wat DEBAT?! JONG PASEN OM CLEAN BHV ANWB SPORTTIPS OM binnenkort Regelluwe school? p. 2 KANJERS! Snel, scherp en recht voor zijn raap aan? debatteren.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "wat DEBAT?! JONG PASEN OM CLEAN BHV ANWB SPORTTIPS OM binnenkort Regelluwe school? p. 2 KANJERS! Snel, scherp en recht voor zijn raap aan? debatteren."

Transcriptie

1 RKN: TOO: Daar Sinds heb oktober je toch aan niets het aan? debatteren. ZWN: WOU: Iedere Er is een periode grens. telt even zwaar! Het magazine voor ouders en verzorgers van leerlingen van het PENTA college CSG De Oude Maas NIEUW NOUVEAU NEW NIEUW JAARGANG 6, NUMMER 4, 2015 JONG ondernemen p. 8 wat DEBAT?! PASEN OM CLEAN BHV ANWB SPORTTIPS Snel, scherp en recht voor zijn raap OM binnenkort Regelluwe school? p. 2 KANJERS! KIJK OOK OP OM.PENTA.NL Stars & Stories is een uitgave van het PENTA college CSG De Oude Maas, en verschijnt 5 keer per jaar.

2 welkom! Regelluwe school? Als je het te snel uitspreekt, vragen negen van de tien mensen: Wat zeg je? Ik heb het niet goed verstaan. Het is ook even wennen, een r-e-g-e-l-l-u-w-e school te mogen zijn. Langzaam uitspreken dus. Staatssecretaris Dekker heeft besloten tot een pilot regelluwe scholen. Met deze pilot wil hij scholen die aantoonbaar goed onderwijs bieden meer ruimte geven om het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven, door voor hen de wet- en regelgeving op een groot aantal onderdelen buiten werking te stellen. Tijdens de eerste bijeenkomst op 7 april jongstleden werden we geïnformeerd over het experiment. Voor de pauze kregen we informatie over de opzet en uitwerking. Het tweede deel van de bijeenkomst had een meer interactief karakter. De aanwezige schoolleiders brainstormden met elkaar over vragen als: Hoe ziet een regelluwe school eruit? Welke ruimte wil je met uw school benutten? Wat wil je ermee bereiken? Het viel mij op dat het nog niet meevalt om goede ideeën op tafel te leggen, waarvoor je meer ruimte krijgt. De scholen worstelen met die vraag en zijn er duidelijk nog niet aan gewend om ruimte te vragen. Daarbij moet je je ook bewust zijn dat, wanneer je niet meer aan een regel hoeft te voldoen, je nog wel moet kunnen uitleggen waarom je dat niet meer nodig vindt. Toch hebben we wel degelijk enkele voorbeelden kunnen bedenken, waar wat meer ruimte in wet- en regelgeving zeer welkom is. In de eerste plaats denken we aan het wat flexibeler maken van de niveaus waarop een leerling examen kan doen. We vinden dat je best een MAVO-diploma zou moeten kunnen geven met op de cijferlijst vier vakken op MAVOniveau, één op HAVO-niveau en één op het niveau van de kaderberoepsgerichte leerweg. Meer maatwerk dus. Voorheen hadden we in het vmbo vier niveaus: A-B-C-D. Het kwam regelmatig voor dat er verschillende niveaus op één cijferlijst vermeld stonden. Sommige leerlingen zijn nu eenmaal in het ene vak zeer goed en in een ander vak wat minder. Het is nu al mogelijk om maximaal twee vakken op een hoger niveau te examineren dan het niveau van het uiteindelijke diploma. Het zou ook eerlijk zijn als er ook een mogelijkheid kwam om een vak waar de leerling zeer veel moeite mee heeft, op een lager niveau te examineren. Een ander voorbeeld is het zelf mogen afgeven van een startkwalificatie. Wij menen dat het voor sommige leerlingen beter zou zijn als zij nadat ze het diploma basisberoepsgerichte leerweg hebben behaald nog één of twee jaar onder onze hoede blijven en vervolgens met een startkwalificatie op zak doorstromen naar werk of naar een mbo-opleiding op niveau drie. Met name voor vervolgopleidingen in de techniek moeten leerlingen momenteel vrijwel allemaal naar grote opleidingscentra in Rotterdam. Een mogelijkheid die we nu al wel bieden en waar geen status regelluwe school voor nodig is, is het door laten stromen van gemotiveerde leerlingen met een BBL-diploma naar de kaderberoepsgerichte leerweg, onze zogenaamde kopklas. Een derde en laatste voorbeeld heeft wat meer te maken met de invoering van passend onderwijs. Door de komst van wat meer zwakke, kwetsbare leerlingen vinden we dat het mogelijk moet zijn om sommige leerlingen wat meer tijd te geven om een diploma te halen. Dus niet in vier jaar, maar in viereneenhalf of misschien wel in vijf jaar. Dat is nu ook al mogelijk, maar levert wel een negatieve beoordeling door de schoolinspectie op. Als een leerling aantoonbaar met veel achterstanden overstapt van het basis- naar het voortgezet onderwijs vinden wij het prettig als wij er iets langer over mogen doen om de leerling alle kennis bij te brengen die hoort bij het diploma, zonder daarvoor negatief afgerekend te worden. Kortom, er zijn wellicht best goede ideeën te bedenken. Binnenkort komen de schoolleiders weer bijeen om verder na te denken over regelluwe plannen. Aan de pilot kunnen voorlopig alleen scholen met het predicaat excellent deelnemen. Als we definitief besluiten mee te doen, dan zullen we dat in ieder geval vooraf bespreken met de vertegenwoordigers van onze deelraad. het VERHAAL van...

3 dezekeer... Praat de ander onder tafel en kijk uit dat je geen praatjes verkoopt. Lees meer over debatteren op De Oude Maas! 4 Daar lig je dan... Daar prik je dan... Willekeurige dagen op de thuisbasis. Lees zelf wat uw kind op school meemaakt op de basis in aan de basis. 6 En ook dit jaar weer een spetterende Paasviering. Lees er alles over op pagina Daar sta je dan... Geluk bij een ongeluk. De ANWB op bezoek. Niet voor pech onderweg, maar om cadeautjes uit te delen, het leek wel Sinterklaas! Blader snel door naar Maak kennis met een nieuwe ex-om er. Deze keer in Stars & Stories een bijzondere ontmoeting met Cor van Bodegom, leerling van de LTS De Oude Maas van 1968 tot PECH of GELUK? VASTE RUBRIEKEN IN Cover story... 4 OM kleurt Prik maar op Aan de basis... 6 OMa XXL - XTRA Blokje om Wat slim EX-OM Agenda OM te weten Volgende keer.. 32

