INFORMATIEBOEK KINDERCENTRUM OKE-HUIS/HOFFERIE ENSCHEDE. Datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEBOEK KINDERCENTRUM OKE-HUIS/HOFFERIE ENSCHEDE. Datum: 2013-1"

Transcriptie

1 INFORMATIEBOEK KINDERCENTRUM OKE-HUIS/HOFFERIE ENSCHEDE Datum:

2 Voorwoord... 3 Adressen en telefoonnummers... 4 Waar staan we voor... 4 Personeel... 5 Beroepskrachten in opleiding/ BBL-leerlingen... 5 Pedagogisch werkplan... 6 Groepsindeling... 6 Dagindeling... 7 Wennen... 8 Verjaardag en andere feesten... 8 Ziekte... 9 Medicijngebruik... 9 Ouders... 9 Overdracht (brengen en halen) minutengesprekken... 9 Ouderavonden...10 Schriftelijke informatie...10 Gezamenlijke activiteiten...10 Intake gesprek...10 Oudercommissie (voorstel)...10 Klachtenregeling Beëindigen of wijziging van plaatsingsovereenkomst...12 Informatiebord...12 Persoonlijke gegevens...12 Nieuwsbrief...12 Landelijk register kinderopvang...12 Gezondheid en veiligheid...13 Brandpreventie / Arbo / BHV...13 Risicoinventatisaties gezondheid en veiligheid...13 Algemene zaken...13 Tarieven Eten, drinken en traktaties...14 Roken...14 Dit informatieboek voor de ouders van het OKE-huis is gebaseerd op het door de GGD goedgekeurde Informatieboek van Hofferie aangevuld met specifieke gegevens van het OKE-huis. Datum: pagina: 2

3 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Als onderdeel van kindcentrum Hofferie, in basisschool De Lipper gevestigd, biedt het Oke-huis een integrale voorschoolse voorziening voor kinderen van kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. Het primaire doel is het bieden van optimale ontwikkelingskansen aan kinderen. De scheiding tussen peuterspeelzaalkinderen en kinderdagverblijfkinderen die wordt veroorzaakt door de rijksregelingen voor financiering van voorschoolse voorzieningen valt in het OKE-huis weg. Wij willen op deze locatie de harmonisatie die de wet op de OKE voorstaat volledig implementeren. Kinderdagopvang met een geïntegreerd peuterspeelzaalmoment. Wij wensen u en uw kind heel veel plezier in het OKE-huis. Met vriendelijke groet, namens kindcentrum Hofferie Datum: pagina: 3

4 Adressen en telefoonnummers Bezoekadres: Lage Bothofstraat AS Enschede Postadres: Postbus AC Haaksbergen Telefoon : web: facebook.com/kindcentrumhofferie Telefoon: Waar staan we voor OKE-huis staat voor kleinschalige en flexibele kinderopvang in combinatie met een hoogwaardig geïntegreerd peuterspeelzaal moment. Het primaire doel is de liefdevolle verzorging in combinatie met het bieden van optimale ontwikkelingskansen aan kinderen. Alle kinderen die gebruik van kinderopvang en/of peuteropvang krijgen het VVE-programma Uk en Puk aangeboden. Op indicatie is een intensief VVE-programma mogelijk. Hierover meer in het pedagogisch beleidsplan. Een klein vast team staat garant voor stabiliteit en regelmaat. De kinderen kennen iedere leidster en wij proberen zo min mogelijk wisselingen in het team te garanderen. Wilt U inzage in het pedagogisch beleid van het OKE-huis? Maak even een afspraak met Anita Oosterholt om het in te kunnen zien. Datum: pagina: 4

5 Personeel Naam Functie Inzet Anita Oosterholt Esther Aarnink Locatiemanager, HBO-niveau Locatiemanager en incidenteel groepsleidster VVE-coördinator/trainer Leonie Schepers Janneke Kempers Belinda Visser Madeleine Achterberg Pedagogisch medewerkster, HBO niveau Pedagogisch medewerkster, MBO niveau Pedagogisch medewerkster, MBO niveau Pedagogisch medewerkster, MBO-niveau Groepsleidster en beleidsmedewerkster Groepsleidster Groepsleidster Groepsleidster Hanan Gouriye BBL-er, MBO+ niveau Groepsleidster in opleiding Alle groepleidsters hebben een verklaring goedgedrag, een BHV-diploma en een passende beroepskwalificatie, d.w.z. minimaal een MBO diploma gericht op welzijn of kinderopvang. Verder hebben de groepsleidsters van het kinderdagverblijf een kinder EHBO-diploma, zijn ze gecertificeerd voor Beweegkriebels/Gezonde start en is het merendeel in maart 2011 VVEgecertificeerd. Bent u geïnteresseerd in de opleidingen van het team, vraag er gerust naar. Beroepskrachten in opleiding/ BBL-leerlingen OKE-huis gaat gebruik maken van beroepskrachten in opleiding / BBL-leerlingen. Het OKE-huis (Hofferie) heeft hiervoor met iedere leerling een ontwikkelplan samengesteld. De werkgever faciliteert de pedagogisch medewerker in ontwikkeling met begeleiding, leer- en opleidingsactiviteiten. Hiervoor zijn we door Calibris gecertificeerd. We kiezen ervoor een BBL-leerling boventallig op de groep te plaatsen altijd onder begeleiding van een beroepskracht. Datum: pagina: 5

6 Pedagogisch werkplan Het pedagogisch beleidsplan van het Oke-huis is gebaseerd op het Pedagogisch Kader Kindercentra 0-4 jaar van Elly Singer en Loes Kleerekoper (Elsevier Gezondheidszorg Maarssen, 2009) aangevuld door Samen verschillend pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0 13 jaar van Elly Singer en Anke van Keulen (Reed Business Amsterdam 2012). Het Pedagogisch Kader geldt als het Nederlands pedagogisch raamwerk voor het werken met jonge kinderen in kindercentra voor 0-4 jarigen. Het pedagogisch beleidsplan heeft daarmee een degelijke wetenschappelijke fundering en is tegelijkertijd herkenbaar en werkbaar voor alle organisaties. Achtereenvolgens wordt beschreven: wat heeft een kind nodig om zich te kunnen ontwikkelen (pedagogische visie en uitgangspunten), wat willen we bereiken, wat zijn de doelen van het OKE-huis en welke competenties van kinderen willen we graag stimuleren, wat moeten we daarvoor doen, welke pedagogische middelen worden ingezet, hoe wordt er gewerkt, wat zijn de randvoorwaarden (voorwaarden en relatie met overig beleid)? Voor nadere informatie over het pedagogisch beleid verwijzen we naar het beleidsplan. U kunt ook de locatiemanager Anita Oosterholt vragen stellen over het pedagogisch beleid. Groepsindeling OKE-huis beschikt over een Nederlandstalige verticale dagopvanggroep voor maximaal 16 kinderen (8 kinderen uit de wet kinderopvang en 8 kinderen uit de wet OKE). Verticaal houdt in dat kinderen vanaf 6 weken tot en met 4 jaar opgevangen worden binnen een groep. Dagelijks treft u daar bij de start en het einde van de dag 2 pedagogisch medewerksters aan. Vanaf 9 uur zal er een 3 e pm-er de leiding versterken. Dit betekent dat er bij een volle groep van 16 kinderen 3 pm-ers aanwezig zijn, tot 11 of 12 kinderen werken er 2 pm-ers. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar Datum: pagina: 6

7 De leiding heeft bewust gekozen voor verticale opvang. De kinderen leren rekening houden met elkaar. De baby s leren van de grote kinderen, de grote kinderen leren met de kleintjes omgaan en rekening houden. Er is ruimte voor activiteiten door het creëren van verschillende hoeken middels een speelhuis (een tweede verdieping op 130 cm) voor de VVE-activiteiten. OKE-huis hecht veel waarde aan samen spelen, binnen, maar zeker ook buiten. De dagopvang beschikt over een eigen entree, een eigen afsluitbare speelplaats en buitenspelmaterialen. In overleg wordt het speelplein ook gebruikt door de groepen 0, 1 en 2 van de basisschool De Lipper. Onze wens is dat wij op termijn samen buiten kunnen spelen. Op deze manier hopen we dat kinderen en ouders vast kennis kunnen maken met de basisschool welke een bijdrage kan leveren aan een doorgaande leerlijn. Dagindeling Kinderen worden gebracht, er vindt overdracht plaats tussen ouders en leiding, en zwaaien papa en/of mama uit samen met een pm-er. Er ligt spelmateriaal op tafel en er mag vrij worden gespeeld, kinderpresentielijst wordt gecontroleerd VVE-activiteiten zowel voor (VVE-geïndiceerde) peuters als voor alle kinderen van de kinderopvang. Deze activiteiten kunnen binnen en buiten plaatsvinden. Pm-ers werken planmatig, opbrengstgericht, vanuit vooropgestelde doelen met oog voor de autonomie van het individuele kind. Rond 9:30 uur wordt er vers fruit gegeten aan tafel en roosvicee gedronken. Ook deze activiteit wordt ingeleid door herkenbare rituelen (bijv. liedjes of een verhaaltje voorgelezen) De peuters gaan naar huis. Voor de overige kinderen is er een verschoonmoment en aansluitend brood eten, melk drinken en liedjes zingen Vrijspelen en klaarmaken om naar huis te gaan, sommige kinderen gaan naar bed en wisselmoment kinderdagopvang Kinderen worden gebracht, er vindt overdracht plaats tussen ouders en pm-ers, en de kinderpresentielijst wordt gecontroleerd. Datum: pagina: 7

8 VVE-activiteiten zowel voor (VVE-geïndiceerde) peuters als voor alle kinderen van de kinderopvang. Deze activiteiten kunnen binnen en buiten plaatsvinden. Pm-ers werken planmatig, opbrengstgericht, vanuit vooropgestelde doelen met oog voor de autonomie van het individuele kind Kinderen voor peuterarrangement worden opgehaald. Kinderen die vallen onder de wet kinderopvang kunnen buitenspelen of andere activiteiten, eventueel herhaling VVE-aanbod doen. Rond 15:15 uur eten en nog wat drinken Warm eten geven aan de kinderen tot 1 jaar, vrijspelen voor de grote kinderen Eten en nog wat drinken (zomer) Opruimen, tafelspelmateriaal, overdracht en naar huis. Voor de baby s proberen wij het slaap en voedingsschema aan te houden, zoals u dat wenst. In het schriftje kunt u dagelijks teruglezen hoe de dag is verlopen. Vanaf 1 jaar gaan we proberen de kinderen mee te laten lopen met ons dagelijkse schema. Wennen Als de contracten getekend zijn kan uw kind starten. Om zowel u als uw kind een keertje te laten wennen aan wat gaat komen, mag uw kind een aantal uurtjes komen. Voor de baby s is het prettig om een flesvoeding onderdeel van het wennen te laten zijn. Voor de kinderen vanaf 1 jaar is het kennismaken met de andere kinderen en pm-er belangrijk. Na deze wenochtend of wenmiddag gaan we echt beginnen. Omdat het vooral voor u als ouder wennen zal zijn, uw dierbaarste bezit geeft u uit handen, mag u te allen tijden even bellen! Ga nooit weg als u denkt dat er tijdens het brengen en/of halen geen tijd voor u is! Vaak komen veel ouders op hetzelfde moment halen en/of brengen, wacht gerust even tot de leiding tijd voor u heeft of bel later even! Verjaardag en andere feesten Vanzelfsprekend vieren wij verjaardagen van de kinderen. De verjaardagsstoel, slingers, muziek en zingen, een prachtig gemaakte hoed horen er allemaal bij. Kinderen mogen ook trakteren, houdt u er bij de traktaties rekening mee dat we graag zien dat het gezonde traktaties zijn. Wij adviseren u graag. Wilt u dat uw zoon of dochter wat maakt voor de verjaardag van papa, mama, opa en oma, geef dat tijdig door. Het kan gebeuren dat het verloop van de dag zo is geweest dat er helaas niks is gemaakt dan vragen wij daarvoor uw begrip! Datum: pagina: 8

