1. P&O CAO Kinderopvang Helaas is het opnieuw niet tot een akkoord gekomen en dus blijft de oude CAO Kinderopvang van kracht.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. P&O CAO Kinderopvang Helaas is het opnieuw niet tot een akkoord gekomen en dus blijft de oude CAO Kinderopvang van kracht."

Transcriptie

1 STAP VOOR STAP Inhoud personeelsblad 1. P&O 2. Nieuws vanuit het MT 3. Kwaliteit 4. Wijchen schaatst 5. Kerstborrel 6. Peuterspeelzaal de Blokhut 7. Overgang peuterspeelzaal Kemphaantje naar KDO Stationssingel 8. Inkomensafhankelijke bijdrage PSZ 9. Intocht Sinterklaas in Wijchen 10. Overgang salarisadministratie van RAET naar AFAS 11. Nieuwe arbodienstverlener per 1 januari Boekstart 13. Serious Request 14. Ondernemingsraad Datum : december 2012 Jaargang : 3 Nummer : P&O CAO Kinderopvang Helaas is het opnieuw niet tot een akkoord gekomen en dus blijft de oude CAO Kinderopvang van kracht. Eindejaarsuitkering medewerkers kinderopvang BV Voor 2012 was al besloten om de eindejaarsuitkering in december 2012 uit te keren zonder dat daar een doel voor behaald hoeft te worden. Voor 2013 is door het MT ook besloten om de eindejaarsuitkering uit te keren in december 2013 zonder dat daar een doel voor behaald hoeft te worden. Hierbij gaan wij er vanuit dat ook in een nieuwe CAO, die hopelijk in de tussenliggende periode afgesloten zal worden, er sprake zal blijven van een eindejaarsuitkering. Hiertoe is besloten omdat de eerste stap blij is met de inzet, motivatie en flexibiliteit die jullie als medewerkers tonen. CAO Welzijn Er is een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de CAO Welzijn. Zodra bekend is of dit onderhandelaarsakkoord omgezet wordt in een definitief akkoord zullen de medewerkers van de Peuterspeelzaal BV hiervan op de hoogte gesteld worden. Fietsplan De eerste stap heeft een fietsplan waar iedereen werkzaam in de Kinderopvang BV of Peuterspeelzaal BV aan mee kan doen. Voorwaarde is dat je verklaart voor meer dan de helft van de werkdagen met de fiets naar het werk te komen. Een andere voorwaarde is dat je een vast maandloon hebt, zodanig dat je je fiets altijd in 12 maanden af kan lossen (of minder indien je een tijdelijk contract hebt) of volledig van je verlofbudget kan betalen (CAO kinderopvang). Meer informatie over het fietsplan kun je vragen bij Mariska de Winkel, personeelsfunctionaris. Medewerkerstevredenheidsonderzoek en behoefteonderzoek trainingen Vanaf 20 november 2012 kunnen jullie via intranet het medewerkerstevredenheidsonderzoek en het behoefteonderzoek trainingen digitaal invullen. Indien je dit nog niet gedaan hebt, verzoeken wij je dit te doen nadat je het personeelsblad gelezen hebt.

2 Collectieve ziektekostenverzekering De eerste stap heeft 2 collectieve ziektekostenverzekeringen bij het CZ en bij de MOgroep (VGZ). CZ Ben je al verzekerd bij het CZ en wil je overstappen op de collectieve ziektekostenverzekering? Dan hoef je alleen het collectiviteitennummer door te geven: Wil je je premie berekenen? Kijk dan op MOgroep Voor meer informatie over de collectieve ziektekostenverzekering van de MO groep kan je kijken op Werken op een andere locatie Ben je nieuwsgierig hoe het is op een van de andere locaties of hoe het is om werkzaam te zijn in een andere productgroep binnen de eerste stap? Werk je al een tijd op dezelfde locatie of in de zelfde wijk of ben je welllicht ook nieuwsgierig hoe het in de Kinderdagopvang of juist op de BSO werkt en/of heb je het gevoel dat je aan een verandering van werkplek toe bent maar wil je onze organisatie hiervoor niet verlaten? Neem dan vrijblijvend contact op met Mariska de Winkel, personeelsfunctionaris om je mogelijkheden hierin te bespreken om deze uitdaging aan te gaan. Door verschuivingen binnen de organisatie ontstaan er open plekken op locaties en productgroepen. Wij willen jullie hiermee de mogelijkheid bieden om ook binnen de organisatie je uitdagingen te beproeven. Je kunt Mariska op alle dagen m.u.v. woensdag telefonisch bereiken op tel.: of via de mail om een vrijblijvende afspraak te maken. 2. Nieuws vanuit het MT Vijf-gelijke-dagenmodel In november is bekend geworden dat de MR van de Boskriek en de MR van St. Jozef hebben ingestemd met een overgang naar het vijf-gelijke-dagenmodel. Vanaf het schooljaar zullen deze scholen de overgang maken. De MR van de Paschalisschool en de Trinoom hebben om uitstel gevraagd. Zij willen het onderwerp in het komende voorjaar verder uitwerken. Mochten zij daarna tot een positief besluit komen dan zal de overgang in het schooljaar kunnen plaatsvinden. Vanzelfsprekend heeft deze uitkomst gezorgd voor de vraag Hoe gaat het verder met de TSO?. Het MT zal eerst een standpunt hierover innemen vanuit de eerste stap. Daarna zullen we dit standpunt gaan bespreken met de directie(s) van Kans & Kleur. Ik schat in dat we eind februari 2013 hierover meer duidelijkheid te kunnen geven. Ook voor de BSO van de Boskriek gaan nieuwe tijden aanbreken. Zij zullen als eerste invulling gaan geven aan een BSO-programmatie dat past bij een vijf-gelijke-dagenmodel. Dit is een hele nieuwe uitdaging. De komende periode zullen we gebruiken om hier vorm aan te geven. We willen dit ook goed doen, omdat veel ouders en leerkrachten hiernaar zullen kijken. Wellicht brengt het hen tot de overtuiging dat het invoeren van een vijf-gelijke-dagenmodel wel degelijk een toegevoegde waarde biedt. Beleidsplan De afgelopen periode zijn verschillende groepen binnen de eerste stap bezig geweest met het maken van een nieuw toekomstbeleid voor de periode Alle suggesties en overwegingen zijn opgeschreven en uitgewerkt in een Beleidsplan; hierin staan de lijnen voor de toekomst uitgewerkt. Het Beleidsplan is in augustus jl. door het bestuur van de eerste stap goedgekeurd. Nu dit allemaal klaar is wordt het tijd dat we gaan bijpraten. In januari en februari 2013 kom ik langs de teams om de lijnen voor de toekomst met jullie te bespreken. Vanzelfsprekend praten we dan ook bij over de stand van zaken in de kinderopvang en de eerste stap. Ik zie er naar uit om jullie in deze gesprekken te ontmoeten. Loek van de Loo

3 3. Kwaliteit Per 7 december 2012 loopt het HKZ certificaat af. Dit betekent natuurlijk niet dat we geen kwaliteit meer leveren. We werken door volgens ons Kwaliteit Management Systeem. De protocollen worden nog steeds geëvalueerd en nieuwe wetten worden geïmplementeerd in onze werkinstructies. In 2013 zal de manier van auditten veranderen. De externe audit (door het Keurmerkinstituut) zal door het vervallen van het HKZ certificaat niet meer plaatsvinden, maar natuurlijk willen we wel weten of alles wat we zo mooi beschreven hebben in de klappers overeenkomt met wat er in de praktijk gebeurt. Daar ligt een taak voor ons intern audittorenteam. Vanaf volgend jaar zullen er twee interne auditrondes plaats gaan vinden. Beleidsprotocollen zullen nog eenmaal per drie jaar geaudit worden en protocollen die te maken hebben met het primaire proces (kind, klant en medewerkers) blijven we eenmaal per jaar auditten. Ook de bestaande voedingsaudit gaat veranderen. Er wordt voortaan steekproefsgewijs, onaangekondigd, gekeken op verschillende locatie. Hierbij wordt gekeken naar de hygiëne, omgang met voeding maar ook horen we graag jullie ideeën hierover. Wat werkt wel voor de pedagogisch medewerkers en wat zou verbeterd kunnen worden volgens jullie? Op deze manier borgen we met zijn allen de kwaliteit binnen onze organisatie. BHV Dit najaar zijn alle BHV-ers binnen onze organisatie weer op herhalingscursus geweest. Dit keer kwam reanimeren, beademen en verstikking aan de orde. Ook verschillende, kleine ongevallen bij kinderen werden besproken. Tijdens de BHV herhaling wisselen we met z n allen van gedachten over de ongevallen die het afgelopen half jaar voorbij zijn gekomen. Dit is voor ons als BHV-ers zeer waardevol. Je leert hoe te handelen in deze gevallen. En het gevoel van zekerheid groeit hierdoor. Daarnaast bespreken we regelmatig hoe ontruimingsoefeningen zijn verlopen. Op iedere locatie wordt er jaarlijks een ontruimingsoefening gehouden. Dit is verplicht. Voor iedere locatie is deze anders. Er zit een duidelijke opbouw van niveau in. Binnen alle wijken ben ik als Hoofd BHV-er samen met de (assistent) manager bezig om de calamiteitenplannen en oefeningen goed up to date te houden. Dit is van groot belang. Mochten jullie vragen/suggesties hebben of je verhaal over een calamiteit kwijt willen, schroom dan niet me te bellen of een mail te sturen. Met een gerust hart kan ik vertellen dat het goed gaat voor wat betreft de BHV binnen de eerste stap. Vooral door het enthousiasme en de inzet van alle BHV-ers. Complimenten! Vriendelijke groet, Irmgard Bierman Kwaliteitsfunctionaris en Hoofd BHV.

4 4. Wijchen schaatst en wij schaatsen mee! Voor de tweede keer wordt in Wijchen het evenement Wijchen schaatst georganiseerd. En de eerste stap is er net als de vorige keer weer bij! De schaatsbaan zal geopend zijn vanaf 9 december tot en met de kerstvakantie, wat ons de gelegenheid biedt om met de buitenschoolse opvang kinderen te gaan schaatsen. De activiteitencommissie BSO is druk bezig hiervoor een aantal leuke activiteiten te ontwikkelen. 5. Kerstborrel Op donderdag 13 december 2012 wordt weer de jaarlijkse kerstborrel gehouden. De borrel wordt dit jaar op de Graafseweg gehouden van uur tot uur. Je kunt dan ook je kerstattentie ophalen. De uitnodiging hiervoor is inmiddels verzonden. 6. Peuterspeelzaal De Blokhut Vanaf 1 januari 2013 gaat peuterspeelzaal de Blokhut over naar de eerste stap. De naam van de peuterspeelzaal zal hetzelfde blijven en de huidige medewerkers blijven de groepen begeleiden. Verder zal de Blokhut gaan verhuizen naar basisschool de Buizerd en zullen de kinderen daar vanaf 7 januari 2013 naar de peuterspeelzaal gaan. 7. Overgang peuterspeelzaal Kemphaantje naar KDO Stationssingel en wijziging contractvorm De overheid heeft bepaald dat alle voorschoolse voorzieningen voor jonge kinderen dezelfde uitgangspunten voor veiligheid, gezondheid en kwaliteit moeten hanteren. De gemeente Oss heeft in het kader van dit overheidsbeleid bepaald dat het peuterspeelzaalwerk uiterlijk per 1 januari 2013 omgevormd moet zijn naar een voorziening onder de Wet Kinderopvang. In dat kader heeft de SPO (Stichting Peuterspeelzalen Oss) afspraken gemaakt met Kinderopvang de eerste stap en de gemeente. Het betekent dat met ingang van 1 januari 2013 er voor alle kinderen in Ravenstein één voorschoolse voorziening is die valt onder de Wet Kinderopvang, deze voorziening is de locatie voor kinderdagopvang van de eerste stap in horizonschool De Morgenster. Wijziging contractvorm Uit concurrentie oogpunt heeft de eerste stap besloten om in Ravenstein ouders al vanaf 1 januari 2013 voor zowel de kinderdagopvang als de buitenschoolse opvang een keuze te laten maken uit een contract voor 40 weken opvang, 48 weken opvang of te laten kiezen voor het handhaven van het 52 weken contract. Ook kunnen ouders in Ravenstein met ingang van 1 januari 2013 één dagdeel kinderdagopvang per week afnemen. Voorheen was de minimale afname twee dagdelen. 8. Inkomensafhankelijke bijdrage PSZ De gemeente Wijchen hecht grote waarde aan het wijk gebonden peuterspeelzaalwerk en wil dit graag in stand houden. Het subsidiebedrag dat hiervoor in 2013 beschikbaar is, is echter wel minder dan voorgaande jaren. In overleg met de gemeente is er daarom voor gekozen om naast een besparing op de kosten ook een inkomensafhankelijke ouderbijdrage in te voeren. Deze wordt 10x per jaar in rekening gebracht. Door de ouderbijdrage inkomensafhankelijk te maken blijft de peuterspeelzaal voor alle ouders betaalbaar.

5 9. Intocht en prijsuitreiking Sinterklaas in Wijchen Op zondag 18 november 2012 was het weer zover. Sinterklaas is in Wijchen. Uiteraard waren de pieten van de eerste stap ook weer van de partij. Kinderen konden hun mooie creaties bij de pieten inleveren en kregen in ruil hiervoor pepernoten en een heerlijke mandarijn. Op 28 november 2012 was de prijsuitreiking op het Kasteel in Wijchen en hebben we drie kinderen heel blij gemaakt. De prijswinnaars zijn ontvangen in het kasteel van Wijchen, zoals jullie weten de slaapplaats van de Sint. Bij binnenkomst zijn de kinderen met hun ouder(s) en meegekomen broers en oma en opa s getrakteerd op sap, koffie/thee en iets lekkers. En daarna...spannend...naar de mooiste kamer van het Kasteel (de trouwzaal). De prijswinnaars op de mooie stoelen en alle anderen er omheen. Eerst een toespraak en tja, waar is die Piet nu met de prijzen? Even bellen maar. Met behulp van de kinderen zijn de Pieten van de torenkamer naar de trouwzaal gedirigeerd. Voor ieder kind pepernoten en natuurlijk een superprijs (Roos van 4 jaar: Dat heb ik altijd al willen hebben...zucht!! ). Voor de kinderen een feest maar voor ons zeker ook, heerlijke, blije en dankbare gezichtjes. Daar doen we voor. Wat hebben we toch leuk werk! 10. Overgang salarisadministratie van RAET naar AFAS per 1 januari 2013 Tot op heden werd onze salarisadministratie verzorgd door een extern bureau, Raet. Per januari 2013 gaan we echter de salarisadministratie helemaal vanuit de eerste stap zelf doen. Daarmee kunnen we veel kosten besparen. Wat betreft jullie salaris zelf zal er natuurlijk niet veel veranderen. Wat wel verandert is dat: - Jullie een nieuwe loonstrook krijgen; - Deze loonstrook niet meer op papier wordt verstrekt, maar alleen nog per naar je wordt toegestuurd; - Jullie begin 2013 toegang krijgen tot je digitale personeelsdossier waar je onder andere deze loonstroken kunt terugvinden. In december 2012 krijgen jullie via de mail nog uitgebreide informatie. We sturen je dan ook een zogenaamde Stamkaart, waar al je (contract)gegevens op staan, met het verzoek deze goed te controleren op fouten. Heb je 15 december 2012 nog geen ontvangen, meld je dan bij de salarisadministratie! Waarschijnlijk hebben we dan geen geldig adres van je.

6 11. Nieuwe arbodienstverlener per 1 januari 2013 De afgelopen jaren heeft de eerste stap samengewerkt met Human Capital Care als arbodienst. Vanaf 1 januari 2013 gaan wij over op een andere arbodienstverlener namelijk HR5. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee waaronder een spreekuurlocatie in Wijchen. Dit zal ook leiden tot aanpassingen in ons verzuimbeleid. Zodra het vernieuwde verzuimbeleid definitief is en de OR instemming heeft verleend zullen jullie hiervan op de hoogte gebracht worden. 12. Boekstart Boekstart is een bibliotheekprogramma dat laat zien hoe leuk lezen is en wil het lezen met jonge kinderen bevorderen. Want voorlezen aan baby s en peuters kan, ook al zijn ze nog zo klein. Wist je dat kinderen die vroeg in aanraking komen met boeken straks een voorsprong hebben op school? Daar hebben ze hun hele leven plezier van. Samenwerking tussen de bibliotheek en de eerste stap De Bibliotheek Wijchen werkt de komende tijd intensief samen met de eerste stap om het voorlezen te bevorderen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. De kinderopvang krijgt een hele leuke leesplek, natuurlijk met mooie boeken. Ook worden er activiteiten rond boeken en lezen georganiseerd, ook voor ouders. Voorlezen is niet alleen leuk, maar ook heel nuttig voor de taalontwikkeling en de schoolprestaties van kinderen. 13. Serious Request Diverse locaties van de eerste stap doen mee! Bij het initiatief van de medewerkers van de Graafseweg hebben zich een aantal andere locaties enthousiast aangesloten. Wat is het Serious Request precies? Het thema dit jaar is de stille ramp: babysterfte, wat mooi aansluit bij de kinderopvang. 3FM Serious Request vraagt dit jaar aandacht voor de allerkleinsten: miljoenen baby s die hulp nodig hebben om te blijven leven. Een stille ramp die jaarlijks wereldwijd 5,5 miljoen slachtoffers maakt. Babysterfte is het gevolg van een gebrek aan goede medische zorg en begeleiding. Ziekenhuizen zijn vaak slecht bereikbaar voor zwangere vrouwen en veel vrouwen weten niet goed voor hun pasgeboren kind te zorgen. Met eenvoudige hulp en begeleiding is deze stille ramp te bestrijden. Daarom vraagt 3FM Serious Request dit jaar aandacht voor deze allerkleinsten. Het Rode Kruis helpt Het Rode Kruis helpt de moeders en baby s die dat het hardst nodig hebben. Zij redden kinderlevens door medische zorg te bieden en moeders te begeleiden tijdens hun zwangerschap, de bevalling en bij de verzorging van het pasgeboren kind. Glazen Huis in Enschede Drie 3FM DJ s vragen van 18 tot en met 24 december aandacht voor deze stille ramp vanuit het Glazen Huis in Enschede. Het drietal eet zes dagen lang niets en maakt 24 uur per dag live radio en televisie. In 2011 werd met de succesvolle actie ruim 8,5 miljoen euro opgehaald voor moeders geraakt door oorlog. De locaties van de eerste stap die meedoen aan deze actie zamelen statiegeldflessen in. Ook is er een grote Kerstmarkt op zaterdag 15 december 2012, locatie Graafseweg. De opbrengst van de flessenactie en de Kerstmarkt zal gedoneerd worden. Medewerkers van de Graafseweg zullen persoonlijk de cheque gaan overhandigen in Enschede. Succes allemaal met de acties!

7 14. Ondernemingsraad Wat heeft de OR de afgelopen periode zoal gedaan? Hier een kleine greep uit onze werkzaamheden: - We hebben een 2-daagse cursus gevolgd waarin o.a. de volgende onderwerpen aan bod kwamen: Kennis in de CAO en in de WOR (wet op ondernemingsraden) OR en commissies. De OR kan commissies vormen waar werknemers van de eerste stap voor uitgenodigd kunnen worden. OR en bezuinigingen. Waar kunnen we als OR mee te maken krijgen en hoe kunnen we hiermee omgaan? Overleg met de bestuurder (de directeur). De cursus was erg interessant, en we hebben er weer veel van geleerd. - Er is een uitnodiging verstuurd voor de open stoel. Dit keer naar de locatie Kasteellaan. Hier is positief op gereageerd. Bij de open stoel is het de bedoeling om een open gesprek te voeren tussen de OR en de achterban, over bijv. de locatie waar je werkzaam bent. Wat voor jullie belangrijk is, is voor ons ook belangrijk. - De OR is ook bezig geweest met een planning voor Wat is belangrijk? Waar moeten we rekening mee houden? Wat gaat het jaar 2013 ons brengen? Wij horen graag tips, ideeën en vragen van onze achterban. De OR is te bereiken op onderstaand adres. Groet, Jullie ondernemingsraad. Wij wensen iedereen een heel mooi en gezond 2013 toe! Het volgende personeelsblad verschijnt in maart 2013.

Nieuwsbrief Kaatsheuvel

Nieuwsbrief Kaatsheuvel Nieuwsbrief Kaatsheuvel November 2012 Het is de tijd van. Het is alweer november en het einde van het jaar 2012 is in zicht. Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in het land, wat altijd weer een bijzondere

Nadere informatie

STAP VOOR STAP. Datum : maart 2012 Jaargang : 3 Nummer : 9

STAP VOOR STAP. Datum : maart 2012 Jaargang : 3 Nummer : 9 STAP VOOR STAP Inhoud personeelsblad 1. P&O 2. Nieuws vanuit het MT 3. Kasteelfeesten 4. Ondernemingsraad 5. Sociale Media 6. Verhuizing psz t Meikevertje 7. Verlofbudget (cao kinderopvang) Datum : maart

Nadere informatie

Nieuwsbrief Waalwijk. Het is de tijd van. Het Stationneke De knaptak van Raai de Kraai. November 2012

Nieuwsbrief Waalwijk. Het is de tijd van. Het Stationneke De knaptak van Raai de Kraai. November 2012 Nieuwsbrief Waalwijk November 2012 Het is de tijd van. Het is alweer november en het einde van het jaar 2012 is in zicht. Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in het land, wat altijd weer een bijzondere

Nadere informatie

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Beste ouder/verzorger, We zitten midden in alle decemberactiviteiten en het is heel sfeervol op de locatie. Samen met de kinderen werken

Nadere informatie

STAP VOOR STAP. Datum : juni 2013 Jaargang : 4 Nummer : 14

STAP VOOR STAP. Datum : juni 2013 Jaargang : 4 Nummer : 14 STAP VOOR STAP Inhoud personeelsblad 1. P&O 2. Kindermorgen kasteelfeesten 3. Stand van zaken BSO Kerkeveld/Brink 4. Stagebegeleiding 5. Ondernemingsraad 6. Bedrijfszwemmen 7. Volgorde verjaring verlofuren/

Nadere informatie

Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong

Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong Inleiding Dit plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen is een verdiepingsdocument op het stedelijke aannamebeleid

Nadere informatie

Kamp groep 8 Het kamp gaat door! De blije hoofden, daar doen we het toch voor? Jaargang 18/nummer 01 4 september 2015

Kamp groep 8 Het kamp gaat door! De blije hoofden, daar doen we het toch voor? Jaargang 18/nummer 01 4 september 2015 Openbare Basisschool De Zevensprong Danslaan 74 1326 PL Almere Tel.: 036-5353742 info@zevensprong.asg-almere.nl www.zevensprong.asg-almere.nl Jaargang 18/nummer 01 4 september 2015 Belangrijke data: 7

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers, dit is de tweede officiële nieuwsbrief van dit schooljaar

Beste ouders / verzorgers, dit is de tweede officiële nieuwsbrief van dit schooljaar Jaargang 22, nummer 2 november 2016 Beste ouders / verzorgers, dit is de tweede officiële nieuwsbrief van dit schooljaar In deze nieuwsbrief: - Belangrijke data - Schoolfruit - MR de Poeljeugd - Luizenzakken

Nadere informatie

STAP VOOR STAP. Datum : dec. 2011 Jaargang : 2 Nummer : 8

STAP VOOR STAP. Datum : dec. 2011 Jaargang : 2 Nummer : 8 STAP VOOR STAP Inhoud personeelsblad 1. P&O 2. Nieuws vanuit het MT 3. Betaaldata salaris 2012 4. Sociale Media 5. Ondernemingsraad 6. Maatregelen kinderopvangtoeslag 7. Kwaliteit 8. Spaarloon- en levensloopregeling

Nadere informatie

Waarom VVE? Overleg tussen leiding en ouders. Het Peutervolgsysteem

Waarom VVE? Overleg tussen leiding en ouders. Het Peutervolgsysteem Waarom VVE? Omdat het goed is de kinderen in hun ontwikkeling te volgen, daar waar nodig te stimuleren en bij de oudste kinderen gericht met voorbereiding voor de basisschool aan de slag te gaan. Kinderdagverblijf

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN 07-01-2016 Nr. 9 BESTE OUDER, Inmiddels ligt de Kerstvakantie achter ons, een vakantie vol feestdagen, waarin saamhorigheid en er voor elkaar zijn, belangrijke begrippen zijn. Nu zijn wij, vol goede moed

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

November 2015. Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers

November 2015. Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers November 2015 Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers We wensen jullie allebei een fijne tijd op onze school. Afsluiting Kinderboekenweek Op vrijdag

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Basisschool Pius X. Vervanging van leerkrachten bij ziekte

Basisschool Pius X. Vervanging van leerkrachten bij ziekte Jaargang 18. Nieuwsbrief nr. 8 van 26 januari 2016 Jordaansingel 20. 781GP Haaksbergen. Tel. 03-721396. directie@piusx.eu Basisschool Pius X Vervanging van leerkrachten bij ziekte Hierbij willen wij u

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn BSO Osseweide (BSO) Osseweide 1a 7943GG MEPPEL Registratienummer 438205145

Inspectierapport Doomijn BSO Osseweide (BSO) Osseweide 1a 7943GG MEPPEL Registratienummer 438205145 Inspectierapport Doomijn BSO Osseweide (BSO) Osseweide 1a 7943GG MEPPEL Registratienummer 438205145 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Meppel Datum inspectie: 13-02-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Januari 2015 Baarn. Beste ouders en-of verzorgers, Leuke (buiten) activiteiten tijdens alle school- en vakantieweken

Januari 2015 Baarn. Beste ouders en-of verzorgers, Leuke (buiten) activiteiten tijdens alle school- en vakantieweken Beste ouders en-of verzorgers, De eerste nieuwsbrief van Bso Buiten is een feit. Elk kwartaal informeer ik je graag over de huidig stand van zaken, nieuws, ontwikkelingen, ideeën en tips. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerstviering. DVD Kerstviering. In dit nummer:

Nieuwsbrief. Kerstviering. DVD Kerstviering. In dit nummer: 13 december 2017 Nieuwsbrief Kerstviering Het programma voor de kerstviering op woensdag 20 december ziet er in grote lijnen als volgt uit: 16.45 uur: kinderen komen aan in de eigen klas, ouders kunnen

Nadere informatie

Deze activiteiten lopen van 14 september tot de herfstvakantie.(eerste blok)

Deze activiteiten lopen van 14 september tot de herfstvakantie.(eerste blok) Beste ouders en kinderen, Na de succesvolle start Bron van Activiteiten presenteren we u hierbij het eerste exemplaar van nieuwste arrangementen schooljaar 2015-2016. Bron van Activiteiten van Kindcentrum

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

December In deze nieuwsbrief: Reggio onderwijs groep 6. Rots & water groep 1-2B. Terugblik Sinterklaasviering. Actie Serious request

December In deze nieuwsbrief: Reggio onderwijs groep 6. Rots & water groep 1-2B. Terugblik Sinterklaasviering. Actie Serious request In deze nieuwsbrief: Reggio onderwijs groep 6 Rots & water groep 1-2B Terugblik Sinterklaasviering Actie Serious request Kerstviering Dit thema kwamen de kinderen van groep 6 een viertal keer in het kookatelier.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kaatsheuvel

Nieuwsbrief Kaatsheuvel Nieuwsbrief Kaatsheuvel Februari 2013 Terugblikken en vooruitblikken Oudercommissie Hier is hij dan, de eerste nieuwsbrief van 2013. We blikken terug op een jaar vol leuke activiteiten zoals bijvoorbeeld

Nadere informatie

Nieuwsberichten 2 november 2015

Nieuwsberichten 2 november 2015 Nieuwsberichten 2 november 2015 Terugblik blubberrun Nat, sloten, weilanden, goed doel oftewel de blubberrun! Door de beeldende werving van de ouderraad deden ook dit jaar weer zo n 75 deelnemers (leerlingen

Nadere informatie

WEEKBRIEF DREEFSCHOOL

WEEKBRIEF DREEFSCHOOL WEEKBRIEF DREEFSCHOOL Hoofdgebouw Dependance Dreef 20, Kleine Houtweg 24 2012 HS Haarlem 2012 DA Haarlem Tel. 023 5312912 Tel.023 7110456 www.dreefschool.nl info@dreefschool.nl directeur: Jan Vos van Marken

Nadere informatie

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter De Vlecht 18 december 2015 Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! In dit nummer: Vanuit het team 1 Groep 3/4 2 Groep 5/6 3 Sport en Bewegen 4 Afscheid juf José 5 MIKZ / Kerstcollage

Nadere informatie

Inspectierapport 't Vonderke (PSZ) Pastoor Verlindenstraat 22 5258HV BERLICUM NB

Inspectierapport 't Vonderke (PSZ) Pastoor Verlindenstraat 22 5258HV BERLICUM NB Inspectierapport 't Vonderke (PSZ) Pastoor Verlindenstraat 22 5258HV BERLICUM NB Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Sint-Michielsgestel Datum inspectie: 10-02-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Nieuwsbrief Waalwijk. Februari Serious Request. Terugblikken en vooruitblikken

Nieuwsbrief Waalwijk. Februari Serious Request. Terugblikken en vooruitblikken Nieuwsbrief Waalwijk Februari 2013 Terugblikken en vooruitblikken Hier is hij dan, de eerste nieuwsbrief van 2013. We blikken terug op een jaar vol leuke activiteiten zoals bijvoorbeeld de mini-80, welke

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats Nieuwsbulletin voor ouders over het project Naar gelijke schooltijden No 3, Februari 2012 Vorig jaar is het project Naar gelijke schooltijden van start gegaan. Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Nadere informatie

de Menkotoren Nieuwsbrief datum: nr. 7 Inhoud Pagina 1: Nieuwe leerlingen Kerstviering Kerstdiner Gevonden voorwerpen Nieuwe leerlingen:

de Menkotoren Nieuwsbrief datum: nr. 7 Inhoud Pagina 1: Nieuwe leerlingen Kerstviering Kerstdiner Gevonden voorwerpen Nieuwe leerlingen: de Menkotoren Nieuwsbrief datum: 09-12-2016 nr. 7 Nieuwe leerlingen: Vorige week zijn Vayen en Tess bij ons op school in groep 1 begonnen. We heten ze van harte welkom en wensen ze heel veel plezier op

Nadere informatie

Info van Thuishuis. Nummer 1 okt. 2012. In deze nieuwsbrief: Opening Thuishuis Pompidoe

Info van Thuishuis. Nummer 1 okt. 2012. In deze nieuwsbrief: Opening Thuishuis Pompidoe Info van Thuishuis Nummer 1 okt. 2012 In deze nieuwsbrief: Opening Thuishuis Pompidoe Terugblik eerste weken Thuishuis Pompidoe Naschoolse activiteit/ margedagen Triple-P Evaluatie gesprekken Geen verhoging

Nadere informatie

nr. 09, schooljaar 2012-2013

nr. 09, schooljaar 2012-2013 nr. 09, schooljaar 2012-2013 Keny uit groep 8 wint voorleeswedstrijd Op 27 november vond de schoolfinale van de voorleeswedstrijd plaats, die werd gewonnen door Keny uit groep 8a. Het was een spannende

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda. Nummer 5 december 2015

Beste ouders, Agenda. Nummer 5 december 2015 Nummer 5 december 2015 Agenda Wo 2 dec Inloopochtend 8:15-8:30 uur Vrij 4 dec Sinterklaasviering, alle leerlingen om 12:00 uur vrij Do 17 dec Kinderen vrij om 12:00 uur i.v.m. kerstdiner 17:00-18:30 uur

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis. jaargang 20, nummer 2 vrijdag 22 september 2017

Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis. jaargang 20, nummer 2 vrijdag 22 september 2017 Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis jaargang 20, nummer 2 vrijdag 22 september 2017 Beste ouders, Hierbij de nieuwsbrief nr 2. Met de nieuwtjes voor de komende weken. De buitenlessen

Nadere informatie

Tarieven 2014. Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar. geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur

Tarieven 2014. Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar. geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur Tarieven 2014 Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur Voor het jaar 2014 hanteren wij de volgende tarieven: (Geldig per 1 januari 2014. Prijswijzigingen voorbehouden.

Nadere informatie

Projecten De tuinen worden steeds groener, dieren doen hun intrede: konijnen, kippen, cavia s en zelfs een (leen)varken.

Projecten De tuinen worden steeds groener, dieren doen hun intrede: konijnen, kippen, cavia s en zelfs een (leen)varken. Korte terugblik de eerste stap bestaat in 2016 40 jaar en dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan! In week 40 was het een week lang feest op alle locaties met ouders en kinderen. We hebben dit jubileumjaar

Nadere informatie

Uitwerking twee scenario s subsidie peuterspeelzaalwerk uitgevoerd door SKB (Bijlage 1)

Uitwerking twee scenario s subsidie peuterspeelzaalwerk uitgevoerd door SKB (Bijlage 1) Uitwerking twee scenario s subsidie peuterspeelzaalwerk uitgevoerd door (Bijlage 1) Op dit moment zijn er in de gemeente Beemster twee locaties voor peuterspeelzaalwerk, namelijk in Middenbeemster en Zuidoostbeemster.

Nadere informatie

06-182 088 02. 06-247 590 72

06-182 088 02. 06-247 590 72 September 2014 Beste ouders, Zit u ook alweer helemaal in het normale ritme? Op de diverse locaties zijn we nog aan het genieten van een heerlijke zomervakantie, maar de gang van zaken van alle dag dringt

Nadere informatie

KieKeboe en Kids & Go de leukste kinderopvang van Aalsmeer!

KieKeboe en Kids & Go de leukste kinderopvang van Aalsmeer! KieKeboe en Kids & Go de leukste kinderopvang van Aalsmeer! Veel leesplezier Het KieKeBoe en Kids & Go team! 2014 K IEK E B O E E N K I D S & G O D E L E U K S T E K I N D E R O P V A N G V A N A A L S

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl SPELEN, ONTDEKKEN & G Kinderdagopvang Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang R O E I VOOR JOUW KIND! Stichting Kinderopvang De Egmonden Stichting Kinderopvang De Egmonden biedt professionele kinderopvang

Nadere informatie

UIT DE STOKLAND GEKLAPT Kerst

UIT DE STOKLAND GEKLAPT Kerst Konden wij maar sterren plukken om vrede te strooien wereldwijd maar wellicht is een klein gebaar van aandacht voor elkaar genoeg om hier en nu met vrede te beginnen. Onbekend UDSG Kerst 16-12-2014 1 Beste

Nadere informatie

Inspectierapport Het Witte Wiel (BSO) Provincialeweg HG Veldhoven Registratienummer

Inspectierapport Het Witte Wiel (BSO) Provincialeweg HG Veldhoven Registratienummer Inspectierapport Het Witte Wiel (BSO) Provincialeweg 4 5503HG Veldhoven Registratienummer 171819615 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Veldhoven Datum inspectie: 19-12-2016

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 17 december 2014 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen?

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Resultaten enquête Little People Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Via internet Via kennissen/vrienden/bekenden Anders nl. 33% 24% 43% Anders nl. Via directeur Paesacker Advertentie krant Via

Nadere informatie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie 17 december 2015 Beste ouder(s), verzorgers(s) en kinderen, Dit is het vierde Fellenoortje van dit schooljaar en jullie vinden hier informatie over zaken die met Spil Fellenoord te maken hebben. Belangrijke

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Bijlage bij algemene voorwaarden MOgroep

Bijlage bij algemene voorwaarden MOgroep Bijlage bij algemene voorwaarden MOgroep Kinderopvang Walcheren Postbus 7035, 4330 GA Middelburg 0118-641683 info@skow.nl www.kinderopvangwalcheren.nl Algemeen Bijgevoegde algemene voorwaarden gelden voor

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 E-mail: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders/ verzorgers, december 2016 Met deze nieuwsbrief informeren wij u

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 5e nieuwsbrief, vrijdag 16 oktober 2015 Beste ouders, Terwijl u dit leest, is de herfstvakantie al begonnen, en hebben

Nadere informatie

16 februari 2015 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 12

16 februari 2015 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 12 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 16 februari 2015 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 12 Van de directie In de laatste Lijstereens voor de voorjaarsvakantie aandacht voor

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Peuterpret (PSZ) Fruitier de Talmaweg 6A 8435 WE DONKERBROEK

Inspectierapport Peuterspeelzaal Peuterpret (PSZ) Fruitier de Talmaweg 6A 8435 WE DONKERBROEK Inspectierapport Peuterspeelzaal Peuterpret (PSZ) Fruitier de Talmaweg 6A 8435 WE DONKERBROEK Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: OOSTSTELLINGWERF Datum inspectie: 10-11-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis nummer 1 vrijdag 4 september 2015 Geachte ouders, verzorgers, Hierbij gaan de eerste mededelingen. De nieuwsbrief komt uit op de laatste schooldag van de maand. En

Nadere informatie

Tarievenoverzicht 2017 Locaties in de gemeente Sliedrecht 2017 (voorheen SKA)

Tarievenoverzicht 2017 Locaties in de gemeente Sliedrecht 2017 (voorheen SKA) Tarievenoverzicht 2017 Locaties in de gemeente Sliedrecht 2017 (voorheen SKA) De tarieven in onderstaande tabellen zijn brutokosten. Wat de daadwerkelijke kosten voor u zijn is afhankelijk van uw (gezamenlijk)

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn KDV Mr. Harm Smeengestraat (KDV) Mr. Harm Smeengestraat 56a 7963BZ RUINEN Registratienummer

Inspectierapport Doomijn KDV Mr. Harm Smeengestraat (KDV) Mr. Harm Smeengestraat 56a 7963BZ RUINEN Registratienummer Inspectierapport Doomijn KDV Mr. Harm Smeengestraat (KDV) Mr. Harm Smeengestraat 56a 7963BZ RUINEN Registratienummer 177476631 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: De Wolden Datum inspectie:

Nadere informatie

Nr november 2017 ALGEMEEN

Nr november 2017 ALGEMEEN Nr. 07 13 november 2017 ALGEMEEN OR Afgelopen maand is de vernieuwde OR vol enthousiasme aan de slag gegaan om Sint, kerst, schoolfeest ( 60 jarig bestaan) en Serious Request met ons voor te bereiden.

Nadere informatie

Nieuwsflits. Kalender: 15 oktober 2015. Ambrasoft/MijnKlas Thuisgebruik. Zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens

Nieuwsflits. Kalender: 15 oktober 2015. Ambrasoft/MijnKlas Thuisgebruik. Zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens Nieuwsflits 15 oktober 2015 Kalender: Agenda: 16 oktober t/m 23 oktober: Herfstvakantie vrijdag 23 oktober: Houtdorp vrijdag 23 oktober: Multisportevent 1 november: Peuter/kleuterkerk Maandag 2 november:

Nadere informatie

Groep - Gr. 4 tafeltjes oefenen

Groep - Gr. 4 tafeltjes oefenen Vrijdag 8 jan. 2016 Jaargang 12 nr. 12 In deze Link: - Beste wensen - Ouderpanel - Open school Groep - Gr. 4 tafeltjes oefenen Bijlagen: - Uitnodiging informatieavond - Uitnodiging open schoolmoment -

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen!

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen! 27 Februari 2015 1 Agenda Di 3 mrt Algemene ouderavond 20.00 Ma 9 mrt Kunstweek hout Za 14 mrt Klusdag Ma 16 mrt Studiedag BHV alle klassen vrij Di 17 mrt Ouderavond klas 1/2 Fonteintje wk 9 Aanwezigheid

Nadere informatie

Basisschool Pius X. Jaargang 19 Nieuwsbrief nr. 7 van 1 december Jordaansingel GP Haaksbergen. Tel

Basisschool Pius X. Jaargang 19 Nieuwsbrief nr. 7 van 1 december Jordaansingel GP Haaksbergen. Tel Jaargang 19 Nieuwsbrief nr. 7 van 1 december 2016 Basisschool Pius X Jordaansingel 20. 7481GP Haaksbergen. Tel. 053-5721396. directie@piusx.eu Sinterklaas Maandagmorgen 5 december zal Sinterklaas een bezoekje

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478 586 498 info@kinderwereldvenray.nl KINDERDAGOPVANG KinderWereld

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum Balkbrug (BSO) De Omloop 2 7707DZ BALKBRUG Registratienummer 204664718

Inspectierapport Kindcentrum Balkbrug (BSO) De Omloop 2 7707DZ BALKBRUG Registratienummer 204664718 Inspectierapport Kindcentrum Balkbrug (BSO) De Omloop 2 7707DZ BALKBRUG Registratienummer 204664718 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Hardenberg Datum inspectie: 12-10-2015 Type

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Beste ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u de 3 e nieuwsbrief van dit schooljaar. Hij volgt erg snel op de tweede nieuwsbrief. Dat doe ik om even digiduif te testen

Nadere informatie

Jaargang 22, Maand: November 2015 INFO

Jaargang 22, Maand: November 2015 INFO Jaargang 22, Maand: November 2015 Basisschool De Schare INFO Met de maand november in het vooruitzicht, maken we een eerste pas op de plaats als het gaat om de vorderingen tot op heden. Naast enkele toetsen,

Nadere informatie

Post op Stelten vrijdag 27 maart

Post op Stelten vrijdag 27 maart Post op Stelten vrijdag 27 maart Vanuit de directie Integraal Kindcentrum In Nederland zijn Brede Scholen sinds een aantal jaren een begrip. Gebouwen waar meerdere partijen samenwerken zijn massaal in

Nadere informatie

Directiekrabbels Nieuwbrief 3

Directiekrabbels Nieuwbrief 3 Directiekrabbels Nieuwbrief 3 Beste ouders/verzorgers Nieuw gebouw? Wellicht zijn er ouders die regelmatig langs onze nieuwe school rijden en dus hebben gezien dat de bouw heel snel vordert. In het gebouw

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO Jaargang 21, Maand: juni 2015 Basisschool De Schare INFO Na een prachtige meimaand met veel vrije dagen en heel veel activiteiten als de lentemarkt en de sportdag, gaan we in juni een maand lang hard werken

Nadere informatie

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Vragen en antwoorden rond de start van Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Tijdelijke huisvesting basisschool Park 16hoven Start de BSO ook in het tijdelijke gebouw? Ook in de tussenperiode

Nadere informatie

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Van de directie Voor u ligt de laatste Lijstereens van 2014. Een hele dikke, want naast

Nadere informatie

Kerstmusical De Herberg Zit Vol productie van groep 7 Kindcentrum Kleinerf. ieder kind een talent! Grote zaal MFA De Sprank

Kerstmusical De Herberg Zit Vol productie van groep 7 Kindcentrum Kleinerf. ieder kind een talent! Grote zaal MFA De Sprank Jaargang 33 nummer 13 03 december 2015 een wekelijkse uitgave van Kindcentrum 'T BLAAIKE FELICITEERT... 06 dec 09 dec Sint Nicolaas Saar van der Steen ieder kind een talent! thema schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Deze dag zijn er docenten aanwezig die later in de maand muzieklessen gaan geven.

Deze dag zijn er docenten aanwezig die later in de maand muzieklessen gaan geven. Nieuwsbrief 2 oktober 2015 Driejarigen groep Driesprong Even voor de zomervakantie heb ik u verteld over de ontwikkelingen rond een Driesprong op de Ceder. Een stap naar het integreren van onderwijs en

Nadere informatie

Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK

Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: HARDERWIJK Datum inspectie: 16-10-2014 Type onderzoek : Regulier

Nadere informatie

Het Lebuïnusblad. Foto s op www.lebuinus.nl Op de site van school zijn foto s toegevoegd van de tentoonstelling over de Kinderboekenweek.

Het Lebuïnusblad. Foto s op www.lebuinus.nl Op de site van school zijn foto s toegevoegd van de tentoonstelling over de Kinderboekenweek. Positief Bezig zijn op School Het Lebuïnusblad Goed gedrag kun je leren. In de week na de herfstvakantie gaan we de volgende regel oefenen op school: Op tijd komen is goed, want samen starten moet Tip

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2015

NIEUWSBRIEF januari 2015 NIEUWSBRIEF januari 2015 Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van januari. We wensen u veel leesplezier. Welkom Deze maand zijn de volgende leerlingen bij ons op school gekomen:

Nadere informatie

Peppelinfo december 2015, nummer 4

Peppelinfo december 2015, nummer 4 Peppelinfo december 2015, nummer 4 Beste ouders, Ondertussen hebben we een mooi Sinterklaasfeest gevierd, georganiseerd samen met Talentrijk. Beide OR-en hebben een mooi programma gemaakt wat past bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gastouderbureau Kinderopvang Barendrecht WINTER 2012

Nieuwsbrief Gastouderbureau Kinderopvang Barendrecht WINTER 2012 BESTE VRAAG- EN GASTOUDERS Hierbij ontvangt u de winter editie van de nieuwsbrief van het gastouderbureau SKB. We wensen u veel plezier met lezen. DESKUNDIGHEIDSAVONDEN Tijdens de deskundigheidsavonden

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl

De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl Nieuwsbrief De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl Groepenverdeling 2015-2016 Schooljaar 2014 2015 1 juli 2015 I n h o u d : Blz. 1: Groepenverdeling

Nadere informatie

AGENDA. Beste kinderen en ouders/verzorgers, December 2015

AGENDA. Beste kinderen en ouders/verzorgers, December 2015 December 2015 Beste kinderen en ouders/verzorgers, Het kalenderjaar 2015 loopt bijna ten einde; Vorige week vrijdag heeft Sinterklaas De Windroos met een bezoek vereerd en zijn verjaardag met ons gevierd.

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Nieuwsbrief SWW Peuteropvang Nr. 5, maart 2016. Beste ouder(s), verzorger(s),

Nieuwsbrief SWW Peuteropvang Nr. 5, maart 2016. Beste ouder(s), verzorger(s), Nieuwsbrief SWW Peuteropvang Nr. 5, maart 2016 Beste ouder(s), verzorger(s), De lente is begonnen!!! Op de peuteropvang is de lente 1 van de favoriete thema s van de peuters en pedagogisch medewerkers.

Nadere informatie

INFO KBS St. Jozef Een school om te ontdekken

INFO KBS St. Jozef Een school om te ontdekken INFO KBS St. Jozef Een school om te ontdekken Schooljaar 2012/2013 No 10 31 januari 2013 Reageren op de inhoud kunt u via het mailadres: directie@jozefrijen.nl Inhoudsopgave Niet vergeten... 1 Afscheid...

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Basisschool De Vlieger (BSO) Buckhorstlaan 50 8043RL ZWOLLE Registratienummer 130154131

Inspectierapport BSO Basisschool De Vlieger (BSO) Buckhorstlaan 50 8043RL ZWOLLE Registratienummer 130154131 Inspectierapport BSO Basisschool De Vlieger (BSO) Buckhorstlaan 50 8043RL ZWOLLE Registratienummer 130154131 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: ZWOLLE Datum inspectie: 23-10-2014

Nadere informatie

Tweede nieuwsbrief december Schoolnieuws. Tweede nieuwsbrief december 2016 obs De Hoge Raven

Tweede nieuwsbrief december Schoolnieuws. Tweede nieuwsbrief december 2016 obs De Hoge Raven Tweede nieuwsbrief december 2016 In deze nieuwsbrief: Schoolnieuws 2016 Kalender Sinterklaas Invallers Wc-actie leerlingenraad Nieuws van de Brede School Presentatieles Brede School Activiteiten Nieuws

Nadere informatie

Verder in deze nieuwsbrief informatie over een tevredenheidspeiling die plaats zal vinden na de herfstvakantie.

Verder in deze nieuwsbrief informatie over een tevredenheidspeiling die plaats zal vinden na de herfstvakantie. * Willaertstraat 2 3314 WZ Dordrecht * Telefoon: 078-8905525 * prinsbernhardschool@h3o.nl * www.prinsbernhardschooldordrecht.nl * Jaargang 11 nummer 2 (14-10- 16) Geachte ouders/verzorgers en beste jongens

Nadere informatie

PRIJSLIJST Buitenschoolse opvang Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.0

PRIJSLIJST Buitenschoolse opvang Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.0 PRIJSLIJST 217 Unikids 2. Definitief v1. VERSIEBEHEER Versie Datum Wijziging.1 9/6/17 Status Concept t.b.v. de LRKP aanvraag 1. 3/7/17 Definitief Buitenschoolse Opvang Unikids 2. Prijslijst 217 Definitief

Nadere informatie

TANDEMBERICHTEN. De Tandem. www.sbodetandemuden.nl www.sbodetandem.yurls.net www.tandemkrant.yurls.net. Oktober 2014 Jrg 13.

TANDEMBERICHTEN. De Tandem. www.sbodetandemuden.nl www.sbodetandem.yurls.net www.tandemkrant.yurls.net. Oktober 2014 Jrg 13. Aan het einde van de maand komt de Tandemberichten uit. Dit zijn de nieuwsbrieven van de school. Deze worden naar uw mailadres verstuurd. Hierin kunt u de missie en visie lezen van onze school en wordt

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 07 september 2015 Belangrijke data 07-09 Algemene ouderavond 19.30u-21.00u 14-09 MR vergadering 21-09 O-ja 02 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Inschrijven Mini Marathon en City

Nadere informatie