INFORMATIEBOEK KINDERCENTRUM OKE-HUIS/HOFFERIE ENSCHEDE. Datum:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEBOEK KINDERCENTRUM OKE-HUIS/HOFFERIE ENSCHEDE. Datum: 2013-1"

Transcriptie

1 INFORMATIEBOEK KINDERCENTRUM OKE-HUIS/HOFFERIE ENSCHEDE Datum:

2 Voorwoord... 3 Adressen en telefoonnummers... 4 Waar staan we voor... 4 Personeel... 5 Beroepskrachten in opleiding/ BBL-leerlingen... 5 Pedagogisch werkplan... 6 Groepsindeling... 6 Dagindeling... 7 Wennen... 8 Verjaardag en andere feesten... 8 Ziekte... 9 Medicijngebruik... 9 Ouders... 9 Overdracht (brengen en halen) minutengesprekken... 9 Ouderavonden...10 Schriftelijke informatie...10 Gezamenlijke activiteiten...10 Intake gesprek...10 Oudercommissie (voorstel)...10 Klachtenregeling Beëindigen of wijziging van plaatsingsovereenkomst...12 Informatiebord...12 Persoonlijke gegevens...12 Nieuwsbrief...12 Landelijk register kinderopvang...12 Gezondheid en veiligheid...13 Brandpreventie / Arbo / BHV...13 Risicoinventatisaties gezondheid en veiligheid...13 Algemene zaken...13 Tarieven Eten, drinken en traktaties...14 Roken...14 Dit informatieboek voor de ouders van het OKE-huis is gebaseerd op het door de GGD goedgekeurde Informatieboek van Hofferie aangevuld met specifieke gegevens van het OKE-huis. Datum: pagina: 2

3 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Als onderdeel van kindcentrum Hofferie, in basisschool De Lipper gevestigd, biedt het Oke-huis een integrale voorschoolse voorziening voor kinderen van kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. Het primaire doel is het bieden van optimale ontwikkelingskansen aan kinderen. De scheiding tussen peuterspeelzaalkinderen en kinderdagverblijfkinderen die wordt veroorzaakt door de rijksregelingen voor financiering van voorschoolse voorzieningen valt in het OKE-huis weg. Wij willen op deze locatie de harmonisatie die de wet op de OKE voorstaat volledig implementeren. Kinderdagopvang met een geïntegreerd peuterspeelzaalmoment. Wij wensen u en uw kind heel veel plezier in het OKE-huis. Met vriendelijke groet, namens kindcentrum Hofferie Datum: pagina: 3

4 Adressen en telefoonnummers Bezoekadres: Lage Bothofstraat AS Enschede Postadres: Postbus AC Haaksbergen Telefoon : web: facebook.com/kindcentrumhofferie Telefoon: Waar staan we voor OKE-huis staat voor kleinschalige en flexibele kinderopvang in combinatie met een hoogwaardig geïntegreerd peuterspeelzaal moment. Het primaire doel is de liefdevolle verzorging in combinatie met het bieden van optimale ontwikkelingskansen aan kinderen. Alle kinderen die gebruik van kinderopvang en/of peuteropvang krijgen het VVE-programma Uk en Puk aangeboden. Op indicatie is een intensief VVE-programma mogelijk. Hierover meer in het pedagogisch beleidsplan. Een klein vast team staat garant voor stabiliteit en regelmaat. De kinderen kennen iedere leidster en wij proberen zo min mogelijk wisselingen in het team te garanderen. Wilt U inzage in het pedagogisch beleid van het OKE-huis? Maak even een afspraak met Anita Oosterholt om het in te kunnen zien. Datum: pagina: 4

5 Personeel Naam Functie Inzet Anita Oosterholt Esther Aarnink Locatiemanager, HBO-niveau Locatiemanager en incidenteel groepsleidster VVE-coördinator/trainer Leonie Schepers Janneke Kempers Belinda Visser Madeleine Achterberg Pedagogisch medewerkster, HBO niveau Pedagogisch medewerkster, MBO niveau Pedagogisch medewerkster, MBO niveau Pedagogisch medewerkster, MBO-niveau Groepsleidster en beleidsmedewerkster Groepsleidster Groepsleidster Groepsleidster Hanan Gouriye BBL-er, MBO+ niveau Groepsleidster in opleiding Alle groepleidsters hebben een verklaring goedgedrag, een BHV-diploma en een passende beroepskwalificatie, d.w.z. minimaal een MBO diploma gericht op welzijn of kinderopvang. Verder hebben de groepsleidsters van het kinderdagverblijf een kinder EHBO-diploma, zijn ze gecertificeerd voor Beweegkriebels/Gezonde start en is het merendeel in maart 2011 VVEgecertificeerd. Bent u geïnteresseerd in de opleidingen van het team, vraag er gerust naar. Beroepskrachten in opleiding/ BBL-leerlingen OKE-huis gaat gebruik maken van beroepskrachten in opleiding / BBL-leerlingen. Het OKE-huis (Hofferie) heeft hiervoor met iedere leerling een ontwikkelplan samengesteld. De werkgever faciliteert de pedagogisch medewerker in ontwikkeling met begeleiding, leer- en opleidingsactiviteiten. Hiervoor zijn we door Calibris gecertificeerd. We kiezen ervoor een BBL-leerling boventallig op de groep te plaatsen altijd onder begeleiding van een beroepskracht. Datum: pagina: 5

6 Pedagogisch werkplan Het pedagogisch beleidsplan van het Oke-huis is gebaseerd op het Pedagogisch Kader Kindercentra 0-4 jaar van Elly Singer en Loes Kleerekoper (Elsevier Gezondheidszorg Maarssen, 2009) aangevuld door Samen verschillend pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0 13 jaar van Elly Singer en Anke van Keulen (Reed Business Amsterdam 2012). Het Pedagogisch Kader geldt als het Nederlands pedagogisch raamwerk voor het werken met jonge kinderen in kindercentra voor 0-4 jarigen. Het pedagogisch beleidsplan heeft daarmee een degelijke wetenschappelijke fundering en is tegelijkertijd herkenbaar en werkbaar voor alle organisaties. Achtereenvolgens wordt beschreven: wat heeft een kind nodig om zich te kunnen ontwikkelen (pedagogische visie en uitgangspunten), wat willen we bereiken, wat zijn de doelen van het OKE-huis en welke competenties van kinderen willen we graag stimuleren, wat moeten we daarvoor doen, welke pedagogische middelen worden ingezet, hoe wordt er gewerkt, wat zijn de randvoorwaarden (voorwaarden en relatie met overig beleid)? Voor nadere informatie over het pedagogisch beleid verwijzen we naar het beleidsplan. U kunt ook de locatiemanager Anita Oosterholt vragen stellen over het pedagogisch beleid. Groepsindeling OKE-huis beschikt over een Nederlandstalige verticale dagopvanggroep voor maximaal 16 kinderen (8 kinderen uit de wet kinderopvang en 8 kinderen uit de wet OKE). Verticaal houdt in dat kinderen vanaf 6 weken tot en met 4 jaar opgevangen worden binnen een groep. Dagelijks treft u daar bij de start en het einde van de dag 2 pedagogisch medewerksters aan. Vanaf 9 uur zal er een 3 e pm-er de leiding versterken. Dit betekent dat er bij een volle groep van 16 kinderen 3 pm-ers aanwezig zijn, tot 11 of 12 kinderen werken er 2 pm-ers. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar Datum: pagina: 6

7 De leiding heeft bewust gekozen voor verticale opvang. De kinderen leren rekening houden met elkaar. De baby s leren van de grote kinderen, de grote kinderen leren met de kleintjes omgaan en rekening houden. Er is ruimte voor activiteiten door het creëren van verschillende hoeken middels een speelhuis (een tweede verdieping op 130 cm) voor de VVE-activiteiten. OKE-huis hecht veel waarde aan samen spelen, binnen, maar zeker ook buiten. De dagopvang beschikt over een eigen entree, een eigen afsluitbare speelplaats en buitenspelmaterialen. In overleg wordt het speelplein ook gebruikt door de groepen 0, 1 en 2 van de basisschool De Lipper. Onze wens is dat wij op termijn samen buiten kunnen spelen. Op deze manier hopen we dat kinderen en ouders vast kennis kunnen maken met de basisschool welke een bijdrage kan leveren aan een doorgaande leerlijn. Dagindeling Kinderen worden gebracht, er vindt overdracht plaats tussen ouders en leiding, en zwaaien papa en/of mama uit samen met een pm-er. Er ligt spelmateriaal op tafel en er mag vrij worden gespeeld, kinderpresentielijst wordt gecontroleerd VVE-activiteiten zowel voor (VVE-geïndiceerde) peuters als voor alle kinderen van de kinderopvang. Deze activiteiten kunnen binnen en buiten plaatsvinden. Pm-ers werken planmatig, opbrengstgericht, vanuit vooropgestelde doelen met oog voor de autonomie van het individuele kind. Rond 9:30 uur wordt er vers fruit gegeten aan tafel en roosvicee gedronken. Ook deze activiteit wordt ingeleid door herkenbare rituelen (bijv. liedjes of een verhaaltje voorgelezen) De peuters gaan naar huis. Voor de overige kinderen is er een verschoonmoment en aansluitend brood eten, melk drinken en liedjes zingen Vrijspelen en klaarmaken om naar huis te gaan, sommige kinderen gaan naar bed en wisselmoment kinderdagopvang Kinderen worden gebracht, er vindt overdracht plaats tussen ouders en pm-ers, en de kinderpresentielijst wordt gecontroleerd. Datum: pagina: 7

8 VVE-activiteiten zowel voor (VVE-geïndiceerde) peuters als voor alle kinderen van de kinderopvang. Deze activiteiten kunnen binnen en buiten plaatsvinden. Pm-ers werken planmatig, opbrengstgericht, vanuit vooropgestelde doelen met oog voor de autonomie van het individuele kind Kinderen voor peuterarrangement worden opgehaald. Kinderen die vallen onder de wet kinderopvang kunnen buitenspelen of andere activiteiten, eventueel herhaling VVE-aanbod doen. Rond 15:15 uur eten en nog wat drinken Warm eten geven aan de kinderen tot 1 jaar, vrijspelen voor de grote kinderen Eten en nog wat drinken (zomer) Opruimen, tafelspelmateriaal, overdracht en naar huis. Voor de baby s proberen wij het slaap en voedingsschema aan te houden, zoals u dat wenst. In het schriftje kunt u dagelijks teruglezen hoe de dag is verlopen. Vanaf 1 jaar gaan we proberen de kinderen mee te laten lopen met ons dagelijkse schema. Wennen Als de contracten getekend zijn kan uw kind starten. Om zowel u als uw kind een keertje te laten wennen aan wat gaat komen, mag uw kind een aantal uurtjes komen. Voor de baby s is het prettig om een flesvoeding onderdeel van het wennen te laten zijn. Voor de kinderen vanaf 1 jaar is het kennismaken met de andere kinderen en pm-er belangrijk. Na deze wenochtend of wenmiddag gaan we echt beginnen. Omdat het vooral voor u als ouder wennen zal zijn, uw dierbaarste bezit geeft u uit handen, mag u te allen tijden even bellen! Ga nooit weg als u denkt dat er tijdens het brengen en/of halen geen tijd voor u is! Vaak komen veel ouders op hetzelfde moment halen en/of brengen, wacht gerust even tot de leiding tijd voor u heeft of bel later even! Verjaardag en andere feesten Vanzelfsprekend vieren wij verjaardagen van de kinderen. De verjaardagsstoel, slingers, muziek en zingen, een prachtig gemaakte hoed horen er allemaal bij. Kinderen mogen ook trakteren, houdt u er bij de traktaties rekening mee dat we graag zien dat het gezonde traktaties zijn. Wij adviseren u graag. Wilt u dat uw zoon of dochter wat maakt voor de verjaardag van papa, mama, opa en oma, geef dat tijdig door. Het kan gebeuren dat het verloop van de dag zo is geweest dat er helaas niks is gemaakt dan vragen wij daarvoor uw begrip! Datum: pagina: 8

