Participeren en anticiperen. op een nieuwe toekomst APRIL 2015, EEN UITGAVE VAN DE KLUP TWENTE. Jaarverslag over 2014 van stichting de Klup Twente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Participeren en anticiperen. op een nieuwe toekomst APRIL 2015, EEN UITGAVE VAN DE KLUP TWENTE. Jaarverslag over 2014 van stichting de Klup Twente"

Transcriptie

1 De Klup Twente Participeren en anticiperen op een nieuwe toekomst APRIL 2015, EEN UITGAVE VAN DE KLUP TWENTE Jaarverslag over 2014 van stichting de Klup Twente

2 Jaarverslag 2014 De Klup Twente Met dank aan Hoogtepunten komen niet zomaar uit de lucht vallen Inhoud Dynamisch 5 Dit is een uitgave van stichting de Klup Twente Berlagelaan ST Almelo Telefoon (0546) ,50 KlupMix! Zadenmengsel van attractieve een- en tweejarige planten! Speciaal voor De Klup Twente samengesteld. Terugblik 10 Ingrijpend 15 Blik vooruit 20 Jaarplan Ontwikkelingen 34 Colofon Samenstelling: stichting de Klup Twente Eindredactie: Hanny ter Doest Vormgeving: Maaike Kremer Drukwerk: Herman Media

3 Een jaar van diepte- en hoogtepunten voor De Klup Twente Alstublieft. Ons zevende maatschappelijk jaarverslag. We berichten erin over het jaar Over onze ambities en ontwikkelingen die ons als vrijwilligers, betrokken bedrijven en beroepskrachten hebben bezig gehouden en natuurlijk over de vele, vele activiteiten, hoogtepunten en gebeurtenissen in van de stichting. Zijn afwezigheid wordt in ons kleine team nog steeds gevoeld. Het was goed te ervaren dat bedrijven en collega-bestuurders betrokken zijn bij de stichting en direct hulp aanboden. Zo schoot Eshuis Accountancy direct te hulp door tijdelijk de administratie op orde te houden tegen lage kosten. Engel Stichting de Klup Twente reikt jaarlijks de Klupengel uit, de onderscheiding voor een persoon of onderneming die zich bijzonder verdienstelijk maakt voor De Klup Twente. Het prachtige kunstwerk van de hand van Mariska Eggengoor ging in 2014 naar Sander Herman van Herman Media en Copytex online drukwerk. Sander is onvermoeibaar ambassadeur van De Klup Twente, drukker van Schik, hij steekt veelvuldig de handen uit de mouwen en wist al veel andere ondernemers over te halen om zich ook in te zetten was in alle opzichten een jaar van diepte- en hoogtepunten. Dieptepunt was het plotselinge overlijden van ons enige administrateur Jan Essink. De man die al meer dan 20 jaar deel uitmaakte van De Klup Twente en veel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling Ingrijpend waren daarna de maatregelen die genomen moesten worden. Om het risico van het wegvallen van een 1-pitter in de toekomst te voorkomen, ging De Klup Twente met Hendriksen Accountants en Adviseurs in zee. Dat had verstrekkende gevolgen: onze administratie ging/gaat volledig op de schop. We bouwen nu aan een administratie die naar verwachting toekomst proof is en waarmee we ook voorbereid zijn op de enorme veranderingen bij gemeenten vanwege de transities. Met onze administratie willen naar een overzichtelijk en transparant systeem voor iedereen, in- en extern. Geen eenvoudige opgave die ook het jaar 2015 veel tijd in beslag zal nemen. Een ander dieptepunt, maar van een heel andere orde maar ook met veel gevolgen, was de aankondiging dat de DACO gaat vertrekken. De DACO is de dagbesteding van de Twentse Zorgcentra die al meer dan 20 jaar in het Meester Siebelinkhuis gevestigd is. Het gevolg van die beslissing bij DTZC is dat oudere verstandelijk gehandicapten omwille van de bezuinigen moeten verhuizen. We vragen ons af waar het gedachtegoed dat de cliënt centraal staat, is gebleven? 5

4 Gelukkig waren er veel meer hoogtepunten, dan dieptepunten in het dynamische jaar Een aantal daarvan wil ik er graag uitlichten, zoals het vieren van de opening van de beleef- en beweegtuin. Misschien wel het hoogtepunt met wel de meeste symbolische waarde voor de stichting. Burgers en bedrijven betrekken en groei en vernieuwing realiseren passen bij De Klup Twente. Het stemt positief, vrolijk, het is uitdagend en zorgt voor beweging. Precies zoals de omgeving rondom ons activiteitencentrum nu is. We kunnen niet wachten tot het voorjaar is en iedereen van onze prachtige beleef- en beweegtuin komt genieten. Voor andere bijzondere hoogtepunten zorgden Mark E. Felling uit Minnesota Amerika, koning Willem Alexander en Klup ambassadeur Sander Herman. Mark E. Felling, dé wereldexpert op gebied van zelfstandigheid voor mensen met beperkingen, kwam speciaal naar Almelo voor het FUN-IE-FIT en constateerde dat hij nergens in de hele wereld een dergelijke voorziening heeft gezien. Koning Willem Alexander speelde tijdens de opening van de Gallery in Enschede het spel Oculus Drift, een inclusieve game, die werd ontwikkeld door De Klup Twente en Saxion studenten. Tenslotte ondernemer Sander Herman, die van ons de maatschappelijk betrokken award KlupEngel ontving uit handen van Theo de Putter, wethouder van Wierden. Hoogtepunten komen niet zomaar uit de lucht vallen. Medewerkers van De Klup Twente investeren heel veel tijd in vernieuwing, in verbinding zoeken, in betrokkenheid organiseren en aandacht geven. Dat maakt De Klup Twente tot de mooiste participatieklup van Nederland. Na het lezen van de bundeling van 4 SCHIK s aan het einde van dit jaarverslag, zult u dit zeker bevestigen. Want er waren nog veel meer hoogtepunten in 2014! Jan Anema - Directeur bestuurder Onduidelijkheid steeds moet vechten voor haar voorbestaan. Het zou volgens de raad vanzelfsprekend moeten zijn dat De Klup Twente ruimhartig wordt beloond, temeer daar wij een substantiële bijdrage leveren aan het beperken van de zorgvraag door onze activiteiten voor mensen met een beperking. In 2014 is met medewerkers van De Klup Twente uiteraard gesproken over de toekomst. Daarbij is even aan de orde geweest of we onze naam zouden moeten veranderen. De Raad van Toezicht is van mening dat De Klup Twente een sterke merknaam is en niet moet worden veranderd. De Klup Twente is bekend en staat in de regio voor inzet, draagvlak en betrokkenheid van burgers en bedrijven. Dit jaar hebben ook weer meer mensen dan het voorgaande jaar zich belangeloos ingezet. De Raad van Toezicht vindt dit indrukwekkend, inspirerend en een prestatie van formaat. De Raad van Toezicht volgt met grote belangstelling de ontwikkelingen binnen de sectoren zorg en welzijn en bij gemeenten. Het is voor de raad van toezicht nog onduidelijk welke gevolgen alle wijzigingen hebben voor De Klup Twente. We zijn er als raad wel van overtuigd dat de vernieuwende koers die de stichting al jaren volgt en het daar uit vloeiende aanbod, goed aansluit op wat gemeenten willen. Het baart de raad daarom zorgen dat een organisatie als de onze - met een minimale overhead, een maximaal aantal vrijwilligers en heel veel deelnemers - toch nog Namens de Raad van Toezicht wil ik daarom ook vanaf deze plek dank zeggen aan alle vrijwilligers en medewerkers van de stichting voor hun grote inzet. Maar niet zonder ook mijn grote waardering uit te spreken voor de vele bedrijven, scholen en instellingen die De Klup Twente in het voorbije jaar hebben geholpen. Alle enthousiasme, inzet en vertrouwen draagt bij aan de participatie van mensen met een beperking en het zijn onmisbare bouwstenen in de ontwikkeling van De Klup Twente. Guido Eggermont - Voorzitter Raad van Toezicht 6 7

5 Raad van Toezicht en Bestuur Raad van Toezicht De rol en functie van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten van De Klup Twente. De Raad van Toezicht ziet toe op het bestuur en beleid van de Klup Twente en fungeert als klankbord voor de directeur bestuurder. De (onbezoldigde) leden hebben geen belangen bij De Klup Twente als organisatie en de Raad van Toezicht treedt om die reden als onafhankelijk orgaan op. De Raad van Toezicht maakt gebruik van een gespreid schema van aftreden, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft. De Raad van Toezicht vergadert ca. 4 maal per jaar met de directeur bestuurder. Een keer per jaar heeft de Raad van Toezicht een gezamenlijk bijeenkomst met alle medewerkers. Dit overleg staat in het teken van een actueel inhoudelijk (strategisch) thema s. De Klup Twente conformeert zich aan de bepalingen van de Governance code van de Maatschappelijke Ondernemers Groep. In 2014 De Raad van Toezicht bestond in 2014 uit de volgende leden: NAAM De heer G. Eggermont De heer R. Pot Mevrouw A. Trommel Mevrouw G. Boom De heer R. Zwiers FUNCTIE Voorzitter Lid Lid Lid Lid Naaste de vaste onderwerpen als begroting en jaarplan zijn in 2014 in het overleg van de Raad van Toezicht aan de orde geweest: - uitvoering jaarplan 2014, - de financiële koers t.a.v. de bezuinigingen en ontwikkelingen, - de gevolgde strategie met betrekking tot de toekomst van De Klup, - de ontwikkelingen t.a.v. nieuwe vormen van dienstverlening, zoals de buitenschoolse opvang, en het FUN-IE-FIT, - de WMO 2015 en de gevolgen die de veranderingen binnen zorg en welzijn kunnen hebben voor onze (beoogde) doelgroepen en organisatie, - het toezicht op de Vrienden van de Klup Twente; - vervanging registratiesysteem de Klup, - herinrichting administratie vanwege het overlijden boekhouder. Rooster van aftreden en hoofd/nevenfuncties Raad van Toezicht In overeenstemming met het reglement van de Raad van Toezicht is er een overzicht opgesteld waarop de data waarop de leden zijn benoemd, worden herbenoemd of aftreden. In dit zelfde schema staan de nevenfuncties vermeld. Naam Functie Nevenfuncties GUIDO EGGERMONT Voorzitter Voorzitter bestuur Eggermont Consultancy BV Benoemd: december 2011 Voorzitter bestuur Guilex Beheer BV 2e termijn: december 2014 Lid Raad van Commissarissen AEMICS BV 3e termijn: december 2017 Lid Raad van Commissarissen Recore Systems BV Aftredend: december 2020 Lid Raad van Commissarissen Industrie Gebouwmaatschappij BV Voorzitter bestuur Stichting Optiek Voorzitter bestuur Vereniging Tot Nut en Vermaak Lid bestuur Stichting Almelo Promotie Lid bestuur Stichting Profronde Almelo RUUD POT Lid Hoofd Ondersteunende Diensten Koninklijke Horeca Nederland Benoemd: maart 2010 Penningmeester van de Stichting Cultuur en Theater Vianen 2e termijn: maart 2013 Bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Klup Twente 3e termijn: maart 2016 Bestuurslid Stichting vrienden Herderscheeschool te Almelo Aftredend: maart 2019 Bestuurslid Stichting Derde Gelden KHN GERDIEN BOOM Lid Directeur SBO De Rank Benoemd: april 2007 Eigenaar van het bedrijf De Barkel Dienstverlening 2e termijn: april 2010 Voorzitter van de Taakgroep Pastoraat van de Gereformeerde Kerk 3e termijn: april 2013 Aftredend: April 2016 ALIE TROMMEL Lid Directeur-bestuurder Stichting Welzijn Olst-Wijhe Benoemd: juni 2007 Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Gerontologie 2e termijn: juni e termijn: juni 2013 Aftredend: juni 2016 ROELOF ZWIERS Lid Lid RvT Quo Vadis Deventer Benoemd: maart 2012 Eigenaar van A.I.C.P. Management 2e termijn: maart 2015 Secretaris wijkraad Slangenbeek Hengelo 3e termijn: maart 2018 Bestuurslid St. Welzijn De Twentse Zorgcentra Aftredend: 1 september 2014 Senior psychiatrisch verpleegkundige bij Dimence GGZ 8 9

6 Terugblik op 2014 een speciaal trainingsprogramma sociale vaardigheid en empowerment voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking in het game-, sport- en gezondheidscentrum FUN-IE-FIT onder de naam MPOWER. In 2015 zal het Zorg op Maat (Geluksroute) Het project Zorg op Maat is in 2014 pas echt goed op gang gekomen na veel initiatieven om het onder de uitbreiding en ontwikkeling. In 2015 gaan we deze bijzondere dienstverlening nadrukkelijk onder de aandacht brengen bij de diverse gemeentes. Inclusiewerk, sociale vaardigheidstrainingen en empowerment project worden ingediend bij verschillende fondsen. Ontwikkeling passend vrijwilligerswerk / recreatieve dagbesteding aandacht te brengen. Dat resulteerde in een flinke stijging van het aantal aanmeldingen. Er zijn in 2014 dertig aanmeldingen geweest. Vijf mensen hebben zich bij nader inzien teruggetrokken vanwege het onderzoek dat aan Zorg op Maat verbonden was, bij een mevrouw is de aanvraag uitgesteld en twee mensen kregen een afwijzing. Project FUN-IE-FITonline Stichting de Klup Twente draagt zorg voor de uitvoering van dit project. Dit jaar is met inzet van studenten het financiële plan en het evenementenplan opgesteld. Voor Actief inclusief beleid is in toenemende mate onderdeel Gedurende het jaar waren er nog genoeg consulenten om de continuïteit van deze voorziening zijn dat belangrijke van de beleidsplannen van gemeenten. Om daaraan In 2014 heeft de Klup Twente het project Talent Assistent alle aanvragen te kunnen behandelen. Eind 2014 is die instrumenten. Verder is er veelheid aan initiatieven geweest uitvoering te geven, is ons inclusiewerk bij uitstek Vrijwilliger (TAV ) ontwikkeld en gereed gemaakt voor situatie radicaal veranderd door o.a. het stoppen van MEE en werden veel verschillende activiteiten aangeboden in geschikt. Het inclusiewerk gaat uit van zoveel mogelijk aanvraag van financiering. Met het project bieden we Twente en de veranderingen bij het RIBW. Met hulp van het game- sport- en gezondheidscentrum. Niet alleen op eigen kracht, samenredzaamheid en alleen waar nodig gemeenten goedkope(re) recreatieve dagbesteding in de vrijwillige (maar) professionele inzet wordt nu regelmatig volgens vast rooster aan de vaste deelnemers van de lichte en gerichte ondersteuning van een professional. In buurt of wijk onder de noemer passend vrijwilligerswerk telefonisch contact gehouden met alle deelnemers. Voor stichting, maar ook in toenemende mate aan externe de vele werkconferenties van verschillende gemeenten voor mensen met lichte verstandelijke beperking. Als het onderzoek zal de termijn verlengd moeten worden, groepen, onder wie zorginstellingen. Ook het eerste mini over de invulling van de maatschappelijke ondersteuning er via fondsen en of overheden voldoende financiering vanwege het beperkte aantal deelnemers. Tot eind symposium Gamen en Autisme trok veel belangstellenden. en dagbesteding is onze werkwijze onder de aandacht beschikbaar komt, kan het project in 2015 van start. maart 2015 kunnen er nog nieuwe deelnemers worden gebracht. Daarnaast is gewerkt aan de ontwikkeling van aangemeld. Aan de gemeente is verlenging van het project gevraagd. Buitenschoolse Opvang Het aantal kinderen is dit jaar licht gestegen. Er bezoeken intussen tien kinderen een of meerdere dagdelen per week de BSO. Die stijging hebben we vooral te danken aan mondtot-mond reclame door ouders en via van de instellingen Karakter en Jarabee. Het onder-aannemerschap met De Twense Zorgcentra is eind 2014 beeindigd, omdat er bij deze instelling geen uitbreidingsmogelijkheden waren voor Zorg In Natura cliënten. Vanwege nieuwe zorgvragen van ouders, zijn we gaan samenwerken met de s Heerenloo Uit de samenwerking met Saxion en zorginstelling Zorgroep. De s Heerenloo Zorggroep voert een actief CarintReggeland bleek weer eens de enorme toepassings- samenwerkingsbeleid met 0 e lijnsvoorzieningen. Dankzij mogelijkheden die er zijn om mensen met een beperking deze samenwerking is de continuïteit van de BSO veilig te ondersteunen met activiteiten en oefeningen in het gesteld en ligt er een goede basis voor noodzakelijke FUN-IE-FIT. Uit o.a. pilots met studenten Saxion bleken 10 11

7 beweeggames prima ingezet te kunnen worden voor o.a. toenemen, temeer er hard gewerkt is en wordt aan een gymnastiekvereniging een eigen g-afdeling zou oprichten. met een beperking in Almelo. Ook verenigingen, ouders valpreventie, zelfredzaamheid en overgewicht. Onder- bredere bekendheid. Dat gebeurde onder meer via social Dat doel is bereikt: OSSWIK gaat beginnen met een en verzorgers en scholen en instellingen kunnen bij haar werpen die voor onze doelgroep actueel zijn. In 2014 zijn media, een eigen website en door de organisatie van twee g-afdeling. terecht. De Sportcombinatiefunctionaris faciliteert ook de we daarom in samenwerking met een onderneming gestart grote, op zichzelf staande evenementen. Sportmix, zorgde mede voor eenmalige sportevenementen met het ontwikkelen van empowergames specifiek voor (Special Gymnastics day en Special Olympics gymnastiek), mensen met een LVB. Ook is een programma ontwikkeld Belangrijk is dat na twee jaar tijd Twentse gemeenten het en hielp/helpt mee met de ontwikkelingen van nieuwe voor preventie overgewicht voor schoolgaande jeugd. In belang en de waarde inzien van het regionaal sportloket activiteiten in het sportcentrum FUN-IE-FIT hopen we voor beide initiatieven fondsen te vinden. Het FUN-IE-FIT is als voorziening onderdeel van stichting Aangepast Sporten, temeer het wel duidelijk is dat in dorpskernen alleen een passend aanbod gerealiseerd kan Sportmix Vrienden van de Klup Twente. Uitgebreid verslag over worden als het regionaal wordt opgepakt. Dat heeft te Is een langlopend aanbod van wisselende sportactiviteiten de voortgang van deze voorziening en het project FUN- maken met het feit dat er in een dorp niet veel mensen op de woensdagmiddag in de sporthal van de Schelfhorst. IE-FITonline is daar terug te vinden. Activiteiten met met eenzelfde beperking wonen. Kinderen uit het SO die (nog) niet terecht kunnen bij deelnemers worden uitgevoerd door medewerkers van de Het sportloket heet inmiddels Twente Actief en is onderdeel reguliere sportverenigingen doen mee aan heel veel Klup Twente. van Iedereen Actief. verschillende sporten en ontdekken op die manier of ze talent hebben voor een sport. Inzet is ook overstap naar Aangepast Sporten De Regionale Sportcoach van De Klup Twente heeft vanuit haar functie in 2014 twee grote evenementen opgezet: een reguliere vereniging mogelijk maken. Sportmix is iedere week, met uitzondering van vakantieperiodes. In 2014 is gestart met het project Regionale Sportcoach Special Gymnastics day op 18 mei 2014 in de IISPA in Almelo en de Special Olympics gymnastiek evenement op 1 Week van de toegankelijkheid De sportcombinatiefunctionaris zet twaalf stagiairs van de opleiding Psychomotorische Therapie aan de CALO Aangepast Sporten, een provinciaal samenwerkingsverband november in het Sportpark in Almelo. Beide evenementen De thuiswedstrijd Heracles - NAC heeft door inzet van Windesheim Zwolle in voor de uitvoering. Daarmee van veertien Overijsselse gemeenten. De projectleiding waren een doorslaand succes en krijgen navolging. Doel de regionale sportcoach dienst gedaan als start van de is Sportmix ook een belangrijk onderdeel van het is in handen van Sportservice Overijssel. De Klup Twente van beide evenementen was ervoor te zorgen dat een Week van de toegankelijkheid in Almelo en omstreken. beroepsonderwijs. Hoogtepunt voor de kinderen van de vult 0.6 fte van de functie van sportcoach in de regio Vertegenwoordigers van verenigingen met diverse Sportmix is ieder jaar het bezoek van spelers van Heracles Twente in. beperkingen (kinderen, jong volwassenen en volwassenen Almelo. Doelstelling van het project Regionale Sportcoach met een beperking) mochten in de rust van de beladen Aangepast sporten is in twee jaar tijd een solide basis wedstrijd doelschoppen nemen. Entertainer Willem leggen voor sport en beweegmogelijkheden voor mensen Gunneman, ambassadeur van De Klup Twente, legde het met een beperking. Belangrijk onderdeel is de ontwikkeling volgepakte stadion het een en ander uit over het belang van een regionaal steunpunt voor het ontwikkelen en van sporten voor mensen met een beperking. stimuleren van het aangepaste sporten. De intentie is de werkzaamheden van de regionale sportcoach en het steunpunt na 2015 te continueren. Combinatiefunctionaris aangepast sporten In 2014 kwamen vanuit diverse hoeken al ondersteuningsvragen terecht bij de regionale sportcoaches. Het ging De Klup Twente heeft 0,.4 fte sportcombinatiefunctionaris. om verenigingen, ouders, kinderen of volwassenen die Zij moet zorgen voor een goed functionerend loket waar op zoek zijn naar sportmogelijkheden. De verwachting is mensen terecht kunnen met alle vragen en verzoeken dat het aantal ondersteuningsvragen in 2015 verder zal om ondersteuning voor sport en bewegen voor mensen 12 13

8 Gameklup De sportcombinatiefunctionaris zorgt op iedere donderdagmiddag voor sport- en beweging voor leerlingen uit het SO in het game- sport- en gezondheidscentrum FUN- IE-FIT. De Gameklup biedt rust en een goede structuur voor kinderen met een beperking en zet aantrekkelijke computergames in om ze te laten bewegen. Vrijwilligerswerk Het vrijwilligersbeleid van de stichting komt neer op het scheppen van voorwaarden voor vrijwilligerswerk, het afstemmen van werk op vrijwilligers en het werven van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn bij ons verzekerd en krijgen de benodigde opleidingen en in specifieke gevallen vergoedingen. Aantallen vrijwilligers in de loop der jaren, exclusief de bedrijvenvrijwilligers In 2014 bood De Klup Twente mensen met een beperking een pakket van meer dan vijftig verschillende activiteiten aan die bijdragen aan de participatie, integratie en empowerment van de doelgroep. De activiteiten varieerden van sport en beweging, creatieve workshops, vakantie, weekenduitstapjes en vakantiedagopvang tot computerlessen, reken- en taalvaardigheden, excursies en kooklessen. Vrijwilligers van De Klup Twente voeren al die activiteiten uit en worden ondersteund door professionele vakkrachten, de coördinatoren. De coördinator vrijwilligerswerk heeft als taak het matchen van werk met een geschikte vrijwilliger en zo nodig aanpassen van het vrijwilligerswerk. Want bij De Klup Twente is het belangrijk dat het werk cq de activiteit aantrekkelijk en toegankelijk is. Niet alleen voor deelnemers, maar ook voor de vrijwilligers. De Klup Twente krijgt veel vrijwilligers via het eigen netwerk, maar werkt ook samen met de vrijwilligersvacaturebanken in de gemeenten waarin ze actief is. In 2014 was er sprake van een stijging van het aantal vrijwilligers, zie onderstaande afbeelding Ingrijpende trend In het vrijwilligerswerk bij De Klup Twente is er een belangrijke en ingrijpende trend gaande: er komen geleidelijk meer vrijwilligers bij, die zelf een fysieke of sociale beperking hebben. De vraag naar plekken voor deze speciale vrijwilligers gaat in de toekomst verder toenemen, omdat steeds meer mensen met een uitkering verplicht worden om vrijwilligerswerk te doen. Deze speciale vrijwilligers kunnen zeker goede bijdragen leveren aan de uitvoering van de taken van stichting de Klup Twente. Niet zelden ontpoppen ze zich als waardevolle medewerkers die zelf weer beter in hun vel komen te zitten en belangrijke nieuwe vaardigheden opdoen. De ervaring van het afgelopen jaar leert echter ook dat het van De Klup Twente steeds meer tijd en inzet vraagt om (een deel van) deze mensen te begeleiden. Het blijkt zeker in het begin lastig om afspraken met ze te maken, op tijd komen is voor een aantal moeilijk en omgangsvormen laten soms te wensen over. Het kost bovendien heel veel tijd in inzet om strubbelingen te verhelpen en te corrigeren als gevolg van ongewenst optreden. De vraag om vrijwilligers met bagage een plek te bieden, neemt toe. Het gaat daarbij om: - mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, - mensen met lichte beperking, - mensen met psychiatrische problemen. De vraag om hen vrijwilligerswerk te bieden komt via tal van instanties bij De Klup Twente terecht. In de afgelopen jaren waren er meer dan 40 plaatsingen op basis van aanvragen van: - Scoop, - Dimence, - Reïntegratiebedrijf Kees Werkt, - Reïntegratiebedrijf Roel Dragt, - zorginstelling Aveleijn, - zorginstelling Ambiq, - SOWECO Werkplein/arbeidsactivatie, - AZC, - Werkplein Twente Almelo, - Werkplein Twente Enschede. Verder: - RIBW polst De Klup Twente al, - zijn er vrijwilligers uit deze groep die zich uit eigen beweging melden, - uitkeringsgerechtigden die verplicht worden door de gemeente om vrijwilligerswerk te doen als voorwaarde voor een uitkering. Strikt genomen is De Klup Twente een hele goede organisatie voor mensen die in een beschermde omgeving weer werkzaamheden moeten/willen oppakken, aan arbeidsritme moeten wennen, nieuwe ervaringen moeten op doen. Er is expertise, er is ervaring, er zijn heel veel verschillende werkzaamheden en er zijn collega vrijwilligers met veel begrip. Het probleem is echter dat het bij de Klup Twente zelf aan tijd ontbreekt om de plaatsing en extra begeleiding (en alles wat daaruit voortvloeit) van deze mensen goed uit te voeren als hun aantallen blijven toenemen. Dat wringt de laatste tijd steeds meer. De coördinatoren van de vrijwilligers moeten fors tijd investeren, bovenop hun inmiddels maximale belasting. De Klup Twente dringt er bij gemeenten en andere instanties op aan om bij de plaatsing van vrijwilligers uit trajecten, zorg- en welzijnsinstellingen en overheden het budget te koppelen aan de speciale vrijwilliger en de begeleiding ervan, en niet alleen aan de bemiddeling. Zodat de instelling/organisatie/werkgever die de mensen daadwerkelijk werk en begeleiding biedt, daar ook tijd en goede begeleiding voor kan vrijmaken. Deze constructie 14 15

9 zou De Klup Twente de mogelijkheden bieden om deze voor overleg. Hierbij is samen gewerkt met de Twentse groeiende groep vrijwilligers goed te begeleiden en passend Zorgcentra (DACO) en ook is met hen de ontruiming werk te bieden, zonder dat de normale werkzaamheden geëvalueerd. hieronder lijden. Sociale hygiëne In 2014 zijn de volgende activiteiten binnen het De 2 coördinatoren die het Sociale Hygiëne certificaat vrijwilligerswerk aan de orde geweest: hebben behaald in 2013 zijn in 2014 verder gegaan met het uitwerken van het beleid en hebben hierover Werving van MAS-leerlingen regelmatig contact met elkaar. Ook in 2015 zal het verder Maatschappelijk Actieve Stage (MAS) leerlingen worden uitwerken van het alcohol- en hygiënebeleid weer de ingezet in het FUN-IE-FIT als game-maatje. In totaal zijn aandacht hebben. er 8 MAS-leerlingen aangenomen. Dit zijn er 7 minder dan voorgaande jaren. Dit heeft als reden dat er vorig jaar Vrijwilligersfeest teveel leerlingen waren, waardoor er teveel begeleiding De Klup Twente vindt het van groot belang dat er voldoende op de groepen was. Vandaar de keuze om dit jaar minder waardering en aandacht is voor de vrijwilligers. Vandaar tal van werkzaamheden uitgevoerd door bedrijven tegen ware stortvloed aan krantenartikelen en andere media- leerlingen aan te nemen. Ook is een 4-tal MAS-leerlingen dat op 12 november een vrijwilligersfeest werd gehouden een maatschappelijk betrokken tarief of er werden om aandacht. van vorig jaar gebleven of terug gekomen als vaste in het restaurant van De Tolplas in Hoge Hexel. Deze niet - eigen medewerkers ingezet. Zo kwam de Rabobank De Klup Twente in haalde 2014 liefst 46 keer de kranten vrijwilliger. avond is als zeer positief ontvangen. Ruim 200 vrijwilligers met een flinke ploeg medewerkers verven en tuinieren en in Almelo. Dat is bijna iedere week. Het ging om zeer BHV De Klup Twente hecht veel waarde aan veiligheid en hebben de avond bezocht. Maatschappelijk betrokken zorgde de stichting Present voor tuinierders, schilders en verslaggevers voor Schik. De Klup Twente beschouwt deze inzet als een maatschappelijke winwin. Een toenemend prominente aandacht in de vorm van een voorpagina artikel van de regionale krant TC Tubantia (naar aanleiding van het congres over gamen en autisme), sfeerverslagen, vrijwilligers hebben daarin een belangrijke rol. De In 2014 zijn we verder gegaan met het ontwikkelen van aantal bedrijven wil, net als de Rabobank, maatschappelijk nieuwsberichten tot en met een enkele oproep. Ook in coördinator vrijwilligerswerk is samen met 2 vrijwilligers/ activiteiten in het kader van maatschappelijk betrokken betrokken ondernemen bij ons. Ze geven daarmee uiting kranten buiten Almelo (Wierden, Twenterand en Tubbergen) vakkrachten (degenen die de BHV hebben gevolgd) bezig ondernemen. Op de website werd daarvoor een apart aan hun verantwoordelijkheid voor de samenleving, maar haalde De Klup Twente met enige regelmaat de krant. met het uitwerken van het BHV-plan met instructies voor gedeelte ingeruimd. Er waren giften, maar er werden vooral zien ook de waarde die het heeft voor hun bedrijf. Daarnaast Daarbij bleef het niet. Er verschenen ook verhalen, foto s vrijwilligers. Dit plan moet in 2015 verder uitgewerkt biedt het volop kansen voor nieuwe activiteiten. Maar en films over De Klup Twente op de internetkrant Geleraaf en geperfectioneerd worden. In 2014 is er opnieuw veel misschien wel het belangrijkste: er ontstaat meer kennis en Twentsefotosite en er werden talloze tweets, foto s en aandacht geweest om de gebruikers van het Meester over en acceptatie van onze doelgroep in de samenleving. teksten gepost op facebook. Uiteraard werd de website van Siebelinkhuis te wijzen op veiligheid, het vrij houden van De Klup investeerde daarom veel tijd en aandacht voor De Klup Twente ook voorzien van verhalen en foto s over nooduitgangen, invullen van presentielijsten, etc. deze nieuwe vrijwilligers. In ons magazine Schik (zie de allerlei onderwerpen en waren er ook radioreportages te Ontruiming Op 15 mei hebben de coördinator vrijwilligerswerk van bijlage) is hier veel over te lezen. PR en communicatie horen. De mooiste manier van zichtbaar zijn en blijven evenwel, was (en is) ons tijdschrift Schik. Dat verscheen dit jaar in De Klup Twente en de BHV-er van de DACO een niet Op het terrein van PR en communicatie was 2014, net een oplage van 5000 stuks en werd in de lente van 2014 aangekondigde ontruimingsoefening gehouden op de als de jaren ervoor, een prachtig jaar. Een jaar met veel opgefrist en verder verbeterd met hulp van vrijwilligers. donderdagmiddag. Geen van de BHV-ers was op de hoogte nieuwe activiteiten, veel nieuwe initiatieven, veel nieuwe PR en communicatie droeg De Klup ook weer voor van deze oefening. BHV-ers van De Klup Twente zijn onder mogelijkheden, ontdekkingen en ontmoetingen. Bijna diverse prijzen voor. Want een prijs winnen of valse voorwendselen naar het Meester Siebelinkhuis gelokt alles had nieuwswaarde, en dat vertaalde zich in een genomineerd worden is ook goed voor het opbouwen 16 17

10 en onderhouden van een goede reputatie. Zo werd het Bureau derde geldstroom (3 GS) linkhuis in fases en zoveel mogelijk met hulp van FUN-IE-FIT genomineerd voor de NSGK Speeltuinbende maatschappelijk betrokken bedrijven gerealiseerd. In award en bezocht door een groot gezelschap juryleden Bureau 3 GS heeft dit jaar vooral veel tijd gestoken in de 2014 is veel aandacht besteed aan voorzieningen die de het gamecentrum. De prijs ging helaas aan de neus van De Klup Twente voorbij, maar het leverde wel heel nuttige fondswerving voor en aanleg van de nieuwe beleef- en beweegtuin rond het Meester Siebelinkhuis. Er werden Beweeg- en beleeftuin veiligheid en duurzaamheid vergroten. Een greep uit de werkzaamheden: contacten op met de directie van het NSGK, die in 2015 hopelijk steun opleveren voor weer nieuwe projecten. aanvragen ingediend bij het fonds SPZ, bij het Veurbrook Fonds, het Oranjefonds en het fonds Verstandelijk In 2014 is de ruimte om het Meester Siebelinkhuis Veiligheidsmaatregelen Ook de Overijsselse vrijwilligersprijs, waarvoor De Klup Gehandicapten. getransformeerd van een slecht onderhouden opslagterrein Rondom en in het Meester Siebelinkhuis is camerabeveiliging Twente voor het tweede jaar op rij was genomineerd, Niet alle aanvragen werden toegewezen, maar alles bij tot een prachtige beleef- en beweegtuin. Hiervoor is aangebracht, om vandalisme op de parkeerplaats en in de ging aan haar neus voorbij, maar leverde wel publicitaire elkaar kwam er euro op tafel voor de beleef- en een forse subsidie gegeven door de gemeente Almelo/ beleef- en beweegtuin tegen te gaan. aandacht op. beweegtuin. Verder kwam er nog een toezegging van Kees provincie Overijssel en hebben ook fondsen en bedrijven Bij het vervangen van het hekwerk aan de beek- en In de eerste maanden van het jaar (januari, februari, maart, Smit voor het beschikbaar stellen van tuinmeubilair, maar geld en/of middelen beschikbaar gesteld. Het ontwerp voorzijde is een tweede poort geplaatst om t.z.t. te zorgen april en mei) had De Klup Twente met Schik radio ook haar die is tot op heden nog niet nagekomen. Het bureau 3 voor de beleef- en beweegtuin is van tuinarchitect Hester voor een betere verkeersafwikkeling (in- en uitstappen van eigen radioprogramma. Met nieuws over De Klup en met GS gaat daar nog achteraan, zodra het terrasseizoen zich Belderbos van BuitenZin, ontwikkelt op basis van de deelnemers) en meer veiligheid. bijdragen van deelnemers. De zendtijd was een aanbod van weer aandient in wensen, ideeën en opvattingen van de initiatiefgroep uit Verbetering BHV-actieplan, ontruimingsoefeningen en Radio Almelo. De lokale omroep gunde De Klup Twente ook Verder heeft het Bureau 3 GS ook tijd en aandacht de wijk, van De Klup Twente en fysiotherapeuten. In 2014 instructieplan vrijwilligers in het seizoen 2014/2015 zendtijd, maar de productie van het radioprogramma en het presenteren vergden zo veel tijd, dat daarvan moest worden afgezien. geschonken aan relatieonderhoud. Er werden updates gemaakt en verzonden over de beleef- en beweegtuin en een opening georganiseerd voor de beleef- en beweegtuin. kwam met hulp van de Groenderij en veel vrijwilligers de beleef- en beweegtuin gereed. Een tuin met daarin twee beweegpleinen (toestellen), een rek- en strekpad, een Duurzaamheid en energiebesparingsmaatregelen ontmoetingsterras aan het water en een gezellig zitje Door het intensieve gebruik van de keuken in het Meester onder platanen aan de voorzijde van het Siebelinkhuis. De Siebelinkhuis was er behoefte aan een grotere capaciteit gelegenheid is aangegrepen om ook het ongastvrije, hoge van warm water. Hiervoor heeft de Hoogstratengroep een hekwerk met prikkeldraad te vervangen door een vriendelijk gas gestookte ketel beschikbaar gesteld en geplaatst. en lager hekwerk. De tuin werd op 1 oktober geopend door Het verwarmingssysteem is voorzien van het Honeywell wethouder Irene ten Seldam en er is sindsdien een nieuwe EVO homesysteem. Met dit systeem kunnen we op afstand Tuinklup in het leven geroepen. Bedoeling is dat de tuin het klimaat in het Meester Siebelinkhuis nauwkeurig wordt onderhouden door die nieuwe Tuinklup en er nieuwe regelen en iedere ruimte verwarmen naar behoefte. initiatieven ontplooid gaan worden in de tuin. Waaronder Hierdoor gaan we een flinke besparing op het gasverbruik het LenteGroenFestival, waar zelf gekweekte planten en realiseren. brocante verkocht gaan worden en er gelegenheid is om Het hele pand werd in 2014 aan de buitenzijde voorzien vrijwilligers te werven en nieuwe relaties aan te knopen. van een isolerende toplaag. Het schilderwerk is uitgevoerd Het eerste LenteGroenFestival is gepland in april door medewerkers van de gemeente Almelo, de Rabobank, de stichting Present en eigen vrijwilligers. Meester Siebelinkhuis Tijdens de Doe dagen van de gemeente Almelo en de Rabobank hebben medewerkers de ontmoetingsruimte voorzien van een frisse verflaag. Het benodigde materiaal Vanwege het ontbreken van voldoende geld wordt het werd beschikbaar gesteld door bouwbedrijf Kobes, verbeteren van ons activiteitencentrum Meester Siebe- Schildersbedrijf Nijland Twente en de Rabobank

11 Een blik vooruit! Participeren en anticiperen op een nieuwe toekomst Missie en visie We leven in een tijd waarin onze samenleving in hoog De Klup Twente gaat voor maatschappelijke winst door Missie en visie tempo verandert en waarin van burgers in toenemende de komende jaren onze succesvolle werkwijze verder mate gevraagd word actief mee te denken en mee te te ontwikkelen. Om burgers, bedrijven en scholen te Als stichting de Klup Twente vinden we dat iedereen doen. De rol van de gemeente is gekanteld van zorgen inspireren en te betrekken bij maatschappelijke vragen van dezelfde kansen moet krijgen op het gebied van vrije- voor naar zorgen dat met duidelijk minder geld. De onze deelnemers. We willen met onze aanpak stakeholders tijdsbesteding. participatiesamenleving zal daarom voor veel burgers en nog meer het gevoel geven van trots. Door ze nog meer Als vrijwilligersorganisatie bieden we mensen met een instellingen grote gevolgen hebben. Voor onze stichting verantwoordelijkheid, een stem en persoonlijke aandacht beperking heel veel verschillende activiteiten. Lokaal en in HET IS BELANGRIJK DAT IEDEREEN IN ZIJN VRIJE TIJD: met de vele vrijwilligers en betrokken bedrijven moet het te geven, bijvoorbeeld in ons MBO magazine SCHIK en de regio. Tegelijkertijd zijn we vrijwilligerswerkgever voor - zichzelf kan zijn, een tijd worden van oogsten. Want bij De Klup Twente met nieuwe activiteiten. Daarmee zorgen we ervoor dat veel bewoners uit diezelfde lokale samenleving. We willen - een gevoel van vrijheid kan ervaren, werken we zo al jarenlang. Kamervoorzitter Anouchka mensen graag bij de Klup Twente zijn en blijven. Want met ons aanbod meer waarde toevoegen aan de lokale - mensen kan ontmoeten, van Miltenburg zei tijdens haar werkbezoek zo n 7 jaar participeren doe je samen en kunnen we meer doen met samenleving door nog meer te bieden. Bijvoorbeeld met - de eigen grenzen kan verleggen. geleden al dat De Klup de organisatie is van de toekomst. minder geld. onze nieuwe aanpak van Talent Assistent Vrijwilliger voor Want naast wonen en werken is vrije tijd één van de Ze had gelijk. Een mooie gedachte in een tijd waarin het mensen met een lichte, verstandelijke beperking. Door belangrijkste aspecten van ons leven. In onze samenleving niet langer vanzelfsprekend is dat het aanbod van De Klup gericht zaken te doen met lokale partijen als het gaat om verkeren veel mensen met een beperking in een kwetsbare Twente zomaar wordt afgenomen en subsidies automatisch innovatie en veranderingen van lokaal aanbod. We vinden positie, waardoor ze hun vrije tijd vaak niet eenvoudig verstrekt worden. dat zoveel mogelijk mensen in hun eigen woonplaats kunnen invullen en niet mee kunnen doen in de samen- moeten kunnen profiteren van het beschikbare budget, het leving. De Klup bestaat al meer dan 45 jaar dankzij actief gaat tenslotte ook om gemeenschapsgeld. De Klup Twente activeert met haar aanbod mensen met burgerschap. Met onze aanpak inclusiewerk en de beperking tot participatie. Tijdens de activiteiten werken zij samenwerking met maatschappelijk betrokken bedrijven is Het inschakelen van een kleine, maatschappelijke en platte bewust en onbewust aan het leggen van sociale contacten De Klup ervaren en vaardig in breed actief burgerschap. We organisatie als De Klup Twente moet voor iedere gemeente en meedoen in de samenleving. Deelnemers versterken dan hanteren al jaren een benadering die niet alleen gericht is financieel en maatschappelijk interessant zijn. Maar kan ook hun creativiteit en zelfstandigheid (empowerement). op de vragen van iemand met een beperking, maar ook alleen als er voldoende vertrouwen is in onze aanpak, met Eigen keuze en plezier zijn van wezenlijk belang. op de (inzet)mogelijkheden van zijn of haar omgeving. als basis de inzet van (bijna uitsluitend) vrijwilligers. Dat Daarnaast ondersteunt De Klup Twente actief burgers met We zoeken naar de motivatie voor burgers en bedrijven we niet teveel worden belast met verschillende regels, maatschappelijke initiatieven, stimuleert en maakt zij met om in actie te komen. We vieren het als we een match papieren procedures, uren en producten, maar dat we op haar inclusiewerk het mensen met een beperking mogelijk weten te maken tussen de interesse en de mogelijkheden onze resultaten worden afgerekend. We maken ons daar om in hun eigen dorp of stad lid te worden van reguliere van burgers en bedrijven en de participatievragen van onze wel een beetje zorgen over, want bij De Klup Twente ligt clubs en verenigingen zeker als dat de kwaliteit van leven deelnemers. Of wanneer we burgers en bedrijven kunnen de nadruk op het informele, op het samenwerken op basis van de betrokkenen verbetert. Het motto is: Gewoon als vinden die ons met kennis en kunde ondersteunen bij de van vertrouwen zonder al te veel afspraken. We willen de het kan, speciaal als het moet. uitvoering van onze kerntaken. deelnamedrempels voor iedereen zo laag mogelijk houden

12 Kerntaken Doelgroep passies zodanig kwijt bij de activiteiten, dat dit een Re-integratie / Wajong meerwaarde is voor zichzelf en de deelnemer, In 2009 zijn de kerntaken in de statuten geactualiseerd De doelgroep bestaat uit kinderen, jongeren, ouderen, - de burger / het bedrijf voelt zich gesteund en heeft een Jaarlijks melden mensen die lange tijd werkloos zijn zich en aangevuld met de kerntaak die zich richt op het allochtonen en autochtonen, mensen met lichte, ernstige band met anderen in de organisatie. bij stichting de Klup Twente om op de arbeidsmarkt te re- betrekken van maatschappelijk betrokken bedrijven bij en matige beperking, thuiswonenden, bewoners van integreren. Deze groep vrijwilligers wil bij De Klup Twente onze activiteiten. gezinsvervangende tehuizen en begeleid zelfstandig Een omvangrijk team vrijwilligers als dat van De Klup weer werkritme opbouwen en werkervaring opdoen. wonenden. Twente vraagt expertise, tijd en aandacht. De Klup De resultaten zijn heel bemoedigend. Deelnemers doen DE STATUTAIRE DOELEN (KERNTAKEN) VAN DE STICHTING: Om een indicatie te geven van de omvang: het Centraal Plan Twente investeert in haar onbezoldigde medewerkers met nieuwe sociale contacten op, zitten na verloop van tijd - het bevorderen van vrijetijdsactiviteiten voor mensen Bureau stelt 10 tot 17 procent van de bevolking bestaat uit persoonlijke aandacht en een persoonlijke benadering. Er zichtbaar beter in hun vel en een aantal mensen vindt met een beperking binnen reguliere organisaties en zelfstandig wonende mensen met een functiebeperking. is ook jaarlijks een feestavond voor vrijwilligers, er is een zelfs, na werkzaam te zijn geweest bij De Klup Twente, verenigingen, Dat kan een lichamelijke of verstandelijke beperking zijn. kaartje op de verjaardag. Deze attente houding maakt dat weer een betaalde baan. - het bieden van specifieke vrijetijdsactiviteiten voor Meer informatie over aantallen en deelname zie verderop De Klup Twente een grote harde kern medewerkers heeft De organisatie investeert in deze groep vrijwilligers door mensen met een ernstige beperking, in dit verslag. die zeer loyaal is. Het lukt daardoor ook goed om nieuwe veel persoonlijke aandacht en nauwe samenwerking - het bieden van advies en ondersteuning ten aanzien van vrijwilligers te enthousiasmeren voor bestaande en nieuwe met de trajectbegeleiders. Ze ziet het bieden van werk- vrijetijdsactiviteiten aan mensen met een functiebeperking, De vrijwilligers activiteiten. ervaringsplaatsen aan mensen die weer aan de slag willen als een belangwekkende, maatschappelijke bijdrage. - het bieden van een diversiteit aan mogelijkheden van Dit jaar zijn 2 personen die een Wajong uitkering hadden, vrijwilligerswerk en maatschappelijk ondernemerschap, Stichting de Klup Twente is een professionele vrijwilligers- werkzaam bij de stichting. Het streven van de organisatie het versterken van de positie van mensen met een organisatie. Zonder vrijwilligers zouden al die activiteiten is om meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te beperking in de vrije tijd in de regio Twente alsmede, niet kunnen worden uitgevoerd. De vrijwilliger heeft binnen nemen. - het verrichten van al hetgeen in de ruimste zin met het vastgestelde kaders een grote mate van zelfstandigheid vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin om de activiteiten die hij/zij begeleidt vorm te geven. De Klup Twente staat borg voor kwaliteit en een verantwoorde Personeel van het woord. manier van werken met de deelnemers. Vrijwilligers worden daarom gecoacht door coördinatoren en er is er BINNEN DE MISSIE EN DE KADERS IS DE DIRECTEUR VAN Werkgebied een handboek voor vrijwilligerswerk. De coördina-tor vrijwilligerswerk ziet bovendien toe op naleving van de DE KLUP TWENTE VERANTWOORDELIJK VOOR: - strategisch en financieel beleid ontwikkelen en realiseren, afspraken. - continuïteit en ontwikkeling bevorderen, De Klup Twente biedt de volgende gemeenten in Twente - organisatie aansturen. activiteiten en ondersteuning: Almelo, Twenterand, Tubber- BELANGRIJKE UITGANGSPUNTEN VAN ONS gen, Wierden-Enter, Hof van Twente, Borne, Hellendoorn, VRIJWILLIGERSBELEID ZIJN: Jan Anema is directeur bestuurder en geeft leiding aan Rijssen/Holten. Uitgangspunt is lokaal wat lokaal moet en - de burger / het bedrijf kan de weg naar ons vinden, de organisatie, die verder bestaat uit 12 beroepskrachten regionaal wat regionaal kan. We bundelen onze krachten - de burger / het bedrijf kent de doelstellingen, visie en 7.49 fte, inclusief BSO. Bijna iedereen is parttimer. In het met vrijwilligers en andere instellingen om activiteiten missie van de organisatie en voelt zich thuis bij De Klup organogram (bijlage 2) staat het organisatieschema. De uit te voeren en te ontwikkelen waardoor mensen met Twente, Klup Twente is een platte organisatie met een centrale rol een beperking kunnen blijven meedoen. Zo nodig met een - de burger / het bedrijf heeft de kennis om deelnemers voor de directeur en coördinatoren. Er wordt structureel regionale functie, omdat de vraag per gemeente meestal betrokken, kundig en accuraat te ondersteunen, ondersteuning ingehuurd voor automatisering, financiële- te klein is voor voldoende keuzevrijheid. - de burger / het bedrijf kan zijn kennis, interesses en en personele administratie en Arbozaken

13 Organisatievisie Met onze diensten willen we mensen met een beperking een zinvolle en leerzame vrije tijdsbesteding bieden. Door te zorgen voor o.a. ontplooiingsmogelijkheden die hun zelfredzaamheid vergroten. We richten ons daarbij op de werkelijke (ondersteunings)vraag in plaats van een aanbod dat de vraag stuurt. Ons aanbod is innovatief en eigentijds. We willen dat mensen met een beperking ook aan nieuwe slagvaardiger worden, wordt ons ondernemerschap en acquisitievermogen versterkt en daarmee ook onze financiële positie en zekerheid. Hierbij maken we vooral gebruik van moderne ICT-toepassingen, waardoor de organisatiekosten tot een minimum worden beperkt. Inkomsten Prestatie overzichten gemeenten 2014 Overzicht registratieaantallen van de maatschappelijke vragen STICHTING DE KLUP TWENTE HANTEERT EEN EENVOUDIG REGISTRATIESYSTEEM PER MAATSCHAPPELIJKE VRAAG, DAT DE VOLGENDE INFORMATIE GEEFT: - het aantal en de aard van de activiteiten, - het aantal bijeenkomsten per maatschappelijke vraag, - het aantal deelnemers per aandachtsgebied per activiteit trends en ontwikkelingen mee kunnen doen. OM ACTIVITEITEN TE KUNNEN ORGANISEREN IS STICHTING DE KLUP TWENTE VERPLICHT ZICH JAARLIJKS en per maatschappelijke vraag, Verder stimuleert De Klup Twente burgers tot vrijwilligers- NATUURLIJK GELD NODIG. ER ZIJN DRIE BRONNEN VAN TOT HET LEVEREN VAN DE ACTIVITEITEN EN PRESTATIES - het aantal vrijwilligers. werk en verleidt bedrijven tot maatschappelijk betrokken- INKOMSTEN. DIE BEHOREN TOT DE VOLGENDE MAATSCHAPPELIJKE heid. We zijn actief als het gaat om het benutten van VRAGEN: DEELNEMERS NEMEN PER WEEK GEMIDDELD AAN TWEE ideeën en talenten van burgers en van mogelijkheden van 1. Bijdragen van onze deelnemers / leden 1. voor mensen met een verstandelijke beperking ACTIVITEITEN DEEL. DE PLAATS WAAR DE ACTIVITEITEN bedrijven. Daar ligt immers een kapitaal aan kennis waar- Elke deelnemer betaalt een basiscontributie en een ontwikkelen en organiseren van mogelijkheden binnen PLAATSVINDEN, HANGT ONDER MEER AFMVAN DE uit waardevolle, vernieuwende en duurzame activiteiten bijdrage in de kosten van de activiteiten waaraan hij of het reguliere georganiseerde vrijetijdsaanbod, zodat VOLGENDE FACTOREN: kunnen komen. We zorgen er voor dat er passende onder- zij deelneemt. De bijdrage is gebaseerd op de concrete deze mogelijkheden zowel in kwaliteit als in aantal - de aard van de activiteit, steuning is voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. kosten voor de activiteit. Dus exclusief personeelskosten, worden verbeterd, - de woonomgeving van de Onze dienstverlening is statutair vastgelegd in kerntaken. huisvesting, inzet vrijwilligers enzovoort. 2. voor mensen met een ver- deelnemer, De gestelde kerntaken (maatschappelijke vragen) zijn / standelijke beperking die niet - de doelstelling van de activiteit. worden door goed opgeleide en ervaren coördinatoren 2. De subsidie van de gemeenten deel kunnen nemen aan reguliere in activiteiten, projecten en vormen van ondersteuning Jaarlijks ontvangen we van zeven gemeenten uit Twente activiteiten zelf ontwikkelen en vertaald en aangestuurd. De coördinatoren zijn verant- subsidie voor kosten als huisvesting, vrijwilligers, personeel organiseren van activiteiten, woordelijk voor de prestaties, kosten en opbrengsten. De en organisatie. Dankzij deze bijdragen kunnen deelnemers 3. stimuleren dat mensen met een uitvoering laten we waar mogelijk over aan autonome kiezen uit een breed scala activiteiten. Naast deze reguliere verstandelijke beperking gebruik lokale teams van vrijwilligers en studenten, zij krijgen waar bijdragen ontvangen we projectsubsidie van gemeenten kunnen maken van niet-georga- nodig ondersteuning. Hierdoor wordt de professionaliteit voor het uitvoeren van een bepaald project. Deze subsidies niseerde vrijetijdsvoorzieningen van De Klup Twente ten volle benut en wordt het zijn kostendekkend. (zoals winkels, zwembad, biblio- oplossend vermogen, de creativiteit en de betrokkenheid theek, cultuur), inclusief de van vrijwilligers (burgers) en het eigenaarschap optimaal 3. Sponsoring, fondsen en maatschappelijk betrokken Speel-o-theek, gestimuleerd. Hierdoor stimuleren we betrokkenheid en ondernemen 4. stimuleren en ondersteunen van zorgen we voor borging. Vanwege de bezuinigingen is deze derde geldstroom vrijwilligerswerk ten behoeve in toenemende mate noodzakelijk. Het is daarom extra van vrijetijdsbesteding van De activiteitencoördinatoren en hun lokale teams in de verheugend dat het bedrijfsleven steeds beter de weg mensen met een verstandelijke regio worden ondersteund op het gebied van huisvesting, vindt naar ons. Bedrijven schenken niet alleen geld, maar beperking. vrijwilligerswerk, de administratie, de sponsoring, de stellen ook middelen en menskracht beschikbaar. We fondswerving en PR vanuit ons kantoor aan de Brugstraat. bieden hen momenteel verschillende mogelijkheden voor Omdat we op deze terreinen aan kwaliteit winnen en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

14 1. Overzicht registratieaantallen deelnemers per gemeente per maatschappelijke vraag inclusief aantallen vrijwilligers Almelo Borne Hellendoorn Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden Overige totaal vraag 1 Almelo 78 Borne 8 Hellendoorn 4 Rijssen-Holten 12 Tubbergen 12 Twenterand 3 Wierden 22 Overige32 totaal 171 vraag vraag vraag vraag vraag vraag totaal Almelo Borne Hellendoorn Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden Overige totaal vraag vraag Overzicht productietotaal per maatschappelijke vraag en per aandachtsgebied, exclusief vrijwilligers vraag totaal Almelo Borne Hellendoorn Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden Overige totaal vraag vraag vraag Totaal Overzicht productietotaal per maatschappelijke vraag en per aandachtsgebied Maatschappelijke vraag 1. Ontwikkel en organiseer voor mensen met een verstandelijke beperking mogelijkheden in het reguliere en georganiseerde vrijetijdsaanbod, zodat deze zowel in kwaliteit als in aantal worden verbeterd. aandachtsgebied activiteit frequentie deelnemers producten kunst & cultuur eetcafé kunst & cultuur Muziekband recreatie & evenementen Funklup Tubbergen sport & bewegen bowlen sport & bewegen fitness sport & bewegen fitness Wierden sport & bewegen fun ie Fit sport & bewegen Wedstrijd zwemmen Almelo sport & bewegen Wedstrijd zwemmen extra training sport & bewegen Zwemlessen Almelo sport & bewegen Zwemlessen Delden vorming & educatie sociale Activering totaal Maatschappelijke vraag 2. Ontwikkel en organiseer voor mensen met een verstandelijke beperking, die niet binnen het reguliere en georganiseerde vrijetijdsaanbod terecht kunnen, mogelijkheden ten behoeve van ontspanning, ontmoeting, activerend, minder eenzaam, sociale controle, enz... aandachtsgebied activiteit frequentie deelnemers producten kunst & cultuur bloemschikken 2 x kunst & cultuur countrygroep kunst & cultuur creatief kunst & cultuur dansen kunst & cultuur darten / Biljarten kunst & cultuur eetcafé kunst & cultuur Koken kunst & cultuur Modelbouw kunst & cultuur Muziekband kunst & cultuur toneel kunst & cultuur Workshops creatief 4 x projectmatige activiteiten Inloophuis recreatie & evenementen Disco recreatie & evenementen Disney Parijs recreatie & evenementen Evenementen recreatie & evenementen Instuif recreatie & evenementen Instuif / startersgroep recreatie & evenementen Kinderkup / Tienerklup recreatie & evenementen Koken recreatie & evenementen Kook- en Creaclup Enter recreatie & evenementen MLK/ZMLK weekend recreatie & evenementen Ouderensoos Almelo recreatie & evenementen Ouderensoos Borne recreatie & evenementen Tafeltennis recreatie & evenementen Vakantie dagopvang 2 x recreatie & evenementen Zaterdagavondsoos sport & bewegen badminton sport & bewegen fun-ie-fit sport & bewegen fun-ie-fit sport & bewegen Kennismaken met sport sport & bewegen recreatie zwemmen Almelo sport & bewegen recreatie zwemmen Tubbergen sport & bewegen recreatie zwemmen Vriezenveen sport & bewegen special Olympics sport & bewegen sport Colckhof sport & bewegen sportmix sport & bewegen Wandelklup DWS sport & bewegen Zaalvoetbal vormig & educatie Koken totaal Maatschappelijke vraag 3. Maak mensen met een verstandelijke beperking vertrouwd met de mogelijkheden in de niet georganiseerde reguliere vrije tijd en stimuleer hen daar gebruik van te maken, zodat de mogelijkheden om zo onafhankelijk deel te nemen in en om het huis toenemen, zowel in kwaliteit als in aantal. aandachtsgebied activiteit frequentie deelnemers producten recreatie & evenementen Funklub Wierden recreatie & evenementen Soos Westerhaar recreatie & evenementen Stapgroep Speel-O-theek speel-o-theek vorming & educatie computercursus vorming & educatie eetcafé totaal

15 Organogram stichting De Klup Twente 2014 Administratie / Raad van Toezicht PR&Communicatie, SCHIK, Jaarplan 2015 activiteiten, maar ook over het herinrichten van onze administratie en registratie. Veel van deze vernieuwingen lopen ook in 2015 door. Dit jaarplan 2015 is in die zin dan ook een voortzetting van het vorige jaarplan en de Secretariaat - Controle directiebestuurder sponsoring, fondswerving ingezette koers. - Hans van Riet - Wilfried Stegehuis - Goedkeuren jaarplan / begroting - Controle op de financiële uitgaven - Waarborgen van de integriteit van de stichting - Toezien op het realiseren van de maatschappelijke en MBO - Hanny ter Doest - Hans van Riet Aantrekkelijk en waardevol De Klup Twente volgt al ruim 5 jaar de koers Aantrekkelijk Geplande activiteiten en ambities 2015 doelstellingen Vrijwilligerswerk en waardevol voor iedereen volgens het motto van ons meerjarenbeleidsplan. De gekozen koers heeft er voor 1. Inclusiewerk & Studenten gezorgd dat we op een aantal terreinen voorop lopen. Actief inclusief beleid maakt in toenemende mate deel uit - Jolanda Overdorp Zeker als het gaat om ontwikkelingen in de sectoren zorg van de beleidsplannen van gemeenten. We zien daarom Financiële administratie Directeur bestuurder en welzijn. kansen voor ons inclusiewerk. De werkwijze gaat uit zoveel - Administratiekantoor Essink Jan Anema mogelijk op eigen kracht functioneren, samenredzaamheid - Hendriksen Accountancy - Strategisch en financieel beleid ontwikkelen Beheer / regie gebouwen / In de jaarlijkse werkplannen worden, volgens de ingeslagen en alleen waar nodig met lichte en gerichte ondersteuning en realiseren Zakelijk leider FUN-IE-FIT weg, acties geformuleerd die later worden geconcretiseerd. van een professional. Voor de uitvoering van deze werkwijze Automatisering - Continuïteit en ontwikkeling bevorderen - Hans van Riet In het team van medewerkers en de Raad van Toezicht blijven we actief gemeenten benaderen. - Novuss ICT Jolanda Overdorp - Activiteiten / Reizen - Vervoer - Evenementen - Activiteiten Meester Siebelinkhuis Ellen Perik - Activiteiten Sport en Bewegen - Sportcombinatiewerk Marja Scheper - Activiteiten - Inclusiewerk - Geluksroute - Buitenschoolse Opvang wordt de voortgang besproken en in het jaarverslag rapporteert de directeur-bestuurder over de resultaten. In 2014 zijn veel plannen gerealiseerd en er zijn veel nieuwe activiteiten en producten in gang gezet voor de komende jaren. Dat gaat dan niet alleen over dienstverlening of 2. Sociale vaardigheidstrainingen / empowerment We zetten in op het ontwikkelen van meerdere vormen van trainingen sociale vaardigheid en empowerment samen met studenten CMV / SPH en bedrijven. Zowel in reguliere activiteiten als in het FUN-IE-FIT. Zie verder activiteiten FUN-IE-FITonline. 3. Aanbieden van dagbesteding of -opvang in de regio, waar mogelijk samen met zorgorganisaties We breiden de huidige Buiten Schoolse Opvang uit met kleinschalige (flexibele) dagopvang voor kinderen van 0-12 jaar met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met de s Heerenloo Zorgroep. De samenwerking met de Twentse Zorgcentra is beëindigd vanwege het stop- zetten van de uitbreidingsmogelijkheden en het verlagen van het tarief van 35,00 naar 27,50 euro

16 4. Coördinatie Geluksroute De gemeente Almelo heeft de coördinatietaken voor de succesvolle Geluksroute uitbesteed aan ons. Dat betekent onder meer dat de coördinator aanvragen voor een budget moet toetsen aan de regels en toewijzen. Het geld is bestemd voor chronisch zieke mensen en mensen met een beperking. Een eenmalige investering moet ertoe leiden Activiteiten FUN-IE-FITcentrum 1. Het verder ontwikkelen en uitvoeren van de onderstaande projecten Wat nou stilzitten Een e-health programma voor kinderen met overgewicht vanaf zeven jaar van het basisonderwijs, het speciaal We richten ons MPowerprogramma op: - bevorderen van leren, - bevorderen van sociaal gedrag, - bevorderen van de gezondheid. Terug naar die Tijd, trainingsprogramma s voor dementerenden. Activiteiten / ambities vrijwilligerswerk recreatieve dagbesteding Actie: Realisatie Talent+Assistent+ Vrijwilligerswerk (TAV) In 2014 heeft De Klup Twente het project TAV ontwikkeld dat ze hun isolement doorbreken en weer actief deel uit basisonderwijs en cluster III en IV scholen. Het programma Samen met zorgorganisatie Carintreggeland (verpleeg- en gereed gemaakt voor aanvraag van financiering. Met gaan maken van de samenleving. Het project loopt 1 april is geschikt voor kinderen met een klein beetje overgewicht huizen ouderen) en Saxion Hogeschool ontwikkelen we te het project willen we gemeenten een aanbod doen voor 2015 af. We zijn met de gemeente Almelo in gesprek om tot kinderen met morbide obesitas. Het is ook uitermate personaliseren games waarmee het haperende geheugen goedkope recreatieve dagbesteding in buurt of wijk in de dit project te continueren. geschikt voor kinderen met een slechte motoriek die van ouderen en dementerenden geactiveerd kan worden. vorm van vrijwilligerswerk. TAV heeft een trajectgerichte 5. FUN-IE-FITonlineprogramma (stichting Vrienden van de Klup Twente) weinig bewegen. MPowergaming Trainingsprogramma voor jonge, licht verstandelijk gehandicapten. 2. Uitvoering financieel plan FUN-IE-FITcentrum Acties: - we vragen voor huur minimaal een kostendekkend benadering die in elke gemeente uitgevoerd kan worden en die resulteert in sociale stijging voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Inmiddels is het plan met meerdere gemeenten besproken. Met steun van fondsen hopen we in 2015 met een pilot van 3 jaar in Almelo te De activiteiten hebben betrekking tarief van 55 euro per uur, kunnen starten. op de acties zoals die genoemd staan Met het MPowerprogramma - we houden het aantal openingsweken op minimaal in het FUNIEFITonline project (Skanfonds). Het opzetten en uitvoeren van deelprojecten en activiteiten geven we vooral jonge, licht verstandelijk gehandicapten basisvaardigheden om het 45 weken, - we vergroten de inkomsten met de verkoop van consumpties, Activiteiten / ambities derde geldstromen zijn noodzakelijk om de exploitatie in leven van alledag zelf- - we vergroten de inkomsten met de opbrengsten 2015 sluitend in te krijgen. Voor de standig te sturen. van kleine en grote evenementen, De Klup Twente ziet nog voldoende kansen voor het projecten gaan we in 2015 op - we vernieuwen of verlengen de contracten met sponsors aanboren van derde geldstromen en wil daarom in 2015 zoek naar financiering. - we ontwikkelen crowdfunding. meer en ook nieuwe activiteiten aanbieden binnen de bestaande mogelijkheden. 3. Uitvoering evenementenplan FUN-IE-FITcentrum Ontwikkelen beleid en visie met gemeenten Het komend jaar gaan we ons richten op klantenbinding, Binnen onze gelimiteerde mogelijkheden denken we versterken van naamsbekendheid en genereren van in- actief mee met de gemeenten over de invulling van de komsten door middel van het marketingcommunicatie- maatschappelijke ondersteuning. Sleutelwoorden voor instrument evenementen. We gaan ten minste 6 evene- onze activiteiten en ondersteuning zijn daarbij: menten organiseren. Elk evenement bevat minimaal de - dichtbij, door buurtgericht werken, samen met sociale volgende doelstellingen: wijkteams, - inkomsten genereren, - preventief, door betrokkenheid met elkaar vergroten / - klanten binden, minder eenzaamheid / zolang mogelijk thuis wonen, - naamsbekendheid verhogen. - zelfredzaam, door activiteiten gericht op zolang mogelijk thuis blijven wonen / minder afhankelijkheid, 30 31

17 - samenredzaamheid, door het stimuleren van samen- PR & Communicatie student. Het bestaande plan van aanpak Herinrichting werking en verbinding met sport en wijkvoorzieningen Administratie is eveneens het uitgangspunt voor het in de buurt, We zullen ons vanwege de ontwikkelingen nog nadruk- schrijven van bijbehorende regels en procedures. In mei - inclusief vrijwilligerswerk, door recreatieve dagbeste- kelijker moeten profileren op de thema s die voor opdracht zal de samenwerking met Hendriksen Accountancy ding in plaats van individuele maatwerkvoorziening gevers belangrijk zijn en die in dit jaarplan staan omschreven geëvalueerd worden. maatschappelijke deelname wordt beschouwd als overgangsjaar en dus bij activiteiten als kenmerken of sleutelwoorden. Voor de continuïteit van de organisatie en de aanwas van vrijwilligers, deelnemers en betrokken bedrijven is het van Actie: Vervanging Klup-systeem door ChainWise-systeem een belangrijk jaar. Daarom gaan we betrokken groot belang dat De Klup Twente door de samenleving In maart 2014 heeft de Raad van Toezicht een akkoord beleidsambtenaren nog eens uitnodigen voor een wordt gedragen en dat iedereen die zich inzet voor onze gegeven om het oude en kwetsbare registratieprogramma informatieve bijeenkomst over de mogelijkheden van De kerntaken gewaardeerd wordt. te vervangen door het ChainWise-systeem. Het systeem Klup Twente. We werken al jaren samen met regionale en lokale aanbieders in zorg en welzijn, verenigingen en bedrijven Actie: Laten zien wat we doen en waarom de stichting aantrekkelijk en waardevol voor iedereen moet gebruiksvriendelijk en tijdbesparend zijn. Daarnaast biedt het alle functionaliteit die noodzakelijk is voor projectmatig werken. In oktober 2014 zijn we begonnen met het inrichten van het systeem en het trainen van en zijn zichtbaar en actief in veel netwerken. Dit heeft de Dit via kranten, weekbladen, social media (free publicity) een aantal direct betrokkenen. In 2015 zal het systeem afgelopen jaren veel opgeleverd. en ons eigen tijdschrift Schik. operationeel gemaakt worden en indien nodig nog Actie: Betrokken beleidsambtenaren bieden we een informatieve bijeenkomst aan over de mogelijkheden van de Klup Twente Daarnaast gaan we aan de slag met: - het verder verbeteren van de gebruikersvriendelijke website met social media toepassingen, - het uitvoeren van het PR en promotieplan voor het betrekking tot geluk, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie zichtbaar worden. We werken inmiddels enige tijd naast het Klupsysteem functioneren. Zodra we ermee kunnen werken en fouten zijn uitgesloten, zal het Klupsysteem worden verwijderd. Aan de medewerkers wordt in 2015 scholing geboden. FUN-IE-FIT, voor meer dan 8 gemeenten en bouwen aan een nieuw - ontwikkelen projectplan Schik in recreatieve dagbesteding. administratie- en registratiesysteem dat daar nauw op zal moeten aansluiten. In 2015 zal dit verder vorm krijgen in zowel de herinrichting van de administratie als ons Huisvesting / Meester Siebelinkhuis Verbetering ICT en administratie registratiesysteem. Actie: Herinrichting administratie Actie: Kantoor realiseren in Meester Siebelinkhuis In de RvT-vergadering van 29 september 2014 is besloten In juni 2015 gaan we de kantoorfunctie aan de Brugstraat Naar verwachting zal de vraag naar informatie en het met Hendriksen Accountancy in zee te gaan voor de (terug) plaatsen naar het Meester Siebelinkhuis. Door een- voldoen aan verschillende eisen per gemeente alleen herinrichting administratie aan de hand van een door de voudige aanpassingen aan het gebouw maken we flex- maar toenemen. Het vooruitzicht dat de regiogemeenten bestuurder opgesteld plan van aanpak. Tijdens het opnieuw plekken voor de medewerkers. de WMO op hun eigen manier gaan uitvoeren met eigen invoeren van alle financiële gegevens gaan we tevens de Aanleiding voor de verhuizing is het aflopende huurcontract beleid, eigen inkoopmethoden en eigen voorwaarden voor uitgaven opnieuw beoordelen op noodzakelijkheid. We van het kantoor aan de Brugstraat en het aangekondigde registratie en verantwoording baart ons dan ook zorgen. verwachten daarmee besparingen te realiseren. Verder gaat vertrek van de DACO (dagbesteding De Twentse Zorg- Op dit moment zijn gemeenten nog druk bezig met de een student onder begeleiding van Eshuis Accountants Centra) uit het Meester Siebelinkhuis. Terugplaatsen van administratieve inrichting, maar het is duidelijk dat zij meer de nieuwe A en O beschrijven. Het afgelopen jaar is dit de kantoorfunctie moet ook een besparing opleveren in de op de uitkomst willen sturen, waarin de resultaten met niet doorgegaan vanwege privéomstandigheden van de kosten ICT en kopieerkosten

18 Actie: Realisatie activiteiten in beweeg- en beleeftuin In 2014 is de totale ruimte om het Meester Siebelinkhuis getransformeerd in een beleef- en beweegtuin. Hiervoor is een forse subsidie afgegeven door de gemeente/provincie en hebben ook fondsen en bedrijven geld en/of middelen beschikbaar gesteld. Het ontwerp voor de beleef- en beweegtuin is ontwikkeld op basis van de wensen, ideeën en opvattingen van de initiatiefgroep uit de wijk, van De Klup Twente en fysiotherapeuten. In 2015 gaan we ons inspannen om meer aanloop en toename van het gebruik te krijgen. We richten ons op bezoekers/tuinliefhebbers, deelnemers voor recreatieve dagbesteding in de tuingroep en fitnessgroepen voor ouderen. Ontwikkelingen in de regio Het verzekerd recht van de AWBZ wordt per 1 januari 2015 vervangen door de gunst van de WMO 2015 na het subjectieve keukentafelgesprek. Er heerst bij velen de angst dat de huidige cliënten en zorgverleners de rekening gaan betalen. Zeker nu ook nog eens een aantal regiogemeenten (Twenterand, Almelo) in zwaar weer zitten. Vanwege extra kostenbeheersing zullen zij en andere gemeenten eisen om lokaal mensen met een beperking op te vangen en te ondersteunen in algemene voorzieningen en met de hulp van zoveel mogelijk vrijwilligers. Mensen met een beperking hebben vanaf 2015 in principe geen keuzevrijheid meer als het gaat om het volgen van activiteiten in een andere gemeente. Het vervoer van en naar de activiteiten wordt niet meer vergoed. Brede lokale welzijnsinstellingen in de regiogemeenten hebben lokaal een sterke positie en gaan ook voor de doelgroep van de Klup Twente een geïntegreerd lokaal aanbod maken. Al dan niet samen met zorginstellingen, hoewel die kans niet erg groot lijkt. Uit de vele dagbestedingsbijeenkomsten en gesprekken blijkt dat er nog veel twijfels zijn over een kansrijke samenwerking. In deze hectische periode hebben vooral zorginstellingen meer oog voor de eigen sores en ze hebben last van de ondeskundigheid of onwetendheid over zorg bij de betrokken ambtenaren. Ook vinden veel zorginstellingen de tarieven te laag en zijn ze minder flexibel als het gaat om de verschillende wensen van verschillende gemeenten. Iedere instelling probeert op dit moment de werkgelegenheid en de zorg aan de cliënten zo veel mogelijk in stand te houden, met als gevolg allerlei interne maatregelen, zoals het platter maken van de organisatie en het veilig stellen van het eigen vastgoed. Gevolgen Gemeenten zullen na 2016 ook ons de voorwaarde stellen om lokaal te ondernemen. Het opzeggen van de subsidierelatie door Tubbergen is daar een voorteken van. Geen lokaal aanbod, geen subsidie! Ook wij ervaren al de gevolgen van de maatregelen van zorginstellingen. Voor de BSO bleek het onderaannemerschap met de Twentse Zorgcentra geen kans meer te hebben en werd de huur van het Meester Siebelinkhuis door de zorginstelling opgezegd. Al met al betekenen deze ontwikkelingen concreet dat de kans bestaat op afname van mensen met een beperking aan de activiteiten in het Meester Siebelinkhuis uit de regiogemeenten en dus ook afname van het vervoer (stichting Vrienden). Wat is onze aanpak Om onze lokale én regionale positie te versterken, bieden we buiten Almelo (regiogemeenten) een interessant lokaal aanbod met (integrale en wijkgerichte) dagbesteding en ondersteuningsvormen als regionale sportcoach en inclusiewerk. In Almelo bieden we als voorziening het Meester Siebelinkhuis met een uniek aanbod als FUN- IE-FIT (ook regionaal), de speciale BSO en de beleef- en beweegtuin. Hiermee onderscheiden we ons van andere voorzieningen in andere wijkcentra. We verwachten hiermee de financiële gevolgen van het vertrek medio 2015 van de dagopvang van de Twentse Zorgcentra op te vangen. We gaan nog meer de samenwerking zoeken met lokale instellingen en initiatieven en zo nodig ook zelf met nieuwe lokale initiatieven komen. In ons jaarplan 2015 staan de acties die dit moeten realiseren. Via de media en met ons magazine Schik, de website en social media gaan we ons aanbod nog nadrukkelijker onder de aandacht brengen bij betrokken wethouders en beleidsmakers van alle regiogemeenten. Om hen goed te informeren over de mogelijkheden van De Klup Twente als voorliggende of algemene voorziening in de nieuwe situatie. We benadrukken onze outcome en vertalen die in getallen! Dichtbij en lokaal, in samenwerking met sociale wijkteams en met een inclusieve benadering. Onze activiteiten zijn preventief, ze vergroten de betrokkenheid bij elkaar, waardoor er minder eenzaamheid is en mensen langer thuis kunnen wonen. We leveren met onze activiteiten een bijdrage aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Dit mede dankzij de samenwerking met sport- en wijkvoorzieningen in de buurt. We voeren de activiteiten uit met hoofdzakelijk vrijwilligers en betrekken actief burgers en bedrijven hiervoor

19 Dank Terugkijkend op 2014 kunnen we niet anders constateren dan dat het weer een bijzonder jaar is geweest. Bijzonder omdat we tegen de verdrukking in en ondanks slinkende inkomsten en stijgende kosten, opnieuw in staat waren om meer dan duizend mensen met een beperking een prachtig, leerzaam vrijetijdsaanbod te kunnen bieden. Bijzonder ook omdat weer meer mensen zich bij De Klup Twente meldden om zich belangeloos voor onze doelgroep in te zetten en waarin bedrijven en instellingen ons bleven helpen. Zoals stichting Veurbrook, dat De Klup Twente verraste met de schenking van heel veel spullen uit het voormalige wijkcentrum, die De Klup heel goed in het Meester Siebelinkhuis kan gebruiken. Zonder de onvolprezen inzet van alle vrijwilligers, alle adviezen, praktische diensten en producten en financiële steun hadden we niets van dit alles kunnen bewerkstelligen. Daarom willen we eenieder die in 2014 bij De Klup Twente was betrokken en ons heeft geholpen heel erg bedanken. We hopen een beroep op u te kunnen blijven doen want we hebben nog heel veel mooie initiatieven in petto. 36

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Inloopcentrum Markt 17

Inloopcentrum Markt 17 Inloopcentrum Markt 17 Stichting Wageningen Diaconaal Centrum Jaarverslag 2014 Van kwetsbare mensen zoals jij en ik Inhoudsopgave Inhoud Present zijn in Markt 17... 2 Inleiding... 3 Bezoekers... 4 Activiteiten...

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO.

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Jaarverslag 2014 1 Inleiding Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Veel vragen worden bij de SWOM opgevangen, opgepakt en opgelost. Als er binnen de context

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden 1 inhoudsopgave voorwoord 5 deel i: vormen van regie 7 inleiding van theorie naar praktijk 9 1. Geld als vliegwiel

Nadere informatie

Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk

Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk 1. Inleiding Vrijwilligerswerk ontstaat daar waar mensen om verschillende motieven onbetaald zich willen inzetten, variërend van morele redenen, zelfontplooiing

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 130306 Jaarverslag 2012 ah HK Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Den Haag. Jaarverslag 2012

Den Haag. Jaarverslag 2012 Den Haag Jaarverslag 2012 2010 1 Inhoud 03 Voorwoord 04 Algemeen 08 Resultaten en Begeleiding 13 Projecten 18 Organisatie 31 Omgang en communicatie met belanghebbenden 37 Externe communicatie 40 Fondsenwerving

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

Jaarbeeld 2011. Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24

Jaarbeeld 2011. Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24 Jaarbeeld 2011 Stichting Ravelijn april 2012 In dit Jaarbeeld 2011 o.a. Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24 Stichting Ravelijn

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Scoop welzijn

Jaarverslag 2013 Scoop welzijn Jaarverslag 2013 Scoop welzijn Scoop welzijn Jaarverslag 2013 250414-1 - Inhoudsopgave jaarverslag 2013 A. Jaarverslag 2013 3 1. Organisatiegegevens 4 2. Ontwikkelingen 4 3. Organisatie 5 4. Middelen 9

Nadere informatie

Sterke verhalen. Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen. Jannie Schonewille Jel Engelen Jan Willem van de Maat

Sterke verhalen. Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen. Jannie Schonewille Jel Engelen Jan Willem van de Maat Sterke verhalen Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen Auteurs: Hilde van Xanten Jannie Schonewille Jel Engelen Jan Willem van de Maat Rotterdam, juli 2011 Dit is een publicatie van de

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Surplus Groei Groei Surplus Indruk 2006

Surplus Groei Groei Surplus Indruk 2006 1 Groei Surplus Indruk 2006 2 3 De kernen waarin Surplus actief is per 1 januari 2007 Verzorgingshuizen Fendertshof Fijnaart Mauritshof Klundert De Ganshoek Lage Zwaluwe St. Antonius Abt Terheijden Huize

Nadere informatie

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Visie & opgaven rond Werken naar Vermogen, Begeleiding&Dagbesteding en Jeugdzorg Zaanstad, maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter Visio Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Met minder beter Inhoud Deel 1 / Jaarverslag Voorwoord H1 / Governance 1.1 Raad van Bestuur

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN

BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN Oktober 2014 1 Inhoudsopgave blz. Samenvatting 3 1. Inleiding 4-5 2. Visie en uitgangspunten 5 2.1 Een foto

Nadere informatie

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013 THOS Beleidsplan 2013-2017 Beleidsplan 2013-2017 Bestuur Thos 05 februari 2013 Mgr. Borretweg 21, Grave, Telefoon: 0486-473827 E-mail: info@thos-tennis.nl Website: www.thos-tennis.nl 2 Beleidsplan 2013-2017

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie