INFORMATIEBOEKJE/ JAARKALENDER SAMENWERKINGSVERBAND WESSELERBRINK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014-2015 INFORMATIEBOEKJE/ JAARKALENDER SAMENWERKINGSVERBAND WESSELERBRINK"

Transcriptie

1 v INFORMATIEBOEKJE/ JAARKALENDER SAMENWERKINGSVERBAND WESSELERBRINK

2 Een woord vooraf Dit is het infoboekje/ jaarkalender van Openbare Basisschool Harry Bannink Het Bijvank DA Enschede adres: website: OBS Harry Bannink maakt deel uit van stichting Consent. Binnen de stichting Consent worden 33 scholen beheerd, waaronder 27 basisscholen, twee speciale scholen voor basisonderwijs en een school voor voortgezet speciaal onderwijs. OBS Harry Bannink zit in een prachtig nieuw gebouw Het Bastion en is tevens onderdeel van de Brede school Wesselerbrink en het samenwerkingsverband Wesselerbrink. Consent heeft een duidelijk doel: het garanderen van een kwalitatief goed aanbod van alle vormen van Openbaar Onderwijs in de verschillende wijken. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras, geslacht of andere kenmerken. Het motto van Consent luidt: Ieder kind telt! Het samenwerkingsverband Wesselerbrink bestaat uit OBS De Broekheurne, OBS Het Lang en OBS Harry Bannink. Het samenwerkingsverband betekent een enorme meerwaarde voor alle deelnemende scholen. Elke school heeft zijn eigen directeur, interne begeleiders en leerkrachten. We hebben daarnaast een gezamenlijke ICT beheerder, ICT leerkracht en administratrice. We maken gebruik van elkaars sterke punten en geven elkaar de ruimte om eigen invulling te geven aan het onderwijs op de individuele school. Daarmee willen we bereiken dat op alle scholen zoveel mogelijk kinderen dat onderwijs krijgen wat het beste past bij hun eigen mogelijkheden en beperkingen. Samen met kinderen en ouders willen we het beste voor elk kind op een leuke, plezierige manier. Schoolgids, informatieboekje, nieuwsbrief en de website De nieuwe ouders ontvangen eenmalig een schoolgids. In de schoolgids staat alles wat u moet weten over de school. Bewaart u de schoolgids dus goed. De vernieuwde versie staat ook op onze website. Elk schooljaar ontvangt u een praktisch informatieboekje/kalender met de allerbelangrijkste zaken. Naast de schoolgids, het informatieboekje en onze website, krijgen alle leerlingen regelmatig nieuwsbrieven mee. In de verwachting dat alle betrokkenen: kinderen, ouders en medewerkers van het samenwerkingsverband er samen de schouders onder gaan zetten wens ik iedereen een heel plezierige en leerzame tijd op Obs Harry Bannink. We hopen u zo een goed beeld te geven van het onderwijs op OBS Harry Bannink, zodat het zoveel mogelijk antwoorden geeft op de vragen die u heeft over onze school. Mocht u toch nog vragen hebben, dan bent u van harte welkom op onze school, waar we u graag ontvangen en al uw vragen zullen beantwoorden. Met vriendelijke groeten, namens het team, MR en OGR Ine Koenders, Directeur van OBS Harry Bannink

3 SCHOOLGEGEVENS OBS HARRY BANNINK Het Bijvank DA Enschede Tel: Website:www.obsharrybannink.nl De school Nienke Rikkerink Herwine Wetzels Marjolein Hagels Leerkracht groep 6 Leerkracht groep 4 Leerkracht groep 6 Het team Dit zijn de mensen die u tegen kunt komen wanneer u onze school binnen loopt. Ercan Yuksel Alex Kull Gerry van Eekelen Leerkracht groep 8 Schoolassistent, Leerkracht groep1/2b, en vertrouwenspersoon EHBO en BHV BHV en rekencoördinator Ine Koenders Sandra Lentfert Inge te Kiefte Directeur en BHV Interne begeleider Leerkracht groep 4 Annie Steenkamp Jeannette Haveman Susan Kroes Leerkracht groep 1/2a Leerkracht groep 7a Leerkracht groep 3 en BHV Louise Spitholt Marianne van Karsen Tineke Gevelaar Leerkracht groep 7a/7b, Leerkracht groep 1/2a Leerkracht groep 1/2a EHBO, coördinator gedragsproblematiek en vertrouwenspersoon Tamara Heskamp Aneta Broer Alice Smit

4 ICT coördinator Leerkracht groep 5 Administrati Hetty Schuring Jan Herman Wilmink Suzanne Noppert Leerkracht groep 5 Vakleerkracht gym Leerkracht groep 7b Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7a Groep 7b Groep 8 Inge te Kiefte (ma, di, wo) en Herwine Wetzels (woe, do, vrij) Aneta Broer (ma, di, woe) en Hetty Schuring (do, vrij) Nienke Rikkerink (ma, di, woe) en Marjolein Hagels (do, vrij) Jeannette Haveman (ma, di, wo, vrij) en Louise Spitholt (do). Suzanne Noppert (ma, wo, do, vrij) en Louise Spitholt (di) Ercan Yuksel (ma, di, woe, do, vrij) Erik Nienhuis Anouk Karpati Jan Verdriet Systeembeheerder leerkracht schakelklas Conciërge Wadee Korkis Conciërge Lisette en Larissa Klassenleerkrachten Groep 1/2 a Annie Steenkamp (ma, di, woe) en Tineke Gevelaar (do, vrij) Marianne van Karsen is nog afwezig Groep 1/2 b Louise Spitholt (ma) en Gerry van Eekelen ( di, wo, do, vrij) Groep 3 Susan Kroes hele week Directeur Ine Koenders Interne begeleider Sandra Lentfert Coördinator rekenen Gerry van Eekelen Coördinator gedragsproblematiek Louise Spitholt ICT leerkracht Tamara Heskamp (ma) ICT systeembeheerder Erik Nienhuis Vakleerkracht gym Devrim Gencer (woe), Jan Herman Wilmink (ma mid) Administratie Alice Smit Schoolassistente Alex Kull Bedrijfshulpverleners Alex Kull, Ine Koenders, Susan Kroes en Gerry van Eekelen Vertrouwenspersonen Louise Spitholt en Ercan Yuksel Conciërge Jan Verdriet en Wadee Korkis Continurooster Wij hebben een enquête gehouden m.b.t. de start van een continurooster in het schooljaar Van de ouders liet ruim 80 % weten de voorkeur te geven aan een continurooster. Ook het team is in meerderheid voor. In de afgelopen weken hebben we het continurooster verder uitgewerkt. Alle uren voor leerlingen en team zijn doorgerekend en besproken. Het team

5 en de medezeggenschapsraad van OBS Harry Bannink hebben ingestemd met de wijziging van de schooltijden m.i.v. het nieuwe schooljaar. Concreet houdt dit in dat vanaf 15 augustus 2014 voor alle groepen, 1 t/m 8, de volgende schooltijden zijn gekozen: maandag uur dinsdag uur woensdag uur donderdag uur vrijdag uur Tevens zullen er 5 vrije dagen, verdeeld over het schooljaar, komen voor de leerlingen van groepen 1 en 2. Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag begint de school om 8.30 uur. Alle kinderen brengen een lunchpakket, eten en drinken, mee. Er is een ochtendpauze tussen en uur. Alle groepen lunchen 15 minuten om uur met de eigen leerkracht, in het eigen lokaal. Dan volgt een speelpauze van 15 minuten. Na de middagpauze gaan we door tot uur. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn t.a.v. bovenstaande, kom gerust naar school en praat erover met teamleden of de directie. De vijf vrije vrijdagen zijn 19 september, 21 november, 6 februari, 17 april en 3 juli. PASSEND ONDERWIJS. SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband 2302 (www.swv2302.nl). De scholen van het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de basisondersteuning die in elke school geboden wordt (zie het document daarover op de website ). Naast deze basisondersteuning kan er op scholen extra ondersteuning geboden worden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Onze ambitie voor de toekomst In de komende 4 jaar willen we ons verder ontwikkelen m.b.t. passend onderwijs. Het is onze ambitie om over 4 jaar een school te zijn die zich verder heeft ontwikkeld en in staat is ondersteuning te bieden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook nu al zijn we in staat om veel kinderen met specifieke problemen op te vangen zoals: dyslexie, dyscalculie, slechthorendheid, beperkt cognitief vermogen, ADHD, PDD-NOS en lichte gedragsproblemen. Kinderen met extreme gedragsproblemen kunnen we op dit moment nog niet opvangen. Aanmelding Bij de aanmelding van kinderen met specifieke ondersteuningsvragen verwachten wij van ouders dat zij ons vertellen dat hiervan sprake is en op welke gebieden. Wij onderzoeken vervolgens of wij de noodzakelijke ondersteuning kunnen bieden. Dit doen we samen met het Steunpunt Onderwijs Enschede (SPOE). Binnen 6 weken mag u van ons verwachten dat we aangeven of we uw kind passend onderwijs kunnen bieden. Als dat niet het geval is, mag u van ons verwachten dat we aangeven waar wel passend onderwijs geboden kan worden. In sommige gevallen moet onderzoek worden gedaan om dit te bepalen. In dat geval verwachten wij uw medewerking. Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om binnen 6 weken een passend aanbod te doen. Dan kan de onderzoekstermijn met maximaal 4 weken verlengd worden. De afweging of onze school passend onderwijs aan uw kind kan bieden is een individuele afweging. Een eventueel etiket als autisme of ADHD is niet leidend, maar van belang is om duidelijk te krijgen welke specifieke onderwijsbehoeften uw kind heeft. Ook kijken we naar de draaglast van de groep waarin uw kind komt en naar de langere termijn: kunnen wij uw kind

6 gedurende meerdere schooljaren passend onderwijs bieden? Als we daar niet zeker van zijn maken we afspraken met u over periodieke evaluaties. Wij vinden dat een kind met specifieke ondersteuningsbehoeften de veiligheid voor andere kinderen en leerkrachten niet in gevaar mag brengen. Ook vinden wij dat er sprake moet kunnen zijn van voldoende ontwikkeling. De ondersteuningsbehoefte mag niet met zich mee brengen dat aan andere kinderen onvoldoende aandacht besteedt kan worden. Ondersteuningsvoorzieningen Voor leerlingen met specifieke ondersteuningsvragen kunnen wij als school bovenop de basisondersteuning voorzieningen in zetten. Onze school heeft de volgende voorzieningen: 1. Extra handen en tijd: De gemiddelde groepsgrootte van onze school ligt rond de 25 lln.we werken met 9 groepen. Verder beschikken over een intern begeleider, schakelklas leerkracht, stagiaires, ICT-leerkracht, maatschappelijk werkster, gedragsspecialist en ouders. 2. Specifieke onderwijsmaterialen: We beschikken over extra software en materiaal op het gebied van woordenschat ontwikkeling (LOGO 3000), sociaal-emotionele ontwikkeling (meidenvenijn), Gelukskoffer, Kom op Voor Jezelf, tevens beschikken we over een moderne ICT-ruimte. 3. Aanpassingen in de ruimte: Onze school voldoet aan de eisen van deze tijd. Naast de modern ingerichte lokalen beschikken we over e en ruimte voor SGMW en gedragsspecialist en een ruime aula met keuken. Naast een gymnastieklokaal hebben we ook een speellokaal voor kleuters. 4. Expertise (team en individueel):obs Harry Bannink is een BAS-school (Bouwen aan een adaptieve school), We zijn verder geschoold in KOVJ, Gelukskoffer, LOGO 3000, Sprintplus, IGDI-model, maken deel uit van de Pilot: Glansscholen. Alle leerkrachten hebben de bevoegdheid lichamelijk opvoeding(gym), 5. Samenwerking met partners buiten de school: We werken intensief samen met: De wijkscholen van de Wesselerbrink, Netwerk Zuid, wijkagent, AMK, bureau Jeugdzorg, schoolverpleegkundige/schoolarts, ambulante begeleiders, logopedie, maatschappelijk werk, SKE, Gemeente, verzorgingshuis De Broekheurnestede en De Posten, Stadsdeel Zuid, Jij maakt de Buurt, Alifa, Sportboulevard, Pölboske. Ondanks al deze voorzieningen lukt het niet altijd om een match te maken tussen wat uw kind nodig heeft en wat wij kunnen bieden. Soms is die match wel te maken als er extra ondersteuning vanuit het SPOE geboden wordt. We vragen deze ondersteuning dan aan. In sommige gevallen lukt dat echter niet en kunnen wij geen passend onderwijs bieden. Wanneer er sprake is van een duidelijk waarneembare achterblijvende ontwikkeling of wanneer de ondersteuningsbehoefte te veel ten koste gaat van andere leerlingen kan dat aanleiding zijn voor het zoeken van passend onderwijs op een andere school. De huidige school zal dan in samenspraak met het SPOE en in overleg met u als ouders stappen zetten om een school te vinden waar dat passend onderwijs wel geboden kan worden. Ouders kunnen, wanneer ze het niet eens zijn met de door de school aangegeven

7 noodzakelijke maatregelen, gebruik maken van hun rechten m.b.t. informatie, advies, bezwaar en beroep. Waar de school voor staat De missie Het onderwijs dat kinderen een groot aantal jaren van hun leven volgen, levert een belangrijke bijdrage aan de toekomst van kinderen. Het bepaalt immers voor een deel, samen met de opvoeding thuis, de mogelijkheden die het kind later als volwassene heeft om een beroep uit te oefenen dan wel hoe het zich zal redden in de maatschappij. School en ouders streven op dit punt hetzelfde doel na: het beste uit de kinderen halen, rekeninghoudend met hun mogelijkheden en met elkaar. Hiervoor zullen we moeten samenwerken en elkaar waar mogelijk moeten helpen. We moeten samen de voorwaarden creëren om dit doel te bereiken. De ouders doen dit in de thuissituatie en de leerkrachten in de schoolsituatie. Een goed contact tussen school en thuis zal de brug moeten vormen tussen deze beide situaties. OBS Harry Bannink geeft dit vorm door onder andere: Omgekeerde 10 minuten gesprekken rapportavonden (3 keer per jaar) ouderavond huisbezoek (nog niet door alle groepen) activiteiten voor ouders met kinderen Op OBS Harry Bannink vinden wij dat we voor kinderen hele specifieke voorwaarden moeten creëren om zo het beste in kinderen naar boven te halen. Daarom heeft onze school zich de volgende missie tot doel gesteld: OBS Harry Bannink is een school waar je leert jezelf zelfstandig, samen met anderen te ontwikkelen. Visie Onze missie is ontstaan vanuit de visie die wij als team hebben ten aanzien van het kind, het onderwijs en de maatschappij. OBS Harry Bannink is een BAS school, BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School. Passend bij onze visie omgaan met verschillen. Uitgangspunten van onze visie: Kinderen kunnen en mogen onderling sterk verschillen. Er kan verschil zijn in leerstijl, in leertempo en in leermogelijkheden. We proberen zoveel mogelijk onderwijs op maat te bieden. (BAS) In een multiculturele maatschappij leven en/of werken betekent dat je moet weten wat de waarden en normen in deze maatschappij zijn en dat je respect moet hebben voor de verschillen die er zijn. Samen met anderen leven en of werken betekent ook dat we elkaar goed moeten kunnen begrijpen. We leren kinderen hoe te communiceren. De taalontwikkeling is een belangrijk speerpunt. Voor een goede communicatie moet je samen dezelfde taal spreken. Wij proberen zowel de Nederlandstalige kinderen als de van oorsprong niet Nederlandstalige kinderen goed Nederlands taalgebruik te leren. In alle groepen wordt zelfstandig werken als werkvorm gebruikt.

8 We streven ernaar dat de leerlingen aan het eind van hun basisschooltijd het onderwijsniveau bereikt hebben dat wordt aangegeven in de kerndoelen van het basisonderwijs. OBS Harry Bannink is een Openbare Basisschool. Wij gaan er daarom van uit dat daar waar mensen van verschillende geloofsovertuigingen naast elkaar wonen werken en leven, zij ook het onderwijs gezamenlijk moeten kunnen volgen. Dit betekent dat wij van alle mensen die in of met onze school samenwerken, verwachten dat zij respectvol met deze verschillen omgaan. Dit alles in een vriendelijk, sfeervol, leerrijk en veilig klimaat waar orde en regelmaat op prijs wordt gesteld en waar kinderen zichzelf mogen zijn. Dit komt het beste tot zijn recht in een adaptieve omgeving, waar wij op school hard aan werken. Wij zijn gericht op de leerling, welke ervaringen brengt de leerling mee, welke competenties zijn goed ontwikkeld en aan welke gaan wij verder werken? Wij stellen ons daarbij de vraag, welke taken passen daarbij en hoe kan de leerkracht daarbij begeleiden? Wij kiezen voor een integrale aanpak, die past binnen alle leerdoelen van de school. Wat willen wij de leerlingen leren? Dat de leerling leert respectvol om te gaan met leerlingen uit andere culturen en met andere levensovertuigingen. Dat de leerling leert in te zien welke normen en waarden geaccepteerd zijn/worden en leert daarnaar te handelen. Dat de leerling leert met zorg om te gaan met natuur, milieu en eigen gezondheid. Wie spelen daar een belangrijke rol bij? De leerlingen, ouders, leerkrachten en andere externen. Klimaat van de school Wij willen dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Kinderen moeten kunnen groeien, zich kunnen ontwikkelen met anderen. Niet alle kinderen zijn even gemakkelijk en vrij in de omgang met andere mensen. We weten dat kinderen voldoende zelfvertrouwen moeten hebben zodat ze op onderzoek uit durven gaan en een ander durven aan te spreken. Welk organisatiemodel kiest de school? De veilige school Project Kom op voor jezelf Zoals u in het vorige hoofdstuk heeft kunnen lezen, willen wij dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Om een klimaat te scheppen dat nodig is om dit zelfvertrouwen en durf te ontwikkelen hebben we op OBS Harry Bannink één regel waar

9 iedereen in school (leerkrachten, ouders en leerlingen) zich aan moet houden: Je stoort een ander niet niet in gedrag, houding en of taalgebruik. Iedereen is door iedereen aanspreekbaar op dit gedrag. In het veiligheidsplan zijn alle bestaande protocollen, gedragsregels, regels bij verschillende activiteiten, geschreven documenten (doelstellingen en visies) betreffende het veiligheidsbeleid van de school gebundeld. Wij leren kinderen, hoe zij zich moeten gedragen binnen en buiten school. Daarvoor gebruiken wij 4 kapstokregels. De vier kapstokregels: 1 Hoe beweeg ik mij in de school, klas, gang en plein? 2 Hoe ga ik om met materiaal? 3 Hoe ga ik om met een ander? 4 Hoe ga ik om met mezelf? Project kom op voor jezelf Wij zijn afgelopen schooljaar gestart met het project kom op voor jezelf voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De nadruk ligt op het gedrag in de klas en op school in het algemeen. Juist in deze situaties willen we de kinderen leren beter om te gaan met elkaar en met zichzelf. De gedragingen op school nemen we daarvoor als uitgangspunt. Ons doel is: dat kinderen leren; niet alleen hun eigen grenzen te kunnen aangeven, maar ook duidelijk die van een ander ervaren en leren te respecteren. Dat betekent dat wij als team, maar ook de overblijfkrachten, schoolassistente, gymleerkracht, bekend zijn met een aantal vaste procedures die iedereen moet gaan hanteren. Door het invoeren van dit project zijn er een aantal veranderingen bij ons op school ontstaan, namelijk: Het gebruik van de 4 kapstokregels Het gebruik van de gele, groene en rode kaart Het preventieteam De time-out plek De vier stappen Ook leren wij de leerlingen hoe ze een probleem kunnen oplossen of nog liever kunnen voorkomen. Hiervoor leren de leerlingen 4 stappen op de juiste manier toe te passen. De vier stappen waren bij ons op school al langer bekend. Wij gaan ze nu alleen nog consequenter toepassen.

10 1 Je vraagt wil je ermee ophouden?. 2 Je zegt: nu moet je ermee ophouden. 3 Je waarschuwt en zegt ik ga naar 4 Je zegt: Ik ga het nu melden!. Het gebruik van de rode, gele en groene kaarten Leerkrachten gebruiken voor het duidelijk aangeven van hun grenzen gele en groene kaarten. Net zoals een scheidsrechter op het voetbalveld kan hij iemand een gele of groene kaart geven. De kinderen moeten deze ook zelf ophalen bij de leerkracht en de kaart op hun eigen tafel leggen. Hierdoor worden zij zich meer bewust van de consequentie van hun eigen gedrag. Het gaat erom dat een kind na het krijgen van een gele kaart gestimuleerd wordt om even meer aandacht te hebben voor zijn of haar gedrag en probeert door goed mee te doen een groene kaart te verdienen. Groene kaart: Deze kaart kan verdiend worden als een kind laat zien dat het kind zijn best doet om de gele kaart kwijt te raken. Dit kan ook zijn dat het kind de docent helpt met bijvoorbeeld: klas opruimen, planten water geven, etc. Rode kaart: Deze kaart wordt alleen uitgedeeld door het preventieteam en betekent dat er te allen tijde een consequentie aan het gedrag vastzit. Deze kaart wordt voorzien van de consequentie en moet ondertekend worden door de ouders en de volgende dag ingeleverd worden bij het preventieteam. De gevolgen van een rode kaart zijn: 1. De eerste rode kaart Nablijven. De ouders krijgen schriftelijk bericht van school. 2. De tweede rode kaart Ouders worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Het kind is hierbij aanwezig. Er worden afspraken gemaakt. 3. De derde rode kaart Er worden afspraken met ouder en kind op papier gezet. Dit contract wordt ondertekend door ouder en kind. 4. De vierde rode kaart Ouder en kind worden op de hoogte gebracht van een mogelijke schorsing. Het kind krijgt een laatste waarschuwing. 5. De vijfde rode kaart Er volgt een schorsing van een dag. De school is dit Verplicht te melden aan de leerplichtambtenaar. Gele kaart: Deze kaart staat voor pas op je zit in de gevarenzone. Heeft het kind twee gele kaarten dan komt diegene echt in gevaar voor een rode kaart. De leerkracht gaat aan het eind van de dag een gesprek aan met de kinderen die een gele kaart hebben gekregen en vraagt naar de reden van het gedrag, daarna wordt één kaart kwijt gescholden.

11 Het preventieteam Het preventieteam bestaat uit de directeur, de interne begeleider en een leerkracht. Doel van het preventieteam is: dat het kind leert zijn probleem op de juiste manier op te lossen. Dit gebeurt in samenwerking met het preventieteam. Het preventieteam zorgt voor een duidelijke structuur naar ouders, leerlingen en leerkrachten toe. Alleen het preventieteam deelt een rode kaart uit en gaat de gesprekken met ouders en leerling aan. Alle incidenten worden in de preventiemap genoteerd. Het preventieteam streeft ernaar dat alle kinderen zich aan de regels van school houden. Herhalen van de regels Elk schooljaar wordt er door de leerkrachten opnieuw aandacht besteed aan de kapstokregels, de vier stappen, de gele, groene en rode kaarten, etc. De samenwerking met ouders is hierbij van groot belang. Dit gebeurt via de nieuwsbrief en infoavonden of daarvoor geplande ouderavonden. Tijdens teamvergaderingen worden de schoolregels en de werkwijze van het project herhaaldelijk besproken. Wij kiezen voor een veilige school. Time-out plek bij grensoverschrijdend gedrag Het kind wordt door de leerkracht na de zoveelste overtreding naar het preventieteam gestuurd. Het kind moet zich melden bij het preventieteam. Het preventieteam geeft het kind een time-out blad om de situatie op te schrijven. Op deze plek kan het kind zonodig ook even afkoelen. Er vindt een gesprek plaats tussen het kind en het preventieteam. De eerste rode kaart wordt uitgedeeld, de procedure gaat in werking. Bv. de regel: niet slaan en niet terug slaan, is een regel waar wij niet meer over in discussie gaan. Niet met kinderen, maar ook niet met ouders. Door het toepassen van de rode kaart, beseft het kind eerder de consequentie. Time-out plek De time-out plek is niet alleen om het kind te straffen, maar om het kind te laten nadenken en het de kans te geven zijn verhaal te doen. Het is dus ook mogelijk, na het invullen van het time-out blad en het gesprek, dat het kind geen rode kaart krijgt.

12 Het preventieteam Het preventieteam bestaat uit: Juf Ine Koenders hele week Juf Sandra Lentfert woensdag, donderdag en vrijdag Juf Louise Spitholt woensdag, donderdag en vrijdag Juf Alex Kull hele week Het preventieteam waar de kinderen zich kunnen melden bestaat uit: Juf Ine Juf Sandra Juf Louise, Juf Alex tevens vertrouwenspersoon gelukskoffer (wetenschappelijk onderbouwd lesprogramma) Wetenschappelijk is bewezen dat gelukkig zijn belangrijk is. Onderzoek heeft aangetoond dat 40% van ons geluk te beïnvloeden is door ons gedrag en onze manier van denken. Ook is aangetoond dat gelukkige kinderen meer energie hebben, makkelijker relaties met anderen aangaan, beter met tegenslag kunnen omgaan en minder vaak ziek zijn. Kinderen die herkennen waar zij gelukkig van worden en geluk kunnen toelaten, hebben meer innerlijke kracht en vertrouwen in zichzelf. De Gelukskoffer bestaat uit zeven lessen van 1,5 tot 2 uur die wekelijks of tweewekelijks gegeven worden voor leerlingen uit groep 6 en 7. De lessen hebben verschillende thema s, zoals dankbaarheid, positief denken en talenten. De lessen in de praktijk. Alle kinderen krijgen een werkboek en een eigen gelukskoffer die ze de eerste les versieren of beschilderen. Deze koffer staat centraal in het hele programma. Gedurende de lessen vullen de kinderen hun koffer met positieve bagage. Naast de lessen in de klas krijgen ze opdrachten mee naar huis. Geen huiswerk maar geluk in uitvoering. Een aantal van deze opdrachten maken de kinderen met hun ouders of verzorgers. De laatste les geven zij hun geluk door aan anderen, bijvoorbeeld bejaarden, zieken, asielzoekers of daklozen. Zo ervaren zij hoe (goed) het voelt om te geven. De lessen worden gegeven door de groepsleerkracht. GLANSSCHOOL Over ouderbetrokkenheid en de samenwerking tussen ouders en school Wat is ouderbetrokkenheid? Ouderbetrokkenheid betekent in essentie niets anders dan dat u meeleeft met het wel en wee van uw kind. Dat u uw kind aanmoedigt en dat u zowel hoge als redelijke verwachtingen heeft van de prestaties van uw kind. En dat kan op de volgende manieren: 1. U helpt uw kind naar school en praat met uw kind over school Dit is de belangrijkste factor bij ouderbetrokkenheid. U ondersteunt uw kind met een veilige en stabiele thuissituatie en met een uitdagend pedagogisch klimaat. 2. U wisselt met school belangrijke informatie uit

13 Over schoolprogramma s, vorderingen van het kind, over opvoeding en belangrijke zaken thuis. 3. U helpt uw kind met huiswerk Wij geven u daarvoor concrete suggesties en ideeën. En wij vragen u zich actief te bemoeien met het schoolleven van uw kind. Want u bent een onmisbare schakel in de relatie tussen school en uw kind. We hebben elkaar gedurende de hele schoolcarrière van uw kind nodig. Daarom willen we met u samenwerken, acht jaar lang en elk jaar opnieuw, opdat uw betrokkenheid tot succes leidt. Samen vormen we de basis van de driehoek ouder-leraar-kind Met u als ouders maken wij samen de school. Voor uw kind is het belangrijk dat we samenwerken. School en ouders, schouder aan schouder. Samen met de leraar van uw kind staat u aan de basis van de driehoek leraar-ouder-kind. U als ervaringsdeskundige en wij als onderwijsprofessionals. Uw positieve betrokkenheid doet er werkelijk toe. Het is erg goed voor: de schoolprestaties; het sociale gedrag; het doorzettingsvermogen; de motivatie; de houding van uw kind ten opzichte van leraren. Regelmatig contact tussen u en de leraar bevordert de samenwerking en zorgt voor een goede afstemming tussen de opvoeding thuis en op school. Daar vaart uw kind wel bij. We vinden het daarom erg belangrijk dat ook u, als ouder, zich welkom voelt op onze school. Komt u gerust binnen lopen, of kom op school helpen. Wij zien u graag! De ambitie van onze school is: In de komende jaren willen we ons verder ontwikkelen m.b.t. passend onderwijs. Het is onze ambitie om over 4 jaar een school te zijn die zich verder heeft ontwikkeld en in staat is ondersteuning te bieden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Wij doen het samen met u! We willen vruchtbaar met u samenwerken, ten behoeve van uw kind. Buiten het belang van uw betrokkenheid voor uw kind is het ook gewoon zo dat uw hulp onontbeerlijk is voor een aantal activiteiten op school.

14 Onderwijsactiviteiten voor de leerlingen In alle groepen wordt meer dan de helft van de lestijd gebruikt om de basisvaardigheden taal, lezen, schrijven en rekenen te leren of verder te ontwikkelen. Dat dit er voor leerlingen van 4 jaar anders uitziet dan voor een leerling van 12 mag duidelijk zijn. Jonge kinderen leren anders dan oudere kinderen. Het leren van jonge kinderen is veel meer gericht op spel en spelen. Jonge kinderen leren erg veel door het imiteren van volwassenen. En hoe meer je aansluit bij hun interesse en belevingswereld hoe nieuwsgieriger ze worden. In de onderbouw proberen we het onderwijs aan jonge kinderen op deze manier vorm te geven. Dit is een manier van werken volgens de uitgangspunten van basisontwikkeling. Basisontwikkeling kent een drietal voorwaarden, die een kind moet beheersen, voordat het in staat is om te leren: 1 emotioneel vrij zijn zelfvertrouwen hebben nieuwsgierig zijn Vanaf groep proberen wij de leerstof hierop zo goed mogelijk aan te sluiten. Dit gaat door t/m groep 8. In elke groep is het weer een nieuwe uitdaging om te leren. Omgaan met verschillen betekent in ons onderwijs ook omgaan met verschillende niveaus. Voor taal, rekenen en schrijven maken we gebruik van de volgende methoden: groep 1 en 2 Voorbereidend taal en rekenen Schatkist groep 3 Taal en lezen, Veilig leren lezen groep 4 t/m 8 Voortgezet technisch lezen, Lekker lezen groep 4 t /m 8 Taal, Taalactief groep 1 t /m 8 Begrijpend lezen/luisteren, Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL groep 3 t /m 8 Schrijven, Pennenstreken groep 3 t/m 8 Rekenen, Rekenzeker In alle groepen wordt gewerkt aan: Oriëntatie op mens en wereld Hieronder vallen de bekende vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs maar ook techniek, gezond gedrag, actief burgerschap en sociale integratie en bevordering van sociale redzaamheid waaronder gedrag in het verkeer Kunstzinnige oriëntatie: Hieronder vallen vakken als techniek, handvaardigheid, muziek, spel en beweging. Schilderlessen door juf Hetty. Werken met computers:

15 Wij zijn erg vooruitstrevend met betrekking tot het computergebeuren bij ons op school. De kinderen krijgen les op de computer vanaf groep 1. Er is een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8 om de vaardigheden te leren. Wij hebben een duidelijke visie en toekomstbeeld over het werken met computers. Lichamelijke opvoeding: Alle groepen krijgen kinderen 1 keer in de week les van een gymleerkracht en de groepen 3 t/m 8 ook één keer van hun eigen leerkracht. De kleuters krijgen daarnaast elke dag gym van hun eigen leerkracht. Jeugd en gezond gewicht: In het schooljaar starten wij met het project Jeugd en gezond gewicht. Dit betekent dat alle leerlingen een uur extra bewegingsonderwijs krijgen op het schoolplein m.m.v. BEWEEGWIJS. Tevens besteden wij aandacht aan het belang van goede voeding. De groepen 5 t/m 8 werken met de volgende methoden en of lesmaterialen: Geschiedenis Eigentijds Aardrijkskunde Grenzeloos Natuur Binnenste buiten Verkeer Op voeten en fietsen (4) Op voeten en fietsen (5,6 ) Verkeerskrant (7,8) Schriftelijk verkeersexamen (8). TV weekjournaal Tv weekjournaal groep 7 en 8 Engels alléén voor groep 7/ 8 Groove me Alle kinderen komen in aanraking met culturele feesten, een traditie bij ons op school is het vieren van Het Suikerfeest. Voor het vormgeven van al deze activiteiten hebben we verschillende middelen tot onze beschikking. We maken onder andere gebruik van; computers, ontwikkelingsmaterialen, de methoden, feesten, excursies, audio- en videoapparatuur, speel- en ontdekhoeken, de schoolbibliotheek, enz..

16 Digischolen.nl De leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen inloggen op onze ELO. Deze is te vinden op De kinderen weten hun gebruikersnaam en wachtwoord. Digischolen.nl is een elektronische leeromgeving (ELO) waarin kinderen rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde en nog veel meer kunnen oefenen. Jongere kinderen kunnen onder begeleiding van de ouders oefenen. Voor groep 3 zijn er veel oefeningen voor Veilig Leren Lezen en technisch lezen. Als er vragen zijn kunt u mailen naar Belangrijke vaardigheden die kinderen leren zijn; selecteren van informatie, beoordelen van die informatie en informatie koppelen aan kennis die de leerling al heeft. Ook leren de kinderen informatie van Internet in hun eigen woorden op te schrijven. Kopiëren van stukken tekst van Internet mag niet. In groep 7 en 8 maken en presenteren de leerlingen hun eigen PowerPoint presentaties. Ze maken hierbij gebruik van het digitale schoolbord. Via Earthquest en Webquest leren de leerlingen op een leuke manier informatie te zoeken en te presenteren en leren ze samen aan een project te werken. De groepen 1 t/m 8 hebben een digitaal schoolbord. Speciale activiteiten door het jaar heen September Omgekeerde 10 minuten gesprekken, ouders vertellen over hun kind. Informatieavond voor groep 8 over de procedure ten aanzien van de overgang naar het voortgezet onderwijs. Oktober Deelname aan de kinderboekenweek. November Het nationaal schoolontbijt. Rapportbespreking: ouders kunnen met de leerkrachten over de leervorderingen van hun kinderen praten. December Sinterklaasviering. Sinterklaas bezoekt de onderbouw en middenbouwgroepen. De bovenbouw bezoekt de Sint Nicolaas Operette en viert het feest in hun eigen groep. Kerstviering. Elke groep verzorgd een kerstdiner van 17:00 tot 18:30 uur. Februari April Voorleesontbijt. Schoolvoetbaltoernooi. Bovenbouwkinderen voetballen tegen andere scholen uit Enschede. CITO eindtoets groep 8 Paasfeest. Rapportbespreking: ouders kunnen met de leerkrachten over de leervorderingen van hun kinderen praten. Schriftelijk verkeersexamen voor groep 8. Schoolreis groep 8. De kinderen gaan 4 dagen naar Vlieland.

17 Mei Mei/juni Schoolvaardigheidsproeven: dit zijn lichamelijke vaardigheidsproeven voor kinderen uit groep 7 en 8. Schoolreizen: de groepen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 gaan op schoolreis. Juli Een afsluiting gesprek voor alle ouders. Afscheidsavond voor de ouders. Deze wordt verzorgd door de leerlingen van groep 8. Uitzwaaien groep 8. De schoolreizen maken deel uit van ons lesprogramma, wij verplichten alle leerlingen mee te gaan. Als uw kind niet mag deelnemen aan de schoolreis, moet dit verzoek worden ingediend bij de directeur. Alleen in bijzondere gevallen geven wij toestemming. Jeugd en gezond gewicht voor de groepen 1 t/m 8. Ei van Columbus, woordenschatontwikkeling voor de groepen 1, 2 en ouders. Al deze activiteiten kunnen slechts doorgang vinden als we hierbij ook hulp van ouders (begeleiding, vervoer) krijgen. U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht. Naschoolse en brede schoolactiviteiten: Er is een cursusaanbod van naschoolse activiteiten voor alle scholen in de wijk. Dit cursusaanbod voor de groepen 5 en 6 bestaat bv. uit: showdance, koken, rap, popzang en nog veel meer activiteiten. Wij bekostigen de naschoolse activiteiten, omdat we dat heel waardevol vinden voor onze kinderen. Kinderen kunnen zich op school inschrijven. Juf Aneta van groep 5 is de coördinator van de naschoolse activiteiten. Tevens zijn er activiteiten die op en door school worden georganiseerd. Overige activiteiten: Het bezoeken van theatervoorstellingen en musea. VVE-projecten voor de groepen 1 en 2 en de peuterzalen, de thema s worden gezamenlijk uitgezocht. Activiteiten met ouderen van de Broekheurnerstede en leerlingen, zoals een voorjaars- en/of herfstwandeling, Sinterklaas- en Kerstliedjes zingen. Spel- en boeken uitleen voor groep 1 t/m 3. De boekenbus komt 1 keer in de 3 weken voor alle kinderen. Projecten over natuuronderwijs, of een andere culturele activiteit.

18 Lesrooster bewegingsonderwijs OBS Harry Bannink Schooljaar 2014/2015 Gymrooster Maandagmiddag uur Groep uur Groep 8 Woensdagmorgen uur Groep uur Groep uur Groep uur Groep 1/ uur Groep 3 Donderdagmorgen uur Groep uur Groep uur Groep uur Groep uur Groep uur Groep 3 Jan-Herman Wilmink Lisette Klein Hemmink Eigen leerkracht Data spreekuren maatschappelijk werkster op school Voor al uw vragen of eventuele problemen die betrekking hebben op uw kind, kunt u terecht bij de maatschappelijk werkster Hester Elst van onze school. De maatschappelijk werkster heeft een aantal spreekuren gedurende het schooljaar. Hiervoor kunt zich opgeven bij de leerkracht of interne begeleider. Eerst krijgt u een intakegesprek, daarna volgen eventuele verdere afspraken. De spreekuren worden in de nieuwsbrief vermeld. Voor meer informatie en data van de spreekuren kunt u terecht bij de interne begeleiders van onze school. Als ouders lopen we allemaal wel eens aan tegen vragen en twijfels in de opvoeding. Je hebt te maken met het karakter van je kind en met het karakter van jezelf. Je loopt aan tegen fases in de ontwikkeling, die lastig kunnen zijn. Er vinden in het gezin gebeurtenissen plaats waar een kind op reageert, bijv. het overlijden van een familielid, echtscheiding, of de komst van een nieuw broertje/zusje. Het ene kind heeft weer een andere benadering nodig dan het andere.

19 Op school of thuis kan het gedrag van een kind opvallen. Het trekt zich terug of is juist erg druk, maakt veel ruzie, is brutaal, het kan niet spelen, schoolprestaties gaan achteruit, enz. Het is in het belang van je kind om op school met elkaar over die zaken te kunnen praten. Soms kan het enorm helpen om eens met een buitenstaander het gedrag van je kind te bespreken. Daar kunnen tips uit komen voor een nieuwe aanpak of een andere manier van omgaan met je kind, die vaak snel resultaat oplevert. Het maatschappelijk werk houdt 2 x per maand op vrijdagochtend spreekuur op onze school. U kunt via de intern begeleider een afspraak maken, of het aankaarten bij de leerkracht van uw kind. Tijdens het spreekuur kunt u met de maatschappelijk werkster uw situatie bespreken, uw zorgen uiten of uw vragen stellen. Desgewenst kan er een vervolg afspraak gemaakt worden. Gesprekken kunnen bij u thuis, op school of op het kantoor van het maatschappelijk werk aan de Wesselernering nr. 50, het gezondheidscentrum, plaatsvinden. Er zijn gesprekken mogelijk met alleen ouders, met ouders en kind samen of met uw kind alleen. Ook een observatie op school kan soms een onderdeel zijn van de begeleiding. Vaak kan in enkele gesprekken al veel bereikt worden. Het jonge kind Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) OBS Harry Bannink besteedt extra zorg aan de jongste leerlingen. Deze zorg is vooral gericht op de taalontwikkeling en op meer individuele aandacht. Wij streven ernaar de kleutergroepen klein te houden. Onze voorkeur gaat uit naar een maximum van 25 kinderen aan het einde van het schooljaar. De leerkrachten werken met stagiaires waardoor er extra hulp is voor de kinderen. Voor het ontwikkelen van de taal hebben we een samenwerkingstraject met de peuterspeelzalen en het kinderdagverblijf, de zo genoemde Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Hierdoor is er een betere doorgaande lijn vanaf de peutergroep op zowel inhoudelijk als organisatorisch gebied. Sandra Lentfert, de interne begeleider, bewaakt het proces van het jonge kind bij ons op school. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u hiervoor terecht bij de intern begeleider Sandra Lentfert. Hester Elst Maatschappelijk werkster Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede- Haaksbergen.

20 Spel- en boekenplan voor de groepen 1 t/m 3 Het spel- en boekenplan voor de groepen 1 t/m 3 is ook bedoeld ter stimulering van de taalontwikkeling. Ouders kunnen ong. één keer in de twee weken op school een boek met bijbehorend spel lenen, om zo spelenderwijs de taalontwikkeling van hun kind te bevorderen. Schakelklas Enschede Wij hebben in onze Brede school een schakelklas. De juf van de schakelklas is Anouk Karpati. Een schakelklas is bedoeld voor kinderen van 4, 5 en 6 jaar waarbij een taalachterstand is geconstateerd. Drie dagdelen per week gaan de leerlingen naar deze klas. Het accent ligt bij alles wat we doen op taalgebied. Omdat er maar 12 kinderen in de groep zijn kan de juf ook heel snel inspelen op woorden die de kinderen niet kennen. Om een voorbeeld te noemen: het onderwerp is een vrachtauto met een laadbak. De juf merkt dat de kinderen dat woord niet kennen. In dat geval lopen we meteen naar een vrachtwagen en de kinderen zien met eigen ogen hoe een laadbak werkt. Samenwerking met de peuterspeelzalen in de wijk Op de peuterspeelzalen in de Wesselerbrink wordt gewerkt met de methode Piramide. We voeren regelmatig overleg met elkaar en stemmen de inhoud van onze programma s zoveel mogelijk op elkaar af. De peuterspeelzaal Het is zeer zinvol voor de ontwikkeling van uw kind, om uw kind naar de peuterspeelzaal te laten gaan. Samen eten, samen spelen, samen zingen, samen dingen doen. Deze activiteiten zijn tevens een goede voorbereiding voor als uw kind naar de basisschool gaat. Voor kinderen die het nodig hebben om extra gestimuleerd te worden in hun taalontwikkeling is er, in het kader van de voor- en vroegschoolse educatie, de mogelijkheid om twee extra dagdelen naar de peuterspeelzaal te gaan. Aanmelden Gezien de grote vraag adviseren wij ouders vroegtijdig de aanmelding te regelen. Kinderen mogen vanaf 2 jaar worden toegelaten. Voor aanmelding en informatie over tijden en kosten kunt u terecht bij peuterspeelzaal Speelkasteel, tel: De leidsters zijn aanwezig: s morgens van 8:30 uur tot 12:30 uur en s middags van 12:45 uur tot 14:45 uur.

21 Contactgegevens SKE Kinderopvang: KC de Toverbal, Zunabrink 2, 7544 DR Enschede - Tel: U vindt ons ook op de website van SKE en kijk ook eens op Informeren van ouders IKC Het Bastion Met ingang van 1 augustus vormen obs Harry Bannink samen met kbs de Windroos en de Stichting Kinderopvang Enschede een Integraal Kindcentrum, genaamd IKC het Bastion. In het IKC bieden de twee scholen samen met SKE aan ouders een volledig dagarrangement voor onderwijs en alle vormen van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen naar het kinderdagverblijf de Toverbal of naar peuterspeelzaal het Speelkasteel. Voor kinderen vanaf 4 jaar is er BSO die aansluit op de schooltijden van de scholen. Afhankelijk van de schooltijden kunnen ouders naar wens BSO kopen voor s morgens van uur en s middags van uur of van uur. In de vakantieweken is de BSO alle dagen open. Van iedere leerling houdt de leerkracht de vorderingen bij. Hiervoor gebruiken we in alle groepen, naast observaties en methodegebonden toetsen, de CITO toetsen, het Scol onderzoek (sociale competentie observatie lijst) en natuurlijk de informatie uit de gesprekken met ouders. We proberen een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op leergebied als op het gebied van persoonlijkheidsontwikkeling en welbevinden. Ouders worden op school uitgenodigd om de vorderingen van hun kind(eren) te bespreken. Dit gesprek kan plaatsvinden met de leerkracht of interne begeleider. Besprekingen met de interne begeleider worden bijgehouden op de Ouderkaart. Op deze kaart staat wie, wanneer en wat er is besproken. De ouder wordt gevraagd hier een handtekening bij te zetten. Dit maakt dat wij elkaar aan kunnen spreken op gemaakte afspraken.

22 Gesprekken tussen ouders en leerkracht over de ontwikkeling van het kind: November April Juli Een 10-minutengesprek over de ontwikkelingen van uw kind n.a.v. het rapport. Een 10-minutengesprek over de ontwikkelingen van uw kind n.a.v. het rapport. Op verzoek van de leerkracht en/of de ouders/verzorgers een 10-minutengesprek over de ontwikkelingen van uw kind n.a.v. het rapport. De ouders van een zorgleerling worden altijd op de hoogte gebracht over de ontwikkeling van hun kind. Naast de geplande gesprekken in het jaar kunt u altijd na schooltijd een afspraak maken met de leerkracht. Informeren van gescheiden ouders Wij vinden het belangrijk dat beide ouders goed geïnformeerd worden over hun kind(eren). We doen dat door in gesprek te gaan met ouders op verschillende manieren. Dit kan tussendoor zijn, een rapportgesprek, maar ook via een uitnodiging. Verder informeren wij de ouders onder andere door middel van de schoolgids, website en brieven die mee naar huis gaan ( bv. de Nieuwsbrief). Wij krijgen echter op school steeds vaker te maken met de gevolgen van het toenemende aantal echtscheidingen, vandaar dat wij het volgende protocol hebben opgesteld: Als school informeren wij in principe die ouder waar het kind in de week woont en dat als huisadres is opgenomen in de leerlingenadministratie. Volgens de wet moet de ouder die het gezag heeft over het kind, de andere ouder op de hoogte houden van belangrijke zaken die met het kind te maken hebben. Belangrijk zijn bijvoorbeeld gezondheid en school. We verwachten dan ook dat deze ouder de andere ouder informeert. Indien mogelijk is het wenselijk dat beide ouders aanwezig zijn bij de gesprekken waarvoor de ouders zijn uitgenodigd. Als de informatieoverdracht tussen de ouders niet mogelijk is dan kunnen de ouders de school hiervoor niet verantwoordelijk stellen. Wij zijn als school wel verplicht om belangrijke informatie te geven aan de ouder die het gezag niet heeft als deze ouder daar om vraagt. Het moet dan om een concrete vraag over het kind gaan. De ouder die het gezag niet heeft kan bijvoorbeeld de school om informatie vragen over de schoolprestaties van het kind. Uitzonderingen op deze plicht van informatieverstrekking is als het geven van de informatie in strijd is met de belangen van het kind. Daarnaast hoeft de school informatie niet te verstrekken als ze die ook niet (op dezelfde wijze) aan de ouder met het ouderlijk gezag zou geven. Indien de niet geïnformeerde ouder geïnformeerd wenst te worden, dan moet deze ouder een afspraak maken met de directie van de school. Samen zal gekeken worden hoe de betreffende ouder het beste geïnformeerd kan worden. Indien noodzakelijk zal de school vragen naar een kopie van een identiteitsbewijs. Dit heeft te maken met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, waardoor scholen aan strikte regels gebonden zijn met betrekking tot informatieverstrekking over leerlingen De school moet uiteraard een veilig klimaat voor de leerlingen zijn en daarom zal de school zich zoveel mogelijk afzijdig houden van een conflict tussen ouders. Wij zullen ons neutraal opstellen door

23 beide ouders voor zover mogelijk gelijkelijk te voorzien van informatie. Indien het toch zover mocht komen dat de ouder die het ouderlijk gezag heeft de school vraagt om de andere ouder geen informatie meer te geven, zal de school dit niet zomaar kunnen doen. Wij dienen, indachtig artikel 1:377c BW, dan zelf een afweging te maken of het belang van het kind (dus niet van de ouder) wordt geschaad bij het verstrekken van de informatie. Het is hierbij niet voldoende te verwijzen naar het oordeel van een gezinsvoogdij instelling of naar een aanbeveling uit een handboek over preventie van kindermishandeling. De overgang naar het Voortgezet Onderwijs Het basisonderwijs (ook wel primair onderwijs genoemd) en het voortgezet onderwijs hebben een samenwerkingsvorm op gezet om de overgang naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. De leerlingen van groep 8 brengen in november/ december een bezoek aan het AOC en de afdelingen Wesselerbrink, Zwering en Zuid van Het Stedelijk Lyceum. Ook de eindtoets in groep 8 zal in samenwerking met het Voortgezet Onderwijs plaats vinden. Ouders zullen door middel van een informatieavond aan het begin van het schooljaar hierover geïnformeerd worden. CITO eindtoets in groep 8 In Enschede nemen we in groep 8 de CITO-eindtoets af. Deze toets geeft een compleet beeld van het kind. De resultaten van deze toets worden met het voortgezet onderwijs en de ouders besproken. De leerkracht geeft een advies aan de ouders welke vorm van Voortgezet Onderwijs het beste bij het kind past. De uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs We hebben al aangegeven dat de mogelijkheden van leerlingen onderling verschillen en dat we op OBS Harry Bannink proberen ons onderwijs aan te passen aan die verschillen. Dit betekent dat leerlingen een verschillend onderwijsaanbod kunnen krijgen en dus ook op een verschillend eindniveau de school zullen verlaten. Gedurende de basisschooltijd van de leerlingen zullen de leerresultaten gemeten worden door zowel methodegebonden toetsen als onafhankelijke landelijke toetsen. Het leerlingvolgsysteem volgt de leerling vanaf groep 1 t/m 8. In het Nederlandse onderwijssysteem hebben we vier schoolsoorten die behoren tot het Voortgezet Onderwijs van (praktijkonderwijs tot VWO) namelijk: Praktijkonderwijs (LWOO) VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs) onder te verdelen in: 1. B (beroepsgerichte leerweg), 2. K (kadergerichte leerweg) 3. T (theoriegerichte leerweg) HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs) VWO (Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs) De uitstroomgegevens van onze groep 8 leerlingen worden elk schooljaar in de schoolgids vermeld, ook worden de uitslagen elk jaar bekend gemaakt in de nieuwsbrief. Aanmelding voortgezet onderwijs

24 Aanmelding van de leerlingen vindt plaats in de tweede helft van maart in (overleg met het Voortgezet Onderwijs) en na overleg met de leerkracht tijdens een adviesgesprek. Belangrijk voor U: De afspraak met het Voortgezet onderwijs is dat er op de open dag NIET wordt aangemeld. De scholen van Voortgezet Onderwijs mogen een uitzondering maken voor kinderen buiten Enschede. Noodmaatregel: Het kan wel eens voorkomen, dat er geen invallers beschikbaar zijn bij PVT. Wij zijn dan genoodzaakt kinderen naar huis te sturen. Voordat leerlingen naar huis gestuurd worden, zullen wij alle ouders telefonisch proberen te informeren. Leerlingen waarvan wij de ouder niet kunnen bereiken, zullen wij indelen in een andere klas. De leerkrachten Rol van de leerkracht De voornaamste taak van een leerkracht is zorgdragen voor een goede ontwikkelingsgerichte en veilige leeromgeving. Voor een leerkracht op OBS Harry Bannink betekent dit dat de lessen zodanig worden gegeven dat ze passen bij de missie van de school. Naast de lesgevende taak zijn er tal van andere taken rondom het onderwijs waar leerkrachten verantwoordelijk voor zijn. Eén van die taken is het informeren van ouders. Op OBS Harry Bannink gebeurt dit door o.a.: een informatieavond (voor ouder en kind), 10 minuten gesprekken, een ouderavond, nieuwsbrieven, informatieborden bij de ingangen van de school, oudergesprekken en eventueel ouderbezoeken. Vervanging bij ziekte en ander verlof Eerste dag: Wij zijn als schoolbestuur aangesloten bij Personeelsvoorziening Twente (PVT), die de vervanging en het tijdelijke personeel verzorgt. Er wordt een invaller aangevraagd bij PVT. Stagiaires Wij zijn een erkend leerbedrijf voor stagiaires die hun opleiding bij het ROC volgen. Aan onze school is hiervoor een certificaat uitgereikt. Bij ons op school bieden wij een leerwerkplek aan voor studenten van: de Hogeschool Edith Stein: zij leren voor het toekomstige vak van leraar ROC: onderwijsassistenten niveau 4 CIOS: sport en bewegen Saxion Hogeschool Deventer De stagiaires worden begeleid door de leerkracht waar zij zijn ingedeeld. Nascholing en onderwijskundige dagen Leerkrachten nemen jaarlijks deel aan diverse teamnascholingscursussen. Voor de school ligt de prioriteit steeds bij die nascholingscursussen die het functioneren in de praktijk ondersteunen en verbeteren. Dit schooljaar hebben we als speerpunt: verdere implementatie taalactief, LOGO 3000, Ouderbetrokkenheid en communicatie,

25 Implementatie nieuwe methode zaakvakken, Implementatie nieuwe methode Engels (Groove Me), Beweeg Wijs en Leef Wijs. Hiervoor volgen we verschillende cursussen. Verder krijgen de leerkrachten gezamenlijk nascholing in Ouderbetrokkenheid en Communicatie, Beweeg Wijs en Leef Wijs, ICT nieuwe werkwijzen en vaardigheden, werken met handelingsplannen en training gericht op klassenmanagement. Daarnaast zijn er ook leerkrachten die individuele scholingen volgen, zoals bv. EHBO, Bedrijfshulpverlening en Coaching. Tijdens de schoolloopbaan van de leerlingen op OBS Harry Bannink hopen we in de eerste plaats in de ouders van deze leerlingen een gesprekspartner te vinden. Een gesprekspartner om over alles wat met het onderwijs aan hun kind(eren) te maken heeft te praten. Ouders moeten achter de missie van de school kunnen staan. Daarnaast hopen we natuurlijk op een goede samenwerking met/ en hulp van ouders op alle fronten. Enkele activiteiten waar we hulp van ouders bij kunnen gebruiken zijn: sporttoernooien, feesten, uitstapjes enzovoorts. Informatie over de school ontvangen de ouders via de nieuwsbrief, informatie- en ouderavonden en op de informatieborden bij de ingangen van de school. Ouderraad De ouderraad is een officiële stichting en is een belangrijke schakel voor de samenwerking tussen ouders en school. In de ouderraad zitten ouders en/of verzorgers van kinderen van de school. De taak van de ouderraad is het meedenken met het team, het helpen bij de organisatie en uitvoering van allerlei activiteiten van de school, zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest en andere activiteiten. Tevens beheren zij de ouderbijdragen (schoolfonds). De ouderraad vergadert elke maand. De vergaderingen zijn openbaar en alle ouders/verzorgers kunnen de vergaderingen bijwonen. De vergaderdata en notulen hangen op de informatieborden bij de ingangen van de school. Mocht u meer over de OR willen weten, vragen hebben of tips die u aan de OR wilt voorleggen, dan kunt u via de school, of rechtstreeks, contact opnemen met één van de leden. Rol van de ouders De Ouderraad (OR) bestaat uit de volgende leden: Voorzitter: Chantal Scholte in t Hof (ouder)

26 Leden: Fatima El Ahmadi (ouder) Ihsane Lagmich (ouder) Mala Badal (ouder) Hans Post (ouder) Michelle Boer-Pietersen (ouder) Heshan Hemen (ouder) Inge te Kiefte (leerkracht) Hetty Schuring (leerkracht) Ine Koenders (directeur) De OR en de MR bestaan uit de volgende leden: FOTO HESHAN, MICHELLE EN HERWINE Medezeggenschapsraad Het is belangrijk dat ouders inspraak hebben op wat er allemaal gebeurt op een school. In de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders meepraten over het schoolbeleid. De MR bestaat uit drie ouders, drie leerkrachten en de directeur als adviserend lid. De ouders en leerkrachten worden door middel van een tweejaarlijkse verkiezing gekozen. De taken, verantwoordelijkheden en rechten van de MR zijn vastgelegd in een reglement. Dit reglement ligt ter inzage op school. De MR heeft over een groot aantal zaken instemmingsrecht. Aan de taken die de wet aan een MR opdraagt zal iedere MR op eigen wijze uitvoering geven. Ook kan het bevoegd gezag of de directeur de MR om advies vragen, dan wel kan de MR ongevraagd advies uitbrengen. De MR is dus een belangrijk orgaan voor het meebepalen van het beleid van de school. De MR vergadert 6 x per jaar, de vergaderdata en notulen hangen op de informatieborden bij de ingangen van de school. Mocht u meer over de MR willen weten, vragen hebben of problemen die u de MR wilt voorleggen, dan kunt u via de school, of rechtstreeks, contact opnemen met één van de leden.

27 De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden: Voorzitter: Fred Bijkerk (ouder) Secretariaat: Diane Hoven (ouder) Overige leden: Fatima El Ahmadi (ouder) Maaike ten Thije (ouder) Gerry van Eekelen (leerkracht) Louise Spitholt (leerkracht) Herwine Wetzels (leerkracht) Adviserend lid: Ine Koenders (directeur) Louise Spitholt (leerkracht) en Diane Hoven (ouder) zitten namens onze school in de GMR. De ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage van de ouders om allerlei feesten en allerlei andere activiteiten te kunnen organiseren en bekostigen. Voor de leerlingen zijn diverse feesten en activiteiten in het schooljaar de hoogtepunten in hun basisschooltijd. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de bus naar toneelvoorstellingen en musea, Sinterklaas- Kerst- en Paasviering, sport en spel activiteiten, enzovoorts. Ook de ongevallenverzekering wordt van de ouderbijdrage betaald. Leerlingen zijn dus via school verzekerd wanneer ze onderweg naar school en terug naar huis zijn. Een leerling is echter niet verzekerd voor schade aan kleding en dergelijke. Het is een gecombineerd systeem. Eén bedrag voor de ouderbijdrage en het schoolreis samen. Groep per kind Groep per kind Groep per kind (de bedragen voor de schoolreis naar Vlieland staan nog niet vast. Zodra wij hier meer over weten krijgt u hierover van ons bericht). Betalen U kunt uw bijdrage overmaken naar ons bankrekeningnummer van de ING in Enschede onder vermelding van Stichting Ouderraad Het Bijvank: ouderbijdrage , naam van uw kind en in welke groep hij of zij zit. Wij bieden u echter ook de mogelijkheid om uw ouderbijdrage in 2 of 3 termijnen te betalen. Meer informatie hierover leest u in de brief die alle leerlingen aan het begin van het schooljaar hierover krijgen. Wilt u liever contant betalen (in een keer het hele bedrag of in termijnen) dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Voor meer informatie kunt u terecht bij juf Alex of juf Annie. Stichting leergeld Voor ouders van schoolgaande kinderen, die om financiële redenen niet met leeftijdsgenoten kunnen meedoen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten is er de tichting Leergeld. Elk schooljaar moet u als ouder zelf opnieuw een aanvraag indienen bij de Stichting Leergeld. Na een bezoek van een van de vrijwilligers vanb de Stichting wordt bekeken of u recht hebt op deze subsidie. Zodra u een bevestiging heeft ontvangen, moet u het dossiernummer doorgeven aan juf

28 Alex, zodat zij een declaratie kan indienen. Het toegekende bedrag wordt rechtstreeks aan de school betaald. Contact: Stichting Leergeld Enschede Postbus 113, 7500 AC Enschede Telefoonnummer: Website: adres:

29 SKE Kinderopvang Met ingang van 1 augustus 2007 zijn de scholen in het primair onderwijs resultaatplichtig als het gaat om het aanbieden van voor- en naschoolse opvang. Dit als gevolg van landelijke wetgeving. De schoolbesturen in Enschede trekken samen op met de bedoeling de voor- en naschoolse opvang kwalitatief goed te regelen in de stad. Voor het verzorgen van kinderopvang ( voorschoolse opvang VSO en naschoolse opvang BSO) hebben alle scholen in de Wesselerbrink en Stroinkslanden een convenant gesloten met SKE Kinderopvang. Dat betekent dat zowel in de schoolweken als in de vakantieweken een goede opvang van uw kind geboden wordt. In de wijken Wesselerbrink en Stroinkslanden zijn momenteel 5 locaties voor BSO, die allen onderdeel uitmaken van het Kindercentrum de Toverbal. Indien de vraag dat nodig maakt zal het aantal locaties worden uitgebreid, zodat wachtlijsten kunnen worden voorkomen. Zowel VSO als BSO vallen onder de wet kinderopvang, waardoor veelal de kosten aftrekbaar zijn van de belasting. Voor nadere informatie kunt u een informatiepakket meenemen in de school van uw kind of rechtstreeks contact opnemen met SKE. SKE kinderopvang algemeen adres: Wethouder Nijhuisstraat 1, Enschede / SKE kinderopvang Kindercentrum de Toverbal: Zunabrink 2, Enschede / Ook op de website vindt u informatie over SKE en de diverse locaties: Klachtrecht Klachten Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over de schoonmaakwerkzaamheden, de wijze waarop uw kind begeleid wordt, de communicatie vanuit de school enz. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit om, als u ontevreden bent, de leerkracht en/of de schoolleiding hierop aan te spreken. Als u er met deze mensen niet uitkomt en uw klacht is volgens u niet goed opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of, voor een objectief onderzoek, aan de klachtencommissie. U kunt u klachten richten aan: De klachtencommissie van Consent Postbus RA Enschede Klachten ongewenste omgangsvormen Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op ondersteuning van de vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen van onze school zijn er voor u: ze luisteren naar u, geven u advies en informatie over mogelijke vervolgstappen. Naam vertrouwenspersoon: Louise Spitholt Tel : Naam vertrouwenspersoon: Ercan Yuksel Tel :

30 De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon behandelt dat wat u vertelt, in vertrouwen. Naast het geven van informatie en advies kan de externe vertrouwenspersoon ook optreden als bemiddelaar. Klachten over ongewenst gedrag die naar uw gevoel onvoldoende zijn opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan u, als u dat wilt, begeleiden in het klachttraject. Externe vertrouwenspersoon: Mona Stuivenberg, tel: Vakantiedagen Schoolvakanties schooljaar Herfstvakantie Maandag 13 oktober t/m vrijdag 17 oktober 2014 Kerstvakantie Maandag 22 december 2014 t/m vrijdag 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie Maandag 23 februari t/m vrijdag 27 februari 2015 Goede vrijdag Vrijdag 3 april de Paasdag Maandag 6 april 2015 Koningsdag Maandag 27 april 2015 Meivakantie en Hemelvaart Maandag 4 mei t/m vrijdag 15 mei de Pinksterdag Maandag 25 mei 2015 Zomervakantie Vrijdag 3 juli t/m vrijdag 14 augustus 2015 Studiedagen: Voor onderwijskundige activiteiten hebben wij studiedagen. Studiedagen die u vast kunt noteren zijn: Donderdag 11 september vanaf uur Woensdag 1 oktober vanaf uur Woensdag 5 november vanaf uur Donderdag 5 februari de hele dag Donderdag 19 maart vanaf uur Woensdag 24 juni de hele dag Verlofregelingen voor leerlingen Elk kind mag met 4 jaar naar school, maar als het 5 jaar is, is het leerplichtig. Buiten de vakantiedagen kan/kunnen er door de directeur geen extra vrije dag(en) gegeven worden, tenzij er sprake is van gewichtige omstandigheden. Deze zijn onder andere: verhuizing huwelijk van een gezinslid/ familielid ernstige ziekte van ouders of naaste familie overlijden van een naast familielid jubilea, bruiloften van ouders of grootouders Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden, dient ruim van tevoren en schriftelijk bij de directeur te worden aangevraagd. Extra vakantiedagen, al dan niet gekoppeld aan de schoolvakanties, vallen niet onder het begrip "gewichtige omstandigheden". Wij kunnen in die gevallen geen verlof verlenen' (citaat uit een brief van Burgemeester en Wethouders aan de hoofden van openbare scholen). Bij ziekte Als uw kind ziek is, wilt u dit dan voor schooltijd aan de school

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving.

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving. HET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) VAN OBS HET LANG Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze

Nadere informatie

samen met anderen, te ontwikkelen.

samen met anderen, te ontwikkelen. 2 Inhoud Een woord vooraf... 5 CONSENT OPENBAAR ONDERWIJS... 7 1. De school... 8 Het team... 8 Samenstelling van het team...11 OBS Harry Bannink is een Brede School...11 Continurooster...13 2. Waar de

Nadere informatie

samen met anderen, te ontwikkelen.

samen met anderen, te ontwikkelen. 2 Inhoud Een woord vooraf... 5 CONSENT OPENBAAR ONDERWIJS... 7 1. De school... 8 Het team... 8 Samenstelling van het team...11 OBS Harry Bannink is een Brede School...11 Continurooster...13 2. Waar de

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders INHOUDSOPGAVE Inleiding en doel 2 Vormen van gezag/toezicht en werkwijze school 3 Verwachtingen van school en ouders 4 Verlofaanvraag, ophalen, gezinsvoogd,

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

Op de Jules Verne willen we nadenken over hoe we ouderbetrokkenheid beter vorm kunnen geven.

Op de Jules Verne willen we nadenken over hoe we ouderbetrokkenheid beter vorm kunnen geven. Ouderbetrokkenheid Hfd. 1 Inleiding Ouderbetrokkenheid is in! Tot een paar jaar geleden hadden nog maar weinig mensen van ouderbetrokkenheid gehoord. Tegenwoordig is het een onderwerp dat volop in de schijnwerpers

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016 van de

Schoolkalender 2015-2016 van de Schoolkalender 2015-2016 van de Openbare Basisschool Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2015-2016. Hierin vindt u veel handige informatie over schooltijden en vakanties en de

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

O.B.S. Merseberch. Van Beuningenlaan 28a. 3953 BR Maarsbergen. tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz.

O.B.S. Merseberch. Van Beuningenlaan 28a. 3953 BR Maarsbergen. tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz. O.B.S. Merseberch Van Beuningenlaan 28a 3953 BR Maarsbergen tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz.nl/ Verantwoording eten is lestijd op de Merseberch, versie januari

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September Overzicht activiteiten september 2012 De nieuwsbrief van 7 september 2012 Datum Activiteit Voor wie September Di. 11-09 Aangekondigde BHV oefening Gr 1-8 Di. 11-09 Informatie-ochtend Ouders van potentiële

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

OUDERINFO. Continurooster. Schooljaar 2014/2015 Nummer 8 30 april 2015. Agenda

OUDERINFO. Continurooster. Schooljaar 2014/2015 Nummer 8 30 april 2015. Agenda OUDERINFO Schooljaar 2014/2015 Nummer 8 30 april 2015 Continurooster In het team en de MR vergaderingen praten we al enige tijd over invoering van een continurooster. Om verschillende redenen hebben we

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 7

Informatieboekje Groep 7 Informatieboekje Groep 7 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen In Het Openbaar Obs De Boogerd Maurik Basis voor Groei en Bloei Maurik, 14 januari 2016 Dinsdag 12 januari Woensdag 27 jan. t/m 6 febr. Woensdag 27 januari MR vergadering Nationale Voorleesdagen voor de

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid Op REIS met Kids2b Kids2b Kids2b is zeer verheugd dat u uw kind aan ons toevertrouwd. Wij begrijpen dat het voor S I E R u als ouder een grote stap is om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind te

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Bij het huiswerk is het niet de kwantiteit die telt maar de kwaliteit. Huiswerk moet zinvol zijn.

Bij het huiswerk is het niet de kwantiteit die telt maar de kwaliteit. Huiswerk moet zinvol zijn. Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het is geschikt om vaardigheden uit de klas toe te passen buiten de schoolse context. Zelfstandig werken en leren bijvoorbeeld.

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Lessen in geluk voor groep 7 en 8. www.gelukskoffer.nl

Lessen in geluk voor groep 7 en 8. www.gelukskoffer.nl Lessen in geluk voor groep 7 en 8 www.gelukskoffer.nl Ontstaan Gelukskoffer Vanuit Bedrijfsleven Gebaseerd op leidinggeven aan jezelf 1,5 jaar wetenschappelijk literatuuronderzoek Pilots op diverse scholen

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang SBO DE HAAGSE BEEK Openbare speciale school voor basisonderwijs Tussenschoolse opvang Mei 2007 (versie 2) A. ALGEMEEN Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Tijdens het eten en het buitenspelen

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Burgerservicenr.

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS Locatie(s) : Brinnr. :11VZ Plaats :9402 CB Assen Onderzoeksnummer :14827 Datum onderzoek

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014 Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (34)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 - Even voorstellen - Nieuw op De Zevensprong - Speerpunten - Afspraken en regels - Inhoudelijk over de groep Wie zijn wij. Van wie bent u de ouder / verzorger

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE/ JAARKALENDER

INFORMATIEBOEKJE/ JAARKALENDER 2016-2017 INFORMATIEBOEKJE/ JAARKALENDER Het Bijvank 111 7544 DA Enschede Tel: 053-4760642 Email: directie@obsharrybannink.nl Website: www.obsharrybannink.nl VOORWOORD VAN DE DIRECTEUR OBS HARRY BANNINK,

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Presentatie ouders Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Programma Schooltijden Leeropbrengsten Tevredenheidsonderzoek Missie/visie

Nadere informatie

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen www.obs-delijster.nl wat maakt onze school bijzonder? Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen, waarbij wereld oriënterende vakken,

Nadere informatie

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken:

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken: Kanjerbeleid Inleiding Op de obs Stegeman werken we sinds januari 2012 met de kanjertraining. Voor u ligt het beleidsstuk Kanjertraining. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Informatieavond groep 8 A/B. Welkom!

Informatieavond groep 8 A/B. Welkom! Informatieavond groep 8 A/B Welkom! Inhoud Huiswerk Afscheidsavond Snappet Voortgezet onderwijs Eindtoets groep 8 Sociale media - Dicteewoorden - Huiswerkblad Huiswerk - Nieuwsbegrip (beide lessen!) -

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Werelds leren in landelijk Amsterdam Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Welkom op De Weidevogel! De Weidevogel is niet zomaar een openbare basisschool. Onze school ligt

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen, augustus 2015

Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen, augustus 2015 Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen,augustus 2015 Protocol Gescheiden ouders Dit protocol beschrijft de afspraken die De Stromen hanteert in de situatie van gescheiden ouders. De verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

Introductie. Page 1. Beste ouder/verzorger,

Introductie. Page 1. Beste ouder/verzorger, Introductie Beste ouder/verzorger, U staat op het punt om een vragenlijst over het educatieve partnerschap tussen u en uw school in te vullen. Met educatief partnerschap wordt de relatie tussen ouders/verzorgers

Nadere informatie

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

Informatieboekje van groep 5/6

Informatieboekje van groep 5/6 Informatieboekje van groep 5/6 2017-2018 Het informatieboekje van groep 5/6 In dit boekje wil ik u informatie geven over het werken in groep 5/6. Verschillende praktische zaken komen hierin aan de orde,

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 8 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 8 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 8 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Informatieavond groep 7-8

Informatieavond groep 7-8 Welkom allemaal. Informatieavond groep 7-8 Schooljaar 2014-2015 02-09-2014 Agenda Voorstellen aanwezigen Schoolmissie Gang van zaken in de groep Voortgezet onderwijs Activiteiten groep 7 en 8 Communicatie

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie