Het profiel van de kandidaten op de lijsten voor de Vlaamse, Europese en Brusselse verkiezingen van 7 juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het profiel van de kandidaten op de lijsten voor de Vlaamse, Europese en Brusselse verkiezingen van 7 juni 2009"

Transcriptie

1 Het profiel van de kandidaten op de lijsten voor de Vlaamse, Europese en Brusselse verkiezingen van 7 juni 2009 Gert-Jan Put, Bart Maddens, Ine Vanlangenakker en Karolien Weekers Centrum voor Politicologie, K.U.Leuven In deze nota beschrijven we het profiel van de kandidaten van de Vlaamse partijen voor de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen van 7 juni. De variabelen die we daarbij in kaart brengen zijn het geslacht, de leeftijd, het beroep, het al dan niet bekleden van een politiek mandaat op gemeentelijk of nationaal niveau, en de mate waarin de betrokkenen voor de eerste keer kandidaat zijn. Tegelijkertijd maken we een vergelijking met de verkiezingen van 2003, 2004 en

2 1.De onderzoekspopulatie De analyse heeft betrekking op de totale populatie van Vlaamse kandidaten voor de verkiezing van het Vlaams Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Europees Parlement, van de volgende partijen: (in alfabetische volgorde) CD&V, Groen!, Open VLD, Lijst Dedecker, N-VA, SLP, SP.A en Vlaams Belang. In totaal gaat het om 2097 kandidaatstellingen, op volgende manier verdeeld over de verschillende kieskringen: Tabel I Aantal plaatsen op de verschillende lijsten per kieskring effectieven Opvolgers TOTAAL VLAAMS Antwerpen PARLEMENT Brussel Vlaams Brabant Limburg Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen EUROPEES Nederlands kiescollege PARLEMENT BRUSSELS Brussels Hoofdstedelijk Gewest PARLEMENT TOTAAL VLAANDEREN 2097 De 2097 plaatsen op de lijsten worden evenwel niet door evenveel personen ingevuld. Een politicus kan zowel voor de regionale als de Europese verkiezingen kandidaat zijn, en Brusselse politici kunnen zelfs tegelijkertijd opkomen voor de Vlaamse, de Brusselse én de Europese verkiezingen. Daarnaast kunnen de politici ook tegelijkertijd kandidaat zijn bij de effectieven en de opvolgers. In totaal zijn er 159 kandidaten die verschillende keren kandidaat zijn. Tabel II geeft hieronder weer hoe deze meervoudige kandidaten over de verschillende partijen en kieskringen verdeeld zijn. LDD staat aan de kop met 34 meervoudige kandidaten. Daarna volgen SLP (29 kandidaten) en N-VA en Vlaams Belang (telkens 27 kandidaten). Tabel II Totaal aantal meervoudige kandidaten, per partij # CD&V 7 Groen! 12 SP.A 7 Open VLD 16 LDD 34 SLP 29 N-VA 27 Vlaams Belang 27 TOTAAL SLP diende een onvolledige lijst in voor het Brussels Parlement, waardoor het aantal plaatsen op de lijst hier gereduceerd wordt naar 249 i.p.v

3 Tabel III Verschillende types van dubbele kandidaturen # Vlaams en Brussels Parlement 45 Brussels en Europees Parlement 2 Vlaams en Europees Parlement 60 Vlaams, Brussels en Europees Parlement 4 Effectief en opvolger 45 TOTAAL 111 De meeste meervoudige kandidaten combineren een kandidaatstelling voor de Vlaamse met een kandidaatstelling voor de Europese verkiezingen (60 kandidaten, zie tabel III) of voor de Brusselse verkiezingen (45 kandidaten). Slechts vier kandidaten doen zowel mee aan de Vlaamse, de Brusselse en de Europese verkiezingen. Er zijn 45 kandidaten die een plaats op een effectieve lijst combineren met een plaats bij de opvolgers op dezelfde lijst De Leeftijd Tabel IV geeft een overzicht van onze resultaten inzake leeftijd 3 van de kandidaten. De gemiddelde leeftijd van de kandidaten bedraagt 43,9 jaar. Tot en met 2007 leek er een tendens te bestaan waarbij de kandidaten steeds jonger werden : in 2003 was de gemiddelde leeftijd 44,3 jaar, in ,7 jaar en in ,8 jaar. Maar die tendens zet zich niet door in 2009 : de gemiddelde kandidaat is iets ouder dan in 2007 en ongeveer even oud als in Tabel IV De leeftijd van de kandidaten per partij in 2007, vergeleken met gemiddelde leeftijd in 2003 en 2004 CD&V Groen! Open-VLD LDD N-VA SLP Sp.a Vlaams Belang Alle partijen # % # % # % # % # % # % # % # % # % , , ,9 j , , , ,9 19 7, , j 73 27, , , , , , , , , j 79 29, , , , , , , , , j 50 18, , , , , , , , ,7 61 j en ,7 20 7,6 20 8,7 12 9, ,2 22 9,0 10 3, , ,0 Totaal ,0 43,5 43,2 43,7 46,0 39,8 42,2 48,1 43,9 Gem 07 41,1 j 42,3 j 43,4 j 40,5 j 46,4 j 42,8 j Gem 04 43,5 j 42,3 j 43,6 j 42,6 j 46,3 j 43,7 j Gem 03 43,8 j 42,6 j 44,4 j 42,1 j 46,3 j 44,3 j Uit de laatste kolom van Tabel IV blijkt duidelijk dat vooral de veertigers en in mindere mate de dertigers het sterkst vertegenwoordigd zijn op de lijsten van de verschillende partijen, met een 2 Als gevolg van die dubbels is het aantal kandidaatstellingen (2097) wat groter dan het aantal kandidaten (1882). De percentages in deze nota zijn evenwel altijd berekend op basis van het aantal kandidaatstellingen. 3 Inzake leeftijd werden van 1926 van de 2097 kandidaten gegevens verzameld (91,8%). 4 Voor 2003 en 2007 : jarigen. 3

4 aandeel van respectievelijk 29,4% en 25,1%. Deze leeftijdsgroepen waren ook in 2003, 2004 en 2009 het sterkst vertegenwoordigd. Ook de groep van de vijftigers houdt met 19,7% gelijke tred met de resultaten van 2003, 2004 en Dat de gemiddelde leeftijd in 2009 wat hoger is dan in 2007 komt vooral omdat het aantal zestig-plussers relatief groot is. De voorbije verkiezingen zakte dit percentage geleidelijk aan, van 9,3% in 2003, over 7,7% in 2004 naar een schamele 6,4% in Maar nu stijgt dat percentage opeens naar een recordhoogte van 10% (zie Grafiek I). Het percentage kandidaatstellingen van min-dertigers bleek bij de voorbije verkiezingen geleidelijk aan te stijgen (van ongeveer 13% in 2003 en 2004 naar 16% in 2007), maar die stijgende trend zet zich niet door : het huidige percentage (15,8%) is vergelijkbaar met dat van Grafiek I % min-dertigers en zestig-plussers op de lijsten in 2003, 2004 en ,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 % jarigen % 60plussers 0, In 2007 waren de kandidaten van SP.A-Spirit de jongste. Dit is nu nog altijd het geval in die zin dat SLP en SP.A de partijen zijn met de jongste kandidaten : bij SLP bedraagt het gemiddelde 39,8 jaar en bij SP.A 42,2 jaar. Vooral bij SLP zijn de kandidaten dus opvallend jong. Het percentage plaatsen bezet door kandidaten jonger dan dertig bedraagt bij SLP niet minder dan 29%, dit is dubbel zoveel dan het percentage voor alle partijen samen (15,8%). Maar dit gaat bij SLP niet ten nadele van de oudere kandidaten, die nog altijd 9% van de plaatsen bezetten. Bij SP.A daarentegen vinden we opvallend weinig zestig-plussers, namelijk slechts 3,8%. SP.A is de partij met het kleinste aantal oudere kandidaten. Aan het andere uiterste vinden we het Vlaams Belang, met relatief oude kandidaten. De gemiddelde Vlaams Belang-kandidaat is 48,1 jaar oud. Op de lijsten van deze partij vinden we relatief veel zestig-plussers (18,2%) en relatief weinig min-dertigers (7,2%). De Vlaams Belang-kandidaten blijken ook ouder te worden : bij vorige verkiezingen schommelde de gemiddelde leeftijd rond de 46 jaar, nu is die 48 jaar. Het Vlaams belang heeft ook de oudste kandidaat, namelijk Raymonda Roose uit Sint-Jans-Molenbeek, die 85 jaar is. Ook bij de N-VA is de gemiddelde leeftijd van de kandidaten relatief hoog (46 jaar), maar in tegenstelling tot het Vlaams Belang heeft dat enkel te maken met een sterkere vertegenwoordiging van oudere kandidaten (14,2% zestig plussers) en niet met een ondervertegenwoordiging van de jongeren (14,2% min dertigers). Anders gezegd : de kandidaten zijn bij de N-VA opvallend goed gespreid over de verschillende leeftijdsgroepen. 4

5 3. Het geslacht De zogenaamde quota-wet heeft er voor gezorgd dat er nagenoeg evenveel mannen als vrouwen op de kandidatenlijsten staan. Als gevolg van het feit dat op bepaalde lijsten een oneven aantal kandidaten staat, is er op deze lijsten steeds een verschil van maximum één tussen het aantal mannen en vrouwen. Op een geaggregeerd niveau geeft dat als resultaat 51,0% plaatsen bezet door mannen tegenover 49,0% door vrouwen. De wet bepaalt verder dat de top twee van elke lijst en de top twee van opvolgers van elke lijst uit personen van een verschillend geslacht moet bestaan. Toch bestaan er opvallende verschillen over hoe de verschillende partijen met deze verplichting omgaan. Uit tabel V blijkt dat voor de eerste twee effectieve plaatsen, de vrouwen in 76,6% van de gevallen op de tweede plaats staan. LDD heeft geen enkele vrouwelijke lijsttrekker, Groen!, Open-VLD en Vlaams Belang hebben er één. SP.A is het meest vrouwvriendelijk en heeft in de helft van de gevallen een vrouwelijke lijsttrekster. Ook bij de eerste opvolgers is er een duidelijk overwicht van mannen. In slechts 21,9% van de gevallen is de eerste opvolger een vrouw. CD&V en Open-VLD scoren hier het best met telkens drie vrouwelijke eerste opvolgers. Tabel V Aantal vrouwen in de topposities en op alle verkiesbare plaatsen per lijst 1e plaats 2e plaats 1e opvolger 2 e opvolger CD&V 3op 8 5op 8 3op 8 5op 8 Groen! 1op 8 7op 8 1op 8 7op 8 Open-VLD 1op 8 7op 8 3op 8 5op 8 LDD 0op 8 8op 8 1op 8 7op 8 N-VA 2op 8 6op 8 1op 8 7op 8 SLP 3op 8 5op 8 2op 8 6op 8 Sp.A 4op 8 4op 8 1op 8 7op 8 Vlaams Belang 1op 8 7op 8 2op 8 6op 8 ALLE PARTIJEN 23,4 % 76,6 % 21,9 % 78,1 % Net zoals bij vorige verkiezingen stellen we ook vast dat de vrouwelijke kandidaten over het algemeen jonger zijn dan de mannelijke. In de leeftijdscategorie van jarigen zijn de vrouwelijke kandidaten, met 57,7%, zelfs sterk oververtegenwoordigd. De gemiddelde vrouwelijke kandidaat is 42,4 jaar oud en is daarmee een kleine twee jaar jonger dan de gemiddelde mannelijke kandidaat (44,1 jaar). In 2004 vonden we een vergelijkbaar leeftijdsverschil, in 2007 een iets groter. 4. Het beroep De bedienden en kaderleden nemen het grootste aantal plaatsen op de lijst (27%) voor hun rekening 5. Ook bij vorige verkiezingen was dat altijd het geval. Het percentage bedienden en kaderleden ging bovendien in stijgende lijn, maar die tendens lijkt nu gebroken : met 27% zitten we weer op dezelfde hoogte als in 2003 (27,9%). 5 Inzake beroepsactiviteit werden van 1904 van de 2097 kandidaten gegevens verzameld (90,8 %). 5

6 Net zoals bij de vorige verkiezingen vormden de beroepspolitici (ministers, parlementsleden en kandidaten met een uitvoerend lokaal mandaat) de tweede grootste groep : hun aandeel van de kandidaatstellingen bedraagt 23,1%. Ook hier tekende zich bij voorbije verkiezingen een stijgende tendens af, die nu is stopgezet : het aandeel beroepspolitici is even groot als bij de vorige regionale verkiezingen van 2004 (23,2%). De parlementsleden vormen de grootste groep bij de beroepspolitici (13,7% van alle kandidaatstellingen). De zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep vormen, met 18%, de derde grootste beroepsgroep. Ook dit percentage is goed vergelijkbaar met het percentage bij vorige verkiezingen, dat steeds onder of rond de 20% schommelde. Binnen deze categorie blijven de landbouwers, met 0,3%, een erg kleine groep uitmaken. Tabel VI De beroepsactiviteit van de kandidaten algemeen profiel # % # % # % # % Niet-actieven Thuiswerkend Op pensioen Student Werkloos Zelfstandigen vrije beroepen Zelfstandige Vrij beroep Landbouwer Arbeiders Bedienden kaderleden Bediende Kaderlid Ambtenaren onderwijzend personeel Ambtenaar Onderwijzend personeel Beroepspolitici Fed. Of reg. parlementslid Fed.l of reg. minister Lokaal uitv. Mandaat Kabinets- en partijmedewerkers Kabinetsmedewerker Partijmedewerker Andere Totaal Naast deze drie grote beroepsgroepen van kandidaten, zijn er een aantal kleinere categorieën, die elk rond de 10% of minder van de kandidaatstellingen omvatten. De grootste daarvan wordt gevormd door de ambtenaren en het onderwijzend personeel, die 11,8% van de plaatsen op de 6

7 lijsten bezetten. Daarmee wegen ze even zwaar door als het aantal niet-actieven (10%). Kabinets- en partijmedewerkers nemen 5% van de plaatsen in beslag. Al deze percentages verschillen opnieuw niet of nauwelijks van die bij vorige verkiezingen. De arbeiders vormen voor de vierde keer op rij de kleinste beroepsgroep. In 2009 zijn slechts 53 plaatsen op de lijst bezet door arbeiders, dit is 2,8%. Dat percentage is sterk te vergelijken met het aandeel van de arbeiders in 2004 (2,9%) en iets hoger dan dat aandeel in 2007 (1,7%). Net zoals bij vorige verkiezingen zijn dus vooral de arbeiders en de niet-actieven sterk ondervertegenwoordigd. Tabel VII De beroepsactiviteit van de kandidaten per partij CD&V Groen! Open-VLD LDD N-VA SLP Sp.a Vlaams Belang # % # % # % # % # % # % # % # % Niet-actieven Zelfstandigen vrije beroepen Arbeiders Bedienden kaderleden Ambtenaren onderwijzend personeel Beroepspolitici Kabinets- en partijmedewerkers Andere Als de vergelijking wordt gemaakt tussen de partijen vallen toch wel een aantal opmerkelijke verschillen op (zie tabel VII). Vooral het Vlaams Belang wijkt sterk af van het algemene profiel zoals geschetst in tabel VI. De plaatsen op de Vlaams Belang-lijsten worden relatief gezien veel meer ingenomen door niet-actieven (19%) en arbeiders (7,4%), en minder door ambtenaren en onderwijzend personeel (3,9%) dan bij de andere partijen. Het grootste deel van de niet-actieven op Vlaams Belang-lijsten zijn gepensioneerden (12% van alle Vlaams Belang-kandidaatstellingen). Daarnaast worden een aantal gangbare veronderstellingen grotendeels bevestigd. Bij Groen! vinden we vooral bedienden en kaderleden (34,1%), en ambtenaren en onderwijzend personeel (23,1%). Bij LDD (40,1%) vinden we opvallend veel zelfstandigen of beoefenaars van een vrij beroep. Bij Open VLD staan dan weer veel beroepspolitici op de lijsten (50,9%). In 2007 had SP.A-Spirit een strategie had om opnieuw meer arbeiders op de lijsten te plaatsen. Het resultaat was dat de partij toen (in tegenstelling tot vorige verkiezingen) het Vlaams Belang evenaarde wat het aantal arbeiders betreft. Maar in 2009 is daar duidelijk geen sprake meer van : SP.A heeft nu 3% arbeiders op de lijsten : dit is vergelijkbaar met het algemene percentage (2,8%) en beduidend lager dan dat bij Vlaams Belang (7,4%). 7

8 5. De gemeentelijke mandaten Bij deze verkiezing worden 40,5% van de plaatsen ingenomen door kandidaten met een gemeentelijk mandaat (als burgemeester, schepen, gemeente- of districtraadslid) 6. Dit percentage is vrij laag in vergelijking met vorige verkiezingen : in 2004 bedroeg het 46%, in 2007 zelfs 60% en in ,7%. Deze lokale mandatarissen zijn in de eerste plaats gemeente- of districtraadsleden (28,1% van alle kandidaten). Schepenen (9%) en burgemeesters (3,4%) volgen op de tweede en derde plaats. Tabel VIII de gemeentelijke mandaten van de kandidaten # gemeentelijke mandatarissen op de lijsten Burgemeesters Schepenen Gemeente- en districtraadsleden # % # % # % # % CD&V , , , ,0 Groen! 81 30,7 1 0,4 9 3, ,9 Open-VLD ,6 24 9, , ,5 LDD 39 14,8 2 0,8 4 1, ,5 N-VA 63 23,9 3 1,1 26 9, ,9 SLP 30 12, ,4 24 9,6 Sp.A ,3 14 5, , ,3 Vlaams Belang , ,0 ALLE PARTIJEN ,5 72 3, , ,1 Wanneer we de partijen vergelijken, dan blijkt vooral CD&V veel plaatsen aan lokale mandatarissen te geven : 64,4% van de plaatsen op CD&V-lijsten gaat naar politici met een gemeentelijk mandaat, 10,6% naar burgemeesters. Maar CD&V wordt dicht op de hielen gezeten door Open-VLD, met 60,6% lokale mandatarissen en 9,1% burgemeesters. Dit is een fenomeen dat we ook al bij vorige verkiezingen vaststelden : in 2007 betrof twee derden van de kandidaatstellingen bij Open-VLD en CD&V-N-VA politici met een gemeentelijk mandaat. Maar toen spande het Vlaams Belang de kroon met 76,3%. Dit keer komt Vlaams Belang slechts aan 58%, net als SP.A. Aan het andere uiterste staat LDD met slechts 14,8%. Aangezien de LDD nog nooit aan de lokale verkiezingen heeft deelgenomen gaat het hier om politici die zijn overgestapt van een andere partij. Ook bij Groen! (30,7%), N-VA (23,9%) en SLP (12%) is dit percentage relatief klein. Dat komt natuurlijk omdat die kleine partijen minder lokale mandatarissen hebben waaruit ze hun kandidaten kunnen rekruteren. 6. De nationale mandaten Onder nationale mandaten verstaan we zowel de parlementsleden van Kamer, Senaat, Vlaams 7, Brussels en Europees parlement, als de regeringsleden op de verschillende niveaus 8. Zoals blijkt uit tabel IX worden 288 van de 2097 plaatsen ingenomen door (uittredende) nationale mandatarissen, dit is 13,7%. Dit is iets minder dan bij de vorige 6 Inzake lokale politieke activiteitsgraad werden van alle 2097 kandidaten de nodige gegevens verzameld. 7 Personen die tegelijk in het Vlaams Parlement en in de Senaat zetelen (de gemeenschapssenatoren) worden hier enkel geteld als Vlaams parlementslid. 8 Inzake het bekleden van een nationaal mandaat werden van alle 2097 kandidaten de nodige gegevens verzameld. 8

9 regionale verkiezingen (16,1 %) en beduidend minder dan bij de vorige federale verkiezingen (21,9%). Bij die 288 nationale mandatarissen zijn er 21 regeringsleden : negen van de federale regering, negen van de Vlaamse en drie van de Brusselse. Met uitzondering van eerste minister Herman Van Rompuy zijn alle Vlaamse leden van de federale regering kandidaat. Alle ministers van de Vlaamse regering zijn kandidaat, en ook de drie Nederlandstalige leden van de Brusselse regering. # plaatsen op de lijst Tabel IX de nationale mandaten van de kandidaten # nationale mandatarissen op de lijsten Kamer Senaat Vlaams Parlement Brussels parlement Europees parlement # % # % # % # % # % # % CD&V ,9 9 3,4 5 1,9 21 8,0 2 0,8 3 1,1 Groen! ,8 8 3,0 1 0,4 7 2,7 1 0,4 1 0,4 Open-VLD ,9 16 6,1 5 1,9 20 7,6 7 2,7 5 1,9 LDD ,2 3 1,1 2 0,8 6 2, N-VA ,3 7 2,7 2 0,8 11 4, ,8 SLP , ,4 1 0, Sp.A ,9 12 4,5 3 1,1 14 5,3 4 1,5 3 1,1 Vlaams Belang ,9 19 7,2 7 2, ,6 12 4,5 5 1,9 ALLE PARTIJEN ,7 74 3,5 26 1, ,5 26 0,3 19 0,9 Wanneer we het percentage nationale mandatarissen op de lijsten vergelijken tussen de partijen, dan blijkt Vlaams Belang het hoogst te scoren met 29,9%. Dat was ook al zo in Open VLD en CD&V komen aan respectievelijk 23,9% en 18,9%. Bij kleinere partijen als Groen! (6,8%), LDD (4,2%) en SLP (0,8%) is dit percentage logischerwijze veel lager, omdat die partijen gewoonweg veel minder nationale mandatarissen hebben. Naast het aantal plaatsen op de lijst dat wordt bezet door nationale mandatarissen, kunnen we ook berekenen worden hoeveel mandatarissen er kandidaat zijn op het totale aantal mandatarissen. In totaal is 72,2% van de huidige (al dan niet uittredende) parlementsleden kandidaat bij de komende verkiezingen. Dit percentage is vergelijkbaar met dat van 2007 (71,8%) en 2004 (69,3%). Tabel X Aantal parlementsleden dat meedoet aan de regionale en Europese per parlement # parlementsleden van de aantal parlementsleden dat kandidaat is onderzochte partijen # % 2009 % 2007 % 2004 Kamer ,1 85,2 56,8 Senaat ,7 87,1 54,8 Vlaams Parlement ,4 62,5 77,4 Brussels Parlement ,1 35,3 100,0 Europees Parlement ,9 78,6 91,7 TOTAAL ,2 71, Gemeenschapssenatoren niet meegerekend. 9

10 Die percentages zijn natuurlijk het hoogst voor de assemblees die nu worden herverkozen : 94,1% voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 92,9% voor het Europees Parlement en 75,4% voor het Vlaams Parlement. Dat laatste percentage is wel opmerkelijk laag en geeft aan dat het verloop van Vlaamse parlementsleden uitzonderlijk groot zal zijn in vergelijking met de twee andere te herverkiezen assemblees. Het percentage voor het Vlaams Parlement is zelfs niet veel groter dan dat voor de Kamer (70,1%) en de Senaat (67,7%). In totaal is 69,5% van de Nederlandstalige Kamerleden en Senatoren kandidaat voor de verkiezingen van Ter vergelijking : in 2004 bedroeg dit percentage slechts 56,3%. Omgekeerd was in ,9% van de regionale parlementsleden kandidaat bij de federale verkiezingen. Als indicatie van de toenemende vervlechting van de regionale en federale verkiezingen kunnen deze cijfers tellen. 7. Ook kandidaat in 2004, 2007 of 2009? Ten slotte kunnen we, door de databestanden van 2004, 2007 en 2009 samen te leggen, ook de mate van recyclage van kandidaten nagaan. Met andere woorden: hoeveel plaatsen op de lijst worden bezet door politici die ook reeds kandidaat waren bij de verkiezingen van 2004 en/of die van 2007? Dit vormt een aanduiding van de mate waarin de partijen bij de verschillende stembusslagen qua rekrutering van politiek personeel steeds in dezelfde vijver vissen. Tabel XI plaatsen ingevuld door kandidaten die al dan niet ook al kandidaat waren in 2004 en/of 2007, per partij # plaatsen op de lijst 2004 en 2007 Enkel 2004 Enkel 2007 NIEUW (niet 04 of 07) # % # % # % # % CD&V , , , ,7 Groen! , , , ,7 Open VLD , , , ,2 SP.A , , , ,3 Vlaams Belang , , , ,2 LDD ,2 6 2, , ,2 N-VA ,1 18 6,8 24 9, ,0 SLP ,4 2 0,8 4 1, ,2 ALLE PARTIJEN SAMEN , , , ,6 Uit tabel XI blijkt dat de lijsten voor de verkiezingen van 2009 inderdaad voor 40,4% een beroep doen op politici die ook al in 2004 en/of 2007 kandidaat waren. 15,6% van de plaatsen wordt zelfs ingenomen door politici die zowel in 2004 als in 2007 reeds op de lijst stonden, 10,5% door politici die enkel in 2004 al kandidaat waren, en 14,3% door politici die dat enkel in 2007 waren. Anderzijds is het wel zo dat een meerderheid van de plaatsen (59,6%) wordt bezet door nieuwe kandidaten. Maar dit percentage nieuwe kandidaten verschilt uiteraard sterk van partij tot partij. Het zijn de nieuwe partijen, en de partijen die in 2004 en 2007 een kartel vormden met een grotere partij (en dus minder eigen kandidaten hadden), die hier uiteraard de kroon spannen. SLP komt zelfs aan een percentage van 95,2% nieuwe kandidaten. Die partij wordt op enige afstand gevolgd door de N-VA (75%) en LDD (71,2%). 10

11 Belangrijkste resultaten - LEEFTIJD: De gemiddelde leeftijd van de kandidaten bedraagt 43,9 jaar. Terwijl de kandidaten tussen 2003 en 2007 steeds jonger werden lijkt die trend nu omgebogen. Dat komt vooral omdat het aantal zestig-plussers op de lijsten (10%) relatief groot is in vergelijking met vorige verkiezingen. Het percentage min-dertigers blijft stabiel. Bij SLP zijn de kandidaten gemiddeld het jongst, bij Vlaams Belang het oudst. - GESLACHT: Ondanks de verplichting om een man en een vrouw op de eerste twee plaatsen op de lijst te zetten, blijken slechts 23,4% van de lijsttrekkers vrouwen te zijn. Ook op eerste opvolgersplaats staat slechts in 21,9% van de gevallen een vrouw. Vrouwelijke kandidaten zijn gemiddeld een kleine twee jaar jonger dan mannelijke. - BEROEP: Het beroepsprofiel van de kandidaten verschilt nauwelijks van dat bij vorige verkiezingen. Een klein derde van de plaatsen (27%) wordt bezet door kandidaten die werken als bediende of kaderlid. De beroepspolitici vormen de tweede grootste categorie (23,1%), gevolgd door de zelfstandigen of beoefenaars van een vrij beroep (18%). Net zoals bij de vorige verkiezingen zijn vooral de arbeiders en de niet-actieven sterk ondervertegenwoordigd. Het Vlaams Belang is de partij met het grootste aantal arbeiders (8,4%) en niet-actieven (19,7%), waarvan het grootste deel gepensioneerden. - GEMEENTELIJK MANDAAT: 40,5% van de plaatsen wordt bezet door kandidaten met een gemeentelijk mandaat. Dit aandeel is lager dan bij vorige verkiezingen. Het aandeel lokale mandatarissen is het grootst bij CD&V (64,4%) en Open-VLD (60,6%). - NATIONAAL MANDAAT: In totaal is 72,2% van de huidige parlementsleden kandidaat bij de komende verkiezingen, net iets meer dan in 2004 (69,3%) en evenveel als in 2007 (71,8%). Van alle Nederlandstalige kamerleden en Senatoren is 69,5% kandidaat, dat is niet zoveel minder dan het percentage uittredende Vlaamse parlementsleden dat kandidaat is (75,4%). Daarnaast zijn (met uitzondering van de premier) alle Vlaamse en federale regeringsleden kandidaat. In totaal bezetten deze ministers en (uittredende) parlementsleden 13,7% van de plaatsen op de lijsten. Bij Vlaams Belang is dit percentage het hoogst (29,9%). - KANDIDATEN 2004/2007: 59,6% van de kandidaten zijn nieuw, in de zin dat ze noch in 2004, noch in 2007 op een lijst stonden. Vooral bij SLP (95,2%) en N-VA (75%), die in 2004 en 2007 nog een kartel vormden met een grotere partij, is het percentage nieuwe kandidaten erg hoog. 11

Het profiel van de kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober in de 13 Vlaamse centrumsteden.

Het profiel van de kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober in de 13 Vlaamse centrumsteden. Het profiel van de kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de 13 Vlaamse centrumsteden. Jo Noppe, Stefaan Fiers, Bart Maddens en Karolien Weekers Centrum voor Politicologie, K.U.Leuven

Nadere informatie

Een vergelijkende analyse van het profiel van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met 2014

Een vergelijkende analyse van het profiel van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met 2014 Een vergelijkende analyse van het profiel van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met 214 Jef Smulders, Gert-Jan Put en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 7 mei 214 Inleiding

Nadere informatie

De spiegel van de samenleving? Deel II. Het profiel van de effectief verkozenen bij de parlementsverkiezingen van 18 mei Samenvatting

De spiegel van de samenleving? Deel II. Het profiel van de effectief verkozenen bij de parlementsverkiezingen van 18 mei Samenvatting De spiegel van de samenleving? Deel II Het profiel van de effectief verkozenen bij de parlementsverkiezingen van 18 mei 2003 - Samenvatting Jo Noppe en Stefaan Fiers Afdeling Politologie K.U.Leuven http://www.kuleuven.ac.be/politologie/

Nadere informatie

Welke kandidaten zullen het meest voorkeurstemmen halen?

Welke kandidaten zullen het meest voorkeurstemmen halen? Welke kandidaten zullen het meest voorkeurstemmen halen? Bart Maddens, Gert-Jan Put en Ine Vanlangenakker Centrum voor Politicologie K.U.Leuven Mei 2010 Op basis van een databestand van 4.481 kandidaatstellingen

Nadere informatie

Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de Vlaamse, Europese en Brusselse verkiezingen van 13 juni 2004

Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de Vlaamse, Europese en Brusselse verkiezingen van 13 juni 2004 Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de Vlaamse, Europese en Brusselse verkiezingen van 13 juni 2004 Stefaan Fiers, Jo Noppe, Sam Depauw en Liselotte Libbrecht Afdeling Politologie K.U.Leuven

Nadere informatie

Het profiel van de kandidaten voor de Europese verkiezingen ( )

Het profiel van de kandidaten voor de Europese verkiezingen ( ) 1 Het profiel van de kandidaten voor de Europese verkiezingen (2004-2014) Wouter Wolfs, Jef Smulders, Stef Commers en Steven Van Hecke www.kuleuven.be/verkiezingen2014 KU Leuven Instituut voor de Overheid

Nadere informatie

Het profiel van de gekozenen bij de federale verkiezingen van 10 juni

Het profiel van de gekozenen bij de federale verkiezingen van 10 juni Het profiel van de gekozenen bij de federale verkiezingen van 10 juni 2007 1 I. Vanlangenakker, K. Weekers, B. Maddens en S. Fiers Centrum voor Politicologie, K.U.Leuven http://www.kuleuven.ac.be/politicologie

Nadere informatie

De spiegel van de samenleving? Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de parlementsverkiezingen van 18 mei Samenvatting

De spiegel van de samenleving? Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de parlementsverkiezingen van 18 mei Samenvatting De spiegel van de samenleving? Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de parlementsverkiezingen van 18 mei 2003 - Samenvatting Stefaan Fiers en Jo Noppe Afdeling Politologie K.U.Leuven http://www.kuleuven.ac.be/politologie/

Nadere informatie

Een analyse van het profiel van de Vlaamse verkozenen bij de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens

Een analyse van het profiel van de Vlaamse verkozenen bij de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens Een analyse van het profiel van de Vlaamse verkozenen bij de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met 2014 Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 26 mei 2014 Inleiding

Nadere informatie

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 13 juni 2010 voor de Vlaamse politieke partijen

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 13 juni 2010 voor de Vlaamse politieke partijen De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 13 juni 2010 voor de Vlaamse politieke partijen Karolien Weekers en Bart Maddens Centrum voor Politicologie K.U.Leuven In deze nota berekenen we wat

Nadere informatie

Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de Europese verkiezingen van 10 en 13 juni 2004 in de Benelux

Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de Europese verkiezingen van 10 en 13 juni 2004 in de Benelux Het profiel van de kandidaten op de lijsten bij de Europese verkiezingen van 10 en 13 juni 2004 in de Benelux Sam Depauw en Steven Van Hecke Afdeling Politologie K.U.Leuven http://www.kuleuven.ac.be/politologie

Nadere informatie

Het profiel van de gekozenen in het Vlaams Parlement na de verkiezingen van 7 juni 2009

Het profiel van de gekozenen in het Vlaams Parlement na de verkiezingen van 7 juni 2009 Het profiel van de gekozenen in het Vlaams Parlement na de verkiezingen van 7 juni 2009 Frederik Verleden m.m.v. Gert-Jan Put, Bart Maddens, Ine Vanlangenakker en Karolien Weekers Centrum voor Politicologie,

Nadere informatie

De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens

De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met 2014 Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 1 mei 2014 Belangrijkste resultaten

Nadere informatie

DE POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VROUWEN NA DE

DE POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VROUWEN NA DE DE POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VROUWEN NA DE VERKIEZINGEN VAN 25 MEI 2014 1 INHOUDSTAFEL INLEIDING ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4

Nadere informatie

Hoeveel mogen de partijen in totaal uitgeven voor de komende verkiezingscampagne?

Hoeveel mogen de partijen in totaal uitgeven voor de komende verkiezingscampagne? Hoeveel mogen de partijen in totaal uitgeven voor de komende verkiezingscampagne? Bart Maddens & Jef Smulders KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

Het profiel van de gekozenen bij de verkiezingen van 13 juni

Het profiel van de gekozenen bij de verkiezingen van 13 juni EMBARGO TOT WOENSDAG 16 JUNI 2004, 23u59. Het profiel van de gekozenen bij de verkiezingen van 13 juni 2004 1 Sam Depauw, Liselotte Libbrecht, Jo Noppe en Stefaan Fiers Afdeling Politologie K.U.Leuven

Nadere informatie

De uitgaven van de Vlaamse partijen voor de Europese, Vlaamse en Brusselse verkiezingen van 7 juni 2009

De uitgaven van de Vlaamse partijen voor de Europese, Vlaamse en Brusselse verkiezingen van 7 juni 2009 De uitgaven van de Vlaamse partijen voor de Europese, Vlaamse en Brusselse verkiezingen van 7 juni 2009 Bart Maddens, Gert-Jan Put, Karolien Weekers, Ine Vanlangenakker Centrum voor Politicologie K.U.Leuven

Nadere informatie

De vernieuwing van de Senaat bij de samenvallende verkiezingen van 25 mei 2014

De vernieuwing van de Senaat bij de samenvallende verkiezingen van 25 mei 2014 De vernieuwing van de Senaat bij de samenvallende verkiezingen van 25 mei 2014 1. Samenstelling van de Senaat De Senaat telt 60 leden: 50 deelstaatsenatoren en 10 gecoöpteerde senatoren. De deelstaatsenatoren

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

(licht aangepaste versie, september 2003)

(licht aangepaste versie, september 2003) Simulatie zetelverdeling voor het Vlaams Parlement op basis van de uitslagen van 18 mei 2003 en Een korte analyse van het effect van de kiesdrempel voor de Kamer (licht aangepaste versie, september 2003)

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 25 juni 2014 Geactualiseerde versie

Nadere informatie

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 26 mei 2014 Inleiding en belangrijkste

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012 lijsten, kandidaten en mandaten

Lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012 lijsten, kandidaten en mandaten Lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012 lijsten, kandidaten en mandaten Persconferentie van minister Geert Bourgeois Vlaams minister bevoegd voor binnenlands bestuur 18 september 2012 -

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Contents. Politieke Barometer Methodiek 4. Potentieel politici 20. Kiesintenties: Voorkeur 7. Vertrouwen in de regering 24

Contents. Politieke Barometer Methodiek 4. Potentieel politici 20. Kiesintenties: Voorkeur 7. Vertrouwen in de regering 24 Contents 1 Methodiek 4 2 Kiesintenties: Voorkeur 7 3 Kiesintenties: Potentieel 15 4 Potentieel politici 20 5 Vertrouwen in de regering 24 6 Actuele thema s 35 2 Politieke Barometer VRT & De Standaard Lentepeiling

Nadere informatie

De uitgaven van de Vlaamse partijen voor de federale verkiezingen van 13 juni Bart Maddens, Gert-Jan Put en Ine Vanlangenakker

De uitgaven van de Vlaamse partijen voor de federale verkiezingen van 13 juni Bart Maddens, Gert-Jan Put en Ine Vanlangenakker Naamsestraat 61 - bus 3550 B-3000 Leuven - BELGIUM Tel : 32-16-326661 vives@econ.kuleuven.be VIVES Briefings 7 oktober 2010 De uitgaven van de Vlaamse partijen voor de federale verkiezingen van 13 juni

Nadere informatie

OPINIEONDERZOEK VLAANDEREN: ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S OKTOBER 2013 TECHNISCH-STATISTISCH RAPPORT

OPINIEONDERZOEK VLAANDEREN: ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S OKTOBER 2013 TECHNISCH-STATISTISCH RAPPORT OPINIEONDERZOEK VLAANDEREN: ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S OKTOBER 2013 TECHNISCH-STATISTISCH RAPPORT Dit technisch-statistisch rapport omvat de technische specificaties, conform de aanbevelingen van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Het gebruik van de voorkeurstem bij de federale parlementsverkiezingen van 13 juni 2010

Het gebruik van de voorkeurstem bij de federale parlementsverkiezingen van 13 juni 2010 Onderzoeksnota Het gebruik van de voorkeurstem bij de federale parlementsverkiezingen van 13 juni 2010 Bram Wauters Hogeschool Gent Bram.wauters@hogent.be 0484 / 403 338 Belangrijkste conclusies: - De

Nadere informatie

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Inleiding Bij de pensioenhervorming van 1996 werd besloten de pensioenleeftijd van vrouwen in

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI Voordracht van Kandidaten ( 1 )

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI Voordracht van Kandidaten ( 1 ) / FORMULIER D/ Kieskring :......... VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN MEI 0. Voordracht van Kandidaten ( ) Wij, ondergetekenden, kiezers in de kieskring..............dragen voor als kandidaten voor

Nadere informatie

Een aantal simulaties op basis van de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004

Een aantal simulaties op basis van de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004 Een aantal simulaties op basis van de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004 Jo Noppe Afdeling Politologie K.U.Leuven http://www.kuleuven.ac.be/politologie/ Op basis van de verkiezingsuitslag

Nadere informatie

De uitgaven van de Vlaamse partijen voor de federale verkiezingen van 13 juni 2010

De uitgaven van de Vlaamse partijen voor de federale verkiezingen van 13 juni 2010 De uitgaven van de Vlaamse partijen voor de federale verkiezingen van 13 juni 2010 Bart Maddens, Gert-Jan Put, Ine Vanlangenakker Centrum voor Politicologie K.U.Leuven Onderzoek gefinancierd door De Tijd

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JULI 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T 1/5 FORMULIER C/6 Nederlandse Kiescollege Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T --------------- 2/5 De voorzitter van het Collegehoofdbureau C te Mechelen

Nadere informatie

BRUSSEL - De kritiek dat het VRT-journaal linkser' zou zijn dan het VTM-nieuws wordt door onderzoek van het Elektronisch Nieuwsarchief tegengesproken.

BRUSSEL - De kritiek dat het VRT-journaal linkser' zou zijn dan het VTM-nieuws wordt door onderzoek van het Elektronisch Nieuwsarchief tegengesproken. Nieuwsmonitor 2 in de pers Oktober 2010 VRT-journaal niet linkser dan VTM-nieuws Nieuwsmonitor onderzoekt de media-aandacht voor politici en partijen Birgit Van Mol in het VTM-nieuws. BRUSSEL - De kritiek

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

Veranderen quota het gedrag van partijen?

Veranderen quota het gedrag van partijen? Bram Wauters, Bart Maddens & Gert-Jan Put 1. Inleiding Bram Wauters is als docent verbonden aan de onderzoeksgroep GASPAR (Ghent Association for the Study of Parties and Representation) van de UGent. Zijn

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI Voordracht van Kandidaten (1)

VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI Voordracht van Kandidaten (1) FORMULIER D/ Kieskring :......... VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN JUNI 00. Voordracht van Kandidaten () Wij, ondergetekenden, aftredende Raadsleden dragen voor als kandidaten voor de verkiezing van

Nadere informatie

Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg

Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg 2013 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Ipsos Public Affairs 24/06/2013 1 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg

Nadere informatie

DIVERSITEIT OP DE KIESLIJSTEN VERKIEZINGEN 2014

DIVERSITEIT OP DE KIESLIJSTEN VERKIEZINGEN 2014 Publicatie Minderhedenforum 16 mei 2014 DIVERSITEIT OP DE KIESLIJSTEN VERKIEZINGEN 2014 Auteurs Catelijne Devriendt Naima Charkaoui V.U. Hüseyin Aydinli Inhoud 1. Diversiteit op de kieslijsten 2014: trends

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

Vlaamse politica s in cijfers.

Vlaamse politica s in cijfers. Vlaamse politica s in cijfers. De RoSa-factsheets maken u wegwijs in het gelijke kansenlandschap in Vlaanderen. Telkens wordt er op een bepaald terrein nagegaan wat de situatie is. Zowel bredere thema

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheidgraad blijft hoog Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2014 67% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk. Dat percentage blijft nagenoeg

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen BASISGEGEVENS - de Vlaamse Centrumsteden die minstens 30.000 inwoners tellen (32 in totaal), bepaald volgens het Ruimtelijk

Nadere informatie

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen in de volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Inleiding In ons recent onderzoek betreffende de gerechtigden op wacht- en

Nadere informatie

nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstencheques - Gebruikers

nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstencheques - Gebruikers SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Gebruikers De dienstencheque (DC),

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 1/6 FORMULIER D/1 Kieskring... Kieskringhoofdbureau B VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T 2/6 De voorzitter van het kieskringhoofdbureau B........ brengt ter kennis van de

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Onpartijdigheid van de VRT gewikt en gewogen

Onpartijdigheid van de VRT gewikt en gewogen Onpartijdigheid van de VRT gewikt en gewogen Analyse van de aanwezigheid van politici in enkele politieke praatprogramma s Filip van Laenen Dit boek is te koop bij http://leanpub.com/onpartijdigheidvrt

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Overzicht laatste opiniepeilingen in Vlaanderen

Overzicht laatste opiniepeilingen in Vlaanderen Overzicht laatste opiniepeilingen in Vlaanderen Vlaams Lijst Datum CD&V-N-VA CD&V Belang OpenVLD sp.a Dedecker Groen! N-VA SLP Peiler 13.06.2004 26,1% 24,1% 19,8% 19,7% 7,6% VlaamsParlement 08.10.2006

Nadere informatie

Brussels Parlement. Datum: juli Verslag aan het Brussels Parlement voorgelegd door de Staatssecretaris belast met het gelijkekansenbeleid

Brussels Parlement. Datum: juli Verslag aan het Brussels Parlement voorgelegd door de Staatssecretaris belast met het gelijkekansenbeleid Brussels Parlement Datum: juli 2007 Verslag aan het Brussels Parlement voorgelegd door de Staatssecretaris belast met het gelijkekansenbeleid Beleid gevoerd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake

Nadere informatie

Technisch rapport kiesintentiemetingen

Technisch rapport kiesintentiemetingen Technisch rapport kiesintentiemetingen (In te vullen door het betrokken instituut en terug te sturen naar het secretariaat Febelmar, ter publicatie op de Febelmar website.) Dit rapport omvat een geheel

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MAART 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Een federale kieskring: alweer een stap vooruit

Een federale kieskring: alweer een stap vooruit OPINIE Een federale kieskring: alweer een stap vooruit In een ingezonden bijdrage tonen Kris Deschouwer en Philippe Van Parijs, woordvoerders van de Paviagroep, zich verheugd over het voornemen de federale

Nadere informatie

In dit document worden de resultaten voor België bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde.

In dit document worden de resultaten voor België bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde. Directoraat-generaal communicatie Directoraat C - Betrekkingen met de burgers EENHEID OPVOLGING PUBLIEKE OPINIE 30/09/2009 EB71.3 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Postelectoraal onderzoek Landprofiel: Europees

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

Technisch rapport kiesintentiemetingen

Technisch rapport kiesintentiemetingen Technisch rapport kiesintentiemetingen (In te vullen door het betrokken instituut en terug te sturen naar het secretariaat Febelmar, ter publicatie op de Febelmar website.) Dit rapport omvat een geheel

Nadere informatie

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Bij de landelijke verkiezingen in juni 2010 zijn er 61 vrouwen in het parlement gekozen, zes meer dan bij de verkiezingen van 2003 en van 2006.

Nadere informatie

Het gebruik van de voorkeurstem bij de parlementsverkiezingen van 25 mei 2014

Het gebruik van de voorkeurstem bij de parlementsverkiezingen van 25 mei 2014 Onderzoeksnota Het gebruik van de voorkeurstem bij de parlementsverkiezingen van 25 mei 2014 Bram Wauters Bram.wauters@ugent.be Johannes Rodenbach Johannes.rodenbach@ugent.be www.gaspar.ugent.be Belangrijkste

Nadere informatie

ADVIES NR. 106 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN OVER DE GEVOLGEN VAN DE NIEUWE DECRETALE REGELGEVINGEN BIJ DE GEMEENTE- EN

ADVIES NR. 106 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN OVER DE GEVOLGEN VAN DE NIEUWE DECRETALE REGELGEVINGEN BIJ DE GEMEENTE- EN ADVIES NR. 106 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN OVER DE GEVOLGEN VAN DE NIEUWE DECRETALE REGELGEVINGEN BIJ DE GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN. ADVIES NR. 106 VAN DE RAAD

Nadere informatie

Percepties over het Gemeentedecreet anno 2012 verklaard. Multivariate analyses. Rapport. Hennau Sofie & Ackaert Johan

Percepties over het Gemeentedecreet anno 2012 verklaard. Multivariate analyses. Rapport. Hennau Sofie & Ackaert Johan Percepties over het Gemeentedecreet anno 2012 verklaard Multivariate analyses Rapport Hennau Sofie & Ackaert Johan Inhoudstafel Managementsamenvatting 10 1. Inleiding 13 2. Onafhankelijke variabelen 15

Nadere informatie

De verkiezing van de Belgische Europarlementsleden

De verkiezing van de Belgische Europarlementsleden De verkiezing van de Belgische Europarlementsleden Wouter Wolfs en Steven Van Hecke www.kuleuven.be/verkiezingen2014 KU Leuven Instituut voor de Overheid 18 juli 2014 Op 25 mei trokken de Belgen naar de

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI B E R I C H T

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI B E R I C H T FORMULIER C/6 Nederlandse Kiescollege Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. B E R I C H T --------------- De voorzitter van het collegehoofdbureau te Mechelen brengt

Nadere informatie

[DIVERSITEIT OP DE LIJSTEN VERKIEZINGEN 2014]

[DIVERSITEIT OP DE LIJSTEN VERKIEZINGEN 2014] 2014 Minderhedenforum Catelijne Devriendt [DIVERSITEIT OP DE LIJSTEN VERKIEZINGEN 2014] In hoeverre reflecteren de kieslijsten voor de verkiezingen van 25 mei 2014 de etnisch-culturele diversiteit in Vlaanderen

Nadere informatie

Politiek en politici in het nieuws in vijf landelijke dagbladen Samenvatting

Politiek en politici in het nieuws in vijf landelijke dagbladen Samenvatting Politiek en politici in het nieuws in vijf landelijke dagbladen Samenvatting Otto Scholten & Nel Ruigrok Stichting Het Persinstituut De Nederlandse Nieuwsmonitor Amsterdam, april 06 1 Inleiding Puntsgewijs

Nadere informatie

Simulatie van de zetelverdeling voor het Vlaams Parlement volgens een aantal scenario's inzake de hervorming van het kiesstelsel

Simulatie van de zetelverdeling voor het Vlaams Parlement volgens een aantal scenario's inzake de hervorming van het kiesstelsel Simulatie van de zetelverdeling voor het Vlaams Parlement volgens een aantal scenario's inzake de hervorming van het kiesstelsel Jo Noppe, Bram Wauters en Bart Maddens Afdeling Politologie K.U.Leuven http://www.kuleuven.ac.be/politologie/

Nadere informatie

De CVO s (centra voor volwassenenonderwijs) organiseren opleidingen voor volwassenen.

De CVO s (centra voor volwassenenonderwijs) organiseren opleidingen voor volwassenen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 323 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 21 februari 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Centra voor volwassenenonderwijs

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 Inhoud Inleiding... 3 1 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 3 2 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 5 3 Regionale spreiding... 12 Methodologie...

Nadere informatie

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt.

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt. 2.2 Gavpppd en socio-economische kenmerken Iedereen die mobiliteit en verplaatsingsgedrag bestudeert, heeft wellicht al wel eens van een studie gehoord waarin socio-economische kenmerken gebruikt worden

Nadere informatie

Uittreksel uit de pocket Het statuut van de lokale mandataris. 4.1 De cumulatie van een lokaal politiek mandaat met een parlementair mandaat 1

Uittreksel uit de pocket Het statuut van de lokale mandataris. 4.1 De cumulatie van een lokaal politiek mandaat met een parlementair mandaat 1 Uittreksel uit de pocket Het statuut van de lokale mandataris (10 de herziene editie, oktober 2009) 4.1 De cumulatie van een lokaal politiek mandaat met een parlementair mandaat 1 Absolute en relatieve

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten

Diversiteit in Provinciale Staten Diversiteit in Provinciale Staten In aanloop naar de verkiezingen van 2 maart inventariseerde E-Quality, hét kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit, de kandidatenlijsten (zie werkwijze) van

Nadere informatie

Verkiezingen 2010! Wat is BHV? Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010. Auteur: Hugo Vanderstraeten. minderheid in de rand rond Brussel.

Verkiezingen 2010! Wat is BHV? Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010. Auteur: Hugo Vanderstraeten. minderheid in de rand rond Brussel. Auteur: Hugo Vanderstraeten Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010 Op maandag 26 april 2010 bood premier Yves Leterme het ontslag van de federale regering aan aan Koning Albert II. De regering viel over

Nadere informatie

Studies. Wijzigingen van gezinstoestand tijdens volledige werkloosheid

Studies. Wijzigingen van gezinstoestand tijdens volledige werkloosheid Studies Wijzigingen van gezinstoestand tijdens volledige werkloosheid Maart 1999 Voorwoord Deze studie zal in 4 delen worden gepubliceerd in de RVA Stat info. In deze Stat info vindt u Deel I. Deel I omvat:

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Eindelijk... de regering!

Eindelijk... de regering! Hugo Vanderstraeten Wereldrecord! Eindelijk! Na 1 jaar en 176 dagen heeft ons land een nieuwe federale regering met Elio Di Rupo als eerste minister. Hij wordt de eerste Franstalige premier sinds 1970.

Nadere informatie

De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen, 1980-2009

De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen, 1980-2009 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 1425 De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen, 1980-2009 Ellen Quintelier en Marc Hooghe Centrum voor Politicologie KU Leuven September 2010

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie