net werk Vanuit deze structuur beheersen we de risico's' acute zorg in twente en oost-achterhoek Op congres in Londen Oefening zet BHV MST op scherp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "net werk Vanuit deze structuur beheersen we de risico's' acute zorg in twente en oost-achterhoek Op congres in Londen Oefening zet BHV MST op scherp"

Transcriptie

1 acute zorg in twente en oost-achterhoek Beloefening start van een reeks oefeningen in PREpare-project net werk Vanuit deze structuur beheersen we de risico's' Bert Bartelink en Wilco Kleine van SKB Winterswijk zijn voorbereid Op congres in Londen Oefening zet BHV MST op scherp WOAZ: Van wetenschap naar praktijk juli 2015

2 Investeren in elkaar De scheidslijn tussen een feest en een drama is soms maar enkele seconden dun. In Twente zagen we het gebeuren toen op een zonnige najaarsdag in 2014 in Haaksbergen een monstertruck het publiek in reed. Drie doden en 28 gewonden was het slachtofferbeeld. Exclusief de gevoelens van verdriet en angst die bij heel veel mensen nog dagelijks aanwezig zijn. De evaluaties zijn geweest, het onderzoeksrapport ligt op de mat en de burgemeester zit thuis. Evenementenveiligheid is nu een hot item in overheidsland. Meer aandacht voor de vergunningverlening en de voorschriften en daar hebben we in de witte kolom ook mee te maken. De GHOR, ambulancedienst en GGD werken al jaren samen om evenementen goed voor te bereiden. Vaak met tekort aan voorbereidingstijd als de vergunning pas op het laatste moment wordt afgegeven. De aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om de termijnen van vergunningverlening beter te bewaken is ons daarom uit het hart gegrepen! De geneeskundige hulpverlening tijdens het ongeval met de monstertruck krijgt alom veel lof. Er was snel overzicht over de situatie, veel omstanders waaronder huisartsen en verpleegkundigen hielpen mee en binnen anderhalf uur waren de ernstig gewonde slachtoffers vervoerd naar ziekenhuizen. Hulde! En er viel ook nog wat te leren! Bij grote incidenten komt de hele keten in actie en het gaat dan om goed samenspel 112 journaal Opening nieuwe Spoedpost Op 28 mei vond de officiële opening van de nieuwe Spoedpost in Winterswijk plaats. Tussen en uur werden de genodigden ontvangen, waarna diverse sprekers het woord voerden. Hierna volgde de officiële openingshandeling. Onder toeziend oog van enkele ambulanceverpleegkundigen werden de puzzelstukken HAP en SEH in elkaar geschoven en vervolgens onthulde burgemeester Thijs van Beem (gemeente Winterswijk) het bord Spoedpost boven de nieuwe entree. Daarmee is het samengaan van de Huisartsenpost Even voorstellen Sinds februari heeft Sabine van der Veen bij Veiligheidsregio Twente/ GHOR de OTO-taken overgenomen. 2 3 tussen meldkamer, ambulances, ziekenhuizen, huisartsen en huisartsenposten, GHOR, andere hulpdiensten Vooral informatie-uitwisseling tussen de diensten was een veel gehoord thema in de evaluatiegesprekken. Lastig, want iedereen is druk met zijn eigen klus en veel tijd om te overleggen is er dan niet. Noodzakelijk, want het vereist fijnmazig samenspel tussen vele organisaties: waar zijn bedden vrij, welke specialismen zijn nodig voor specifiek letsel, hoeveel slachtoffers zijn er nog te verwachten, hoeveel ambulances zijn nog nodig, hoe lang duurt het voor ze er zijn, waar is de opvanglocatie voor lichtgewonden, wie kan de ongeruste verwanten informeren over de namen van slachtoffers... Informatiesystemen kunnen helpen om informatie te delen, maar dat is niet het enige. Het is mensenwerk om er voor te zorgen dat de keten echt sluitend is. In elkaars huid kruipen, begrijpen wat de ander nodig heeft, nadenken en anticiperen op dingen die gaan komen, snappen wie jouw informatie nodig heeft. Het vraagt voortdurend inspanning om elkaars organisatie te kennen, naar elkaar te luisteren en met elkaar oefenen. Investeren in elkaar, niet alleen bij rampen, maar elke dag. Ron Poot Hoofd bureau GHOR Twente Oost-Achterhoek en de Spoedeisende Hulpafdeling van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) een feit. De Spoedpost is na een ingrijpende verbouwing dit voorjaar opgeleverd. Sinds medio maart is de huisartsenpost hier gevestigd. n Welke zorg kiest u? Uit eerder onderzoek is gebleken dat patiënten met verdenking op een acuut coronair syndroom contact hebben met diverse zorgverleners voordat ze worden opgenomen in het ziekenhuis. Het is niet bekend waarom patiënten contact opnemen met een bepaalde zorgverlener. Anne Marit Kroes, Esmé Ouwerkerk en Hetty Kuipers, bachelorstudenten Gezondheidswetenschappen aan Universiteit Twente, doen onderzoek naar waarom patiënten kiezen om contact op te nemen met een specifieke zorgverlener en welke factoren van invloed zijn op dit proces. Op deze wijze hopen zij informatie te krijgen om het zorgproces rondom acuut coronair syndroom verder in beeld te brengen. n Toenemende overlevingskansen met MTC Ambulance Oost en RAV IJsselland gaan gebruik maken van mechanische thoraxcompressie (MTC). Sabine van der Veen neemt sinds februari de OTO-taken over. Fred van Eenennaam, medisch manager Ambulance Oost: Door gebruik te maken van MTC zal de continuïteit van de hartmassage en daarmee ook de kwaliteit van de reanimaties en dus de overlevingskansen voor de patiënten toenemen. Een van de belangrijkste redenen voor ons om dit besluit te nemen. Nu moeten we alleen nog bepalen welk device we gaan gebruiken. In mei 2015 zijn alle medewerkers uitgenodigd voor een presentatie van twee mogelijke devices. Een kerngroep binnen Ambulance Oost en RAV IJsselland heeft een advies uitgebracht aan het managementteam, dat binnenkort een besluit zal nemen. Al vanaf 2006 zijn landelijk onderzoeken uitgevoerd om de voor- en nadelen van MTC in kaart te brengen. De Nederlandse Reanimatie Raad geeft in haar rapport van november 2014 aan dat Nederlandse ambulancediensten een substantiële bijdrage hebben geleverd aan de onderzoeken. n Het rapport (advies, conclusies) van de NRR is te lezen op de website van de NRR: Na een eerste periode van kennismaken en inlezen is Sabine onder andere druk met de voorbereidingen van twee geneeskundige combinatieoefeningen die in september en oktober georganiseerd worden door GHOR Twente en ketenpartners in samenwerking met Heracles en FC Twente. Andere speerpunten op de oefenkalender zijn de crisisteamoefeningen die GHOR, met behulp van eenmalige ROAZ-financiering, biedt aan zestien zorginstellingen in Twente. Daarnaast zijn afspraken gemaakt te willen investeren in samenwerking met onze Duitse buren, ook hier vindt een vertaling naar OTO-activiteiten plaats. Met veel collega s van de GHOR-partners heeft Sabine inmiddels kennisgemaakt, maar natuurlijk nog niet met iedereen! Sabine komt graag in contact, bel of mail gerust naar tel of n Verpleegkundigen op cursus In het voorjaar van 2015 zijn door Acute Zorg Euregio wederom traumatrainingen georganiseerd. Op 20 januari, 21 en 23 april en 9 en 18 juni hebben 61 kandidaten vanuit de regio s Zwolle en Twente en Oost-Achterhoek de Regionale Trauma Training (RTT) gevolgd in Zwolle en Enschede. RTT is een bijscholing in de traumatologie voor verpleegkundigen op de SEH-afdelingen. Aan het eind van deze trainingsdag wordt een examen afgelegd. Op 20 t/m 22 april heeft in Enschede de scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen plaatsgevonden. De cursisten van deze scholing worden meegenomen in een real life casus van een multitraumapatiënt. Aan het eind van de cursus komt de patiënt zelf aan het woord; hoe heeft hij het ongeval en de behandeling daarna beleefd en (hoe) heeft het hem veranderd? n Beloefening met de Meldekopf De Algemeen Commandant geneeskundige zorg en zijn evenknie uit Münster, de Meldekopf, hebben aan de hand van twee kleine scenario s een beloefening gehouden. Hierin is beoefend hoe de bijstand zou verlopen, wat we als bijstand van elkaar kunnen verwachten en welke tijd dit in beslag zou nemen. Uit deze korte oefening is gebleken dat de twee functionarissen elkaar makkelijk wisten te vinden en dat er voldoende capaciteit geleverd kon worden voor de bijstand. De beloefening was de start van een reeks oefeningen die een vervolg krijgen in het PREpare-project van de Bureau Acute Zorg Euregio. n 112 NETWERK juli NETWERK JULI 2015

3 OVER DE GRENS OVER DE GRENS Elke dag een beetje beter voor de patiënt Zorg verlenen 'in partnership with patients' centraal tijdens internationaal congres Door Annemarie Smidt, Geen Blad voor de Mond Ralph de Wit, medisch manager bij Acute Zorg Euregio, en Gerard Berendschot, staffunctionaris beleid & kwaliteit bij RAV IJsselland, bezochten in april 2015 de twintigste editie van het International Forum on Quality & Safety in Healthcare in Londen. Dit grootschalige congres biedt veel interactie en voorbeelden die inspireren om de zorg nog beter en veiliger te maken. Interessante websites Een website over publicaties van medisch wetenschappelijk onderzoek. Around half of all clinical trials have not been published; some trials have not even been registered. If action is not taken urgently, information on what was done and what was found in trials could be lost forever, leading to bad treatment decisions, missed opportunities for good medicine, and trials being repeated unnecessarily. H 4 5 et ontmoeten van collega s en experts van over de hele wereld en kennisnemen van de nieuwste uitdagingen op het gebied van kwaliteit, kosten en patiëntenparticipatie staat tijdens het congres centraal. Ralph: Tijdens het congres wordt een heel scala aan presentaties, workshops en lezingen gegeven. De inhoud reikt van social networking tot hele fundamentele onderzoeken over kwaliteit van zorg. Een belangrijke boodschap die daarnaast centraal stond, is dat we zorg verlenen in partnership with patients. De expertise wat betreft medische behandeling ligt natuurlijk bij de professionals. Maar patiënten vinden het zo vanzelfsprekend dat dit goed geregeld is, dat zij daarnaast iets heel anders kunnen verstaan onder goede of prettige zorg. s Ochtends de krant kunnen lezen of gebruik kunnen maken van een maaltijdservice zijn aspecten die het verblijf in het ziekenhuis een stuk aangenamer kunnen maken. Als professionals moeten wij ons realiseren dat ook dat kan bijdragen aan de genezing en het herstel van een patiënt. Eyeopener Ook zaken als prestatie-indicatoren en verbetertrajecten kwamen in Londen aan bod. Het vierdaagse programma bood de deelnemers een divers programma, met volop mogelijkheden tot interactie. Voor Ralph was de opzet van het congres een eyeopener. Meestal als ik naar een medisch congres ga, draait het om kennisoverdracht over een specifiek thema. Dit congres bood in veel bredere zin een vorm van informatieoverdracht over kwaliteit en veiligheid. Bij de workshops die ik heb bezocht lag de focus op manier waarop je als individu verandering teweeg kunt brengen binnen je eigen organisatie. Daarnaast heb ik tijdens de zogenaamde postersessies twee posters gepresenteerd. De ene poster is ontwikkeld door MST en Acute Zorg Euregio en betrof het introduceren van een Veilig Incidenten Melden (VIM) systeem. Hierbij wordt over grenzen van acute zorg partners heen een systeem opgezet om incidenten te melden. De andere poster is door Acute Zorg Euregio ontwikkeld om de medische noodzaak van grensoverschrijdende acute zorg in kaart te brengen, evenals de obstakels dit proces met zich meebrengt. Impact 'Wat me persoonlijk het meest heeft geraakt, is het verhaal van een vrouw die bij de bomaanslag op de metro in Londen in 2005 haar beide benen verloor. Met behulp van protheses heeft zij opnieuw leren lopen en in 2012 heeft ze met het Britse volleybalteam deelgenomen aan de Paralympische Spelen. Zij wilde met haar verhaal de medische professionals bedanken voor alle zorg die zij ontvangen heeft. Ik vond het een inspirerend verhaal, omdat wij als professionals vaak maar een fragment uit de behandeling van een patiënt zien. We realiseren ons vaak niet wat de impact is van wat wij doen op het hele leven van mensen. Maar iedere kleine handeling heeft invloed op de uiteindelijke kwaliteit van leven van een patiënt. What matters to you? Ook Gerard Berendschot was aanwezig bij het congres met een afvaardiging van Ambulancezorg Nederland, bestaande uit kwaliteitsmanagers van verschillende ambulancediensten. Gerard is tevens voorzitter van de landelijke kennisgroep Kwaliteit. Mijn belangrijkste drijfveer om naar Londen te gaan was om inspiratie op te doen. En dat is goed gelukt. Net als Ralph aangeeft stond de patiënt tijdens het congres steeds centraal. In de dagelijkse werkzaamheden ben je vaak druk met je eigen organisatie en werkzaamheden, maar soms is het goed om een stap terug te doen en weer duidelijk te krijgen waarom en voor wie je die werkzaamheden eigenlijk doet. Ook ik vond de lezingen van patiënten hoe zij de zorg hebben ervaren erg inspirerend. Dus niet what s the matter with you?, maar what matters to you?. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik het medisch dossier van een patiënt. Dit dossier is op dit moment eigenlijk van de artsen en de ambulancediensten. Maar eigenlijk zou je de kanteling willen krijgen dat het dossier van de patiënt is, waarbij de patiënt toegang geeft aan artsen of ambulancediensten als dat nodig is. Dat is hele andere invalshoek en dat zet mij als Een initiatief om de 20 grootste farmaceuten te ranken op bijdrage aan toegankelijkheid tot medicatie, ook voor arme landen. The International Forum on Quality & Safety in Healthcare is an annual gathering of professionals in quality improvement and patient safety. The forum connected over healthcare leaders and practitioners worldwide and provided a setting for them to meet, learn, share local knowledge and recognise accomplishments in improving quality and safety for patients and communities across the world. professional weer aan het denken. Ook inzichten van professionals uit andere delen van de wereld zijn interessant. Zo had ik me ingeschreven voor een sessie waarbij professionals uit verschillende landen in een gondel een parcours over een kabelbaan aflegden. Ik heb gesproken met professionals uit onder andere Singapore, Noorwegen en Argentinië. Dan komt er toch een bepaalde energie vrij als je met elkaar praat over verschillen, maar vooral over raakvlakken. De belangrijkste overeenkomst is dat alle professionals het iedere dag een beetje beter willen doen op hun eigen vakgebied, voor de patiënt. n

4 over de grens patientenzorg Risicocommunicatie over lands- en regiogrenzen heen Partners leren elkaars werkwijze kennen Door Linda Hanstede, GHOR Twente Ambulancehulpverleners geven zelf tips aan burgers De mensen van de ambulance Door Nadiene Toby, Ambulancezorg Nederland, en Kitty Muntenaar, Ambulance Oost H Hulpverlening over de landsgrenzen heen valt of staat bij goede communicatie tussen de hulpverleners aan beide zijden van de grens. Wanneer elke seconde telt is het zelfs van levensbelang. Bijvoorbeeld tijdens grote ongevallen en rampen, waarbij patiënten vervoerd worden naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Dit kan ook over de landsgrens. et project PREpare dat Bureau 6 7 Acute Zorg Euregio dit jaar start, ( ) wordt het publiek op Bij zorgverlening Bij zorgverlening heeft als doel het verminderen van de barrièrewerking van de grens voor grensoverschrijdende acute zorgverle ning en voorbereidende rampen be strijding in de Euregio. In het project is het organiseren van de grensoverschrijdende risicocommunicatie een van de hoofdthema s. De Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR Twente), onderdeel van Veiligheidsregio Twente, is kartrekker van dit deelproject. In het project wordt samengewerkt met GHOR regio s uit IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en de Duitse buurregio s Kreis Borken en Landkreis Grafschaft Bentheim. Grensoverschrijdende risicocommunicatie gaat niet alleen over communicatie bij rampen en grote ongevallen, maar ook over communicatie tussen de diensten bij reguliere zorg. Dit is namelijk de basis voor de hulpverlening tijdens rampen en incidenten. SIS Een van de onderwerpen die vooral aandacht krijgt, is de uitwisseling van slachtofferinformatie over de landsgrens. In Nederland is sinds 2014 de landelijke Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in werking. SIS moet er voor zorgen dat bij rampen met vele gewonden, ongeruste familieleden een telefoonnummer kunnen bellen om informatie over hun verwanten te krijgen. GHOR Twente heeft afspraken met ziekenhuizen in de regio om informatie over slachtoffers en betrokkenen te kunnen delen in SIS. Met Duitse ziekenhuizen bestaan dergelijke afspraken over het uitwisselen van slachtofferinformatie nog niet. Echter tijdens rampen en incidenten kunnen eventuele slachtoffers ook vervoerd worden over de grens naar ziekenhuizen in Duitsland. Hoe zorgen wij nu dat ook in deze situatie de informatie over slachtoffers gedeeld wordt met elkaar? Vele partners Bij grensoverschrijdende risicocommunicatie zijn vele partners betrokken. Ziekenhuizen, ambulancediensten, meld kamers, Rettungs diensten en Leitstelle (meldkamer in Duitsland), Veiligheidsregio s, Katastrophenschutz. Door de vele samenwerkingspartners is het belangrijk om niet alleen elkaar, maar ook elkaars werkwijze te kennen. Wat is de wijze van communiceren? Hoe lopen de communicatie- en informatie stromen? Ook zijn tools en hulpmiddelen van belang om snel informatie te vinden en te kunnen delen tijdens rampen en incidenten. Hiervoor worden in het PREpare-project verschillende hulpmiddelen zoals apps en informatiemateriaal ontwikkeld. Het afstemmen van de werkwijze met elkaar en de juiste informatiemiddelen ontwikkelen, moet het samenwerken over de grens en de communicatie zowel regionaal als landelijk verbeteren. n T In april van dit jaar heeft in 112 Netwerk een artikel gestaan over de publiekscampagne De mensen van de ambulance. Een campagne die er op gericht is mensen te informeren over de ambulancezorg. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat burgers vaak niet precies weten wat ze wel of niet van ambulancehulpverleners kunnen verwachten. ijdens de meerjaren campagne allerlei manieren geïnformeerd over ambulancezorg bijvoorbeeld via media, folders in wachtkamers van ziekenhuizen, huisartsen en huisartsenposten, via het weblog Het echte werk, de website filmpjes waarin ambulancehulpverleners zelf tips geven aan het publiek, Facebook en #dmvda. Als je 112 belt Een voorbeeld uit een van de informatiebronnen, de folder Informatie over 112 en de meldkamer ambulancezorg : De verpleegkundigen van de meldkamer ambulancezorg geven aan dat burgers geen idee hebben waar ze terecht komen wanneer ze 112 bellen en wat ze mogen verwachten. Wie in Nederland met een mobiele telefoon 112 belt, krijgt eerst de landelijke meldkamer aan de lijn. Belt u met een vast telefoontoestel, dan komt u direct binnen in de meldkamer in uw regio. In beide gevallen vraagt de centralist in welke plaats hulp nodig is en wélke hulp: politie, brandweer of ambulancezorg. Waar bent u? Wat is er aan de hand? Daarna wordt u meteen doorverbonden met de meldkamercentralist ambulancezorg in uw regio. Dat is In het verkeer In het verkeer In het verkeer ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// De campagne bestaat uit drie hoofdthema s. iemand meteen verpleegkundige achtergrond. De zorgverlening begint nu direct. In de folder wordt verder op dit onderwerp ingegaan en op de website vindt u een YouTube-filmpje over dit onderwerp. Landelijke cijfers Jaarlijks wordt een sectorrapport uitgegeven onder de naam Ambulances inzicht. Een hand vol facts & figures uit de ambulancezorg: 744 ambulances ritten spoed en levensgevaar (A1) spoed, geen levensgevaar A2) planbare ambulancezorg (B) (bron: Ambulances in-zicht 2013) Als je 112 belt Als je 112 belt Als je 112 belt Bij zorgverlening In de rol van centralist Stuur je wel of geen ambulance op pad als er een melding binnenkomt op de meldkamer? Voor die afweging staan spelers van de online game Ambulance Control zelf. Ze zitten op de stoel van een meldkamercentralist, nemen 112 meldingen aan en moeten door de juiste vragen te stellen erachter komen of een melding de inzet van een ambulance rechtvaardigt. De spelers leren dat het aantal inzetbare ambulances niet oneindig is en dat ambulancezorg levens redt door verstandig om te gaan met de beschikbare capaciteit. Deze gave ambulancegame is voor iedereen met een personal computer te spelen via n

5 COVERINTERVIEW COVERINTERVIEW Eén plan voor iedere crisis Succesvolle invoering integrale crisisorganisatie SKB Winterswijk Kwaliteitskeurmerk In februari 2015 ontving het SKB voor de derde achtereenvolgende keer het kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Instituut voor de Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Het ziekenhuis voldoet aan meer dan 95% aan de NIAZ-normen en is daarmee tevens benoemd tot best practice zieken huis, waarbij complimenten werden gemaakt voor de aanpak van integraal risicomanagement. Hiermee bewijst het SKB dat de zorg voor cliënten continu verbetert, veiliger wordt gemaakt en wordt geborgd. Door Annemarie Smidt, Geen Blad voor de Mond In 2013 heeft Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk het integrale project Kwaliteitsborging Zorgtechnologie afgerond. Dit project, gericht op het beheersen van risico s in de toepassing van medische apparatuur, kende een integrale risico benadering. Bert Bartelink (links) en Wilco Kleine (rechts) zijn trots op de behaalde resultaten tot nu toe binnen SKB Winterswijk. Deze benadering was het startpunt voor een zieken- 8 huisbrede aanpak Integraal Risicomanagement. 9 W ilco Kleine is programmamanager integraal risicomanagement en startte de nieuwe aanpak in Hij vertelt: Ons doel is om met hulp van de hele organisatie risico s over de volle breedte van ons ziekenhuis in kaart te brengen. Op basis daarvan bepalen we centraal waar verbetertrajecten worden ingezet, door werkgroepen met mensen uit de praktijk. We willen niet van bovenaf bepalen hoe het beter moet, maar verpleegkundigen, ondersteuners, medisch specialisten, teammanagers en technici moeten samen bepalen hoe de risico s het beste kunnen worden beheerst. Zij zijn per slot van rekening écht deskundig. Op basis van die gedachte hebben we ook gekeken hoe we alle disciplines kunnen integreren in één crisisplan, vertelt Bert Bartelink, zorggroepmanager bij SKB. Het resultaat is een raamwerk dat we op alle calamiteiten kunnen toepassen, van problemen met interne technische voorzieningen tot aan externe rampen. Ook hierin zoeken we de combinatie van centraal kaders bewaken en decentraal de inhoud bepalen. Wilco is tevens lid van het managementteam (MT), waardoor crisismanagement stevig is verankerd op managementniveau. Wilco: Voor de crisisorganisatie hebben we een centraal stuurpunt ingericht: de ziekenhuiscommissie zorgcontinuïteit met Agnes Eikema, coördinator Veiligheid als belangrijke aanvoerder. In deze commissie hebben naast Bert en ikzelf alle partijen zitting die iets met crisisorganisatie te maken hebben, zoals een SEH arts, het hoofd BHV, het hoofd facilitair bedrijf et cetera. Om duidelijk te maken dat de zorgafdelingen in the lead zijn, is Bert voorzitter van de commissie. We bepalen samen de kaders van de crisisorganisatie binnen SKB. En hoe de kaders vervolgens op afdelingsniveau worden ingevuld? Dat is aan de afdelingen zelf, want zij weten welke handelingen er in geval van nood op de afdeling moeten worden uitgevoerd. Sturen op bijzonderheden Een interne calamiteit kent vele gezichten, zoals stroomuitval, netwerkuitval of een brand. Voor elk van deze crises bestond in SKB al een plan van aanpak, maar wel allemaal nét iets anders. Wilco: Dat maakte dat medewerkers We stellen alleen vast dat er op iedere afdeling een plan moet komen voor elk scenario, en dat plan moet aansluiten op de centrale structuur' in geval van stroomuitval moesten nadenken welke vorm van crisisorganisatie daarvoor was afgesproken. Nu werken we vanuit één raamwerk. Bij een crisis komt een OTAZ (Operationeel Team Acute Zorg) samen en dat team bepaalt of de calamiteit zo groot is dat er ook een CBT (Crisis beleidsteam) geformeerd moet worden. Iedere afdeling heeft daarnaast een coördinator die naar een calamiteitenbak gaat, een centraal punt op de afdeling waar alle materialen liggen die op dat moment nodig zijn en waar wordt bekeken welk protocol in werking moet worden gesteld. Bert: Het OTAZ bewaakt de integraliteit en kan besluiten nemen die voor de continuïteit van ons primaire proces essentieel zijn. Zo kunnen we snel prioriteiten stellen en sturen op de bijzondere elementen van de crisis. Onlangs hebben we een nieuwe computerruimte in gebruik genomen en daarvoor moest het netwerk tijdelijk onderbroken worden. Dat is een risico dat beheerst moet worden. Vanuit onze vaste crisisorganisatie hebben we dat proces begeleidt en dat is prima verlopen. Het bewijs dat we in onze opzet geslaagd zijn. Tegelijkertijd was het een mooie oefening voor alle betrokkenen. De rest van 2015 staat in het teken van het verder uitrollen van de structuur, waarbij wordt nagedacht over een systeem om te borgen dat alle medewerkers zijn aangesloten op de basisafspraken binnen de crisisorganisatie. Er is dus nog genoeg te doen, maar trots op het resultaat tot nu toe zijn de heren zeker. Bert: Over de hele linie zijn in twee jaar tijd grote stappen gemaakt. Maar we blijven doorontwikkelen, goed nadenken over de juiste stappen en daar de juiste mensen bij betrekken. n

6 ketenpartners ketenpartners Oefening Besmettingen zet BHV MST op scherp Medewerkers realistisch getraind onder begeleiding van brandweer Door Bram Zwiers, MST, en Heidi Plas, GHOR Twente Dag, spreek ik met de BHV? Er komt een ambulance naar het ziekenhuis die een besmet slachtoffer bij zich heeft! De melding vanaf de SEH van Medisch Spectrum Twente (MST) zet de Bedrijfshulpverlening (BHV) direct op scherp. D e belangrijkste oorzaak hiervoor is het spanningsveld dat bestaat tussen veilig ontsmetten en het starten van de medische behandeling van de patiënt in kwestie. Meerdere malen per jaar krijgt de BHV van MST meldingen van situaties waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Naast besmette patiënten die binnenkomen heeft MST chemische en radiologische stoffen in huis die grotere of kleinere incidenten kunnen veroorzaken. De BHV van MST heeft in de bestrijding van deze incidenten altijd een hoofdrol. Zij zijn op het gebied van het handelen in situaties met gevaarlijke stoffen en besmettingen op dezelfde wijze opgeleid als de brandweer. Het is dan ook van groot belang dat de BHV goed geoefend blijft om in deze situaties direct te handelen Leermomenten In drie realistische oefeningen op het Geneeskundig Trainingscentrum Zuidkamp, onderdeel van Twente Safety Campus, wordt onder begeleiding van instructeurs van de brandweer geoefend. Doel van de oefeningen is om in situaties met gevaarlijke stoffen veilig en effectief te handelen. Hierbij geven het oefenen op de samenwerking bin Onder begeleiding van instructeurs van de brandweer wordt er geoefend. Een scenario waarbij aanwezige patiënten onwel en buiten bewustzijn raken door een lekkende jerrycan met ammoniak. nen de BHV als ook de samenwerking met disciplines van binnen en buiten het ziekenhuis, mooie leermomenten. Wat te doen? In twee avonden is geoefend met drie kleine scenario s om de puntjes weer op de i te zetten. In het eerste scenario raakte een interne stralingsbron los bij een patiënt die met radioactiviteit behandeld werd. Voor de BHV gaan dan vragen spelen als: hoeveel straling meet je? Welke gevaren zijn er? Wat te doen met de patiënt? Het tweede scenario richtte zich op een patiënt die werd binnengebracht door de ambulance na een bedrijfsongeval bij Urenco. Bij deze patiënt was het onduidelijk met welke stof hij in aanraking was gekomen. Het dilemma wat dan speelt is aan de ene kant de vraag moet de patiënt eerst ontsmet worden? Aan de andere kant heeft de BHV te maken met de SEH-arts, die zo spoedig mogelijk de behandeling in wil zetten, aangezien de patiënt behoorlijk gewond was. Hoe wordt er dan gehandeld? Situatie verkennen In het laatste scenario dat is beoefend stond een schilder centraal die was gevallen en een wond aan de onderarm had. Hiervoor ging hij naar de huisartsenpost. Echter, de schilder had een jerrycan met ammoniak bij zich die was gaan lekken. Alle aanwezige patiënten op de huisartsenpost raakten onwel en buiten bewustzijn. Gevolg was dat de deelnemers aan de oefening in chemiepakken de situatie moesten verkennen om te bepalen welke stof dit veroorzaakt had en dus ook welk gevaar een ieder liep. Het gevaar schuilde in dit scenario vooral in het feit dat de huisartsenpost geïntegreerd is in MST, waardoor de besmetting zich zou kunnen verplaatsen naar de SEH van het ziekenhuis. Nuttig Door te oefenen in een realistische omgeving, met verschillende scenario s aangeleverd door Brandweer Twente, hebben de BHV-ers echt het gevoel een volgend incident in het ziekenhuis nog beter aan te kunnen. Het waren zeer nuttige oefeningen onder realistische omstandigheden, werd aan het eind door de deelnemers geconcludeerd. n

7 innovatie Nieuw opleidingsconcept voor ambulancediensten Ambulance Oost en RAV IJsselland innoveren met mobiel opleidingsvoertuig Door Andrea Bergs, RAV IJsselland, en Kitty Muntenaar, Ambulance Oost Door afdeling Marketing, Communicatie & Sales, MST patientenzorg Een gastvrij ontvangst voor patiënten in het nieuwe MST Vernieuwen, veranderen, verbeteren en verrassen! V Tijdens een reguliere dienst vaardigheden oefenen op elke standplaats en onder begeleiding van een instructeur? Dat kan binnenkort met het nieuwe en voor de ambulancesector unieke opleidingsconcept SMART van Ambulance Oost en RAV IJsselland. nadere uitwerking van het simulatieonderwijs, het opleidings concept SMART. Dat staat voor Simulated Mobile Ambulance Resource Training. Een mobiel opleidingsvoertuig dat de ambulanceteams op alle standplaatsen opzoekt. Daarbij is altijd een allround instructeur aanwezig die samen met de professionals invulling geeft aan het programma. De leervraag van de individuele professionals is daarbij leidend. Een training op maat dus! Ondersteunt door high tech mogelijkheden voor feedback en zelfreflectie. Privacy en veiligheid zijn vanzelfsprekend gegaran deerd. Het leren en verbeteren staat centraal! MST bereidt zich voor op de verhuizing naar het nieuwe gebouw aan het Koningsplein in hartje Enschede. Bezoekers en medewerkers zien er naar uit. In twee dagen (vrijdag 8 en zaterdag 9 januari 2016) gaan alle poliklinieken, operatiekamers, patiënten, medewerkers, de Huisartsenpost en de acute afdelingen, zoals SEH, over. an kleine verkeersongelukken tot levensbedreigende situaties. Ambulanceteams 12 spelen een cruciale rol in de eerstelijnszorg. Om onder grote druk anaf dat moment zijn de SEH en hoogwaardige zorg te kunnen verlenen, Breed trainingsaanbod hierop een aanvulling. In deze vorm van V de Huisartsenpost directe buren 13 is periodieke scholing onmisbaar. Hoewel In het nascholingscurriculum wordt ge onderwijs wordt ook meer aandacht be en gaan ze samenwerken onder de ambulance diensten druk en hectisch werkt met een aantal principes. Het steed aan de non-technical skills zoals noemer Spoedpost. De Spoedpost krijgt kunnen verlopen, zijn er ook rustige belangrijkste is dat de professional communicatie, samenwerking en het effect een eigen ingang en parkeerplaats, aan dagen waarop het wachten is op een verantwoordelijk is voor de eigen bekwaamheid. hiervan op de patiënt veiligheid. De de Beltstraat. Via de hoofdingang aan melding. Naast de centraal geplande opleidingsactiviteiten Leren en verbeteren staat multi functionele bus beschikt over alle het Koningsplein kun je de Spoedpost was er de wens om centraal en wordt zo goed en gericht benodigde faciliteiten om een breed dus niet binnenkomen. Een nieuwe deze tijd op alle standplaatsen te gebruiken mogelijk op maat ondersteund en gefa trainingsaanbod te kunnen verzorgen. naam én een ingang aan de zijkant voor training. Alleen ontbrak op die ciliteerd door de organisatie. Deze heeft van het gebouw, dat zijn vernieuwin standplaatsen en op die momenten een vanzelfsprekend ook een verantwoordelijkheid Coaching on the job gen waar patiënten en bezoekers aan instructeur om mee te kijken en feedback voor de aantoonbare kwaliteit Van simulatiepoppen, fantomen en moeten wennen en waar wij ze op te geven. En dat is nu juist waar de van de zorginstelling. Het onder wijs curriculum video interactie tot coaching on the moeten voorbereiden, vertelt Mariska ambulanceteams behoefte aan hebben. binnen de ambulancediensten job. Want het kan natuurlijk voorko de Groot, programmadirecteur Bouwen is gebaseerd op een blended leeromgeving. men dat er tijdens de SMART-training aan Beter. Training op maat Naast e-learning is er onder een melding binnenkomt en het ambumen Een speciaal daarvoor opgericht projectteam andere een persoonlijke reflectiedag, lanceteam uit moet rukken. De instrucselland van Ambulance Oost en RAV IJs vaardigheidstraining en scenariotraiteur gaat dan gewoon mee, ob serveert is aan de slag gegaan met een ning. Het simulatieonderwijs SMART is en koppelt achteraf feedback terug. n Mariska de Groot, programmadirecteur Bouwen aan Beter van MST. SMART SIMULATION MOBILE AMBULANCE RESOURCE TRAINING SMART SIMULATION MOBILE AMBULANCE RESOURCE TRAINING Verbeterziekenhuis De nieuwe Spoedpost is niet de enige verandering die de patiënt zal ervaren. Zo n mooi nieuw gebouw vraagt ook om nieuwe werkwijzen, daar is bij het ontwerpen al over nagedacht, aldus Mariska. Patiënten liggen steeds korter in het ziekenhuis. Dat betekent dat er in het nieuwe ziekenhuis minder bedden komen. Maar wel meer dagbehandelingsfaciliteiten, meer ruimte voor spreekuren en aan de andere kant ook meer ruimte voor intensieve zorg. Bijvoorbeeld door de uitbreiding van het aantal Intensive Care bedden. Bij alle vernieuwingen proberen we het mogelijk te maken dat de patiënt meer dan nu de regie kan houden over zijn leven. Privacy en roomservice Een van de vernieuwingen zijn de eenpersoonskamers op de verpleegafdelingen. Bij opname krijgt iedere patiënt een tablet, waarop ze kunnen internetten en televisie kijken. Ze bestellen er ook hun eten mee. Dat kan op ieder moment van de dag en er is ruime keuze uit lekkere maaltijden. Op de verpleegafdeling zijn roomservice-medewerkers, die patiënten service bieden tijdens het verblijf. Mariska vervolgt: Voor de relatief korte tijd dat patiënten hier liggen, wil je het verblijf zo aangenaam moge lijk maken. Patiënten en bezoekers zijn onze gasten. Op een eenpersoonskamer hebben ze privacy en rust. Op de Acute Opname Afdeling (AOA), die naast de SEH komt, was het juist niet wenselijk om alleen eenpersoonskamers te hebben. De patiënten liggen hier maximaal 48 uur en worden continu geobserveerd. Ons nieuwe gebouw gaat ons helpen onze zorg en dienstverlening nóg beter tot zijn recht te laten komen. We bereiden ons gedegen voor, zodat we vanaf begin 2016 klaar zijn om onze patiënten en bezoekers te ontvangen! n

8 ACHTERGROND Van wetenschap naar praktijk Het volgende magazine van WOAZ wil bijdragen aan verspreiden onderzoeksresultaten Door Rolf Egberink, Acute Zorg Euregio Met meer dan tien lopende onderzoeken binnen de regio dit jaar kunnen we vaststellen dat er een goed klimaat is voor acute zorg onderzoek. Anderhalf jaar na de oprichting kijkt de commissie WOAZ Euregio dan ook met een tevreden blik terug, maar vooral vooruit: hoe gaan we die kennis naar de praktijk brengen? net werk verschijnt in oktober 2015 Colofon O nderzoek is de basis voor kwalitatief hoogstaande zorg en beleid, maar wanneer resultaten niet in de praktijk terechtkomen heeft de patiënt er geen profijt van. De commissie Wetenschappelijk Onderzoek Acute Zorg (WOAZ) Euregio vindt het daarom belangrijk een bijdrage te leveren aan het verspreiden en beschikbaar maken van onderzoeksresultaten om de zorg voor patiënten met een acute zorgvraag te verbeteren. Dat doet de commissie al door regelmatig in 112 Netwerk en op de website van Acute Zorg Euregio nieuwsitems te plaatsen over onderzoeksprojecten, maar in de toekomst wil de WOAZ op een nog meer gestructureerde manier resultaten terug koppelen naar de praktijk. 112 Netwerk is een uitgave van Bureau Acute Zorg Euregio, Ambulance Oost en GHOR Twente. Dit magazine verschijnt vier keer per jaar en bericht over ontwikkelingen rondom acute zorg in Twente en Arie van Vugt. Overzicht onderzoeksprojecten online Een eerste stap heeft de commissie inmiddels gezet door op de WOAZpagina binnen de website van Acute Zorg Euregio (www.acutezorgeuregio.nl ) een overzicht te publiceren van de lopende onderzoeksprojecten van Naast een korte beschrijving van de onderzoeken bevat het overzicht ook de betrokken ketenpartners en contactgegevens van de onderzoekers. Op deze manier hoopt de commissie dat beter inzichtelijk is wat er aan acute zorg onderzoek in de regio al gedaan wordt en dat men elkaar weet te vinden op inhoudelijke thema s. Binnenkort verschijnt er ook een overzicht op de website met alle producten en publi Suparto Bambang Oetomo. Leden WOAZ v.l.n.r. Harald van Loon, Rolf Egberink, Carine caties die de afgelopen jaren zijn voortgekomen uit onderzoek in de Euregio. Geert Hengstman. Doggen en Nancy ter Bogt. Afwezig: Arie van Vugt, Suparto Bambang Oetomo en Geert Hengstman. Verspreiden resultaten Om het verspreiden van de resultaten structureel onderdeel te laten zijn van een onderzoeksproject zou de WOAZ graag zien dat hierover aan het begin al goede afspraken worden gemaakt. In de WOAZ-bijeenkomst van 15 juni is een concept richtlijn besproken die hiervoor handvatten biedt. Hiermee hoopt de WOAZ dat binnen een redelijke termijn na afronding van een onderzoek de resultaten beschikbaar komen voor de betrokken ketenpartners en daarmee voor de zorg voor patiënten in onze regio. Rolf Egberink, beleidsmedewerker/ onderzoeker bij Acute Zorg Euregio: Natuurlijk is een publicatie in een internationaal tijdschrift nastrevenswaardig, maar we kijken naar mogelijkheden om dit geen vertraging te laten zijn voor verspreiding van de resultaten naar de praktijk. Toepassing in de praktijk Het verspreiden en beschikbaar maken van onderzoeksresultaten is één, maar de vergaarde kennis moet daarna wel worden opgepikt en toegepast in de praktijk. Dit betekent dat in veel gevallen wetenschappelijke resultaten vertaald zullen moeten worden om aan te sluiten bij professionals of beleids makers. De commissie denkt hierbij ook aan toegankelijke manieren om resultaten weer te geven, zoals factsheets of infographics. De WOAZ ziet hiervoor een belangrijke taak weggelegd bij het bureau Acute Zorg Euregio en de leden van de expertgroepen. Door onder zoeksresultaten in te bedden in opleidingen, protocollen en richtlijnen en in regionaal beleid komen zij ten goede aan hen waarvoor ze bedoeld zijn: de patiënt. n Kom meedoen: refereren Acute Zorg Een laagdrempelige manier om wetenschap en praktijk bij elkaar te brengen is de maandelijkse refereerbijeenkomst voor onderzoekers, studenten, SEH-artsen, verpleegkundig specialisten ambulancezorg en beleidsmedewerkers in de acute zorg. Eén van de deelnemers bespreekt een onderzoeksartikel en de overige deelnemers kijken samen kritisch naar onder meer methodologische aspecten, resultaten en implicaties voor de praktijk. Ben je geïnteresseerd in of betrokken bij onderzoek binnen de acute zorg? Kom dan gerust een keer meedoen! Meer info: refereren-acute-zorg. Oost-Achterhoek. Jaargang 2015, editie juli Redactie Kitty Muntenaar Marja Nijkrake Cees Schenkeveld Irma Huiskes Annemarie Smidt Coverfotografie René Koele Bladformule, vormgeving, eindredactie en drukwerk GEEN BLAD VOORDE MOND MAKERS VAN MAGAZINES Geen Blad voor de Mond B.V. Lasondersingel BR Enschede tel geenbladvoordemond.nl ISSN

9 Bezoek ons ook online! 112 Netwerk is ook beschikbaar als app voor tablets en smartphones met besturingssystemen van Apple ios en Google Android. Je kunt dus met je tablet of smartphone overal waar je bent, het 112 Netwerk magazine lezen en bekijken. De app is gratis te downloaden. Acute Zorg Euregio Postbus KA Enschede Tel acutezorgeuregio.nl GHOR Twente Postbus BK Enschede Tel ghortwente.nl Ambulance Oost Postbus AT Hengelo Tel ambulanceoost.nl

net werk Wij moeten zorgen dat er minder acute zorg nodig is Acute zorg in twente en oost-achterhoek SKB bouwt nieuw centrum acute zorg

net werk Wij moeten zorgen dat er minder acute zorg nodig is Acute zorg in twente en oost-achterhoek SKB bouwt nieuw centrum acute zorg Acute zorg in twente en oost-achterhoek Nieuwe opzet traumaoverleg: chirurgen gaan de diepte in net werk Wij moeten zorgen dat er minder acute zorg nodig is Meindert Schmidt, voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

LPA8: Professionals denken mee over nieuwe protocollen. Samen werken aan veilig vervoer patiënten

LPA8: Professionals denken mee over nieuwe protocollen. Samen werken aan veilig vervoer patiënten ACUTE ZORG IN TWENTE EN OOST-ACHTERHOEK LPA8: Professionals denken mee over nieuwe protocollen net werk Samen werken aan veilig vervoer patiënten Ambulance Oost en Brandweer Twente slaan de handen ineen

Nadere informatie

Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden. Eigen kracht. Jaarverslag 2014

Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden. Eigen kracht. Jaarverslag 2014 RAVHOLLANDSMIDDEN RAVHOLLANDSMIDDEN Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden Eigen kracht Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord Pieter Haasbeek 5 Blijvend in beweging Jan Bosch en Matthijs de

Nadere informatie

Multi Nieuws. Vooraf. Tussenstand implementatie stafsectie Bevolkingszorg Toekomst met vertrouwen tegemoet. december 2013

Multi Nieuws. Vooraf. Tussenstand implementatie stafsectie Bevolkingszorg Toekomst met vertrouwen tegemoet. december 2013 december 2013 Multi Nieuws Nieuwsbrief van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Tussenstand implementatie stafsectie Bevolkingszorg Toekomst met vertrouwen tegemoet Op 15 april van dit jaar ging de stafsectie

Nadere informatie

Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg

Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg Marco Zannoni & Annetta van Es Oktober 2012 Samenvatting Dit artikel gaat over crisismanagement

Nadere informatie

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers nummer 1 2013 Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers Blauwe Zorg is het nieuwe Groene Stroom Complementaire geneeskunde: integreren of

Nadere informatie

Innovatieprijs gewonnen! Brandweer Nederland!

Innovatieprijs gewonnen! Brandweer Nederland! Personeelsmagazine van Brandweer Flevoland Twee specials! - After Action Review - Portofonie FLEVOLAND NIEUWS Inhoud 5 Jeugdbrandweer Lelystad Nederlands Kampioen Opdracht tankautospuiten gegund aan Dutch

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 9 nummer 5 oktober 2011 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing De DigiNotar-crisis Thema: Leren en evalueren van Moerdijk Stedelijke rellen: kan het ook in Nederland gebeuren? Naar

Nadere informatie

Actualiteitenmagazine van SCIO Consult over het sociale domein

Actualiteitenmagazine van SCIO Consult over het sociale domein Actualiteitenmagazine van SCIO Consult over het sociale domein november 2014 Investeren in kennis over het sociale domein? Bekijk onze nieuwe cursussen voor 2015 en schrijf u in! Er bestaat geen verschil

Nadere informatie

Inhoud. Het NIAZ is zo gek nog niet! Colofon. Beste lezer, Jack Thiadens, voorzitter Participantenraad

Inhoud. Het NIAZ is zo gek nog niet! Colofon. Beste lezer, Jack Thiadens, voorzitter Participantenraad NIAZNIEUWS 02/13 NIAZ en Qmentum Beeldverslag audit Vlaanderen St Jansdal Best Practice Ziekenhuis Integraal Risicomanagement Rijnstate EyePad in Oogziekenhuis Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014

Kwaliteitsjaarverslag 2014 Colofon w: www.wittekruis.nl e: info@wittekruis.nl t: 0525 686653 Witte Kruis Noord- en Oost-Gelderland Postbus 32 8080 AA Elburg Meldkamer Oost Nederland Postbus 618 7300 AP Apeldoorn Auteurs Lizzy Straathof

Nadere informatie

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Winter 2014 / 2015 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 38 s Heeren Loo Zorggroep investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Bas Bijl, Programmamanager

Nadere informatie

Bikinivisie te beperkt

Bikinivisie te beperkt Het verenigingsblad van NU 91 - Beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging Oktober 2010 19e jaargang Nr.117...zorgen dat je op de hoogte blijft! Bikinivisie te beperkt Kwaliteit van arbeid Genezende

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Inhoudsopgave Deel 1: Het beleid 1. Inleiding 2. 6 minuten bij hartstilstand 3. Wat kan uw gemeente doen? 3 4 6 Deel 2: De praktijk 4.

Nadere informatie

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn!

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn! Najaar 2013 ZorgMagazine Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland In beweging in zorg en welzijn! Wil jij werken vanuit je hart? Kies voor een toekomst bij TriviumMeulenbeltZorg

Nadere informatie

Praktijk: KNRM kiest voor Sepura

Praktijk: KNRM kiest voor Sepura Vakblad voor mobiele communicatie in de openbare orde & veiligheidssector en het bedrijfsleven Jaargang 33, nummer 4, april 2013 Praktijk: KNRM kiest voor Sepura Actueel: Project X Haren: niets geleerd

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek. Stichting

Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek. Stichting Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek n een woord van de rvt In 2011 heeft de Raad van Toezicht (RvT) het beleid, net als in de voorafgaande jaren, zoals de bestuurder van de SDHS dat

Nadere informatie

10e jaargang april 2011 nummer. De actieve vereniging

10e jaargang april 2011 nummer. De actieve vereniging 10e jaargang april 2011 nummer 32 De actieve vereniging INHOUD ALGEMEEN 3 Geen avondlezing is hetzelfde Jan Willem Jansma 5 Waardestroom analyse Jos Groenendijk 7 De ontwikkeling van procesmanagement aan

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag. Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost

Kwaliteitsjaarverslag. Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost Kwaliteitsjaarverslag 2012 Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost Inhoud 112 Als elke seconde telt 4 Urgenties in de zorg 6 Zorg voor kwaliteit 10 Patiënten 12 Opleiding 13 Goede afspraken met

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Voorwoord Harry Crielaars Meerjarenbeleidsplan 10 Hulpverleningscijfers 18

Voorwoord Harry Crielaars Meerjarenbeleidsplan 10 Hulpverleningscijfers 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 2 Slachtofferhulp Nederland + Jaarverslag 2013 Voorwoord Harry Crielaars 4 Meerjarenbeleidsplan 10 Hulpverleningscijfers 18 MEER DAGELIJKS WERK 1. Aanmelding en Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Tips en handreikingen ten behoeve van zorgverbeteringstrajecten Versie 1.0 Inhoud INLEIDING 3 Waarom ervaringsdeskundigen inzetten? 3 Wat is ervaringsdeskundigheid?

Nadere informatie

Omdat we nog twee gescheiden entiteiten zijn, was het noodzakelijk dat het pakket gescheiden financiën ondersteunt

Omdat we nog twee gescheiden entiteiten zijn, was het noodzakelijk dat het pakket gescheiden financiën ondersteunt Winter 2013 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 36 Een van de belangrijkste eisen was dat het systeem gebruiksvriendelijk is Omdat we nog twee gescheiden

Nadere informatie

kwaliteitsjaarverslag GGD Kennemerland

kwaliteitsjaarverslag GGD Kennemerland kwaliteitsjaarverslag GGD Kennemerland 2011 Kwaliteitsbeleid: van goed naar beter Gezondheid is van groot belang voor ons allemaal. Voor ons individueel, maar ook als samenleving. Wie gezond is voelt zich

Nadere informatie