heid 34 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

35 Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 35

36 Door een intensieve begeleiding van zieke werknemers hebben we een laag percentage kort (0.93%) en middellang (1.29%) ziekteverzuim. Het totaal ziekteverzuim (8,44%) is wel hoog en wordt vooral bepaald door lang verzuim (4.53%). Dit betreft niet werk gerelateerde langdurende lichamelijke of psychische problemen. Ziekteverzuimpercentage kers Kort (1-7 dagen) 0,93% Middel lang (8-42 dagen) 1,29% Lang ( dagen) 4,53% Extra lang (> 365 dagen) 1,69% TOTAAL 8,44% RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie): Aan de verbeterpunten uit de RI&E wordt blijvend aandacht geschonken. Per vestiging is een medewerker verantwoordelijk voor veilige werkomstandigheden. Dit wordt centraal aangestuurd en gecoördineerd. Toolboxmeeting: Veiligheid heeft voor een groot deel te maken met bewustwording en het herkennen van onveilige situaties. Per jaar worden door een opleidingsbedrijf een aantal toolboxmeetingen gegeven waarin diverse aspecten over veiligheid worden behandeld. Dit kan te maken hebben met persoonlijke veiligheid zoals het dragen van werkschoenen of oordopjes maar ook met hoe til je nu iets en waaraan herken je gevaarlijke stoffen en wat doe je dan vervolgens. Overvaltrainingen: Om de veiligheid van kassamedewerkers te verhogen moeten zij weten wat te doen bij een overval. Om bij een overval de pakkans te vergroten hangen in alle vestigingen camera s. 36 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

37 Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 37

38 Hoofdstuk 10 De mening over Aktief 38 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

39 Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 39

40 Om te weten wat er leeft onder onze klanten peilen we elke drie jaar in de vorm van een enquête in alle vestigingen de mening van onze klanten. In november 2013 hebben 704 klanten (Nederlands en Duits) de enquête ingevuld en om u een idee te geven staan hieronder een aantal uitkomsten. Klanten vinden over het algemeen het aanbod mooi en men ervaart het winkelen als prettig. 79% van de klanten bij de inname geeft aan dat ze op een klantvriendelijke manier geholpen worden. Wij zijn trots op dit hoge percentage omdat juist de inname vaak de eerste werkplek is voor medewerkers die weer gaan deelnemen aan het arbeidsproces. Hoewel 84% van de klanten tevreden is over de openingstijden zijn wij toch van mening dat het beter kan. Vanaf 2014 maken we geen onderscheid meer tussen de zomer- en winteropeningstijden. Van de klanten bij de inname geeft 89% aan tevreden te zijn over de openingstijden. Klanten die niet tevreden zijn over de openingstijden van de inname zijn van mening dat op zaterdag de inname later zou moeten sluiten. Dit gaan we ook doen. We constateren dat onze klantenkring jonger wordt. Het aantal respondenten in de categorie 15 tot 25 jaar neemt met 5% toe. Het prijzen van artikelen in een kringloopwinkel kan erg lastig zijn door de grote diversiteit en de smaak en kennis van degene die prijst. Om de juiste verkoopprijs zoveel mogelijk te benaderen volgen onze medewerkers de cursus artikelherkenning. Dit heeft effect want 60% van de klanten geeft aan dat er juist wordt geprijsd. Van de 40% die over onze prijs een andere mening heeft komt een groot deel dagelijks in onze winkels. Het is niet ondenkbeeldig dat daar veel handelaren tussen zitten waarbij het logisch is dat zij aangeven dat de prijs te hoog is. Elk jaar organiseren wij de lentemarkt, de kledingmarkt, de kerstmarkt en doen we mee met de Nationale Kringloopdag. Daarnaast kent elke winkel ge- durende het jaar nog haar eigen activiteiten zoals de muziekdag, de Boekenweek, de vakantiebeurs et cetera. Dat hiervoor belangstelling is bij onze klanten blijkt elke keer weer als je tijdens een evenement de drukte op de parkeerplaats bekijkt maar ook in de enquête geeft 84% aan de evenementen leuk te vinden. Aktief werkt al vanaf 1983 vanuit de doelstelling milieu en sociaal. Klanten vinden beide doelstellingen ongeveer net zo belangrijk want 53% geeft aan dat men sociaal belangrijk vindt en 47% milieu. Alle medewerkers van Aktief zetten zich elke dag in om onze klanten op een klantvriendelijke manier te helpen. Dat het soms niet helemaal lukt is evident maar we kunnen wel met trots concluderen dat we het zeer redelijk doen. Op de enquêtevraag Welk cijfer geeft u Aktief? krijgen we van de ruim 700 geënquêteerde klanten een Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

41 Het aantal respondenten in de categorie 15 tot 25 jaar neemt toe. Ruim 70% geeft aan minimaal maandelijks onze winkels te bezoeken. 60% van de klanten geeft aan dat er juist wordt geprijsd. 84% geeft aan de evenementen leuk te vinden. Als we de ruim 700 klanten vragen een cijfer te geven dan scoren wij hoog namelijk een 8. 53% geeft aan dat men sociaal belangrijk vindt en 47% milieu. Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 41

42 Hoofdstuk 11 de toe komst 42 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

43 Kringloop Aktief is nu nog een breed kringloopbedrijf. Dat wil zeggen dat het criterium verkoopbaarheid geen rol speelt bij het aannemen van de goederen. Het volume dat daardoor ontstaat biedt veel werkgelegenheid maar ook een breed scala aan functies. Een aantal gemeenten overweegt de wijze van inzamelen te veranderen van het ophalen van al het huisraad naar het ophalen van enkel verkoopbaar huisraad (goedzooi). Het gevolg daarvan is een volume afname bij Aktief en daarmee ook een afname van werkgelegenheid voor de vaste medewerkers van Aktief, medewerkers van SW bedrijven en cliënten van de sociale dienst. Het hoge aantal cliënten van de sociale dienst dat nu uitstroomt naar werk zal afnemen omdat er een relatie bestaat tussen omzet, volume en werkgelegenheid. Verhuismaatje: Vorig jaar zijn we voorzichtig begonnen met een nieuwe service het ontruimen van woningen. In 2013 hebben we deze service professioneler aangepakt door een medewerker daarvoor te benoemen en foldermateriaal te produceren. Volgend jaar moet blijken hoe levensvatbaar deze service is. Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 43

44 bi jl agen bijlage I Overzicht inzamelhoeveelheden en verwerkingsmethoden Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

45 Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 45

46 stichting aktief jaaroverzicht 2013 Ingezameld aantal kg Aantal aansluitingen Gestort aantal kg Hergebruik aantal kg Hergebruik percentage Vestiging Doetinchem Doetinchem ,79 Oude IJsselstreek ,95 Totaal ,70 Vestiging winterswijk Aalten-Dinxperlo ,67 Winterswijk ,93 Totaal ,36 Vestiging groenlo Oost Gelre (Groenlo) ,90 Berkelland ,21 Totaal ,11 TOTAAL AKTIEF ,35 46 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

47 De verwerking van de verschillende componentenstromen: A - hout Na inzameling wordt het onbehandelde A- hout aan een controle onderworpen en gaat vervolgens naar de spaanplaatindustrie. Hier wordt het hout verwerkt tot spaanplaat. B - hout Vezelplaten, gelamineerd hout, afval van vensters en deuren, kasten, stoelen en ander B-hout, wordt ingezameld om verkleind en ontijzerd te worden. Daarna wordt het verwerkt tot vezels. Deze worden vervolgens gebruikt als hoogwaardige secundaire brandstof in gespecialiseerde installaties zoals kalkovens, cementovens, hoogovens en bio-energiecentrales. Metalen Metaalafval wordt gesorteerd en opnieuw gebruikt als grondstof in de metaalverwerkende industrie. Glas Glas wordt na verwerking opnieuw gebruikt als grondstof voor nieuwe glasproducten. Papier / Karton Na de inzameling worden papier en karton gecontroleerd en gesorteerd. De gesorteerde fractie wordt in balen geperst. Deze worden verkocht aan de papierverwerkende industrie. Puin / porselein Na de inzameling wordt puin en porselein verkleint en toegepast als fundatie in de (wegen) bouw. Textiel en vloerbedekking Na de inzameling worden textiel en vloerbedekking verkleint, bewerkt en verwerkt tot een secundaire brandstof voor industriële ovens, waaronder de cementfabrieken van ENCI in Maastricht. Hierdoor worden veel minder fossiele brandstoffen verbruikt, wat ons milieu ten goede komt. Per jaar wordt een besparing van ca ton CO² gerealiseerd. Frituurvet Frituurvet en de frituurolie krijgen een interessant tweede leven! Een deel wordt verwerkt tot biobrandstoffen, waardoor het voor bepaalde toepassingen niet nodig is om minerale brandstoffen te gebruiken. Biobrandstoffen hebben als grote voordelen, boven minerale brandstoffen, dat ze veel minder CO 2 -uitstoot opleveren (bekend van het broeikaseffect) en dat zij geen vervuiling veroorzaken (door fijnstof uit de uitlaat). Een ander deel van de oliën en vetten is, na zeer grondige bewerking, geschikt voor industriële verwerking. Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 47

48 bi jl agen bijlage Ii 48 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

49 Raad van Toezicht Dhr. J. Freriks (voorzitter) Mvr. M. Frank (secretaris) Dhr. H. Rouwmaat Dhr. A. Peppelman Dhr. N. Verhoeven Directie / bestuur Dhr. G. Berndsen Management Team Dhr. G. Berndsen (voorzitter) Mvr. G. Pastoor Mvr. H. Floors Ondernemingsraad Dhr. T. Waalders (voorzitter) Dhr. L. van Santen (secretaris) Mvr. A. Nahuis Dhr. G. Hengeveld Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 49

50 bi jl agen COLO FON 50 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

51 Tekst G. Berndsen, Doetinchem Fotografie Daniël Hoitink, Aalten Opmaak & Drukwerk Preduxion, Doetinchem Stichting Aktief 2013 Sociaal Jaarverslag 51

52 52 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief

Sociaal Jaarverslag 2014

Sociaal Jaarverslag 2014 Sociaal Jaarverslag 2014 VOORWOORD Beste lezer, In dit sociaal jaarverslag staan de medewerkers van Stichting Aktief centraal. Het verslag benadrukt het belang dat Aktief hecht aan haar voornaamste kapitaal:

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 1

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 1 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 1 VOORWOORD Beste lezer, In dit sociaal jaarverslag staan de medewerkers van Stichting Aktief centraal. Het verslag benadrukt het belang dat Aktief hecht aan haar voornaamste kapitaal:

Nadere informatie

Sociaal. jaarverslag

Sociaal. jaarverslag Sociaal jaarverslag 2010 Voorwoord Beste lezer, In dit sociaal jaarverslag staan de mensen en medewerkers van Aktief centraal. Het jaarverslag geeft, in de breedste zin van het woord, een inkijkje in onze

Nadere informatie

Het jaar 2014. 2014 is het eerste jaar voor de nieuwe stichting Kringloopwinkel Amstelveen. De Boemerang maakt een doorstart.

Het jaar 2014. 2014 is het eerste jaar voor de nieuwe stichting Kringloopwinkel Amstelveen. De Boemerang maakt een doorstart. Jaarverslag 2014 Het jaar 2014 2014 is het eerste jaar voor de nieuwe stichting Kringloopwinkel Amstelveen. De Boemerang maakt een doorstart. De uitdaging voor 2014 is het winkeloppervlak te vergroten,

Nadere informatie

BASISMOBILITEIT. Raadsinformatie 15 april 2014. Definitie

BASISMOBILITEIT. Raadsinformatie 15 april 2014. Definitie BASISMOBILITEIT Raadsinformatie 15 april 2014 Definitie De mogelijkheid voor alle inwoners van de regio om zich zelfstandig tegen een redelijk tarief te verplaatsen Onderzoek Wat zijn de karakteristieken

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Jaarverslag Kringloopwinkel Helmond Noorddijk CX Helmond T E I

Jaarverslag Kringloopwinkel Helmond Noorddijk CX Helmond T E I Jaarverslag 2016 Kringloopwinkel Helmond Noorddijk 2 5705 CX Helmond T 0492 546 893 E info@kringloopwinkelhelmond.nl I www.kringloopwinkelhelmond.nl Kringloopwinkel Helmond, Jaarverslag 2016, 11-04-2017

Nadere informatie

"Wij consumeren vier keer onze planeet. En dat is duidelijk niet aanvaardbaar."

Wij consumeren vier keer onze planeet. En dat is duidelijk niet aanvaardbaar. jaarverslag 2010 "Wij consumeren vier keer onze planeet. En dat is duidelijk niet aanvaardbaar." Henk Bleker Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Inhoud Missie 4 Mens 6 Milieu

Nadere informatie

Kringloop. Jaarverslag 2012. Zeist Driebergen-Doorn. Stichting Kringloopcentrum De Wegwijzer

Kringloop. Jaarverslag 2012. Zeist Driebergen-Doorn. Stichting Kringloopcentrum De Wegwijzer Stichting Kringloopcentrum De Wegwijzer Kringloop Zeist Driebergen-Doorn Jaarverslag 2012 Inhoud missie de cijfers en de centen het milieu de mensen de medewerkers Er uit halen wat er in zit. Er uit halen........

Nadere informatie

Textiel. De rol van kringloopbedrijven & de meerwaarde van samenwerking

Textiel. De rol van kringloopbedrijven & de meerwaarde van samenwerking Textiel De rol van kringloopbedrijven & de meerwaarde van samenwerking Inhoud 1. Kringlooporganisatie Het Goed 2. Belang van textiel voor kringloop en andersom 3. Twents Textielcirkel & Meerwaarde samenwerking

Nadere informatie

Jaarverslag. Hét Kringloopbedrijf. Drechtsteden

Jaarverslag. Hét Kringloopbedrijf. Drechtsteden Jaarverslag 2009 Hét Kringloopbedrijf van de Drechtsteden Opnieuw & Co: Hét Kringloopbedrijf van de Drechtsteden Inleiding: Dit jaarverslag is bedoeld om alle geïnteresseerden een beeld te geven van het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Van de voorzitter

JAARVERSLAG 2013. Van de voorzitter Van de voorzitter Geachte belangstellende, Er is weer een jaar voorbij, en wat voor een jaar. Er is in 2013 ongelofelijk veel gebeurd en bereikt binnen onze organisatie. Elk jaar zijn wij als bestuur weer

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE JAARVERSLAG 2013

STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE JAARVERSLAG 2013 STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE JAARVERSLAG 213 DOELSTELLINGEN het beperken van de afvalstroom door het (stimuleren van) hergebruik van goederen en grondstoffen het bieden van structureel werk, zowel betaald

Nadere informatie

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Maatschappelijke functie Inboedelservice Inleveren/ophalen goederen Ruim gevulde winkel Afvalbrengpunt Kringloopbedrijf n Roondgaank

Nadere informatie

van kringloopwinkel naar modern warenhuis

van kringloopwinkel naar modern warenhuis van kringloopwinkel naar modern warenhuis JAARVERSLAG 2011 INLEIDING Het jaar 2011 werd gekenmerkt door een economische en financiële crisis. Voor het Kringloopbedrijf was het echter een topjaar. Nog nooit

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- BELEIDSPLAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

samen goed Jaarverslag 2011

samen goed Jaarverslag 2011 samen gaat t goed! Jaarverslag 2011 Samen GaaT HeT GoeD! al 20 jaar maakt Het GoeD `werk van hergebruik. inmiddels zijn dagelijks ruim 800 collega s op 20 vestigingen bezig goede spullen in te zamelen

Nadere informatie

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein Samen de samenleving sterker maken Estinea, partner in het sociaal domein Estinea biedt professionele ondersteuning aan mensen met een beperking. Meedoen? Gewoon doen! Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen Uitvoering beheertaken en inzet bijzondere doelgroepen 156.000 inwoners 11e gemeente van Nederland Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoenderloo, Hoog Soeren, Klarenbeek, Lieren, Loenen, Radio Kootwijk,

Nadere informatie

Wonen - Zorg - Welzijn. Ieder mens telt

Wonen - Zorg - Welzijn. Ieder mens telt Wonen - Zorg - Welzijn Ieder mens telt Samen zorgeloos verder Wie zorg nodig heeft, wil meer dan deskundigheid alleen. Persoonlijk contact, een luisterend oor en oog voor individuele verwachtingen zijn

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Kringkoop Kringloopbedrijf

Inhoudsopgave. 2 Kringkoop Kringloopbedrijf Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Missie.... 4 Inzameling, afvoer en verkopen (hergebruik)... 4 Inzameling in kilogrammen naar gemeenten... 5 Benchmark 2015... 6 Verkopen / hergebruik... 6

Nadere informatie

CO2 impact kringloopbedrijven

CO2 impact kringloopbedrijven CO2 impact kringloopbedrijven CO2 besparing gerealiseerd in 2014 door Stichting Aktief Dhr. G. Berndsen Gildenstraat 43 7005 bl Doetinchem Tel. 0314330980 g.berndsen@aktief-groep.nl Samenvatting Met 1

Nadere informatie

Reactie collegebesluit dd 29-10-2013 "Realiseren van re-integratie trajecten door het inzamelen en verwerken van textiel en huisraad".

Reactie collegebesluit dd 29-10-2013 Realiseren van re-integratie trajecten door het inzamelen en verwerken van textiel en huisraad. Geef ruimte om te werken JUTTERS Aan: Gemeente Haarlem Griffie Ter attentie van de volledige Gemeenteraad DOK Stichting Het Juttersdok Postbus 151 1000 AD Amsterdam Zeeburgerpad 90-99 Postjeskade 23-25

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE

STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE JAARVERSLAG 2014 Nieuwe Deventerweg 6, 8014 AG Zwolle Nieuwe Veerallee 19, 8019 AG Zwolle MISSIE het beperken van de afvalstroom door het (stimuleren van) hergebruik van goederen

Nadere informatie

LEERWERKBEDRIJF KRINGLOOPWINKEL WERKPLAATS. Jaarverslag 2014. Stichting Vrienden van De Zaak van Ermelo

LEERWERKBEDRIJF KRINGLOOPWINKEL WERKPLAATS. Jaarverslag 2014. Stichting Vrienden van De Zaak van Ermelo 1 LEERWERKBEDRIJF KRINGLOOPWINKEL WERKPLAATS Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van De Zaak van Ermelo 2 Voorwoord Op 31 augustus 2012 is De Zaak van Ermelo BV opgericht als sociale onderneming en leerwerkbedrijf,

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

STICHTING KRINGLOOPCENTRUM GORINCHEM

STICHTING KRINGLOOPCENTRUM GORINCHEM JAARVERSLAG 2013 STICHTING KRINGLOOPCENTRUM GORINCHEM INLEIDING Stichting Kringloopcentrum Gorinchem, verder te noemen KCG heeft als missie het tegengaan van verspilling van gebruiksartikelen en grondstoffen,

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Groei Jaarverslag 2016 Stilema

Groei Jaarverslag 2016 Stilema Groei Jaarverslag 2016 Stilema Apeldoorn, Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Profiel van de organisatie Stilema 5 3 Stilema als onderdeel van Circulus-Berkel 6 4 Milieu-impact 7 5 Sociale impact 8 5.1 Werkplekken

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

Zeg ook JA tegen afval scheiden.

Zeg ook JA tegen afval scheiden. Zeg ook JA tegen afval scheiden. Elkaar iets beloven. Voor een betere toekomst. Zonder het onnodig verbruiken en weggooien van grondstoffen. Om dat te kunnen realiseren moeten we met elkaar JA zeggen tegen

Nadere informatie

INLEIDING. In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af van hetgeen in 2014 is neergezet om aan de missie te voldoen. ORGANISATIE EN FORMATIE

INLEIDING. In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af van hetgeen in 2014 is neergezet om aan de missie te voldoen. ORGANISATIE EN FORMATIE J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 S T I C H T I N G K R I N G LO O P C E N T R U M G O R I N C H E M INLEIDING Stichting Kringloopcentrum Gorinchem, verder te noemen KCG heeft als missie het tegengaan van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Prorest koploper in sociaal ondernemen

Prorest koploper in sociaal ondernemen Prorest koploper in sociaal ondernemen Eind 2014 is Prorest voor het eerst gecertificeerd voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Het cateringbedrijf haalde meteen het hoogste niveau van de prestatieladder:

Nadere informatie

Iedere dag. Het GOED jaarverslag anders!

Iedere dag. Het GOED jaarverslag anders! Iedere dag Het GOED jaarverslag 2007 anders! Al 15 jaar gaat Het GOED! Sinds de start in 1992 maakt Het GOED werk van hergebruik. Inmiddels doen we dit met bijna 600 collega s in 17 vestigingen. Dit jubileumjaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Van de voorzitter

JAARVERSLAG 2014. Van de voorzitter Van de voorzitter Geachte belangstellende, In 2013 en de jaren daarvoor hebben we als stichting een behoorlijk risico genomen door flink uit te breiden ten gunste van betere werkplekken voor onze vrijwilligers

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 214 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Accent op talent. Philips Werkgelegenheidsplan. Frank Visser Manager Philips Werkgelegenheidsplan GarantiebaneninBeeldt, 30 april 2015

Accent op talent. Philips Werkgelegenheidsplan. Frank Visser Manager Philips Werkgelegenheidsplan GarantiebaneninBeeldt, 30 april 2015 Accent op talent Philips Werkgelegenheidsplan Frank Visser Manager Philips Werkgelegenheidsplan GarantiebaneninBeeldt, 30 april 2015 1 Philips Werkgelegenheidsplan Programma vandaag Introductie Het DNA

Nadere informatie

Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13. Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding

Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13. Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13 Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding Philadelphia Verantwoordelijkheid Passie Aandacht Professionaliteit - 2 Philadelphia Philadelphia

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE. Nieuwe Deventerweg 6, 8014 AG Zwolle. Nieuwe Veerallee 19, 8019 AG Zwolle

JAARVERSLAG 2015 STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE. Nieuwe Deventerweg 6, 8014 AG Zwolle. Nieuwe Veerallee 19, 8019 AG Zwolle JAARVERSLAG 2015 Nieuwe Deventerweg 6, 8014 AG Zwolle Nieuwe Veerallee 19, 8019 AG Zwolle STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE MISSIE het beperken van de afvalstroom door het (stimuleren van) hergebruik van goederen

Nadere informatie

Geen bereik? Met Regiotaxi en Buurtbus wel

Geen bereik? Met Regiotaxi en Buurtbus wel Geen bereik? Met Regiotaxi en Buurtbus wel OV in de Achterhoek Aantal plaatsen: 120 Trein: 18 Bus: 70 Buurtbus: 58 Geen OV: 19 Wat is een regiotaxi geen onderdeel van het OV-net 8-persoons bus beroepschauffeurs

Nadere informatie

Inhoud. 2 van 10 MVO-jaarverslag 2014 Care Autoschade meer care, minder zorgen

Inhoud. 2 van 10 MVO-jaarverslag 2014 Care Autoschade meer care, minder zorgen MVO verslag 2014 Dit verslag biedt een overzicht van de inspanningen die Care Autoschade verricht heeft in het jaar 2014 op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Inhoud Voorwoord... 3

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Reglement Milieupark Roermond 2017

BIJLAGE 6. Reglement Milieupark Roermond 2017 BIJLAGE 6 Reglement Milieupark Roermond 2017 Februari 2017 Artikel 1 Definities: a. milieupark: brengvoorziening voor het overslaan van gescheiden aangeboden huishoudelijke afvalstoffen gelegen binnen

Nadere informatie

Informatienota Registratie nr. : Opsteller : Richard van Kroonenburg

Informatienota Registratie nr. : Opsteller : Richard van Kroonenburg Informatienota Registratie nr. : Opsteller : Richard van Kroonenburg Datum nota : 22.10.15 Afdeling : Ontwikkeling en Dienstverlening Portefeuillehouder : Wethouder C. van de Ven Onderwerp Pilot spullenstroon

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Hoge Veld. Zelfstandig wonen met zorg. Wonen Zorg Welzijn

Hoge Veld. Zelfstandig wonen met zorg. Wonen Zorg Welzijn Hoge Veld Zelfstandig wonen met zorg Wonen Zorg Welzijn Groeps- en seniorenwoningen Op de plaats van de voormalige Frankenschool aan de Frankenstraat te Aalten is in opdracht van Stichting Zorgcombinatie

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

Onderzoek organiseren basismobiliteit regio Achterhoek. Eindrapport

Onderzoek organiseren basismobiliteit regio Achterhoek. Eindrapport Onderzoek organiseren basismobiliteit regio Achterhoek Eindrapport Onderzoek organiseren basismobiliteit regio Achterhoek Eindrapport In opdracht van: Regio Achterhoek en provincie Gelderland 22 november

Nadere informatie

WERKEN AAN EEN GROENE TOEKOMST

WERKEN AAN EEN GROENE TOEKOMST WERKEN AAN EEN GROENE TOEKOMST GRONDSTOFFEN VOOR EEN BIOBASED ECONOMIE MIDDEN- N EDERLAND OVER WAGRO Van oorsprong een groen composteringsbedrijf met een terrein van maar liefst 11 hectare, gelegen te

Nadere informatie

Werken bij Azora Werken met kennis. Werken met mensen.

Werken bij Azora Werken met kennis. Werken met mensen. Werken bij Azora Werken met kennis. Werken met mensen. Informatie voor sollicitanten Azora is een moderne en vooruitstrevende organisatie voor ouderenzorg in de Zuidwest Achterhoek. Met drie verpleeghuizen,

Nadere informatie

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet.

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet. Arbo Inhoud Arbowet Als werknemer in een winkel heb je samen met de werkgever afspraken genaakt over het werk dat je doet. Dat zijn niet de enige regels waaraan een bedrijf zich moet houden. We gaan het

Nadere informatie

Stichting Kringloopbedrijven

Stichting Kringloopbedrijven Stichting Kringloopbedrijven Maasland: Jaar van Consolidatie JAARVERSLAG 2014 INLEIDING In 2014 werd de Stichting Kringloopbedrijf Oss omgevormd tot Stichting Kringloopbedrijven Maasland. De nieuwe Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag Voor elkaar

Jaarverslag Voor elkaar Jaarverslag 2016 Voor elkaar Inhoudsopgave 3. 4. 6. Voorwoord Willem van Rijn hoofdstuk 1 Sociaal ondernemen Onze partners en onze medewerkers 8. hoofdstuk 2 Hergebruik en duurzaamheid 10. Goedwerk en

Nadere informatie

Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop

Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop De Groot Vroomshoop onderneemt maatschappelijk verantwoord MVO bij De Groot Vroomshoop Wij werken al met verschillende uitgangspunten die, zonder

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMEN VORMEN EN METHODES.

SOCIAAL ONDERNEMEN VORMEN EN METHODES. SOCIAAL ONDERNEMEN VORMEN EN METHODES. WAT IS MVO : MVO IS EEN INTEGRALE VISIE OP ONDERNEMERSCHAP, WAARBIJ HET BEDRIJF WAARDE CREEERT OP ECONOMISCHE (PROFIT) ECOLOGISCHE (PLANET) EN SOCIAL (PEOPLE) GEBIED.

Nadere informatie

Voor iedereen die veiligheid en gezondheid serieus neemt

Voor iedereen die veiligheid en gezondheid serieus neemt Voor iedereen die veiligheid en gezondheid serieus neemt OMDAT WETEN ALLEEN NIET VOLDOENDE IS... Veiligheid en SWB Veiligheid eerst! Zo moet iedereen eigenlijk denken en handelen. Te weinig mensen zijn

Nadere informatie

Afval inzameling in Houten

Afval inzameling in Houten Afval inzameling in Houten Historie Rol gemeente Wat is het beleid / doelstellingen? Hoe doen wij het? Kringloopwinkel Tussendoortje: Afvalrace! Historie Foto van vuilophaal 100 jaar geleden Historie Overslag

Nadere informatie

kringloopbedrijf oss ontwikkelt verder

kringloopbedrijf oss ontwikkelt verder kringloopbedrijf oss ontwikkelt verder JAARVERSLAG 2012 INLEIDING Het jaar 2012 was in meerdere opzichten bijzonder voor Kringloopbedrijf Oss. Ondanks een hogere omzet over het jaar 2012, was het uiteindelijke

Nadere informatie

Stichting Vrienden van

Stichting Vrienden van Stichting Vrienden van Voorwoord Ermelo, mei 2016 Op 31 augustus 2012 is sociale onderneming en leerwerkbedrijf De Zaak van Ermelo BV opgericht, met als doel om langdurig werkloze mensen hoger op de participatieladder

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Jaarverslag MEE op Weg. MEE Oost. Maart 2017 L. Rogge Projectleider MEE op Weg MEE Oost

Jaarverslag MEE op Weg. MEE Oost. Maart 2017 L. Rogge Projectleider MEE op Weg MEE Oost Jaarverslag MEE op Weg 2016 MEE Oost Maart 2017 L. Rogge Projectleider MEE op Weg MEE Oost 1 Inleiding In dit verslag staan de resultaten van MEE op Weg over 2016 voor de regio van MEE Oost. MEE op Weg

Nadere informatie

Afvalnieuws DOE MEER MET AFVAL GROF HUISHOUDELIJK AFVAL & KRINGLOOPGOEDEREN

Afvalnieuws DOE MEER MET AFVAL GROF HUISHOUDELIJK AFVAL & KRINGLOOPGOEDEREN GROF HUISHOUDELIJK AFVAL & KRINGLOOPGOEDEREN Afvalnieuws Geef grof huishoudelijk afval een tweede leven Waar kunt u terecht? Denkt u wel eens na over hergebruik van spullen? Weggooien is zonde als het

Nadere informatie

Zelfstandig wonen. Ieder mens telt

Zelfstandig wonen. Ieder mens telt Zelfstandig wonen Ieder mens telt U wilt het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen huis blijven wonen. Maar soms lukt dat niet meer of voelt u zich niet meer prettig of veilig in uw woning. In

Nadere informatie

Businesscase Floriade Werkbedrijf

Businesscase Floriade Werkbedrijf Businesscase Floriade Werkbedrijf UWV, Randstad en de gemeente Almere gaan een samenwerking aan om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt met behulp van de Floriade 2022, duurzaam aan het werk te helpen.

Nadere informatie

Product Markt Combinatie. Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies

Product Markt Combinatie. Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies 1 Product Markt Combinatie Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies Versiebeheer Versie Datum aanmaak Gemaakt door 0.1 18-6-2015 Qonsultar, HvdV 1.0 19-6-2015 Qonsultar, HvdV Wijzigingen t.o.v.

Nadere informatie

Overheid j. gemeente Oost Gelre

Overheid j. gemeente Oost Gelre Convenant Detacheren Partijen: ^ Berkeiland lïj GEMEENTE i HAAKSBERGEN Aalten' Overheid j Oost Gelre Sociale Dienst Oost Achterhoek Si Winterswijk hier allen rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun vertegenwoordigers

Nadere informatie

Er ligt geld in de afvalbak

Er ligt geld in de afvalbak Er ligt geld in de afvalbak Meer besparen op afvalkosten Platform Grondstoffenrotonde Noord Holland 1 Perspectief op Afval Geen omkijken naar afval en daarom kijkt men niet om naar afval. 2 Milieu Besparing

Nadere informatie

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers.

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers. Veel mensen krijgen in hun leven met rugklachten te maken. Rugpijn wordt vooral veroorzaakt door onvoldoende beweging en langdurig zitten. Vooral tijdens zittend werk kan rugpijn hinderlijk zijn. Soms

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Inleiding De generatie van babyboomers gaat binnenkort met pensioen. En met hen een grote hoeveelheid vakkennis.

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid Duurzaamheid in : kansen en inspiratie Het s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid Leefomgeving Dit project draagt bij aan een gezond woon- en werkklimaat

Nadere informatie

MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten

MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten NVRD themadag 27-11-2014 Nicole Vervaet, Projectmanager 1 MVO vertegenwoordigt 95% van de gehele oliën- en vettenketen in Nederland 2 MVO zet zich in voor

Nadere informatie

Sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval 2014. In opdracht van gemeente Brielle

Sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval 2014. In opdracht van gemeente Brielle In opdracht van gemeente Brielle verslag Doss. no. 13A585 Tilburg, 13 januari 2015 In opdracht van gemeente Brielle Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400

Nadere informatie

Wat wil jij doen? + + Werken. Leren / Trainen. Meedoen. Ontmoeten. Leerlijnen. Intake. Uitstroom. Oriëntatiefase. School. School.

Wat wil jij doen? + + Werken. Leren / Trainen. Meedoen. Ontmoeten. Leerlijnen. Intake. Uitstroom. Oriëntatiefase. School. School. Meedoen Welkom! Meedoen Meedoen, iets betekenen, iets bijdragen, actief zijn, iets hebben om naar uit te kijken. Waar ligt jouw talent? Vind een plek waar je je veilig en prettig voelt en waar je in je

Nadere informatie

voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen

voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen 1 MVO, Social Return, SROI en social enterprise Iedereen winst Hoe kunnen we nu en in de toekomst uw inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde Samen werken aan werk Atlant Groep Werk met meerwaarde Binnen de Atlant Groep is alles afgestemd op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Betaalde arbeid. Uitslag van de enquête over het vinden en behouden van betaalde arbeid onder mensen met MS, november 2011

Betaalde arbeid. Uitslag van de enquête over het vinden en behouden van betaalde arbeid onder mensen met MS, november 2011 Betaalde arbeid Uitslag van de enquête over het vinden en behouden van betaalde arbeid onder mensen met MS, november 2011 Jolanda van Dijk, medeweker belangenbehartiging Aanleiding voor de enquête De MS

Nadere informatie

KRINGLOOP IN BEWEGING. jaarverslag 2016

KRINGLOOP IN BEWEGING. jaarverslag 2016 KRINGLOOP IN BEWEGING jaarverslag 2016 INHOUDSOPGAVE Doelstellingen 2 Voorwoord 3 Kernactiviteiten 5 Bijzondere activiteiten in 2016 7 Training en opleidingen 11 Resultaten 15 Financiële resultaten 17

Nadere informatie

arbeidsmarkt Uw partner op de Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur Margriet Broere accountadviseur

arbeidsmarkt Uw partner op de Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur Margriet Broere accountadviseur Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur e.boer@drechtsteden.nl 06 13 23 57 84 Spuiboulevard 298 3311 GR Dordrecht 078 770 87 70 info@baanbrekenddrechtsteden.nl www.baanbrekenddrechtsteden.nl

Nadere informatie

Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op het milieupark te Roermond 2015

Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op het milieupark te Roermond 2015 BIJLAGE 6 REGLEMENT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 6, TWEEDE LID, SUB q, VAN HET UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE ROERMOND inzake HET AANBIEDEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK TE ROERMOND

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie