Participeren en anticiperen. op een nieuwe toekomst APRIL 2015, EEN UITGAVE VAN DE KLUP TWENTE. Jaarverslag over 2014 van stichting de Klup Twente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Participeren en anticiperen. op een nieuwe toekomst APRIL 2015, EEN UITGAVE VAN DE KLUP TWENTE. Jaarverslag over 2014 van stichting de Klup Twente"

Transcriptie

1 De Klup Twente Participeren en anticiperen op een nieuwe toekomst APRIL 2015, EEN UITGAVE VAN DE KLUP TWENTE Jaarverslag over 2014 van stichting de Klup Twente

2 Jaarverslag 2014 De Klup Twente Met dank aan Hoogtepunten komen niet zomaar uit de lucht vallen Inhoud Dynamisch 5 Dit is een uitgave van stichting de Klup Twente Berlagelaan ST Almelo Telefoon (0546) ,50 KlupMix! Zadenmengsel van attractieve een- en tweejarige planten! Speciaal voor De Klup Twente samengesteld. Terugblik 10 Ingrijpend 15 Blik vooruit 20 Jaarplan Ontwikkelingen 34 Colofon Samenstelling: stichting de Klup Twente Eindredactie: Hanny ter Doest Vormgeving: Maaike Kremer Drukwerk: Herman Media

3 Een jaar van diepte- en hoogtepunten voor De Klup Twente Alstublieft. Ons zevende maatschappelijk jaarverslag. We berichten erin over het jaar Over onze ambities en ontwikkelingen die ons als vrijwilligers, betrokken bedrijven en beroepskrachten hebben bezig gehouden en natuurlijk over de vele, vele activiteiten, hoogtepunten en gebeurtenissen in van de stichting. Zijn afwezigheid wordt in ons kleine team nog steeds gevoeld. Het was goed te ervaren dat bedrijven en collega-bestuurders betrokken zijn bij de stichting en direct hulp aanboden. Zo schoot Eshuis Accountancy direct te hulp door tijdelijk de administratie op orde te houden tegen lage kosten. Engel Stichting de Klup Twente reikt jaarlijks de Klupengel uit, de onderscheiding voor een persoon of onderneming die zich bijzonder verdienstelijk maakt voor De Klup Twente. Het prachtige kunstwerk van de hand van Mariska Eggengoor ging in 2014 naar Sander Herman van Herman Media en Copytex online drukwerk. Sander is onvermoeibaar ambassadeur van De Klup Twente, drukker van Schik, hij steekt veelvuldig de handen uit de mouwen en wist al veel andere ondernemers over te halen om zich ook in te zetten was in alle opzichten een jaar van diepte- en hoogtepunten. Dieptepunt was het plotselinge overlijden van ons enige administrateur Jan Essink. De man die al meer dan 20 jaar deel uitmaakte van De Klup Twente en veel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling Ingrijpend waren daarna de maatregelen die genomen moesten worden. Om het risico van het wegvallen van een 1-pitter in de toekomst te voorkomen, ging De Klup Twente met Hendriksen Accountants en Adviseurs in zee. Dat had verstrekkende gevolgen: onze administratie ging/gaat volledig op de schop. We bouwen nu aan een administratie die naar verwachting toekomst proof is en waarmee we ook voorbereid zijn op de enorme veranderingen bij gemeenten vanwege de transities. Met onze administratie willen naar een overzichtelijk en transparant systeem voor iedereen, in- en extern. Geen eenvoudige opgave die ook het jaar 2015 veel tijd in beslag zal nemen. Een ander dieptepunt, maar van een heel andere orde maar ook met veel gevolgen, was de aankondiging dat de DACO gaat vertrekken. De DACO is de dagbesteding van de Twentse Zorgcentra die al meer dan 20 jaar in het Meester Siebelinkhuis gevestigd is. Het gevolg van die beslissing bij DTZC is dat oudere verstandelijk gehandicapten omwille van de bezuinigen moeten verhuizen. We vragen ons af waar het gedachtegoed dat de cliënt centraal staat, is gebleven? 5

4 Gelukkig waren er veel meer hoogtepunten, dan dieptepunten in het dynamische jaar Een aantal daarvan wil ik er graag uitlichten, zoals het vieren van de opening van de beleef- en beweegtuin. Misschien wel het hoogtepunt met wel de meeste symbolische waarde voor de stichting. Burgers en bedrijven betrekken en groei en vernieuwing realiseren passen bij De Klup Twente. Het stemt positief, vrolijk, het is uitdagend en zorgt voor beweging. Precies zoals de omgeving rondom ons activiteitencentrum nu is. We kunnen niet wachten tot het voorjaar is en iedereen van onze prachtige beleef- en beweegtuin komt genieten. Voor andere bijzondere hoogtepunten zorgden Mark E. Felling uit Minnesota Amerika, koning Willem Alexander en Klup ambassadeur Sander Herman. Mark E. Felling, dé wereldexpert op gebied van zelfstandigheid voor mensen met beperkingen, kwam speciaal naar Almelo voor het FUN-IE-FIT en constateerde dat hij nergens in de hele wereld een dergelijke voorziening heeft gezien. Koning Willem Alexander speelde tijdens de opening van de Gallery in Enschede het spel Oculus Drift, een inclusieve game, die werd ontwikkeld door De Klup Twente en Saxion studenten. Tenslotte ondernemer Sander Herman, die van ons de maatschappelijk betrokken award KlupEngel ontving uit handen van Theo de Putter, wethouder van Wierden. Hoogtepunten komen niet zomaar uit de lucht vallen. Medewerkers van De Klup Twente investeren heel veel tijd in vernieuwing, in verbinding zoeken, in betrokkenheid organiseren en aandacht geven. Dat maakt De Klup Twente tot de mooiste participatieklup van Nederland. Na het lezen van de bundeling van 4 SCHIK s aan het einde van dit jaarverslag, zult u dit zeker bevestigen. Want er waren nog veel meer hoogtepunten in 2014! Jan Anema - Directeur bestuurder Onduidelijkheid steeds moet vechten voor haar voorbestaan. Het zou volgens de raad vanzelfsprekend moeten zijn dat De Klup Twente ruimhartig wordt beloond, temeer daar wij een substantiële bijdrage leveren aan het beperken van de zorgvraag door onze activiteiten voor mensen met een beperking. In 2014 is met medewerkers van De Klup Twente uiteraard gesproken over de toekomst. Daarbij is even aan de orde geweest of we onze naam zouden moeten veranderen. De Raad van Toezicht is van mening dat De Klup Twente een sterke merknaam is en niet moet worden veranderd. De Klup Twente is bekend en staat in de regio voor inzet, draagvlak en betrokkenheid van burgers en bedrijven. Dit jaar hebben ook weer meer mensen dan het voorgaande jaar zich belangeloos ingezet. De Raad van Toezicht vindt dit indrukwekkend, inspirerend en een prestatie van formaat. De Raad van Toezicht volgt met grote belangstelling de ontwikkelingen binnen de sectoren zorg en welzijn en bij gemeenten. Het is voor de raad van toezicht nog onduidelijk welke gevolgen alle wijzigingen hebben voor De Klup Twente. We zijn er als raad wel van overtuigd dat de vernieuwende koers die de stichting al jaren volgt en het daar uit vloeiende aanbod, goed aansluit op wat gemeenten willen. Het baart de raad daarom zorgen dat een organisatie als de onze - met een minimale overhead, een maximaal aantal vrijwilligers en heel veel deelnemers - toch nog Namens de Raad van Toezicht wil ik daarom ook vanaf deze plek dank zeggen aan alle vrijwilligers en medewerkers van de stichting voor hun grote inzet. Maar niet zonder ook mijn grote waardering uit te spreken voor de vele bedrijven, scholen en instellingen die De Klup Twente in het voorbije jaar hebben geholpen. Alle enthousiasme, inzet en vertrouwen draagt bij aan de participatie van mensen met een beperking en het zijn onmisbare bouwstenen in de ontwikkeling van De Klup Twente. Guido Eggermont - Voorzitter Raad van Toezicht 6 7

5 Raad van Toezicht en Bestuur Raad van Toezicht De rol en functie van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten van De Klup Twente. De Raad van Toezicht ziet toe op het bestuur en beleid van de Klup Twente en fungeert als klankbord voor de directeur bestuurder. De (onbezoldigde) leden hebben geen belangen bij De Klup Twente als organisatie en de Raad van Toezicht treedt om die reden als onafhankelijk orgaan op. De Raad van Toezicht maakt gebruik van een gespreid schema van aftreden, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft. De Raad van Toezicht vergadert ca. 4 maal per jaar met de directeur bestuurder. Een keer per jaar heeft de Raad van Toezicht een gezamenlijk bijeenkomst met alle medewerkers. Dit overleg staat in het teken van een actueel inhoudelijk (strategisch) thema s. De Klup Twente conformeert zich aan de bepalingen van de Governance code van de Maatschappelijke Ondernemers Groep. In 2014 De Raad van Toezicht bestond in 2014 uit de volgende leden: NAAM De heer G. Eggermont De heer R. Pot Mevrouw A. Trommel Mevrouw G. Boom De heer R. Zwiers FUNCTIE Voorzitter Lid Lid Lid Lid Naaste de vaste onderwerpen als begroting en jaarplan zijn in 2014 in het overleg van de Raad van Toezicht aan de orde geweest: - uitvoering jaarplan 2014, - de financiële koers t.a.v. de bezuinigingen en ontwikkelingen, - de gevolgde strategie met betrekking tot de toekomst van De Klup, - de ontwikkelingen t.a.v. nieuwe vormen van dienstverlening, zoals de buitenschoolse opvang, en het FUN-IE-FIT, - de WMO 2015 en de gevolgen die de veranderingen binnen zorg en welzijn kunnen hebben voor onze (beoogde) doelgroepen en organisatie, - het toezicht op de Vrienden van de Klup Twente; - vervanging registratiesysteem de Klup, - herinrichting administratie vanwege het overlijden boekhouder. Rooster van aftreden en hoofd/nevenfuncties Raad van Toezicht In overeenstemming met het reglement van de Raad van Toezicht is er een overzicht opgesteld waarop de data waarop de leden zijn benoemd, worden herbenoemd of aftreden. In dit zelfde schema staan de nevenfuncties vermeld. Naam Functie Nevenfuncties GUIDO EGGERMONT Voorzitter Voorzitter bestuur Eggermont Consultancy BV Benoemd: december 2011 Voorzitter bestuur Guilex Beheer BV 2e termijn: december 2014 Lid Raad van Commissarissen AEMICS BV 3e termijn: december 2017 Lid Raad van Commissarissen Recore Systems BV Aftredend: december 2020 Lid Raad van Commissarissen Industrie Gebouwmaatschappij BV Voorzitter bestuur Stichting Optiek Voorzitter bestuur Vereniging Tot Nut en Vermaak Lid bestuur Stichting Almelo Promotie Lid bestuur Stichting Profronde Almelo RUUD POT Lid Hoofd Ondersteunende Diensten Koninklijke Horeca Nederland Benoemd: maart 2010 Penningmeester van de Stichting Cultuur en Theater Vianen 2e termijn: maart 2013 Bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Klup Twente 3e termijn: maart 2016 Bestuurslid Stichting vrienden Herderscheeschool te Almelo Aftredend: maart 2019 Bestuurslid Stichting Derde Gelden KHN GERDIEN BOOM Lid Directeur SBO De Rank Benoemd: april 2007 Eigenaar van het bedrijf De Barkel Dienstverlening 2e termijn: april 2010 Voorzitter van de Taakgroep Pastoraat van de Gereformeerde Kerk 3e termijn: april 2013 Aftredend: April 2016 ALIE TROMMEL Lid Directeur-bestuurder Stichting Welzijn Olst-Wijhe Benoemd: juni 2007 Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Gerontologie 2e termijn: juni e termijn: juni 2013 Aftredend: juni 2016 ROELOF ZWIERS Lid Lid RvT Quo Vadis Deventer Benoemd: maart 2012 Eigenaar van A.I.C.P. Management 2e termijn: maart 2015 Secretaris wijkraad Slangenbeek Hengelo 3e termijn: maart 2018 Bestuurslid St. Welzijn De Twentse Zorgcentra Aftredend: 1 september 2014 Senior psychiatrisch verpleegkundige bij Dimence GGZ 8 9

6 Terugblik op 2014 een speciaal trainingsprogramma sociale vaardigheid en empowerment voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking in het game-, sport- en gezondheidscentrum FUN-IE-FIT onder de naam MPOWER. In 2015 zal het Zorg op Maat (Geluksroute) Het project Zorg op Maat is in 2014 pas echt goed op gang gekomen na veel initiatieven om het onder de uitbreiding en ontwikkeling. In 2015 gaan we deze bijzondere dienstverlening nadrukkelijk onder de aandacht brengen bij de diverse gemeentes. Inclusiewerk, sociale vaardigheidstrainingen en empowerment project worden ingediend bij verschillende fondsen. Ontwikkeling passend vrijwilligerswerk / recreatieve dagbesteding aandacht te brengen. Dat resulteerde in een flinke stijging van het aantal aanmeldingen. Er zijn in 2014 dertig aanmeldingen geweest. Vijf mensen hebben zich bij nader inzien teruggetrokken vanwege het onderzoek dat aan Zorg op Maat verbonden was, bij een mevrouw is de aanvraag uitgesteld en twee mensen kregen een afwijzing. Project FUN-IE-FITonline Stichting de Klup Twente draagt zorg voor de uitvoering van dit project. Dit jaar is met inzet van studenten het financiële plan en het evenementenplan opgesteld. Voor Actief inclusief beleid is in toenemende mate onderdeel Gedurende het jaar waren er nog genoeg consulenten om de continuïteit van deze voorziening zijn dat belangrijke van de beleidsplannen van gemeenten. Om daaraan In 2014 heeft de Klup Twente het project Talent Assistent alle aanvragen te kunnen behandelen. Eind 2014 is die instrumenten. Verder is er veelheid aan initiatieven geweest uitvoering te geven, is ons inclusiewerk bij uitstek Vrijwilliger (TAV ) ontwikkeld en gereed gemaakt voor situatie radicaal veranderd door o.a. het stoppen van MEE en werden veel verschillende activiteiten aangeboden in geschikt. Het inclusiewerk gaat uit van zoveel mogelijk aanvraag van financiering. Met het project bieden we Twente en de veranderingen bij het RIBW. Met hulp van het game- sport- en gezondheidscentrum. Niet alleen op eigen kracht, samenredzaamheid en alleen waar nodig gemeenten goedkope(re) recreatieve dagbesteding in de vrijwillige (maar) professionele inzet wordt nu regelmatig volgens vast rooster aan de vaste deelnemers van de lichte en gerichte ondersteuning van een professional. In buurt of wijk onder de noemer passend vrijwilligerswerk telefonisch contact gehouden met alle deelnemers. Voor stichting, maar ook in toenemende mate aan externe de vele werkconferenties van verschillende gemeenten voor mensen met lichte verstandelijke beperking. Als het onderzoek zal de termijn verlengd moeten worden, groepen, onder wie zorginstellingen. Ook het eerste mini over de invulling van de maatschappelijke ondersteuning er via fondsen en of overheden voldoende financiering vanwege het beperkte aantal deelnemers. Tot eind symposium Gamen en Autisme trok veel belangstellenden. en dagbesteding is onze werkwijze onder de aandacht beschikbaar komt, kan het project in 2015 van start. maart 2015 kunnen er nog nieuwe deelnemers worden gebracht. Daarnaast is gewerkt aan de ontwikkeling van aangemeld. Aan de gemeente is verlenging van het project gevraagd. Buitenschoolse Opvang Het aantal kinderen is dit jaar licht gestegen. Er bezoeken intussen tien kinderen een of meerdere dagdelen per week de BSO. Die stijging hebben we vooral te danken aan mondtot-mond reclame door ouders en via van de instellingen Karakter en Jarabee. Het onder-aannemerschap met De Twense Zorgcentra is eind 2014 beeindigd, omdat er bij deze instelling geen uitbreidingsmogelijkheden waren voor Zorg In Natura cliënten. Vanwege nieuwe zorgvragen van ouders, zijn we gaan samenwerken met de s Heerenloo Uit de samenwerking met Saxion en zorginstelling Zorgroep. De s Heerenloo Zorggroep voert een actief CarintReggeland bleek weer eens de enorme toepassings- samenwerkingsbeleid met 0 e lijnsvoorzieningen. Dankzij mogelijkheden die er zijn om mensen met een beperking deze samenwerking is de continuïteit van de BSO veilig te ondersteunen met activiteiten en oefeningen in het gesteld en ligt er een goede basis voor noodzakelijke FUN-IE-FIT. Uit o.a. pilots met studenten Saxion bleken 10 11

7 beweeggames prima ingezet te kunnen worden voor o.a. toenemen, temeer er hard gewerkt is en wordt aan een gymnastiekvereniging een eigen g-afdeling zou oprichten. met een beperking in Almelo. Ook verenigingen, ouders valpreventie, zelfredzaamheid en overgewicht. Onder- bredere bekendheid. Dat gebeurde onder meer via social Dat doel is bereikt: OSSWIK gaat beginnen met een en verzorgers en scholen en instellingen kunnen bij haar werpen die voor onze doelgroep actueel zijn. In 2014 zijn media, een eigen website en door de organisatie van twee g-afdeling. terecht. De Sportcombinatiefunctionaris faciliteert ook de we daarom in samenwerking met een onderneming gestart grote, op zichzelf staande evenementen. Sportmix, zorgde mede voor eenmalige sportevenementen met het ontwikkelen van empowergames specifiek voor (Special Gymnastics day en Special Olympics gymnastiek), mensen met een LVB. Ook is een programma ontwikkeld Belangrijk is dat na twee jaar tijd Twentse gemeenten het en hielp/helpt mee met de ontwikkelingen van nieuwe voor preventie overgewicht voor schoolgaande jeugd. In belang en de waarde inzien van het regionaal sportloket activiteiten in het sportcentrum FUN-IE-FIT hopen we voor beide initiatieven fondsen te vinden. Het FUN-IE-FIT is als voorziening onderdeel van stichting Aangepast Sporten, temeer het wel duidelijk is dat in dorpskernen alleen een passend aanbod gerealiseerd kan Sportmix Vrienden van de Klup Twente. Uitgebreid verslag over worden als het regionaal wordt opgepakt. Dat heeft te Is een langlopend aanbod van wisselende sportactiviteiten de voortgang van deze voorziening en het project FUN- maken met het feit dat er in een dorp niet veel mensen op de woensdagmiddag in de sporthal van de Schelfhorst. IE-FITonline is daar terug te vinden. Activiteiten met met eenzelfde beperking wonen. Kinderen uit het SO die (nog) niet terecht kunnen bij deelnemers worden uitgevoerd door medewerkers van de Het sportloket heet inmiddels Twente Actief en is onderdeel reguliere sportverenigingen doen mee aan heel veel Klup Twente. van Iedereen Actief. verschillende sporten en ontdekken op die manier of ze talent hebben voor een sport. Inzet is ook overstap naar Aangepast Sporten De Regionale Sportcoach van De Klup Twente heeft vanuit haar functie in 2014 twee grote evenementen opgezet: een reguliere vereniging mogelijk maken. Sportmix is iedere week, met uitzondering van vakantieperiodes. In 2014 is gestart met het project Regionale Sportcoach Special Gymnastics day op 18 mei 2014 in de IISPA in Almelo en de Special Olympics gymnastiek evenement op 1 Week van de toegankelijkheid De sportcombinatiefunctionaris zet twaalf stagiairs van de opleiding Psychomotorische Therapie aan de CALO Aangepast Sporten, een provinciaal samenwerkingsverband november in het Sportpark in Almelo. Beide evenementen De thuiswedstrijd Heracles - NAC heeft door inzet van Windesheim Zwolle in voor de uitvoering. Daarmee van veertien Overijsselse gemeenten. De projectleiding waren een doorslaand succes en krijgen navolging. Doel de regionale sportcoach dienst gedaan als start van de is Sportmix ook een belangrijk onderdeel van het is in handen van Sportservice Overijssel. De Klup Twente van beide evenementen was ervoor te zorgen dat een Week van de toegankelijkheid in Almelo en omstreken. beroepsonderwijs. Hoogtepunt voor de kinderen van de vult 0.6 fte van de functie van sportcoach in de regio Vertegenwoordigers van verenigingen met diverse Sportmix is ieder jaar het bezoek van spelers van Heracles Twente in. beperkingen (kinderen, jong volwassenen en volwassenen Almelo. Doelstelling van het project Regionale Sportcoach met een beperking) mochten in de rust van de beladen Aangepast sporten is in twee jaar tijd een solide basis wedstrijd doelschoppen nemen. Entertainer Willem leggen voor sport en beweegmogelijkheden voor mensen Gunneman, ambassadeur van De Klup Twente, legde het met een beperking. Belangrijk onderdeel is de ontwikkeling volgepakte stadion het een en ander uit over het belang van een regionaal steunpunt voor het ontwikkelen en van sporten voor mensen met een beperking. stimuleren van het aangepaste sporten. De intentie is de werkzaamheden van de regionale sportcoach en het steunpunt na 2015 te continueren. Combinatiefunctionaris aangepast sporten In 2014 kwamen vanuit diverse hoeken al ondersteuningsvragen terecht bij de regionale sportcoaches. Het ging De Klup Twente heeft 0,.4 fte sportcombinatiefunctionaris. om verenigingen, ouders, kinderen of volwassenen die Zij moet zorgen voor een goed functionerend loket waar op zoek zijn naar sportmogelijkheden. De verwachting is mensen terecht kunnen met alle vragen en verzoeken dat het aantal ondersteuningsvragen in 2015 verder zal om ondersteuning voor sport en bewegen voor mensen 12 13

