Onderzoek naar risico-advies van Interpolis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar risico-advies van Interpolis"

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport Onderzoek naar risico-advies van Interpolis Fontys Hogeschool Tilburg Klas 2U Groep Nanda Baan Marleen Coldeweijer Anneke Vermeulen Janneke Schouten Irene Cleef

2 Voorwoord Een verzekeringsmaatschappij of verzekeraar is een bedrijf wat verzekeringen aanbiedt. Doorgaans wordt een verzekeraar gedefinieerd als een financiële onderneming die zich tegen het genot van een zeker bedrag (premie) jegens een andere partij (de verzekeringnemer) verbindt tot het doen van één of meer uitkeringen indien een bepaalde onzekerheid zich voordoet. Dit is een definitie die staat voor een verzekeringsmaatschappij. Maar waar denken respondenten nog meer aan als ze denken aan hun verzekering? En kan een verzekeringsmaatschappij meer doen dan alleen op komen wanneer er iets mis is gegaan? 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inhoudsopgave... 3 Samenvatting... 4 H1. Inleiding... 5 H2 Probleem analyse Achtergrond van het probleem en de aanleiding van de opdracht Onderzoeksdoelstelling Probleemstelling Resultaten kwalitatieve interviews Onderzoeksvragen Hoofdstuk 3 De onderzoeksmethode Onderzoekspopulatie Onderzoeksmethodiek Steekproefmethode Dataverzamelingsmethode Responsverantwoording Hoofdstuk 4 Het meetinstrument Definities Operationalisatie Opbouw vragenlijst Hoofdstuk 5 De Resultaten Opschonen van de database Responspercentage en representativiteit Beschrijving van de resultaten Hoofdstuk 6 conclusies & aanbevelingen conclusies Aanbevelingen Bijlagen Vraagpuntenlijst De Enquete Uitslagen vraagpuntenlijsten Blok : Risicoadvies

4 Samenvatting Interpolis. De glasheldere verzekeraar, is begonnen met het geven van risico-advies. Zo willen ze de klant helpen hun risico s in kaart te brengen en te verzekeren of te voorkomen. Door middel van dit onderzoek zijn we te weten te komen wat de behoeften is van de klant op gebiedt van verzekeren en risico-advies. Hier zijn we achter gekomen door ons eerst te verdiepen in Interpolis, de relatie met de Rabobank en het risico-advies. Dit hebben we gedaan door veel informatie op internet op te zoeken en vragen te stellen aan Sandra Neele. Daarna zijn er diepte-interviews gehouden met een aantal klanten van Interpolis. Op basis van de uitkomsten van deze interviews is er een enquête samengesteld. Op basis van de resultaten van de enquêtes zijn er conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor het optimaliseren van het risico-advies van Interpolis. Het is bij de resultaten uit de enquête opgevallen dat het risico-advies meer aanspreekt bij jongere mensen. Ook is er te zien dat de respondenten niet alle risico s die ze denken te lopen willen verzekeren. Verder blijkt het risico-advies nog niet aantrekkelijk genoeg is en het veel persoonlijker moet worden. Wij adviseren Interpolis dan ook de behoeften van de consument goed in acht te nemen bij het vormgeven van het risico-advies. 4

5 H1. Inleiding Al jaren profileert Interpolis zich als de Glasheldere verzekeraar. De verzekeringsmaatschappij had hiermee een revolutionaire keuze gemaakt. De bonnetjes kunnen gewoon thuis blijven want het vertrouwen in de klant staat voorop. Sinds 2008 maakt Interpolis deel uit van Achmea, wat een onderdeel is van Eureko, een Europese verzekeringsgroep. Op het gebied van concurrentie onder de verzekeraars onderscheidt Interpolis zich op het gebiedt van haar transparantie. Dit is duidelijk te zien in de slogan: Interpolis. Glashelder. Interpolis is niet alleen in haar verzekeringen glashelder, maar ook in haar organisatie. Het bedrijf heeft zichzelf als doel gesteld het verzekeren niet al te moeilijk en ingewikkeld te maken. Maar Interpolis is bezig met de volgende stap: het geven van risico-advies aan haar klanten. Met het risico-advies wil Interpolis de klant helpen om de risico s in kaart te brengen en die risico s te verzekeren. Op dit moment worden verzekeringen afgesloten via de Rabobank of op de website van Interpolis of Rabobank. De reden hiervoor is omdat Acmea hiervoor gekozen heeft om zo kannibalisme te voorkomen. Ook is de combinatie van verzekeren en het regelen van de financiën makkelijker voor klanten. 5

6 H2 Probleem analyse 2.1 Achtergrond van het probleem en de aanleiding van de opdracht Door het toenemende aanbod willen respondenten zelf bewuste keuzes maken. Interpolis kan zich hierin vinden en past zich hierbij aan. Aan de eerdere campagne: weet wat je wel en niet verzekerd komt dit tot uiting. De laatste jaren daalt het vertrouwen sterk in verzekeringsmaatschappijen. Door de respondenten zich ervan bewust te maken welke risico s ze lopen wil Interpolis het vertrouwen van de klant winnen. Met het geven van risicoadvies biedt Interpolis de klant de verzekering aan die bij de klant past en/of hoe de klant de risico s kan verminderen. De reden waarom we dit onderzoek doen is om erachter te komen wat de behoeften zijn van klanten en niet klanten. Met deze behoeften kan Interpolis indien nodig aanpassingen doen. Het geven van risico-advies gebeurt als volgt: 1. De bank of verzekeringsmaatschappij wil eerst met de klant meedenken over de risico s die de klant loopt voordat een verzekering wordt afgesloten. 2. Uitgangspunt is dat de diensten van de bank of verzekeringsmaatschappij worden afgestemd op de klant. De klant bepaalt op basis van een gelijkwaardige relatie en volledige openheid. 3. De bank/verzekeringsmaatschappij wil samen met de klant de risico s in kaart brengen. 4. Hierna wordt gekeken hoe de geïnventariseerde risico s kunnen worden verkleind door bijvoorbeeld preventie. 5. Daarna wordt in overleg met de klant gekeken of risico s zelf gedragen kunnen/willen worden of dat deze verzekerd moeten worden. 6. Hierna volgt advies over hoe risico s verzekerd kunnen worden. In overleg met klant wordt bepaald wat de bank/verzekeringsmaatschappij doet op het moment dat er iets aan de hand is (helpen, diensten verlenen, geld uitkeren) 2.2 Onderzoeksdoelstelling Doel van het onderzoek Door middel van dit onderzoek willen we te weten komen wat de behoeften is van de klant op gebiedt van verzekeren en risico-advies. Dit doen we omdat Interpolis een nieuwe richting in slaat, op deze manier wil Interpolis ideeën en concepten rondom het risico-advies toetsen. 6

7 Het onderzoek wordt op twee manieren uitgevoerd. Op kwalitatief- en kwantitatief niveau. De doelstellingen op kwalitatief niveau zijn: Leren wat de behoeften van respondenten zijn als het gaat om verzekeringen en risicoadvies Kansen in het opbouwen van een lange termijn relatie met de klant door middel van risico-advies Het imago van Interpolis ophalen (als 0-meting). Hiervoor moeten de volgende imagostatements worden getoetst: o Helpt als het er op aankomt o Maakt verzekeren duidelijk en transparant o Helpt problemen te voorkomen o Geeft mij inzicht in risico s die ik loop o Is anders dan andere verzekeraars o Zet aan tot nadenken over mijn verzekeringen Wensen over taken en rollen tussen Interpolis en Rabobank achterhalen als het gaat om risico-advies zodat op basis van de resultaten van het vooronderzoek een gerichte vragenlijst kan worden samengesteld voor het kwantitatief onderzoek. De doelstellingen voor het kwantitatief online onderzoek zijn: Leren of de visie die Interpolis heeft voor risico-advies aansluit bij de behoeften van klanten en indien niet, waar dit vooral in zit Leren of de concepten waar risico-advies tot uiting komt (in de vorm van MijnVeiligheidsmeter; passen bij Interpolis; Leren of respondenten met dit concept inzichten in risico s hebben gekregen en advies over hoe deze te verminderen. Leren of we met dit concept onderscheidend vermogen verhogen ten opzichte van concurrenten? Zo ja, waarom wel? Zo niet, waarom niet? Het imago van Interpolis ophalen (als 1-meting) Nagaan hoe we de samenwerking voor risico-advies met Rabobank kunnen concretiseren op basis van behoeften van consumenten De hoofddoelstelling is: Inzicht krijgen in de behoefte van de klanten van Interpolis op het gebied van risico- advies. 2.3 Probleemstelling Hoe ziet de consument de dienstverlening 'risico-advies' door de bank en verzekeraar en wat heeft dit voor gevolgen voor het imago van Interpolis. Het daadwerkelijke probleem zit hem in wat het voor signaal aan de consument geeft als Interpolis risico-advies gaat uitbrengen en heeft de samenwerking met de Rabobank ook nog enige invloed? Dit onderzoek wordt uitgevoert in opdracht van Interpolis Communicatie en Merkmanagement samen met Marktanalyse via de Fontys Economische Hogeschool Tilburg en de opleiding communicatie. 7

8 Er is gekozen voor de populatie particuliere consumenten. Deze groep is vervolgens op te delen in een aantal deelpopulaties: 18 tot 65 jaar, 20 tot 49 jaar met inkomensklasse A en B1, de klanten van de Rabobank en Interpolis en ten slotte klanten van de Rabobank maar die niet bij Interpolis verzekerd zijn. Om het onderzoeksonderwerp wat te versmallen is het opgedeeld in een aantal deelonderwerpen, namelijk: risico-advies, het imago van Interpolis, en samenwerking met de Rabobank. Uit de resultaten van het kwantitatief onderzoek gaan wij conclusies trekken met als doelgroep: AB jaar. 2.4 Resultaten kwalitatieve interviews Hieronder staan de verschillende interviews beschreven. Aan de hand van deze resultaten uit het kwalitatief onderzoek stellen we vragen op voor het kwantitatief onderzoek, de enquête. Het meeste opvallende resultaat uit interviews is dat de samenwerking tussen de Rabobank en Interpolis niet duidelijk is aangegeven. Het eerste interview is met Gerdien Poutsma, een 22 -jarige student. Zij heeft een inboedel verzekering bij Interpolis en een rekening bij de Rabobank. Op basis van dit interview kwamen we erachter dat ze het plan van het risico -advies goed vindt. Wel moet de rolverdeling en samenwerking van Interpolis en de Rabobank duidelijker worden aangegeven. Gerdien Poutsma Gerdien heeft voor het afsluiten van haar verzekering geen adviesgesprek gehad. Hier had ze ook geen behoefte aan. Wel zegt ze advies te willen krijgen over wat ze moet verzekeren, dit omdat ze hier zelf niet genoeg kennis voor heeft. Ook Gerdien kijkt positief tegen het nieuwe risico-advies aan. Het is een vernieuwend idee. Wat ze wel duidelijker wil zien is de rolverdeling tussen Interpolis en de Rabobank. Dit is niet duidelijk genoeg. Het ging zelf zo ver dat ze bijna een envelop van Interpolis had weggegooid omdat ze niet door had dat ze bij Interpolis een verzekering had afgesloten. Dit is dus zeker een verbeterpunt voor Interpolis, maar ook voor de Rabobank. Het tweede interview is met Dick Schouten, een 56 jarige leraar en coördinator op een middelbare school. Hij heeft een alles-in-één polis bij Interpolis en een rekening bij de Rabobank. In het interview vertelde hij dat hij het erg goed vind van Interpolis dat ze de klant meer bij het proces willen betrekken. Ook vind hij de samenwerking met de Rabobank erg handig, omdat hij al lang bij de Rabobank klant is. Dick Schouten Wat opviel uit het interview met Dick Schouten, was vooral dat hij zeer positief was over de samenwerking met de Rabobank. Het is fijn dat heel je financiële pakket bij één instantie loopt. Voor het afsluiten van een verzekering vind hij het belangrijk dat je bij het gesprek een goed gevoel krijgt, en voor een goede prijs een goede polis kan krijgen. Na het uitleggen van het risico-advies, vertelde hij dat hij het overleg met de klant erg belangrijk vond en het fijn vind dat er per klant wordt gekeken. Het is dus goed dat Interpolis 8

9 hier op in gaat spelen. Wel moet volgens hem duidelijker gecommuniceerd worden wat risico-advies inhoudt. Al met al is zijn ervaring met Interpolis goed. Hij is altijd goed behandeld en kijkt positief tegen het risico-advies aan omdat hij de communicatie met de klant erg belangrijk vindt. Het derde interview hebben we gehouden met Christianne Vermeulen. Ze is een 49 jarige boekhouder en heeft een reisverzekering bij Interpolis. Haar mening over het nieuwe risico advies van Interpolis is dat ze het goed vindt dat er naar ieder persoon apart wordt gekeken en er alleen wordt gedekt wat jij wil en kan dekken. Een nadeel vind ze wel dat je alleen bij de Rabobank terecht kan, ook als je daar je bankzaken niet doet. Christianne Vermeulen Christianne verzekert vooral immateriële zaken. Zo sluit ze een zorgverzekering af, al was die niet verplicht. Zo ook de autoverzekeringen, want je kunt immers ernstige schade oplopen bij bijvoorbeeld een ongeluk meent ze. Ze sluit al haar verzekeringen af via een bemiddelaarbureau. Ze vertrouwt er op dat die de goede afwegingen maakt. Door het gebruik van een bemiddelaar heeft ze zelf geen vergelijkend onderzoek gedaan. Ze is daarom ook niet trouw aan een bepaalde verzekeraar. Dat interpolis verzekeringen afsluit bij de Rabobank vindt ze alleen maar makkelijk want ze is zelf ook lid van de Rabobank. Het risico-advies zelf vindt ze prettig, het is een prettig idee dat je advies en een verzekering op maat kan krijgen. Wel is ze bang dat als het advies op internet zal plaatsvinden, dat het dan schadelijk is voor de bescherming van de persoonsgegevens. Als laatste hebben we een interview gehouden met Wim Vermeulen, een 50 jarige metaalbewerker. Hij heeft ook een reisverzekering bij Interpolis. Het beste aan het risico advies vindt hij dat dit echt klantgericht is, ieder krijgt zijn eigen verzekering op maat. Een nadeel is dat je echt op je adviseur moet vertrouwen om je een goed advies te geven, doe je dit niet dan komt er niks van terecht. Wim Vermeulen De beleving van Wim over verzekeringen is vooral getekend door zijn ervaringen uit het verleden. Zijn verzekeringen zijn een aantal jaar geleden doorverkocht, wat zijn vertrouwen in verzekeringmaatschappijen heeft geschaad. Klantgerichtheid is hierdoor zijn belangrijkste criterium voor een positief beeld van de verzekeraar. Hij vindt het geven van risico-advies goed, als het maar niet als doel heeft om de ontvanger een verzekering koste wat het kost aan te smeren. Ook hij sluit zijn verzekeringen af bij een bemiddelaar. Hij is van mening dat je alleen moet verzekeren wat je echt nodig hebt, niet alles zo maar verzekeren. Je moet verzekeren als je het er ook uit krijgt waneer het daadwerkelijke mis gaat, vindt hij. De combinatie Interpolis en Rabobank vindt hij goed gekozen omdat ze beiden staan voor de gewone man. Internet is voor hem geen optie, want hij is niet erg thuis met het gebruik van Internet. (De volledige interviews zijn te lezen in de bijlage.) 9

10 2.5 Onderzoeksvragen Hieronder staan de onderzoeksvragen geformuleerd: Waarvoor verzekeren respondenten zich, en waarom? Heeft u behoefte aan duidelijk advies voordat u een verzekering afsluit? Wat zijn de voorwaarden voor goed advies? Hoe draagt risico-advies bij aan het imago van Interpolis? Wat voor invloed heeft het samenwerken met de bank op de behoefte aan risico-advies? Op wat voor een manier zou u het liefste advies willen krijgen? - Heeft Interpolis een hoge top of mind positie? (Q3,Q4) - Heeft het geven van risico-advies invloed op het imago van Interpolis? (Q21) - Hoe ervaren de klanten dat risico advies verloopt via de Rabobankt? (Q20,Q25) - Welke behoefte heeft de consument op het afsluiten van risico-advies? (Q22) - Ziet de klant het risico-advies als een toegevoegde waarden binnen de verschillende verzekeraars? (Q20) - Is er voor de klant voldoende verschil zichtbaar tussen de verzekeraars? (Q7) - Wat voor inzicht heeft de klant nu al in haar eigen risico s? - Heeft de ondervraagde na het gebruik van de veiligheidsmeter duidelijk advies gekregen over het verminderen van de risico s? (23) - Past de veiligheidsmeter bij Interpolis? (Q23) - Geeft de veiligheidsmeter voldoende inzicht in risico s bij wel/niet klanten (Q23) - Hebben de ondervraagden de behoefte om zich voor elk risico te verzekeren?(q15 wel niet klanten) Is de leeftijd van invloed op het wel of niet willen ontvangen van risico-advies? ( kruistabel maken met leeftijdcategorie (Q2) en wat zij de 3 belangrijkste beschrijving van risico-advies (Q20) 10

11 Hoofdstuk 3 De onderzoeksmethode In dit hoofdstuk komen de onderzoeksmethode en uitvoering aan bod. Doormiddel van een methodische karakterisering van het onderzoek, een steekproef, een beschrijving van het onderzoeksinstrument, ervaringen bij de dataverzameling en een responsverwerking laten we dit zien. 3.1 Onderzoekspopulatie (N)= onbekend (n)=101 De onderzoekspopulatie is op te delen in vier verschillende groepen particulieren: jaar jaar sociale klasse A + B1 - Klanten Rabobank en Interpolis - Niet klanten: wel Rabobank klant maar niet Interpolis De doelgroep waar wij ons kwantitatief onderzoek op richten is de doelgroep van jaar in de sociale klasse AB Onderzoeksmethodiek Het onderzoek zijn we begonnen met deskresearch. Hier hebben we geprobeerd achtergrondinformatie te vinden over verzekeren bij Interpolis via de Rabobank en over het geven van risico-advies. Dit is belangrijk omdat je moet weten wat risico-advies precies inhoudt en verdere achtergrondinformatie is belangrijk om een goede vraagpunten lijst op te stellen. In de tweede fase van het onderzoek is er een vraagpunten lijst opgesteld voor het afnemen van een kwalitatief diepte-interview. Dit diepte-interview (ongestructureerd) is afgenomen aan particulieren tussen de 18 en 65 jaar. Deze particulieren bankieren alleen bij de Rabobank of hebben een Interpolis verzekering afgesloten bij de Rabobank. Deze fase in het onderzoek is erg belangrijk omdat dan eventuele onduidelijkheden naar boven komen. De conclusies die uit het diepte-interview komen kunnen gebruikt worden voor het opstellen van een enquête. In de derde fase is er een enquête opgesteld, deze enquête was via het internet te maken. De enquête is door een brede doelgroep ingevuld omdat we op deze manier conclusies kunnen trekken over verschillende doelgroepen. 11

12 3.3 Steekproefmethode Kwalitatief onderzoek Er is gekozen om bij een brede leeftijdscategorie de diepte-interviews af te nemen. Op deze manier heb je de meningen van studenten en ouderen. Er is gekeken binnen familiaire kringen van de groepsleden. Kwalitatief onderzoek Er is een a selectie gestratificeerde streekproef gedaan. Voor het kwantitatief onderzoek heeft Interpolis uit een database een groep select geselecteerd. Uit deze groep is er een a-selecte groep gekozen. We hebben een brede leeftijdscategorie gekozen om een steekproef van te nemen. Zowel een student als werkende respondenten met een gezin. Op deze manier was een grote groep respondenten vertegenwoordigd. 3.4 Dataverzamelingsmethode De kwalitatieve gegevens zijn verzameld uit een viertal interviews, deze zijn afgenomen aan de hand van een vraagpunten lijst. Voor dit onderzoek zijn er hoofdvragen opgesteld, waaruit de deelvragen zijn ontstaan. Vanuit die deelvragen is het belangrijk dat er naar redenen gevraagd wordt waarom de geïnterviewde iets vindt. Dus het doorvragen naar achterliggende gedachten was erg belangrijk om het gedrag te kunnen onderzoeken. De respondenten zijn mondeling ondervraagd, de enquêtes zijn thuis afgenomen in een informele sfeer. De respondenten voelden zich op hun gemak en lieten zich niet beperken in hun uitspraken. De kwantitatieve gegevens zijn verzameld via een digitale enquête. De enquête kon 24u per dag worden ingevuld. Dit is ideaal omdat respondenten dan zelf hun moment kunnen kiezen wanneer en waar ze het invullen. Ook worden de ondervraagden niet beïnvloed door de vragen en het kost minder moeite. 3.5 Responsverantwoording Voordat er het veld is ingegaan is er aan de respondenten om hun medewerking gevraagd. Doordat het interview face-to-face is afgenomen en er goed is doorgevraagd naar achterliggende gedachten waren we er zeker van dat we de juiste respons ontvingen van de respondent. De vraagpuntenlijst en de antwoorden hierop zijn terug te vinden in de bijlage. Aan de hand van de output van het kwalitatief onderzoek zijn er vragen opgesteld voor het kwantitatief onderzoek, de enquête. 12

13 De kwantitatieve gegevens zijn via een digitale enquête verzameld. Omdat de enquête digitaal is afgenomen en niet face - to -face, kan er onzorgvuldigheid ontstaan bij de ondervraagden. Dit kan leiden tot onvolledige en ondoordachte antwoorden. 13

14 Hoofdstuk 4 Het meetinstrument 4.1 Definities - Risico-advies: Meedenken met de klant over de risico s en de risico s in kaart brengen. Daarna volgt er advies over hoe risico s verzekerd kunnen worden. De kern van risico-advies is: 1. inzicht in risico s. 2. risico s beperken. 3. risico s zelf dragen of overdragen. 4. verzekeren. De klant loopt het volgende proces: 1. Klanten worden bewust van hun risico s en zijn bereid om maatregelen te treffen. 2. Rabobank geeft advies t.a.v. de verzekeringsbehoefte van de klant. 3. Bij de aanvraag van de verzekering worden preventievragen voor bepaling van de premie meegenomen. 4. De afwikkeling van preventie en diensten vindt vervolgens plaats direct tussen Interpolis en de klant. - Imago: Het beeld dat iemand heeft over (in dit geval) Interpolis. - Propositie: Belofte die je geeft aan de klant. - Profileren: Duidelijk maken waarin men zich onderscheidt - Verzekeringsadvies: Hierbij geeft een (onafhankelijke) adviseur advies aan een consument die een verzekering wil afsluiten. De adviseur geeft advies onder ander op het gebied van de te maken premiekosten, de te dekken risico s, de voorwaarden. Er wordt advies gegeven over de best aansluitende verzekering voor de consument. 4.2 Operationalisatie Hieronder worden de volgende termen wat verder toegelicht: risico-advies, imago, propositie, profileren, verzekeringsadvies en preventie. Risco-advies Bij het geven van risico-advies gaat het erom dat Interpolis samen met de klant de risico s in kaart brengt. Op basis van die risico s zijn er verschillende opties mogelijk. Hieronder staan de verschillende stappen beschreven die Interpolis met de klant doorloopt: 1. Inzicht in de risico s die je loopt. 2. Keuze verzekering. 3. Advies duidelijk 4. Inzicht werkwijze verzekering. 5. Advies professioneel 14

15 Imago Een imago is een reputatie van iets of iemand of een beeld dat je van iemand kan hebben. Dit kunnen verschillende punten zijn o.a. klantvriendelijkheid, informeel en open sfeer. Een goed of slecht imago kan leiden tot verschillende verwachtingen van de consument. Een voorbeeld hiervan is bijvoor de kwaliteit van het product, als het merk een bekend merk is wat adverteert op televisie, wordt er automatisch een verwachting gecreëerd. Heeft een merk een slecht imago zullen de verwachtingen duidelijk minder zijn. Propositie Een propositie is de belofte die een organisatie aan de consument geeft. Het is belangrijk dat deze belofte duidelijk geformuleerd is en dat de belofte haalbaar is. De belofte moet vanuit de gehele organisatie gedragen worden, de werknemers moeten zich ervan bewust zijn. Profileren Met profileren laat je zien wie je bent en waar je voor staat. Belangrijk is dat je de profilering kiest die bij je past en waarmee je je kunt onderscheiden tov de concurrent. Interpolis profileert zich op de volgende punten: Glashelder zijn, inzicht krijgen in je eigen risico s, open en eerlijkheid, bonnetjes thuis laten om zo vertrouwen te winnen en te creëren. Verzekeringsadvies Met verzekeringsadvies krijg je advies voor welke risico s je welke verzekeringen kan afsluiten. Je krijgt dus inzicht in verzekeringen en dat je weet wat het risico is en wat je verzekerd. Preventie Preventie is het voorkomen dat er problemen ontstaan door van te voren in te grijpen. Met het risico-advies geeft Interpolis zicht in de risico s die je loopt en geeft o.a. advies over hoe je de risico s kan verminderen of voorkomen. 4.3 Opbouw vragenlijst De opbouw van de digitale enquête is als volgt: De eerste twee vragen zijn algemene vragen die betrekking hebben op geslacht en leeftijd. Dan komt er een blok wat betrekking heeft op verschillende verzekeringsmaatschappijen waarbij er gevraagd wordt naar geholpen en spontane naamsbekendheid. Het imago wordt dan getoetst door stellingen waar respondenten aan kunnen geven of ze het er mee eens zijn of niet. Zo wordt er later toegespitst op de vraag of de respondenten weten dat je een verzekering kan afsluiten via Interpolis. Het volgende blok is: risico-advies. Hier worden o.a. de behoeften van de respondenten gevraagd op het gebied van risico-advies. Door middel van de veiligheidsmeter kunnen de respondenten meten welke risico s ze lopen. Het volgende blok is de samenwerking met de Rabobank. De enquête wordt afgesloten met algemene vragen met betrekking tot o.a. opleiding, inkomen en huishoudens. De enquête is te vinden in de bijlagen. 15

16 Hoofdstuk 5 De Resultaten 5.1 Opschonen van de database Bij vraag zes heeft iedere respondent een antwoord ingevuld. Bij vraag 7 blijken er echter 78 missende antwoorden te zijn. Vermoedelijk is er een onbekende fout opgetreden bij het verwerken van de antwoorden van de enquêtes tot een database. Bij vraag 15 staat er 2x gezondheid als optie gegeven, daarom hebben wij deze optie niet meegenomen in het onderzoek. Bij vraag 15 staat er ziekte en gezondheid vermeld als optie, deze kunnen door de respondent als hetzelfde worden ervaren Er was een storing met de veiligheidsmeter waardoor een groot aantal respondenten hem niet hebben kunnen beoordelen De volgorde van vragen 23,24 en 23a is verkeerd: eerst zou er gevraagd moeten worden of de veiligheidsmeter wel werkte(23a), daarna wat de respondenten er van vonden.(23 en 24) 5.2 Responspercentage en representativiteit Het marktonderzoek bureau heeft een selectie gemaakt uit de database die Interpolis gegeven heeft, dit is vrij a select gebeurd. 5.3 Beschrijving van de resultaten Alle resultaten in de vorm van kruistabellen, frequentietabellen en grafieken zijn te vinden in de bijlagen. 16

17 Vraag 2: Leeftijdscategorieën - In totaal zijn er 88 respondenten die respons hebben gegeven op deze vraag. We hebben punt 1 en 2 samengevoegd en punt 4 en 5 om zo een beter overzicht te krijgen. In de leeftijdscategorie van jaar geven in totaal drie respondenten aan dat ze risico-advies willen ontvangen. Zeven respondenten geven aan neutraal tegenover het risico-advies te staan. Één respondent geeft aan geen risico-advies te willen ontvangen. - In de leeftijdscategorie jaar geven vijf respondenten aan dat ze risico-advies willen ontvangen. Zes respondenten geven aan neutraal tegenover het risico-advies te staan. Twee respondenten geven aan dat ze geen risico-advies willen ontvangen. - In de leeftijdscategorie jaar geven acht respondenten aan dat ze risico-advies willen ontvangen. Zeven respondenten geven aan dat ze neutraal tegenover het risico-advies staan. Vier respondenten geven aan geen risico-advies willen ontvangen. - In de leeftijdscategorie van jaar geven acht respondenten aan risico-advies te willen ontvangen. Vier respondenten geven aan neutraal tegenover het risico-advies te staan. Vijf respondenten geven aan geen risico-advies te willen ontvangen. - In de leeftijdscategorie jaar geeft één respondent aan risico-advies te willen ontvangen. Drie repondenten geven aan neutraal tegenover risico-advies te staan en acht respondenten geven aan geen risico-advies te willen ontvangen. - In de leeftijdscategorie van jaar geven twee respondenten aan dat ze risicoadvies willen ontvangen en zes respondenten geven aan neutraal tegenover risicoadvies te staan. Acht respondenten geven aan geen risico-advies te willen ontvangen. Vraag 3: Alle respondenten De frequentietabel die in de bijlagen te vinden is (figuur 3 )heeft betrekking op alle respondenten. Aegon wordt door 10 respondenten als eerste keer genoemd is. Unive en Nationale Nederlanden worden beide door negen respondenten genoemd als eerste keer. Achmea wordt voor de eerste keer zeven keer genoemd. FBTO wordt in de eerste keer door zes respondenten genoemd. RVS, Interpolis en OHRA worden in de eerste keer beiden vijf keer genoemd. ASR en Delta Loyed worden als eerste keer beide genoemd door vier respondenten. Reaal en ABN Amro zijn als eerste keer beide genoemd door drie respondenten. Agis, ING en VGZ worden beiden als eerste keer door twee respondenten genoemd. Allianz, Stad Holland, Iza, Anderzorg, Amev, Rabobank, Fortis en Generali worden allemaal als eerste keer door 1 respondent genoemd. In totaal hebben 84 respondenten respons gegeven. Figuur 4 in de bijlagen gaat alleen over de klanten van Rabobank die geen klanten van Interpolis zijn. Aegon en Unive worden beide door 13 % van de totale respondenten als eerste opgenoemd. Centraal Beheer Achmea en Interpolis worden beide door 10% van de totale respondenten als eerste opgenoemd. Agis, Geen, Nationale Nederlanden, Reaal en RVS worden allemaal door 7 % van de totale respondenten genoemd als eerste keer. ASR, Delta Loyed, Generali, Genoeg, ING, Stad Holland en VGZ worden allemaal door 3% van de 17

18 totale respondenten genoemd als eerste keer. Het aantal respondenten die klant zijn van de Rabobank en niet van Interpolis zijn 31 respondenten. Vraag 4: Ook hebben we gekeken naar de klanten van Rabobank die geen klant zijn van Interpolis dit zijn er in totaal % van de klanten van de Rabobank zeggen dat ze Interpolis kennen en 3% van de klanten van de Rabobank zegt dat ze Interpolis niet kennen. Vraag 13: In figuur zes uit de bijlagen hebben we een selectie gemaakt van alleen de Rabobank klanten die geen klant zijn van Interpolis. 69% van de klanten van de Rabobank aan geeft bekend te zijn met het afsluiten van Interpolis verzekeringen bij Interpolis. 31% van de klanten van de Rabobank geeft aan niet bekend te zijn met het afsluiten van Interpolis verzekeringen bij de Rabobank. Vraag 14 Risico s: 43 respondenten hebben aangegeven geen risico s te kunnen opnoemen die ze bezig houden in het dagelijs leven respondenten geven de financiële risico s aan respondenten geven de gezondheidsrisico s aan. - Acht respondenten geven de risco s aan mbt tot het werk. - Vijf respondenten geven de risico s aan die ze kunnen lopen mbt overlijden. - Drie respondenten geven aan risico s te kunnen lopen mbt wonen. - Twee respondenten geven aan de risico s die ze kunnen lopen mbt brand. - Eén respondent geeft aan de risico mbt zorg en één respondent geeft aan een de risico mbt mobiliteit. Vraag 15: Welke risico s spelen een rol: In de bijlagen in figuur staat een overzicht weergegeven over de verschillende risico s die een rol spelen bij de respondenten. Omdat de optie gezondheid twee keer werd gegeven hebben we deze optie eruit gehaald. In totaal zijn er 88 respondenten die respons hebben gegeven respondenten zeggen dat brand een groot risico voor hun is respondenten vinden schade bij anderen een groot risico respondenten vinden ziekte en arbeidsongeschiktheid een groot risico respondenten vinden diefstel een groot risico respondenten vinden schade in het verkeer een groot risico respondenten vinden schade door storm een groot risico respondenten vinden verlies van kostbaarheden een groot risico respondenten vinden overlijden een groot risico respondenten zien waterschade als een groot risico. 18

19 De drie belangrijkste risico s zijn brand, overlijden en ziekte- en arbeidsongeschiktheid. We hebben gekeken hoe de respondenten hiermee omgaan. Deze vraag hebben we gecombineerd met vraag 17. Vraag 17: Overlijden: Er zijn in totaal 36 van de 38 respondenten. 36 van de 88 respondenten vindt overlijden een groot risico. 17 van deze 36 respondenten kiest ervoor om hierover te praten met vrienden/bekenden en familie. 15 van de 36 respondenten zoeken advies bij professionals. Maar 1 persoon kiest ervoor om niks te doen omdat ze niet weet het ze het probleem aan moet pakken. 6 van de 36 personen kiest ervoor om het risico voor zich uit te schuiven en 5 van de 36 personen kiest ervoor om iets anders te doen. Ziekte- en arbeidsongeschiktheid: Er zijn in totaal 35 van de 88 respondenten die ziekte of arbeidsongeschiktheid als een groot risico zien. 17 van deze 35 respondenten kiezen ervoor om over dit risico te praten met vrienden/bekenden en familie. 10 van de 35 respondenten praat zoeken voor advies van professionals. 3 van de 35 respondenten weten niet hoe ze het risico aan moeten pakken en ondernemen dus niks. 4 van de 35 respondenten schuift het voor zich uit omdat ze er niet over na willen denken en 6 van de 35 respondenten doet iets anders Brand: Er zijn in totaal 88 respondenten die dit hebben beantwoord. Daarvan zegt 37 respondenten dat brand een eigen risico is. 18 van deze 37 respondenten praat hier wel eens over met vrienden/bekenden of familie. Vijf van de 37 respondenten schuiven het vooruit, drie van de 37 respondenten weten niet hoe ze het aan moeten pakken. 12 van de 37 respondenten zoeken advies van professionals en vijf van de 37 doen iets anders. In de onderstaande figuren worden de drie belangrijkste risico s weergegeven. 19

20 aantal mensen van de 35 aantal mensen hoe gaan mensen om met het risico overlijden praten vrienden/familie advies professionals vooruit schuiven niets anders Reeks1 manier van omgaan met risico's hoe gaan mensen om met het risico ziekte praten met vrienden/familie advies professionals vooruit schuiven niets anders Reeks1 manier van omgaan 20

21 aantal mensen van de 37 hoe gaan mensen om met het risico brand praten vrienden/familie advies professionals vooruit schuiven niets anders Reeks1 manier van omgaan Vraag 16: In het bovenstaande figuur is duidelijk dat de meerderheid zegt dat ze op de hoogte zijn van de risico s die in hun leven spelen en dat ze de risico s prima zelf in kaart kunnen brengen. Vraag 20: 21

22 - 49% van de respondenten vindt het prettig tot zeer prettig om te weten welke risico s er in zijn of haar persoonlijke situatie gelden. - 13% van de respondenten vindt het niet prettig tot zeer onprettig om te weten welke risico s er in zijn of haar persoonlijke situatie gelden - 50% van de respondenten vindt het logisch tot zeer logisch dat een verzekeraar preventie als dienst aanbiedt - 14% van de respondenten vindt dat niet logisch tot zeer onlogisch - 55% van de respondenten is het er mee eens tot zeer mee eens dat preventie van risico s onder eigen verantwoordelijkheid valt. - 7% van de respondenten is het er niet mee eens tot zeer oneens -Op de vraag of risico-advies er toe leidt dat er minder verzekeringen afgesloten worden, antwoordt een 49% respondenten neutraal - 51% van de respondenten denkt dat preventie door risico-advies tot minder schade zal leiden - 10% van de respondenten denkt dat het (zeker) niet het geval zal zijn - 52% van de respondenten vindt het positief dat op deze manier samen met de klant de schadelast beperkt kan worden - 11% van de respondenten vindt de manier van werken negatief - 55% van de respondenten vindt het positief dat risico-advies kan leiden tot verlaging van de premies - 10% van de respondenten vindt dit niet - Op de vraag of risico-advies past bij Interpolis, antwoordt 35% positief, 60% blijft neutraal, - - 4% van de respondenten vindt dat risico-advies niet bij Interpolis past - De vraag: ik zou graag risico-advies willen ontvangen is verdeeld geantwoord, neutraal heeft met 37% het hoogste percentage - 35% spreekt risico-advies aan en 20% spreekt risico-advies niet aan Van de respondenten die al klant zijn van Interpolis (9) vinden er 7 dat risico-advies bij Interpolis past, 2 hebben neutraal geantwoord. Zie bijlagen Q20.1 Vraag 21: Interpolis laat zo zien dat ze er echt voor klanten is als het erop aankomt: 36% is het hiermee eens 51% is neutraal tegenover deze stelling 12% is het hiermee oneens Met risico-advies geeft Interpolis aan dat het belang van de klant voorop staat: 36% Is het hiermee eens 48% is neutraal tegenover deze stelling 16% is het hiermee oneens Vraag 22: Ik vind het belangrijk dat het risico-advies Helemaal op mijn persoonlijke situatie is afgestemd: 22

23 35% van de respondenten heeft niet gekozen voor deze optie en 65% van de respondenten vindt deze optie belangrijk Alle risico s in kaart brengt: 60% van de respondenten niet gekozen heeft voor deze optie en 40% van de respondenten vindt deze optie belangrijk. Mij keuzes geeft hoe ik met mijn risico s om kan gaan: 47% van de respondenten heeft niet gekozen heeft voor deze optie en 53% van de respondenten vindt deze optie belangrijk. Zich richt op een goede verhouding in risico s lopen, verminderen en verzekeren: 55% van de respondenten heeft niet gekozen voor deze optie en 46% van de respondenten vindt deze optie belangrijk. Goede prijs/kwaliteit verhouding heeft: 39% van de respondenten heeft niet gekozen voor deze optie en 61% van de respondenten vindt deze optie belangrijk. Ervoor zorgt dat ik aantoonbaar minder risico s loop: 72% van de respondenten heeft niet gekozen voor deze optie en 28% van de respondenten vindt deze optie belangrijk. Anders, namelijk: 93% van de respondenten heeft niet gekozen voor deze optie en 7% van de respondenten vindt deze optie belangrijk en heeft ervoor gekozen dat ze geen onnodige verzekeringen aangesmeerd willen krijgen. Vraag 23: Risico-advies Klanten Rabobank Van de 20 klanten van de Rabobank vinden 8 respondenten dat de veiligheidsmeter goed past bij risico-advies. Hierdoor kunnen we zeggen dat ongeveer de helft van de ondervraagden die klant zijn van de Rabobank vindt dat de veiligheidsmeter past bij risicoadvies. Klant andere bank Van de 38 respondenten die niet klant zijn bij de Rabobank vinden 22 klanten dat de veiligheidsmeter bij het risico-advies past. Klanten andere verzekeraars Van de 51 respondenten die klant zijn bij een andere verzekeraar vinden 27 klanten dat de veiligheidsmeter goed past bij het geven van risico-advies. Past bij Interpolis Klanten Rabobank Acht van de 20 respondenten van de klanten van de Rabobank vindt dat de veiligheidsmeter past bij Interpolis. Klanten andere bank 23

24 Van de 38 respondenten die klant zijn van een andere bank vindt 17 ondervraagden dat de veiligheidsmeter past bij Interpolis. Klanten Interpolis Vijf van de zeven klanten van Interpolis vinden dat de veiligheidsmeter bij Interpolis past. Dit is ongeveer 75% Klant andere verzekeraar Van de 51 klanten van andere verzekeraars, vinden 20 mensen dat de veiligheidsmeter past bij Interpolis. Dit is ongeveer 40% Veiligheidsmeter is duidelijk Klanten Rabobank Negen van de 20 klanten van de Rabobank vindt de veiligheidsmeter duidelijk. Dit is bijna de helft. Klant andere bank Van de 38 respondenten vindt 25 ondervraagden dat de veiligheidsmeter duidelijk is. Klanten Interpolis Van de zeven klanten van Interpolis vinden vier klanten dat de veiligheidsmeter duidelijk is. Dit is iets meer dan de helft. Klant andere verzekeraars Van de 51 ondervraagden vinden 30 mensen dat de veiligheidsmeter duidelijk is. Dit is meer dan de helft. Vraag 25: Samenwerking met Rabobank 32% van de respondenten vindt het prettig dat de Rabobank het advies doet, 11% vindt dat niet 39% van de respondenten vindt het handig dat de Rabobank een totaalbeeld heeft van allen diensten die een klant bij de Rabobank afneemt, 14% vindt dit niet 38% van de respondenten vindt het fijn dat het advies via een adviseur van de Rabobank mogelijk is, 12% vindt dit niet 40% van de respondenten vindt het prettig dat het risico-advies via Rabobank.nl te verkrijgen is, 9% vindt dit niet 32% van de respondenten is het er mee eens dat Interpolis een expert is in hoe je risico s kunt verkleinen, 6% vindt dit niet 38% van de respondenten vindt het logisch dat de Rabobank het preventieadvies aan Interpolis overlaat, 11% vindt dat niet 40% van de respondenten heeft vertrouwen in interpolis als het gaat om het geven van preventieadvies, 6% heeft geen vertrouwen er in. 24

25 aantal mensen Hoofdstuk 6 conclusies & aanbevelingen 6.1 conclusies Conclusies onderzoeksvragen Doelstelling 1 Leren of de visie die Interpolis heeft voor risico-advies aansluit bij de behoeften van klanten en indien niet, waar dit vooral in zit Onderzoeksvraag Hebben de ondervraagden de behoefte om zich voor elk risico te verzekeren? (Q15, Q17) Q15, welke risico's spelen voor u een rol brand schade bij anderen ziekte/ arbeidsongeschiktheid diefstal inbraak schade in het verkeer schade veroorzaakt door storm verlies kostbaarheden overlijden waterschade anders, namenlijk Reeks1 soort risico Er is uit de grafiek af te leiden dat brand, ziekte/arbeidsongeschiktheid en overlijden als grote risico s worden gezien. Waterschade, schade door storm en verlies van kostbaarheden echter niet. Je kan concluderen dat de meeste mensen er niet voor zullen kiezen om zich voor deze risico s te verzekeren. Ook is er gekeken naar hoe de mensen dan met de belangrijkste risico s omgaan. In de grafieken van Q15 is er te zien hoe mensen opgaan met de drie grootste risico s. 25

26 Het valt op dat mensen er vaak voor kiezen om met familie en vrienden over de risico s die ze lopen te praten. Verder wordt er vaak gekozen voor advies van professionals. Hier kan Interpolis natuurlijk goed op inspelen, meer hier over in de aanbevelingen. Onderzoeksvraag Is de leeftijd van invloed op het willen ontvangen van risico-advies? (Q2, Q20) Count Q2. Leeftijdcategorie * Q20. Mening risicoadvies Interpolis Het risicoadvies zou ik graag ontvangen Crosstabulation Q20. Mening risicoadvies Interpolis Het risicoadvies zou ik graag ontvangen 1Zeker wel Zeker niet Total Q2. Leeftijdcategorie jaar jaar jaar jaar jaar jaar Total Het valt op dat in de categorie 18 t/m 29 jaar geen mensen zijn die aangeven het risico-advies zeker niet te willen ontvangen. Bij de categorie 40 t/m 55 jaar is er juist maar 1 persoon die aangeeft het risico-advies zeker wel te willen ontvangen. Je kunt uit de grafiek opmaken dat de jongere doelgroep liever het risico-advies ontvangt dan de oudere doelgroep. Doelstelling 2 Leren of de concepten waar risico-advies tot uiting komt passen bij Interpolis Onderzoeksvraag Past de veiligheidsmeter bij Interpolis? (Q23) Onderzoeksvraag Geeft de veiligheidsmeter voldoende inzicht in risico s bij wel/niet klanten (Q23) De meerderheid van de consumenten vindt de veiligheidsmeter bij risico-advies horen. 26

27 Voor bijna de helft van de klanten van de Rabobank is de veiligheidsmeter duidelijk. Deze groep vindt daarom ook de veiligheidsmeter passen bij risico-advies en daarmee ook bij Interpolis. Zij begrijpen hem en weten om welke aspecten hij bij Interpolis zou kunnen passen omdat er een grotere kans is dat ze met Interpolis in aanraking zijn gekomen. Voor een groot deel van klanten van andere banken is de veiligheidsmeter duidelijk. Het grootste deel hier weer van vindt de veiligheidsmeter passen bij risico-advies. Iets minder dan de helft van alle klanten van andere banken vindt de veiligheidsmeter passen bij Interpolis. Dat ze de veiligheidsmeter minder bij Interpolis vinden passen kan liggen aan het feit dat ze minder in aanraking komen met Interpolis. Interpolis werkt niet samen met andere banken dan de Rabobank en daardoor is de kans dat die klanten niet in aanraking komen met Interpolis groter. Van de klanten van Interpolis vindt het grootste deel (75%) dat de veiligheidsmeter bij Interpolis past. Dit komt omdat de klanten van Interpolis goed op de hoogte zijn van de waarden en kenmerken van Interpolis. Zij kunnen daarom goed beoordelen of de veiligheidsmeter bij Interpolis past. Van de klanten van overige verzekeraars vindt 40% dat de veiligheidsmeter bij Interpolis past. De oorzaak van het kleinere percentrage is dat ze minder tot niet in aanraking komen met Interpolis, omdat ze hun verzekeringen bij een andere verzekeraar ondergebracht hebben. Ze kijken daardoor niet snel verder naar andere verzekeraars omdat ze tevreden zijn over de huidige verzekeraar. Doelstelling 3 Leren of mensen met dit concept inzichten in risico s hebben gekregen en advies over hoe deze te verminderen. Onderzoeksvraag Wat voor inzicht heeft de klant nu al in zijn eigen risico s? (Q14,Q16) De meesten respondenten geven aan hun risico s prima zelf in kaart te kunnen brengen. Ook zegt bijna de helft van de respondenten geen risico s te hebben die hun dagelijks bezig houdt. Er zijn maar weinig respondenten die aan geven hun risico s niet te weten. De grootste risico s die naar voren komen zijn de financiële risico s en de gezondheidsrisico s. Je kunt uit deze resultaten dus concluderen dat de mensen een goed inzicht hebben in hun risico s en dat dit vooral de financieel en gezondheidsrisico s zijn. Doelstelling 4 Leren of we met dit concept onderscheidend vermogen verhogen ten opzichte van concurrenten? Zo ja, waarom wel? Zo niet, waarom niet? Onderzoeksvraag Ziet de klant het risico-advies als een toegevoegde waarden binnen de verschillende verzekeraars? (Q20) Het risico-advies spreekt niet erg aan; slechts 35% spreekt het wel aan. De andere 65% procent spreekt het niet aan of is neutraal. Er is een verband te vinden tussen de mate waarin het advies aanspreekt en of de consument het ook willen ontvangen. De percentages zijn bij die vraag: 30% die het wel zouden willen en 70% die dat niet wil of neutraal blijft. Hieruit kan geconcludeerd worden 27

28 dat als het advies niet aanspreekt, er ook minder vraag naar is. Het risico-advies moet dan ook zo aansprekend mogelijk gemaakt worden. Risico-preventie zien de consumenten als een verantwoordelijkheid die ze als eerste bij zichzelf vinden liggen, maar ze vinden het ook logisch dat een verzekeraar hen er mee helpt. Dat de consumenten het prettig vinden om risico-advies te ontvangen, blijkt ook uit het gegeven dat 50% het prettig vindt om te weten wat de risico s zijn in de persoonlijke situatie. Uit de voorgaande conclusies kun je vervolgens opmaken dat er behoefte is aan risico-advies, mits het advies genoeg persoonlijk aanspreekt. Meer dan de helft van de respondenten vindt het positief dat er samen met de klant gewerkt wordt om de schadelast te beperken, ze denken ook dat het effectief is, want meer dan de helft denkt dat er minder schades zullen zijn. Vervolgens denkt 55% dat risico-advies zal leiden tot verlaging van de premies. Uit het bovenstaande kan afgeleid worden dat de respondenten veelal positief tegen het risico-advies kijken. Ze vinden het effectief en denken er minder door te hoeven betalen aan premies. 60% heeft neutraal geantwoord op de vraag of risico-advies bij Interpolis past. Een oorzaak hiervan kan zijn dat de respondenten niet goed weten waar Interpolis voor staat, welke waarden en kenmerken daarbij horen. Van de klanten die al lid zijn van Interpolis, is het percentage positieve antwoorden hoger, namelijk 78%. Dus 78% vindt dat risico-advies bij Interpolis past, slechts 22% heeft neutraal geantwoord en er zijn geen negatieve antwoorden gegeven. Hieruit blijkt dat klanten van Interpolis meer op de hoogte zijn van de waarden en kenmerken van Interpolis. Onderzoeksvraag Is er voor de klant voldoende verschil zichtbaar tussen de verzekeraars? (Q7) Interpolis wordt alleen gevraagd om kleine, minder ingrijpende verzekeringen af te sluiten. De belangrijkste verzekeringen worden liever afgesloten bij Aegon, Nationale Nederlanden of Univé. Er is dus zeker verschil zichtbaar tussen de verzekeraars. Doelstelling 5 Het imago van Interpolis ophalen (als 1-meting) Onderzoeksvraag Heeft Interpolis een hoge top of mind positie? (Q3,Q4) In de grafiek van Q3 is te zien dat Interpolis een redelijk hoge top- of mind positie heeft. Ze komen op de 7 e plek van alle verzekeraars te staan. Wordt de consument echter geholpen en moeten ze aankruisen welke verzekeraars ze kennen, geeft 96,8% van de respondenten aan Interpolis wel te kennen. Onderzoeksvraag Heeft het geven van risico-advies invloed op het imago van Interpolis? (Q21) 36% van de respondenten is het er over eens dat Interpolis met het risico-advies laat zien dat ze er zijn voor hun klanten en de belangen van de klanten ook voorop staan. Dit is een redelijk percentage. Je kunt dus wel stellen dat het risico-advies voor een positieve boost voor het imago van Interpolis zorgt. Er is echter een groot deel neutraal bij deze stellingen. Doelstelling 6 Nagaan hoe we de samenwerking voor risico-advies met Rabobank kunnen concretiseren op basis van behoeften van consumenten Onderzoeksvraag Hoe ervaren de klanten dat risico advies verloopt via de Rabobank? (Q20,Q25) 28

29 De respondenten vinden het prettig dat er samen wordt gewerkt met de Rabobank als het gaat om risico-advies. Dit wordt ondersteund door de volgende gegevens: 38% vindt het fijn dat het advies via een adviseur van de Rabobank mogelijk is. 39% vindt het prettig dat de Rabobank een totaalbeeld heeft van alle diensten die de je bij de Rabobank afneemt. De manier waarop vinden de respondenten ook prettig, zowel via een adviseur als via internet vinden ze prettig. Het grootste deel van de respondenten vindt Interpolis een expert op het gebied van het verkleinen van risico s en vertrouwt op het preventieadvies. De respondenten geloven dus in de expertise van Interpolis en vertrouwen dat Interpolis die ten goede gebruikt Onderzoeksvraag Welke behoefte heeft de consument op het afsluiten van risico-advies? (Q22) De respondenten vinden het belangrijkst dat het risico-advies op de persoonlijke situatie is afgestemd. Daarbij vinden ze het wel belangrijk dat ze zelf er keuzes in kunnen maken over hoe ze met de risico s om moeten gaan. De respondenten willen dus een zo persoonlijk mogelijk advies met tevens een eigen vrijheid over de omgang met risico s. Een andere belangrijk punt is de goede prijs/kwaliteit verhouding. De consument vraagt om een goede kwaliteit maar is niet bereid er veel voor te betalen. Uit het bovenstaande blijkt dat de respondenten persoonlijk afgestemd onder goede kwaliteit verstaan. De respondenten willen zelf de keuzes maken over hoe om te gaan met risico s maar ze willen daarbij de verhouding tussen risico s lopen, verminderen en verzekeren. 29

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Onderzoek Autoverzekeringen 2017

Onderzoek Autoverzekeringen 2017 Onderzoek Autoverzekeringen 2017 Onderzoeksrapport consumentenonderzoek autoverzekeringen 2017 Goedkoopsteautoverzekeringen.net Inhoudsopgave Inleiding 3 Gegevens respondenten 4 Resultaten 5 1. Autogebruik

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

PARTNERDAG. 3 november 2010 Beurs van Berlage

PARTNERDAG. 3 november 2010 Beurs van Berlage PARTNERDAG 3 november 2010 Beurs van Berlage Partnerdag 3 november 2010 Leden 3 november 2010 300.000 290.000 Omvang ledenlijst 301.138 280.000 270.000 260.000 250.000 240.000 230.000 220.000 210.000 200.000

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Agenda 1 Management Summary 2 Algemene tevredenheid 3 Beoordeling verzekeraar 4 Onderzoeksverantwoording 1 Management Summary Management Summary

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

CVS Consumentenmonitor Dertiende editie

CVS Consumentenmonitor Dertiende editie CVS Consumentenmonitor 2016 Dertiende editie Inhoud Samenvatting 3 1. Imago 4 2. Zekerheid 11 3. Afsluiten/Overstappen 13 Onderzoeksverantwoording 20 Verbond van Verzekeraars Centrum voor Verzekeringsstatistiek

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs. Laurens van Graafeiland 20-10-2010

Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs. Laurens van Graafeiland 20-10-2010 Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs Laurens van Graafeiland 20-10-2010 1 Toegevoegde waarde Marktkennis Kennis van (eind)klanten Vergelijking met concurrenten Kennis over assurantietussenpersonen

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Leven Erasmus Vertrouwelijk Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, sector Leven staan onder embargo tot 20 december

Nadere informatie

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek in opdracht van Pensioenkijker.nl Projectleider Kennisgroep : Vivianne Collee : Content Unit Financiën Datum : 09-11-010 Copyright:

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Onderzoeksrapport Economische visie Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Moventem Donderdag 9 maart 2017 Referentie: 16013 Pagina 1-1 van 17 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht

Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht Gaat u een lijfrentekapitaal oversluiten naar een Rabo ToekomstRekening of Rabo GoudenHanddrukRekening? Dan heeft de overdragende aanbieder altijd een ondertekend

Nadere informatie

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT?

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? Consumenten-onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars GfK 2014 GfK 2014 Hoe kan verzekeren eenvoudiger worden gemaakt? Januari 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging Bronnen en methoden

Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging Bronnen en methoden Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging 2017 Bronnen en methoden mei 2017 Inhoud 1. Bronnen en methoden 3 1.1 Scope 3 1.2 Methode 3 1.3 Respons enquêtes 4 2. Consultatie 7 2 Bijlage Bronnen en

Nadere informatie

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1 Categorie Klantherkenning 4 1.1 Telefonisch keuzemenu 4 1.2 Spraakgestuurd 5 2 Categorie Attitude/Inrichting 6 2.1 Volgorde

Nadere informatie

Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen

Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen Bezitters van een lijfrenteverzekering kunnen (tien)duizenden euro s besparen door aanbieders van lijfrente-uitkeringen goed te

Nadere informatie

Rapport panelonderzoek Autorijden Datum: 15 oktober Centraal Beheer Achmea Frank van de Haar

Rapport panelonderzoek Autorijden Datum: 15 oktober Centraal Beheer Achmea Frank van de Haar Onderwerp: Rapport panelonderzoek Autorijden Datum: 15 oktober 2010 Uitgevoerd door: Goedenwel - Dana Mons In opdracht van: Centraal Beheer Achmea Frank van de Haar ONDERZOEK Goedenwel heeft in opdracht

Nadere informatie

Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient

Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient Rapport - onderzoek naar switchdrempels in de zorgmarkt 15 september 2014 Inhoudsopgave Colofon

Nadere informatie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009/ 11-1-2010 / P.1 / 11-1-2010 / P.1 Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

CVS Consumentenmonitor. 2015 - Twaalfde editie

CVS Consumentenmonitor. 2015 - Twaalfde editie CVS Consumentenmonitor 2015 - Twaalfde editie Inhoud Samenvatting 3 1. Imago 4 2. Zekerheid 11 3. Afsluiten/Overstappen 16 4. Veranderingen in de sector 22 5. Media 26 Onderzoeksverantwoording 29 Verbond

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Onderzoeksvraag Uitkomst

Onderzoeksvraag Uitkomst Hoe doe je onderzoek? Hoewel er veel leuke boeken zijn geschreven over het doen van onderzoek (zie voor een lijstje de pdf op deze site) leer je onderzoeken niet uit een boekje! Als je onderzoek wilt doen

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 3, Leven Onderlinge 's-gravenhage Rapportcijfer 8, Rapportcijfer totaal levensverzekeraars, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van t/m uitdrukken

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 2014. Allianz Global Assistance

Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 2014. Allianz Global Assistance Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 214 Allianz Global Assistance Samenvatting Rapportcijfer en NPS Het rapportcijfer voor de totale klantgroep stijgt in 214 naar een 7,53. Allianz Global Assistance

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Jaarlijks voert ARAG klanttevredenheidsonderzoek uit volgens de normen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Onderzoeksopzet ARAG Rechtsbijstand ARAG

Nadere informatie

InkomensZekerPlan. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

InkomensZekerPlan. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers InkomensZekerPlan De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

3 Hoe pensioenbewust zijn we?

3 Hoe pensioenbewust zijn we? 3 Hoe pensioenbewust zijn we? Door verschillende instanties en bedrijven wordt onderzoek gedaan naar het pensioenbewustzijn van burgers, hun houding tegenover pensioen en de kennis die zij hebben van (hun)

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

Resultaten Bewonersenquête De Gravin Utrecht Zijn de WKO-problemen verholpen? Kunt u afrekenen met Mitros Warmte BV?

Resultaten Bewonersenquête De Gravin Utrecht Zijn de WKO-problemen verholpen? Kunt u afrekenen met Mitros Warmte BV? Resultaten Bewonersenquête De Gravin Utrecht Zijn de WKO-problemen verholpen? Kunt u afrekenen met Mitros Warmte BV? Aanleiding Veel bewoners van De Gravin Utrecht hebben problemen ervaren met de WKO-

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Brand Loyalty

Onderzoeksopzet Brand Loyalty Onderzoeksopzet Brand Loyalty School: Avans Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Advanced Business Creation Klas: E-fase klas A Vak: Science School Docent: Arthur Rijkers Datum: 20-02- 13 Jorrik Branten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Particulier 2012, Zorg

Klanttevredenheidsonderzoek. Particulier 2012, Zorg Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Zorg Rapportcijfer Per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? Rapportcijfer

Nadere informatie

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc september 2009/ 19-10-2009 / P.1 / 19-10-2009 / P.1 Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Nadere informatie

De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport

De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport Samenvatting Onderzoeksvraag en methodebeschrijving Uit de situatieanalyses is naar voren gekomen dat er een verandering plaats vindt in het leefgedrag

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen?

Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Opdracht voor het vrije studiepunt Ysabel van der Meer 13117920 Meneer de Vos SLB 29

Nadere informatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie September 2011 Bregje Dijksterhuis (HvA) & Nina Vels (LBIO) Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Doel... 2 1.2 Onderzoeksvragen... 2

Nadere informatie

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010 Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de Nibud, 2010 Inleiding In dit rapport staan de resultaten beschreven van een peiling onder lezers van De Telegraaf over hun kennis en gedrag omtrent de. De

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

ONDERZOEK THUIS ACCU. 29 oktober 2015. Is Nederland klaar voor de thuis accu?! Auteur Y. Lievens. Panelleden ISO 26362 gecertificeerd

ONDERZOEK THUIS ACCU. 29 oktober 2015. Is Nederland klaar voor de thuis accu?! Auteur Y. Lievens. Panelleden ISO 26362 gecertificeerd ONDERZOEK THUIS ACCU Is Nederland klaar voor de thuis accu?! 29 oktober 2015 Panelleden ISO 26362 gecertificeerd Auteur Y. Lievens Onderzoek thuis accu De techniek gaat steeds meer vooruit en er blijven

Nadere informatie

Afnemersanalyse Methoden van Marktonderzoek

Afnemersanalyse Methoden van Marktonderzoek Afnemersanalyse Methoden van Marktonderzoek Commerciële Economie klas b Groep 0 woensdag november 00 Dit rapport is geschreven door: Frank Bergers s000 s000@student.hsleiden.nl David Bol s00 s00@student.hsleiden.nl

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

28-10-2015. Je kunt deze presentatie na afloop van de les downloaden.

28-10-2015. Je kunt deze presentatie na afloop van de les downloaden. Docent: Marcel Gelsing Je kunt deze presentatie na afloop van de les downloaden. Ga naar: www.gelsing.info Kies voor de map Eindopdrachten Download: Integrale eindopdracht Fase 1.pdf Les 1: fase 1 en 2

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis Onderzoeksrapport Effectmeting het Glazen huis Naam project Onderzoeksrapport Effectmeting Opdrachtgevers CityDynamiek Eindhoven Gemeente Eindhoven Opdrachtnemers Studenten Fontys Hogeschool Marketing

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

InkomensZekerheid. Bij arbeidsongeschiktheid van ondernemers

InkomensZekerheid. Bij arbeidsongeschiktheid van ondernemers InkomensZekerheid Bij arbeidsongeschiktheid van ondernemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011 Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage levensverzekeringen 2011 Rapportcijfer: per klantgroep 2010-2011 Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Uw verzekeringen vragen om een persoonlijk advies

Uw verzekeringen vragen om een persoonlijk advies Uw verzekeringen vragen om een persoonlijk advies Of het gaat om verzekeringen, hypotheken of de koop van uw woning, bij De Leeuw kunt u rekenen op onafhankelijk en deskundig advies. Onze experts helpen

Nadere informatie

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling.

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling. Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken Vrieling Adviesgroep Gewoon beter vrieling adviesgroep Vrieling Adviesgroep Enthousiast Onafhankelijk Betrokken Creatief Integer

Nadere informatie

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628 WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS P13628 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN CONCLUSIE WAARDE VAN ADVIES KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSOPZET CONCLUSIE CONCLUSIES DE WAARDE VAN ADVIES

Nadere informatie

VerzuimOplossingen. Flexibele oplossingen voor verzuimmanagement

VerzuimOplossingen. Flexibele oplossingen voor verzuimmanagement VerzuimOplossingen Flexibele oplossingen voor verzuimmanagement Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers.

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Campagneproject 2014 Slow Food Rijnzoet Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Probleemoriëntatie 4 Probleemdefinitie 4 Doelstelling 5 Hoofdvraag 5 Deelvragen

Nadere informatie

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Antwoorden Verbond van Verzekeraars

Antwoorden Verbond van Verzekeraars Antwoorden Verbond van Verzekeraars 1. PriceWise stelt grote verschillen vast, oplopend tot in het meest extreme geval 168%. Maar ook als je de meest extreme verschillen weglaat zie je dat premies binnen

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Juni 2011 Dit onderzoek is in opdracht van Nedasco door TeuwenSchouten in samenwerking met InFinance uitgevoerd. Samenvatting De meeste (70%) assurantietussenpersonen

Nadere informatie

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Jubileum / 21-4-2010 / P.1 / 21-4-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam April 2010

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen Werkinstructies voor de Volwassenen en Ouders 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in revalidatiecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Ouders over kindcentra

Ouders over kindcentra Ouders over kindcentra Oberon, september 2015 Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra? Kennen zij de gedachte achter Kindcentra2020? We besloten om het maar eens aan ze te vragen. Onderzoeksbureau Oberon

Nadere informatie

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK Hoe denken deelnemers en gepensioneerden over PPF APG en haar communicatie uitingen. 18 september 2014 Roel Lubberink MCD/ MI Conclusies: Deelnemers Hoge algemene tevredenheid

Nadere informatie

En uw financieel adviseur

En uw financieel adviseur U Vrijwel In deze brochure informeren wij u over de positie van de financieel adviseur En uw financieel adviseur Financiële producten kunt u aanschaffen met en zonder advies iedereen heeft één of meerdere

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2013

Belastingaangifte over 2013 Belastingaangifte over 2013 Rapportage 28 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 20.482 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 26 tot en met 28 maart 2014.

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli De weg naar het nieuwe pensioencontract Stichting Pensioenfonds OWASE 18 juli 2013 1/10/2014 Inhoud Samenvatting Conclusies Aanbevelingen Resultaten - per vraag

Nadere informatie