9 De feestdagen vieren wij ook, u ziet dat terug in de VVE-thema s. Ziekte Is uw kind ziek dan kan het niet naar de opvang komen. Ziek is als uw kind koorts heeft hoger dan 38,5 graad of uw kind moet zichtbaar een besmettelijke kinderziekte hebben. Zieke kinderen vragen extra aandacht die we in groepsverband helaas niet kunnen bieden. Als uw kind ziek wordt bij OKE-huis dan wordt u gebeld en gaan we overleggen over het ophalen. Wij bellen nooit voor niets en gaan er dan vanuit dat u alternatieve opvang regelt! Medicijngebruik Wanneer het noodzakelijk is dat uw kind medicijnen door ons toegediend krijgt, bent u verplicht een medicijnformulier in te vullen. Daarin staat o.a. vermeld de hoeveelheid, het medicijn, de datum enz. Na invullen tekent u het formulier en dat gaat in een map die wij verplicht zijn bij te houden volgens GGD normen. Ten alle tijde ligt de beslissing bij de locatiemanager over het al dan niet overgaan tot het toedienen. Ouders Overdracht (brengen en halen) Bij het brengen en halen van uw kind proberen de pm-ers tijd vrij te maken om met u over het kind en zijn belevenissen te praten. Naast dat deze dagelijkse gesprekken de band versterken tussen het kind en onze pm-ers, is dit ook een uitgelezen moment om u als ouder goed te laten informeren over de ontwikkeling van uw kind. Optimale ontwikkeling van kinderen is iets dat wij samen met ouders willen bereiken. Ouders blijven in deze ontwikkeling hun eigen verantwoordelijkheid en bijdrage leveren. Iedere vijf weken ontvangt u van ons team een ouderbrief waarin u helder wordt geïnformeerd over het VVE-thema voor de komende periode. Deze informatie is toegespitst op het ontwikkelingsniveau (leeftijd) van uw kind(eren). We proberen zo goed als mogelijk de tijd te verdelen over de verschillende ouders. We verzoeken u tijdig voor sluitingstijd het gesprek aan te gaan zodat we voldoende tijd voor u kunnen vrijmaken. Zoals aangegeven in het rooster van de dagindeling gaan op het moment dat de peuters de groep verlaten de overige kinderen aan tafel hetzij voor de lunch of het crackermoment en drinken later in de middag. 10-minutengesprekken/warme overdracht naar basisschool Om de ontwikkeling van uw kind door te nemen hebben we een keer per jaar een 10-minutengesprek. Dit gesprek vindt plaats op basis van een door ons gehanteerd kind volgsysteem (Kijk op Ontwikkeling). Op verzoek kan er altijd Datum: pagina: 9

10 tussen door een gesprek plaatsvinden. Niet alleen VVE-geïndiceerde kinderen bieden wij de mogelijkheid tot een warme overdracht, maar alle ouders die hier prijs op stellen. Maakt u gerust een afspraak. Ouderavonden Twee keer per jaar (mei en november) organiseren we een ouderavond. Centraal op deze avond staat een thema die door ons in overleg met de ouders en de oudercommissie wordt bepaald. Daarnaast is er deze avond ook voldoende ruimte voor ontmoeting. Schriftelijke informatie Elke maand verspreiden we een nieuwsbrief waarin klein en groot nieuws over het OKE-huis en kindcentrum Hofferie wordt gegeven. Ook zijn wij te vinden op Gezamenlijke activiteiten Een aantal keren per jaar organiseren we gezamenlijke activiteit met ouders en kinderen (voorjaaractiviteit, najaarsactiviteit en Sinterklaas). Intake gesprek Voor nieuwe ouders is er een intake gesprek. In dit gesprek wordt gevraagd om informatie over uw kind zodat we een zo goed mogelijke begeleiding kunnen bieden. U krijgt tevens informatie over onze organisatie en het OKE-huis in het bijzonder. Natuurlijk vindt er een rondleiding plaats. Oudercommissie Naam Functie Ouder Nettie van Bergen Hofferie Josien Tiehuis Hofferie Mariet Scheeper Hofferie Femke Kruijff OKE-huis Paulien Anderson OKE-huis De oudercommissie (OC) van OKE-huis/Hofferie zet zich samen met de directie in voor goede kwaliteit van de kinderopvang. De OC bestaat minimaal uit 3 leden. De directie van OKE-huis/Hofferie en de OC vergaderen 4 keer per jaar, waarbij de OC meedenkt en advies kan uitbrengen over: kwaliteitsbeleid pedagogisch beleid Datum: pagina: 10

