Uitgave van de Protestantse Gemeente Zuiderkerk Jaargang 6 mei 2013 Website:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgave van de Protestantse Gemeente Zuiderkerk Jaargang 6 mei 2013 Website: www.pknnav.nl"

Transcriptie

1 Nieuw-Amsterdam en Veenoord Uitgave van de Protestantse Gemeente Zuiderkerk Jaargang 6 mei 2013 Website:

2 KERKDIENSTEN MEI JULI 2013 Datum Aanvang Predikant Collecte 12 mei uur Dr. H. Nobel 1. Diaconie Hoogeveen 2. Eigen Gemeente Uitgang: Gebouwen 19 mei uur Ds. E. Wisselink Pinksterzendingscollecte Pinksteren Uitgang: Eigen Gemeente 26 mei uur Ds. E. Wisselink m.m.v. Cantorij 02 juni uur Ds. E. Wisselink Doopdienst 09 juni uur Ds. E. Wisselink m.m.v. Multiple Voice uit Veldhoven 16 juni uur Dr. H. Nobel Hoogeveen 23 juni uur Ds. E. Wisselink Kinderdienst Gemeentezondag 30 juni uur Ds. E. Wisselink Heilig Avondmaal 30 juni uur Oldersheem Heilig Avondmaal 07 juli uur Ds. E. van der Meulen Erica 1. Diaconie 2. Eigen Gemeente Uitgang: Gebouwen 1. Diaconie 2. Eigen Gemeente Uitgang: Gebouwen 1. Diaconie 2. Eigen Gemeente Uitgang: Gebouwen 1. Diaconie 2. Eigen Gemeente Uitgang: Gebouwen 1. Diaconie 2. Eigen Jeugdwerk Uitgang: Eigen Gemeente Diaconie Uitgang: Eigen Gemeente: Organisatie Zuiderkerk 1. Diaconie 2. Eigen Gemeente Uitgang: Project Deurproject: Kinderopvangcentrum Jardim Colonail Het centrum ligt in een arme buitenwijk van Castro in Brazilië en wordt gerund door een Commissie van drie protestantse kerken. De doelstelling van het centrum is in de eerste plaats leefruimte bieden aan kleine en grotere kinderen die in moeilijke omstandigheden leven en/of sociale risico s lopen. Dit is een meer jaren project van de diaconie. 2

3 OVERDENKING De verjaardag van de kerk Pinksteren is het verjaardagsfeest van de kerk. Op het Pinksterfeest in Jeruzalem werd door de bezieling van Gods Geest het aantal van twaalf leerlingen van Jezus uitgebreid met drieduizend mensen. Zo ontstond de eerste gemeente en werd de kerk geboren. Soms denk ik dat het beter is om het woord 'kerk' niet meer te gebruiken. Veel mensen hebben een beeld van een kerk als een logge organisatie met de nodige regels waar je je aan hebt te houden. Bij 'gemeente' denk je veel eerder aan een gemeenschap van mensen die met vallen en opstaan Gods liefde gestalte geeft, bezield door zijn Geest. Op het Pinksterfeest mogen we de verjaardag van de kerk vieren. Is daar wel reden voor? In de Apostolische geloofsbelijdenis belijden we bijvoorbeeld 'een heilige algemene christelijke kerk' en in de kerk gebeuren de nodige dingen die niet christelijk zijn. In zijn boekje 'Opnieuw geloven' pleit ds. van der Zee er voor om zo nuchter mogelijk over de kerk te praten. Hij schrijft: 'Het gaat erom dat God bij zijn werk mensen gebruikt, groepen mensen, een beweging van mensen. Dat zijn menselijke mensen. En de kerk is dus een menselijke kerk. Zo menselijk dat ze alle fouten weerspiegelt die mensen maar kunnen maken.' Mensen met hun sterke en zwakke kanten vieren hun verjaardag. Zo mag de kerk ook haar verjaardag vieren. Vieren dat er al zo lang een beweging gaande is van mooie, kwetsbare mensen die bezield door Gods Geest er in het nieuwe jaar van de kerk weer tegenaan gaan. Als gemeente verenigd rondom Jezus Christus horen we bij elkaar. Dat willen we op de gemeentezondag op 23 juni vieren. Een gemeente is niet hetzelfde als een vriendenclub of een vereniging van gelijkgezinden of gelijkgestemden. Een gemeente bestaat uit mensen van verschillende generaties, denkwijzen, geloofsbelevingen. Mensen trekken verschillende consequenties uit het evangelie. Ds. van der Zee schrijft daarover: 'Het kon wel eens zinvol zijn om de consequenties die de ander trekt en die verschilt van die van jezelf allereerst als een bijdrage te zien, misschien wel als een verrijking, en niet direct als een bedreiging'. Ook in het nieuwe jaar van de kerk mogen we ons voor ons doen en laten telkens weer oriënteren op Hem wiens naam we dragen: Jezus Christus onze Heer. We mogen met vallen en opstaan zijn weg gaan. We mogen dus ook steeds weer opnieuw beginnen. Als aan het eind van het Pinksterverhaal verteld wordt over de uitbreiding van de gemeente staat er nuchter dat ze vast bleven houden aan het onderricht van de apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Volgens ds. van der Zee is volhouden veel kenmerkender voor wat Gods Geest doet dan enthousiasmeren. Misschien is dat wel wat ons te doen staat: samen de feesten vieren zoals het Pinksterfeest én doorgaan met samen gemeente van de Heer te zijn ter wille van elkaar en ter wille van de wereld om ons heen. Ik wens u/jullie allen een feestelijke verjaardag van de kerk toe! Ds. Elly Wisselink 3

4 BIJ DE DIENSTEN Zondag 19 mei vieren we het Pinksterfeest. We vieren dat God door zijn Geest onze harten wil verwarmen en aanvuren en ons zo wil inspireren voor ons leven. Het is prachtig dat we juist op het Pinksterfeest stil zullen staan bij afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers. Wat is er mooier dan op dit feest mensen in woord en gebaar Gods Geest mee te mogen geven voor de taak die hen wacht! Dat doen we vanuit dankbaarheid dat in de kerkenraad alle plaatsen weer bezet zijn. Zondag 26 mei: de dienst op deze zondag zal in het teken staan van de ingebruikname van het nieuwe liedboek. Medewerking wordt verleend door de Cantorij o.l.v. Willy Misker. Zaterdag 25 mei zal in Monnickendam de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied het nieuwe liedboek officieel aanbieden aan de kerken die haar de opdracht hebben gegeven om het samen te stellen. In de dienst op zondag 2 juni mogen we weer het feest van de Doop vieren. In de doop van kinderen mogen we vieren dat God zich zichtbaar met mensen wil verbinden. Op weg naar de gemeentezondag De gemeentezondag zal dit jaar plaatsvinden op 23 juni. Op deze en de twee voorafgaande zondagen 9 en 16 juni is een brug het symbool voor waar we het over willen gaan hebben. De voorbereidingsgroep voor deze zondagen bestaat uit Sandra Flokstra, Dorina Veneman, Jolanda Wesseling, Aly Winkel en Elly Wisselink. Aan de dienst op 9 juni hebben we als thema meegegeven 'Een wankele brug'. We ervaren het allemaal wel eens: met elkaar praten over het geloof of over hoe je de kerk ziet kan je een wankel gevoel geven. Hoe lastig kan het soms zijn om elkaar te begrijpen, aan te voelen, elkaar de ruimte te geven er anders over te denken. Daarbij kan ook het behoren tot verschillende generaties een rol spelen. Paulus geeft in zijn eerste brief aan de gemeente van Corinthe aanwijzingen hoe verder te bouwen aan de gemeente op het fundament dat er al ligt, namelijk Jezus Christus. In deze dienst is er aandacht voor de kinderen van groep 8 die de nevendienst verlaten. Ze gaan de brug over naar de middelbare school. We zouden het leuk vinden wanneer ze ook de brug overgaan naar de jongerengroep van onze gemeente. Aan de dienst op 9 juni zal medewerking worden verleend door het gospelkoor 'Multiple Voice' uit Veldhoven o.l.v. Wim Hofstra. Het is één van de twee koren die bij het afscheid van mijn vorige gemeente in de dienst hebben gezongen. Ze gaven aan graag een keer in een dienst in de Zuiderkerk te komen zingen. Na overleg met de kerkenraad zal dat op 9 juni gebeuren. Ik vind het bijzonder dat ze komen. Ik hoop natuurlijk allereerst dat we met elkaar een fijne ochtend mogen hebben. 4

5 Het thema van de dienst op zondag 16 juni is 'Onder de brug'. Dat staat symbool voor alle mensen die letterlijk en/of figuurlijk geen plek hebben waar ze zich thuis kunnen voelen. En misschien moeten wij wel over de brug komen en naar hen toe gaan. De barmhartige Samaritaan bedacht zich geen moment en hielp de gewonde man. Op de gemeentezondag 23 juni - willen we het samen gemeentezijn vieren met als thema 'De brug van saamhorigheid'. Mensen voelen zich op heel verschillende wijzen bij de Zuiderkerk betrokken. Dat kan variëren van regelmatig zondags naar de kerk gaan tot graag willen helpen op de rommelmarkt en alle andere manieren van betrokkenheid die er zijn. Die zondag willen we vieren dat we bij elkaar horen en elkaar willen steunen hoe ons lijntje naar de kerk ook is. In de dienst op zondag 30 juni vieren we de Maaltijd van de Heer. Ds. Elly Wisselink KERKENRAAD In de dienst van 2 juni zal aan twee kinderen het teken van de Doop worden meegegeven het teken van Gods zichtbare verbondenheid met mensen. Ouders die ook van de gelegenheid gebruik willen maken om dan hun kindje te laten dopen worden vriendelijk verzocht om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ds. Wisselink: tel / Het doopgesprek vindt plaats op vrijdag 17 mei a.s. Ds. Elly Wisselink Gespreksgroep De volgende bijeenkomst van de gespreksgroep is op 21 mei a.s. om uur achter de Zuiderkerk. Het onderwerp is dan 'Beelden van Jezus'. Voor wie die avond ook wil komen: van harte welkom! Wel graag een berichtje naar ds. Wisselink: tel / Ds. Elly Wisselink Paaskaars. Het is in onze gemeente een goede gewoonte om de (oude) paaskaars ieder jaar te schenken aan een gemeentelid. Dit jaar heeft de kerkenraad besloten deze kaars te geven aan Jan en Jits Wanders. Zij hebben deze paaskaars inmiddels gekregen. Gemeentezondag Zuiderkerk: 23 juni Op zondag 23 juni a.s. wordt de gemeentezondag gehouden. Deze dag willen we samen als een familie vieren en samen gezellige dingen doen. Verdere informatie komt op de nieuwsbrief. 5

6 Voorbeden In een kyriegebed mag je als gemeente voor God neerleggen wat je de afgelopen week geraakt heeft in de nood van de wereld, in de nood van mensen. Net zoals bij een goede vriendin/vriend mag je onbekommerd naar God toe uiten wat je bezighoudt. Daar is geen ander "criterium" dan wat je bezighoudt en je graag kwijt wil. Als het om de voorbeden gaat luistert het nauwer hoe je die onder woorden brengt. Voorbeden doen is wat anders dan het indienen van verlanglijstjes. Bidden is in dit geval je inleven in wat God wil. Het Onze Vader geeft een aantal "criteria" aan voor ons bidden. In de gebeden moet het gaan om de komst van Gods Koninkrijk, om de heiliging van zijn naam en het geschieden van Gods wil. Een ander punt is dat wij consequenties dienen te trekken uit onze voorbeden. Een gebed om gerechtigheid wordt krachteloos, als wij niet zelf metterdaad opkomen voor wat recht is. Bidden is oefenen, leren te willen wat God wil en te doen wat Hij vraagt. De verhoring bestaat dikwijls daarin dat wij een weg gewezen krijgen en dat wij de bereidheid krijgen om die weg te gaan. De praktijk: er is altijd gelegenheid voor mensen om een voorbede aan te vragen. Als het gebeurt is dat meestal in de vorm van een briefje dat voor de dienst in het mandje gelegd is. In de regel heeft de predikant dan maar kort tijd om over de formulering van een voorbede na te denken. Daarom willen we aan u als gemeenteleden vragen om zo mogelijk van te voren een voorbede aan te vragen bij de predikant - telefonisch of via de . Natuurlijk blijft daarnaast de mogelijkheid van het voorbede-mandje. Het is fijn wanneer indien mogelijk een voorbede van te voren is afgestemd met degene voor wie voorbede gevraagd wordt. Wanneer gezegd kan worden voor wie de voorbede is kunnen gemeenteleden ook met de betrokkenen meeleven. Natuurlijk blijft de mogelijkheid om voor mensen te bidden zonder dat hun naam genoemd wordt. Uit privacyoverwegingen willen mensen soms liever niet dat hun naam in een voorbede genoemd wordt. In de regel staat er geen naam op het briefje van degene die de voorbede ingediend heeft. Op zich hoeft het ook niet. Soms kan het voor de predikant fijn zijn om de naam wel te weten om van haar uit belangstelling te kunnen tonen voor wat er bij iemand gaande is. Ds. Elly Wisselink 6

7 Gemeenteberaad. De kerkenraad nodigt u allen van harte uit voor het gemeenteberaad op woensdag 15 mei a.s. We beginnen om uur. Agenda: 1. Opening. 2. Wijzigingsvoorstellen beleidsplan. - Presentatie taakgroep Beheer - Presentatie taakgroep Diaconaat - Presentatie taakgroep Pastoraat - Presentatie taakgroep Jeugd- en jongerenwerk. 3. Evaluatie Stille Week. 4. Aandacht voor de voorbeden. 5. Uitleg Calamiteitenplan. 6. Rondvraag. 7. Sluiting. Kerkenraadverkiezingen In de plaatselijke regelingen is vastgelegd dat de verkiezing van ambtsdragers jaarlijks plaatsvindt in mei (zie art. $ 2.2.) Er zijn door gemeenteleden geen aanbevelingen gedaan. De kerkenraad stelt u voor in het ambt te bevestiging als: Ouderling: de heer H.F.K. Kuper, Herendijk 54 mevrouw W.S. Leeman-Middel, Tijgeroogdreef 10 de heer T.A. van Sloten, Vaart NZ 123 (herverkiezing) Ouderling - Kerkrentmeester: De heer D. Gommer, Doorsteek 4 (herverkiezing) Diaken: Mevrouw E. Meulman-van der Veen, Wijkstraat 151 Mevrouw A.A. Winkel-Bruinsma, Schooldijk 14 Kerkrentmeester: Mevrouw S. Kuper-Peters De bevestiging zal plaatsvinden in de Pinksterdienst op zondag 19 mei a.s. Eventuele bezwaren kunnen tot 13 mei a.s. schriftelijk en ondertekend ingediend worden bij de scriba. 7

8 Calamiteitenplan Door de kerkenraad is een calamiteitenplan vastgesteld, die ook op het gemeenteberaad aan orde wordt gesteld. U kunt op dit beraad uw vragen stellen en eventuele aanpassingen voorstellen. Inleiding en toelichting. In ieder gebouw, dus ook in ons kerkgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat bezoekers het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. Deze situatie kan zich voordoen bij: - Brand - Wateroverlast; - Stormschade; - Bommelding; - Gaslekkage; - In opdracht van bevoegd gezag (politie/brandweer/ambulancedienst); - Of andere voorkomende gevallen. Hiervoor is naast de genomen preventie- en preparatiemaatregelen een ontruimingsplan nodig. Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij alle vaste kerkgangers bekend moet zijn. Door middel van instructie en minimaal jaarlijks één (onderdeel)oefening zal dit ontruimingsplan aan de praktijk worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld. Toelichting: 1. Van het ontruimingsplan moeten alle vaste kerkgangers het ontruimingsalarm kennen. 2. Alle leden van de kerkenraad en het kostersteam moeten het ontruimingsplan goed kennen. 3. Alle bezoekers moeten opdrachten van kerkenraadsleden of koster(s) opvolgen. 4. In situaties waarin niet is voorzien, zal naar bevinding van zaken moeten worden gehandeld. 5. De ouderling van dienst is verantwoordelijk voor de hulpverleningsorganisatie in het gebouw. Ook is het van belang te beschrijven hoe wordt opgetreden bij onwel worden van een gemeentelid of bezoeker. Kordaat optreden voorkomt paniek en kan levensreddend zijn. De voorzitter kerkenraad Veenoord, april

9 Gegevens Naam :Zuiderkerkgemeente Adres :Vaart Z.Z. 86 Postcode./plaats :7833 AD Nieuw-Amsterdam Telefoonnummer : Bezoekers. Tijdens de kerkdiensten regulier op zondagmorgen zijn er maximaal 120 mensen in het gebouw aanwezig. Bij hoge uitzondering zal de kerk maximaal bezet zijn met 250 mensen. Incidenteel wordt gebruik gemaakt van de galerij links en rechts van het orgel. Er zijn andere momenten dat het kerkgebouw in gebruik is voor vergaderingen en bijzondere kerkdiensten. In de meeste gevallen zal het aantal aanwezigen duidelijk lager zijn dan de aangegeven 120. Alarmering. Er is geen brandmeldingsinstallatie in het gebouw aanwezig. Er is geen ontruimingsinstallatie in het gebouw aanwezig. De dienstdoende ouderling wordt gealarmeerd door de koster. De koster zal de hulpverlenende instanties waarschuwen Alarmnummer 112 Het starten van een ontruiming zal geschieden op aangeven van de ouderling van dienst. De ouderling van dienst is coördinator van de ontruiming. De ouderling van dienst stelt zo nodig een hulpverleningsploeg samen. Alle communicatie tussen de hulpverleners gebeurt mondeling of via gsm. Een ontruimingsploeg t.b.v. begeleiding ontruiming. Een exemplaar van ontruimingsplan ligt achter in de hal van de kerk en op de kansel. Hulpverleningsploeg. Deze bestaat uit de dienstdoende: Koster; Ouderling; Diaken; Kerkrentmeester; Aanwezige EHBO ers/bhv ers, waarvan de namen bekend zijn bij de koster. Alarmeringsprocedure. Interne alarmering. Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het gebouw te waarschuwen en de hulpverlening op te starten. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: De EHBO ers / BHV ers worden mondeling door de koster opgeroepen; De koster informeert de dienstdoende ouderling; 9

10 De bezoekers van de kerk worden door de dienstdoende ouderling mondeling toegesproken; De predikant wordt op de hoogte gehouden door de dienstdoende ouderling. Externe alarmering. Externe alarmering is bedoeld om de hulpdiensten ter plaatse te krijgen. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: Bij het signaleren van een brand zal de koster van de kerk direct geïnformeerd worden en actie ondernemen. De brandweer wordt door de koster gebeld via het Alarmnummer 112. Bij medische incidenten zal eveneens via het Alarmnummer 112 de ambulance gealarmeerd worden. Als door de EHBO ers / BHV ers wordt beoordeeld dat het niet om een noodsituatie gaat kan de huisartsenpost worden geraadpleegd. (telefoon ) Aan de betreffende centralist moet worden verteld: Naam van de melder; Zuiderkerkgemeente; Vaart Z.Z. 86; 7833 AD Nieuw-Amsterdam; Telefoonnummer ; Aard van het incident en eventuele bijzonderheden; Of er slachtoffers zijn waar en hoeveel. Wijze van optreden bij onwel wording. Bij een onwel wording zal de koster zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd, deze waarschuwt EHBO ers / BHVérs. De koster pakt de rolstoel uit de hal tussen de kerkzaal en consistorie en brengt deze naar de bank waarin de onwel geworden persoon zit. Na een eerste diagnose wordt het slachtoffer, indien dit verantwoord is (dit ter beoordeling aan de EHBO er / BHV er) zo spoedig mogelijk in de rolstoel gezet en naar de ontvangsthal van de kerk gereden. Hier wordt aan het slachtoffer eerste hulp geboden en eventuele medische hulp ingeroepen. Als vervoer met een rolstoel niet mogelijk of wenselijk is, is een brancard aanwezig. De brancard is eveneens te vinden in de hal tussen de kerkzaal en consistorie. Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie. Indien er zich een calamiteit voordoet zal de dienstdoende ouderling de beslissing nemen of het kerkgebouw wordt ontruimd. Indien er brand ontstaat in het kerkgebouw zal onmiddellijk worden overgegaan tot ontruiming. De ontruiming zal als volgt geschieden: De dienstdoende ouderling zal de mensen in de kerk rustig toespreken, dat het kerkgebouw moet worden ontruimd. 10

11 De diaken start direct de ontruiming van de kinderoppas en/of kindernevendienst via de zij- of achteruitgang. Indien er zich mensen elders in het gebouw bevinden worden die door de koster gewaarschuwd en zal deze daar de ontruiming starten. Opdrachten voor ontruiming worden gegeven door. De ouderling van dienst of zijn vervanger; Het bevoegd gezag. Verzamelplaats. Verplaatsing van de kerk naar de verzamelplaats vindt plaats onder leiding van de predikant en de ouderling kerkrentmeester. De dienstdoende diaken is belast met de verplaatsing van de kinderen naar de verzamelplaats. Bij het ontruimen is de verzamelplaats de parkeerplaats bij De Viersprong, hoek Vaart ZZ / Zijtak OZ. Op de verzamelplaats worden ouders en kinderen uit de oppas en/of kindernevendienst herenigd en wordt nagegaan of mensen nog achter zijn gebleven in de kerk. Indien de situatie van lange duur is kan als opvangplaats worden uitgeweken naar Restaurant De Viersprong hoek Vaart ZZ / Zijtak OZ. Wat te doen bij brand of ontruiming. Bij het ontdekken van brand Blijf kalm. Meld de brand bij de koster of de ouderling van dienst. Aanwezigen veiligstellen, mogelijk met de eigen organisatie. Denk aan de mensen die moeilijk ter been zijn en uw eigen veiligheid. Uitbreiding voorkomen door: Ramen en deuren te sluiten; Indien mogelijk, zelf te blussen (bij beginnende brand). Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang. Volg de instructies van de koster, van de ouderling van dienst of zijn vervanger of het bevoegd gezag op. Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond. Begeef u naar de verzamelplaats, dit is de parkeerplaats bij De Viersprong, hoek Vaart ZZ / Zijtak OZ. Verlaat nooit zonder melden de verzamelplaats. Hoe te handelen bij brand of ontruiming. U wordt gewaarschuwd door omstanders of brandlucht. Sluit ramen en deuren. Instrueer de bezoekers/gasten, u bent verantwoordelijk voor hen. Verlaat direct de ruimte of het gebouw. 11

12 Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang. Volg de instructies van de ontruimingsploeg op. Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond. Begeef u naar de verzamelplaats, de parkeerplaats bij De Viersprong, hoek Vaart ZZ / Zijtak OZ. Verlaat nooit zonder melden de verzamelplaats. Taak van de koster. Taak bij een mondelinge brandmelding; Blijf rustig en vraag de juiste locatie van de brand. Alarmeer de brandweer via 112. Alarmeer de dienstdoende ouderling. Zorg dat de dienstdoende ouderling de bezoekers informeert en de ontruiming opstart. Volg instructies van de hulpverlening of brandweer op. Taak bij onwel wording. Blijft rustig en alarmeer de EHBO ers / BHV ers die aanwezig zijn in de kerk. Lijst met EHBO ers / BHV ers hangt op een zichtbare plaats bij de koster. Rijdt de rolstoel in de richting van het slachtoffer. Alarmeer de hulpdiensten op verzoek van de EHBO er / BHV er aan de hand van hun diagnose. 12

13 WAT TE DOEN BIJ EEN CALAMITEIT Bel : 112 Vermeld duidelijk : Wie u bent. : Wat er gebeurd is. : Waar het is. Adres : Zuiderkerk, Vaart ZZ 86, 7833 AD Nieuw-Amsterdam Tel BIJ BRAND - Bel of laat iemand 112 bellen. - Waarschuw de mensen in uw directe omgeving. - Blus beginnende brand met aanwezige middelen. - Indien blussen niet helpt, verlaat de ruimte. - Schakel zoveel mogelijk apparatuur uit. - Sluit deuren en ramen. - Controleer of iedereen het pand heeft verlaten. HET GEBOUW VERLATEN - Verlaat het gebouw via de (nood) uitgangen. - Denk aan mensen die slecht ter been zijn. - Verzamel u op de verzamelplaats*. - Volg aanwijzingen BHV/hulpverleners op. * Verzamelplaats De Viersprong hoek Zijtak OZ en Vaart ZZ bij de brug. BIJ EEN ONGEVAL/ONWEL WORDING - Denk aan uw veiligheid en die van omstanders. - Zorg voor deskundige hulp (BHV/EHBO-ers). - Nagaan wat er is gebeurd of nagaan wat iemand mankeert. - Bel of laat iemand 112 bellen. - Het slachtoffer geruststellen. (geen uitspraken doen over letsel of voorspellingen) - Verplaats de hulpbehoevende alleen als dat noodzakelijk is. (rolstoel/brancard hal achter kerkzaal) Tijdens kerkdiensten altijd de dienstdoende ouderling en predikant informeren. 13

14 Activiteiten Mei Juni di 7 DB di 11 DB wo 15 Gemeenteberaad wo 19 Kleine kerkenraad do 16 Kleine kerkenraad zo 23 Gemeentezondag wo 22 Taakgroepen wo 26 Alg. kerkenraad wo 29 Classisvergadering Wilt u ook dat uw activiteiten worden vermeld, geef het dan even door. TAAKGROEP DIACONAAT D Het bankrekeningnummer van de Diaconie is: I t.n.v. Diaconie Protestantse A Gemeente Zuiderkerk Op dit rekeningnummer C kunnen alle betalingen worden gedaan. Ook kunt u O voor giften gebruikmaken van bovenstaand N bankrekeningnummer. Wilt u hierbij a.u.b. ook het I doel vermelden waarvoor uw gift bestemd is. E Bijvoorbeeld: bloemendienst / kerkradio / ZWO, U project./ deurproject. W S Collecten 12 mrt. spaardoosje 14,50 31 mrt. Diaconie 111,75 ZWO 40 dagen 17 mrt. Diaconie 73,25 02 apr. per bank ZWO 40 90,00 dagen 24 mrt. Diaconie 75,90 07 apr. Diaconie 60,50 28 mrt. Diaconie 67,50 14 apr. Diaconie 56,30 28 mrt. project Brazilië 64,85 21 apr. Diaconie 70,10 31 mrt. ZWO 40 dagen project 240,38 28 apr. Diaconie 87,25 Giften bloemendienst 50,- via dhr. G. Bruintjes 10,- via mevr. G Brink 10,- via dhr. G. Bruintjes 10,- via mevr. G. Brink 14

15 CONTACTPUNT MANTELZORG SCHOONEBEEK Afdeling Nieuw-Amsterdam / Veenoord Contactpunt Mantelzorg Schoonebeek met o.a. afdeling Nieuw Amsterdam, Veenoord en Zandpol. Eens per maand organiseert het contactpunt een themabijeenkomst of uitstapje. 29 mei van uur Orchideeënkwekerij van Geel te Erica. Informatie: Hester Elijzen, tel ZWO 40 dagenactie Het ZWO project van zowel de Zuider- als Noorderkerk ging in de 40 dagentijd van dit jaar naar Kerk in Actie voor het project Nieuw Leven. Nieuw Leven voor Aids patiënten, voor mensen na een gevangenisstraf, voor jonge Christenen in Bangladesh, voor kinderen van de rekening in Nederland, voor ontheemden in Colombia en voor Moeder en kind sterfte in Malawi. Met nog een laatste gift is de totale opbrengst is 2011,53 dit zal worden overgemaakt naar Kerk in Actie Hartelijk dank de ZWO commissie. Werkwijze bij individuele hulpverlening door de diaconie De diaconie wil dicht bij mensen in moeilijkheden staan. Zij doet dit vanuit haar Bijbelse opdracht. Diakenen nemen maatregelen als zij mensen op het spoor komen die zorg of hulp nodig hebben. Zij werken daarbij samen met anderen binnen en buiten de gemeente. Steun kan ook betekenen: stimuleren dat de overheid, een organisatie of vrijwilligers hulp bieden. In een plaats als Nieuw Amsterdam/Veenoord vindt op diverse plaatsen hulpverlening plaats aan mensen die in de knel zijn gekomen. Er zijn meerdere organisaties actief op het maatschappelijk veld. Deze leveren bijzonder effectief goed werk. Vaak veel beter dan wij als kerk ooit zouden kunnen. Als diaconie zijn wij ons dit zeer bewust. En wij zijn er blij mee! Vaak herkennen we onze eigen doelstellingen in het goede werk wat deze organisaties doen. Graag houden we dan ook goed contact met dergelijke organisaties. Iemand in ernstige (financiële) nood, die nergens anders terecht kan, kan een beroep doen op diaconie. Kerkelijke gezindte, afkomst, ras, etc. doen er niet toe; iedereen is voor ons gelijk. De "stille hulp" is meestal eenmalig; structurele steun kunnen we niet bieden. Wel kunnen we mensen begeleiden, bijv. naar andere instanties. De hulp wordt in stilte gegeven. We zijn zeer discreet: diakenen hebben geheimhoudingsplicht en bij een zaak worden zo min mogelijk mensen betrokken. Wel verwachten we van de hulpvrager volledige openheid van zaken. Voor de 15

16 hulpverlening is een protocol opgesteld. Het protocol legt de werkwijze van de diaconie bij individuele hulpaanvragen vast.. Doelgroep De diaconie behandelt individuele hulpvragen van inwoners van Nieuw Amsterdam/Veenoord. De hulpvragen kunnen via diverse kanalen binnenkomen. Uitgangspunten Hulp vanuit de diaconie is aanvullend (of er wordt onderzocht of er geen regelingen of voorzieningen zij waar een aanspraak op kan worden gedaan). Indien van toepassing wordt verwezen naar de WMO / WWB Hulp vanuit de diaconie is tijdelijk van aard. De diaconie is niet in staat om professionele begeleiding te bieden, maar de hulp is gericht op het samen zoeken naar de juiste oplossing en/of hulpverlener. De diaconie probeert barmhartigheid en gerechtigheid in evenwicht te houden. Naast het verlenen van directe hulp wordt er aandacht besteed aan oorzaken. De mens staat centraal bij de hulpvraag. De diaconie probeert de hulp primair op een menswaardige manier te geven, respect hebbend voor de keuzes van de hulpvrager. Hulp in natura en materiële hulp gaat boven financiële hulp. Privacy waarborging De diaconie waakt ondermeer door het hierna gestelde dat de privacy van de hulpvrager gewaarborgd wordt. Zij stelt vanuit de diaconie een Commissie Individuele Hulp in, bestaande uit een wijkdiaken en de penningmeester van de diaconie. Deze Commissie heeft zich strikt te houden aan het ambtsgeheim. De ontvanger van het verzoek om individuele hulp brengt het verzoek in bij de Commissie Individuele Hulp. Die ontvanger legt de hulpvrager uit wat de werkwijze van de diaconie is. Daarna wordt de aanvraag behandeld in de Commissie. In een apart verslag wordt de hulpvraag, de achtergrond, de motivering voor het besluit en het besluit nader beschreven. Dit verslag bevat alleen de strikt noodzakelijke gegevens. Het verslag en eventuele contract worden beheerd door de penningmeester en vernietigd na financiële afronding. Procedure Een hulpvraag wordt via predikant, diaken, ouderling of pastorale medewerker of in opdracht van de hulpvrager door een naastbetrokkene, ingediend bij de Commissie Individuele Hulp. De Commissie Individuele Hulp vraagt om een omschrijving van de problematiek. Indien een naastbetrokkene de hulpvraag indient, dan wordt de hulpvraag alleen in behandeling genomen, wanneer met de hulpvrager overlegd is dat de diaconie wordt ingeschakeld. In voorkomende gevallen zal gevraagd worden om een schriftelijke machtiging. De commissie maakt de procedure aan de hulpvrager bekend. De mogelijkheden en 16

17 onmogelijkheden van hulpverlening vanuit de diaconie komen aan de orde. Op deze manier worden er geen valse verwachtingen gewekt. De hulpvraag wordt zo spoedig mogelijk nadat de hulpvraag is ingediend in behandeling genomen. De hulpvrager wordt zo spoedig mogelijk (binnen maximaal een week na aanvraag) van het besluit en de motivering daarvan op de hoogte gesteld. Hulpvragen van mensen buiten Nieuw Amsterdam/Veenoord worden niet in behandeling genomen. In alle gevallen wordt nagegaan of gemeentelijke subsidies zijn aangevraagd. Als er een afwijzende beschikking is kan hulp vanuit de diaconie worden overwogen. Wanneer die beschikking er niet is, maakt de Commissie Individuele Hulp een inschatting van eventuele kans op gemeentelijke hulp. In beide gevallen kan de Commissie Individuele Hulp tot de conclusie komen dat direct hulp geboden moet worden. De Commissie kan andere instanties raadplegen als de gegevens van de hulpvrager geanonimiseerd zijn. De naam van de hulpvrager wordt alleen genoemd als de hulpvrager toestemming gegeven heeft. De diaconie biedt geen langdurige structurele financiële hulpverlening. Er wordt b.v. niet gedurende een langere periode een maandelijkse bijdrage gegeven. Signalerende functie Door de aard van haar werk krijgt de diaconie inzicht in de financiële nood in de eigen omgeving. Deze gegevens kunnen aanleiding zijn om de burgerlijke overheid te wijzen op leemtes die er in voorzieningen zijn. Dit gebeurt alleen maar met geanonimiseerde gegevens. Herkenbare situaties worden alleen doorgegeven na toestemming van de hulpvrager. Klachten Als de Commissie Individuele Hulp samen met de diaconievergadering een besluit neemt dat weerstand/irritatie oproept dan zal de predikant hiervan op de hoogte gebracht worden. Deze beoordeelt de gevolgde procedure op zorgvuldigheid en deelt de conclusie mee aan klager en commissie individuele hulp. De predikant kan, indien zij dit passend acht, hierover ruggespraak houden met de voorzitter van de Kerkenraad. (bovenstaande is een resume van de notitie werkwijze individuele hulp die in het najaar van 2012 door de kerkenraad is vastgesteld. De volledige tekst is op verzoek beschikbaar) 17

18 TAAKGROEP BEHEER Collecten Taakgroep Beheer 17 mrt. Eigen gemeente 68,75 14 apr. Eigen gemeente 55,77 17 mrt. Gebouwen 78,89 14 apr. Gebouwen 78,30 24 mrt. Eigen gemeente 75,84 21 apr. Eigen gemeente 67,60 24 mrt. Gebouwen 100,00 21 apr. Gebouwen 80,40 31 mrt. Eigen gemeente 112,84 28 apr. Eigen gemeente 85,65 07 apr. Eigen gemeente 58,02 28 apr. Gebouwen 126,60 07 apr. Gebouwen 66,65 Giften 20,- via mevr. G. Lensink 50,- via mevr.. J. Ellen voor de toren 20,- via mevr. M. Meijer Jaarrekeningen 2012 De jaarrekeningen 2012 van de taakgroepen diaconie en beheer zijn in de alg. kerkenraadsvergadering van 24 april besproken en voorlopig vastgesteld. Deze jaarrekeningen zullen op woensdag 22 mei van uur tot uur aan gemeenteleden gepresenteerd en toegelicht worden. Belangstellenden hiervoor worden van harte uitgenodigd achter de Zuiderkerk. Taakgroep diaconie en taakgroep beheer. Betaling Zuiderklanken In mei wordt het abonnementsgeld voor Zuiderklanken altijd geïnd. 23 mei wordt dit automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Mocht u hebben aangegeven niet automatisch te willen betalen dan ontvangt u een acceptgirokaart bij deze uitgave van Zuiderklanken. 18

19 TAAKGROEP JEUGD- EN JONGEREN Jeugdavond 05 april Vrijdagavond 5 april was er weer een jeugdavond. We werden om verwacht in de Kindernevendienstruimte. Daar had Gurbe een heerlijke High tea voorbereid. Rochelle en Kim brachten een zelfgebakken kaneelcake en cup cakes mee. Tussen het eten en drinken door werd er druk gecommuniceerd, vooral via de mobieltjes die zoals we weten vergroeid lijken te zijn met de jeugd. Na gezamenlijk afgeruimd te hebben gingen we naar het Jeugdhonk. Daar hebben we dhr. H. Timmerman van de Voedselbank Zuidoost Drenthe ontvangen. Onder het nuttigen van koffie, thee en frisdrank hebben we gehoord wat de Voedselbank is en doet. Het feit dat er 700 pakketten per week? de deur uitgaan om 2100 mensen te ondersteunen maakte indruk. Er werd dan ook druk gediscussieerd over het nut en de noodzaak van de voedselbank en de armoede in de wereld in het algemeen. Op de vraag wie er wel een keer mee wilde helpen werd door iedereen positief gereageerd. We hebben afgesproken om op woensdag 1 mei a.s. een dag te komen helpen bij de Voedselbank te Emmen. Helaas ontbraken Joyce en Mark op deze avond en Elly was er ook niet i.v.m. haar vakantie. Hopelijk zien we elkaar op 1 mei en anders op de jeugdavond op vrijdag 3 mei. Anneke Dogger Jeugd bezoekt Voedselbank. Naar aanleiding van de vorige jeugdavond zijn we op woensdagmiddag 1 mei met zes jongeren naar de Voedselbank in Emmen geweest. Nadat we de nieuwe inrichting van ons Jeugdhonk hadden bewonderd ging het met twee auto s richting Emmen. Bij de Voedselbank aangekomen, bleek dat de vrijwilligers daar net koffiepauze hadden. Dat kwam goed uit, want wij hadden drie appeltaartjes meegebracht om dhr. Timmerman te bedanken voor zijn bijdrage aan onze bijeenkomst in april én om het ijs te breken! Toen de taart en de koffie / limonade op was, werd het tijd om de handen uit de mouwen te steken. Zo hebben we o. a.: witlof, appels, mandarijnen en aardappels in plastic zakken gedaan. Hoewel we vieze handen kregen van de aardappels en af en toe een rotte appel of mandarijn, hadden we veel plezier. Onze inzet werd door de aanwezige vrijwilligers zeer gewaardeerd. Ze konden nu eerder naar huis, want door de Kroningsdag was veel werk blijven liggen. Als dank kregen we allemaal nog een kleine attentie (wat niet had gehoeven). Na een kort fotomoment met de vrijwilligers gingen we voldaan terug naar Nieuw Amsterdam. Rochelle, Kim, Joyce, Silke, Edwin en Mark wij vonden het geweldig dat jullie erbij waren. TOP! Anneke Dogger en Gurbe Leeman. 19

20 GEMEENTENIEUWS Mutaties Geboren: 28 maart: Hannah Klaassen, dochter van Karen Kuper en Roy Klaassen, zusje van Luka, Schoener 39, wijk 7 Gedoopt: 31 maart: Vigo Stijf, Kajuit 7 Verhuisd: Mw. H. Gommer, Jachthoorn 83 naar Doorsteek 4 van wijk 5 naar wijk 3 Dhr. G.R. Meulman, Wijkstraat 151, naar Kuierdijk 209, Enschede, blijft in wijk 3 Dhr. en Mw. K.H.Klaassen / H.v.d.Meer, Zijtak OZ 59, naar Karel Palmstraat 29, van wijk 8 naar wijk 4 Mw. T.Timmer-Kuper, Schakelpad 19, naar Karel Palmstraat 125, K.104, wijk 4 Overleden: 27 april: Gezinus Holties, Schakelpad 20, 74 jaar Jubilea: 25 jaar getrouwd: 27 mei: Dhr. P.H. v. Oorsouw en Mevr. A.M. v. Oorsouw-Kamping, Vooronder 5 JARIGEN IN ONZE GEMEENTE 13 mei Mevr. T. Schuttrups - de Haan Jagerslaan jr. 16 mei Mevr. H. Schuiling - de Vries Zijtak WZ jr. 21 mei Mevr. H. Lucas - Kuipers Kennedystraat 5 80 jr. 21 mei Mevr. J. Oldenbeuving - Pals Schutselaan 26-26A 97 jr. 23 mei Mevr. A. de Vries - Rog Sportlaan jr. 24 mei Mevr. G. Prins - de Jong Karel Palmstraat jr. 29 mei Mevr. J. Post - Brand Karel Palmstraat jr. 01 jun. Mevr. E. de Haan - Hendriks Van Goghstraat jr. 03 jun. Mevr. Sj. de Vries - Hendriks Sportlaan jr. 06 jun. Dhr. D. Lanjouw Abraham Kuyperstraat 6 77 jr. 07 jun. Dhr. H. Winkelman Zijtak OZ jr. 08 jun. Mevr. R.J. Jacobs - Winters Ringlaan 2 78 jr. 12 jun. Mevr. J. Koopman - Keen Zijtak OZ jr. 12 jun. Dhr. T. Post Trumanstraat 2 80 jr. 16 jun. Dhr. E.R. Schuiling Herendijk jr. 17 jun. Mevr. J. Betting Karel Palmstraat jr. 17 jun. Dhr. H. Veenstra Karel Palmstraat jr. 20

21 21 jun. Dhr. A. Oostingh Karel Palmstraat jr. 21 jun. Mevr. J. Schrage - Harms Spehornerbrink jr. 22 jun. Dhr. A. Meijer Schooldijk jr. 25 jun. Mevr. C. Jeuring - Geerlings Karel Palmstraat 125 K jr. 25 jun. Dhr. L. Mulder Karel Palmstraat 125 K jr. 01 jul. Mevr. J. Vos - Meijerink Schooldijk jr. Bedankt Als bedankjes kregen wij binnen Beste allemaal, Wij willen jullie hartelijk bedanken voor de vele lieve berichtjes d.m.v. kaarten en telefoontjes. We waren verrast, en erg dankbaar dat we de paaskaars mochten ontvangen. Elke avond, bij het aansteken van de kaars, voelen we de liefde en de warmte die wij binnen onze gemeente ervaren. Dit doet ons erg goed. Hartelijke groet, Jan en Jitske Wanders. Lieve mensen, heel veel dank voor alle bezoekjes, kaarten, bloemen en telefoontjes die ik na mijn val en ziekenhuisopname heb gekregen. Het was hartverwarmend. Nogmaals dank, ook namens Giny. Albert de Vries Op 3 april jl. vierden wij ons 55-jarig huwelijksfeest. Het is één van de leukste feesten uit ons hele leven geweest. Dank zij U. Jullie zonden ons kaarten en bloemen, allerlei geschenken. Heel veel liefs. Daarom ons hartelijke dank. Fietje en Jan Sonneveld. 21

22 VORMING & TOERUSTING Verslag van de gemeenteavond op 15 april 2013: Over erfrecht: de notaris vertelt... Lineke Hilberts heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder notaris Grievink, die ons informatie zal geven over erfrecht. Met de wijzigingen in de AWBZ regelingen en de bezuinigingen van de regering zullen mensen met vermogen meer moeten bijdragen bij opname in verpleeg- en verzorgingshuizen. Wat kunnen we doen om ons vermogen te behouden? Vaak zit het vermogen in een eigen huis. Het is niet meer lucratief om het huis op naam van de kinderen te zetten. Er is wel een mogelijkheid om op papier te schenken. Er moet dan rente betaald worden en dit moet bij de notaris geregeld worden. Voor schenkingen aan kinderen geldt dit jaar een vrijstelling van 5.141,-. Voor kleinkinderen is dat dit jaar 2.057,-. Aan kinderen tot 40 jaar kan een eenmalige grote schenking gedaan worden. Bij schenkingen aan kinderen kan een uitsluitingsclausule voor partners in het testament opgenomen worden. Nederland is het enige land waar in gemeenschap van goederen getrouwd kan worden. In een testament, een wilsbeschikking, kun je de grote lijnen regelen. Het is verstandig om iemand als bewindvoerder aan te stellen. Bij wilsonbekwaamheid wordt er, als er niets geregeld is, van overheidswege een bewindvoerder aangesteld. Er kan ook een volmacht getekend worden wie de verdere zaken regelt. Bij overlijden van één van de ouders kan aan de langstlevende het vruchtgebruik toegekend worden. Als het vermogen in het huis zit kunnen de kinderen hun deel niet opeisen. Als je erft van iemand wiens financiële situatie onduidelijk is, is het verstandig om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Je bent dan ingedekt tegen eventuele schulden. Bij overlijden heft de belastingdienst erfbelasting over het erfdeel. Wel is een gedeelte vrijgesteld. De kosten voor het maken van een testament bedragen ± 500,-. De keuze van een notaris is vrij. Alle testamenten worden geregistreerd. De notaris kan je adviseren over je eigen persoonlijke situatie en je eventuele wensen. Lineke Hilberts bedankt notaris Grievink met een geschenkbon en een flesje port. Deze avond was georganiseerd door de cie. V&T. Er waren 68 personen aanwezig. 22

23 OVERIG NIEUWS Verslag van de Samen op zoek bijeenkomst op 21 april. Op zondagavond 21 april hebben wij een bijzondere Samen op zoek bijeenkomst gehouden. Aanleiding hiervoor was dat in de commissie betrokkenheid het gevoel heerste dat de Samen op zoek bijeenkomsten een punt van verzadiging hebben bereikt. Daarom zijn we op deze avond bezig geweest om ons te beraden hoe verder te gaan. Na een korte inleiding, waarin werd gememoreerd dat er in de afgelopen 6 jaren 20 Samen op zoek bijeenkomsten zijn geweest, werd er in groepjes gediscussieerd. Er werden verschillende suggesties gedaan. Wij hebben de avond als heel zinvol ervaren. De algehele conclusie die wij hebben getrokken is dat we het begrip Samen op zoek los moeten laten. Wat wel heel duidelijk naar voren kwam is dat we wel iets nieuws willen. De commissie betrokkenheid gaat zich er de komende tijd op beraden hoe we hieraan gestalte moeten geven. Zo gauw hierover iets bekend is laten we dit weten. Reünie gospelgroep The Holy Light Singers In verband met een te organiseren reünie van de gospelgroep zijn wij op zoek naar personen die op de gospelgroep hebben gezeten. Heb jij of ken je iemand die op de gospelgroep heeft gezeten dan horen wij dat heel graag. Je kunt contact met ons opnemen via De reüniecommissie Alie Heersmink, Henk de Vries, Jelies Brinks, Yvonne Matena DIENSTEN Leesrooster 12 mei Tom van Sloten 16 juni Fimke van Sloten 19 mei Jantiena Trip 23 juni Albert Roelofs 26 mei Janny Meijerink 30 juni Tom van Sloten 02 juni Ginus Oostingh 07 juli Jantiena Trip 09 juni Henny Holwarda Ouderling van dienst 12 mei Albert Meijering 16 juni Jannie Flokstra 19 mei Anneke Dogger 23 juni Fre Kuper 26 mei Tom van Sloten 30 juni Jantje Ellen 02 juni Hilly Lanjouw 07 juli Mienie Leeman 09 juni Jan Hogeveen Oppasdienst 12 mei Gini Kuper 16 juni Margriet Koopman 19 mei Jolanda Wesseling 23 juni Mirjam Wesseling 26 mei Hennie Ellen/Kim Veneman 30 juni Lucia Meijering 02 juni Evelien Meulman 07 juli Jolanda Wesseling 09 juni Natasja Meijering 23

24 Bloemendienst 12 mei Mevr. Masselink 16 juni Fam. Geers 19 mei Fam. Van der Toorn 23 juni Fam. Flokstra 26 mei Mevr. Visser 30 juni Fam. Meijering 02 juni Fam Schuiling 07 juli Fam. Meijerink 09 juni Fam. Post Koster 12 mei D. Gommer 16 juni G. Schuiling 19 mei J. Lanjouw 23 juni T. van Sloten 26 mei B.M. Misker 30 juni C. Flokstra 02 juni A.Roelofs 07 juli A.de Vries 09 juni E. Schuiling Ontvangst en nieuwsbrief 12 mei Tom en Fimke van Sloten 19 mei Albert en Gini de Vries 26 mei Ab en Hennie Geers 02 juni Geert en Hennie Ellen 09 juni Ab en Roelie Braam 16 juni Aly Winkel en Henny Holwarda 23 juni Jantje Groothuis en Jantiena Trip 30 juni Ginus en Marry Oostingh 07 juli Jan en Jannie Meijerink Koffiedienst 12 mei Fre en Gini Kuper 19 mei Aly Winkel en Henny Holwarda 26 mei Ginus en Marry Oostingh 02 juni Jan en Jannie Meijerink 09 juni Albert en Giny de Vries 16 juni Albert en Lucia Meijering 23 juni Geertje Horstman, Alie Lubberink en Alie Jager 30 juni Herman en Jolanda Wesseling 07 juli Derk en Tineke Vegter Fotorooster 12 mei Johan Wesseling 16 juni Jantiena Trip 19 mei. Jantiena Trip 23 juni Dirk Gommer 26 mei. Dirk Gommer 30 juni Derk Vegter 02 juni Derk Vegter 07 juli Johan Wesseling 24

25 LEESROOSTER Mei zondag 12 mei Psalm 7 Tegenstellingen maandag 13 mei 1 Koningen 1:1-21 Opvolgingsstrijd dinsdag 14 mei 1 Koningen 1:22-40 Een nieuwe koning woensdag 15 mei 1 Koningen 1:41-53 Salomo - de vredelievende donderdag 16 mei 1 Koningen 2:1-12 Laatste wil vrijdag 17 mei Psalm 10 Sterkte voor zwakken zaterdag 18 mei Johannes 14:1-14 Weg naar een woonplaats zondag 19 mei Johannes 14:15-31 Bemoediging maandag 20 mei Johannes 15:1-17 Groei en bloei dinsdag 21 mei Psalm 12 Opkomen voor zwakken woensdag 22 mei Lucas 5:17-26 Een vriend laat je (niet) zakken donderdag 23 mei Lucas 5:27-39 Oud en nieuw vrijdag 24 mei Psalm 20 Motie van vertrouwen zaterdag 25 mei Spreuken 8:1-21 Filosofie - liefde voor de wijsheid zondag 26 mei Spreuken 8:22-36 Scheppingsverhaal maandag 27 mei Spreuken 9:1-18 Wijsheid duurt het langst dinsdag 28 mei Lucas 6:1-11 Blij met de sabbat woensdag 29 mei Lucas 6:12-26 Bergrede in de vlakte donderdag 30 mei Lucas 6:27-38 Beloning op langere termijn vrijdag 31 mei Lucas 6:39-49 Geloven moet je doen Juni zaterdag 1 juni Lucas 7:1-10 Zeggingskracht zondag 2 juni Galaten 1:1-12 Geen ander evangelie maandag 3 juni Galaten 1:13-24 Paulus over zijn roeping dinsdag 4 juni Psalm 21 Koningslied woensdag 5 juni Spreuken 10:1-11 Kracht-termen donderdag 6 juni Spreuken 10:12-22 Spreken is modder, zwijgen is goud. vrijdag 7 juni Spreuken 10:23-32 Tegen-stellingen zaterdag 8 juni Psalm 26 Schone handen zondag 9 juni Lucas 7:11-17 De zoon komt terug maandag 10 juni Lucas 7:18-35 Meedoen of niet dinsdag 11 juni Lucas 7:36-50 Voetwassing woensdag 12 juni Lucas 8:1-15 Zaaien donderdag 13 juni Lucas 8:16-21 Familieverhaal vrijdag 14 juni Psalm 52 Ontmaskering zaterdag 15 juni Galaten 2:1-10 Ruimte zondag 16 juni Galaten 2:11-21 Paulus versus Petrus maandag 17 juni Galaten 3:1-14 Tact? dinsdag 18 juni Galaten 3:15-29 Nalatenschap woensdag 19 juni Spreuken 11:1-11 Eerlijk duurt het langst donderdag 20 juni Spreuken 11:12-21 Positief of negatief vrijdag 21 juni Spreuken 11:22-31 Geven zaterdag 22 juni Psalm 53 Gezocht: verstand 25

26 zondag 23 juni Lucas 8:22-39 Bezeten (van angst) maandag 24 juni Lucas 8:40-56 Opgewekt dinsdag 25 juni Lucas 9:1-17 Levensmiddelen woensdag 26 juni Galaten 4:1-11 Rechten van het kind donderdag 27 juni Galaten 4:12-20 Paulus' barensweeën vrijdag 28 juni Galaten 4:21-31 Beeld-verhaal zaterdag 29 juni Galaten 5:1-12 Scherpte zondag 30 juni Galaten 5:13-26 Vruchtbaarheid Juli maandag 1 juli Lucas 9:18-27 Identiteitsbewijzen dinsdag 2 juli Lucas 9:28-43a Hoog bezoek woensdag 3 juli Lucas 9:43b-50 Groot en klein donderdag 4 juli Lucas 9:51-62 Mild en doelbewust vrijdag 5 juli Lucas 10:1-16 Zending met een missie zaterdag 6 juli Galaten 6:1-10 Draagtijd zondag 7 juli Galaten 6:11-18 Bijbel(gedeelte) in grote letter. Zuiderklanken 2013: Inleverdata Verschijningsdata 26 juni 2013 voor de zomervakantie 2 juli augustus 2013 programma nieuw seizoen 20 augustus september 2013 dankdagcollecte 1 oktober november 2013 laatste zondag 12 november 2013 De uiterste inleverdatum is woensdagmiddag uur. 26

27 ORGANISATIE Kerkgebouw: Telefoon Zuiderkerk Vaart Z.Z Kerkdiensten in de Zuiderkerk: Elke zondag om uur is er een viering. Postadres: Postbus 78, 7833 ZH Nieuw Amsterdam. Met vermelding t.b.v. het betreffende college. Adreswijzigingen, geboorte, huwelijksaankondigingen, etc. Van alle mutaties dient bericht te worden gezonden aan de scriba van de kerkenraad. Predikant: Mevr. Ds. E.J. Wisselink Vaart Z.Z Sleuteladres: Dhr. A. de Vries Vaart Z.Z Scriba: Mevr. H. Lanjouw Ensink Valkeniersweg Financiële en ledenadministratie: Mevr. G. Kuper Peters Herendijk Bankrekeningen: SKG college van Kerkrentmeesters Kopieer en drukwerk: Dhr. J. Lanjouw Valkeniersweg Bloemen: Mevr. H. Visser Jagerslaan Kerkradio: Voor het aanvragen van kerkradio kunt u contact opnemen met uw eigen wijkdiaken. Verder informatie kunt u vinden in het jr.boekje. Berichten voor Zuiderklanken kunt u mailen naar 27

28 Adressen: Scheperziekenhuis Boermarkeweg AA Emmen MFE. Boermarkeweg AA Emmen GGZ. Drenthe Assen Denneweg LA Assen GGZ. Drenthe Beilen Altingerweg PA Beilen U.M.C.G. Hanzeplein GZ Groningen Ziekenhuis Coevorden Hardenberg Röpke Zweers Jan Weitkamplaan 4a 7772 SE Hardenberg Aleida Kramer Meindert v.d. Thijnensingel GB Coevorden Isala Klinieken, locatie Sophia Dokter van Heesweg AB Zwolle Isala Klinieken, de Weezenlanden Groot Wezenland JW Zwolle Bethesda Ziekenhuis Dr. G. H. Amshoffweg AA Hoogeveen De Bleerinck Spehornerbrink KA Emmen De Horst Rondweg TC Emmen De Schans Laan van het Kwekebos LJ Emmen De Schutse Schutselaan AP Coevorden Holtingerhof Holtingerbrink EX Emmen Woon en Zorgcentrum Holdert Hondsrugweg AB Emmen Woon en Zorgcentrum Valkenhof Boomvalk HW Emmen Woon en zorgcentrum Oostermarke Veenkampenweg GW Emmen Woon en Zorgcentrum Zuidermarke Wilhelminastraat JA Emmen Veltmanstichting Ir. Biewengaweg BG Weiteveen

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart Versie 2.0 28-08-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding en toelichting 3 2 De kerkenraad 4 3 Situatietekening 5 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 6 5 Alarmeringsprocedure intern en

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 3 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord April 2012

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

INHOUD CURSUS THEOLOGISCHE VORMING SNEEK... 24ª. januari februari maart april mei juni. augustus 9 september oktober november december januari

INHOUD CURSUS THEOLOGISCHE VORMING SNEEK... 24ª. januari februari maart april mei juni. augustus 9 september oktober november december januari januari februari maart april mei juni 22 juli augustus 9 september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE.................................................... 1ª KERKDIENSTEN...............................................

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Blz. 1 TEN GELEIDE 2 ADRES- EN CONTACTGEGEVENS 3 BANKREKENINGNUMMERS 3 KERKDIENSTEN / SAMENKOMSTEN 3

INHOUDSOPGAVE Blz. 1 TEN GELEIDE 2 ADRES- EN CONTACTGEGEVENS 3 BANKREKENINGNUMMERS 3 KERKDIENSTEN / SAMENKOMSTEN 3 INHOUDSOPGAVE Blz. 1 TEN GELEIDE 2 ADRES- EN CONTACTGEGEVENS 3 BANKREKENINGNUMMERS 3 KERKDIENSTEN / SAMENKOMSTEN 3 BIJZONDERE DIENSTEN 4 BABY- EN KLEUTEROPPAS / KINDERNEVENDIENST 4 INZAMELING VAN DE GAVEN

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 2 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord Februari 2012

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan

Nadere informatie

Maandbrief Diaconessenkerk April 2014

Maandbrief Diaconessenkerk April 2014 Maandbrief Diaconessenkerk April 2014 Bij de erediensten 6 april ds. TJ. Ferwerda-Scholtens er is KND Vespers in de Stille Week Maandag Dinsdag Woensdag 19.30 uur Fliednerzaal 13 april ds. M. Maan mmv

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

COLUMN PERSPECTIEF. Waar is God?

COLUMN PERSPECTIEF. Waar is God? 4 e jaargang nr. 1 - september 2014 PERSPECTIEF COLUMN Waar is God? Levensvragen Wij maken in ons leven van alles mee. Mooie en gelukkige momenten, maar ook moeilijke dingen, ziekte en verdriet. Vooral

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Markelo. Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE. Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE

Protestantse gemeente te Markelo. Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE. Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE Voor ZWO en Jeugd- en jongerenwerk zijn aparte beleidsplannen beschikbaar.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Christus Triumfatorkerk Den Haag Beleidsplan 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Christus Triumfator Kerk (hierna: CTK). Het beleidsplan bevat een aantal kernthema's voor de periode

Nadere informatie

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 35e jaargang nr. 2 maart 2014 MEDITATIE Zoek de stilte Het thema van het veertigdagentijdboekje en van het project van de kinderkerk in deze periode is:

Nadere informatie

De Burcht - 10.00 uur - Drs. T. Scheeres-Feitsma

De Burcht - 10.00 uur - Drs. T. Scheeres-Feitsma TER OVERDENKING Koning bij de gratie Gods. Op 30 april werd na 123 jaar in ons land weer een koning ingehuldigd. Koningin Beatrix deed afstand van het koningschap ten gunste van haar zoon Willem Alexander.

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag.

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag. Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2 Startzaterdag 20 september Startzondag 21 september K E R K B R I E F I N F O R M A T I E 1 De kerkbrief is een

Nadere informatie

Beleidsplan. Hervormde Gemeente Zuidland WWW.KERKENINZUIDLAND.NL

Beleidsplan. Hervormde Gemeente Zuidland WWW.KERKENINZUIDLAND.NL Beleidsplan 2005 2008 VERSIE: definitief DATUM: januari 2005 WWW.KERKENINZUIDLAND.NL 1 Voorwoord... 2 2 Gemeente-zijn.... 3 3 Samen op weg... 4 3.1 Overzicht gezamenlijke activiteiten... 5 4 Organisatie...

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

Koude en warme buffetten op uw locatie. recepties overwerk-maaltijden wijnproeverijen geluid & licht partytenten catering-ridderkerk.

Koude en warme buffetten op uw locatie. recepties overwerk-maaltijden wijnproeverijen geluid & licht partytenten catering-ridderkerk. LEVENSBRON Suurmond en Partners UITVAARTBEGELEIDING Renate Suurmond 06-51 37 31 20 dag en nacht Postbus 448, 3340 ak Hendrik-ido-ambacht info@suurmond-partners.nl / www.suurmond-partners.nl Brucknerstraat

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 27 maart tot 1 mei 2015 No. 3 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen ondanks al die handen van

Nadere informatie

DIGITAAL DrukkeN. Suurmond en Partners. Drukwerk met net dát beetje Xtra! DÉ 5 VoorDElEn VAn. Renate Suurmond

DIGITAAL DrukkeN. Suurmond en Partners. Drukwerk met net dát beetje Xtra! DÉ 5 VoorDElEn VAn. Renate Suurmond LEVENSBRON Suurmond en Partners U I T V A A R T B E G E L E I D I N G Renate Suurmond 06-51 37 31 20 dag en nacht Brucknerstraat 21 PostBus 4139 2980 Gc ridderkerk tel. 0180-46 40 47 fax 0180-46 40 93

Nadere informatie

Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1

Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1 Pasen 2015 Gaandeweg, 26 e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1 Algemene informatie Deze pagina is om privacy redenen uit de online versie verwijderd. Voor contactinformatie kunt u de meest actuele gedrukte

Nadere informatie

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03 PASEN 2015 april / mei 2015 44e jaargang nummer 03 Underweis No t de Hear út grêf en dea opstie yn e peaskemoarn, rint it grien oer lân en gea, komt in nije maaie oan. Hiel de ierde, út e slom, lovet Him

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Kerkenwerk 11e jaargang nummer 183 Donderdag 17 juli 2014 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken IKA Vakantieweek Ruth's Report Veranderen ligt ons niet

Nadere informatie