4 coverstory Debattoernooi 2015 Sinds oktober waren leerlingen al aan het debatteren, informatie aan het opzoeken en stellingen aan het doornemen, want op 6 maart 2015 stond hen een belangrijke dag te wachten: Het VMBO-debattoernooi in Almere. Iedere dinsdag op het vijfde en zesde lesuur kwamen twaalf leerlingen uit de tweede, derde en vierde klas bij elkaar om samen met meneer Leter en mevrouw Toonen de fijne kneepjes van het vak te leren. Wat begon met een welles-niettes verhaal over allerlei verschillende onderwerpen, eindigde in prachtig verwoorde argumenten waaraan een zelfgeschreven betoog vooraf ging. Uiteindelijk werden de leerlingen in twee teams ingedeeld, waarmee zij zelfs in hun vrije tijd én in de vakantie samen kwamen om extra te oefenen. Uiteindelijk kregen de leerlingen zes weken voorafgaand aan 4 het toernooi de stellingen TEKST: LTR foto s: TOO vanuit het Nederlands Debat Instituut binnen. Dit waren de volgende stellingen: Gewortelde minderjarige vreemdelingen moeten altijd kunnen blijven, ook als hun asielaanvraag onterecht blijkt. Scholieren met overgewicht moeten verplicht iedere dag nablijven voor extra gymlessen. Leerlingen die gemiddeld een 7 staan, moeten vrijstelling van lessen kunnen krijgen. Docenten kunnen discussies over gevoelige onderwerpen, zoals geloof beter vermijden in de les. Uiteraard zat er weer een addertje onder het gras, want de leerlingen moesten niet alleen hun eigen mening geven, maar zich ook kunnen inleven in andermans mening. Dat is natuurlijk precies de bedoeling van het Debattoernooi. Ieder team kan zowel vóór als tégen de stelling debatteren en pas vijftien minuten voor aanvang van een debatronde krijg je te horen of jij de stelling moet verdedigen of tegenspreken. In de ochtend van vrijdag 6 maart was het dan zo ver. Na een aantal uurtjes op school werken en de allerlaatste puntjes op de i te hebben gezet, vertrokken we met de bus naar Almere. Op naar het debattoernooi! Met veertien personen én de chauffeur een reis afleggen van ongeveer twee uur, dat beloofde heel wat gezelligheid, al was de spanning ook goed te voelen. Daar waren we dan, op het Buitenhout College in Almere. Om half twee werd het startsein gegeven en namen team één en team twee plaats in de aangewezen lokalen. Een strijd tegen maar liefst 45 andere vmboscholen in Nederland. De eerste twee rondes gingen van een leien dakje. Beide teams scoorden hoge punten met hun betoog, argumenten en conclusieronde. Team twee wist zelfs beide rondes te winnen! Bij team één ging het net wat minder, maar ook zij wisten alsnog de tweede ronde te winnen. Vol trots kwamen meneer Leter en mevrouw Toonen met de teams elkaar tussen de rondes door tegen. De ervaringen en tips werden direct door alle deelnemers uitgewisseld. Voordat we het wisten was het dan ook tijd voor ronde drie, de improvisatieronde.

5 DEBAT! Oftewel; een hele nieuwe stelling wordt bekendgemaakt en je krijgt 10 minuten om je hierop voor te bereiden met je team, zonder hulp van docenten. Deze stelling was: Artiesten moeten publiekelijk weigeren om op te treden in landen waar homoseksualiteit strafbaar is. En daar gingen de teams, na een korte voorbereiding van 10 minuten, de discussie aan en wederom brachten ze het er weer goed vanaf. Tijd voor de prijsuitreiking en vol spanning zaten we te wachten. Helaas, geen eerste en tweede plek en dus geen finaledebat. Teleurgesteld, maar vol enthousiasme van de mooie dag verlieten de teams het Buitenhout College en reden we in ons vertrouwde busje terug richting Spijkenisse. De sfeer werd er gelukkig niet minder op: zingend en dansend zaten de teamleden in de bus, een klein feestje om te vieren dat zij het hartstikke goed gedaan hadden. En dat zij het goed gedaan hadden, bleek ook achteraf. Team twee eindigde op de achtste plaats van het hele toernooi. Een toptienplek. Geweldig! Ook team één bracht het er redelijk goed vanaf en mochten de tweeëntwintigste plaats in beslag nemen. Terwijl wij allen dachten dat het debattoernooi hiermee afgerond was, bleek niets minder waar. Enkele dagen later werden meneer Leter en mevrouw Toonen benaderd door het Nederlands Debatinstituut met de vraag of wij met onze teams deel wilden nemen aan een bijzondere bijeenkomst. Drie vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en twee experts van het Voedingscentrum kwamen naar onze vmbo-school toe om in gesprek te gaan met dertig leerlingen. Het doel? De ideeën van de jongeren horen over gezond leven. Op 12 maart kwamen drie vertegenwoordigers van het ministerie van VWS (Jasper Lok, Henk Reinen, Manou de Nennie) en twee experts van het Voedingscentrum (Kim Eversteijn en Lotte Joosten) naar De Oude Maas toe voor een kennismaking. De ochtend startte met een showdebat van de twee debatteams van de school. Daar toonden de leerlingen welke kennis en vaardigheden zij tijdens het project hebben opgedaan. Vervolgens splitsten de leerlingen en experts in twee groepen. Aan elke tafel was onder leiding van een gespreksleider van het Nederlands Debat Instituut een brainstormsessie over gezond leven. In de eerste ronde vroegen de experts wat jongeren onder gezond leven verstaan. Wat is bijvoorbeeld een gezond ontbijt? Dat is een broodje kaas met een glas melk, zei de een. Maar de ander dacht van niet, want zit in kaas niet veel vet? In de tweede ronde ging het over het eten tijdens de pauzes op De Oude Maas. Wat kopen de leerlingen het liefst bij de kantine? Aan de ene tafel was de kipburger de ultieme favoriet, aan de andere tafel werden ze alleen van de geur al misselijk. En in de derde ronde mochten de leerlingen een advies uitbrengen aan de minister. Wat zouden zij doen om een school gezonder te krijgen als zij de baas waren? Daar kwamen een aantal hele goede ideeën uit, waar de experts vervolgens mee aan de slag kunnen. Kortom, twee dagen waar we allen enorm van genoten hebben. We zijn trots op alle leerlingen die hebben deelgenomen. Bedankt! En volgend jaar: op naar de eerste plaats! 5

6 aandebasis Een dinsdag op de thuisbasis KBL Rond kwart voor acht komt meneer Vos de thuisbasis op lopen. Hij is weer op de fiets vandaag. Best fris buiten! In de teamkamer nemen alle docenten een kopje thee of koffie. Mevrouw Smit de thuisbasis. Dit doen zij voor het vak wiskunde. Op woensdagochtend zijn er ook steunlessen. Dan voor de vakken Engels en Nederlands voor de leerlingen uit klas twee. de krantenkop Gio hoofdtrainer van Feyenoord en zegt tegen zichzelf het hele artikel straks nog even door te lezen. Hoe zit het met het HAKObaltoernooi meneer Vos? Een leerling is vandaag jarig en krijgt, als ze de uit klas één staat in de deuropening teamkamer binnenkomt, een kaart en Nadat meneer Vos met een aantal van zijn kamer. Het HAKO-baltoernooi een cadeautje. Er wordt ook voor haar leerlingen gesproken heeft, gaat hij om voor leerjaar één is aanstaande vrijdag. gezongen! half negen naar zijn vergadering. Dit De agenda voor het kernteamoverleg overleg duurt tot half elf. Om uur van vanmiddag wordt aangepast en Om tien over acht gaat de bel. De begint de kleine pauze. Alle leerlingen er wordt een analyse gemaakt van eerste leerling staat al bij de ingang verlaten het lokaal en gaan naar de de rapportcijfers tot nu toe. Meneer van de teamkamer om te vragen of aula of naar buiten. Gelukkig is het al Redert en meneer van Trigt stappen meneer Vos zijn kluisje open wil een stuk minder koud buiten! In de vervolgens binnen om over de defecte maken. Pasje vergeten. Alle docenten kleine pauze genieten de docenten computer(s) op de thuisbasis te praten. lopen naar hun lokaal en begroeten van de traktatie van mevrouw Smit. de leerlingen. Is er vanmiddag bijles De leerlingen hebben ook iets lekkers Als de bel om tien over één gaat wil een mevrouw Reurich? De dag is weer van haar gekregen en lopen hiermee leerling met zijn pet op de thuisbasis begonnen. Meneer Omvlee krijgt van richting de uitgang van de thuisbasis. verlaten. Dit kan natuurlijk niet en een aantal leerlingen absentiebriefjes een collega herinnert hem aan de in zijn handen gedrukt. Gelukkig zijn Na de pauze komen de kinderen weer schoolregels. Tijdens het dagelijkse de meeste leerlingen hier heel trouw de thuisbasis op. Meteen staat er weer bruine broodje met kaas en een beker in. Ziek geweest? Briefje inleveren! een leerling bij de teamkamer. Meneer melk wordt de krant gelezen. Meneer Vos krijgt ondertussen ook nog Vos wilt u mijn kluisje open maken? een aantal strafbrieven om te tekenen. Ik heb mijn pasje in mijn jas gestopt Om half twee is de thuisbasis leeg en De bel gaat voor de tweede keer (om en toen het deurtje dicht gedaan zitten alle docenten in het lokaal om uur) en de lessen beginnen. Een Zo helpt meneer Vos weer een aantal te vergaderen. We moeten de tijd in enkeling stapt te laat het lokaal binnen leerlingen uit de brand. Paracetamol? de gaten houden, want om kwart voor en weet dat hij/zij vanmiddag een Heb je wel genoeg geten en gedronken drie worden alle personeelsleden in uurtje langer op school zit. vandaag? Anders eerst een bekertje de docentkamer verwacht. Er zijn water of een tabletje Dextro proberen. namelijk 200 nieuwe aanmeldingen Vandaag begint klas 1E met De meeste leerlingen knappen hier en dat is een reden om even bij elkaar bewegen&sport bij meneer Muller in snel van op. Gek genoeg vergeten de te komen. Tevens zijn er een aantal de gymzaal. Doorlopen dus! Klas 2E leeringen eerder hun eten en drinken jubilarissen waar bij stil wordt gestaan. heeft straks PSO-zorg. De klas moest in dan hun mobiele telefoon. Om kwart over drie loopt iedereen via groepjes een filmpje maken. Helaas is de spiegel in het toilet naar beneden. niet elk groepje even actief geweest en Tijdens de bijlessen loopt meneer Alle personeelsleden moeten namelijk zijn sommige leerlingen hier de dupe Vos over de thuisbasis. Een aantal nog op de foto! van. Maar er zijn ook groepjes die hun leerlingen zijn hier aan het werk. De vrije zondagmiddag hebben gebruikt één vrijwillig en de ander verplicht. Kortom: een dagje KBL op OM! om tot een mooi resultaat te komen. Erg Meneer Vos neemt plaats achter zijn leuk om te zien hoe creatief sommige bureau om de verlofaanvraag van leerlingen zijn! Tijdens het zesde een leerling die mee gaat doen aan 6 lesuur geven onder andere meneer Omvlee en meneer Barg steunles op een volleybaltoernooi in Oostenrijk door te nemen. Ondertussen ziet hij TEKST: RRH

7 DAGBASIS... Het hele team was vanaf kwart voor acht s ochtends druk in de weer om het paasontbijt op tijd gereed te krijgen voor ruim 100 leerlingen. De docenten waren druk met van alles: met het koken veel serieuze, maar ook grappige verhalen uitgewisseld. Na het ontbijt hebben we met z'n allen opgeruimd en afgewassen, waarna de leerlingen konden toneelstukjes; zogenaamde sketches. De kinderen hadden daarna gewoon les, de meesten tot 's middags drie uur. Donderdag 2 april 2015 op de thuisbasis van BBL onderbouw van de eieren, het bakken van kiezen uit twee activiteiten. Ze De laatste jaren kan er rond deze het brood in voorverwarmde ovens, het ombouwen van de theorielokalen tot restaurants, het verdelen van de boter, de matses, het fruit, het zoet en hartig beleg, de melkpakken, de theekannen met heet water, de theezakjes, de bordjes, de bekertjes en het hadden de keuze uit eieren zoeken of naar een film kijken. Op het schoolplein hadden we 25 eieren her en der verstopt op niet direct in het oog springende plaatsen en op elk ei stond een nummer, dat weer garant stond voor een prijsje. Uiteindelijk zijn alle eieren tijd naar the Passion worden gekeken op tv, die dit jaar plaatsvond in Enschede. Hierin vertellen bekende Nederlanders het paasverhaal aan de hand van seculiere Nederlandse muziek. Vaak wordt in de periode daaraan voorafgaand nogal wat 'Stille week' Het voorjaar bloeit, de knoppen breken en bloesems geven taal en teken. De vogels zingen. God wat is dit mooi. Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi. bestek. Een logistieke operatie van jewelste, dat een goede organisatie en onderlinge samenwerking vereiste. Om kwart voor negen mochten de leerlingen aanschuiven en na een moment van stilte mochten ze hun buikjes rond eten. Het was beregezellig om zo samen te ontdekt. Na de korte pauze gingen alle leerlingen aansluitend naar de paasviering, die gehouden werd in de aula van de school. Het thema van de viering was: 'Er is een grens'. Het paasfeest is een heel mooi, maar ook een moeilijk te begrijpen feest. We hebben Nederlanders geïnterviewd en gevraagd naar de betekenis van Pasen en velen moeten dan, helaas, het antwoord schuldig blijven. Onze leerlingen weten het gelukkig wel. Veel mensen kennen de paashaas met zijn mandje eieren en de paastakjes van de kronkelwilg en dat verwijst naar de lente, naar nieuw leven, en Maar ik kan niet. Deze dagen staat tussen de takken uw bebloed gelaat. De bomen lopen wonderbaarlijk uit rond uw verminkte, naakte huid. Spijkers die hand en hout doorboren, de aarde bloeit als nooit tevoren. ontbijten. Docenten en leerlingen hebben gesmuld van het gezonde geprobeerd om het begrijpelijker te maken met behulp van ook het paasfeest gaat over leven, maar dan over een (eeuwig) leven Ik hunker naar wat gaande is, naar opbloei en verrijzenis. en overvloedige eten en er zijn TEKST: MPD PowerPoints, filmpjes en korte met God. Maar kan het voorjaar nog niet aan, eerst moet de Heer zijn opgestaan. ~Jaap Zijlstra~ 7

8 aandebasis Jonge Ondernemers De leerlingen van 3HA1b hebben de bedrijfjes ondertussen al weer gesloten, de winst is berekend en het goede resultaat is gevierd. In de week voor Valentijn hebben de leerlingen een middag op de markt in Spijkenisse gestaan, alwaar zij hun producten tegen een mooie prijs verkocht hebben. Ondernemen De leerlingen die gekozen hebben voor de afdeling Handel & Administratie zijn leerlingen bij wie het ondernemen in het bloed zit. Het verkopen van artikelen, het inrichten van een etalage en winst maken zijn zaken waar zij hun hand niet voor omdraaien. Dit jaar hebben zij deze vaardigheden omgezet in een eigen bedrijfje. De klas was opgesplitst in vier kleine ondernemingen. Royal Chocolate verkocht warme chocolademelk met slagroom in een mooie beker, die gelijk door de klant mee naar huis mocht worden genomen. Iets lekker voor bij de warme chocola kon gekocht worden bij The Cake Girls en Lovely Parcels. Deze bedrijfjes verkochten heerlijke cupcakes en brownies. Ook was er voor de dag van de liefde een onderneming die zich richtte op de verkoop van rozen. De rozen van EEJ Rozen werden zowel op de marktdag als op school verkocht. Na nog geen uur op de markt was Lovely Parcels al uitverkocht. De verschillende ouders en collega s vonden de versierde brownies wel erg lekker! Ook de cupcakes van de Cake Girls vonden gretig aftrek. Day for Change Ondernemen is mooi, maar het is natuurlijk nog beter als er naast het onderwijsdoel ook een maatschappelijk doel aan het 8 ondernemen is gekoppeld. De stichting Day for Change werkt samen met de Rabobank om jongeren bewust te laten zijn van het nut van microkredieten in derde wereldlanden. De leerlingen moesten net als de ondernemers in die landen op bezoek bij de Rabobank. Daar hebben zij hun ondernemingsplannen gepresenteerd en aan de hand van hun plan een financiering gekregen. Met dit microkrediet, wat verschilde van 15,- tot 30,- per onderneming, werd er van de leerlingen verwacht dat zij hun inkopen en het reclamemateriaal zouden gaan inkopen. Dit had nogal wat voeten in aarde. Sommige winkels bleken ineens wel erg duur te zijn, maar andere bedrijven sponsorden zelfs nog een deel van de benodigdheden! Zeker de heren van EEJ Rozen hebben gezien wat goede gesprekken met de verschillende bloemisten in de omgeving op konden leveren. De winst die de leerlingen behalen wordt gebruikt om weer microkredieten in de derde wereldlanden mogelijk te maken. Resultaat! En winst maken is gelukt! De leerlingen hebben naast de 80,- die zij van de Rabobank hebben ontvangen het mooie bedrag van 139,- verdiend voor de stichting Day for Change. Naast dit mooie resultaat hebben de leerlingen veel geleerd. Door hun goede inzet en perfecte verkoopstrategieën hebben zij kunnen ervaren hoe het is om te ondernemen en hebben zij geleerd wat dit je kan opleveren. Het contact met de mensen op de markt, de gesprekken met de ondernemers in de omgeving, het nadenken over reclamemateriaal, is iets wat zij in hun verdere opleiding met zich mee kunnen nemen! TEKST: PAL foto s: - TEKST: PAL

9 dezekeer... Een dag op de afdeling Zorg en Welzijn. Nog met de slaap in mijn ogen fiets ik naar school. Hier en daar een (waarschijnlijk ook nog slaperige) medeweggebruiker ontwijkend kom ik wederom heelhuids aan. Goedemorgen zeggend tegen deze en gene loop ik naar mijn kantoortje om daar de boel op te starten. Een dag vol vergaderingen voor de boeg hebbend. Oh ja! Ik zou vandaag een verslagje maken van een dag op de afdeling! Gelukkig hebben we hier op de afdeling vooral heel veel lieve kinderen die mij graag wilden helpen dus hierbij de dinsdagochtend door de ogen van de leerlingen: In de ochtend loop ik naar het lokaal, waar de docent je al opwacht en verwelkomt. Als iedereen heeft plaatsgenomen begint de dagopening. Er wordt voorgelezen uit de Oase, en zodra dit klaar is worden de doelen en verwachtingen van de aankomende les besproken. We mogen kiezen uit drie dingen: koken met de helft van de klas, werken uit ons werkveldmapje of vaardigheden oefenen voor onze groene kaart. Tien minuten voordat de les eindigt, komt iedereen bij elkaar en ruimen we het lokaal op voor de volgende groep. (Shanaya Ramawadh en Angelique van Schans 3z3k) We komen binnen en zetten onze tassen in het tassenrek. Dan bespreken we de dag. De ene helft gaat aan hun werkveldmapje werken en de andere helft gaat examenvaardigheden oefenen. Bij deze vaardigheden moeten we onze haren vastdoen, sieraden af en een jasje aan. Dit allemaal in vebrand met de hygiëne. Soms, als we drie uur achter elkaar zorg hebben, mogen we tussendoor ook even pauze houden. Aan het einde van de les ruimen we alles op en gaan we naar het volgende lokaal. (Amber Kroes, Shivany van Staveren, Sylvana Koper, Danisha Williams en Naomi van Kammen 4z3k). Tegen de tijd dat mijn eerste vergadering erop zit hebben de leerlingen hun pauze gehad en zitten ze bij hun andere lessen. Ik ga nog even wat laatste puntjes op de i zetten voor de volgende vergadering. En mijn collega s brengen de kinderen veel kennis en wijsheid bij. Het zesde uur zijn er nog wat kinderen die wat extra uitleg of bijles nodig hebben, een enkele leerling blijft langer omdat hij/zij nog een toets moet maken. En nog minder leerlingen, maar ze zijn er, blijven vrijwillig op school om nog wat extra s te doen! Dan is het half twee voor je het weet! Het overleg met het team Zorg en Welzijn gaat starten. Hier bespreken we het wel en wee van onze leeringen, cijfers worden in de gaten gehouden, afspraken worden gemaakt. En plannen worden gesmeed. Rond drie uur is deze vergadering voorbij en loop ik weer naar mijn kantoortje. tjes beantwoorden, ouders bellen en voor ik het door heb is het alweer uur. Tijd om naar huis te gaan. Ik stap op mijn fiets en ontwijk (mogelijk de zelfde) medeweggebruikers, en rijd naar huis. 9

10 aandebasis De dag van de teamleider Rond half acht stap ik de school binnen. Het is nog heerlijk stil en opgeruimd. Met een beker thee naast me begin ik aan de mail en ondertussen druppelen de collega s binnen. Nog een paar mailtjes en dan aanschuiven bij de collega s in de teamkamer. Als de bel gaat vallen de troepen binnen en school is zoals school hoort te zijn, vol met drukke, bewegelijke leerlingen. Bij de kluisjes zie ik een jongen staan die ik graag wil spreken over zijn resultaten. We hebben gisteren rapportbespreking gehad en het viel op dat hij zijn resultaten goed aan het verbeteren is. Hij geeft in het gesprek aan dat hij het aan het begin van het schooljaar heeft laten liggen en dat hij probeert zijn cijfers op te halen. Ik moedig hem aan dit vol te houden en contact op te nemen met de docent wiskunde om een eerder hoofdstuk nog eens door te werken en een hiaat te voorkomen. Tijdens dit gesprek gaat de telefoon en ik krijg te horen dat een ouder mij wil spreken. Ik spreek af over een half uur terug te bellen. Klas 4 komt binnen voor de examentraining. Toch maar naar binnen gelopen om ze vooral op het hart te drukken goed en serieus te blijven werken. Als ik een half uur later langs het lokaal loop, zie ik ze ingespannen aan het werk. Een begin gemaakt met het roostertje voor de afname van de CITO- VAS voor de leerlingen van leerjaar 1 en 3. Het begint pas 18 mei maar met de meivakantie en Hemelvaart hebben we maar drie werkdagen ertussen en die vervliegen weer als sneeuw voor de 10 zon. De bel voor de kleine pauze gaat en het is mijn dag om toezicht te houden. Langs groepjes leerlingen lopen en duidelijk maken dat het er over vijftien minuten ook nog netjes uit moet zien. We zijn de rommel en het afval op vloer zat. Het is zo fijn om in een mooi gebouw te mogen werken en je haalt elkaar naar beneden door alles uit je handen te laten vallen en anderen erover heen te laten lopen. Gelukkig wordt er steeds minder rommel op de grond gegooid en volgens mij ervaren de leerlingen dat ook als positief. In de hal schiet mevrouw Welter mij aan met de vraag of ik al gereageerd heb op een mail van Rochade. Nee, wel gelezen maar verder ontschoten. Als eerste afhandelen na de pauze samen met de nieuw binnengekomen mail. Eindelijk verder werken aan het roostertje. Collega Lock komt naar mijn kamer en we bespreken wat leerlingzaken naar aanleiding van de rapportvergadering. Even later overleg met collega Boerland (biologie) over de gemaakte oefenexamens. De resultaten voldoen nog niet aan het niveau dat wij verwachten en er moet nog flink op worden ingezet. De middagpauze breng ik in hal door en omdat de zon schijnt, is het rustig. Mevrouw Borgstijn komt mij vertellen dat er bezoek voor me staat bij de receptie. Het een leerkracht van groep acht van de Rank. Zij komt de leerlingen bespreken die volgend schooljaar naar de Techno MAVO komen. Het is een leuke ontmoeting en ze blijkt de moeder van een oud-leerling te zijn. Een appje naar de heer Wiekeraad of hij de foto s en het interview voor ex- OM heeft ontvangen. Hij is van de jonge generatie: leeft met de telefoon in zijn hand en reageert direct. Het is al geplaatst en ik krijg een schermafdruk van de opmaak te zien. Het ziet er leuk uit met die foto s. De heer Van der Zwan loopt mijn kamer binnen en komt als geroepen want ik moet nog een aantal zaken bespreken die naar voren kwamen tijdens de rapportvergadering. Bij de administratie de cijferlijsten opgevraagd van de examenklassen en in kaart gebracht wie er nog een toets moet inhalen. Hierover een uit laten gaan want over een week moeten de cijfers naar de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie OCW en kan er niets meer veranderd worden. Tussen de bedrijven door eindelijk het roostertje afgekregen en verstuurd naar de betrokken collega s. Vier uur geweest en het wordt rustig op de afdeling. Nog even bellen naar een leerling uit de examenklas die door persoonlijke omstandigheden een paar weken niet op school kon zijn. Gelukkig komt hij morgen weer. Hij staat er cijfermatig goed voor en met de steun van zijn klasgenoten en het team gaat hij het wel redden. Daar zie ik collega Mellink lopen, dus niet helemaal alleen op de afdeling. Wat laatste tjes verzenden en de computer afsluiten. Bijna vijf uur. Wat gingen we ook al weer eten? TEKST: HEW

11 dezekeer... Dagje Techniek, volg je neus! Daar loop ik dan, hand in mijn zak, net een kop koffie op, dwars door de afdeling Techniek. Ik kijk en luister en ruik andere luchtjes. Wat gebeurt er veel zeg als je goed oplet. Bij Voertuigentechniek zag ik een jongeman of zes beneden in de garage lopen. Eén onder een auto, op de grond liggend, met zijn benen eronder vandaan, dacht eerst huh een half mens Een ander steekt zijn hoofd onder een motorkap, waardoor ik niet kon zien wie het was. Ik zag wel Bas die vriendelijk Goedemorgen meneer riep.. Van alles gebeurde er in die garage. Leuk lijkt het me, om een leerling voertuigen te zijn, en dan een hele dag daar te mogen werken Ik zou het wel weten, lekker sleutelen aan mijn cabrio of hem poetsen denk ik..ik loop verder de rode deur door. Een heel andere geur bereikt mijn neus..geen benzineluchtje, maar metaal en lasdampen ruik ik het MEI lokaal zoals het nu nog heet de afkorting van Metaal, Elektro en Installatietechniek Straks gaat het anders heten weet ik. PIE..dat lijkt wel wiskunde. Ook hier leerlingen, maar die bewegen veel minder zie ik. Ze staan vooral stil. De een achter een machine, met zijn hoofd geknikt naar beneden, serieus kijkend, naar iets wat heel hard rond draait.het is een draaibank, begrijp ik uit het antwoord van hem. Een halve dag staat hij er al achter, en maakt de mooiste dingen zag ik. Een ander zie ik lassen, de spetters vliegen in het rond..alleen met een speciale bril kun je zien wat je doet. Weer een ander, zie ik met een keuken bezig, hij moet een combi-oven aansluiten.phoe al die draadjes knap hoor! Achter me hoor ik een hoop lawaai, ik kijk om en zie leerlingen met een knipmachine bezig, klabam klinkt het. Met een grote klap zie ik een stuk metaal kleiner worden. Eerste gedachte. Dat zullen wel metaalleerlingen zijn. Mis ze zijn van installatietechniek en knippen zink. Waar is dat nu voor?, vroeg ik. We zijn met een dak bezig en hij wijst omhoog waar ik inderdaad een half afgewerkt dak zie weer voel ik waardering knap hoor zo jong. en dan al dat allemaal kunnen! Respect! Ik loop door.. mijn neus achterna.weer een rode deur.. direct ruik je waar je bent, als je helemaal aan het einde van de techniekverdieping bent..precies de afdeling bouw! De aroma s van hout en specie komen je tegemoet. Ik ruik vooral vurenhout en dat klopt precies..meneer Bottenberg staat te zagen. Nodig voor de volgende week begreep ik van hem, de leerling maken dan een stoel van hout, maar dat moet er dan wel zijn. Hij is bezig om nu al het zaagwerk voor te bereiden. Ik zag geen leerlingen klopt, zei hij, de leerlingen komen straks en die mogen dan een muurtje metselen en een deurkozijn maken Alweer krijg ik dat gevoel: techniek iedere dag anders. Ik loop door naar mevrouw Welter, nee hier ruik ik geen vreemde luchtjes. Gewoon een parfumluchtje, dat we. Dat heb je met vrouwelijke teamleiders, lach ik blij. Ik zie een leerling zitten, geknikt hoofd, beetje beteuterd kijken. Hij is niet blij dat zie ik ook. Hij heeft een gesprek over zijn te laat komen, begreep ik. Dat snap ik niet. Zitten ze bij zo n gave afdeling en dan kom je vaak te laat.. Zonde, gemiste kans jochie, hoor ik in mijn hoofd.ik zou staan te schrapen met mijn voet, als een stier met zijn hoef, om iedere keer als eerste binnen te zijn. Techniek: je moet het maar kunnen! Vakkanjers zijn het! 11

12 blokjeom PERSONEELSINFO Arbeidsoriëntatie leerjaar 3 Zwangerschapsverlof Met ingang van 11 mei jl. zijn Mw. N. Stolk, docent economie in het sectorteam Economie en mw. I. te Sellede Leeuw, docent Nederlandse taal in de sectorteams Techniek en Zorg & Welzijn met zwangerschapsverlof gegaan. De werkzaamheden van mw. Stolk worden waargenomen door vakcollega s en de werkzaamheden van mw. Te Selle door mw H. Bloemen. 12 Van maandag 30 maart tot en met vrijdag 17 april 2015 liepen onze derde klas leerlingen uit de sectoren techniek, zorg & welzijn en economie stage voor hun hun arbeidsoriëntatie periode. Doel van deze periode is de leerlingen te laten kennismaken met een voor hun opleiding relevante werkomgeving. Veel van de bedrijven zijn door de leerlingen en hun ouders zelf gezocht. Anderen lukte het niet een bedrijf te vinden en werden ondersteund door de vakdocenten of de decaan. Er komt heel wat kijken voor een gemiddeld 15-jarige leerling die op arbeidsoriëntatie gaat: Het zich realiseren dat zij een geschikte plek moeten vinden Het schrijven van een sollicitatiebrief Het plegen van een telefoontje voor een afspraak op het bedrijf in het kader van kennismaken. Het luisteren naar de werkgever omtrent de afspraken die er gemaakt worden Het daaraan invulling geven ( op tijd zijn, veiligheidsvoorschriften e.d.) Het 40 uur in de week werken Het bijhouden van het stageboek en reflecteren op het gedane werk Het uitvoeren van een vakspecifieke opdracht Het schrijven van een bedankbrief Na de arbeidsoriëntatie volgde de bespreking en verwerking op school. Prachtig om te zien, hoe zij hun ervaringen weten te verwoorden! Een aantal van de uitspraken van leerlingen: Het werken was leuk Ik moest veel opruimen en schoonmaken Ik had fijne collega s Ik heb heel veel gelachen Ik was s avonds erg moe en ging vroeg naar bed Ik moest heel vroeg opstaan! Ik heb heel veel geleerd! Ik snap nu waarom ik dit op school moet leren! Ik werd erg goed begeleid Ik heb op de laatste dag een attentie gekregen 40 uur in de week werken, is ook een hele ervaring! Maar ook: Wat een lange dagen! Opgehaald worden om uur en pas om uur weer terug naar huis. Al met al zijn het ervaringen die zeer waardevol zijn voor het vormen van het beroepsbeeld.

13 ADVERTENTIEVAN... 13

14 agenda binnenkort 11 mei Start eerste tijdvak CSE 11 mei uur Evaluatieavond arbeidsoriëntatie Techniek 12 mei uur Evaluatieavond arbeidsoriëntatie Economie en Techno MAVO 19 mei Praatavond leerjaar 1 t/m 3 27 mei uur Uitreiking BHV certificaten aan geslaagde BHV ers leerjaar 3 29 mei Einde eerste tijdvak CSE 3 juni Start tweede tijdvak CSPE 4 juni Afscheidsfeest leerjaar 4 naar Euro Disney Parijs 9 juni Afsluiting BHV ers leerjaar 4 15 juni Start tweede tijdvak CSE 16 juni Einde tweede tijdvak CSE 18 juni Inleveren boeken leerjaar 4 25 juni Buitensportdag leerjaar 3 30 juni uur Diploma-uitreiking sector Zorg & Welzijn 30 juni uur Diploma-uitreiking sector Economie! 1 juli uur Diploma-uitreiking sector Techniek (afdelingen nog niet bekend) 1 juli uur Diploma-uitreiking sector Techniek (afdelingen nog niet bekend) 2 juli uur Diploma-uitreiking Techno MAVO 3 juli Laatste lesdag 6 juli Inleveren boeken leerjaar 1 7 juli Inleveren boeken leerjaar 2 8 juli Inleveren boeken leerjaar 3 9 juli Uitreiking overgangsrapporten leerjaar 1 t/m 3 VAKANTIES Meivakantie maandag t/m zondag Hemelvaart donderdag t/m zondag Pinksteren maandag Zomervakantie maandag t/m t/m zondag

