Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "secretariaat@drschaepmanstichting.nl"

Transcriptie

1 Nr. 40 Sam srk ontwkelg trecoupé eerst nog leeg. Bij midls er ook reizigers begstation stapt e kele reiziger gesprek geraakt. e vri vierzit E scnbaar ledaagse reritueel stler: jas e stoel, tas parlell vertoont migratie bewegg Dr. Schaepmanstichtg anre, oords, krant uitgewereldwijd: tijdgot vouw voet bank. stapp vroeger of lar, zitt e Paga 6 Paga 4 Paga 1 Re lev, e ho Daar hele vierzit bezit tijd, e ed Naarreiz e anre belevg Nieuw meubilair hele Kongsspel 2015 vakantie vier voert Akker nemd. Bij volg station stichtg, leek onmogelijk godsdt/levsbeschouwg,,schooltijd cmunicer onrlg Paga 7 gezet plaats tijd Paga 2 beeldmerk e tre Paga 5 stapp e paar reizigers. Zij kijstapp Wie was Schaepman? Geef p : Personia gebruer reiziger langs Lan Pouw k ev huvestg uit. Aan gelijk Paga Paga 3 E dag uit lev levstijd vier twaf schk verr. eers reog es nk Bikst oud-mewerkers GMR effect Gerrit Poort Column CAO ziger lijkt nog seds verpt z n tre ga. Cyberpest Baas B nou eiglijk nieuwker, E mooie afoor. geze of passant? e essay over gro volksvere hhele verr stapp kele Nieuw meubilair stichtg, leek onmogelijk... huizg (1992) geeft Duitse ms. Zij kijk wat afwachtd schrijver Hans Enzsberger h geïn- E proct vraagt e To zo n twee gel nieuw gerichtcoupé wor vie migratie neemt stleerd hebb. ruim fanciergsplan, want gaat rovaties verbouwg n zi E meubels. origele ieën smige zittn schoolgebouw afstand Schaep afgel jar heel wat vele duizn, ja zelfs honrd vol--vol -ie, veel putoegeëig de gerekd manstichtg bijna war afgerond, dilemma s besprok, zo: duizn euro s. Bovdi, zegt verschoof (mariele) dachtsrob, mocht schaf niet t lt graag gebrut verr veld verduilijkt College Bestuur Enzsberger mereizigers stapp reageert e kos g anre activiit of directies buitkant gevestig ietwat verstoord bedrijfsvoerg stichtg betoog hand reiz gebouw per tre. bnkant namelijk: wordt e naast- of g- gevaar brg. Er werd e fan klass. ze war overligg zitplaats vrij mak. ciergsmol bedacht waarna er vele meubels vroege ochtdur staat e e punt zorg ss e n gesprekk geweest bank, oog. één gebouw kon veserrs, leasemaatschappij vijf soort leerlgsets guiraard leveranciers. fancier will offer glur laag. Met dank judodoct k, want schol len schoolmeubels e langere leerlg gniffel. Eiglijk e zie- perio Yos Lots.. Meubels voln nog was ongebruelijk nog lig verha. zag er niet mooi uit niet eerr praktijk gebracht. lijkt er gg e voel ss erg onrustig. Bovdi Ondanks Dr. Schaepman Gelukkig Stichtg Consumt hmage Anton Geesk war veel meubels stichtg e srke vermogspositie onstuimige zer(econch) 2010 afgeschrev, zegt Rob Mag. Ver zelf ge liquidiitsproblem ge perio schaar bij trch hit, orkachtige storm heugd le schol kt liet name bank overleg Mr overl BN-ers. Net to regv, zo extreem, uitzonrg e viert schol afwet gav ook motivatie Onrwijs. hem bad wijsheid bijstand Dkelwar zandzakk buit Oud meubilair Don Bosco bij g nieuwbouw "proct" uit g. To bericht es buit onrgaf me eeuwige rust ur moest worn gehoun. Lat we directies vrij keuze wijs houn. ze zer dacht of g we over absurd e collectieve "veiligheid zo n hoog Nu vri wosdagmiddag bn kkmers dan onrwijs. uniforme schaf? zegt Rob. Giveau wetgevg geafzibare tijd z worn geofkkmertijd dus. Elijk koz erdirect laats es. Kr ferd bre school seds B net e week begonn er College Bestuur regie e was: Dat lukt nooit! krijg ge kans grove bank breed z ontwkel paga-onrwijs-nieuws. hann g. Door uniformiit was eers reactie Dr. motoriek spont oef z lema k. wordt uitwselg meubels eschaepmanstichtg: Dan do we vl. Vles basschoolleerlg ver- spelrwijs voudiger zonr estiek ged Op proefschol gg letsels. Hierbij volg stichtg plicht. zes tijd t do. betreft uitspraak Epictos, ed ze waar 50 meubels % kwetsur bijna klaslok. Dus leerlgsets, uitspraak reeds Griekse Oud100 % toeg. Van (e tafel twee las e heid. Iere zei niet kon, ! Dus leerkracht maak stoel), kast doctbureaus to kwam er iemand niet borst nat. spectie kt nevruims mog -stoel. wt, ed! Rob vervolgt: Yvonnewet r Elst precies wat we Dr. Schaepmanstichtg gymza kijk juff schol zelf richt. Rob: Dat kt We Albert Groot Rouw Enschesestraat 6 kele mer leerl couleur loce, eig karakr k 20 kwijt meubimarcel Hart 7551 EP Hgelo g do e v kunt school, t goe!. lair. Bovdi ge banspost, Tel: brek. E nascholgscursus af meld dan: Fax: u vervolg Schaepmanbullet digita wilt ontg z lukk. Je hebt e collega gedacht waar 1 graag stiekem e kijk will nem. Je er e ADV dag School 2014/2015 juni

2 Sam srk ontwkelg wat e reëel beeld gaat gev ons vermog. doctbureaus stoel 450 kast geleverd. trecoupé eerst nog leeg. Bij midls er ook reizigers E anr aspect was, bij rgelijke gro proct ou meubilair mog schol zelf e besmbegstation stapt e kele reiziger gesprek geraakt. Eurees worn besed. heer Pothof mg gev, bijbeeld verko e symbolch e vri vierzit E scnbaar ledaagse reritueel bureau kada ons geadveerd gezorgd bedrag ours of vergg, afspraak stler: jas e stoel, tas parlell vertoont migratiee goe begeleidg. Met resultaat verko niet cmerciële aard mag. anre, oords, krant uitgebewegg wereldwijd: tijdgot 19 cember 2014 contract Preshaaf gekd E pracht proct, trots, uniek vouw voet bank. stapp vroeger of lar, zitt e Nerland kr Re lev, e ho Daar hele vierzit bezit tijd, reiz e ed Dr. Schaepmanstichtg. godsdt/levsbeschouwg, voert nemd. Bij volg station, cmunicer onrlg beeldmerk e tre stapp e paar reizigers. Zij kijstapp gezet plaats tijd gebruer reiziger langs k ev huvestg uit. Aan gelijk levstijd vier twaf schk verr. eers rei- nog es nk ziger lijkt nog seds verpt z n tre ga. B nou eiglijk nieuwker, E mooie afoor. geze of passant? e essay over gro volksver- E h verr stapp kele huizg (1992) geeft Duitse ms. Zij kijk wat afwachtd schrijver Hans Enzsberger h coupé geïn vie migratie neemt stleerd hebb. E ruim eers Don Bosco, 26 mei was heugelijke dag. was origele ieën afstand smige zittn e dag veel activiit, school 60 bestaat. vol--vol -ie, veel putoegeëig de gerekd was e gro verrassg kr ours lt graag gebrut verr school eers meubilair geleverd kreeg zegt Remy. Daarna hebb Ré Verhaar Preshaaf Rob dubbel feestgevoel dus. Enzsberger verduilijkt mereizigers stappmaatman. reageerte e Mag schol bezocht ws geïnvtaribetoog hand reiz gevestig ietwat verstoord seerd. groep 3 krijg over zelf per tre. wordt e naast- of grichtg, er gevarieerd kan worn vroege ochtdur staat e overligg zitplaats vrij mak. kast. Bij kleurgroep er zelf meubellijn ze kunn per school variër, gebruers hadn hier e sm. Niet le ws kon vold worn. Rob had ws will le meubels glur laag. Met dank judodoct offer zelf dag lat bezorg. Dit wasleerlg logtiek niet mo- Eiglijk e zie- Yos Lots. gniffel. gelijk, titl vrachtwags n lig weg verha. Hgelo kunn lat verstp. k mn lijkt er gg e worn er onze schol circa 3400 leerlgsets, 140 Gelukkig Stichtg Consumt hmage Anton Geesk onstuimige zer 2010 ge zelf perio schaar bij trch hit, orkachtige storm overleg Mr overl BN-ers. Net to regv, zo extreem, Onrwijs. hem bad bijstand redactie feliciert ours GEBOREN zandzakk buit 40 wijsheid onrwijs!! Dkelwar "proct" es buit onrgaf me uit eeuwige rust har wst h e zonnige Op 31 juli a.s. viert Josefi Kihu ur moest worn gehoun. wijs houn. toekst!! Dn Yvet Albek SG Beyaert haar 40-jarig onr ze zer dacht "veiligheid zo n absurd hoog Nu vri wosdagmiddag bn Don Boscoschool onrwijs. 10 april wijsjubileum kkmers dan wetgevg geafzibare tijd z worn geofjubilea trotse ours geworn zoon Kkmertijd dus. Elijk Direct es. Kr ferd bre school ze seds Boet. En 26 augustus a.s. vt eer B net e week begonn er krijg ge kans grove breed z ontwkel 25 onrwijs!! beurt Tru Beyerck-Frers paga-onrwijs-nieuws. motoriek sponta.s. oef z k. Op 29 sepmber Mariët Op 19 april 2015 Roos gebor. lema Titus Brandsmaschool spelrwijs vl. Roos zus Ir dochr Vles basschoolleerlg ver- Streppel Experteam 25 Opdt proefschol gg letsels onrwijs. Gerda Martijn Mana redactie feliciert jubilars plicht. zes tijd t waar 50 % Telgkamp. har!! kwetsur bijna 100 % toeg. Van Op ! april 2015 Sebasti BENOEMING Duswern leerkracht maak Regts grid Kramer borst nat. spectie kt St. verblijd Per 1 r augustus 2015 Annet Yvonne Elst Dr. Schaepmanstichtg Janschool gymza kijk kst juff kele zoon Guus. Verlijsdonk boemd direcur Albert Groot Rouw Enschesestraat 6 mer leerlmarcel Hart 7551 EP Hgelo Basschool Schothorst. g do e v kunt Tel: Meert Laura Siertsema-Hilrk brek. E nascholgscursus af Fax: Hunborg Je hebt 24 mei redactie feliciert Annet har z lukk. Ton 2015 trotse geworn Baake haar boemg wst haar e collegaours gedacht waar zoon Jelt. veel succes! graag stiekem e kijk will 2 nem. Je er e ADV dag

3 trecoupé eerst nog leeg. midls er ook reizigers GMR effect Bij CAO afgel GMR e actieve rol kunn spel bij beeld krijg effect CAO. Reveranrg lev, war e ho Veel kst godsdt/levsbeschouwg, voert er was nog veel onduilijkheid beeldmerk e maatover effect tre bepa gebruer reiziger langs e regel. GMR levstijd vier twaf actieve rol kunn spel tract. lez formatie 1 dg, begrijp toepass e anr. Eleek mooie afoor. Zo GMR e ie e over gro volksver essay CvB verha niet le huizg (1992) geeft Duitse afstak GMR, le personeelsl le schol uit schrijver Hans Enzsberger eers hand vie n migratievernem. neemt verha Hans Timm nk origele ieën afstand veel duilijkheid vol--vol -ie, geschap veel pu beeldvormg ltgeweest graag gebrut betreff verduilijkt CAO. Enzsberger CAO ge slapd betoog hand documt, reiz z body krijg per tre. vroege ochtdur staat e onstuimige zer 2010 trch hit, orkachtige storm regv, zo extreem, Dkelwar zandzakk buit ur moest worn gehoun. ze zer dacht kkmers dan onrwijs. Kkmertijd dus. Elijk B net e week begonn er paga-onrwijs-nieuws. Sam srk ontwkelg Vles basschoolleerlg verplicht. zes tijd t kwetsur bijna 100 %toeg Pest le tijnvan tijd ! Dus leerkracht maak lange dacht schol. Dk borst nat.pestprotocol. spectie Pest kt verplich gymza kijk juff morne media onttrekt kele mer leerlvaak oog ours leragdo e vpak, kunt r vraagt e anre brek. E nascholgscursus af prevtief. Cmunicaties z lukk. Je hebt kundige Niels Baas, vaak treedt collega mrie gedacht waar e media graag stiekem e kijk will nem. Je er e ADV dag begstation stapt e kele reiziger e vri vierzit stler: jas e stoel, tas anre, oords, krant uitgevouw voet bank. Daar hele vierzit bezit nemd. Bij volg station stapp e paar reizigers. Zij kijk ev huvestg schk verr. eers reiziger lijkt nog seds verpt z n E h verr stapp kele ms. Zij kijk wat afwachtd h coupé geïnstleerd hebb. E ruim praktijk. daar over kunn smigewil zittn prat de will mek toegeëig gerekd dan geïnford. verr Daar personeelsgeledg mereizigers stapp reageert e GMR ietwat zelf ook nog e avond gevestig verstoord belegd wordt kele exrne e naast-skundiof goverligg zitplaats vrij mak. will offer glur leerlg gniffel. Eiglijk e zielig verha. Gelukkig Stichtg Consumt ge overleg Mr OCW over onrwerp Onrwijs. adveert Basschool Titus Brandsma "proct" es buit onr ours wijsuitgodigd houn. leerkracht e leidg ver"veiligheid zo n absurd hoog zorg onr tilcyberpest wetgevg ge Baas. Direct es. Kr Baasge slt kans vrag krijg volg grove kr gesprek motoriek spont oef k: vl. spelrwijs praat over cyberpest? OpHoe proefschol gg letsels Hoeveel onle norma? waar 50 % Wat kan m g? Hoe houn we leuk? Hij ziet ook e t vkuil: our of leerkracht negatief of Dr. Schaepmanstichtg reager er niets weet. Enschesestraat 6 Kr kunn media 7551 EP Hgelo do iemand Tel: anrs. NietFax: direct prat dar ver oorl, klacht anoniem r sprake brg e gesprek, gesprek geraakt. E ledaagse reritueel g scnbaar ook uit e anre v parlell vertoont migratiek geïnford worn over bewegg CAO.wereldwijd: tijdgot stapp lar, zitt Je merktvroeger ofbezig e tijd, reiz e ed marie ook iets gaat lev., CvBcmunicer kiest er onrlg k stapp gezet plaats tijd school reguliere vakanties uit. Aan gelijk ongewijzigd lat, zo schoolnog es nk ervarg kan worn ged ga. tre 40-urige werkweek. Dit geeft B nou eiglijk personeel directiieuwker, mogelijkheid geze sam, of passant? overleg, gevolg CAO ontkk vorm gev. GMR vdt e goe pak. Ik nk GMR rol gepakt vertag achrban kunn mak. Martijn r Braak Secretar GMR laag. Met dank judodoct Yos Lots. lijkt er gg e hmage Anton Geesk zelf perio schaar bij overl BN-ers. Net to hem bad wijsheid bijstand no blame gaf me ho. uit eeuwige rust Baas slt verr e klimaat e waar prevtief Nu vri wosdagmiddag bn kunn. toon geofresse. afzibare tijdenz worn Je ft ook niet school les wet, ferd bre seds kunt kr ler. breed z ontwkel Verr verbod z want z lema ge k. kr, zeker ze wat our worn, ze media e manier contact legg onrhoun vr, socie leefwereld. Kr dupe worn cyberpest zoek daar ook niet Yvonne r Elst zo snel hulp, herkalbert Groot Rouw n negatieve merkg over Marcel Hart rnet ss will ze es niet school. Over pestprotocol merkt Baas, Ton Baake bes beg 3

4 Sam srk ontwkelg Van hand Baas verscnt leerzaast verhelrd trecoupé nog leeg. Bij midls er Niels ook reizigers boek Sam Onle heb me nooit gereeerd begstation stapt e kele reiziger gesprek geraakt. wereld Daar kreritueel verschil zulke vorm nam e vri vierzit jonge verkn. E scnbaar ledaagse l experts, waaronr kr: gajaser naast zitt zie stler: e stoel, tas parlell vertoont krmigratiebudsman woord. Meer Onrwijsgemeschap Titus Brandswatanre, kuntoords doet, zonr uitge, krant bewegg wereldwijd: tijdgot formatie vn ma e goe ervarg controle overkt geef vouw voet kr bank. stapp vroeger of lar, zitt e Niels Baas. Onlangs e vertrouw ze meln Re lev, e ho Daar hele vierzit bezit tijd, reiz e ed ouravond Akker verzorgd. ze iets vreemds gk godsdt/levsbeschouwg, voert nemd. Bij volg station, cmunicer onrlg Citat één ours: beeldmerk e tre stapp e paar reizigers. Zij kijstapp gezet plaats tijd gebruer reiziger langs k ev huvestg uit. Aan gelijk levstijd vier twaf schk verr. eers rei- nog es nk Kongsspel 2015 Akker ziger lijkt nog seds verpt z n tre ga. B nou eiglijk nieuwker, E mooie afoor. geze of passant? plaats tuss kr groep e essay over gro volksver- E h verr stapp kele ours. hoogpunt huizg (1992) geeft Duitse ms. Zij kijk wat afwachtd dag ze kr. Ze wern schrijver Hans Enzsberger h got coupé geïngemoedigd, onr vie migratie neemt stleerd hebb. E ruimhulpou e ijs, le kr, origele ieën afstand rs, smige zittn juff srs, helaas vol--vol -ie, veel pu- moest toegeëig de gerekd ze keer ours lt graag gebrut erkn. verredstand re 0-1. Enzsberger verduilijkt mereizigers reageert e schitrstapp dag edig e betoog hand reiz gevestig ietwat verstoord prijsuitreg. Drie jongs mes per tre. wordt e of gper groep hadn enaastprachtige me vroege ochtdur staat e overligg zitplaats vrij dankzij mak. daille wacht gesleept sportieve zet. was e geslaag dag iere keer vr huwaarts. will offer glur laag. Met dank judodoct Vrijdag 24 april hebb we Koeke Ensk leerlg gniffel. Eiglijk e zie- Yos Lots. ngsspel FBK-stadion gehoulig verha. n. was e fantastche lijkt er gg e dag. zon sche uitbundig over Gelukkig Stichtg Consumt hmage Anton Geesk smmg zat2010 er veld onstuimige zer ge zelf perio schaar bij. Bij bnkst e eig getrch hit, orkachtige storm overleg Mr overl BN-ers. Net to maakt spandoek, wern kr regv, zo extreem, Onrwijs. hem bad wijsheid bijstand luidkeels toegejuicht ours. Dkelwar zandzakk buit "proct" es buit onrgaf me uit eeuwige rust volg werd warmg-up ur moest worn gehoun. wijs houn. verzorgd e paar sportieve ze zer dacht "veiligheid zo n absurd hoog Nu vri wosdagmiddag bn ours e juf tvorm. kkmers dan onrwijs. wetgevg geafzibare tijd z worn geoflied: Geronimo, werd Kkmertijd dus.luidkeels Elijkge Direct es. Kr ferd bre school seds zong tijns dans.begonn Ook lied B net e week er krijg ge kans grove breed z ontwkel Energie Kongsspel mocht paga-onrwijs-nieuws. motoriek spont oef z lema k. niet ontbrek. spelrwijs vl. Vanaf uur konn kr Vles10.00 basschoolleerlg verop proefschol gg letsels giet trijke spell klaarplicht. zes tijd t waar 50 % stonn gro veld. E hele kwetsur bijna organatie, hulp vele 100 % toeg. Van ours verliep vlekkeloos ! Dus leerkracht maak Tuss middag er e heer borst nat.stond spectie kt lijke lunch kr Yvonne r Elst Dr. Schaepmanstichtg gymza kijk klaar, juff kr smakelijk at Albert Groot Rouw Enschesestraat 6 kele mer leerltribune. lunch werd beschbaar Marcel Hart 7551 EP Hgelo g do e v kunt gesld Kongsspel. Tel: brek. E nascholgscursus af Fax: Om aftrap zuur precies lukk.vond Je hebt legdarche voetbwedstrijd e collega gedacht waar school kan worn gesld, TREIN ALS METAFOOR sam kr groep. Dan kun daar lar rugvl. 4 graag stiekem e kijk will nem. Je er e ADV dag

5 Ik b Lan Pouw werk sds twee bij Dr. Schaepman-stich Re lev, e ho tg orthedagoog. godsdt/levsbeschouwg, voert Van jongs af mijn dro beeldmerk e tre geweest leerkracht worn. gebruer reiziger langs Na beh mijn VWO levstijd vier twaf dipla, heb dan ook logcher wijs gekoz PABO. Daar kwam conclusie E mooie afoor. vak leerkracht orm waarer e essay over mijzelf gro volksverrespecer, graag huizg (1992)geeft Duitse p wil g, schrijver Hans name gaat Enzsberger begeleidg kr vie migratie neemt zorg vrag. ieën afstand tuss origele beg heb getwijfeld vol--vol -ie, veel pu Onrwijskun (Ortho)pedt graag gebrut gogiek, snel merk bij Enzsberger verduilijkt laatstgoem mijn hart lag. betoog hand reiz afgel jar heb me verr per tre. mog ontwkel gebied vroege ochtdur staat begeleidg kr e leerkracht bn basonrwijs. Met voerg Passd Onrwijs vraagt nog kn vaardigh onrwijzd onrwijsonrsund personeel. belang sluit bij cogonrwijsbod onstuimige zer 2010 nitieve socia-emotionele ontwtrch hit, orkachtige storm regv, zo extreem, dag E Dkelwar zandzakk buit ur moest worn gehoun. ze zer dacht kkmers dan onrwijs. Kkmertijd dus. Elijk B net e week begonn er paga-onrwijs-nieuws. Vles basschoolleerlg verplicht. zes tijd t kwetsur bijna 100 % toeg. Van ! Dus leerkracht maak borst nat. spectie kt gymza kijk juff kele mer leerlg do e v kunt brek. E nascholgscursus af z lukk. Mijn n Gerrit PoortJehebt mijn e collega gedacht waar leeftijd 57 b 32 zeer graag stiekem e kijk will nem. Je er e ADV dag Sam srk ontwkelg trecoupé eerst nog leeg. Bij begstation stapt e kele reiziger e vri vierzit stler: jas e stoel, tas anre, oords, krant uitgevouw voet bank. Daar hele vierzit bezit nemd. Bij volg station stapp e paar reizigers. Zij kijk ev huvestg schk verr. eers reiziger lijkt nog seds verpt z n wst beh. Ook kpelg midls er ook reizigers tuss onrwijs zorg kan gesprek geraakt. getid worn. E scnbaar ledaagse reritueel Ik ho orthedagoog kwa parlell vertoont migratieliit onrwijs leerlbewegg wereldwijd: tijdgot gzorg verber vroegstapp vroeger of, zitt e tijdig problem lar signer tijd, reiz e ed zorg e ju begeleidg, onrlg cmunicer kr. stapp gezet plaats tijd dagelijkse praktijk bekt uit. Aan gelijk veel schol b nog es nk gesprek leerkracht, IB ers tre ga. directies onrwijsbeft B nou eiglijktieuwker, kr duilijk krijg geze passant? h zo bod/of begeleidg E h verr stapp kele passd mogelijk mak. Maar ms. Zij kijk wat afwachtd ook groepsbesprekg, ontw h coupé geïnkelgsperspectiev, werkgroep, stleerd E ruim rn overleg, onrzoek gesprekkelg hebb. kd, ook past bij smige zittn k ours behor mijn mogelijkh leerkracht toegeëig de gerekdtustak. prettig e school. ze afsmmg verr am kan do nog drie orthos ge wat kd nodig mereizigers pedagog e t anre ge watstapp reageert e gevestig ms uit verschill dci school kanietwat biverstoord esstieel. wordt e naastgples. We hebb e thousiast Dit stand k of overleg overligg zitplaats vrij mak. gedrev am h we ours kd zelf, waar(vraaggestuurd) schol onrbij hanlgsgerich diagnostiek sung kunn bi zij nodig hanlgsgericht werk hebb. Waarbij kd l tij onrwijs uitgangspunt. will offer glur laag. Met dank judodoct ctra staat! Daarbij vd belang leerlg gniffel. Eiglijk e zie- Yos Lots. zorg e goe g lig verha. Lan Pouw lijn; uit schoolse tract lijkt er gg e basschool lar Gelukkig Stichtg Consumt hmage Anton Geesk tgezet onrwijs. Hier vt nog ge zelf perio schaar bij overleg Mr overl BN-ers. Net to uit lev Poort Onrwijs. Gerrit hem bad wijsheid bijstand "proct" es buit onrgaf me uit eeuwige rust gelukkig getrouwd Thea zij og over schoolple wijs houn. werkzaam ZGT afd OK. Ik heb kijk wosdagmiddag ple er nog netsbn bij "veiligheid zo n absurd hoog Nu of vri 2 kr, Marco 25 Johnny 31. ligt. Bn ev former bij wetgevg geafzibare tijd z worn geofverr 3 lieve klekr e locatieleir of er school nog bijzonrh Direct es. Kr ferd bre seds super lieve schoondochr.. Daarna koffiekamer krijg ge kans grove breed z ontwkel Mijn hobby s vio reportages daar boel start. motoriek spont oef z lema k. Colmak monr lega Mark koffie gezet, spelrwijs vl. Brand Tw, elekker Op proefschol gg letselsstuk dus ook theepot klaarzett, wanl vd ook heerlijk, e vaatwasser leegh. Al snel waar 50 % gesprek heel veel gezelligk collega s bn nog heid. ev e praat onr got Ik b werkzaam e driet e bak koffie, zoemer gaat af, Mdag donrdag schol. no time iere z n werkyvonne r Elst Dr. Schaepmanstichtg Borgh. Dsdag vrijdag plek. leuke mijn werk Albert Groot Rouw Enschesestraat 6 Schothorst, wosdag veel contact hebt ours. Ss Marcel Hart 7551 EP Hgelo OBS Beyaert. ( 1996 begonn dan nodig e lurd Tel: conciërge bij Borgh) oor gev ze ms ook Fax: Op mdag beg bij Borgh, Ton ev achr e k koffie zett. Baake bij verlat auto roll Je ziet gewoon ze fijn vn. 5

6 Meest verlat ze koffiekamer TREIN ALSe METAFOOR lach. contact kr gedig. Ss heb hulp es nodig bij e klus will ze graag help. En natuurlijk wet ze ook heel wie baas school Re lev, eles ho Gerrit, want weet kan ook godsdt/levsbeschouwg, voert les mak. (ze gedacht g e tre beeldmerk groep 3.) Daarna weet gebruer reiziger langs Gerrit ook eiglijk niet les. Ook levstijd vier worn twaf geplakt er e pler wet ze vn, want dan zit er ook e koek. Leer E mooie lema afoor. BHV cursus. e essay over gro volksverhuizg (1992) geeft Duitse Naast vele kieerwerk schrijver Hans Enzsberger dagelijkse huhoulijke tak vieb migratie neemt school bezig schilrwerk origele ieën afstand zaamh bn school. Op vol--vol -ie, t ruims veel puborgh hebb e e lt graag gebrut anre functie hebb gekreg Enzsberger verduilijkt Ook toe e knapbeurt. betoog leerkracht hand reiz leuk onrper tre.bij lerlei activiit. Verr sun vroege ochtdur staat eook contact onrhoun lerlei firma s regelmatig school werkzaamh. Op dsdag eiglijk zelf verha, koers gaat dan richtg Schothorst. Anre col- Sam srk ontwkelg lega s anre ours verh. trecoupé eerst nog leeg. Bij zet, Maar lema zelf begstation stapt e kele onrwijs gev reiziger En e vrimij vierzit kr. conctler: jas service egev stoel, tas ërge e goe oords, spitsuur krant uitgeanre, collega s. Vaak vouw voet bank. school veel activiit. Dan rond Daar hele vierzit bezit e blad koffie of thee nemd. Bij volg station ms. stapp e paar reizigers. Zij kijop wosdag richtg Beyaert. k ev huvestg Daar doe onrhoud schk verr. eers tu bnplaats b reiziger lijkt nog seds z n ook beschbaar verpt anre werk zaamh. Zo k dan paar wek g, wat er midls er ook reizigers lema nog gebeur! gesprek geraakt. Zo vermeld b 1996 begone scnbaar ledaagse n conciërge had reritueel a ge parlell vertoont migratieie wat werkzaamh hielbewegg wereldwijd: tijdgot n leerkracht. midls stapp of lar, respect zitt e weet vroeger anrs, heb tijd, reiz e ed ze ms. Ik b tijns, cmunicer onrlg schrijv verha gebeld stapp gezet plaats tijd e armmeldg e locatie, uit. Aan gelijk gelukkig was er niets hand. nog es nk E persoon e bedrijf was verget tre ga. arm uit schakel. B nou eiglijk nieuwker, Me e rond gel of geze of passant? les nog heel buitkant. basonrwijs specia onre verr Ook kele wijsh recht. Heelstapp wat anrs! Ook nog snel e praat gemaakt ms. Zij kijk afwachtd e school zeer wat gemotiveer overbur school, h coupé geïnleerkracht les uit kast h belangrijk ook contact stleerd moge hebb. kr E ruim zo hebb bewoners rond smige zittn vd lijk onrwijs. mooie er school. Die hebb ss wat fo toegeëig de gerekd ze kr e anre er ergs iets sneuvelt. Ook leuk verr manier bard worn dan e er toch nog e paar kr mereizigers stapp reageert basschool. Heel consequt e veel spel ple e leuke gevestig ietwat gevoel geduld toch everstoord heel warm vakantie toews. En ook zeg wordt e of g kr toe.naastdie warm zie vakantie zit er, overligg zitplaats vrij mak. ook basschol, t rug mijn klee vrids net ev iets anrs. school. Dit verha schrijf meivakantie. Gek goeg nk, wat Gerrit Poort will offer glur laag. Met dank judodoct school snel geg. Conciërge Borgh leerlg gniffel. Eiglijk e zie- Yos Lots. Wat er veel gebeurd nog e Schothorst. lig verha. lijkt er gg e Gelukkig Stichtg Consumt hmage vier Anton Geesk Naar e anre belevg schooltijd vakantie onstuimige zer 2010 ge zelf perio schaar bij trch hit, orkachtige storm overleg Mr overl BN-ers. Net to regv, zo extreem, Bij nastrev geluk succes Onrwijs. hem bad wijsheid bijstand Dkelwar zandzakk niet vor garanr.buit Om "proct" es buit onrgaf me uit eeuwige rust ur moest worn gelukkig levgehoun. wijs houn. ze nodig danzer werk le.dacht onze ge"veiligheid zo n absurd hoog Nu vri wosdagmiddag bn kkmers dan onrwijs. vg wordt nadruk vaak gelegd wetgevg geafzibare tijd z worn geofkkmertijd dus.zelfstandigheid Elijk persoonlijke vrijheid, Direct es. Kr ferd bre school seds B net e week begonn er eig verantwoorlijkheid. Mr krijg ge kans grove breed z ontwkel paga-onrwijs-nieuws. dacht er afhankelijkheid motoriek spont oef z lema k. ms, zwaks, kwetsbaarspelrwijs vl. Vles basschoolleerlg verh onvolkh. Daartoe Op proefschol gg letsels zes tijd t plicht. geluk niet regser. Geluk zit waar 50 % kwetsur bijnafheel klee dg, zgt Herman 100%e toeg. Van Geluk kers lieds. zit ! Dus leerkracht maak wijze waar lev borst spectieook kt ge treedtnat. vaardt, strev e bere situatie ook ons gevoels gelukzigheid Yvonne Elst ook afschaduwg gymza kijk ongeluk, juff e Dr. geconfronerd wordt wilschaepmanstichtg veranrg. geeft, r Albert Enschesestraat 6 keleezaamheid mer leerlpijn, verdriet, verlies. Filosofe Joke Herms zegt Groot watrouw mogelijkheid Marcel Hart 7551 EP Hgelo g do e v kunt Wanneer ze standighehaar boek: toekst verschol houdt. Met Tel: brek. Enascholgscursus n bevdt verlang af e Kairos; E bevlogheid anre woorn: wat nog niet kan Fax: situatie z gelijkertijd lukk. Je hebt bere ook e tijd vervul mt k. Daarbij baseert zij e collega gedacht verlang veranrg waar ( ) e klok zonr wijzers, Duitse filosoof theoloog Ernst Bloch graag stiekem e kijk will 6 nem. Je er e ADV dag

7 gericht niet bepedagogch plaats econch trecoupé eerst nog leeg. Bij midls er ook vestigg e best situatie bewust, waarbij reizigers pedagogiek begstation stapt e kele reiziger gesprek geraakt. beoogt, e wordgsproces, ho kostbaar uitgangse dag uit lev tijns e vri E scnbaar ledaagse reritueel name vierzit ugd punt geldt. stler: e stoel, tas Vaak parlell vertoont migratie grondjas k. lijkt klas nog anre, oords, krant uitge- bewegg wereldwijd: tijdgot vl, ook kr leervouw voet bank. stapp rak vroeger lar, zitt e Hoe kan e doct of voer kracht of situaties verzeild Re lev, e ho Daar hele vierzit bezit tijd, reiz e ed krijg? hier mak hebb: toetsgsgodsdt/levsbeschouwg, voert Bloch nemd. volg station, cmunicer onrlg wijst Bij er ho lks criria volgsysm sponta beeldmerk e tre stapp e paar reizigers. Zij kijstapp gezet plaats tijd nieuw geleerd worn. niit samlev -ler gebruer reiziger langs k ev huvestg uit. Aan gelijk Zonr ho g we bij verdrukkg brg. levstijd vier twaf schk verr. nog kan es nk e fundamel aspect eers ms-rei- Daar ons zervakantie zigerzonr lijkt nog seds verptwe ons z n tre ga.do nem. ho, ho ontkn afstand Bze nou eiglijk grondbest. perio nieuwker, lourg E mooie afoor. geze of passant? Volgs Joke Herms weegt brgt we hernieuw e essay over gro volksver- macht E h stapp kele verr, toets, veranrg staat huizg (1992) geeft Duitse ms afwachtd cijfers. veelzijkijk zwaarwat onrms, ons hernem, anr schrijver Hans Enzsberger h coupé geïn( ). Blochs nk er wijs vraagt gwicht. Al spirer daar kwiit vie bewust migratie neemt stleerd hebb. Eslechts ruimmidl lev nieuw kunn ontkk. uit ms mak ze cagorieën origele ieën afstand ook smige. zittn wordgsproces. Zo beschrijft ge doel Gerrit Klaass, vol--vol -ie, veel pu- Ons toegeëig de rol voers doct. onrwijs gerekd di lt graag gebrut verr onrwijs volgs hem zo richt ontwkelg e tiitsbegeleir Enzsberger verduilijkt mereizigers stapp reageert e betoog hand reiz gevestig ietwat verstoord Dr. Schaepmanstichtg... wieofwas Schaepman? per tre. wordt e naastg vroege ochtdur staat e overligg zitplaats vrij mak. gemidld. Op 15 augustus gestr amdoctor 167 werd Utrecht priesr bachtsman, zo weig verdi Wat 1920 bestuurrs gewijd o Mgr. Schaep lange werkdag maak katholieke Mulo Hgelo bezield will offer glur laag. Met er dank judodoct man. E lar vertrok armkas pas kwam hebb niet kiez e leerlg gniffel. Eiglijk e zieyos Lots. eeuwige stad Re, waar theolo kr kunn vo. Voor heilignaam, zo gewoonlijk, lig verha. gie filosofie stuer. kr had hart Schaepman. redactie er Krarbeid ggvond e julijkt plaats. bullet gedach gevat Gelukkig Stichtg Consumt hmage Anton Geesk afschuijk streed er, lozer onstuimige 100-jarig 2010 ge zelf perio schaar katholieke volksel e hogerbij best orkachtige Dr. Schaepmanstichtrch hit, storm overleg Mr overl BN-ers. Net to er plan brg. Daar moest tg igezo regelmaat bl regv, extreem,rug Onrwijs. hem bad wijsheid bijstand katholieke schol k, ev k cnia. Daarbij buit kt Dkelwar zandzakk "proct" es buit onrgaf me uit eeuwige rust bare staatskas n ook orworn wanneergehoun. bestuur ur moest wijs houn. worn gesubsierd. Dat basschol naam heb ze zer ze dacht "veiligheid zo n absurd hoog Nu wosdagmiddag bn kon vri bes politiek b overg. kkmers dan onrwijs. wetgevg geafzibare tijd z worn geofg lid 2e kamer. Aanze keer st we stilelijk bij persoon Kkmertijd dus. Direct es. Kr ferd werd bre seds kelijk school ged Doctor Herman Schaepman. 144 B net e week begonn er krijg ge kans grove breed z ontwkel priesr was. Maar daaruit paga-onrwijs-nieuws. gebor zoon katho strijd geleverd emanmotoriek spont oef z lema k. lieke burgesr Tubberg. cipatie katholiek spelrwijs vl. Hij gg basschoolleerlg lagere school, vere Vles Op proefschol gg letsels name onrwijs. fanbaar had.op plicht. karakr zes tijd school t ciële gelijksllg, waar waar 50 % kreeg regelmatig anti katholieke kwetsur bijna gevocht, er veel lar gek. (anti verh hor. Lar 100 paapse) % toeg. Van Hij proveer theologie Zijn leuze Credo Pugno (Ik geloof, hebbdus gezegd, daar maak ! leerkracht doctorstil daar werd strijd) staat gebeild mige schoolstrijd begonn. Na lagere borst nat. spectie kt vel DOKTOR goemd. Hij Mavo Paul Krugerstraat. school bezocht Latijnse school Yvonne r Elst Dr. Schaepmanstichtg gymza kijk juff auur verschill gedichen wat betreft 1920 bestuur Olnza. Albert Groot Rouw Enschesestraat 6 kele mer leerlt kritche beschouwg. tortijd Marcel Hart e ju naam 7551 EP Hgelo jonge Herman vervolg g do e v kunt Tel: jongs af stond bekd gekoz schoolperio semarieaf brek. E nascholgscursus begadigd overtuigd raar. Fax: Kuilburg. Hij begon e achr z lukk. Je hebt (bron: Hij werd getroff achrton BaakeW. r Pas, Herman stand zettgsvermog e collega gedacht waar Schaepman) stand katholiek volksel bracht snel e bov graag hem stiekem e kijk will 7 nem. Je er e ADV dag Sam srk ontwkelg

8 Re lev, e ho godsdt/levsbeschouwg, voert beeldmerk e tre gebruer reiziger langs levstijd vier twaf E mooie afoor. e essay over gro volksverhuizg (1992) geeft Duitse schrijver Hans Enzsberger vie migratie neemt origele ieën afstand vol--vol -ie, veel pult graag gebrut Enzsberger verduilijkt betoog hand reiz per tre. vroege ochtdur staat e Wordt u e bo of blijft u e eel? Bij zo n til e artel e rnetsi moeilijk verleidg st verr g. Rond r Mol uiraard onstuimige zer 2010 bedoelg boek prot. trch hit, orkachtige storm Natuurlijk wil iere uitgroei regv, zo extreem, e bo bewonrd worn Dkelwar buit schoonheid zandzakk zer. ur worn gehoun. staat moest ook houdg we ze zer dacht hebb t gekkmers dan onrwijs. vg. Maar, slt, er Kkmertijd dus. Elijk ju DNA hebb. B netdi week er DNA gev begonn afkortg : paga-onrwijs-nieuws. Dro (worls): svig geworld zwaar trotser. Aan Vlesligt basschoolleerlg bas vraag: Wie b? verplicht. zes tijd t bas lev, kwetsur Hoe bijnawil zoektocht tiit. toeg. Van % ms lar herner ! leerkracht maak Netwerk (StamDus conxt): stabiel borst nat. spectie kt gezond groei. Wat kan gymza kijk? staat ctra wat heb juff kele mer leerlbi vaardigh cpeg do eereer v kunt tties? En conxt brek. E nascholgscursus af niet ergs ber worn. z lukk. Je hebt Teamwerk vertrouw lijk me e collega gedacht waar waarn echt netwerk. graag stiekem e kijk will nem. Je er e ADV dag Sam srk ontwkelg bikst trecoupé eerst oud-mewerkers nog leeg. Bij midls er ook reizigers begstation stapt e kele reiziger e vri vierzit stler: jas e stoel, tas anre, oords, krant uitgevouw voet bank. Daar hele vierzit bezit nemd. Bij volg station stapp e paar reizigers. Zij kijk ev huvestg schk verr. eers reiziger lijkt nog seds verpt z n gesprek geraakt. E scnbaar ledaagse reritueel parlell vertoont migratiebewegg wereldwijd: tijdgot stapp vroeger of lar, zitt e tijd, reiz e ed, cmunicer onrlg stapp gezet plaats tijd uit. Aan gelijk nog es nk tre ga. B nou eiglijk nieuwker, geze of passant? E h verr stapp kele ms. Zij kijk wat afwachtd 2h oud-mewerkers coupé geïn- Schaepmanstichtg e Op mei hadn stleerd hebb. E ruim gezellige bikst, keer restaurant Paradijs Ensche. E ou smige zittn fabrieksh getoverd afvmari. middag werd gelurd toegeëig de gerekd verhverlsr Marga Nagga verhkra. verr mereizigers stapp reageert e gevestig ietwattbare verstoord Acties (vrucht): resulta redactie wordt e naastof t gezond lev. Je vraagtg af overligg vrij mak. Wat wil?.zitplaats Welke ambities Dit laats Schaepwerk geef e bijdrage maatschappij? Wat mijn ie dag, week of md? will offer glur En wil verr manier zo leerlg gniffel. Eiglijk e zietijd heb ged? Zo eel lig verha. kans had e vruchtbare Gelukkig Stichtg Consumt ge overleg Mr Onrwijs. "proct" es buit onrwijs houn. "veiligheid zo n absurd hoog b zoek. er dan toch e wetgevg gekle dor e uit kt wordt niet Direct es. Kr bewonrd, eerr verwijrd. krijg ge kans grove elk gev pass zo motoriek spont oef anr bezig bt zelf spelrwijs vl. brandt. Op proefschol gg letsels waar 50 % manbullet school. st hebb digita ontg. verscng was vier laag. Met dank judodoct keer per niet vlak Yos Lots. e vakantie. Mr hectiek lezer dus dacht lijkt er gg e bullet?! hmage Anton Geesk zelf perio schaar bij overl BN-ers. Net to hem bad wijsheid bijstand gaf me uit eeuwige rust Nu vri wosdagmiddag bn afzibare tijd z worn geofferd bre school seds breed z ontwkel redactie wst iere e z lema k. goe vakantie toe veel ontspanng. K ge-zon-d rug. Uitgever Dr. Schaepmanstichtg Dr. Schaepmanstichtg Enschesestraat 6 Enschesestraat EP Hgelo 7551 EP Hgelo Tel Tel: Fax Fax: Yvonne r Elst Yvonne r Elst Albert Groot Rouw Albert Groot Rouw Marcel Hart Marcel Hart

secretariaat@drschaepmanstichting.nl

secretariaat@drschaepmanstichting.nl Nr. 3 Sam srk ontwkelg trecoupé eerst leeg. Bij midls er ook s begstation stapt e kele elkaar gesprek geraakt. e vrije vierzit E schijnbaar ledaagse reritueel stler: jas e stoel, tas parlell vertoont migratie

Nadere informatie

Schooljaar 2014/2015 april. treincoupé eerst nog leeg. Bij het. in om zich op een vrije vierzit te

Schooljaar 2014/2015 april. treincoupé eerst nog leeg. Bij het. in om zich op een vrije vierzit te Nr. 39 Sam srk ontwkelg trecoupé nog leeg. Bij midls er ook reizigers begstation stapt kele reiziger elkaar gesprek geraakt. vrije vierzit E schijnbaar alledaagse reritueel staller: jas e stoel, tas parallell

Nadere informatie

secretariaat@drschaepmanstichting.nl

secretariaat@drschaepmanstichting.nl Nr. 37 Sam srk ontwikkelg trecoupé eerst leeg. Bij Inmidls er ook reizigers beg stapt e kele reiziger elkaar gesprek geraakt. om e vri vierzit E schijnbaar alledaagse reritueel staller: jas e stoel, tas

Nadere informatie

RECHTEN EN PLICHTEN: EEN OVERZICHT

RECHTEN EN PLICHTEN: EEN OVERZICHT Omgangsregels vdt veiligheid heel, zowel veiligheid kr gezn onrsnt, als veiligheid mewks. Daar heeft gedragsco gesld waar staat beschrev hoe mewks elkaar will g. Wanne ors, jong mewks ze gedragsregels

Nadere informatie

Tenderinfo. excursies. naar bedrijven waar b.v. leerlingen en aanschaf van veiligheidsschoenen. Op de stageplek. stagelopen.

Tenderinfo. excursies. naar bedrijven waar b.v. leerlingen en aanschaf van veiligheidsschoenen. Op de stageplek. stagelopen. Bijzonr neutrale praktijkonrwijs Brnummer ( PRO 13JF ). Bijzonr neutrale Schoolgids Sch PRO nfo Tr veiligheid Trfo ort 3 x per jaarbije rapport Trfo 3 x per jaar e Trfo praktijklokal -2014 cursusjaar 2012-

Nadere informatie

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO Inhoud INHOUD 1. De Leerplicht 2. Verplichtg directeur, our(s) /verzorger(s) leerlg 3. Vrijstellg leerplicht 4. Vrijstellg bezoek - 5. Toelatg,

Nadere informatie

Medische 1. Welk is uw lengte, respectievelijk uw gewicht? Lengte: cm Gewicht: kg. bij over 2. Gebruikt u alcoholische dranken?

Medische 1. Welk is uw lengte, respectievelijk uw gewicht? Lengte: cm Gewicht: kg. bij over 2. Gebruikt u alcoholische dranken? Medische. Welk is uw lg, respectievelijk uw gewicht? Lg: cm Gewicht: kg vrag, vull ALTIJD (zowel lijnsverzeke bij over. Gebruikt u alcoholische drank? rg arbeidsongeschiktheids- als bij - Zo ja, hoeveel

Nadere informatie

ZL; Centrum voor jeugd en gezin; ING Bank Kerkrade 67.31.10.672 Postbank 1031755

ZL; Centrum voor jeugd en gezin; ING Bank Kerkrade 67.31.10.672 Postbank 1031755 Kerkra, Jaarverslag Bureau tijdig Meanr Jeugdgezondheidszorg, schoolverlat Parkstad GGD Limburg; ZL, Kropg Jongeronrzoek Limburgse GGD ; Monitor VVE-pilot Zuid Limburg Moelejaan ; Jeugdmonitor Kerkra 2008

Nadere informatie

Vvolgs gev hoe l Zelf s mak, all vgwoordigd onle sll word. lelg n wk wkblad, onle smak groep, i eig Bestand bewar ressant? Exrn mariaal websi webpaga n s, om lelg smak, PowPot. kiez af huwk t weektak s

Nadere informatie

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013 Samvatting ING Klantraad Particulier cember 2013 Op 9, 12 18 cember vond twee reeks bijkomst plaats ING Klantraad Particulier. Het thema was Maatschappelijk Verantwoord Onrnem (MVO). Hieronr vindt u samvatting

Nadere informatie

Groep 6 wint schoolvoetbal

Groep 6 wint schoolvoetbal Nieuwsbrief april 2012 Groep 6 wint schoolvoetbal MAANDKALENDER APRIL 2012 MA DI WO DO VR ZA ZO 1 2 3 4 5 6 7 8 Paasontbijt! 9 10 11 12 13 14 15 2e paasdag; vrij 16 17 18 19 20 21 22 Start themaweek Ein

Nadere informatie

Sinterklaas is in het land!

Sinterklaas is in het land! Nieuwsbrief cember 2012 Sinterklaas is in het land! O.b.s. Kleine Dichter Heycopplein 1 3521 EX Utrecht 030-2963585 / Waalstraat 251 3522 SH Utrecht 030-2674244 MAANDKALENDER DECEMBER 2012 MA DI WO DO

Nadere informatie

Samenvatting ING Klantenraad Particulier maart 2014

Samenvatting ING Klantenraad Particulier maart 2014 Samvatting Klantraad Particulier maart 2014 Op 10, 11 17 maart vond r reeks bijekst plaats Klantraad Particulier. Het thema was Veilig Bankier. E onrwerp dat door onze klant op Facebook is verkoz tot belangrijk

Nadere informatie

Kent u de kwaliteit van uw gegevens? ARVIX - Ondernemen met gegevens 2009

Kent u de kwaliteit van uw gegevens? ARVIX - Ondernemen met gegevens 2009 Kt u kwaliteit uw gegevs? ARVIX - Onrnem met gegevs 2009 Over ARVIX ARVIX is onafhankelijk organisatieveranrgsbureau (consultancy). ARVIX is algem erkd als toonaangev specialist kom oploss gegevskwaliteitsuitdagg.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Verder is ze zelf stiekem nog een beetje een kind en hoeft dit lekker niet te verbergen in haar dagelijkse werk met kinderen.

Curriculum Vitae. Verder is ze zelf stiekem nog een beetje een kind en hoeft dit lekker niet te verbergen in haar dagelijkse werk met kinderen. Curriculum Vitae ula Inse Angela Weghorst Angela Weghorst is sds maart 2006 Sior Consultant bij IPM KidWise. IPM KidWise is kr, jonger gezn gespecialiseer tak marktonrzoek- adviesbureau IPM. Tijds haar

Nadere informatie

h e t h o o f d s t u k

h e t h o o f d s t u k Inrview Wet pest Rosvelds (ACV) wk gg Opgekd Jan Gordts (redactiesecretar) Het wkmidn. Ja, kan best leuk. gesprekk rodls onr collega s, grapp groll, gezellige bij mt hilarche sfe, nst luim. Smig l hun

Nadere informatie

Een gratis website voor uw appartement - waarom?

Een gratis website voor uw appartement - waarom? E gratis website voor uw appartemt waarom? E virtueel ontmoetingslokaal voor uw meeigaars Wel interesse maar zelf ge zin? Gemakkelijke communicatie over l zak problem, tijdsbesparing voor syndicus raad

Nadere informatie

Bedrijven zijn altijd al creatief omgegaan met hun boekhouding als het erop

Bedrijven zijn altijd al creatief omgegaan met hun boekhouding als het erop Belgisch EU-zitrschap ergiefiscaliit 23 Creatief EPOboekhoun: ICT-sector Guido Neliss Roei g stro Bedrijv altijd al creatief geg met boekhoudg er kt wst vermr of verliez verdoezel. Meestal werd dit met

Nadere informatie

Schooltuin bijna winterklaar

Schooltuin bijna winterklaar Nieuwsbrief november 2012 Schooltuin bijna winterklaar O.b.s. Kleine Dichter Heycopplein 1 3521 EX Utrecht 030-2963585 / Waalstraat 251 3522 SH Utrecht 030-2674244 MAANDKALENDER NOVEMBER 2012 MA DI WO

Nadere informatie

Van inspraak naar invloed (samenvatting) Lectorale rede: Dr. Lineke Verkooijen, lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg

Van inspraak naar invloed (samenvatting) Lectorale rede: Dr. Lineke Verkooijen, lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg Van spraak naar vloed (samenvattg) Lectorale re: Dr. Leke Verkooijen, lector Klantenperspectief Onrsteung en Zorg Vraagsturg onrsteung en zorg Sds het beg ze eeuw is sturgsfilosofie voor onrsteung en zorg

Nadere informatie

Beter in Nederlands. Eric Tiggeler + ONLINE TOETSEN

Beter in Nederlands. Eric Tiggeler + ONLINE TOETSEN Beter Nerlands Eric Tiggeler + ONLINE TOETSEN Meer formatie ze anre uitgav kunt u verkrijg bij: Sdu Klantservice Postbus 20014 2500 ea D Haag tel.: (070) 378 98 80 www.sdu.nl/service De Nerlandse unie

Nadere informatie

Doet u ook mee? ZGAdoet: Zorggroep Apeldoorn en omstreken doet mee met NLDoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland op

Doet u ook mee? ZGAdoet: Zorggroep Apeldoorn en omstreken doet mee met NLDoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland op ZGAdoet Zorggemeschap We moet sam do Lees verr paga 5 De Ambelt E verrass geslaag cbatie Lees verr paga 7 Contactclown Ier ms waard contact hebb Lees verr paga 9 Foto Oranfonds - Bart Hburg facebook.c/zgapeln

Nadere informatie

Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7 Groep 8 16 Benjamin 16 Sander 21 Anne-Tjitske. 29 Jeltsje 14 Nynke 15 Steven

Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7 Groep 8 16 Benjamin 16 Sander 21 Anne-Tjitske. 29 Jeltsje 14 Nynke 15 Steven DE BASISKRANT 9 oktober 2015 Jaargang 18 Nummer 4 Agenda. 16-10-2015 Speurtocht (groep 1-2) & Vossenjacht (groep3-8) 19/23-10-2015 Herfstvakantie 27-10-2015 LOT van 14.00 t/m 15.00 uur 29-10-2015 Gastlessen

Nadere informatie

2 e Editie. Beste Het tweede exemplaar Beste van onze dorpskrant is een feit!! Het vierde Heel veel van leesplezier met deze editie.

2 e Editie. Beste Het tweede exemplaar Beste van onze dorpskrant is een feit!! Het vierde Heel veel van leesplezier met deze editie. VEUR NUUTS UCH VEUR UCH ar all ar all r rans rans die aam die s aam zijn zijn zijn zijn ze ze t af d t af d ez ez f g n g n dorp dorp ig ig lijkid. lijkid. - EUR UCH Nieuws Nieuws formatie formatie door

Nadere informatie

DE GROENE PAREL. Beste ouders en leerlingen. Jaargang 6 nr.2

DE GROENE PAREL. Beste ouders en leerlingen. Jaargang 6 nr.2 DE GROENE PAREL Jaargang 6 nr.2 Beste ours leerling Hartelijk welkom op onze groe campus! Op ze infodag kan u met eig og vaststell wat onze leerling allemaal wat onze te bi heeft. E programma van wat u

Nadere informatie

Voor het realiseren van het toezicht op het bestuur kent de RvT de volgende functies:

Voor het realiseren van het toezicht op het bestuur kent de RvT de volgende functies: Toezichtkar 1. Visie op toezicht In statuten van is vastgelegd dat Stichting een Raad van Toezicht kent. De Raad houdt toezicht op het beleid en uitvoering van bevoegdhen door het College van Bestuur (CvB).

Nadere informatie

de Pionier Nieuwsbrief 4 De Pionier, locatie De Molenweid Van de directie Beste ouders/verzorgers,

de Pionier Nieuwsbrief 4 De Pionier, locatie De Molenweid Van de directie Beste ouders/verzorgers, Nieuwsbrief 4 De Pionier, locatie De Molenweid Van directie Beste ours/verzorgers, Op maandag 3 november zal school hele dag inspectiebezoek krijgen. De MR is hiervan al op hoogte gesteld. De inspectie

Nadere informatie

Dan toch maar een parkeergarage?

Dan toch maar een parkeergarage? DE STADSWACHTER Uitgave: Politieke Verigg Sterk 31e jaargang no. 1, Wter 2012 Dan toch maar e parkeergarage? Sterk heeft zich altijd gezet voor e autoluwe bnstad parker op Vledr Kraton.

Nadere informatie

9 januari 2015. namelijk een behoorlijke economische spin-off opleveren. Bovendien. maken we door deze samenwerkingsrelaties de wereld een beetje

9 januari 2015. namelijk een behoorlijke economische spin-off opleveren. Bovendien. maken we door deze samenwerkingsrelaties de wereld een beetje Geieuws 1 Nieuwjaarsreceptie gemebestuur druk bezocht De nieuwjaarsreceptie gemebestuur afgelop dsdag Stadhuis werd weer druk bezocht. In zijn speech blik burgemeesr Brok rug op bije jaar, uit naar ontwikkelg

Nadere informatie

groepswandeling van één uur. U kunt dan wel gebruik maken van een individuele wandeling (voor honden tot 12 maanden geldt: 5 minuten wandeling per

groepswandeling van één uur. U kunt dan wel gebruik maken van een individuele wandeling (voor honden tot 12 maanden geldt: 5 minuten wandeling per Hieronr vindt u algemene voorwaarn van Netuitgelaten honnuitlaatservice en dierenverzorging. U kunt ze algemene voorwaarn ook in PDF formaat hier downloan (49,4 kb). Algemene Voorwaarn Artikel 1 Definities

Nadere informatie

1.2 Opbouw...6. De hypotheekmarkt...7. Internationale vergelijking...28

1.2 Opbouw...6. De hypotheekmarkt...7. Internationale vergelijking...28 Nerlandse Medggsauttoritteitt Quick Scan Hypotheekrte E onrzoek naar marges November 22001100 Nerlandse Medggsauttoritteitt PPosttbus 1166332266 22550000 BH n Haag Inhoudsgave 1 1.1 Inleidg...4 1.2 Opbouw...6

Nadere informatie

Maandopening groep 5B

Maandopening groep 5B Nieuwsbrief februari 2012 Maandopening groep 5B MAANDKALENDER FEBRUARI 2012 MA DI WO DO VR ZA ZO 1 2 3 4 5 ADV gr 1/2 vrij 6 7 8 9 10 11 12 Schaatsen groep 6/7/8 CITO eindtoets groep 8 CITO eindtoets groep

Nadere informatie

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van Panel resultaten, peiling 3 oktober Van 18 tot en met 30 september is een peiling onr het Panel gehoun. Van 2.726 die waren uitgenodigd, hebben 1.500 len vragenlijst ingevuld. Een respons 55%. In peiling

Nadere informatie

les 40 Onderzoekscyclus ontwerponderzoekscyclus Ontwerpcyclus Onderzoekscyclus Ontwerpcyclus Ontwerpcyclus Onderzoekscyclus Ontwerpcyclus

les 40 Onderzoekscyclus ontwerponderzoekscyclus Ontwerpcyclus Onderzoekscyclus Ontwerpcyclus Ontwerpcyclus Onderzoekscyclus Ontwerpcyclus Waarom naar ruim? Ruimvaart les 40 ruimvaart, spannd we houn er vaak spectaculaire beeln aan over. Maar kost miljarn. Wat levert nu werkelijk op? In ze les kijk kritch naar ruimvaart. Wat heb je er aan?

Nadere informatie

Festival van Vergeving

Festival van Vergeving Parochie Licht Vleun - De Meern - Haarzuils - Leidsche Rijn - Vleuri - Veldhuiz - De Balije - De Woerd DRIELUIK 16e jaargang nr 2 2015 Festival Vergevg 30 maart Goe Week Vasnactie TOGO Palmpasstokk mak

Nadere informatie

De zes standaarden. van de Parent Teacher Association

De zes standaarden. van de Parent Teacher Association De Part Teacher Association In Nerland kn we ourorganisaties organisaties waarin lerar zich verig. In Amerika is er zogaam Part Teacher Association (PTA), e organisatie waarin ours én lerar zijn verigd.

Nadere informatie

Waarom Voetbal Club 2000?

Waarom Voetbal Club 2000? Hét digitale platform hele veriging Waarom Voetbal Club 2000? U helpt uw vrijwilligers, kiest continuïteit én u heeft alles in één! Waarom al meer dan 150 veriging Voetbal Club 2000 hebb gekoz? belangrijkste

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Kinropvang Bilt www.kinropvang-bilt.nl individuele aandacht tuur overzicht groei ontwikkeling verantwoor zorg lief structuur overzicht verantwoorlijkheid wikkeling zorg lief individuele

Nadere informatie

Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardigheden van de koe.

Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardigheden van de koe. L E E S T E K S T Foto: VLAM Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardighen van koe. Je hoort soms wel eens zeggen: Lompe koe! Maar heb je al eens gemerkt hoe lenig een koe is? Van zo n log dier zou je

Nadere informatie

Het debat en het intussen goedgekeurd Vlaams decreet over inburgering

Het debat en het intussen goedgekeurd Vlaams decreet over inburgering Wat gg er m? Over burgerg, moslims nieuwe orng bat tuss goedgekeurd Vlaams creet burgerg al zeer vernauwd g onthaal nieuwkers? hebb alvast el multiculturele samlevg langer vraag kan gesld worn. Wat extreemrechts

Nadere informatie

Medisch behandeld worden in de EU. Waar moet je op letten? EPECS. epecs EPECS. European Patients Empowerment for Customised Solutions

Medisch behandeld worden in de EU. Waar moet je op letten? EPECS. epecs EPECS. European Patients Empowerment for Customised Solutions Medisch behanld worn EU Waar moet je op letten? epecs European Patients Empowerment for Customised Solutions EPECS e EPECS Algemeen Onze buurnn zijn veel dichterbij gekomen sds er geen merkbare grenzen

Nadere informatie

Beweging.net kon, als middenveldorganisatie

Beweging.net kon, als middenveldorganisatie 16 West Vie Vrijdag 27 november 2015 regio Brugge Stad Regioverantwoorlijke: Liev Van Belle Artikels op regioblad (16-19) vall onr V.U. Bewegg.net - Liev Van Belle, V.U. ACV - Wim David V.U. CM - Geert

Nadere informatie

seniorencontactmagazine Tuut mit ziepnaat 10e jaargang nummer 2

seniorencontactmagazine Tuut mit ziepnaat 10e jaargang nummer 2 siorcontactmagaze Tuut mit ziepnaat 10e jaargang nummer 2 Oliveira s Restaurant Markt 9 6063 AC Vlodrop Tel: 0475 401018 / 06 27473796 Kijk voor meer fo op www.oliveiras.nl Marcel &Francis Oliveira st

Nadere informatie

2 : INFORMATIE over hoe om te gaan met verdriet, voor en nà OVERLIJDEN :

2 : INFORMATIE over hoe om te gaan met verdriet, voor en nà OVERLIJDEN : 1. VOORWOORD : Als leerkracht, maar ook als ourraads- en mezeggenschapsraadslid kunnen we te maken krijgen met het verlies van een kind, een our, of lid van het team, ourraad, of mezeggenschapsraad, Als

Nadere informatie

Lessenpakket beroepsvoorbereidend leerjaar. Gemeenschappelijke vorming. Godsdienst. Natuurwetenschappen

Lessenpakket beroepsvoorbereidend leerjaar. Gemeenschappelijke vorming. Godsdienst. Natuurwetenschappen secundair onrsisonrwijs naar het ba t he van tap ers ov Met richting is je op het lijf langrijke keuze. Welke wijs sta je voor e be cijfers taal? Of steek o techniek? Kick je op geschrev? B je int n ze

Nadere informatie

Eerste deel Archeologisch Park Matilo klaar

Eerste deel Archeologisch Park Matilo klaar Jaargang 19, week 0 0 mei 0 Bruidsparmiddag stadhu Burgerzak tijlijk geslot Eerste el Archeologch Park Matilo klaar Homeless Cup Leids jongerpanel start Meer vester, scherpere keuzes, g last verhogg vier

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Het beeldscherm verdringt het theater naar de marge

Het beeldscherm verdringt het theater naar de marge Constant Meijers Het beeldscherm verdringt het theater marge Het neemt laatste anrhalf jaar omg aan me aan het nk zet: steeds vaker hoor ik voorstelling niet doorgaan, of zo weinig publiek trekk doorgaan

Nadere informatie

WIN. DIFTAR OP HET RECYCLAGEPARK p.4-5. de mikro van. MIROM zoekt collega s. Respect voor restjes. 2 vrijkaarten voor de jaarbeurs. p.

WIN. DIFTAR OP HET RECYCLAGEPARK p.4-5. de mikro van. MIROM zoekt collega s. Respect voor restjes. 2 vrijkaarten voor de jaarbeurs. p. mikro EDITIE OKTOBER 2014 NUMMER 36 DIFTAR O HET RECYCLAGEARK p.4- MIROM zoekt collega s Respect rests 3 WIN 2 vrijkaart jaarbeurs p. 12 KRINGWINKELAGENDA Carole Verbrugghe (bekd Fabriek Romantiek, Maakbaar

Nadere informatie

Sociaal plan eengezinswoningen Oost-Boswinkel

Sociaal plan eengezinswoningen Oost-Boswinkel Sociaal plan eengezswongen Oost-Boswkel Deelplan 1 Per 1 januari 2015 wonen doen we samen 11. ONDERSTEUNING EN SOCIALE BEGELEIDING 11.1. Ter verstrekkg benodig formatie voor (sociale) begeleidg betrokken

Nadere informatie

KBS De Schothorst. Nieuwsbrief 2014-2015. Afscheid Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer:

KBS De Schothorst. Nieuwsbrief 2014-2015. Afscheid Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer: KBS De Schothorst Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G NB 11, 24-06-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 11, 24-06-2015 Afscheid Rob 1 Gevraagd: DVD s voor Skik in Twente 2 Overblijf 2 De Waarbeek

Nadere informatie

Ex libris Hans Nieuwenhuis

Ex libris Hans Nieuwenhuis Ex libris Hs Nieuwhuis Opstell agebod a prof. mr. J.H. Nieuwhuis, hoogleraar burgerlijk recht a Universiteit Leid, bij zijn emeritaat A.G. Casterms, Jac. Hijma, K.J.O. Js, P. Memelink, H.J. Snijrs & C.J.J.M.

Nadere informatie

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen Online leren - Overzicht van oefeningen Cursief = voorbeeld Kern S ik kim sim MKM KM Zoek (sleep) k van kim en -positie letters m (tussen letters uit ze Klik als je i ziet (flitsletters) Zoek /k/ /i/ /m/

Nadere informatie

MIDDELEEUWSE ROUTES LESBRIEF BASISONDERWIJS

MIDDELEEUWSE ROUTES LESBRIEF BASISONDERWIJS MIDDELEEUWSE ROUTES LESBRIEF BASISONDERWIJS ze lesbrief lesbrief bedoeld bedoeldals als voorbeidg voorbeidg ze uw klas Muiuw klas Muirslot. rslot. kst geeft formatie ov kst geeft formatie ov MuirMuirslot

Nadere informatie

Sportdag groot succes!

Sportdag groot succes! Nieuwsbrief oktober 2012 Sportdag groot succes! O.b.s. Kleine Dichter Heycopplein 1 3521 EX Utrecht 030-2963585 / Waalstraat 251 3522 SH Utrecht 030-2674244 MAANDKALENDER OKTOBER 2012 MA DI WO DO VR ZA

Nadere informatie

Een gratis website voor uw appartement - waarom?

Een gratis website voor uw appartement - waarom? E gratis website uw appartemt waarom? E virtueel ontmoetingslokaal uw meeigedom Gemakkelijke communicatie over l zak problem, tijdsbesparing syndicus raad meeigdom Dagelijkse nieuwtjes over het gebouw

Nadere informatie

www.diemernieuws.nl Ik zou graag zien dat ons ledenaantal nog wat toeneemt 8/9 15 Veel belangstelling voor Internationale Vrouwendag

www.diemernieuws.nl Ik zou graag zien dat ons ledenaantal nog wat toeneemt 8/9 15 Veel belangstelling voor Internationale Vrouwendag College legt handhavgsplan gemraad 3 De krant Diem Zner Dner levert grediënt maaltijd hu 5 www.diemernieuws.nl Ik zou graag zi dat ons ledtal wat toeemt 8/9 15 Donrdag 10 maart 2011 SportNi e u w s Srke

Nadere informatie

Donderdagbrief 2 juli 2015

Donderdagbrief 2 juli 2015 Donderdagbrief 2 juli 2015 Musical groep 8!!! Maandag 29 juni was het eindelijk zo ver. De afscheidsmusical van groep 8. Op de tribune zat een uitzinnig publiek klaar om naar het musicalspektakel te gaan

Nadere informatie

Zijn mijn boterhammen op, toon ik mijn brooddoos aan de juf/meester en vraag toestemming om de zaal te verlaten.

Zijn mijn boterhammen op, toon ik mijn brooddoos aan de juf/meester en vraag toestemming om de zaal te verlaten. Wij eten in twee groepen: Groep 1: 1 ste, 4 de en 6 de leerjaar. Groep 1 zet om 12u15 de boterhammenbak en de drankbak bij het pictogram van hun klas in de refter. Om 12u15 gaat groep 1 eten. Zij staan

Nadere informatie

Stichting Dorpsbelang voor het Dorp Geesteren (statutenwijziging)

Stichting Dorpsbelang voor het Dorp Geesteren (statutenwijziging) STATUTEN Stichting Dorpsbelang voor het Dorp Geesteren Blad 1 199145411/IL STATUTENWIJZIGING STICHTING DORPSBELANG GEESTEREN Op * verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier notaris te Tubbergen:

Nadere informatie

Inspectierapport Hompeltje en Pompeltje (PSZ) Celsusstraat 99 6417VB HEERLEN

Inspectierapport Hompeltje en Pompeltje (PSZ) Celsusstraat 99 6417VB HEERLEN Inspectierapport Hompeltje Pompeltje (PSZ) Celsusstraat 99 6417VB HEERLEN Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemete: HEERLEN Datum inspectie: 02-09-2014 Type onderzoek : Nader onderzoek Status:

Nadere informatie

De leerlingen kunnen een rap maken en uitvoeren met aandacht voor expressie en ritme.

De leerlingen kunnen een rap maken en uitvoeren met aandacht voor expressie en ritme. 66 Moet je doen muziek groep 6 les 6 zingen luisteren spelen vastleggen bewegen Te laat De leerlingen praten over te laat komen op school. Ze leren het lied Te laat. In het lied worn een aantal smoezen

Nadere informatie

Business case. De Gezonde Basisschool van de toekomst

Business case. De Gezonde Basisschool van de toekomst Busess case De Gezon Basisschool toekomst 1 Synsis Obesitas, diabetes, hart- vaatziekt longziekt kom Parkstad veel vaker dan gemidld Nerland. Ook steeds meer kr ze regio ontwikkel door e ongezon leefstijl

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 februari 2015

Nieuwsbrief 9 februari 2015 Nieuwsbrief 9 februari 2015 Algemeen Vier keer wijzer Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor

Nadere informatie

Met dit lekkere warme weer zijn we lekker gaan wandelen in het park bij ons in de buurt.

Met dit lekkere warme weer zijn we lekker gaan wandelen in het park bij ons in de buurt. Het Kwetternest 3-jarigen Deze week zijn we begonnen met het thema OEF WAT WARM! We hebben in de groep een echte ijswinkel gemaakt. De kinderen kunnen naar hartenlust ijsjes kopen en eten. In de grote

Nadere informatie

Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar

Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar Tilburg, februari 2014 Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar Wanneer ik iets nodig heb, vraag ik daar vriendelijk om Ik begroet de leerkrachten en mijn klasgenootjes

Nadere informatie

NUMMER 17 87e Jaargang DONDERDAG 25 APRIL 2013

NUMMER 17 87e Jaargang DONDERDAG 25 APRIL 2013 NUMMER 17 87e Jaargang DONDERDAG 25 APRIL 2013 Redaktie-adres: Pannweg 231, Postbus 2724, 6030 AA Nerweert, tel. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: fo@drukkerijurs.nl Hoofdredakteur: Huib Deurs AUTORIJSCHOOL

Nadere informatie

Rondom JOHANNES. Parochie H. Johannes XXIII Winssen Ewijk Beuningen Weurt. September 2015 jaargang 1 / nummer 5. In dit nummer onder andere:

Rondom JOHANNES. Parochie H. Johannes XXIII Winssen Ewijk Beuningen Weurt. September 2015 jaargang 1 / nummer 5. In dit nummer onder andere: igszs kn. Dus ik verwacht dat wij ldra aan parochie H. Johannes XXIII zull wn. Succes gefelicierd pastoor eves uw hoogwaardige Rondom JOHANNES asstt. Voor u all onze lgeme rech complimt. Van wie? Och unne

Nadere informatie

decanaatsavond 3A/G woensdag 21 januari 2015 19.30 uur, Grote Kuip

decanaatsavond 3A/G woensdag 21 januari 2015 19.30 uur, Grote Kuip december 2014 1 e Nieuwsbrief profielkeuze vwo - tweede fase cursus 2014-2015 Inhoud: Nieuwsbriev Uitnodiging informatieavondavond Profiel vakk vwo/gym Het vrije deel Het Studiehuis Keuzebegeleiding Profielkeuze

Nadere informatie

brengt leven in de brouwerij

brengt leven in de brouwerij MAGAZINE VAN DIT KONINGSKIND - jaargang 42 - sepmber 2015 Focus E portret Jean Vanier Kijk Zie Ontk Ontkzondag 2016 Per Harveld brgt in brouwerij Colofon beeld Shutrstock Magazine Dit Koningskind, veriging

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 NIEUWSBRIEF Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 In dit nummer: - De jarigen - Update nieuwbouw - Groepsindeling - Mededeling Erna - Bedankochtend hulpouders - Groep 1-2 - Juffendag groep

Nadere informatie

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September Overzicht activiteiten september 2012 De nieuwsbrief van 7 september 2012 Datum Activiteit Voor wie September Di. 11-09 Aangekondigde BHV oefening Gr 1-8 Di. 11-09 Informatie-ochtend Ouders van potentiële

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE G2 ENERGIE-EFFICIENTIE BIJ DE LOKALE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT

ENERGIEPREMIE G2 ENERGIE-EFFICIENTIE BIJ DE LOKALE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT ENERGIEPREMIE G2 ENERGIE-EFFICIENTIE BIJ DE LOKALE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT WIE? Particulieren Deze premie is onr voorwaarn beschikbaar voor volgen sectoren: NEEN Welke procedure? Standaardprocedure

Nadere informatie

In Casa 400 kwam van studeren weinig terecht

In Casa 400 kwam van studeren weinig terecht Dsdag 21 februari 2012 Van Elsevier lagwerk tot Elsevier asla werk Het ou Casa 400 is goed te zi vanaf Gooiseweg. Vanuit richtg Amersfoort was dit jarlang dé verkeersar naar het ctrum van Amsterdam het

Nadere informatie

+31(0)618 465 875 E info@0209design.nl www.0209design.nl De Heer van Delft, Bijdorplaan 216

+31(0)618 465 875 E info@0209design.nl www.0209design.nl De Heer van Delft, Bijdorplaan 216 0209 Algemene voorwaarn 0209 4708 T +31(0)165 AL Roosendaal 700 503 T E +31(0)165 info@0209.nl 700 503 M www.0209.nl +31(0)618 465 875 E info@0209.nl www.0209.nl De Heer Delft, Bijdorplaan 216 De Algemene

Nadere informatie

Dromen BOB CARRON. Colofon. REDACTIE: Bob Carron, Andrea Decock, Sammy Decoene, Walter

Dromen BOB CARRON. Colofon. REDACTIE: Bob Carron, Andrea Decock, Sammy Decoene, Walter 2 maart 2013 Heulaar COLUMN KLEUR BEKENNEN ANNELIES LAMBERT MET ZOON DAAN Onlangs zei iemand g mij: Jij bt zeker e blauwe. Toegegev, drk wel graag e blauwtje, maar op straat blauwe zwaailicht zie, dan

Nadere informatie

Pestprotocol O.B.S. Giessen-Oudekerk

Pestprotocol O.B.S. Giessen-Oudekerk Pestprotocol O.B.S. Giessen-Oudekerk Pesten op school. Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus

Nadere informatie

Donderdagbrief 9 april

Donderdagbrief 9 april Donderdagbrief 9 april Beau uit groep 8 heeft een interview gegeven aan het Gezinsblad Beau staat in de krant vanwege haar artikel over haar website. Super Beau! Wat een geweldig initiatief en wat leuk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wijnekus organisatieontwikkeling

Algemene voorwaarden Wijnekus organisatieontwikkeling Algemene voorwaarn Wijnekus organisatieontwikkeling 1 Algemeen 1.1 Onr ze Algemene Voorwaarn wordt verstaan: Opdrachtnemer: Wijnekus Organisatieontwikkeling V.O.F., ingeschreven in het hanlsregister van

Nadere informatie

Pestprotocol obs De Meerwaarde

Pestprotocol obs De Meerwaarde 1 Pestprotocol obs De Meerwaarde Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

Werkzaamheden Ambyerstraat Noord - Severenplein

Werkzaamheden Ambyerstraat Noord - Severenplein 24 maart 2015 jaargang 39 nummer 6 Judoclub Amby Judoclub Amby is weer bij e aantal toernooi aanwezig geweest. 25 jan. j.l. was Baexem Louis Hasselman toernooi, hier nam 2 judoka s onze club aan el. Tristan

Nadere informatie

P. 1 Lijst toekenningen t/m 2013

P. 1 Lijst toekenningen t/m 2013 jaarverslag Het werd 13 onrsteund door BEDRAG ( ) Stichtg DOEN. JAAR AANTAL Klankbom Paviljo BEDRAG 93 36 mo Nieuwe collectie To Show 94 101.8 Edprestatie Gerrit Rietveld 95 Acamie 72 26 75.895 MATERIAALFONDS

Nadere informatie

vwo havo Voor welk leerjaar geeft u de leerling op? 1 2 3 4 5 6 Voldoet het ontwikkelingsbeeld aan de eisen van het beoogde onderwijsniveau?

vwo havo Voor welk leerjaar geeft u de leerling op? 1 2 3 4 5 6 Voldoet het ontwikkelingsbeeld aan de eisen van het beoogde onderwijsniveau? 2016 2017 2016 2017 2017 2016 2016 2017-2017 62016-2017 - - 2017 2016 Aanmeldingsformulier - 2017 / Aanmeldingsformulier / Aanmeldingsformulier / Aanmeldingsformulier / / Onrwijskundig Rapport / (OKR )

Nadere informatie

9 ruime rijwoningen in jaren 30 stijl. Luxe. klasse en comfort; jouw ideale woning

9 ruime rijwoningen in jaren 30 stijl. Luxe. klasse en comfort; jouw ideale woning 9 ruime rijwong jar 30 stijl VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE Luxe klasse comfort; jouw iale wong Rijwong 2 E wijk rijke htorie Veerallee De Veerallee wijk rijke htorie. Van laan bom

Nadere informatie

Talenten. Beste ouder/verzorger,

Talenten. Beste ouder/verzorger, Dat kan ik wel! Nr. 3, 13 november 014 Agenda 15 nov. Juf Lenneke jarig 18 nov. Rapport 18 nov. Oud papier 0 nov. 10 minuten gesprekken nov. Juf Marinke jarig 4.nov. 10 minuten gesprekken 7 nov. Gebedskring

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

S&V Reflector. Eindelijk een lange termijn beleggingsbeleid. Eindelijk een lange termijn beleggingsbeleid. Een risicomanagement discussie

S&V Reflector. Eindelijk een lange termijn beleggingsbeleid. Eindelijk een lange termijn beleggingsbeleid. Een risicomanagement discussie S&V Reflector Di Hoera! E psio nieuw FTK hun Hoera! langl E nieuw swaps FTK verk? Einlijk beleggingsbeleid Einlijk beleggingsbeleid E risicomanagemt discussie Juni November 2011 2013 November 2013 Opmerking

Nadere informatie

Miranda Jansen. Jarigen in februari 7 februari Raouya Ouhammou groep 4 16 februari Siham El Bouchihi groep 4 18 februari Youssef Amrir groep 1

Miranda Jansen. Jarigen in februari 7 februari Raouya Ouhammou groep 4 16 februari Siham El Bouchihi groep 4 18 februari Youssef Amrir groep 1 Nieuwsbrief Februari Rembrandt van Rijnschool: Jozef Isräelslaan 31 3443 CR Woerden Tel: 0348-483150 / e-mail: directie@rembrandtvanrijnschool.nl / www.rembrandtvanrijnschool.nl Belangrijke data 3 februari:

Nadere informatie

Pilotobjecten Stationsoutillage Station Amsterdam Bijlmer ArenA en station Leiden Centraal

Pilotobjecten Stationsoutillage Station Amsterdam Bijlmer ArenA en station Leiden Centraal ontwerp opbare ruimte - sign for public space Pilotobject Stationsoutillage Station Amsterdam Bijlmer ArA station Leid Ctraal overzicht_dag_bijlmer Comfortabele bank 2 Klee zitelemt 3 Paviljos 4 Wdscherm

Nadere informatie

Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G

Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Borgh Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G NB Nieuwsbrief juli 2015 Inhoudsopgave: Beste ouders, afscheid Formatie 2015-2016, afscheid groep 8, leerkrachtendag, vrijdagochtend 3 juli

Nadere informatie

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016!

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Nieuwsbrief 7 11-12-2015 Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Sinterklaas Op vrijdag 4 december hebben we samen met basisschool

Nadere informatie

Weekbericht van maandag 25 januari 2016.

Weekbericht van maandag 25 januari 2016. Weekbericht van maandag 25 januari 2016. Algemeen: *Woensdag is de open dag van alle scholen van de Primeniusstichting. Belangstellenden kunnen binnenlopen en de school bekijken. Het is niet de bedoeling

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

Afscheid groep 8 3 JULI 2015

Afscheid groep 8 3 JULI 2015 Afscheid groep 8 3 JULI 2015 DE REGENBOOG Hallo iedereen, is en blijft een mooie en leuke school. De tijd op de Regenboog was super leuk, ik heb veel geleerd maar ook veel gelachen. Mijn klasgenoten en

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rotterdam 010 2907827 directie@de-akkers.nl www.de-akkers.nl 10 oktober 2014 nummer 54 Studiedagen Voor de leerkrachten zijn dit

Nadere informatie

Leren Re-integreren. prof.dr. P.W.C. Koning

Leren Re-integreren. prof.dr. P.W.C. Koning Ler Re-grer pr.dr. P.W.C. Kong Re uitgesprok bij vraardg ambt bijzonr hoogleraar Arbeidsmarkt sociale zekerheid wege Stichtg Instituut GAK bij Faculit r Econche Wschapp Bedrijfskun Vrije Universiit Amsrdam

Nadere informatie