11 voedingsbeleid risico-inventarisatie klachtenregeling prijsbeleid ongevallenregistratie. Om te kunnen adviseren moet de OC kennis hebben van algemene wet- en regelgevingen in de kinderopvang, en rechten en plichten op gebied van medezeggenschap. Communiceren met directie en achterban, standpunten formuleren en kunnen onderhandelen zijn belangrijke items. Om dit in de toekomst nog beter te kunnen volgt de OC in 2013 een cursus bij BOINK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang). Acties OC 2013: reglement OC herzien brochure Hofferie inhoudelijk bekeken teksten in nieuwsbrieven meegedacht interne activiteiten zoals zomerfeest, oefening brandweer lief en leed: zoals bloemetje namens ouders bij trouwen leidsters aandacht voor dag van de leidsters Planning 2014: voorstellen van alle OC leden in de nieuwsbrief aanpassen website Hofferie/OKE-huis met info over de OC cursus volgen bij BOINK Natuurlijk zijn nieuwe ouders altijd van harte welkom om de OC te komen versterken. Regelmatig wordt in de nieuwsbrief geschreven door een lid van de OC. In de gang bij de entree van kindcentrum Hofferie (het buurpand) vindt u de brievenbus waarin u al uw vragen en opmerkingen aan de oudercommissie, ook zijn daar de notulen van de vergaderingen aanwezig. Klachtenregeling OKE-huis is aangesloten bij de SKK, de klachtencommissie kinderopvang. Het OKE-huis doet haar uiterste best doet om de opvang van de kinderen goed te doen. Wij realiseren ons dat we fouten kunnen maken of dat er misverstanden kunnen ontstaan. Dat mag u uiteraard aan ons melden. Datum: pagina: 11

12 Omdat onze dienstverlening vooral bestaat uit het verzorgen en opvoeden van kinderen, wordt elke klacht serieus genomen. Dit is voor ons van groot belang, want hierdoor kunnen we niet alleen iets aan de klacht doen, maar ook bekijken hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden. Wat voor klachten betreft het en wie kan er een klacht indienen. De klachtenregeling is bedoeld voor de ouders van de kinderen die opvang genieten bij het OKE-huis en voor de oudercommissie. Voor u als ouder of oudercommissie bij de kinderdagverblijven van kindcentrum Hofferie is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen, indien zij zelf of hun kind nadeel hebben ondervonden door de werkwijze van kindcentrum Hofferie of door gedragingen van een medewerker van Hofferie. Het gaat hierbij altijd om persoonlijk nadeel voor de ouder of kind. De klacht kan betrekking hebben op handelen of nalaten van handelen. Beëindigen of wijziging van plaatsingsovereenkomst Voor wijzigingen van een contract kunt u bij locatiemanager terecht, de beëindiging van een overeenkomst moet schriftelijk, met de opzegtermijn van twee maanden, zoals vermeld in uw contract. Informatiebord Op het bord naast de groepsdeur kunt u actuele mededelingen vinden. Persoonlijke gegevens In het belang van een goede opvang en begeleiding van uw kind is het gewenst dat de medewerkers van het OKE-huis op de hoogte zijn van medische bijzonderheden en/of eventuele gezinsomstandigheden. Bij de intake krijgt U een formulier waarin gevraagd wordt om alle noodszakelijke gegevens, zoals telefoonnummers van o.a. huisarts, maar ook de nummers waarop wij u kunnen bereiken in geval van ziekte. Jaarlijks worden deze gegevens gecontroleerd, maar geeft u zelf wijzigingen ook zo snel mogelijk aan ons door? Nieuwsbrief Elke maand verschijnt er een nieuwsbrief met nieuws over OKE-huis. Landelijk register kinderopvang OKE-huis is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer: U kunt ons vinden via de website: Datum: pagina: 12

13 Ten behoeve van de aanvraag van de kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst is dit nummer van belang. Gezondheid en veiligheid Brandpreventie / Arbo / BHV OKE-huis beschikt over een ontruimingsplan en goedkeuring door de brandweer (medio december 2010). Leidsters beschikken over BHV. Het ontruimingsplan is ter inzage bij de locatiemanager. Risicoinventarisatie gezondheid en veiligheid Deze zijn beide uitgevoerd, daaruit zijn huisregels samengesteld, deze huisregels worden separaat bij dit informatieboekje. De risicoinventarisatie is ter inzage bij de locatiemanager. Wij werken binnen onze organisatie volgens een meldcode kindermishandeling /huiselijk geweld. Algemene zaken Aanmeldingen Voor het kinderdagverblijf kunt u contact opnemen met Anita Oosterholt, telefoonnummer: , Elke dag van de maand kan er gestart worden. Tarieven 2013 De opvangprijs per uur voor het kinderdagverblijf is vastgesteld op Op kunt u een indicatie berekenen van de hoogte van uw toeslag. De ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal kunt u terugvinden in onderstaande tabel: Hoogte Ouderbijdrage: De hoogte van de ouderbijdrage wordt bepaald aan de hand van de inkomensgegevens van de ouder(s)/verzorger(s) tezamen. Ouderbijdrage 2010/2011 Tarief- Bruto gezinsinkomen groep in per maand betaling over Maandbedrag bij Jaarbedrag Datum: pagina: 13

14 vanaf tot 10,5 maand ,00 20, , ,00 28,00 294, , ,00 35, , ,00 42,00 441, , ,00 48,00 504, , ,00 60,00 630, , ,00 70,00 735, ,00 meer 75,00 787,50 Eten, drinken en traktaties In geval van allergieën is het toegestaan bijv. andere melk of brood mee te nemen. Met uit geloofsovertuiging bijv. geen varkensvlees eten, houden wij rekening. Bij traktaties gaan we er van uit dat u uw best doet om een gezonde traktaties te bedenken, vraag gerust een advies aan de groepsleiding Roken Er mag bij OKE-huis niet worden gerookt. Overige informatie Voor meer informatie over het OKE-huis verwijzen wij u graag naar de algemene huisregels voor ouders en ons pedagogisch beleidsplan. Beide liggen ter inzage op het OKE-huis. Verder kunt u te allen tijden contact opnemen met kindcentrum Hofferie. Datum: pagina: 14

INFORMATIE KINDCENTRUM ONS DORP HAAKSBERGEN. Informatie Ons Dorp 1 juli 2012 Pagina 1

INFORMATIE KINDCENTRUM ONS DORP HAAKSBERGEN. Informatie Ons Dorp 1 juli 2012 Pagina 1 INFORMATIE KINDCENTRUM ONS DORP HAAKSBERGEN Informatie Ons Dorp 1 juli 2012 Pagina 1 Voorwoord... 3 Adressen en telefoonnummers... 4 Waar staan we voor... 4 Personeel... 4 Beroepskrachten in opleiding/

Nadere informatie

INFORMATIE KINDCENTRUM HOFFERIE ENSCHEDE

INFORMATIE KINDCENTRUM HOFFERIE ENSCHEDE INFORMATIE KINDCENTRUM HOFFERIE ENSCHEDE Pagina 1 Voorwoord... 4 Adressen en telefoonnummers... 5 Waar staan we voor... 5 Personeel... 6 Beroepskrachten in opleiding/ BBL-leerlingen... 7 Pedagogisch werkplan...

Nadere informatie

INFORMATIEBOEK KINDCENTRUM BSO HOFFERIE ENSCHEDE. Informatie BSO Hofferie 2015-1

INFORMATIEBOEK KINDCENTRUM BSO HOFFERIE ENSCHEDE. Informatie BSO Hofferie 2015-1 INFORMATIEBOEK KINDCENTRUM BSO HOFFERIE ENSCHEDE Informatie BSO Hofferie 2015-1 Voorwoord... 3 Adressen en telefoonnummers... 4 Pedagogisch werkplan... 4 Groepsindeling... 4 Plaatsing... 5 Plaatsingsovereenkomst...

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave Informatieboekje kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen tel 0592-271179 mob 06-18458678 debolderkids@gmail.com kvk nummer: 01124850 giro: 2452950 Inhoudsopgave 1. Kinderopvang de Bolderkids

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK. [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op]

GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK. [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Informatieboekje - informatieboekje - 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Aanmelding en kosten 2. Plaatsing 3. Veiligheid

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje"

Informatieboekje Kinderdagverblijf Het Hummeltje Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje" Yolanda Pool Adres: Breedweer 2 1541 AC Koog aan de Zaan Telefoon 075 615 95 33 Email y.pool2@upcmail.nl Website www.hummeltjeweb.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure Kinderdagverblijf Duckie Informatie brochure Deze brochure heeft tot doel u als ouder, verzorg(st)er of bedrijf te informeren over het kinderdagverblijf en wat Duckie voor u kan betekenen. De informatie

Nadere informatie

Informatieboekje. (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1

Informatieboekje. (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1 Informatieboekje (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1 INHOUDSOPGAVE Welkom 1. Aanmelding en kosten 2. Plaatsing 3. Veiligheid & hygiëne 4. De groep 5. Praktische informatie 6. Dagelijkse

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

I N F O R MAT IEBOEKJ E

I N F O R MAT IEBOEKJ E I N F O R MAT IEBOEKJ E BSO Goochem (Ichthusschool, Osdorp) Inhoudsopgave WELKOM... 3 1. AANMELDING EN KOSTEN... 4 2. PLAATSING... 6 3. LOCATIE... 7 4. DE GROEPEN... 7 5. PRAKTISCHE INFORMATIE... 8 6.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat.

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat. Informatie Brochure Even Voorstellen Wij zijn een Kinderdagverblijf gelegen in Amersfoort/Vathorst. U kunt ons vinden op de Valutaboulevard 15, direct aan de uitvalsweg naar de A1. Er is voldoende parkeergelegenheid

Nadere informatie

Stichting Prokino. Informatieboekje. Buitenschoolse Opvang Villa Vrolijk

Stichting Prokino. Informatieboekje. Buitenschoolse Opvang Villa Vrolijk Stichting Prokino Informatieboekje Buitenschoolse Opvang Villa Vrolijk Inhoudsopgave Welkom... 3 1. Aanmelding en kosten... 4 2. Plaatsing... 6 3. Veiligheid & hygiëne... 7 4. De groepen... 8 5. Praktische

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Kompaan en De Bocht info Kinderdagverblijf Hebe november 2014 2 Inhoud Welkom bij Hebe 4 Wat wij bieden 5 Plaatsing van jouw kind 6 Groepsindeling 6 Een dag bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERKROON FLERINGEN Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen 1. Openingstijden De KinderKroon Fleringen is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van

Nadere informatie

I N F O R MAT IEBOEKJ E

I N F O R MAT IEBOEKJ E I N F O R MAT IEBOEKJ E BSO Goochem (Ichthusschool, Osdorp) Inhoudsopgave WELKOM... 3 1. AANMELDING EN KOSTEN... 4 2. PLAATSING... 6 3. LOCATIE... 7 4. DE GROEPEN... 7 5. PRAKTISCHE INFORMATIE... 9 6.

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken!

Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken! Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken! Meer dan alleen kinderopvang Kinderopvang 2Bkidz is een particuliere organisatie met verschillende vestigingen en voornamelijk gericht

Nadere informatie

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar pag.2 3. Het Kinderdagverblijf pag.2 4. Het Personeel pag.2 4.1 Management Kinderdagverblijf pag.2 4.2 De Pedagogisch medewerker pag.3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Duur overeenkomst De overeenkomst van opdracht tussen de vraagouder en kinderdagverblijf wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn

Nadere informatie

Informatieboekje voor Mix & Match Kinderdagverblijf

Informatieboekje voor Mix & Match Kinderdagverblijf Informatieboekje voor Mix & Match Kinderdagverblijf 1. Inleiding 2. Wie zijn wij? 3. Kwaliteit 3.1 Veiligheid 3.2 Hygiëne 4. Dagelijkse gang van zaken 4.1 Openingstijden 4.2 Ziekte en ongevallen 4.3 Normen

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Ouderfolder Buitenschoolse opvang

Ouderfolder Buitenschoolse opvang Ouderfolder Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 5. Oudercontacten.... 3 6. Oudercommissie.... 4 7. Veiligheid en

Nadere informatie

Kinderdagverblijf t Kruimeltje

Kinderdagverblijf t Kruimeltje Kinderdagverblijf t Kruimeltje Informatie Boekje Inhoudsopgave 0 Pagina 1. Inleiding 2 2. Openingstijden 2 3. Inschrijving, plaatsing en intake 3 4. Opzegtermijn 3 5. De gang van zaken 3 6. Wennen op t

Nadere informatie

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstellig van onze organisatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERKROON TUBBERGEN Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen 1. Openingstijden De KinderKroon Tubbergen is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van

Nadere informatie

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT SAMEN OPGROEIEN Bent u op zoek naar goede opvang voor uw zoon of dochter? Wij bieden kinderen een plek om met plezier naar toe te gaan op verschillende

Nadere informatie

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Akkoord leidsters april 2012 Vastgesteld door OWG juni 2012 Geëvalueerd juli 2014 Aangepast april 2015 Wenbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Het wenbeleid

Nadere informatie

OC NIEUWSBRIEF. Nieuwe opzet nieuwsbrief. Inhoud. Nummer 1 - februari 2014. Voor alle leden van de oudercommissies

OC NIEUWSBRIEF. Nieuwe opzet nieuwsbrief. Inhoud. Nummer 1 - februari 2014. Voor alle leden van de oudercommissies OC NIEUWSBRIEF Nieuwe opzet nieuwsbrief Voor alle leden van de oudercommissies Voor Kindercentrum WereldKids is 014 een bijzonder jaar; we bestaan 10 jaar. Wij zijn trots dat wij dit met elkaar hebben

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJF. De Bron BV

KINDERDAGVERBLIJF. De Bron BV KINDERDAGVERBLIJF INFORMATIE BOEKJE Kinderdagverblijf De Bron BV Beijensweide 19 6191 EK Beek 046-4379917 Landelijke registratienummer kinderopvang: 338781602 E-mail: kdv@bredeschooldebron.nl claire@bredeschooldebron.nl

Nadere informatie

Inspectierapport Het Snuitje (KDV) Middegaal 26 5461XD VEGHEL Registratienummer 581676907

Inspectierapport Het Snuitje (KDV) Middegaal 26 5461XD VEGHEL Registratienummer 581676907 Inspectierapport Het Snuitje (KDV) Middegaal 26 5461XD VEGHEL Registratienummer 581676907 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: VEGHEL Datum inspectie: 19-05-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Kinderdagverblijf

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Kinderdagverblijf INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 2 3. Kinderdagverblijf 2 4. Het Personeel 3 4.1 Management en teamcoördinator Kinderdagverblijf 3 4.2 Pedagogisch medewerker 3 4.3 Huishoudelijk

Nadere informatie

De dagen waarop de Koningsbeer gesloten is of beperkte openingstijden heeft:

De dagen waarop de Koningsbeer gesloten is of beperkte openingstijden heeft: Huisregels peuterspeelzaal de Koningsbeer Bij de Koningsbeer gelden huisregels. In deze huisregels worden belangrijke punten beschreven van het kinderdagverblijf en regels waar iedereen zich aan moet houden.

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen Informatieboekje van Peuterspeelschool Opijnen Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Opijnen. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u

Nadere informatie

Kinderopvang Nieuwegein

Kinderopvang Nieuwegein Kinderopvang Nieuwegein Inhoud Even voorstellen Aanmelding en kosten Plaatsing De gebouwen De groepen Praktische informatie Dagelijkse verzorging Communicatie Pedagogisch Beleid Even voorstellen? Welkom

Nadere informatie

Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje

Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje 1. Brengen en halen: t Kruimeltje is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30 uur t/m 18.00 uur. U hoeft uw kind niet voor een bepaalde tijd te brengen. Wel stellen

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD pag DE ORGANISATIE pag OPGAVE pag OPENINGSTIJDEN pag KOSTEN pag HUISREGELS pag.

INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD pag DE ORGANISATIE pag OPGAVE pag OPENINGSTIJDEN pag KOSTEN pag HUISREGELS pag. Januari 2017 1 INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD pag. 3 1. DE ORGANISATIE pag. 4 2. OPGAVE pag. 6 3. OPENINGSTIJDEN pag. 6 4. KOSTEN pag. 6 5. HUISREGELS pag. 7 6. OUDERCOMMISSIE pag. 8 7. TOT SLOT pag. 9 Januari

Nadere informatie

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel Kinderdagverblijf t Kruimeltje Informatie Boekje 0 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Openingstijden 2 3. Inschrijving, plaatsing en intake 2 4. Opzeggingen 3 5. De gang van zaken 3 6. Wennen op t

Nadere informatie

Inspectierapport De Bereboot (KDV) Prins Hendrikstraat 1a 9401KS ASSEN Registratienummer

Inspectierapport De Bereboot (KDV) Prins Hendrikstraat 1a 9401KS ASSEN Registratienummer Inspectierapport De Bereboot (KDV) Prins Hendrikstraat 1a 9401KS ASSEN Registratienummer 510312317 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 26-01-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Informatiebrochure Op Kinderdagverblijf Doetsie wordt er gewerkt volgens een strikt pedagogisch beleidsplan. Om alvast een indruk te krijgen van onze visie hebben wij ons pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam

Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam 1 Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam Inhoud 1. informatie over Peuteropvang Wigwam p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4. dagindeling p. 5 5. vieren

Nadere informatie

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Hele dagopvang van 0 tot 4 jaar

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Hele dagopvang van 0 tot 4 jaar Hele dagopvang van 0 tot 4 jaar Heerlijk kliederen met zand en water, een hut bouwen met takken die je zelf hebt verzameld, met je regenlaarsjes stampen in de plassen, met elkaar genieten van een lekkere

Nadere informatie

Informatieboekje NSO Het Schoolplein

Informatieboekje NSO Het Schoolplein Informatieboekje NSO Het Schoolplein Locatie Oranje Nassauschool Anton Mauvestraat 10a 6717 JA Ede 0318 633310 www.nsohetschoolplein.nl Onderdeel van: Kinderdagverblijf Het Vlinderbos Bennekomseweg 32

Nadere informatie

Ouderfolder Kinderdagverblijf

Ouderfolder Kinderdagverblijf Ouderfolder Kinderdagverblijf 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord....3 2. Het Pedagogisch beleid....3 3. De groep....3 4. Stagiaires....3 5. Tweetaligheid....3 6. Oudercontacten....4 7. Oudercommissie....4 8.

Nadere informatie

Ouderfolder Peuterspeelplaats

Ouderfolder Peuterspeelplaats Ouderfolder Peuterspeelplaats 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 6. Meertaligheid.... 4 8. Veiligheid en Gezondheid.... 4 9. Inspectie....

Nadere informatie

2009 KDV Het Hummeltje Dir. Yolanda Esveld-Pool Breedweer AC Koog aan de Zaan Telefoon :

2009 KDV Het Hummeltje Dir. Yolanda Esveld-Pool Breedweer AC Koog aan de Zaan Telefoon : Informatieboekje 2009 KDV Het Hummeltje Dir. Yolanda Esveld-Pool Breedweer 2 1541 AC Koog aan de Zaan Telefoon : 075 615 95 33 Email : info@hummeltjeweb.nl Index EVEN VOORSTELLEN... 4 WAT BIEDEN WIJ...

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie Rabobank Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Rabobank... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.1 Reguliere dagopvang... 3 2.1.2.

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Pedagogisch werkplan Peuteropvang Buurse. Oktober 2015. Pedagogisch werkplan Peuteropvang Buurse

Pedagogisch werkplan. Pedagogisch werkplan Peuteropvang Buurse. Oktober 2015. Pedagogisch werkplan Peuteropvang Buurse 1 Pedagogisch werkplan Oktober 2015 2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemene gegevens locatie 3 3. Doelen van de locatie 3 4. Vormen van opvang en groepen 4 5. Dagindeling 4 6. Achterwacht 4 7. Spelen onder

Nadere informatie

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP Welkom! Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Om een goede start te kunnen maken op de basisschool is het fijn als uw kind eerst een

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

De Hasselbode Winter 2011

De Hasselbode Winter 2011 De Hasselbode Winter 2011 Geachte ouders, U ontvangt de Hasselbode van De Hasselbraam. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen op De Hasselbraam. De kinderdagverblijfgroepen

Nadere informatie

Praktische informatie

Praktische informatie Praktische informatie Ruilen van dagen We zoeken de balans tussen het bieden van flexibiliteit aan ouders en het garanderen van structuur en ritme voor de kinderen. We geloven dat goede communicatie hierin

Nadere informatie

Inspectierapport De Toverboom (BSO) De Ruiting 2c 5296KE ESCH

Inspectierapport De Toverboom (BSO) De Ruiting 2c 5296KE ESCH Inspectierapport De Toverboom (BSO) De Ruiting 2c 5296KE ESCH Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: HAAREN Datum inspectie: 24-03-2014 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje Om de zaken soepel te laten verlopen hebben wij een aantal huisregels waar een ieder zich aan dient te houden. 1.Openingstijden Het boerderijtje

Nadere informatie

Kinderdagverblijf. Informatieboekje 2012. website: www.hummeltjeshoek.nl Bestemd voor ouders en of verzorgers.

Kinderdagverblijf. Informatieboekje 2012. website: www.hummeltjeshoek.nl Bestemd voor ouders en of verzorgers. Kinderdagverblijf Informatieboekje 2012 website: www.hummeltjeshoek.nl Bestemd voor ouders en of verzorgers. Voorburg 1-1-2012 Beste ouder/verzorger, Welkom op kinderdagverblijf Hummeltjeshoek. Wij zijn

Nadere informatie

Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang

Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang 1 1. Dienstverlening Kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen op de dagopvang van het kinderdagverblijf geplaatst worden. Kinderen in de

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang Nieuwegein

Buitenschoolse opvang Nieuwegein Buitenschoolse opvang Nieuwegein Inhoud Even voorstellen Aanmelding en kosten Plaatsing De gebouwen De groepen Praktische informatie Dagelijkse verzorging Communicatie Pedagogisch Beleid Even voorstellen?

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: TintelTuin Hoorn opgemaakt d.d.: 28 januari 2014 door: Leonie Hooyberg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 24 kinderen per dag

Nadere informatie

Algemene informatie

Algemene informatie VOORSCHOOLSE OPVANG Eben Haëzer Den Helder Algemene informatie 2015-2016 Postadres : Postbus 42 1760 AA Anna Paulowna Bezoekadres: Lijsterstraat 1 1781 WC Den Helder 1 Kappio Directeur: Coördinator: Financiële

Nadere informatie

Bestemd voor ouders en verzorgers.

Bestemd voor ouders en verzorgers. Bestemd voor ouders en verzorgers. www.hummeltjeshoek.nl Beste ouder/verzorger, Welkom op kinderdagverblijf Hummeltjeshoek. Wij zijn een klein particulier kinderdagverblijf met een huiselijke sfeer. De

Nadere informatie

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Inschrijving Inschrijving kan op verschillende manieren geschieden: 1. Via de website door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen via het verzenden. Bij ontvangst

Nadere informatie

Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden

Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Midden-Delfland Datum inspectie: 07-12-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Algemene informatie. Versie 1.0 datum 17-11-2015. Kinderopvang Ilse T.a.v. Ilse Diepens - van der Steuijt Kamille-erf 45, 2643 HX Pijnacker

Algemene informatie. Versie 1.0 datum 17-11-2015. Kinderopvang Ilse T.a.v. Ilse Diepens - van der Steuijt Kamille-erf 45, 2643 HX Pijnacker Algemene informatie Versie 1.0 datum 17-11-2015 Kinderopvang Ilse T.a.v. Ilse Diepens - van der Steuijt Kamille-erf 45, 2643 HX Pijnacker www.kinderopvangilse.nl info@kinderopvangilse.nl Telefoon: 015-8795805

Nadere informatie

Overeenkomst en afspraken

Overeenkomst en afspraken Overeenkomst en afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Brengen en ophalen van kinderen 7. Betalingen 8. Opzegging en annulering 9.

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Petteflet (KDV) Nijenhuislaan 55 8043WB ZWOLLE Registratienummer 562360621

Inspectierapport Kinderdagverblijf Petteflet (KDV) Nijenhuislaan 55 8043WB ZWOLLE Registratienummer 562360621 Inspectierapport Kinderdagverblijf Petteflet (KDV) Nijenhuislaan 55 8043WB ZWOLLE Registratienummer 562360621 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 19-02-2015

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Betrokken, flexibel én betaalbaar

Betrokken, flexibel én betaalbaar voor het hele gezin Betrokken, flexibel én betaalbaar Kinderopvang via Zowiezo Als u aan het werk bent wilt u natuurlijk dat uw kinderen veilig en professioneel worden opgevangen. Bij Zowiezo heeft u de

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211 BT EEFDE Registratienummer 117956235

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211 BT EEFDE Registratienummer 117956235 Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211 BT EEFDE Registratienummer 117956235 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: LOCHEM Datum inspectie: 25-02-2014

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuterspeelgroep De Immenwijk

Pedagogisch werkplan Peuterspeelgroep De Immenwijk Pedagogisch werkplan Peuterspeelgroep De Immenwijk Stichting Educatief Centrum Augustus 2016 Voorwoord Dit is het pedagogisch werkplan van Peuterspeelgroep De Immenwijk. Het pedagogisch werkplan is de

Nadere informatie

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar Welkom Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar Als je de hele dag op school hebt gezeten, wil je daarna niets liever dan je heerlijk ontspannen of samen met leeftijdgenootjes spelen. Dat kan allemaal in de

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

Gastouderbureau de Vlinder

Gastouderbureau de Vlinder Gastouderopvang Vraagouders Informatie voor vraagouders Gastouderbureau de Vlinder Voor vragen en/of onduidelijkheden verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de Vlinder. De Vlinder Hoogstraat

Nadere informatie

INFORMATIE: VOOR HET EERST NAAR KINDEROPVANG TAMARA

INFORMATIE: VOOR HET EERST NAAR KINDEROPVANG TAMARA INFORMATIE: VOOR HET EERST NAAR DAGINDELING 07.30 09.00 uur Brengen van de kinderen en mogelijkheid tot vrij spelen, slapers gaan naar bed, mandjes worden verzorgd. 09.00 10.00 uur Speelgoed opruimen en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Olleke Bolleke p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Maatwerk Bemiddeling

Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang voor Gast- en Vraagouders. Maatwerk Gastouderbemiddeling is een bureau dat regionaal werkzaam is op het gebied van gastouderopvang. Maatwerk richt zich uitsluitend op het regelen

Nadere informatie

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Franchise Kinderdagverblijf Kalle is een franchiseonderneming van kindercentra LOKOWO bv. Het is een kleinschalig kinderdagcentrum dat net even iets meer kan bieden

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting BSO Voor af en toe (BSO) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Registratienummer 109576603

Inspectierapport Stichting BSO Voor af en toe (BSO) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Registratienummer 109576603 Inspectierapport Stichting BSO Voor af en toe (BSO) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Registratienummer 109576603 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: IJSSELSTEIN Datum inspectie:

Nadere informatie

Informatiebrochure peuterspeelzaal t Kikkertje, in Gasselte

Informatiebrochure peuterspeelzaal t Kikkertje, in Gasselte Informatiebrochure peuterspeelzaal t Kikkertje, in Gasselte In deze brochure geven wij u meer informatie over de plaatsing van uw kind op de peuterspeelzaal. De Hasselbraam, Gasselte Kinderopvang vindt

Nadere informatie

Informatieboekje. Naschoolse Opvang. Het Schoolplein. Locatie Oranje Nassauschool

Informatieboekje. Naschoolse Opvang. Het Schoolplein. Locatie Oranje Nassauschool Informatieboekje Naschoolse Opvang Het Schoolplein Locatie Oranje Nassauschool Onderdeel van Kdv Het Vlinderbos Anton Mauvestraat 10, 6717 JA Ede info@nsohetschoolplein.nl www.nsohetschoolplein.nl 06-10437612

Nadere informatie

Informatieboekje BSO Mariaschool Vasse

Informatieboekje BSO Mariaschool Vasse Informatieboekje BSO Mariaschool Vasse SKIK Kinderopvang Prins Bernhardstraat 11b 7651 ED TUBBERGEN Telefoon : 0546 623244 E-mail : info@kinderopvangtubbergen.nl 1 Tot zover U hebt nu kort enige informatie

Nadere informatie

Kinderopvang in het Erasmus MC. Kinderdagverblijven. De eerste stapjes in contact met leeftijdsgenoten

Kinderopvang in het Erasmus MC. Kinderdagverblijven. De eerste stapjes in contact met leeftijdsgenoten Kinderopvang in het Erasmus MC Zoekt u kwalitatieve opvang voor uw zoon en/of dochter? Een plek waarvan u weet dat uw kind in goede handen is. En nog belangrijker, waar uw kind zich thuis voelt. Het Erasmus

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Tamariki is lid van de

Inhoudsopgave. Tamariki is lid van de Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Plaatsingsprocedure 4. De opvang A. KDV B. BSO 5. Omgaan met 6. Kwaliteit 7. Kosten en leveringsvoorwaarden 8. Contactgegevens Tamariki is lid van de Pagina

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijven 1 HET PEDAGOGISCH WERKPLAN 1. HET KIND Vanaf de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen kinderen gebruik maken van opvang op de verschillende kinderdagverblijven

Nadere informatie