8 Gameklup De sportcombinatiefunctionaris zorgt op iedere donderdagmiddag voor sport- en beweging voor leerlingen uit het SO in het game- sport- en gezondheidscentrum FUN- IE-FIT. De Gameklup biedt rust en een goede structuur voor kinderen met een beperking en zet aantrekkelijke computergames in om ze te laten bewegen. Vrijwilligerswerk Het vrijwilligersbeleid van de stichting komt neer op het scheppen van voorwaarden voor vrijwilligerswerk, het afstemmen van werk op vrijwilligers en het werven van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn bij ons verzekerd en krijgen de benodigde opleidingen en in specifieke gevallen vergoedingen. Aantallen vrijwilligers in de loop der jaren, exclusief de bedrijvenvrijwilligers In 2014 bood De Klup Twente mensen met een beperking een pakket van meer dan vijftig verschillende activiteiten aan die bijdragen aan de participatie, integratie en empowerment van de doelgroep. De activiteiten varieerden van sport en beweging, creatieve workshops, vakantie, weekenduitstapjes en vakantiedagopvang tot computerlessen, reken- en taalvaardigheden, excursies en kooklessen. Vrijwilligers van De Klup Twente voeren al die activiteiten uit en worden ondersteund door professionele vakkrachten, de coördinatoren. De coördinator vrijwilligerswerk heeft als taak het matchen van werk met een geschikte vrijwilliger en zo nodig aanpassen van het vrijwilligerswerk. Want bij De Klup Twente is het belangrijk dat het werk cq de activiteit aantrekkelijk en toegankelijk is. Niet alleen voor deelnemers, maar ook voor de vrijwilligers. De Klup Twente krijgt veel vrijwilligers via het eigen netwerk, maar werkt ook samen met de vrijwilligersvacaturebanken in de gemeenten waarin ze actief is. In 2014 was er sprake van een stijging van het aantal vrijwilligers, zie onderstaande afbeelding Ingrijpende trend In het vrijwilligerswerk bij De Klup Twente is er een belangrijke en ingrijpende trend gaande: er komen geleidelijk meer vrijwilligers bij, die zelf een fysieke of sociale beperking hebben. De vraag naar plekken voor deze speciale vrijwilligers gaat in de toekomst verder toenemen, omdat steeds meer mensen met een uitkering verplicht worden om vrijwilligerswerk te doen. Deze speciale vrijwilligers kunnen zeker goede bijdragen leveren aan de uitvoering van de taken van stichting de Klup Twente. Niet zelden ontpoppen ze zich als waardevolle medewerkers die zelf weer beter in hun vel komen te zitten en belangrijke nieuwe vaardigheden opdoen. De ervaring van het afgelopen jaar leert echter ook dat het van De Klup Twente steeds meer tijd en inzet vraagt om (een deel van) deze mensen te begeleiden. Het blijkt zeker in het begin lastig om afspraken met ze te maken, op tijd komen is voor een aantal moeilijk en omgangsvormen laten soms te wensen over. Het kost bovendien heel veel tijd in inzet om strubbelingen te verhelpen en te corrigeren als gevolg van ongewenst optreden. De vraag om vrijwilligers met bagage een plek te bieden, neemt toe. Het gaat daarbij om: - mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, - mensen met lichte beperking, - mensen met psychiatrische problemen. De vraag om hen vrijwilligerswerk te bieden komt via tal van instanties bij De Klup Twente terecht. In de afgelopen jaren waren er meer dan 40 plaatsingen op basis van aanvragen van: - Scoop, - Dimence, - Reïntegratiebedrijf Kees Werkt, - Reïntegratiebedrijf Roel Dragt, - zorginstelling Aveleijn, - zorginstelling Ambiq, - SOWECO Werkplein/arbeidsactivatie, - AZC, - Werkplein Twente Almelo, - Werkplein Twente Enschede. Verder: - RIBW polst De Klup Twente al, - zijn er vrijwilligers uit deze groep die zich uit eigen beweging melden, - uitkeringsgerechtigden die verplicht worden door de gemeente om vrijwilligerswerk te doen als voorwaarde voor een uitkering. Strikt genomen is De Klup Twente een hele goede organisatie voor mensen die in een beschermde omgeving weer werkzaamheden moeten/willen oppakken, aan arbeidsritme moeten wennen, nieuwe ervaringen moeten op doen. Er is expertise, er is ervaring, er zijn heel veel verschillende werkzaamheden en er zijn collega vrijwilligers met veel begrip. Het probleem is echter dat het bij de Klup Twente zelf aan tijd ontbreekt om de plaatsing en extra begeleiding (en alles wat daaruit voortvloeit) van deze mensen goed uit te voeren als hun aantallen blijven toenemen. Dat wringt de laatste tijd steeds meer. De coördinatoren van de vrijwilligers moeten fors tijd investeren, bovenop hun inmiddels maximale belasting. De Klup Twente dringt er bij gemeenten en andere instanties op aan om bij de plaatsing van vrijwilligers uit trajecten, zorg- en welzijnsinstellingen en overheden het budget te koppelen aan de speciale vrijwilliger en de begeleiding ervan, en niet alleen aan de bemiddeling. Zodat de instelling/organisatie/werkgever die de mensen daadwerkelijk werk en begeleiding biedt, daar ook tijd en goede begeleiding voor kan vrijmaken. Deze constructie 14 15

9 zou De Klup Twente de mogelijkheden bieden om deze voor overleg. Hierbij is samen gewerkt met de Twentse groeiende groep vrijwilligers goed te begeleiden en passend Zorgcentra (DACO) en ook is met hen de ontruiming werk te bieden, zonder dat de normale werkzaamheden geëvalueerd. hieronder lijden. Sociale hygiëne In 2014 zijn de volgende activiteiten binnen het De 2 coördinatoren die het Sociale Hygiëne certificaat vrijwilligerswerk aan de orde geweest: hebben behaald in 2013 zijn in 2014 verder gegaan met het uitwerken van het beleid en hebben hierover Werving van MAS-leerlingen regelmatig contact met elkaar. Ook in 2015 zal het verder Maatschappelijk Actieve Stage (MAS) leerlingen worden uitwerken van het alcohol- en hygiënebeleid weer de ingezet in het FUN-IE-FIT als game-maatje. In totaal zijn aandacht hebben. er 8 MAS-leerlingen aangenomen. Dit zijn er 7 minder dan voorgaande jaren. Dit heeft als reden dat er vorig jaar Vrijwilligersfeest teveel leerlingen waren, waardoor er teveel begeleiding De Klup Twente vindt het van groot belang dat er voldoende op de groepen was. Vandaar de keuze om dit jaar minder waardering en aandacht is voor de vrijwilligers. Vandaar tal van werkzaamheden uitgevoerd door bedrijven tegen ware stortvloed aan krantenartikelen en andere media- leerlingen aan te nemen. Ook is een 4-tal MAS-leerlingen dat op 12 november een vrijwilligersfeest werd gehouden een maatschappelijk betrokken tarief of er werden om aandacht. van vorig jaar gebleven of terug gekomen als vaste in het restaurant van De Tolplas in Hoge Hexel. Deze niet - eigen medewerkers ingezet. Zo kwam de Rabobank De Klup Twente in haalde 2014 liefst 46 keer de kranten vrijwilliger. avond is als zeer positief ontvangen. Ruim 200 vrijwilligers met een flinke ploeg medewerkers verven en tuinieren en in Almelo. Dat is bijna iedere week. Het ging om zeer BHV De Klup Twente hecht veel waarde aan veiligheid en hebben de avond bezocht. Maatschappelijk betrokken zorgde de stichting Present voor tuinierders, schilders en verslaggevers voor Schik. De Klup Twente beschouwt deze inzet als een maatschappelijke winwin. Een toenemend prominente aandacht in de vorm van een voorpagina artikel van de regionale krant TC Tubantia (naar aanleiding van het congres over gamen en autisme), sfeerverslagen, vrijwilligers hebben daarin een belangrijke rol. De In 2014 zijn we verder gegaan met het ontwikkelen van aantal bedrijven wil, net als de Rabobank, maatschappelijk nieuwsberichten tot en met een enkele oproep. Ook in coördinator vrijwilligerswerk is samen met 2 vrijwilligers/ activiteiten in het kader van maatschappelijk betrokken betrokken ondernemen bij ons. Ze geven daarmee uiting kranten buiten Almelo (Wierden, Twenterand en Tubbergen) vakkrachten (degenen die de BHV hebben gevolgd) bezig ondernemen. Op de website werd daarvoor een apart aan hun verantwoordelijkheid voor de samenleving, maar haalde De Klup Twente met enige regelmaat de krant. met het uitwerken van het BHV-plan met instructies voor gedeelte ingeruimd. Er waren giften, maar er werden vooral zien ook de waarde die het heeft voor hun bedrijf. Daarnaast Daarbij bleef het niet. Er verschenen ook verhalen, foto s vrijwilligers. Dit plan moet in 2015 verder uitgewerkt biedt het volop kansen voor nieuwe activiteiten. Maar en films over De Klup Twente op de internetkrant Geleraaf en geperfectioneerd worden. In 2014 is er opnieuw veel misschien wel het belangrijkste: er ontstaat meer kennis en Twentsefotosite en er werden talloze tweets, foto s en aandacht geweest om de gebruikers van het Meester over en acceptatie van onze doelgroep in de samenleving. teksten gepost op facebook. Uiteraard werd de website van Siebelinkhuis te wijzen op veiligheid, het vrij houden van De Klup investeerde daarom veel tijd en aandacht voor De Klup Twente ook voorzien van verhalen en foto s over nooduitgangen, invullen van presentielijsten, etc. deze nieuwe vrijwilligers. In ons magazine Schik (zie de allerlei onderwerpen en waren er ook radioreportages te Ontruiming Op 15 mei hebben de coördinator vrijwilligerswerk van bijlage) is hier veel over te lezen. PR en communicatie horen. De mooiste manier van zichtbaar zijn en blijven evenwel, was (en is) ons tijdschrift Schik. Dat verscheen dit jaar in De Klup Twente en de BHV-er van de DACO een niet Op het terrein van PR en communicatie was 2014, net een oplage van 5000 stuks en werd in de lente van 2014 aangekondigde ontruimingsoefening gehouden op de als de jaren ervoor, een prachtig jaar. Een jaar met veel opgefrist en verder verbeterd met hulp van vrijwilligers. donderdagmiddag. Geen van de BHV-ers was op de hoogte nieuwe activiteiten, veel nieuwe initiatieven, veel nieuwe PR en communicatie droeg De Klup ook weer voor van deze oefening. BHV-ers van De Klup Twente zijn onder mogelijkheden, ontdekkingen en ontmoetingen. Bijna diverse prijzen voor. Want een prijs winnen of valse voorwendselen naar het Meester Siebelinkhuis gelokt alles had nieuwswaarde, en dat vertaalde zich in een genomineerd worden is ook goed voor het opbouwen 16 17

10 en onderhouden van een goede reputatie. Zo werd het Bureau derde geldstroom (3 GS) linkhuis in fases en zoveel mogelijk met hulp van FUN-IE-FIT genomineerd voor de NSGK Speeltuinbende maatschappelijk betrokken bedrijven gerealiseerd. In award en bezocht door een groot gezelschap juryleden Bureau 3 GS heeft dit jaar vooral veel tijd gestoken in de 2014 is veel aandacht besteed aan voorzieningen die de het gamecentrum. De prijs ging helaas aan de neus van De Klup Twente voorbij, maar het leverde wel heel nuttige fondswerving voor en aanleg van de nieuwe beleef- en beweegtuin rond het Meester Siebelinkhuis. Er werden Beweeg- en beleeftuin veiligheid en duurzaamheid vergroten. Een greep uit de werkzaamheden: contacten op met de directie van het NSGK, die in 2015 hopelijk steun opleveren voor weer nieuwe projecten. aanvragen ingediend bij het fonds SPZ, bij het Veurbrook Fonds, het Oranjefonds en het fonds Verstandelijk In 2014 is de ruimte om het Meester Siebelinkhuis Veiligheidsmaatregelen Ook de Overijsselse vrijwilligersprijs, waarvoor De Klup Gehandicapten. getransformeerd van een slecht onderhouden opslagterrein Rondom en in het Meester Siebelinkhuis is camerabeveiliging Twente voor het tweede jaar op rij was genomineerd, Niet alle aanvragen werden toegewezen, maar alles bij tot een prachtige beleef- en beweegtuin. Hiervoor is aangebracht, om vandalisme op de parkeerplaats en in de ging aan haar neus voorbij, maar leverde wel publicitaire elkaar kwam er euro op tafel voor de beleef- en een forse subsidie gegeven door de gemeente Almelo/ beleef- en beweegtuin tegen te gaan. aandacht op. beweegtuin. Verder kwam er nog een toezegging van Kees provincie Overijssel en hebben ook fondsen en bedrijven Bij het vervangen van het hekwerk aan de beek- en In de eerste maanden van het jaar (januari, februari, maart, Smit voor het beschikbaar stellen van tuinmeubilair, maar geld en/of middelen beschikbaar gesteld. Het ontwerp voorzijde is een tweede poort geplaatst om t.z.t. te zorgen april en mei) had De Klup Twente met Schik radio ook haar die is tot op heden nog niet nagekomen. Het bureau 3 voor de beleef- en beweegtuin is van tuinarchitect Hester voor een betere verkeersafwikkeling (in- en uitstappen van eigen radioprogramma. Met nieuws over De Klup en met GS gaat daar nog achteraan, zodra het terrasseizoen zich Belderbos van BuitenZin, ontwikkelt op basis van de deelnemers) en meer veiligheid. bijdragen van deelnemers. De zendtijd was een aanbod van weer aandient in wensen, ideeën en opvattingen van de initiatiefgroep uit Verbetering BHV-actieplan, ontruimingsoefeningen en Radio Almelo. De lokale omroep gunde De Klup Twente ook Verder heeft het Bureau 3 GS ook tijd en aandacht de wijk, van De Klup Twente en fysiotherapeuten. In 2014 instructieplan vrijwilligers in het seizoen 2014/2015 zendtijd, maar de productie van het radioprogramma en het presenteren vergden zo veel tijd, dat daarvan moest worden afgezien. geschonken aan relatieonderhoud. Er werden updates gemaakt en verzonden over de beleef- en beweegtuin en een opening georganiseerd voor de beleef- en beweegtuin. kwam met hulp van de Groenderij en veel vrijwilligers de beleef- en beweegtuin gereed. Een tuin met daarin twee beweegpleinen (toestellen), een rek- en strekpad, een Duurzaamheid en energiebesparingsmaatregelen ontmoetingsterras aan het water en een gezellig zitje Door het intensieve gebruik van de keuken in het Meester onder platanen aan de voorzijde van het Siebelinkhuis. De Siebelinkhuis was er behoefte aan een grotere capaciteit gelegenheid is aangegrepen om ook het ongastvrije, hoge van warm water. Hiervoor heeft de Hoogstratengroep een hekwerk met prikkeldraad te vervangen door een vriendelijk gas gestookte ketel beschikbaar gesteld en geplaatst. en lager hekwerk. De tuin werd op 1 oktober geopend door Het verwarmingssysteem is voorzien van het Honeywell wethouder Irene ten Seldam en er is sindsdien een nieuwe EVO homesysteem. Met dit systeem kunnen we op afstand Tuinklup in het leven geroepen. Bedoeling is dat de tuin het klimaat in het Meester Siebelinkhuis nauwkeurig wordt onderhouden door die nieuwe Tuinklup en er nieuwe regelen en iedere ruimte verwarmen naar behoefte. initiatieven ontplooid gaan worden in de tuin. Waaronder Hierdoor gaan we een flinke besparing op het gasverbruik het LenteGroenFestival, waar zelf gekweekte planten en realiseren. brocante verkocht gaan worden en er gelegenheid is om Het hele pand werd in 2014 aan de buitenzijde voorzien vrijwilligers te werven en nieuwe relaties aan te knopen. van een isolerende toplaag. Het schilderwerk is uitgevoerd Het eerste LenteGroenFestival is gepland in april door medewerkers van de gemeente Almelo, de Rabobank, de stichting Present en eigen vrijwilligers. Meester Siebelinkhuis Tijdens de Doe dagen van de gemeente Almelo en de Rabobank hebben medewerkers de ontmoetingsruimte voorzien van een frisse verflaag. Het benodigde materiaal Vanwege het ontbreken van voldoende geld wordt het werd beschikbaar gesteld door bouwbedrijf Kobes, verbeteren van ons activiteitencentrum Meester Siebe- Schildersbedrijf Nijland Twente en de Rabobank

11 Een blik vooruit! Participeren en anticiperen op een nieuwe toekomst Missie en visie We leven in een tijd waarin onze samenleving in hoog De Klup Twente gaat voor maatschappelijke winst door Missie en visie tempo verandert en waarin van burgers in toenemende de komende jaren onze succesvolle werkwijze verder mate gevraagd word actief mee te denken en mee te te ontwikkelen. Om burgers, bedrijven en scholen te Als stichting de Klup Twente vinden we dat iedereen doen. De rol van de gemeente is gekanteld van zorgen inspireren en te betrekken bij maatschappelijke vragen van dezelfde kansen moet krijgen op het gebied van vrije- voor naar zorgen dat met duidelijk minder geld. De onze deelnemers. We willen met onze aanpak stakeholders tijdsbesteding. participatiesamenleving zal daarom voor veel burgers en nog meer het gevoel geven van trots. Door ze nog meer Als vrijwilligersorganisatie bieden we mensen met een instellingen grote gevolgen hebben. Voor onze stichting verantwoordelijkheid, een stem en persoonlijke aandacht beperking heel veel verschillende activiteiten. Lokaal en in HET IS BELANGRIJK DAT IEDEREEN IN ZIJN VRIJE TIJD: met de vele vrijwilligers en betrokken bedrijven moet het te geven, bijvoorbeeld in ons MBO magazine SCHIK en de regio. Tegelijkertijd zijn we vrijwilligerswerkgever voor - zichzelf kan zijn, een tijd worden van oogsten. Want bij De Klup Twente met nieuwe activiteiten. Daarmee zorgen we ervoor dat veel bewoners uit diezelfde lokale samenleving. We willen - een gevoel van vrijheid kan ervaren, werken we zo al jarenlang. Kamervoorzitter Anouchka mensen graag bij de Klup Twente zijn en blijven. Want met ons aanbod meer waarde toevoegen aan de lokale - mensen kan ontmoeten, van Miltenburg zei tijdens haar werkbezoek zo n 7 jaar participeren doe je samen en kunnen we meer doen met samenleving door nog meer te bieden. Bijvoorbeeld met - de eigen grenzen kan verleggen. geleden al dat De Klup de organisatie is van de toekomst. minder geld. onze nieuwe aanpak van Talent Assistent Vrijwilliger voor Want naast wonen en werken is vrije tijd één van de Ze had gelijk. Een mooie gedachte in een tijd waarin het mensen met een lichte, verstandelijke beperking. Door belangrijkste aspecten van ons leven. In onze samenleving niet langer vanzelfsprekend is dat het aanbod van De Klup gericht zaken te doen met lokale partijen als het gaat om verkeren veel mensen met een beperking in een kwetsbare Twente zomaar wordt afgenomen en subsidies automatisch innovatie en veranderingen van lokaal aanbod. We vinden positie, waardoor ze hun vrije tijd vaak niet eenvoudig verstrekt worden. dat zoveel mogelijk mensen in hun eigen woonplaats kunnen invullen en niet mee kunnen doen in de samen- moeten kunnen profiteren van het beschikbare budget, het leving. De Klup bestaat al meer dan 45 jaar dankzij actief gaat tenslotte ook om gemeenschapsgeld. De Klup Twente activeert met haar aanbod mensen met burgerschap. Met onze aanpak inclusiewerk en de beperking tot participatie. Tijdens de activiteiten werken zij samenwerking met maatschappelijk betrokken bedrijven is Het inschakelen van een kleine, maatschappelijke en platte bewust en onbewust aan het leggen van sociale contacten De Klup ervaren en vaardig in breed actief burgerschap. We organisatie als De Klup Twente moet voor iedere gemeente en meedoen in de samenleving. Deelnemers versterken dan hanteren al jaren een benadering die niet alleen gericht is financieel en maatschappelijk interessant zijn. Maar kan ook hun creativiteit en zelfstandigheid (empowerement). op de vragen van iemand met een beperking, maar ook alleen als er voldoende vertrouwen is in onze aanpak, met Eigen keuze en plezier zijn van wezenlijk belang. op de (inzet)mogelijkheden van zijn of haar omgeving. als basis de inzet van (bijna uitsluitend) vrijwilligers. Dat Daarnaast ondersteunt De Klup Twente actief burgers met We zoeken naar de motivatie voor burgers en bedrijven we niet teveel worden belast met verschillende regels, maatschappelijke initiatieven, stimuleert en maakt zij met om in actie te komen. We vieren het als we een match papieren procedures, uren en producten, maar dat we op haar inclusiewerk het mensen met een beperking mogelijk weten te maken tussen de interesse en de mogelijkheden onze resultaten worden afgerekend. We maken ons daar om in hun eigen dorp of stad lid te worden van reguliere van burgers en bedrijven en de participatievragen van onze wel een beetje zorgen over, want bij De Klup Twente ligt clubs en verenigingen zeker als dat de kwaliteit van leven deelnemers. Of wanneer we burgers en bedrijven kunnen de nadruk op het informele, op het samenwerken op basis van de betrokkenen verbetert. Het motto is: Gewoon als vinden die ons met kennis en kunde ondersteunen bij de van vertrouwen zonder al te veel afspraken. We willen de het kan, speciaal als het moet. uitvoering van onze kerntaken. deelnamedrempels voor iedereen zo laag mogelijk houden

12 Kerntaken Doelgroep passies zodanig kwijt bij de activiteiten, dat dit een Re-integratie / Wajong meerwaarde is voor zichzelf en de deelnemer, In 2009 zijn de kerntaken in de statuten geactualiseerd De doelgroep bestaat uit kinderen, jongeren, ouderen, - de burger / het bedrijf voelt zich gesteund en heeft een Jaarlijks melden mensen die lange tijd werkloos zijn zich en aangevuld met de kerntaak die zich richt op het allochtonen en autochtonen, mensen met lichte, ernstige band met anderen in de organisatie. bij stichting de Klup Twente om op de arbeidsmarkt te re- betrekken van maatschappelijk betrokken bedrijven bij en matige beperking, thuiswonenden, bewoners van integreren. Deze groep vrijwilligers wil bij De Klup Twente onze activiteiten. gezinsvervangende tehuizen en begeleid zelfstandig Een omvangrijk team vrijwilligers als dat van De Klup weer werkritme opbouwen en werkervaring opdoen. wonenden. Twente vraagt expertise, tijd en aandacht. De Klup De resultaten zijn heel bemoedigend. Deelnemers doen DE STATUTAIRE DOELEN (KERNTAKEN) VAN DE STICHTING: Om een indicatie te geven van de omvang: het Centraal Plan Twente investeert in haar onbezoldigde medewerkers met nieuwe sociale contacten op, zitten na verloop van tijd - het bevorderen van vrijetijdsactiviteiten voor mensen Bureau stelt 10 tot 17 procent van de bevolking bestaat uit persoonlijke aandacht en een persoonlijke benadering. Er zichtbaar beter in hun vel en een aantal mensen vindt met een beperking binnen reguliere organisaties en zelfstandig wonende mensen met een functiebeperking. is ook jaarlijks een feestavond voor vrijwilligers, er is een zelfs, na werkzaam te zijn geweest bij De Klup Twente, verenigingen, Dat kan een lichamelijke of verstandelijke beperking zijn. kaartje op de verjaardag. Deze attente houding maakt dat weer een betaalde baan. - het bieden van specifieke vrijetijdsactiviteiten voor Meer informatie over aantallen en deelname zie verderop De Klup Twente een grote harde kern medewerkers heeft De organisatie investeert in deze groep vrijwilligers door mensen met een ernstige beperking, in dit verslag. die zeer loyaal is. Het lukt daardoor ook goed om nieuwe veel persoonlijke aandacht en nauwe samenwerking - het bieden van advies en ondersteuning ten aanzien van vrijwilligers te enthousiasmeren voor bestaande en nieuwe met de trajectbegeleiders. Ze ziet het bieden van werk- vrijetijdsactiviteiten aan mensen met een functiebeperking, De vrijwilligers activiteiten. ervaringsplaatsen aan mensen die weer aan de slag willen als een belangwekkende, maatschappelijke bijdrage. - het bieden van een diversiteit aan mogelijkheden van Dit jaar zijn 2 personen die een Wajong uitkering hadden, vrijwilligerswerk en maatschappelijk ondernemerschap, Stichting de Klup Twente is een professionele vrijwilligers- werkzaam bij de stichting. Het streven van de organisatie het versterken van de positie van mensen met een organisatie. Zonder vrijwilligers zouden al die activiteiten is om meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te beperking in de vrije tijd in de regio Twente alsmede, niet kunnen worden uitgevoerd. De vrijwilliger heeft binnen nemen. - het verrichten van al hetgeen in de ruimste zin met het vastgestelde kaders een grote mate van zelfstandigheid vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin om de activiteiten die hij/zij begeleidt vorm te geven. De Klup Twente staat borg voor kwaliteit en een verantwoorde Personeel van het woord. manier van werken met de deelnemers. Vrijwilligers worden daarom gecoacht door coördinatoren en er is er BINNEN DE MISSIE EN DE KADERS IS DE DIRECTEUR VAN Werkgebied een handboek voor vrijwilligerswerk. De coördina-tor vrijwilligerswerk ziet bovendien toe op naleving van de DE KLUP TWENTE VERANTWOORDELIJK VOOR: - strategisch en financieel beleid ontwikkelen en realiseren, afspraken. - continuïteit en ontwikkeling bevorderen, De Klup Twente biedt de volgende gemeenten in Twente - organisatie aansturen. activiteiten en ondersteuning: Almelo, Twenterand, Tubber- BELANGRIJKE UITGANGSPUNTEN VAN ONS gen, Wierden-Enter, Hof van Twente, Borne, Hellendoorn, VRIJWILLIGERSBELEID ZIJN: Jan Anema is directeur bestuurder en geeft leiding aan Rijssen/Holten. Uitgangspunt is lokaal wat lokaal moet en - de burger / het bedrijf kan de weg naar ons vinden, de organisatie, die verder bestaat uit 12 beroepskrachten regionaal wat regionaal kan. We bundelen onze krachten - de burger / het bedrijf kent de doelstellingen, visie en 7.49 fte, inclusief BSO. Bijna iedereen is parttimer. In het met vrijwilligers en andere instellingen om activiteiten missie van de organisatie en voelt zich thuis bij De Klup organogram (bijlage 2) staat het organisatieschema. De uit te voeren en te ontwikkelen waardoor mensen met Twente, Klup Twente is een platte organisatie met een centrale rol een beperking kunnen blijven meedoen. Zo nodig met een - de burger / het bedrijf heeft de kennis om deelnemers voor de directeur en coördinatoren. Er wordt structureel regionale functie, omdat de vraag per gemeente meestal betrokken, kundig en accuraat te ondersteunen, ondersteuning ingehuurd voor automatisering, financiële- te klein is voor voldoende keuzevrijheid. - de burger / het bedrijf kan zijn kennis, interesses en en personele administratie en Arbozaken

13 Organisatievisie Met onze diensten willen we mensen met een beperking een zinvolle en leerzame vrije tijdsbesteding bieden. Door te zorgen voor o.a. ontplooiingsmogelijkheden die hun zelfredzaamheid vergroten. We richten ons daarbij op de werkelijke (ondersteunings)vraag in plaats van een aanbod dat de vraag stuurt. Ons aanbod is innovatief en eigentijds. We willen dat mensen met een beperking ook aan nieuwe slagvaardiger worden, wordt ons ondernemerschap en acquisitievermogen versterkt en daarmee ook onze financiële positie en zekerheid. Hierbij maken we vooral gebruik van moderne ICT-toepassingen, waardoor de organisatiekosten tot een minimum worden beperkt. Inkomsten Prestatie overzichten gemeenten 2014 Overzicht registratieaantallen van de maatschappelijke vragen STICHTING DE KLUP TWENTE HANTEERT EEN EENVOUDIG REGISTRATIESYSTEEM PER MAATSCHAPPELIJKE VRAAG, DAT DE VOLGENDE INFORMATIE GEEFT: - het aantal en de aard van de activiteiten, - het aantal bijeenkomsten per maatschappelijke vraag, - het aantal deelnemers per aandachtsgebied per activiteit trends en ontwikkelingen mee kunnen doen. OM ACTIVITEITEN TE KUNNEN ORGANISEREN IS STICHTING DE KLUP TWENTE VERPLICHT ZICH JAARLIJKS en per maatschappelijke vraag, Verder stimuleert De Klup Twente burgers tot vrijwilligers- NATUURLIJK GELD NODIG. ER ZIJN DRIE BRONNEN VAN TOT HET LEVEREN VAN DE ACTIVITEITEN EN PRESTATIES - het aantal vrijwilligers. werk en verleidt bedrijven tot maatschappelijk betrokken- INKOMSTEN. DIE BEHOREN TOT DE VOLGENDE MAATSCHAPPELIJKE heid. We zijn actief als het gaat om het benutten van VRAGEN: DEELNEMERS NEMEN PER WEEK GEMIDDELD AAN TWEE ideeën en talenten van burgers en van mogelijkheden van 1. Bijdragen van onze deelnemers / leden 1. voor mensen met een verstandelijke beperking ACTIVITEITEN DEEL. DE PLAATS WAAR DE ACTIVITEITEN bedrijven. Daar ligt immers een kapitaal aan kennis waar- Elke deelnemer betaalt een basiscontributie en een ontwikkelen en organiseren van mogelijkheden binnen PLAATSVINDEN, HANGT ONDER MEER AFMVAN DE uit waardevolle, vernieuwende en duurzame activiteiten bijdrage in de kosten van de activiteiten waaraan hij of het reguliere georganiseerde vrijetijdsaanbod, zodat VOLGENDE FACTOREN: kunnen komen. We zorgen er voor dat er passende onder- zij deelneemt. De bijdrage is gebaseerd op de concrete deze mogelijkheden zowel in kwaliteit als in aantal - de aard van de activiteit, steuning is voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. kosten voor de activiteit. Dus exclusief personeelskosten, worden verbeterd, - de woonomgeving van de Onze dienstverlening is statutair vastgelegd in kerntaken. huisvesting, inzet vrijwilligers enzovoort. 2. voor mensen met een ver- deelnemer, De gestelde kerntaken (maatschappelijke vragen) zijn / standelijke beperking die niet - de doelstelling van de activiteit. worden door goed opgeleide en ervaren coördinatoren 2. De subsidie van de gemeenten deel kunnen nemen aan reguliere in activiteiten, projecten en vormen van ondersteuning Jaarlijks ontvangen we van zeven gemeenten uit Twente activiteiten zelf ontwikkelen en vertaald en aangestuurd. De coördinatoren zijn verant- subsidie voor kosten als huisvesting, vrijwilligers, personeel organiseren van activiteiten, woordelijk voor de prestaties, kosten en opbrengsten. De en organisatie. Dankzij deze bijdragen kunnen deelnemers 3. stimuleren dat mensen met een uitvoering laten we waar mogelijk over aan autonome kiezen uit een breed scala activiteiten. Naast deze reguliere verstandelijke beperking gebruik lokale teams van vrijwilligers en studenten, zij krijgen waar bijdragen ontvangen we projectsubsidie van gemeenten kunnen maken van niet-georga- nodig ondersteuning. Hierdoor wordt de professionaliteit voor het uitvoeren van een bepaald project. Deze subsidies niseerde vrijetijdsvoorzieningen van De Klup Twente ten volle benut en wordt het zijn kostendekkend. (zoals winkels, zwembad, biblio- oplossend vermogen, de creativiteit en de betrokkenheid theek, cultuur), inclusief de van vrijwilligers (burgers) en het eigenaarschap optimaal 3. Sponsoring, fondsen en maatschappelijk betrokken Speel-o-theek, gestimuleerd. Hierdoor stimuleren we betrokkenheid en ondernemen 4. stimuleren en ondersteunen van zorgen we voor borging. Vanwege de bezuinigingen is deze derde geldstroom vrijwilligerswerk ten behoeve in toenemende mate noodzakelijk. Het is daarom extra van vrijetijdsbesteding van De activiteitencoördinatoren en hun lokale teams in de verheugend dat het bedrijfsleven steeds beter de weg mensen met een verstandelijke regio worden ondersteund op het gebied van huisvesting, vindt naar ons. Bedrijven schenken niet alleen geld, maar beperking. vrijwilligerswerk, de administratie, de sponsoring, de stellen ook middelen en menskracht beschikbaar. We fondswerving en PR vanuit ons kantoor aan de Brugstraat. bieden hen momenteel verschillende mogelijkheden voor Omdat we op deze terreinen aan kwaliteit winnen en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

14 1. Overzicht registratieaantallen deelnemers per gemeente per maatschappelijke vraag inclusief aantallen vrijwilligers Almelo Borne Hellendoorn Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden Overige totaal vraag 1 Almelo 78 Borne 8 Hellendoorn 4 Rijssen-Holten 12 Tubbergen 12 Twenterand 3 Wierden 22 Overige32 totaal 171 vraag vraag vraag vraag vraag vraag totaal Almelo Borne Hellendoorn Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden Overige totaal vraag vraag Overzicht productietotaal per maatschappelijke vraag en per aandachtsgebied, exclusief vrijwilligers vraag totaal Almelo Borne Hellendoorn Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden Overige totaal vraag vraag vraag Totaal Overzicht productietotaal per maatschappelijke vraag en per aandachtsgebied Maatschappelijke vraag 1. Ontwikkel en organiseer voor mensen met een verstandelijke beperking mogelijkheden in het reguliere en georganiseerde vrijetijdsaanbod, zodat deze zowel in kwaliteit als in aantal worden verbeterd. aandachtsgebied activiteit frequentie deelnemers producten kunst & cultuur eetcafé kunst & cultuur Muziekband recreatie & evenementen Funklup Tubbergen sport & bewegen bowlen sport & bewegen fitness sport & bewegen fitness Wierden sport & bewegen fun ie Fit sport & bewegen Wedstrijd zwemmen Almelo sport & bewegen Wedstrijd zwemmen extra training sport & bewegen Zwemlessen Almelo sport & bewegen Zwemlessen Delden vorming & educatie sociale Activering totaal Maatschappelijke vraag 2. Ontwikkel en organiseer voor mensen met een verstandelijke beperking, die niet binnen het reguliere en georganiseerde vrijetijdsaanbod terecht kunnen, mogelijkheden ten behoeve van ontspanning, ontmoeting, activerend, minder eenzaam, sociale controle, enz... aandachtsgebied activiteit frequentie deelnemers producten kunst & cultuur bloemschikken 2 x kunst & cultuur countrygroep kunst & cultuur creatief kunst & cultuur dansen kunst & cultuur darten / Biljarten kunst & cultuur eetcafé kunst & cultuur Koken kunst & cultuur Modelbouw kunst & cultuur Muziekband kunst & cultuur toneel kunst & cultuur Workshops creatief 4 x projectmatige activiteiten Inloophuis recreatie & evenementen Disco recreatie & evenementen Disney Parijs recreatie & evenementen Evenementen recreatie & evenementen Instuif recreatie & evenementen Instuif / startersgroep recreatie & evenementen Kinderkup / Tienerklup recreatie & evenementen Koken recreatie & evenementen Kook- en Creaclup Enter recreatie & evenementen MLK/ZMLK weekend recreatie & evenementen Ouderensoos Almelo recreatie & evenementen Ouderensoos Borne recreatie & evenementen Tafeltennis recreatie & evenementen Vakantie dagopvang 2 x recreatie & evenementen Zaterdagavondsoos sport & bewegen badminton sport & bewegen fun-ie-fit sport & bewegen fun-ie-fit sport & bewegen Kennismaken met sport sport & bewegen recreatie zwemmen Almelo sport & bewegen recreatie zwemmen Tubbergen sport & bewegen recreatie zwemmen Vriezenveen sport & bewegen special Olympics sport & bewegen sport Colckhof sport & bewegen sportmix sport & bewegen Wandelklup DWS sport & bewegen Zaalvoetbal vormig & educatie Koken totaal Maatschappelijke vraag 3. Maak mensen met een verstandelijke beperking vertrouwd met de mogelijkheden in de niet georganiseerde reguliere vrije tijd en stimuleer hen daar gebruik van te maken, zodat de mogelijkheden om zo onafhankelijk deel te nemen in en om het huis toenemen, zowel in kwaliteit als in aantal. aandachtsgebied activiteit frequentie deelnemers producten recreatie & evenementen Funklub Wierden recreatie & evenementen Soos Westerhaar recreatie & evenementen Stapgroep Speel-O-theek speel-o-theek vorming & educatie computercursus vorming & educatie eetcafé totaal

15 Organogram stichting De Klup Twente 2014 Administratie / Raad van Toezicht PR&Communicatie, SCHIK, Jaarplan 2015 activiteiten, maar ook over het herinrichten van onze administratie en registratie. Veel van deze vernieuwingen lopen ook in 2015 door. Dit jaarplan 2015 is in die zin dan ook een voortzetting van het vorige jaarplan en de Secretariaat - Controle directiebestuurder sponsoring, fondswerving ingezette koers. - Hans van Riet - Wilfried Stegehuis - Goedkeuren jaarplan / begroting - Controle op de financiële uitgaven - Waarborgen van de integriteit van de stichting - Toezien op het realiseren van de maatschappelijke en MBO - Hanny ter Doest - Hans van Riet Aantrekkelijk en waardevol De Klup Twente volgt al ruim 5 jaar de koers Aantrekkelijk Geplande activiteiten en ambities 2015 doelstellingen Vrijwilligerswerk en waardevol voor iedereen volgens het motto van ons meerjarenbeleidsplan. De gekozen koers heeft er voor 1. Inclusiewerk & Studenten gezorgd dat we op een aantal terreinen voorop lopen. Actief inclusief beleid maakt in toenemende mate deel uit - Jolanda Overdorp Zeker als het gaat om ontwikkelingen in de sectoren zorg van de beleidsplannen van gemeenten. We zien daarom Financiële administratie Directeur bestuurder en welzijn. kansen voor ons inclusiewerk. De werkwijze gaat uit zoveel - Administratiekantoor Essink Jan Anema mogelijk op eigen kracht functioneren, samenredzaamheid - Hendriksen Accountancy - Strategisch en financieel beleid ontwikkelen Beheer / regie gebouwen / In de jaarlijkse werkplannen worden, volgens de ingeslagen en alleen waar nodig met lichte en gerichte ondersteuning en realiseren Zakelijk leider FUN-IE-FIT weg, acties geformuleerd die later worden geconcretiseerd. van een professional. Voor de uitvoering van deze werkwijze Automatisering - Continuïteit en ontwikkeling bevorderen - Hans van Riet In het team van medewerkers en de Raad van Toezicht blijven we actief gemeenten benaderen. - Novuss ICT Jolanda Overdorp - Activiteiten / Reizen - Vervoer - Evenementen - Activiteiten Meester Siebelinkhuis Ellen Perik - Activiteiten Sport en Bewegen - Sportcombinatiewerk Marja Scheper - Activiteiten - Inclusiewerk - Geluksroute - Buitenschoolse Opvang wordt de voortgang besproken en in het jaarverslag rapporteert de directeur-bestuurder over de resultaten. In 2014 zijn veel plannen gerealiseerd en er zijn veel nieuwe activiteiten en producten in gang gezet voor de komende jaren. Dat gaat dan niet alleen over dienstverlening of 2. Sociale vaardigheidstrainingen / empowerment We zetten in op het ontwikkelen van meerdere vormen van trainingen sociale vaardigheid en empowerment samen met studenten CMV / SPH en bedrijven. Zowel in reguliere activiteiten als in het FUN-IE-FIT. Zie verder activiteiten FUN-IE-FITonline. 3. Aanbieden van dagbesteding of -opvang in de regio, waar mogelijk samen met zorgorganisaties We breiden de huidige Buiten Schoolse Opvang uit met kleinschalige (flexibele) dagopvang voor kinderen van 0-12 jaar met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met de s Heerenloo Zorgroep. De samenwerking met de Twentse Zorgcentra is beëindigd vanwege het stop- zetten van de uitbreidingsmogelijkheden en het verlagen van het tarief van 35,00 naar 27,50 euro

16 4. Coördinatie Geluksroute De gemeente Almelo heeft de coördinatietaken voor de succesvolle Geluksroute uitbesteed aan ons. Dat betekent onder meer dat de coördinator aanvragen voor een budget moet toetsen aan de regels en toewijzen. Het geld is bestemd voor chronisch zieke mensen en mensen met een beperking. Een eenmalige investering moet ertoe leiden Activiteiten FUN-IE-FITcentrum 1. Het verder ontwikkelen en uitvoeren van de onderstaande projecten Wat nou stilzitten Een e-health programma voor kinderen met overgewicht vanaf zeven jaar van het basisonderwijs, het speciaal We richten ons MPowerprogramma op: - bevorderen van leren, - bevorderen van sociaal gedrag, - bevorderen van de gezondheid. Terug naar die Tijd, trainingsprogramma s voor dementerenden. Activiteiten / ambities vrijwilligerswerk recreatieve dagbesteding Actie: Realisatie Talent+Assistent+ Vrijwilligerswerk (TAV) In 2014 heeft De Klup Twente het project TAV ontwikkeld dat ze hun isolement doorbreken en weer actief deel uit basisonderwijs en cluster III en IV scholen. Het programma Samen met zorgorganisatie Carintreggeland (verpleeg- en gereed gemaakt voor aanvraag van financiering. Met gaan maken van de samenleving. Het project loopt 1 april is geschikt voor kinderen met een klein beetje overgewicht huizen ouderen) en Saxion Hogeschool ontwikkelen we te het project willen we gemeenten een aanbod doen voor 2015 af. We zijn met de gemeente Almelo in gesprek om tot kinderen met morbide obesitas. Het is ook uitermate personaliseren games waarmee het haperende geheugen goedkope recreatieve dagbesteding in buurt of wijk in de dit project te continueren. geschikt voor kinderen met een slechte motoriek die van ouderen en dementerenden geactiveerd kan worden. vorm van vrijwilligerswerk. TAV heeft een trajectgerichte 5. FUN-IE-FITonlineprogramma (stichting Vrienden van de Klup Twente) weinig bewegen. MPowergaming Trainingsprogramma voor jonge, licht verstandelijk gehandicapten. 2. Uitvoering financieel plan FUN-IE-FITcentrum Acties: - we vragen voor huur minimaal een kostendekkend benadering die in elke gemeente uitgevoerd kan worden en die resulteert in sociale stijging voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Inmiddels is het plan met meerdere gemeenten besproken. Met steun van fondsen hopen we in 2015 met een pilot van 3 jaar in Almelo te De activiteiten hebben betrekking tarief van 55 euro per uur, kunnen starten. op de acties zoals die genoemd staan Met het MPowerprogramma - we houden het aantal openingsweken op minimaal in het FUNIEFITonline project (Skanfonds). Het opzetten en uitvoeren van deelprojecten en activiteiten geven we vooral jonge, licht verstandelijk gehandicapten basisvaardigheden om het 45 weken, - we vergroten de inkomsten met de verkoop van consumpties, Activiteiten / ambities derde geldstromen zijn noodzakelijk om de exploitatie in leven van alledag zelf- - we vergroten de inkomsten met de opbrengsten 2015 sluitend in te krijgen. Voor de standig te sturen. van kleine en grote evenementen, De Klup Twente ziet nog voldoende kansen voor het projecten gaan we in 2015 op - we vernieuwen of verlengen de contracten met sponsors aanboren van derde geldstromen en wil daarom in 2015 zoek naar financiering. - we ontwikkelen crowdfunding. meer en ook nieuwe activiteiten aanbieden binnen de bestaande mogelijkheden. 3. Uitvoering evenementenplan FUN-IE-FITcentrum Ontwikkelen beleid en visie met gemeenten Het komend jaar gaan we ons richten op klantenbinding, Binnen onze gelimiteerde mogelijkheden denken we versterken van naamsbekendheid en genereren van in- actief mee met de gemeenten over de invulling van de komsten door middel van het marketingcommunicatie- maatschappelijke ondersteuning. Sleutelwoorden voor instrument evenementen. We gaan ten minste 6 evene- onze activiteiten en ondersteuning zijn daarbij: menten organiseren. Elk evenement bevat minimaal de - dichtbij, door buurtgericht werken, samen met sociale volgende doelstellingen: wijkteams, - inkomsten genereren, - preventief, door betrokkenheid met elkaar vergroten / - klanten binden, minder eenzaamheid / zolang mogelijk thuis wonen, - naamsbekendheid verhogen. - zelfredzaam, door activiteiten gericht op zolang mogelijk thuis blijven wonen / minder afhankelijkheid, 30 31

17 - samenredzaamheid, door het stimuleren van samen- PR & Communicatie student. Het bestaande plan van aanpak Herinrichting werking en verbinding met sport en wijkvoorzieningen Administratie is eveneens het uitgangspunt voor het in de buurt, We zullen ons vanwege de ontwikkelingen nog nadruk- schrijven van bijbehorende regels en procedures. In mei - inclusief vrijwilligerswerk, door recreatieve dagbeste- kelijker moeten profileren op de thema s die voor opdracht zal de samenwerking met Hendriksen Accountancy ding in plaats van individuele maatwerkvoorziening gevers belangrijk zijn en die in dit jaarplan staan omschreven geëvalueerd worden. maatschappelijke deelname wordt beschouwd als overgangsjaar en dus bij activiteiten als kenmerken of sleutelwoorden. Voor de continuïteit van de organisatie en de aanwas van vrijwilligers, deelnemers en betrokken bedrijven is het van Actie: Vervanging Klup-systeem door ChainWise-systeem een belangrijk jaar. Daarom gaan we betrokken groot belang dat De Klup Twente door de samenleving In maart 2014 heeft de Raad van Toezicht een akkoord beleidsambtenaren nog eens uitnodigen voor een wordt gedragen en dat iedereen die zich inzet voor onze gegeven om het oude en kwetsbare registratieprogramma informatieve bijeenkomst over de mogelijkheden van De kerntaken gewaardeerd wordt. te vervangen door het ChainWise-systeem. Het systeem Klup Twente. We werken al jaren samen met regionale en lokale aanbieders in zorg en welzijn, verenigingen en bedrijven Actie: Laten zien wat we doen en waarom de stichting aantrekkelijk en waardevol voor iedereen moet gebruiksvriendelijk en tijdbesparend zijn. Daarnaast biedt het alle functionaliteit die noodzakelijk is voor projectmatig werken. In oktober 2014 zijn we begonnen met het inrichten van het systeem en het trainen van en zijn zichtbaar en actief in veel netwerken. Dit heeft de Dit via kranten, weekbladen, social media (free publicity) een aantal direct betrokkenen. In 2015 zal het systeem afgelopen jaren veel opgeleverd. en ons eigen tijdschrift Schik. operationeel gemaakt worden en indien nodig nog Actie: Betrokken beleidsambtenaren bieden we een informatieve bijeenkomst aan over de mogelijkheden van de Klup Twente Daarnaast gaan we aan de slag met: - het verder verbeteren van de gebruikersvriendelijke website met social media toepassingen, - het uitvoeren van het PR en promotieplan voor het betrekking tot geluk, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie zichtbaar worden. We werken inmiddels enige tijd naast het Klupsysteem functioneren. Zodra we ermee kunnen werken en fouten zijn uitgesloten, zal het Klupsysteem worden verwijderd. Aan de medewerkers wordt in 2015 scholing geboden. FUN-IE-FIT, voor meer dan 8 gemeenten en bouwen aan een nieuw - ontwikkelen projectplan Schik in recreatieve dagbesteding. administratie- en registratiesysteem dat daar nauw op zal moeten aansluiten. In 2015 zal dit verder vorm krijgen in zowel de herinrichting van de administratie als ons Huisvesting / Meester Siebelinkhuis Verbetering ICT en administratie registratiesysteem. Actie: Herinrichting administratie Actie: Kantoor realiseren in Meester Siebelinkhuis In de RvT-vergadering van 29 september 2014 is besloten In juni 2015 gaan we de kantoorfunctie aan de Brugstraat Naar verwachting zal de vraag naar informatie en het met Hendriksen Accountancy in zee te gaan voor de (terug) plaatsen naar het Meester Siebelinkhuis. Door een- voldoen aan verschillende eisen per gemeente alleen herinrichting administratie aan de hand van een door de voudige aanpassingen aan het gebouw maken we flex- maar toenemen. Het vooruitzicht dat de regiogemeenten bestuurder opgesteld plan van aanpak. Tijdens het opnieuw plekken voor de medewerkers. de WMO op hun eigen manier gaan uitvoeren met eigen invoeren van alle financiële gegevens gaan we tevens de Aanleiding voor de verhuizing is het aflopende huurcontract beleid, eigen inkoopmethoden en eigen voorwaarden voor uitgaven opnieuw beoordelen op noodzakelijkheid. We van het kantoor aan de Brugstraat en het aangekondigde registratie en verantwoording baart ons dan ook zorgen. verwachten daarmee besparingen te realiseren. Verder gaat vertrek van de DACO (dagbesteding De Twentse Zorg- Op dit moment zijn gemeenten nog druk bezig met de een student onder begeleiding van Eshuis Accountants Centra) uit het Meester Siebelinkhuis. Terugplaatsen van administratieve inrichting, maar het is duidelijk dat zij meer de nieuwe A en O beschrijven. Het afgelopen jaar is dit de kantoorfunctie moet ook een besparing opleveren in de op de uitkomst willen sturen, waarin de resultaten met niet doorgegaan vanwege privéomstandigheden van de kosten ICT en kopieerkosten

18 Actie: Realisatie activiteiten in beweeg- en beleeftuin In 2014 is de totale ruimte om het Meester Siebelinkhuis getransformeerd in een beleef- en beweegtuin. Hiervoor is een forse subsidie afgegeven door de gemeente/provincie en hebben ook fondsen en bedrijven geld en/of middelen beschikbaar gesteld. Het ontwerp voor de beleef- en beweegtuin is ontwikkeld op basis van de wensen, ideeën en opvattingen van de initiatiefgroep uit de wijk, van De Klup Twente en fysiotherapeuten. In 2015 gaan we ons inspannen om meer aanloop en toename van het gebruik te krijgen. We richten ons op bezoekers/tuinliefhebbers, deelnemers voor recreatieve dagbesteding in de tuingroep en fitnessgroepen voor ouderen. Ontwikkelingen in de regio Het verzekerd recht van de AWBZ wordt per 1 januari 2015 vervangen door de gunst van de WMO 2015 na het subjectieve keukentafelgesprek. Er heerst bij velen de angst dat de huidige cliënten en zorgverleners de rekening gaan betalen. Zeker nu ook nog eens een aantal regiogemeenten (Twenterand, Almelo) in zwaar weer zitten. Vanwege extra kostenbeheersing zullen zij en andere gemeenten eisen om lokaal mensen met een beperking op te vangen en te ondersteunen in algemene voorzieningen en met de hulp van zoveel mogelijk vrijwilligers. Mensen met een beperking hebben vanaf 2015 in principe geen keuzevrijheid meer als het gaat om het volgen van activiteiten in een andere gemeente. Het vervoer van en naar de activiteiten wordt niet meer vergoed. Brede lokale welzijnsinstellingen in de regiogemeenten hebben lokaal een sterke positie en gaan ook voor de doelgroep van de Klup Twente een geïntegreerd lokaal aanbod maken. Al dan niet samen met zorginstellingen, hoewel die kans niet erg groot lijkt. Uit de vele dagbestedingsbijeenkomsten en gesprekken blijkt dat er nog veel twijfels zijn over een kansrijke samenwerking. In deze hectische periode hebben vooral zorginstellingen meer oog voor de eigen sores en ze hebben last van de ondeskundigheid of onwetendheid over zorg bij de betrokken ambtenaren. Ook vinden veel zorginstellingen de tarieven te laag en zijn ze minder flexibel als het gaat om de verschillende wensen van verschillende gemeenten. Iedere instelling probeert op dit moment de werkgelegenheid en de zorg aan de cliënten zo veel mogelijk in stand te houden, met als gevolg allerlei interne maatregelen, zoals het platter maken van de organisatie en het veilig stellen van het eigen vastgoed. Gevolgen Gemeenten zullen na 2016 ook ons de voorwaarde stellen om lokaal te ondernemen. Het opzeggen van de subsidierelatie door Tubbergen is daar een voorteken van. Geen lokaal aanbod, geen subsidie! Ook wij ervaren al de gevolgen van de maatregelen van zorginstellingen. Voor de BSO bleek het onderaannemerschap met de Twentse Zorgcentra geen kans meer te hebben en werd de huur van het Meester Siebelinkhuis door de zorginstelling opgezegd. Al met al betekenen deze ontwikkelingen concreet dat de kans bestaat op afname van mensen met een beperking aan de activiteiten in het Meester Siebelinkhuis uit de regiogemeenten en dus ook afname van het vervoer (stichting Vrienden). Wat is onze aanpak Om onze lokale én regionale positie te versterken, bieden we buiten Almelo (regiogemeenten) een interessant lokaal aanbod met (integrale en wijkgerichte) dagbesteding en ondersteuningsvormen als regionale sportcoach en inclusiewerk. In Almelo bieden we als voorziening het Meester Siebelinkhuis met een uniek aanbod als FUN- IE-FIT (ook regionaal), de speciale BSO en de beleef- en beweegtuin. Hiermee onderscheiden we ons van andere voorzieningen in andere wijkcentra. We verwachten hiermee de financiële gevolgen van het vertrek medio 2015 van de dagopvang van de Twentse Zorgcentra op te vangen. We gaan nog meer de samenwerking zoeken met lokale instellingen en initiatieven en zo nodig ook zelf met nieuwe lokale initiatieven komen. In ons jaarplan 2015 staan de acties die dit moeten realiseren. Via de media en met ons magazine Schik, de website en social media gaan we ons aanbod nog nadrukkelijker onder de aandacht brengen bij betrokken wethouders en beleidsmakers van alle regiogemeenten. Om hen goed te informeren over de mogelijkheden van De Klup Twente als voorliggende of algemene voorziening in de nieuwe situatie. We benadrukken onze outcome en vertalen die in getallen! Dichtbij en lokaal, in samenwerking met sociale wijkteams en met een inclusieve benadering. Onze activiteiten zijn preventief, ze vergroten de betrokkenheid bij elkaar, waardoor er minder eenzaamheid is en mensen langer thuis kunnen wonen. We leveren met onze activiteiten een bijdrage aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Dit mede dankzij de samenwerking met sport- en wijkvoorzieningen in de buurt. We voeren de activiteiten uit met hoofdzakelijk vrijwilligers en betrekken actief burgers en bedrijven hiervoor

19 Dank Terugkijkend op 2014 kunnen we niet anders constateren dan dat het weer een bijzonder jaar is geweest. Bijzonder omdat we tegen de verdrukking in en ondanks slinkende inkomsten en stijgende kosten, opnieuw in staat waren om meer dan duizend mensen met een beperking een prachtig, leerzaam vrijetijdsaanbod te kunnen bieden. Bijzonder ook omdat weer meer mensen zich bij De Klup Twente meldden om zich belangeloos voor onze doelgroep in te zetten en waarin bedrijven en instellingen ons bleven helpen. Zoals stichting Veurbrook, dat De Klup Twente verraste met de schenking van heel veel spullen uit het voormalige wijkcentrum, die De Klup heel goed in het Meester Siebelinkhuis kan gebruiken. Zonder de onvolprezen inzet van alle vrijwilligers, alle adviezen, praktische diensten en producten en financiële steun hadden we niets van dit alles kunnen bewerkstelligen. Daarom willen we eenieder die in 2014 bij De Klup Twente was betrokken en ons heeft geholpen heel erg bedanken. We hopen een beroep op u te kunnen blijven doen want we hebben nog heel veel mooie initiatieven in petto. 36

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Met de oprichting van Stichting Villa Abel in juni 2016 en het aanstellen van een stichtingsbestuur is na een lange periode van voorbereidingen door initiatiefnemers Anne van der Horst en Petra Zaanen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Met de oprichting van Stichting Villa Abel in juni 2016 en het aanstellen van een stichtingsbestuur is na een lange periode van voorbereidingen door initiatiefnemers Anne van der Horst en Petra Zaanen

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2011

Visiedocument en Activiteitenplan 2011 Visiedocument en Activiteitenplan 2011 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Voorbeeldtekst Voorbeeldtekst Wat is dagbesteding? Definitie dagbesteding wordt breder: Dagbestedingsvormen die door de overheid

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Alle kinderen genieten van kunst en cultuur

Alle kinderen genieten van kunst en cultuur Alle kinderen genieten van kunst en cultuur 2 ONS DOEL Kunst is goed om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds wil financiële drempels weghalen om zo ook kinderen

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Samen voor Woerden. Colofon

Samen voor Woerden. Colofon Jaarverslag 2014 Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties Samenwerken Verbinden Inspireren Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2014-2015 Arnhem, augustus 2014 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2014-2015. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2017-2020 Strategisch plan Stichting Present Noordoostpolder 2017-2020 Voor u ligt het strategisch document van de Stichting Present Noordoostpolder. Dit document omschrijft de plannen

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van Stichting Aangepast Actief Nederland. Marijke Smedema, Penningmeester Februari 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van Stichting Aangepast Actief Nederland. Marijke Smedema, Penningmeester Februari 2014 Stichting Aangepast Actief Nederland Buitenzagerij 57 1021NP Amsterdam info@aangepastactief.nl www.aangepastactief.nl KvK 57302669 RSIN 852523166 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan voor 2014 van Stichting

Nadere informatie

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

daar dat de centrale cliëntenraad in overleg met de familieverenigingen tot de conclusie kwam, dat er aan beeldvorming en voorlichting gewerkt moest

daar dat de centrale cliëntenraad in overleg met de familieverenigingen tot de conclusie kwam, dat er aan beeldvorming en voorlichting gewerkt moest De Stichting Fonds De Twentse Zorgcentra is ontstaan in de jaren 1980 1990 op initiatief van de toenmalige familievereniging van de LosserHof. De geldstromen van de uitkeringsgerechtigden, die er woonden

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

RTV Borne. Jaarverslag 2016

RTV Borne. Jaarverslag 2016 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Bestuur en organisatie... 1 Activiteiten... 1 Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en het programmavoorschrift... 3 Bereikscijfers... 4 Missie en werkwijze De missie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA 17 April 2014 Inhoudsopgave Inleiding Secretariaat o Lesaanbod o Wedstrijden & Evenementen o Huisvesting o Vooruitblik 2014 Technische Commissie o Kaderleden

Nadere informatie

Onbeperkt Actief Deventer

Onbeperkt Actief Deventer Onbeperkt Actief Deventer Korte karakteristiek In verschillende wijken in Deventer is een aanpak ontwikkeld waarin gewone wijkbewoners samen activiteiten ondernemen met wijkbewoners met een verstandelijke

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

Jaarverslag Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties

Jaarverslag Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties Jaarverslag 2015 Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties Samenwerken Verbinden Inspireren Colofon Samen voor Woerden Het Klooster, Wilhelminaweg 77 3441 XB Woerden T:

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben,

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben, Jaarverslag 2013 Trends De doelgroep waarvoor VPTZ-organisaties zich inzetten bestaat voor het grootste deel uit oude(re) mensen. Aan eenieder in zijn laatste levensfase en diens naasten, bieden opgeleide

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis We gaan uit van eigen kracht, eigen keuzes en eigen mogelijkheden. 02 Aveleijn Inhoud Missie

Nadere informatie

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE JAAR PLAN 2015 1 INHOUDSOPGAVEN 1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE 5. DOELSTELLINGEN 6. GEMEENTE 7. BEGROTING 2015

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting ELSA 2015

Jaarverslag. Stichting ELSA 2015 Jaarverslag Stichting ELSA 2015 Met speciale dank aan Toon Beerens van AMECO, dankzij hem is stichting ELSA voor een groot deel tot ontwikkeling gekomen. 1 Inhoudsopgave Doelstelling van de stichting Jaarplan

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Opstart met WeHelpen voor (zorg)instellingen

Opstart met WeHelpen voor (zorg)instellingen Opstart met WeHelpen voor (zorg)instellingen Opgesteld door: Vilans in opdracht van coöperatie WeHelpen Datum: 9 juni 2013 Versie: 1.0 Opstart met WeHelpen In dit document bieden we een aantal handvatten

Nadere informatie

2013 is een relatief rustig jaar geweest wat in het teken stond van consolideren en de basis leggen voor ondersteuning van toekomstige projecten.

2013 is een relatief rustig jaar geweest wat in het teken stond van consolideren en de basis leggen voor ondersteuning van toekomstige projecten. Jaarverslag 2013 Voorwoord Na een voorspoedig verlopen 2013 is het tijd om de balans op te maken. Nederland had in 2013 te maken met vergaande bezuinigingen, oplopende werkloosheidcijfers, teruglopende

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN

JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN 2014 Algemene beschouwing 2014 was het jaar van de kwaliteitscontrole. In mei heeft de 1 e audit plaatsgevonden door TÜV en bleek dat de Buurderij nog aan

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

De nieuwe vrijwilliger

De nieuwe vrijwilliger VAN INSPIREREN NAAR ACTIVEREN 15 NOVEMBER 2012 De nieuwe vrijwilliger VRIJWILLIGERS CENTRALE ZWOLLE Steunpunt voor vrijwilligerswerk en informele zorg 1 Discrepantie: Door bezuinigingen minder personeel,

Nadere informatie

Jaarbericht 2016 Tafelvanzeven

Jaarbericht 2016 Tafelvanzeven Jaarbericht 2016 Tafelvanzeven Introductie Tafelvanzeven biedt een opleiding aan vrouwen met een passie voor koken én afstand tot werk. Het doel is de stap naar zelfstandig ondernemerschap, werken in de

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen 1 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE!... 3 Algemeen!... 3 Doelstelling!... 3 Juridische structuur!...

Nadere informatie

Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden.

Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden. s-hertogenbosch, 20 december 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad, Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden. Marianne van der Sloot 1 Jeugdlintjes

Nadere informatie

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Inleiding Jongeren hebben de toekomst. Met de Maatschappelijke Stage (MaS) wordt een hoop jonge energie aan het vrijwilligerscollectief toegevoegd. In Zwolle

Nadere informatie

Projectplan

Projectplan Projectplan 2014-2016 Projectplan Werkwinkel 2014-2016 Aan Alle betrokkenen bij uitvoering de Werkwinkel Van John van den Oord Datum 26 juli 2014 Referentie JvdO Onderwerp Opzet Werkwinkel + Indicatie

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Alle kinderen moeten kunnen sporten

Alle kinderen moeten kunnen sporten Alle kinderen moeten kunnen sporten ONS DOEL Het Jeugdsportfonds wil financiële drempels weghalen om zo ook kinderen in achterstandsposities de kans te geven mee te doen aan sport en bewegen. Het Jeugdsportfonds

Nadere informatie

Stichting De Plus van Surplus

Stichting De Plus van Surplus Stichting De Plus van Surplus STICHTING DE PLUS VAN SURPLUS HOOFDLIJNEN VAN ONS BELEID 2013 2016 Beleidsplan 2013-2013 1 INHOUD Pagina De stichting de Plus van Surplus..3 Inleiding. 4 1. Vergezicht: de

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Meerjarenplan bijgewerkt

Meerjarenplan bijgewerkt Meerjarenplan 2015-2017 bijgewerkt 30-09-2015 Stichting De Slinger Almelo www.deslingeralmelo.nl 1 1. Missie en Visie De Slinger Almelo Missie De missie van De Slinger Almelo is de betrokkenheid (MBO)

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW Samen bruggen bouwen Het manifest: de basis van en voor SDW Inhoud Samen bruggen bouwen 10 4 6 De basis van en voor SDW Waarom bestaat SDW? 8 Waar willen we naar toe? Van waaruit handelen wij? Onze belofte

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente Laura van Neck December 2015 1 Colofon Onderzoek uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap Uitgangspunt De Bubblemates, Heldense Reddingsbrigade en de Heldense Zwemvereniging spreken samen de intentie uit om vanaf 2016 het beheer van de

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Werkgroep Vrijwilige Inzet met Toekomst, 28 september 2015 Aanleiding In Nieuwegein zetten vele inwoners zich vrijwillig in. Dit is goud waard! Het eigen

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

I Welke kosten kunnen worden betaald met geld van de Stichting Culemborg 700?

I Welke kosten kunnen worden betaald met geld van de Stichting Culemborg 700? Culemborg 700 Op naar een mooi feestjaar, met een beheerst financieel verloop! Versie van 14 juli 2017 Met dit document zet de Stichting Culemborg 700 (C700) de belangrijkste financieel-organisatorische

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Project ABC Actief Betrokken Club

Project ABC Actief Betrokken Club Project ABC Actief Betrokken Club 2014-2015 Activiteiten voor ouderen met achterstand in bewegen en participatie korfbalvereniging NKC 51 in Nijverdal Colofon Dit format is gebaseerd op uitgaven van het

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie