2013 was/is ook belangrijk voor de Gravenruiters omdat we met elkaar onze productlijnen hebben onderzocht en in beeld gebracht.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013 was/is ook belangrijk voor de Gravenruiters omdat we met elkaar onze productlijnen hebben onderzocht en in beeld gebracht."

Transcriptie

1 DE GRAVENRUITERS Secretariaat: Postbus AV Almelo Bank: ABN AMRO NL21ABNA KvK Enschede Jaarverslag 2013 Terug kijken op 2013 een bijzonder jaar! Voor De Gravenruiters Almelo was 2013 geen gewoon jaar. Een erg belangrijk moment was wel het besluit van het college van B&W op 8 oktober om mee te willen werken aan een bestemmingsplanwijziging voor onze nieuwe voorziening. Het college van B&W gaat akkoord met een gebouw zoals door IAA architecten voor ons is geschetst. Eindelijk de zekerheid om mee verder te kunnen. Na de zeven magere jaren hoop ik nu op andere tijden. Een nieuwe voorziening bouwen en bedenken is voor ons een bijzondere uitdaging. Hierbij worden we geholpen door Ebbo Storm van Leeuwen. Ebbo heeft veel ervaring met grote bouwprojecten en stelt ons vooral lastige vragen zodat we uiteindelijk het gebouw gaan krijgen waar we lekker mee kunnen werken. Conceptplan Stichting De Gravenruiters Almelo Het hoogtepunt is toch wel het feit dat onze Sabine na de constatering van borstkanker en een aantal ingrijpende behandelingen kan zeggen: ik ben schoon! Dit laatste helpt ons weer relativeren, hoe belangrijk onze gezondheid is. Laten we hier wat vaker bij stil staan en van genieten. In dit jaar hebben we ook kennis gemaakt met een nieuwe functie en functionaris Ronny van Gelden. Ronny doet enorm zijn best om als coördinator de bedrijfsvoering op de manege te ondersteunen en daar waar mogelijk te verbeteren. Het bestuur is enthousiast over zijn inzet en inbreng en zien de resultaten! 2013 was/is ook belangrijk voor de Gravenruiters omdat we met elkaar onze productlijnen hebben onderzocht en in beeld gebracht. We zijn met De Stichting de Gravenruiters heeft als doel om, zowel verstandelijk als lichamelijk gehandicapten de gelegenheid te geven paard te rijden. Aangesloten bij de Landelijke Federatie Paardrijden Gehandicapten ( F.P.G ) en bij de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost ( V.P.G.O)

2 elkaar in gesprek over de organisatie en doen dat onder de plezierige en vakkundige leiding van Gini Coenraads. Samen hebben we onze Missie en Visie woorden gegeven. Hierin zetten we samen belangrijke stappen voor de toekomst van onze organisatie. Visie Bij de Gravenruiters komen ieders kwaliteiten tot hun recht en mag je jezelf zijn. Missie Door in een veilige sfeer je welkom te voelen en verbinding te ervaren tussen mens en dier. Door voor een ieder kansen te creëren en te kunnen benutten. Door het stimuleren van talenten centraal te stellen. Als bestuur hebben we moeten besluiten om de tarieven voor het aangepast rijden gelijk te trekken met de andere lestarieven. Het is steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen in combinatie met de eisen waaraan we moeten voldoen anno Deze eisen worden steeds strenger en kosten daardoor evenredig hoger. We vinden het belangrijk dat alle ruiters bij ons op een goede manier kunnen paardrijden en hier vooral plezier aan beleven. Het huifbedrijden blijkt een schot in de roos. In oktober 2012 zijn we gestart met 1 dagdeel sinds november van dit jaar bieden we al 3 dagdelen. Een prachtig gezicht om te zien hoe mensen op het bed liggend genieten! Daar doen we het voor. De samenwerking met Aveleijn en de Twentse Zorgcentra laat zien dat we ketenpartner zijn en samen optrekken ten dienste van de medemens. Marlieke Last van Aveleijn hoort intussen bij ons meubilair. Het Algemeen Bestuur heeft gelukkig versterking gekregen van Christine Snelder en Maarten Smelt. Christine komt van buiten en heeft zelf aangegeven iets voor ons te willen doen, ze helpt Bert bij de secretariële werkzaamheden. Maarten is vader van Fleur, een ruiter bij ons, en hij wil ons ook graag helpen in de komende periode. Arno Wentink heeft met zijn contacten voor elkaar gekregen dat er in onze organisatie een onderzoek is gedaan om in beeld te brengen wat het maatschappelijk effect is van paardrijden bij De Gravenruiters, dit heet Social Return On Investment (SROI). De uitkomst is erg positief, dit kunnen we goed gebruiken om onbekenden te overtuigen van onze goede effecten en natuurlijk bij de zoektocht naar de nodige financiën voor de nieuwbouw.

3 Nog net voor de feestdagen heeft Kirsten Rothman van KrachtCC het nieuwe logo laten zien. Daarnaast hebben we aan het eind van het jaar contact gekregen met Dennis Slettenhaar van Weppster die voor ons een nieuw Website wil gaan ontwerpen. Allemaal stappen die nodig zijn om de toekomst nog beter aan te kunnen. Achter de schermen zijn we in gesprek met mensen die ons willen gaan helpen bij het verkrijgen van de financiën voor de nieuwbouw. We gaan daarvoor een comité van aanbeveling vormen. Deze mensen helpen ons om de deur te openen bij organisaties die ons met geld kunnen ondersteunen. Nadat de deur is open gezet zal een Ambassadeur de gesprekken gaan voeren over die financiën. Het team van Ambassadeurs is bijna gereed, dit zijn allemaal mensen die ons werk en de doelstelling van de Gravenruiters een warm hart toedragen. Als laatste stap in dit proces zal de accountmanager de gemaakte afspraken op papier zetten. Ook voor deze bijzondere functie is iemand gevonden. Bij dit hele (best ingewikkelde) proces worden we geholpen door Jeroen van Beugen van Considium. Zoals hier beschreven worden we door veel mensen en organisatie ondersteund. Allemaal vrijwillig omdat De Gravenruiters een prachtige organisatie is die bestaat bij de gratie van veel vrijwilligers. Gelukkig is het alle vrijwilligers ook dit jaar weer gelukt om vele mensen plezier te laten beleven aan paardrijden bij De Gravenruiters. Blijf ons helpen en bedankt voor je inzet en betrokkenheid in 2013! Maar waar zouden we zijn als er geen mensen gebruik zouden willen maken van onze paarden en onze fijne en veilige sfeer. Uiteindelijk doen we het daarvoor! Voorzitter Stichting De Gravenruiters Peter van Heteren Omvang van de lessen: FPG, individuele ruiters: 32 ruiters hebben in totaal 1539 lessen gehad van 45 minuten. Totaal 1155 uur. Reguliere (niet gehandicapte) ruiters: Aan 47 ruiters zijn 1305 lessen gegeven van 45 minuten. Totaal 979 uur. Ruiters Meidenproject: 22 meisjes hebben in 2013 deelgenomen aan het meidenproject. Huifbedrijden: In 2013 werd op woensdag en vrijdag gereden met het huifbed. Door de enorme belangstelling is in november begonnen met ook op maandag te rijden. 24 cliënten hebben in 2013 samen in totaal 304 ritten gemaakt.

4 Bestuur: Het bestuur van stichting De Gravenruiters was per 31 december 2013 als volgt samengesteld: De heer P. A. (Peter) van Heteren: De heer L. (Bert) Hut: De heer F. J. B. M. M. (Ferd) Berentzen: De heer J. G. (Johan) Kamp: De heer M. H. (Maarten) Smelt Mevrouw C. M. (Christine) Snelder De heer A. (Arno) Wentink: voorzitter secretaris penningmeester lid lid lid lid Het algemeen bestuur is het afgelopen jaar 4 keer bijeen geweest en het dagelijks bestuur ook 4 keer. In de bestuursvergaderingen zijn alle mogelijke, de organisatie betreffende, onderwerpen aan de orde geweest. Daarnaast zijn een aantal bestuursvergaderingen gebruikt om gericht te kunnen werken aan onze toekomstplannen. Uitgelicht SROI: Social Return on Investment (SROI) is ontwikkeld tot een gezaghebbende meetmethode om de meerwaarde van een activiteit voor mens en maatschappij op representatieve en afhankelijke wijze in beeld te brengen. De methodiek is internationaal ontwikkeld met een belangrijke bijdrage van de hogeschool Saxion. Het resultaat van het onderzoek wordt vertaald in het jaarlijkse SROI-quotiënt, gedefinieerd als: SROI-quotient = Opbrensten en sociale bijdrage Uitgaven

5 Saxion heeft in het afgelopen jaar het SROI uitgevoerd voor de Gravenruiters NU met een SROI-quotiënt van 2,2 als resultaat. Dit betekent dat de maatschappelijke meerwaarde zeer groot is, omdat de opbrengsten in 2012 ca. 60% zijn van de kosten. Naast de situatie NU is ook een eerste analyse gemaakt van ons plan voor totale vernieuwing van onze manege en paardenstallen. Op basis van de verwachte financiële bijdrage aan onze nieuwbouw zal het SROI-quotiënt ruim boven de 1 blijven. Dus nieuwbouw blijft een centraal onderwerp in 2014 en met een positief resultaat als doel. Uitgelicht het Huifbedrijden: Sinds juli 2012 wordt er bij De Gravenruiters de mogelijkheid geboden om op een huifbed te rijden. Wat is huifbedrijden? Hierbij moet u zich voorstellen dat er een bed gemaakt is, waarop de gehandicapte wordt gelegd. Het bed wordt omhoog getakeld en komt dan boven de ruggen van 2 pony`s (Haflingers) in een houder te liggen. De deelnemer kan nu als de pony`s gaan lopen de rug van de pony`s voelen. Overigens zitten de meeste deelnemers van het huifbedrijden dagelijks in een rolstoel en kunnen niet of heel slecht lopen. Dit is een fantastische beleving voor deze deelnemer. De meeste huifbedrijders worden heel ontspannen van deze beleving. Zij kunnen hier nog dagen op teren. Tevens wordt de darmwerking hierbij gestimuleerd, waardoor ze gemakkelijker van de ontlasting af komen. Deze geweldige huifbed activiteit wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Deze menners zijn hier elke week minimaal een halve dag mee bezig. Zij komen zeer trouw en betalen zelf(s) nog hun reiskosten. Ook al moeten ze helemaal uit Enschede komen. De overige vrijwilligers, die hiermee bezig zijn, zijn van verschillende pluimage, zoals gastheren, chauffeurs en de planner van de deelnemers. Kortom velen maken het mogelijk, dat de deelnemer een activiteit heeft om van te genieten. En genieten dat doen ze! Dit geeft de vrijwilligers elke keer weer een kick om hiermee door te gaan.

6 Deze doelgroep heeft maar heel weinig mogelijkheden voor recreatie. En dan is dit ook nog eens een keer een echte lichamelijke opkikker! In 2013 werd er op de woensdag- en vrijdagmorgen gereden met het huifbed. Zo werd er in januari door 16 cliënten op het huifbed gereden. Eind december stond het aantal deelnemers al op 22. Dankzij de goede sfeer binnen de groep vrijwilligers hebben we het gelukkig allemaal zonder ongevallen of calamiteiten kunnen doen. Ook daar zijn we trots op. Uitgelicht het Meidenproject Het meidenproject is anders dan het volgen van reguliere of aangepaste lessen. Binnen het meidenproject wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden, weerbaarheid, zelfstandigheid en word de meiden de ruimte geboden om te groeien en te ontwikkelen naar hun kunnen en behoeften. Dit doen wij door naast het bieden van rijles ze ook kennis en ervaring bij te brengen in het zorgen voor en omgaan met de paarden. Hierin vormt ook de manier waarop samengewerkt wordt en er met elkaar omgegaan wordt een belangrijke kern binnen het project. Niet iedereen mag deelnemen aan het meidenproject. Uit een gesprek met ouders/verzorgers moet blijken of betreffende deelneemster voldoet aan de indicatie voor het meidenproject. Concreet betekend dit dat er meestal aandachtspunten zijn op sociaal/emotioneel gebied. Voor het meidenproject geldt een aangepast tarief. Het project ontvangt een subsidie van de gemeente Almelo. Hoe werkt het? Binnen het meidenproject wordt aandacht besteed aan de individuele behoeften en worden de deelnemers gestimuleerd om te groeien in hun vaardigheden, zelfbeeld en talenten waarbij zij ruimte krijgen om zelf hun tempo te bepalen. Voor elke deelnemer is het duidelijk dat zij goed zijn zoals ze zijn, hun eigen talenten en kwaliteiten hebben en dat zij mogen groeien en ontwikkelen. Maatwerk en een coachende benadering zijn belangrijk bij het meidenproject. Daarbij wordt een subtiele balans gehanteerd tussen bevestiging van positief gedrag en anderzijds confrontatie om tot inzicht te komen over het eigen gedrag. De paarden vormen een belangrijk middel voor het stimuleren van zelfreflectie door de wijze waarop zij reageren op lichaamstaal en uitstraling. Het creëren van een veilige leeromgeving waarbij vertrouwen en eerlijkheid wederzijdse verwachtingen zijn, is essentieel voor het succes van het meidenproject.

7 En waarom nog meer? Het meidenproject is een project opgesteld om meiden tussen de 10 en 18 jaar een plek te bieden waar zij op hun eigen tempo kunnen groeien en ontwikkelen. De huidige maatschappij is veeleisend en steeds vaker lijken jongeren problemen te ervaren met wat er van hen verwacht wordt. Het meidenproject biedt begeleiding en coaching aan deze meiden betreffende hun gedrag, houding, zelfkennis, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en weerbaarheid. Uiteraard leren de meiden binnen het project ook paardrijden. Echter gaat het hier om meer dan alleen paardrijden. Het gaat om de hele omgang met de paarden en met elkaar. Dus ook het verzorgen en aandacht hebben voor deze dieren en elkaar is onderdeel van het meidenproject. Voor wie is het? Meiden vanaf 10 tot 18 jaar die om wat voor reden dan ook, niet volledig tot hun recht komen of zich thuis voelen in de reguliere lesgroep. Zo kan er o.a. sprake zijn van: Een onrustige thuissituatie Lichte vorm van ASS ADHD/ADD Gedragsproblematiek Leerproblematiek Ontwikkelingsachterstand Weinig sociale vaardigheden Gebrek aan weerbaarheid Bij elke aanmelding wordt beoordeeld of betreffend kind in aanmerking zal komen voor het meidenproject. Bovenstaande lijst is in dat opzicht niet compleet. Binnen het meidenproject is er veelal sprake van maatwerk. Per individu wordt dus beoordeeld en gekeken op welke wijze wij hen van dienst kunnen zijn en wat wij kunnen bieden. Constructie van het meidenproject. Het meidenproject houdt in dat deze meiden gedurende een middag in de week een vaste terugkommiddag hebben waarbij zij individueel of in groepsverband de volledige aandacht en begeleiding ontvangen. Deze middagen zijn gestructureerd en ingericht met een combinatie van klusjes en paarden activiteiten. Tijdens deze middag wordt zelfstandig en in groepsverband werken gecombineerd. De meiden hebben recht op deze 2 uur per week die volledig aan hen gewijd is. In deze twee uur moeten de meiden een klusje doen die bijdraagt aan de verzorging van de paarden en de manege. Dit zijn niet altijd leuke klusjes, maar wel erg belangrijk. Daarnaast vindt er een activiteit plaats. Soms is dit een paardrijles, maar dit kan ook een andere activiteit zijn met of zonder paarden. Bij de klusjes en activiteiten worden de meiden begeleid en waar nodig aangesproken op gedrag. Deze activiteiten zijn altijd ontworpen met een doel. Zelfs al is het

8 om samen plezier te hebben. Meiden worden aangemoedigd om ook zelf met ideeën en suggesties te komen. Medewerkers zijn vanzelfsprekend op hippisch gebied geschoold en bevoegd maar beschikken ook over de nodige kennis en vaardigheden om te kunnen werken met kinderen en jongeren met uiteenlopende problematiek. Daarnaast worden zij altijd ondersteund door een betrouwbaar en ervaren team vrijwilligers. Dit draagt bij aan het tijdig kunnen inspelen op situaties die ontstaan en waarborgt extra veiligheid en voldoende aandacht en begeleiding voor de deelnemers. Naast het project, zijn de meiden wanneer zij hiertoe in staat zijn verplicht om op een ander moment mee te helpen op de manege. Het doen van vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel van het project en leert de meiden verantwoordelijkheid, behulpzaamheid en samenwerking. Daardoor worden de meiden gestimuleerd om, ook buiten de veilige omgeving van de projectmomenten, te integreren in de drukte van een andere setting. Afhankelijk van de behoefte van de deelneemster, kan het voorkomen dat er meerdere momenten in de week zijn waarop betreffend kind aanwezig mag zijn. Wij betrekken altijd ouders/verzorgers maar als dit nodig of wenselijk is ook school en overige instellingen bij het meidenproject. Uitgelicht het reguliere rijden Al weer sinds ongeveer 7 jaar worden er bij de Gravenruiters ook reguliere ponyrijlessen gegeven. Dit zijn lessen voor meisjes en jongens zonder handicap. Deze reguliere ruiters kiezen vaak bewust voor de Gravenruiters omdat men in een veilige, beschermde en natuurlijke omgeving kan ponyrijden. Naast het rijden van de pony's is vooral ook de sociale omgang met elkaar en met andere doelgroepen binnen onze manege van groot belang. De verzorging van de pony's neemt een belangrijke plaats in rondom de diverse lessen. De ruiters worden aangemoedigd om bijvoorbeeld ook een poetsdiploma te behalen, zodat ze op een verantwoorde wijze voor de pony's kunnen zorgen. Zorg en verantwoording voor dier en natuur worden zo in de praktijk op een laagdrempelige wijze bijgebracht. Voor de pony's is de afwisseling tussen de lessen met reguliere ruiters en de lessen met ruiters met een handicap een welkome afwisseling. Tijdens de reguliere lessen wordt een behoorlijke aanspraak gedaan op de conditie van de pony's zodat ze in de lessen met de ruiters met een handicap weer rustig en braaf mee kunnen lopen. Daarnaast dragen de

9 reguliere ponylessen mede bij aan een gezondere begroting van de Gravenruiters als geheel. Ruiters uit de reguliere lessen stromen soms in als vrijwilliger om zo een steentje bij te dragen aan de diverse taken op de manege. Enthousiaste reclame richting vriendjes en vriendinnetjes op school en in de woonomgeving kan hier aan bijdragen.

10 Resultatenrekening 2013 BEGROTING 2013 RESULTAAT 2014 BEGROTING KOSTEN GRAVEN- RUITERS MEISJES- PROJECT HUIFBED- RIJDEN GRAVEN- RUITERS MEISJES- PROJECT HUIFBED- RIJDEN Personeel Salariskosten Instructrice Loon administratie Vergoeding Freelancers Kosten t.b.v. vrijwilligers Kantine EHBO/BHV Deskundigheidsbevordering Oprationele kosten Afschrijving Pony's Afschrijving huifbed Aktiviteiten Huifbedrijden specifieke kosten Vlasvezel Hooi Medicijnen Voer pony's Onderhoud kleinvee Diverse kosten paarden Hoefsmid Onderh. harnanchement Afvoeren mest Huisvesting Afschrijving onderkomen Water, gas & electra Waterschapslasten Belasting WOZ Onderhoud tent en paardenbak Onderh.stal&gereedschap Onderhoud kantine Onderhoud Terrein Onderhoud terrein Onderhoud tractor Huur weiland Onderhoud weilanden Communicatie PR Representatiekosten/website PR kosten Contr. & abonnementen Administratie en Stichtingskosten Verzekeringen Administratiekosten Kantoorbehoeften Portokosten Bankkosten Telefoonkosten Internetkosten Rente Lening Totaal Kosten OPBRENGSTEN GRAVEN- RUITERS MEISJES- PROJECT HUIFBED- RIJDEN GRAVEN- RUITERS MEISJES- PROJECT HUIFBED- RIJDEN Lesgelden Paardrijden Ouderbijdragen Ruiters Bijdragen Colckhof Bijdragen Het Noordik Bijdrage lounge lessen Bijdragen Privelessen Bijdragen Stichting Jeugdsport Bijdragen deelnemers proj Bijdragen huifbedrijden Samenwerking Zorginstellingen Bijdrage Ruim Baan Subsidie Subs.Project Gem. Almelo Subsidie Gem. Twenterand Subsidie Gem. Rijssen/Holten Overige Inkomsten Kledingaktie VPGO Giften Opbrengst Reclameborden Rente Moneyou Totaal Opbrengsten Resultaat Toelichting op de resultaten Zoals elk jaar wordt het resultaat vooral veroorzaakt door de afschrijvingen (Euro 8833), ook dit jaar is verder gegaan met het versneld afschrijven van de tent. De Gravenruiters is nog steeds niet in staat om afschrijvingen in de exploitatie op te vangen. - Onze instructrice (in vaste dienst voor 25 uur per week) is per 11 juli 2013 ziek gemeld, wat later bleek voor de rest van het jaar. Hiervoor is de Gravenruiters niet verzekerd. De benodigde capaciteit is opgevangen door het extra inhuren van freelancers, maar ook door extra inzet van onze vrijwilligers. De extra kosten waren ca. Euro 8000,- - Bij de begroting voor 2013 is geen rekening gehouden met de huur van de locatie bij de Bosrand, dit was euro 3100,-. Daarnaast zijn er de nodige aanpassingen geweest aan het huifbed. Aan het eind van het jaar is huifbedrijden uitgebreid met nog 1 ochtend, dit om aan de vraag te voldoen. Dit wordt in zijn geheel uitgevoerd door vrijwilligers. - Er zijn afgelopen jaar ook extra kosten uitgegeven ten behoeve van de veiligheid op het terrein. - Het dak van de stal is begin dit jaar gerepareerd met een gift van de "De Old Grand Dad Club". - Voor de weilanden is dit jaar de sproeiinstallatie en de schrikdraad-voorziening vernieuwd. Giften Giften van: Old Grand Dad Club, Hr.M.G.Hietbrink, Hr.B.J.Albersen, Proeflokaal België Mosselbingo, Hr.ten Thije, Zorgcomfotwinkel Nijverdal.

11 Balans per 31 december DEBET euro CREDIT euro DEBET euro CREDIT euro Vaste activa Materiele vaste activa Grond Gebouwen Tent Inrichting tent Pony's Huifbedwagen met toebehoren Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Vooruitbetaalde bedragen 0 0 Totaal vorderingen Liquide middelen Kas ABN AMRO Bestuursrekening ABN AMRO Spaarrekening ABN AMRO Werkrekening 72 MONEYOU Spaarrekening Totaal liquide middelen Totaal vlottende activa Eigen vermogen Kapitaal Algemene reserve Reservering weiland Reservering tent 0 0 Reservering nieuwbouw manege Reservering Huifbed-rijden Reservering paarden Totaal kapitaal Totaal eigen vermogen Vreemd vermogen Kredieten crediteuren Lening ABN AMRO Totaal Kredieten Totaal vreemd vermogen Totaal

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De Vallei

Peuterspeelzaal De Vallei Peuterspeelzaal De Vallei Spelend de wereld verkennen Pedagogisch Beleidsplan Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 Doelstelling... 6 Samen opvoeden... 8 Pedagogische driehoek... 8 Volgen van ontwikkeling...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO.

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Jaarverslag 2014 1 Inleiding Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Veel vragen worden bij de SWOM opgevangen, opgepakt en opgelost. Als er binnen de context

Nadere informatie

Stichting De Ster 2014-2015

Stichting De Ster 2014-2015 Stichting De Ster Stichting De Ster 2014-2015 Sterkamp mei 2014 Een terugblik en een blik vooruit. Inhoud Een droom die je samen droomt..is realiteit... 2 Introductie Marieke van den Berg... 4 Het waarom,

Nadere informatie

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Monitor naar coaching on the job in de gemeente Rotterdam Willeke Daamen Su en Verweij-Kwok Marielle

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard VluchtelingenWerk WOBB LOCATIE BOMMELERWAARD 1 VRIJWILLIGERS Zonder vrijwilligers zouden we onze taken niet kunnen uitvoeren. Vrijwilligers zijn de drijvende motor achter onze organisatie. In de Bommelerwaard

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport CREATING TOMORROW Lianne Bertling Rosine van Dam Jeanine Klaver IMPACTANALYSE DELTA

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013 THOS Beleidsplan 2013-2017 Beleidsplan 2013-2017 Bestuur Thos 05 februari 2013 Mgr. Borretweg 21, Grave, Telefoon: 0486-473827 E-mail: info@thos-tennis.nl Website: www.thos-tennis.nl 2 Beleidsplan 2013-2017

Nadere informatie

Moeder- en Kindcentrum

Moeder- en Kindcentrum Moeder- en Kindcentrum PROJECTPLAN EEN DUURZAME TOEKOMST Oktober 2013 Stichting Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag info@bij-1.nl 070 785 58 20 06 19 45 43 47 KvK 53959965 Rekening nr: 398277974 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016 Opleidingstraject Trainer Omgaan met Pesten november 2015 juni 2016 november 2014 1 Beste belangstellende voor het opleidingstraject tot Trainer Omgaan met Pesten, Hierbij ontvangt u de informatiegids

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... 5

Inhoud. Voorwoord... 5 Jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord... 5 Waarde voor de omgeving... 6 Waardevol bezit... 8 Waarde door kwaliteit... 12 Waarde door beleid... 14 Waarde voor de klant... 18 Waarde door de organisatie... 20

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie