Marechaussee. vereniging oktober. Oekraïne. Manifestatie: Defensiebegroting. minder bezuinigen. Defensiepersoneel verdient beter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marechaussee. vereniging oktober. Oekraïne. Manifestatie: Defensiebegroting. minder bezuinigen. Defensiepersoneel verdient beter"

Transcriptie

1 Marechaussee vereniging oktober Oekraïne Inzet Kmar was beste keuze Manifestatie: Defensiepersoneel verdient beter Defensiebegroting minder bezuinigen blijft bezuinigen oktober

2 René Schilperoort Vicevoorzitter Marechausseevereniging Waardering Donderdag 17 juli werden Nederland en de rest van de wereld opgeschrikt door de vreselijke ramp met de MH17. Conclusies over wie verantwoordelijk is voor deze ramp mogen niet te vroeg worden getrokken. Alles wijst er echter op dat er menselijk handelen in het spel is dat gericht was op het neerhalen van dit passagiersvliegtuig. Iets wat aan deze ramp een extra duistere dimensie heeft toegevoegd. Het leed dat dit bij de nabestaanden heeft veroorzaakt en de wond die dit in de Nederlandse samenleving heeft geslagen is niet in woorden te vatten. Velen van ons kennen wel iemand die getroffen is door deze ramp. Ik betuig ook op deze plaats mijn medeleven met de nabestaanden en wens hen heel veel sterkte toe. Het terugbezorgen van de slachtoffers en hun persoonlijke bezittingen bij de nabestaanden en het achterhalen van de waarheid rond dit afschuwelijke drama is van groot belang voor de verwerking van het grote verlies dat door zo velen geleden is. Goed was het om de enorme gedrevenheid en betrokkenheid te zien van het Marechausseepersoneel. Direct toen er een beroep op hen werd gedaan om ongewapend in een levensgevaarlijk en onstabiel gebied de repatriëring van de slachtoffers en het onderzoek te ondersteunen stonden zij klaar en reisden af naar Oekraïne. Het personeel van de Koninklijke Marechaussee heeft daarmee opnieuw laten zien wat de meerwaarde van de KMar voor de Nederlandse samenleving is. Ik maak mij de tolk van het hoofdbestuur van de MARVER door daarvoor grote waardering en diep respect uit te spreken. Hoe de Marechausseevereniging betrokken is geweest bij het traject rond de inzet voor de repatriëringsmissie kunt u in een artikel verderop in ons verenigingsblad lezen. Prinsjesdag In de miljoenennota geeft de regering aan dat zij in 2015 weer geld beschikbaar stelt om de inkomens van het overheidspersoneel te laten meegroeien met de loonontwikkeling in de marktsector. Na een jarenlange nullijn is dat op zich een positief signaal en van belang voor de komende arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. De ruimte die dit echter gaat bieden voor het Defensiepersoneel is volstrekt onvoldoende. De rechtspositie, de werkgelegenheid, de inkomens en de arbeidsomstandigheden van het Defensiepersoneel zijn door minister Hennis en haar voorgangers jarenlang verwaarloosd. Zaken als een goed arbeidsvoorwaardenakkoord, verdere compensatie van de negatieve gevolgen van de WUL, het oplossen van het AOW-gat en de knelpunten rond de (militaire)pensioenen zijn dringend noodzakelijk. En dan heb ik het nog niet over een loonstijging die in lijn is met de loonontwikkeling in de markt. Om dat allemaal te kunnen realiseren is fors meer arbeidsvoorwaardengeld nodig! Het lijkt er in de miljoenennota misschien op dat Defensie er geld bij krijgt, maar niets is minder waar. Er is een paar jaar terug structureel 1 miljard euro bezuinigd. Dit jaar wordt er nog eens structureel 282 miljoen euro meer bezuinigd. Als er dan 50 miljoen bijkomt vanaf 2015 lijkt dat een trendbreuk omdat er niet nog meer wordt bezuinigd. Feitelijk wordt er echter alleen maar wat minder bezuinigd. De mooie woorden in de beleidsbrief kunnen niet verhullen dat er geen extra geld beschikbaar is gesteld voor het Defensiepersoneel. En dat is nu juist wat nodig is om u weer het vertrouwen te geven dat er echt sprake is van een trendbreuk. Omdat we deze bui aan zagen komen, hielden kaderleden van de Marechausseevereniging, de AFMP, de ABVAKABO, de VBM en de BBTV op de vrijdag voor Prinsjesdag een manifestatie op het Plein in Den Haag. Een eerste signaal aan Minister Hennis en de politiek dat er echt meer geld bij moet voor het defensiepersoneel. Binnenkort starten de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Ondanks dat ik in de Rijks- en Defensiebegroting onvoldoende ruimte zie om de door mij aangehaalde knelpunten goed op te kunnen lossen, hoop ik toch op een goed resultaat. Ik sluit echter niet uit dat er binnenkort een moment komt waarop de vereniging een beroep op uw actiebereid zal moeten doen om de Minister en de politiek duidelijk te maken dat het écht anders moet. 02 september maart oktober

3 inhoud Defensiebegroting De Marechausseevereniging is uitermate teleurgesteld in de defensiebegroting die op Prinsjesdag 2014 is gepresenteerd. Waar de minister rept van een trendbreuk kunnen wij die absoluut niet bespeuren. Er is, ondanks alle mooie woorden van de minister, volstrekt onvoldoende aandacht voor het personeel. Manifestatie: Defensiepersoneel verdient beter 08 Op 12 september hielden de AFMP, VBM, MARVER, ABVAKABO en BBTV in Den Haag de manifestatie DEFENSIEPERSONEEL VERDIENT BETER! Doel: de werkgever en de politiek een duidelijk signaal geven dat er snel een eind moet komen aan de jarenlange verwaarlozing van de arbeidsvoorwaarden in deze sector. #04 Inzet KMar in Oekraïne goede keuze 12 Op donderdag 17 juli stortte passagiersvlucht MH17 van Malaysia Airlines neer boven Oekraïne in een gebied waar een gewapend conflict gaande is. Onder de slachtoffers bevonden zich 196 Nederlanders. Nederland krijgt de leiding over de operatie en zal een grote groep mensen hiervoor moeten inzetten. Hoofdbestuur MARVER 16 Het is een goede gewoonte dat het hoofdbestuur van de vereniging in de eerste bijeenkomst na de jaarlijkse Algemene Vergadering, de functies en werkzaamheden verdeelt en het rooster van aftreden vaststelt. Hier treft u de opsomming aan van de personen die het hoofdbestuur vormen met bij elk een korte beschrijving. Verder in dit nummer: 18 Luisterend oor voor veteranen en partners 19 Hank Dussen (column) 21 Puzzel 22 Veteranenberichten 24 Geschiedenis Marechausseevereniging (serie) 26 Ledenvoordeel FNV 28 Werk en zwangerschap 29 Verjaardagsactie 30 Verenigingsnieuws 33 Computerhoek 34 Servicepagina Lidmaatschap Er kan een moment komen dat u uw MARVERlidmaatschap op moet zeggen, bijvoorbeeld omdat u een baan buiten Defensie heeft aanvaard. Houdt u dan rekening met de opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Voorbeeld: u zegt 15 januari op, het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 maart. Opzeggen van het lidmaatschap kan door een brief aan de MARVER, postbus 157, 3440 AD Woerden, of per marechausseevereniging.nl. Het volgende verenigingsblad verschijnt op 6 november Kopij aanleveren is mogelijk tot en met 13 oktober. Salarisbetaaldata: Vrijdag 24 oktober 2014, maandag 24 november 2014 (incl. eindejaarsuitkering) Cover: ANP / Pierre Crom oktober

4 werk en inkomen foto s Peter Roek en Rijksvoorlichtingsdienst (Valerie Kuypers) Defensiebegroting 2015: Minder bezu blijft bezuinigen De Marechausseevereniging is uitermate teleurgesteld in de defensiebegroting die op Prinsjesdag 2014 is gepresenteerd. Waar de minister rept van een trendbreuk kunnen wij die absoluut niet bespeuren. Eerdere bezuinigingen en reorganisaties worden doorgezet, hierop vindt geen bijstelling plaats. Er is, ondanks alle mooie woorden van de minister, volstrekt onvoldoende aandacht voor het personeel. 04 oktober 2014

5 inigen D e plannen in de defensiebegroting doen vermoeden dat Defensie er de komende jaren geld bij krijgt, maar niets is minder waar! Een paar jaar terug werd er één miljard euro op Defensie bezuinigd. In 2014 wordt er nog eens 282 miljoen euro extra structureel bezuinigd. Als er komend jaar 50 miljoen euro bij komt, betekent dat niet dat er geld bij komt, maar dat er alleen minder wordt bezuinigd. Alle eerder, door de Ministers Hillen en Hennis, aangekondigde bezuinigingen en reorganisaties gaan namelijk gewoon door. In 2016 belooft het kabinet dat Defensie er 150 miljoen bij krijgt, het jaar daarna oktober

6 werk en inkomen 100 miljoen euro. Maar wat is die belofte waard? Er vinden immers ieder jaar opnieuw begrotingsonderhandelingen plaats. En op 15 maart 2017 zijn er opnieuw verkiezingen. Dat zal allemaal van invloed zijn op de defensiebegroting die dan wordt opgemaakt. De defensiebegroting voor 2015 en de voornemens van het kabinet voor de jaren erna hebben wat de MARVER betreft daarom een hoog na ons de zondvloed gehalte in zich. de Mooie woorden van Hennis komen niet tot uitdrukking in de begroting Veel mooie woorden, maar In de Defensiebegroting wordt vooral ingezet op het verminderen van de afbraak van de operationele capaciteit van militaire eenheden. Er wordt in 2015 in ieder geval geen extra geld vrijgemaakt voor het personeel. Terwijl dat hard nodig is! De Koninklijke Marechaussee als organisatie is tijdens de eerdere bezuinigingen misschien redelijk ontzien. Het marechausseepersoneel echter staat net als al het andere defensiepersoneel al vier jaar op de nullijn en het arbeidsvoorwaardenakkoord is intussen al meer dan 565 dagen verlopen. De rechtspositie, de werkgelegenheid, de inkomens en de arbeidsomstandigheden van het Defensiepersoneel zijn door minister Hennis en haar voorgangers jarenlang verwaarloosd. Het Defensiepersoneel is door alle bezuinigingen op Defensie en overige overheidsmaatregelen in inkomen er fors op achteruit gegaan. Minister Hennis zegt keer op keer, ook in de beleidsbrief 2015, dat het militaire- en burgerpersoneel de spil Uit de defensiebegroting werd wel duidelijk: Defensiepersoneel verdient beter zijn en het hart van de Defensieorganisatie vormen. Het kostbaarste bezit en daarmee het belangrijkste kapitaal van de organisatie! Die terugkomende uitgesproken waardering voor het personeel dient naar de mening van de MARVER ook expliciet tot uitdrukking te komen in de Defensiebegroting. Een goed arbeidsvoorwaardenakkoord, verdere compensatie van de negatieve gevolgen van de WUL, het oplossen van het AOW-gat en de knelpunten rond de (militaire) pensioenen zijn dringend noodzakelijk. Er is dus fors meer geld nodig! Helaas worden de mooie woorden van de minister ook in 2015 weer niet vertaald in daden. In de Beleidsbrief voor 2015 wordt gesuggereerd dat er gewerkt wordt aan verbetering van de Personeelszorg, de Geneeskundige voorzieningen, verdere aanvulling van de voorraden voor inzet en de voorraad aan reserveonderdelen. De hiervoor gereserveerde bedragen zijn echter grotendeels pas ná 2015 in de meerjarenraming opgenomen en meestal gaat het dan om geringe bedragen. Bovendien betreft het hier deels afspraken die al eerder met de bonden zijn gemaakt. Er is dus niets nieuws onder de zon. Dit alles biedt de MARVER onvoldoende vertrouwen dat de echte knelpunten voor het personeel ook daadwerkelijk worden opgelost. Vertrouwens enquête In de afgelopen zomermaanden is door de AFMP en VBM een enquête onder het defensiepersoneel gehouden, die door meer dan 3000 defensie medewerkers is ingevuld. Daaruit blijkt dat 88,5 % van de geënquêteerden aangeeft weinig tot geen vertrouwen te hebben in de besluitvorming van de politiek over Defensie en bijna 60 % geeft aan geen vertrouwen te hebben in de top van Defensie. 85,5 % vindt dat de minister er (in het geheel) niet in geslaagd is om het vertrouwen bij het personeel het afgelopen jaar te vergroten. En het hoofdbestuur van de MARVER verwacht niet dat een enquête onder onze eigen leden op de genoemde punten tot een heel andere uitkomst zal leiden. Investeren is noodzaak Het is duidelijk dat ook onze leden zich grote zorgen maken. Niet alleen over hun inkomen, maar ook over de kwaliteit van de Defensieorganisatie. De grondwettelijke taken van Defensie en de omstandigheden waaronder die taken moeten worden uitgevoerd, vragen een krijgsmacht die als het er op aankomt slagvaardig kan optreden. Dit vraagt naast integer leiderschap en goed materieel dat onze leden blind kunnen vertrouwen op haar leiding en de besluiten die de politiek met betrekking tot Defensie maakt. De defensieorganisatie valt of staat met de mensen en hun loyaliteit aan de organisatie. Je vraagt aan defensiemedewerkers namelijk iets heel bijzonders; dat hij of zij bereid is zo nodig de eigen veiligheid (en het eigen leven) te riskeren voor de veiligheid (en het leven) van anderen. Maar jaren lang loyaliteit van de medewerkers vragen en daar als organisatie en politiek nauwelijks iets tegenover stellen heeft wel zijn prijs. Investeren in het herstel van vertrouwen, met specifieke aandacht voor zowel het inkomen, de personeelszorg, opleidingen als voldoende en adequaat materieel, zijn dus hoogst noodzakelijk. Die investering zien wij helaas niet terug in de Defensiebegroting. Bijzondere positie De MARVER heeft verder bedenkingen bij de opmerking dat Defensie meer aan wil sluiten bij het rijksbrede P&O beleid. Op een aantal punten kan dat misschien best goed zijn, maar het kan én mag niet zo zijn dat de bijzondere positie van de militair niet naar behoren gewaardeerd wordt. 06 oktober OKTOBER 2014

7 Het voornemen van Defensie om meer reservisten in te zetten valt bij de MARVER in slechte aarde. De MARVER is namelijk van mening dat reservisten bedoeld zijn voor specialistische functies en werkzaamheden die niet structureel binnen de KMar kunnen worden geborgd. Niet voor de vervanging van regulier werk tegen een mindere beloning. Internationale missies De politiek heeft torenhoge ambities en roept om het hardst dat Nederland mee moet doen aan missies en vredesoperaties. Maar door alle bezuinigingen van de afgelopen jaren wordt dat steeds moeilijker. De bij die ambities behorende financiële middelen worden niet gegarandeerd. Tekorten worden steeds opnieuw afgewenteld op het personeel. Of Nederland een internationale bijdrage levert is en blijft een politieke keuze. Maar het personeel mag van de politiek én de Defensieleiding verwachten dat de organisatie daarvoor dan voldoende geëquipeerd is. Wat de MARVER betreft dient de veiligheid en gezondheid van Defensiepersoneel bij uitzendingen zo goed mogelijk te worden gewaarborgd en altijd voorop te staan. Dat kan betekenen dat missies later kunnen starten dan de politiek wenselijk vindt of dat een missie moet worden beëindiging omdat onvoldoende capaciteit beschikbaar is om deze voort te kunnen zetten. Om internationaal een rol van betekenis te kunnen spelen zal er naar de mening van de MARVER méér geïnvesteerd moeten worden in Defensie. Veiligheid heeft zijn prijs Uit tal van onderzoeken blijkt dat het draagvlak onder de bevolking voor extra investeringen in Defensie hoog is. De huidige internationale spanningen zoals de situatie in de Oekraïne en in het midden oosten zijn daar debet aan. De politiek dient dat concreet te vertalen in meer geld voor Defensie en specifieke vertaling naar het personeel. De roep van commandant der strijdkrachten Middendorp dat er structureel meer geld naar Defensie moet is mooi, maar komt wat ons betreft veel té laat. De generaal zei tijdens een bijeenkomst Veel investeringen vinden pas plaats ná 2015 en zijn gericht op de operationele capaciteit van de Atlantische Commissie tegenover de NOS dat hij denkt dat de groeiende steun voor Defensie van korte duur is. Middendorp denkt dat zowel de mensen in de samenleving als in de politiek zich realiseren dat er een verandering moet komen bij Defensie, maar stelt wel dat het ijs dun is. Hij wil dat Nederland niet minder dan de NAVO-norm (2 procent van het bruto nationaal product) gaat uitgeven aan Defensie. Ook wat de MARVER betreft moet deze twee procent weer uitgangspunt worden. Pas dan zou de politiek weer op dezelfde manier eisen aan het defensiepersoneel mogen stellen als voor de bezuinigingen. Veel investeringen vinden pas ná 2015 plaats en zijn vooral gericht op operationele capaciteit en de concrete maatregelen tonen pijnlijk duidelijk aan dat hiermee de brede inzetbaarheid van de Krijgsmacht ons inziens nauwelijks zal toenemen. Investeren in personeel en vertrouwen is noodzaak. Veiligheid heeft zijn prijs, het defensiepersoneel verdient beter! Dat moeten politici zich goed realiseren. oktober OKTOBER

8 werk en inkomen foto s Peter Roek Manifestatie: Defensie-personeel verdient beter Op 12 september hielden de AFMP, VBM, MARVER, ABVAKABO en BBTV in Den Haag de manifestatie DEFENSIEPERSONEEL VERDIENT BETER! Doel: de werkgever en de politiek een duidelijk signaal geven dat er snel een eind moet komen aan de jarenlange verwaarlozing van de arbeidsvoorwaarden in deze sector. Om tien uur verzamelden zich grote groepen deelnemende kaderleden op het hoofdkantoor van de VBM en op de Frederikskazerne in Den Haag. Daar kregen ze een peptalk van AFMPvoorzitter Anne-Marie Snels. Ze meldde trots te zijn op de aanwezigen en hun bereidheid om vandaag mee te werken aan een signaal richting de werkgever. Dat is noodzakelijk, aldus Snels, want er staan zware onderhandelingen voor de deur. De politiek kan niet rekenen: er wordt gezegd dat er geld bij komt voor Defensie, maar men vergeet dat de Groeperen op Lange Voorhout Aangekomen op de Lange Voorhout kregen de deelnemers instructies over de manier waarop de mars naar het Plein zou worden gelopen. Het weer was prima, de sfeer uitstekend en de verstrekking van chocoladerepen een groot succes. Om de actievoerders op scherp te zetten bracht een doedelkrijgsmacht in het recente verleden een structurele bezuiniging van 1,3 miljard opgelegd heeft gekregen. Er komt dus geen geld bij, maar er gaat slechts minder geld af. Steun van Ton Heerts Ook FNV-voorzitter Ton Heerts sprak zijn steun uit in de vorm van een brief aan de deelnemers van de manifestatie. Daarin riep hij de vakbondsleden op door te zetten en Den Haag te laten weten dat ze er waren. Opnieuw is het nodig om de werkgever Defensie ervan te doordringen dat jullie als ruggengraat van Defensie recht hebben op goede arbeidsvoorwaarden. In Nederland en over de hele wereld elke dag klaar staan voor vrede en veiligheid verdient steun. Steun voor het nu stoppen met de nullijn, steun voor oplossing van de pensioenproblemen, steun voor goede arbeidsvoorwaarden en steun voor waardering en respect voor jullie werk. Loyaliteit kent zijn grenzen en die worden opnieuw opgezocht. Namens de gehele FNV en dus ruim 1,1 miljoen leden zeg ik jullie steun toe bij de acties, aldus Ton Heerts. 08 oktober 2014

9 van een sterke defensie is geen sprake meer De voorzitters konden zich helemaal vinden in de woorden van de Koning De verwaarlozing van het Defensiepersoneel ging de lookalike vorst aan het hart zakspeler een opwekkend stuk muziek ten gehore, waarin sommigen Mull of Kintyre meenden te herkennen. Protestmars Om even over twaalf ging de protestmars van de Lange Voorhout naar het Plein van start. Voorop liepen AFMPvoorzitter Anne-Marie Snels en VBMvoorzitter Jean Debie achter een groot spandoek met daarop de kernachtige samenvatting van hun boodschap: Defensiepersoneel verdient beter. Eenmaal op het Plein aangekomen werden de deelnemers door presentator Marga Miltenburg uitgenodigd plaats te nemen op de legergroene klapstoeltjes voor het podium. Aan de rechterkant daarvan bevond zich een groot scherm. Daarop was een compilatie van foto s van Defensiepersoneel te zien, voorzien van een kranten- of internetkop die verwees naar de verwaarlozing van hun arbeidsomstandigheden. Vorstelijke steunbetuiging Het welkomstwoord van mevrouw Miltenburg werd abrupt onderbroken door een opwindend muziekje dat de komst van een bijzondere gast aankondigde. Tot hun verbazing zagen de deelnemers ineens koning Willem- Alexander uit een auto stappen en over een 55 meter lange loper naar het podium schrijden. Daar nam hij plaats op een troon en begon een alternatieve Troonrede voor te lezen. Kern van zijn betoog was dat het hem zeer aan het hart ging dat de arbeidsvoorwaarden van het Defensiepersoneel al jarenlang werden verwaarloosd en dat daar snel een eind aan moest komen. Tot op het bot uitgekleed De vorst liet weten met weemoed terug te denken aan zijn eigen diensttijd. Was in de tijd dat ik actief diende bij de Marine nog sprake van een sterk Defensieapparaat, nu is daar volstrekt géén sprake meer van. Het Defensieapparaat is tot op het bot uitgekleed. En ik weet waarover ik spreek. De afgelopen tien jaar is er 2 miljard euro op Defensie bezuinigd, zijn er arbeidsplaatsen vervallen en meer dan reorganisaties geweest. Ook nu wordt er nog volop bezuinigd. Dat brengt voor veel Defensiemedewerkers baan- en inkomensonzekerheid met zich mee. Dat heeft er toe geleid dat er onvoldoende personeel beschikbaar is, doordat veel personeel de organisatie heeft verlaten. Er wordt een onevenredig zwaar beroep op u gedaan. En niet alleen op u, ook op uw thuisfront. Daarnaast is veel materieel verkocht en is er onvoldoende reservematerieel beschikbaar waardoor u uw werk niet naar behoren kunt uitvoeren. Ook uw kleding, en ik weet dat u vandaag speciaal voor mij uw mooiste uniform hebt aangetrokken, laat véél te wensen over. De leden van de MARVER waren ook goed vertegenwoordigd Over de Personeelszorg bij Defensie maak ik mij ook grote zorgen, terwijl u die zorg verdient en hard nodig heeft. De forse bezuinigingen de afgelopen jaren tasten de veiligheid van Nederland, de Nederlanders én het Defensiepersoneel aan. En heeft bovendien ons voortzettingsvermogen enorm beperkt en onze internationale positie verzwakt. We spelen nauwelijks meer een rol op het internationale speelveld, dat kan ook niet als Nederland in plaats van de afgesproken 2% van het bruto binnenlands product (bbp) maar 0,87% van het bbp aan Defensie besteedt. Krokodillentranen Het lot van het Defensiepersoneel ging de koning zozeer aan het hart, dat hij niet terugschrok voor een paar stevige politieke uitspraken: Minister Hennis zei onlangs in een interview: We zijn naïef geweest. Ook haar voorgangers huilen nu krokodillentranen, terwijl zíj verantwoordelijk waren voor de miljardenbe- oktober

10 werk en inkomen Minister, houdt u nu eindelijk eens wel aan uw afspraken! al twee keer een toezegging gedaan om een voorstel aan de vakbonden voor te leggen. Dat is nog steeds niet gebeurd. Minister, houd u nu eindelijk eens wel aan uw afspraken! zuinigingen de afgelopen jaren. Defensie was voor politici altijd een makkelijke bezuinigingspost. Terwijl uit recent onderzoek blijkt dat veel landgenoten vinden dat er niet langer bezuinigd mag worden op Defensie maar dat er geld bij moet. Het draagvlak onder de bevolking voor Defensie en haar medewerkers is groot. Ook mijn waardering voor u is bijzonder groot. Politici moeten zich dus niet langer verschuilen en hun verantwoordelijkheid nemen. Het is ongebruikelijk, maar ik maak als koning van de gelegenheid gebruik om dit Kabinet en deze minister op de vingers te tikken! Boter bij de vis Het wordt tijd voor boter bij de vis, aldus Willem-Alexander, speciaal voor u. Er moet door politici weer geïnvesteerd worden in Defensie én het Defensiepersoneel. Ik doe dus een dringend beroep op dit Kabinet én in het bijzonder op minister Hennis. Zorg dat er méér geld naar Defensie gaat. En niet alleen naar materieel, maar juist ook naar het personeel. Tegen minister Hennis en de top van Defensie zou ik willen zeggen: Ga voor uw manschappen staan. Luister naar uw personeel en neem hun gegronde klachten serieus. AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels en VBM-voorzitter Jean Debie lieten weten het roerend met Zijne Koninklijke Hoogheid eens te zijn. Snels: Defensie- medewerkers zitten al vier jaar op de nullijn. Al die tijd is er geen cent bijgekomen in hun portemonnee. De prijzen zijn wel gestegen, dus in koopkracht is men er fors op achteruitgegaan. Ook zijn door de bezuinigingen op Defensie allerlei versoberingen doorgevoerd in de bedrijfsvoering, zoals minder oefeningen. Daardoor krijgt het personeel aan het einde van de maand ook minder geld in zijn portemonnee. Ook krijgen zij nog eens de gevolgen van allerlei kabinetsmaatregelen over zich heen, zoals stijgende zorgkosten, dalende huizenprijzen, hogere huren, hogere lokale lasten en afbrokkelende pensioenen. Koopkrachtdaling door WUL Jean Debie: De militair is uitgezonderd van de Zorgverzekeringswet en kent geen vrije artsenkeuze, hij is verplicht om gebruik te maken van de militaire gezondheidszorg. Door deze uitzondering kortte het Ministerie van Financiën het loon van de militairen met 4,7% door de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL). Het ministerie van Financiën hield schandalig genoeg geen rekening met de bijzondere positie van de militair. De Wet Uniformering Loonbegrip betekende voor veel militairen dus 4,7% minder loon. Defensie compenseerde dat deels, maar de achteruitgang in loon bleef -1,5%. Wij vinden dat dit volledig en structureel moet worden gecompenseerd. De Minister heeft De aanwezige kaderleden luisterden aandachtig naar de woorden van de Koning Afbrokkelen militair pensioen Anne-Marie Snels: Pensioen is uitgesteld loon. Er is door dit Kabinet fors bezuinigd op de pensioenen. Dat heeft gevolgen voor militairen en burgers. En daarbij wordt de eindloonregeling van militairen heel hard aangepakt. De nieuwe voorstellen van Staatssecretaris Kleinsma gaan er verder toe leiden dat pensioenfondsen hogere financiële buffers op moeten bouwen. Als die plannen doorgaan leidt er dat toe pensioenen jarenlang niet geïndexeerd kunnen worden. Dat is slecht voor de portemonnee van de ouderen van nu, want dat betekent inkomensachteruitgang. Maar dat is óók slecht voor jongeren. Ook hun pensioen wordt niet geïndexeerd waardoor zij later een fors lager pensioen hebben. Wat ons betreft kunnen die plannen dus bij het oud vuil worden gezet. De politiek moet sociale partners de tijd, de ruimte én de middelen geven om tot fatsoenlijke oplossingen te komen. Daarvoor moet óók minister Hennis zich, als werkgever van het Defensiepersoneel, hard maken. Ook de militair heeft recht op een goede oudedagsvoorziening! Verplicht leeftijdsontslag Jean Debie: Het kabinet en deze minister houden op geen enkele wijze rekening met de bijzondere positie van de militair, zijn verplicht leeftijdsontslag en het ontstaan van een AOW-gat van twee jaar. Militairen moeten verplicht met 60 jaar met leeftijdsontslag, de UKW, vanwege de aard van het werk. Boven 60 jaar wordt het werk fysiek en mentaal haast onmogelijk. Militairen 10 oktober 2014

11 bram en René van de marechaussee Tekst: Johan de Rooij Tekeningen: Erwin Suvaal hebben dan een veel lager inkomen en bouwen na hun UKW nog maar beperkt pensioen op. De VN-regels zeggen dat je na je 55e niet meer uitgezonden mag worden. De regering veronderstelt dat je dan maar gaat werken om je inkomen en je pensioen aan te vullen. Of je op je 60ste nog zo makkelijk aan een baan komt? Er zijn werklozen, en werkgevers bieden oudere werkzoekenden nauwelijks kansen! Het Ministerie van Financiën legt Defensie voor elke militair die met UKW is een strafheffing op. Dit kost defensie jaarlijks 160 miljoen euro, oplopend naar 170 miljoen in Dit is voor het kabinet eigenlijk broekzak-vestzak. Wij vinden dus dat deze 160 miljoen vrij moet komen voor de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Hiermee kan onder andere het AOW-gat deels worden gecompenseerd. AOW-gat Anne-Marie Snels: Ah ja, het AOW-gat. Omdat militairen verplicht met UKW moeten krijgen ze allemaal te maken met een fors AOW-gat. Een AOW-gat van twee jaar betekent een inkomensverlies van De huidige overbruggingsregeling is wat ons betreft Het leuke gaat er vanaf» Ook kaderleden van de MARVER waren goed vertegenwoordigd op de manifestatie. Collega s Kösters en Bakker leggen uit waarom ze zijn gekomen. Wachtmeester Ivo Kösters: De werkdruk is hartstikke hoog en er staat niets tegenover, ook geen waardering. Ze willen dat we steeds meer met minder collega s doen, en dat werkt niet. Het is bovendien moeilijk rondkomen. Van veel collega s hoor ik dat ze het krap hebben en ze hun huis niet kunnen betalen. Zijn collega Gert Bakker springt hierop in: De WUL heeft erin gehakt. Zeker nu moet je steeds berekenen of je nog iets leuks kunt gaan doen. Ivo: Het is keihard afzien, met veel verplaatsingen maar daar zien we weinig voor terug. Zo is het eten wat je dan krijgt slecht. Alles bij elkaar gaat het leuke op die manier er wel vanaf. volstrekt onvoldoende. De werkgever heeft ruim twee jaar lang geweigerd met ons te praten over een oplossing voor dit probleem. Nu gaan we praten, maar ondertussen gaat de rechtszaak die we hebben aangespannen gewoon door. We houden de druk op de ketel. Serieuze waarschuwing Jean Debie: De werkgever, de minister én de politiek moeten deze manifestatie als een serieuze waarschuwing beschouwen. We gaan lastige onderhandelingen in, over o.a. de arbeidsvoorwaarden, pensioenen, het AOW gat en de UKW. Daar moet de werkgever daadwekelijk wat te bieden hebben. Anne-Marie Snels: Zo niet, dan gaan we onze leden informeren en raadplegen. Dat doen we het liefst met álle Defensievakbonden. Maar onze twee centrales organiseren wel ¾ van de vakbondsleden, dat moeten de werkgever én de Minister zich goed realiseren. En boeken we geen succes, dan is deze manifestatie vandaag de opmaat naar verdere acties. Onze achterban is de Koekamp (manifestatieterrein t.o. het Malieveld, 26 mei 2011) nog niet vergeten! oktober

12 werk en inkomen Tekst René Schilperoort en Jos van Nieuwenhuizen foto s ANP / Pierre Crom Inzet KMar in Oekraïne was goede keuze Op donderdag 17 juli stortte passagiersvlucht MH17 van Malaysia Airlines neer boven Oekraïne in een gebied waar een gewapend conflict gaande is. 298 mensen kwamen hierbij om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 196 Nederlanders. Nederland is geschokt en al snel wordt duidelijk wat voor een ingewikkelde situatie is ontstaan. Bergen en identificeren van slachtoffers en onderzoek naar de oorzaak zijn op dat moment de prioriteiten. Nederland krijgt de leiding over de operatie en zal een grote groep mensen hiervoor moeten inzetten. Het kabinet maakt al snel bij monde van premier Rutte wereldkundig dat zij een politiemacht naar Oekraïne willen sturen, samengesteld uit de meest getroffen landen. Deze VN-politiemacht moet de onderzoekers in het rampgebied van vlucht MH17 (zoals forensische opsporing, luchtvaartautoriteiten) en het rampgebied zelf beveiligen om op deze manier een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de oorzaak van de ramp mogelijk te maken. De beste keuze Dit bericht was aanleiding voor vicevoorzitter van de Marechausseevereniging René Schilperoort om aan tafel te gaan met zijn collega s binnen FNV Veiligheid van de Nederlandse Politiebond (NPB) en de AFMP. Het belang van het bergen van alle slachtoffers en het onderzoek naar de oorzaak van de ramp werd uiteraard door alle betrokkenen onderschreven. Maar de vraag die door ons natuurlijk wel werd gesteld was: Hoe wordt de veiligheid van de leden van onze verenigingen die naar dit oorlogsgebied gestuurd gaan worden zo goed mogelijk gewaarborgd?. Er was al snel consensus bij de drie bonden over de te volgen koers. Vanaf het begin af aan was voor ons duidelijk dat de Marechaussee de beste keuze was voor deze missie. In Nederland hebben we een politiemacht en een krijgsmacht. Beide met eigen kwaliteiten en inzetmogelijkheden. De Marechaussee is een organisatie die de kwaliteiten verenigt die zowel bij de politie als bij defensie te vinden zijn. Een politiemacht met een militaire status en achtergrond. De Marechaussee beschikt over personeel dat getraind is en de ervaring heeft om politietaken en object- en persoonsbeveiliging te verrichten onder bijzondere 12 oktober 2014

13 Onbewapend optreden gaf de beste waarborg voor veiligheid omstandigheden zoals in onstabiele gebieden als Oekraïne. Zij kunnen door hun militaire opleiding en training als het moet ook direct opschalen naar een hoger geweldsspectrum, aldus Schilperoort. Voor alle bonden van FNV Veiligheid was wel van belang dat voorkomen zou worden dat onze leden die deel uitmaken van de VN-politiemacht speelbal worden van de politieke belangen van de strijdende partijen in de regio. Een duidelijk mandaat en brede internationale steun waren daarvoor van essentieel belang. Ter ondersteuning Dit standpunt van de MARVER en de andere bonden van FNV Veiligheid heeft er aan bijgedragen dat het kabinet besloten heeft om marechaussees toe te voegen aan de missie om de groep onderzoekers te ondersteunen. Uit een gesprek met de Commandant KMar Hans Leijtens en de briefing die de bonden van de Commandant der Strijdkrachten (CDS) Tom Middendorp kregen bleek dat de marechaussee op korte termijn met 40 personen het onderzoek van het LTFO zou gaan ondersteunen vanwege hun kennis en ervaring met het opereren in oorlogsen missiegebieden. sees niet anders dan ongewapend het gebied in gaan. Dat was een beduidend andere inzet dan waarover door premier Rutte gesproken was in de berichten over een gewapende politiemissie waar tot op dat moment sprake van was. Schilperoort legt uit: Uiteraard waren wij niet zonder zorgen toen we dit hoorden. Je stuurt je mensen een gebied in waar oorlog wordt gevoerd. Duidelijk was namelijk dat er sprake is van meerdere groepen separatisten waartussen weinig communicatie plaatsvind. Op het moment dat het gewapende geweld op één plaats escaleerde, kon het zomaar gebeuren dat er op meerdere plaatsen in het wilde weg werd geschoten. Onze leden moesten daar aan het werk in het rampgebied begeleid door tot op de tanden bewapende separatisten zonder zichzelf te kunnen verdedigen. De CDS heeft ons echter aangetoond dat er in de toenmalige situatie het maximale werd gedaan als het gaat om de veiligheid van de mensen in het gebied. Risico s zullen er altijd zijn aan een inzet in oorlogsgebied. Wij willen echter dat deze risico s zoveel mogelijk worden ingeperkt. De situatie was echter fragiel en bleek ook snel te kunnen veranderen. De CDS gaf aan dat er rekening werd gehouden met verschillende scenario s. De strategie die gehanteerd werd is dat dagelijks een beoordeling plaatsvindt door zowel de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) als de commandant ter plaatse. Op basis van de beschikbare informatie en contacten in het gebied werd beoordeeld of het verantwoordt was om die dag het gebied in te gaan of niet. Als daar ook maar enige twijfel over was zou dat niet gebeuren. De commandant ter plaatse, kolonel Cees Kuijs, had daarin altijd het laatste woord. De informatie die aan ons verstrekt is door Defensie heeft mij er voldoende van kunnen overtuigen dat ongewapend Onbewapend enige optie De marechaussees zouden gaan werken onder de vlag van de OVSE. De organisatie die al sinds het uitbreken van het conflict in het oorlogsgebied aanwezig is en tussen de partijen probeert te bemiddelen. Zij vallen daardoor onder dezelfde diplomatieke bescherming als de waarnemers van de OVSE en de mensen van het LTFO (landelijk team forensische opsporing) die het onderzoek op de rampplek deden. De leden van dat team waren al een week onder dezelfde diplomatieke bescherming in het rampgebied aan het werk. Om die reden konden de marechausoptreden op dat moment de beste waarborg gaf voor onze leden om zo veilig mogelijk te kunnen werken in die bijzondere situatie, vertelt Schilperoort. En nu Vanaf het begin was duidelijk dat het de bedoeling was om zo snel mogelijk met een zo groot mogelijke groep mensen in het gebied te gaan zoeken. De groep van 40 marechaussees die kort na de ramp naar het oorlogsgebied werden gestuurd zou zo snel mogelijk worden uitgebreid. Ruim 100 marechaussees stonden daarvoor klaar om op afroep richting Oekraïne te vertrekken. Een deel van hen heeft het onderzoeksteam in Oekraïne ook daadwerkelijk versterkt. Helaas verslechterde de veiligheidssituatie kort nadat er daadwerkelijk onderzoek door het team op de rampplek gedaan kon worden dusdanig dat de missie moest worden opgeschort. Het onderzoeksteam heeft laten weten dat het noodzakelijk is terug te gaan voor verder onderzoek zodra de veiligheidssituatie voldoende is verbeterd. Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) H Het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) is een team van specialisten op het gebied van forensische opsporing en slachtofferidentificatie op omvangrijke en complexe plaatsen delict. Het LTFO is erop gericht om te kunnen werken op de plaats van een ongeval, ramp, crisis of terroristische aanslag, waarbij alles uit de kast moet, een zogenaamde calamiteiten-plaats delict (pd). Het LTFO heeft op de pd twee hoofdtaken: de forensische opsporing, gericht op daderschap en het vaststellen van de aard en de oorzaak, en de berging en identificatie van eventuele slachtoffers. oktober

14 werk en inkomen OVSE» De OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) is een organisatie die de samenwerking tussen haar vijfenvijftig lidstaten op militair, economisch en humanitair gebied wil bevorderen. Internationaal wordt de organisatie aangeduid als OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe). De OVSE heeft waarnemers ingezet in het rampgebied om te bemiddelen tussen alle partijen. Rechtspositie Waar normaal genomen bij een missie de rechtspositie voor het personeel vooraf wordt geregeld en er tijd is daar goede afspraken over te maken met de werkgever, ontbrak daarvoor in deze situatie de tijd. De impact van de vliegramp was echter zo groot, dat daarvoor ook geen lange discussies met de werkgever nodig waren. De eerste groep van 40 marechaussees ging nog op weg op basis van een ontheffing van de werk en rusttijdenregeling Defensie en een vergoeding voor meerdaagse activiteiten. Voordat de tweede groep marechaussees vertrok was de missie naar de Oekraïne door de Hoofd Directeur Personeel al aangewezen als een missie die valt onder de VVHO. Belangrijk, want daardoor werden alle voorzieningen die afgesproken zijn in de veteranenwet (met uitzondering van de veteranenstatus) voor al het personeel van kracht dat aangewezen was en mogelijk nog wordt voor inzet voor deze missie. Daarnaast betekent die aanwijzing dat er tevens sprake is van een betere financiële vergoeding. De Marechausseevereniging waardeert de snelheid waarmee dit deze keer door de werkgever werd geregeld. Leden MARVER automatisch gedekt in Oekraïne» Leden van de MARVER die werden en worden ingezet in het onderzoek naar de vliegramp in Oekraïne hoeven zich geen zorgen te maken of zij verzekerd zijn bij een ongeval. De MARVER en de DFD denken met hen mee. Naast de reguliere ongevallenverzekering van de Marechausseevereniging die ook geldig is tijdens een uitzending is ook het uitzendcertificaat van de MARVER en DFD van kracht. Normaal gesproken moet deze enige tijd van tevoren worden aangevraagd. Vanwege de bijzondere aard van de inzet in Oekraïne is echter besloten om dekking aan de uitgezonden leden van de Marechausseevereniging te bieden zonder dat er eerst een certificaat moet worden aangevraagd. DFD en de Marechausseevereniging hopen op deze manier een bijdrage te leveren aan het bijzondere karakter van deze inzet. 14 oktober 2014

15 Of ik dezelfde auto wil als deze total loss is... 8% korting via Marver Uw auto is uw trots bezit. Of u ziet m puur als een handig vervoermiddel. U kunt niet zonder, of juist wel. Voor iedereen vertegenwoordigt de auto een andere waarde. Daarom kunt u bij Univé kiezen uit verschillende all risk verzekeringen. Neem de All Risk Plus. De meest gekozen all risk autoverzekering. Onder andere met 1 jaar Nieuwwaardegarantie, gratis vervangende auto en bij schade regelen wij een uitstekende schadehersteller. Via Marver ontvangt u ook nog eens 8% korting op uw autoverzekering. Kijk op unive.nl/afmp-marver of kom langs bij een vestiging bij u in de buurt. Hoe All Risk wilt u het hebben? oktober

16 Vereniging Hoofdbestuur Marechausseevereniging Het is een goede gewoonte dat het hoofdbestuur van de vereniging in de eerste bijeenkomst na de jaarlijkse Algemene Vergadering, de functies en werkzaamheden verdeelt en het rooster van aftreden vaststelt. Op 1 augustus 2014 kwam het bestuur bijeen en hieronder treft u de opsomming aan van de personen die het hoofdbestuur vormen met bij elk een korte beschrijving. Voorzitter Ton de Zeeuw Ton is sinds 29 mei 2008 voorzitter van het hoofdbestuur, nadat hij daarvan al eerder lid was geworden. Hij was tot dan werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee en verruilde zijn baan voor die van fulltime bestuurder. Hij is namens de vereniging deelnemer in de Algemene Vergadering (AV) van FNV Veiligheid en van daaruit lid van het bestuur van FNV Veiligheid. Daarnaast is Ton de Zeeuw actief in het bestuur van de Europese koepel van bonden: Euromil. Meer specifiek zal hij zich het komend jaar bezig houden met de beschouwing samenwerking AFMP/MARVER, het onderzoek voortzetten of beëindigen lidmaatschap aan de vakcentrale FNV. Ten slotte vult hij de voor de Marechausseevereniging bestemde zetel in het bestuur van de Stichting Van Houten. Zijn aftreden is bepaald in Vicevoorzitter/algemeen secretaris, onderhandelaar voor de MARVER en de AFMP René Schilperoort René is sinds 28 mei 2009 lid van het hoofdbestuur. In 2012 verliet hij de Koninklijke Marechaussee en trad aan als full time bestuurder en werd de onderhandelaar in het formele overleg met Defensie voor zowel de MARVER als de AFMP. Ook hij is deelnemer in de AV FNV Veiligheid en lid van het bestuur. René Schilperoort vertegenwoordigt de MARVER in de structuur van Euromil. Meer specifiek neemt hij op zich de communicatie binnen de vereniging en de activiteiten in het kader van PTTC/ IGO in relatie tot de leden, voor zijn rekening. Zijn aftreden is bepaald in Tweede secretaris Wim van Broeckhuijsen Wim is sinds 27 mei 1988 lid van het hoofdbestuur; eerst vanuit zijn baan bij de Koninklijke Marechaussee, later vrijgesteld en weer later tijdens FLO en gepensioneerd zijnde. Hij was de redacteur van het verenigingsblad en vanaf oktober 2001 vervult hij zijn huidige functie van tweede secretaris. Sinds 2014 is hij erelid van de vereniging. Vanwege de werkbelasting van de algemeen secretaris neemt hij een belangrijk deel van diens dagelijkse werkzaamheden voor zijn rekening waar het gaat om het hoofdbestuur en het Kaderberaad. Hij is ook deelnemer in de AV van FNV Veiligheid. Meer specifiek richt hij zich op vernieuwing van de verenigingsstructuur en de samenwerking met de AFMP. Hij is actief bezig met het bundelen van het historisch verenigingsarchief en de geschiedschrijving van de vereniging. Zijn aftreden is bepaald in oktober 2014

17 Penningmeester/tevens penningmeester van het Fonds Sociale Zorg (FSZ) Roel Ridders Roel is vanaf 2011 lid van het hoofdbestuur na eerder een periode lid te zijn geweest van het bestuur FSZ werd hij in 2011 ook de voorzitter daarvan. In 2013 verruilde hij die functie met die van algemeen penningmeester en is dan volgens de statuten tevens de penningmeester van het bestuur FSZ. Hij heeft in 2014 de organisatie KMar met FLO verlaten. Hij is een van de twee vertegenwoordigers van het hoofdbestuur in het Algemeen Bestuur van de AFMP. Meer specifiek richt zijn belangstelling zich op de verenigingsstructuur van de MARVER en zal hij zich bezig houden met de beschouwing samenwerking AFMP/MARVER. Zijn belangstelling betreft EUROMIL en het politiebestel. Zijn aftreden is bepaald in Lid hoofdbestuur Lex Brouwer Lex werd in 2012 benoemd in het hoofdbestuur. Hij is actief dienend als districtsadjudant in het district West. Hij vertegenwoordigt het hoofdbestuur, als een van de twee leden, in het Algemeen Bestuur van de AFMP. Daarnaast houdt hij zich bezig met de herinrichting en het bijhouden van het Beleidsstuk Positie en Beleid van de Marechausseevereniging. Zijn verdere belangstelling betreft onder meer de Medezeggenschap bij Defensie. Zijn aftreden is bepaald in Lid hoofdbestuur/tweede penningmeester Ellen Bonhof Ellen werd in 2013 formeel benoemd in het hoofdbestuur na een jaar te hebben meegedaan in een kennismakingtraject voor een jonge bestuurder. Zij is actief dienend bij de grensbewaking van het District Schiphol. Ook neemt zij deel in de algemene vergadering van FNV Veiligheid. Daarnaast zal zij optreden als coördinator van de contactpersonen Fonds Sociale Zorg bij de fracties. Haar aftreden is bepaald in Lid hoofdbestuur David Goudzwaard David werd dit jaar in de 114e Algemene Vergadering benoemd tot lid van het hoofdbestuur. Hij is actief dienend bij de brigade Zuid Holland in District West. Binnen het hoofdbestuur zal hij zich bezig houden met activiteiten in het kader van PTTC/IGO in relatie tot de leden. Daarnaast is hij deelnemer in de algemene vergadering van FNV Veiligheid. Zijn aftreden is bepaald in Lid hoofdbestuur Sven Schuitema Sven werd ook dit jaar in de 114e Algemene Vergadering benoemd als lid van het hoofdbestuur. Hij is actief dienend bij het District Schiphol. Hij zal zich in het hoofdbestuur bezig houden met de communicatie en de vernieuwing van de verenigingsstructuur. Daarnaast is hij deelnemer in de algemene vergadering van FNV Veiligheid. Verder zal hij optreden als vertegenwoordiger van de MARVER in de structuur van EUROMIL. Zijn aftreden is bepaald in Lid hoofdbestuur/voorzitter Fonds Sociale Zorg Theo Wielens Theo werd dit jaar in de 114e Algemene Vergadering benoemd als lid hoofdbestuur. Als volwaardig lid hoofdbestuur ligt de nadruk van zijn activiteiten op het leiden van het bestuur FSZ. Hij is daarmee een van de twee formele vertegenwoordigers vanuit het FSZ in het hoofdbestuur. Zijn aftreden is bepaald in 2019.» In de 114e Algemene Vergadering van 18 juni 2014 werd een tiende lid in het hoofdbestuur benoemd: Martine van der Linden Scherff. Zij heeft tijdens de eerste vergadering van het hoofdbestuur op 1 augustus 2014 laten weten voor haar zelf ook verrassend snel een functie buiten de Koninklijke Marechaussee te zullen aanvaarden. Na de afronding van een studie bleek die organisatie haar geen adequate functie te kunnen bieden. Omdat zij op redelijk korte termijn de organisatie zal verlaten zal zij het lidmaatschap van de Marechausseevereniging beëindigen en daarmee vervalt de grond om lid te kunnen zijn van het hoofdbestuur. Met teleurstelling en begrip heeft het hoofdbestuur deze mededeling aanvaard en wenst Martine alle goeds met deze snelle carrière ontwikkeling. oktober

18 veteranen Tekst alex groothedde Luisterend oor voor veteranen en partners Oud-militairen, actieve militairen en ook post-actieve en actieve politiemedewerkers kunnen met werkgerelateerde vragen terecht bij het Sociaal Juridisch Loket (SJL). Ook hun partners zijn er welkom. Het SJL is onafhankelijk en gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie. Hoe gaat dat allemaal in zijn werk? We vragen het aan één van de gezichten van het SJL: Serife Hökelekli. Het SJL is een initiatief van BNMO en vakbonden AFMP, NPB en MARVER (FNV Veiligheid), en de ACOM en ACP. Het SJL is gevestigd bij De Basis in Doorn en wordt ondersteund door het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg). Sociaal juridisch raadsvrouw Serife Hökelekli is sinds maart 2013 het aanspreekpunt van het SJL, naast haar onlangs begonnen collega Heleen Steneker. Serife weet als geen ander wat er aan hulpvragen speelt. In veel gevallen gaan ze over ereschuld, voorzieningen, arbeidsongeschiktheidsuitkering en het militair invaliditeitspensioen (MIP). Serife: Bij het MIP spelen vragen als: wat gebeurt er als ik mijn AOW krijg? Of: kan het MIP worden verhoogd nu mijn gezondheid verslechtert? Standaardvragen worden meteen beantwoord. Meestal zijn de vragen echter wat ingewikkelder. Er is vaak meer aan de hand dan de juridische vraag alleen, waardoor het niet zinvol is om meteen door te verwijzen. Dat kan PTSS zijn of een ander missiegerelateerd probleem. Serife: Dan klinkt tijdens het gesprek bijvoorbeeld frustratie of boosheid door. In zo n geval wil ik eerst een beeld krijgen waar iemand staat. Ik laat de vraag dan rusten in verband met de frustratie van dat moment en zoek uit wat er eerst nodig is aan hulp. Dat kan een maatschappelijk werker zijn. Soms neem ik daar zelf contact mee op. Ook voor partners Voor militairen die kampen met negatieve gevolgen van het werk zijn er regelingen en instanties. Maar partners en andere gezinsleden hebben net zo goed behoefte aan erkenning van de extra lasten waar zij vaak ongewild mee worden geconfronteerd. Het Sociaal Juridisch Loket biedt in ieder geval altijd een luisterend oor. Neem de partner van een veteraan met PTSS die het SJL belde. Vanwege zijn dienstverbandaandoening functioneerde hij in zijn werk niet meer, daarnaast was hij thuis niet meer de oude en had hij veel schulden. Zijn partner belde met de vraag wat zij kon doen om beslaglegging te voorkomen en of zij financieel hulp konden krijgen. Ik heb deze casus opgepakt met het Veteranenloket, die een casemanager stuurde om naar het financiële gedeelte te kijken. Mij viel op dat ook de partner van de veteraan hieronder leed. Aan haar stem merkte ik dat zij erg emotioneel was. Zij voelde zich machteloos. Ik vroeg haar hoe het met haar ging, of zij ook wel aan haarzelf dacht, en of zij dit allemaal wel kon handlen. Zij brak toen en gaf aan het niet meer aan te kunnen. Ik vertelde haar dat zij nu ook zelf hulp moest zoeken. Daarom heb ik gekeken naar mogelijkheden voor een maatschappelijk werker. Zij voelde zich hierna natuurlijk niet weer meteen goed, maar vond het wel erg fijn dat ook 18 oktober 2014

19 column SJL in cijfers»in het eerste halfjaar van 2014 zijn er 304 vragen en 83 vervolgvragen gesteld aan het SJLoket. Hiervan was 16 % een zorgvraag. Bijna 40 % van de vragen zijn PTSS gerelateerd. Vragen kwamen voor 56% binnen per telefoon, 25% per mail, 12% via de website en nog enkele per brief en via persoonlijk contact (55). 93% van de cliënten is afkomstig van Defensie en 95% is postactief. In 7% van de gevallen is er sprake van een zorgvraag; in bijna alle gevallen worden deze mensen begeleid naar maatschappelijk werk. iemand naar haar vroeg en gezien werd dat het met haar ook niet goed ging. Zelfredzaamheid Alle vragen komen rechtsreeks binnen of via het Veteranenloket. Ook komt het voor dat een maatschappelijk werker een cliënt heeft met een juridisch probleem en aanklopt bij het SJL. Het SJL bestudeert vervolgens de vraag, geeft advies en informatie en begeleidt de veteraan zo nodig naar de juiste instantie. Serife: Ook wijzen we veteranen op hun rechten en plichten en op mogelijke oplossingen voor de vraag. Vaak kunnen ze na een gesprek met iemand van ons zelf verder. In sommige gevallen gaat het echter om een complexe situatie, waarvoor het nodig is andere instanties in te schakelen. Het SJL zorgt dan dat de vraag wordt doorgeleid, maar natuurlijk alleen als de vraagsteller daar toestemming voor heeft gegeven. We proberen veteranen hun zelfredzaamheid niet te ontnemen, vervolgt Serife. Neem een vraag van iemand die niet kan rondkomen en die vraagt of er een uitkering mogelijk is. In zo n geval laten wij ze zelf voorbeeldbrieven invullen. Procederen doet het SJL niet. Mocht dat nodig zijn dan kijken we of Serife Hökelekli heeft de hbo-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening en vervolgens de universitaire studie Nederlands Recht afgerond. Zij heeft ervaring met (sociaal) juridische advisering opgebouwd bij de Ombudsman, Bureau Gelijke behandeling en Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland. dat bijvoorbeeld via de eigen vakbond kan. Serife vindt het waardevol om een gesprek persoonlijk af te sluiten en om die persoon een stap verder te helpen, ondanks die boosheid of frustratie. Soms komen ze met gebogen hoofd binnen maar gaan ze zelfverzekerd weer weg. Dan voelen ze zich begrepen, of ze accepteren dat ze niet verder kunnen. Dat geeft altijd een goed gevoel.» Je kunt bij het SJL terecht per brief, telefoon, of direct via het aanmeldingsformulier. Alles is erop gericht om binnen een dag uw vraag te beantwoorden. Het SJL is telefonisch dagelijks bereikbaar tussen en uur via Een sturen kan aan Je kunt ook gebruik maken van het inloopspreekuur, iedere woensdag tussen en uur. Aanmelden hiervoor kan via maar dit hoeft niet. Meld je bij de receptie van Stichting de Basis, Willem van Lanschotlaan 1 in Doorn. Website: Trots op het wapen W at een zomer ligt er achter ons. Ik denk dat daar genoeg over geschreven is, maar aangezien ik het podium heb, wil ik er toch iets over kwijt. Ik ben in één klap weer trots op het wapen. Alle collega s die in Oekraïne zijn geweest en/of er nu weer zijn doen geweldig werk onder vreemde omstandigheden. De collega s van de draagploeg, de motorescorte, de mensen in en achter het SGBO hebben geweldig werk geleverd. Ze stonden er allemaal, toen het moest. Toch vond ik het vreemd dat ik dus eigenlijk een tijdje niet zo trots op ons wapen was. Waarom was dat? Dagelijks doen Marechaussees de meest bijzondere dingen. Ze rollen bendes met mensenhandelaren en smokkelaars op. Ze beveiligen bijzondere objecten, personen et cetera. Ze werken dagelijks in Nederland en in het buitenland in het hoogste geweldsspectrum. Kortom, ze doen bijzonder werk dat er toe doet. Maar doordat ik zo dicht op de KMar-organisatie zit. Ik zit er middenin. Zie ik ook alles wat er fout gaat. En het gevoel dat er van alles mis is, heeft in de loop van jaren de overhand genomen. Het bijzondere neem je al gauw voor lief. Dit is mijn laatste column. De reden is dat ik een tijdje bijzondere dingen in den vreemde mag gaan doen. Ik heb er veel zin in en hoop dat ik terugkom met hernieuwde energie en een frisse blik op ons wapen. We mogen dan 200 jaar oud zijn, we zijn zeker niet verouderd. oktober

20 Ook voor onafhankelijk hypotheekadvies kunt u bij ons terecht! De expertise en zorg van twee specialisten; Ook hypotheken aan te bieden voor militairen met een FPS fase-1 of -2 contract; Echt onafhankelijk en persoonlijk advies; Maximale zekerheid, ook voor de toekomst; Duidelijkheid en transparantie, u weet hoeveel en waarvoor u betaalt; De optimale hypotheek met de scherpste tarieven; Gezamenlijk alles voor u te regelen. Jazeker! DFD is al 20 jaar de specialist op het gebied van verzekeringen voor (ex-) militairen en hun gezinsleden. Om u nog beter van dienst te zijn, werkt DFD samen met De Hypotheker, de grootste onafhankelijke hypotheekadviesketen van Nederland met zo n 160 vestigingen. De Hypotheker adviseerde inmiddels één miljoen Nederlanders succesvol bij de grootste en leukste aankoop van hun leven: hun huis. Onze samenwerking biedt u zorgeloos woongenot en voordeel door: Interesse in onze gezamenlijke dienstverlening op het gebied van hypotheekadvies? Bezoek onze site of bel met (040) Uw hypotheek onze zorg! 20 oktober 2014 Verzekeren Hypotheken Sparen Tel: (040)

Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers

Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers en hun relaties. Veteranenloket is onderdeel van het Veteraneninstituut Inhoud Het Veteranenloket... 4 Meer over de zorgverlening...

Nadere informatie

september 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Strijdbaar voorwaarts

september 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Strijdbaar voorwaarts 06 september 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Strijdbaar voorwaarts @AnneMarieSnels voorzitter Anne-Marie Snels Defensiepersoneel verdient beter Het was deze zomer allesbehalve

Nadere informatie

rust zetten. rust gezet) Commandant der Strijdkrachten.

rust zetten. rust gezet) Commandant der Strijdkrachten. 1 Toespraak van de komend Commandant der Strijdkrachten, generaal Middendorp, bij de aanvaarding van het commando over de Nederlandse krijgsmacht op 28 juni 2012 te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord

Nadere informatie

van mening dat de oplossing van de Wul-problematiek voor militairen een verantwoordelijkheid is van het hele kabinet;

van mening dat de oplossing van de Wul-problematiek voor militairen een verantwoordelijkheid is van het hele kabinet; Moties ingediend gedurende het VAO WUL (29-01-2013) Motie Knops: nr. 50 (33400-X) overwegende dat de effecten van invoering van de Wet uniformering loonbegrip voor militairen onredelijk uitvallen, omdat

Nadere informatie

NOV KVNRO. Hare Excellentie J.A. Hennis-Plasschaert Minister van Defensie. Nummer: GOV MHB 13/0187-900. Onderwerp: Herstel van vertrouwen

NOV KVNRO. Hare Excellentie J.A. Hennis-Plasschaert Minister van Defensie. Nummer: GOV MHB 13/0187-900. Onderwerp: Herstel van vertrouwen Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie Wassenaarseweg 2 T 070 38 39 504 E info@prodef.nl 2596 CH Den Haag F 070 38 35 911 W www.prodef.nl Aan: Hare Excellentie

Nadere informatie

Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015

Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015 Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015 Er wordt gesproken over een eerste deelresultaat m.b.t. de AVW 2015 onderhandelingen. Wat betekent dit? Dit betekent dat dit resultaat slechts een eerste stap is naar

Nadere informatie

Datum Antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van het stopzetten van de uitbesteding van de cateringdiensten bij Defensie

Datum Antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van het stopzetten van de uitbesteding van de cateringdiensten bij Defensie > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

DAGORDER. Twee mensen die de afgelopen jaren zo hebben gevochten voor Defensie, voor onze krijgsmacht.

DAGORDER. Twee mensen die de afgelopen jaren zo hebben gevochten voor Defensie, voor onze krijgsmacht. DAGORDER Collega s, Minister Hennis en generaal Middendorp zijn dinsdagavond afgetreden. Twee mensen die de afgelopen jaren zo hebben gevochten voor Defensie, voor onze krijgsmacht. En nu zijn ze op deze

Nadere informatie

POLITIEVAKORGANISATIE. met elkaar - voor elkaar ACP. DTZ voor senioren. DTZ voor senioren. met elkaar - voor elkaar

POLITIEVAKORGANISATIE. met elkaar - voor elkaar ACP. DTZ voor senioren. DTZ voor senioren. met elkaar - voor elkaar POLITIEVAKORGANISATIE POLITIEVAKORGANISATIE ACP DTZ voor senioren 1 Inleiding Deze folder gaat over de Distorsie Toeslag Ziektekosten (DTZ) voor Senioren van de ACP. Dat betekent dat deze informatie alle

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Datum Betreft antwoorden naar aanleiding van vragen van de leden Knops en Omtzigt

Datum Betreft antwoorden naar aanleiding van vragen van de leden Knops en Omtzigt > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Belangen: Macht van de Eerste Kamer

Belangen: Macht van de Eerste Kamer Belangen: Macht van de Eerste Kamer Korte omschrijving werkvorm: Aan de hand van een werkblad ontdekken leerlingen dat de plannen van het kabinet waarschijnlijk wel door de Tweede Kamer komen, maar niet

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 0011 500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 500 EA Den Haag DKR KV Schedeldoekshaven 00 511 EZ Den Haag Postbus 0011 500 EA Den Haag

Nadere informatie

Koninklijke Hoogheid, dames en heren,

Koninklijke Hoogheid, dames en heren, Toespraak minister Eimert van Middelkoop voor de opening van het symposium Strategische samenwerking met het bedrijfsleven Sourcing, een kwestie van keuzes maken, Koninklijke Militaire Academie, Breda,

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 2070 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 25 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 2070 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Vliegramp MH juli 2014

Vliegramp MH juli 2014 Vliegramp MH17 17 juli 2014 Inhoud 1. Mijn rol bij MH17 2. Impact van de vliegramp 3. Taak van de politie: a. Zoeken, bergen en repatriëren b. Identificatie c. Strafrechtelijk onderzoek 2 2 Impact van

Nadere informatie

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur 1red18248 29-06-2007, NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, 22.50 uur MINISTER-PRESIDENT BALKENENDE, NA AFLOOP VAN DE MINISTERRAAD, OVER HET ONDERZOEK NAAR EVENTUELE VERLENGING VAN DE MISSIE IN

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade?

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Afrikaweg 2 2713 AW Zoetermeer Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer sinds 1850 Telefoon 079-3 204 204 Fax 079-3 204 291 Internet

Nadere informatie

Reservist bij de Koninklijke Marechaussee. De leukste baan! naast je werk of studie

Reservist bij de Koninklijke Marechaussee. De leukste baan! naast je werk of studie Reservist bij de Koninklijke Marechaussee De leukste baan! naast je werk of studie Operationeel Centrum Mobiel toezicht veiligheid Grensbewaking Schiphol Beveiliging Koninklijk Huis Als het erop aankomt

Nadere informatie

Opvang na uw uitzending. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Opvang na uw uitzending. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Opvang na uw uitzending Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk werk helpt iedereen binnen of direct rondom Defensie met problemen die voortkomen uit het werk.

Nadere informatie

1 augustus 2014. Onderzoek: Sancties tegen Rusland

1 augustus 2014. Onderzoek: Sancties tegen Rusland 1 augustus 2014 Onderzoek: Sancties tegen Rusland Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 30.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum Ons kenmerk Onderwerp Wetgeving voor

Nadere informatie

Spreekpunten staatssecretaris ter gelegenheid van 65 jaar vrouwen in de Krijgsmacht op 2 december te Utrecht.

Spreekpunten staatssecretaris ter gelegenheid van 65 jaar vrouwen in de Krijgsmacht op 2 december te Utrecht. Spreekpunten staatssecretaris ter gelegenheid van 65 jaar vrouwen in de Krijgsmacht op 2 december te Utrecht. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank mw. Coorens, Dames en heren, We vieren vanavond

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Een veteraan zei ooit tegen mij Als je er niet geweest bent, weet je ook niet wat het is, hoe het voelt. Hij heeft natuurlijk gelijk.

Een veteraan zei ooit tegen mij Als je er niet geweest bent, weet je ook niet wat het is, hoe het voelt. Hij heeft natuurlijk gelijk. Toespraak staatssecretaris Van der Knaap ter gelegenheid van de Opening van de veteranententoonstelling Veteranen. Ingezet in dienst van de vrede. Maandag 7 mei 2007, Stadskantoor Eindhoven. U weet ongetwijfeld

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen Sector Defensie

Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen Sector Defensie Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen Sector Defensie Wassenaarseweg 2 T 070 38 39 504 2596 CH Den Haag F 070 38 35 911 De CMHF is aangesloten bij de vakcentrale voor professionals De Vaste

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen,

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Op 16 oktober 2013 hebben CNV Publieke Zaak Abvakabo FNV en VPL en jullie werkgever een principe-akkoord over jullie cao bereikt. Het bereik van dit akkoord ging

Nadere informatie

toespraken door wethouder Joost Eerdmans bij de Dag Herdenken Geweldslachtoffers, op 23 september 2017

toespraken door wethouder Joost Eerdmans bij de Dag Herdenken Geweldslachtoffers, op 23 september 2017 toespraken door wethouder Joost Eerdmans bij de Dag Herdenken Geweldslachtoffers, op 23 september 2017 Het gesproken woord geldt (mogelijk zijn de toespraken in de praktijk anders uitgesproken). 1) WELKOMSTWOORD

Nadere informatie

Toespraak Voorzitter bij het in ontvangst nemen van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 op 20 november 2012 in de Oude Zaal

Toespraak Voorzitter bij het in ontvangst nemen van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 op 20 november 2012 in de Oude Zaal Toespraak Voorzitter bij het in ontvangst nemen van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 op 20 november 2012 in de Oude Zaal Dames en heren, Allereerst dank ik het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Ministerie van Veiligheid en Justitie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Nadere informatie

AOW-gat Defensie -> inbreng Hoorzitting AFMP en VBM De 2 regelingen:

AOW-gat Defensie -> inbreng Hoorzitting AFMP en VBM De 2 regelingen: AOW-gat Defensie -> inbreng Hoorzitting AFMP en VBM - Er is sprake van 2 regelingen: UGM voor militairen (wettelijk vastgelegd in de uitvoeringswet gewezen militairen) en het wachtgeldbesluit voor burgerpersoneel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 Nr. 46 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er in vervolg op zijn bij de Nationale ombudsman op 5 februari 2008 ingediende klacht over dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Rotterdam in het

Nadere informatie

CNV Groep Defensie Nr april 2010 blad 1

CNV Groep Defensie Nr april 2010 blad 1 Nr. 1 20 april 2010 blad 1 Defensie Actueel verschijnt! Voor u ligt het eerste exemplaar van de digitale Defensie Actueel. Deze digitale nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Landelijk Groeps Bestuur (LGB)

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao SW 2015-2018 uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092 Rapport Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092 2 Klacht Op 26 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw B. te Drachten, met een klacht over een gedraging van Gak Nederland

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie,

Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie, 1. Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie, Beste Veteranen, familieleden, vrienden en kennissen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021

Rapport. Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021 Rapport Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Koninklijke Marechaussee op 20 april 2005 aan zijn moeder een noodpaspoort heeft verleend, afgaande op informatie

Nadere informatie

Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast

Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast Tekst 4 Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast 5 10 15 20 25 30 35 40 (1) Postbodes gezocht. Standplaats: Reykjavik. Vereist: een goede conditie. Kennis van de IJslandse taal niet nodig. Zomaar

Nadere informatie

Majesteit, De stroom van vluchtelingen is de grootste sinds de

Majesteit, De stroom van vluchtelingen is de grootste sinds de 1 Toespraak tijdens de Nieuwjaarsontvangst van Zijne Majesteit de Koning in het Koninklijk Paleis te Amsterdam op 12 januari 2015 door de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. A. Broekers-Knol Majesteit,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 Nr. 91 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum 20 februari 2017 Betreft Nadere informatie compensatie AOW-gat

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum 20 februari 2017 Betreft Nadere informatie compensatie AOW-gat > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ESDen Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Datum 4 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de signalen dat DNA-onderzoeken door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn vertraagd

Datum 4 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de signalen dat DNA-onderzoeken door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn vertraagd 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische

Nadere informatie

BMW voor leidinggevenden

BMW voor leidinggevenden BMW voor leidinggevenden Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Wat kunnen wij voor u betekenen? Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt leidinggevenden bij het voorkomen en oplossen van persoonlijke

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt over de reactie van de staatssecretaris van Financiën op zijn klacht dat bij de ondertekening van zijn aangifte voor de inkomstenbelasting 2007 ook de DigiD-code van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon DWH/LC T 070-3485226 F 070-3485472

Nadere informatie

De stand van mediation

De stand van mediation De stand van mediation Onderzoek bij gemeenten naar de stand van zaken rond mediation 30 november 2007 1 Inleiding Steeds meer gemeenten ontdekken mediation als manier om conflictsituaties op te lossen.

Nadere informatie

Kees de Lange Bourgogne, 26 november 2011 www.50pluspartij.nl

Kees de Lange Bourgogne, 26 november 2011 www.50pluspartij.nl Op de bres voor ons pensioen Kees de Lange Bourgogne, 26 november 2011 Stand van zaken in 2011 Economische crisis Heeft de financiële wereld iets geleerd? (banken, pensioenfondsen, verzekeraars) Politiek

Nadere informatie

Antwoorden op vragen van de leden Poppe en Ulenbelt (SP) over de detachering van personeel van het bedrijfsleven naar Defensie

Antwoorden op vragen van de leden Poppe en Ulenbelt (SP) over de detachering van personeel van het bedrijfsleven naar Defensie Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 31 maart 2009 Ons kenmerk P/2009005120

Nadere informatie

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep):

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): 1. haar in 2007 per e-mailbericht onjuiste informatie heeft verstrekt over haar rechten met betrekking tot de OV-Studentenkaart;

Nadere informatie

Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT-

Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT- Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT- Dames en Heren, Partijgenoten, Ik sta hier beduusd voor u. Het is een bijzondere tijd geweest. Als ik in terugkijk

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Veteraneninstituut. Uitvoerder Veteranenbeleid. Onafhankelijke stichting

Veteraneninstituut. Uitvoerder Veteranenbeleid. Onafhankelijke stichting Veteraneninstituut Uitvoerder Veteranenbeleid Onafhankelijke stichting ± 50 medewerkers (waarvan 4 gedetacheerd vanuit Defensie, 24 vanuit het ABP en 350 vrijwilligers Doorn, centrum dienstverlening aan

Nadere informatie

De emoties op tafel / 6

De emoties op tafel / 6 De emoties op tafel / 6 Frans van Arem De emoties op tafel Frans van Arem is familierechter bij de rechtbank Zwolle- Lelystad. Hij is bovendien mede-eigenaar van Insprazi, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling

Nadere informatie

In deze brief licht ik het voornemen tot oprichting van deze rechtspersoon nader toe.

In deze brief licht ik het voornemen tot oprichting van deze rechtspersoon nader toe. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bestuur, Democratie & Financiën Europa en Binnenlands Bestuur Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Schoolbesturen krijgen een grote pot geld voor onder meer salarissen, leermiddelen, schoonmaak en onderhoud. Deze pot, de lumpsum, kunnen ze grotendeels naar eigen inzicht besteden.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Collectief invaren van bestaande pensioenen: juridisch mogelijk? Een onderzoek naar mogelijke juridische hindernissen

Collectief invaren van bestaande pensioenen: juridisch mogelijk? Een onderzoek naar mogelijke juridische hindernissen Collectief invaren van bestaande pensioenen: juridisch mogelijk? Een onderzoek naar mogelijke juridische hindernissen Artikel Senior adviseur collectieve pensioenen S. Hendriks (AZL) Artikel Collectief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 Nr. 19 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Scholen herdenken vermoorde leraar

Scholen herdenken vermoorde leraar ANALYSE MAATSCHAPPELIJK VRAAGSTUK: ZINLOOS GEWELD tekst 26 NOS-nieuws van 16 januari 2004: Scholen herdenken vermoorde leraar Scholen in het hele land hebben om 11.00 uur één minuut stilte in acht genomen

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail Georganiseerd overleg Sector Defensie G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) SOD/12.00413 briefnummer G.1.01 zaaknummer 13 juni 2012 datum

Nadere informatie

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8 Pensioen krant Maart 2014 Ik ga later niet op de bank zitten pagina 6 Meer inzicht in uw pensioen pagina 4 Wat is het UPO? pagina 8 Pensioenheld Dromen doen we allemaal Brayen Verbond (39 jaar) is projecteider

Nadere informatie

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013 Stichting Z11 Jongerencoaching Jaarverslag 2013 Inhoud Visie en Missie Z11 Hoofdstuk 1 - Activiteiten - Samenwerking - Resultaat en kosten - Organisatie Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 - Financiële

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekers klagen erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) hen met de zinsnede "met de Eigen Verklaring gaat u naar een (Arbo-)arts voor een medisch onderzoek" bij brief van 10 augustus

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Holland-Midden. Datum: 08 maart Rapportnummer: 2011/080

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Holland-Midden. Datum: 08 maart Rapportnummer: 2011/080 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Holland-Midden. Datum: 08 maart 2011 Rapportnummer: 2011/080 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Holland-Midden niet bereid is

Nadere informatie

e Kamer Derde Kamer Handboek Politiek 2 der Staten-Generaal

e Kamer Derde Kamer Handboek Politiek 2 der Staten-Generaal erde Kamer Derde Kamer e Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

ACOM jouw belang, ons werk!!

ACOM jouw belang, ons werk!! DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL Wie zijn wij? Wij zijn een bond van en voor het totale Defensiepersoneel (ook reservisten), met als doelstelling: verbetering van de sociale voorzieningen en de financiële

Nadere informatie

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zijn verzoek om een vergoeding van zijn particuliere zorgverzekeringspremie over de periode januari tot mei 2007

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 februari 1999 Rapportnummer: 1999/065

Rapport. Datum: 23 februari 1999 Rapportnummer: 1999/065 Rapport Datum: 23 februari 1999 Rapportnummer: 1999/065 2 Klacht Op 25 augustus 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw V. te IJmuiden, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 januari 2003 Rapportnummer: 2003/004

Rapport. Datum: 10 januari 2003 Rapportnummer: 2003/004 Rapport Datum: 10 januari 2003 Rapportnummer: 2003/004 2 Klacht Verzoeker, een gepensioneerd rijksambtenaar, klaagt erover dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hem niet heeft

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

Rapport. Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen. Datum: 22 januari 2013. Rapportnummer: 2013/007

Rapport. Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen. Datum: 22 januari 2013. Rapportnummer: 2013/007 Rapport Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen Datum: 22 januari 2013 Rapportnummer: 2013/007 2 De klacht en de achtergronden De Nationale ombudsman ontving in het voorjaar van 2012

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087 Rapport "Toch een voldoende voor de Toets Gesproken Nederlands" Rapport over een klacht over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Datum: 15 juli 2013 Rapportnummer: 2013/087 2

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN

REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN Instituut voor Maatschappelijk Werk Tilburg e.o. Versie 1.3 April 2005 1 REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN In een klachtrechtreglement ligt vast welke weg een cliënt kan/moet bewandelen

Nadere informatie

Speech SG Riedstra op donderdag 9 juni 2016 bij de jaarlijkse herdenking in de Tuin van Bezinning in Warnsveld. Aanvang: 15 uur.

Speech SG Riedstra op donderdag 9 juni 2016 bij de jaarlijkse herdenking in de Tuin van Bezinning in Warnsveld. Aanvang: 15 uur. Speech SG Riedstra op donderdag 9 juni 2016 bij de jaarlijkse herdenking in de Tuin van Bezinning in Warnsveld. Aanvang: 15 uur. Dames en heren De Minister van Veiligheid en Justitie wil zich bij u verontschuldigen

Nadere informatie

Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties

Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Locatie Cantershoef Datum 14 november 2013 Aanvang 19,30 uur Voorzitter Marlies van den Akker Aanwezig bestuur

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149

Rapport. Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149 Rapport Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (het CBR) hem onheus heeft bejegend toen hij begin mei 2006

Nadere informatie

radio&tv station voor veteranen en door veteranen.

radio&tv station voor veteranen en door veteranen. Als DJ in Libanon (UNIFIL Detachement DUTCHBATT 83/03-83/10 Nederlandse Unifil Vereniging (NUV) T.a.v. Bestuur NUV Betreft: oprichting www.veteransradio.nl internet online veteranen radio&tv station voor

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Overzicht 30 139. Veteranenzorg; Brief regering; Ondersteuning van Defensie aan herdenkingen Wageningen

Overzicht 30 139. Veteranenzorg; Brief regering; Ondersteuning van Defensie aan herdenkingen Wageningen Overzicht 30 139 Veteranenzorg; Motie; Motie van de leden Teeven en Eijsink over het sneller laten verlopen van de afwikkeling van schadeclaims 09-07-2015 Kamerstuk 30139 nr. 149 Tweede Kamer Veteranenzorg;

Nadere informatie