Welkom op de open dag van Roessingh! Zaterdag 12 oktober van tot uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom op de open dag van Roessingh! Zaterdag 12 oktober van 10.00 tot 16.00 uur"

Transcriptie

1 Welkm p de pen dag van Ressingh! Zaterdag 12 ktber van tt uur In dit bek zijn alle activiteiten te vinden. Bekijk snel wat er allemaal te beleven is tijdens de pen dag van Ressingh.

2 1

3 Welkm bij Ressingh! Welkm p de pen dag van Ressingh. Er is van alles te den vandaag. Er zijn meerdere belevingen gerganiseerd waar u aan kunt deelnemen, zdat u p een interactieve manier kennis kunt maken met de revalidatie. Z kunt u bijvrbeeld autrijden in een aangepaste aut, verschillende tests den f een parcurs afleggen in een rlstel f handbike. Om uur wrdt de jubileumbm geplant dr wethuder Wallinga. In het restaurant van het revalidatiecentrum kmen de Natinale Reispera en het afasiekr ptreden. Mensen met afasie kmen vaak niet uit hun wrden, spreken gaat niet meer vanzelf. De wrden kunnen wel weer kmen als zij gaan zingen. Dit bijzndere kr zal tijdens de pen dag vr u zingen. Naast de interactieve belevingen en de ptredens, kunt u meeden aan een speurtcht. Vr de kinderen is er k een springkussen. Meeden aan de speurtcht? U kunt bij de stand van Steun Ressingh (bij de ingang van het revalidatiecentrum) een kaart phalen. Op deze kaart staan plaatjes, deze plaatjes hangen verspreid in de gebuwen en het Ressinghterrein. Bij deze plaatjes hangen letters. Vul de letters p de juiste plek bij het plaatje in p uw kaart. De letters vrmen samen een wrd. De plssing kunt u inleveren bij de stand van Steun Ressingh. Er wrden nder de ged ingevulde kaarten twee mie videcamera s verlt. De winnaars krijgen persnlijk bericht. Laat uw mening hren! Achterin dit prgrammabekje vindt u een enquête ver de pen dag. Wij hren graag uw mening mdat we hier van kunnen leren. Onder de deelnemers aan deze enquête wrden twee waardebnnen vr een taart van Savnije Versbakkerij verlt. Wij wensen u veel plezier! 2

4 Wat is er te den? Rlstelwerkplaats 4 Ergsperience 5 Met Ressingh Arbeid geznd weer aan het werk 6 Ressingh Revalidatie Techniek 7 Onderwijscentrum Het Ressingh 8 De Wensbm 9 Fysitherapie 10 Bewegingsaggie 11 Sprt Spectrum Ressingh 11 Brd en beleg met één hand 13 rdgkmpagne 14 Team verpleging plikliniek 15 Welke last draagt u? 16 Lgpedie 17 InteraktCntur 21 Ressingh Kliniek 22 Kinderrevalidatie 23 Rijschl 25 Bedrijfshulpverlening (BHV) in peratie 26 Ressingh Research and Develpment 26 Ressingh Research and Develpment 27 Telemedicine 27 Revalidatietechnlgie 28 Veilig en verantwrd leren paardrijden? 29 Plattegrnden 30 Bijdrage Ressingh 33 Geef uw mening ver de pen dag! 35 Psychlwie?? 18 Cmputergebruik met lichamelijke beperkingen 19 Activiteitentherapie 20 3

5 Rlstelwerkplaats Als een cliënt tijdens zijn verblijf bij Ressingh een rlstel ndig heeft, wrdt deze p de pnamedag aangemeten dr de rlstelwerkplaatsmedewerker. Tijdens het revalidatieprces bij Ressingh verandert f verbetert de zithuding en het gebruik van de rlstel dr de cliënt. Op verzek van de cliënt, ergtherapeut, fysitherapeut f verpleging wrden er aanpassingen gedaan aan de rlstel. Aan het eind van het revalidatieprces bij Ressingh wrdt de rlstel weer ingeleverd. A1. Rlstelwerkplaats Welke srten rlstelen zijn er allemaal en welk gereedschap wrdt er gebruikt m rlstelen aan te passen? Km de werkplaats bekijken en schiet een vragenvuur af p de medewerkers van de werkplaats. 4

6 Ergsperience De ergtherapeut stelt mensen in staat m pnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te veren als dat niet meer lukt dr lichamelijke f cgnitieve prblemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar k meer cmplexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na bijvrbeeld een ngeluk. Hierbij kunt u denken aan deelname aan het verkeer en het plannen van het huishuden. De ergtherapeut begeleidt mensen tijdens trainingen, maar k in het vinden van plssingen en ze geeft mensen adviezen met als del hun leven weer p te pakken. Vr smmige plssingen zijn hulpmiddelen f aanpassingen in wn-, studie-, en/ f werkmgeving ndig. A2. Train je arm met virtual reality Km vandaag bij ns ervaren he het is m uw arm-/handfunctie te trainen met de mdernste technieken met nder andere virtual reality. A3. Fietsen p een aangepaste fiets He is het m te fietsen p verschillende aangepaste fietsen? D5. Sctmbiel simulatr Dit kunt u vinden p de eerste verdieping Het rijden in een sctmbiel is vr smmige mensen lastig. Daarm hebben wij een virtual reality mgeving waar mensen kunnen efenen. He ged bent u met een sctmbiel? A4. Kken met één hand Km kken met één hand zals mensen met een halfzijdige verlamming dat meten. 5

7 Met Ressingh Arbeid geznd weer aan het werk Ressingh Arbeid is in de regi Twente veel rganisaties van dienst m hun ziekteverzuim aan te pakken. Dit wrdt gedaan dr middel van prgramma s als Vrege Interventie, Jbcaching en Begeleiding & Ondersteuning. Aan ziekteverzuim liggen vaak verschillende rzaken ten grndslag. In teamverband wrden deze rzaken verhlpen en f hanteerbaar gemaakt waardr de werknemer weer snel aan de slag kan. Wij brengen niet alleen werknemers terug naar hun rsprnkelijke functie, maar zeken k via een zgenaamd tweede sprtraject naar alternatieve werkgelegenheid vr betrkkenen. Werkgever én werknemer zijn erbij gebaat een terugkeer naar de bestaande f het vinden van een nieuwe arbeidsplaats in een hg temp te realiseren. Onze activiteiten zijn er dan k p gericht snel de bendigde disciplines in te zetten vr een diagnse en inrichting van het trajectplan. Ons streven is het traject binnen twaalf weken het geheel afgernd te hebben. Binnen deze twaalf weken kan het mgelijk zijn dat een werknemer weer vr een deel terug gaat naar de eigen arbeidsplaats. A5. Ressingh Arbeid De net alsf u een gesprek heeft ver ziekteverzuim. He kmt u in uw nieuwe situatie terug p uw ude werkplek? 6

8 Ressingh Revalidatie Techniek Ressingh Revalidatie Techniek (RRT) behrt tt de tnaangevende specialisten in Nederland p het gebied van lichaamsgebnden, rthpedische hulpmiddelen. Met tewijding en vakmanschap bedienen nze circa hnderd medewerkers de klant met rthpedische artikelen (rthesen en prthesen), rthpedische schenen, therapeutisch elastische kusen en mammacareprducten. RRT vindt haar nderscheidend vermgen in het bedienen van de klant met hulpmiddelen die p de individuele situatie zijn afgestemd. Deze hulpmiddelen stellen nze klanten ptimaal in staat m in lichamelijk, psychisch en sciaal pzicht z zelfstandig mgelijk te functineren in de samenleving. Langs die weg dragen wij bij aan een z hg mgelijke levenskwaliteit vr de klant. B1. Ervaar de prducten van Ressingh Revalidatie Techniek Denkt u dat u weet he het is m met een prthese te leven? Km bij ns ervaren: he het velt m te lpen p een beenprthese f met een lange beenbeugel; wat de werking van een My armprthese is. He kunt u met elektrdes een prthese aansturen?; wat een perneusrthese kan den bij een klapvet; he het velt m te lpen met een versnelde afwikkeling en zlverstijving nder de schen; heveel druk uw vet geeft in uw schen; he het is m een elastische kus te dragen; he het velt m met een brstprthese te leven. 7

9 Onderwijscentrum Het Ressingh Onderwijsspelletjes met rekenen en taal prberen p de i-pad? Km kijken en ervaren! Onderwijs met de i-pad in plaats van beken? Beleef het zelf! Niet kunnen spreken en tch cmmuniceren? Het is te leren! Nieuwsgierig gewrden? B2. Bezek de stand van Onderwijscentrum Het Ressingh Onderwijscentrum Het Ressingh is een schl vr speciaal nderwijs vr leerlingen die vanwege hun lichamelijke beperking, al f niet in cmbinatie met verstandelijke beperkingen, aangepast nderwijs en (para)medische behandeling ndig hebben in de leeftijd van 4 tt en met 20 jaar. Wij bieden verschillende typen nderwijs: Mytylnderwijs bestaande uit basisschlnderwijs (BAO), speciaal basisnderwijs (SBO0, Praktijk gericht nderwijs (PRO) en Vrtgezet Speciaal nderwijs diplma gericht (VSO-DG) p VMBO en HAVO. Tyltylnderwijs bestaande uit Zeer Meilijk lerend nderwijs (SO en VSO ZMLK) en MCG 8

10 De Wensbm De cliëntenraad van Ressingh kmt p vr de belangen van alle cliënten. Dit det de raad dr mee te denken en te adviseren (gevraagd en ngevraagd) bij ntwikkelingen en besluiten van de rganisatie. De taak van de cliëntenraad is m z ged mgelijk, vanuit het gezichtspunt van cliënten, ver het beleid en de werkwijze van Ressingh, centrum vr revalidatie, te adviseren, te tetsen en te berdelen. Vanuit dit gpunt is de cliëntenraad dan k zeer benieuwd naar de ervaringen en ideeën van de bezekers p de pen dag. B3. Wat wensen we Ressingh te vr de kmende 65 jaar? De cliëntenraad ndigt relaties en bezekers uit m p bijzndere wijze hun wens vr Ressingh f een wens ver wat Ressingh zu kunnen bieden, uit te spreken f schrijven. Deze wensen wrden aangebden aan de directie van Ressingh. 9

11 Fysitherapie Een fysitherapeut heeft als aandachtsgebied het trainen van de functinele vaardigheden. Daarnaast richten fysitherapeuten van Ressingh zich p vrwaardenscheppende therapieën, zals het verbeteren van kracht, mbiliteit en cördinatie. Het del van de behandeling is dat men z zelfstandig mgelijk gaat functineren, al dan niet met gebruik van hulpmiddelen. F1. Lpen met een prthese Ervaar he het is m te lpen met een beenprthese en neem diverse hindernissen. F2. Grepstherapie Tijdens het revalidatieprces bij Ressingh krijgen revalidanten sms ademhalings- en ntspanningstherapie f psychmtrische therapie. Benieuwd wat dit inhudt? Km langs en de mee met een sessie. Er hangt een tijdsschema met de verschillende sessies bij de lcatie (F2). F1. Een echte uitdaging Kunt u wel wat meer aan? Dan dagen we u uit m met een handbike de alpenrit af te leggen. Of km ervaren he het is m dr middel van elektrstimulatie uw hand te bewegen. Denkt u dat u ng meer aankunt? Leg dan een hindernis af die bedeld is vr mensen die dr een CVA (bererte) halfzijdig beperkt zijn. F1. LASAR De LASAR is een lasergestuurd meetinstrument m beenprtheses p de juiste manier in te stellen. Km kijken he dit apparaat werkt en zie dat een kleine verschuiving van de laser, grte gevlgen kan hebben vr de plaatsing van de beenprthese. F5. Weightbearing system Maak kennis met lpen p een lpende band terwijl niet uw vlledige gewicht p uw benen rust, met behulp van het Weightbearing system (WBS). U wrdt een stukje pgetakeld, zdat er minder gewicht p uw benen kmt. Op die manier kunt u lpen zelfs als u uw benen niet vlledig mag/kunt belasten. F5. Interactieve lpband De C-Mill is een innvatieve lpband. Middels een beamer wrden er bstakels p het lpvlak geprjecteerd, zals een plasje water dat ntweken met wrden. Met de C-Mill wrdt de lpvaardigheid van revalidanten getraind en geëvalueerd. He is het gesteld met uw eigen lpvaardigheid? Km het testen bij de fysitherapeut. 10

12 Bewegingsaggie De bewegingsagg hudt zich bezig met het aanbieden van sprt- en bewegingsactiviteiten. Deze hebben het del een bijdrage te leveren aan de psychische, sciale en lichamelijke ntwikkeling. Ok helpt de bewegingsagg mensen met het realiseren van ptimaal bewegingsgedrag. Sprt Spectrum Ressingh Sprt Spectrum Ressingh (SSR) biedt tal van specifieke bewegingsprgramma s aan vr mensen met een lichamelijke beperking, chrnische aandening en uderen. Bewegen is belangrijk en een ieder heeft z zijn eigen redenen m te (gaan) bewegen f sprten. Dit kan zijn: het plezier in bewegen, de sciale cntacten, de gezelligheid f het verbeteren en behud van de cnditie. Krtm, bewegen is geznd vr lichaam en geest. Het is dan k bijznder prettig dat al deze mtieven m te bewegen gecmbineerd kunnen wrden. Mensen die hun benen niet meer kunnen gebruiken, meten zich p een andere manier verplaatsen. Hiervr zijn handbikes geïntrduceerd. He hard kunt u gaan in een handbike? Er zijn van verschillende srten handbikes aanwezig, van een handbike vr het gebruik in het dagelijkse leven tt aan een exemplaar vr wedstrijdgebruik. Klimwand Denkt u dat een rlstel f handbike niets vr u is? Dan kunt u laten zien f u tt het plafnd van nze sprthal kmt. Dit kan alleen als u als een echte klimgeit nze klimwand bestijgt. U kunt kiezen uit drie verschillende rutes. Er is vr de kinderen een springkussen aanwezig. De activiteiten van SSR vinden s avnds plaats vanaf uur. Hiernder vallen fitness, cnditietraining, sprtmix, racketspelen zals badmintn, tennis en tafeltennis en de wateractiviteiten zals, zwemmen, aqua-fit, aqua-jggen, meer en beter bewegen in water en sauna. De bewegingsaggie en Sprt Spectrum Ressingh hebben samen een aantal belevingen gerganiseerd. F3. Rijd in een rlstel f handbike He is het m u in een rlstel te meten verplaatsen? Km ervaren wat mensen in een rlstel zal tegenkmen. He is het m een drempel te nemen, te balanceren in een rlstel f te rijden in de rlstel waarbij u alleen uw linkerarm en -been kunt gebruiken? Op het uitdagende parcurs kunt u ervaren he het is m in een rlstel te zitten. Of km een partij rlbasketbal spelen. Hiervr kunt u weliswaar een sprtrlstel gebruiken, maar dan ng vraagt het rlstel- en basketbalkwaliteiten, heeft u dit in huis? 11

13 F4. Fitnesstest In deze fitnessruimte mag u zelf actief aan de slag. Maar dan wel als een revalidant met bijvrbeeld een bvenbeenamputatie f een halfzijdige verlamming. Ervaar he het is m p deze manier met fitness bezig te zijn. Als mensen bij Ressingh kmen revalideren, meten ze sms een cnditietest den. He is het met uw cnditie gesteld? U kunt tussen en uur en tussen en uur uw uithudingsvermgen, gewicht en vetpercentage laten testen. K1. Zwembad Het zwembad ligt p de eerste verdieping. Tijdens de rndgang dr het revalidatiecentrum kmt u k langs het zwembad. Bij Ressingh wrdt er k therapie in het zwembad gegeven. Het zwembad staat pen m even een kijkje nemen bij de zwemactiviteiten en er wrdt een uitleg gegeven. 12

14 Brd en beleg met één hand In het restaurant Essingh binnen Ressingh nuttigen de revalidanten, bezekers en persneel hun ntbijt, lunch en diner. Er is een pen keuken zdat de kks in het zicht de maaltijden bereiden. Er wrdt z veel mgelijk met verse prducten gewerkt. Dr het directe cntact met de kks kan de bediening makkelijk p de wensen van de klant inspelen. R1. Brd smeren met één hand Het kmt vaak vr dat revalidanten ng maar één arm f hand kunnen gebruiken, dat betekent dat zij k met één hand hun brd meten smeren, beleggen en snijden. Dat lijkt makkelijker dan het is. Kunt u een bterham smeren met maar één hand? Als het u lukt, mag u als belning het resultaat peten. 13

15 rdgkmpagne rdgkmpagne is de grtste leverancier in Nederland p het gebied van cmmunicatiehulpmiddelen, aangepaste bedieningen, pc- en werkplekaanpassingen, mgevingsbediening, planningshulpmiddelen en spelmaterialen vr mensen met een handicap. rdgkmpagne geeft advies bij de selectie van hulpmiddelen. Het maakt nderdeel uit van Ressingh Cncern. R2. Van hulpbehevend naar zelfredzaam In deze beleving ervaart u he het is m niet te kunnen bewegen en bvendien niet te kunnen praten. He spreekt u zich uit? He rept u m hulp? He bedient u uw cmputer, telefn f tablet? En he ntvangt u bezek? In een reeks pdrachten ervaart u niet alleen de handicap, maar vral k wat hulpmiddelen kunnen betekenen en wat de rl van de naaste mgeving, therapeut f adviseur hierbij kan zijn. R3. Alle cmmunicatie begint met spelen Ervaar he kinderen met een ernstig meervudige handicap met behulp van interactieve prjecties, aangepaste spelmaterialen en gbesturing kunnen leren cmmuniceren. Dr interactief snezelen wrdt een basis gelegd vr het begrip van actie en reactie, m de weg vrij te maken vr andere basisvaardigheden, zals ntdekken, keuzes maken en van beurt wisselen. Z wrden de eerste stappen gezet naar cmmunicatie, vr kinderen waarvan men nit had gedacht dat zij het in zich hadden. 14

16 Team verpleging plikliniek De afdeling plikliniek heeft een team van verpleegkundigen. Zij hebben een veelzijdige taak in het ndersteunen en behandelen van revalidanten. Ze geven vrlichting, adviezen en begeleiding p allerlei verschillende gebieden: Prblemen met darmen en blaas zijn vaak een meilijk bespreekbaar nderwerp, maar wel ingrijpend in het leven van een revalidant. Wndzrg en dat betreft meestal decubitus (drligwnden), ten gevlge van een verstrd gevel. Verder assisteren verpleegkundigen de artsen bij diverse behandelingen, als fenliseren en btx behandelingen. Op verzek van de revalidatiearts kunnen er verschillende nderzeken plaatsvinden: lngfunctietesten; spiermetingen; bledgaswaarden bepalen; bledsuiker bepalen; bleddruk meten; visus cntrle. P1. Presentatie verpleging plikliniek Bent u geïnteresseerd? Km dan p de pen dag langs p de plikliniek. Er is een drlpende presentatie ver katheteriseren, darmspelen en decubitus. We kunnen uw bledsuiker prikken en/f uw bleddruk meten. Wilt u ervaren he het is m in een tillift verplaatst te wrden? He werkt een lngfunctietest? Km het ervaren. Benieuwd naar wat btx ng meer det dan alleen maar rimpels laten verdwijnen? Wij zijn k benieuwd naar uw verige vragen. 15

17 Welke last draagt u? Binnen het maatschappelijk werk wrdt nder andere gekeken naar de draagkracht, draaglast en het draagvlak van de revalidant en zijn/haar naasten. Drdat de revalidant in behandeling is bij Ressingh, kmen er vaak veel zrgen en lasten bij. Binnen het maatschappelijk werk wrdt er samen met de revalidant naar aspecten als relaties, werk en hbby gekeken. Waar ervaart de revalidant de last en juist k waar vindt hij/zij de kracht m dit te dragen? D1. Maatschappelijk werk Om dit aan den lijve te ervaren, kunt u velen welke lasten u heeft en welke krachten u heeft m dit te dragen. Uw draagvlak is zeker k uitdagend wrdt dit vr u lastig? Naast dit nderwerp hudt maatschappelijk werk zich ng met veel meer nderwerpen bezig. Er is k een stand aanwezig met infrmatie ver verschillende nderwerpen. Hier is de mgelijkheid m met u in gesprek te gaan ver nder andere wat u heeft ervaren. 16

18 Lgpedie Wanneer mensen prblemen ndervinden p het gebied van taal, gehr, stem f spraak kan een lgpedist hen hulp bieden. Na bijvrbeeld een hersenbleding kan het vrkmen dat mensen gesprken taal slecht begrijpen f dat ze gedachten niet ged nder wrden kunnen brengen. Hiervr hebben we bij Ressingh een speciale grep, de Afasie grep. Met behulp van speciale cmputerprgramma s kunnen zij nder andere efenen p het gebied van geheugen, riëntatie, cncentratie en spraak. Daarnaast kunnen mensen van de lgpedist efeningen krijgen vr mndfuncties zals kauwen en slikken. D4. Cmmunicatie Stelt u zich eens vr: pltseling kunt u niet meer praten. En k het schrijven gaat niet meer zals u gewend was. He met u dan duidelijk maken wat u bedelt? Dat is wat mensen na een bererte sms ervaren. Deze mensen zeken cntinu alternatieven m duidelijk te kunnen maken wat ze bedelen. Bij deze beleving zult u, nder leiding van een lgpedist, beleven he het is m niet als vanzelfsprekend te kunnen cmmuniceren. Daarnaast zult u van dichtbij ervaren he meilijk het vr iemand met hersenletsel kan zijn m een genschijnlijk eenvudige bdschap duidelijk te maken. D3. Slikken U kent het vast wel: u heeft drst en drinkt een heel glas water leeg. Stelt u zich eens vr dat het drinken van dit glas water eindigt in een flinke hestbui en tranende gen, mdat u zich verslikt. Dat is wat mensen na een bererte sms ervaren. En prbeert u zich eens vr te stellen he het is m een kpje kffie te lepelen in plaats van te drinken en appelsap z dik als sirp te drinken, m te vrkmen dat u zich verslikt. Dit is wat u ervaart bij deze beleving. 17

19 Psychlwie?? Neurpsychlgie is een specialisme binnen de psychlgie. Dit specialisme hudt zich bezig met het bestuderen en nderzeken van de relatie tussen gedrag en de werking van de hersenen. Neurpsychlgen kunnen met verschillende tests vaststellen wat de cgnitieve gevlgen van hersenletsel zijn. Er kan in kaart gebracht wrden wat er ged gaat en waar mgelijk knelpunten liggen. Er wrdt zveel mgelijk gekeken naar de mgelijkheden die men heeft en niet alleen naar de beperkingen. D2. He velt het m hersenletsel te hebben? Vandaag kunt u ervaren he is het m hersenletsel te hebben. U wrdt uitgedaagd m naar nze prikkelrijke kamer te kmen en te velen he het is als de prikkelverwerking niet langer ged verlpt. Als gevlg van hersenletsel kunnen er namelijk strnissen in het cgnitief functineren ntstaan zals: waarneming, temp, aandacht, geheugen, planning. Vaak is het meilijk vr mensen m verschillende prikkels tegelijk te verwerken. He reageert u p alle prikkels? In een andere ruimte kunt u ervaren he het is als u waarnemingsprblemen heeft. U krijgt schermtraining aangebden, zals cliënten met neglect dit k krijgen. Neglect is het gevlg van hersenbeschadiging, meestal dr een hersenbleding. Hierbij wrdt stelselmatig één lichaamshelft f een deel van de ruimte m iemand heen verwaarlsd. Dat betekent dat bijvrbeeld maar één helft van het brd wrdt leeggegeten f dat maar één sk wrdt aangetrkken. Verder kunt u een vrlichtingsfilm bekijken en verschillende neurpsychlgische tests ndergaan. Tt slt kunt u testen welke kennis u heeft van hersenletsel in een ludieke quiz. 18

20 Cmputergebruik met lichamelijke beperkingen Mensen die revalideren bij Ressingh zijn sms niet meer in staat m bijvrbeeld de armen f handen vlledig te gebruiken. Met hulpmiddelen kunnen zij tch gebruik maken van een cmputer. E1. He bedient u een cmputer als u zich niet vlledig kunt bewegen? - Km ervaren he het is m tegen de cmputer te praten, mdat u uw handen en armen niet meer kunt gebruiken. - Bestuur de cmputer znder een echt tetsenbrd en muis, maar met een virtueel exemplaar f ervaar he het is m znder fysiek tetsenbrd en muis de cmputer tch te bedienen. - Bestuur de muis met hfdbewegingen en ervaar he een ergnmische werkhuding velt. 19

21 Activiteitentherapie Een gede tijdsbesteding is belangrijk, k tijdens het revalidatieprces. Het biedt afleiding, geeft vldening en het geeft structuur aan de dag. De activiteitentherapeut begeleidt mensen in het verbreden van de huidige kennis en het ntdekken van nieuwe mgelijkheden. E2. Creatieve activiteiten Vandaag kunt u bij ns ervaren he het is m revalidant te zijn. Ga de uitdaging aan en ntdek uw creatieve ik. U kunt verschillende activiteiten uitprberen: Schilderen; schilder met links als u rechts bent en anders m. Pastelkrijt; teken een km met behulp van basisvrmen. Sieraden maken; rijg een streng kralen met één hand. E4. Muziek En als muziek u meer ligt, kunt u hier k terecht: Muziek/Ipad; is uw handfunctie te slecht m gitaar te spelen, prbeer dit dan eens p de Ipad. Bekijk de dcumentaire van KRO de Wandeling ver de berepsmuzikant van de bekende ppgrep Pstman, waarin hij zijn verhaal vertelt na het drmaken van een hersenbleding. Km k de werkstukken van nze revalidanten bekijken nder het gent van een kpje kffie. 20

22 InteraktCntur InteraktCntur is er vr mensen met hersenletsel, verrzaakt dr bijvrbeeld een ngeluk, bererte f chrnische ziekte. InteraktCntur biedt behandeling en begeleiding vanuit de wensen en beheften van de cliënt; in wnlcaties, activiteitencentra, afasiecentra en bij mensen thuis. Dr innvatieve prducten als TeleZrg en Vlledig Pakket Thuis stimuleert InteraktCntur haar cliënten m z lang mgelijk zelfstandig te leven. Zdat zij er alles uithalen wat er in zit. E3. Neurgym en beeldtelefn De mee met Neurgym Het vinden van de juiste balans, het verplaatsen van rlstel naar tilet f het trainen van de lpvaardigheid. Dit is vr veel mensen met een lichamelijke beperking een behrlijke uitdaging. Met Neurgym leert u eigen grenzen te verleggen. Dr middel van werkstatins wrdt er getraind p het vergrten van de zelfredzaamheid. Het betreft een efenprgramma waarbij intensiteit en functinaliteit centraal staan. Ervaar het zelf dr mee te den. Gebruik een beeldtelefn Met het pnemen van de telefn direct een begeleider in beeld is vr mensen met hersenletsel een uitkmst. Dit is mgelijk dankzij de beeldtelefn. Met TeleZrg kunnen mensen met hersenletsel zelf cntact pnemen p ieder gewenst mment. Andersm kan een begeleider via de beeldtelefn cntact pnemen met hen. Een waardevlle aanvulling vr de begeleiding van mensen met hersenletsel. Km de beeldtelefn uitprberen. 21

23 Ressingh Kliniek De kliniek van Ressingh kent verschillende afdelingen: Afdeling 1: Dwarslaesie en MS Afdeling 2: Orthpedie en NAH (Niet Aangebren Hersenletsel) Afdeling 3: CVA (bererte) E5. Wat gebeurt er p een verpleegafdeling? Om een indruk te geven van de verpleegafdelingen is er een cliëntenkamer pengesteld. Treed de cliëntenkamer binnen en ervaar nder andere he het is m u met behulp van een tillift, van het bed naar een stel te verplaatsen. Of bekijk een demnstratie van katheteriseren, tracheaal uitzuigen, injecteren en andere verpleegtechnische handelingen. 22

24 Kinderrevalidatie Op de afdeling kinderrevalidatie kan wrden ervaren wat revalideren vr kinderen inhudt. De therapeuten staan graag vr u klaar m al uw vragen te beantwrden, therapieën te te lichten en hulpmiddelen te demnstreren. Maar ng leuker is er zelf mee aan de slag te gaan. K2. Maak een ritje Km eens een ritje maken p nze verschillende karren, f spring als een kangere p nze springschenen. Altijd al eens in een elektrische rlstel willen rijden? Km het prberen. K3. Klimparcurs Ervaar he meilijk klimmen en klauteren kan zijn wanneer een arm f been niet ged bewgen kan wrden. Balanceer p een uitdagend parcurs, prbeer nze efenmaterialen en klim p ns klimparcurs. K6. Magic Carpet Binnen de kinderrevalidatie wrdt er veel ntwikkeld p het gebied van games. De Magic Carpet prjecteert beelden p de vler. Dit lkt uit tt bewegen en balanceren en is geschikt vr elk kind. Km het vetbalspel spelen f prbeer de vallende appels te verzamelen. K7. Plannen He maakt u een plan m een taak tt een ged einde te brengen? Niet vr elk kind is dit vanzelfsprekend. Ervaar, dr het maken van een Spnge-bb, heveel achtereenvlgende stappen ndig zijn m het werkje tt een ged einde te brengen. Ok kunt u in deze ruimte een aantal kleine hulpmiddelen zien en prberen. 23

25 K8. Met één hand Dagelijkse activiteiten verlpen meizamer als u bijvrbeeld maar één hand kunt gebruiken f de vlgrde van handelingen niet kunt bedenken. Ervaart u eens he het is m met één hand uw brd te smeren f een aardappel te schillen. K4. Wat als de zintuigen niet ged werken? Via nze zintuigen (gehr, zicht reuk, smaak, tast, evenwichtssysteem en huding- en bewegingsgevel) krijgen de hersenen cnstant infrmatie ver ns lichaam en de mgeving. Hierdr kunt u ged met uw lichaam inspelen p wat er in de mgeving gebeurt. Ervaar he eng het kan zijn als u niet ged diepte kunt zien, he meilijk strikken is als uw tast niet ged werkt en he meilijk het is als uw hudingsgevel niet ptimaal werkt. K5. X-BOX/Kinect Games lkken uit tt bewegen en in het bijznder de Kinect want uw lichaam is de cntrller. Ren een rndje ver de atletiekbaan, speel een ptje vlleybal f vaar ver de rivier en val niet uit de bt. 24

26 Rijschl Autrijden is vr de meeste mensen de gewnste zaak van de wereld. Dit geldt niet vr mensen met een lichamelijke beperking f vr mensen die dr ziekte tijdelijk ngeschikt zijn. Een gespecialiseerde autrijschl als Ressingh kan in deze situaties hulp bieden. Al meer dan veertig jaar helpen we mensen letterlijk en figuurlijk weer de weg p. Dankzij nze brede kennis van ziektebeelden, lichamelijke beperkingen en revalidatie, kunnen wij de lessen heel gericht p de mgelijkheden van de klant afstemmen. Waar ndig wrdt de aut vrzien van aanpassingen. Ok met de prcedure van het CBR kunnen we mensen adviseren en helpen. FB1. Rijden in een aangepast aut Deze beleving vindt buiten plaats. Als u het revalidatiecentrum uitlpt, slaat u linksaf richting de manege (M1) en vlgt u het vetpad. Aan uw linkerzijde kmt u FB1 tegen. Km een parcurs afleggen in een aangepaste aut en ervaar he het is m te rijden met een beperking. 25

27 Bedrijfshulpverlening (BHV) in peratie Veiligheid van revalidanten, bezekers en persneel heeft de hgst mgelijke pririteit bij Ressingh. De Bedrijfshulpverlening (BHV) speelt hierin een zeer belangrijke rl. De BHV van Ressingh bestaat uit veertig medewerkers uit alle lagen van de rganisatie welke allemaal BHV gecertificeerd zijn. Ongeveer de helft van de BHV-leden heeft een EHBO-diplma. Alle BHV ers dragen een pieper, zdat ze bij calamiteiten direct kunnen wrden pgerepen. Binnen het gebuw van Ressingh zijn zes AED s aanwezig. Ok is er een medisch spedteam aanwezig en zijn deze prepbaar. Daarnaast zult u in het gebuw p diverse plaatsen BHV-punten aantreffen met vluchtmaskers, een EHBO-kffer, bevrijdingsgereedschap en BHV-hesjes. De BHV efent minimaal vier keer per jaar bij Ressingh, waarbij met ltusslachtffers wrdt gewerkt. Één f twee keer per jaar wrdt er een naangekndigde efening gehuden. Tijdens deze efening wrdt er een calamiteit z realistisch mgelijk in scene gezet. Onlangs heeft de BHV van Ressingh samen met de brandweer geefend met diverse scenari s. Het prgramma start m uur en wrdt elk heel uur herhaald uur Blussen dr bezekers p diverse bjecten 10:15 uur, Demnstratie vlam in de pan 10:30 uur, Blussen in de speciale simulatie / efen wagen 10:45 uur, Demnstratie Ltus vereniging Herhaling bvenstaand prgramma m uur, uur, uur, uur en uur. He evacueert u een gebuw als mensen gewnd zijn? He behandelt u brandwnden? He vrkmt u brand? Deze vragen en meer wrden beantwrd tijdens de demnstratie van de bedrijfshulpverlening. FB2. Brandje blussen Deze beleving vindt buiten plaats. Als u het revalidatiecentrum uitlpt, slaat u linksaf richting de manege (M1) en vlgt u het vetpad. Aan uw linkerzijde kmt u FB2 tegen. He werkt een brandblusser? Wat det u als de vlam in de pan slaat? Km naar de beleving van de bedrijfshulpverlening en leer wat u met den. 26

28 Ressingh Research and Develpment Ressingh Research and Develpment (RRD) is een van de bedrijfsnderdelen van Ressingh Cncern. RRD is een wetenschappelijk nderzekscentrum p het gebied van revalidatietechnlgie en telemedicine (zrg p afstand). De belevingen van RRD zijn te vinden in het gebuw aan de parkeerplaats tegenver het revalidatiecentrum (zie ft en plattegrnd). Telemedicine Q1. Dem Telemedicine In de tekmst kunnen veel patiënten gewn thuis behandeld wrden in plaats van in het ziekenhuis. RRD werkt aan diverse applicaties die zrg p afstand (telemedicine) mgelijk maken. Bij deze demnstratie wrdt getnd he het activiteitenpatrn van iemand thuis kan wrden vastgelegd met sensren en een smartphne. Daarnaast kunt u zien he patiënten begeleid kunnen wrden bij het verrichten van efeningen thuis. Q2. Dem CC (CnditieCach) De innvatie CC is een technlgische zrgdienst die het zelfmanagement van de lichamelijke fitheid van mensen ndersteunt. Ouderen en chrnisch zieke mensen wrden begeleid dr zrgverleners p afstand. CC ndersteunt zwel herstel en verbetering als het nderhuden van de lichamelijke fitheid. Km kijken he het efenen via een beveiligde website werkt, de mee met gepresenteerde nline efeningen en vul u ADL-status in. Q3. Dem Ambulante mnitring Bij deze demnstratie kunt u een aantal relevante lichaamssignalen mnitren en krijgt u direct feedback. 27

29 Revalidatietechnlgie Q4. Demnstratie gangbeeldanalyse Binnen de revalidatie wrdt ganganalyse tegepast m lpprblemen p een bjectieve manier in beeld te brengen. Met behulp van infrardcamera s en reflecterende blletjes die p het lichaam bevestigd zijn, kunnen zeer nauwkeurig bewegingen vastgelegd wrden m te analyseren. U krijgt een demnstratie van he ziets werkt in de praktijk. Q8. Gait mnitr U krijgt een aantal sensren p uw lichaam geplaatst waarbij met behulp van de cmputer een bewegingsbeeld kan wrden gecreëerd. Met behulp van lsse sensren kan tch een ged beeld ntstaan van he iemand beweegt in een nrmale mgeving (dus niet in het labratrium). Q5. Dem C. Mill C. Mill is een trainingslpband waarp patiënten met strnissen in het lpen getraind kunnen wrden, met name in het ntwijken van vrwerpen waar de balans een grte rl speelt. Virtuele vrwerpen wrden daarbij geprjecteerd tijdens het lpen. Q6. SEM Glve De SEM Glve is een rbtische handschen waarbij de grijpkracht versterkt kan wrden dr een ingebuwde mtr. Het gebruik van deze handschen wrdt ng verder nderzcht maar kan van grte betekenis zijn vr mensen met verminderde kracht in de handen. Q7. Rijden in een krachtndersteunende rlstel (de wheeldrive) De Wheeldrive is een rlstelwiel dat hetzelfde werkt als een elektrisch ndersteunde fiets. De kracht die iemand aan het wiel drgeeft wrdt versterkt waardr minder kracht ndig is m de rlstel vrt te bewegen. Tch kan gewn zals met een nrmale rlstel gestuurd wrden. 28

30 Veilig en verantwrd leren paardrijden? Paardrijles p maat? Dat kan bij Manege het Ressingh. Ok vr ruiters znder beperking. Bij Manege het Ressingh is het vr iedereen mgelijk m vanaf de basis met veel persnlijke aandacht te leren paardrijden. Dr nze werkwijze bieden we k ruiters met pijnklachten de mgelijkheid m het rijden weer p te pakken. De belevingen zijn te vinden in de manege p het Ressinghterrein. (zie plattegrnd). M1. Paard rijden Km vrijblijvend langs m u verder te laten infrmeren. De manege is pen m kennis te maken met de medewerkers en de paarden en pny s. U f uw kind heeft de mgelijkheid m te ervaren, he het velt m p een paard/ pny te zitten nder deskundige leiding. Bent u minder mbiel, maar wilt u tch deel uit maken van deze ervaring, dan kunt u een aparte afspraak maken m een keer vrijblijvend langs te kmen bij de manage. Tijdens de pen dag is hier helaas geen mgelijkheid te, maar we zijn u graag van dienst tijdens een privéafspraak. Cntact pnemen kan via: Judy Branger (hfd manege) Telefn: Wanneer u zich aanmeldt vr paardrijles, ndersteunt u het therapeutisch paardrijden bij Stichting Manege het Ressingh. 29

31 M1 INGANG an we g INGANG Q1 - Q8 Sla gm FB1 FB2 g e w ek INGANG le b s gh in ss e R ROESSINGH bleek weg He ng el kw inghs ses tra at R e Ress eg ENSCHEDE le e hs b g n VAN HEEKPARK ssi

32 P P 1 R 1 R 2 Begane grnd R 3 A 4 A 3 A 2 A 1 A B B 3 B 1 B 2 F 1 F 2 F 5 F 4 F FB 2 FB 1 A 5 F 3

33 E 5 E 4 E 3 E Eerste verdieping D 1 D 2 E 2 E 1 K 3 K4 K 1 K 2 K K 5 D Vide K 6 K 7 K 8 D 3 D 5 D 4 Vide

34 Bijdrage Ressingh Draagt u de revalidanten van Ressingh k een warm hart te? Met een dnatie draagt u bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het leven van nze revalidanten. Naam Vrletters Adres Pstcde Wnplaats Telefnnummer adres Hierbij machtig ik Hulpfnd Het Ressingh mijn schenking in de hiernder aangegeven termijn van mijn rekening af te schrijven.* O Eenmalig O Maandelijks O Jaarlijks Bedrag (in eur) Rekeningnummer Tenaamstelling Datum Handtekening U kunt dit dcument vrzien van datum en uw handtekening inleveren bij de stand van Steun Ressingh bij de hfdingang van het revalidatiecentrum. *Bij een drlpende machtiging (maand/jaar) is het mgelijk een afschrijving achteraf terug te draaien en de betalingen te allen tijde stp te zetten. Bij een eenmalige machtiging is dit niet mgelijk. Stichting Hulpfnds Het Ressingh Gevestigd te Enschede KVK: Rekeningnummer: Bank: ING Ressingh, centrum vr revalidatie t.a.v. Financiële administratie Ressingh Hulpfnds Pstbus AH Enschede

35 Enquête ver de Open Dag van Ressingh Wij stellen het p prijs als u nderstaande krte enquête wilt invullen. Met uw feedback kunnen we nze evenementen in de tekmst verbeteren. U kunt de ingevulde enquête inleveren bij de stand van Steun Ressingh. 1. Wat is uw wnplaats? 2. Wat is uw leeftijd? 3. Welk rapprtcijfer (1= zeer laag, 10= zeer hg) geeft u de pen dag van Ressingh? He wist u dat Ressingh een pen dag rganiseerde? (meerdere antwrden mgelijk) Via de krant Via een huis-aan-huisblad Via de televisie Via een radispt p Radi Ost Via de digitale Ressingh nieuwsbrief Via de website van Ressingh Via het brd p het terrein van Ressingh Via de website van een andere instantie Via vrienden/kennissen Via een pster Via scial media Anders, namelijk: 5. Wat is de belangrijkste reden(en) vr uw bezek aan de pen dag? (meerdere antwrden mgelijk) Ik ben nieuwsgierig naar wat Ressingh allemaal det Ik wil beleven he het is m te revalideren Iemand die ik ken werkt bij Ressingh Iemand die ik ken revalideert bij Ressingh Ik heb zelf gerevalideerd bij Ressingh De activiteiten die er zijn vr de kinderen Het ptreden van het afasiekr Het ptreden van de Natinale Reispera Het planten van de jubileumbm Anders, namelijk:

36 6. Heeft u kunnen beleven he het is m revalidant te zijn? Ja, absluut Grtendeels Een beetje Nee, helemaal niet 7. Kunt u in een aantal steekwrden aangeven he u de pen dag heeft ervaren? Heeft u ng tips m de pen dag te verbeteren? Z ja, vul deze hier in Win een taart! Onder de persnen die deze enquête hebben ingevuld, wrden twee waardebnnen vr een slagrmtaart van Versbakkerij Savnije verlt. Wilt u hierp kans maken, vul dan hiernder uw gegevens in. De winnaars krijgen persnlijk bericht. Naam: Adres: Pstcde, wnplaats: adres: Ik wil geen nieuws missen van Ressingh en meld me aan vr de digitale nieuwsbrief. Hartelijk dank vr het invullen van de enquête!

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne Daltnbeleidsplan De Znneblem Akker 7 7621GL Brne 1 Inleiding In 2006 heeft het team van ec. basisschl de Znneblem samen met de MR het besluit genmen m een daltnschl te wrden. De reden was, dat de schl

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit Reginale leidraad Zrgcntinuïteit Waarbrgen van zrg bij rampen in en rndm zrginstellingen in de Veiligheids en Gezndheidsregi Gelderland-Midden versie 2.0 nvember 2012 1 Inhudspgave Pagina 1 Inleiding 4

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in De Gemeente Hardenberg. Joanne Lubbers Ilona Postma

Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in De Gemeente Hardenberg. Joanne Lubbers Ilona Postma Prcesevaluatie vregsignalering p schlen in De Gemeente Hardenberg Janne Lubbers Ilna Pstma Maart 2012 COLOFON Uitgave Christelijke Hgeschl Windesheim Tekst Janne Lubbers, Ilna Pstma 2012 Christelijke Hgeschl

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys 2010-2014 (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys 2008-2010 Blz.0 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Accountmanagement

Proefhoofdstuk Accountmanagement Prefhfdstuk Accuntmanagement www.centrumvrafstandsnderwijs.be www.centrumvrafstandsnderwijs.be inf@centrumvrafstandsnderwijs.be Km je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Locatie MHV RSG Pantarijn

Dyslexieprotocol Locatie MHV RSG Pantarijn Dyslexieprtcl Lcatie MHV RSG Pantarijn Januari 2012 Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 1 Inhud blz. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten dyslexiebeleid MHV Pantarijn 3 3. Screenen en testen p dyslexie 5 4.

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schlndersteuningsprfiel OSG Willem Blaeu te Alkmaar 1. Inleiding Het schlndersteuningsprfiel is als het ware een ft van de stand van zaken en bevat tevens de ambities van de schl. Het biedt de uders de

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?...

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

Voorlichtingsplan Interactieve website

Voorlichtingsplan Interactieve website DE HUIDKLINIEK, ///i HUID EN LASER Vrlichtingsplan Interactieve website Met Scial Media Jlijn Bethlem & Mirte Rutjens 2014 D E H A A G S E H O G E S C H O O L Inhudspgave Inleiding... 3 1. Prbleem analyse...

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Begeleiding en Ondersteuning

Begeleiding en Ondersteuning Begeleiding en Ondersteuning in EduArte Prcesleiders: Maaike Speijer Paula Rnday Prceseigenaar Vlg en Zrg: Bastiaan Smits Vrlpig dcument Versie 3.1 26 maart 2014 1 Leeswijzer Opdracht vr de grepen Vlg,

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers NFK prject Kanker p de werkvler, ndersteuning van werkgevers Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers Tamara Raaijmakers, prjectleider vrlichting en arbeid NFK juli 2011 Wat vr gevlgen heeft kanker vr

Nadere informatie

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014 Handleiding Training Schlen inspireren schlen ver Geznde Schl 2 juni 2014 Naam cntactpersnen Bewegen Werkt: Pieter Iedema ROC van Twente : Gerald Oude Alink Inhudspgave Het 7-stappenplan beleid in het

Nadere informatie