15 Op vakantie! VAKANTIES Herfstvakantie zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober 2015 Kerstvakantie zaterdag 19 december 2015 t/m zondag 3 januari 2016 Voorjaarsvakantie zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari 2016 Paasvakantie vrijdag 25 maart t/m maandag 28 maart 2016 Meivakantie zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 2016 Pinksteren zaterdag 14 mei t/m maandag 16 mei 2016 Zomervakantie zaterdag 9 juli t/m t/m zondag 21 augustus 2016! 15

16 omkleurt Het thema van de Paasviering van dit jaar is: Er is een grens. Tijdens deze viering staan we stil bij het Bijbelverhaal over Jezus, zijn kruisiging en de opstanding. Wat betekent dat voor ons in deze tijd? Opstaan uit de dood? Waarom? Er is toch een grens tussen leven en dood? En zoals het thema al zegt: wij mensen lopen tegen grenzen aan. Niet een grens waar je een paspoort voor nodig hebt, maar bijvoorbeeld de grenzen van je eigen kunnen. Of de grens aan hoeveel je nog kunt verdragen als je hele nare dingen meemaakt. We proberen een aantal van die dingen duidelijker te maken met PowerPoints, twee filmpjes en vijf korte sketchjes. Tijdens de PowerPoints belichten we onder andere Jezus leven en bekijken we verschillende manieren van tegen grenzen aanlopen. We plaatsen Jezus in onze tijd: hoe zou hij nu worden ontvangen? Hoe zouden wij Hem zien als we tijdgenoten zouden zijn? En: tegen welke grenzen loop jij aan? Geloof jij? De kruisiging van Jezus, maar vooral de opstanding daarna, betekent dat de dood voor God niet eindig is, maar een nieuw begin. Jezus gaat door met leven en vertellen, totdat Hij met Hemelvaart naar Zijn vader in de hemel gaat. Maar het verhaal betekent ook dat we allemaal fouten mogen maken en opnieuw mogen beginnen. We vertonen een themafilmpje (over grenzen) en een filmpje over een ruzie tussen een vader en een dochter over uitgaan met de verkeerde vrienden (gespeeld door leerkrachten). Dit laatste filmpje wordt gevolgd door een live-gespeeld stuk waarin onze echt zwangere collega praat tegen haar nog ongeboren kindje. Hoe mama zwanger geworden is en wat opa van haar vriendje vond. Hoe haar relatie is stukgelopen en hoe vader daarna met haar omging als dochter. 16 We spelen ook vijf korte toneelstukjes, zogenaamde sketchjes. In alle sketchjes speelt een zwerver de hoofdrol. Het blijkt later een aan lager wal geraakte politieman te zijn. Hij heeft tijdens z n werk een aantal heftige dingen meegemaakt: ernstige ongelukken met dodelijke afloop. Hij heeft iemand gered van een zelfmoordpoging. Maar deze man was daar helemaal niet blij mee. Later onderzoekt de politieman een ernstig autoongeluk. Daar blijkt dat de man die hij in het verleden heeft behoed voor een zelfmoordpoging, deze keer geslaagd is in zijn opzet. Maar deze keer heeft hij drie onschuldige medeweggebruikers meegesleept in de dood, door expres, frontaal, op hun auto te botsen. Dat was voor de agent de druppel hij voelt zich medeschuldig aan de dood van deze drie jongvolwassenen. Zijn vrouw die hem eerst nog begreep en troostte, wordt het ook te veel als hij aan de drank raakt. Zijn relatie loopt stuk. Ondanks alles wat hij heeft meegemaakt blijft hij vasthouden aan zijn normen en waarden van toen: hij zegt iets tegen vandalen over hun gedrag, hij komt op voor en oud vrouwtje dat wordt lastig gevallen, hij bemoeit zich met een ruziënde man en vrouw die toevallig bij zijn (slaap-) bankje staan te bekvechten over wie wat krijgt na de scheiding. Hij bemoeit zich met het gesprek van een zakenvrouw, die (alweer bij zijn bankje) een heftig gesprek voert met iemand die blijkbaar betalingsproblemen heeft. Uiteindelijk is het een blinde die ziet dat deze zwerver nog steeds een sterke man is en een mooi mens. De blinde biedt hem hulp om er weer boven op te komen. Veel grenzen dus die je niet over moet willen gaan of juist wel wanneer dat iets positiefs betekent voor jou of een ander. En natuurlijk zorgt onze schoolband weer voor de muzikale afwisseling tijdens deze viering. We hopen dat de kinderen en collega s genieten van de afwisselende onderdelen, meedenken, meevoelen en begrijpen wat we hebben laten zien horen.

17 PAASGEEL! 17

18 Yo, peace Vraag t OMa, de scherpzinnige vragen- én dito antwoordenrubriek van OM! Hallo beste mensen, lieve lezers en lezeressen, hartelijk welkom bij alweer een aflevering van Vraag t OMa, die grotendeels voor een deel bestaat uit informatie over het Waddeneiland Terschelling. Tsja, tsja, wat gaat de tijd snel hé, zo zit je nog met een behoorlijke noordwesterstorm (zie vorige aflevering, er zijn geen ernstige ongelukken gebeurd gelukkig, Terschelling is droog gebleven) én (als het meezit), hebben de scholieren op dit moment al weer volop meivakantie! In de tussent nodige gebeur - Anno en weekendje in - PSV is kamp - OMa heeft gewonnen v van de de Terschellinger advertentiebla van Drukkeri - Anno is lid Folkshegesko (hij werd doo van Wilma, zi gevraagd om omdat Sytse maand afsche We schakelen nu snel over naar een, zo op het eerste gezicht te zien, zonovergoten Terschelling, waar een zachte zuidenwind voor een aangename teamperatuur zorgt. Ach kijk, OMa en Anno zitten net buiten en in het zonnetje, aan een kop koffie - Leuk Anno, dat Fred je gevraagd heeft voor de Folkshegeskoalle Schylgeralân. - Ja Oma, het lijkt me leuk om daar als vrijwilliger aan de slag te gaan. Vooral ook omdat ik veel in de buitenlucht ga doen, heerlijk lekker buiten. - Mooi, ze hebben toch ook van die kampen voor kinderen, doe je daar nog iets mee? - Ja, dit jaar zijn er drie Simmerkampen op De Folkshegeskoalle. De kinderen zijn een week lang met leeftijdsgenoten op Terschelling, dat is geweldig! Er worden speurtochten in het bos georganiseerd, maffe verhalen verteld, levend Stratego in de duinen gespeeld, we houden een dennenappel-race, ze kletsen en keten en we hebben natuurlijk een bonte avond. - Je hebt het er maar weer druk mee Anno. - Zeg dat wel OMa en het kan maar zomaar zijn dat we nog een beroep op je doen, want er zijn waarschijnlijk te weinig vrijwilligers. - Nou Anno, dat is h..h..hartstikke leuk. Ik ga er bijna van stotteren! Nee hoor, een stukje het verkeerde keelgat kiezend Terschellinger Potjekoek. Maar nu heb ik geen tijd, want ik moet als de wiedeweerga achter de laptop gaan zitten, want de kinderen van De Oude Maas hebben weer scherpzinnige vragen gestuurd en die verdienen een dito antwoord. Voor het eten ga ik nog even aan de slag. Als jij straks het brood klaar wil maken - Doe ik OMa, ik lees nog even de notulen van de vorige vergadering door, maak het brood klaar, ik doe er een eitje bij (waar vind je nog zo n vent?), gekookt of gebakken?... - Doe maar gebakken Anno, met een beetje Terschellingerschapenspeklap. Hmm lekker!..en dan vanmiddag naar De Folkshegeskoalle. We hebben vadaag de introductie van het ChiRunning, dat is een hardlooptechniek die je de basis geeft om op een natuurlijke manier hard te lopen, zo ver en zo lang je wilt. Daarbij ontzie je gewrichten, spieren en pezen, zodat de kans op overbelastingsblessures minimaal wordt. Dat lijkt mij wel wat. - t Is een hele mond vol Anno! Ik ben benieuwd of je t wat vindt, goed, ik ga even laptoppen. (OMa gaat naar haar vertrouwde, beetje warme, zeg maar benauwd wordende werkkamertje, start de laptop, kijkt nog even over het zonovergoten Terschellinger landschap en pakt de eerste brief) Lieve OMa, Hoe gaat het met U? Ik doe dit jaar eindexamen en daarna ben ik een paar maanden vrij, kan ik op Terschelling misschien wat vakantiewerk gaan doen? Groeten van, Jeffrey Nou, nou, nou, een brief van Jeffrey (neefje van OMa, die vroeger regelmatige een blokje OM ging met OMa s hond). Wat leuk en wat een scherpzinnige vraag, maar we zijn benieuwd naar OMa s dito antwoord, want OMa vindt dat je zakelijk niet moet verwarren met privé. Beste Jeffrey, Bedankt voor je scherpzinnige vraag. Maar nu even niet Jeffrey, want OMa vindt dat je zakelijk niet moet verwarren met privé. Als ik straks klaar ben met de zakelijke vragen, zal ik je antwoord geven Jeffrey. Groetjes OMa Zo, de volgende vraag is vast van een zeiler: Beste OMa, Hallo, ik ben Ad Miraal en hou ontzettend van zeilen. Binnenkort ga ik een paar dagen op vakantie naar Terschelling. Mijn vraag is kun je op Terschelling ook een zeilboot huren? Groeten, Ad Beste Ad, Bedankt voor je scherpzinnige vraag. Nee, je kunt hier op Terschelling geen zeilboot huren, dat is te gevaarlijk in verband met de heersende stromingen, eb en vloed en de altijd waaiende aflandige wind. Groetjes, OMa OMa slaaakt een diepe zucht als de stapel nog te behandelen ziet; een schier eindeloze stapel met ongetwijfeld scherpzinnige vragen, maar het is zulk lekker weer buiten en OMa zit binnen in haar wel erg warm geworden, zeg maar benauwde, werkkamer! 18

19 sentijd is er alweer het beurd: en OMa zijn een je in Maastricht geweest; ampioen geworden; eeft zowaar een prijsje n voor het oplossen de prijspuzzel in de inger (Nieuws en tieblad voor Terschelling kerij de Eilandpers); is lid geworden van de eskoalle Schylgeralân door Fred, u weet wel a, zie vorige aflevering) om lid te worden, ytse van der Werf deze fscheid heeft genomen van de Folkshegeskoalle Schylgeralân. Sytse is 10 jaar lang bestuurslid geweest en het bestuur zal Sytse missen als een prettige en deskundige collega. Het bestuur wenst Sytse en zijn vrouw Welmoed alle goeds toe; - is Terschelling door wandelkrant Te Voet genomineerd voor Wandelgemeente van het jaar 2015; - je kunt bij Peter van de Burg een weekend verblijven met hartverwarmende yoga, strand-wandelingen en heerlijk vegetarisch eten, tegen een schappelijke prijs. Kortom te veel om op te noemen! VRAAG T AAN OMa Lieve OMa, Ik lees net dat het erg lekker weer is op Terschelling en dat u binnen zit met uw laptop in uw wel erg warm geworden, zeg maar benauwde, werkkamer. U kunt de pc toch meenemen, waarom gaat u niet gewoon naar buiten? Groetjes, L. Top Groetjes, OMa Beste Lap, Bedankt voor je scherpzinnige vraag. Wat een goede tip. OMa gaat direct naar buiten toe! - Hé OMa, ik dacht jij in je wel erg warm geworden, zeg maar beauwde, werkkamer zat? - Bedankt voor je scherpzinnige vraag Anno, maar ik kreeg net een nuttige tip van Top, om gewoon buiten te gaan zitten met m n lap. - Scherpzinnig zeg. Nou ik ga de eitjes klaarmaken. - Goed, volgende vraag. Lieve OMa, Ik ben vakantieplannen aan het maken en naar aanleiding van uw mooie verhalen over Terschelling, wil ik daar graag een keer naar toe. Mijn vraag is: Is het maken van een kampvuur toegestaan op het strand van Terschelling? Groeten, P. Romaan Lieve Piet, Bedankt voor je scherpzinnige vraag. Maar in verband met de openbare veiligheid is open vuur (waaronder een kampvuur, vuurkorf, grill of barbecue) te allen tijde verboden op het strand van Terschelling. Groetjes, OMa OMa pakt de volgende brief van de stapel. Lieve OMa, Wanneer ben ik nou aan de beurt? Groetjes Jeffrey Groetjes, OMa Hallo OMa, Lieve Jeffrey, Bedankt voor je scherpzinnige vraag. Nu even niet had OMa toch gezegd? Eerst even de serieuze vragen, dan krijg jij een dito antwoord. Ik ben vakantieplannen aan het maken en naar aanleiding van uw mooie verhalen over Terschelling, wil ik daar graag een keer naar toe. Mijn vraag is: Is er de komende tijd nog iets leuks te beleven? D. Caat Lieve Duplie, Bedankt voor je scherpzinnige vraag. Wat te denken van het 34e Oerol Festival van 12 tot en met 21 juni, of de altijd gezellige braderieën in juli en augustus. Kortom te veel om op te noemen. Groetjes, OMa - Hallo OMa, hier Van het Wiek, van de REDactie.. bent u zo n beetje klaar, we bereiken de rand van de rubriek, de Stars al zit weer helemaal vol en we moeten de copy naar de drukker sturen! Wilt u afronden? - Ja, ja, meneer Wiek, maar er waren ook zoveel scherpzinnige vragen deze keer en, hoe leuk een aantal ging over Terschelling! - Inderdaad, u heeft wel heel veel reclame voor Terschelling gemaakt, maar dat kan wel een keer hoor. - Dank u wel meneer van Wiek, dan neem ik even afscheid van de lezers, wilt u de groeten doen aan de REDactie? Hoe gaat het trouwens met ze? En - OMa, AFSCHEID nemen aub!. - Oh ja. Zo lieve lezers, dit moet het dan weer zijn. Ik denk dat ik alle brieven behandeld heb..oeps, de brief van Jeffrey, nou ja, dan doe ik die de volgende keer wel als eerste. Groetjes, OMa. 19

20 watslim Wie was er eerder, de kip of het ei? Als we uitgaan van de evolutietheorie, dan was het ei er eerst. Voordat de kip bestond waren er al amfibiën en reptielen op aarde en die leggen eieren. Het ei was er dus eerst. Het kippenei daarintegen ontstond pas nadat er een kip was. Wetenschappers hebben ontdekt dat de schaal van een kippenei alleen gemaakt kan worden door een kip. Het kippenei was er dus na de kip! De schaal van een ei oplost in azijn? Wist je dat? Een eicel ook een dooier heeft, net als het ei van een kip. D Een vers ei in een kommetje water blijft drijven? Een eicel een van de 3 er veel vitamine B12 en D in een ei zitten? pe r Je een eicel met het blote oog kan zien? grootste cellen is in het lichaam van een vrouw? Er in 320 voor Christus al mensen eieren beschilderden en verstopten voor de kinderen? 20 Je we gem ek idd ma eld g e dr ten ie? eier en

21 EIweetjes & SPORTtip EI Sporttip! Wat is je naam? Rachel van Gelder DANSEN! EI EI EI In welke klas zit je? 1G Welke sport beoefen jij? Ik zit op dansen. Waar beoefen je deze sport? In studio 4motion: Aert Groenedijkstraat 16, Pernis Hoelang beoefen jij deze sport? Ik beoefen deze sport nu al vijf jaar. Waarom zouden andere leerlingen de sport ook moeten kiezen? Omdat je er lekker los kan gaan en je kunt je gevoel er in kwijt. Zou je een tip kunnen geven om goed te worden in jouw sport? Goed opletten tijdens de danslessen en gewoon lekker meedoen dan komt alles wel goed! 21

22 omteweten Spannend! Het BHV-examen komt er aan. Zij zijn de assistent toezichthouder met signalerende functie en zullen in sommige gevallen via een portofoon contact opnemen met de begeleider. Afgelopen november 2014 zijn de intakegesprekken geweest voor onze nieuwe BHV-surveillanten leerjaar drie. In deze gesprekken worden onze leerlingen beoordeeld door de heer Rietveld van Company Aid en de heer Bruin veiligheidsmedewerker, er wordt beoordeeld wie van de deelnemers in aanmerking komen voor de training Bedrijfshulpverlener. Er wordt gekeken naar inzet en enthousiasme van de surveillanten in spe. Van de 54 deelnemers kunnen er 30 de training BHV volgen. In de periode van 2 december 2014 tot en met 24 maart 2015 volgen de leerlingen na hun schooltijd elke dinsdagmiddag een intensieve en pittige training op het gebied van toezicht, communicatie, brandpreventie en EHBO. Tijdens deze trainingen worden ze bijgestaan door ervaren medewerkers van Company Aid. Bij de EHBO leren ze ook reanimeren en het gebruik maken van de AED. Bij de brandpreventie is één module favoriet bij alle deelnemers: brandje blussen. Dit is een spectaculair onderdeel van de cursus. Gehesen in brandwerende kleding, helm en jas brengen de leerlingen de training in praktijk door een brandhaard te blussen. Ook het onderdeel assistent toezichthouder is een verantwoordelijk en belangrijk aspect van de training. 22 De theorie- en praktijktrainingen worden afgesloten met de examens B&O en EHBO. Met een diploma BHV (Bedrijfs Hulp Verlening) op zak heeft de leerling een streepje voor in het bedrijfsleven. Het Albeda Collega biedt de leerlingen met een BHV- certificaat van OM voorrang aan bij de opleiding Beveiliger II. De afsluiting van het cursusjaar vindt plaats met de uitreiking van de certificaten. In het vierde leerjaar houden de surveillanten toezicht in de pauzes en zijn ze zichtbaar voor de medeleerlingen. De surveillanten lopen rondes in de aula en/of op het grote binnenplein. De BHV ers kunnen hun ervaringen uitbreiden bij open dagen of andere evenementen die georganiseerd worden door OM. In het vierde leerjaar wordt het diploma BHV officieel uitgereikt door de wethouder van gemeente Nissewaard. Doorgaans wordt er de excellent surveillant gekozen. OM is trots op de nieuwe groep surveillanten en wenst hen veel succes met het volbrengen van de cursus. Wij hopen in mei 2016 een diploma te overhandigen aan de leerlingen.

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Via Tessenderlandt. portretten van oud-leerlingen

Via Tessenderlandt. portretten van oud-leerlingen Via Tessenderlandt portretten van oud-leerlingen Via Tessenderlandt 1 Colofon Via Tessenderlandt portretten van oud-leerlingen Via Tessenderlandt Een uitgave van Tessenderlandt mavo en voorbereidend mbo

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

EEN WEEK LANG ZONDER MAKE-UP

EEN WEEK LANG ZONDER MAKE-UP A P R I L 2 0 1 1 P A R T Y S + F A S H I O N + M E D I A + L I F E S T Y L E + A R T + S C I E N C E + S P O R T S EEN WEEK LANG ZONDER MAKE-UP Het ware gezicht van mevrouw Mehinagic WIJ KOMEN BIJ U ETEN!

Nadere informatie

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk 2 Inhoud 3 uit de school 6 brugnieuws klas 1 9 brugnieuws klas 2 11 leerling naar Mauretanië 13 waarom praten die mensen zo moeilijk? 15 een veilige school 18 twee gesprekken over veiligheid 21 wetenschapsweek

Nadere informatie

Brugklasgids. Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo

Brugklasgids. Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo Brugklasgids Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo Welkom! Hoi! Leuk dat je wat meer wilt weten over het KGC. Deze gids is er speciaal voor jou. Als je

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 8, februari 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Voorwoord. Beste ouders,

Voorwoord. Beste ouders, Ouderinfo Jaargang 13 nummer 51 Maart 2015 FFaaaallaannggsstt ddee bbaaaass m meett ssiiddddeerrkkuuuurr ++++++ SSppeeaakkiinngg CCoonntteesstt ++++++ M Maavvoo 22 bbeezzooeekktt D Daa VViinnccii ++++++

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Saai is het. bij ons thuis nooit. Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders

Saai is het. bij ons thuis nooit. Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders Saai is het bij ons thuis nooit Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders COLOFON www.karakter.com Colofon Uitgave van: Karakter Marketing & Communicatie Redactie: Ingrid Huijser Jessica Kuipers Vormgeving:

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

15 JAAR WERELDWIJZER!

15 JAAR WERELDWIJZER! 15 JAAR WERELDWIJZER! Al 15 jaar verschijnt met regelmaat de WereldWijzer, het huisblad van Stichting WereldWijd. Het blad dient om elkaar en het netwerk rond WereldWijd te informeren over recente ontwikkelingen.

Nadere informatie

Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1

Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1 Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1 1 2 Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers

Nadere informatie

Enthousiaste sfeer Open Dag 2011. Friek s Techniektruck op bezoek pag. 8. Humor, emotie en muziek pag. 9. Examenwerk in gemeentehuis pag.

Enthousiaste sfeer Open Dag 2011. Friek s Techniektruck op bezoek pag. 8. Humor, emotie en muziek pag. 9. Examenwerk in gemeentehuis pag. No. 19 JUNI 2011 PIETER ZEEMAN Redactie: Anneke Flikweert Enthousiaste sfeer Open Dag 2011 Friek s Techniektruck op bezoek pag. 8 Humor, emotie en muziek pag. 9 Examenwerk in gemeentehuis pag. 22 Info

Nadere informatie

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015 In stijl DE DALTONSISTERS Stralen op de Koningin Wilhelminaschool LEIDERSCHAPSTIJLEN Open-deur-beleid heeft geen zin als je zelf gesloten blijft DOOR HET OOG VAN EEN OUDER

Nadere informatie

synchroon WINTER 4e jaargang nummer 3

synchroon WINTER 4e jaargang nummer 3 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. WINTER 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

Meer werk voor lager opgeleiden VERHALEN UIT DE PRAKTIJK. Denktank GroenLinks 2013

Meer werk voor lager opgeleiden VERHALEN UIT DE PRAKTIJK. Denktank GroenLinks 2013 Meer werk voor lager opgeleiden VERHALEN UIT DE PRAKTIJK Denktank GroenLinks 2013 In opdracht van Jan Hoek, Fractie GroenLinks Amsterdam Onderzoekers & auteurs - Jette Bolle Danielle Emans Lotte Grooten

Nadere informatie

contactblad sg gelders mozaïek locatie montessori nummer 1

contactblad sg gelders mozaïek locatie montessori nummer 1 contactblad sg gelders mozaïek locatie montessori nummer 1 contact 1 : thuis afgeven! Een nieuw contactblad ligt voor je. Het eerste van jaargang 2005-2006. Zoals je ziet, is het weer dik geworden. Het

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 21, april 2003 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College.

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. Hoofdstuk 4 Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. De samenwerking tussen het Albeda College, lokatie Oostzeedijk en het Maljuna

Nadere informatie

Assen Blues. [Een stille, bedekte ochtend, net na negen uur. Op het perron van NS- station Assen.]

Assen Blues. [Een stille, bedekte ochtend, net na negen uur. Op het perron van NS- station Assen.] [Een stille, bedekte ochtend, net na negen uur. Op het perron van NS- station Assen.] Grijs In het grijs zit alles Wat geweest is en wat nog komt Drents grijs, dat is wat ik hier zie Ook de geelblauwe

Nadere informatie

Juni 2015. Mededelingen van de directie

Juni 2015. Mededelingen van de directie Juni 2015 Mededelingen van de directie Het is juni 2015 en de transitie in de zorg zorgt nu al maanden voor onrust binnen de kantoren van Zorgmed. Eigenlijk hopen we dat u als cliënt er weinig van merkt,

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

Wie is jouw ster? Start interne opleidingen. Amsta milieubewuster. Interne audits belicht

Wie is jouw ster? Start interne opleidingen. Amsta milieubewuster. Interne audits belicht JAARGANG 5 n o JUN 12 2 3 4 9 12 IN DIT NUMMER Wie is jouw ster? Start interne opleidingen Amsta milieubewuster Interne audits belicht MRT08 STA 1 3 < Voorpagina: medewerkster Irene Tonie en bewoonster

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie