1. Opening en vaststelling agenda. De voorzitter opent de vergadering om uur. De agenda wordt ongewijzigd 15 vastgesteld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Opening en vaststelling agenda. De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur. De agenda wordt ongewijzigd 15 vastgesteld."

Transcriptie

1 ONDERDEELCOMMISSIE FACULTEIT 3ME 5Verslag van de 168 e overlegvergadering, gehouden op 15 mei 2014 Aanwezig: Böttger (voorzitter), Ulijn (secretaris), Baller, Neve,, Voorwinde, Guffens, Geerlofs en Delfos. Afwezig: Toppenberg, Meijer, Woudstra en Leeflang. 10Verslag: Schouten. 1. Opening en vaststelling agenda. De voorzitter opent de vergadering om uur. De agenda wordt ongewijzigd 15 vastgesteld. 2. Conceptverslag 167 e OdC vergadering inclusief Actielijst. Regel 92: Paul Breeveld is Paul Breedveld Regel 97: Will Sneekers is Will Sneekes 20 Actielijst: Punt 269 is gereed. Een positief adviestt beleid is afgegeven. Het verslag wordt goedgekeurd. 3. Mededelingen van de decaan Huisvesting: 25 Bouwdeel A: Bouwdeel A is zo goed als klaar. De planning van het zetten van de wanden is gedaan. Ook de renovatie van toren E en hal J van P&E loopt op schema. Studentenwerkplaatsen: De verbouwing van de IWS (inloopwerkplaats studenten) wordt ingezet op De vraag is of dit een geschikt moment is i.v.m. tentamens van de 30 studenten. De decaan geeft aan dat de verbouwing start op het moment dat ons het meest schikt. Het budget voor de voorbereiding is goedgekeurd door het CvB. Op dit moment is gekozen voor de kleinere variant. Iljoesja Berdowski van FMVG is projectleider, en zij zal binnenkort met een ruimteplan komen. De twee werkplaatsen en werkplaats fijn mechanica zullen in de huidige staat blijven. De meetshop zal worden 35 aangepast. Hiervoor ligt nog een vraag bij Rob Munnig Schmidt over welke machines er nog aangeschaft zullen moeten worden. De luchtbehandeling is zeker een aandachtspunt, aangezien deze in de zomer niet optimaal is. In eerste instantie was het plan om de flumetank te laten staan, maar FMVG heeft aangegeven uit te zoeken wat de kosten zijn om deze te verplaatsen i.v.m. ruimte winnen. Ook zal waarschijnlijk een 40 tweede flumetank moeten worden aangeschaft. Sportinstituut: Het sportinstituut is een feit en wordt getrokken door Frans van der Helm. Het is in proeffase om te kijken of er genoeg draagvlak en toekomst voor is. Voorjaarsoverleg: Het voorjaarsoverleg met het CvB is over twee weken op 28 mei a.s. De volgende punten zullen op de agenda worden gezet: Onderwijs: Numerus Fixus en Mastermap. Het voorstel is om de Mastermap in 2016 in te voeren i.p.v Er is al uitstel verleend door het CvB naar I.v.m. het invoeren van inhoudelijke veranderingen in het vakkenpakket van de bacheloropleiding is er meer tijd nodig. Er is gesproken met Anka Mulder en zij is positief over uitstel van invoering van de Mastermap. Ook is dit mogelijk omdat de accreditatie tot 2018 loopt. - Verwachting 2 e en 3 e geldstroom. - Onderzoeksvisitatie. Er is nog geen rapportage binnen

2 5 - Herijking. Deze is afgerond BHV/FMVG De verslaglegging van de werkgroep BHV/FMVG is zeer duidelijk en wordt opgenomen in dit verslag. 60 Verslag BHV / FMVG werkgroep van Aanwezig: Paul Uiterdijk, Erik Ulijn,, Sander Leeflang Update Brandmeldinstallatie Uiterdijk meldt dat de huidige brandmeldinstallatie up-to-date is. Pagerproblemen van 65 afgelopen week zijn veroorzaakt door een programmeerfout. Ulijn vraagt in verband hiermee 2 dingen: ten eerste of het mogelijk is om vanaf nu de ploegleiders te informeren over het installeren van software updates zodat ze scherp zijn op eventuele problemen, en ten tweede of er in de toekomst een functioneringstest kan worden uitgezet voordat de pagers weer in gebruik worden genomen. Uiterdijk zal naar de 70 mogelijkheden informeren. De opdracht voor de nieuwe brandmeldinstallatie is gegund. In de aankomende weken zullen er presentaties plaatsvinden voor de gebouwbeheerders. Binnen een maand zal de klankbordgroep worden geïnformeerd waarna er met de bouw begonnen zal worden. De vragen vanuit de werkgroep over het PvE zijn nog niet beantwoord. Uiterdijk zal van 75 Raalte vragen om deze alsnog te beantwoorden. Bemensing BHV tijdens verhuizing P&E Vanuit de BHV zijn er zorgen over de onderbemensing van de BHV (verzwaard pakket) tijdens de verhuizing van P&E. Tijdens de verhuizing zullen er op zowel de huidige als de nieuwe locatie risicovolle opstellingen in bedrijf zijn. Er wordt afgesproken dat de 80 bevelvoerders van de betreffende gebouwen samen met Sneekes zullen kijken naar de knelpunten. Uiterdijk zal de opmerkingen uit dat gesprek meenemen naar de projectgroep verhuizing P&E. Onveilige situaties tijdens verbouwingen Er zijn veiligheidsovertredingen geconstateerd die gepleegd zijn door aannemers. FMVG 85 spreekt de projectleider van het bouwproject aan op de overtredingen (meldingen via servicepunt of direct aan Uiterdijk). Uiterdijk neemt de ernst van overtredingen en de wijze waarop de aannemer gevolg geeft aan de meldingen hiervan mee in de keuze van aannemers voor vervolg- en volgende projecten. Bij ernstige overtredingen zal Uiterdijk de bouw stilleggen Onderwijs Ongewogen vooraanmeldcijfers: Klinische Technologie: plaatsen (numerus fixus) Werktuigbouwkunde: plaatsen (numerus fixus) 95 Maritiem : 319. In de genoemde aantallen zijn de zij-instromers en buitenlandse studenten nog niet opgenomen. Wel hebben 89 studenten zich ingeschreven voor Werktuigbouwkunde met als tweede keuze Maritieme Techniek. De enorme aantallen van studenten zullen voor de infrastructuur en het onderwijs een 100 verhoogde druk/last zijn/geven. Er zal naar oplossingen gezocht moeten worden; bijv. de capaciteit aan goed personeel uitbreiden en uitwijken naar de Aula om hoorcolleges aan grote aantallen studenten te geven. Een andere eventuele oplossing is om studenten door te verwijzen naar de universiteiten in Enschede en Eindhoven. Voor de masteropleiding zullen met betrekking tot groeiende studentenaantallen 105 maatregelen genomen moeten worden. Ook dit zal het aantal studenten voor - 2 -

3 110 werktuigbouwkunde vergroten. De discussie volgt: Hoeveel staf is er nodig per student/per track/per afdeling. Dit zal gemaximaliseerd moeten worden. De studentenstroom zal gestructureerd moeten worden. De decaan is voorstander van het loskoppelen van de bachelor opleiding en de master opleiding. De criteria per Master en de achtergronden van de studenten zullen belangrijker worden en de motivatie voor een Master studie zal een prominentere rol gaan spelen. 6. HR TT-beleid: De OdC heeft een positief advies afgegeven MT Verslag d.d. 4 maart Geen opmerkingen n.a.v. het verslag 8. Rondvraag 120 Neve: Vraagt zich af hoe het op de open ontstane bouwdeel A, verdieping 1 werkt. Zullen veel studenten de afdeling als doorgang gebruiken? Baller geeft aan dat dit vooralsnog meevalt omdat je een kantoor binnen loopt en dit voor de meeste mensen ongemakkelijk voelt. Guffens: Vraagt hoe de werving verloopt t.a.v. de nieuwe beleidsmedewerker 125 kwaliteitszorg en informatievoorziening? De gesprekken staan gepland voor deze week en verwacht dat deze maand de nieuwe collega bekend zal zijn. Hoofd O&S: De gesprekken voor de vacature hoofd O&S staan gepland voor volgende week Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur

4 ACTIELIJST OdC vergaderingen t/m 27 maart Datum: Actie: Onderwerp: Wanneer: /12/12 13/6/13 17/9/13 Commissie TT. Voordrachten voor UHD positie en/of TT aanstelling worden door de LBcie. behandeld. Eventueel fac.reglement aanpassen. Met decaan bespreken of hierover überhaupt wat in het fac.reglement moet worden opgenomen. Na bespreking van inventarisatie wordt hierop teruggekomen. januari /1/14 Delfos Aangepaste schatting werkuren docenten wordt binnenkort aangeleverd. Delfos zal z.s.m. de kolom van maritiem toevoegen Actie loopt /11/13 12/12/13 Valorisatie plannen Doorsturen zodra de plannen concreet zijn. februari Maart Mei Mei

5 OdC werkgroepen LEDEN ACTIES DATUM 1. Communicatie 1. (zichtbaarheid OdC) Olaf Voorwinde Jan Neve Erik Ulijn Mascha Toppenberg Website updaten: wordt aan gewerkt. Periodiek wordt een Nieuwsbrief uitgebracht. O.a. zal in elke nieuwsbrief een OdC lid aan de 3mE medewerkers worden voorgesteld. periodiek BHV Financiën/allocatie Onderwijs Reo/herijking Sander Leeflang Nico Geerlofs Erik Ulijn Olaf Voorwinde Theo Woudstra René Delfos Jan Neve Mascha Toppenberg Amarante Böttger (Theo Woudstra) René Delfos Amarante Böttger Sander Leeflang Nico Geerlofs Eventueel gebruikmaken van de expertise van Den Hollander

1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering om 13.10 uur en heet de aanwezigen welkom.

1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering om 13.10 uur en heet de aanwezigen welkom. ONDERDEELCOMMISSIE FACULTEIT 3ME Verslag van de 112 e overlegvergadering, gehouden op 19 maart 2009 Aanwezig: Miedema(voorzitter), (secretaris), Waas, Haagsma, van Dijk, Boersma, Emmerik, Geerlofs, Guffens,

Nadere informatie

faculteit ruimtelijke wetenschappen

faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteitsraad notulen Faculteitsraadsvergadering Datum en tijd 11 december 2012, 14.00-16.30 uur Aanwezig Wim (vz.), Erik Meijles, Christian Zuidema, Roselinde van

Nadere informatie

Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66

Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66 Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66 Aanwezig: Antoons, Strijker (vz), Meester,, Rots, V.d. Veen, Van der Sluis, Kuiper, Middeldorp, Brugmans (verslag) Toehoorders: Biemans, Beemsterboer,

Nadere informatie

Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad

Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad Definitieve notulen van de 291 e vergadering gehouden op maandag 17 juni 2002. Aanwezig: Pieter van den Akker (studentadviseur van FB), Jos Baeten (lid

Nadere informatie

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag C B G M E B Verslag 78 e Vergadering van de Contact Commissie Registratietie gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag Aanwezigen: NEFARMA Dhr. A. H. Voorschuur Dhr. P. Reinders Mw L. Bakermans

Nadere informatie

5 Afwezig: Agteres, Van Baardewijk, Ramkisoensing, Van der Varst en Van der Velde.

5 Afwezig: Agteres, Van Baardewijk, Ramkisoensing, Van der Varst en Van der Velde. VERSLAG VAN DE 8 e VERGADERING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD d.d. 18 AUGUSTUS 08 (UR/08/22437) Aanwezig: Bloys, Disberg, Geleijnse, Hoeflaak (plv. voorzitter), Kaptein, Kerkhof, Van Proosdij, Stol (griffier),

Nadere informatie

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013]

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV Amsterdam (020) 525 3726 Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Aanwezig: Sam Quax, Cathelijne Kroon, Bart Mulders, Izi Hitimana,

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Notulen. Werkvergadering FSR-FGw. Dinsdag 3 September 2013 Raadskamer FSR 3.02 PC Hoofthuis

Notulen. Werkvergadering FSR-FGw. Dinsdag 3 September 2013 Raadskamer FSR 3.02 PC Hoofthuis Notulen Werkvergadering FSR-FGw Dinsdag 3 September 2013 Raadskamer FSR 3.02 PC Hoofthuis Aanwezig: Gunnar de Haan, Roos de Groen, Claar Muller, Stephanie Kramer, Bert van Laar, Ruud van Veen, Keje Boersma,

Nadere informatie

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!!

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Nieuwsbrief september 2013 Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Voor de complexen van de Lissabonweg (laag, midden en hoog ), zoals ook de Bern- Bonn- en Brusselweg hebben we voor ieder

Nadere informatie

Notulen Vergadering Medezeggenschapsraad Jenaplanschool Wittevrouwen Utrecht 17 februari 2015

Notulen Vergadering Medezeggenschapsraad Jenaplanschool Wittevrouwen Utrecht 17 februari 2015 Notulen Vergadering Medezeggenschapsraad Jenaplanschool Wittevrouwen Utrecht 17 februari 2015 Aanwezig: Afwezig: Notulist: Directie: Carola, Vanessa, Jessy, Jolien, Mirelle, Rosalie, Ninuska, Monique,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE 72 e OVERLEGVERGADERING VAN COLLEGE VAN BESTUUR EN UNIVERSITEITSRAAD D.D. 12 FEBRUARI 2007

VERSLAG VAN DE 72 e OVERLEGVERGADERING VAN COLLEGE VAN BESTUUR EN UNIVERSITEITSRAAD D.D. 12 FEBRUARI 2007 VERSLAG VAN DE 72 e OVERLEGVERGADERING VAN COLLEGE VAN BESTUUR EN UNIVERSITEITSRAAD D.D. 12 FEBRUARI 07 Aanwezig: Te Beest, Van Haaften en Van der Heijden (CvB); Louw (SCvB). 5 Bloys, Bulhof, Caussin,

Nadere informatie

C. Wijering, A. Kurz, O. Slaats, J. de Zwart, G. Blikmans, B. Mulder en H. van Orsouw

C. Wijering, A. Kurz, O. Slaats, J. de Zwart, G. Blikmans, B. Mulder en H. van Orsouw GMR-b-2013-2014.88 Verslag Overlegvergadering van het College van Bestuur (CvB) van Stichting Carmelcollege met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Datum: 17 juni 2014 Aanwezig GMR Personeelsgeleding

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Aan : Gemeenteraad. Van : College van burgemeester en wethouders. Datum : 23 juni 2015. Opgesteld door : Jan Zwiers

Gemeente Ede. Memo. Aan : Gemeenteraad. Van : College van burgemeester en wethouders. Datum : 23 juni 2015. Opgesteld door : Jan Zwiers Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 23 juni 2015 Opgesteld door : Jan Zwiers Zaaknummer : 32185 Onderwerp : Mededelingen vanuit het college van B en W Inleiding

Nadere informatie

Aan de OR-leden Bezoek Julianalaan 132/Zuidplantsoen 2 A

Aan de OR-leden Bezoek Julianalaan 132/Zuidplantsoen 2 A Ons kenmerk B. Sewnandan, ambtelijk secretaris Telefoon/fax +31 (0)15 27 84426/+31 (0)15 27 87042 E-mail or@tudelft.nl Onderwerp OR140 5 1/Verslag 139 e ORV dd 18 01 06 Contactpersoon Ondernemingsraad

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Rapportage Januari 2012

Rapportage Januari 2012 Rapportage Januari 2012 Studenten Helpdesk Faculteit CiTG k. 1.79 015-2784002 Studhelpdesk-citg@tudelft.nl www.studenthelpdesk.citg.tudelft.nl Introductie Bij dezen de eerste rapportage van het nieuwe

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

Opening De voorzitter, Nelleke Lindhout, opent de vergadering om 19:30 uur en heet iedereen van harte welkom.

Opening De voorzitter, Nelleke Lindhout, opent de vergadering om 19:30 uur en heet iedereen van harte welkom. HUURDERSVERENIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING Datum: 13 mei 2015 Tijd: 19.30-21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur Plaats: Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308 te Amsterdam Aanwezig: Bestuur: Nelleke Lindhout

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 3 november 2014 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Frank Broomans Afw. Marcel Hofstee x Paul Moltmaker

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Leden: dhr. D. Uijl dhr. R. Schoenaker mevr. C. Kranenborg VVD dhr. R. Kouwenberg

Nadere informatie

Verslag van de negentiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 28 april 2010

Verslag van de negentiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 28 april 2010 Verslag van de negentiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 28 april 2010 Aanwezigen (raad) Aanwezigen (bestuur) Aanwezigen (bureau) Afwezig met bericht

Nadere informatie

VERSLAG van de tweede ledenvergadering van de SCIPIO Gebruikersvereniging d.d. 14 november 2007, gehouden in de Aker te Putten

VERSLAG van de tweede ledenvergadering van de SCIPIO Gebruikersvereniging d.d. 14 november 2007, gehouden in de Aker te Putten VERSLAG van de tweede ledenvergadering van de SCIPIO Gebruikersvereniging d.d. 14 november 2007, gehouden in de Aker te Putten De volgende kerken/gemeentes waren vertegenwoordigd (zie ook presentielijst):

Nadere informatie

G.M.R. S.P.O. VENRAY

G.M.R. S.P.O. VENRAY Verslag van de vergadering d.d. 27 mei 2013 G.M.R. S.P.O. VENRAY Aanwezig: CvB/Staf: Afwezig M. Arts, C. Biersteker, T. Bronswijk, A. Cuppen, F. Janssen, H. Jenniskens, L. Philipsen, B. de Ruiter A. Steenbakkers

Nadere informatie

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier 1 Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld) 12 mei 2015 (19.00 20.30 uur) Jan Wierhof 7, Tilburg Aanwezig: Arold Derix

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening. 2. Post in/uit

Agenda. 1. Opening. 2. Post in/uit Meibergdreef 1 1 AZ Amsterdam (00) studentenraad@amc.uva.nl studentenraad.nl/amc Aanwezig Afwezig Gast Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad AMC, juli 01 Daan Zilver (voorzitter), Anna

Nadere informatie

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in.

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in. Notulen van de GMR-vergadering van 26-02-2015 Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Bijlage 1 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Onderwerp Ingekomen stukken Agendapunt 3 datum 10 november 2010 steller Hanneke Moret doorkiesnummer 078 6398515 e-mail regiogriffie@drechtsteden.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie