Uitgave van de Protestantse Gemeente Zuiderkerk Jaargang 6 mei 2013 Website:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgave van de Protestantse Gemeente Zuiderkerk Jaargang 6 mei 2013 Website: www.pknnav.nl"

Transcriptie

1 Nieuw-Amsterdam en Veenoord Uitgave van de Protestantse Gemeente Zuiderkerk Jaargang 6 mei 2013 Website:

2 KERKDIENSTEN MEI JULI 2013 Datum Aanvang Predikant Collecte 12 mei uur Dr. H. Nobel 1. Diaconie Hoogeveen 2. Eigen Gemeente Uitgang: Gebouwen 19 mei uur Ds. E. Wisselink Pinksterzendingscollecte Pinksteren Uitgang: Eigen Gemeente 26 mei uur Ds. E. Wisselink m.m.v. Cantorij 02 juni uur Ds. E. Wisselink Doopdienst 09 juni uur Ds. E. Wisselink m.m.v. Multiple Voice uit Veldhoven 16 juni uur Dr. H. Nobel Hoogeveen 23 juni uur Ds. E. Wisselink Kinderdienst Gemeentezondag 30 juni uur Ds. E. Wisselink Heilig Avondmaal 30 juni uur Oldersheem Heilig Avondmaal 07 juli uur Ds. E. van der Meulen Erica 1. Diaconie 2. Eigen Gemeente Uitgang: Gebouwen 1. Diaconie 2. Eigen Gemeente Uitgang: Gebouwen 1. Diaconie 2. Eigen Gemeente Uitgang: Gebouwen 1. Diaconie 2. Eigen Gemeente Uitgang: Gebouwen 1. Diaconie 2. Eigen Jeugdwerk Uitgang: Eigen Gemeente Diaconie Uitgang: Eigen Gemeente: Organisatie Zuiderkerk 1. Diaconie 2. Eigen Gemeente Uitgang: Project Deurproject: Kinderopvangcentrum Jardim Colonail Het centrum ligt in een arme buitenwijk van Castro in Brazilië en wordt gerund door een Commissie van drie protestantse kerken. De doelstelling van het centrum is in de eerste plaats leefruimte bieden aan kleine en grotere kinderen die in moeilijke omstandigheden leven en/of sociale risico s lopen. Dit is een meer jaren project van de diaconie. 2

3 OVERDENKING De verjaardag van de kerk Pinksteren is het verjaardagsfeest van de kerk. Op het Pinksterfeest in Jeruzalem werd door de bezieling van Gods Geest het aantal van twaalf leerlingen van Jezus uitgebreid met drieduizend mensen. Zo ontstond de eerste gemeente en werd de kerk geboren. Soms denk ik dat het beter is om het woord 'kerk' niet meer te gebruiken. Veel mensen hebben een beeld van een kerk als een logge organisatie met de nodige regels waar je je aan hebt te houden. Bij 'gemeente' denk je veel eerder aan een gemeenschap van mensen die met vallen en opstaan Gods liefde gestalte geeft, bezield door zijn Geest. Op het Pinksterfeest mogen we de verjaardag van de kerk vieren. Is daar wel reden voor? In de Apostolische geloofsbelijdenis belijden we bijvoorbeeld 'een heilige algemene christelijke kerk' en in de kerk gebeuren de nodige dingen die niet christelijk zijn. In zijn boekje 'Opnieuw geloven' pleit ds. van der Zee er voor om zo nuchter mogelijk over de kerk te praten. Hij schrijft: 'Het gaat erom dat God bij zijn werk mensen gebruikt, groepen mensen, een beweging van mensen. Dat zijn menselijke mensen. En de kerk is dus een menselijke kerk. Zo menselijk dat ze alle fouten weerspiegelt die mensen maar kunnen maken.' Mensen met hun sterke en zwakke kanten vieren hun verjaardag. Zo mag de kerk ook haar verjaardag vieren. Vieren dat er al zo lang een beweging gaande is van mooie, kwetsbare mensen die bezield door Gods Geest er in het nieuwe jaar van de kerk weer tegenaan gaan. Als gemeente verenigd rondom Jezus Christus horen we bij elkaar. Dat willen we op de gemeentezondag op 23 juni vieren. Een gemeente is niet hetzelfde als een vriendenclub of een vereniging van gelijkgezinden of gelijkgestemden. Een gemeente bestaat uit mensen van verschillende generaties, denkwijzen, geloofsbelevingen. Mensen trekken verschillende consequenties uit het evangelie. Ds. van der Zee schrijft daarover: 'Het kon wel eens zinvol zijn om de consequenties die de ander trekt en die verschilt van die van jezelf allereerst als een bijdrage te zien, misschien wel als een verrijking, en niet direct als een bedreiging'. Ook in het nieuwe jaar van de kerk mogen we ons voor ons doen en laten telkens weer oriënteren op Hem wiens naam we dragen: Jezus Christus onze Heer. We mogen met vallen en opstaan zijn weg gaan. We mogen dus ook steeds weer opnieuw beginnen. Als aan het eind van het Pinksterverhaal verteld wordt over de uitbreiding van de gemeente staat er nuchter dat ze vast bleven houden aan het onderricht van de apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Volgens ds. van der Zee is volhouden veel kenmerkender voor wat Gods Geest doet dan enthousiasmeren. Misschien is dat wel wat ons te doen staat: samen de feesten vieren zoals het Pinksterfeest én doorgaan met samen gemeente van de Heer te zijn ter wille van elkaar en ter wille van de wereld om ons heen. Ik wens u/jullie allen een feestelijke verjaardag van de kerk toe! Ds. Elly Wisselink 3

4 BIJ DE DIENSTEN Zondag 19 mei vieren we het Pinksterfeest. We vieren dat God door zijn Geest onze harten wil verwarmen en aanvuren en ons zo wil inspireren voor ons leven. Het is prachtig dat we juist op het Pinksterfeest stil zullen staan bij afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers. Wat is er mooier dan op dit feest mensen in woord en gebaar Gods Geest mee te mogen geven voor de taak die hen wacht! Dat doen we vanuit dankbaarheid dat in de kerkenraad alle plaatsen weer bezet zijn. Zondag 26 mei: de dienst op deze zondag zal in het teken staan van de ingebruikname van het nieuwe liedboek. Medewerking wordt verleend door de Cantorij o.l.v. Willy Misker. Zaterdag 25 mei zal in Monnickendam de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied het nieuwe liedboek officieel aanbieden aan de kerken die haar de opdracht hebben gegeven om het samen te stellen. In de dienst op zondag 2 juni mogen we weer het feest van de Doop vieren. In de doop van kinderen mogen we vieren dat God zich zichtbaar met mensen wil verbinden. Op weg naar de gemeentezondag De gemeentezondag zal dit jaar plaatsvinden op 23 juni. Op deze en de twee voorafgaande zondagen 9 en 16 juni is een brug het symbool voor waar we het over willen gaan hebben. De voorbereidingsgroep voor deze zondagen bestaat uit Sandra Flokstra, Dorina Veneman, Jolanda Wesseling, Aly Winkel en Elly Wisselink. Aan de dienst op 9 juni hebben we als thema meegegeven 'Een wankele brug'. We ervaren het allemaal wel eens: met elkaar praten over het geloof of over hoe je de kerk ziet kan je een wankel gevoel geven. Hoe lastig kan het soms zijn om elkaar te begrijpen, aan te voelen, elkaar de ruimte te geven er anders over te denken. Daarbij kan ook het behoren tot verschillende generaties een rol spelen. Paulus geeft in zijn eerste brief aan de gemeente van Corinthe aanwijzingen hoe verder te bouwen aan de gemeente op het fundament dat er al ligt, namelijk Jezus Christus. In deze dienst is er aandacht voor de kinderen van groep 8 die de nevendienst verlaten. Ze gaan de brug over naar de middelbare school. We zouden het leuk vinden wanneer ze ook de brug overgaan naar de jongerengroep van onze gemeente. Aan de dienst op 9 juni zal medewerking worden verleend door het gospelkoor 'Multiple Voice' uit Veldhoven o.l.v. Wim Hofstra. Het is één van de twee koren die bij het afscheid van mijn vorige gemeente in de dienst hebben gezongen. Ze gaven aan graag een keer in een dienst in de Zuiderkerk te komen zingen. Na overleg met de kerkenraad zal dat op 9 juni gebeuren. Ik vind het bijzonder dat ze komen. Ik hoop natuurlijk allereerst dat we met elkaar een fijne ochtend mogen hebben. 4

5 Het thema van de dienst op zondag 16 juni is 'Onder de brug'. Dat staat symbool voor alle mensen die letterlijk en/of figuurlijk geen plek hebben waar ze zich thuis kunnen voelen. En misschien moeten wij wel over de brug komen en naar hen toe gaan. De barmhartige Samaritaan bedacht zich geen moment en hielp de gewonde man. Op de gemeentezondag 23 juni - willen we het samen gemeentezijn vieren met als thema 'De brug van saamhorigheid'. Mensen voelen zich op heel verschillende wijzen bij de Zuiderkerk betrokken. Dat kan variëren van regelmatig zondags naar de kerk gaan tot graag willen helpen op de rommelmarkt en alle andere manieren van betrokkenheid die er zijn. Die zondag willen we vieren dat we bij elkaar horen en elkaar willen steunen hoe ons lijntje naar de kerk ook is. In de dienst op zondag 30 juni vieren we de Maaltijd van de Heer. Ds. Elly Wisselink KERKENRAAD In de dienst van 2 juni zal aan twee kinderen het teken van de Doop worden meegegeven het teken van Gods zichtbare verbondenheid met mensen. Ouders die ook van de gelegenheid gebruik willen maken om dan hun kindje te laten dopen worden vriendelijk verzocht om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ds. Wisselink: tel / Het doopgesprek vindt plaats op vrijdag 17 mei a.s. Ds. Elly Wisselink Gespreksgroep De volgende bijeenkomst van de gespreksgroep is op 21 mei a.s. om uur achter de Zuiderkerk. Het onderwerp is dan 'Beelden van Jezus'. Voor wie die avond ook wil komen: van harte welkom! Wel graag een berichtje naar ds. Wisselink: tel / Ds. Elly Wisselink Paaskaars. Het is in onze gemeente een goede gewoonte om de (oude) paaskaars ieder jaar te schenken aan een gemeentelid. Dit jaar heeft de kerkenraad besloten deze kaars te geven aan Jan en Jits Wanders. Zij hebben deze paaskaars inmiddels gekregen. Gemeentezondag Zuiderkerk: 23 juni Op zondag 23 juni a.s. wordt de gemeentezondag gehouden. Deze dag willen we samen als een familie vieren en samen gezellige dingen doen. Verdere informatie komt op de nieuwsbrief. 5

6 Voorbeden In een kyriegebed mag je als gemeente voor God neerleggen wat je de afgelopen week geraakt heeft in de nood van de wereld, in de nood van mensen. Net zoals bij een goede vriendin/vriend mag je onbekommerd naar God toe uiten wat je bezighoudt. Daar is geen ander "criterium" dan wat je bezighoudt en je graag kwijt wil. Als het om de voorbeden gaat luistert het nauwer hoe je die onder woorden brengt. Voorbeden doen is wat anders dan het indienen van verlanglijstjes. Bidden is in dit geval je inleven in wat God wil. Het Onze Vader geeft een aantal "criteria" aan voor ons bidden. In de gebeden moet het gaan om de komst van Gods Koninkrijk, om de heiliging van zijn naam en het geschieden van Gods wil. Een ander punt is dat wij consequenties dienen te trekken uit onze voorbeden. Een gebed om gerechtigheid wordt krachteloos, als wij niet zelf metterdaad opkomen voor wat recht is. Bidden is oefenen, leren te willen wat God wil en te doen wat Hij vraagt. De verhoring bestaat dikwijls daarin dat wij een weg gewezen krijgen en dat wij de bereidheid krijgen om die weg te gaan. De praktijk: er is altijd gelegenheid voor mensen om een voorbede aan te vragen. Als het gebeurt is dat meestal in de vorm van een briefje dat voor de dienst in het mandje gelegd is. In de regel heeft de predikant dan maar kort tijd om over de formulering van een voorbede na te denken. Daarom willen we aan u als gemeenteleden vragen om zo mogelijk van te voren een voorbede aan te vragen bij de predikant - telefonisch of via de . Natuurlijk blijft daarnaast de mogelijkheid van het voorbede-mandje. Het is fijn wanneer indien mogelijk een voorbede van te voren is afgestemd met degene voor wie voorbede gevraagd wordt. Wanneer gezegd kan worden voor wie de voorbede is kunnen gemeenteleden ook met de betrokkenen meeleven. Natuurlijk blijft de mogelijkheid om voor mensen te bidden zonder dat hun naam genoemd wordt. Uit privacyoverwegingen willen mensen soms liever niet dat hun naam in een voorbede genoemd wordt. In de regel staat er geen naam op het briefje van degene die de voorbede ingediend heeft. Op zich hoeft het ook niet. Soms kan het voor de predikant fijn zijn om de naam wel te weten om van haar uit belangstelling te kunnen tonen voor wat er bij iemand gaande is. Ds. Elly Wisselink 6

7 Gemeenteberaad. De kerkenraad nodigt u allen van harte uit voor het gemeenteberaad op woensdag 15 mei a.s. We beginnen om uur. Agenda: 1. Opening. 2. Wijzigingsvoorstellen beleidsplan. - Presentatie taakgroep Beheer - Presentatie taakgroep Diaconaat - Presentatie taakgroep Pastoraat - Presentatie taakgroep Jeugd- en jongerenwerk. 3. Evaluatie Stille Week. 4. Aandacht voor de voorbeden. 5. Uitleg Calamiteitenplan. 6. Rondvraag. 7. Sluiting. Kerkenraadverkiezingen In de plaatselijke regelingen is vastgelegd dat de verkiezing van ambtsdragers jaarlijks plaatsvindt in mei (zie art. $ 2.2.) Er zijn door gemeenteleden geen aanbevelingen gedaan. De kerkenraad stelt u voor in het ambt te bevestiging als: Ouderling: de heer H.F.K. Kuper, Herendijk 54 mevrouw W.S. Leeman-Middel, Tijgeroogdreef 10 de heer T.A. van Sloten, Vaart NZ 123 (herverkiezing) Ouderling - Kerkrentmeester: De heer D. Gommer, Doorsteek 4 (herverkiezing) Diaken: Mevrouw E. Meulman-van der Veen, Wijkstraat 151 Mevrouw A.A. Winkel-Bruinsma, Schooldijk 14 Kerkrentmeester: Mevrouw S. Kuper-Peters De bevestiging zal plaatsvinden in de Pinksterdienst op zondag 19 mei a.s. Eventuele bezwaren kunnen tot 13 mei a.s. schriftelijk en ondertekend ingediend worden bij de scriba. 7

8 Calamiteitenplan Door de kerkenraad is een calamiteitenplan vastgesteld, die ook op het gemeenteberaad aan orde wordt gesteld. U kunt op dit beraad uw vragen stellen en eventuele aanpassingen voorstellen. Inleiding en toelichting. In ieder gebouw, dus ook in ons kerkgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat bezoekers het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. Deze situatie kan zich voordoen bij: - Brand - Wateroverlast; - Stormschade; - Bommelding; - Gaslekkage; - In opdracht van bevoegd gezag (politie/brandweer/ambulancedienst); - Of andere voorkomende gevallen. Hiervoor is naast de genomen preventie- en preparatiemaatregelen een ontruimingsplan nodig. Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij alle vaste kerkgangers bekend moet zijn. Door middel van instructie en minimaal jaarlijks één (onderdeel)oefening zal dit ontruimingsplan aan de praktijk worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld. Toelichting: 1. Van het ontruimingsplan moeten alle vaste kerkgangers het ontruimingsalarm kennen. 2. Alle leden van de kerkenraad en het kostersteam moeten het ontruimingsplan goed kennen. 3. Alle bezoekers moeten opdrachten van kerkenraadsleden of koster(s) opvolgen. 4. In situaties waarin niet is voorzien, zal naar bevinding van zaken moeten worden gehandeld. 5. De ouderling van dienst is verantwoordelijk voor de hulpverleningsorganisatie in het gebouw. Ook is het van belang te beschrijven hoe wordt opgetreden bij onwel worden van een gemeentelid of bezoeker. Kordaat optreden voorkomt paniek en kan levensreddend zijn. De voorzitter kerkenraad Veenoord, april

9 Gegevens Naam :Zuiderkerkgemeente Adres :Vaart Z.Z. 86 Postcode./plaats :7833 AD Nieuw-Amsterdam Telefoonnummer : Bezoekers. Tijdens de kerkdiensten regulier op zondagmorgen zijn er maximaal 120 mensen in het gebouw aanwezig. Bij hoge uitzondering zal de kerk maximaal bezet zijn met 250 mensen. Incidenteel wordt gebruik gemaakt van de galerij links en rechts van het orgel. Er zijn andere momenten dat het kerkgebouw in gebruik is voor vergaderingen en bijzondere kerkdiensten. In de meeste gevallen zal het aantal aanwezigen duidelijk lager zijn dan de aangegeven 120. Alarmering. Er is geen brandmeldingsinstallatie in het gebouw aanwezig. Er is geen ontruimingsinstallatie in het gebouw aanwezig. De dienstdoende ouderling wordt gealarmeerd door de koster. De koster zal de hulpverlenende instanties waarschuwen Alarmnummer 112 Het starten van een ontruiming zal geschieden op aangeven van de ouderling van dienst. De ouderling van dienst is coördinator van de ontruiming. De ouderling van dienst stelt zo nodig een hulpverleningsploeg samen. Alle communicatie tussen de hulpverleners gebeurt mondeling of via gsm. Een ontruimingsploeg t.b.v. begeleiding ontruiming. Een exemplaar van ontruimingsplan ligt achter in de hal van de kerk en op de kansel. Hulpverleningsploeg. Deze bestaat uit de dienstdoende: Koster; Ouderling; Diaken; Kerkrentmeester; Aanwezige EHBO ers/bhv ers, waarvan de namen bekend zijn bij de koster. Alarmeringsprocedure. Interne alarmering. Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het gebouw te waarschuwen en de hulpverlening op te starten. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: De EHBO ers / BHV ers worden mondeling door de koster opgeroepen; De koster informeert de dienstdoende ouderling; 9

10 De bezoekers van de kerk worden door de dienstdoende ouderling mondeling toegesproken; De predikant wordt op de hoogte gehouden door de dienstdoende ouderling. Externe alarmering. Externe alarmering is bedoeld om de hulpdiensten ter plaatse te krijgen. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: Bij het signaleren van een brand zal de koster van de kerk direct geïnformeerd worden en actie ondernemen. De brandweer wordt door de koster gebeld via het Alarmnummer 112. Bij medische incidenten zal eveneens via het Alarmnummer 112 de ambulance gealarmeerd worden. Als door de EHBO ers / BHV ers wordt beoordeeld dat het niet om een noodsituatie gaat kan de huisartsenpost worden geraadpleegd. (telefoon ) Aan de betreffende centralist moet worden verteld: Naam van de melder; Zuiderkerkgemeente; Vaart Z.Z. 86; 7833 AD Nieuw-Amsterdam; Telefoonnummer ; Aard van het incident en eventuele bijzonderheden; Of er slachtoffers zijn waar en hoeveel. Wijze van optreden bij onwel wording. Bij een onwel wording zal de koster zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd, deze waarschuwt EHBO ers / BHVérs. De koster pakt de rolstoel uit de hal tussen de kerkzaal en consistorie en brengt deze naar de bank waarin de onwel geworden persoon zit. Na een eerste diagnose wordt het slachtoffer, indien dit verantwoord is (dit ter beoordeling aan de EHBO er / BHV er) zo spoedig mogelijk in de rolstoel gezet en naar de ontvangsthal van de kerk gereden. Hier wordt aan het slachtoffer eerste hulp geboden en eventuele medische hulp ingeroepen. Als vervoer met een rolstoel niet mogelijk of wenselijk is, is een brancard aanwezig. De brancard is eveneens te vinden in de hal tussen de kerkzaal en consistorie. Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie. Indien er zich een calamiteit voordoet zal de dienstdoende ouderling de beslissing nemen of het kerkgebouw wordt ontruimd. Indien er brand ontstaat in het kerkgebouw zal onmiddellijk worden overgegaan tot ontruiming. De ontruiming zal als volgt geschieden: De dienstdoende ouderling zal de mensen in de kerk rustig toespreken, dat het kerkgebouw moet worden ontruimd. 10

11 De diaken start direct de ontruiming van de kinderoppas en/of kindernevendienst via de zij- of achteruitgang. Indien er zich mensen elders in het gebouw bevinden worden die door de koster gewaarschuwd en zal deze daar de ontruiming starten. Opdrachten voor ontruiming worden gegeven door. De ouderling van dienst of zijn vervanger; Het bevoegd gezag. Verzamelplaats. Verplaatsing van de kerk naar de verzamelplaats vindt plaats onder leiding van de predikant en de ouderling kerkrentmeester. De dienstdoende diaken is belast met de verplaatsing van de kinderen naar de verzamelplaats. Bij het ontruimen is de verzamelplaats de parkeerplaats bij De Viersprong, hoek Vaart ZZ / Zijtak OZ. Op de verzamelplaats worden ouders en kinderen uit de oppas en/of kindernevendienst herenigd en wordt nagegaan of mensen nog achter zijn gebleven in de kerk. Indien de situatie van lange duur is kan als opvangplaats worden uitgeweken naar Restaurant De Viersprong hoek Vaart ZZ / Zijtak OZ. Wat te doen bij brand of ontruiming. Bij het ontdekken van brand Blijf kalm. Meld de brand bij de koster of de ouderling van dienst. Aanwezigen veiligstellen, mogelijk met de eigen organisatie. Denk aan de mensen die moeilijk ter been zijn en uw eigen veiligheid. Uitbreiding voorkomen door: Ramen en deuren te sluiten; Indien mogelijk, zelf te blussen (bij beginnende brand). Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang. Volg de instructies van de koster, van de ouderling van dienst of zijn vervanger of het bevoegd gezag op. Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond. Begeef u naar de verzamelplaats, dit is de parkeerplaats bij De Viersprong, hoek Vaart ZZ / Zijtak OZ. Verlaat nooit zonder melden de verzamelplaats. Hoe te handelen bij brand of ontruiming. U wordt gewaarschuwd door omstanders of brandlucht. Sluit ramen en deuren. Instrueer de bezoekers/gasten, u bent verantwoordelijk voor hen. Verlaat direct de ruimte of het gebouw. 11

12 Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang. Volg de instructies van de ontruimingsploeg op. Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond. Begeef u naar de verzamelplaats, de parkeerplaats bij De Viersprong, hoek Vaart ZZ / Zijtak OZ. Verlaat nooit zonder melden de verzamelplaats. Taak van de koster. Taak bij een mondelinge brandmelding; Blijf rustig en vraag de juiste locatie van de brand. Alarmeer de brandweer via 112. Alarmeer de dienstdoende ouderling. Zorg dat de dienstdoende ouderling de bezoekers informeert en de ontruiming opstart. Volg instructies van de hulpverlening of brandweer op. Taak bij onwel wording. Blijft rustig en alarmeer de EHBO ers / BHV ers die aanwezig zijn in de kerk. Lijst met EHBO ers / BHV ers hangt op een zichtbare plaats bij de koster. Rijdt de rolstoel in de richting van het slachtoffer. Alarmeer de hulpdiensten op verzoek van de EHBO er / BHV er aan de hand van hun diagnose. 12

13 WAT TE DOEN BIJ EEN CALAMITEIT Bel : 112 Vermeld duidelijk : Wie u bent. : Wat er gebeurd is. : Waar het is. Adres : Zuiderkerk, Vaart ZZ 86, 7833 AD Nieuw-Amsterdam Tel BIJ BRAND - Bel of laat iemand 112 bellen. - Waarschuw de mensen in uw directe omgeving. - Blus beginnende brand met aanwezige middelen. - Indien blussen niet helpt, verlaat de ruimte. - Schakel zoveel mogelijk apparatuur uit. - Sluit deuren en ramen. - Controleer of iedereen het pand heeft verlaten. HET GEBOUW VERLATEN - Verlaat het gebouw via de (nood) uitgangen. - Denk aan mensen die slecht ter been zijn. - Verzamel u op de verzamelplaats*. - Volg aanwijzingen BHV/hulpverleners op. * Verzamelplaats De Viersprong hoek Zijtak OZ en Vaart ZZ bij de brug. BIJ EEN ONGEVAL/ONWEL WORDING - Denk aan uw veiligheid en die van omstanders. - Zorg voor deskundige hulp (BHV/EHBO-ers). - Nagaan wat er is gebeurd of nagaan wat iemand mankeert. - Bel of laat iemand 112 bellen. - Het slachtoffer geruststellen. (geen uitspraken doen over letsel of voorspellingen) - Verplaats de hulpbehoevende alleen als dat noodzakelijk is. (rolstoel/brancard hal achter kerkzaal) Tijdens kerkdiensten altijd de dienstdoende ouderling en predikant informeren. 13

14 Activiteiten Mei Juni di 7 DB di 11 DB wo 15 Gemeenteberaad wo 19 Kleine kerkenraad do 16 Kleine kerkenraad zo 23 Gemeentezondag wo 22 Taakgroepen wo 26 Alg. kerkenraad wo 29 Classisvergadering Wilt u ook dat uw activiteiten worden vermeld, geef het dan even door. TAAKGROEP DIACONAAT D Het bankrekeningnummer van de Diaconie is: I t.n.v. Diaconie Protestantse A Gemeente Zuiderkerk Op dit rekeningnummer C kunnen alle betalingen worden gedaan. Ook kunt u O voor giften gebruikmaken van bovenstaand N bankrekeningnummer. Wilt u hierbij a.u.b. ook het I doel vermelden waarvoor uw gift bestemd is. E Bijvoorbeeld: bloemendienst / kerkradio / ZWO, U project./ deurproject. W S Collecten 12 mrt. spaardoosje 14,50 31 mrt. Diaconie 111,75 ZWO 40 dagen 17 mrt. Diaconie 73,25 02 apr. per bank ZWO 40 90,00 dagen 24 mrt. Diaconie 75,90 07 apr. Diaconie 60,50 28 mrt. Diaconie 67,50 14 apr. Diaconie 56,30 28 mrt. project Brazilië 64,85 21 apr. Diaconie 70,10 31 mrt. ZWO 40 dagen project 240,38 28 apr. Diaconie 87,25 Giften bloemendienst 50,- via dhr. G. Bruintjes 10,- via mevr. G Brink 10,- via dhr. G. Bruintjes 10,- via mevr. G. Brink 14

15 CONTACTPUNT MANTELZORG SCHOONEBEEK Afdeling Nieuw-Amsterdam / Veenoord Contactpunt Mantelzorg Schoonebeek met o.a. afdeling Nieuw Amsterdam, Veenoord en Zandpol. Eens per maand organiseert het contactpunt een themabijeenkomst of uitstapje. 29 mei van uur Orchideeënkwekerij van Geel te Erica. Informatie: Hester Elijzen, tel ZWO 40 dagenactie Het ZWO project van zowel de Zuider- als Noorderkerk ging in de 40 dagentijd van dit jaar naar Kerk in Actie voor het project Nieuw Leven. Nieuw Leven voor Aids patiënten, voor mensen na een gevangenisstraf, voor jonge Christenen in Bangladesh, voor kinderen van de rekening in Nederland, voor ontheemden in Colombia en voor Moeder en kind sterfte in Malawi. Met nog een laatste gift is de totale opbrengst is 2011,53 dit zal worden overgemaakt naar Kerk in Actie Hartelijk dank de ZWO commissie. Werkwijze bij individuele hulpverlening door de diaconie De diaconie wil dicht bij mensen in moeilijkheden staan. Zij doet dit vanuit haar Bijbelse opdracht. Diakenen nemen maatregelen als zij mensen op het spoor komen die zorg of hulp nodig hebben. Zij werken daarbij samen met anderen binnen en buiten de gemeente. Steun kan ook betekenen: stimuleren dat de overheid, een organisatie of vrijwilligers hulp bieden. In een plaats als Nieuw Amsterdam/Veenoord vindt op diverse plaatsen hulpverlening plaats aan mensen die in de knel zijn gekomen. Er zijn meerdere organisaties actief op het maatschappelijk veld. Deze leveren bijzonder effectief goed werk. Vaak veel beter dan wij als kerk ooit zouden kunnen. Als diaconie zijn wij ons dit zeer bewust. En wij zijn er blij mee! Vaak herkennen we onze eigen doelstellingen in het goede werk wat deze organisaties doen. Graag houden we dan ook goed contact met dergelijke organisaties. Iemand in ernstige (financiële) nood, die nergens anders terecht kan, kan een beroep doen op diaconie. Kerkelijke gezindte, afkomst, ras, etc. doen er niet toe; iedereen is voor ons gelijk. De "stille hulp" is meestal eenmalig; structurele steun kunnen we niet bieden. Wel kunnen we mensen begeleiden, bijv. naar andere instanties. De hulp wordt in stilte gegeven. We zijn zeer discreet: diakenen hebben geheimhoudingsplicht en bij een zaak worden zo min mogelijk mensen betrokken. Wel verwachten we van de hulpvrager volledige openheid van zaken. Voor de 15

16 hulpverlening is een protocol opgesteld. Het protocol legt de werkwijze van de diaconie bij individuele hulpaanvragen vast.. Doelgroep De diaconie behandelt individuele hulpvragen van inwoners van Nieuw Amsterdam/Veenoord. De hulpvragen kunnen via diverse kanalen binnenkomen. Uitgangspunten Hulp vanuit de diaconie is aanvullend (of er wordt onderzocht of er geen regelingen of voorzieningen zij waar een aanspraak op kan worden gedaan). Indien van toepassing wordt verwezen naar de WMO / WWB Hulp vanuit de diaconie is tijdelijk van aard. De diaconie is niet in staat om professionele begeleiding te bieden, maar de hulp is gericht op het samen zoeken naar de juiste oplossing en/of hulpverlener. De diaconie probeert barmhartigheid en gerechtigheid in evenwicht te houden. Naast het verlenen van directe hulp wordt er aandacht besteed aan oorzaken. De mens staat centraal bij de hulpvraag. De diaconie probeert de hulp primair op een menswaardige manier te geven, respect hebbend voor de keuzes van de hulpvrager. Hulp in natura en materiële hulp gaat boven financiële hulp. Privacy waarborging De diaconie waakt ondermeer door het hierna gestelde dat de privacy van de hulpvrager gewaarborgd wordt. Zij stelt vanuit de diaconie een Commissie Individuele Hulp in, bestaande uit een wijkdiaken en de penningmeester van de diaconie. Deze Commissie heeft zich strikt te houden aan het ambtsgeheim. De ontvanger van het verzoek om individuele hulp brengt het verzoek in bij de Commissie Individuele Hulp. Die ontvanger legt de hulpvrager uit wat de werkwijze van de diaconie is. Daarna wordt de aanvraag behandeld in de Commissie. In een apart verslag wordt de hulpvraag, de achtergrond, de motivering voor het besluit en het besluit nader beschreven. Dit verslag bevat alleen de strikt noodzakelijke gegevens. Het verslag en eventuele contract worden beheerd door de penningmeester en vernietigd na financiële afronding. Procedure Een hulpvraag wordt via predikant, diaken, ouderling of pastorale medewerker of in opdracht van de hulpvrager door een naastbetrokkene, ingediend bij de Commissie Individuele Hulp. De Commissie Individuele Hulp vraagt om een omschrijving van de problematiek. Indien een naastbetrokkene de hulpvraag indient, dan wordt de hulpvraag alleen in behandeling genomen, wanneer met de hulpvrager overlegd is dat de diaconie wordt ingeschakeld. In voorkomende gevallen zal gevraagd worden om een schriftelijke machtiging. De commissie maakt de procedure aan de hulpvrager bekend. De mogelijkheden en 16

17 onmogelijkheden van hulpverlening vanuit de diaconie komen aan de orde. Op deze manier worden er geen valse verwachtingen gewekt. De hulpvraag wordt zo spoedig mogelijk nadat de hulpvraag is ingediend in behandeling genomen. De hulpvrager wordt zo spoedig mogelijk (binnen maximaal een week na aanvraag) van het besluit en de motivering daarvan op de hoogte gesteld. Hulpvragen van mensen buiten Nieuw Amsterdam/Veenoord worden niet in behandeling genomen. In alle gevallen wordt nagegaan of gemeentelijke subsidies zijn aangevraagd. Als er een afwijzende beschikking is kan hulp vanuit de diaconie worden overwogen. Wanneer die beschikking er niet is, maakt de Commissie Individuele Hulp een inschatting van eventuele kans op gemeentelijke hulp. In beide gevallen kan de Commissie Individuele Hulp tot de conclusie komen dat direct hulp geboden moet worden. De Commissie kan andere instanties raadplegen als de gegevens van de hulpvrager geanonimiseerd zijn. De naam van de hulpvrager wordt alleen genoemd als de hulpvrager toestemming gegeven heeft. De diaconie biedt geen langdurige structurele financiële hulpverlening. Er wordt b.v. niet gedurende een langere periode een maandelijkse bijdrage gegeven. Signalerende functie Door de aard van haar werk krijgt de diaconie inzicht in de financiële nood in de eigen omgeving. Deze gegevens kunnen aanleiding zijn om de burgerlijke overheid te wijzen op leemtes die er in voorzieningen zijn. Dit gebeurt alleen maar met geanonimiseerde gegevens. Herkenbare situaties worden alleen doorgegeven na toestemming van de hulpvrager. Klachten Als de Commissie Individuele Hulp samen met de diaconievergadering een besluit neemt dat weerstand/irritatie oproept dan zal de predikant hiervan op de hoogte gebracht worden. Deze beoordeelt de gevolgde procedure op zorgvuldigheid en deelt de conclusie mee aan klager en commissie individuele hulp. De predikant kan, indien zij dit passend acht, hierover ruggespraak houden met de voorzitter van de Kerkenraad. (bovenstaande is een resume van de notitie werkwijze individuele hulp die in het najaar van 2012 door de kerkenraad is vastgesteld. De volledige tekst is op verzoek beschikbaar) 17

18 TAAKGROEP BEHEER Collecten Taakgroep Beheer 17 mrt. Eigen gemeente 68,75 14 apr. Eigen gemeente 55,77 17 mrt. Gebouwen 78,89 14 apr. Gebouwen 78,30 24 mrt. Eigen gemeente 75,84 21 apr. Eigen gemeente 67,60 24 mrt. Gebouwen 100,00 21 apr. Gebouwen 80,40 31 mrt. Eigen gemeente 112,84 28 apr. Eigen gemeente 85,65 07 apr. Eigen gemeente 58,02 28 apr. Gebouwen 126,60 07 apr. Gebouwen 66,65 Giften 20,- via mevr. G. Lensink 50,- via mevr.. J. Ellen voor de toren 20,- via mevr. M. Meijer Jaarrekeningen 2012 De jaarrekeningen 2012 van de taakgroepen diaconie en beheer zijn in de alg. kerkenraadsvergadering van 24 april besproken en voorlopig vastgesteld. Deze jaarrekeningen zullen op woensdag 22 mei van uur tot uur aan gemeenteleden gepresenteerd en toegelicht worden. Belangstellenden hiervoor worden van harte uitgenodigd achter de Zuiderkerk. Taakgroep diaconie en taakgroep beheer. Betaling Zuiderklanken In mei wordt het abonnementsgeld voor Zuiderklanken altijd geïnd. 23 mei wordt dit automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Mocht u hebben aangegeven niet automatisch te willen betalen dan ontvangt u een acceptgirokaart bij deze uitgave van Zuiderklanken. 18

19 TAAKGROEP JEUGD- EN JONGEREN Jeugdavond 05 april Vrijdagavond 5 april was er weer een jeugdavond. We werden om verwacht in de Kindernevendienstruimte. Daar had Gurbe een heerlijke High tea voorbereid. Rochelle en Kim brachten een zelfgebakken kaneelcake en cup cakes mee. Tussen het eten en drinken door werd er druk gecommuniceerd, vooral via de mobieltjes die zoals we weten vergroeid lijken te zijn met de jeugd. Na gezamenlijk afgeruimd te hebben gingen we naar het Jeugdhonk. Daar hebben we dhr. H. Timmerman van de Voedselbank Zuidoost Drenthe ontvangen. Onder het nuttigen van koffie, thee en frisdrank hebben we gehoord wat de Voedselbank is en doet. Het feit dat er 700 pakketten per week? de deur uitgaan om 2100 mensen te ondersteunen maakte indruk. Er werd dan ook druk gediscussieerd over het nut en de noodzaak van de voedselbank en de armoede in de wereld in het algemeen. Op de vraag wie er wel een keer mee wilde helpen werd door iedereen positief gereageerd. We hebben afgesproken om op woensdag 1 mei a.s. een dag te komen helpen bij de Voedselbank te Emmen. Helaas ontbraken Joyce en Mark op deze avond en Elly was er ook niet i.v.m. haar vakantie. Hopelijk zien we elkaar op 1 mei en anders op de jeugdavond op vrijdag 3 mei. Anneke Dogger Jeugd bezoekt Voedselbank. Naar aanleiding van de vorige jeugdavond zijn we op woensdagmiddag 1 mei met zes jongeren naar de Voedselbank in Emmen geweest. Nadat we de nieuwe inrichting van ons Jeugdhonk hadden bewonderd ging het met twee auto s richting Emmen. Bij de Voedselbank aangekomen, bleek dat de vrijwilligers daar net koffiepauze hadden. Dat kwam goed uit, want wij hadden drie appeltaartjes meegebracht om dhr. Timmerman te bedanken voor zijn bijdrage aan onze bijeenkomst in april én om het ijs te breken! Toen de taart en de koffie / limonade op was, werd het tijd om de handen uit de mouwen te steken. Zo hebben we o. a.: witlof, appels, mandarijnen en aardappels in plastic zakken gedaan. Hoewel we vieze handen kregen van de aardappels en af en toe een rotte appel of mandarijn, hadden we veel plezier. Onze inzet werd door de aanwezige vrijwilligers zeer gewaardeerd. Ze konden nu eerder naar huis, want door de Kroningsdag was veel werk blijven liggen. Als dank kregen we allemaal nog een kleine attentie (wat niet had gehoeven). Na een kort fotomoment met de vrijwilligers gingen we voldaan terug naar Nieuw Amsterdam. Rochelle, Kim, Joyce, Silke, Edwin en Mark wij vonden het geweldig dat jullie erbij waren. TOP! Anneke Dogger en Gurbe Leeman. 19

20 GEMEENTENIEUWS Mutaties Geboren: 28 maart: Hannah Klaassen, dochter van Karen Kuper en Roy Klaassen, zusje van Luka, Schoener 39, wijk 7 Gedoopt: 31 maart: Vigo Stijf, Kajuit 7 Verhuisd: Mw. H. Gommer, Jachthoorn 83 naar Doorsteek 4 van wijk 5 naar wijk 3 Dhr. G.R. Meulman, Wijkstraat 151, naar Kuierdijk 209, Enschede, blijft in wijk 3 Dhr. en Mw. K.H.Klaassen / H.v.d.Meer, Zijtak OZ 59, naar Karel Palmstraat 29, van wijk 8 naar wijk 4 Mw. T.Timmer-Kuper, Schakelpad 19, naar Karel Palmstraat 125, K.104, wijk 4 Overleden: 27 april: Gezinus Holties, Schakelpad 20, 74 jaar Jubilea: 25 jaar getrouwd: 27 mei: Dhr. P.H. v. Oorsouw en Mevr. A.M. v. Oorsouw-Kamping, Vooronder 5 JARIGEN IN ONZE GEMEENTE 13 mei Mevr. T. Schuttrups - de Haan Jagerslaan jr. 16 mei Mevr. H. Schuiling - de Vries Zijtak WZ jr. 21 mei Mevr. H. Lucas - Kuipers Kennedystraat 5 80 jr. 21 mei Mevr. J. Oldenbeuving - Pals Schutselaan 26-26A 97 jr. 23 mei Mevr. A. de Vries - Rog Sportlaan jr. 24 mei Mevr. G. Prins - de Jong Karel Palmstraat jr. 29 mei Mevr. J. Post - Brand Karel Palmstraat jr. 01 jun. Mevr. E. de Haan - Hendriks Van Goghstraat jr. 03 jun. Mevr. Sj. de Vries - Hendriks Sportlaan jr. 06 jun. Dhr. D. Lanjouw Abraham Kuyperstraat 6 77 jr. 07 jun. Dhr. H. Winkelman Zijtak OZ jr. 08 jun. Mevr. R.J. Jacobs - Winters Ringlaan 2 78 jr. 12 jun. Mevr. J. Koopman - Keen Zijtak OZ jr. 12 jun. Dhr. T. Post Trumanstraat 2 80 jr. 16 jun. Dhr. E.R. Schuiling Herendijk jr. 17 jun. Mevr. J. Betting Karel Palmstraat jr. 17 jun. Dhr. H. Veenstra Karel Palmstraat jr. 20

21 21 jun. Dhr. A. Oostingh Karel Palmstraat jr. 21 jun. Mevr. J. Schrage - Harms Spehornerbrink jr. 22 jun. Dhr. A. Meijer Schooldijk jr. 25 jun. Mevr. C. Jeuring - Geerlings Karel Palmstraat 125 K jr. 25 jun. Dhr. L. Mulder Karel Palmstraat 125 K jr. 01 jul. Mevr. J. Vos - Meijerink Schooldijk jr. Bedankt Als bedankjes kregen wij binnen Beste allemaal, Wij willen jullie hartelijk bedanken voor de vele lieve berichtjes d.m.v. kaarten en telefoontjes. We waren verrast, en erg dankbaar dat we de paaskaars mochten ontvangen. Elke avond, bij het aansteken van de kaars, voelen we de liefde en de warmte die wij binnen onze gemeente ervaren. Dit doet ons erg goed. Hartelijke groet, Jan en Jitske Wanders. Lieve mensen, heel veel dank voor alle bezoekjes, kaarten, bloemen en telefoontjes die ik na mijn val en ziekenhuisopname heb gekregen. Het was hartverwarmend. Nogmaals dank, ook namens Giny. Albert de Vries Op 3 april jl. vierden wij ons 55-jarig huwelijksfeest. Het is één van de leukste feesten uit ons hele leven geweest. Dank zij U. Jullie zonden ons kaarten en bloemen, allerlei geschenken. Heel veel liefs. Daarom ons hartelijke dank. Fietje en Jan Sonneveld. 21

22 VORMING & TOERUSTING Verslag van de gemeenteavond op 15 april 2013: Over erfrecht: de notaris vertelt... Lineke Hilberts heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder notaris Grievink, die ons informatie zal geven over erfrecht. Met de wijzigingen in de AWBZ regelingen en de bezuinigingen van de regering zullen mensen met vermogen meer moeten bijdragen bij opname in verpleeg- en verzorgingshuizen. Wat kunnen we doen om ons vermogen te behouden? Vaak zit het vermogen in een eigen huis. Het is niet meer lucratief om het huis op naam van de kinderen te zetten. Er is wel een mogelijkheid om op papier te schenken. Er moet dan rente betaald worden en dit moet bij de notaris geregeld worden. Voor schenkingen aan kinderen geldt dit jaar een vrijstelling van 5.141,-. Voor kleinkinderen is dat dit jaar 2.057,-. Aan kinderen tot 40 jaar kan een eenmalige grote schenking gedaan worden. Bij schenkingen aan kinderen kan een uitsluitingsclausule voor partners in het testament opgenomen worden. Nederland is het enige land waar in gemeenschap van goederen getrouwd kan worden. In een testament, een wilsbeschikking, kun je de grote lijnen regelen. Het is verstandig om iemand als bewindvoerder aan te stellen. Bij wilsonbekwaamheid wordt er, als er niets geregeld is, van overheidswege een bewindvoerder aangesteld. Er kan ook een volmacht getekend worden wie de verdere zaken regelt. Bij overlijden van één van de ouders kan aan de langstlevende het vruchtgebruik toegekend worden. Als het vermogen in het huis zit kunnen de kinderen hun deel niet opeisen. Als je erft van iemand wiens financiële situatie onduidelijk is, is het verstandig om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Je bent dan ingedekt tegen eventuele schulden. Bij overlijden heft de belastingdienst erfbelasting over het erfdeel. Wel is een gedeelte vrijgesteld. De kosten voor het maken van een testament bedragen ± 500,-. De keuze van een notaris is vrij. Alle testamenten worden geregistreerd. De notaris kan je adviseren over je eigen persoonlijke situatie en je eventuele wensen. Lineke Hilberts bedankt notaris Grievink met een geschenkbon en een flesje port. Deze avond was georganiseerd door de cie. V&T. Er waren 68 personen aanwezig. 22

23 OVERIG NIEUWS Verslag van de Samen op zoek bijeenkomst op 21 april. Op zondagavond 21 april hebben wij een bijzondere Samen op zoek bijeenkomst gehouden. Aanleiding hiervoor was dat in de commissie betrokkenheid het gevoel heerste dat de Samen op zoek bijeenkomsten een punt van verzadiging hebben bereikt. Daarom zijn we op deze avond bezig geweest om ons te beraden hoe verder te gaan. Na een korte inleiding, waarin werd gememoreerd dat er in de afgelopen 6 jaren 20 Samen op zoek bijeenkomsten zijn geweest, werd er in groepjes gediscussieerd. Er werden verschillende suggesties gedaan. Wij hebben de avond als heel zinvol ervaren. De algehele conclusie die wij hebben getrokken is dat we het begrip Samen op zoek los moeten laten. Wat wel heel duidelijk naar voren kwam is dat we wel iets nieuws willen. De commissie betrokkenheid gaat zich er de komende tijd op beraden hoe we hieraan gestalte moeten geven. Zo gauw hierover iets bekend is laten we dit weten. Reünie gospelgroep The Holy Light Singers In verband met een te organiseren reünie van de gospelgroep zijn wij op zoek naar personen die op de gospelgroep hebben gezeten. Heb jij of ken je iemand die op de gospelgroep heeft gezeten dan horen wij dat heel graag. Je kunt contact met ons opnemen via De reüniecommissie Alie Heersmink, Henk de Vries, Jelies Brinks, Yvonne Matena DIENSTEN Leesrooster 12 mei Tom van Sloten 16 juni Fimke van Sloten 19 mei Jantiena Trip 23 juni Albert Roelofs 26 mei Janny Meijerink 30 juni Tom van Sloten 02 juni Ginus Oostingh 07 juli Jantiena Trip 09 juni Henny Holwarda Ouderling van dienst 12 mei Albert Meijering 16 juni Jannie Flokstra 19 mei Anneke Dogger 23 juni Fre Kuper 26 mei Tom van Sloten 30 juni Jantje Ellen 02 juni Hilly Lanjouw 07 juli Mienie Leeman 09 juni Jan Hogeveen Oppasdienst 12 mei Gini Kuper 16 juni Margriet Koopman 19 mei Jolanda Wesseling 23 juni Mirjam Wesseling 26 mei Hennie Ellen/Kim Veneman 30 juni Lucia Meijering 02 juni Evelien Meulman 07 juli Jolanda Wesseling 09 juni Natasja Meijering 23

24 Bloemendienst 12 mei Mevr. Masselink 16 juni Fam. Geers 19 mei Fam. Van der Toorn 23 juni Fam. Flokstra 26 mei Mevr. Visser 30 juni Fam. Meijering 02 juni Fam Schuiling 07 juli Fam. Meijerink 09 juni Fam. Post Koster 12 mei D. Gommer 16 juni G. Schuiling 19 mei J. Lanjouw 23 juni T. van Sloten 26 mei B.M. Misker 30 juni C. Flokstra 02 juni A.Roelofs 07 juli A.de Vries 09 juni E. Schuiling Ontvangst en nieuwsbrief 12 mei Tom en Fimke van Sloten 19 mei Albert en Gini de Vries 26 mei Ab en Hennie Geers 02 juni Geert en Hennie Ellen 09 juni Ab en Roelie Braam 16 juni Aly Winkel en Henny Holwarda 23 juni Jantje Groothuis en Jantiena Trip 30 juni Ginus en Marry Oostingh 07 juli Jan en Jannie Meijerink Koffiedienst 12 mei Fre en Gini Kuper 19 mei Aly Winkel en Henny Holwarda 26 mei Ginus en Marry Oostingh 02 juni Jan en Jannie Meijerink 09 juni Albert en Giny de Vries 16 juni Albert en Lucia Meijering 23 juni Geertje Horstman, Alie Lubberink en Alie Jager 30 juni Herman en Jolanda Wesseling 07 juli Derk en Tineke Vegter Fotorooster 12 mei Johan Wesseling 16 juni Jantiena Trip 19 mei. Jantiena Trip 23 juni Dirk Gommer 26 mei. Dirk Gommer 30 juni Derk Vegter 02 juni Derk Vegter 07 juli Johan Wesseling 24

25 LEESROOSTER Mei zondag 12 mei Psalm 7 Tegenstellingen maandag 13 mei 1 Koningen 1:1-21 Opvolgingsstrijd dinsdag 14 mei 1 Koningen 1:22-40 Een nieuwe koning woensdag 15 mei 1 Koningen 1:41-53 Salomo - de vredelievende donderdag 16 mei 1 Koningen 2:1-12 Laatste wil vrijdag 17 mei Psalm 10 Sterkte voor zwakken zaterdag 18 mei Johannes 14:1-14 Weg naar een woonplaats zondag 19 mei Johannes 14:15-31 Bemoediging maandag 20 mei Johannes 15:1-17 Groei en bloei dinsdag 21 mei Psalm 12 Opkomen voor zwakken woensdag 22 mei Lucas 5:17-26 Een vriend laat je (niet) zakken donderdag 23 mei Lucas 5:27-39 Oud en nieuw vrijdag 24 mei Psalm 20 Motie van vertrouwen zaterdag 25 mei Spreuken 8:1-21 Filosofie - liefde voor de wijsheid zondag 26 mei Spreuken 8:22-36 Scheppingsverhaal maandag 27 mei Spreuken 9:1-18 Wijsheid duurt het langst dinsdag 28 mei Lucas 6:1-11 Blij met de sabbat woensdag 29 mei Lucas 6:12-26 Bergrede in de vlakte donderdag 30 mei Lucas 6:27-38 Beloning op langere termijn vrijdag 31 mei Lucas 6:39-49 Geloven moet je doen Juni zaterdag 1 juni Lucas 7:1-10 Zeggingskracht zondag 2 juni Galaten 1:1-12 Geen ander evangelie maandag 3 juni Galaten 1:13-24 Paulus over zijn roeping dinsdag 4 juni Psalm 21 Koningslied woensdag 5 juni Spreuken 10:1-11 Kracht-termen donderdag 6 juni Spreuken 10:12-22 Spreken is modder, zwijgen is goud. vrijdag 7 juni Spreuken 10:23-32 Tegen-stellingen zaterdag 8 juni Psalm 26 Schone handen zondag 9 juni Lucas 7:11-17 De zoon komt terug maandag 10 juni Lucas 7:18-35 Meedoen of niet dinsdag 11 juni Lucas 7:36-50 Voetwassing woensdag 12 juni Lucas 8:1-15 Zaaien donderdag 13 juni Lucas 8:16-21 Familieverhaal vrijdag 14 juni Psalm 52 Ontmaskering zaterdag 15 juni Galaten 2:1-10 Ruimte zondag 16 juni Galaten 2:11-21 Paulus versus Petrus maandag 17 juni Galaten 3:1-14 Tact? dinsdag 18 juni Galaten 3:15-29 Nalatenschap woensdag 19 juni Spreuken 11:1-11 Eerlijk duurt het langst donderdag 20 juni Spreuken 11:12-21 Positief of negatief vrijdag 21 juni Spreuken 11:22-31 Geven zaterdag 22 juni Psalm 53 Gezocht: verstand 25

26 zondag 23 juni Lucas 8:22-39 Bezeten (van angst) maandag 24 juni Lucas 8:40-56 Opgewekt dinsdag 25 juni Lucas 9:1-17 Levensmiddelen woensdag 26 juni Galaten 4:1-11 Rechten van het kind donderdag 27 juni Galaten 4:12-20 Paulus' barensweeën vrijdag 28 juni Galaten 4:21-31 Beeld-verhaal zaterdag 29 juni Galaten 5:1-12 Scherpte zondag 30 juni Galaten 5:13-26 Vruchtbaarheid Juli maandag 1 juli Lucas 9:18-27 Identiteitsbewijzen dinsdag 2 juli Lucas 9:28-43a Hoog bezoek woensdag 3 juli Lucas 9:43b-50 Groot en klein donderdag 4 juli Lucas 9:51-62 Mild en doelbewust vrijdag 5 juli Lucas 10:1-16 Zending met een missie zaterdag 6 juli Galaten 6:1-10 Draagtijd zondag 7 juli Galaten 6:11-18 Bijbel(gedeelte) in grote letter. Zuiderklanken 2013: Inleverdata Verschijningsdata 26 juni 2013 voor de zomervakantie 2 juli augustus 2013 programma nieuw seizoen 20 augustus september 2013 dankdagcollecte 1 oktober november 2013 laatste zondag 12 november 2013 De uiterste inleverdatum is woensdagmiddag uur. 26

27 ORGANISATIE Kerkgebouw: Telefoon Zuiderkerk Vaart Z.Z Kerkdiensten in de Zuiderkerk: Elke zondag om uur is er een viering. Postadres: Postbus 78, 7833 ZH Nieuw Amsterdam. Met vermelding t.b.v. het betreffende college. Adreswijzigingen, geboorte, huwelijksaankondigingen, etc. Van alle mutaties dient bericht te worden gezonden aan de scriba van de kerkenraad. Predikant: Mevr. Ds. E.J. Wisselink Vaart Z.Z Sleuteladres: Dhr. A. de Vries Vaart Z.Z Scriba: Mevr. H. Lanjouw Ensink Valkeniersweg Financiële en ledenadministratie: Mevr. G. Kuper Peters Herendijk Bankrekeningen: SKG college van Kerkrentmeesters Kopieer en drukwerk: Dhr. J. Lanjouw Valkeniersweg Bloemen: Mevr. H. Visser Jagerslaan Kerkradio: Voor het aanvragen van kerkradio kunt u contact opnemen met uw eigen wijkdiaken. Verder informatie kunt u vinden in het jr.boekje. Berichten voor Zuiderklanken kunt u mailen naar 27

28 Adressen: Scheperziekenhuis Boermarkeweg AA Emmen MFE. Boermarkeweg AA Emmen GGZ. Drenthe Assen Denneweg LA Assen GGZ. Drenthe Beilen Altingerweg PA Beilen U.M.C.G. Hanzeplein GZ Groningen Ziekenhuis Coevorden Hardenberg Röpke Zweers Jan Weitkamplaan 4a 7772 SE Hardenberg Aleida Kramer Meindert v.d. Thijnensingel GB Coevorden Isala Klinieken, locatie Sophia Dokter van Heesweg AB Zwolle Isala Klinieken, de Weezenlanden Groot Wezenland JW Zwolle Bethesda Ziekenhuis Dr. G. H. Amshoffweg AA Hoogeveen De Bleerinck Spehornerbrink KA Emmen De Horst Rondweg TC Emmen De Schans Laan van het Kwekebos LJ Emmen De Schutse Schutselaan AP Coevorden Holtingerhof Holtingerbrink EX Emmen Woon en Zorgcentrum Holdert Hondsrugweg AB Emmen Woon en Zorgcentrum Valkenhof Boomvalk HW Emmen Woon en zorgcentrum Oostermarke Veenkampenweg GW Emmen Woon en Zorgcentrum Zuidermarke Wilhelminastraat JA Emmen Veltmanstichting Ir. Biewengaweg BG Weiteveen

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

Zondag 13 mei Organist: mevr. W. Misker. Het witte kanselkleed. wit is de kleur van vreugde om Gods liefde voor de mensen

Zondag 13 mei Organist: mevr. W. Misker. Het witte kanselkleed. wit is de kleur van vreugde om Gods liefde voor de mensen Zondag 13 mei 2012 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. Elly Wisselink Organist: mevr. W. Misker Het witte kanselkleed wit is de kleur van vreugde om Gods liefde voor de mensen wit is de kleur van Christus

Nadere informatie

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zuiderkerk Jaargang 8 December 2015 Website: www.pknnav.nl

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zuiderkerk Jaargang 8 December 2015 Website: www.pknnav.nl Nieuw-Amsterdam en Veenoord Uitgave van de Protestantse Gemeente Zuiderkerk Jaargang 8 December 2015 Website: www.pknnav.nl KERKDIENSTEN December 2015/ Januari 2016 Datum Aanvang Predikant Collecte Dr.

Nadere informatie

Zondag 20 december 2015

Zondag 20 december 2015 Welkom Aansteken 4de adventskaars Zondag 20 december 2015 Zuiderkerkgemeente Voorganger: Dr. H. Nobel Organist: mevr. W. Misker Paars Paars is de kleur van het stil worden, van bezinning en gebed. Het

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zuiderkerk Jaargang 8 Augustus 2015 Website: www.pknnav.nl

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zuiderkerk Jaargang 8 Augustus 2015 Website: www.pknnav.nl Nieuw-Amsterdam en Veenoord Uitgave van de Protestantse Gemeente Zuiderkerk Jaargang 8 Augustus 2015 Website: www.pknnav.nl KERKDIENSTEN Augustus / Oktober2015 Datum Aanvang Predikant Collecte 30 aug.

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart Versie 2.0 28-08-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding en toelichting 3 2 De kerkenraad 4 3 Situatietekening 5 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 6 5 Alarmeringsprocedure intern en

Nadere informatie

Zondag 19 juli Zuiderkerkgemeente Voorganger: dhr. Jan-Paul van der Jagt Organist: mevr. Willy Misker

Zondag 19 juli Zuiderkerkgemeente Voorganger: dhr. Jan-Paul van der Jagt Organist: mevr. Willy Misker Zondag 19 juli 2015 Zuiderkerkgemeente dhr. Jan-Paul van der Jagt Organist: mevr. Willy Misker Groen Groen is de kleur van de hoop. Brood en vis als symbool voor Jezus die ons door zijn leven hoop geeft.

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Zondag 13 september 2015

Zondag 13 september 2015 Zondag 13 september 2015 Zuiderkerkgemeente Voorganger: dr. H. Nobel Organist: mevr. Willy Misker Groen Groen is de kleur van de hoop. Brood en vis als symbool voor Jezus die ons door zijn leven hoop geeft.

Nadere informatie

PROTOCOL INDIVIDUELE FINANCIËLE HULPVRAGEN COLLEGE VAN DIAKENEN (CVD) PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN ZWAAG BLOKKER (PGHZB)

PROTOCOL INDIVIDUELE FINANCIËLE HULPVRAGEN COLLEGE VAN DIAKENEN (CVD) PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN ZWAAG BLOKKER (PGHZB) 1. Achtergrond en doelstelling Het CvD van de Protestantse gemeente HZB wil dichtbij mensen in moeilijkheden staan. Zij doet dit vanuit haar Bijbelse opdracht. Het CvD steunt financieel als er geen andere

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting ONTRUIMINGSPLAN I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam 1. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen,

Nadere informatie

Zondag 20 oktober 2013

Zondag 20 oktober 2013 Zondag 20 oktober 2013 Groen Groen is de kleur van de hoop. Brood en vis als symbool voor Jezus die ons door zijn leven hoop geeft. Daarmee varen wij de toekomst tegemoet Zuiderkerkgemeente Voorganger:

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zuiderkerk Jaargang 5 sept. 2012 Website: www.pknnav.nl

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zuiderkerk Jaargang 5 sept. 2012 Website: www.pknnav.nl Nieuw-Amsterdam en Veenoord Uitgave van de Protestantse Gemeente Zuiderkerk Jaargang 5 sept. 2012 Website: www.pknnav.nl KERKDIENSTEN OKTOBER/NOVEMBER 2012 Datum Aanvang Predikant Collecte 30 sep. 10.00

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zuiderkerk Jaargang 8 Januari 2015 Website: www.pknnav.nl

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zuiderkerk Jaargang 8 Januari 2015 Website: www.pknnav.nl Nieuw-Amsterdam en Veenoord Uitgave van de Protestantse Gemeente Zuiderkerk Jaargang 8 Januari 2015 Website: www.pknnav.nl KERKDIENSTEN Januari / Maart 2015 Datum Aanvang Predikant Collecte 25 jan 10.00

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

BHV-EHBO-plan Catharinakerk Zoutelande Inhoud:

BHV-EHBO-plan Catharinakerk Zoutelande Inhoud: BHV-EHBO-plan Catharinakerk Zoutelande Inhoud: 1. Wat te doen bij calamiteiten in de Catharinakerk Zoutelande. 2. Wie zitten er in het EHBO/BHV-team? 3. Wat doet het EHBO/BHV-team? 4. Wat hebben we aan

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Zondag 06 maart 2016. Zuiderkerkgemeente. Voorganger: Ds. E. Wisselink Organist: mevr. W. Misker

Zondag 06 maart 2016. Zuiderkerkgemeente. Voorganger: Ds. E. Wisselink Organist: mevr. W. Misker Zondag 06 maart 2016 Zuiderkerkgemeente Voorganger: Ds. E. Wisselink Organist: mevr. W. Misker PAARS Paars is de kleur van het stil worden, van bezinning en gebed paars zegt ons ruimte te maken in onszelf

Nadere informatie

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zuiderkerk Website: www.pknnav.nl

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zuiderkerk Website: www.pknnav.nl Nieuw-Amsterdam en Veenoord Uitgave van de Protestantse Gemeente Zuiderkerk Website: www.pknnav.nl Jaargang 4 september 2011 KERKDIENSTEN SEPTEMBER/OKTOBER 2011 Datum Aanvang Predikant Collecte 11 sep.

Nadere informatie

Zondag 15 februari 2015. Zuiderkerkgemeente. Voorganger: dr. H. Nobel, Hoogeveen Organist: mevr. W. Misker

Zondag 15 februari 2015. Zuiderkerkgemeente. Voorganger: dr. H. Nobel, Hoogeveen Organist: mevr. W. Misker Zondag 15 februari 2015 Zuiderkerkgemeente Voorganger: dr. H. Nobel, Hoogeveen Organist: mevr. W. Misker Groen Groen is de kleur van de hoop. Brood en vis als symbool voor Jezus die ons door zijn leven

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

1 e zondag van de zomer

1 e zondag van de zomer 1 e zondag van de zomer Dienst van Schrift en Tafel 2 juli 2017, 10.00 uur Voorganger: ds. Fulco de Vries Bouwstra Organist: Arthur Vos 2 VOORBEREIDING Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Thema: Stap voor stap op weg naar Pasen Doodlopende weg?

Thema: Stap voor stap op weg naar Pasen Doodlopende weg? Zondag 28 februari 2016 3e zondag 40 dagentijd Thema: Stap voor stap op weg naar Pasen Doodlopende weg? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Tussentijds 9: 1,

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Zondag 26 februari Nieuwsbrief Zuiderkerkgemeente

Zondag 26 februari Nieuwsbrief Zuiderkerkgemeente Zondag 26 februari 2017 Nieuwsbrief Zuiderkerkgemeente Voorganger: Ds. E. Wisselink Organist: mevr. W. Misker Groen Groen is de kleur van de hoop. Brood en vis als symbool voor Jezus die ons door zijn

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

BHV plan. BHV-plan. Gereformeerde Ontmoetingskerk Nieuw-Lekkerland. versie: 1 Print: 13-05-2015. print 13-5-2015 pagina 1

BHV plan. BHV-plan. Gereformeerde Ontmoetingskerk Nieuw-Lekkerland. versie: 1 Print: 13-05-2015. print 13-5-2015 pagina 1 BHV-plan Gereformeerde Ontmoetingskerk Nieuw-Lekkerland. versie: 1 Print: 13-05-2015 print 13-5-2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Versie beheer... 3 3 Wat doen we bij calamiteiten in de Ontmoetingskerk...

Nadere informatie

Voorwoord. Algemene gegevens:

Voorwoord. Algemene gegevens: pag. 1/10 Voorwoord Voorwoord Dit ontruimingsplan is bedoeld om na een brandmelding of andere calamiteit de kerkgangers het kerkgebouw zo snel mogelijk, geordend en goed georganiseerd te doen verlaten.

Nadere informatie

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zuiderkerk Website: www.pknnav.nl

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zuiderkerk Website: www.pknnav.nl Nieuw-Amsterdam en Veenoord Uitgave van de Protestantse Gemeente Zuiderkerk Website: www.pknnav.nl Jaargang 3 December 2010 KERKDIENSTEN December 2010 / Maart 2011 Datum Aanvang Predikant Collecte 19 dec.

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Thema: Alleen door los te laten kom je (te) boven

Thema: Alleen door los te laten kom je (te) boven Zondag 9 april 2017 6e zondag 40 dagentijd Thema: Alleen door los te laten kom je (te) boven Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 552 Stilte om ons voor

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Versie: 2.0 Datum: september 2016 1 Algemeen In dit ontruimingsplan is beschreven op welke wijze een snelle en veilige ontruiming van de Emmauskerk Middelharnis

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Hendrick ter Brugghen (1588-1629): De Ongelovige Thomas voorganger orgel : dhr. Rob van Herwaarden :

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

1 e zondag van de Veertigdagentijd

1 e zondag van de Veertigdagentijd Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. ~ 14 februari 2016 1 e zondag van de Veertigdagentijd In deze dienst worden gedoopt: Jonas Huijsman zoon van Elize en Renger Huijsman en Mathijs Kruijs zoon van Floortje

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Blz. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 2. Inleiding: 3 2.1 toelichting 3 2.2 toelichting algemeen 4 3. Situatieschets locatie Gudulakerk te Lochem: 3.1 lokaal 5 3.2 regionaal

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Duinzichtkerk zondag 24 februari 2013 Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk deze zondagmorgen voorgangers: Ds. C. van Duinen, Ds. I. Zuurmond; ouderling

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo n instelling een gift geeft, mag dat

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Zondag 18 september 2016

Zondag 18 september 2016 Zondag 18 september 2016 Zuiderkerkgemeente Voorganger: Dr. H. Nobel Organist: Mevr. Willy Misker Groen Groen is de kleur van de hoop. Brood en vis als symbool voor Jezus die ons door zijn leven hoop geeft.

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Ontruimingsplan Hofpleinkerk

Ontruimingsplan Hofpleinkerk Ontruimingsplan Hofpleinkerk Hofpleinkerk Hofplein 13 Middelburg Tel. 0118-612734 Versie: 2017-05, vastgesteld 12 december 2016 1 Inhoudsopgave: Ontruimingsplan Hofpleinkerk 1. Inleiding blz. 3 2. Oorzaken/redenen

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Numeri 9: 15 t/m 23 Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Orgelspel Om te beginnen Moment van stilte waarin we ons openstellen voor God en elkaar De kaarsen op de

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006 Kerk: Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ SITTARD Scribaat: p/a G. van Kranenburg Mgr. Vranckenstraat 9 6134 AJ SITTARD Tel: 046-4490080 E-mail: scriba@pgsittard.nl PGSG2015-I-087r2 2015-08-25

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 24 juli 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 6 e zondag van de zomer Kleur: Groen De kleur van de hoop, van het groen in de natuur dat met leven te maken heeft. Liturgisch gezien is groen

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Ada Mooij 25 jaar koster Kees van den Berg 25 jaar organist voorganger orgel : ds. Guus A.V.

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 6 augustus 2017 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist:

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie