1. P&O CAO Kinderopvang Helaas is het opnieuw niet tot een akkoord gekomen en dus blijft de oude CAO Kinderopvang van kracht.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. P&O CAO Kinderopvang Helaas is het opnieuw niet tot een akkoord gekomen en dus blijft de oude CAO Kinderopvang van kracht."

Transcriptie

1 STAP VOOR STAP Inhoud personeelsblad 1. P&O 2. Nieuws vanuit het MT 3. Kwaliteit 4. Wijchen schaatst 5. Kerstborrel 6. Peuterspeelzaal de Blokhut 7. Overgang peuterspeelzaal Kemphaantje naar KDO Stationssingel 8. Inkomensafhankelijke bijdrage PSZ 9. Intocht Sinterklaas in Wijchen 10. Overgang salarisadministratie van RAET naar AFAS 11. Nieuwe arbodienstverlener per 1 januari Boekstart 13. Serious Request 14. Ondernemingsraad Datum : december 2012 Jaargang : 3 Nummer : P&O CAO Kinderopvang Helaas is het opnieuw niet tot een akkoord gekomen en dus blijft de oude CAO Kinderopvang van kracht. Eindejaarsuitkering medewerkers kinderopvang BV Voor 2012 was al besloten om de eindejaarsuitkering in december 2012 uit te keren zonder dat daar een doel voor behaald hoeft te worden. Voor 2013 is door het MT ook besloten om de eindejaarsuitkering uit te keren in december 2013 zonder dat daar een doel voor behaald hoeft te worden. Hierbij gaan wij er vanuit dat ook in een nieuwe CAO, die hopelijk in de tussenliggende periode afgesloten zal worden, er sprake zal blijven van een eindejaarsuitkering. Hiertoe is besloten omdat de eerste stap blij is met de inzet, motivatie en flexibiliteit die jullie als medewerkers tonen. CAO Welzijn Er is een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de CAO Welzijn. Zodra bekend is of dit onderhandelaarsakkoord omgezet wordt in een definitief akkoord zullen de medewerkers van de Peuterspeelzaal BV hiervan op de hoogte gesteld worden. Fietsplan De eerste stap heeft een fietsplan waar iedereen werkzaam in de Kinderopvang BV of Peuterspeelzaal BV aan mee kan doen. Voorwaarde is dat je verklaart voor meer dan de helft van de werkdagen met de fiets naar het werk te komen. Een andere voorwaarde is dat je een vast maandloon hebt, zodanig dat je je fiets altijd in 12 maanden af kan lossen (of minder indien je een tijdelijk contract hebt) of volledig van je verlofbudget kan betalen (CAO kinderopvang). Meer informatie over het fietsplan kun je vragen bij Mariska de Winkel, personeelsfunctionaris. Medewerkerstevredenheidsonderzoek en behoefteonderzoek trainingen Vanaf 20 november 2012 kunnen jullie via intranet het medewerkerstevredenheidsonderzoek en het behoefteonderzoek trainingen digitaal invullen. Indien je dit nog niet gedaan hebt, verzoeken wij je dit te doen nadat je het personeelsblad gelezen hebt.

2 Collectieve ziektekostenverzekering De eerste stap heeft 2 collectieve ziektekostenverzekeringen bij het CZ en bij de MOgroep (VGZ). CZ Ben je al verzekerd bij het CZ en wil je overstappen op de collectieve ziektekostenverzekering? Dan hoef je alleen het collectiviteitennummer door te geven: Wil je je premie berekenen? Kijk dan op MOgroep Voor meer informatie over de collectieve ziektekostenverzekering van de MO groep kan je kijken op Werken op een andere locatie Ben je nieuwsgierig hoe het is op een van de andere locaties of hoe het is om werkzaam te zijn in een andere productgroep binnen de eerste stap? Werk je al een tijd op dezelfde locatie of in de zelfde wijk of ben je welllicht ook nieuwsgierig hoe het in de Kinderdagopvang of juist op de BSO werkt en/of heb je het gevoel dat je aan een verandering van werkplek toe bent maar wil je onze organisatie hiervoor niet verlaten? Neem dan vrijblijvend contact op met Mariska de Winkel, personeelsfunctionaris om je mogelijkheden hierin te bespreken om deze uitdaging aan te gaan. Door verschuivingen binnen de organisatie ontstaan er open plekken op locaties en productgroepen. Wij willen jullie hiermee de mogelijkheid bieden om ook binnen de organisatie je uitdagingen te beproeven. Je kunt Mariska op alle dagen m.u.v. woensdag telefonisch bereiken op tel.: of via de mail om een vrijblijvende afspraak te maken. 2. Nieuws vanuit het MT Vijf-gelijke-dagenmodel In november is bekend geworden dat de MR van de Boskriek en de MR van St. Jozef hebben ingestemd met een overgang naar het vijf-gelijke-dagenmodel. Vanaf het schooljaar zullen deze scholen de overgang maken. De MR van de Paschalisschool en de Trinoom hebben om uitstel gevraagd. Zij willen het onderwerp in het komende voorjaar verder uitwerken. Mochten zij daarna tot een positief besluit komen dan zal de overgang in het schooljaar kunnen plaatsvinden. Vanzelfsprekend heeft deze uitkomst gezorgd voor de vraag Hoe gaat het verder met de TSO?. Het MT zal eerst een standpunt hierover innemen vanuit de eerste stap. Daarna zullen we dit standpunt gaan bespreken met de directie(s) van Kans & Kleur. Ik schat in dat we eind februari 2013 hierover meer duidelijkheid te kunnen geven. Ook voor de BSO van de Boskriek gaan nieuwe tijden aanbreken. Zij zullen als eerste invulling gaan geven aan een BSO-programmatie dat past bij een vijf-gelijke-dagenmodel. Dit is een hele nieuwe uitdaging. De komende periode zullen we gebruiken om hier vorm aan te geven. We willen dit ook goed doen, omdat veel ouders en leerkrachten hiernaar zullen kijken. Wellicht brengt het hen tot de overtuiging dat het invoeren van een vijf-gelijke-dagenmodel wel degelijk een toegevoegde waarde biedt. Beleidsplan De afgelopen periode zijn verschillende groepen binnen de eerste stap bezig geweest met het maken van een nieuw toekomstbeleid voor de periode Alle suggesties en overwegingen zijn opgeschreven en uitgewerkt in een Beleidsplan; hierin staan de lijnen voor de toekomst uitgewerkt. Het Beleidsplan is in augustus jl. door het bestuur van de eerste stap goedgekeurd. Nu dit allemaal klaar is wordt het tijd dat we gaan bijpraten. In januari en februari 2013 kom ik langs de teams om de lijnen voor de toekomst met jullie te bespreken. Vanzelfsprekend praten we dan ook bij over de stand van zaken in de kinderopvang en de eerste stap. Ik zie er naar uit om jullie in deze gesprekken te ontmoeten. Loek van de Loo

3 3. Kwaliteit Per 7 december 2012 loopt het HKZ certificaat af. Dit betekent natuurlijk niet dat we geen kwaliteit meer leveren. We werken door volgens ons Kwaliteit Management Systeem. De protocollen worden nog steeds geëvalueerd en nieuwe wetten worden geïmplementeerd in onze werkinstructies. In 2013 zal de manier van auditten veranderen. De externe audit (door het Keurmerkinstituut) zal door het vervallen van het HKZ certificaat niet meer plaatsvinden, maar natuurlijk willen we wel weten of alles wat we zo mooi beschreven hebben in de klappers overeenkomt met wat er in de praktijk gebeurt. Daar ligt een taak voor ons intern audittorenteam. Vanaf volgend jaar zullen er twee interne auditrondes plaats gaan vinden. Beleidsprotocollen zullen nog eenmaal per drie jaar geaudit worden en protocollen die te maken hebben met het primaire proces (kind, klant en medewerkers) blijven we eenmaal per jaar auditten. Ook de bestaande voedingsaudit gaat veranderen. Er wordt voortaan steekproefsgewijs, onaangekondigd, gekeken op verschillende locatie. Hierbij wordt gekeken naar de hygiëne, omgang met voeding maar ook horen we graag jullie ideeën hierover. Wat werkt wel voor de pedagogisch medewerkers en wat zou verbeterd kunnen worden volgens jullie? Op deze manier borgen we met zijn allen de kwaliteit binnen onze organisatie. BHV Dit najaar zijn alle BHV-ers binnen onze organisatie weer op herhalingscursus geweest. Dit keer kwam reanimeren, beademen en verstikking aan de orde. Ook verschillende, kleine ongevallen bij kinderen werden besproken. Tijdens de BHV herhaling wisselen we met z n allen van gedachten over de ongevallen die het afgelopen half jaar voorbij zijn gekomen. Dit is voor ons als BHV-ers zeer waardevol. Je leert hoe te handelen in deze gevallen. En het gevoel van zekerheid groeit hierdoor. Daarnaast bespreken we regelmatig hoe ontruimingsoefeningen zijn verlopen. Op iedere locatie wordt er jaarlijks een ontruimingsoefening gehouden. Dit is verplicht. Voor iedere locatie is deze anders. Er zit een duidelijke opbouw van niveau in. Binnen alle wijken ben ik als Hoofd BHV-er samen met de (assistent) manager bezig om de calamiteitenplannen en oefeningen goed up to date te houden. Dit is van groot belang. Mochten jullie vragen/suggesties hebben of je verhaal over een calamiteit kwijt willen, schroom dan niet me te bellen of een mail te sturen. Met een gerust hart kan ik vertellen dat het goed gaat voor wat betreft de BHV binnen de eerste stap. Vooral door het enthousiasme en de inzet van alle BHV-ers. Complimenten! Vriendelijke groet, Irmgard Bierman Kwaliteitsfunctionaris en Hoofd BHV.

4 4. Wijchen schaatst en wij schaatsen mee! Voor de tweede keer wordt in Wijchen het evenement Wijchen schaatst georganiseerd. En de eerste stap is er net als de vorige keer weer bij! De schaatsbaan zal geopend zijn vanaf 9 december tot en met de kerstvakantie, wat ons de gelegenheid biedt om met de buitenschoolse opvang kinderen te gaan schaatsen. De activiteitencommissie BSO is druk bezig hiervoor een aantal leuke activiteiten te ontwikkelen. 5. Kerstborrel Op donderdag 13 december 2012 wordt weer de jaarlijkse kerstborrel gehouden. De borrel wordt dit jaar op de Graafseweg gehouden van uur tot uur. Je kunt dan ook je kerstattentie ophalen. De uitnodiging hiervoor is inmiddels verzonden. 6. Peuterspeelzaal De Blokhut Vanaf 1 januari 2013 gaat peuterspeelzaal de Blokhut over naar de eerste stap. De naam van de peuterspeelzaal zal hetzelfde blijven en de huidige medewerkers blijven de groepen begeleiden. Verder zal de Blokhut gaan verhuizen naar basisschool de Buizerd en zullen de kinderen daar vanaf 7 januari 2013 naar de peuterspeelzaal gaan. 7. Overgang peuterspeelzaal Kemphaantje naar KDO Stationssingel en wijziging contractvorm De overheid heeft bepaald dat alle voorschoolse voorzieningen voor jonge kinderen dezelfde uitgangspunten voor veiligheid, gezondheid en kwaliteit moeten hanteren. De gemeente Oss heeft in het kader van dit overheidsbeleid bepaald dat het peuterspeelzaalwerk uiterlijk per 1 januari 2013 omgevormd moet zijn naar een voorziening onder de Wet Kinderopvang. In dat kader heeft de SPO (Stichting Peuterspeelzalen Oss) afspraken gemaakt met Kinderopvang de eerste stap en de gemeente. Het betekent dat met ingang van 1 januari 2013 er voor alle kinderen in Ravenstein één voorschoolse voorziening is die valt onder de Wet Kinderopvang, deze voorziening is de locatie voor kinderdagopvang van de eerste stap in horizonschool De Morgenster. Wijziging contractvorm Uit concurrentie oogpunt heeft de eerste stap besloten om in Ravenstein ouders al vanaf 1 januari 2013 voor zowel de kinderdagopvang als de buitenschoolse opvang een keuze te laten maken uit een contract voor 40 weken opvang, 48 weken opvang of te laten kiezen voor het handhaven van het 52 weken contract. Ook kunnen ouders in Ravenstein met ingang van 1 januari 2013 één dagdeel kinderdagopvang per week afnemen. Voorheen was de minimale afname twee dagdelen. 8. Inkomensafhankelijke bijdrage PSZ De gemeente Wijchen hecht grote waarde aan het wijk gebonden peuterspeelzaalwerk en wil dit graag in stand houden. Het subsidiebedrag dat hiervoor in 2013 beschikbaar is, is echter wel minder dan voorgaande jaren. In overleg met de gemeente is er daarom voor gekozen om naast een besparing op de kosten ook een inkomensafhankelijke ouderbijdrage in te voeren. Deze wordt 10x per jaar in rekening gebracht. Door de ouderbijdrage inkomensafhankelijk te maken blijft de peuterspeelzaal voor alle ouders betaalbaar.

5 9. Intocht en prijsuitreiking Sinterklaas in Wijchen Op zondag 18 november 2012 was het weer zover. Sinterklaas is in Wijchen. Uiteraard waren de pieten van de eerste stap ook weer van de partij. Kinderen konden hun mooie creaties bij de pieten inleveren en kregen in ruil hiervoor pepernoten en een heerlijke mandarijn. Op 28 november 2012 was de prijsuitreiking op het Kasteel in Wijchen en hebben we drie kinderen heel blij gemaakt. De prijswinnaars zijn ontvangen in het kasteel van Wijchen, zoals jullie weten de slaapplaats van de Sint. Bij binnenkomst zijn de kinderen met hun ouder(s) en meegekomen broers en oma en opa s getrakteerd op sap, koffie/thee en iets lekkers. En daarna...spannend...naar de mooiste kamer van het Kasteel (de trouwzaal). De prijswinnaars op de mooie stoelen en alle anderen er omheen. Eerst een toespraak en tja, waar is die Piet nu met de prijzen? Even bellen maar. Met behulp van de kinderen zijn de Pieten van de torenkamer naar de trouwzaal gedirigeerd. Voor ieder kind pepernoten en natuurlijk een superprijs (Roos van 4 jaar: Dat heb ik altijd al willen hebben...zucht!! ). Voor de kinderen een feest maar voor ons zeker ook, heerlijke, blije en dankbare gezichtjes. Daar doen we voor. Wat hebben we toch leuk werk! 10. Overgang salarisadministratie van RAET naar AFAS per 1 januari 2013 Tot op heden werd onze salarisadministratie verzorgd door een extern bureau, Raet. Per januari 2013 gaan we echter de salarisadministratie helemaal vanuit de eerste stap zelf doen. Daarmee kunnen we veel kosten besparen. Wat betreft jullie salaris zelf zal er natuurlijk niet veel veranderen. Wat wel verandert is dat: - Jullie een nieuwe loonstrook krijgen; - Deze loonstrook niet meer op papier wordt verstrekt, maar alleen nog per naar je wordt toegestuurd; - Jullie begin 2013 toegang krijgen tot je digitale personeelsdossier waar je onder andere deze loonstroken kunt terugvinden. In december 2012 krijgen jullie via de mail nog uitgebreide informatie. We sturen je dan ook een zogenaamde Stamkaart, waar al je (contract)gegevens op staan, met het verzoek deze goed te controleren op fouten. Heb je 15 december 2012 nog geen ontvangen, meld je dan bij de salarisadministratie! Waarschijnlijk hebben we dan geen geldig adres van je.

6 11. Nieuwe arbodienstverlener per 1 januari 2013 De afgelopen jaren heeft de eerste stap samengewerkt met Human Capital Care als arbodienst. Vanaf 1 januari 2013 gaan wij over op een andere arbodienstverlener namelijk HR5. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee waaronder een spreekuurlocatie in Wijchen. Dit zal ook leiden tot aanpassingen in ons verzuimbeleid. Zodra het vernieuwde verzuimbeleid definitief is en de OR instemming heeft verleend zullen jullie hiervan op de hoogte gebracht worden. 12. Boekstart Boekstart is een bibliotheekprogramma dat laat zien hoe leuk lezen is en wil het lezen met jonge kinderen bevorderen. Want voorlezen aan baby s en peuters kan, ook al zijn ze nog zo klein. Wist je dat kinderen die vroeg in aanraking komen met boeken straks een voorsprong hebben op school? Daar hebben ze hun hele leven plezier van. Samenwerking tussen de bibliotheek en de eerste stap De Bibliotheek Wijchen werkt de komende tijd intensief samen met de eerste stap om het voorlezen te bevorderen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. De kinderopvang krijgt een hele leuke leesplek, natuurlijk met mooie boeken. Ook worden er activiteiten rond boeken en lezen georganiseerd, ook voor ouders. Voorlezen is niet alleen leuk, maar ook heel nuttig voor de taalontwikkeling en de schoolprestaties van kinderen. 13. Serious Request Diverse locaties van de eerste stap doen mee! Bij het initiatief van de medewerkers van de Graafseweg hebben zich een aantal andere locaties enthousiast aangesloten. Wat is het Serious Request precies? Het thema dit jaar is de stille ramp: babysterfte, wat mooi aansluit bij de kinderopvang. 3FM Serious Request vraagt dit jaar aandacht voor de allerkleinsten: miljoenen baby s die hulp nodig hebben om te blijven leven. Een stille ramp die jaarlijks wereldwijd 5,5 miljoen slachtoffers maakt. Babysterfte is het gevolg van een gebrek aan goede medische zorg en begeleiding. Ziekenhuizen zijn vaak slecht bereikbaar voor zwangere vrouwen en veel vrouwen weten niet goed voor hun pasgeboren kind te zorgen. Met eenvoudige hulp en begeleiding is deze stille ramp te bestrijden. Daarom vraagt 3FM Serious Request dit jaar aandacht voor deze allerkleinsten. Het Rode Kruis helpt Het Rode Kruis helpt de moeders en baby s die dat het hardst nodig hebben. Zij redden kinderlevens door medische zorg te bieden en moeders te begeleiden tijdens hun zwangerschap, de bevalling en bij de verzorging van het pasgeboren kind. Glazen Huis in Enschede Drie 3FM DJ s vragen van 18 tot en met 24 december aandacht voor deze stille ramp vanuit het Glazen Huis in Enschede. Het drietal eet zes dagen lang niets en maakt 24 uur per dag live radio en televisie. In 2011 werd met de succesvolle actie ruim 8,5 miljoen euro opgehaald voor moeders geraakt door oorlog. De locaties van de eerste stap die meedoen aan deze actie zamelen statiegeldflessen in. Ook is er een grote Kerstmarkt op zaterdag 15 december 2012, locatie Graafseweg. De opbrengst van de flessenactie en de Kerstmarkt zal gedoneerd worden. Medewerkers van de Graafseweg zullen persoonlijk de cheque gaan overhandigen in Enschede. Succes allemaal met de acties!

7 14. Ondernemingsraad Wat heeft de OR de afgelopen periode zoal gedaan? Hier een kleine greep uit onze werkzaamheden: - We hebben een 2-daagse cursus gevolgd waarin o.a. de volgende onderwerpen aan bod kwamen: Kennis in de CAO en in de WOR (wet op ondernemingsraden) OR en commissies. De OR kan commissies vormen waar werknemers van de eerste stap voor uitgenodigd kunnen worden. OR en bezuinigingen. Waar kunnen we als OR mee te maken krijgen en hoe kunnen we hiermee omgaan? Overleg met de bestuurder (de directeur). De cursus was erg interessant, en we hebben er weer veel van geleerd. - Er is een uitnodiging verstuurd voor de open stoel. Dit keer naar de locatie Kasteellaan. Hier is positief op gereageerd. Bij de open stoel is het de bedoeling om een open gesprek te voeren tussen de OR en de achterban, over bijv. de locatie waar je werkzaam bent. Wat voor jullie belangrijk is, is voor ons ook belangrijk. - De OR is ook bezig geweest met een planning voor Wat is belangrijk? Waar moeten we rekening mee houden? Wat gaat het jaar 2013 ons brengen? Wij horen graag tips, ideeën en vragen van onze achterban. De OR is te bereiken op onderstaand adres. Groet, Jullie ondernemingsraad. Wij wensen iedereen een heel mooi en gezond 2013 toe! Het volgende personeelsblad verschijnt in maart 2013.

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 2014-2015 Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 1 1. Een woord vooraf Met deze schoolgids willen wij u een zo goed mogelijk beeld geven van onze school. U vindt

Nadere informatie

Nieuwsbrief BSO. Tennisclinic de Geeren

Nieuwsbrief BSO. Tennisclinic de Geeren Nieuwsbrief BSO Tennisclinic de Geeren November 2013 Nieuwsbrief Buitenschoolse Opvang Na een heerlijke zomer, waarin we enorm hebben genoten van het prachtige weer, genieten we nu van de herfst en staat

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De Vallei

Peuterspeelzaal De Vallei Peuterspeelzaal De Vallei Spelend de wereld verkennen Pedagogisch Beleidsplan Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 Doelstelling... 6 Samen opvoeden... 8 Pedagogische driehoek... 8 Volgen van ontwikkeling...

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE KLIMROOS

BASISSCHOOL DE KLIMROOS SCHOOLGIDS BASISSCHOOL DE KLIMROOS 27CM SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Welkom! U en uw kind en zijn van harte welkom op de OBS de Klimroos. OBS de Klimroos biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015

Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Bezoekadres Centraal Bureau: Oostwal 4 1747 EZ Tuitjenhorn Telefoon: (0226) 393970 Fax: (0226) 399017 Internet: www.kinderopvangharenkarspel.nl E-mail: info@kinderopvangharenkarspel.nl

Nadere informatie

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Bijstelling Pedagogisch beleidsplan, toegepast aan de nieuwe locatie. Dit is het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2013 Matrix KDV en BSO

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2013 Matrix KDV en BSO Nieuwsbrief 1e kwartaal 2013 Matrix KDV en BSO Januari- Februari- Maart Beste ouders, Hier alweer de 1ste nieuwsbrief voor het nieuwe jaar In deze nieuwsbrief gaan we terugkijken op het laatste kwartaal

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

Sociale Zaken. Info. Werkervaring opdoen bij nieuwe Meedoen webshop. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Collectief verzekeren via uw gemeente

Sociale Zaken. Info. Werkervaring opdoen bij nieuwe Meedoen webshop. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Collectief verzekeren via uw gemeente Sociale Zaken Info Nr. 3, jaargang 2013 Werkervaring opdoen bij nieuwe Meedoen webshop Collectief verzekeren via uw gemeente Van de Cliëntenraad Wwb Actieplan Jeugdwerkloosheid Aanvragen beslagvrije voet

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Rijnlaan 103 5704HZ Helmond Tel.nr. 0492-592727 www.obsdestroom.nl Voorwoord Beste ouders, Voor u ligt de schoolgids 2014-2015 van Openbare Basisschool De Stroom. Elke school is anders, niet alleen in

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO.

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Jaarverslag 2014 1 Inleiding Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Veel vragen worden bij de SWOM opgevangen, opgepakt en opgelost. Als er binnen de context

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

Vervoer in de buitenschoolse opvang

Vervoer in de buitenschoolse opvang Vervoer in de buitenschoolse opvang Marja van Dijk Monica Hensen NIZW, november 2000 Inhoud INLEIDING 3 1. BEPALENDE FACTOREN 4 2. WAT KOST HET? 5 MANIEREN WAAROP DE BSO-ORGANISATIES DE VERVOERSKOSTEN

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard VluchtelingenWerk WOBB LOCATIE BOMMELERWAARD 1 VRIJWILLIGERS Zonder vrijwilligers zouden we onze taken niet kunnen uitvoeren. Vrijwilligers zijn de drijvende motor achter onze organisatie. In de Bommelerwaard

Nadere informatie

Farelnieuws. De dag van de leraar

Farelnieuws. De dag van de leraar Farelnieuws jaargang 43, nummer 2, 3 oktober 2014 De dag van de leraar Volgende week maandag is het de dag van de leraar. Op 6 oktober wordt er landelijk stil gestaan bij het werk van deze belangrijke

Nadere informatie

Schoolgids 2010/2011

Schoolgids 2010/2011 Watoto - De Nederlands / Vlaamse School Kampala Schoolgids 2010/2011 Schoolgids 2010/2011 SCHOOLGIDS 2010/2011 Watoto, Nederlands /Vlaamse School Kampala P.O. Box 7728 Kampala, UGANDA E-mail adres: Telefoon:

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur Voorwoord De schoolgids is een wettelijk verplicht document voor de ouders, dat elk schooljaar moet worden goedgekeurd door de MR. In de schoolgids staat alle belangrijke informatie die u moet weten over

Nadere informatie