Welkom op de open dag van Roessingh! Zaterdag 12 oktober van tot uur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom op de open dag van Roessingh! Zaterdag 12 oktober van 10.00 tot 16.00 uur"

Transcriptie

1 Welkm p de pen dag van Ressingh! Zaterdag 12 ktber van tt uur In dit bek zijn alle activiteiten te vinden. Bekijk snel wat er allemaal te beleven is tijdens de pen dag van Ressingh.

2 1

3 Welkm bij Ressingh! Welkm p de pen dag van Ressingh. Er is van alles te den vandaag. Er zijn meerdere belevingen gerganiseerd waar u aan kunt deelnemen, zdat u p een interactieve manier kennis kunt maken met de revalidatie. Z kunt u bijvrbeeld autrijden in een aangepaste aut, verschillende tests den f een parcurs afleggen in een rlstel f handbike. Om uur wrdt de jubileumbm geplant dr wethuder Wallinga. In het restaurant van het revalidatiecentrum kmen de Natinale Reispera en het afasiekr ptreden. Mensen met afasie kmen vaak niet uit hun wrden, spreken gaat niet meer vanzelf. De wrden kunnen wel weer kmen als zij gaan zingen. Dit bijzndere kr zal tijdens de pen dag vr u zingen. Naast de interactieve belevingen en de ptredens, kunt u meeden aan een speurtcht. Vr de kinderen is er k een springkussen. Meeden aan de speurtcht? U kunt bij de stand van Steun Ressingh (bij de ingang van het revalidatiecentrum) een kaart phalen. Op deze kaart staan plaatjes, deze plaatjes hangen verspreid in de gebuwen en het Ressinghterrein. Bij deze plaatjes hangen letters. Vul de letters p de juiste plek bij het plaatje in p uw kaart. De letters vrmen samen een wrd. De plssing kunt u inleveren bij de stand van Steun Ressingh. Er wrden nder de ged ingevulde kaarten twee mie videcamera s verlt. De winnaars krijgen persnlijk bericht. Laat uw mening hren! Achterin dit prgrammabekje vindt u een enquête ver de pen dag. Wij hren graag uw mening mdat we hier van kunnen leren. Onder de deelnemers aan deze enquête wrden twee waardebnnen vr een taart van Savnije Versbakkerij verlt. Wij wensen u veel plezier! 2

4 Wat is er te den? Rlstelwerkplaats 4 Ergsperience 5 Met Ressingh Arbeid geznd weer aan het werk 6 Ressingh Revalidatie Techniek 7 Onderwijscentrum Het Ressingh 8 De Wensbm 9 Fysitherapie 10 Bewegingsaggie 11 Sprt Spectrum Ressingh 11 Brd en beleg met één hand 13 rdgkmpagne 14 Team verpleging plikliniek 15 Welke last draagt u? 16 Lgpedie 17 InteraktCntur 21 Ressingh Kliniek 22 Kinderrevalidatie 23 Rijschl 25 Bedrijfshulpverlening (BHV) in peratie 26 Ressingh Research and Develpment 26 Ressingh Research and Develpment 27 Telemedicine 27 Revalidatietechnlgie 28 Veilig en verantwrd leren paardrijden? 29 Plattegrnden 30 Bijdrage Ressingh 33 Geef uw mening ver de pen dag! 35 Psychlwie?? 18 Cmputergebruik met lichamelijke beperkingen 19 Activiteitentherapie 20 3

5 Rlstelwerkplaats Als een cliënt tijdens zijn verblijf bij Ressingh een rlstel ndig heeft, wrdt deze p de pnamedag aangemeten dr de rlstelwerkplaatsmedewerker. Tijdens het revalidatieprces bij Ressingh verandert f verbetert de zithuding en het gebruik van de rlstel dr de cliënt. Op verzek van de cliënt, ergtherapeut, fysitherapeut f verpleging wrden er aanpassingen gedaan aan de rlstel. Aan het eind van het revalidatieprces bij Ressingh wrdt de rlstel weer ingeleverd. A1. Rlstelwerkplaats Welke srten rlstelen zijn er allemaal en welk gereedschap wrdt er gebruikt m rlstelen aan te passen? Km de werkplaats bekijken en schiet een vragenvuur af p de medewerkers van de werkplaats. 4

6 Ergsperience De ergtherapeut stelt mensen in staat m pnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te veren als dat niet meer lukt dr lichamelijke f cgnitieve prblemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar k meer cmplexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na bijvrbeeld een ngeluk. Hierbij kunt u denken aan deelname aan het verkeer en het plannen van het huishuden. De ergtherapeut begeleidt mensen tijdens trainingen, maar k in het vinden van plssingen en ze geeft mensen adviezen met als del hun leven weer p te pakken. Vr smmige plssingen zijn hulpmiddelen f aanpassingen in wn-, studie-, en/ f werkmgeving ndig. A2. Train je arm met virtual reality Km vandaag bij ns ervaren he het is m uw arm-/handfunctie te trainen met de mdernste technieken met nder andere virtual reality. A3. Fietsen p een aangepaste fiets He is het m te fietsen p verschillende aangepaste fietsen? D5. Sctmbiel simulatr Dit kunt u vinden p de eerste verdieping Het rijden in een sctmbiel is vr smmige mensen lastig. Daarm hebben wij een virtual reality mgeving waar mensen kunnen efenen. He ged bent u met een sctmbiel? A4. Kken met één hand Km kken met één hand zals mensen met een halfzijdige verlamming dat meten. 5

7 Met Ressingh Arbeid geznd weer aan het werk Ressingh Arbeid is in de regi Twente veel rganisaties van dienst m hun ziekteverzuim aan te pakken. Dit wrdt gedaan dr middel van prgramma s als Vrege Interventie, Jbcaching en Begeleiding & Ondersteuning. Aan ziekteverzuim liggen vaak verschillende rzaken ten grndslag. In teamverband wrden deze rzaken verhlpen en f hanteerbaar gemaakt waardr de werknemer weer snel aan de slag kan. Wij brengen niet alleen werknemers terug naar hun rsprnkelijke functie, maar zeken k via een zgenaamd tweede sprtraject naar alternatieve werkgelegenheid vr betrkkenen. Werkgever én werknemer zijn erbij gebaat een terugkeer naar de bestaande f het vinden van een nieuwe arbeidsplaats in een hg temp te realiseren. Onze activiteiten zijn er dan k p gericht snel de bendigde disciplines in te zetten vr een diagnse en inrichting van het trajectplan. Ons streven is het traject binnen twaalf weken het geheel afgernd te hebben. Binnen deze twaalf weken kan het mgelijk zijn dat een werknemer weer vr een deel terug gaat naar de eigen arbeidsplaats. A5. Ressingh Arbeid De net alsf u een gesprek heeft ver ziekteverzuim. He kmt u in uw nieuwe situatie terug p uw ude werkplek? 6

8 Ressingh Revalidatie Techniek Ressingh Revalidatie Techniek (RRT) behrt tt de tnaangevende specialisten in Nederland p het gebied van lichaamsgebnden, rthpedische hulpmiddelen. Met tewijding en vakmanschap bedienen nze circa hnderd medewerkers de klant met rthpedische artikelen (rthesen en prthesen), rthpedische schenen, therapeutisch elastische kusen en mammacareprducten. RRT vindt haar nderscheidend vermgen in het bedienen van de klant met hulpmiddelen die p de individuele situatie zijn afgestemd. Deze hulpmiddelen stellen nze klanten ptimaal in staat m in lichamelijk, psychisch en sciaal pzicht z zelfstandig mgelijk te functineren in de samenleving. Langs die weg dragen wij bij aan een z hg mgelijke levenskwaliteit vr de klant. B1. Ervaar de prducten van Ressingh Revalidatie Techniek Denkt u dat u weet he het is m met een prthese te leven? Km bij ns ervaren: he het velt m te lpen p een beenprthese f met een lange beenbeugel; wat de werking van een My armprthese is. He kunt u met elektrdes een prthese aansturen?; wat een perneusrthese kan den bij een klapvet; he het velt m te lpen met een versnelde afwikkeling en zlverstijving nder de schen; heveel druk uw vet geeft in uw schen; he het is m een elastische kus te dragen; he het velt m met een brstprthese te leven. 7

9 Onderwijscentrum Het Ressingh Onderwijsspelletjes met rekenen en taal prberen p de i-pad? Km kijken en ervaren! Onderwijs met de i-pad in plaats van beken? Beleef het zelf! Niet kunnen spreken en tch cmmuniceren? Het is te leren! Nieuwsgierig gewrden? B2. Bezek de stand van Onderwijscentrum Het Ressingh Onderwijscentrum Het Ressingh is een schl vr speciaal nderwijs vr leerlingen die vanwege hun lichamelijke beperking, al f niet in cmbinatie met verstandelijke beperkingen, aangepast nderwijs en (para)medische behandeling ndig hebben in de leeftijd van 4 tt en met 20 jaar. Wij bieden verschillende typen nderwijs: Mytylnderwijs bestaande uit basisschlnderwijs (BAO), speciaal basisnderwijs (SBO0, Praktijk gericht nderwijs (PRO) en Vrtgezet Speciaal nderwijs diplma gericht (VSO-DG) p VMBO en HAVO. Tyltylnderwijs bestaande uit Zeer Meilijk lerend nderwijs (SO en VSO ZMLK) en MCG 8

10 De Wensbm De cliëntenraad van Ressingh kmt p vr de belangen van alle cliënten. Dit det de raad dr mee te denken en te adviseren (gevraagd en ngevraagd) bij ntwikkelingen en besluiten van de rganisatie. De taak van de cliëntenraad is m z ged mgelijk, vanuit het gezichtspunt van cliënten, ver het beleid en de werkwijze van Ressingh, centrum vr revalidatie, te adviseren, te tetsen en te berdelen. Vanuit dit gpunt is de cliëntenraad dan k zeer benieuwd naar de ervaringen en ideeën van de bezekers p de pen dag. B3. Wat wensen we Ressingh te vr de kmende 65 jaar? De cliëntenraad ndigt relaties en bezekers uit m p bijzndere wijze hun wens vr Ressingh f een wens ver wat Ressingh zu kunnen bieden, uit te spreken f schrijven. Deze wensen wrden aangebden aan de directie van Ressingh. 9

11 Fysitherapie Een fysitherapeut heeft als aandachtsgebied het trainen van de functinele vaardigheden. Daarnaast richten fysitherapeuten van Ressingh zich p vrwaardenscheppende therapieën, zals het verbeteren van kracht, mbiliteit en cördinatie. Het del van de behandeling is dat men z zelfstandig mgelijk gaat functineren, al dan niet met gebruik van hulpmiddelen. F1. Lpen met een prthese Ervaar he het is m te lpen met een beenprthese en neem diverse hindernissen. F2. Grepstherapie Tijdens het revalidatieprces bij Ressingh krijgen revalidanten sms ademhalings- en ntspanningstherapie f psychmtrische therapie. Benieuwd wat dit inhudt? Km langs en de mee met een sessie. Er hangt een tijdsschema met de verschillende sessies bij de lcatie (F2). F1. Een echte uitdaging Kunt u wel wat meer aan? Dan dagen we u uit m met een handbike de alpenrit af te leggen. Of km ervaren he het is m dr middel van elektrstimulatie uw hand te bewegen. Denkt u dat u ng meer aankunt? Leg dan een hindernis af die bedeld is vr mensen die dr een CVA (bererte) halfzijdig beperkt zijn. F1. LASAR De LASAR is een lasergestuurd meetinstrument m beenprtheses p de juiste manier in te stellen. Km kijken he dit apparaat werkt en zie dat een kleine verschuiving van de laser, grte gevlgen kan hebben vr de plaatsing van de beenprthese. F5. Weightbearing system Maak kennis met lpen p een lpende band terwijl niet uw vlledige gewicht p uw benen rust, met behulp van het Weightbearing system (WBS). U wrdt een stukje pgetakeld, zdat er minder gewicht p uw benen kmt. Op die manier kunt u lpen zelfs als u uw benen niet vlledig mag/kunt belasten. F5. Interactieve lpband De C-Mill is een innvatieve lpband. Middels een beamer wrden er bstakels p het lpvlak geprjecteerd, zals een plasje water dat ntweken met wrden. Met de C-Mill wrdt de lpvaardigheid van revalidanten getraind en geëvalueerd. He is het gesteld met uw eigen lpvaardigheid? Km het testen bij de fysitherapeut. 10

12 Bewegingsaggie De bewegingsagg hudt zich bezig met het aanbieden van sprt- en bewegingsactiviteiten. Deze hebben het del een bijdrage te leveren aan de psychische, sciale en lichamelijke ntwikkeling. Ok helpt de bewegingsagg mensen met het realiseren van ptimaal bewegingsgedrag. Sprt Spectrum Ressingh Sprt Spectrum Ressingh (SSR) biedt tal van specifieke bewegingsprgramma s aan vr mensen met een lichamelijke beperking, chrnische aandening en uderen. Bewegen is belangrijk en een ieder heeft z zijn eigen redenen m te (gaan) bewegen f sprten. Dit kan zijn: het plezier in bewegen, de sciale cntacten, de gezelligheid f het verbeteren en behud van de cnditie. Krtm, bewegen is geznd vr lichaam en geest. Het is dan k bijznder prettig dat al deze mtieven m te bewegen gecmbineerd kunnen wrden. Mensen die hun benen niet meer kunnen gebruiken, meten zich p een andere manier verplaatsen. Hiervr zijn handbikes geïntrduceerd. He hard kunt u gaan in een handbike? Er zijn van verschillende srten handbikes aanwezig, van een handbike vr het gebruik in het dagelijkse leven tt aan een exemplaar vr wedstrijdgebruik. Klimwand Denkt u dat een rlstel f handbike niets vr u is? Dan kunt u laten zien f u tt het plafnd van nze sprthal kmt. Dit kan alleen als u als een echte klimgeit nze klimwand bestijgt. U kunt kiezen uit drie verschillende rutes. Er is vr de kinderen een springkussen aanwezig. De activiteiten van SSR vinden s avnds plaats vanaf uur. Hiernder vallen fitness, cnditietraining, sprtmix, racketspelen zals badmintn, tennis en tafeltennis en de wateractiviteiten zals, zwemmen, aqua-fit, aqua-jggen, meer en beter bewegen in water en sauna. De bewegingsaggie en Sprt Spectrum Ressingh hebben samen een aantal belevingen gerganiseerd. F3. Rijd in een rlstel f handbike He is het m u in een rlstel te meten verplaatsen? Km ervaren wat mensen in een rlstel zal tegenkmen. He is het m een drempel te nemen, te balanceren in een rlstel f te rijden in de rlstel waarbij u alleen uw linkerarm en -been kunt gebruiken? Op het uitdagende parcurs kunt u ervaren he het is m in een rlstel te zitten. Of km een partij rlbasketbal spelen. Hiervr kunt u weliswaar een sprtrlstel gebruiken, maar dan ng vraagt het rlstel- en basketbalkwaliteiten, heeft u dit in huis? 11

13 F4. Fitnesstest In deze fitnessruimte mag u zelf actief aan de slag. Maar dan wel als een revalidant met bijvrbeeld een bvenbeenamputatie f een halfzijdige verlamming. Ervaar he het is m p deze manier met fitness bezig te zijn. Als mensen bij Ressingh kmen revalideren, meten ze sms een cnditietest den. He is het met uw cnditie gesteld? U kunt tussen en uur en tussen en uur uw uithudingsvermgen, gewicht en vetpercentage laten testen. K1. Zwembad Het zwembad ligt p de eerste verdieping. Tijdens de rndgang dr het revalidatiecentrum kmt u k langs het zwembad. Bij Ressingh wrdt er k therapie in het zwembad gegeven. Het zwembad staat pen m even een kijkje nemen bij de zwemactiviteiten en er wrdt een uitleg gegeven. 12

14 Brd en beleg met één hand In het restaurant Essingh binnen Ressingh nuttigen de revalidanten, bezekers en persneel hun ntbijt, lunch en diner. Er is een pen keuken zdat de kks in het zicht de maaltijden bereiden. Er wrdt z veel mgelijk met verse prducten gewerkt. Dr het directe cntact met de kks kan de bediening makkelijk p de wensen van de klant inspelen. R1. Brd smeren met één hand Het kmt vaak vr dat revalidanten ng maar één arm f hand kunnen gebruiken, dat betekent dat zij k met één hand hun brd meten smeren, beleggen en snijden. Dat lijkt makkelijker dan het is. Kunt u een bterham smeren met maar één hand? Als het u lukt, mag u als belning het resultaat peten. 13

15 rdgkmpagne rdgkmpagne is de grtste leverancier in Nederland p het gebied van cmmunicatiehulpmiddelen, aangepaste bedieningen, pc- en werkplekaanpassingen, mgevingsbediening, planningshulpmiddelen en spelmaterialen vr mensen met een handicap. rdgkmpagne geeft advies bij de selectie van hulpmiddelen. Het maakt nderdeel uit van Ressingh Cncern. R2. Van hulpbehevend naar zelfredzaam In deze beleving ervaart u he het is m niet te kunnen bewegen en bvendien niet te kunnen praten. He spreekt u zich uit? He rept u m hulp? He bedient u uw cmputer, telefn f tablet? En he ntvangt u bezek? In een reeks pdrachten ervaart u niet alleen de handicap, maar vral k wat hulpmiddelen kunnen betekenen en wat de rl van de naaste mgeving, therapeut f adviseur hierbij kan zijn. R3. Alle cmmunicatie begint met spelen Ervaar he kinderen met een ernstig meervudige handicap met behulp van interactieve prjecties, aangepaste spelmaterialen en gbesturing kunnen leren cmmuniceren. Dr interactief snezelen wrdt een basis gelegd vr het begrip van actie en reactie, m de weg vrij te maken vr andere basisvaardigheden, zals ntdekken, keuzes maken en van beurt wisselen. Z wrden de eerste stappen gezet naar cmmunicatie, vr kinderen waarvan men nit had gedacht dat zij het in zich hadden. 14

16 Team verpleging plikliniek De afdeling plikliniek heeft een team van verpleegkundigen. Zij hebben een veelzijdige taak in het ndersteunen en behandelen van revalidanten. Ze geven vrlichting, adviezen en begeleiding p allerlei verschillende gebieden: Prblemen met darmen en blaas zijn vaak een meilijk bespreekbaar nderwerp, maar wel ingrijpend in het leven van een revalidant. Wndzrg en dat betreft meestal decubitus (drligwnden), ten gevlge van een verstrd gevel. Verder assisteren verpleegkundigen de artsen bij diverse behandelingen, als fenliseren en btx behandelingen. Op verzek van de revalidatiearts kunnen er verschillende nderzeken plaatsvinden: lngfunctietesten; spiermetingen; bledgaswaarden bepalen; bledsuiker bepalen; bleddruk meten; visus cntrle. P1. Presentatie verpleging plikliniek Bent u geïnteresseerd? Km dan p de pen dag langs p de plikliniek. Er is een drlpende presentatie ver katheteriseren, darmspelen en decubitus. We kunnen uw bledsuiker prikken en/f uw bleddruk meten. Wilt u ervaren he het is m in een tillift verplaatst te wrden? He werkt een lngfunctietest? Km het ervaren. Benieuwd naar wat btx ng meer det dan alleen maar rimpels laten verdwijnen? Wij zijn k benieuwd naar uw verige vragen. 15

17 Welke last draagt u? Binnen het maatschappelijk werk wrdt nder andere gekeken naar de draagkracht, draaglast en het draagvlak van de revalidant en zijn/haar naasten. Drdat de revalidant in behandeling is bij Ressingh, kmen er vaak veel zrgen en lasten bij. Binnen het maatschappelijk werk wrdt er samen met de revalidant naar aspecten als relaties, werk en hbby gekeken. Waar ervaart de revalidant de last en juist k waar vindt hij/zij de kracht m dit te dragen? D1. Maatschappelijk werk Om dit aan den lijve te ervaren, kunt u velen welke lasten u heeft en welke krachten u heeft m dit te dragen. Uw draagvlak is zeker k uitdagend wrdt dit vr u lastig? Naast dit nderwerp hudt maatschappelijk werk zich ng met veel meer nderwerpen bezig. Er is k een stand aanwezig met infrmatie ver verschillende nderwerpen. Hier is de mgelijkheid m met u in gesprek te gaan ver nder andere wat u heeft ervaren. 16

18 Lgpedie Wanneer mensen prblemen ndervinden p het gebied van taal, gehr, stem f spraak kan een lgpedist hen hulp bieden. Na bijvrbeeld een hersenbleding kan het vrkmen dat mensen gesprken taal slecht begrijpen f dat ze gedachten niet ged nder wrden kunnen brengen. Hiervr hebben we bij Ressingh een speciale grep, de Afasie grep. Met behulp van speciale cmputerprgramma s kunnen zij nder andere efenen p het gebied van geheugen, riëntatie, cncentratie en spraak. Daarnaast kunnen mensen van de lgpedist efeningen krijgen vr mndfuncties zals kauwen en slikken. D4. Cmmunicatie Stelt u zich eens vr: pltseling kunt u niet meer praten. En k het schrijven gaat niet meer zals u gewend was. He met u dan duidelijk maken wat u bedelt? Dat is wat mensen na een bererte sms ervaren. Deze mensen zeken cntinu alternatieven m duidelijk te kunnen maken wat ze bedelen. Bij deze beleving zult u, nder leiding van een lgpedist, beleven he het is m niet als vanzelfsprekend te kunnen cmmuniceren. Daarnaast zult u van dichtbij ervaren he meilijk het vr iemand met hersenletsel kan zijn m een genschijnlijk eenvudige bdschap duidelijk te maken. D3. Slikken U kent het vast wel: u heeft drst en drinkt een heel glas water leeg. Stelt u zich eens vr dat het drinken van dit glas water eindigt in een flinke hestbui en tranende gen, mdat u zich verslikt. Dat is wat mensen na een bererte sms ervaren. En prbeert u zich eens vr te stellen he het is m een kpje kffie te lepelen in plaats van te drinken en appelsap z dik als sirp te drinken, m te vrkmen dat u zich verslikt. Dit is wat u ervaart bij deze beleving. 17

19 Psychlwie?? Neurpsychlgie is een specialisme binnen de psychlgie. Dit specialisme hudt zich bezig met het bestuderen en nderzeken van de relatie tussen gedrag en de werking van de hersenen. Neurpsychlgen kunnen met verschillende tests vaststellen wat de cgnitieve gevlgen van hersenletsel zijn. Er kan in kaart gebracht wrden wat er ged gaat en waar mgelijk knelpunten liggen. Er wrdt zveel mgelijk gekeken naar de mgelijkheden die men heeft en niet alleen naar de beperkingen. D2. He velt het m hersenletsel te hebben? Vandaag kunt u ervaren he is het m hersenletsel te hebben. U wrdt uitgedaagd m naar nze prikkelrijke kamer te kmen en te velen he het is als de prikkelverwerking niet langer ged verlpt. Als gevlg van hersenletsel kunnen er namelijk strnissen in het cgnitief functineren ntstaan zals: waarneming, temp, aandacht, geheugen, planning. Vaak is het meilijk vr mensen m verschillende prikkels tegelijk te verwerken. He reageert u p alle prikkels? In een andere ruimte kunt u ervaren he het is als u waarnemingsprblemen heeft. U krijgt schermtraining aangebden, zals cliënten met neglect dit k krijgen. Neglect is het gevlg van hersenbeschadiging, meestal dr een hersenbleding. Hierbij wrdt stelselmatig één lichaamshelft f een deel van de ruimte m iemand heen verwaarlsd. Dat betekent dat bijvrbeeld maar één helft van het brd wrdt leeggegeten f dat maar één sk wrdt aangetrkken. Verder kunt u een vrlichtingsfilm bekijken en verschillende neurpsychlgische tests ndergaan. Tt slt kunt u testen welke kennis u heeft van hersenletsel in een ludieke quiz. 18

20 Cmputergebruik met lichamelijke beperkingen Mensen die revalideren bij Ressingh zijn sms niet meer in staat m bijvrbeeld de armen f handen vlledig te gebruiken. Met hulpmiddelen kunnen zij tch gebruik maken van een cmputer. E1. He bedient u een cmputer als u zich niet vlledig kunt bewegen? - Km ervaren he het is m tegen de cmputer te praten, mdat u uw handen en armen niet meer kunt gebruiken. - Bestuur de cmputer znder een echt tetsenbrd en muis, maar met een virtueel exemplaar f ervaar he het is m znder fysiek tetsenbrd en muis de cmputer tch te bedienen. - Bestuur de muis met hfdbewegingen en ervaar he een ergnmische werkhuding velt. 19

21 Activiteitentherapie Een gede tijdsbesteding is belangrijk, k tijdens het revalidatieprces. Het biedt afleiding, geeft vldening en het geeft structuur aan de dag. De activiteitentherapeut begeleidt mensen in het verbreden van de huidige kennis en het ntdekken van nieuwe mgelijkheden. E2. Creatieve activiteiten Vandaag kunt u bij ns ervaren he het is m revalidant te zijn. Ga de uitdaging aan en ntdek uw creatieve ik. U kunt verschillende activiteiten uitprberen: Schilderen; schilder met links als u rechts bent en anders m. Pastelkrijt; teken een km met behulp van basisvrmen. Sieraden maken; rijg een streng kralen met één hand. E4. Muziek En als muziek u meer ligt, kunt u hier k terecht: Muziek/Ipad; is uw handfunctie te slecht m gitaar te spelen, prbeer dit dan eens p de Ipad. Bekijk de dcumentaire van KRO de Wandeling ver de berepsmuzikant van de bekende ppgrep Pstman, waarin hij zijn verhaal vertelt na het drmaken van een hersenbleding. Km k de werkstukken van nze revalidanten bekijken nder het gent van een kpje kffie. 20

22 InteraktCntur InteraktCntur is er vr mensen met hersenletsel, verrzaakt dr bijvrbeeld een ngeluk, bererte f chrnische ziekte. InteraktCntur biedt behandeling en begeleiding vanuit de wensen en beheften van de cliënt; in wnlcaties, activiteitencentra, afasiecentra en bij mensen thuis. Dr innvatieve prducten als TeleZrg en Vlledig Pakket Thuis stimuleert InteraktCntur haar cliënten m z lang mgelijk zelfstandig te leven. Zdat zij er alles uithalen wat er in zit. E3. Neurgym en beeldtelefn De mee met Neurgym Het vinden van de juiste balans, het verplaatsen van rlstel naar tilet f het trainen van de lpvaardigheid. Dit is vr veel mensen met een lichamelijke beperking een behrlijke uitdaging. Met Neurgym leert u eigen grenzen te verleggen. Dr middel van werkstatins wrdt er getraind p het vergrten van de zelfredzaamheid. Het betreft een efenprgramma waarbij intensiteit en functinaliteit centraal staan. Ervaar het zelf dr mee te den. Gebruik een beeldtelefn Met het pnemen van de telefn direct een begeleider in beeld is vr mensen met hersenletsel een uitkmst. Dit is mgelijk dankzij de beeldtelefn. Met TeleZrg kunnen mensen met hersenletsel zelf cntact pnemen p ieder gewenst mment. Andersm kan een begeleider via de beeldtelefn cntact pnemen met hen. Een waardevlle aanvulling vr de begeleiding van mensen met hersenletsel. Km de beeldtelefn uitprberen. 21

23 Ressingh Kliniek De kliniek van Ressingh kent verschillende afdelingen: Afdeling 1: Dwarslaesie en MS Afdeling 2: Orthpedie en NAH (Niet Aangebren Hersenletsel) Afdeling 3: CVA (bererte) E5. Wat gebeurt er p een verpleegafdeling? Om een indruk te geven van de verpleegafdelingen is er een cliëntenkamer pengesteld. Treed de cliëntenkamer binnen en ervaar nder andere he het is m u met behulp van een tillift, van het bed naar een stel te verplaatsen. Of bekijk een demnstratie van katheteriseren, tracheaal uitzuigen, injecteren en andere verpleegtechnische handelingen. 22

24 Kinderrevalidatie Op de afdeling kinderrevalidatie kan wrden ervaren wat revalideren vr kinderen inhudt. De therapeuten staan graag vr u klaar m al uw vragen te beantwrden, therapieën te te lichten en hulpmiddelen te demnstreren. Maar ng leuker is er zelf mee aan de slag te gaan. K2. Maak een ritje Km eens een ritje maken p nze verschillende karren, f spring als een kangere p nze springschenen. Altijd al eens in een elektrische rlstel willen rijden? Km het prberen. K3. Klimparcurs Ervaar he meilijk klimmen en klauteren kan zijn wanneer een arm f been niet ged bewgen kan wrden. Balanceer p een uitdagend parcurs, prbeer nze efenmaterialen en klim p ns klimparcurs. K6. Magic Carpet Binnen de kinderrevalidatie wrdt er veel ntwikkeld p het gebied van games. De Magic Carpet prjecteert beelden p de vler. Dit lkt uit tt bewegen en balanceren en is geschikt vr elk kind. Km het vetbalspel spelen f prbeer de vallende appels te verzamelen. K7. Plannen He maakt u een plan m een taak tt een ged einde te brengen? Niet vr elk kind is dit vanzelfsprekend. Ervaar, dr het maken van een Spnge-bb, heveel achtereenvlgende stappen ndig zijn m het werkje tt een ged einde te brengen. Ok kunt u in deze ruimte een aantal kleine hulpmiddelen zien en prberen. 23

25 K8. Met één hand Dagelijkse activiteiten verlpen meizamer als u bijvrbeeld maar één hand kunt gebruiken f de vlgrde van handelingen niet kunt bedenken. Ervaart u eens he het is m met één hand uw brd te smeren f een aardappel te schillen. K4. Wat als de zintuigen niet ged werken? Via nze zintuigen (gehr, zicht reuk, smaak, tast, evenwichtssysteem en huding- en bewegingsgevel) krijgen de hersenen cnstant infrmatie ver ns lichaam en de mgeving. Hierdr kunt u ged met uw lichaam inspelen p wat er in de mgeving gebeurt. Ervaar he eng het kan zijn als u niet ged diepte kunt zien, he meilijk strikken is als uw tast niet ged werkt en he meilijk het is als uw hudingsgevel niet ptimaal werkt. K5. X-BOX/Kinect Games lkken uit tt bewegen en in het bijznder de Kinect want uw lichaam is de cntrller. Ren een rndje ver de atletiekbaan, speel een ptje vlleybal f vaar ver de rivier en val niet uit de bt. 24

26 Rijschl Autrijden is vr de meeste mensen de gewnste zaak van de wereld. Dit geldt niet vr mensen met een lichamelijke beperking f vr mensen die dr ziekte tijdelijk ngeschikt zijn. Een gespecialiseerde autrijschl als Ressingh kan in deze situaties hulp bieden. Al meer dan veertig jaar helpen we mensen letterlijk en figuurlijk weer de weg p. Dankzij nze brede kennis van ziektebeelden, lichamelijke beperkingen en revalidatie, kunnen wij de lessen heel gericht p de mgelijkheden van de klant afstemmen. Waar ndig wrdt de aut vrzien van aanpassingen. Ok met de prcedure van het CBR kunnen we mensen adviseren en helpen. FB1. Rijden in een aangepast aut Deze beleving vindt buiten plaats. Als u het revalidatiecentrum uitlpt, slaat u linksaf richting de manege (M1) en vlgt u het vetpad. Aan uw linkerzijde kmt u FB1 tegen. Km een parcurs afleggen in een aangepaste aut en ervaar he het is m te rijden met een beperking. 25

27 Bedrijfshulpverlening (BHV) in peratie Veiligheid van revalidanten, bezekers en persneel heeft de hgst mgelijke pririteit bij Ressingh. De Bedrijfshulpverlening (BHV) speelt hierin een zeer belangrijke rl. De BHV van Ressingh bestaat uit veertig medewerkers uit alle lagen van de rganisatie welke allemaal BHV gecertificeerd zijn. Ongeveer de helft van de BHV-leden heeft een EHBO-diplma. Alle BHV ers dragen een pieper, zdat ze bij calamiteiten direct kunnen wrden pgerepen. Binnen het gebuw van Ressingh zijn zes AED s aanwezig. Ok is er een medisch spedteam aanwezig en zijn deze prepbaar. Daarnaast zult u in het gebuw p diverse plaatsen BHV-punten aantreffen met vluchtmaskers, een EHBO-kffer, bevrijdingsgereedschap en BHV-hesjes. De BHV efent minimaal vier keer per jaar bij Ressingh, waarbij met ltusslachtffers wrdt gewerkt. Één f twee keer per jaar wrdt er een naangekndigde efening gehuden. Tijdens deze efening wrdt er een calamiteit z realistisch mgelijk in scene gezet. Onlangs heeft de BHV van Ressingh samen met de brandweer geefend met diverse scenari s. Het prgramma start m uur en wrdt elk heel uur herhaald uur Blussen dr bezekers p diverse bjecten 10:15 uur, Demnstratie vlam in de pan 10:30 uur, Blussen in de speciale simulatie / efen wagen 10:45 uur, Demnstratie Ltus vereniging Herhaling bvenstaand prgramma m uur, uur, uur, uur en uur. He evacueert u een gebuw als mensen gewnd zijn? He behandelt u brandwnden? He vrkmt u brand? Deze vragen en meer wrden beantwrd tijdens de demnstratie van de bedrijfshulpverlening. FB2. Brandje blussen Deze beleving vindt buiten plaats. Als u het revalidatiecentrum uitlpt, slaat u linksaf richting de manege (M1) en vlgt u het vetpad. Aan uw linkerzijde kmt u FB2 tegen. He werkt een brandblusser? Wat det u als de vlam in de pan slaat? Km naar de beleving van de bedrijfshulpverlening en leer wat u met den. 26

28 Ressingh Research and Develpment Ressingh Research and Develpment (RRD) is een van de bedrijfsnderdelen van Ressingh Cncern. RRD is een wetenschappelijk nderzekscentrum p het gebied van revalidatietechnlgie en telemedicine (zrg p afstand). De belevingen van RRD zijn te vinden in het gebuw aan de parkeerplaats tegenver het revalidatiecentrum (zie ft en plattegrnd). Telemedicine Q1. Dem Telemedicine In de tekmst kunnen veel patiënten gewn thuis behandeld wrden in plaats van in het ziekenhuis. RRD werkt aan diverse applicaties die zrg p afstand (telemedicine) mgelijk maken. Bij deze demnstratie wrdt getnd he het activiteitenpatrn van iemand thuis kan wrden vastgelegd met sensren en een smartphne. Daarnaast kunt u zien he patiënten begeleid kunnen wrden bij het verrichten van efeningen thuis. Q2. Dem CC (CnditieCach) De innvatie CC is een technlgische zrgdienst die het zelfmanagement van de lichamelijke fitheid van mensen ndersteunt. Ouderen en chrnisch zieke mensen wrden begeleid dr zrgverleners p afstand. CC ndersteunt zwel herstel en verbetering als het nderhuden van de lichamelijke fitheid. Km kijken he het efenen via een beveiligde website werkt, de mee met gepresenteerde nline efeningen en vul u ADL-status in. Q3. Dem Ambulante mnitring Bij deze demnstratie kunt u een aantal relevante lichaamssignalen mnitren en krijgt u direct feedback. 27

29 Revalidatietechnlgie Q4. Demnstratie gangbeeldanalyse Binnen de revalidatie wrdt ganganalyse tegepast m lpprblemen p een bjectieve manier in beeld te brengen. Met behulp van infrardcamera s en reflecterende blletjes die p het lichaam bevestigd zijn, kunnen zeer nauwkeurig bewegingen vastgelegd wrden m te analyseren. U krijgt een demnstratie van he ziets werkt in de praktijk. Q8. Gait mnitr U krijgt een aantal sensren p uw lichaam geplaatst waarbij met behulp van de cmputer een bewegingsbeeld kan wrden gecreëerd. Met behulp van lsse sensren kan tch een ged beeld ntstaan van he iemand beweegt in een nrmale mgeving (dus niet in het labratrium). Q5. Dem C. Mill C. Mill is een trainingslpband waarp patiënten met strnissen in het lpen getraind kunnen wrden, met name in het ntwijken van vrwerpen waar de balans een grte rl speelt. Virtuele vrwerpen wrden daarbij geprjecteerd tijdens het lpen. Q6. SEM Glve De SEM Glve is een rbtische handschen waarbij de grijpkracht versterkt kan wrden dr een ingebuwde mtr. Het gebruik van deze handschen wrdt ng verder nderzcht maar kan van grte betekenis zijn vr mensen met verminderde kracht in de handen. Q7. Rijden in een krachtndersteunende rlstel (de wheeldrive) De Wheeldrive is een rlstelwiel dat hetzelfde werkt als een elektrisch ndersteunde fiets. De kracht die iemand aan het wiel drgeeft wrdt versterkt waardr minder kracht ndig is m de rlstel vrt te bewegen. Tch kan gewn zals met een nrmale rlstel gestuurd wrden. 28

30 Veilig en verantwrd leren paardrijden? Paardrijles p maat? Dat kan bij Manege het Ressingh. Ok vr ruiters znder beperking. Bij Manege het Ressingh is het vr iedereen mgelijk m vanaf de basis met veel persnlijke aandacht te leren paardrijden. Dr nze werkwijze bieden we k ruiters met pijnklachten de mgelijkheid m het rijden weer p te pakken. De belevingen zijn te vinden in de manege p het Ressinghterrein. (zie plattegrnd). M1. Paard rijden Km vrijblijvend langs m u verder te laten infrmeren. De manege is pen m kennis te maken met de medewerkers en de paarden en pny s. U f uw kind heeft de mgelijkheid m te ervaren, he het velt m p een paard/ pny te zitten nder deskundige leiding. Bent u minder mbiel, maar wilt u tch deel uit maken van deze ervaring, dan kunt u een aparte afspraak maken m een keer vrijblijvend langs te kmen bij de manage. Tijdens de pen dag is hier helaas geen mgelijkheid te, maar we zijn u graag van dienst tijdens een privéafspraak. Cntact pnemen kan via: Judy Branger (hfd manege) Telefn: Wanneer u zich aanmeldt vr paardrijles, ndersteunt u het therapeutisch paardrijden bij Stichting Manege het Ressingh. 29

31 M1 INGANG an we g INGANG Q1 - Q8 Sla gm FB1 FB2 g e w ek INGANG le b s gh in ss e R ROESSINGH bleek weg He ng el kw inghs ses tra at R e Ress eg ENSCHEDE le e hs b g n VAN HEEKPARK ssi

32 P P 1 R 1 R 2 Begane grnd R 3 A 4 A 3 A 2 A 1 A B B 3 B 1 B 2 F 1 F 2 F 5 F 4 F FB 2 FB 1 A 5 F 3

33 E 5 E 4 E 3 E Eerste verdieping D 1 D 2 E 2 E 1 K 3 K4 K 1 K 2 K K 5 D Vide K 6 K 7 K 8 D 3 D 5 D 4 Vide

34 Bijdrage Ressingh Draagt u de revalidanten van Ressingh k een warm hart te? Met een dnatie draagt u bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het leven van nze revalidanten. Naam Vrletters Adres Pstcde Wnplaats Telefnnummer adres Hierbij machtig ik Hulpfnd Het Ressingh mijn schenking in de hiernder aangegeven termijn van mijn rekening af te schrijven.* O Eenmalig O Maandelijks O Jaarlijks Bedrag (in eur) Rekeningnummer Tenaamstelling Datum Handtekening U kunt dit dcument vrzien van datum en uw handtekening inleveren bij de stand van Steun Ressingh bij de hfdingang van het revalidatiecentrum. *Bij een drlpende machtiging (maand/jaar) is het mgelijk een afschrijving achteraf terug te draaien en de betalingen te allen tijde stp te zetten. Bij een eenmalige machtiging is dit niet mgelijk. Stichting Hulpfnds Het Ressingh Gevestigd te Enschede KVK: Rekeningnummer: Bank: ING Ressingh, centrum vr revalidatie t.a.v. Financiële administratie Ressingh Hulpfnds Pstbus AH Enschede

35 Enquête ver de Open Dag van Ressingh Wij stellen het p prijs als u nderstaande krte enquête wilt invullen. Met uw feedback kunnen we nze evenementen in de tekmst verbeteren. U kunt de ingevulde enquête inleveren bij de stand van Steun Ressingh. 1. Wat is uw wnplaats? 2. Wat is uw leeftijd? 3. Welk rapprtcijfer (1= zeer laag, 10= zeer hg) geeft u de pen dag van Ressingh? He wist u dat Ressingh een pen dag rganiseerde? (meerdere antwrden mgelijk) Via de krant Via een huis-aan-huisblad Via de televisie Via een radispt p Radi Ost Via de digitale Ressingh nieuwsbrief Via de website van Ressingh Via het brd p het terrein van Ressingh Via de website van een andere instantie Via vrienden/kennissen Via een pster Via scial media Anders, namelijk: 5. Wat is de belangrijkste reden(en) vr uw bezek aan de pen dag? (meerdere antwrden mgelijk) Ik ben nieuwsgierig naar wat Ressingh allemaal det Ik wil beleven he het is m te revalideren Iemand die ik ken werkt bij Ressingh Iemand die ik ken revalideert bij Ressingh Ik heb zelf gerevalideerd bij Ressingh De activiteiten die er zijn vr de kinderen Het ptreden van het afasiekr Het ptreden van de Natinale Reispera Het planten van de jubileumbm Anders, namelijk:

36 6. Heeft u kunnen beleven he het is m revalidant te zijn? Ja, absluut Grtendeels Een beetje Nee, helemaal niet 7. Kunt u in een aantal steekwrden aangeven he u de pen dag heeft ervaren? Heeft u ng tips m de pen dag te verbeteren? Z ja, vul deze hier in Win een taart! Onder de persnen die deze enquête hebben ingevuld, wrden twee waardebnnen vr een slagrmtaart van Versbakkerij Savnije verlt. Wilt u hierp kans maken, vul dan hiernder uw gegevens in. De winnaars krijgen persnlijk bericht. Naam: Adres: Pstcde, wnplaats: adres: Ik wil geen nieuws missen van Ressingh en meld me aan vr de digitale nieuwsbrief. Hartelijk dank vr het invullen van de enquête!

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar)

Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar) Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar) 2 Inleiding Uw kind heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen zijn/haar hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN LOGO Fntys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN met Fntys Hgeschl XXX studiejaar 2009-2010 Vul de vragenlijst in en neem deze mee naar het gesprek met de dcent. 1. Persnlijke gegevens Vr- en

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Oncologisch Centrum MCH-Bronovo en Groene Hart Ziekenhuis. Uw Zorgplan. Longoperatie. Informatie voor patiënten

Oncologisch Centrum MCH-Bronovo en Groene Hart Ziekenhuis. Uw Zorgplan. Longoperatie. Informatie voor patiënten Onclgisch Centrum MCH-Brnv en Grene Hart Ziekenhuis Uw Zrgplan Lngperatie Infrmatie vr patiënten Inleiding U bent pgenmen vr een lngperatie. In het zrgplan leest u ver het verlp van de zrg rndm uw peratie.

Nadere informatie

Inleiding. Reden van opname. Stroke-unit

Inleiding. Reden van opname. Stroke-unit Strke-unit Inleiding In verleg met de neurlg is beslten m u p te nemen p de Strkeunit van Ommelander Ziekenhuis Grningen p lcatie Lucas. Dit is een nderdeel van de afdeling neurlgie (Ost 4), waar bererte

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV Limeshal

Bedrijfshulpverlening BHV Limeshal Bedrijfshulpverlening BHV Limeshal Calamiteitenplan Belangrijke telefnnummers Plitie 112 0900-8844 Brandweer 112 0900-8844 Ambulance 112 0900-8844 Sprtspectrum 0172-474985, 06-51458741 & 06-43726826 (TD)

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Rondom uw hartoperatie Wachtlijst Opname Vooronderzoek op vrijdag

Rondom uw hartoperatie Wachtlijst Opname Vooronderzoek op vrijdag Rndm uw hartperatie Van uw behandelend cardilg hebt u vernmen, dat u in aanmerking kmt vr een hartperatie in het academisch ziekenhuis Maastricht (azm). Deze infrmatie is bedeld m u vertruwd te maken met

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be VKB Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch drgestuurd

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen)

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen) Licht traumatisch hersenletsel (vlwassenen) 2 Inleiding U heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen uw hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie ver de mgelijke

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Patiënt Specifieke Klachten, PSK Beurskens 1996

Patiënt Specifieke Klachten, PSK Beurskens 1996 Patiënt Specifieke Klachten, PSK Beurskens 1996 Telichting vr de fysitherapeut De PSK kan wrden tegepast m de functinele status (activiteitenniveau) van de individuele patiënt te bepalen. Er is een lijst

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Cliëntprofielen sector visueel 2015

Cliëntprofielen sector visueel 2015 Cliëntprfielen sectr visueel 2015 Nr Naam prfiel Aard en mvang *) Lptijd 0 Infrmatie, advies & Vrlichting Betreft specifieke functie, niet p individuele cliënt/hulpvraag gericht, delgrep, infrmatie, advies

Nadere informatie

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren LEERVRAAG 2 Leervraag (wat is /he kan ik vraag) He krijg ik een vllediger beeld van de hulp die Daan krijgt? Activiteiten uit stappenpla n - infrmeren - bserveren - middelen zeken - actie ndernemen - evalueren

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Metacognitieve Therapie

Metacognitieve Therapie Metacgnitieve Therapie MODULE 10: TERUGVALPREVENTIE 10.1 terugvalpreventie 10.2 Psychse/schizfrenie: diagnse f stigma? Het begrip psychse, respectievelijk schizfrenie, wekt bij veel mensen een verkeerde

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

1. SW OFFICE (ALGEMEEN)

1. SW OFFICE (ALGEMEEN) 1. SW OFFICE (ALGEMEEN) SW Office is een belangrijk instrument, niet alleen m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan de klanten van WnenPlus. In verleg

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: De Horizon Aalst. Adresgegevens: Molendreef 57 9300 Aalst

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: De Horizon Aalst. Adresgegevens: Molendreef 57 9300 Aalst EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: De Hrizn Aalst Adresgegevens: Mlendreef 57 9300 Aalst 2) Dmein van expertise: Lgpedie, cmmunicatie: begeleiding, behandeling & diagnstiek 3) Beschrijving

Nadere informatie

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen Stap 5 Deel 2 Je met niet alles gelven wat je denkt Lesje 5.2.1 Jezelf lsmaken uit vertuigingen Je hebt eerder al pgeschreven welke gedachtes zijn uitgegreid tt vertuigingen: de beelden ver jezelf en anderen

Nadere informatie

Mediteren voor Musici

Mediteren voor Musici Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Mediteren vr Musici Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77 510 infrmatie@hetsandelhut.nl

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

De Ultieme Sollicitatie Gids.

De Ultieme Sollicitatie Gids. De Ultieme Sllicitatie Gids. Ha Aanstaande Superheld! Hierbij een mie verzameling met nuttige infrmatie. Lees het dr en kijk wat je eruit kunt halen. Sms staan er bepaalde tips f acties dubbel in. Dat

Nadere informatie

Spreken Aandacht voor een goede spreekhouding d.m.v. actieve deelname aan klasgesprekken.

Spreken Aandacht voor een goede spreekhouding d.m.v. actieve deelname aan klasgesprekken. Wat is het V-niveau? In het V-niveau f vrderingsniveau wrden kennis en vaardigheden verder ingeefend en uitgebreid. Hiervr steunt men p de verwrven basiskennis vanuit het initiatieniveau f de lagere schl.

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Patiënt Specifieke Klachten, PSK Beurskens, 1996

Patiënt Specifieke Klachten, PSK Beurskens, 1996 Patiënt Specifieke Klachten, PSK Beurskens, 1996 Telichting vr de fysitherapeut Del De PSK kan wrden tegepast m inzicht te krijgen in de activiteiten waar een patiënt meite mee heeft als gevlg van zijn

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Montessori College MAVO/HAVO

Montessori College MAVO/HAVO Mntessri Cllege MAVO/HAVO Onderwijsaanbd Dit ndersteuningsprfiel heeft betrekking p het vlgende nderwijsaanbd: Regulier nderwijs praktijknderwijs vmb/basis vmb/kader vmb/gemengd þ vmb/theretisch þ hav

Nadere informatie

Inleiding. Het gipsverband

Inleiding. Het gipsverband Gipsverbanden 2 Inleiding U heeft p de afdeling Spedeisende Hulp f p de gipskamer een (kunststf) gipsverband gekregen. Deze flder infrmeert u he u hiermee m met gaan; waar u rekening mee met huden bij

Nadere informatie

Helpt u dit schooljaar ook mee?

Helpt u dit schooljaar ook mee? Helpt u dit schljaar k mee? OUDERHULPBOEKJE 2015-2016 Jenaplanschl t Schrijverke Helpt u k mee? Elk schljaar zijn veel uders actief bij de vrbereiding van Sint en Kerst, bij sprt- en spelactiviteiten,

Nadere informatie

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania?

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania? Nummer 3 april 2006 He is het m te leven met Hiv f Aids in Tanzania? Aids is een ziekte die helaas ng niet te genezen is. Ok is Aids een ziekte met veel sciale cnsequenties met name in Afrika. Vaak raken

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal Lesbeschrijving Histrische brnnen - beeldmateriaal Aan de hand van deze les ntdekken de leerlingen dat de Schelde niet alleen nu, maar k vreger al veelvuldig als nderwerp p ft s werd gezet en vrkwam p

Nadere informatie

Huisbereiding in de kijker

Huisbereiding in de kijker NIEUWSBRIEF NUMMER 5 JANUARI 2010 P1 In dit nummer 1 Inleiding 2 Huisbereiding in de kijker 2 Stppen met rken 4 Zelftest 5 Vrdelen van stppen met rken Inleiding Beste nieuwslezer, 2009 det zijn uittrede,

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren.

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren. CURSUSAANBOD NAJAAR 2010 VRIJWILLIGERS 1. SWOFFICE SWOffice is een belangrijk instrument m inzicht te verkrijgen in je resultaten, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Wegwijzer. Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen

Wegwijzer. Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen Wegwijzer Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen WELKOM! In Heideheuvel gaan we uit van de vlgende kernwaarden: Zrg ged vr jezelf Zrg ged vr de ander Zrg ged vr je mgeving Ga uit van

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Bewegingsprogramma bij elektrische rolstoelgebonden jongeren met een neuromusculaire aandoening

Bewegingsprogramma bij elektrische rolstoelgebonden jongeren met een neuromusculaire aandoening Bewegingsprgramma bij elektrische rlstelgebnden jngeren met een neurmusculaire aandening Berepspdracht van Michelle Kpman en Melanie Ls Hgeschl van Amsterdam Opleiding Fysitherapie Amsterdam, juni 2008

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

TEST INHOUD: HEEFT MIJN KIND EEN EETSTOORNIS? 1. Onderzoek het eetgedrag van uw kind. 2. In welke fase zit mijn kind nu?

TEST INHOUD: HEEFT MIJN KIND EEN EETSTOORNIS? 1. Onderzoek het eetgedrag van uw kind. 2. In welke fase zit mijn kind nu? TEST HEEFT MIJN KIND EEN EETSTOORNIS? INHOUD: 1. Onderzek het eetgedrag van uw kind 2. In welke fase zit mijn kind nu? 3. Heeft mijn kind een geznd BMI? 4. Tips vr uders www.mijnkindheefteeneetstrnis.nl

Nadere informatie

Vragenlijst dagindeling en interesses ouderen

Vragenlijst dagindeling en interesses ouderen Deze vragenlijst kan wrden gebruikt als richtlijn en ndersteuning bij een interview aan uderen ver de dagindeling en interesses. Vragenlijst dagindeling en interesses uderen Deze vragenlijst is pgezet

Nadere informatie

STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE. SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis. De mentor maakt tevens deel uit van het geheugencentrum.

STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE. SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis. De mentor maakt tevens deel uit van het geheugencentrum. STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE NAAM INSTELLING: AZ Damiaan Ostende ADRES: Guwelzestraat 100 8400 Ostende CONTACTPERSOON: Karen Lernut Diensthfd psychlgie SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Teamtrainingen en teamdagen

Teamtrainingen en teamdagen Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Teamtrainingen en teamdagen Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Bureau-ergonomie. Werkhouding: een ergonomische werkomgeving

Bureau-ergonomie. Werkhouding: een ergonomische werkomgeving Bart Van Keymlen & Sfie Lagrin Bureau-ergnmie Werkhuding: een ergnmische werkmgeving Langdurig zitten is een belangrijke rzaak van rugklachten. We ntwaken, we zitten aan de ntbijttafel, p de trein f in

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be THAB Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch drgestuurd

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Een natuurlijk proces

Een natuurlijk proces Ik vel het weer. Het is er weer. Sms even, dan de hele tijd. Ik wil je niet kwetsen. Ik wil het niet weer zeggen, maar het is er weer. (Gijs Hrvers) Overprikkeling Veel mensen met autisme hebben gede intellectuele

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rtterdam 010 2907827 directie@de-akkers.nl www.de-akkers.nl 31 ktber 2014 nummer 55 Schlntbijt Aanstaande maandag 3 nvember 2014

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 TypeWrld Pstbus 38 2410 AA Bdegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Prducten en prijzen 2012 TypeWrld Leren

Nadere informatie

Informatie over de gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Informatie over de gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Infrmatie ver de gevlgen van een niet-aangebren hersenletsel (NAH) x OVERZICHT 1. SPECIFIEKE PROBLEEMGEBIEDEN pagina Lichamelijk Mtrische prblemen Sensrische prblemen Neurlgische prblemen Cgnitief Vertraging

Nadere informatie

OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS

OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS In 2013 viert het Huis van het Nederlands in Antwerpen zijn 10-jarig bestaan. Om deze feestelijke gebeurtenis

Nadere informatie

MET ONTSLAG! Ontslaginformatie voor neurologie/neurochirurgie patiënten

MET ONTSLAG! Ontslaginformatie voor neurologie/neurochirurgie patiënten MET ONTSLAG! Ontslaginfrmatie vr neurlgie/neurchirurgie patiënten Het ntslag U bent pgenmen p de afdeling neurlgie/neurchirurgie en u mag met ntslag. Wij hebben de meest gestelde vragen met betrekking

Nadere informatie

Scenario Onderwijstijd. Thuisles

Scenario Onderwijstijd. Thuisles Scenari Onderwijstijd Thuisles Erik Mndriaan en JaapJan Vrm ROC Deltin Cllege, Zwlle ktber 2013 Scenari: Thuisles Algemeen Dit scenari is ntwikkeld mdat er gedacht wrdt dat het elementen bevat die ervr

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS

Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS 1. Missie en visie van de schl vertaald naar ICT 1.1 Missie De Eerste Nederlandse Mntessri Schl wil kwalitatief ged, mdern mntessrinderwijs bieden. De schl gaat uit

Nadere informatie

Speciaal voor mantelzorgers heeft Surplus een instrument ontwikkeld dat u inzicht geeft in uw persoonlijke situatie.

Speciaal voor mantelzorgers heeft Surplus een instrument ontwikkeld dat u inzicht geeft in uw persoonlijke situatie. VRAGENLIJST Zrgt u vr een naaste? De mee en ntvang gratis tips. Speciaal vr mantelzrgers heeft Surplus een instrument ntwikkeld dat u inzicht geeft in uw persnlijke situatie. Als u de vragenlijst invult,

Nadere informatie