Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "secretariaat@drschaepmanstichting.nl"

Transcriptie

1 Nr. 40 Sam srk ontwkelg trecoupé eerst nog leeg. Bij midls er ook reizigers begstation stapt e kele reiziger gesprek geraakt. e vri vierzit E scnbaar ledaagse reritueel stler: jas e stoel, tas parlell vertoont migratie bewegg Dr. Schaepmanstichtg anre, oords, krant uitgewereldwijd: tijdgot vouw voet bank. stapp vroeger of lar, zitt e Paga 6 Paga 4 Paga 1 Re lev, e ho Daar hele vierzit bezit tijd, e ed Naarreiz e anre belevg Nieuw meubilair hele Kongsspel 2015 vakantie vier voert Akker nemd. Bij volg station stichtg, leek onmogelijk godsdt/levsbeschouwg,,schooltijd cmunicer onrlg Paga 7 gezet plaats tijd Paga 2 beeldmerk e tre Paga 5 stapp e paar reizigers. Zij kijstapp Wie was Schaepman? Geef p : Personia gebruer reiziger langs Lan Pouw k ev huvestg uit. Aan gelijk Paga Paga 3 E dag uit lev levstijd vier twaf schk verr. eers reog es nk Bikst oud-mewerkers GMR effect Gerrit Poort Column CAO ziger lijkt nog seds verpt z n tre ga. Cyberpest Baas B nou eiglijk nieuwker, E mooie afoor. geze of passant? e essay over gro volksvere hhele verr stapp kele Nieuw meubilair stichtg, leek onmogelijk... huizg (1992) geeft Duitse ms. Zij kijk wat afwachtd schrijver Hans Enzsberger h geïn- E proct vraagt e To zo n twee gel nieuw gerichtcoupé wor vie migratie neemt stleerd hebb. ruim fanciergsplan, want gaat rovaties verbouwg n zi E meubels. origele ieën smige zittn schoolgebouw afstand Schaep afgel jar heel wat vele duizn, ja zelfs honrd vol--vol -ie, veel putoegeëig de gerekd manstichtg bijna war afgerond, dilemma s besprok, zo: duizn euro s. Bovdi, zegt verschoof (mariele) dachtsrob, mocht schaf niet t lt graag gebrut verr veld verduilijkt College Bestuur Enzsberger mereizigers stapp reageert e kos g anre activiit of directies buitkant gevestig ietwat verstoord bedrijfsvoerg stichtg betoog hand reiz gebouw per tre. bnkant namelijk: wordt e naast- of g- gevaar brg. Er werd e fan klass. ze war overligg zitplaats vrij mak. ciergsmol bedacht waarna er vele meubels vroege ochtdur staat e e punt zorg ss e n gesprekk geweest bank, oog. één gebouw kon veserrs, leasemaatschappij vijf soort leerlgsets guiraard leveranciers. fancier will offer glur laag. Met dank judodoct k, want schol len schoolmeubels e langere leerlg gniffel. Eiglijk e zie- perio Yos Lots.. Meubels voln nog was ongebruelijk nog lig verha. zag er niet mooi uit niet eerr praktijk gebracht. lijkt er gg e voel ss erg onrustig. Bovdi Ondanks Dr. Schaepman Gelukkig Stichtg Consumt hmage Anton Geesk war veel meubels stichtg e srke vermogspositie onstuimige zer(econch) 2010 afgeschrev, zegt Rob Mag. Ver zelf ge liquidiitsproblem ge perio schaar bij trch hit, orkachtige storm heugd le schol kt liet name bank overleg Mr overl BN-ers. Net to regv, zo extreem, uitzonrg e viert schol afwet gav ook motivatie Onrwijs. hem bad wijsheid bijstand Dkelwar zandzakk buit Oud meubilair Don Bosco bij g nieuwbouw "proct" uit g. To bericht es buit onrgaf me eeuwige rust ur moest worn gehoun. Lat we directies vrij keuze wijs houn. ze zer dacht of g we over absurd e collectieve "veiligheid zo n hoog Nu vri wosdagmiddag bn kkmers dan onrwijs. uniforme schaf? zegt Rob. Giveau wetgevg geafzibare tijd z worn geofkkmertijd dus. Elijk koz erdirect laats es. Kr ferd bre school seds B net e week begonn er College Bestuur regie e was: Dat lukt nooit! krijg ge kans grove bank breed z ontwkel paga-onrwijs-nieuws. hann g. Door uniformiit was eers reactie Dr. motoriek spont oef z lema k. wordt uitwselg meubels eschaepmanstichtg: Dan do we vl. Vles basschoolleerlg ver- spelrwijs voudiger zonr estiek ged Op proefschol gg letsels. Hierbij volg stichtg plicht. zes tijd t do. betreft uitspraak Epictos, ed ze waar 50 meubels % kwetsur bijna klaslok. Dus leerlgsets, uitspraak reeds Griekse Oud100 % toeg. Van (e tafel twee las e heid. Iere zei niet kon, ! Dus leerkracht maak stoel), kast doctbureaus to kwam er iemand niet borst nat. spectie kt nevruims mog -stoel. wt, ed! Rob vervolgt: Yvonnewet r Elst precies wat we Dr. Schaepmanstichtg gymza kijk juff schol zelf richt. Rob: Dat kt We Albert Groot Rouw Enschesestraat 6 kele mer leerl couleur loce, eig karakr k 20 kwijt meubimarcel Hart 7551 EP Hgelo g do e v kunt school, t goe!. lair. Bovdi ge banspost, Tel: brek. E nascholgscursus af meld dan: Fax: u vervolg Schaepmanbullet digita wilt ontg z lukk. Je hebt e collega gedacht waar 1 graag stiekem e kijk will nem. Je er e ADV dag School 2014/2015 juni

2 Sam srk ontwkelg wat e reëel beeld gaat gev ons vermog. doctbureaus stoel 450 kast geleverd. trecoupé eerst nog leeg. Bij midls er ook reizigers E anr aspect was, bij rgelijke gro proct ou meubilair mog schol zelf e besmbegstation stapt e kele reiziger gesprek geraakt. Eurees worn besed. heer Pothof mg gev, bijbeeld verko e symbolch e vri vierzit E scnbaar ledaagse reritueel bureau kada ons geadveerd gezorgd bedrag ours of vergg, afspraak stler: jas e stoel, tas parlell vertoont migratiee goe begeleidg. Met resultaat verko niet cmerciële aard mag. anre, oords, krant uitgebewegg wereldwijd: tijdgot 19 cember 2014 contract Preshaaf gekd E pracht proct, trots, uniek vouw voet bank. stapp vroeger of lar, zitt e Nerland kr Re lev, e ho Daar hele vierzit bezit tijd, reiz e ed Dr. Schaepmanstichtg. godsdt/levsbeschouwg, voert nemd. Bij volg station, cmunicer onrlg beeldmerk e tre stapp e paar reizigers. Zij kijstapp gezet plaats tijd gebruer reiziger langs k ev huvestg uit. Aan gelijk levstijd vier twaf schk verr. eers rei- nog es nk ziger lijkt nog seds verpt z n tre ga. B nou eiglijk nieuwker, E mooie afoor. geze of passant? e essay over gro volksver- E h verr stapp kele huizg (1992) geeft Duitse ms. Zij kijk wat afwachtd schrijver Hans Enzsberger h coupé geïn vie migratie neemt stleerd hebb. E ruim eers Don Bosco, 26 mei was heugelijke dag. was origele ieën afstand smige zittn e dag veel activiit, school 60 bestaat. vol--vol -ie, veel putoegeëig de gerekd was e gro verrassg kr ours lt graag gebrut verr school eers meubilair geleverd kreeg zegt Remy. Daarna hebb Ré Verhaar Preshaaf Rob dubbel feestgevoel dus. Enzsberger verduilijkt mereizigers stappmaatman. reageerte e Mag schol bezocht ws geïnvtaribetoog hand reiz gevestig ietwat verstoord seerd. groep 3 krijg over zelf per tre. wordt e naast- of grichtg, er gevarieerd kan worn vroege ochtdur staat e overligg zitplaats vrij mak. kast. Bij kleurgroep er zelf meubellijn ze kunn per school variër, gebruers hadn hier e sm. Niet le ws kon vold worn. Rob had ws will le meubels glur laag. Met dank judodoct offer zelf dag lat bezorg. Dit wasleerlg logtiek niet mo- Eiglijk e zie- Yos Lots. gniffel. gelijk, titl vrachtwags n lig weg verha. Hgelo kunn lat verstp. k mn lijkt er gg e worn er onze schol circa 3400 leerlgsets, 140 Gelukkig Stichtg Consumt hmage Anton Geesk onstuimige zer 2010 ge zelf perio schaar bij trch hit, orkachtige storm overleg Mr overl BN-ers. Net to regv, zo extreem, Onrwijs. hem bad bijstand redactie feliciert ours GEBOREN zandzakk buit 40 wijsheid onrwijs!! Dkelwar "proct" es buit onrgaf me uit eeuwige rust har wst h e zonnige Op 31 juli a.s. viert Josefi Kihu ur moest worn gehoun. wijs houn. toekst!! Dn Yvet Albek SG Beyaert haar 40-jarig onr ze zer dacht "veiligheid zo n absurd hoog Nu vri wosdagmiddag bn Don Boscoschool onrwijs. 10 april wijsjubileum kkmers dan wetgevg geafzibare tijd z worn geofjubilea trotse ours geworn zoon Kkmertijd dus. Elijk Direct es. Kr ferd bre school ze seds Boet. En 26 augustus a.s. vt eer B net e week begonn er krijg ge kans grove breed z ontwkel 25 onrwijs!! beurt Tru Beyerck-Frers paga-onrwijs-nieuws. motoriek sponta.s. oef z k. Op 29 sepmber Mariët Op 19 april 2015 Roos gebor. lema Titus Brandsmaschool spelrwijs vl. Roos zus Ir dochr Vles basschoolleerlg ver- Streppel Experteam 25 Opdt proefschol gg letsels onrwijs. Gerda Martijn Mana redactie feliciert jubilars plicht. zes tijd t waar 50 % Telgkamp. har!! kwetsur bijna 100 % toeg. Van Op ! april 2015 Sebasti BENOEMING Duswern leerkracht maak Regts grid Kramer borst nat. spectie kt St. verblijd Per 1 r augustus 2015 Annet Yvonne Elst Dr. Schaepmanstichtg Janschool gymza kijk kst juff kele zoon Guus. Verlijsdonk boemd direcur Albert Groot Rouw Enschesestraat 6 mer leerlmarcel Hart 7551 EP Hgelo Basschool Schothorst. g do e v kunt Tel: Meert Laura Siertsema-Hilrk brek. E nascholgscursus af Fax: Hunborg Je hebt 24 mei redactie feliciert Annet har z lukk. Ton 2015 trotse geworn Baake haar boemg wst haar e collegaours gedacht waar zoon Jelt. veel succes! graag stiekem e kijk will 2 nem. Je er e ADV dag

3 trecoupé eerst nog leeg. midls er ook reizigers GMR effect Bij CAO afgel GMR e actieve rol kunn spel bij beeld krijg effect CAO. Reveranrg lev, war e ho Veel kst godsdt/levsbeschouwg, voert er was nog veel onduilijkheid beeldmerk e maatover effect tre bepa gebruer reiziger langs e regel. GMR levstijd vier twaf actieve rol kunn spel tract. lez formatie 1 dg, begrijp toepass e anr. Eleek mooie afoor. Zo GMR e ie e over gro volksver essay CvB verha niet le huizg (1992) geeft Duitse afstak GMR, le personeelsl le schol uit schrijver Hans Enzsberger eers hand vie n migratievernem. neemt verha Hans Timm nk origele ieën afstand veel duilijkheid vol--vol -ie, geschap veel pu beeldvormg ltgeweest graag gebrut betreff verduilijkt CAO. Enzsberger CAO ge slapd betoog hand documt, reiz z body krijg per tre. vroege ochtdur staat e onstuimige zer 2010 trch hit, orkachtige storm regv, zo extreem, Dkelwar zandzakk buit ur moest worn gehoun. ze zer dacht kkmers dan onrwijs. Kkmertijd dus. Elijk B net e week begonn er paga-onrwijs-nieuws. Sam srk ontwkelg Vles basschoolleerlg verplicht. zes tijd t kwetsur bijna 100 %toeg Pest le tijnvan tijd ! Dus leerkracht maak lange dacht schol. Dk borst nat.pestprotocol. spectie Pest kt verplich gymza kijk juff morne media onttrekt kele mer leerlvaak oog ours leragdo e vpak, kunt r vraagt e anre brek. E nascholgscursus af prevtief. Cmunicaties z lukk. Je hebt kundige Niels Baas, vaak treedt collega mrie gedacht waar e media graag stiekem e kijk will nem. Je er e ADV dag begstation stapt e kele reiziger e vri vierzit stler: jas e stoel, tas anre, oords, krant uitgevouw voet bank. Daar hele vierzit bezit nemd. Bij volg station stapp e paar reizigers. Zij kijk ev huvestg schk verr. eers reiziger lijkt nog seds verpt z n E h verr stapp kele ms. Zij kijk wat afwachtd h coupé geïnstleerd hebb. E ruim praktijk. daar over kunn smigewil zittn prat de will mek toegeëig gerekd dan geïnford. verr Daar personeelsgeledg mereizigers stapp reageert e GMR ietwat zelf ook nog e avond gevestig verstoord belegd wordt kele exrne e naast-skundiof goverligg zitplaats vrij mak. will offer glur leerlg gniffel. Eiglijk e zielig verha. Gelukkig Stichtg Consumt ge overleg Mr OCW over onrwerp Onrwijs. adveert Basschool Titus Brandsma "proct" es buit onr ours wijsuitgodigd houn. leerkracht e leidg ver"veiligheid zo n absurd hoog zorg onr tilcyberpest wetgevg ge Baas. Direct es. Kr Baasge slt kans vrag krijg volg grove kr gesprek motoriek spont oef k: vl. spelrwijs praat over cyberpest? OpHoe proefschol gg letsels Hoeveel onle norma? waar 50 % Wat kan m g? Hoe houn we leuk? Hij ziet ook e t vkuil: our of leerkracht negatief of Dr. Schaepmanstichtg reager er niets weet. Enschesestraat 6 Kr kunn media 7551 EP Hgelo do iemand Tel: anrs. NietFax: direct prat dar ver oorl, klacht anoniem r sprake brg e gesprek, gesprek geraakt. E ledaagse reritueel g scnbaar ook uit e anre v parlell vertoont migratiek geïnford worn over bewegg CAO.wereldwijd: tijdgot stapp lar, zitt Je merktvroeger ofbezig e tijd, reiz e ed marie ook iets gaat lev., CvBcmunicer kiest er onrlg k stapp gezet plaats tijd school reguliere vakanties uit. Aan gelijk ongewijzigd lat, zo schoolnog es nk ervarg kan worn ged ga. tre 40-urige werkweek. Dit geeft B nou eiglijk personeel directiieuwker, mogelijkheid geze sam, of passant? overleg, gevolg CAO ontkk vorm gev. GMR vdt e goe pak. Ik nk GMR rol gepakt vertag achrban kunn mak. Martijn r Braak Secretar GMR laag. Met dank judodoct Yos Lots. lijkt er gg e hmage Anton Geesk zelf perio schaar bij overl BN-ers. Net to hem bad wijsheid bijstand no blame gaf me ho. uit eeuwige rust Baas slt verr e klimaat e waar prevtief Nu vri wosdagmiddag bn kunn. toon geofresse. afzibare tijdenz worn Je ft ook niet school les wet, ferd bre seds kunt kr ler. breed z ontwkel Verr verbod z want z lema ge k. kr, zeker ze wat our worn, ze media e manier contact legg onrhoun vr, socie leefwereld. Kr dupe worn cyberpest zoek daar ook niet Yvonne r Elst zo snel hulp, herkalbert Groot Rouw n negatieve merkg over Marcel Hart rnet ss will ze es niet school. Over pestprotocol merkt Baas, Ton Baake bes beg 3

4 Sam srk ontwkelg Van hand Baas verscnt leerzaast verhelrd trecoupé nog leeg. Bij midls er Niels ook reizigers boek Sam Onle heb me nooit gereeerd begstation stapt e kele reiziger gesprek geraakt. wereld Daar kreritueel verschil zulke vorm nam e vri vierzit jonge verkn. E scnbaar ledaagse l experts, waaronr kr: gajaser naast zitt zie stler: e stoel, tas parlell vertoont krmigratiebudsman woord. Meer Onrwijsgemeschap Titus Brandswatanre, kuntoords doet, zonr uitge, krant bewegg wereldwijd: tijdgot formatie vn ma e goe ervarg controle overkt geef vouw voet kr bank. stapp vroeger of lar, zitt e Niels Baas. Onlangs e vertrouw ze meln Re lev, e ho Daar hele vierzit bezit tijd, reiz e ed ouravond Akker verzorgd. ze iets vreemds gk godsdt/levsbeschouwg, voert nemd. Bij volg station, cmunicer onrlg Citat één ours: beeldmerk e tre stapp e paar reizigers. Zij kijstapp gezet plaats tijd gebruer reiziger langs k ev huvestg uit. Aan gelijk levstijd vier twaf schk verr. eers rei- nog es nk Kongsspel 2015 Akker ziger lijkt nog seds verpt z n tre ga. B nou eiglijk nieuwker, E mooie afoor. geze of passant? plaats tuss kr groep e essay over gro volksver- E h verr stapp kele ours. hoogpunt huizg (1992) geeft Duitse ms. Zij kijk wat afwachtd dag ze kr. Ze wern schrijver Hans Enzsberger h got coupé geïngemoedigd, onr vie migratie neemt stleerd hebb. E ruimhulpou e ijs, le kr, origele ieën afstand rs, smige zittn juff srs, helaas vol--vol -ie, veel pu- moest toegeëig de gerekd ze keer ours lt graag gebrut erkn. verredstand re 0-1. Enzsberger verduilijkt mereizigers reageert e schitrstapp dag edig e betoog hand reiz gevestig ietwat verstoord prijsuitreg. Drie jongs mes per tre. wordt e of gper groep hadn enaastprachtige me vroege ochtdur staat e overligg zitplaats vrij dankzij mak. daille wacht gesleept sportieve zet. was e geslaag dag iere keer vr huwaarts. will offer glur laag. Met dank judodoct Vrijdag 24 april hebb we Koeke Ensk leerlg gniffel. Eiglijk e zie- Yos Lots. ngsspel FBK-stadion gehoulig verha. n. was e fantastche lijkt er gg e dag. zon sche uitbundig over Gelukkig Stichtg Consumt hmage Anton Geesk smmg zat2010 er veld onstuimige zer ge zelf perio schaar bij. Bij bnkst e eig getrch hit, orkachtige storm overleg Mr overl BN-ers. Net to maakt spandoek, wern kr regv, zo extreem, Onrwijs. hem bad wijsheid bijstand luidkeels toegejuicht ours. Dkelwar zandzakk buit "proct" es buit onrgaf me uit eeuwige rust volg werd warmg-up ur moest worn gehoun. wijs houn. verzorgd e paar sportieve ze zer dacht "veiligheid zo n absurd hoog Nu vri wosdagmiddag bn ours e juf tvorm. kkmers dan onrwijs. wetgevg geafzibare tijd z worn geoflied: Geronimo, werd Kkmertijd dus.luidkeels Elijkge Direct es. Kr ferd bre school seds zong tijns dans.begonn Ook lied B net e week er krijg ge kans grove breed z ontwkel Energie Kongsspel mocht paga-onrwijs-nieuws. motoriek spont oef z lema k. niet ontbrek. spelrwijs vl. Vanaf uur konn kr Vles10.00 basschoolleerlg verop proefschol gg letsels giet trijke spell klaarplicht. zes tijd t waar 50 % stonn gro veld. E hele kwetsur bijna organatie, hulp vele 100 % toeg. Van ours verliep vlekkeloos ! Dus leerkracht maak Tuss middag er e heer borst nat.stond spectie kt lijke lunch kr Yvonne r Elst Dr. Schaepmanstichtg gymza kijk klaar, juff kr smakelijk at Albert Groot Rouw Enschesestraat 6 kele mer leerltribune. lunch werd beschbaar Marcel Hart 7551 EP Hgelo g do e v kunt gesld Kongsspel. Tel: brek. E nascholgscursus af Fax: Om aftrap zuur precies lukk.vond Je hebt legdarche voetbwedstrijd e collega gedacht waar school kan worn gesld, TREIN ALS METAFOOR sam kr groep. Dan kun daar lar rugvl. 4 graag stiekem e kijk will nem. Je er e ADV dag

5 Ik b Lan Pouw werk sds twee bij Dr. Schaepman-stich Re lev, e ho tg orthedagoog. godsdt/levsbeschouwg, voert Van jongs af mijn dro beeldmerk e tre geweest leerkracht worn. gebruer reiziger langs Na beh mijn VWO levstijd vier twaf dipla, heb dan ook logcher wijs gekoz PABO. Daar kwam conclusie E mooie afoor. vak leerkracht orm waarer e essay over mijzelf gro volksverrespecer, graag huizg (1992)geeft Duitse p wil g, schrijver Hans name gaat Enzsberger begeleidg kr vie migratie neemt zorg vrag. ieën afstand tuss origele beg heb getwijfeld vol--vol -ie, veel pu Onrwijskun (Ortho)pedt graag gebrut gogiek, snel merk bij Enzsberger verduilijkt laatstgoem mijn hart lag. betoog hand reiz afgel jar heb me verr per tre. mog ontwkel gebied vroege ochtdur staat begeleidg kr e leerkracht bn basonrwijs. Met voerg Passd Onrwijs vraagt nog kn vaardigh onrwijzd onrwijsonrsund personeel. belang sluit bij cogonrwijsbod onstuimige zer 2010 nitieve socia-emotionele ontwtrch hit, orkachtige storm regv, zo extreem, dag E Dkelwar zandzakk buit ur moest worn gehoun. ze zer dacht kkmers dan onrwijs. Kkmertijd dus. Elijk B net e week begonn er paga-onrwijs-nieuws. Vles basschoolleerlg verplicht. zes tijd t kwetsur bijna 100 % toeg. Van ! Dus leerkracht maak borst nat. spectie kt gymza kijk juff kele mer leerlg do e v kunt brek. E nascholgscursus af z lukk. Mijn n Gerrit PoortJehebt mijn e collega gedacht waar leeftijd 57 b 32 zeer graag stiekem e kijk will nem. Je er e ADV dag Sam srk ontwkelg trecoupé eerst nog leeg. Bij begstation stapt e kele reiziger e vri vierzit stler: jas e stoel, tas anre, oords, krant uitgevouw voet bank. Daar hele vierzit bezit nemd. Bij volg station stapp e paar reizigers. Zij kijk ev huvestg schk verr. eers reiziger lijkt nog seds verpt z n wst beh. Ook kpelg midls er ook reizigers tuss onrwijs zorg kan gesprek geraakt. getid worn. E scnbaar ledaagse reritueel Ik ho orthedagoog kwa parlell vertoont migratieliit onrwijs leerlbewegg wereldwijd: tijdgot gzorg verber vroegstapp vroeger of, zitt e tijdig problem lar signer tijd, reiz e ed zorg e ju begeleidg, onrlg cmunicer kr. stapp gezet plaats tijd dagelijkse praktijk bekt uit. Aan gelijk veel schol b nog es nk gesprek leerkracht, IB ers tre ga. directies onrwijsbeft B nou eiglijktieuwker, kr duilijk krijg geze passant? h zo bod/of begeleidg E h verr stapp kele passd mogelijk mak. Maar ms. Zij kijk wat afwachtd ook groepsbesprekg, ontw h coupé geïnkelgsperspectiev, werkgroep, stleerd E ruim rn overleg, onrzoek gesprekkelg hebb. kd, ook past bij smige zittn k ours behor mijn mogelijkh leerkracht toegeëig de gerekdtustak. prettig e school. ze afsmmg verr am kan do nog drie orthos ge wat kd nodig mereizigers pedagog e t anre ge watstapp reageert e gevestig ms uit verschill dci school kanietwat biverstoord esstieel. wordt e naastgples. We hebb e thousiast Dit stand k of overleg overligg zitplaats vrij mak. gedrev am h we ours kd zelf, waar(vraaggestuurd) schol onrbij hanlgsgerich diagnostiek sung kunn bi zij nodig hanlgsgericht werk hebb. Waarbij kd l tij onrwijs uitgangspunt. will offer glur laag. Met dank judodoct ctra staat! Daarbij vd belang leerlg gniffel. Eiglijk e zie- Yos Lots. zorg e goe g lig verha. Lan Pouw lijn; uit schoolse tract lijkt er gg e basschool lar Gelukkig Stichtg Consumt hmage Anton Geesk tgezet onrwijs. Hier vt nog ge zelf perio schaar bij overleg Mr overl BN-ers. Net to uit lev Poort Onrwijs. Gerrit hem bad wijsheid bijstand "proct" es buit onrgaf me uit eeuwige rust gelukkig getrouwd Thea zij og over schoolple wijs houn. werkzaam ZGT afd OK. Ik heb kijk wosdagmiddag ple er nog netsbn bij "veiligheid zo n absurd hoog Nu of vri 2 kr, Marco 25 Johnny 31. ligt. Bn ev former bij wetgevg geafzibare tijd z worn geofverr 3 lieve klekr e locatieleir of er school nog bijzonrh Direct es. Kr ferd bre seds super lieve schoondochr.. Daarna koffiekamer krijg ge kans grove breed z ontwkel Mijn hobby s vio reportages daar boel start. motoriek spont oef z lema k. Colmak monr lega Mark koffie gezet, spelrwijs vl. Brand Tw, elekker Op proefschol gg letselsstuk dus ook theepot klaarzett, wanl vd ook heerlijk, e vaatwasser leegh. Al snel waar 50 % gesprek heel veel gezelligk collega s bn nog heid. ev e praat onr got Ik b werkzaam e driet e bak koffie, zoemer gaat af, Mdag donrdag schol. no time iere z n werkyvonne r Elst Dr. Schaepmanstichtg Borgh. Dsdag vrijdag plek. leuke mijn werk Albert Groot Rouw Enschesestraat 6 Schothorst, wosdag veel contact hebt ours. Ss Marcel Hart 7551 EP Hgelo OBS Beyaert. ( 1996 begonn dan nodig e lurd Tel: conciërge bij Borgh) oor gev ze ms ook Fax: Op mdag beg bij Borgh, Ton ev achr e k koffie zett. Baake bij verlat auto roll Je ziet gewoon ze fijn vn. 5

6 Meest verlat ze koffiekamer TREIN ALSe METAFOOR lach. contact kr gedig. Ss heb hulp es nodig bij e klus will ze graag help. En natuurlijk wet ze ook heel wie baas school Re lev, eles ho Gerrit, want weet kan ook godsdt/levsbeschouwg, voert les mak. (ze gedacht g e tre beeldmerk groep 3.) Daarna weet gebruer reiziger langs Gerrit ook eiglijk niet les. Ook levstijd vier worn twaf geplakt er e pler wet ze vn, want dan zit er ook e koek. Leer E mooie lema afoor. BHV cursus. e essay over gro volksverhuizg (1992) geeft Duitse Naast vele kieerwerk schrijver Hans Enzsberger dagelijkse huhoulijke tak vieb migratie neemt school bezig schilrwerk origele ieën afstand zaamh bn school. Op vol--vol -ie, t ruims veel puborgh hebb e e lt graag gebrut anre functie hebb gekreg Enzsberger verduilijkt Ook toe e knapbeurt. betoog leerkracht hand reiz leuk onrper tre.bij lerlei activiit. Verr sun vroege ochtdur staat eook contact onrhoun lerlei firma s regelmatig school werkzaamh. Op dsdag eiglijk zelf verha, koers gaat dan richtg Schothorst. Anre col- Sam srk ontwkelg lega s anre ours verh. trecoupé eerst nog leeg. Bij zet, Maar lema zelf begstation stapt e kele onrwijs gev reiziger En e vrimij vierzit kr. conctler: jas service egev stoel, tas ërge e goe oords, spitsuur krant uitgeanre, collega s. Vaak vouw voet bank. school veel activiit. Dan rond Daar hele vierzit bezit e blad koffie of thee nemd. Bij volg station ms. stapp e paar reizigers. Zij kijop wosdag richtg Beyaert. k ev huvestg Daar doe onrhoud schk verr. eers tu bnplaats b reiziger lijkt nog seds z n ook beschbaar verpt anre werk zaamh. Zo k dan paar wek g, wat er midls er ook reizigers lema nog gebeur! gesprek geraakt. Zo vermeld b 1996 begone scnbaar ledaagse n conciërge had reritueel a ge parlell vertoont migratieie wat werkzaamh hielbewegg wereldwijd: tijdgot n leerkracht. midls stapp of lar, respect zitt e weet vroeger anrs, heb tijd, reiz e ed ze ms. Ik b tijns, cmunicer onrlg schrijv verha gebeld stapp gezet plaats tijd e armmeldg e locatie, uit. Aan gelijk gelukkig was er niets hand. nog es nk E persoon e bedrijf was verget tre ga. arm uit schakel. B nou eiglijk nieuwker, Me e rond gel of geze of passant? les nog heel buitkant. basonrwijs specia onre verr Ook kele wijsh recht. Heelstapp wat anrs! Ook nog snel e praat gemaakt ms. Zij kijk afwachtd e school zeer wat gemotiveer overbur school, h coupé geïnleerkracht les uit kast h belangrijk ook contact stleerd moge hebb. kr E ruim zo hebb bewoners rond smige zittn vd lijk onrwijs. mooie er school. Die hebb ss wat fo toegeëig de gerekd ze kr e anre er ergs iets sneuvelt. Ook leuk verr manier bard worn dan e er toch nog e paar kr mereizigers stapp reageert basschool. Heel consequt e veel spel ple e leuke gevestig ietwat gevoel geduld toch everstoord heel warm vakantie toews. En ook zeg wordt e of g kr toe.naastdie warm zie vakantie zit er, overligg zitplaats vrij mak. ook basschol, t rug mijn klee vrids net ev iets anrs. school. Dit verha schrijf meivakantie. Gek goeg nk, wat Gerrit Poort will offer glur laag. Met dank judodoct school snel geg. Conciërge Borgh leerlg gniffel. Eiglijk e zie- Yos Lots. Wat er veel gebeurd nog e Schothorst. lig verha. lijkt er gg e Gelukkig Stichtg Consumt hmage vier Anton Geesk Naar e anre belevg schooltijd vakantie onstuimige zer 2010 ge zelf perio schaar bij trch hit, orkachtige storm overleg Mr overl BN-ers. Net to regv, zo extreem, Bij nastrev geluk succes Onrwijs. hem bad wijsheid bijstand Dkelwar zandzakk niet vor garanr.buit Om "proct" es buit onrgaf me uit eeuwige rust ur moest worn gelukkig levgehoun. wijs houn. ze nodig danzer werk le.dacht onze ge"veiligheid zo n absurd hoog Nu vri wosdagmiddag bn kkmers dan onrwijs. vg wordt nadruk vaak gelegd wetgevg geafzibare tijd z worn geofkkmertijd dus.zelfstandigheid Elijk persoonlijke vrijheid, Direct es. Kr ferd bre school seds B net e week begonn er eig verantwoorlijkheid. Mr krijg ge kans grove breed z ontwkel paga-onrwijs-nieuws. dacht er afhankelijkheid motoriek spont oef z lema k. ms, zwaks, kwetsbaarspelrwijs vl. Vles basschoolleerlg verh onvolkh. Daartoe Op proefschol gg letsels zes tijd t plicht. geluk niet regser. Geluk zit waar 50 % kwetsur bijnafheel klee dg, zgt Herman 100%e toeg. Van Geluk kers lieds. zit ! Dus leerkracht maak wijze waar lev borst spectieook kt ge treedtnat. vaardt, strev e bere situatie ook ons gevoels gelukzigheid Yvonne Elst ook afschaduwg gymza kijk ongeluk, juff e Dr. geconfronerd wordt wilschaepmanstichtg veranrg. geeft, r Albert Enschesestraat 6 keleezaamheid mer leerlpijn, verdriet, verlies. Filosofe Joke Herms zegt Groot watrouw mogelijkheid Marcel Hart 7551 EP Hgelo g do e v kunt Wanneer ze standighehaar boek: toekst verschol houdt. Met Tel: brek. Enascholgscursus n bevdt verlang af e Kairos; E bevlogheid anre woorn: wat nog niet kan Fax: situatie z gelijkertijd lukk. Je hebt bere ook e tijd vervul mt k. Daarbij baseert zij e collega gedacht verlang veranrg waar ( ) e klok zonr wijzers, Duitse filosoof theoloog Ernst Bloch graag stiekem e kijk will 6 nem. Je er e ADV dag

7 gericht niet bepedagogch plaats econch trecoupé eerst nog leeg. Bij midls er ook vestigg e best situatie bewust, waarbij reizigers pedagogiek begstation stapt e kele reiziger gesprek geraakt. beoogt, e wordgsproces, ho kostbaar uitgangse dag uit lev tijns e vri E scnbaar ledaagse reritueel name vierzit ugd punt geldt. stler: e stoel, tas Vaak parlell vertoont migratie grondjas k. lijkt klas nog anre, oords, krant uitge- bewegg wereldwijd: tijdgot vl, ook kr leervouw voet bank. stapp rak vroeger lar, zitt e Hoe kan e doct of voer kracht of situaties verzeild Re lev, e ho Daar hele vierzit bezit tijd, reiz e ed krijg? hier mak hebb: toetsgsgodsdt/levsbeschouwg, voert Bloch nemd. volg station, cmunicer onrlg wijst Bij er ho lks criria volgsysm sponta beeldmerk e tre stapp e paar reizigers. Zij kijstapp gezet plaats tijd nieuw geleerd worn. niit samlev -ler gebruer reiziger langs k ev huvestg uit. Aan gelijk Zonr ho g we bij verdrukkg brg. levstijd vier twaf schk verr. nog kan es nk e fundamel aspect eers ms-rei- Daar ons zervakantie zigerzonr lijkt nog seds verptwe ons z n tre ga.do nem. ho, ho ontkn afstand Bze nou eiglijk grondbest. perio nieuwker, lourg E mooie afoor. geze of passant? Volgs Joke Herms weegt brgt we hernieuw e essay over gro volksver- macht E h stapp kele verr, toets, veranrg staat huizg (1992) geeft Duitse ms afwachtd cijfers. veelzijkijk zwaarwat onrms, ons hernem, anr schrijver Hans Enzsberger h coupé geïn( ). Blochs nk er wijs vraagt gwicht. Al spirer daar kwiit vie bewust migratie neemt stleerd hebb. Eslechts ruimmidl lev nieuw kunn ontkk. uit ms mak ze cagorieën origele ieën afstand ook smige. zittn wordgsproces. Zo beschrijft ge doel Gerrit Klaass, vol--vol -ie, veel pu- Ons toegeëig de rol voers doct. onrwijs gerekd di lt graag gebrut verr onrwijs volgs hem zo richt ontwkelg e tiitsbegeleir Enzsberger verduilijkt mereizigers stapp reageert e betoog hand reiz gevestig ietwat verstoord Dr. Schaepmanstichtg... wieofwas Schaepman? per tre. wordt e naastg vroege ochtdur staat e overligg zitplaats vrij mak. gemidld. Op 15 augustus gestr amdoctor 167 werd Utrecht priesr bachtsman, zo weig verdi Wat 1920 bestuurrs gewijd o Mgr. Schaep lange werkdag maak katholieke Mulo Hgelo bezield will offer glur laag. Met er dank judodoct man. E lar vertrok armkas pas kwam hebb niet kiez e leerlg gniffel. Eiglijk e zieyos Lots. eeuwige stad Re, waar theolo kr kunn vo. Voor heilignaam, zo gewoonlijk, lig verha. gie filosofie stuer. kr had hart Schaepman. redactie er Krarbeid ggvond e julijkt plaats. bullet gedach gevat Gelukkig Stichtg Consumt hmage Anton Geesk afschuijk streed er, lozer onstuimige 100-jarig 2010 ge zelf perio schaar katholieke volksel e hogerbij best orkachtige Dr. Schaepmanstichtrch hit, storm overleg Mr overl BN-ers. Net to er plan brg. Daar moest tg igezo regelmaat bl regv, extreem,rug Onrwijs. hem bad wijsheid bijstand katholieke schol k, ev k cnia. Daarbij buit kt Dkelwar zandzakk "proct" es buit onrgaf me uit eeuwige rust bare staatskas n ook orworn wanneergehoun. bestuur ur moest wijs houn. worn gesubsierd. Dat basschol naam heb ze zer ze dacht "veiligheid zo n absurd hoog Nu wosdagmiddag bn kon vri bes politiek b overg. kkmers dan onrwijs. wetgevg geafzibare tijd z worn geofg lid 2e kamer. Aanze keer st we stilelijk bij persoon Kkmertijd dus. Direct es. Kr ferd werd bre seds kelijk school ged Doctor Herman Schaepman. 144 B net e week begonn er krijg ge kans grove breed z ontwkel priesr was. Maar daaruit paga-onrwijs-nieuws. gebor zoon katho strijd geleverd emanmotoriek spont oef z lema k. lieke burgesr Tubberg. cipatie katholiek spelrwijs vl. Hij gg basschoolleerlg lagere school, vere Vles Op proefschol gg letsels name onrwijs. fanbaar had.op plicht. karakr zes tijd school t ciële gelijksllg, waar waar 50 % kreeg regelmatig anti katholieke kwetsur bijna gevocht, er veel lar gek. (anti verh hor. Lar 100 paapse) % toeg. Van Hij proveer theologie Zijn leuze Credo Pugno (Ik geloof, hebbdus gezegd, daar maak ! leerkracht doctorstil daar werd strijd) staat gebeild mige schoolstrijd begonn. Na lagere borst nat. spectie kt vel DOKTOR goemd. Hij Mavo Paul Krugerstraat. school bezocht Latijnse school Yvonne r Elst Dr. Schaepmanstichtg gymza kijk juff auur verschill gedichen wat betreft 1920 bestuur Olnza. Albert Groot Rouw Enschesestraat 6 kele mer leerlt kritche beschouwg. tortijd Marcel Hart e ju naam 7551 EP Hgelo jonge Herman vervolg g do e v kunt Tel: jongs af stond bekd gekoz schoolperio semarieaf brek. E nascholgscursus begadigd overtuigd raar. Fax: Kuilburg. Hij begon e achr z lukk. Je hebt (bron: Hij werd getroff achrton BaakeW. r Pas, Herman stand zettgsvermog e collega gedacht waar Schaepman) stand katholiek volksel bracht snel e bov graag hem stiekem e kijk will 7 nem. Je er e ADV dag Sam srk ontwkelg

8 Re lev, e ho godsdt/levsbeschouwg, voert beeldmerk e tre gebruer reiziger langs levstijd vier twaf E mooie afoor. e essay over gro volksverhuizg (1992) geeft Duitse schrijver Hans Enzsberger vie migratie neemt origele ieën afstand vol--vol -ie, veel pult graag gebrut Enzsberger verduilijkt betoog hand reiz per tre. vroege ochtdur staat e Wordt u e bo of blijft u e eel? Bij zo n til e artel e rnetsi moeilijk verleidg st verr g. Rond r Mol uiraard onstuimige zer 2010 bedoelg boek prot. trch hit, orkachtige storm Natuurlijk wil iere uitgroei regv, zo extreem, e bo bewonrd worn Dkelwar buit schoonheid zandzakk zer. ur worn gehoun. staat moest ook houdg we ze zer dacht hebb t gekkmers dan onrwijs. vg. Maar, slt, er Kkmertijd dus. Elijk ju DNA hebb. B netdi week er DNA gev begonn afkortg : paga-onrwijs-nieuws. Dro (worls): svig geworld zwaar trotser. Aan Vlesligt basschoolleerlg bas vraag: Wie b? verplicht. zes tijd t bas lev, kwetsur Hoe bijnawil zoektocht tiit. toeg. Van % ms lar herner ! leerkracht maak Netwerk (StamDus conxt): stabiel borst nat. spectie kt gezond groei. Wat kan gymza kijk? staat ctra wat heb juff kele mer leerlbi vaardigh cpeg do eereer v kunt tties? En conxt brek. E nascholgscursus af niet ergs ber worn. z lukk. Je hebt Teamwerk vertrouw lijk me e collega gedacht waar waarn echt netwerk. graag stiekem e kijk will nem. Je er e ADV dag Sam srk ontwkelg bikst trecoupé eerst oud-mewerkers nog leeg. Bij midls er ook reizigers begstation stapt e kele reiziger e vri vierzit stler: jas e stoel, tas anre, oords, krant uitgevouw voet bank. Daar hele vierzit bezit nemd. Bij volg station stapp e paar reizigers. Zij kijk ev huvestg schk verr. eers reiziger lijkt nog seds verpt z n gesprek geraakt. E scnbaar ledaagse reritueel parlell vertoont migratiebewegg wereldwijd: tijdgot stapp vroeger of lar, zitt e tijd, reiz e ed, cmunicer onrlg stapp gezet plaats tijd uit. Aan gelijk nog es nk tre ga. B nou eiglijk nieuwker, geze of passant? E h verr stapp kele ms. Zij kijk wat afwachtd 2h oud-mewerkers coupé geïn- Schaepmanstichtg e Op mei hadn stleerd hebb. E ruim gezellige bikst, keer restaurant Paradijs Ensche. E ou smige zittn fabrieksh getoverd afvmari. middag werd gelurd toegeëig de gerekd verhverlsr Marga Nagga verhkra. verr mereizigers stapp reageert e gevestig ietwattbare verstoord Acties (vrucht): resulta redactie wordt e naastof t gezond lev. Je vraagtg af overligg vrij mak. Wat wil?.zitplaats Welke ambities Dit laats Schaepwerk geef e bijdrage maatschappij? Wat mijn ie dag, week of md? will offer glur En wil verr manier zo leerlg gniffel. Eiglijk e zietijd heb ged? Zo eel lig verha. kans had e vruchtbare Gelukkig Stichtg Consumt ge overleg Mr Onrwijs. "proct" es buit onrwijs houn. "veiligheid zo n absurd hoog b zoek. er dan toch e wetgevg gekle dor e uit kt wordt niet Direct es. Kr bewonrd, eerr verwijrd. krijg ge kans grove elk gev pass zo motoriek spont oef anr bezig bt zelf spelrwijs vl. brandt. Op proefschol gg letsels waar 50 % manbullet school. st hebb digita ontg. verscng was vier laag. Met dank judodoct keer per niet vlak Yos Lots. e vakantie. Mr hectiek lezer dus dacht lijkt er gg e bullet?! hmage Anton Geesk zelf perio schaar bij overl BN-ers. Net to hem bad wijsheid bijstand gaf me uit eeuwige rust Nu vri wosdagmiddag bn afzibare tijd z worn geofferd bre school seds breed z ontwkel redactie wst iere e z lema k. goe vakantie toe veel ontspanng. K ge-zon-d rug. Uitgever Dr. Schaepmanstichtg Dr. Schaepmanstichtg Enschesestraat 6 Enschesestraat EP Hgelo 7551 EP Hgelo Tel Tel: Fax Fax: Yvonne r Elst Yvonne r Elst Albert Groot Rouw Albert Groot Rouw Marcel Hart Marcel Hart

Veldrit. 22 november Eerde

Veldrit. 22 november Eerde J an v an Col l e ctie Toel & Partners Direct zicht Rabo Fanciële Check onle. Veldrit beeld huidige toekomstige fanciële zak verberpunt. Kijk rabobank.nl/fancielecheck Sam srker. Dat ie coöperatief bankier.

Nadere informatie

nieuwe subaru Outback: geweldenaar op wielen

nieuwe subaru Outback: geweldenaar op wielen Deale ernieuws Audio si gn EDITIE ENSCHEDE ALLES OP HET GEBIED VAN MOBILITEIT EDITIE 107 VOLGENDE EDITIE 2 APRIL succes 19 Ingrediënt volop wezig lanceert 19 Suzuki Swift Style & kortg Alto Celebration

Nadere informatie

Leren Re-integreren. prof.dr. P.W.C. Koning

Leren Re-integreren. prof.dr. P.W.C. Koning Ler Re-grer pr.dr. P.W.C. Kong Re uitgesprok bij vraardg ambt bijzonr hoogleraar Arbeidsmarkt sociale zekerheid wege Stichtg Instituut GAK bij Faculit r Econche Wschapp Bedrijfskun Vrije Universiit Amsrdam

Nadere informatie

Veranderkunde in zeven vragen

Veranderkunde in zeven vragen VERANDEREN Hans Vmaak Vanrkun zev vrag J.G. Vmaak partn Twynstra Gud Managemt Consultants leidt knctrum 'Vanrkun'. 1. H.E. Wrapp, Good manags don t make policy cions, Harvard Busess Review, sepmboctob

Nadere informatie

ouran Weekblad, voor het eiland l:jrk. -2e J_8a_rg~8_n~g._ G 10_,_M_E_I_l_91_3_. \Joor de Jeugd. \7erzegeld met den Heiligen Geest.

ouran Weekblad, voor het eiland l:jrk. -2e J_8a_rg~8_n~g._ G 10_,_M_E_I_l_91_3_. \Joor de Jeugd. \7erzegeld met den Heiligen Geest. _No 7_0 -- T,_E_R_D_A G 10_,_M_E l_91_3_, e i ouran Weekblad, voor eiland l:jrk Dit blad verschijnt s Zaterdags Pri d d v per ne maan 85 cts, franco per post 40 cts, bij vooruitbetalg E abonnemt voor Buitland

Nadere informatie

Grip op projecten. Projectmanagement, het vak van de toekomst

Grip op projecten. Projectmanagement, het vak van de toekomst Grip Projectmanagemt, vak toekomst Missie: Capgemi Acamy stelt zich t doel om organisaties te professionaliser managemt oog managers, programmamanagers, mewerkers, drachtgevers anre betrokk organisatie.

Nadere informatie

Zondag voor de eerste keer Wereldlichtjesdag Bussum. werkers van het woonzorgcentrum verhuizen naar een nieuw

Zondag voor de eerste keer Wereldlichtjesdag Bussum. werkers van het woonzorgcentrum verhuizen naar een nieuw De krant www.bussumsnieuws.nl Wosdag 4 cember 2013 600 BStarters USSUMS IEUWS in HuizeN Patria Jan Zegering Hadrs stt na 32 jaar als raadslid Laat IJs maar beginn 3 11 BUSSUM - Woonzorgctrum Patria aan

Nadere informatie

Samenvatting ING Klantenraad Particulier maart 2014

Samenvatting ING Klantenraad Particulier maart 2014 Samvatting Klantraad Particulier maart 2014 Op 10, 11 17 maart vond r reeks bijekst plaats Klantraad Particulier. Het thema was Veilig Bankier. E onrwerp dat door onze klant op Facebook is verkoz tot belangrijk

Nadere informatie

de AANSLAG! Een Meervoudige Kijk op de Fiscaliteit Hertoghs Ga voor Goud! aan het woord Niet-Fiscalisten Kantoorinterview Fiscale Bedrijvendag 2010

de AANSLAG! Een Meervoudige Kijk op de Fiscaliteit Hertoghs Ga voor Goud! aan het woord Niet-Fiscalisten Kantoorinterview Fiscale Bedrijvendag 2010 Een uitgave van Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse-Taxateur Nr 2 2009/2010 Een Meervoudige Kijk op Fiscaliteit Fiscale Bedrijvendag 2010 Ga voor Goud! Niet-Fiscalisten aan het woord Kantoorinterview

Nadere informatie

len zesjarig meisje opnaiichly

len zesjarig meisje opnaiichly Prijs per nummer. voor België ts ctiem, voor n Vreem 5 ctiem Telefoon üed. 247 -» Adm, SM4 Wosdas: 4 cember ll^>? REDACTIE hoogpoori, 29, GEHT Ongeekdo briev ror» l niet goieh. Beriehn over werkstaldnj

Nadere informatie

Met jeep Jeanne naar Japan

Met jeep Jeanne naar Japan Zaterdag 2 en zondag 3 juli 2011 Weekblad over en voor werk, met beste jobaanbiedingen www.jobat.be INTERIM Vraag naar buitenlanrs stijgt blz. 4 JOBSTUDENTEN 1 op 10 werkt in het zwart blz. 9 ANSEEL &

Nadere informatie

Inzicht INCEST. Hélène Havinga. Incestinzicht.nl

Inzicht INCEST. Hélène Havinga. Incestinzicht.nl Inzicht IN INCEST Hélène Havinga Incestinzicht.nl 2 Waarom dit blad? Van mijn vijfde tot mijn twaalfde ben ik misbruikt door mijn oudste broer. Na 30 jaar durfde ik daarover te praten. Op heel veel vragen

Nadere informatie

Aan de slag als Leiding! Wat je weten moet om als leiding aan de slag te gaan bij Scouting

Aan de slag als Leiding! Wat je weten moet om als leiding aan de slag te gaan bij Scouting Aan slag als Leiding! Wat je wet moet om als leiding aan slag te gaan bij Scouting Er wacht je e fantastische uitdaging! Je gaat aan slag als leiding bij Scouting. Misschi is Scouting helemaal nieuw voor

Nadere informatie

Wijkkrant ZWOLLE-ZUID AGENDA. Lekker eten bij de Keuken van Zuid. www.wvzwollezuid.nl. Ceintuurbaan 3. Laat uw auto wassen.

Wijkkrant ZWOLLE-ZUID AGENDA. Lekker eten bij de Keuken van Zuid. www.wvzwollezuid.nl. Ceintuurbaan 3. Laat uw auto wassen. Jaargang 32 - Nummer 2 - Maart 2012 Wijkkrant Volg ons nu ook via Twitter! @WijkkrantZZuid w i j k e n v e r e n i g i n g ZWOLLE-ZUID hanzeland, schellerbroek, schelle, schellerhoek, geren, schellerlann,

Nadere informatie

de AANSLAG! The Show Must Go On! Mazars De fiscale bijdrage aan een betere toekomst Kantoorinterview Ministerie van Financiën Starters interview

de AANSLAG! The Show Must Go On! Mazars De fiscale bijdrage aan een betere toekomst Kantoorinterview Ministerie van Financiën Starters interview Een uitgave van Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse-Taxateur Nr 1 2009/2010 The Show Must Go On! Kantoorinterview Ministerie van Financiën Starters interview KPMG Meijburg & Co De fiscale bijdrage

Nadere informatie

Frank. Met alleen ratio doe je het bosman. leven tekort. Nieuwe column: alumna in India. Cloud: waar gaat het heen met onze data?

Frank. Met alleen ratio doe je het bosman. leven tekort. Nieuwe column: alumna in India. Cloud: waar gaat het heen met onze data? Alumnimagazine Tilburg University 03 11 Frank Met all ratio doe je bosman lev tekort Nieuwe column: alumna in India Cloud: waar gaat h met onze data? Terug in tijd: oprichting Plato 22 Frank Bosman column

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl

nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl in dit nummer 4 Hoe is het nu met... Bram 7 DeeDee laat Ties lachen 10 Je wilde niet stoppen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12. Arbeid en zorg. 2 x 4 beleid voor iedereen?

Nieuwsbrief 12. Arbeid en zorg. 2 x 4 beleid voor iedereen? Nieuwsbrief 12 Arbeid en zorg 2 3 4 5 6 8 Voor u ligt de laatste editie van de nieuwsbrief van Dona Daria van het jaar 2008. Het thema is dit keer "Arbeid en zorg". Hoe combineren Rotterdammers arbeid

Nadere informatie

S&V Reflector. Eindelijk een lange termijn beleggingsbeleid. Eindelijk een lange termijn beleggingsbeleid. Een risicomanagement discussie

S&V Reflector. Eindelijk een lange termijn beleggingsbeleid. Eindelijk een lange termijn beleggingsbeleid. Een risicomanagement discussie S&V Reflector Di Hoera! E psio nieuw FTK hun Hoera! langl E nieuw swaps FTK verk? Einlijk beleggingsbeleid Einlijk beleggingsbeleid E risicomanagemt discussie Juni November 2011 2013 November 2013 Opmerking

Nadere informatie

Kinderen en posttraumatische dystrofie

Kinderen en posttraumatische dystrofie Kinderen en posttraumatische dystrofie Dit boekje is tot stand gekomen met de medewerking van Sander Keppel, mevr. W. Hagenbeek, prof. dr. W. Kuis, fysiotherapeute mevr. E. de Bont, mevr. J. Stor-Luijmes

Nadere informatie

Brandweer Marknesse zoekt collega s

Brandweer Marknesse zoekt collega s D O R P S K R A N T M A R K N E S S E SLUIS4 e 3j ea aj ra ga ar ng g a n g n u mn mu em r m7 e r 1 w o ew nos ed na sg d2a 8 g N6 Os Ve pe tme mb be er r 2 0 0 67 Nico Boer benoemd tot erelid SVM Brandweer

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Kinderrechtencommissariaat. Wat is een gedragsstoornis? Wat is het voor mij? Wie stelt wat vast? Wat helpt wel en niet? Het kind achter het label.

Kinderrechtencommissariaat. Wat is een gedragsstoornis? Wat is het voor mij? Wie stelt wat vast? Wat helpt wel en niet? Het kind achter het label. Kinderrechtencommissariaat Wat is een gedragsstoornis? Wat is het voor mij? Wie stelt wat vast? Wat helpt wel en niet? Het kind achter het label. 1 Inhoud Wat is een gedragsstoornis? 9 WIE IS DE GEDRAGSGESTOORDE?

Nadere informatie

De Campingvizier is zo langzamerhand een bekend fenomeen geworden. de maandelijkse Producttest,

De Campingvizier is zo langzamerhand een bekend fenomeen geworden. de maandelijkse Producttest, De krant kamperd nerland Alles over kamper, recreër leuke activiteit bij u in buurt! Interview met B Cramer. Als vrid me camping staan, dan ga ik graag e pilsje bij ze drink Jaargang 5 - nummer 49, april

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

Onze Nieuwe Toekomst vzw. Werken. op de gewone arbeidsmarkt. ONTmoetingsdagen Werk aan de Winkel

Onze Nieuwe Toekomst vzw. Werken. op de gewone arbeidsmarkt. ONTmoetingsdagen Werk aan de Winkel Onze Nieuwe Toekomst vzw Werken op de gewone arbeidsmarkt ONTmoetingsdagen Werk aan de Winkel Onze Nieuwe Toekomst vzw is een beweging van, voor en door mensen met een verstandelijke beperking. We willen

Nadere informatie

OM STIL VAN TE EEN ZWARTBOEK OVER INTIMIDATIE, MACHTSMISBRUIK EN FALENDE (BEGE)LEIDING. Bij het Pauw Bedrijf IJsselstein/Nieuwegein

OM STIL VAN TE EEN ZWARTBOEK OVER INTIMIDATIE, MACHTSMISBRUIK EN FALENDE (BEGE)LEIDING. Bij het Pauw Bedrijf IJsselstein/Nieuwegein OM STIL VAN TE WORDEN EEN ZWARTBOEK OVER INTIMIDATIE, MACHTSMISBRUIK EN FALENDE (BEGE)LEIDING. Bij het Pauw Bedrijf IJsselstein/Nieuwegein Het meest fout is het minachtende en het intimiderende gedrag

Nadere informatie

Alsnog op weg naar werk

Alsnog op weg naar werk Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches Uitgave gemeente Hoorn 1 2 Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches 4 Inhoud Op weg naar werk 6 Bircan Kaplan: Alles draait om communicatie

Nadere informatie

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015 In stijl DE DALTONSISTERS Stralen op de Koningin Wilhelminaschool LEIDERSCHAPSTIJLEN Open-deur-beleid heeft geen zin als je zelf gesloten blijft DOOR HET OOG VAN EEN OUDER

Nadere informatie