9 De feestdagen vieren wij ook, u ziet dat terug in de VVE-thema s. Ziekte Is uw kind ziek dan kan het niet naar de opvang komen. Ziek is als uw kind koorts heeft hoger dan 38,5 graad of uw kind moet zichtbaar een besmettelijke kinderziekte hebben. Zieke kinderen vragen extra aandacht die we in groepsverband helaas niet kunnen bieden. Als uw kind ziek wordt bij OKE-huis dan wordt u gebeld en gaan we overleggen over het ophalen. Wij bellen nooit voor niets en gaan er dan vanuit dat u alternatieve opvang regelt! Medicijngebruik Wanneer het noodzakelijk is dat uw kind medicijnen door ons toegediend krijgt, bent u verplicht een medicijnformulier in te vullen. Daarin staat o.a. vermeld de hoeveelheid, het medicijn, de datum enz. Na invullen tekent u het formulier en dat gaat in een map die wij verplicht zijn bij te houden volgens GGD normen. Ten alle tijde ligt de beslissing bij de locatiemanager over het al dan niet overgaan tot het toedienen. Ouders Overdracht (brengen en halen) Bij het brengen en halen van uw kind proberen de pm-ers tijd vrij te maken om met u over het kind en zijn belevenissen te praten. Naast dat deze dagelijkse gesprekken de band versterken tussen het kind en onze pm-ers, is dit ook een uitgelezen moment om u als ouder goed te laten informeren over de ontwikkeling van uw kind. Optimale ontwikkeling van kinderen is iets dat wij samen met ouders willen bereiken. Ouders blijven in deze ontwikkeling hun eigen verantwoordelijkheid en bijdrage leveren. Iedere vijf weken ontvangt u van ons team een ouderbrief waarin u helder wordt geïnformeerd over het VVE-thema voor de komende periode. Deze informatie is toegespitst op het ontwikkelingsniveau (leeftijd) van uw kind(eren). We proberen zo goed als mogelijk de tijd te verdelen over de verschillende ouders. We verzoeken u tijdig voor sluitingstijd het gesprek aan te gaan zodat we voldoende tijd voor u kunnen vrijmaken. Zoals aangegeven in het rooster van de dagindeling gaan op het moment dat de peuters de groep verlaten de overige kinderen aan tafel hetzij voor de lunch of het crackermoment en drinken later in de middag. 10-minutengesprekken/warme overdracht naar basisschool Om de ontwikkeling van uw kind door te nemen hebben we een keer per jaar een 10-minutengesprek. Dit gesprek vindt plaats op basis van een door ons gehanteerd kind volgsysteem (Kijk op Ontwikkeling). Op verzoek kan er altijd Datum: pagina: 9

10 tussen door een gesprek plaatsvinden. Niet alleen VVE-geïndiceerde kinderen bieden wij de mogelijkheid tot een warme overdracht, maar alle ouders die hier prijs op stellen. Maakt u gerust een afspraak. Ouderavonden Twee keer per jaar (mei en november) organiseren we een ouderavond. Centraal op deze avond staat een thema die door ons in overleg met de ouders en de oudercommissie wordt bepaald. Daarnaast is er deze avond ook voldoende ruimte voor ontmoeting. Schriftelijke informatie Elke maand verspreiden we een nieuwsbrief waarin klein en groot nieuws over het OKE-huis en kindcentrum Hofferie wordt gegeven. Ook zijn wij te vinden op Gezamenlijke activiteiten Een aantal keren per jaar organiseren we gezamenlijke activiteit met ouders en kinderen (voorjaaractiviteit, najaarsactiviteit en Sinterklaas). Intake gesprek Voor nieuwe ouders is er een intake gesprek. In dit gesprek wordt gevraagd om informatie over uw kind zodat we een zo goed mogelijke begeleiding kunnen bieden. U krijgt tevens informatie over onze organisatie en het OKE-huis in het bijzonder. Natuurlijk vindt er een rondleiding plaats. Oudercommissie Naam Functie Ouder Nettie van Bergen Hofferie Josien Tiehuis Hofferie Mariet Scheeper Hofferie Femke Kruijff OKE-huis Paulien Anderson OKE-huis De oudercommissie (OC) van OKE-huis/Hofferie zet zich samen met de directie in voor goede kwaliteit van de kinderopvang. De OC bestaat minimaal uit 3 leden. De directie van OKE-huis/Hofferie en de OC vergaderen 4 keer per jaar, waarbij de OC meedenkt en advies kan uitbrengen over: kwaliteitsbeleid pedagogisch beleid Datum: pagina: 10

11 voedingsbeleid risico-inventarisatie klachtenregeling prijsbeleid ongevallenregistratie. Om te kunnen adviseren moet de OC kennis hebben van algemene wet- en regelgevingen in de kinderopvang, en rechten en plichten op gebied van medezeggenschap. Communiceren met directie en achterban, standpunten formuleren en kunnen onderhandelen zijn belangrijke items. Om dit in de toekomst nog beter te kunnen volgt de OC in 2013 een cursus bij BOINK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang). Acties OC 2013: reglement OC herzien brochure Hofferie inhoudelijk bekeken teksten in nieuwsbrieven meegedacht interne activiteiten zoals zomerfeest, oefening brandweer lief en leed: zoals bloemetje namens ouders bij trouwen leidsters aandacht voor dag van de leidsters Planning 2014: voorstellen van alle OC leden in de nieuwsbrief aanpassen website Hofferie/OKE-huis met info over de OC cursus volgen bij BOINK Natuurlijk zijn nieuwe ouders altijd van harte welkom om de OC te komen versterken. Regelmatig wordt in de nieuwsbrief geschreven door een lid van de OC. In de gang bij de entree van kindcentrum Hofferie (het buurpand) vindt u de brievenbus waarin u al uw vragen en opmerkingen aan de oudercommissie, ook zijn daar de notulen van de vergaderingen aanwezig. Klachtenregeling OKE-huis is aangesloten bij de SKK, de klachtencommissie kinderopvang. Het OKE-huis doet haar uiterste best doet om de opvang van de kinderen goed te doen. Wij realiseren ons dat we fouten kunnen maken of dat er misverstanden kunnen ontstaan. Dat mag u uiteraard aan ons melden. Datum: pagina: 11

12 Omdat onze dienstverlening vooral bestaat uit het verzorgen en opvoeden van kinderen, wordt elke klacht serieus genomen. Dit is voor ons van groot belang, want hierdoor kunnen we niet alleen iets aan de klacht doen, maar ook bekijken hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden. Wat voor klachten betreft het en wie kan er een klacht indienen. De klachtenregeling is bedoeld voor de ouders van de kinderen die opvang genieten bij het OKE-huis en voor de oudercommissie. Voor u als ouder of oudercommissie bij de kinderdagverblijven van kindcentrum Hofferie is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen, indien zij zelf of hun kind nadeel hebben ondervonden door de werkwijze van kindcentrum Hofferie of door gedragingen van een medewerker van Hofferie. Het gaat hierbij altijd om persoonlijk nadeel voor de ouder of kind. De klacht kan betrekking hebben op handelen of nalaten van handelen. Beëindigen of wijziging van plaatsingsovereenkomst Voor wijzigingen van een contract kunt u bij locatiemanager terecht, de beëindiging van een overeenkomst moet schriftelijk, met de opzegtermijn van twee maanden, zoals vermeld in uw contract. Informatiebord Op het bord naast de groepsdeur kunt u actuele mededelingen vinden. Persoonlijke gegevens In het belang van een goede opvang en begeleiding van uw kind is het gewenst dat de medewerkers van het OKE-huis op de hoogte zijn van medische bijzonderheden en/of eventuele gezinsomstandigheden. Bij de intake krijgt U een formulier waarin gevraagd wordt om alle noodszakelijke gegevens, zoals telefoonnummers van o.a. huisarts, maar ook de nummers waarop wij u kunnen bereiken in geval van ziekte. Jaarlijks worden deze gegevens gecontroleerd, maar geeft u zelf wijzigingen ook zo snel mogelijk aan ons door? Nieuwsbrief Elke maand verschijnt er een nieuwsbrief met nieuws over OKE-huis. Landelijk register kinderopvang OKE-huis is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer: U kunt ons vinden via de website: Datum: pagina: 12

13 Ten behoeve van de aanvraag van de kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst is dit nummer van belang. Gezondheid en veiligheid Brandpreventie / Arbo / BHV OKE-huis beschikt over een ontruimingsplan en goedkeuring door de brandweer (medio december 2010). Leidsters beschikken over BHV. Het ontruimingsplan is ter inzage bij de locatiemanager. Risicoinventarisatie gezondheid en veiligheid Deze zijn beide uitgevoerd, daaruit zijn huisregels samengesteld, deze huisregels worden separaat bij dit informatieboekje. De risicoinventarisatie is ter inzage bij de locatiemanager. Wij werken binnen onze organisatie volgens een meldcode kindermishandeling /huiselijk geweld. Algemene zaken Aanmeldingen Voor het kinderdagverblijf kunt u contact opnemen met Anita Oosterholt, telefoonnummer: , Elke dag van de maand kan er gestart worden. Tarieven 2013 De opvangprijs per uur voor het kinderdagverblijf is vastgesteld op Op kunt u een indicatie berekenen van de hoogte van uw toeslag. De ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal kunt u terugvinden in onderstaande tabel: Hoogte Ouderbijdrage: De hoogte van de ouderbijdrage wordt bepaald aan de hand van de inkomensgegevens van de ouder(s)/verzorger(s) tezamen. Ouderbijdrage 2010/2011 Tarief- Bruto gezinsinkomen groep in per maand betaling over Maandbedrag bij Jaarbedrag Datum: pagina: 13

14 vanaf tot 10,5 maand ,00 20, , ,00 28,00 294, , ,00 35, , ,00 42,00 441, , ,00 48,00 504, , ,00 60,00 630, , ,00 70,00 735, ,00 meer 75,00 787,50 Eten, drinken en traktaties In geval van allergieën is het toegestaan bijv. andere melk of brood mee te nemen. Met uit geloofsovertuiging bijv. geen varkensvlees eten, houden wij rekening. Bij traktaties gaan we er van uit dat u uw best doet om een gezonde traktaties te bedenken, vraag gerust een advies aan de groepsleiding Roken Er mag bij OKE-huis niet worden gerookt. Overige informatie Voor meer informatie over het OKE-huis verwijzen wij u graag naar de algemene huisregels voor ouders en ons pedagogisch beleidsplan. Beide liggen ter inzage op het OKE-huis. Verder kunt u te allen tijden contact opnemen met kindcentrum Hofferie. Datum: pagina: 14

Welkom bij Brood & Spelen

Welkom bij Brood & Spelen Inhoud Welkom bij Brood & Spelen... 3 Hoofdstuk 1 Pedagogisch beleid... 4 1.1 Brood & Spelen missie en visie... 4 1.1.1 Visie... 4 1.1.2 Missie... 4 1.2 Brood & Spelen beleid... 5 1.2.1 De Gordon-methode...

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Voorwoord Kinderopvang en BSO Kids&Zoo biedt opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ons pedagogisch beleidsplan is een weergave van de manier waarop Kids&Zoo het pedagogisch beleid

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015

Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Bezoekadres Centraal Bureau: Oostwal 4 1747 EZ Tuitjenhorn Telefoon: (0226) 393970 Fax: (0226) 399017 Internet: www.kinderopvangharenkarspel.nl E-mail: info@kinderopvangharenkarspel.nl

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143

Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143 Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143 Geschreven door: Leidinggevende Stephanie Rosema en Beleidsmedewerker Sophie van Raalte Datum: Januari 2010 Herzien mei 2013 Verantwoorde MaiKids opvang

Nadere informatie

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42 PINOKKIO Informatieboekje Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn voorschool met openbare basisschool Houtwijk Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag 070 391 11 79 www.voorwelzijn.nl www.obshoutwijk.nl

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf De Kikkertjes

Informatieboekje Kinderdagverblijf De Kikkertjes Informatieboekje Kinderdagverblijf De Kikkertjes Versie jan 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord pag. 3 Informatie voor ouder pag. 4 Algemene gegevens pag. 4 Openingstijden pag. 4 Sluitingsdata pag. 4 Groepssamenstelling

Nadere informatie

Kerkstraat 35 1687 AL Wognum T: 0229-574885 E: info@zowiezo.nu

Kerkstraat 35 1687 AL Wognum T: 0229-574885 E: info@zowiezo.nu Pedagogisch beleidsplan Kinderopvang ZoWieZo Februari 2012 Naam organisatie: Kinderopvang ZoWieZo Kerkstraat 35 1687 AL Wognum T: 0229-574885 E: info@zowiezo.nu Doel van het beleidsplan: Handleiding en

Nadere informatie

Welkom... 2 Hoofdstuk I: 2Samen... 3

Welkom... 2 Hoofdstuk I: 2Samen... 3 Inhoudsopgave Welkom... 2 Hoofdstuk I: 2Samen... 3 1. Een korte impressie van de organisatie... 3 2. Het personeel bij de centra van 2Samen... 3 3. Het pedagogisch beleid van 2Samen... 4 4. Hoe gaan wij

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Maart 2009

Pedagogisch werkplan Maart 2009 Pedagogisch werkplan Maart 2009 Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Inhoudsopgave Voorwoord.. 2 Hoofdstuk 1 Veiligheid, persoonlijke/sociale competentie, waarden en normen... 3 Hoofdstuk 2 Plaatsing

Nadere informatie

D 2.1.2 PEDAGOGISCH WERKPLAN: KINDERDAGVERBLIJF SNOOPY

D 2.1.2 PEDAGOGISCH WERKPLAN: KINDERDAGVERBLIJF SNOOPY D 2.1.2 PEDAGOGISCH WERKPLAN: KINDERDAGVERBLIJF SNOOPY INHOUD: 1. BEREIKBAARHEID 2. GROEPSOMVANG EN LEEFTIJDSOPBOUW 3. DAGINDELING 4. VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE (VVE) 5. EIGEN SPULLEN VAN DE KINDEREN

Nadere informatie

Welkom bij KMN Kind & Co

Welkom bij KMN Kind & Co Welkom bij KMN Kind & Co Kinderdagverblijven Peutergroepen Peuterspeelzalen Buitenschoolse opvang Wij denken in morgen Welkom bij KMN Kind & Co pagina 2 Waar vindt u... Welkom 3 Nadere kennismaking met

Nadere informatie

Brochure Maart 2015 0

Brochure Maart 2015 0 Brochure Maart 2015 0 Voorwoord In ons kindcentrum staat het welzijn van het kind centraal. Naast een bijdrage leveren aan de mede opvoeding en verzorging van kinderen, willen wij ook de unieke ontwikkelingen

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar

Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar Onderdeel van: Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. Prinses Margrietstraat 5 4023 AD Rijswijk GLD Tel: 0345 502536 1 Hoofdstuk 1 De visie vanuit de organisatie

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan De Kindereijk Versie 2.1 02-07- 2012

Pedagogisch Beleidsplan De Kindereijk Versie 2.1 02-07- 2012 Pedagogisch Beleidsplan De Kindereijk Versie 2.1 02-07- 2012 1. Inleiding Kinderdagverblijf De Kindereijk biedt dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Wij zijn daarin een startende organisatie.

Nadere informatie

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Inhoudsopagave pag inleiding 4 1. Algemene Doelstelling 5 1.1. Keuze peuteropvang 5 1.2. Doelstelling 6 1.3. Visie 7 2. Visie op kinderen 8 2.1 Visie 8 2.2. visie

Nadere informatie

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2. Doelstellingen 3. 3. Pedagogische visie 3. 4. Openingstijden en vakanties 4. 5. De groepsindeling 4. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2. Doelstellingen 3. 3. Pedagogische visie 3. 4. Openingstijden en vakanties 4. 5. De groepsindeling 4. 6. 1 Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen 3 3. Pedagogische visie 3 4. Openingstijden en vakanties 4 5. De groepsindeling 4 6. Personeel 5 7. Feestrituelen 5 8. Wennen 5 9. Complete voeding

Nadere informatie

- welkom p.3 - leiding en verantwoordelijkheid p.3 - de rol van de leidster p.3

- welkom p.3 - leiding en verantwoordelijkheid p.3 - de rol van de leidster p.3 INHOUD Inleiding - welkom p.3 - leiding en verantwoordelijkheid p.3 - de rol van de leidster p.3 Meerwaarde van Calimero - kwaliteit p.4 - pedagogische visie, pedagogisch beleid p.4 - risico-inventarisatie

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan

Pedagogisch werkplan Pedagogisch werkplan Dagopvang Kwebbel groep Brons Emmen, november 2013 Dagopvang Kwebbel groep brons Wilhelminastraat 27 7811 JB Emmen Telefoon (0591) 610240 Website: www.kinderopvangkwebbel.nl E-mail:

Nadere informatie

Stadskanaal, april 2015

Stadskanaal, april 2015 Stadskanaal, april 2015 Kinderdagverblijf de Boerderij Heeft een rustige ligging, Heeft prima en goed geschoolde medewerkers, Heeft mooie speelplaatsen en een ruime tuin, Werkt vanuit de Christelijke identiteit.

Nadere informatie

Informatiegids. Kindercentrum WereldKids

Informatiegids. Kindercentrum WereldKids Informatiegids Kindercentrum WereldKids Versie 1.8 November 2009 Kindercentrum WereldKids Kwakersstraat 22 hs 1053 WD Amsterdam Tel: 020-4892327 E-mail info@wereldkidsamsterdam.nl Website http://www.wereldkidsamsterdam.nl

Nadere informatie

Locatiewerkplan 2014 Werkplan : 2014 Naam locatie : KDV De Kameleon

Locatiewerkplan 2014 Werkplan : 2014 Naam locatie : KDV De Kameleon Locatiewerkplan 2014 Werkplan : 2014 Naam locatie : KDV De Kameleon Inhoudsopgave Voorwoord 1. Missie, visie, doel 1.1 Missie 1.2 Visie 1.3 Doel 1.4 Pedagogische basisdoelen 1.5 Personeelsbeleid 2. Open-deuren-beleid

Nadere informatie

Oetsie&So BSO Informatieboekje

Oetsie&So BSO Informatieboekje Oetsie&So BSO Informatieboekje Anita Rutten & Natasja van Delft Hendrik de Haardtstraat 21 6645 BN Winssen Telefoon: 0487-845752 www.oetsiekoetsie.nl Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Welkom! Pagina 3 2. Kennismaking

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Doetsie 1 Inhoud Voorwoord... 4 Doelstelling van kinderdagverblijf Doetsie... 5 Visie... 6 Missie... 6 Accommodatie Doetsie... 7 Startfase kinderdagverblijf Doetsie...

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014. 1 P a g i n a

Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014. 1 P a g i n a Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014 1 P a g i n a 2 P a g i n a 3 P a g i n a INLEIDING Valentijn Den Haag BV (verder te noemen Valentijn Den Haag) staat voor een moderne particuliere kinderdagverblijf.

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Kinderdagverblijf Topkids Swammerdamstraat 12 3553 RX Utrecht info@topkids.nl www.topkids.nl Tel. 030-2440468 Tel. Hoofdkantoor: 0346-283850 1 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Bijstelling Pedagogisch beleidsplan, toegepast aan de nieuwe locatie. Dit is het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie